CUPRINS

INTRODUCERE

PARTEA I

1.

ASPECTE ANATOMICE ŞI FIZIOLOGICE PRIVIND CIRCULAŢIA CORONARIANĂ I.1.A. ASPECTE ANATOMICE PRIVIND CIRCULAŢIA CORONARIANĂ I.1. B ASPECTE FIZIOLOGICE PRIVIND CIRCULAŢIA CORONARIANĂ 2. CARDIOPATIA CRONICĂ ISCHEMICĂ . I.2.A. CARDIOPATIA CRONICĂ ISCHEMICĂ.DEFINIŢIE I.2.B. CARDIOPATIA CRONICĂ ISCHEMICĂ. CLASIFICARE I.2.C. CARDIOPATIA CRONICĂ ISCHEMICĂ. ETIOPATOGENIE I.2.D. CARDIOPATIA CRONICĂ ISCHEMICĂ. MANIFESTĂRI CLINICE 3. EVALUAREA ELECTROCARDIOGRAFICĂ A CARDIOPATIEI CRONICE ISCHEMICE I.3.A. IMPORTANŢA ELECTROCARDIOGRAFIEI ÎN CARDIOPATIA ISCHEMICĂ CRONICĂ DUREROASĂ I.3.B. ELECTROCARDIOGRAMA STANDARD PARTEA A II A 1. 2. 3. 4. 5. OBIECTIVE MATERIALE ŞI METODĂ CARACTERISTICILE LOTULUI DE STUDIU ANALIZA STATISTICĂ CAZURI CLINICE 5.1. Cazul nr.1 5.2. Cazul nr.2 5.3. Cazul nr.3 PACIENŢII DIN LOTUL STUDIAT – DATE GENERALE ROLUL ASISTENTEI MEDICALE ÎN ÎNGRIJIREA BOLNAVULUI CU CARDIOPATIE ISCHEMICĂ CONCLUZII

6. 7. 8.

BIBLIOGRAFIE

Din cele menţionate anterior rezultă importanţa cunoaşterii problematicii legate de cardiopatia ischemică de către toţi membrii echipei medicale. Frecvenţa cu care se regăseşte cardiopatia ischemică în populaţia generală a crescut progresiv în ultimii ani. inclusiv de către asistenta medicală. din cauza creşterii speranţei de viaţă.INTRODUCERE Cardiopatia ischemică reprezintă modalitatea posibilă de evoluţie finală a oricărei suferinţe care interesează cordul Dată fiind incidenţa mare în prezent a suferinţelor cardiace. cu creşterea ponderii în populaţie a vârstelor înaintate ( la care apare mai frecvent cardiopatia ischemică). . Partea a doua a acestei lucrări scoate în evidenţă rolul complex pe care îl joacă asistenta medicală în îngrijirea pacienţilor cu cardiopatie ischemică. dar şi din cauza tratamentului mai eficient al bolilor cardiovasculare şi a menţinerii mai îndelungate în viaţă pacienţilor cu cardiopatie ischemică. subliniindu – se totodată obiectivele avute în vedere în îngrijirea acestei categorii aparte de pacienţi. se explică şi frecvenţa crescută cu care este întâlnită cardiopatia ischemică. S-a apreciat că această boală afectează între 3 şi 5% din populaţia de peste 65 de ani şi că are o pondere de 10 – 20 % între cauzele de deces. în vederea creşterii calităţii îngrijirilor acordate pacienţilor cu acest tip de patologie.

aproape de vârful inimii . se bifurcă în artera interventriculară anterioară şi artera circumflexă.A. --artera circumflexă trece prin partea stângă a sanţului coronar de pe faţa anterioară şi ajunge pe faţa posterioară .Metabolismul intens al miocardului necesită un mare aport de sânge. o parte a septului interventricular şi o mică parte din peretele ventricolului stâng. prin şanţul coronar posterior până la originea sanţului longitudinal posterior . --artera interventriculară anterioară merge prin şanţul longitudinal anterior .Arterele coronare sunt artere terminale. VENELE INIMII Din capilarele care irigă pereţii inimii se formează venele care duc sângele în atriul drept. pe faţa posterioară . --Marea venă coronară îşi are originea pe faţa anterioară . trece prin incizura vârfului inimii şi se termină pe faţa diafragmatică a acesteia. vena interventriculară posterioară şi mica venă coronară. ajunge pe faţa posterioară a inimii şi merge .1. ARTERELE CORONARE Inima primeşte sângele nutritiv prin două artere coronare : artera coronară stângă şi artera coronară dreaptă . Artera coronară stângă vascularizează cea mai mare parte a peretelui inimii stângi . Vena coronară mare colectează sângele din peretele inimii stângi. sub . aşezat în şanţul coronar . urmează acest şanţ şi se termină aproape de vârful inimii. Venele coronare . cea mai mare parte a septului interventricular şi o foarte mică parte din peretele ventricolului drept.Acesta este asigurat de sistemul arterelor coronare şi venele coronare. ASPECTE ANATOMICE PRIVIND CIRCULAŢIA CORONARIANĂ Inima este un organ ce desfăşoară în organism o activitate continuă şi uriaşă în acelaşi timp. --Artera coronară dreaptă porneşte tot din bulbul aortei şi prin şanţul coronar de pe aceeaşi faţă (anterioară) . care sunt reprezentate prin : marea venă coronară.El se prezintă ca un trunchi gros şi scurt .Pe traiectul său dă ramuri ce vascularizează cea mai mare parte a peretelui inimii drepte .PARTEA I CAPITOLUL 1 ASPECTE CORONARIANĂ ANATOMICE ŞI FIZIOLOGICE PRIVIND CIRCULAŢIA I.Sinisul coronar poate fi considerat ca extremitatea dilatată a marii vene coronare. Acestea sunt : 1. după un scurt traiect. --Artera coronară stângă porneşte de pe partea stângă a bulbului aortei şi . şi se continuă cu sinusul coronar. terminându-se în apropierea originii sanţului longitudinal posterior.

Aceasta deoarece miocardul extrage o cantitate mare şi relativ fixă de oxigen (peste 70% din oxigenul fixat de hemoglobină . care se deschid direct în atriul drept.Mica venă coronară îşi are originea pe faţa posterioară a inimii şi merge . în care se deschide. I.Ea colectează sângele din partea posterioară a inimii. CARACTERE GENERALE Pentru fiecare organ în parte aportul de oxigen trebuie să corespundă cu necesarul de oxigen. în acelaşi timp îndepărtează produşii metabolici rezultaţi. contractilitatea miocardică) acţionează atât asupra aportului . cât şi asupra necesarului de oxigen . B ASPECTE FIZIOLOGICE PRIVIND CIRCULAŢIA CORONARIANĂ Circulaţia coronariană normală este controlată de necesarul miocardic de oxigen .Adaptarea extrem de promptă a aportului de oxigen în funcţie de activitatea cardiacă reprezintă o particularitate de bază a fiziologiei coronariene. --Vena interventriculară posterioară îşi are originea pe faţa posterioară . mai mult de câteva secunde precum şi incapacitatea circulaţiei coronariene colaterale de a . Vascularizaţia inimii este completată prin numeroase vase limfatice şi ganglioni limfatici (ganglionii mediastinali anteriori). prin capacitatea patului vascular coronarian de a-şi varia considerabil rezistenţa şi .orificiul venei cave inferioare. după întreruperea fluxului său sangvin . -. aproape de vârful inimii şi trece prin şanţul longitudinal posterior până la sinusul coronar . sinusul coronar colectează cea mai mare parte a sângelui care circulă prin pereţii inimii. în care se varsă. valvula Thebesius.În cazul cordului există anumite particularităţi : cordul este singurul organ care îşi asigură propria perfuzie .Ea colectează sângele dintr-o parte a inimii drepte. la nivelul inimii perfuzia are loc predominant în momentul diastolei adaptarea aportului coronarian de oxigen la necesarul miocardului este extrem de promptă capacitatea de adaptare la hipoxie a cordului este limitată(se realizează exclusiv pe seama creşterii debitului coronarian) diverşi factori hemodinamici (frecvenţa ventriculară . concomitent Imposibilitatea miocardului de a funcţiona . presiunea sistemică . un deficit de irigaţie producând un deficit de contracţie miocardică faţă de celelalte organe . 2.1. de 3-7 ori peste nivelul oricărui alt organ) şi nu este capabil de comutări metabolice anaerobe în situaţii de suprasolicitări hipoxice. prin şanţul coronar posterior . până la sinusul venos . Prin aceste vene . fluxul sanguin. Venele cardiace accesorii sunt câteva vene mici .Sinusul coronar se deschide în atriul drept printr-un orificiu propriu prevăzut cu o valvulă . în consecinţă . CARACTERISTICILE ŞI FUNCŢIILE CIRCULAŢIEI CORONARIENE Circulaţia coronariană asigură miocardului necesarul de oxigen şi substanţe nutritive şi .

în consecinţă şi aportul trebuie să fie adecvat.Proporţia de oxigen extrasă de miocard din sângele arterial este maximă inclusiv în condiţii de repaus ale organismului(75% din oxigenul arterial).Fluxul coronarian este permanent variabil în încercarea de a compensa lipsa mecanismelor adaptative de creştere a proporţiei de oxigen extras precum şi de funcţionare temporară în condiţii de anaerobioză . inima primeşte oxigenul necesar activităţii sale prin intermediul arterelor coronare. variaţiile de flux şi adaptarea în funcţie de necesităţi se bazează în mod aproape exclusiv pe variaţiile de rezistenţă coronariană. lucruri de care miocardul este lipsit. NECESARUL DE OXIGEN AL MIOCARDULUI Necesarul de oxigen al miocardului în condiţii fiziologice este foarte variabil.Cu cât activitatea acesteia este mai mare. miocardul neputând face datorii de oxigen creşterea aportului sangvin rămâne singura modalitate de adaptare a inimii la creşterea necesarului de oxigen FACTORII DETERMINANŢI AI CONSUMULUI DE OXIGEN Aceşti factori se împart în două mari categorii : factori majori şi factori minori. inima nu poate beneficia de o sporire a proporţiei de oxigen extras funcţionarea în condiţii de anaerobioză se face pentru o perioadă scurtă de timp . în condiţiile de efort . Rezistenţa coronariană are trei componente : .cu atât necesarul de oxigen creşte şi . -determinanţii majori : -tensiunea intraparietală miocardică sistolică -frecvenţa cardiacă -contractilitatea miocardică -determinanţii minori :-menţinerea viabilităţii miocardice -menţinerea stării active miocardice -activarea contracţiei -depolarizarea electrică a fibrelor miocardice -preluarea din sânge a acizilor graşi -acţiunea metabolică a unor factori umorali -scurtarea fibrelor miocardice supuse la sarcină Consumul de oxigen la nivel miocardic este deci influenţat de consumul bazal al inimii la care se adaugă şi nevoia de oxigen în cursul unor activităţi. După cum am mai arătat .În teritoriul coronarian .De aceea . APORTUL DE OXIGEN LA NIVEL MIOCARDIC Aportul la nivel miocardic al oxigenului trebuie să fie în concordanţă cu nevoile pe care le are inima.asigura viabilitatea zonei neperfuzate reprezintă cauzele gravitaţii maxime a bolii ischemice la om.Din punct de vedere teoretic exista trei mecanisme care stau la baza adaptării creşterii necesarului de oxigen la acest nivel : creşterea proporţiei de oxigen care este extrasă din vasele sangvine.

Ra compensează efectul negativ al Re . mentinerea constanta a fluxului în condiţiile în care apar variaţii ale presiunii de perfuzie. consumul miocardic de oxigen pentru un cord de marime mijlocie în repaus are o valoare cuprinsa între 25-30 ml O2/min . ceea ce reprezintă de fapt aproximativ 11% din totalul oxigenului consumat de către organism.Ea cuprinde două aspecte de bază : -autoreglarea coronariană mediata metabolic. -reglarea neuroumorală realizată în primul rand de către sistemul nervos vegetativ . AUTOREGLAREA METABOLICĂ . care are tendita de a se opune autoreglarii. PARAMETRII NORMALI AI CIRCULATIEI CORONARIENE Aceşti parametrii reprezintă de fapt factorii ce asigură aportul de oxigen necesar la nivelul miocardului în funcţie de consumul normal de oxigen de la acest nivel. în timp ce în sistola este mai mare în teritoriul stâng faţă de cel drept datorită compresiei musculare ce realizează o rezistenţă de flux mai mare în ventricolul stâng.În acelaşi timp tensiunea miocardică a oxigenului este ridicată(17-20 mm Hg) asigurând astfel metabolismul aerob de care are nevoie activitatea miocardului. debitul coronarian este dependent de masa miocardică.În repaus inima primeşte 4-5% din debitul aortic în schimb ce în condiţii de efort acesta creşte de 4-5 ori.Limitele între care se incadrează valorile considerate normale sunt cuprinse între 100-250 ml/min.rezistenţa bazală (Rb) rezistenţa compresivă extrinsecă (Re) rezistenţa intravasculară autoreglatoare (Ra) Rb este fixă. presiunea de perfuzie coronariană este identica în diastola în ambele teritorii coronariene .Aceasta are la rândul ei două componente : modificarea prompta a fluxului în funcţie de necesităţile metabolice ale miocardului şi .manifestându-se predominant în sistolă. REGLAREA CIRCULATIEI CORONARIENE Reglarea coronariană este un proces complex la care participă o multitudine de factori.Ţinând cont şi de faptul ca debitul cardiac reprezintă doar 4-5% din cel aortic reiese că de fapt inima îşi asigura suplimentul de oxigen printr-o extracţie mai completa din sângele arterial. Re reprezintă factorul care duce la tendinţa miocardului în activitate de a-şi inhiba propria perfuzie.

fiind realizată prin: Sistemul simpatic : prin intermediul numerosîlor sai receptori : a) α-receptori .cei care manifestă o acţiune coronariană directă sunt de tip β 2 . constă în faptul că în funcţie de necesităţile metabolice miocardice are loc şi o modificare a fluxului. în schimb . fluxul coronarian fiind menţinut constant având valori cuprinse între 40 şi 160 mm Hg. oxigenul arterial-în present se considera ca hipoxia este răspunzătoare de creşterea fluxului coronarian prin eliberarea altui mesager biochimic. Al doilea aspect .Se pare că principalul mecanism biochimic prin care acţionează adenozina constă în vasodîlataţia marcata pe care o produce . REGLAREA NEUROUMORALĂ Are o importanţă mai mică decât cea metabolică .Deoarece concentratiîle de CO2 şi valorile pH folosite experimental difera faţa de cele fiziologice . Sistemul parasimpatic : produce o vasodilataţie moderată la nivelul vaselor coronariene.În caz de hipoxie va creşte prompt sursa de adenozină prin lipsa refosforîlării AMP şi prin producerea hidrolizei adenozîlhomocisteinei. Reflexele coronariene : . b) β-receptorii . la aceasta adăugându-se şi o acţiune cronotrop şi dromotrop negativa. dar nu şi în condiţii fiziologice.α 2 au o acţiune prejonctionala asupra preluarii de noradrenalina şi coronaroconstrictoare postjonctională echipotentă cu cea a receptorîlor α 1. α-receptorii realizează un tonus vasoconstrictor coronarian. produc o puternică stimulare miocardică metabolică în mod constant.Este extrem de fuzibilă . prostaglandinele-acţionează în condiţii de hipoxie severă .Deoarece mediatorii neuroumorali fiziologici au acţiune atât β 2 cât şi β 1 stimulatoare . dar .α 1 realizează vasoconstrictie postjonctionala . care este de fapt şi cel mai important . CO2 şi pH local-au fost incriminaţi ca factori ai autoreglarii pe baza proporţionalităţii dintre hipercapnie şi scăderea rezistentei coronariene şi invers.Actiunea β 2 directă este de coronarodîlataţie moderată. Factorii metabolici care realizează autoreglarea metabolică sunt: adenozina-este cel mai important factor.În consecinţa el nu poate fi considerat un mediator fiziologic. ipoteza nu este actuală. fosforul şi osmolaritatea-abandonaţi în prezent kaliemia-în exces măreşte debitul coronarian (şi invers) adenozintrifosfatul-este un coronarodîlatator mai puternic decât adenozina . nu poate avea acces liber la muşchiul arteriolar pentru ca nu poate traversa bariera celulara. ajungând cu usurinţă în spaţiul interstitial de unde apoi este îndepărtată. calciul .Aceasta provine din metabolismul normal al miocitelor şi al celulelor endoteliale.Primul aspect al autoreglarii coronariene îl reprezintă independenta pe care o are fluxul coronarian faţa de presiunea de perfuzie .

Reglarea umorală se realizează prin intermediul a mai mulţi factori: Noradrenalina şi adrenalina cu acţiune directă α-constrictoare. CAPITOLUL 2 . stimularea hipotalamică provocând angină pectorală. Vasopresina care determina contractia celulelor musculare netede . cu efect global de vasoconstrictie a arterelor epicardice şi a arteriolelor coronare. Denevrarea cardiacă vegetativa nu influenţează semnificativ funcţiile coronariene. Isoproterenolul şi dopamina produc vasodîlataţie acţionând numai indirect.Reflexul Malliani Reflexul Bezold-Jarisch Reflexele intercoronariene Reflexele sinocarotidiene cu tropism coronarian Reflexele periferice coronaroconstrictoare Sistemul nervos vegetative central : în cursul accidentelor vasculare cerebrale hipotalamusul este afectat . Angiotensina II cu acţiune trofică şi constrictoare asupra celulelor musculare netede determinată atât de fracţiunea eliberată de celulele endoteliale cât şi de fracţiunea circulantă.

cu vârsta. I. la ambele sexe. cardiomiopatia ischemică).A. OMS 1994). La femei riscul de îmbolnăvire creşte odată cu îmbătrânirea. CARDIOPATIA CRONICĂ ISCHEMICĂ DEFINIŢIE Cardiopatia ischemică este o tulburare miocardică datorată unui dezechilibru între fluxul sanguin coronarian şi necesităţile miocardice . infarctul de miocard vechi . angină. angină instabilă . . Deficitul de perfuzie cardiacă apare în condiţiile: -creşterii necesarului de oxigen(ex. mai frecvent. CARDIOPATIA CRONICĂ ISCHEMICĂ CLASIFICARE CLASIFICAREA propusa de OMS şi actualizata de Societatea Internationala de Cardiologie prevede urmatoarele forme de cardiopatie ischemică(în funcţie de rata dezvoltarii şi a severitatii micsorarii diametului arterial şi a raspunsului miocardului): moartea coronariană subita (oprirea cardiacă primara. insuficienta cardiacă de origine ischemică (altfel numita cardiomiopatie ischemică.B.tahicardie) -reducerii fluxului sangvin coronarian(cel mai frecvent) -deteriorare hemodinamică sistemică -boli coronariene nonaterosclerotice Cardiopatia ischemică se întâlneşte mai frecvent la bărbaţi decât la femei şi creşte. angină pectorală: angină de efort angină de novo angină de efort stabilă angină de efort agravata b) angină spontana infarctul miocardic (2 luni). Pe langa aceasta clasificare mai exista una al carei principiu îl reprezintă prezenta sau absenta durerii coronariene. stop cardiocirculator).CARDIOPATIA CRONICĂ ISCHEMICĂ : I. pe când la bărbaţi este mai frecvent infarctul. infarctul miocardic acut) sau condiţii cronice (angină pectorală cronică . prima manifestare a bolii este. aritmiile cardiace de origine ischemică.2. produs prin modificări în circulaţia coronară.2. Atenţie: la femei. În gruparea mare a cardiopatiei ischemice sunt incluse condiţii acute (accesul de angină pectorală .

singurul semn fiind modificările ischemice vizibîle pe traseul EKG. arteroscleroza coronariană. de numarul acestora şi dezvoltarea unei circulatii colaterale. uneori noaptea. CARDIOPATIA CRONICĂ ISCHEMICĂ ETIOPATOGENIE .2.1. Ea poate avea mai multe forme de manifestare: a) asimptomatica clinic. Miocardul este vascularizat prin cele doua artere coronare. 2. primele ramuri ale aortei şi se situeaza alaturi de rinichi şi creier printre organele cele mai irigate din organism. Termeni simîlari pentru cardiopatia ischemică cronică nedureroasa sunt: cardiopatie coronariană. stenoza aorica. Simptoame: după cum este denumita.crizele anginoase apar în afara oricarui efort.CARDIOPATIA ISCHEMICĂ CRONICĂ NEDUREROASA. Evolutia şi gravitatea cardiopatiîlor depinde de localizarea stenozelor provocate de procesul arterosclerotic. f) moartea subita. blocurîle de ramura drept şi stâng).C. b) sindromul intermediar. miocardoscleroza. Termenul de cardiopatie ischemică exprima faptul ca debitul coronarian este destul de redus pentru a produce simptoame sau semne de suferinta cardiacă. 3) “angorul de repaus” . Este forma clinica a cardiopatiei ischemice cronice care se manifesta prin crize dureroase cu particularitati specifice. Boala cea mai frecventa a arterelor coronare este arteroscleroza. insuficienta coronariană. rar este incriminat luesul. la un bolnav cunoscut coronarian. d) insuficienta ventriculară stânga (edemul pulmonar). tumora ce comprima o artera coronara. Clasificarea actuala nu mai recunoaste drept entitate “sindromul intermediar” sau “preinfarctul” . prima criza de anginoasa prezentata de un bolnav şi care are evoluţie imprevizibîla. aceasta forma a cardiopatiei ischemice nu produce acuze clinice dureroase. 2) “angorul agravant” – crizele anginoase care apar la eforturi din ce în ce mai mici. e) sincope. b) tulburările de ritm şi de conducere (blocul atrioventricular. formele clinice cuprinse în aceasta categorie fiind cunoscute ca “angor instabil” în care sunt incluse: 1) angorul de “novo”.CARDIOPATIA ISCHEMICĂ CRONICĂ DUREROASĂ. Suferinta cardiacă secundara reducerii debitului sanguin coronarian. I. c) infarctul miocardic. În aceasta categorie sunt cuprinse : a) angorul pectoral. c) insuficienta cardiacă cronică.

spasm şi. cum ar fi originea anormala a arterei coronare descendente anterioare stângi din artera pulmonara. rareori. În mod normal. O cauza rara de ischemie miocardică este reprezentată de reducerea capacitatii sângelui de a transporta oxigenul. determinată de hipertrofia ventriculară stânga şi o reducere a aportului de oxigen secundar aterosclerozei coronariene. Deşi arterele coronare epicardice mari sunt capabîle de constrictie şi relaxare. Atunci când aria lumenului vascular este redusa cu mai mult de aproximativ 80% .Ischemia se refera la o lipsa a oxigenului datorată perfuziei inadecvate. Acest necesar este satisfacut prin capacitatea patului vascular coronar de a-şi varia considerabil rezistenţa (şi deci fluxul sanguin). diabetul zaharat şi hipertensiunea) perturba funcţiile normale ale endoteliului vascular. asa cum se întâmpla în hipertrofia ventriculară severă indusa de hipertensiune sau de stenoza aortica. dar aceasta cauza este foarte rara la adulti. Constrictia anormala sau insuficienta dîlatare normala a vaselor coronare de rezistenţa poate cauza de asemenea ischemie. precum şi prin stenozarea ostiala datorată aortitei luetice. Prin îngustarea lumenului arterelor coronare. Aceasta din urma se poate manifesta cu angină. Arterele coronariene epicardice reprezintă o localizare majora a aterosclerozei. De asemenea . În timpul efortului şi stresului emotional nevoile de oxigen se modifica şi afecteaza rezistenţa vasculara coronariană. cum ar fi o creştere a necesarului de oxigen. arteriolele intramiocardice de rezistenţa au o imensa capacitate de dîlatare. De asemenea. reglând astfel aportul de sânge şi oxigen (reglare metabolică). cum ar fi în anemia extrem de severă sau în prezenta carboxihemoglobinei. ischemia miocardică poate apărea daca necesităţile de oxigen ale miocardului sunt anormal crescute. Circulaţia coronariană normala este dominata şi controlata de necesităţile de oxigen ale miocardului. vase coronariene de rezistenţa se adapteaza la alterarîle fiziologice ale presiunii sanguine cu scopul de a mentine fluxul sanguin coronarian la niveluri corespunzatoare nevoîlor miocardice (autoreglare). Relatia dintre fluxul pulsatîl şi stenoza lumenului este complexa . asemenea combinatie conduce la manifestări clinice de ischemie. fumatul . în timp ce miocardul extrage un procent înalt şi relativ fix de oxigen. care nu se poate diferentia de cea produsă de ateroscleroza coronariană. Se considera ca factorii de risc majori ai aterosclerozei (LDL plasmatic crescut . la persoanele sanatoase ele servesc în mare masura drept conducte şi sunt cunoscute ca vase de conductanta. De asemenea. Când produc angină. Nu rareori. aceasta situaţie este recunoscuta uneori ca angină microvasculara. fluxul sanguin în repaus poate fi scazut . Cea mai obisnuita cauza a ischemiei miocardice este ateroscleroza la nivelul arterelor coronare epicardice. în timp ce arteriolele intramiocardice prezintă în mod normal modificări remarcabîle ale tonusului şi de aceea sunt cunoscute ca vase de rezistenţa. iar diminuari minore suplimentare ale orificiului stenotic pot reduce dramatic fluxul coronarian şi pot determina ischemie miocardică. pot determina ischemie şi infarct miocardic la sugar. emboli coronari . doua sau mai multe cauze de ischemie pot coexista. HDL plasmatic scazut . Adesea. fluxul sanguin coronar poate fi limitat prin trombi arteriali. dar experimentele au aratat ca atunci când o stenoza reduce aria vasculara de sectiune cu aproximativ 75% necesarul miocardic crescut nu mai poate fi satisfacut nici prin dublarea fluxului la nivelul coronarian respectiv. Disfunctia endoteliului vascular şi o interactiune anormala cu monocitele şi plachetele sanguine determina acumularea subintimala de lipide anormale . Anomaliile congenitale. . ateroscleroza produce o scadere absoluta a perfuziei miocardice în stare bazală şi limiteaza cresterîle adecvate ale perfuziei atunci când necesarul de flux sanguin este marit. celule şi resturi celulare (adică placi ateromatoase) care se dezvolta cu viteze diferite în diferitele segmente ale arborelui coronarian epicardic şi eventual conduc la reduceri segmentare ale calibrului vascular.

de stresul emotional şi/sau de tahicardie. Se dezvolt astfel un gradient de presiune la nivelul stenozei proximale . Oricare din aceste evenimente poate agrava temporar obstructia .Stenozarea aterosclerotica segmentar a arterelor coronare epicardice este produsă cel mai obisnuit de formarea unei placi aterosclerotice . care este expusa la fisurare . dar nu şi în situatiîle care necesita flux crescut. . În aceste circumstante . iar presiunea sangvina distal de stenoza scade. Localizarea obstructiei va influenţa marimea zonei de miocard care devine ischemic . vasele de rezistenţa distale (atunci când ele functioneaza normal) se dilata pentru a reduce rezistenţa vasculara şi a mentine fluxul sanguin coronariar. Daca stenoza severă a unei artere epicardice proximale a redus aria de sectiune cu mai mult de 70%. Atunci când vasele de rezistenţa sunt dîlatate maximal . atunci când sunt bine dezvoltate .Modificările calibrului arterei coronare stenozate datorate vasomotricitatii fiziologice . ischemia în regiunea perfuzata de artera stenozata poate fi precipitata de creşterea necesarului de oxigen cauzat de activitatea fizica . reducând fluxul sanguin coronarian şi determinând manifestări clinice de ischemie miocardică . spasmului patologic sau dopurîlor plachetare mici pot modifica echîlibrul critic dintre aportul şi necesarul de oxigen . Stenoza coronarian severă şi ischemia miocardică sunt frecvent însotite de dezvoltarea vaselor colaterale. fluxul sanguin miocardic devine dependent de presiunea din artera coronara aflata distal de obstructie. asa cum sunt descrise în continuare. în special atunci când stenoza se dezvolta progresiv. precipitând astfel ischemia miocardică. determinând astfel severitatea manifest rîlor clinice. Aceste vase pot furniza flux sanguin suficient pentru a mentine viabilitatea miocardului în repaus . hemoragie şi tromboza .

el sau ea va apăsa în mod tipic pe stern . în timp ce pacientul este culcat (angină de decubit). datorat fie anginei pectorale. ceea ce determină ischemie şi insuficientă ventriculară stângă tranzitorie. strivire . neinsotite de angină . aceşti pacienţi având acelaşi prognostic nefavorabil ca şi cei care se prezintă cu sindromul clinic clasic . Atunci când pacientului i se cere să localizeze senzaţia . faza simptomatică este caracterizată prin disconfort toracic . Spre deosebire de faza asimptomatică a cardiopatiei ischemice . La persoanele asimptomatice . pacientul poate prezenta o evoluţie staţionară sau progresivă . gât . ele pot apărea şi în repaus sau noaptea . adică modificări electrocardiografice induse de efort . Necropsiile pacientilor cu boala coronariană obstructiva care nu au prezentat în antecedente manifestări clinice de ischemie miocardică evidentiaza adesea cicatrice macroscopice secundare infarctului miocardic în regiunile irigate de arterele coronare suferinde. CARDIOPATIA CRONICĂ ISCHEMICĂ MANIFESTĂRI CLINICE BOALA CORONARIANĂ ASIMPTOMATICA ÎN COMPARATIE CU CEA SIMPTOMATICA Atunci când sunt luate în considerare toate grupele de vârsta . pentru a indica un disconfort retrosternal . supărare .D. spaimă sau frustrare) şi sunt atenuate de repaus . cardiopatia ischemică este cea mai obisnuita cauza a decesului . studiîle de angiografie coronariană la asemenea persoane dezvaluie frecvent boala coronariană obstructiva . Deşi episoadele de angină sunt tipic determinate de efort (exerciţii fizice . Pragul de efort care determină apariţia anginei pectorale variaza de la persoană la persoană şi poate varia cu momentul din zi şi starea emoţionala. ea poate apărea în sau iradia spre spate . pacienţii se pot prezenta cu cardiomegalie şi insuficienta cardiacă. De asemenea . această situaţie este cunoscută drept cardiomiopatie ischemică. aproximativ 25% din pacienţii care supravietuiesc infarctului miocardic acut pot sa nu ajunga sub supraveghere medicală . solicită asistenţă medicală pentru disconfort toracic supărător sau înspăimântător . resimţit ca o senzaţie de constricţie. secundare deteriorării ischemice a miocardului ventricular stâng . Moartea subită poate fi neaşteptată şi este o manifestare frecventă de debut a cardiopatiei ischemice . Angina poate iradia spre umărul stâng şi spre ambele braţe şi în special spre faţa ulnară a antebraţului şi a mâinii.I. central . maxilar . sufocare . descris de obicei ca o greutate . care nu determină simptome înainte de dezvoltarea insuficienţei cardiace . Pacientul poate fi trezit din somn de disconfortul toracic tipic şi de dispnee. poate reveni la stadiul asimptomatic sau poate deceda subit.Fiziopatologia anginei nocturne este asemănătoare cu cea a dispneei paroxistice nocturne . asfixie şi numai rareori ca durere francă. În faza simptomatică . ci şi la femei. . mers rapid) sau emoţie (stres . ANGINA PECTORALĂ STABILĂ Acest sindrom clinic episodic este determinat de ischemia miocardică tranzitorie.2. Pacientul tipic cu angină . nu numai la bărbaţi . dinţi şi epigastru.De asemenea. testele de efort pot evidentia semne de ischemie miocardică sîlentioasa . fie infarctului miocardic acut . Potrivit studiîlor populationale . uneori cu pumnul strâns . fiind produsă de mărirea volumului sanguin intratoracic care apare în clinostatism şi produce o creştere a dimensiunii cordului şi a necesarului de oxigen al miocardului . presiune . Acest simptom este de obicei de natură crescendo-descrescendo şi durează 1-5 minute.

fumat şi alţi factori de risc pentru ateroscleroza coronariană. variaţiile în aportul de oxigen . acest simptom se poate exacerba şi remite în zile . Durerea toracică ascuţită . La aceşti pacienţi aportul de oxigen este fix şi ischemia este precipitată de creşterea necesarului de oxigen al miocardului. Examinarea în timpul accesului dureros pune în evidenţa modificări importante faţa de normal : ritm regulat sau cu extrasistole frecvenţa crescută zgomotul 1 normal sau cu intensitate scazută zgomotul 2 normal sau dedublat zgomotul 4 reflectă descreşterea complianţei VS şi creşterea presiunii telediastolice ventriculare HTA (hipertensiune arteriala) tranzitorie care adesea precede durerea şi care apare datorită stimulării simpatice. Cu toate acestea . un prânz bogat sau expunerea la frig. hipertensiune . care survine previzibil la un anumit nivel al activităţii. Mai mult . . hiperlipidemie . prelungită . La alţi pacienţi . Un pacient poate prezenta simptome dimineaţa . localizată în regiunea submamară stângă este rareori determinată de ischemia miocardică. după un efort minor (o plimbare scurtă) şi până la amiază poate fi capabil de efort mult mai mare fără simptome. pragul de apariţie a anginei poate varia considerabil într-o zi şi de la zi la zi. diabet . de scurtă durată sau durerea surdă . La astfel de pacienţi .Mulţi pacienţi menţionează un prag fix de apariţie a anginei . datorate mai probabil modificărilor nivelului tonusului vascular coronar . Angina poate fi precipitată de activităţi neobişnuite . pot juca un rol important. săptămâni sau luni şi apariţia lui poate fi sezonieră. angina pectorală poate avea localizare atipică şi poate sa nu fie strict legată de factorii declanşatori. foarte rar poate să apară hipoTA (prognostic rezervat) Anamneza amănunţită a pacientului cu suspiciune de cardiopatie ischemică este importantă pentru a descoperi antecendente familiale de cardiopatie ischemică prematură (sub vârsta de 45 ani la rudele de gradul întâi bărbaţi şi sub 55 ani la rudele de sex feminin) .

Modificările tipice ale segmentului ST şi undei T care însoţesc episoadele de angină pectorală şi dispar după aceea sunt mai specifice . boli valvulare sau în anxietate . ELECTROCARDIOGRAMA STANDARD Electrocardiograma standard cu 12 derivaţii înregistrată în repaus este normală la aproximativ jumătate din pacienţii cu angină pectorală tipică . dar pot exista semne ale unui infarct miocardic vechi . întrucât pot fi întâlnite şi în boli ale pericardului . importanţa acestei delimitări derivând din faptul că depolarizarea zonei subendocardice nu are expresie pe electrocardiograma de suprafaţă şi din faptul ca zona subendocardică este prima şi cel mai sever afectată în ischemia miocardică datorită situării sale la “periferia” reţelei coronariene şi datorită exercitării la acest nivel a presiunilor intracavitare . traduce o ischemie fiziopatologică mai puţin severă . tehnici nucleare ) . droguri sau boli esofagiene. iar pe de alta parte în creşterea semnificativa a consumului de oxigen al acestei zone. reprezintă o metodă importantă în pofida unei sensibilităţi mai reduse comparativ cu alte metode ( ecocardiografia .A. . modificări de postură . IMPORTANŢA ELECTROCARDIOGRAFIEI ISCHEMICĂ CRONICĂ DUREROASĂ ÎN CARDIOPATIA Electrocardiografia ( EKG ) în cardiopatia cronică ischemică prin examinarea complementară de bază în diagnosticul şi evaluarea cardiopatiei. care este asemănătoare în toate cazurile în timpul unui test de efort . Modificările morfologice sunt reprezentate de necroza . adică modificări ale undei T şi segmentului ST şi tulburări ale conducerii intraventriculare în repaus . leziunea şi ischemia electrocardiografică . Ambele tipuri de modificări sunt frecvent caracterizate în practică drept tulburări de repolarizare . Modificările cele mai caracteristice includ denivelarea segmentului ST . reprezentată de modificări ale segmentului ST . deşi în producerea ambelor intervin şi modificări ale depolarizării miocardice. Din punct de vedere electric miocardul se împarte într-o zonă subendocardică şi o zonă subepicardică . dar poate fi supradenivelat. Cu toate că anomaliile de repolarizare . Se observă două tipuri de modificări : morfologice şi tulburări de ritm . a necrozei sau a fibrozei miocardice . Ischemia electrocardiografică .3.CAPITOLUL 3 EVALUAREA ELECTROCARDIOGRAFICĂ A CARDIOPATIEI CRONICE ISCHEMICE I. reprezentată de modificări ale undei T . Din punct de vedere fiziopatologic ischemia şi leziunea electrocardiografică sunt consecinţa ischemiei miocardice respectiv a discrepantei dintre necesităţile de aprovizionare cu oxigen şi aportul de oxigen intr-o anumită zonă miocardică .B. sunt sugestive pentru cardiopatia ischemică . Modificările EKG sunt consecinţa ischemiei . ele sunt nespecifice . de tulburările de conducere intraventriculară şi de modificările intervalului QT. o ischemie mai severă. EKG-ul în 12 derivaţii fiind tehnica de bază. miocardului .3. I. rezultand pe de o parte în comprimarea retelei coronariene . iar leziunea electrocardiografică . Segmentul ST este de obicei subdenivelat în timpul crizei de angină.

cât şi ale undei T traduc ischemia miocardică . ambele sunt frecvent denumite în practică modificări ischemice . fără însă a se face intotdeauna precizarea prezenţei .Datorită faptului că atât modificările segmentului ST.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful