You are on page 1of 7

Com pujar un audio al bloc?

1 Crear un compte al Archive

2 Accedir al Archive, hem de posar usuari i contrasenya


Usuari: Contrasenya:

A la part superior dreta trobem un enlla sobre un fons blau que posa Upload. Hem de clicar all.

Aquest enlla ens redirecciona a una altra pantalla, en aquesta nova pantalla al centre cliquem Upload Files

El programa ens rorna a redireccionar a una nova pantalla on hem de clicar Choose files to upload, s a dir escollir els arxius daudio de lordinador que es vol pujar.

Buscar els arxius que desitgem pujar a lordinador, normalment aquest arxius haurien destar a la S:/ i posteriorment cliquem a obrir

Emplenem els camps que ens demana el programa de lordinador, Description i Subject Tags i cliquem a la part central a sota on posa Upload and Create Your Item

Veurem una pantalla com la segent que ens indica el procs de pujada de larxiu.

Quan sacabi de pujar larxiu daudio lescoltem i comprovem si sha realitzat el procs correctament. Per escoltar-lo cliquem al play

10

Si el procs sha realitzat correctament ja s hora de cercar lembed. Per fer-ho hem de clicar a la icona assenyalada a la segent imatge

11 En aquesta nova pestanya ens apareix lembed del nostre arxiu


daudio. El copiem i ja el tenim en disposici de pujar-lo al bloc

12 Ja he acabat de treballar amb el Youtube i marxo al bloc on vull


pujar el document.

13 En el meu bloc busco afegir un nou article.


Atenci laudio sha de pujar com Text aqu noms sha de copiar lembed que mha facilitat larchive. Aix doncs, Copiem lembed.

14 Per finalitzar el procs he de clicar primer de tot Actualitza i


desprs Previsualitza els canvis, tal i com es pot observar a la imatge inferior.

Aquest Tutorial per pujar aucio al bloc ha estat realitzat per: Antonio Jos Quel Galvn Coordinador dInformtica de lescola Primavera Agost del 2013