You are on page 1of 24

PRA-U PENGGAL 1 GEOGRAFI MANUSIA

GEOGRAFI MANUSIA TEMA 1 : PENDUDUK Topik : Migrasi Dalaman

MIGRASI DALAMAN
• Konsep Migrasi Dalaman :
 Perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain yang melibatkan sempadan di dalam negara itu sahaja. Cth: sempadan antara daerah, sempadan antara luar bandar dengan bandar, sempadan antara negeri, sempadan antara bandar dan sebagainya.

MIGRASI DALAMAN  Terdapat 4 pola atau aliran utama Migrasi Dalaman di Malaysia iaitu . i. Migrasi luar bandar ke bandar ii. Migrasi luar bandar ke luar bandar iv. Migrasi bandar ke bandar . Migrasi bandar ke luar bandar iii.

 Aliran utama Migrasi Dalaman di Malaysia.MIGRASI DALAMAN i. Migrasi Luar bandar ke bandar .  Ini kerana bandar-bandar besar mempunyai banyak peluang terutama kepada golongan muda.  Melibatkan perpindahan penduduk dari luar bandar ke bandar-bandar besar terutamanya untuk mencari peluang pekerjaan.  Cth : penduduk dari luar bandar Sabah berpindah ke Kuala Lumpur untuk mencari pekerjaan. .

. Migrasi luar bandar ke luar bandar .  Penduduk ingin mencari sumber ekonomi yang lebih baik.  Merujuk perpindahan penduduk dari kawasan luar bandar yang mundur dan tidak membangun ke kawasan rancangan-rancangan pembangunan yang dijalankan oleh kerajaan.MIGRASI DALAMAN ii.

MIGRASI DALAMAN iii. Migrasi bandar ke luar bandar . .  Golongan pesara inginkan kos hidup yang rendah disebabkan pendapatan mereka yang telah berkurangan.  Terdapat juga penduduk yang berpindah dari bandar ke luar bandar.  Ini kerana golongan pesara ingin kehidupan yang nyaman dan selesa di luar bandar.  Ini biasanya dilakukan oleh golongan pesara yang bekerja di bandar dan balik ke desa/kampung selepas bersara.

Migrasi bandar ke bandar .  Faktor2 yang menyebabkan Migrasi ini ialah : a. Pertukaran tempat kerja c. Melanjutkan pelajaran .  Juga dikenali sebagai migrasi berperingkat kerana berlaku secara berperingkat-peringkat. Pembukaan cawangan baru oleh sesebuah syarikat d.MIGRASI DALAMAN iv. Mengembangkan perniagaan b.  Migran mula berpindah ke bandar kecil yang berhampiran tempat asalnya sebagai permulaan dan kemudian berpindah ke bandar lebih besar untuk mencari peluang yang lebih baik.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MIGRASI DALAMAN .

Faktor sosial iii. Faktor ekonomi ii.FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI MIGRASI DALAMAN • Terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi Migrasi Dalaman di Malaysia : i. Faktor dasar kerajaan / Governan .

  . Pembangunan ini akan dapat menawarkan banyak peluang pekerjaan kepada penduduk dari luar bandar. Peluang pekerjaan yang luas dan pendapatan lumayan terutama di bandar besar akan dapat menarik para migran. Migran berpindah ke bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur.  FAKTOR EKONOMI . Johor Baharu kerana pembangunan yang pesat dalam pelbagai bidang.FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI MIGRASI DALAMAN i. Shah Alam.

 . keadaan sektor pertanian di luar bandar yang tida begitu memberangsangkan menjadi faktor penolak untuk berlakunya migrasi luar bandar ke bandar. Sebaliknya. Penawaran gaji yang lumayan dan kemudahan yang banyak menjadi daya tarikan utama penduduk dari luar bandar berpindah ke bandar.  FAKTOR EKONOMI .FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI MIGRASI DALAMAN i.

Ini dapat menarik golongan muda berpindah ke bandar.FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI MIGRASI DALAMAN ii. Kemudahan pembandaran yang baik di bandar juga dapat menarik para migran dari luar bandar.  .  FAKTOR SOSIAL . Bandar besar seperti Kuala Lumpur dan Johor Bahru mempunyai pusat hiburan. kesihatan dan sebagainya. pendidikan perkhidmatan telekomunikasi.

Sistem pengangkutan yang cekap antara luar bandar dengan bandar juga menggalakkan berlakunya migrasi. Cth : migran dari Sabah dan Sarawak yang ingin berpindah ke Kuala Lumpur boleh menaiki kapal terbang. Cth : migran dari negeri Perak dan Melaka yang ingin berpindah ke Kuala Lumpur boleh bergerak dengan cepat menggunakan Lebuh Raya Utara-Selatan.   .FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI MIGRASI DALAMAN ii.  FAKTOR SOSIAL .

KETENGAH menyebabkan penduduk berpindah untuk mencari kehidupan yang lebih baik. DARA. Dasar dan galakan dari kerajaan sama ada secara langsung atau tidak menyebabkan berlakunya migrasi luar bandar ke luar bandar dan migrasi bandar ke bandar.FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI MIGRASI DALAMAN iii. Cth : pembangunan tanah & program pembangunan wilayah oleh kerajaan seperti di JENGKA.  .  FAKTOR KERAJAAN / GOVERNAN .

KESAN-KESAN MIGRASI DALAMAN .

ii. . i. Kesan positif & kesan negatif terhadap kawasan yang dituju. Kesan positif & kesan negatif terhadap kawasan asal.KESAN-KESAN MIGRASI DALAMAN  Kesan-kesan Migrasi Dalaman dapat dibahagikan kepada .

Kesan Positif Terhadap Kawasan Asal.KESAN-KESAN MIGRASI DALAMAN i. Masalah pengangguran di kawasan asal dapat dikurangkan. Terangganu ke Pantai Barat Semenanjung telah mengurangkan kadar pengangguran di negeri tersebut. . Cth: perpindahan penduduk dari negeri2 seperti Kelantan.

KESAN-KESAN MIGRASI DALAMAN i. Perpindahan penduduk dari kawasan padat juga telah mengurangkan beban kerajaan dalam membantu golongan yang menganggur dan berpendapatan rendah. Kesan Positif Terhadap Kawasan Asal. .

KESAN-KESAN MIGRASI DALAMAN ii. Kekurangan penduduk terutama golongan muda/belia. Kurang tenaga buruh dalam pertanian. . Kehilangan tenaga mahir di kawasan asal. Kesan Negatif Terhadap Kawasan Asal.

. Kesan Positif Terhadap Kawasan di Tuju. Pasaran luas.KESAN-KESAN MIGRASI DALAMAN i. Tenaga buruh mudah diperolehi.

Kadar jenayah meningkat.di bandar.cth.KESAN-KESAN MIGRASI DALAMAN ii. . Masalah petempatan setinggan. Pertambahan penduduk yang pesat membuatkan masalah pengangguran cth. Berlaku kesesakan penduduk. Pencemaran alam sekitar. Kesan Negatif Terhadap Kawasan di Tuju.di bandar.

LANGKAH-LANGKAH MENGURANGKAN MIGRASI DALAMAN .

LANGKAH-LANGKAH MENGURANGKAN MIGRASI DALAMAN  Beberapa langkah boleh diambil untuk mengurangkan Migrasi Dalaman iaitu . Memajukan sektor pertanian di luar bandar. i. iii. ii. Memberi latihan kemahiran kepada golongan muda/belia. Memajukan kawasan luar bandar. .

SEKIAN. TERIMA KASIH .