You are on page 1of 180

Mirko Marjanović LEKSIKON HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA BOSNE I HERCEGOVINE OD NAJSTARIJIH VREMENA DO DANAS

HRVATSKA KNJIŽEVNOST BOSNE I HERCEGOVINE U 100 KNJIGA Knjiga 1. Utemeljitelj edicije MATICA HRVATSKA SARAJEVO Izdavači MATICA HRVATSKA SARAJEVO HKD NAPREDAK SARAJEVO Uređivačko vijeće Josip Baotić Marko Dragić Vlatko Filipović Marko Karamatić Veselko Koroman Luka Markešić Mirko Marjanović Radovan Marušić Šimun Musa Mile Pešorda Krešimir Šego Franjo Topić Glavni urednik Mirko Marjanović Zamjenik glavnog urednika Mile Pešorda Urednici Marko Dragić, Marko Karamatić (Starija hrvatska književnost BiH), Josip Baotić, Šimun Musa (Novija hrvatska književnost BiH), Vjekoslav Boban, Mile Pešorda, Krešimir Šego (Suvremena hrvatska književnost BiH)

Mirko Marjanović LEKSIKON HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA BOSNE I HERCEGOVINE OD NAJSTARIJIH VREMENA DO DANAS

MATICA HRVATSKA Sarajevo HKD NAPREDAK Sarajevo 2001.

svjedočenja i sl. Vejsil Ćurčić. i danas s ponosom potvrđuju. Sarajevo. Mehmed Čaušević. 1912. ali. dok se drugi povlače i izjašnjavaju isključivo za bošnjačku književnost. Abdurahman Nametak.PREDGOVOR U ovaj Leksikon uvrstio sam književnike čija je pripadnost hrvatskoj duhovnoj i književno-jezičnoj tradiciji Bosne i Hercegovine neupitna. Ademaga Mešić.). esejiste. Salih-beg Akamović. Abdulah Dizdarević. Ne zaboravljam ni genarcije nakon II. pripovjedače. Grabčanović. Sarajevo. Hasan Kikić. Rešad Kadić. dramske pisce. Husejin Đogo. i dr. Fadil Hadžić. Hamid Ekrem Šahinović. Ismet Žunić. Tu prije svega mislim na književnike muslimanskog podrijetla između dvaju ratova među kojima su: Salih Alić. Hamdija M. Nahid Kulenović. već i one koji to za života nisu uspjeli učiniti. već obrađeno u sličnim publikacijama u Hrvatskoj i jer su se društveno-političke prilike za takav posao i u Bosni i Hercegovini stubokom promijenile. Seid M. Džemila Hanumica Zekić. Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak.). romanopisce. Traljić. Ahmed Muradbegović. Šemsudin Sarajlić. Murat Šuvalić. Hadži Mehmed Handžić. Osman Nuri Hadžić. Džemaludin Čaušević. Abdurezak Hifzi Bjelavac. Alija Nametak. pisce za djecu. svjetskog rata (njihova imena neću nabrajati). neka taj složeni problem ipak ostane izvan ovoga Leksikona. Mehmedalija Mak Dizdar. Mehmed Dželaludin Kurt. a koji su rođeni u Bosni i Hercegovini. čiji su se predstavnici za života opredjeljivali kao hrvatski književnici i koji su svojim ukupnim djelovanjem pripadali hrvatskoj književnosti. Kreševljaković (autor djela Kratak pregled hrvatske knjige u Herceg-Bosni. godine. 1938. Mustafa H. književne kritičare. Mahmud Traljić. kao i one koji su rođeni izvan nje a živjeli su u njoj i stvarali. Fehim Spaho. U Leksikonu se ne nalaze književnici iz BiH i Hrvatske muslimanskog podrijetla. putopisce. autore književnih crtica i bilješki. u književno-povijesnom i kritičkom smislu. memoariste.) . Džafer-beg Kulenović. Rasim Filipović. Muhamed Hadžijahić (koji o ovome problemu raspravlja u svojoj knjizi Hrvatska muslimanska književnost prije 1878. još živući. osim u periodici. Omer Zubrić. Fehim Hasan Nametak. i to ne samo one koji su svoja djela tiskali u knjigama. ljetopisce. Musa Ćazim Ćatić. Enver Čolaković. što neki od njih. Munir Ekremov Šahinović. . Hamdija Mulić. jer je njihovo djelo. Safet-beg Bašagić Redžepašić. Kasim Gujić. Husnija Čengić. Riza-beg Kapetanović Ljubušak. Edhem Mulabdić. U Leksikon sam uvrstio samo autore s književnim ostvarenjima (pjesnike.

). jer bi to za njega bio prvorazredni luksuz. potom Biobibliografije hrvatskih pisaca Bosne i Hercegovine do godine 1918. osim datuma o rođenju. i. 1977. Eksluzivnost takve vrste ovaj je Leksikon isključio. Ivana Franje Jukića (Bosanski prijatelj. Julijana Jelenića (Biobibliografija franjevaca Bosne Srebreničke. kad je u pitanju književno stvaralaštvo. i u njima su bili nepotpuni. Hamdije Kreševljakovića (Kratak pregled hrvatske knjige u Herceg-Bosni. Za malu književnost kakva je hrvatska u BiH i to je bitno . 1969.. ali. svi oni prije njih). Veselin Masleša. ilustrativan primjer našega nemara prema vlastitim duhovnim i kreativnim vrijednostima. te antologijâ Veselka Koromana Hrvatska proza Bosne i Hercegovine od Matije Divkovića do danas (1995. I. kako za književnike iz razdoblja starije i novije hrvatske književnosti u BiH tako i za suvremene. apsolutnog estetskog kriterija. 1912. pronašao sam i u starijoj literaturi: kod Filipa Lastrića (Epitome vetustatum Bosnensis provinciae. nažalost. Alilovićeve bio-bibliografije i Koromanova Kronološka bio-bibliografija hrvatskih pisaca Bosne i Hercegovine. Mihaela Napotnika.). 1850. čija djela i taj rigorozni kriterij i te kako zadovoljavaju.). Zagreb. Krešimira Georgijevića (Hrvatska književnost od 16. filozofi i povjesničari. I i II. sv. ima dosta autora.). izdašnije negoli estetičke. do 18. stoljeća u sjevernoj Hrvatskoj i Bosni. nema drugih podataka o životopisima obrađenih autora). dakako. 1776. niti jezikoslovci (D. nikada nisu bile objedinjene. koji će ovdje biti navedeni. kako to nastojim učiniti. 1931./Pregled starina Bosanske provincije. U njemu. na jednome mjestu.). ali i onih čija nam djela pružaju samo psihološke. niti isključivo teološki pisci. što hrvatskoj književnosti u ovoj zemlji daje značenje respektabilne književnosti. istina. Podatke o uvrštenim autorima u ovaj Leksikon pronalazio sam na više izvora. Josip Baotić. Matica hrvatska. Neke podatke za ovaj Leksikon.). Šime Ljubića. Safvet-bega Bašagića (Znameniti Hrvati Bošnjaci i Hercegovci. Krunoslav Pranjić. iz novijeg i suvremenog razdoblja posebice. I ovo je. 1896. Sarajevo. 1851. iako su i one nepotpune. odnosno. i u ovom svom Leksikonu. Muhameda Hadžijahića (Hrvatska muslimanska književnost prije 1878. vjerske i moralne informacije.). Jake Matkovića (Biobibliografija bosanskih franjevaca.. 1925. Sarajevo. tiskana u navedenim antologijama (koja. bez oko 200 suvremenika. i Biobibliografije hrvatskih pisaca između dvaju ratova Ivana Alilovića (1986/1989.). 1938.U Leksikon nisu uključeni pisci latinskih gramatika (počev od Stjepana Marijanovića do danas). koje do Biobibliografije starijih hrvatskih pisaca Bosne i Hercegovine Veselka Koromana u časopisu Život (1979.). pogotovu u pokušajima prvoga sagledavanja cjeline njezina povijesnoga razvoja. i jer se radi o književnosti na koju je takav kriterij jednostavno neprimjenjiv.). Ivo Pranjković. Zagreb. Brozović. makar i s manjkavostima. socijalne. Ancona. za umrle. dakako. dakako. Sarajevo. Zagreb. Sarajevo. U ovaj Leksikon književnici nisu birani na temelju vrijednosnog.).) i Hrvatsko pjesništvo Bosne i Hercegovine od Lovre Sitovića do danas (1996. i smrti. uveliko su mi olakšale ovaj posao.

i zato je u njemu tek minimum relevantnih činjenica. progona. prema njegovoj bibliografiji. kao prva informacija znatiželjniku. već zato da bih ovome Leksikonu i na taj način osigurao što manji prostor. kao i godina prvih izdanja. a kojemu prethodnik u naslijeđe donosi već osnažen pokret opće globalizacije. ako ih u dvadeset prvom stoljeću. . ili su još u rukopisu (kod najstarijih i gotovo zaboravljenih). uskraćivanja građanskih prava i sl. ne i naslov nakladnika i mjesto u kojemu je nakladnik djelovao (što Koromanova Kronološka bio-bibliografija ima). srodnu i zahtjevniju. nažalost. Do točnih podataka o školovanju kod svih autora nisam mogao doći: kod jednih su potpuni. ostala bez žanrovskih odrednica. Sve informacije o autorima uvrštenim u ovaj Leksikon.) Odrednicom pisac označio sam sve autore čiji su opusi pretežito neknjiževni. nadam se. uz tiskana djela ostavio sam samo godinu prvoga izdanja. niti u onim slučajevima kada sam kao njegov autor o opusima pojedinaca imao izgrađen sud (mislim na svoje suvremenike čija sam djela pratio i kao književni kritičar). izvukao sam odrednice: pjesnik. On je namijenjen svakodnevnoj uporabi. nikako nisam mogao izbjeći). ali u kojima ima i književnih ostvarenja. na razne načine ometan. u kojoj je kod pojedinaca bilo uistinu dramatičnih i tragičnih razdoblja (uhićenja. ali ne i prema članstvu u institucijama kakve su akademije znanosti i umjetnosti. iskazati budući povjesničari hrvatske književnosti Bosne i Hercegovine. kao prvu informaciju o njegovoj žanrovskoj profiliranosti. kod drugih su jednostavno nedokučivi. inače. kao istraživača nacionalnih vrijednosti. bilježe sve stupnjeve akademske izobrazbe. U Leksikonu sam zadržao podatke o prijevodima na strane jezike kod onih književnika kod kojih sam ih uspio pronaći. Društvene i političke funkcije izostavio sam iz životopisa skoro svih autora koji su ih imali/imaju (kod nekih ih.). pogotovu u smislu nacionalnoga održanja u višenacionacionalnoj sredini. Na isti način odnosio sam se i prema podatku o članstvu književnika u književničkoj udruzi. (U tom smislu neka su djela. u koje smo zakoračili. pripovjedač. uopće i bude!?) Književne i društvene nagrade (osim kod Andrića Nobelovu) nisam navodio niti kod jednog književnika koji se njima zakitio. Uz svakoga autora. ne zato što ih smatram prolaznim i nebitnim. svedene su na ono najbitnije: u životopisima sam zadržao samo najznačajnija mjesta. bez obzira na to jesu li djela objavljena kao knjige ili samo u periodici. jednostavno zato što ovome Leksikonu to i nije bio cilj. u nedostatku drugih. ne i ponovljenih. i na regionalnoj i na državnoj i na međunarodnoj razini. (Tu ocjenu će. do kojih sam u ovom iscrpljujućem poslu za pojedinca. u nedostatku podataka u pretraženim izvorima.jer se i takvim djelima potvrđuje njezin povijesnokulturni kontinuitet. romanopisac. dolazio teško. smatrajući da oni i nisu za ovakvu vrstu publikacije bitni koliko jesu za neku drugu. ali i za skupinu strpljivih istraživača. političkih suđenja. Ovaj Leksikon se nije upuštao u ocjenu književnih opusa. kao i podatke (i u slučajevima kada su mi bili dostupni) koji detaljnije opisuju cjelinu njihovih života. poštujući književnu vrstu u kojoj se on okušao i afirmirao. itd.

dopunjavajući je novim imenima. težio. kako se ta književnost. nisu u svim slučajevima ispunjena.). fra Marka Karamatića (pomogao mi je prikupiti i ilustrativni materijal za Leksikon) i Dragana Šimovića. usprkos svemu. bili su mi nametnuti. pa ih ni ovaj Leksikon. Bartol Alvernski. fra Joze Mihaljevića.). kojima sam se obraćao. Ante Kraljević. čemu sam. ali mi ni one. a ispravke i dopune pristizale mi kako od pojedinih autora tako i od čitatelja i suradnika Hrvatske misli. javno pozvanim da to učine za svoju korist (Hrvatska misao broj 14/2000. Za nekolicinu književnika u toj verziji podatke sam dobio od Krešimira Šege. Kao što sam već rekao. a bez kojih bi. kod svih autora nisu bile dostupne. dijelim. Propusti te vrste. ovisilo je o dostupnim podacima u životopisima pojedinih književnika. Bernard Marijanović. Krivnju za propuste takve vrste. Gotovo punu godinu otklanjao sam nedostatke u toj verziji. već u iznuđenoj neujednačenosti. ujednačavanje kriterija u obradi životopisa. . dakle. s tim nezaintersiranim i nemarnim pojedincima. Anto Orlovac (Banja Luka). da će svoje bibliografije dopuniti najnovijim naslovima. dakle. Tomislav Šarić (Zagreb). Oni su nada ove književnosti. čiju vrijednost književna kritika tek treba ocijeniti. Obećanja pojedinaca. Bibliografije suvremenika dopunjavao sam do posljednje redakcije Leksikona (prosinac 2000. i na izdanjima tiskanim do konca 2000. imali i književne domete. ja sam se zaustavio. s pozivom svima koji su mogli njegove nedostatke otkloniti.Sve u svemu. Podsjećam da je prva verzija ovoga Leksikona. neka netko drugi. I svojom svedenošću na ono najbitnije Leksikon ga obavještava o tome kada su se u toj književnosti pojedini književni oblici javljali. na čemu im iskreno zahvaljujem. godinu. na primjer). uopće. ovaj Leksikon bio nepotpun. kako su se razvijali. Tomo Vukšić (Sarajevo). kasnije. bez obzira na književni oblik u kojemu su ih ostvarili i bez obzira na umjetničku razinu tih dometa. nažalost. a najmlađi 1972. objavljena u Hrvatskoj misli broj 14 za 2000. ipak održala u svim nijansama svoje osobitosti i kako je i kada započela svoju korespondenciju s modernim vrijednostima Europe i svijeta. po mome sudu. koji su zanemarljivi. njihova narav nije u metodološkoj nedosljednosti. dakako. nikako nije mogao niti smio zaobići. (Na 1972. godine. i. Mato Nedić (Orašje). fra Andrije Nikića. U Leksikonu su našli mjesta i najmlađi autori. Zvonko Dragić (Mostar). godištu. ma kakva ta ocjena kritike bila. Među njima su posebno marljivi bili: Ivan Božičević. s kakvim stilom i izrazom. Andrije Stojića. što je u pojedinim slučajevim najmanje književnog karaktera (starija književnost. koji su svoja prva djela objavili u tek minulom ratu. nastavi!) Za književnog povjesničara na tom vremenskom prostoru od oko 650 godina jedne još neistražene književnosti ima uistinu zanimljivih podataka. koji hrvatsku književnost Bosne i Hercegovine sagledava u njezinoj ukupnosti. godine. u Leksikonu su samo autori koji su u svom opusu. s kakvim idejama i kakvim temama. Najstariji autor u ovom Leksikonu rođen je 1333.

ostao 151 književnik. gospodinu Stjepanu Sučiću (Zagreb) i gospodinu Pavlu Ravliću (Zadar). kronike. U ovoj nema Ive Kozarčanina. ipak nije obuhvatio sva imena hrvatskih književnika Bosne i Hercegovine. koje. nego u Hrvatskoj. također je ilustrativan za nastojanja Uređivačkog vijeća da u ediciju uvrsti djela književnika nesporne umjetničke kvalitete. Mimo utvrđenih kriterija. drame. U ediciju je uvrstilo 350 književnika (iz starije i novije 179. u tom smislu. ¹Na temelju ovoga Leksikona Uređivačko vijeće edicije Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga utvrdilo je i njezinu strukturu i njezin sadržaj.Svojim prilozima oni su dopunili Leksikon za oko 50 novih imena. i zato im izražavam posebnu zahvalnost. Nažalost. karakterističnim za ekskluzivističke izbore. iako je to njegovom autoru bio jedan od prvenstvenih ciljeva. a iz razdoblja devetnaestog i dvadesetog stoljeća 171. odnosno telefonom upozorili na pogrešne podatke kod nekolicine književnika u Leksikonu. ostavljam mu. nije to neskromno reći. čiji je Leksikon prva knjiga. koje sam preuzimao iz navedene literature uvjeren da su točni. i hrvatsku usmenu književnost Bosne i Hercegovine (lirske pjesme. 1996. članovi Uređivačkog vijeća nisu se rukovodili apsolutnim estetskim kriterijem.-2000. rodoslove. zbornike. raspoređenih u 7. osim jednoga koji mi je dostavio svoj životopis. Podatak da je izvan edicije od ukupno 501. Rukovodili su se kriterijima koji ne iznevjeravaju primarne estetske zahtjeve i ne zanemaruju odnjegovan književni ukus u djelu svakoga autora uvrštenog u ovaj veliki izdavački projekt. raspoređenih u 88 knjiga). uz njega. Neka i te njegove nedostatke otkloni netko drugi. o kojoj me je pismom izvijestio književnik Ivan Božičević. a nikada nije živio u Bosni. Njihovoj skupini pridružili su se i Željko Roje i Ivica Tomić. Istu zahvalnost upućujem i akademiku Dragutinu Tadijanoviću. Franjo Ćurić. nisam mogao doći. Na kraju. poklonjena je književnim stvaraocima svih generacija iz razdoblja devetnaestog i . dakle. navedeni književnici su bez svojih životopisa i u ovoj knjizi. Prema tvrdnji njegova sina. koji su me pismeno. Kako do njihovih podataka (izuzimajući Franju Ćurića) do posljednje redakcije Leksikona. Po dvije knjige u ediciji izdvojilo je za kodekse. koja je meni i te kako nedostajala u ovom poslu. ¹ Sarajevo. koliko sam u Leksikonu uspio registrirati književnih autora. Posebna pozornost. nije ispunila niti Dijana Burazer. Drago Kolak i Franjo Krizmanić. kazat ću još ovo: moguće je da ovaj Leksikon. povelje. kao samostalne knjige. bez ikakvih podataka. bili su navedeni Stjepan Boban. oporuke. U svojim prosudbama kojim će autorima osigurati mjesto u ediciji. naknadno uvršteni u Leksikon. epske pjesme. sitni oblici). priče. legende i životopise. U konačnu verziju Leksikona uvrstio sam 501 književnika (u prvoj ih je bilo 427). naknadnom provjerom podataka. U verziji Leksikona objavljenoga u Hrvatskoj misli. U verziji Leksikona tiskanog u Hrvatskoj misli bez životopisâ je bilo tridesetak književnika. epigrafiku. solidnu osnovu. darovnice. nije mogao ostati u Leksikonu. Ivo Kozarčanin nije rođen u Bosanskoj Dubici. njihova imena "preselio" sam u ovaj predgovor.

u čijim je djelima Uređivačko vijeće prepoznalo vrhunce hrvatske književnosti Bosne i Hercegovine. primijenjenog na autore iz razdoblja devetnaestog i dvadesetog stoljeća. primijenjenog ponajprije na autore starijeg i novijeg razdoblja hrvatske književnosti Bosne i Hercegovine. Kombinacijom panoramskog. okrunjene i Nobelovom nagradom jednome od njih (Ivi Andriću). Uređivačko vijeće je ovom edicijom uspjelo ostvariti cjelovitu i raskošnu sliku hrvatske književne riječi Bosne i Hercegovine nastalu u vremenu od sredine XIV.dvadesetog stoljeća. i antologijskog kriterija. pa je zato ovome razdoblju u ediciji osiguralo najviše knjiga (88). do konca XX. u kojemu je hrvatska književnost Bosne i Hercegovine autorski bila i najplodnija i umjetnički najuvjerljivija. . njezine najzrelije umjetničke domete. stoljeća.

LEKSIKON HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA BOSNE I HERCEGOVINE OD NAJSTARIJIH VREMENA DO DANAS .

A .

Djela: Nesuđenica (ep. Međutim. zatim oslobođen. 1898. Djela: Pripovijetke i prozni zapisi u listovima i časopisima. studija o Ivanu Frani Jukiću (1907. potom i predsjednik Državnog savjeta.Adžamić. More i daleki gradovi (pjesme.). ravnatelj Velike gimnazije u Tuzli. svibnja 1942.). Iz starog zavičaja (pripovijetke). gimnaziju završio u Gradačcu. Završio romanistiku i slavistiku u Zagrebu. Pripovijetke i prozne zapise objavljivao u zagrebačkom Poletu. bavio se poljoprivredom u Ružićima. – Zagreb. Od 1941.). 25. studija o Marijanu Šunjiću (1906. Ispod Vlašića (pjesme). travnja 1958. 2. Istraživač književne i kulturne prošlosti Bosne i Hercegovine. Osnovnu školu pohađao u rodnom mjestu. onda i šef povjerenstva za prosvjetu u Zemaljskoj vladi u Zagrebu i privremeni pokrajinski namjesnik u Hrvatskoj i Slavoniji. Godinu dana kasnije preseljava u Zagreb i postaje tajnikom Matice hrvatske. je aktivan: prvo je član. čija je četiri razreda uspio završiti. Djela: Pjesme (1934.).). Proza (1956. 15. 18.) i fra Grgi Martiću (1907. Posavskom glasniku i drugim listovima. Do upisa u Vidovićevu dopisnu školu u Sarajevu.). Zemunu i Zagrebu. i stavljen pod krivični sud kao veleizdajnik.).). Sjene i uspomene (pripovijetke). potom položio prijemni ispit za upis u franjevačku Klasičnu gimnaziju na Širokom Brijegu. Beogradu. u rukopisu). postaje članom Narodnog vijeća DS. Radoslav krstjanin (dramski spjev. gimnaziju nije nastavio. Grude. Prevodio s talijanskog i francuskog jezika. Alilović. Godine 1916. I nakon drugog umirovljenja 1922. Učiteljsku školu u Derventi. Putopisi i eseji (1942. Izabrane pjesme (1952. Diplomirao na Pedagoškoj akademiji u Beogradu. Zbog jugoslavenske orijentacije otpušten je iz službe 1915. 9. Radio kao novinar u Modriči i bio dopisnik Radio Sarajeva iz Modriče. veljače 1956. Alaupović. Bio profesor gimnazije u Sarajevu. Naše rane (ep.).). U Sarajevu je ponovno 1918. veljače 1927. esejist i putopisac. te povjerenikom za prosvjetu i bogoštovlje. Pjesnik. savjetnik odjela za školstvo i nadzornik srednjih škola u BiH. je ministar za vjeru u prvoj vladi Kraljevine SHS u Beogradu. Pjesnik i pripovjedač Osnovnu školu završio je kod franjevaca u Docu. – Zagreb. Ivan (Ružići.). Alfirević. Modriča. kolovoza 1870. Sarajevu i Zagrebu. Frano (Zadar. do konca rata radi kao učitelj u Borajni (općina Vitina) i .). 1941. gimnaziju u Travniku. Izabrane pjesme (1963. 1893. te osnivač i član Demokratske stranke.). godine. Do 1920. Studirao slavistiku i klasičnu filologiju u Zagrebu i Beču. Sarajevu. je umirovljen i interniran u Franjevački samostan u Sarajevu. Novinar i pripovjedač. 11. Izabrana djela (1969. Pučku školu završio u rodnom mjestu.).). Probrane pjesme (1902. kada se povlači u Zagreb. Anto (Donji Kladari. Kao gimnazijski profesor radio u Trebinju. Tugomir (Dolac kod Travnika. gdje ostaje do smrti. rujna 1903.). Konačno je umirovljen 1929.

– Ancona. kako još nema diplomu.pomoćnoj školi u Blaževićima. Alvernski. Dr. Godine 1970. ali.-1653. Naučio jezik bosanskih Hrvata i stekao ugled dobrog poznavatelja društvenih i crkvenih prilika u tadašnjoj Bosni.). uhićen je i osuđen na tri godine zatvora.). Pisac. zaređen kao franjevac.). Hrvatski narodni običaji u Hercegovini (1977.1408.) i u periodici nekoliko novela. a često mu je taj posao i uskraćivan bez ikakvih objašnjenja. 4. Italija. Biobliografija hrvatskih pisaca Bosne i Hercegovine između dvaju ratova (1989. s kojim je bio u vezi. Kao apsolvent radi na Medicinskoj i Muzičkoj školi u Mostaru. veljače 1624. te razmišlja da prekine studij.). 1378. Gimnaziju je pohađao u Velikoj. Komunisti ga potom optužuju da u mostarskom pododboru Matice hrvatske. Hrvatski pripovjedači iz Hercegovine (izbor. Duhan i život naroda u Hercegovini (1976.-1651. pedagoški tečaj u Mostaru. 1444. Ivan (Lipa kod Duvna. Tri zaboravljena imena iz kulturne prošlosti Hercegovine (1974.). Na Višoj pedagoškoj školi u Mostaru završava studij hrvatsko-srpskog jezika i jugoslavenskih književnosti i od tada službuje kao nastavnik materinskog jezika u Viru. prosinca 1879. a vraća mu se nakon diplomiranja. 24. (1986.).). Tragom hrvatske kulturne baštine u Hercegovini (1980. djeluje kao nacionalist. Ančić. 1982. Jelenić je o njemu zapisao: “Na književnom polju je praotac Bosne Srebrene”. sumnjiče i ispituju kao antikomunistu. velikan hrvatske kulture (1979. 11. . Biobliografija hrvatskih pisaca Bosne i Hercegovine do godine 1918. odvraća ga od toga i materijalno ga pomaže da nastavi studij.-1381. oko 1333. Alković. Radi kao učitelj u više mjesta. filozofsko-teološki studij završio je u Cremoni (tri godine).). Posušju i Klobuku. – Cetina kod Vrlike. 1983. 1390.-1375. Biskup Smiljan Čekada. Na objavljivanje još čekaju njegovi rukopisi: Put po Italiji. Marijan (Bukovlje. 1972. Osim djela pravnog sadržaja Statua… super… regimine fratrum sacri conventus Syon. Ante Radić. u kojem je 1643. Vojničke bilješke i Srbija.). – 24. Bressanoni (1650. U Bosnu došao kao svećenik sa zadatkom da obraća “krstjane bosanske crkve”. srpnja 1685. nikada se više nije uspio zaposliti kao profesor.). ubrzo gubi i taj posao. travnja 1953. Hercegovci u hrvatskoj poeziji (izbor. pisac. Nakon izlaska iz zatvora. a potom polaže III. Šesti vikar Bosanske vikarije. Upisuje se na studij književnosti u Skopju: tamo ga.). Bartol (okolica Alverne. Slavonski Brod. Bosanskom vikarijom upravljao u više navrata (1366. Za života objavio jedno djelo: Put: Beograd-Sofija-Carigrad (1911.).). quomodo debemus nos ponere ad recipiendum corpus Christi.). Prozni pisac.).) i Napulju (1651. koji u to vrijeme u tom gradu nije ni postojao. napisao i teološki spis Tractatus. Osnovnu naobrazbu stekao je vjerojatno u ramskom samostanu. zbog jednog pisma upućenog rođaku u Pariz. Djela: Pustinjakove pripovijetke iz seoskog života zapadne Hercegovine (izbor pripovijetki Martina Mikulića.

Kao srednjoškolac i student sudjelovao je u akcijama Mlade Bosne.). služeći se latinicom u kojoj su prepoznatljivi elementi bosančice. Osim tiskanih njegovih djela. Andrić je u Zagrebu. u Bosanskoj vili. godine. Ivo (Dolac kod Travnika. ožujka 1975. kao sina rimokatolika Antuna Andrića. U razdoblju od 1914. dok rat još traje. Na samom početku Prvog svjetskog rata. šibenski i mariborski zatvor. Andrić. dok se nalazio na oporavku u Splitu. i 1912.). Potom je tajnik i savjetnik u Ministarstvu. sačuvana su i dva opširnija u rukopisu.). Od 1921. a od 1937. Prvi je autobiografskog karaktera (napisan 1679. Prvo je na službi u Ministarstvu pri Vatikanu. Iste godine tiska u Rimu Ogledalo misničko. esejist. Za vrijeme Drugog svjetskog rata Andrić se povlači iz službe i književne javnosti. Trstu i Grazu. hapse ga austrijske vlasti. U oslobođenoj zemlji Andrić je aktivan i kao pisac i kao kulturni javni radnik. listopada 1892. 13. pomoćnik ministra inozemnih poslova. gdje s Vladimirom Ćorovićem. a u Loretu dovršava 1677. rođene Pejić. a doktorirao povijesne znanosti u Grazu s temom: Razvoj duhovnog života u Bosni pod uticajem turske vladavine. godine). djelo Vrata nebeska i život vični. pjesnik. obavljajući različite dužnosti. Po izlasku je protjeran prvo u Ovčarevo (kod Travnika). Početkom 1930. Živi u okupiranom Beogradu. ne pristajući na objavljivanje svojih knjiga. revolucionarne organizacije jugoslavenske omladine. Dobitnik Nobelove nagrade za književnost (1961. 9. Kao student u Zagrebu objavljuje pjesme u Mladoj hrvatskoj lirici. Andrić je proveo u diplomatskoj službi. podvornika. a zatim je radio u konzulatima u Marseilleu i Parizu. romanopisac. potom u konzulatima u Bukureštu. opunomoćeni izvanredni poslanik poslanstva u Berlinu. Župnik crkve Svetoga Ivana Krstitelja u Travniku. kao i pripovjedaka i pjesama u antologijama i zbornicima. Pisao “dumanskim” ikavsko-štokavskim jezikom. – Beograd. Prve književne radove – stihove. Juraj Pušek. do 1917. Gimnaziju je učio u Sarajevu i maturirao 1912. Nakon što je jedno vrijeme obavljao dužnost tajnika u Ministarstvu. u naselju Zenjak. potom u Zenicu. od 1939. objavio je kao srednjoškolac 1911. upisao ga je u Maticu rođenih pod rednim brojem 70 devetog listopada 1892. Tisuću devet stotina osamnaeste.U Asizu započinje 1676. u poslanstvu u Madridu i Bruxellesu. postao je tajnikom Stalne delegacije pri Društvu naroda u Ženevi.. postavljen je za konzula u Madridu. i rimokatolkinje Katarine. do 1941. Pripovjedač. Djetinjstvo je proveo u Višegradu gdje je završio osnovno obrazovanje. a drugi je izvješće o stanju Bosne Srebrene (1680. a prikaze knjiga i . Andrić prolazi kroz splitski. Njegovi prijevodi s latinskog su i danas rječiti primjeri dobrog poznavanja ovoga jezika. Brankom Mašićem i Nikom Bartulovićem pokreće časopis Književni jug.

pjesama u Vihoru, Hrvatskom pokretu, Književnim novostima i Savremeniku (1914.). Bavi se i prevođenjem (prevodi Otona Župančiča, Josipa Murna Aleksandrova, Vladimira Levstika, a kasnije i Volta Vitmena, Augusta Strindberga i dr.). U razdoblju od 1918. do 1920. razvija živu suradnju s časopisima i listovima: Vihor, Hrvatska riječ, Hrvatski pokret, Ideje, Jugoslovenska njiva, Književni jug, Srpski književni glasnik, Venac, Nova Evropa, Književne novosti, Savremenik, i dr. Djela: Ex Ponto (pjesme u prozi, 1918.), Nemiri (pjesme u prozi, 1920.), Put Alije Đerzeleza (pripovijetke, 1920.), Pripovetke, I (1924.), Pripovetke (1931.), Njegoš kao tragični junak kosovske misli (1935.), Pripovetke, II (1936.), Gospođica (roman, 1945.), Na Drini ćuprija (roman, 1945.), Travnička hronika / Konzulska vremena (roman, 1945.), Rzavski bregovi (pripovijetke, 1947.), Nove pripovetke (1948.), Priča o vezirovom slonu (1948.), Sjeme iz Kalifornije (pripovijetka, 1948.), O Vuku kao piscu, o Vuku kao reformatoru (studija, 1950.), Prokleta avlija (pripovijest, 1954.), Lica (pripovijetke, 1960.), Zapisi o Goji (1961.), Žena na kamenu (1962.), Sabrana djela, I-10 (1963.), Sabrana djela Ive Andrića, 1-17 (1976.), Omerpaša Latas (nedovršeni roman, u okviru Sabranih djela, 1976.), Kuća na osami (pripovijetke, u okviru Sabranih djela, 1976.), Znakovi pored puta (u okviru Sabranih djela, 1976.), Sabrana djela Ive Andrića, 1-17 (1981.). Andrić, Ivo Mijo (Čanići, Tuzla, 17. studenog 1948.). Pjesnik. Osnovnu školu završio je u Lipnici, srednju u Tuzli, a Fakultet političkih znanosti i poslijediplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Uz poeziju, bavi se i znanstvenim radom. Do sada objavio preko 50 znanstvenih radova u časopisima i zbornicima. Djela: Podnebesje (pjesme, 1974.), Poniranje (pjesme, 1982.), Slovo o Mostu (pjesme, 1997.), Pisma iz opsade (pjesme, 1998.), Tužni radijator (pjesme, 1999.), Kad pjesme zašute (pjesme, 2000.). Andrijašević, Niko (Gradac, na moru, 24. siječnja 1882. – Sarajevo, 25. srpnja 1951.). Pripovjedač. Osnovnoškolsku naobrazbu stekao u rodnom mjestu, gimnaziju u Splitu, a filozofiju (zemljopis, geologiju, povijest i slavistiku) u Beču i Zagrebu. Doktorirao s temom: O vertikalnom pomicanju obalne linije na sjeveroistoku Jadranskog mora. U Sarajevu je od 1911. godine, gdje je prvo sudbeni prislušnik, potom odvjetnički perovođa i odvjetnik. Djela: Iz Neretvanske krajine (pripovijesti, 1907.), Antun Tresić, nadripjesnik i megaloman (sa Srećkom Perišićem, 1909.), Pripovijesti (1912.). Anić, Ljerka (Sarajevo, 18. srpnja 1959.). Spisateljica za djecu i prevoditeljica. Osnovnu školu i gimnaziju završila u Sarajevu, gdje je na Filozofskom fakultetu diplomirala anglistiku. Prvu bajku pod naslovom Biserna zvijezda objavila u Malim novinama 1984. Prevodi s engleskog jezika.

Djela: Bajke zaboravljenog jezera (bajke, 1985.). Antunović, Zdenko (Bugojno, 8. kolovoza 1960.). Pjesnik. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Bugojnu. Diplomirao na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu. Djela: Pjesme u časopisu Novi i panoramama Svjetlost u mraku (1996.) i Petnaestorica (2000.). Arapović, Borislav (Bišina, Nevesinje, 11. travnja 1935.). Pjesnik, pripovjedač, prevoditelj Nakon očeve pogibije 1942. u borbi s četnicima, mladost proveo uglavnom po domovima, u izbjeglištvu (1944.-1947.), i internatima. Diplomirao u Zagrebu na Ekonomskom fakultetu 1965., iste godine otišao u Švedsku. Radio i studirao u Stockholmu, prešao na slavistiku i 1984. doktorirao s temom Hrvatski bog Mars Miroslava Krleže. Nastanak, stil, žanr, koja je i objavljena na švedskom jeziku u Stockholmu 1984. U Stockholmu osnovao 1973. Institut za prevođenje Biblije usmjeren na jezike Sovjetskog Saveza i do 1997. bio njegov direktor. Bio mu je zabranjen ulazak u tu zemlju, ali je nakon “perestrojke” ta djelatnost u Rusiji dobila visoka priznanja, pa mu je Ruska akademija znanosti 1996. dodijelila počasni doktorat, a 1999. izabran je za inozemnoga člana te akademije. Osim u Švedskoj, proveo nekoliko godina u izbjeglištvu, na radu, studiju i sl., u Austriji, Finskoj, Njemačkoj, Engleskoj, Izraelu i nakon “perestrojke” u Rusiji. Djela: Zvončići (12 knjižica sa stihovima za djecu, 1977.), Dječja Biblija (s Verom Mattelmäki, 1983.), Hrvatski bog Mars Miroslava Krleže. Nastanak, stil, žanr (disertacija na švedskom, 1984.), Sin Östgötlanda (na švedskom, biografija, 1988.), Iz noćnog dnevnika (pjesme, 1989.), Tamnionik (pjesme, 1992.), Svim narodima i jezicima (spomen-knjiga o radu Instituta za prevođenje Biblije, na švedskom, 1993.), Kći Östgötlanda (s Linnéom Johansson, na švedskom, 1993.), Kamenopis (pjesme, 1993.), Biblijin svileni put (autobiografska spomenknjiga o 25 godišnjem radu Instituta za prevođenje Biblije 1973.-1998., na švedskom, 1997.), Hrvatski mirospis 1778. (književna studija, 1999.), Povratak hrvatskih pukovnija 1779. (književna studija, 2000.). Arapović, Vera (Mostar, 1940.). Pjesnikinja, povremeno novinarka i prevoditeljica s francuskog i na francuski jezik. Školovala se u Mostaru i Sarajevu (Filozofski fakultet, romanistika). Djela: Uporno trajanje (pjesme, 1983.), Vrijeme kušnje/Temps des ténations (pjesme, na hrvatskom i francuskom jeziku, 1998.). Artuković, Zlata (Klobuk, Ljubuški, 4. rujna 1944.). Pjesnikinja. Osnovnu školu pohađala u Klobuku, srednju medicinsku u Mostaru i Zagrebu, Fakultet političkih znanosti (sociologija) u Sarajevu, gdje je završila i poslijediplomski studij. Djela: Ljubav s mirisom kadulje (pjesme, 1971.), priče i putopisi u periodici.

B

Dramski pisac i pripovjedač. Herzegowinisches Dorf (priče. Predaje sociologiju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Pjesme i pripovijetke (1997. Lepet duše (pjesme. 1981. 1995. Noć i san (pjesme. Bakarić. lektora i tehničkog urednika. Zvjezdani oluj (pjesme. Bakula. proganjan i više puta zatvaran. Hrvatski triptih (drame. Bago. Kasna večer (pjesme. Stanko (Guber. Sunce i pepeo (pjesme. 1994. Jutro i sjena (pjesme. (Posušje. travnja 1997. Politika za svakog čovika. Radio je i kao odvjetnički solicitator i trgovački putnik u Zagrebu. Šimićem. Pisma svetoiskazana od Ercegovčke redovničke čuvodržavi (1853. 1994. 1991.Babić. V. Baković. 2000. 1867. – Mostar. listopada 1873.).).). 1988.). a filozofiju i teologiju u Lucci (Italija). Kao pripadnik radničkog pokreta. Slavo Antin (Čitluk. Đulvat. Pribogoljubna bavljenja (1869. a potom je obavljao poslove korektora. listopada 1906. Početni humanistički studij završio je u Kreševu. listopada 1945.). 1990. 1976. 7. Djela: Pjesme (1980. 2. svibnja 1816.). Mađarevićem i N.). Djela: Kako je umro grad (roman. Travnički nocturno (roman.). Pisao je na talijanskom.). Sanja (Travnik. službovao je u Središnjem uredu za osiguranje radnika. Tomislav (Kljevci.).). Sanski Most.). – Zagreb. Pjesnik i pripovjedač. Jurčićem. Shematismus (1867. od 1936. Osnovnu školu završio u rodnom mjestu. Petar st. napušta i odlazi u Slavoniju. Djela: Ogledalo vremena (pjesme. Gimnaziju završio u Livnu. . Pjesnik i pripovjedač. koje 1917. Pravo mudroznanje za svakog čovika (ep.).).).).). 22.).). a na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studirao sociologiju i filozofiju.). 1936. 1994. 1998. U Sandžaku. 1998.).). Malleus maleficarum (drame. Djela: Oko rta Dobre Nade (pjesme. latinskom i hrvatskom jeziku djela iz raznih znanstvenih oblasti. Djela: Odlepršao golub mira (pjesme. 24. Ječe didove priče (priče. od kojih najveću vrijednost ima njegov Schematismus.). Zaigrao korak (pjesme.). 26. siječnja 1940. Mrtva priroda s pticom (proze i drame. Hercegovina za devetnaest godinah vezirovanja Hali-pašina (ep. (Batin kod Posušja.). učio razne obrte i završio soboslikarski. 1999. 1990. 1863.). do 1946. s V.). Politika za svakog čovika. ožujka 1965. 1937.). 10. veljače 1939.). I Martirii della missione francesca osservatne in Ercegovina (1862. Srijemu i Slavonskom Brodu radio kao radnik. 1966. Livno. Pisac.).). I (1869.). 17.). 1983. Djela: Cenno storico Sulla provincia di Bosna (1848. Breve compendio… (1853. Profesorica književnosti Gimnazije u Vitezu. Petar ml. Pjesnik. 29. Bakula. Besplatno putovanje (pjesme. 1997. Ponoćne krijesi (izabrane pjesme. gdje je i diplomirao i magistrirao.).).). Pjesnikinja i romanospisateljica.

238 stihova). 5. Kronika (rukopis u arhivu Franjevačkog samostana u Kreševu). Osservazione filozoficocritiche. u suautorstvu s Liu Kia Hvajom.II (1871.). 30. argumentum et scopus. 13. Ljetopisac. zatim kateheta na Djevojačkoj školi sestara milosrdnica i Realnoj gimnaziji u Sarajevu. Kao redatelj potpisao 17 dokumentarnih filmova. Ljetopisac. – Ovčarevo. Bio dušobrižnik Hrvata u carigradskoj bolnici i predstavnik franjevaca Bosne Srebrene kod Porte. Hercegovina prije sto godina (1970. napisao više filmskih scenarija.-71.). sunce. Hrvoslav (Stobi. 1871. 1975.). Baltić. rujna 1970. Balvanović. kolovoza 1930. Član je Hercegovačke franjevačke . 467 stihova). Inno sulla creazione. Francuska.).).). Sveti Pavao apoštol (pjesma. Od mladih dana piše prozu i dramu. 1972. ejus auctor. Shematismus (1874. Djela: Razgovori sa Žakom (proza. Od osmog mjeseca života živi u Zagrebu gdje završava pučku školu i gimnaziju te arheologiju i povijest umjetnosti. kolovoza 1924. Četiri dila godine (ep. a pred Parizom je i izgubio život u prometnoj nesreći) ostavio je zanimljive tekstove. 2642 stiha). Makedonija. rujna 1939. Judita ovvaro Holoferno (pjesma. Prodanje i život Jozipa patrijarke (1871. O francuskom i pruskom ratu 1870. 20. 1014 stihova).). Kratko vrijeme pučki učitelj u Kreševu. Sulla correzione dei nostri prossimi.). Različite pisme (prijevod 19 himna).).-1882. Život Marijana Šunjića (uništeni rukopisi). Ban. Jakov (Bukovica kod Travnika. 21. Turska slovnica. siječnja 1887. sreća i nesreća (pjesma. 1877.).). O knjigama i filmovima u sarajevskoj i pariškoj periodici (živio je u Parizu više godina. Osnovnu školu. 360 stihova). – 14. listopada 1857. Čovjek. Esejist.). Djela: Žepče (monografija. Od 1965. Popivke u čast Bl. Danijel (Kreševo. Pripravljanje na smrt (prijevod djela Alfonza Liguorija).). ostatak u Ostrogonu. Godine 1972. a Filozofski fakultet u Sarajevu. Magija slike (eseji. – Bretanja. filozofiju i bogosloviju studirao u Madžarskoj. Pjesma o prvom stanju čovika (269 stihova). studira bogosloviju i uređuje povijesnokulturnu rubriku hrvatskog programa Radio Vatikana. Pjesme (1890. Vladimir (Travnik. Prozaist i dramski pisac.). Djela: Godišnjak od događaja i promine vrimena u Bosni 1754. Osnovnu školu pohađao je u Gučoj Gori. ožujka 1813. Čovjek. niže razrede gimnazije i novicijat završio u Kreševu. Uzdisanje naroda hercegovačkog prama obćoj majki Slavjanskoj (pjesma. Lao-ce: Tao te king/Knjiga Puta i Vrline (prijevod. prvu godinu bogoslovije u Đakovu. (1991. Ban. majmun (pjesma. Divice Marije (7 pjesama). zaređen je za svećenika u New Yorku. 2000. redatelj i scenarist Pučku školu i gimnaziju završio je u rodnom mjestu. Sentenze. (ep. 477 stihova). književni i filmski kritičar.). 25.). Colletta di diversi et odi. Poziv redovničke mladeži na nauke (rukopisi). Doktorirao s biblijskom temom: Evangelium quartum. 1873. je u Rimu. Italija (pjesma.

– Zagreb. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu. Pučku školu završio u Čerinu. Rat i život (fotomonografija. druga polovica XVI. 1991.). Početne i humaniorne nauke završio u Kraljevoj Sutjesci. Ulica tužnog anđela. Slika Čistilišta. uputio bečkom dvoru dvije spomenice u kojima opisuje teško stanje katolika u BiH. 24. Oklopnik.). a Srednju ekonomsku u Brčkom. Novoveški dječak. filozofsko-teološki studij u Italiji. Rafo st. Suvremenik Matije Divkovića. Orašje. Barbarić. Anto (Kostrč. . filozofsko-teološki studij u Torinu. 4. Ivan (Skoplje. Oraško-šamačka bojišnica 1992. četnici ga zarobili u zadarskom zaleđu. Pretpostavlja se da je početne nauke i humaniora završio u fojničkom samostanu. Pisac. Mirko (Dragićina. st.). 1999. Buntovnik na Manhatanu. Biskup i pisac. Zamka na Jurjevskom groblju. svibnja 1947. a 1837. a selezijansku Klasičnu gimnaziju u Križevcima.provincije i od povratka u domovinu (1992. Bandulavić. 3. Djela: Svjedočenja zatočenika srpskih logora iz Posavine (u suautorstvu s I.-1995. Pod vješalima slave. st. Filozofiju i bogoslovlje diplomirao u Zagrebu. Pisac. 6.). Posmrtno mu je objavljeno dvadesetak pjesama pod naslovom: Nemirni drvoredi. Ilićem. (Oćevija. Za kratkog života nije uspio objaviti niti jednu knjigu. Miroslav (Kostrč. Katarinski trg.). studenoga 1944. – Široki Brijeg.). ožujka 1948. Opsada. 24. novicijat u Kraljevoj Sutjesci.). godinu filozofsko-teološkog studija na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Baotić. godine) živi u Franjevačkom samostanu na Humcu kod Ljubuškog.). Osnovnu školu pohađao u Tolisi i Orašju. Dnevnik Posljednji drhtaji srca o četrdeset bolničkih dana još je u rukopisu. Dvoboj na Markovom trgu. dokumentarna proza. 1995. Pisac.10. 14. 1999. (zatvorska sjećanja. gimnaziju u Visokom. U rujnu 1991. Pjesnik. Studij prava završio je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 1969. Hrvatski Parsifal (knjige proze i drame). Čitluk. i 1838. kolovoza 1863. Barišić.). travnja 1970. Djela: Pištole i evanđelja priko svega godišta (1613. Djela: Bijeli plašt. Kuga pod Kamenitim vratima. srpnja 1797. Još kao student napisao dvije filozofsko-teološke rasprave. prvi bosanski franjevac koji je svoja djela tiskao latinicom. Baotić. Djela: Pozdrav iz Knina 10. danas Uskoplje. – prva polovica XVII.

). Tiha molitva (pjesme i proza. Djela: Glasnik (pjesme. 1969. kojim je putovao. 1987.).). filozofsko-teološki studij počeo u Bosni. 11.Djela: Conclusiones ex universa philosophia selectae (1821. Pjesnik. Časnik u jugoslavenskoj vojsci. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu diplomirao povijest jugoslavenskih književnosti i hrvatsko-srpski jezik. Theses ex theologia selectae (1823. 15. 16. Barišić.). U tramošničkoj Knjizi umrlih (Liber Mortuorum) o njemu je zapisano: “Iuvenis hic arte poëtica multum excellebat”. Osnove pismenosti stekao u Kupresu. Žilište (pjesme. Obrana pravovjernoga i pravoslavnoga iliti rimokatoličkoga sveštenstva i naroda u Hercegovini turskoj (1853.). Prozni pisac i pjesnik. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu. Austrija.). Jakov (Tomislav Grad. 1947. 6. a teologiju u Sarajevu. izbjeglički logor “St. a Učiteljsku u Mostaru. 1973. gimnaziju u Visokom.). Podaci o njegovu školovanju nepoznati. Pištole i evanđelja (1840. Andrija (Osredak kod Doboja. 1976. listopada 1902. Djela: Pjesme Stipe Barišića (1976. književni kritičar i novinar.). Stipo (Komarica kod Dervente. humaniora je završio na Gorici kod Livna. Batinić. studenoga 1805.). Martin” kod Linza.). Hrastov čvor-vitez divljine (roman. Osnovnu i srednju školu završio u rodnom mjestu. Barukčić. – Kalifornija. filozofsko-teološki studij nastavio u Budimu (do 1834. Stanislav (Broćanac. Bašić. Mijo Vjenceslav (Fojnica.). 25.). U vrijeme II. Mame i tate (pjesme za djecu.). Osnovnu školu i humaniora završio je u Kraljevoj Sutjesci.). Proučavao našu narodnu i crkvenu prošlost. kolovoza 1912. a nastavio u Italiji i završio u Đakovu.).). – Doboj. Poginuo prilikom napada savezničkih ratnih zrakoplova na brzi vlak. 4. Pjesnik. Urednik u Slobodnoj Dalmaciji u Zagrebu. Pjesnik i romanopisac.). listopada 1846. travnja 1945. –Tramošnica. travnja 1834. nedaleko Žepča. Bašić. srpnja 1944. 1969. .). Paša duhovna (1842. 1918. svjetskog rata vojni ataše NDH u Berlinu. 1996. potom novinar zagrebačkih listova Merkur i Hrvatska pravica. Kao učitelj radio u selu Kašče kod Vitine. Nekrologij sutješkog samostana bilježi da je bio “Poëta insignis Latinus”. – 26. Djela: Knjiga bezimenih (dio pjesama potpisanih pseudonimom Vid Vidović. Pisac. osobito djelovanje franjevaca Bosne Srebrene. Posušje. pisac za djecu. Astro lirika (pjesme.). U Narodnoj i univerzitetskoj bibilioteci BiH radio kao stručni suradnik. Djela: Carmen elegiacum…Raphaelis Barischich (1833. 1988.).

). Poljsko cvijeće (narodne priče. 1909. kao i Fakultet političkih nauka (odjel žurnalistike). 1997. Franjevački samostan u Fojnici od stoljeća 14.).). 1996.). Dječja psihologija današnjeg vremena (1899.). potom dvije godine upraviteljica Više djevojačke škole u Banjoj Luci gdje je i umirovljena. u kojem je stekao osnovnu i srednjoškolsku naobrazbu. 1996. Benac. 1976.). Djela: Sto i deset narodnih igara (1890. Slikanje na drvetu. Iz mog albuma (1900. kamenu. bila je profesorica Trgovačke škole u Sarajevu.). Od 1894. Mlada učiteljica (roman.). koži i dr. Kao desetogodišnak stupio je u Franjevački samostan u Kraljevoj Sutjesci. Aneta (Sarajevo. Srpski narodni vez i tekstilna ornamentika (1907.). O razvitku naše narodne tekstilne industrije (1906.). 16. Benić. – Novi Sad.Djela: Djelovanje franjevaca u Bosni i Hercegovini za prvih šest viekova njihova boravka.). Tomislav Grad. Njegov “Protocollum conventus . Beljan.). O renesansi naše vezilačke umjetnosti (1906. – Kraljeva Sutjeska.). Jutro s licem molitve (pjesme. Begić.). Naše kevice (1904. Priča o Dadi (monografija o dadaizmu. Razgovor cvijeća (narodne priče. Zanimao se za našu narodnu i crkvenu prošlost. nižu gimnaziju završila kod časnih sestara u Đakovu. Suze za tobom (pjesme. Romanospisateljica i etnografkinja. književna kritičarka. Pjesnikinja. 1998. Hrvatska čitma (1905.).).). studirao hrvatsko-srpski jezik na Pedagoškoj akademiji u Mostaru. (1913. Bono (Ćatići kod Kaknja. ožujka 1785.). Sunce u venama (pjesme. Djela: Odsjaj daljina (pjesme. 30. Njekoliko priloga k bosanskoj crkvenoj poviesti (1885. srpnja 1957.). 1923.).).). O prirodi hrvatske vezilačke umjetnosti (1904. Iskrice iz svjetske književnosti (aforizmi. lipnja 1946. Osnovnoškolsku naobrazbu stekla u Osijeku.). a potom na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.). Crno sunce (pjesme. Pjesnik i novinar. 1993.). 1996. 27. Hrvatski narodni vezovi (1906. Belović. do 1907. 1901. 16.-20.).). Životopis fra Augustina Miletića (1883. veljače 1870.). Uticaj franjevaca na političke prilike u Bosni (1887. Bijelo roblje (roman.). Bernadžikovski. Djela: Plodan krčag (pjesme.). Prijevodi i rasprave o pučkom stvaralaštvu južnoslavenskih naroda na njemačkom jeziku. Filozofsko-teološki studij završio je u Italiji (Cremona). Meanderi (1900. glini.).). 1910. 1899.). Tihomir (Posuški Gradac. 9. (1901. I-III (1881/83/87. Jelena (Osijek. višu pedagošku u Beču i Parizu. 1708. novinarka.). Ljetopis posuški (u koautorstvu. 1999. 1996.). Djela: I gnjev i bijeg (pjesme. Ljetopisac.).).). Posuški zbornik (u koautorstvu. ožujka 1954.). Posušje.). 1896. 25. Pučko i srednje obrazovanje završila u Sarajevu. Mira (Dobrići. Jugoslavenski narodni vezovi (1933. studenoga 1966. Božićnice (narodne pjesme. a Učiteljsku školu u Zagrebu. 1989. Nakon završetka Gimnazije u Posušju. Pjesnikinja.). Album srpskih vezova (1906. Jabuka za dobru djecu u slobodnoj Jugoslaviji (1918.

Poginuo 1992.) Blažević. listopada 1893.). lipnja 1953. a Višu ekonomsko-komercijalnu u Novom Sadu. Benović. 1993.). Oče naš (trilogija slikovnica. Bosanska Posavina (povijesno-kulturni i gospodarstveni pregled. Blažanović. Djela: Cum Auctor Epitome (1777.). 1993. Djela: Kocka na putu (pjesme. 1979. Pisac.Suttiscae” smatra se najvrjednijim i najopsežnijim ljetopisom XVIII. 24. Osnovnu školu završio u Hrvatskoj Tišini i Crkvini. Luka (Donji Hasić. Bos.). rujna 1957. Stjepan (Donji Hasić. Djela: Dug ti vraćam (pjesme.). 25. Hrvatska čitaonica u Vrpolju 1893. Filozofski fakultet. Cjelov samoće (pjesme. (1997. – Slavonski Šamac. Šamac. 1957. stoljeća na bosanskohercegovačkom području.-1994. Vesna (Sarajevo.). Berezovska.).). Blažević.). Osnovnu školu pohađao u Hrvatskoj Tišini. Ekonomsku školu završio u Bos. Blažanović. 1958. 1994. Slovo od zdravlja (pjesme. magisterij i doktorat u Zagrebu. (monografija. 1978. Ivan Mato (Blaževići na tromeđi Bosne. Blažanović. 1984.). Život i djelo Josipa Berkovića (studija. 22.). Piše i televizijske eseje i scenarije. Ljubica (Drinovci.). Djela: Pjesma moje duše (pjesme. Šamcu. Pjesnik.). Hasiću i Crkvini. 1991. 1995. 1993. U osnovnim i srednjim školama predavala hrvatski jezik i književnost. Gimnaziju je završio u Gradačcu. Bosanski Šamac. Djela: Riječ protiv zaborava (pjesme. srednju u Njemačkoj. Osnovnu školu završio u Kazagincu (općina Tomislav Grad) i Aržanu (općina Imotski). 16. Mato (Bosanski Šamac.). (pregled. Novine Brodskog Posavlja 1894. Rječnik hrvatskog književnog nazivlja (1997. Romanopisac. Hrvatski rječnik (1995.-1997.).).). Djela: Spomenica Hrvatske kulturne zajednice Stuttgart (1990. lipnja 1965. studenoga 1955. Studij književnosti i filozofije završila na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.). Pjesnik.). . 1953. 1997. Bosanski Šamac. Hercegovine i Južne Hrvatske. Pjesnikinja. Ljetopis sutješkog samostana (priređivač fra Ignacije Gavran.).). Djela: Posljednja pjesma (pjesme. 1994. Pjesnik. – 1992.). gdje je radio nekoliko godina.-1993. Pjesnikinja. 1983. 1993. Pisana riječ Hrvata Bosanske Posavine 1990.). a srednju i fakultet (elektotehniku) u Splitu. Ilija (Donji Hasić. Urednica u Znanstveno-obrazovnom programu Hrvatske televizije.). 20. Utemeljiteljica časopisa za mlade Šalji dalje i njegova glavna urednica dvije godine.

1990. pripovjedač. pripovijetke i književne kritike – u časopisima. 1988. Pavčekom i L. Paljetkom. Božić sunčeva glasnika (novela. te započeo novicijat. Spistaljesku djelatnost započeo kao gimnazijalac u listu Cvijet. mobiliziran u BH-3. esejist. filozofskoteološki studij u Sarajevu.). Quorum.). putopise. Slovenska ljubavna poezija (s T. 1994. Pjesnik. 1983. Osnovnu školu i školu za tehničare (strojarski smjer) pohađao je u Osijeku. 64 priče 29 redaka (s Brankom Čegecom i Ivanom C. romanopisac. Antikvarijat (pjesme.).). reportaže. Izmišljotine jednog srednjoškolca (drama. 1975. 1977. Od 1765.). Bogdanović.). Uredio je prvi put u nas nekoliko slikovnih dvojezičnih rječnika: Engleskohrvatski ili srpski slikovni rječnik (Zagreb-Ljubljana.). do 1771. Dana. pripovijesti.). .).). siječnja 1772. regimentu. u okviru Sabranih djela. 1. U ratu protiv Srbije. – 7. Filozofsko-teološki studij završio u Napulju. okružje Tuzla. Kritika sintetizma (eseji. u okviru Sabranih djela. 1987. (1984. Radio kao urednik u više novina i časopisa (K. Glavni urednik izdavačke djelatnosti Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu. II (roman. 1998. putopisac. Posljednji krug (pripovijetke. romanistiku u Beogradu i Parizu.). Orator (pjesme. u ZP Cankarjeva založba Ljubljana bio urednik hrvatskih izdanja. Vjekoslav (Sarajevo.). Gangamon-ganglion (pjesme. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao komparativnu književnost i opću lingvistiku 1983. svibnja 1976. Djela: Molitva pred odlazak (pjesme. novicijat u Fojnici. pisao je Ljetopis kreševskog samostana na latinskom jeziku. 1982.).). 1994. U kreševski samostan stupio u dvanaestoj godini i tu je stekao osnovnu naobrazbu. 1999. koju su uglavnom činili Posavljaci. Djela: Ljetopis franjevačkog samostana u Kreševu (1918. travnja 1908. 1985. koprodukcijskih izdanja Grafičkog zavoda Hrvatske. English Serbocroat Pictiorial Dictionary (Oxford-Ljubljana. Ljetopis kreševskog samostana 1765. 1998.). – 16. Početkom 1914.). Objavio više pripovjedaka i drama. pojedinih knjiga u biblioteci Goranovo proljeće. Naklade Jurčić itd. Marijan (Kreševo. brijački zanat u Sarajevu. Uskrsna priča sunčeva glasnika (novela.). 1997. Ljetopisac.). Bor.).). 1987. Italije i Rusije pisao je bilješke kasnije pretočene u roman Zaboravljeni grobovi. 1970. prosinca 1720. Kutija žigica (roman. te manjim dijelom na hrvatskom i bosančicom. Hrvoje – Hrgić. Pitanja. Osnovnu školu je završio u Zenici.-1817. 1996. Nadalje). Studentski list. Djela: Zaboravljeni grobovi.Pučku školu pohađao u Bosanskom Šamcu. Krešimir. gimnaziju u Visokom. I. Ljubo (Zenica. Bio zamjenik glavnog urednika tjednika za kulturu Hrvatsko slovo. Kustićem. Polet. 23. Djela: Nijednim umom zamišljeno (pjesme.). K. veljače 1957. 1978.).). Pisao novele. Jahačica na vjetru (priče. Pjesnik. lirske pjesme. panorama hrvatske minimalističke priče. Boban. 8. Izgubljene bitke (roman.

rujna 1860.).). kolovoza 1894. Početkom 1894. 1988. osniva prvu hrvatsku rimokatoličku župu. Ostrogonu i Gučoj Gori. 1995. IV (1894/1896. Oštrica stud (pjesme.).). Sudbine i bezbrižja (pjesme. 1685. rujna 1935. u Allegheny (Pitsburgh). Bošković. Pjesnik. 11. Rudarski tehničar. gdje. na poziv američkih Hrvata. Filozofsko-teološki studij pohađao je na Plehanu. siječnja 1900.). prosinca 1949. Marko (Crnići. Osim njega. proglašeno . 2. nastavio kao trgovački pomoćnik u Odžaku i B. Tolisi. Kotoru i Zagrebu i postao svećenik. Uspomena-opomena starješinstvu bosanskih franjevaca (1897. 1987.). siječnja 1933.). Djela: Bosanko-hercegovačko agrarno pitanje i povlastice dane bosanskim franjevcima od pojedinih sultana (1886. Boj i svjedokinja (pjesme. 1971.). 1985.). Školovao se u Sarajevu. u sarajevskom Katoličkom tjedniku objavio je u nastavcima i svoja Nedjeljna razmatranja.). – Split.). Marije u Banja Luci i Banja Luka s okolicom (1893. koje je 1722. rujna 1885. 11. 17. 1998. II (1888/91. Novi prijatelj Bosne. Pjesnik i novinar. Zdenko (Tuzla. Misao i rad muhamedanacah u Bosni-Hercegovini (1896.). Pedagošku akademiju (odjel jugoslavenskih književnosti i materinski jezik) završio u Mostaru. Josip Dobroslav (Jošava kod Odžaka. Ne zna se gdje je učio škole i kada je stupio u franjevački red.). Lovro (Budim. I.). – 21.). Dvadesetih godina otišao u Južnu Ameriku kao misionar. Pjesnik. 11.Borozan.).). uz pomoć biskupa Strossmayera. Dj. 1980.). Pisac. – Steelton Pa.). Djela: Osipalo se proljeće (pjesme. 1975. Drago (Sarajevo.).). Svir po sjenama (pjesme.). Albanija (zaplijenjeno) (1892. 2. Bošković. prosinca 1957. Hvaru. Djela: Pod kupolama sunca (pjesme. Nenad Valentin ( Mostar. (1888.). Godine 1875. 1999. Djela: Miris Mostara (pjesme. Put do dana (pjesme. Brodu dne 16. III. studenog 1737. Molitva s anđelom (pjesme. Uspomena rimokatoličke župske crkve Pohoda bl. SAD. U spomen otkrivanja obeliska u Bos. gdje je započeo novicijat. Bračuljević. Pisac Školovanje započeo kod franjevaca u Potočanima. 31. Božić. napisao i objavio djelo Po Južnoj Americi. prešao u Kraljevu Sutjesku. iz Kraljeve Sutjeske odlazi u Ameriku.). Živio i radio u Mostaru.). onda se ponovno vratio franjevcima na Plehan. Vrativši se u Split. Putopisac. Bosiljevac. Novi prijatelj Bosne. Šamcu. Sada živi u mjestu Roggel (Nizozemska). Devet ljubljenih dužnosti (1888. Djela: Po Južnoj Americi (1928. Bio je među prvim lektorima na budimskom Franjevačkom bogoslovnom učilištu.

generalnim. Istaknuti graditelj hrvatske kulture i književnosti među bačkim Hrvatima. Znatno je pridonio razvoju hrvatskog jezika i ortografije (u bunjevačku knjigu prvi je uveo narodni jezik i fonetski pravopis, postavivši sto godina prije Vuka pravilo: “Piši kako govoriš”). Djela: Uzao scerafinske (nascki) goruchie gliubavi (1730.), Dobar put (1730.). Bralić, Krunoslav Kosta (Polje kod Travnika, 30. srpnja 1863. – Rim, 27. studenog 1901.). Pisac. Osnovnu školu završio je u Docu, novicijat započeo u Fojnici, teologiju studirao u Peši i Asizu. Djela: Konstantinovo krštenje (prijevod djela D. Honorata, u Glasniku jugoslavenskih franjevaca, 1890.), Kako i o čemu se ima pisati i čitati? (Glasnik jugoslavenskih franjevaca, 1891.), Priručni tumač (1891.), Jurisprudentia canonico-regularis (1895.), Skromni nazori o sjedinjenju crkava rimo-katoličke i grčko-istočne (1896.), Monografia storica sulle crudelta musulmane in Bosnia-Ercegovina (1898.). Brešić, Vinko (Grgurići, Livno, 17. kolovoza 1952.). Pjesnik i književni povjesničar. Završio Filozofski fakultet u Zagrebu na kojem predaje hrvatsku književnost. Izučava hrvatsku književnu periodiku i bibliografiju. Bibliografiju hrvatskog pjesništva osamdesetih (1980.-1989.) sastavio i objavio u trećem svesku Zrcala, časopisa čiji je osnivač i urednik. Djela: Srebrni dlan (pjesme, 1971.), 44 pjesme (1977.), Dobriša Cesarić (studija, 1984.), Časopisi Milana Marjanovića (studija, 1990.), Dragi naš Šenoa (studija, 1992.), Novija hrvatska književnost (1994.), Knjiga o Virovitici (1999.). Brigić, Dubravko (Tomislav Grad, 2. veljače 1959. – Vancouver, 23. prosinca 1998.). Pjesnik i novinar. Školovao se u Sarajevu (Fakultet političkih znanosti, odjel žurnalistike), u kojem živi od 1964. Radio kao novinar na TV Sarajevo/TV BiH. Djela: Papiri (pjesme, 1983.), Alfabet mrtvih ljudi (pjesme, 1996.), S ove strane života (priče, 1999.), Zenit Jekovac (pjesme, 2000.). Brišničanin, Šekelja, Marko (Tomislav Grad, 1958.). Pjesnik. Djela: Vrisak krša (pjesme, 1985.). Brkić, Ciprijan (Studenci, 3. veljače 1868. – Drinovci, 28. srpnja 1945.). Pisac i sakupljač narodnog blaga. U franjevački red stupio 26. studenoga 1884. Teologiju studirao u Sieni (Italija). Profesor tjelovježbe na širokobriješkoj gimnaziji, a potom kapelan, župni pomoćnik, župnik, samostanski vikar i vjeroučitelj u Duvnu, Klobuku, Kočerinu, Glavatičevu, Humcu, Konjicu, Mostaru i Drinovcima. Sabirao narodno blago, zapisivao pripovijedanja i opisivao narodne običaje.

Djela: Miho, Ivan Strašni sud (epovi u rukopisu), Focij i Slaveni (povijesne rasprave u rukopisu), Bitnica, Hrvatski rječničić, Jezgra, Prijedlog za uređenje hrvatskog jezika, Basne i priče i dr. (radovi u rukopisu). Brkić, Franjo (Voljice, Uskoplje, 1937.). Pjesnik. Djela: Žeđ (pjesme, 1964.). Brković, Arhanđeo (Vareš, 11. travnja 1873. – Sarajevo, 28. siječnja 1939.). Prozni pisac i esejist. Osnovnu školu završio je u Gučoj Gori, u franjevački red ušao u Fojnici, teologiju studirao u Francuskoj (četvrtu godinu u Petrićevcu). Djela: Prozni sastavci i eseji – u periodici. Bubalo, Jakov (Turčinovići, Široki Brijeg, 22. kolovoza 1933.). Pripovjedač, dramski pisac i književni povjesničar. Studij filozofije i teologije završio je u Sarajevu 1962. Od 1967. do 1974. profesor na Franjevačkoj gimnaziji u Splitu. Od 1974. je u Franjevačkom samostanu u Tomislav Gradu gdje uređuje list Naša ognjišta (Sveta baština). Djela: Kamen nije nijem (dramska kronika, 1972.), Nebo u kamenu (pripovijesti i crtice, 1980.), književnopovijesne studije – u periodici. Bubalo, Janko (Turčinovići, Široki Brijeg, 31. siječnja 1913.). Pjesnik. Osnovnu školu i šest razreda gimnazije završio je na Širokom Brijegu, potom stupio u franjevački red na Humcu (1932.). Nakon novicijata, sedmi i osmi razred gimnazije pohađao na Širokom Brijegu. Filozofsko-teološki studij započeo je u Mostaru, a završio u Wroclawu (Šleska). Djela: Koraci od jučer (pjesme, 1973.), Na rubu ništavila (pjesme, 1974.), U nedogled okrenut (pjesme, 1974.), Između sna i zastava (pjesme, 1975.), Raspon trenutka (pjesme, 1977.), Gorko drvo (pjesme, 1979.), Blagoslov darivanja (izabrane pjesme, 1983.), Apokaliptični dani (memoarska proza, 1992.), Na kraju žetve (izabrane pjesme, 1995.). Bubalo, Marija Ancila (Turčinovići, Široki Brijeg, 19. travnja 1943.). Pjesnikinja. Poslije pučke škole i gimnazije na Širokom Brijegu, diplomirala jugoslavenske književnosti i njemački jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1962. članica je hercegovačke provincije Školskih sestara franjevaka. Obnašala službu odgojiteljice i zamjenice provincijalne poglavarice, profesorice hrvatskog i njemačkog jezika u Dubrovniku i Mostaru. Djela: Tražim svoje korijenje (lirske meditacije, 1993.), Kuma Manda (priče, 1997.). Bubalo, Nikola (Ilići, Mostar, 25. listopada 1883. – 16. siječnja 1924.). Pjesnik i putopisac. Gimnaziju je pohađao u Mostaru, završio u Požegi. Školovanje je nastavio na Pravnom fakultetu u Zagrebu, ali studij prekida i stupa u državnu službu u računarskom odjeljenju u

Sarajevu. Iz Sarajeva prelazi u Mostar kao službenik u financijskoj direkciji, gdje potom obavlja dužnost knjižničara hrvatske javne knjižnice “Martić”. Bio je član Hrvatske pučke stranke i predsjednik Hrvatskog katoličkog seniorata u Mostaru. Djela: Za školskog odmora (pjesme, 1906.), Put kroz Bosnu i Hercegovinu (1912.), Esperantska gramatika i Esperantsko-hrvatski rječnik (s D. Maruzzijem, 1923.). Buconjić, Nikola (Neum Klek, 15. rujna 1865. – Sarajevo, 24. svibnja 1947.). Pjesnik, romanopisac, etnograf i povjesničar. Pučku školu završio je u Stocu, gimnaziju pohađao u Sarajevu. Nakon šest završenih razreda, školovanje nastavio u sarajevskoj Učiteljskoj školi. Njegov izvanškolski rad u Mostaru bio je uzrokom premještaja u Bugojno, po kazni. Isti razlog bio je i za premještaj iz Bugojna u Doboj. U Zagrebu polaže ispit za učitelja građanskih škola i tako postaje upravitelj škole u Doboju, potom i u Tuzli. Osim u navedenim mjestima, radio je i u Brčkom, Travniku i Sarajevu. Djela: Život i običaji Hrvata katoličke vjere u Bosni i Hercegovini (1908.), Povijest ustanka u Hercegovini i boj kod Stoca (1910.), Ljiljanke (pjesme, 1915.), Franjo Josip I. (pjesme, 1917.), Grof Petar Zrinjski i knez Krsto Frankopan (1920.), Grob do groba (roman, Katolički tjednik, 1942/43.), Gazi Husrev-beg, Bitka na Krbavskom polju (epovi). Buconjić, Paškal (Drinovci, 2. travnja 1834. – Mostar, 8. prosinca 1910.). Biskup i pisac. U franjevački red stupio 1851. godine. Filozofske i teološke znanosti završio je u Italiji, u Rimu položio ispit za profesora filozofije i kao profesor ostao na tamošnjem franjevačkom učilištu. U Hercegovinu se vratio 1886. i bio profesor na Širokom Brijegu, zatim je župnik u Drinovcima, gdje gradi velebnu crkvu. Djela: Govor u slavu slavjanskih apostola sv. Ćirila i Metoda (1863.), Un cenno semplice sulle cause, principali dell' insurrezione delle populazioni christiane in Hercegovina (1875, prijevod A. Nikić-Kratak osvrt na glavne uzroke ustanka kršćanskih naroda u Hercegovini), Pastirnica svećenstvu i vjernom puku (1880.), Okružnica (1888.), Schematismus dioecesium Mandertriensis et Dumnensis itemque Marcano-Tribuniensis pro anno 1892. (1892.), Okružnica o kršćanskoj ženidbi (1892.), Schemtismus…pro anno 1899.(1899.). Budak, Pero (Trebinje, 21. lipnja 1917.). Pjesnik, romanopisac, dramski pisac i esejist. Studirao medicinu u Zagrebu i usporedno s njom i glumačku školu koju je završio 1942. U zagrebačkom HNK bio glumac (od 1940.), u Kerempuhovu vedrom kazalištu redatelj (1949.1950.), kao i u kazalištu Komedija (1950.-1953.). Potom je direktor Zagrebačkog dramskog kazališta (1953.-1970.) i Nakladnog zavoda Matice hrvatske (1970.-1981.). Djela: Mećava (drama, 1952.), Lipe su procvale (pjesme, 1953.), Klupko (komedija, 1955.), Suvremeno kazalište (esej, 1956.), Kazalište, publika (esej, 1957.), Svjetionik (drama, 1958.), Na trnu i kamenu (komedija, 1959.), Tišina, snimamo (komedija, 1961.), Život pod reflektorima (drama, 1961.), Proljeće bez ljeta (drama, 1963.), Zaboravljeni (drama, 1965.),

Pun pogodak (libreto.).). Radio u Gimnaziji u Osijeku. 26. Pjesnik. Razmišljanje o Isusu i s Isusom (1999. pisac udžbenika i filoloških rasprava. 1965. književne kritike. . 1966. Kolo (pjesma. Ivica Strikan (Usora. lipnja 1957. u Obrazovalištu za pomoćne učitelje. Nailaze vode (roman. 12. Božja janjad (pripovijetke. Budimir. ožujka 1855. Potez kistom (drama. 1996. Slavica (Kuljenovci. siječnja 1909. Školovao se u rodnom mjestu. Djela: Zavjet krvlju potpisan (dokumentarna proza. 1957. filološke studije – u periodici.Dlanom o dlan (vesela igra.). Pjesnik i pripovjedač. Medicinsku školu završava u Sarajevu i diplomira na Filozofsko-teološkom institutu u Zagrebu.).). Kolakom. Osnovnu školu završila u Pavić Polju. 1966.).). 22.). prelazi u Bosnu i postaje upravitelj osnovne škole u Banjoj Luci.). Bujher. – Sarajevo. 1996. u kojoj je profesor i ravnatelj.). Jezikoslovna nastava na osnovnoj školi (1891.). pjesme. 1968. Djela: Šuma bez drveta (pjesme. crtice.).). Plejić i J. prijevodi s njemačkog i na njemački jezik.). na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studirao četiri semestra klasične filologije. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Osijeku. onda mobiliziran i poslan na bojišta Bosne. Žedan izvor (drama. Idem služiti Isusu (1999. Pjesnikinja. U red sestara Kćeri Božje ljubavi stupila 1973.). 1969.).). odakle se ponovno vraća u osječku Gimnaziju. književni kritičar. a srednju u Uskoplju. Svileni konac (pjesme. Uskoplje. 1996. Budulica. pjesme u panorami Petnaestorica (2000. Đuro (Osijek. Pjesnikinja. Djela: Prosinac pozdravlja Uskoplje (zajedno s N. Psalmi srca (pjesme. putopisi. Dvije godine kasnije je u Sarajevu.). Derventa. Poslije osnovne škole u rodnom mjestu i Travniku.). 14.). 1996. Kao medicinska sestra djelovala u Dunavu (Kosovo) i Bitoli (Makedonija) te bila tajnica Provincije u Zagrebu. 1981. Nakot balabana (drama.). koje prerasta u Učiteljsku školu. Živi i radi u Podgradu. 1997.). travnja 1953. Djela: Njemačka vježbalica za treći razred osnovnih škola u Bosni i Hercegovini (1889. 1997. pjesme. prevoditelj s njemačkog i na njemački jezik. Nevenka (Donja Ričica. 1968. Buljan. Dar i uzdarje (1998.). Godine 1881.

C .

1986. 1944. Pučku školu i gimnaziju završio u Splitu. U Pragu je studirao klasičnu filologiju.). 1956.). Pjesnikinja.). Pripovjedač.Cettineo.). pripovjedačica i dramska spisateljica. Vinka Paulskoga ušla 1960.).). Mila Bernardina (Sovići.). 1994. 1997. Pjesnik i prevoditelj. 1898. – Split. Djela: Trag (pjesme. Cvitkušić. Modriča. Marko (Garevac. Ante (Trebinje. Crnogorac. Č . Kao vjeroučiteljica radila nekoliko godina u Livnu. U Družbu sestara milosrdnica sv. Djela: Pjesme i prijevodi – u periodici. Radio kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Splitu i Četvrtoj gimnaziji u Beogradu (1944/47. Djela: Ispružene ruke (pripovijetke. Školovao se u rodnom mjestu i Gradačcu. Grude. zatim je 1922. 1951. diplomirao povijest jugoslavenskih književnosti u Beogradu. Vrijeme i ja (drame i recitali. godine. potom u Makarskoj. Na Katehetskom institutu bogoslovnog fakulteta u Zagrebu položila ispite za katehisticu 1963.

25. Zorićem. Talijanska lirika od postanka do Tassa (antologija. kolovoza 1993. Književni povjesničar. (JAZU.). 1987. Tragom Držićeve poetike (1979. Leopardija. godine. Petrarke. esejist. Dante Alighieri: Djela I-II (s M.). Zorićem.). Stanislava (Ćulanića Stan. Na mostu Talija (1979. Djela: Kuća djedova (pjesme za djecu. 1986.-1941.).). Više godina radila u prosvjeti.). Bio profesor na zagrebačkom Filozofskom fakultetu. Izvor i izvornost (1984. Radujem ti se . 1974. 1973.). 1981. 1988. Dantea. Usporedbe i tumačenja (1991. Dugouško i šumska družina (pjesme za djecu. 24. Petrarca i petrarkizam (1971.).).). Francesco Petrarca: Il Canzoniere-Kanconijer (1973.). Izučavao djelo M. Živi u Slavonskom Brodu.). a bavila se i novinarstvom. Igre u Njarnasgradu (1984.).). svome drugom zavičaju. Djela: Talijanski dramski teatar u Zagrebu 1880. Tomislav Grad. prevodio na hrvatski jezik i Goldonija. a doktorirao 1960. 1985.).). Za djecu koja rastu (pjesme za djecu. srpnja 1927. 1968. Giovanni Boccacio: Djela. I-II (s M. O životu i djelu Marina Držića (1979. Majčini poljupci (?). Uz spomenute talijanske pisce. Ćulanić. Ima jedno đače (pjesme za djecu. O književnim i kazališnim dodirima hrvatsko-talijanskim (1968. Marin Držić (1971.). Foscolu i dr. Frano (Trebinje. svibnja 1930. Čarapina. – Zagreb. Studij romanistike završio u Zagrebu 1952. Plavi grad-Maštegrad (pjesme za djecu. Zorićem. 1986. Machiavellija.Čale. Classici e Moderni della litteratura italiana (s M.). Giovanni Pascoli: Pjesme (1982. Zorićem.).). Od stilema do stila (1973.). Pjesnikinja i pripovjedačica za djecu.). Boccaccia. 1962. teatrolog i prevoditelj. Bavio se i talijansko-hrvatskim kazališnim vezama.). Držića.). Talijanska književnost (s M. 8.). 1976.

voljena zemljo (?), Zagonetke dopunjalke (?), Plačite oči moje (?), Moj Slavonski Brode (?), Ovdje se sunce ponovno rađa (pripovijetke, 1994.), Utorkom uvečer (?), Božićnice i uskrsnice (?), Brojalice (?), Od mraka do svjetla (?), Uzdarje (pjesme, 1998.), U progonstvu (1999.). Čengić, Augustin (Stara Rijeka, Sanski Most, 7. veljače 1855. – Banja Luka, 22. lipnja 1911.). Pisac. Osnove pismenosti stekao je, vjerojatno, u fojničkom samostanu, u kojem je 1872. započeo novicijat. Filozofiju studirao u Đakovu, teologiju u Ostrogonu. Njegove kronološkopovijesne bilješke iz vremena posljednjeg Bosanskohercegovačkog ustanka (1875.-1878.) tiskane su u Hrvatskoj straži (1935.) i Franjevačkom vijesniku (1936.), a ulomak o ljepotama Sarajeva u Ferijalcu (1935.). Djela: Sveti Bonaventura; Crkveno pjevanje; Neoskrvnjeno začeta i XIX. vijek; Kristof Kolumbo i franjevački red (u Glasniku jugoslavenskih franjevaca, 1888/89/91/92.), Pokret katoličanstva u svijetu (Franjevački glasnik, 1895/97.), Priručna knjižica (1902.). Čerkez, Vladimir (Sarajevo, 26. studenoga 1923. – 9. studenoga 1990.). Pjesnik, romanopisac, dramski pisac, pisac za djecu. Školovao se u Mostaru i Sarajevu. Od 1941. do 1942. bio logoraš u Jasenovcu i Staroj Gradiški, potom partizan-borac, instruktor u agit-propu u više partizanskih štabova i odreda. U Sarajevu uređivao list Oslobođenje, časopise Zoru i Život. Djela: Na livadama (pjesme, 1948.), Zastave Krajine (poema, 1949.), Majska lirika (pjesme, 1949.), Ruže u oluji (pjesme, 1951.), Cvijeće (pjesme, 1952.), Poema o ljubavi (1953.), Špijuni (drama, 1955.), Dječja knjiga (stihovi), 1955.), Bez povratka (kronika, 1955.), 12 knjižica za djecu (stihovi, 1956.), Krv i ćudnje (pjesme, 1958.), Sunce u dimu (roman, 1958.), Žuti zarobljenik (bajke, 1957.), Arena (roman, 1961.), Bajke (stihovi, 1964.), Doba zrenja ( pjesme, 1965.), Orlovi i vuci (roman, 1965.), Vino voća iz mog vrča (pjesme, 1967.), Breza među rovovima (roman, 1969.), Stihovi (izbor, 1969.), Svemir (poeme, 1971.), San i život (pripovijetke, 1971.), Hrabri vojnik Cvitan (roman, 1971.), Zajedništvo/pojam i suština (separat, 1973.), Lenjin o umjetnosti, umjetnost o Lenjinu (1974.), Sunčana zemlja (poeme, 1975.), Sjaj života, sjena smrti (pripovijetke, 1977.), Zemlja sunca (poeme, 1979.), Zlato iz stijene (pjesme, 1981.), Noć strepnje (drama, 1982.), Espanja (poema, 1983.), Brojevi i ljudi (poeme, 1984.). Čičić, Augustin (Kreševo, 14. travnja 1889. – Sarajevo, 26. rujna 1955.). Pjesnik i književni kritičar. Osnovnu školu završio je u Kreševu, šest razreda gimnazije u Visokom, novicijat u Fojnici, filozofsko-teološki studij u Livnu i Sarajevu, poslijediplomski u Beču, gdje je i doktorirao. Pjesme, književne prikaze i kritike, povijesne članke, zabilješke o istaknutim franjevcima, refleksije o duhovnom životu, te izvještaje s terena objavljivao u mnogim glasilima svoga vremena.

Djela: Proljetni stihovi (1918.), Monografija o fra Grgi Martiću -1822.-1905. (1930.), S Vardara na Soču (pjesme, 1935.), Imenik “Osvetnika” fra Grge Martića (1940.). Čilić, Luka (okolica Baje, 1707. – Baja, 21. travnja 1771.). Kustos Bosne Srebrene i pisac. Osnovnu i srednju školu završio je vjerojatno u rodnom mjestu, filozofsko-teološki studij u Italiji. Od 1731. do 1733. godine djelovao je na Korzici kod austrijske vojske. Djela: Physica seu octo Libri Physicorum (1733.), Paeana festivum illustrissimo…Josepho Ant. Chiolinich (prigodna pjesma, 1752.), Directa ad coelum via (1755.). Čilić, Mate (Međugorje, 14. srpnja 1952.). Pjesnik. Osnovnu školu pohađao u rodnom mjestu, Klasičnu gimnaziju u Splitu, a filozofiju i teologiju diplomirao u Sarajevu i Fuldi. Župnik u župi Emersacker, kod Ausburga. Djela: Bajamova djeca (pjesme, 1996.), Ostani znak (pjesme, 1997.). Čižek, Vjenceslav (Đenovići, Kotor, 28. veljače 1929. – Dortmund, 25. studenoga 2000.). Pjesnik. Djela: Krovopisi predsvanuća (pjesme, 1989.), Bosonoga prašina (izabrane pjesme, 1994.). Čolić, Velibor (Odžak, 1964.). Pjesnik i romanopisac. Živio u Sarajevu, sada u Parizu. Djela: Madrid Granada ili bilo koji grad (pjesme, 1987.), Odricanje sv. Petra (roman, 1990.). Čubelić, Tvrtko (Bihać, 2. ožujka 1913. – Zagreb, 10. kolovoza 1995.). Povjesničar književnosti i folklorist. Studirao filozofiju, etnologiju i jugoslavistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na istom fakultetu radio pri Katedri za usmenu narodnu književnost. Bavio se prikupljanjem, istraživanjem i interpretiranjem djela narodne književnosti. Djela: Književnost (1963.), Književni leksikon (1972.), Slika društvenih i kulturnih prilika u našoj narodnoj epici (rukopis), deset panoramsko-antologijskih odabira iz narodne književnosti (s predgovorima i pogovorima), članci o narodnim plesovima i književnosti – u periodici. Čuić, Stjepan (Bukovica, Tomislav Grad, 1. travnja 1945.). Pripovjedač, romanopisac, esejist, pisac za djecu, novinar, prevoditelj s ruskoga jezika. Studirao jugoslavistiku i rusistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.Više godina radio kao lektor u Večernjem listu, a potom godinu dana u svojstvu lektora za hrvatski jezik na Sveučilištu u Bambergu (1989.-90.). Kao profesionalni pisac, surađivao s vodećim hrvatskim listovima, u kojima je objavljivao komentare, polemike i političke oglede.

Djela: Iza bregova (pripovijetke, 1965.), Staljinova slika i druge priče (1971.), Tridesetogodišnje priče (1979.), Dnevnik po novom kalendaru (roman, 1980.), Tajnoviti ponor (roman za djecu, 1980.), Orden (roman, 1981.), Pripovijetke (izbor, 1985.), Abeceda licemjerja (publicistička proza, 1992.), Lule mira (politički eseji i komentari, 1994.), Presretač (priče, 1996.). Čutura, Franjo (Rastovača, 27. listopada 1885. – Lemont, Chicago, 3. veljače 1959.). Pjesnik i putopisac. Osnovnu školu završio je u Posušju, a gimnaziju na Širokom Brijegu. Teologiju studirao u Mostaru i Paderbornu. Od 1912. do 1916. vjeroučitelj na Humcu, potom godinu dana predavač na Širokom Brijegu. Kao svećenik radio u Gabeli, Čapljini, Širokom Brijegu i Posušju. Od 1922. do 1924. misionar u Americi. Od 1924. do 1926. je župnik u Posušju, onda ponovno odlazi u Ameriku, u New York, gdje preuzima i vodi župu (1926.-1933.). Obolivši, vraća se u Hercegovinu, nakon oporavka odlazi u Svetu Zemlju. Od 1934. po treći put je u Americi, župnik u Ambridgeu, Chicagu, Ambridgeu i Sharonu. Djela: Pjesme, putopisi i crtice – u periodici. Čuturić, Dragan (Zenica, 19. rujna 1944.). Pripovjedač. Djela: Rastrgani životi. Zapisi gastarbajtera (pripovijetke, 1981.), (Zerissenes Leben: Altagsprotokolle, 1983.), Za još jednu ljubav (Noch eine Liebe, 1985.), Moja Njemačka (pripovijetke, 1985.). Čuturić, Leonardo (Otigošće, Fojnica, 5. listopada 1881. – 3. siječnja 1947.). Pisac. Osnovnu školu pohađao u Fojnici, nižu gimnaziju u Gučoj Gori, teologiju studirao u Kraljevoj Sutjesci i Livnu. Djela: Sveti Ljudevit Anžuvinski (1909.), Franjevci među hrvatskim pukom kroz sedam stoljeća (1926.), Marijan i Emina (pripovijest, 1937.).

Pjesnikinja. Tomislav Grad.Ć Ćavar. 1963. Tomislava Kata (Ćavarov Stan. .).

Književni povjesničar i esejist. Pjesnik. 1. Maglaja. auto i meko srce (pjesme.). . Kraja nema (pjesme. Vrtić ljubavi (epigrami. Slani put (roman. 1986.). Doktorirao 1988. siječnja 1949. 1986. (novelete.). Ćorlukić. Čitluk. Pripovjedač.). Šumski razbojnik (pjesme. romanopisac.). 1955. Hercegovci-Hrvati Hercegovine (feljtoni.). književni kritičar i pisac za djecu. Putovanja Ale Kirije (proza.).). 1969. 1982.). Studira izvanredno povijest. Boris (Kreševo. Bogosloviju studirao u Sarajevu i Luzernu. te Učiteljsku školu završava u Derventi. 1962. 1993.-1903. Ćorić. 1999. antologičar. esejist. Djela: Tko će suditi Editi L.Djela: Biljeg krvi (pjesme. 1995. dramski pisac.).). Najpjevanije hrvatske pjesme (antologija. (1977. Anto Antonije (Banja Luka. Djela: Lirski mozaik (pjesme. – Sarajevo. Hercegovina (pjesme. psihologiju u New Yorku.). Tjeskoba hrvatskih emigranata (studija. kolovoza 1932. 1980. 1985. Učiteljevao u selima oko Dervente. – Okučani.).). 1989. Od 1994.). prevodio s talijanskoga jezika. 1982. Ostatak niže gimnazije. Ljubav. I-III (1973. 1987. 1961. Pjesnik. Djela: Studije o životu i djelu Ivana Franje Jukića: Sabrana djela. 1981. Granice su da se prijeđu (pisma s putovanja. Novelete (1995. kazališnu i filmsku kritiku. 1991. godine predsjednik Svjetskog kongresa Hrvata. Gubilište (pet drama. Nečujne oluje (pjesme. Kruh u noći (izabrane pjesme. Ukopnica (drama.) i Silviju Strahimiru Kranjčeviću-Nada. fiziku i tehničku kulturu na VPŠ Sarajevo.). Kao redovnik djelovao u svojstvu misionara psihologa u hrvatskoj dijaspori.). 1984. 1. Mladenačke godine (studija. dramski pisac. Nazdravica s križa (pjesme. lipnja 1998.). diplomira politehniku u Zrenjaninu.). 21. Pisao i književnu. 1966. 22. tihu noć (drama-musical. 1995. Čudaci moga djetinjstva (1991. 1962.). 21. Tako (ni)je govorio Isus (pjesme u prozi i aforizmi.). Osnovnu školu i gimnaziju završio u Banjoj Luci. 1995. kolovoza 1928.). Mjesečar (pjesme. Crveni kaputić (pjesme. Studij književnosti završio na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i magistrirao s temom: Tematski krugovi Cesarićeve lirike.).). Zenice.). Anto (Vrhovi. Iseljeničke kiše (pjesme. 1895. 1971. 60 hrvatskih emigrantskih pisaca (antologija. 1983. 24.). Od zalogaja zvijezda (pjesme. 1990. 1993.).).). Šimun Šito (Paoča. 1957.). 1977. 1961. ?) Ćorić. Djela: Hrvatske molitvene popijevke (antologija. siječnja 1983. pripovjedač. Ćosić. prosinca 1933. Derventa.). Brak nije isključen (drama. 45 hrvatskih emigrantskih pisaca (antologija. dramski pisac. tehničko obrazovanje predavao u Maglaju i Zenici.).).). Afera Palestinac (pjesme u prozi.).). 1984. Kroz bijelu.). Pučku školu i prvi razred niže gimnazije završio kod časnih sestara u Tuzli.

Hrvatska). 1983. Djela: Cvjetanje neba (pjesme.). 1991. Vrijeme mraka.). 19. Ćurić. svibnja 1921. živi u Novskoj (R. (Gradina. Razvoj i organizacija zdravstvene zaštite u Derventi s projekcijama do 2000. Derventa. gimnaziju u Bihaću (kao stipendist Napretka).). Pučku školu završio u Novoj Biloj.). Djela: Zaboravljeni stihovi (pjesme. 1994. Sjenka za nejaku pticu (pjesme. veljače 1949. Franjo ( Kralje. Pjesnik. Bihać.).). Pučku školu pohađao u rodnom mjestu i Modranu. 31. Djela: Svitanje u zavičaju (pjesme. Prognan iz Banje Luke.).).). Petar A. Radio u Banjoj Luci i Drvaru. Studirao u Sarajevu na Višoj medicinskoj školi. 1975. godine (1988. 2000. Travnik. Pomiri pa vladaj (članci. 2.). 1985. studij medicine u Zagrebu. Unutar trokuta (pjesme. Doktor vuk (bajka za djecu. Sto godina zdravstva u Derventi (1986. Pjesnik. gdje je diplomirao 1983. kritike. Ćurak. putopisac. a 1987. Dnevnik iz Indije (1999.). Pilule (epigrami. obljetnica trapističke opatije Marija zvijezda u Banja Luci -1869. kolovoza 1952. Medicinsku školu u Doboju.-1994. 1994. Ćosić.). (povijesni prikaz. Zvjezdana ptica (bajka za djecu. Osnovnu školu završio kod Trapista u Banjoj Luci. Ne možeš živjeti vječno (1998. esejist. Plave pjesme (pjesme. 1977. Nakon studija na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. putopisi. Umirovljen 1987.). Pjesnik. 1998. promoviran je u magistra medicinskih znanosti. Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je javno zdravstvo i epidemiologiju (planiranje i upravljanje u zdravstvu).). diplomirao na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Jantarsko svjetlo (pjesme. 1998. 1994. Posavska raskršća (pjesme.). 1994. 1973.) .Bakin prijatelj (pjesme.). maturirao na Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom. 1997. te na Visokoj školi za organizaciju zdravstvene djelatnosti u Ljubljani. 125.).).). Ivo (Nova Bila. 1989.). 1970.). Sunovrat (pjesme.). Banjalučki dnevnik (dnevnik.

D .

godine nakon službovanja u Slavoniji i na Sušaku. Dlustuš. Biskup i pisac. Djela: Filozofija u drevnih Helena (1890. Proslov predsjednika Kluba hrv. 1994. 8. 22. siječnja 1784.). Na štokavsko-ikavskom sastavio praktični priručnik moralnog bogoslovlja. Djela: Rukopis pjesme ispjevane u desetercu pod naslovom “Narodna pjesma o pokretu raje 1858. živi u Zagrebu. Franjo Marković. 26. studenoga 1921. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu.). gimnaziju u Požegi. Vjenčani kum Silvija Strahimira Kranjčevića.). – Fojnica. kolovoza 1631.). Do početka rata u BiH živjela je i radila u Doboju. 21. Pisac. Ne zna se točno gdje se školovao.). učiteljsku u Đakovu. 1984. 1563. (1911.).). filozofsko-teološki studij u Kraljevoj Sutjesci i negdje u Italiji. 3. 24. Dobretić. veljače 1948. 1706. Druga svjetlost (koautorica knjige dobojskog književnog kruga. Uznesenje (pjesme. Članke i studije iz književnosti i povijesti književnosti objavljivao u mnogim listovima i časopisima.). Pedagog. – 17. Divković. ima veliko značenje za hrvatsku kulturu .). – Breške kod Tuzle. Slava Petru Preradoviću (1918. Pjesnikinja. Život i probrane pjesme Silvija Strahimira Kranjčevića (1918. travnja 1832.). Besjede (1616. iliti moralne bogoslovice (1782. Matija (Jelaške kod Olova. književni kritičar i povjesničar. u Parizu (1906. Zaslužan za razvoj školstva u Bosni i Hercegovini. travnja 1850.). Jozefina (Šušnjari. Pretpostavlja se da je osnove pismenosti stekao u rodnom mjestu. Pjesnik. Prvi bosanskohercegovački Hrvat koji je pisao na narodnom jeziku bosančicom. rujna 1867. Osnovno obrazovanje stekao u fojničkom samostanu. Ljuboje (Šaptinovci kod Našica. Sto čudesa aliti zlamenja (1611. 1985. Derventa. U Sarajevu je prvo učitelj. Djela: Čemerike (pjesme.). srpnja 1911.). Osnovno obrazovanje vjerojatno je stekao u olovskom Franjevačkom samostanu. 1998. Gimnaziju i Pedagošku akademiju završila u Slavonskom Brodu. filozofsko-teološki studij završio je u Dalmaciji i Italiji.Dautbegović. i o poslanicih njihovih u Carigradu sljedujuće godine 1859. filozofsko-teološki studij završio je u Italiji. Na sijelu prigodom blagdana 5. Književnika u Osijeku Lj.).). Od Rima do Kapue (pjesme.). paleografsko-ikonografskog i kulturno-povijesnog. . Dominković. njegov život i rad (1915.).). 1990. – Olovo. Dl. Djela: Kratko skupljene ćudoredne.). Krajinović. Od 1992. u proletje od Ra…ra” čuva se u toliškom samostanu. 1979. Ručak s Poncijem (pjesme.). Pisao pjesme pod pseudonimom Uvelak. Studije i dojmovi sa svjetske izložbe i internacionalnoga nastavnog kongresa 1900. Marko (Brnjići kod Jajca. Njegovo ukupno djelo. U Bosnu i Hercegovinu došao 1879. Blaž Radomir (Tolisa. Djela: Nauk krstjanski (1611. a zatim radi u školskoj upravi Zemaljske vlade sve do umirovljenja 1910.). sa stajališta književno-lingvističkog. Prizori s podnog mozaika (pjesme.

esetetike i kulturne povijesti.). Zvonko (Beška. 1995. Duša tilu besidila (hrvatske pučke molitvene pjesme iz BiH. Humanist. Liber de Raptis. jakih domoljubnih osjećanja prema rodnoj grudi. 1520. ožujka 1945. Vexillum christianae victoriae (Contemplationes christianae ad Franciscum I.). Virginis Mariae (rukopisi). Tomislav (Nova Gradiška. sociologije kulture. dobar poznavatelj kršćanske patrističke i srednjovjekovne teološke i filozofske književnosti. sociologije. Conciones per annum et orationes variae (quae desiderantur Florentiae. Rama. Epistola ad Petri Galatini opus de arcanis catholicae veritatis (1518.). 2. Thomae Aquinatis aliorumque (1480. Juraj (Srebrenica. Ragusio habitae). U Sarajevu je studirao žurnalistiku. Dragišić.). srpnja 1956. Dragić. Poljana na Makljenu.). Malo je podataka o životopisu ovoga latinista. . Pisis. Djela: U vrhu Vrci (pjesme.).).). rodnom mjestu roditelja. Septem et septuaginta in opusculo Nicolai de Mirabilibus reperta mirabilia (1489. 1997. Objavljuje književne kritike i eseje. Bio je čovjek visoke kulture. Zakopano zvono (1996. skupljač i zapisivač hrvatske narodne duhovne i materijalne kulture. Urbini. Deset kamenih mačeva (hrvatske predaje i legende iz Bosne i Hercegovine. Galliarum regem dicatae). 1999. Iz njegova predgovora djelu O prirodi nebeskih duhova koje nazivamo anđelima saznajemo da je rođen u Srebrenici i da se školovao u više mjesta u Italiji. Djela: Logica nova secundum mentem Scoti et B. kulturne politike. De Assumptione B. Dretar.). Na Filozofskom fakultetu u Zadru diplomirao na odjelu za hrvatski jezik i književnost i latinski jezik s pregledom rimske književnosti.Dragić.).). Opus de natura caelestium spirituum quos angelos vocamus-Ragusinoque Senatui dicatum (1499. 20. Constitutiones Alexandrinae pro minoribus Coventualibus (1501. filozof. teolog i pisac. Comentarii in IV. a osmogodišnju školu u Čelebićima. te rasprave iz oblasti filozofije.). srpnja 1957. Marko (Gmići. Pjesnik.). Stara Pazova.). Četiri razreda pučke škole završio u selu Vrci u Klisu (općina Konjic). Apologia pro Francisco Maria de Ruvera Julii II nepote anno 1511 super Cardinalis propositarum (1512. – Barletta.). oko 1448. esejist i književni kritičar.). Pjesnik. viri Joannis Reuchlini Romae per modum dialogi edita an scilicet libri Judaeorumquos Talmud vocant sint supprimendi (1517. 10. Djela: Tuj tunja tu jabuka (hrvatske lirske narodne pjesme iz Rame. Književni kritičar. Dobretić. Defensio praest. 1996. Libros sententiarum. Italija. U rodnom mjestu završio pučku školu i gimnazijsku naobrazbu. Doktorirao u Zagrebu 2000. te trgovačku u Mostaru. Završio Pedagoški fakultet u Rijeci-studij organizacije kulturnih djelatnosti-gdje je i magistrirao.

).). pisac povijesnih zabilježaka i vjersko-poučnih članaka i refleksija.).). nepokorena (reportaže.). 1986. 14.).). 1990.). Objelodanio brojne dokumente značajne za proučavanje naše književne baštine i prošlosti uopće. 2000.) i Zagrebu kao postdiplomac (1989. Tomislav Grad. . Konjic. Hercegovino moja. Osnovnu školu završio je u Varešu. gimnaziju u Gučoj Gori i Visokom. 1996. 1940. prosinca 1900. gimnaziju u Visokom. Djela: Crveni biseri (pjesme. Sve dalje od sebe (pjesme. te pisao ocjene i prikaze djela brojnih spisatelja. kulturi i društvu u cjelini.). 1998. Drska perunika (pjesme. Kao vojnik 1975. 1981. 2. 8.). osuđen na 15 mjeseci strogog zatvora. 1999. Žudnja za smijehom (pjesme. listopada 1954. lipnja 1936. Lijepa naša…napaćena (zbirka pripovjedaka. Drušković. slavistiku u Ljubljani i Beogradu. Potraga za rubom (pjesme. Kristijana Zoraja (Lich.).). 1989.). 19.-1982. ciganska rapsodija (pjesme. S Hrvatskom u sebi (pjesme.). Dugonjić. 1986.). 1984. Kroz pukotinu neba (haiku. Knjiga čežnje (pjesme.). 1984.). – Sarajevo.). Djela: Prvi ilir Bosne fra Martin Nedić (monografija. – Visoko. 3. novicijat u Fojnici. 1991. Pučku školu završio u rodnom mjestu i Prisoju. Drmić. Pučku školu i gimnaziju završila u Livnu. gdje je. Putopisna darovnica (reportaže1998. a potom filozofiju i psihologiju u Mostaru. Vrhovčić. Djela: Pogled u nebo (pjesme. 1999. 1980. 1976. Njemačka.). 1960.). Kulturni povjesničar i književnik. teologiju u Sarajevu (1977. 2000.). Pripovjedačica. listopada 1918. Malkica (Zavidovići. veljače 1976.). Bol. zapisi o pitanjima iz kulturnog života i kritički osvrti na književna djela – u periodici.). Pučku školu pohađala je u Sarajevu. Drljić. Gimnaziju završila u Zagrebu. unutarnja rukovet (pjesme. Nedjeljko (Vareš. Pobijediti rat (reportaže. Župa Grabovica (monografija. Pjesnikinja.). Studirala na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Kriška dobrote (pjesme. Nedostupna staza. 1. Pjesnik. 1989. ). Hrvatski jezik i književnost studirao u Sarajevu i Zagrebu gdje je diplomirao (1986.-1991. novicijat u Kraljevoj Sutjesci. na Filozofskom fakultetu. Odgojem obnova (1983. ožujka 1885. 1971.). Djela: Božja djeca (pripovijetka. Dugeč. gimnaziju u Zagrebu. Gorka srma (pjesme. 1983.). filozofsko-teološki studij u Livnu i Sarajevu. 1974. Protjecanja (pjesme.). diplomirala kroatistiku.Djela: Vox interioris (pjesme. Zemlja moja nebo moje (pjesme. Novinar i pjesnik.). Ilija (Dobrići.-1992.).). Slika. Pratio zbivanja u domaćoj i inozemnoj crkvi. pripovjedač. Osnovnu školu završio je u Kreševu. 1998. filozofsko-teološki studij u Ljubljani. Rastislav (Podhum.

odlazi u novicijat u varaždinski samostan. a od 1902. Dujmušić.). listopada 1884. 1861. Djela: Eseji iz područja psihološke pedagogije i estetike (1906.). Ratni zvuci (pjesme. U Regensburgu studirao glazbu. gdje je prvo nastavnik Trgovačke škole. Pjesnik i pisac povijesnih zabilježaka. 6. Kraće vrijeme je crkveni glazbenik u Sarajevu. bogoslovne znanosti u Sarajevu.). Ljudevit (Zagreb. onda ostaje bez službe i prelazi kapucinima u Rijeku.).).). Svibanjske ruže (propovijedi. 1933. gimnaziju u Travniku. . Godine 1912.Djela: Kraljici Hrvata (pjesme.). Temelji psihologije (1910/14. Djela: Iskre srca moga (pjesme. rujna 1916. književne kritike – u periodici. – Sarajevo. 1912. u Sarajevo. (1914. Dvorniković. 1912.).). 1992. 1914. propovjednik i rukovoditelj trećoredaca organizacije Kćeri Marijine. – Varaždin.).). prelazi u Bosnu i Hercegovinu. 1914. Književni kritičar i pedagoški pisac.).). Pjesme (sabrane pjesme.).). gimnaziju i Učiteljsku školu završio je u Zagrebu. Godine 1900. Šta ćemo bez rakije (1916. Ratna razmatranja (1916. 14. Kritička povijest svete kuće Marijine u Loretu i njezini prenosi (1912. Povjesničke crtice kapucinskog samostana na Rijeci (1910. Učiteljske. a godinu dana kasnije postaje lektor bogoslovije. Osnovnu školu. Uzgojne ideje u kulturnoj povijesti čovječanstva (1911. Zabavni i poučni kalendar za prostu godinu 1914. Dragan (Gradačac. Pučku školu pohađao u rodnom mjestu.

DŽ .

Djela: Čitanka za IV. Osnovnoškolsku naobrazbu stekao je u Kupresu i Livnu. 1977. Birane stranice (izbor. Vodič Banja Luka (1960. Glavice kod Bugojna.g.). Fra Marijanova Bosna (priče. Džakula. Pjesnik.).). 1995. 1988. prosinca 1972. pisac Krvave knjige (studija. Pjesnik. razred gimnazije (1953. Džaja. Livno. Drug . Novo selo (roman.). članci i studije o povijesti školstva bosanskih franjevaca.). svibnja 1988. Kupres.). Pisac i sakupljač narodnoga blaga. a filozofsko-teološki studij u Livnu i Gučoj Gori. 1990. priče i pjesme – u periodici. Roman Naricanje Frane Markanova napisao štokavskom ikavicom bosanskih Hrvata.). Djela: Sa kupreške visoravni: monografija rodnog kraja (1970. 21. Uskoplje.). Obri. dva u Visokom. Priče iz Pasjih Korita (pripovijetke. prosinca 1906. Trzaji (pjesme.). Miroslav (Koprivnica.). 1997.). Naricanje Franje Markanova (roman.).). 8. Djela: Razglednica (pjesme.).Džaja. lipnja 1973. 9.). gimnaziju u Visokom.). 1995. Pougarje i njegova okolica (monografija. Džalto. rujna 1904.). Džaja. 12. Župna kronika (priče. Eva i ja (pripovijetke.). Spontanosti (pjesme. Od Jukića do Hadžiomerspahića (zbirka historijskih eseja o bosanskohercegovačkim književnicima i kulturnim radnicima.). 1998.).).1995. a teologiju u Đakovu. Banja Luka u putopisima i zapisima (1962.). siječnja 1885. 10. 1995. 1989.). Brusnica.). Gladne i nemirne godine (roman. Krv i suze (dvije balade i tragedija. potom službovao u raznim mjestima Bosne: Rostovo. 1988.). – Gorica. Modriča. 1982. 1998. 1995. Osnovnu školu završio je u Kupresu. Kupres. Uzdol. Pučku školu završio u Uskoplju.). Mladenački raj i njegov sjaj (priče za mladež. Franjo (Pješivac. Zaređen za svećenika u Đakovu 1959.). Književni povjesničar. romanopisac i pripovjedač. Pisac. 17. prilozi vjerskog sadržaja.).). Banjalučka realka (1980. 14. 1997. Svečev kafić (pripovijetke. Čudna zemlja (roman. – Banja Luka. gimnaziju u Rijeci i Zagrebu. 1972.). filozofsko-teološki studij u Sarajevu. Živi u Vinkovcima. Jedan rukopis Ivana Gorana Kovačića (b. četiri razreda gimnazije završio u Gučoj Gori. listopada 1931. 1983. 1958. Djela: Selo Svađalovo (pripovijetke. 1995. 1995. Željko (Koprivnica. 1996. Mato (Kupres.). studij slavistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Zvonimirovo (roman. Stjepan (Voljice.). 1974. Djela: Pjesme i priče – u periodici.. 1946. – Banja Luka. Ante Knežević. Pod Jurcanovim orahom (roman.). S ljudima (crtice. Stolac. Osnovnu školu završio je u Jajcu i Kupresu. gimnaziju u Visokom i Travniku.

). Jozo (Matina. priloge i recenzije iz uže struke: povijesti.). Djela: Priče iz moje ulice (pripovijetke. Posljednji dominikanac (putopisna proza. esejist i prevoditelj. . siječnja 1955.). institutu za njemačko-češke kulturne veze. disertacija nagrađena godišnjom nagradom Društva za jugoistočnu Europu u Münchenu). a od 1992. Od 1992. Od 1972. prozu i znanstvene radove s njemačkog.. Džamonja. na odsjeku za etnologiju Sveučilišta u Münchenu i na Südost-Institut u Münchenu. 9. studije iz povijesti i književne i kulturne povijesti – u periodici. književne i kulturne povijesti. prosinca 1949. Od 1976. 2000. povijest jugoistočne Europe i tursku filologiju na Sveučilištu u Bochumu (Njemačka). Magistrirao 1979. Nakon završene Franjevačke klasične gimnazije u Visokom. književne kritike.). 2000. 18. neprekidno živi i radi u Saveznoj Republici Njemačkoj. a doktorirao 1984.). do 1987. urednik i stalni suradnik časopisa za tursku filologiju Materialia Turcica. Završio gimnaziju u Sarajevu.). književni kritičar.). Zdravstvena knjižica (pripovijetke. makedonskog i bugarskog jezika. znanstveni suradnik u Adalbert Stifter Verein. Pripovjedač i novinar. Djela: Pjesme. 1985. eseji. Prevodi poeziju. Spaljeno ognjište (priče. Pjesnik. 1979.). 1988. s temom: Die Franziskaner im mittelalterlichen Bosnien (Franjevci u srednjovjekovnoj Bosni.nastavnik iz predvojničke (roman. Piše i objavljuje na hrvatskom i njemačkom jeziku u prvome redu studije. ali i književne radove i prijevode. Džambo. zatim slavistiku. studirao filozofiju i teologiju u Sarajevu i Eichstättu. Radio kao znanstveni suradnik i asistent na Sveučilištu u Bochumu. u Bavarskom nacionalnom muzeju u Münchenu. odgovorni urednik godišnjaka Stifter Jahrbuch. Maglaj. Priručnik (pripovijetke. Dario (Sarajevo. 1999.

Đ .

Djela: Memoari s Balkana (1910. Pjesnikinja i sakupljačica narodnoga blaga.). Pojedinosti iz vremena Hercegovačkog ustanka i austrougarske okupacije Bosne i Hercegovine brižljivo je bilježio i objavio u svojoj knjizi sjećanja. ne žali me mladu. 1848. ožujka 1954. Đurđević.). – 1913. 1985. Martin (Doljani kod Stoca.). 1989.). Ljubi. dragi.Đikić. 27. Djela: Tajna (pjesme. E . Završivši gimnaziju. odustaje od bogoslovije i zapošljava se kao pristav u Državnom uredu za vezu. Ljuba (Mrkodol. ljubavni običaji (pjesme i igre duvanjskog kraja. Nakon osnovne škole nastavio je gimnaziju u Dubrovniku s namjerom da postane svećenik. Memoarist. jer je poznavao talijanski i njemački jezik. Tomislav Grad.).

D.). 1982. Rorićem. 1981.).Ešić. Pjesnik za djecu. pripovjedač i dramski pisac. 1973. 1985.). Rorićem. Vezena torbica (pjesme za djecu.). Završio Pedagoški fakultet u Rijeci-studij organizacije kulturnih djelatnosti. Radulovićem. 1980. . pola zbilja (pjesme za djecu. Bjelkićem. Šimo (Breza.). Radio kao dopisnik Radio Sarajeva iz Tuzle.). veljače 1954. menci na kamenci (s I. 1970.). Pola igra.). V. Šta li mrda iza brda (pjesme za djecu. 1969. V. Enci. pjesme za djecu. Djela: Zdravica na kraju djetinjstva (pjesme za djecu. Tuzla.). Buntovno selo na dlanu (pjesme za djecu. 6. Odalovićem i T. pjesme za djecu. 1979. M. Rudarev kućerak (pjesme za djecu. Drugari (s I.

F .

filozofsko-teološki studij u Sarajevu.). Prigodne pripovidi. Pripovidanje nauka krstjanskoga. U sinjskom Franjevačkom samostanu završio početnu i srednju školu i započeo novicijat. 1998.). novinar i prevoditelj. Finka (Travnik. Fišić. germanistiku u Beogradu. Krijesnice (pjesme.). Osnovnu školu završio je u Docu kod Travnika.). piše i priče. književni kritičar. 1688. 1978. Jeronim (Rama. Djela: Fra Franjin grob u Bučićima (monografija. Svoje homilije pisao pučkim jezikom i katehetskim načinom. 1996. 8. Travnik.).).).). trči Trčimir ( pjesme. 10. Pjesnik.). Djela: Rasute blizine (pjesme. Perugii i Rimu. prikaze knjiga i dr. 1979. . 1971. Mudroljubni i bogoslovni spisi. – Sinj. Djela: Put križa (1734.). Zavidovići. Spisateljstvom se bavio iz didaktičko-pastoralnih razloga.). 1990. Pohvalna govorenja. gimnaziju u Visokom. Pisac. siječnja 1961. Idi pa vidi (pjesme. Filipović. rujna 1937. Pripovidi različite.). 1998. Skup pisnih bogoljubnih (1759. 1979. Djela: Puž na ljetovanju (pjesme.). Kruh za putovanje (pjesme. prosinca 1765. Korijeni i život (monografija. Stanislav (Careva Ćuprija. Tikva s nosom (priče. računajući da će se njima služiti i glagoljaši koji nisu znali latinski jezik.). Pjesnik i pripovjedač za djecu. Pjesnikinja. Trči. 22. 1982.). studije i članke književnopovijesnog sadržaja. 1988.). Dosjetljivi jedan (priče. 1968.). Korizmenik.Femenić. Filozofsko-teološki studij završio u Ugarskoj. 1973. Do sada tri puta samostalno izlagala. 30. Disputationes in Aristotelis Metaphysicum (rukopisi). Filipović. Osim pjesama. novicijat u Kraljevoj Sutjesci. listopada 1924. De divinis attributis et modis intrinsecis. Župa Brajkovići (monografija. Završila gimnaziju i aktivno se bavi slikarstvom. Ladislav (Grahovik.). Ludi kamen (priče.). I-III (1750.

G .

Osnovnu školu završio u Gabeli. Ljubičasti planet (roman). Pod nebom Biokova (roman. fra Lujo Zloušić (1970. 1988. Prikaza (roman). Kao prognanica živi u Zagrebu. Zaboravljena torba (priče). Zvijezda u travi (priče). gdje je i doktorirao.). Gavran. Pravni fakultet završio u Zagrebu 1968. Prelom (roman. Radi grumena zemlje (roman. Velimirovcu i Našicama. S prilozima iz oblasti teologije. 21. Djela: Nepokoreno selo (roman. 1979. Veliki likovi povijesti umjetnosti (1969. Pjesnikinja. Ignacije (Vareš. 1959.). Tajna zelene pećine (roman). Duže vrijeme živjela u Zenici. Žuborenja (haiku). Djela: Filozofska antropologija Vladimira Solovjeva (studija. Sto sunovrata/Hundred Deffodils (haiku).). Hej.). Jure (Bijača. Fra Marijan Bogdanović. Anto (Agići. dječak bez imena (roman). svibnja 1938. prikazima knjiga. Bakreni Petar (roman). gimnaziju u Visokom. Pisac i prevoditelj. rujna 1921. Postelja gospođe Jelene (novele). Jež i zlatni potok (priče i igrokazi). Bludna psovka (studija. Jednu godinu pohađao je i Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu. Vrstan poznavatelj teologije. Župna . Suputnici bosanske povijesti (sedam stoljeća djelovanja bosanskih franjevaca. filozofiju u Breslau i Ljubljani. filozofsko-teološki studij u Sarajevu i Breslau. Putovi i putokazi (članci. 1990.). Mara (Komarica. Izum profesora Leoplda (roman). 1962. Filip. Pjesnik. 24. Miron na tragu Svetoga Grala (roman). povijesti. Ljetopis kreševskog samostana (priređeni tekst sa studijom o autorovu životu i djelu. 1984. 1956. Fra Bono Benić: Ljetopis sutješkog samostana (priređeni tekst sa studijom o autorovu životu i djelu. Školovala se u rodnom mjestu i Derventi.). veljače 1914. 1978. umjetnosti i humanističkih znanosti uopće.). Lucerna lucens (studija. Derventa. Damjanovo jezero (bajke). 1979.). putopisnim zabilješkama i prijevodima surađivao u mnogim glasilima. novicijat na Gorici kod Livna. Pučku školu i gimnaziju pohađao u Agićima. Kuća od drvenih kocaka (roman). 1984. romanopisac i pripovjedač za djecu i odrasle. 1941. Uvijek netko nekog voli (pjesme). 1981. Galić.).). Osnovnu školu završio je u Varešu. 1972. Djela: Na jednoj obali (pjesme). Pravo diplomirao u Sarajevu.). povijesti umjetnosti.). Derventa. filozofije.). Priče iz Kopačkog rita (priče). Balada o kapetanovu povratku (pjesme). Univerzalno naobražen. Gardaš. Pigulica (roman).). bećari (pjesme). Djela: Pjesme (1994.).).). Duh u močvari (roman).Galić.). Prvi suncokreti (pjesme). te priredio za tisak više ljetopisa čiji su autori franjevci Bosne Srebrene.). O. 1956. 20. a stolarski zanat u Metkoviću.). Na rubu beskraja (roman. Ljubuški. Grm divlje ruže (haiku). Fra Nikola Lašvanin: Ljetopis (priređeni tekst sa studijom o autorovom životu i djelu. Romanopisac.

(Drinovci. političke članke. Gavranić. 27. Pjesnik i novinar. 24. listopada 1909.).). (Drinovci. na Velikoj gimnaziji u Sarajevu. Vrata u život/Uz 100. Osnovnu školu završio je u Drinovcima. Tvrtko (Vareš. Đakovu. 1938. Bavio se problemima jezika i književnosti.). 28. Djela: Dar (pjesme. Osnove pismenosti stekao kod mjesnog župnika u Drinovcima. filozofsko-teološki studij u Sarajevu. 2000. U franjevački red stupio na Humcu 1927.). a ostale.). književne kritike i drugi tekstovi (1995. studenoga 1867. Glibo.).). Književni kritičar. Osnovnu školu završio je u Uzdolu i Prozoru. filozofiju i teologiju u Rimu. godine.). listopada 1940.). srpnja 1945. Radoslav st.). 5. Pisao je crtice. Književnik i publicist.). Istraživao arhive u Bosni. poznavao je i prirodne znanosti. Svestrano naobražen. 1998. Od 1992. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studirao slavistiku i doktorirao s temom: Jakša Čedomil. obljetnicu postojanja zgrade Franjevačke klasične gimnazije u Visokom (spomenica. Osnovnu školu završio je u Žeravcu. Prozor-Rama. pripovijetke. – Humac. Glavaš.). . živi u Zadru. Gimnaziju završio u Varešu. Paškal Buconjić. U franjevačkom sjemeništu na Humcu završio gimnaziju.). listopada 1893. radi u Željezničkoj tehničkoj školi u Zagrebu i honorarno predaje na Pedagoškom fakultetu u Mostaru. Pjesnik i pripovjedač. Glavaš. 29. Djela: Jakša Čedomil osnivač moderne hrvatske kritike (1942. klasičnu filologiju u Beču i Zagrebu. – Zagreb. Gavro (Bukovica. 20. filozofsko-teološki studij pohađao u Mostaru i Rimu. Perugii i Innsbrucku. pet razreda gimnazije u Visokom.). – Bugojno. Život i rad fra Rafe Barišića (1900. Život Isusa Krista (1908. Rajko (Donja Vast. Prigodom tridesetogodišnjice biskupovanja 1880.crkva u Varešu (monografija. 9. Politika bosansko-hercegovačkih franjevaca u prošlosti i sadašnjosti (1904.). Radoslav ml. osnivač moderne hrvatske kritike. pravo studirao u Sarajevu.).-1910. Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju pohađao je u Zadru. O. a nakon toga završava Višu pedagošku školu u Mostaru i Filozofski fakultet u Sarajevu. a od 1994. a gimnaziju na Širokom Brijegu. gdje je magistrirao i doktorirao. Slavonskom Brodu i Budimu.). Poslijediplomske studije završio u Zagrebu. Hrvatska književnost i duhovnost. Djela: Spomenica pedesetogodišnjice Hercegovačke franjevačke redodržave (1897. kritički osvrti na književna i druga djela – u časopisima. istraživao kulturnu i nacionalnu povijest. s maturom. srpnja 1913. Pisac. (1910. osim filozofije i teologije. 1998. Djela: Zbor franjevačkih bosanskih bogoslova “Jukić” (1935. Malo više istine ili odgovor nepozvanim sudijama (1900. Gavran. veljače 1945. Derventa.

Djela: Prvo pismo Marie (roman. Gotovac. 7. Domoljublje i “otpadništvo” Ive Andrića (studija. 1979. studirao na bogoslovnim učilištima u Splitu i Mariboru. listopada 1930.).). Za župnikovanja u Vodicama 1944. Golemac. Pismo Katrin (roman.). siječnja 1999. Žrtva (roman. Konjicu i u Sarajevu do umirovljenja 1972. ožujka 1959. Gotovac. gdje je diplomirao 1936. godine. 2000. 1998. Diplomirala u Zadru 1982.). Šibenik.). U Parizu studirao francuski jezik i književnost.). Srednju ekonomsku školu završio u Mostaru. Promicanje (pjesme.).). 1995.). te članke o kulturno-povijesnim spomenicima i osobama. Slika jednog revolucionara (roman. Školovala se u rodnom mjestu i Zadru. Učiteljsko iverje (novele. godine je uhićen i na montiranom procesu osuđen na pet godina zatvora. 1998. 1997. Od 1959.). 1976. kulturnih događaja.). – Vodice. Ramske legende (1997.. ponovno je vodički župnik.). Jedan dan u francuskom kafeu (pripovijetka.). gdje je studirao na Ekonomskom fakultetu. Napušta svećeničko zvanje i radi kao referent za kulturu i umjetnost u Oblasnom komitetu NO do 1950.). Dozivke (pjesme.). Romanopisac i pripovjedač.). Slavko (Kablići. 1986. u splitskoj Klasičnoj gimnaziji. 1997. Stojan (Mostar. godine dopisnik sarajevskog Oslobođenja iz jugozapadne Bosne. 25. Djela: Paučina (kratke priče. Grgurev. 1998.).Djela: Ramkinje (pripovijetke. Ivo (Vodice. Marijana (roman. na zagrebačkom Filozofskom fakultetu diplomirao hrvatski jezik i jugoslavenske književnosti. Pušten 1947.). Godine 1956.). kao i kraće prikaze knjiga. .). Pripovjedač i novinar.). do 1949. Pjesnik i publicist. 1989. 25. Stope kroz kuću (pripovijetke i reportaže.). 1998. Zbogom ždralovi (reportaže. Suputnice i supatnice (pjesme. Jagma za mrtvacima (pripovijetke. 1997.).). studenoga 1909. Osim reportaža i priča. Lutkarstvo i scenska kultura (znanstvena knjiga. Bijele duše (pripovijetke. siječnja 1992. 1999. potom kao profesor u Osijeku. Medijska kultura (znanstvena knjiga. Djela: Gorke daljine (pripovijetke i reportaže. Objavila više znanstvenih radova u znanstvenim glasilima u Sarajevu. ožujka 1959. 1997. Maturirao 1929. 1988. a kraće vrijeme i dopisnik Slobodne Dalmacije. Livno. 4. Pripovjedačica. 1997. Zadru i Livnu. 12. 1988. 1989. Kao svećenik službovao u Šibeniku i Primoštenu. Biogradski lirskokazi (pjesme. 2000. – 21.). Vedrana (Livno. 1995.). te na fakultetima u Ljubljani i Zagrebu.). 1990. pisao i scenarije za kratkometražne filmove. s temom: Srednjovjekovni nadgrobni spomenici u jugozapadnoj Bosni. Slutnje s Rakitja (pjesme.

Druženje s tijelom (pjesme.Djela: Svemirski mirisi (pjesme. prof. Emigrirao 1965.). O hrvatskom jeziku (esej.). 1987. pri Katedri hrvatskoga jezika i kulture Sveučilišta Waterloo. 1995. Čardak (roman. 1974.).).). gdje je od 1987. 1989. Grafija hrvatske lapidarne ćirilice (studija. Jurju. Bitarion (pjesme. vraća se u Hrvatsku. Tri drame – Prokrvavljena Brina. je u zarobljeništvu.). gimnaziju u Tuzli i Sarajevu. travnja 1943. Osnovnu školu pohađao je u Rogatici i Brčkom. esejist. Hubert (Mostar. pravni referent u Slavonskom Brodu. Gregorijanske šutnje (pjesme. Gradačcu. Viktor – Strauch. diplomirao u Fribourgu i doktorirao u Aix-en-Provenceu. Od 1918. 1981. odlazi na talijansko bojište. Djela: Robotov poljubac (pjesme.). književnopovijesna studija. 1997. radi kao sudski pristav u Sarajevu. Djela: Pod čađavim krovom (pripovijesti. 1939. Slavistiku studirao u Zagrebu. do 1920. Majka priča (crtice.).). 1991. potom je odvjetnik u Derventi. .).). Grubišić. sudac u Doboju. književni povjesničar.). Hrvatska književnost u egzilu (Hrvatska revija br. Legenda o sv.. Pripovjedač i romanopisac. Lugar Mijo (pripovijest. Grmović. 1975.). 1944. od 1975. 1890. Spužu i Sarajevu. 1999.). 1995. Nakon prvih demokratskih izbora 1990. živi u Kanadi.). Šegom. 5. Spomenik (1981. Svjedočanstvo jednog i mnogih stradanja (sjećanja.). 1935. Nakon mobilizacije. dvije knjige za školsku djecu i jedan ilustrirani (hrvatski-njemačkifrancuski-engleski) rječnik. 160. 1978. – 1957. Kondžilo (povijesni roman u rukopisu. Ne začuđuju čudesa (drama. antologija. a pravo studirao u Zagrebu.). dramski pisac.). 1943. Pod nebom Bleiburga (s K. Vinko (Posuški Gradac. Vrativši se iz zarobljeništva u zemlju. Pjesnik. Posušje.).

H .

. – Zagreb.).Horvat. Djela: Mali vrtec ograjen (igrokaz). Vinka Paulskoga i postala redovnica. 1999. Poslije završene osnovne škole u rodnome mjestu. listopada 1899. stupila je u družbu sv. Milanu i Paviju.). Blagoslov ljeta (dramska legenda). Pučku školu završila u Kupresu. 1948. 1996. Kupreška saga (proze. pripovjedačica i dramska spisateljica za djecu. (dnevnik. 29. Završila je gimnaziju. Pjesnikinja. siječnja 1932. Živković. Djela: Nesrbi van! Banjalučki dnevnik rujan 1992. a zatim studirala filozofiju u Zagrebu. pjesme i pripovijetke – u časopisima. Ružica (Kupres. Franjka Bernardina (Zenica.-travanj 1993.).). Hrnjkaš. gimnaziju u Osijeku. 23. Prozna spisateljica. a Pedagošku akademiju u Banjoj Luci.

I .

). Pučku školu završio je u rodnom mjestu. Zavidovići. – Zagreb. 1906. a Učiteljsku školu u Mostaru. 1997.). Silvestar (Donja Drežnica. Zrenici vremena (pjesme. Točka na U (studija.).). godine bio je u službi bosanskohercegovačke uprave.). Duže vrijeme službovao je u Mostaru i bio urednikom časopisa Učiteljske zore. Grgo (Vareš. U svjetlosnom krugu (pjesme. Kockice razbijenoga uma (aforizmi. Pjesnik. Ivandić.).).). Mostar. Filozofsko-teološki studij završio je u Italiji.).).). Nada Zidar-Bagadi: Nie war ich näher dem Mond/Nikad bliže Mjesecu (prijevod na njemački. Djela: Erich Fried: Pjesme (prijevod s njemačkog. 1884. 17. 1. Djela: Pjesme u stihu i prozi (1901. Priče za male ljubitelje životinja (priče za djecu. Pjesnik i prozni pisac. listopada 1736.). Nakon klasične gimnazije studirao filozofiju. Dopuna-Lopudske sirotice-Petra Preradovića (1903. Kao prosvjetni djelatnik više godina radio u Podveležju (1964. Slavko Mihalić: Der verführerische Wald/Zavodnička šuma (prijevod na njemački.). 1995. Osnovnoškolsku naobrazbu stekao u rodnom mjestu. 1996. 1999. Osnovnu školu pohađao u Donjoj Drežnici i u Širokom Brijegu. Pjesnik i prevoditelj. Lastrića) (1796. Djela: Bilježnica Robija K.-1976. 1995. Ivančić. 1994. pjesme – u periodici. Nauk krstjanski i druge stvari (1804. Moj domoljubni kanconijer (pjesme. 1960. Ištuk. izbor.). Dugogodišnji je urednik hrvatskoga tjednika Feral Tribune. Djela: Kratko nadometnutje u knjižice Od uza me (u istoimenoj knjizi F. 1998. Ante Mate (Vinište. 1992.). a potom sve do 1992. ožujka 1952. siječnja 1945. – Kraljeva Sutjeska.).).Ilijić. povijest umjetnosti i germanistiku u Zagrebu i Beču. Sveta govorenja priko cijele godine (rukopis). 1997. Varešanin. Viktor (Sarajevo. kada se vraća u Mostar i stupa u HVO. teologiju..). Stjepko (Dol kraj Staroga Grada na Hvaru.).). Djela: S akordima života kroz rat (pjesme.). Zora Keran: Žedna koža (prijevod s njemačkog. Četiri govora ćudoredna (1802. 1. Osnovnu naobrazbu stekao u sutješkom samostanu. 1998.). radio u Postiri (otok Brač) kao školski pedagog. 1987. učiteljsku u Zadru.. Napisao i objavio nekoliko pastoralno-katehetskih spisa. 1933. Pisac. 1987. Ali beg Čengić i Biserka (ep. gdje je započeo i novicijat. 18.). . Epistola pastoralis (1800. Ilijić.). (priče. Novinar i pripovjedač. ožujka 1813. Diplomirao sociologiju i pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1975. Od 1899.). Vrhu kraljevstva Marijina govorenja (1799.).

1995.). Ivo Vojnović-Pjesnik Dubrovnika (1984. Književno-povijesno djelo Antuna Barca (monografija.-1958.).).). Nikola (Trebinje. 1986. 1995. pisac za djecu. 1982.Ivanišin.). Priče o ljubavi i smrti (pripovijetke. Zadarska revija. Fenomen književnog ekspresionizma (monografija. Na istom fakultetu doktorirao 1957. Djela: Nešto od onog što jest (pjesme. Dogledi.-1998. 1999. Prevodi s njemačkog jezika (Mozartova Pisma ocu).).). Dubrovačke književne studije (1966. Stručno se usavršavao u Melbournu i Münchenu. Ljudi. III (studije i eseji. 1987.). Izbor iz poezije 1978. 1997. pripovjedač. . Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.-1955. 1992. Zvjezdangrad (pripovijetke za djecu. 29. Utrka puževa (pjesme.).). 1996. a potom docent i redovni profesor novije hrvatske književnosti na Filozofskom fakultetu u Zadru.). Dodirom i svijet poče (roman. 1990.). 1995. Uređivao časopis Lica i bio stalni književni kritičar studentskog lista Naši dani i revije Odjek. Filozofski fakultet završio u Zagrebu 1951. uređivao časopise Dubrovnik. 700 dana opsade (dnevnik. Tko je upalio mrak (proze. 1995. Pisci franjevci vareškog kraja (esej.). kolovoza 1954. Ljubav u Berlinu (roman. Urušavanje slike (pjesme. rujna 1923. Pjesnik. Izgubljeni zavičaj (pjesme. 1990. djela. uspomene (1978. književni kritičar i esejist.). Asistent u Historijskom institutu JAZU u Dubrovniku (1951. II (studije i eseji. direktor. 1997. 1978. prevoditelj Osnovnoškolsku i srednju naobrazbu stekao u rodnom mjestu i Visokom.). Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru. Vrijeme bez glagola (pjesme.). Urednik lista Herceg Bosna. Traženje zavičaja (pjesme. 2000. 1962. Djela: Časopis Slovinac i slovinstvo u Dubrovniku (JAZU. Tradicija-eksperiment-avangarda (1975.). romanopisac. 1989.). studirao hrvatsko-srpski jezik i književnost u Novom Sadu. a potom glavni urednik BH-Pressa. Željko (Vareš.).).).). (1999.) i Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1956.). Dogledi. U sarajevskoj izdavačkoj kući Veselin Masleša radio kao lektor i korektor.).). Sastavio dvije panorame mlađe bosanskohercegovačke poezije. Nakon završene Pedagoške akademije u Sarajevu. 18. 1999. Dogledi (eseji i kritike. zamjenik glavnog urednika Stećka. Ivanković. Književni povjesničar i esejist.).). objavljene u Zagrebu i Beogradu.

J .

Umro u staračkom domu u Zagrebu. 1927. 1876.). siječnja 1898. Pisac. Etičarka (rukopis). Sarajevu (gimnazija) i Zagrebu (studij prava). travnja 1780. Jakovljević. Jakobović. Pučku školu završio je u Ljubuškom. 1982. feljtonist.). 1926. Radio kao odvjetnik u Zagrebu.). do u jesen 1942. 1987. Hercegovke (pripovijetke. – Zagreb.). a nedugo zatim. 1940. Zavičaj (pripovijetke.).). 1997. 1997. – 1901. Od 1941. književni kritičar. a studij medicine u Rijeci. prosinca 1853. Pjesnik. Andrija (Luka kod Martinske Vesi. 1995. Pjesnik.). Na raskrižju uma (pjesme.). te Narodnu obranu.Jagatić. romanopisac. 1999.). 1932. Djela: Ostani šapat (pjesme. tragično završava svoj život u nerazjašnjenim okolnostima.). Lirika nevremena (pjesme. I prebirem pirevinu (pjesme. Ilija (Mostar. travnja 1950. 1984. Dramski pisac.).). Jakovljević. a Trgovačku u Sarajevu. listopada 1948. 1997. 22.). 1999. Marijan st. Slìka nā svili i tkanini. Jakiša. 1945. prosinca 1956. Nakon rata ponovno otvara odvjetničku pisarnicu u Zagrebu. godine 1936. Djela: Zvuci s mojih gusala (pjesme. 1967. na oslobođenom teritoriju djeluje kao novinar i kulturni djelatnik. Djela: Naviljak drače (pjesme. – Fojnica. 1998. Marela (Mostar. 1997. Završio metalostrugarski zanat. Jerkić. – Zagreb. Pjesnik. Prođi me pjesmom (pjesme.). Ljubav i smrt (pjesme. . 1998. 10. Školovala se u rodnom mjestu. 1923. Zlatko (Brčko. Luciferi (komedije i druge drame.). Radio kao trgovački zastupnik i vječiti putnik. te jednu godinu bio i predsjednik Društva hrvatskih književnika (1940. godine.). Ljubušak Petar (Ljubuški.). Na raskrsnici (roman. 1989. Konclogor na Savi (memoarska proza.).). Djela: Studije i feljtoni (1919. Untrofor (komedija. 28. U mraku (roman. 21. 26. pripovjedač. Ponoćka (igrokaz). 1850.). Po izlasku iz logora.). Školovao se u Mostaru (pučko školovanje). Jakovljević. 1946. 16. Jozo (Čapljina. Uređivao je i časopis Savremenik.). Uređivao listove Luč i Narodna politika. 1948.). pristupio Hrvatskoj seljačkoj stranci i postao urednikom Hrvatskoga dnevnika. (Banja Luka. Jakovljević. Pjesnikinja. Od rane mladosti uključio se u katolički pokret i Hrvatsku pučku stranku. Putopisac. Radnik u Čapljina-prometu.).).). Privezan na sidrištu (pjesme. U Brčkom završio osnovnu i srednju školu.). Djela: Ploča u glavi (komedija.1941. Otrov uspomena (pjesme. proveo je kao pripadnik HSS-e u koncentracijskom logoru Stara Gradiška.). Djela: Putne crtice iz svete zemlje (1891. 1945.

kolovoza 1931. Razvoj analfabetskih tečajeva u Bosni. U Budimpešti je položio četiri rigoroza i napisao doktorsku disertaciju: De pattarenis Bosnae. Povjesničar i pisac.). Ljetopis fra Marka iz Vasiljeva Polja i fra Bernardina Nagnanovića (1919.). 1925/26. Autentični prevodilac Fabijanićevih “Firmani inediti” (1921. Kultura i bosanski franjevci. Izvrstan poznavatelj ne samo naše već i svjetske povijesti. Djela: Hrvatske pučke propovijedi. kolovoza 1877. Jakinu. Kulturni preporod bosanskih i hercegovačkih Hrvata. govorništvo i filozofiju završio u Zagrebu. Problem imena Bosna. Kiril i Metodije-slavenski apostoli. Ljetopis fra Nikole Lašvanina (1916. Sutjesci (Glasnik Zemaljskog muzeja BiH. 1899. I. (1918. I-II (1912/15.).).). govorništva. članke. Primicije (1912. Njegov opus broji više od tri stotine bibliografskih jedinica samostalnih djela.). Julijan (Riječani kod Modriče. Spomenici kulturnog rada bosanskih franjevaca-1437. U periodici kulturnopovijesni tekstovi: Križarske vojne protiv bosanskih patarena. Latinske škole Bosne Srebreničke. filozofsko-teološki studij u Kraljevoj Sutjesci i Budimpešti. prikaze i ocjene knjiga. K problemu konkordata sa .). 1914. stoljeća (Franjevački glasnik. 5. Dva ljetopisa Bosne Srebrene.). Necrologium Bosnae Argentinae (1917. djelatnost istaknutih pojedinaca našega crkvenog. Monografije o katoličkoj crkvi u srpskim i hrvatskim pokrajinama (Narodna enciklopedija. Proučavao prošlost Crkve. Mali vođa hodočasnika (prijevod djela Ferdinanda Kajzera. logike i filozofije (čuvaju se u rukopisu u fojničkom samostanu). gimnaziju u Gučoj Gori.). Nikole (1906. Asizu.).1913. Izvori za kulturnu povijest bosanskih franjevaca (1913.-1916.).-1878. Naša misao (časopis.). a teologiju u Barletti. Jelenić. Križari osvajaju Zadar i Carigrad. Ljetopis franjevačkog samostana u Kr. Dalmacijom i Jadranskim morem (1906. – Zagreb.).II.).III (1921/24/28. Iz prošlosti bosansko-hercegovačkih glagoljaša.). Habzburgovci i franjevci Bosne i Hercegovine.). franjevačkog reda. Pokus književnog društva u Bosni 1686. Anconi i Napulju. do XVII.. Zaslužan za razvoj školstva u Bosni. De pattarenis Bosnae (1908. 29.Osnovama pismenosti i latinskoga jezika poučio ga je ujak fra Mato Ivekić u Jajcu. rasprave. Bio-bibliografija franjevaca Bosne Srebreničke. Osnovnu školu završio je u Modriči i Tolisi.). 1923/24/25.).).). Kraljevsko Visoko i samostan sv. Ljetopis franjevačkog samostana u Kreševu (1918. I-III (1862/63. Bio-bibliografija fra Stjepana Marijanovića. Povijest Hristove crkve.). Problem dolaska franjevaca u Bosnu i osnutak Bosanske vikarije. novicijat u Fojnici. pjesništva. U Kraljevoj Sutjesci započeo novicijat. Serafinski perivoj (časopis. I (1925.). 1908. 1913. Djela: Djelovanje bosanskih franjevaca u Bugarskoj od XII. kulturnog i društvenog života. O utjecaju hrvatskog narodnog preporoda na Hrvate u Bosni i Hercegovini. za svoje učenike napisao kratka pravila krasnopisa. Pisao studije.

veljače 1889. Franjevačku gimnaziju u Visokom. svibnja 1966. srpnja 1918. I. Pjesnik.). Umirovljeni je liječnik. a šesti. 1999. Pravni fakultet i četiri semestra psihologije završio u Zagrebu. Osnovnu školu završio u Livnu. diplomirala na Pravnom fakultetu u Zagrebu. sedmi. Djela: Pjevam Hercegovini (pjesme.). Živi u Splitu. Himne i pjesme Bogu stvoritelju (zbirka od prvih pisanih spomenika do danas.). 1996. Pjesnik i pripovjedač. 1972.). 1973. 1995.). Svaki građanin svake godine jedno stablo (priručnik.). 1995. Narcis – Matić.). a potom na Kaprije (Dalmacija). Sveti Martin na Muri (monografija u suautorstvu. Tri pučke pripovijetke (s Vjenceslavom Novakom. Razlomci (feljtoni. 1922.). Pjesnikinja. romanopisac. Kao profesor matematike i fizike radio u Franjevačkoj gimnaziji u Visokom. U potrazi za istinom (priče. U vrtlogu (roman. po osobnom izboru. veljače 1927. Snježana (Široki Brijeg. Pisma Stjepana I. 28. pohađao i predavanja na Teološkom fakultetu. Pripovjedač. Pravopisna rasprava između Tome Košćaka i fra Grge Ćevapovića. Na bečkoj klinici amputiraju mu lijevu nogu. 1994. Pjesnik i pripovjedač. 1979. Pet razreda gimnazije završio u Širokom Brijegu.). 16. Jelić. Put budnosti (pjesme. Pjesme iz raja i pakla i one između (pjesme. osmi i maturu u Peći. U mirisu božura (pjesme. 1998. – Gorica kod Livna.). Predavao na Višoj ekonomskoj školi “Rade Končar” i na Visokoj privrednoj školi u Zagrebu. 9. Jelinić. Prognanici (monografija o Vukovaru. gdje je dvije godine. Djela: Željezna rijeka (pjesme. Božiću.). zrelost i smrt (romansirana monografija. Vraća se u Franjevački samostan na Gorici i tu ostaje do smrti.Srbijom. Stablo života (slikovnica. 1995.).). Život Isusa Nazarećanina-djetinjstvo. Jelić. Obitelj vojvode Hrvoja. II (povijesni roman.).). 2. Jergović.). 2000. Miljenko (Sarajevo. Jenko. 1922. 1999. Romanopisac.).). 26.). Tvrtko (Vareš. Razgovor s Krapinskim čovjekom (priča. Eugen (Livno. 1998.).). Djela: Spiritus procellarum /Olujni duh (roman. 1996. ali zbog bolesti odlazi u Kupres. Stanko (Široki Brijeg. svibnja 1927. 1922.). Djela: Ususret sudbini (roman. Ja i smrt (priče. Jelić.). 14. Jakiša Jakov (Široki Brijeg. 1994. 1999. lipnja 1955. mladost. Priče iz raja i pakla i one između (40 priča u 10 knjižica.).). 1966. 1923. feljtonist.). teologiju u Sarajevu.).).). 1934. Verkovića-Josipu d. . Bosančice (pripovijetke. 1954. Pučku školu i gimnaziju završila u rodnom mjestu. Djela: Stablo mladosti (priručnik o sadnji drveća. 1999.

Carmen jubilaeis…Caroli Pavich (1853. 1999. Carmen honoribus…Francisci Josephi I (1852. Himmel komando (pjesme. književnost u Beogradu. Šimun Šito Ćorić. Filozofsko-teološki studij završio je u Vesprimu. 1901. kolovoza 1954. Pedagošku akademiju u Banjoj Luci. 1998. Elegia festis…Mariani Šunjić (1855. Preradović prema hrvatstvu i srpstvu (studija. Elegia in novo anno…Stephani Marianovich (1842. 25. – Beč. 21. Shematismus (1864. veljače 1873. Tuzla. 1902. Ode honoribus…Electi Sooska (1842. Aplausus…Martino Nedić i Honoribus…Martini Nedić (Serafinski perivoj. koju je priredio. Bogosloviju. Kao učitelj radi u više mjesta Bosne i Hercegovine. 1994. srpnja 1818.). Učiteljev rad i njegova nagrada (1905. Osnovnu školu završio je u Bristovima i Bugojnu. 2.). 20. . Jezidžićeva već otiskana knjiga pjesama u Sarajevu nestala je u ratnom požaru 1992. Kristina (Zenica. S Jukićem nastojao osnovati književno društvo u Bosni.).). Jezidžića je 18.). Djela: O snu (1900.). pjesme prikupio od rodbine.). fra Martina Nedića.). pjevao ode. 24. odvela Armija RBiH i od tada se zâ nj ništa ne zna. gdje pohađa Učiteljsku školu.).).).). Bugojno. Jozić. svibnja 1906. nastavlja bogosloviju u Pečuhu. sakupljač narodnih pjesama. Frano (Glavice. Pjesnik. Spada među istaknute latiniste Bosne Srebrene XIX.). Pisac putopisa i povijesne proze. ?).). Ovdje živi Canan (antologija. Osnovnu školu i jedan razred Trgovačke škole završio je u rodnom mjestu.). Ljubav i zloba (igrokaz. Josić. Naci bonton (polemike.).). – Kraljeva Sutjeska. Ante (Tuzla. (1911. Nakon šest razreda gimnazije u Gučoj Gori.). str. Historijska čitanka (2000. Djela: Rubom sna i jave (pjesme. Djela: Kad pjevaju šume moga djeda (pjesme za djecu. Jedino preostalo od ovoga pjesnika jeste knjiga za djecu: Kad pjevaju šume moga djeda. svibnja 1857. 1988. stoljeća. 132.). prosinca 1868. Karivani (pripovijetke. Mama Leone (proze. – Mostar. 8.). Mom sinu ili iskrice srca moga (pjesme.). Blaž (Rapače. humaniora je učio u Kraljevoj Sutjesci. elegije i druge prigodice.). Uči li noćas netko u ovom gradu japanski (pjesme. 1995. 1999. Jezidžić. srpnja 1993.-134.). Jukić. Djela: Ode honoribus…Petri Klobusitzky (1842.). Pod utjecajem klasika Katančića i ideologa ilirstva. 1990. Nova godina među Hrvatima (1905. kao i novicijat. Preko zaleđenog mosta (1996. ožujka 1820. i 133.). Ivan Franjo (Banja Luka.). 1902. napušta i odlazi u Zagreb. 1997. Pjesnik i književni povjesničar.). međutim. Sarajevski Marlboro (pripovijetke. Jukić. 1997. 26. 1992.). Djela: Opservatorija Varšava (pjesme.). Vraća se u Sarajevo. Pjesnikinja.). Pjesnik. Osnove pismenosti stekao kod mjesnog župnika.).Završio Filozofski fakultet u Sarajevu.-133.

). – Sarajevo. Izabrane pjesme (1996. Jukić. aforist i epigramist. 1979.).). 1984. Čuda iza sedam čuda (pjesme za djecu. filozofiju u Zagrebu. Kad životinje štrajkaju (pjesme za djecu. Zemljopis i poviestnica Bosne (1851. Jukić. književni. 1994. 1989. i to ne samo kao povijesne nego i kao umjetničke pojave.).). Jozo (Posušje. Čudna čuda (pjesme za djecu. Bosanski prijatelj. društveno. 3. objelodanio je brojne radove putopisnog. ali i suvremenost Bosne. 1850-1851. zajedništvo njihova pisma.Pjesnik. u kojem je nakon operacije živio samo tri dana. Osim što je napisao i tiskao nekoliko samostalnih djela. 1986. Izuzetna ličnost prve polovice XIX. Vladimir (Bjelovar. srpnja. Narodne piesme bosanske i hercegovačke (s Grgom Martićem). smješten je kao bolesnik u seminarij franjevačkih klerika u Đakovu. jezika i pravopisa. Djela: Šerif u razredu (pjesme za djecu.). Sabrana djela.). potucao se po Rimu.). teologiju u Vesprimu i Dubrovniku.). I (1858. I-III (1973. Nakon oslobođenja iz carigradskog zatvora. Bosanski prijatelj. Što je tu je (epigrami. zemljopisnog.).).). rujna 1910.). kulturno. glazbeni. siječnja 1941. 1861. Čudotvorni vjetar (pjesme za djecu. III (časopis. zalagao se za jedinstvo svih Ilira.). Slavodobitnica svietlomu gospodinu Omer-paši (1851. 1912.). 1848.). feljtonist. Početkom 1857. – Zagreb. Život Isusa Krista (preveo Mihovil Čuić.). Tu je u zatvoru proboravio od 10. Bogoljubni način (1855. Filozofiju i teologiju studirao je u Mostaru. Jurčić. . studenoga 1889. 1999. Pjesnik za djecu i mladež.). prosvjetno i opće duhovno stanje.). povijesnog. Epigrami (1984. polovica svibnja 1945. kazališni i likovni kritičar. stoljeća ne samo među bosanskim franjevcima nego i u Bosni i Hercegovini uopće.). etnografskog. ?).). 1991. Anconi i Zagrebu. Pjesnik. 2. Zanimala ga je prošlost. odakle je otpremljen u Beč. gospodarsko. esejist. II (časopis. 1992. Pučku školu završio je u Posušju. Livno. U duhu osnovne ideje hrvatskoga narodnog preporoda. Napustio franjevački red i prešao u starokatolike. Dubrovniku. Što se radi kad se ne radi (pjesme za djecu. Rafali slova oko rova (epigrami i aformizmi. 1988. godine. njezino političko. niže razrede gimnazije završio je u fojničkom samostanu.). 24.). Djeca u ratu najviše gube (pjesme za djecu.). Nikola (Kovačić. bio-bibliografskog i prosvjetno-kulturnog sadržaja.). Omer-paša Latas ga je zasužnjio u siječnju 1852. a u svibnju otpremio u Carigrad. Djela: Početak pismenstva i napomena nauka krstjanskoga (1848. 1983. gimnaziju u Franjevačkom sjemeništu na Širokom Brijegu. I. Velike male sreće (pjesme za djecu. aforizmi i pjesme. Bavio se proučavanjem književnosti. 1992. Putopisi i istorisko-etnografski radovi (1953. lipnja do 5. Ulični crtači (pjesme za djecu.). Djela: Odjeci (pjesme.Početke pismenosti i osnove latinskog jezika naučio ga je župnik fra Franjo Sitnić.

Komušina. Poslije diplomskog ispita imenovan je odgojiteljem Napretkova srednjoškolskog konvikta “Kralj Tomislav” u Sarajevu i na toj dužnosti je do 1937. a zatim nastavnik u Metkoviću. Franjo (Jurići. Suteren bebe (pjesme. Stalni književni kritičar Oslobođenja (1971.). 1940. 1995.1985.). Studirao veterinu u Sarajevu. 1993. listopada 1993. 5. 1. Djela: Lirika 1932. Učiteljsku školu završio u Šibeniku.). (1936. Svijetli vidici (pjesme. 1979. Jakov (Bijelo Brdo. Djela: Grob koji traje (pjesme. 1936. Lica. u državi Washington.). Godine 1991. Dvije i pol godine živio u Kölnu odakle se preselio u SAD (San Francisco).).. Hitrecom i I.).-1974.). Kritički zarez (kritike. U metropoli (pjesme. Života i Vesele sveske.).U rodnom mjestu završio pučku školu i prvi razred gimnazije. upravitelj Odgojnog zavoda za privrednu mladež Hrvatskog radiše u Zagrebu i profesor Učiteljske škole. Jurić. Osnovnu školu završio u rodnom mjestu. a godinu poslije protjeran iz zemlje. rujna 1959. godine. 1985. od 1993.). Do agresije na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu radio u Austriji.). Ubijen u sarajevskom naselju Grbavica. Djela: Kroz oluju vremena (sjećanja. odveden u nepoznatom smjeru i ubijen.). ostatak u Gospiću. Juraj (Brusje na otoku Hvaru.. Dnevnik dječaka Grge (priče za mladež. esejist i književni kritičar. srpnja 1948. Grob koji traje (pjesme. 5. 1995. 27.).). radio na gimnaziji u Sarajevu. Hrvatska književna kritika (sintetički prikaz od Vraza do danas. Senju. i stječe zvanje magistra teoloških znanosti. gdje je uhićen. Memoarist. Memoarist. 1972. 19. vratio se u Hrvatsku. uhićen i osuđen na sedam godina strogog zatvora. Konjic. siječnja 1910. pjesme. Do svibnja 1945. Derventa. Djela: Sjećanje na moj rodni zavičaj Komušinu (sjećanja.1936. Amnestiran i pušten s robije 1962. a pedagoško-filozofski studij na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. 1985. 1950.-1979. 1975.). Zbog tajne antijugoslavenske djelatnosti.). 1937. Uoči agresije.).). 2000. .).). Osnovnoškolsku naobrazbu stekao u rodnom mjestu. (zajedno s J. 1846. Vinkovcima i Zagrebu. Jurić. Vječna straža (izabrane pjesme. a zidarski zanat u Ljubljani.) i revije Odjek (1974. Kovačićem). Ogledalo vremena (s Petrom Bakulom. Pjesnik i kulturni radnik. gdje je diplomirao slavistiku na Filozofskom fakultetu. Jurjević. te urednik Naših dana. Pjesnik. 1932.G. Spokane. Dom radosti dom plača (pjesme. 4. svibnja 1930. – Sarajevo. svibnja 1985. Jakov Klišanin (Gorani. Jurišić. Vladom Mađarevićem i Novakom Simićem. Kućni prag (pjesme. Pučku školu završio u rodnom mjestu. Kako su umirali hrvatski književnici i umjetnici.). – Novi Marof kraj Zagreba. završava Višu teološku školu na Katoličkom sveučilištu Gonsaga University. prognanik u Počitelju.

1970. studenoga 1971.). kada su prešli u Franjevački samostan na Gorici u Livnu. Duhopisi. 1928. Ilidži. a 1917.). godine. Imelda Lambertini (roman. najčešće bez ikakva posla. 1929. Svakodnevno o (ne) svakidašnjem: razmišljanja. Vihor tišine (pjesme. Pripovjedačica i romanospisateljica.). Jurkić. stihovi (1968. Mirko (Livno. Pripovjedač i pjesnik za djecu.). Brat blizanac velikog hrvatskog slikara Gabrijela Jurkića. Djela: Proljetno cvijeće (pripovijetke. prosinca 1965. živjela je i radila s njim uglavnom u Sarajevu. 1929. Derventi i Dubrovniku. 1959. Službovao je u Prnjavoru. – Livno. a nakon toga čovjek bez prava na nastavničku službu. Čipke (roman.Poslije rata bio je zatvorenik. koju je prekinuo da bi studirao Pedagošku akademiju u Beču. Djela: Legende u bojama i druge priče i pripovijetke (1927. postala je nastavnicom francuskog jezika. Štefa (Cazin. 1907. primjeri iz života. Prirad i odgoj privredne mladeži (1942. 1941. propovijedi i druge prigode (1984. 24.). a Učiteljsku u Sarajevu. Zimzelene starine. – Zagreb. Sve do 1955. Nevidljiva kraljica (pripovijetke. Sarajevu. 1934. 27. a Višu djevojačku u Sarajevu.).).). prosinca 1896.).). upoznala je Gabrijela Jurkića. Čovjek (duhovno-odgojni eseji.).). za predavanja. 1939. . Sveta Katarina Sijenska (roman. 1934. Osnovnu školu završila je u Bijeljini.).). 1943. 26.). Bijeljini. 28. travnja 1886. Dubrovačka legenda (pripovijesti. Jurkić.). a uz francuski jezik studirala je i njemački u Grazu.). Petnaest tornjeva (roman. Pučku i Trgovačku školu završio u rodnom mjestu. misli.). Plašt malog križara (roman. Godine 1913. Tri pustolova (pjesme za djecu. izreke i pouke (1983. Djela: Pjesme (1936.).). Godine 1914. Dubine dobra i pličine zla (1979. Iz Završja (pripovijetke). za njega se i udala.

K .

Široki Brijeg. – 25. a u Pragu (Češka) radio kao novinski ilustrator. pjesme i druge tekstove objavljivao u Narodnom listu (Zadar) i Katoličkoj Dalmaciji (Zadar). Svjetlo riječi. 1888. Roško Polje). Božidar (Čerin. prosinca 1993. Za svećenika zaređen 12. Pjesnik. Zagrebu.). Nova et Vetera. Pohađao Učiteljsku školu u Travniku. gdje je obavljao i službe tajnika i dekana. rujna 1914. – Roško Polje. u samostanu na Humcu. Svjedočanstva vremena (eseji. gdje je položio magistarski.). Čitluk. srpnja 1960.). Djela: U mreži (drama. Široki Brijeg. Blago (Crnač. 1977. Pisao i pod pseudonimima: Vid Raja. Dramski pisac i pjesnik. 6. a potom i doktorski ispit. Dželat (jednočinka. 1998. Studij filozofije i teologije pohađao u Italiji. likovni kritičar. – Split.). Karačić. te ponovno na Širokom Brijegu. Početne nauke završio je u Franjevačkom sjemeništu na Širokom Brijegu. Službovao na Širokom Brijegu. Pripovijesti. Djela: Razgovor Vida Hercegovca i Tome Draganovića iz Skoplja i Sulje Sderića iz Travnika na Bugojnu 1879. Član je franjevačke provincije Bosne Srebrene. Piše pjesme. Osnovnu školu završio je u Lištici. reportaže. 24. 17. 8. Diva Grabovčeva (drama. kolovoza 1946. Bilten Franjevačke teologije… Bio je član uredništva Jukića. Završivši novicijat.). Studirao teologiju u Sarajevu i Ljubljani. Bosna Srebrena. Nakon osnovnoškolske naobrazbe u rodnom mjestu i završenog sjemeništa. Radi Boga i brata čovjeka (pjesme i priče. Široki Brijeg. prosinca 1947. Hercegovac i dr. franjevački habit obukao 16. crkvenu umjetnost. Croatica Christiana Periodica.). Karamatić.). Marko (Johovac.). gdje je voditelj Franjevačke galerije. 18. a bogosloviju u Mostaru. Vendelin (Gornji Crnač. Vinice. eseje i likovne kritike.). te . srpnja 1891.). Esejist. Radove je objavljivao u publikacijama: Jukić. Pisac. Pisao i na čaškom jeziku. 1972. Osim drama. 1974. Široki Brijeg. 1982. 2.). Snježna katedrala (pjesme. pisao i pjesme i crtice iz svakodnevnog života.). Karačić. Kao slobodan umjetnik radio u Zenici i Splitu. 1996. Službovao kao svećenik u više hercegovačkih mjesta (Mostar. Od 1997. Karačić. studenoga 1942. listopada 1840. O postavljenju temeljnog kamena za crkvu svetog Jurja u Viru (pjesma od 127 stihova. 10. pjesnik.). kršćansku arheologiju i književnost bosanskih franjevaca na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Ante (Crnač. Kačić. Pjesnik. teologiju studirao u Sarajevu (4 godine) i Ljubljani (petu godinu). travnja 1863. 1996. studenog 1994. Humac. 1977.). u Mostaru. predaje crkvenu povijest.Kaćunko. gimnaziju na Širokom Brijegu. Doboj.-na Jelovu Polju (1880.). Djela: Žena pjesnikova (pjesme. Djela: Dosjetke i šale s mirisom tamjana (u koautorstvu s fra Lucijanom Kordićem. pripovjedač i publicist.

). Help My Soul to Rest. Pavlovićem i I.). 1995. 29. Karlovčan. Karlo (Zavidovići. kolovoza 1912. – 1914. sudionik NOP-a.).). Kao mladić emigrirao u Australiju gdje je stekao afirmaciju romanopisca i dramatičara. rujna 1942.). Gašparevićem. 27. 1969. a posljednje godine života u Wilkes-Barre. 1994.).). Djela: Srce nad ravnicom (pjesme. 1939. povjesničarem.). Bumerang ljubomore (romani. Romanopisac i dramski pisac. 1942. Bosanski franjevci (izbor tekstova za srednjoškolce. Diplomirala na Katehetskom institutu Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. 1987.). živi u Bugojnu.). 1971. Djela: Franjevačka provincija Bosna Srebrena . studij slavistike i germanistike u Zagrebu. Gdje je Ferdinand?. Djela: Vrijeme ruža (pjesme. Tvrtkovićem. 11. Osnovnu školu završila u rodnom mjestu. Marinko (Kraševo. lipnja 1971. 1942. u Pensylvaniji. Karaula. Pjesme i proza (izbor. Incopatibile Destines (romani). Osnovnu školu završila je u Sarajevu i Zagrebu. Pjesnik. Tri naraštaja (pripovijest. Kesterčanek. 1995. Tragovi (lirski zapisi i pripovijetke. Pensilvania.Hrvatskog narodnog kalendara Napredak za godine 1991. Pisac. Djela: Anita. pjesme u panorami Petnaestorica (2000. Tešanj. 1993. – Tuzla. 25.). (1992.). 1990. Koluti vremena (pjesme. Vujica. ožujka 1913. a Srednju elektorotehničku u Velikoj Gorici. Natopljene brazde (roman. – Stara Gradiška. Pisac socijalne tematike. Grgur (Kalinovac kod Đurđevca. Pjesnikinja i pripovjedačica. Djela: Zov za daljinama (sa S. Više godina živjela u Argentini sa suprugom Stankom Vujicom. Učitelj u Tasovčićima. i 1992.Šematizam (1991. 1972. svibnja 1949. Ubijen u jednom od koncentracijskih logora.). Plehan (povijesno-umjetnička monografija. kolovoza 1867.).). 1933. SAD. Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini (u koautorstvu. Ivan (Vrkašić kod Bihaća.). pjesme.). 25. Livno.). i Biltena Franjevačke teologije od 1988. 1939. Nada (Sarajevo. Lice dana (pjesme.).). Rapsodija jedne ljubavi. Završio pedagošku akademiju i fakultet organizacijskih znanosti. 10. – Wilkes-Bare. pjesme. Pjesnikinja. Klarić. 1940. Pjesnik. Kiseli. Kaser. 29. 1946.). Djela: Iskra iz pepela (zajedno s I. ožujka 1917. 1959.).). Suton na Tiberu (lirski zapisi. u koautorstvu. Od 1990. Marija (Priluka. Urednik je novopokrenutog časopisa Bosna franciscana od 1993.). u koautortsvu.). Franjevci Bosne Srebrene u vrijeme austro-ugarske uprave 1878. Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine (turistička monografija. . 1940.

1931.). Kao nastavnik i upravitelj škole službovao u Livnu.). Osnovnu školu pohađao je u Ljubuškom. Književni realizam. te član Predsjedništva BiH (1990. Bihaću. Kljuić. političar i pisac. Junaci iz Los Angelesa (radiodrama. 1999. Travniku i Tuzli. Od 1965. Pokolj hrvatske vojske 1945. Kneževu i Zagrebu. Cahrinomanuš (televizijska drama. Djela: Početak romantizma u našoj književnosti (esej. II ((1961/64. 19. Kotor Varoš.). potom studira slavistiku i nacionalnu povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. 1926. 1986. I. rujna 1950. publicistički radovi – u periodici. do 1971. Studirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. 1984.). 12. – 1945. Bio pomoćni učitelj u Bišću. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Mostaru. novele. 1971. Život i rad fra Didaka Buntića (studija.). siječnja 1889. Mostar.Osnovnu školu završio je u Bihaću. SAD. Djela: Pjesme i prozni sastavci u časopisima Luč i Hrvatska prosvjeta. Povijest Hrvata I. U Italiji (Grottamare) predavao na srednjoj školi za izbjeglu hrvatsku djecu. Pjesnik. Kljajić. niže razrede gimnazije i Učiteljsku školu u Sarajevu. Fra Grgo Martić (studija. 20. Sreća i nesreća (pripovijesti. 1930. Marko (Jakotina. Kljajo. putopisi. prosinca 1939. travnja 1915.). Djela: Pjesme. Doktorirao filozofiju 1923. Kljajo. 19. Djela: U istini trećeg dana (pjesme. Mostar. Drama Domaća sredina – u rukopisu.). pravo studirao u Beogradu i Zagrebu. Školovao se u Sokolinama. drame – u periodici. listopada 1964. Filozofiju i teologiju studirao u Mostaru. 27. Živi i radi u Petrovaradinu. Pjesnik i prozaist. a potom je iz Sarajeva dopisnik zagrebačkog Vjesnika.). Ponovno je član Predsjedništva BiH 1993. Emigrirao u SAD 1950. onda učitelj u Varcar Vakufu.).). Hrvatska povijest od najstarijeg doba do godine 1918. radio kao novinar u Oslobođenju.). 1938. – Chicago.). Oton (Crnopod.).1917. Osnovnoškolsku i gimnazijsku naobrazbu stekao u Mostaru. Stjepan (Sarajevo. Novinar. (1960. Ljubuški. 1906. napušta mjesto predsjednika stranke i daje ostavku na položaj člana Predsjedništva BiH.). Svećenik na oltaru (1938. pripovijetke.). Ivo (Ilići. Knezović.). a pravo u Pragu.). gimnaziju na Širokom Brijegu i Zagrebu.-1992. II (1936/37. šumarstvo studirao u Zagrebu. Djela: Želja za pobjedom (romansirana biografija. . – Zagreb.).). 1994. Djela: Iz doba buna i zauzeća (crtice.). Godine 1992. Getsemanski plodovi duše (Pjesme.). 1908. Pjesnik i publicist. Književni povjesničar i esejist. Jedan od osnivača i predsjednik HDZ BiH. Godinu dana kapelan na Širokom Brijegu (1916. Stanko (Ilići. 1904.

a fakultet tjelesnog odgoja u Sarajevu. Plejić i N. Pripravništvo za franjevački red započeo je u fojničkom samostanu.).).). pjesme. Pripovjedač. Najstarije slavensko filozofsko nazivlje (1991. 26.). Pisac i povjesničar. Djela: Mladić bosanski (s Mihovilom Marijanovićem. uglavnom povijesno-etnološkog karaktera. travnja 1948. (1886.). Pisac. 22. ožujka 1953. Roditelji su ga naučili osnovama pismenosti. a Filozofski fakultet u Zagrebu. Leteći slonovi (slikovnica na četiri jezika. 1. pjesme u panorami Petnaestorica (2000. Osnovnu školu pohađao u Domaljevcu i Bos.). 1997. 9. Pavo (Vidovice. Knežević. Djela: Čuda u Babodjedgradu (pjesme za djecu. Bogoljubstvo mladića bosanskog (1862.). Šamcu.). 1996.). Kronika (samostana u Gučoj Gori).). Djela: Prosinac pozdravlja Uskoplje (zajedno s N. Djela: Marketing u bibliotečko-informacijskoj djelatnosti (1984. Kolak. IV (1870. a doktorirao 1995. Pad Bosne 1463. I-III. Djela: Filozofija i slavenski jezici (1988.). Leteća kuća (pjesme za djecu. u kojem je polazio novicijat i učio filozofiju. Bošnjak oli koledar za Bosnu (1870. Željko (Sarajevo. Malo sutra (pjesme za djecu. Bos. Prva četiri razreda pučke škole završio u Vidovicama. Ranjeni labud (ratni zapisi. Povijestnica (samostana u Jajcu). Kobaš. Djela: Neke godine (pripovijetke. godine.). Kocaj.). Tiskao nekoliko samostalnih djela.). siječnja 1834.). stoljeća. Uskoplje.-1878. Krvava knjiga (1869. ostale u Orašju. Josip (Trnovača. (dokumentarna proza.). te brojne priloge.). Pjesnik.). Školovao se u Uskoplju. Bosanski prijatelj. Odžak. 1993. 20. potom je pohađao Jukićevu varcarsku školu. ali i pjesme. Mitovi i zbilja (1992. Jedan od najistaknutijih bosanskohercegovačkih intelektualaca XIX. 1995. 1997. Anto (Potočani. Živi i radi u Vitezu. Pisac.Knežević. I-III (1884/86/87). . Carsko-turski namjestnici u Bosni i Hercegovini godine 1646. Magistrirao 1989.). Pjesnik za djecu. Varica (rukopisi). Rijeci i Zenici. Magisterij iz poslovne ekonomije završio je 1983. Živi i radi u Trnovači. Antun (Varcav Vakuf/Mrkonjić Grad.).). 1959. ožujka 1954. Kratka povijest kralja bosanskih. na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. rujna 1899. (1887. 1999. Gimnaziju završio u Modriči.).). gimnaziju u Orašju.). Vidovice-srpski zločini 1992. 1862. proglase i polemike. 1996. Šamac.). – Kotor Varoš. Teologiju je studirao u Rimu i Sieni. Budimir. Klasičnu gimnaziju završio je u Dubrovniku. 1999. 1958.). Ivo (Grebnice. Kobaš. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao rusistiku i filozofiju.

Do smrti i nazad (memoari. 1964. Konta. Pjesnik.). gdje je studirao na Fakultetu političkih znanosti.Komarica. U rodnom mjestu pohađao Trgovačku akademiju. Delhiju i Ankari.). 1962.godine: Tragom nasilnika. Godine 1967. Vesna (Usora. 1972. 8. 8. Kraljeva Sutjeska.). Ivan (Blizanci.) tri romansirane dokumentacije o događajima u razdoblju od 1918. publicistika. Djela: Grobovi bez sjena/bijeg iz Kerestinca (memoari. 1999. 1984. Antologija bosanskohercegovačke poezije (1976. 1995. Pedagošku akademiju u Tuzli. 1990. publicistika. kolovoza 2000. Osnovnu školu završila u Tešanjci (Usora). službovao u Beogradu. II.). veljače 1945. 1970. . a studij hrvatsko. Kuća pod nebom (pjesme. objavio (1954. Urednik časopisa Međunarodna politika. prosinca 1947. a potom slobodni novinar. Kerestinečka kronika (memoari. Djela: Rumen (pjesme. književni kritičar. Večernje vino (pjesme. III (u suautorstvu sa Slavkom Odićem. 1977. Noć i magla-Gestapo u Jugoslaviji (u suautorstvu sa Slavkom Odićem.).). Pjesnikinja. siječnja 1920. 1962. Komšo.).).).). Uhićen je u siječnju 1972.srpskog jezika i književnosti na Pedagoškoj akademiji u Dubrovniku. 1988. Memoarist i publicist. Partizanska obavještajna služba . Zvonimir (Banja Luka. Pučku školu i gimnaziju završio je u Mostaru. s još deset članova Matice hrvatske i osuđen na dvije godine robije. Povratkom u Zagreb. Događalo se iza kulisa i Generali obavještajne službe. Šimo (Bijelo Polje. gimnaziju u Doboju. (dnevnički zapisi. potpisuje Deklaraciju o hrvatskom književnom jeziku i od tada je isključen iz svih društveno-političkih aktivnosti. 21. Pjesnik.). Odbjegla krinka (pjesme. 1980. 1989.).-1957. 1997. – Ćatići. Od 1946. ožujka 1995. Veranda prema moru (pjesme i zapisi. 1923. Osnovnu školu završio u Kraljevoj Sutjesci. do 1962.). I. kao član njezina Upravnog odbora. Tomislav Slavko (Banja Luka.). 1990.). publicistika. Djela: Istina na tragu sunca (pjesme. 21. Djela: Zbogom oružje ili?…Ženeva: nade i strepnje (pod pseudonimom S. Učiteljica hrvatskog jezika u Livnu.). Kordić. Londonu. 1977. Uznički zapisi 1972. u srcu te nosim (pjesme. Publicist i romanopisac. Djela: Bosno moja.). Nakon rata generalni konzul u Zürichu. Rika na razbojištu sunca (pjesme. Sudionik NOR-a i nosilac Partizanske spomenice 1941. – Zagreb. 22. ožujka 1965. Koslav. Srednju školu polazio u Banjoj Luci i Zagrebu.). prihvaća zaduženje Matice hrvatske za brigu o Hrvatima izvan domovine. 1967.).). Komarica.Šta se stvarno događalo. novinar. Bijele mrlje (u suautorstvu sa Slavkom Odićem.). do 1945. Koslav. gimnaziju u Kaknju.). 28. 1990. Pod pseudonimom S.). publicistika. Jugoslavija u suvremenim europskim migracijama (publicistika.

studenoga 1947.). Fragmenti jednoga života (1993/94.).).9. Iseljenička lirika (antologija.).Svibi i ribizi (pjesme. 1997. Ramski mučenici (pjesme. Prvi kralj Tomislav (pjesme.).). 1968. 1985.). U jesen 1945.).). Ognjeno oko proroka (drama. Exodus (pjesme. 1987. lipnja 1914. U franjevački red stupio 1933. Jeruzalemski zid (pjesme. Pjesnik. Probuđene tipke (pjesme. 1939. 3. pohađao predavanja iz francuske književnosti u Fribourgu (Švicarska). 1976. Hrvatski mučenici (pjesme. zločin (eseji. 1962. lipnja 1993. Krateri i gejziri (lirski eseji i pjesme. Poezija (izbor. Cosmological Encounter with .). 16. – Vitina.). 1960.). 1925.). Slavoluk vrh ruševina (drama. Plime neizmjerja (izabrane pjesme. Zeleni plakati (pjesme. 1961.ravnatelj misije u Zürichu.). Kao priče. Kordić. Mane našega sela (pjesme). po povratku s bojišta ostaje na očevu imanju i prekida školovanje. Predrag (Grljevići. 1974. 1996. Živi u Americi gdje djeluje kao pastoralni radnik i književnik. Kroz 90 godina (pjesme. gubi život u nerazjašnjenim okolnostima.). filozofsko-teološki studij u Mostaru. 1990. 1984. Tijekom rata mobiliziran. Osnovnoškolsku naobrazbu stekao u Rasnu. Osnovnu šolu završio je na Čerinu. 1925.). 1970. Kordić. Livade snova i vjetrova (pjesme.). Talijansku književnost studirao u Milanu gdje je i doktorirao. Pokošeno vrijeme (izabrane pjesme i pjesme iz ostavštine.). Grob u katedrali (pjesme.).). 1951. Djela: Čuvari (pjesme. svibnja 1915. Od zemlje do neba (pjesme. 1953.). Godine 1951.Iza nekih godina (pjesme. 4.).). 1929. Fremde Blumen (izabrane pjesme na njemačkom i hrvatskom.).). Probodeni svjetlaci (pjesme.).). 1955. 1959.).). a onda se devedesetih godina vraća u zavičaj. kao pjesme (pjesme. Osnovnu školu završio je u Rasnu. 1964. Dobrota duvanara (pjesme). Kordić.).). Mučeništvo Crkve u Hrvatskoj (povijesni zapisi i dokumenti. otišao u Rim da studira slavistiku. 1996. Kroz plave zore (pjesme u prozi. Težina zemlje (pjesme.). Pjesnik. 1978. Ljubuški. godine na Humcu. 1996. 1927.). Djela: Rane ljepote (pjesme. filozofsko-teološki studij završio u Mostaru. 1970. ali je studij prekinuo zbog bolesti. tri razreda Franjevačke gimnazije na Širokom Brijegu. 16.). 1938.). borče-fra Didače. ožujka 1897. gimnaziju na Širokom Brijegu. Laž. Sa suzom ti pišem život.). Nikola (Grljevići. 1995. Vraćajući se jedne noći iz Vitine u svoje selo. 1936. sirotinje oče (pjesme. Čudo siromašnih koraka (izabrane pjesme. Ujaci (pjesme. Otac sirotinje (pjesme. Ljubuški. pokretač kluba Kulturni susreti. 1972. Djela: Zemlja (pjesme. Ljubuški.). 1932. Crvena dijagonala (lirski eseji. Pod arkadama neba (pjesme. 1988. 1976. Pjesnik. Lucijan (Grljevići. 9. pastoralni radnik . 1987. U Švicarskoj je od 1954. dramski pisac i esejist.). – Široki Brijeg. mržnja. 1990. a gimnazijsku na Širokom Brijegu.).

Razgovori o književnosti i ostalom (1998. Član HAZU.). Hrvatsko pjesništvo Bosne i Hercegovine od Lovre Sitovića do danas (antologija.). plodovi praha (izabrane pjesme. gdje je postigao doktorat iz filozofije i teologije.).). Djela: Grad prema sjeveru (pjesme. razgovori. 1993.). Anto (Novo Selo. Kao franjevac službovao u više mjesta Hercegovine. postao vrhbosanski kanonik. .). 1995. 1986. 21.). Na dan svega (pjesme.). 1997. Kordić.). Tragovi i snovi (pjesme. Pogled iz zrcala (kritike i eseji.). Crne naranče (pjesme. 1965.). rujna 1955.). Svjetiljka od trnja (pjesme. 29. Kovačević. Dnevnik u stihovima (1989.). Zeleni se što je bilo (pjesme. Svjetlost. članci. Koščak. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu diplomirao filozofiju. do 1998. na sarajevskom Filozofskom fakultetu diplomirao književnost i filozofiju.). 1975. Vrtovi otajstva (pjesme.).). kritike. 1981. snovi (novelete. Pjesnik i književni kritičar. 1992. 1997. Svijet ili dvije polovice (razmatranja. Miris olovne kiše (pjesme. 1990. Knjiga svanuća (pjesme. književni kritičar. Čitluk.). Na tom svijetu (pjesme. 1983. Djela: Svjetlost snoviđenja (pjesme. Ljuta rana našega naroda (1894. 2000. 1971. 1967. 1996. Jezik na pašnjaku (izabrane pjesme.). esejist. 1974. Djela: Fratar narodni neprijatelj (memoari.). Potraga za cjelinom (eseji. Pjesnik.). 1988.). Stoljetna kuća ništavila (ogledi. 1989. urednik časopisa za književnost Život u Sarajevu.). 7. antologičar. Ivan (Bela kod Varaždina.). 1985. i 1996.). Iz umjetnosti pjesništva (prikazi i članci.). književni osvrti – u periodici.). Dok vlada prah (pjesme. pripovjedač.). Veselko (Radišići. Nakon završene pučke škole u Ljubuškom.). Zemljom. Hrvatska proza Bosne i Hercegovine od Matije Divkovića do danas (antologija. Na poziv nadbiksupa Stadlera došao u Sarajevo i 1883. ožujka 1952. filozofsko-teološki studij u Rimu. Esejist i publicist. a gimnaziju na Širokom Brijegu. Pučku školu završio u Bijakovićima. svibnja 1851.). 1980. Ljubuški. 1957.). Katolički rad u Nizozemskoj i Hrvatskoj (1905. Pisac. Pjesme i zapisi (izabrane pjesme i razmatranja. 1984. Mihovil (roman. Pisac.). 1979.). književni povjesničar. 1995. Plavet i predskazanje (pjesme. Antikrist (1894. Bogoslovlje diplomirao u Mostaru. 1987.). 1994.). 1977. putopisac. Bolje je ne biti nego biti (drama. Pučku školu i gimnaziju završio u Tihaljini i Ljubuškom. Djela: Katolicizam i prosvjeta (1894. 1986. Odžak.). 1987.God (rasprava. 1965.). 1. te Srednje ekonomske i Više pedagoške u Mostaru. Kordić. Sjaj i rana (pjesme.). kritike.). – Čerin. travnja 1934.).). do 1972. gimnaziju u Senju. putopisi.). gdje je odslušao i poslijediplomski studij. Hrvatijada (dramski spjev. Ljubuški.). Od 1969. romanopisac. a od 1993. 1984. Ratimir (Vionica. Zdravko (Tihaljina. Osnovnu školu učio u Varaždinu. U zemaljsko vrijeme (izabrane pjesme. Ogledi i pogledi (eseji. časopisa Osvit. Izabrane pjesme (1975. – Sarajevo. 1995. 23. prosinca 1915. zapisi. 20.).). 1996. studenog 1910. Koroman.

Gimnaziju završio na Širokom Brijegu. 1958. a gimnaziju u Gradačcu.-1903.). travnja 1840. Osnovnu školu završio je u Zasavici i Crkvini. Posavski koridor smrti (publicistika. filozofsko-teološki studij završio je u Ugarskoj. radio kao direktor sarajevske Trgovačke škole. I (s Mikom Damjanovićem.). Djela.). I-IV (1933. 29. Vraća se u Hrvatsku i uz potporu biskupa Josipa Jurja Strossmayera polaže preparandijski ispit u Zagrebu 1886. prosinca 1807. Njegovom zaslugom sagrađene su i prve katoličke škole u Mostaru i otvorena prva tiskara u Hercegovini.). Kao pravaš ne dobiva posao u Hrvatskoj. 1994. 25.). Izabrane pjesme (1929. Ante (Kočerin.).Djela: Musa Ćazim Ćatić (monografija. odlazi u Kallayevu Bosnu gdje službuje u trgovačkim školama u Mostaru.-1934. U obrani Posavine. Sabrana djela. Krističević. Anđeo (Čerigaj kod Lištice. listopada 1908. 1996. Djela: Heroji iz pakla Grebnica (reportaže.). Djela: Schematismus (1853. Silvije Strahimir (Senj. Put križa (1867. odlazi na studij teologije na Collegium Germanico-Hungaricum u Rim.). Izabrane pjesme (1956. Odabrane pjesme (1951. 17. Djela: Bugarkinje (pjesme.). 1755. godine Kraljević dolazi na Široki Brijeg da izvrši pripremu za gradnju samostana i crkve. – Sarajevo.). Gramatica latino-illyrica (1863. 1965. Izabrane pjesme (1898. . filozofsko-teološki studij završio u Gyöngyösu i Vacu (Madžarska).). Livnu i Bijeljini. a Visoku školu za vanjsku trgovinu u Zagrebu.). Početne škole učio je u Fojnici.). I-II (pjesme. Kraljević. Studirao političke znanosti u Zagrebu.).). Razgovor duhovni (1860. Sabrana djela. ožujka 1879. Pjesnik i prozni pisac. Široki Brijeg. čiji su temelji udareni 23.). Krajinović. ožujka 1951.).). III (proza. 26. Osnovnu naobrazbu stekao je kod fratara u Kreševu.). Od 1894. Pjesnik. 1952.).).).).). Pjesnička proza (1912. Zabava duhovna za dicu školsku (1874. fotomonografija. zatim je stupio u senjsku bogosloviju. Molitvenik (1873. veljače 1865.). 1995. Mate (Fojnica. – Konjic. S grupom hercegovačkih fratara koji su službovali u Kreševu 1844. U samostanu Kreševo učio arapski i turski. 1995. Mato (Zasavice. Godine 1883. 1989. Govorenje za svetkovine (1870. radi u Sarajevu. Pisac. Djela: Kuća višeglasja (pjesme. Kraljević.). srpnja. Od 1893.).). Ispovidnik kod bolesnika (1870. 1902.). Trzaji (pjesme. Biskup i pisac. Pučku školu i gimnaziju pohađao u rodnom gradu. 1885. Pjesme (1908. Kranjčević. – 19. Pisac. 22.). dvije godine kasnije. Član je uredništva časopisa Nada (1895. koji napušta nakon šest mjeseci. Bio kapelan u Posušju i Čerigaju.

Raskršće (pripovijetke. 100 najvećih rupa (proza. Književni kritičar i povjesničar.) i biblioteka (Modra lasta. lipnja 1900. Domaća zadaća (roman za djecu. 1958. Svrha od slobode (pet drama. Kao slikar samostalno izlagao dva puta. – Zagreb. 1997. 1979.).). 1996. 1987.). Knjiga za mladež i starež (izabarne proze.).).). 1958. – Zagreb. Koko u Kninu (roman za mladež.). Večera sa štapićima (pripovijetke.). Zagonetni dječak (roman za djecu.).). Lažeš Melita (roman za djecu.). 1995.) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Pjesnikinja. 2000. Nikola (Sarajevo. Kranjčević (studija. srpnja 1941.).).).).). Djela: Uzbuna na zelenom vrhu (roman za djecu. 1986.). 1960. 1975. dramski pisac i pisac za djecu.). Prerušeni prosjak (roman.). 1998.). Medvedgradski golubovi (roman.). Romanopisac. Kušan. Završio ALU u Zagrebu (1956. dugi gnjev (priče i zapisi. 12. pripovjedač. Diplomirao likovni odjel na Višoj pedagoškoj školi u Beogradu. 11. Trideset pet godina dubrovačkih ljetnih igara (publicistika. Most i dr. Sarajevo. Prevodio s engleskog. 1975. 20.). književni i likovni kritičar. prosinca 2000.). Ivan (Sarajevo.). Koko u Parizu (roman za djecu.). Veliki dan (novele. S. djelomice objavljen u knjizi Ž. 1982. Djela: Nijemo nebo (pjesme.). I. 7. Afere u hrvatskoj književnosti (1987.) i pohađao slikarsku specijalku.). dramski pisac. Ljubav ili smrt (roman za mladež.). Redovni profesor ADU u Zagrebu. 1965. Kujundžija. Smib. Uređivao više časopisa (Telegram. 1996. Krtalić. Djela: Milan Marjanović-kritičar Moderne (studija. . Konjic. 1974. 1956. Naivci (roman. romanopisac. Razapet između (roman. 1985. Diplomirao i doktorirao (1976. 1970. francuskog i ruskog jezika. Trenutak unaprijed (novele. 1963.).). romanopisac. Nasljednik indijskog cara (proza.). Školovala se u rodnom mjestu. Ivan (Orahovica. S.). Pjesnik. 1996. Kušan. 1957.). 1989. Strašni kauboj (novele za djecu. Šuma (roman. pripovjedač. Jakša (Čevljanovići. 30. Hit-junior).). kolovoza 1933.). Promišljeni. 1996. Djela: Male priče (pripovijetke. Sukob s desnicom (1989. 1970. Med i crna mačka (kritike i eseji. Krstić. 1996. 1960. 1995.). 16. Prođi ispod noćne duge (roman. prosinca 1980. Toranj (roman.Djela: Enchridion (memoarski rukopis.). Koko i duhovi (roman za djecu. listopada 1939.). Puratića: Iz latiniteta Hrvata u Bosni. Marija (Livno.). 1972.). 1962. Zidom zazidani (roman. 1993. 1995. Pripovjedač. gdje je apsolvirao povijest umjetnosti i studirao pedagogiju i psihologiju.). 1979. 1977. ljubi susjeda svoga (priče.

).) i uređivao časopis Pregled (1928. Zaplakala stara majka Džaferbegova (drama. 1905. i drugim listovima i časopisima. Komedije (1958.).). 1937.). Adalbert (Laćarak kod Mitrovice.).). 1960.).).). Radio kao tehnički crtač u Travniku.). pripovjedač i dramski pisac. Prosvjeti. dva Pašića ( drama.). – Sarajevo. Eh.). Zalog (drama.Osnovnu školu.). Pesnica u džepu (komedija. profesor u Zagrebu. Hrvatski putopisci (1955. Krvavi dani Bosne ponosne (roman. Objavljivao i pod pseudonimom Kuzma Nović.).). koju ubrzo zatvara zbog novčanih razloga i postaje samostalni književnik.). 1863. Kao nastavnik djeluje od 1936. 1953.)..).). U doba Šestosiječanjske diktature otvara vlastitu knjižaru u Sarajevu. Dr Krstić i njegov slučaj (drama.). 1966.). 1950. Djela: Pjesme (1925. Visoku ekonomsko-komercijalnu školu pohađao je u Zagrebu. 1942. zatim je suplent Trgovačke akademije u Beogradu. Zulumćar (drama.). 1928. a niže razrede gimnazije u Mitrovici. 1943. Nadi. a drame su mu izvodile i diletantske družine i HNK u Zagrebu.).). ti bližnji (pripovijetke. Tisuću i jedna noć (drama.-1929. Pjesnik. Plaćanje na rate (drama.). 1955. u kojoj je vršitelj dužnosti glavnog urednika Nakladnog zavoda. 1931. Savjeti na dlanu (komedija. Pjesmama i pripovijestima surađivao u Vijencu. intendant kazališta u Banjoj Luci i Osijeku. Pučku školu završio je u rodnom mjestu. 1940/41. Sa strana zamagljenih (1928. 1942. Promjenljiva ulica (pripovijetka. Kuzmanović.). Dva Morića. do 1938. 1899. 1971. a potom u uredništvu Kranjčevićeve Nade u Sarajevu. Knjiga deseta (1933. 1908. U Sarajevu osnovao Grupu sarajevskih književnika (1927.). Vitropir (drama.). 1907. Smrt mladosti (jednočinka. 28. Antifeminist (komedija (1932. dopredsjednika i gospodarskog tajnika.).). 1954. . Za obraz (drama. Zlatne suze (drama. Djela: Lugom i perivojem (pjesme. Plebejci (drame u rukopisu). 1907. Rđav san gospodina ministra (drama. niže razrede gimnazije i Trgovačku akademiju završio je u Sarajevu. Republika u Magarešavcu (drama.).). 1951. Izabrana djela (1969. Pepeljuga (drama. siječnja 1911. Izabrane pjesme (1978. član Upravnog odbora Matice hrvatske. Javna zahvala (satire. Zemlja i oblaci (pjesme. 1901. U procijepu (pripovijetke. 1951.). 1933.

LJ .L.

. 1970. norveškoga (Ibsen) i engleskoga (T. 1995. W. U biblioteci Hrvatska književna kritika uredio je knjigu Kritika između dva rata (1966. Od 1963. – Zagreb. 1984. Račun svodeći (pjesme. hrv.). Euripid. Bergman). Školovao se u rodnom mjestu i Sarajevu gdje je diplomirao na Filozofskom fakultetu francuski i latinski jezik. Ante Starčević. do 1964. Tomislav (Ivanjica. 1979.).). 1991. Premišljanja (eseji.Ladan. latinisti). srpnja 1929. Od 1961.). Obzorja (putopisi. Miro (Mostar. lektor hrvatskog jezika u Uppsali. Takav sam vam večeras (pjesme.). izvanredni i opunomoćeni veleposlanik RH u Republici Makedoniji od 1998.).-1995. Banja Luka. onda i kao romanopisac i prevoditelj.).). 27. 1995. 1962. 1999. 1968. Diplomirao književnost na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 1958.). članci o kazališnim i književnim pitanjima – u periodici. Ta kritika (eseji. Kritičar i književni povjesničar.). Shakespeare). Književni kritičar. 12. 1985. Prizori lirike (eseji i umjetničke kritike. Djela: Collegium artisticum (zapis. Ilija (Stratinska. 1964. Direktor i odgovorni urednik Odjeka (1974.1991. Banja Luka. nastavio kao književni kritičar i esejist. 9. 1982. Pisao je književnokritičke i književnopovijesne članke i oglede. Novi teatar (studija.).). povijest umjetnosti studirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. godine radi u LZ-u u Zagrebu. U Sarajevu diplomirao na Pravnom fakultetu.). Hlebinska škola (studija.). Pjesme o pticama (1979. Urednik književnosti u LZ-u i glavni urednik Osmojezičnoga rječnika. Gorak okus (roman.). esejist. U škarama (kritike i eseji. 1975. 2000. Pjesme (izbor. 1956. 28.). Filip Oćevac (Oćevija.). Patnja je počela (pjesme. Pjesnik. romanopisac. Prevodio: sa starogrčkoga (Biblija.-1982.). Pjesme o kolibi (1975. prevoditelj. Započeo kao pjesnik 1950..).).). 19.). lipnja 1897. Ladin. Sv.).). lipnja 1932. 1989. 1955. svibnja 1967. 25.). Petar (Sarajevo. Aristotel). Lasta.). Muzama se ispričavam (pjesme. Mailer. Bosanski grb (roman. “Politički spisi” (studija. 1976. Ilija – Kozić. S.). rujna 1930. travnja 1783.). Djela: Zoon graphicon (kritike i eseji. Pisac. 1986. 1966. Parva mediaevalia (eseji i studije. švedskoga (Strindberg. Ministar savjetnik u Veleposlanstvu RH u BiH (1994.. Riječi (jezikoslovni ogledi. Nabokov. Augustin. Lastrić. 1965. 1973. Eliot.). Priredio je niz izbora i izdanja iz hrvatske književnosti. njemačkoga (Saga o Nibelunzima). 1700.).). 1971. Pjesništvo-pjesme-pjesnici (eseji i kritike. – Kraljeva Sutjeska. Djela: Prije tebe ničega (pjesme.). Izabrane pjesme (1984.). te direktor i izbornik MES-a u Sarajevu (1982.).Woolf. Povjesničar i pisac. Od neba naovamo (pjesme.). Lasić. Gospodin Mo (pjesme. latinskoga (Ovidije.

Zločin i pravda božja (pripovijest. Čitavog života bavio se proučavanjem naše prošlosti i prikupljanjem starih dokumenata.). Liber archivalis conventus (rukopis). ožujka 1855. Književni povjesničar. Osnovnu školu. 1896. U Bosnu i Hercegovinu kao učitelj došao 1881. 12. – Apatovac kod Križevaca. Djela: Slike iz Bosne (pripovijetke1885. nižu gimnaziju i Učiteljsku školu završio je u Zagrebu.). 1901.).). Lašvanin.). Bošnjakuše (pripovijetke). Vračara Klara (pripovijetke. dogmatskog. – Šibenik. filmski i tv redatelj. jezičnog i književnog gledišta. a filozofsko-teološki studij u Italiji. njegov Ljetopis smatra se jednim od najvrjednijih rukopisa XVIII.). – Jajce.). a filozofsko-teološki studij u Italiji. Epitome vetustatum (druga verzija. Djela: Ljetopis fra Nikole Lašvanina (1916. Banjoj Luci. novicijat je završio na Visovcu. Bosanke (pripovijetke. Osnove pismenosti stekao je u nekom od samostana Bosne Srebrene. Lekušić. 1900. 21. Svetinjak (1766. svibnja 1993. 1762. siječnja 1742.). Nikola (Dolac kod Travnika. S temom: Pozorišni život za vrijeme autrougarske okupacije.). 1900. godine. Šarlatan (s Đ. kao i novicijat. gimnazijsku u Sarajevu.). Djela: Stihovi (1949. 1765. S djelom Epitome vetustatum provinciae bosnensis začetnik kritičke historiografije u Bosni i Hercegovini. Riječi krvlju ispisane (pjesme.). Testimonium bilabium (1755. Comentariolum super bosnensi provinciae (rukopis). Djela: Bogoljubna razmišljanja (1730. 10. De antiquitate et natis (prva vezija Epitome.). homiletskog. stoljeća. Pjesnički prvijenci (1888. Grad opsjednut pozorištem (historijski pregled.). Čovjek koji nije postojao (drama.). Lepušić.). pastoralnog i asketskog sadržaja. 1969. Marijan (Mostar.). Epitome vetustatum (treća verzija. Spada među plodnije i raznovrsnije pisce Bosne Srebrene. Lešić. Sarajevu i Travniku. Od' uza me (1765. 1885. Majčin amanet (drama.). Ljetopisac. kolovoza 1960. Pustolovka (pripovijest.). Lebovićem. doktorirao na ovoj visokoškolskoj instituciji.). 24. kazališni. Pisac. Nediljnik dvostruk (1766. 1908. teatrolog. Pisac. Ivan (Zagreb. Osnovnoškolsku naobrazbu stekao na Visu. studij kazališne režije pohađao i diplomirao na Akademiji za pozorište i film (danas Fakultet dramskih umjetnosti) u Beogradu 1952. 1893.). 25.). 1965. Bio član ANUBiH. 1956.).).).). farsa. Djela: Traditiones in universam aristotelico-scoticam philosophiam (1729. rujna 1750. oko 1685. Josip (Zrenjanin.).). Ožiljak (drama. 1703. Dragoljub (pripovijetke. 1776. gdje je završio i novicijat. filozofiju u Osijeku. 1953. – Novi Sad. Kratak način činiti put križa (1758. 1964. Službovao u Brčkom. Lastan. 1929.). Pozorišni život Sarajeva za . S povijesnog.).Osnovnu školu završio u Kraljevoj Sutjesci. kratak i koristan nauk (1742. 1956. Cvjetnik (pripovijetke i pjesme.). Osnove obrazovanja stekao u fojničkom samostanu. Ljetopis (1981. Pisao djela povijesnog.). Postoji sutra (drama.).).

2. kolovoz 1944. 1967.). 1971. Diplomirao na odjelu za povijest jugoslavenskih književnosti Filozofskog fakulteta u Sarajevu.-1941.). Umberto – Lončar. Antiteza hrvatske književnosti od “Vihora” do “Pečata” 1914. Bogoslovne nauke studirao u Visokom. 1985. srpnja 1938. U neprekidnom slijedu župnik 36 godina (1952. Osnovnu školu završio je u Vinjanima i Posušju. 1971. Od početka do kraja XVIII. diplomirao 1963. pogovor. bibliografija i literatura.-1988. Antun Gustav Matoš-Izabrana djela (izbor.). Čerina. I. Krleže (studija. Književni povjesničar i esejist.). rasprava.). a višu gimnaziju završio u Gradačcu 1958. Djela: Polja svijetla i tamna (studija. Posušje. studija.).). Sarajevu i Zagrebu. siječnja 1934.).) i dr. te tri godine vikar i tri godine gvardijan na Humcu. do lipnja 1952. Ivan Goran Kovačić ((studija.).). Poezija i pozorište/Teorija drame u doba romantizma (1978. zatim je kao franjevac službovao u više hercegovačkih mjesta (Crnča. U Mostaru i Konjicu bio je duhovni pomoćnik od početka 1951.).).). gimnaziju na Širokom Brijegu. Djela: “Saloma” M. Teorija drame kroz stoljeća. Posuški Gradac. Zdenko (Ugljan.). Priredio i stručno opremio više izdanja hrvatskih i srpskih pisaca i objavio oko 130 ogleda i studija. Jezik i književno djelo (teorija književnosti. Mate (Vinjani.). Na istom fakultetu završio poslijediplomski studij (književnoznanstveni smjer) i magistrirao s temom Priroda i smisao antiteze i rani oblici antitetičkog paralelizma likova u Krležinom djelu. Pjesnik. Jerko (Vinjani. II (1979. značajke i odjeci časopisa Danas u književnosti između dva rata 1984. Lončar.). 1976. (studija. II (1991. Dobriša CesarićPovratak (izbor. Jedan vijek bosanskohercegovačke drame (1990.). Književni povjesničar i teoretičar te prevoditelj s engleskoga jezika. Zadar. 1993.. 13.). Pripovjedačka Bosna. komentari. a teologiju studirao u Mostaru. Književnost i njena istorija (teorija književnosti. redakcija. lipnja 1922. Sarajevu i Trentu (Italija). Doktorirao s temom Pojava. Humac. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu južnoslavenske književnosti i svjetsku književnost. Posušje. Sveučilišni profesor hrvatske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu.). Lešić. 15. Lončar. Teorija drame kroz stoljeća. gimnaziju u Sinju i Dubrovniku. gdje je i doktorirao s temom: Književno djelo Ivana Gorana Kovačića.). Pjesnik. Posušje. Gradnići). 30. 1984. Pučku školu završio je u rodnom mjestu. redakcija i komentari. 1985. kritika i članaka u knjigama i zbornicima. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Život i vrijednosti časopisa “Danas” (studija. izbor. Poslijediplomski studij i . Izabrana djela Miroslava Krleže I-X (ćirilično izdanje. Vlado (Vinjani. eseja. Djela: Tišine i nemiri (pjesme. vijeka (1977. Istorija pozorišta Bosne i Hercegovine (1983.).).vrijeme austrijske uprave (1973. 1972. 1969. Član ANUBiH. Lončar. Osnovnu školu i nižu gimnaziju pohađao u Derventi. 1977. Nakon komparativnih studija.

Gradiška.gradus licencijata iz teologije postigao je u Fribourgu (Švicarska) na međunarodnom Papinskom Sveučilištu. Luburić. Školovao se u Mrkonjić Gradu i Zagrebu.). slavistiku studirao u Zagrebu.). Putovanje Ivana Franje Jukića (roman. Vitini. Lovrenović. Liber memorabilium (proza. siječnja 1950. Lice zemlje. estetičke i književnopovijesne rasprave u periodici. Ljubuški. Pisac i novinar. publicist. Rakitnu. Mile (Gornji Radišići.). reportaže.). Kao franjevac djelovao je u Drinovcima. Osnovnoškolsku naobrazbu stekao u rodnom mjestu.). poslijediplomski u Ljubljani. 28. Vlade (Vinica. i doktorirao 1964. 1984.). okvir za kulturnu povijest Bosne i Hercegovine (eseji. Djela: Motivi vjerodostojnosti i privlačnosti kršćanske objave u apologetici sv.). 1873. Uređuje časopis Forum Bosnae.). lajtmotivi (eseji.). 1994. Mostaru i sada u Širokom Brijegu. romanopisac. Portret Božji (pjesme. . 1998. potom radio u sarajevskim nakladničkim kućama Veselin Masleša. 18. feljtone. Bosanska knjiga i zagrebačkoj Durieux. 1986. Tomislav Grad. – Zagreb. Lucić.).). 1975.). 1995. zapise. 1980. filozofsko-teološki studij u Sarajevu. Posušju. 1994. gdje je na Filozofskom fakultetu diplomirao književnost i jezik. – Sarajevo. a završio u Vitini. Stranac sa suzom (pjesme. gdje je magistrirao radom Mariologija u novijoj hrvatskoj lirici 1960. 1994. travnja 1943.). prikaze knjiga i novinske tekstove objavljivao u više časopisa i listova. u drugom poginuo nesretnim slučajem od strujnog udara. Pjesnik. Djela: Vidovićeva dopisna škola (1934. književni kritičar i esejist. Bio urednik Odjeka. gimnaziju završio u Sarajevu. Ogledi (eseji.). istraživač kulturne prošlosti Bosne i Hercegovine. Lovrić. 1985. Šćit. – 1975. Pjesnik. Pjesnik. 2.). 1995. Ivan (Zagreb. Književni povjesničar i slavist.). Lozić.). jezikoslovne. 1981. Bosna i Hercegovina (esej. Ugarci na ognjištu (pjesme. gimnaziju u Visokom. Osnovnoškolsku naobrazbu započeo u rodnom mjestu. Labirint i pamćenje (eseji.). 1982. Osnovnu školu završio je na Šćitu i Podhumu. Skice. Književnost bosanskih franjevaca (eseji. 1989. listopada 1931.Welt ohne Brücke (eseji. Ante (Bos. Djela: Obašašća i basanja (pjesme u prozi.).). Prvi razred gimnazije završio u Ljubuškom. Augustina (1964. Djela: Žedna zemlja (pjesme. Djela: Večer (pjesme. Svjetlost (glavni urednik). 11.). Djela: Između riječi i pepela (pjesme. Ljubo (Jaklići.). 1999.). Studije.). 1976. 1977. Ex tenebris (proza. novicijat u Kraljevoj Sutjesci. siječnja 1935. 1958. 1980.

svibnja 1946. Sestre.). jezikoslovac. 1993.njegova književna i prosvjetiteljska djelatnost. zapravo susresti (drama.). 1988.). prozu i književnu kritiku. Uz poeziju. Djela: …I lica (pjesme u prozi. Osnovnu školu završio je u Bukovici. Božo (Osječak.Lucić. Pjesnik. a Franjevačku gimnaziju u Visokom. 1997. a od 1993. 1996. 1971. gdje je i doktorirao 1982. . životinja i stvari u djelu Vitomira Lukića. Iskustvo Boga i čovjeka u Jeremijinoj knjizi (studija. studenoga 1946. Esejist i putopisac. Šamcu. 1990. kroz svekoliku pretragu veza ljudi. Od škice do Den Haga (dokumentarna proza.).). 1988. rujna 1943. Djela: Život je divna pjesma (studija. 1986. Odžak. 1982. Brčkom. Barlovcima i Trnu. Pisac.). Lučić. književni kritičar. Batajnici i Zemunu sve do razmjene u rujnu iste godine. 1985. Pjesnik. Pjesnikinja. Profesor filozofije i socilogije. 16. Lukač. 1958. Antun (Bugojno. Teološki fakultet završio u Zagrebu.).). Radio u SUP-u Bosanski Šamac. Marko (Barlovci. Tomislav Grad. Mara (Liskovača. lipnja 1958. Lutak i dvojnici (lutkarski igrokaz. Prizori (pjesme. Školovao se u Bugojnu i Sarajevu. Lujić. Naovamo (pjesme.). Mladen (Bosanski Šamac.).). Djela: Bosanski Šamac grad logor (svjedočenja. Romanopisac. Doktorirao 2000. Osnovnu školu završio u Bosanskoj Dubici i Bosanskom Šamcu. i na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Biblijska promišljanja sadašnjeg trenutka (2000. gdje je diplomirao komparativnu književnost i filozofiju i magistrirao s temom Polivalentni realizam u književnom djelu Franca Kafke. Lukač. uhićen. Od 1977. Banja Luka. 11. 1996. Djela: Morinaja (pjesme.).). 1994.).). 1988.). 27. Ratni zločini u Bosanskoj Posavini (svjedočenja. Lukenda. Povratak u slobodu ljubavi (2000. gdje je u travnju 1992. godine predaje na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Djela: Pitanja Luciusu (pjesme u prozi. Dragan (Bosanski Šamac.).).). studij teologije u Đakovu i Beču. listopada 1956. 15. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu tezom o teoriji metonimijskoga sloga.). a poslijediplomski u Ljubljani. 13. u periodici objavljivao i znanstvene i stručne radove iz oblasti komparativne književne teorije.). književni kritičar. Bijeljini. s temom: Ivan Frano Jukić . gimnaziju u Zagrebu i Đakovu. Filozofski fakultet (slavistika) završio je u Beču. gdje je i doktorirao 1978. potom zlostavljan u zatvorima u B. prozni pisac. Božji tragovi: Biblijska mjesta i događaji (putopisi.

Uzaludnosti (roman. s. rujna 1962. Zaustavljeni kalendar ((pripovijetke i druge proze.).).).).).). esejist. Pučku školu završio je u Donjem Vakufu. svibnja 1991. 1970. Noćni ekspres (izbor.). romanopisac.). 1999. Noć punog mjeseca (roman. 1984/85. književni i likovni kritičar. dramski pisac i teatrolog. romanopisac. godine u svojstvu lektora predavao je jugoslavenske književnosti na Sveučilištu u Nju Delhiju. Sanovnik nasmijane duše (1997. 8. Misliti igru? (kazališni eseji.Djela: Gradišćanskohrvatski-hrvatsko-nimški (njemački) rječnik (1991. godine živi u Zagrebu. 1981. Album (roman. Od 1993. 1976. Po povratku u Sarajevo. Hrvatski jezični savjetnik (suautor. Nakon studija 1959. a zatim na Radio-televiziji Sarajevo. esejist. Školovao se u Sarajevu gdje je diplomirao na Filozofskom fakultetu. Ivan Frano Jukić (2000. više libreta. Herceg Novi.).). Pripovjedač. Lukić. Hodnici svijetloga praha (roman.).). 1987. scenarija i dramatizacija. 1973. godine radio kao profesor u srednjim školama u Konjicu i Sarajevu.). Od 1965. Studirao je jugoslavenske književnosti i hrvatskosrpski jezik na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. gdje je direktor Teatra itd. Pripovjedač. 30. putopisac. .). 1990. Spaljene zemaljske ruže (romansirani životopis brata svećenika Filipa i č. Seansa (pripovijetke. 1969. Darko (Sarajevo. Praznik stvari (pjesme.). Soba za prolaznike (1997.).). šest dramskih tekstova. gdje je kao urednik u obrazovnom programu ostao sve do smrti. do 1967. – Sarajevo. Sanovnik nasmijane duše (proze.). 1990. a gimnaziju u Slavonskom Brodu 1952.). 24. rujna 1929. 1968. prvi razred Srednje tehničke škole u Banjoj Luci. radio u Učiteljskoj školi. Lukić. Cecilije Grgić (1999.). 1996. ljudi (pripovijetke i druge proze.). Djela: Soba za prolaznike (pripovijetke. Vitomir (Zelenika. 1965. Djela: Gonetanje zrcala (pripovijetke i novele. Bio ministar vjera u prvoj vladi BiH nakon prvih demokratskih izbora 1990. Životinje. 1989.

M .

20. Djela: Polonica (eseji. 1973. Pjesnik za djecu. gdje je i pokopan. Godine 1878. Vlatko (Vitina.). Djela: Bljesak nade na mom otoku (dnevnički zapisi. Pjesnik. nastavio i . Kao učitelj službovao u raznim mjestima Bosne.). Maldini. Povremeno i slikâ. – Zagreb. 3.). Osnovnu školu završio u Čerinu. Majić. 1971. Pjesnik. Pjesme spjevane prigodom svjetskog rata.). Romanopisac i memoarist. Poeziju.-1987. Ljetopisi borbi i nadâ (dnevnički zapisi. Mostar. Uvala čičaka (pjesme za djecu.). 1989. Pjesnik. rujna 1997. nakon dvije godine zabrane studiranja i progona na otoku Sveti Grgur. studirao u Strasbourgu. klasičnu gimnaziju u Splitu i Visokom.).). Od 1957.).). na sveučilištima u Varšavi i Krakovu. Zdravko (Ljubija. Djela: Dom i nepogoda (pjesme. 1912. srpnja 1870.). Pjesnik. rujna 1933. studenoga 1964. na koncu i u Sarajevu. Antologija poljske pripovijetke XX. Ivančice (pjesme za djecu. živi u Sarajevu. 1977. stoljeća (priređivač i prevoditelj. a Filozofski fakultet u Sarajevu. Prevodio s poljskog.). siječnja 1944. Osnovnu školu završio u Bijelom Polju. Majić. Pjesnik. Pjevač pod zemljom (pjesme. svibnja 1936.). Ruže i lijerovi (pjesme za djecu. 1991.). Marijan (Bijelo Polje. mladež i odrasle u vezanom i nevezanom slogu (1940.). Mandić. Bosna i Hercegovina (1908. Najnovije za djecu.).). 1987.). Bojni zvuci (1916.).). Osnovnoškolsku naobrazbu stekao u rodnom mjestu.Majić.). Srednju tehničku u Mostaru. Che navighi il cuore /Kad srce brodi (pjesnička mapa. Mandžo. 1928. Osijeku i Zagrebu. 1982. Drago (Veljaci. Rudolf (Zagreb.). Djela: Glazba češlja (pjesme. 1997.). 11. Miljenko (Gornji Mali Ograđenik. 1998.). 15. kolovoza 1956. Katarinčice (pjesme za djecu.). Profesor polonistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i glavni urednik Književne smotre (1969. Čestitar. Pitanja i odgovori (1922. Plamen iznad bugojanskih šuma (roman. 1912. Ljubuški. Djela: Iskrice i aforizmi (1905. Viktor (Fojnica. 22. Iz slavonske ravni (1938.). Uzdisaji (pjesme za djecu).). njihovih gusjenica i kukuljica (1912. – Osijek. 1991. 1948.).).). Krvava bjelopoljska poljana (roman.).). objavljivao u časopisima i listovima. Upute za čuvanje leptira. Tri aktovke (1920. doktorirao u Zagrebu iz polonistike. Malić. 1942. Studij započeo u Sarajevu. Djela: Iz kamena prognani (pjesme. uglavnom. 1997. Ljubuški. Nauka o čuvanju vinove loze (1908. 10. (1913. Studij završio na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.). 26. 1994. esejist i prevoditelj. Školovao se u Karlovcu. 1996. U drugom nekom gradu (pjesme.).).

Miljenko (Dramiševo.).).diplomirao u Zadru na Filozofskom fakultetu grupu romanskih jezika. Nevesinje. srpnja 1936. 1650.). pisao je prema djelima španjolskog isusovca Kristofora Vege i bosanskih pisaca koji su mu prethodili (Divković. sve do smrti.). . Dobro osjećao potrebe puka svoga vremena i u puku uživao veliku popularnost. Može se pretpostaviti da se školovao u fojničkom samostanu i negdje u Italiji. 1910.). Zaklana Škabrnja (pjesme. Pjesnik i odgojitelj. Margitić. Posilović). Gimnaziju je završio u Livnu. Hrvatska književnost 1860.). veljače 1959. Pjesnik.).).). 1983. – Uppsala. Pučka pozornica (1929.). Zlatne ruke (1999. diplomirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Petar Preradović (esej. Homilije. 1995. ljubav i suze u pjesmama (pjesme. radio prvo u tvornici. Marijanović. 20. Šest godina radio kao profesor latinskog jezika na zadarskoj gimnaziji. slavistiku i germanistiku doktorirao u Beču. 1951. Priređivač udžbenika. Marić. Piše književne i likovne kritike. Fala od svetih (1708.). Moderni hrvatski pripovjedači (izbor. Ljubomir (Topusko. – Zagreb. Manđeralo. Novi pripovjedači (kritike. 1934. 1929. Pučku školu pohađao u Slavoniji (u okolici Vinkovaca) i Hercegovini (u selu Luka). (1936. 22.)..).).). Pjesnik i književni povjesničar. Sarajevu i Zagrebu.).). urednik kulturnih programa na HRT Radio Zadar. O problemima nastave jezika i književnosti objavio više znanstvenih radova u Glasniku Zemaljskog muzeja u Sarajevu. sarajevskim časopisima Odjek i Treći program RTSA. kolovoza 1999. – Fojnica. Djela: Ispovijed krstjanska (1710. 17. mostarskoj Hercegovini. livanjskim Tragovima. 1995. Djela: Novi život (kritike. Vrh poljupca (pjesme. prosinca 1730. 12. Stjepan (Jajce. Ivan (Doljani.). Matijević. Djela: Pustinjaci bez namjere (pjesme. Stari govor (pjesme. Djela: Gospodari kamena (1987.). Kutija za čuvanje vremena (1996. Livno. 8. Djela: Domovina. a potom u transportnom poduzeću. Švedska. Livanjskim vidicima. Službovao u Banjoj Luci.). lipnja 1887. od 1970.).). Hrvatska književna kritika (izbor. Pisac. Stipo (Vidoši. Svjetlu riječi. gdje je. 1935. O životu mu se zna pouzdano vrlo malo. 1990. prebjegao u Austriju. Lozićev ilirski san (1992. Kronika. Godine 1960. Služeći se bosančicom. 1999. Markovac.). Od 1962. O ljubavi i o smrti (pjesme. Maraković. Jablanica. Esejist i književni kritičar.). U Travniku završio isusovačku Klasičnu gimnaziju. odakle je 1961. Ljekaruša (rukopisi). antologija i priručnika. 1979. 1938. godine radi kao profesor u livanjskoj Gimnaziji.-1935. preselio u Švedsku. 1969.

1995. Teološki fakultet završio je u Zagrebu 1978. 1999.). Djela: Lijanov san (roman. ožujka 1954. 1998. književni i likovni kritičar.).). Gradačac. urednik domaće književnosti u nakladničkoj kući Svjetlost (1984.). U Sarajevu studirao pravo i likovnu umjetnost.). Pjesme objavljivala u Hrvatskoj. 1935.). Marijanović.). razbij ploče (pjesme. gimnaziju završava u Rijeci i Križevcima. Razlomak vijeka (pjesme. Radio na TV Sarajevo kao ilustrator. Marijanović. 1962. Glavni urednik Stećka (1994. Studirao u Sarajevu. 15. 1965. Trener-prijatelj (1996.). Marijanović.. Pjesnik. Žarko (Jesenica. potom glavni urednik tromjesečnika Hrvatska misao (nakladnik Ogranak Matice hrvatske Sarajevo. Vancouver.) u okviru kojega je pokrenuo ediciju Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga. Marinović. Djela: Personalistička pedagogija Stjepana Matičevića (1991. a studij teologije u Bolu i Sarajevu. Kao slikar samostalno izlagao tri puta (Sarajevo. Novinar i romanopisac.). 12. čiji je predsjednik od 1996. gimnaziju završio u Zagrebu. Odgajati športom (1993. 1995. kraće vrijeme i kao urednik u informativnom i kulturnom programu. srpnja 1940.). Osnovnoškolsku naobrazbu stekao u rodnom mjestu. Mostar.). Mirko (Tramošnica Gornja.). Pjesnik i romanopisac.). 1996. Dragan (Metković. što su to zvijezde (pjesme. Mladenka (Blatnica. Zaposlen u širokobriješkoj tvrtki Lijanovići. 1993. Tata.).-1994. Pripovjedač. Na Selezijanskom sveučilištu u Rimu magistrirao je odgojne znanosti 1982.).). . Suhi osinjak (pjesme.Poslije osnovne škole u rodnom mjestu.). Oče.). 1958. Šapat sjećanja (pjesme. 20. Marjanović. Pjesnikinja. gimnaziju završio u Gradačcu.). 1970.).). Sušac. Glavni urednik književnog časopisa Život (1980.). Bosni i Hercegovini i Njemačkoj.1984. srednju školu završio u Čapljini.. gdje živi i radi (Niefern kod Pforzheima).). Djela: Raskorak (pjesme. Gorući grm (pjesme. kolovoza 1972. 13. Čitluk. Djela: Granica ljubavi (pjesme. kolovoza 1958. 1971. 1998. Vid vidoviti (pjesme.). U istoj nakladničkoj kući jedan od urednika (uz Ristu Trifkovića i Aliju Isakovića) edicije Književnost naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine u 50 knjiga (1983/84.). 1996. te iste godine zaređen za svećenika. Nacrt za pismo (pjesme. romanopisac. 1973. Poslije osnovne škole u Hudovu. a kao novinar surađivao u više listova. 1991/95. do 2000. Osnovnoškolsku naobrazbu stekao u Višićima.). Djeluje kao odgojitelj mladih selezijanaca kojima je i profesor.). Ponavljanje ljubavi (pjesme. Djela: Na raskrižju (pjesme. 1969.).1995. Monstrum iz Raljaša (roman. Bernard (Stolac. Šport ima dušu (2000.

U Bochumu magistrirao. 1984. Markušić. Kmetovsko pitanje u Bosni i Hercegovini (1911. Braća (roman. Marošević. Osnovnu školu završio je kod strica u Offidi. Kotor Varoš. – Jajce. Osim nekoliko samostalnih djela. Jakov (Monte Prandono. 1996. Osmjehni se i u plaču (roman. razgovori. Voda teče kako teče (izbor iz proze. Bavio se proučavanjem naše narodne i crkvene prošlosti. njemačkom. 1967. Hrvatska misao. teologiju u Kraljevoj Sutjesci i Budimpešti. Protiv “bosanskih krstjana” napisao djelo Dialogus contra Manicheos in Bosnia.). Pripovjedač. godine. veljače 1968. Jozo Josip (Čepak. gimnaziju u Gučoj Gori. talijanskom i engleskom jeziku.Djela: U ime oca i sina (roman. 9. broj 14/2000.). 1973. Djela: Polemika ili dijalog s islamom (1995.). novicijat u Fojnici.). Markijski. Djela: Osunčano kamenje (pjesme. Ambro (Tolisa. Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom. mostarskom HEPOK-u i Općini Čitluk. rujna 1394.). 23. 1997.). Pisao na latinskom i talijanskom jeziku. Leksikon hrvatskih književnika Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do danas (leksikon. na hrvatskom.). Luka (Matići.).).). refleksija. Radio u Vinariji Čitluk. studenoga 1476.).). Marković. siječnja 1880. Fra Petar Perica Vidić (likovna monografija.). Orašje. Vikar Bosanske vikarije i pisac. 1999. 2000. Spisateljskom djelatnošću bavio se posebice u vremenu između 1463. Zlatko (Čitluk. pjesme. 26. piše pripovijetke. Osim filozofskih rasprava. svibnja 1980. 1980. 16. . Markota. 28. pisac rasprava. Osnovnu školu pohađao u rodnom mjestu.). – Beograd. Italija. Orašje. Privilegia quaedam vicariae Bosnae (Neki privilegiji bosanske vikarije). Djela: Krvavi behari (pjesme. Pjesnik. napisao je oko 200 raznih priloga: studija. Središte (pripovijetke. kritike. filozofiju i retoriku u Ascoliu. – 23. Pučku školu polazio u Matićima i Tolisi. pjesme i članke. Pjesnik i prozni pisac. 26. i 1473. diplomirao na Poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu 1958. Kad kamen niče (pjesme. Povijest izgubljene duše (roman. članaka. siječnja 1930. Osnovnu školu završio je u Kotor Varošu. 1983. a nekoliko knjiga objavio je i na njemačkom jeziku.). Srednju poljoprivrednu u Čapljini. Topot divljih konja (roman. 1969. Pjesnik. veljače 1949.). 1908. pjesnik. prikaza i pjesama. Proglašen svecem 1726. Živjeti smrt (sarajevski ratni dnevnik. 1. Djela: Dialogus contra Manicheos in Bosnia (Dijalog protiv bosanskih heretika). 1987. građansko i crkveno pravo u Perugii. 1989.). svibnja 1953. Život i rad Ivana Frane Jukića (s Brankom Strahimirom Škaricom. a doktorirao u Zadru. Treći svjetski rat (zapisi. ostavština u rukopisu). studirao u Sarajevu i Ljubljani. 1907.).).).). – Napulj.

svibnja 1936. Putovanje u Dubrovnik iz Kreševa god. 1882.).).). Ana (Rastovača. 1978.).). I (1858. 1982. (1886. Izabrani spisi (1956. 1983. VII (1883.). U vrijeme studija u Zagrebu upoznao se s Gajem. Šulekom i drugim istaknutim ilircima. Gimanziju je završio u Požegi. Čapljina.). 1887. Početni zemljopis za katoličke učionice u Bosni (1871. 1988. Grafičku školu (odjel litografije) završio u Sarajevu 1959. 1852. Djela: Vrtovi zemlje humske (pjesme. (ep.). Djela: Olovke za večeru (pjesme.). 1990. a gimnaziju /mala matura) u Čapljini. – Kreševo. Njegov ilirizam imao je politički karakter. 1-7 (1888. Objelodanio je više samostalnih djela u prozi i stihu.). 1971. Narodne pjesme bosanske i hercegovačke (s Ivanom Franom Jukićem). prevoditelj sa slovenskog jezika. Posušje. Osvetnici. Bogumilska bajka (pjesme. Znamen (pjesme. Pjesnik. teologiju u Stolnom Biogradu. 1972.). Martinović. te napisao brojne priloge najrazličitijeg sadržaja. Zapamćenja/1829. 5. Djela: Slavodobitnica svijetlomu gospodaru Omer-paši (epska pjesma.). 24. 1931.). U kreševskom samostanu stekao osnove pismenosti i stupio u franjevački red. Djela: Pjesme – u časopisima Kolo i Život. 1861/65. Pučku školu pohađao u rodnom mjestu.).).). Nikola (Višići.). 30. Pokopan u Županji. siječnja 1822. 1968. V (1881. Pjesnička djela fra Grge Martića. Obrana Biograda godine 1456. Svakodnevne balade (pjesme. Grgo (Rastovača.). kolovoza 1905. Posušje. Pjesnikinja. Zavjetno stablo (pjesme. VI (1881.). Studirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu kao izvnaredni student. Pjesnička djela fra Grge Martića. Stablo nasred svijeta (pjesme. 24. Martić. Sedmo godišnje doba (pjesme. Poslijediplomski studij pohađao u Ljubljani. Duša i tijelo (pjesme. 1986. studij filozofije u Zagrebu. IV (1878. godine. Vrazom.). Juraj (Sarajevo.-1878.. Izabrane pjesme (1981.). Gimanziju završio u Zagrebu.). Književni kritičar i povjesničar. Babukićem.).). skupio i tiskao brojne narodne pjesme i preradio nekoliko djela drugih autora. Narodne pjesme o boju na Kosovu godine 1389.). Puklo je pred očima (pjesme. po kazivanju autorovu zabilježio Janko Koharić (1906. kolovoza 1938. Profesor slovenske .Od dvadasete godine do smrti pjesnik je živio u Beogradu. preveo nekoliko djela s francuskog i talijanskog jezika.). Svanuće davnine (pjesme. a Filozofski fakultet (povijest jugoslavenskih književnosti i hrvatsko-srpski jezik) u Sarajevu. Podjednako se zanimao za hrvatsku i srpsku kulturnu tradiciju i zagovarao ideju o sveslavenskom bratstvu.). Pjesnik. I-III (ep. Martić. Poginuo u prometnoj nesreći.). (epska pjesma. čije će ideje prihvatiti i kasnije sprovoditi u praksi.).). a njegova subrata Jukića prosvjetno-kulturni. 1975. Martić. 1964.). I (1893. gdje je na Filozofskom fakultetu stekao doktorat s temom: Poezija Dragotina Ketteja. Živi i radi u Splitu kao profesionalni književnik. 1884.

Diplomirao na Višoj ptt školi. Bio zamjenik glavnoga urednika tjednika Hrvatsko slovo. Vjetar raznosi. Filozofski fakultet završio u Zagrebu. 1961.1999. Prozni pisac. Završio VŠPU u Novom Sadu.). Djela: Apsurd i harmonija/Jedno viđenje Prešernovog pjesničkog djela (studija. Vidmar: Razumijevanje književnog stvaranja (1977. Stolac. 1962.). Dragotin Kette (1978.).).).1993. amo.). 1991. Martinović. Zaustavljeni let (drama.). Od 1978. član Slovenske akademije znanosti i umjetnosti i ANUBiH. I. Splitu i Novom Sadu. Dugo godina radio kao poštanski činovnik u Vitezu.).). ožujka 1933. Travnik.). Otočanske (drama. bio i ravnatelj tamošnje Pošte. Prevodi sa slovenskog i njemačkog jezika. ravnatelj Narodnog kazališta Zenica. 1990. Put u svemir (drama. Gubitnici (drama.). Poezija Dragotina Ketteja (studija.).). odsjek scenografije. Metafizički posjetilac (pjesme. 13. veljače 1949. 1973. gdje je. Berekinijada (drama. Tomislav Grad. J. pjesnik i književni kritičar. Pripovjedač i novinar. 1998. 1995. 1997. Dubrovniku. 1967. Dvije drame (1987. Ljubav i smrt u dolini Lašve (proza i poezija. J.).književnosti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Maslać. U viteškoj podružnici HKD Napredak angažiran od obnavljanja njezina rada tijekom rata.). Prije petanest minuta (drama.). 1987. 31. 1989. Ne traži sveca u paklu (drama. Ljudi u vremenu (proza. Šeherzadine noći (drama.). Blizanci (drama. Kokini (drama. 8. Djela: Mali Ivica (drama. Vila Rajski mir (drama. Radovan (Metković. 1985.). F. Gestrin-V. I. Križni put (pjesme.). 1994.).). 1996. Melik: Istorija Slovenaca (1980. Radio kao urednik. 1978.).). brate. 1995.). Dramski pisac. 1964. 1980. Ljubav na granici (pjesme. Djela: Odraslima ulaz zabranjen (pjesme. . 1998. 21. scenograf i kostimograf. Privikavanje (pjesme. Jozo (Sarajlije. Clitocybe olearia (drama.). Na sred polja leži jedna vojska cijela (drama.). svibnja 1932. prije odlaska u mirovinu. 1999. Marko (Polje.).). a književnost i jezik diplomirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Susjedi (drama. 1977. Izvjesno vrijeme radio kao novinar u dnevniku “Oslobođenje”. 1981. Gutači žaba (priče. posebno u izdavačkoj djelatnosti. 1981. U isto vrijeme (drama. 1998. 1964. Marušić. vjetar i donosi (drama. Školovao se u Metkoviću.).). lektor i korektor u nakladnim kućama. Rotar: Iskaz i struktura (1980.).). 1998.). Isus u podrumu (pripovijetke. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Tomislav Gradu. studenoga 1956. Pjesnik.).).).). 1976. Cankar: Kuća Marije pomoćnice-Nina (1981. 1995.).). Katarina Kosača (drama. Prijevodi sa slovenskog jezika: T. Tavčar: Visočka hronika (1982. Mašić. 1964.).). 1976.).). Tražio sam Augusta (pripovijetke. Kermanuer: Menuet municijom (1976. Mile (Cerovica. Djela: Zvona i tišine (pjesme. Dođi.). da se skupa poigramo (drama.

Šujici. Zašto sam vam lagala (prozni zapisi. 1997. 2000. Osnovnu školu završila u Đurđenovcu. 1827. Pravni fakultet završio u Splitu.). Djela: Carmen Adgratulatorium M. Kongori. gdje je završio i novicijat. pripovijetke u časopisima i listovima. španjolske. Rimu. 1945. 1989.). kritike. Tomislav Grad. 1827. Sieni. – Garevo. Romanospisateljica.). V. Bogišićem. 24. Isitiron Illustrissimo…Gabrieli Barishich (pjesma. Ante (Borčane.).). 1989.). Splitu. Djela: Bistrenje (pjesme. Djela: Četiri dimenzije sumnje (s M.). Matić. Pripovjedač i prevoditelj. 1989. 24. Kao i drugi njegovi suvremenici. Osnovnu i srednjoškolsku naobrazbu stekao u Kraljevoj Sutjesci. Mostaru i Splitu. Gradačac. Prvo lice jednine (eseji. Ambroz (Blaževac. antologija. Djela: Gastronom ljubavi (pjesme. (Tema: Hrvatski povijesni roman XX.P. 1995. književni kritičar i publicist.1997. 1996. Filozofsko-teološki studij završio je u Požegi i Ugarskoj. ožujka 1795. Pjesnik.). gimnaziju u Našicama. Smatran majstorom versifikacije. Spada među najistaknutije latiniste Bosne Srebrene u XIX. 1995. Školovao se u Borčanu. Radi na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. 1952. Pjesnik i pisac. Ljudinjak (proze. stoljeću. Knjižica računa (1832. a Pedagoški fakultet u Osijeku. engleske i njemačke pjesnike. 1991. pisao uglavnom prigodnice istaknutijim članovima Provincije.).). 1997. Krhotine vremena (s V.). Barok iz suvremenosti gledat (studije.). s temom iz hrvatskog baroka. 1988. Modriča. Illustrissimo Domino…Gabrieli Barishich (pjesma. Pjesnik. Matić. Beogradu i Zagrebu. Matanović. Tomislav Grad. Skopju. Hrvatski pravac (članci. Bilješka o piscu (roman.). Lijepa naša tuđina (priče. Adgratulatio onomastica M.). Račun za prvu i drugu godinu školsku (1827. Tomislav Grad.V.P.). Duvnu.). 1984. 1990. Mićanovićem. 1827. Matić.). Ante Delmin (Borčane. Bogišićem. 1986. Marianovich (pjesma.V. Bagićem. Školovao se u Tomislav Gradu. pripovjedač. Magistrirala 1989. Firenci. Prevodio suvremene talijanske.). 1997.). Modriča.). K. 6.). Djela: Objahana zemlja (priče.). Antonio Knezovich (pjesma. književna kritičarka i povjesničarka. stoljeća). 1825. Autorica više znanstvenih radova i suautorica dviju knjiga iz oblasti književnosti. Berlinski zid (priče.).). . travnja 1959.).). srpnja 1849. Pazinu. Matić.). Doktorirala 1998. Prisebnost (pjesme. Julijana (Turić. Zadru.Djela: Roman o Ljiljani (pripovijetke. Misliti ljubav (pjesme. Diplomirani pravnik. Marko (Borčane. 1954.

istraživač kulture. 7. disertacijom iz komparativne estetike. Djela: Ponoćka u Sarajevu (pjesme. 3. 1988. Predrag (Mostar. Drago (Bosanski Petrovac. Matijašević. Pour une poétique de l' évènement (1979. Pripovjedač. 1999. Uz kazališnu. listopada 1957. Matijević. – 30. Djela:Zatočenik (kritike i ogledi. (rukopis). Otvorena pisma (1986. Život o.).). Pjesnik. Svoje čuvaj tuđe poštuj (1906.).). Školovao se u Mostaru. 1977. 1977.). godine (Trećeg programa i istoimenog časopisa). Ante (Vašarovići. Pjesme i kratku prozu piše od gimnazijskih dana. Jugoslavenstvo danas-pitanje kulture (1982. Mažar. Doktorirao u Parizu. prevoditelj s francuskog jezika. oko 1580. Djela: Ispoviedaonik (1630. Matvejević. na Sorboni. travnja 1909. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu. 1994.).). Prvi je među bosanskim franjevcima napisao cjelovitu bio-bibliografiju članova Provincije. 1999. godine i gdje je studirao pravo.). kolovoza 1855. listopada 1932. Prema novom kulturnom stvaralaštvu (eseji.).). studenoga 1991. Pisac. esejist. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Sarajevu. 1882. Tugomir (Zagreb. Književnost i njezina društvena funkcija (eseji. Jakova Baltića (1908. esejist i književni kritičar.). Te vjetrenjače (eseji i polemike. Ljubuški.). Između neba i zemlje (pjesme. Djela: Sartre (studija.).). 10. O njegovu školovanju i stupanju u franjevački red ništa se ne zna. Dramski pisac. Sarajevu i Zagrebu. – Banja Luka.Matić. Matković. 1996. 9. Mediteranski brevijar (proza. La poésie de circonstance (1971. Pisac. 1965. a Filozofski fakultet (komparativna književnost i i filozofija) u Zagrebu.). Djela: Bibliografija bosanskih franjevaca (1896. Vrijeme šutnje (pjesme. Urednik Hrvatskog radija do 1965. Jako (Guča Gora.). Stjepan (Tuzla.). Razgovori s Krležom (1969. . srednju u Fojnici.). 16. Obavljao i političke funkcije.). Bio direktor Narodnog kazališta Bosanske krajine. Pohađao gimnaziju u rodnom mjestu. filozofsko-teološki studij u Đakovu i Ostrogonu. 9. Prozni pisac. kolovoza 1918. objavljuje i književnu kritiku. polemičar. Povijest stanja franjevačke države u Bosni od god.).). kolovoza 1936. Gimnaziju završio u Ljubuškom. Travnik. gdje živi od 1969.). Pretpostavlja se da je dio filozofsko-teološkog studija završio u Italiji. – 1654?). 1975.).

).). Zid i fotografije kraja (pjesme. 1998. Objavio nekoliko samostalnih djela asketsko-pastoralnog i povijesnog sadržaja. Vrtlar (priče.). Manuale franciscanum (1908. listopada 1981. Kotor Varošu. Mićanović. kataloga samostanske galerije Gabrijela Jurkića (1995. podružnice “Stjepan Tomašević”. Lica svjetska naša (pjesme. Mihačević. Osnovnu školu započeo je u Kreševu. 1953. 15. Duže vrijeme boravio u Franjevačkom samostanu Gorica. Biloj kod Travnika. Mihaljević.). S Hrvojem Pejakovićem sastavio pregled suvremenog hrvatskog pjesništva Les jeunes poètes Croates (časopis Migrations. esejist. 1984. Jajcu. novicijat u Kreševu. Grad dobrih ljudi (pjesme. Mićanović. 1989. Bura pred zoru (drama. studenoga 1920. kritike. 1988.). 1989. Liber sapientiae et prudentiae (1908. Osnovno i srednje obrazovanje stekao je u rodnom mjestu. Bagićem. 1989. Pjesnik. 1938. K.). Član uredništva Svjetla riječi od 1995.). 1911. Pučku školu pohađao u rodnom mjestu i Podhumu kod Livna. Lovro (Kreševo. Kao svećenik službovao u Kraljevoj Sutjesci. – Sarajevo. Djela: Četiri dimenzije sumnje (s J.). Livno. 1980.Djela: Zavjetna komedija (drama. red (1893. gimnaziju je završio u Sarajevu i Kreševu. Radio kao profesor hrvatskog jezika u srednjoj školi. godine.). Pjesme-iz neobjavljene lirike (pjesme. Pripovjedač.).).). 1955.). te Sabranih djela fra Bonifaca Badrova u tri sveske (1997.). Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao književnost 1985.). 1971. 1982.). godine. Mihačević. a sada živi i radi u župi Podhum kod Livna.).).).). Mali rječnik likovnih umjetnosti (1958. Po Albaniji (putopis. 23. pripovjedač. Matanović.). Tome Akvinskoga i sv.).).). filozofsko-teološki studij u Đakovu i Ostrogonu. srpnja 1856. V. Krešimir (Brčko. Pisac i albanolog. 11. Za ponovnog boravka u Jajcu (1991.).). a filozofsko-teološki studij završio na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Analiza čovjeka-seljak.) sudjeluje u obnavljanju HKD Napredak. Jozo (Golinjevo. . – 25. građanin. Djela: Dok prelazim asfalt (pjesme. 1989. Zib (pjesme. 1991. SŽD (drama.). Crtice iz albaneške povijesti (1912. Maturirao na Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom.). Djela: Na raspućju (pjesme.). studenoga 1955. predsjednik ogranka Matice hrvatske Livno od 1997. Vidošima. Borislav Stjepan (Kiseljak. 1992. Bogišićem. Pjesnik i pripovjedač. 1994. 1991. 1921. Razvod uslov za brak (drama. a s Brankom Čegecom panoramu hrvatskog pjesništva osamdesetih i devedesetih pod naslovom Strast razlike-tamni zvuk praznine. Pariz. Djela: Redovničtvo ili misli sv. 25. kolovoza 1960. Djela: Moja Bosna moje živovanje (pripovijetke.). Alfonza Ligvorskoga o ulazu u sv. Pjesnik. Urednik Vodiča kroz Franjevački samostan Gorica u Livnu. proleter (brošura. 4. More i prašina (pjesme. Miroslav (Brčko. lipnja 1968.

). 1974. travnja 1826. Orašje. Obrana Sigeta (monografija. Kontrastivni rječnik poslovica (s Danicom Škara. turski kod fra Martina Nedića. Pjesnikinja. 22.). Martin (Borajna. Ljubuški. – Široki Brijeg.). Osnove pismenosti dobio od fra Ilije Vidoševića. 1. Pjesme o hrvatskoslovenskim seljačkim bunama (s B. Ovisnost o drogi i alkoholu-bolest. Mikić. 27. župnika u Ružićima. roman. Talijanski jezik učio privatno. 1983. Mijatović. Pisac. travnja 1952.).). 1998. Uskoplje. Djela: Narodne pjesme o Mijatu Tomiću (odabir i komentar.).). a Franjevačku gimnaziju u Visokom. Od 1982.). “Ponikve” (monografija.Livanjska književna čitanka (hrestomatija. siječnja 1841. 13. a od 1997. Grude. Školovanje nastavio na Širokom Brijegu. liječenje.). Ljetopisac. Mikulić. Objavio veći broj znanstvenih radova iz oblasti književnojezične problematike. 1974. Osnovnu školu završila u Uskoplju.). Sinj-Duvno (1985. Pavao (Kostrč. Uskoci i krajišnici (studija. . studenog 1912. 1969. 1973. Ganga (izbor pjesama i komentar. pjesme u panorami Petnaestorica (2000. a Srednju medicinsku u Zagrebu.). Književni povjesničar i istraživač narodnoga blaga. Djela: Pozdravi sve (pjesme. – Ulice kod Brčkog.). filozofiju i bogoslovne znanosti završio je u Italiji. bilježio je sve što se u njegovo doba zbivalo. Mikić. 1990. Janja ( Podgrad. Djela: Kronika Bosne Srebrene.). Vaupotićem. Kao kroničar. Biblijske poslovice u Hrvata (s Vjekoslavom Suzanićem. Pripovjedač i sakupljač narodnoga blaga. Orašje. profesor fakulteta u Zadru na odjelu germanistike. Pučku školu pohađao u Tolisi. bogosloviju završio u Bosni. prosinca 1852.). Osnovnu školu pohađala u Kostrču i u Tolisi. 1992.).). 1994. 19. Djela: Svjetlost Međugorja (s Pavom Živkovićem. Napustio franjevački red 1969. Anđelko (Tihaljina. 15.). Orašje. Mikić. prevencija (1995. Pjesnikinja. 1990. rujna 1945. siječnja 1939. srednju školsku naobrazbu stekla u Orašju. 1967.). 1994.).). Grabeljšekom i M. Ljerka (Kostrč. Nikola Šop-Iskustvo vjere u zavičajnosti (1999. Djela: Molitva (pjesme. 1987.).).). a potom doktorirao u Bonnu.godine. Mikulić.). gdje živi i radi. Ban Jelačić (monografija.). 27. u tri sveska (rukopis). Narodne pjesme iz Hercegovine i duvanjskolivanjskog kraja (izbor pjesama i komentar. 1990. 1975. dekan ovoga fakulteta. 1998. Pučku školu završio u Tolisi. srednju u Kraljevoj Sutjesci. Mate (Kostrč. Senjski uskoci u narodnoj pjesmi i povijesti (izbor pjesama i komentar.

Zvonarev teljig (pripovijest. Osnovnu školu završio u rodnom mjestu.). književni kritičar. Vitinski lovac/Hrvatska duša.).). Biskup i pisac.). 1997. Mladi dani (pjesme.). esejist.). Nekoliko godina živio u Osijeku.).). Nezavršene priče (1988. Pjesnik. romanopisac. Hipotetično značenje veznika-što(1917. Jedan naš prijatelj-Adolf Černi (1912. 1924/25. 1910.). 18. Mudra knjiga svaštarica. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Brčkom.Djela: Shematismus (s Radoslavom Glavašem. Padobranci (1994.). Fragmenti (pjesme. 14.). U časopisima tri dramska teksta: Aut Cezar (1993. srpnja 1831.). antologičar. Kuhač (1907.). Preludij (roman. Miletić.). 1995. Pod timorom (pjesme. Augustin (Fojnica. (1898. F. 15 knjiga pjesama i priča za djecu (1883/1922.). kolovoza 1921. 1987. bavio se novinarstvom i pokrenuo omladinski list Hrvatska omladina. Dr Ernest Muka (1907.).). 1901. književni kritičar. Iz uvela lišća (pjesme. Knjiga i pismo u našoj narodnoj pjesmi (1911. Župnikov dnevnik u Ružićima (rukopisi). Samac i beskućnik (pripovijest. Milaković. Bogosloviju napustio 1883.). Drveni strojevi (1973.).). 1919. Staze i putevi (pjesme.S.). Dvije godine je upravitelj Trgovačke škole u Derventi. Milenić. Pjesnik.). na poziv S. Književni pupoljci učiteljskih pripravnika u Sarajevu (1912.). Bibliografske bilješke uz čitanke za osnovne škole u Bosni i Hercegovini (1898. U zatišju (pjesme.). 1903. Jedan naš prosvjetni jubilej (1912. Djela: Hrvaćanke (pjesme.).). 1972. – 4. Narodna torba (pripovijest. 16. Hrvatska pjesma (antologija. To je propast tvoja (1996.). II (pripovijest.). 1897. Jakub Bart Ćišinski (1914. Majka (pjesme. Vjetar i talasi (pjesme. Majka u našim poslovicama (1904. 1903. Marko Kraljević i Đerzelez Alija (dopuna narodne pjesme.).). Shematismus (1903.). 1913. Retorica. 1892.). Nakon položenog građanskog ispita.).). 1900.). Zaboravljena planeta (sf roman. godine. Kranjčevića odlazi u Bosnu.). 1882. 1883. 1890. 1907. S. 1906.).). Djela: Vrijeme velikog posta (pjesme. dramski pisac.). Žarko (Brčko. 1923.). 1896. Umro iznenada u Samoboru prigodom posjeta svojima. Tugomir Alaupović (1919. . Pojela ih kiša (roman. sada živi u Rijeci. Lužički Srbi (1920. Josip (Samobor. Fra Grgo Martić (1906.).).). veljače 1763. – Vidoši kod Livna. Djevac od devedeset godina (Hrvatska duša. 1920.). 2.). Majka u našoj narodnoj pjesmi (studija. Franjo Josip I.).). Naše pjesme (antologija. Bibliografija hrvatske i srpske narodne pjesme (1919. kolovoza 1861. gimnaziju u Zagrebu. Pustinjakove pripovijetke iz seoskog života zapadne Hercegovine (pripovjetke.). III-IV. Trnski (1907. 1902.). Suspiria (1918. Dr Jovan Jovanović-Zmaj (1904. siječnja 1961.).). 1999. a Višu ekonomsku školu u Beogradu. Antologija hrvatskog i srpskog pjesništva (1905.).). a potom nastavnik Učiteljske škole u Sarajevu.

Pjesnik. 1996. listopada 1924. listopada 1835. Djela: Sunčani snovi (pjesme. a Prirodoslovnomatematički fakultet u Sarajevu. Nova slovnica talijanska (1874. Djela: Raspelo u zrcalu (pjesme. Ravno.).).). Kao srednjoškolski profesor radio u Gacku. Nauk katolički za III razred pučkih učionicah u Hercegovini (1874. Prvi je u BiH uveo analfabetske tečajeve kao način opismenjavanja širokih narodnih slojeva.). Nakon studija kapelan je u Veljacima i Grandnićima sve do odlaska u dalmatinsku provinciju odakle se vraća na poziv biskupa Kraljevića da u Mostaru otvori tiskaru. Djela: Tko je kao Bog (pjesme. kolovoza 1966. 1998. Pjesnik.). svibnja 1950.). Osnovnu školu pohađao u Mostaru. Novi bukvar ili početnica za pučke učionice u Hercegovini (1874. Veoma je zaslužan za unapređenje školstva ne samo u samostanima nego i izvan njih.). Pučku i srednju školu završio u Mostaru. filozofiju i teologiju studirao u Perugii.Početne škole učio je u fojničkom samostanu. Mladi Hercegovac (kalendar. Novi hercegovački bosiljak (1884/85. Naredbe i uprave biskupa namistnika (1818. Ivan (Mostar. Pisac i tiskar. Spoletu. dovršio u Skradinu. . Pučku školu je učio kod franjevaca u Mostaru. 23.).). studirao teologiju.). – Mostar. a pravo studirao u Beču i Sarajevu. srpnja 1958. Josip (Mostar. 2000. 1996.). Od 1951. Gračanici.). 8. u Hercegovačku franjevačku provinciju u Tomislav Gradu.). Djela: Početak slovstva (1815. Pjesnik. Milić.). Gimnaziju je završio u Splitu i Sarajevu. 23. 2. Milić.). lipnja 1868. u Zagrebu. 1883. veljače 1903.). Svitanja u svemiru (pjesme.). živi i radi u Mostaru. – Sarajevo. Milić. filozofsko-teološki studij u Italiji. Pravopis za niže učione katoličke u Hercegovini (1873. Nakon novicijata na Humcu. 12. Pripovjedač i romanopisac. Filozofsko-teološki fakultet Družbe Isusove upisao 1992.). Pučku i srednju školu završio u Mostaru.).). Franjo (Veliki Ograđenik. Istomačenje stvari potribiti (1828. Tomislav Gradu i Vukovaru. Milićević. koja je počela raditi 1872. Završivši studij filozofije.). Milićević. Skladanja(sintassa) ili druga strana slikovnice talijanske (1878. Narmi i Camerunu.).). Hercegovac ili koledar hercegovački novi i stari (1874. Djela: Perivoj darova nebeskih (1867. Mali stolitnjak ili koledar za sto godinah (1878. Kao postulant stupio 1990. 1873.). 10. a potom tri godine radio u zrakoplovnoj tvornici Soko. Petar Periša ( Mostar. Bosiljak hercegovački (list. Pučku školu završio u rodnom mjestu. 30. Kita bogoljubnosti (1876. Glas Hercegovca (1885/86. Jutra nemira (pjesme. Nedjeljko (Trebinja. Mostar. 1995.). dva razreda gimnazije završio je u Štajerskom Gradcu.).

Djela: Mearif (kalendar. 1898. godine. kao profesor hrvatskoga jezika. Mearif (kalendar.). s O. 1895. bio upravnik Narodnog pozorišta u Sarajevu i načelnik u Ministarstvu prosvjete. Apsolvirao je u Beču. Osnovnu školu i sedam razreda gimnazije završio u Mostaru. esejist i prevoditelj. Kao profesor radio je u raznim mjestima. Monografija o Sani (studija. 1896. Nakon progonstva iz zavičaja 1991. na Filozofskom fakultetu u Beogradu diplomirao književnost.). na Filološkom fakultetu u Beogradu. 1895/96. pripovijetke. 1998.). a potom je studirao povijest umjetnosti i slavistiku u Beču. pripovjedač. Gimnaziju je završio u Prijedoru 1954.). N. godine radio kao profesor i ravnatelj Gimnazije u Bosanskom Novom. Književni kritičar. a potom seli u Prelog (Međimurje).). 1894/95. Pjesnik. ruske. Hadžićem. – Sarajevo. 1994. engleske. do umirovljenja 1956. 9.). Milinović. godine ostao bez noge. N. muzeologiju na Centru za interdisciplinarni studij Sveučilišta u Zagrebu. 9. Djela: Prijevodi iz francuske. Pripovijest iz mostarskog života (1895.). srpnja 1897. Osmi razred gimnazije položio u Mostaru. a zatim se posvetio kulturnopovijesnim istraživanjima i ustroju zavičajnog muzeja.). Djela: Kristali (pjesme. Hadžićem. Milinović. položio profesorski ispit u Zagrebu. 1999.). – Prelog kod Čakovca. godine. a od 1950. prosinca 1998. U rodnom mjestu završio pučku školu i gimnaziju. Školovanje je nastavio u gimnazijama u Slavonskom Brodu. a 1960.).). Do 1979. godine radio je kao profesor na srednjoj školi u Bosanskom Novom. Naš zemljak sveti Jeronim (studija. Sušaku i Pazinu. N. pripovjedač i esejist. živi u Zagrebu gdje djeluje kao voditelj muzeja. eseji i kritike – u časopisima. listopada 1980. Slava i patnja Vitezovićevog domoljublja (esej. slobodni umjetnik. Najranije djetinjstvo proveo je u Bosanskom Novom. N. Niko (Mostar. Pragu. njemačke. roman. listopada 1937. talijanske književnosti. 1923.). s Osmanom Nuri Hadžićem. Do 1964. Zamagljena obzorja duše (esej. Pripovijest iz bosanskog života (s O.). gdje je kao dječak u desetoj godini u partizanskom bombardiranju grada 1942. srpnja 1932. a magistrirao 1984. Hadžićem.). 24. Diplomirao je književnost 1962. esejist. Ante (Bosanski Novi. Kulturna baština franjevaca u srednjovjekovnom Pounju i Povrbasju (studija. 1983. N. Hadžićem. N. Hadžićem.). gdje radi do mirovine 1997.). Bez Nade (s O. Miroslav (Bosanski Novi. 1895. 3. Kulturni povjesničar.). javni i znanstveni radnik. 1967. 1897. roman. Godine 1914. 1997. Na pragu novog doba (s O. isključen iz mostarske gimnazije kao pripadnik bosanske nacionalističke omladine Mlada Bosna. pripovijetke. Preko 500 radova . 27. Bez svrhe (s O. Milićević. Pogibija i osveta Smailage Čengića i Marijanova rana (s O. a zatim studirao arhitekturu i povijest umjetnosti. Hadžićem. Berlinu i Zagrebu.

). Jedan je od obnovitelja HKD Napredak 1990. 4. a potom se posvetio kazališnoj umjetnosti. Milošević. prevoditelj.). 1996. Kratko vrijeme radio kao profesor hrvatskog jezika. Mareka Hlaska. Sačuvana svjetlost (pjesme.).). Zdravko (Sarajevo. Listići iz dnevnika (lirska proza. a potom školovanje nastavio u Viškovcima (Slavonija). Bio na usavršavanju iz oblasti zaštite od ionizacijskog zračenja 18 mjeseci u institutima Vinča (Beograd). a u književnoj ostavštini čuva se još toliko književnih radova i opsežan pjesnički dnevnik za razdoblje od 1954. Sarajevski ratni dani (dnevnik. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Livnu. Djela: U četverokutu pakla (proza. Sanjana zemlja (pjesme. uhićen i optužen za pokušaj nasilnog obaranja džavnog sustava i osuđen na šest godina strogog zatvora.). 1994. 1979. 1996. svršetak rata dočekao kao zarobljenik. Livno. 1993.). Wislawu Szymborsku. često radi u Poljskoj u tamošnjim kazaližnim kućama. 12. Pero (Žabljak. 1996. travnja 1926.).). 1977. Zbog gubitka građanskih prava.).). Kaznu izdržao u kaznionicama u Zenici. U lipnju 1944. 1977. Zbigniewa Herberta. Adama Zagajewskoga. Klasičnu gimnaziju u Nadbiskupskom sjemeništu u Travniku. Radi kao novinar. Prevodi s poljskog jezika. Lekvidacija (drama. Četiri razreda osnovne škole pohađao u rodnom mjestu. tek se 1953.). Petar (Crvenice. Legende o rodijaku Ćipi (roman.). Czeslawa Milosza. Doktorsku disertaciju obranio 1964. Osnivač Zavoda za radiologiju i poslijediplomskog studija iz oblasti Radiobiologija i radijacijska zaštita animalne proizvodnje na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu. 1981. Miloš. 8. 1995. siječnja 1942. Centriranje jaja (novelete. 1979. 1996. Tomislav Grad.). U listopadu 1945. stupio u domobransku vojsku. ali i dramska djela namijenjena djeci i mladeži. Kazališni redatelj. do 1998. Brno (Češka) i Cassacia (Italija). 1992. Pripovjedač. . Karola Wojtylu. Žalopojka za Bosnom (pjesme. Pučku školu završio u Sarajevu. pretežito poeziju: Konstantya Ildefonza Galezynskog. 1997.).).).). Djela: Ispod granja i zvijezda (pjesme. Slavuj povrh Sarajeva (publicistika. 1995. Sarajevske ratne godine (dnevnik. Moć uspomena (pjesme. Stocu. Kao redatelj u Šibenskom kazalištu. Budala na određeno vrijeme (drama. i jedan od osnivača Hrvatskog društva za znanost i umjetnost (1993. 1958. Mioč. Djela: Rodijaci (drama. dramski pisac i novinar.). kazališni kritičar. Tadeusa Rozewicza. diplomirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu (filozofija i njemački jezik).objavio u periodici. književnost diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zadru. Neuherber (SR Njemačka). Foči i Sarajevu. srpnja 1948. Gimnaziju je završio u Đakovu.). Pripovjedač i publicist. godine. Zlatna noga (pjesme i lirska proza. Djela: Perunike (1997.).). godine upisao na Veterinarski fakultet na kojem je diplomirao 1956.

Naobrazbu je stekla u Institutu za djevojke u Budimpešti. Djela: Muka moga puka (pjesme. Bela baština (novela.). kolovoza 1896. gimnaziju u Ljubuškom. Pjesnik. Đurića (1933. gimnaziju u Visokom. 20. filozofsko-teološki studij u Sarajevu i Freiburgu. Grabesfenster (pripovijest. Teorija spoznaje dr.). 1926. 1999. Radi kao novinar na Radiopostaji Čapljina. Živi i radi u Uskoplju. Na Zagrebačkom sveučilištu magistrirao iz područja književnih znanosti 1984.). Dragiše M. Pučku školu završio u rodnom mjestu i Čerinu. Pripovjedač. – Beč.). tiskala je o svom trošku svih sedam dijelova Osvetnika fra Grge Martića. Nakon okupacije došla s roditeljima u Bosnu i u njoj provela 40 godina. Hrvatski jezik i književnost i filozofiju diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zadru. prosinca 1981.). 1999.). travnja 1951. ožujka 1927. Mrazović. Pokopan u Lučkom kod Zagreba 17. Diplomirao na Strojarskom fakultetu u Sarajevu. siječnja 1964.). 1998. Njemačka. Uskoplje. Prijevodi na engleski i ruski jezik. Novele (1929. 18. 1927. Književni kritičar i teoretičar. Osnovnu školu i jednu godinu Trgovačke škole završio je u Livnu. Tekstove književnog.). Radi kao profesor na Pedagoškom fakultetu u Mostaru. Musa. Milena (Bjelovar. ožujka 1956.). Kad magle stanu (roman. vjersko-poučnog i drugog sadržaja objavljivao u mnogim glasilima. Život i književno djelo Ilije Jakovljevića (studija. Osnovnu školu završio u rodnom mjestu.). veljače 1982.).).). Josip (Grnica. 1998.) i filozofije (1923.). 1994. – Herneu.).). Doktorirao iz teologije (1922. Novinarstvom se bavi od 1987. 1995.). 1893. Sene (pjesme.). godine. godine. Prva je profesionalna novinarka i urednica u ovoj zemlji. Sunce je otputovalo iz moje sobe (Riječju i slikom djece u ratu. Djela: Puževa kućica (pripovijetke. a doktorirao u Zadru 1994. 24. Pripovjedačica i novinarka. 5. Čitluk. . Vojislav (Livno. Mlakić. pripovjedač i književni analitičar. Dušan (Klobuk. Pjesnik i novinar.). Ljubuški. Nisam mrtav samo sam zemlju zagrlio (antologija hrvatske ratne lirike iz BiH. Bavila se i nakladništvom: 1893. kada se zaposlio u zeničkom listu Naša riječ. Bio zamjenik ministra za obrazovanje i kulturu u FBiH.). teološkog. Šimun (Donji Veliki Ograđenik. s temom: Život i književno djelo Ilije Jakovljevića. 1908. Djela: Selam (novele. 4. Bosnische Ostbahn (vodič.).). Negdje između (pjesme. 1860. 1906. s Gojkom Sušcem. Analiza saznanja (1934. Djela: Septem dona Spiritus in doctrina s. Bosnische Volksmärchen (1900.). Djela: Franjo Milićević i hrvatski kulturni preporod u Hercegovini (1992. 20.Mioč. a srednju školu i Fakultet političkih znanosti u Sarajevu. Musa. 1998. Bonaventurae (1924.).

NJ .N.

Još kao student oduševljava se idejama hrvatskog narodnog preporoda koje prihvaća i propagira kroz čitav život. Djela: Dodiri (pjesme. S. Diplomirao hrvatski jezik i književnost na Pedagoškom fakultetu u Osijeku. Kratka povijest župe. povijesne sastave. Kitica od devet u raznih zgodah ubranih cvjetova (1875. – Zagreb. Pjesmotvorni spisi. Regula et testamentum S.).). Pjesnik. Godina stradanja (roman. Ahematismus almae misionariae provinciae Bosnae Argentinae (1855.). Osnovnu školu pohađao u Tolisi. 13.).).). – 2. Solnoku. Pokret godine 1848. sabirao i objelodanjivao povijesnu građu i narodno blago.). Djela: Bijeg (pripovijetke. 5. (s Marijanom Šunjićem (1851. 2000. a srednju u Orašju. Pjesma…Franji Josipu I (1852.). Mato (Tolisa.). Nedić. knjiga IV (1857. sastavljao izvještaje o stanju katoličkih škola u Bosni. diplomirao hrvatski jezik i jugoslavenske književnosti te komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Bono Dobroslav (Tolisa. Tihomir (Lipno.). 1835. Početne škole završio je u Tolisi.). travnja 1810.). 1951. siječnja 1971. Nedić. Neimarević. filozofsko-teološki studij u Subotici. komemorativnog. (pjesma. Uputstvo za gajenje šljiva (1889. Od 1959.). 20. Ante (Guča Gora.).P. Filozofsko-teološki studij vjerojatno je završio u Italiji. Pisac. Martin (Tolisa. Pjesnik.). studenoga 1891.).). . Razgovor vilah ilirkinjah u pramalitje godine 1841 (djelo objavio u kalendaru Napretka Nikola Žic 1934. Ljubuški. Djela: Razgovor koga vile ilirkinje imadoše u pramalitje (epska pjesma. Djela: Dva zarobljenika-događaj iz sedamnaestog vijeka (1885. godine živi stalno u Čitluku gdje je pohađao osnovnu školu. Pripovjedač i romanopisac. Starine bosanske (u: I. Život fra Marijana Šunjića (1883.). Početne škole učio je u Tolisi kod fra Bone Benića mlađega. – 26. (1881.). pisao kraće priče. 1997. Glas redodržave Bosne Srebrene (ep). studenoga 1965. i 1849.). Pjesma o ulazu cesarove vojske u Bosnu (1881. 19. Poraz baša a zavedenje nizama u Bosni (ep.Nakić.). 1887. Đenđešu i Vacu. 1.). crkve i samostana toliškog (1887. Humoristički pisac i publicist. Zapamćenja (rukopisi).). Agriji.). ali i upute za poljoprivrednike.).). Pisao pjesme povijesnog. 1844. gimnaziju u Kraljevoj Sutjesci. u franjevački red stupio 1857. siječnja 1903. travnja 1841. Francisci (1854. Ratovanje slovinskoga naroda proti Turcima godine 1875. travnja 1895. Proučavao narodne umotvorine. prigodničarskog i svečarskog sadržaja. Stanje redodržave Bosne Srebrene (1884. Baron Josip Filipović ulazi s vojskom u Bosnu godine 1878. -1877. 1982. Kuljević Sakcinski: Arhiv za jugoslavensku povijestnicu. dopise iz Bosne i s bosanske granice. Nedić. Gimnaziju završio u Ljubuškom.

). srpnja 1959. 1928. Počasni doktorat (honoris causa) filzofije i knjižarstva dodijeljen mu je 1989. 1913. Ibi. Djela: Temelji demokracije (1971. Franjo (Šujica. Vinkovcima. Osnovnu školu završio je u Grudama. siječnja 1942. Tomislav Grad. Od 1968. a filozofiju studirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. a treći Hinterland). 1940. stožernik Sveučilišnog stožera u Zagrebu i glavni urednik tjednika Spremnost. Osnovnoškolsku naobrazbu stekao u Duvnu. književni članci u Danici i Hrvatskoj reviji. 22. 1969. Andrija (Ružići. Ksaver Šandor Đalski (studija. Piše i poeziju. Grude. Završio ALU u Zagrebu 1963. ostaje u austrougarskoj vojsci sve do konca Prvog svjetskog rata. Nevistić. Doktorirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu. boravi na specijalizaciji u Rimu gdje je istovremeno tajnik tamošnjeg poslanstva NDH. u rukopisu).1918. Djela: Mémoire amoureuse/Podsjetnik ljubavi (pjesme. Esejist i novinar.). Tomislav Grad. Lirika na bezpuću.). Varaždinu.). Za slobodu čovjeka i hrvatskog naroda (članci. Od 1944. U franjevački red stupio je 17. 1989. gdje je i doktorirao s temom: Migracije u filozofiji. – Beograd. Nevjestić. Ivan (Kolo. Detonija 1965. Neko je vrijeme pohađao i glumačku školu.).). Djela: Mobilizacija (prvi dio humoristične trilogije 1914. Zbrka oko načelnika (komedija. 1984. 6. 1914.). 1. 1976. travnja 1941.). Nakon mobilizacije 1914. Izdaje glasilo Hrvatska i uređuje časopis Studia Croatica. slikar i pjesnik. – Buenos Aires. Nikić. Tomislav Grad. profesor u Parizu.). Feljtoni i novele (1977. te diplomatiku i paleografiju. Pisac. Djela: Ilderiko Donadini (studija. a nastavio u Sarajevu i završio u Rimu. 1946. ali ju je prekinuo zbog bolesti. Impresije o srpsko-hrvatskoj modernoj lirici (1972.).). Naši mališani (romani za djecu. na Sveučilištu u . Croacia y la actual crisi de Yugoslavia (1972. godine. Travniku. a specijalku za grafiku kod M. 1899. nižu gimnaziju pohađao u Klobuku i položio malu maturu 1956. studenoga 1935. do 1942. U emigraciji glavni tajnik Hrvatskog domobrana i Hrvatsko-argentinskog kulturnog kluba. Diplomirao je arhivarstvo i knjižarstvo. Kako su živjeli seljaci (publicistička proza. Književni povjesničar i kritičar. Nevistić. na Visovcu. 1980.). Humoristična proza (1967.). Od 1941.). Povijesne znanosti doktorirao u Rimu 1971. Kao profesor radio u Križevcima..). Školovanje je nastavio u franjevačkoj gimnaziji u Sinju i Zagrebu. gdje je i započeo studij filozofije i teologije. Put kroz Hrvatsku i Vasionu. gimnaziju završio u Mostaru. Virgilije (Kolo. drugi dio Fronta. (trilogija.). Mostaru i Sarajevu. 1980. Tuzli. Propast svijeta (utopijsko-satirični roman. a potom studira povijest i zemljopis na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Ispit zrelosti položio u Visokom 1962. ljubavi moja (pjesme.). 1925. 1937. Novoj Gradiški i Koprivnici. gimnaziju pohađao u Visokom.). Grafičar.Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu.

Missouriu (SAD). i 1892. do 1735. a potom VPŠ (smjer razredne nastave) završila u Mostaru.). a povijest jugoslavenskih književnosti i materinskog jezika diplomirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. 2000. Pjesnikinja.).. 30. 1994. Franjevačka knjižnica. a sljedeća četiri u Sovićima. te rasprave o jeziku. i 1892. Četiri razreda pučke škole završila u Drinovcima. Pet godina karitativnog djelovanja fra Berislava Nikića. Povijest egzodusa. Učiteljsku školu. Fra Radoslav Glavaš. srednju školu za spremanje svećenika u Splitu. Pastoralna djelatnost između 1878. Strah i glad ( roman. Kristalna šestica (aforizmi. Pučku školu završio u Grudama.. Franjevačka kulturna baština. Karitativna djelatnost u 19. Djela: Vrisak kamena (pjesme. Fra Dominik Mandić. Djela: Godine gladi. Franjevački arhiv. Jedan od najplodnijih pisaca-franjevaca: u raznim glasilima objavio je preko 1500 radova iz različitih oblasti.. Tijelo i vrijeme (pjesme. Nuić. stoljeću. Izbjeglice i prognanici 92.. Hercegovački katolici od 1683. Kulturne prilike od 1823. Blago hercegovačkih franjevačkih samostana. Djela: Dite na kamenu (pjesme. Franjevačka djelatnost između 1878. Hrvatska Golgota (pjesme. . Treći egzodus stanovništva iz Hercegovine u Zaostroški kraj: I. Stanje na Kosovu. Grude. romanopisac. književni kritičar. 1995. Nikić. Hrvatska katolička misija Bonn. 1997. Iz povijesti knjižnica u Hercegovini. III.). Hercegovački franjevački mučenici od 1524. II.).).. Iva (Drinovci.). 1998.). 10. 1996.). Kalvarija Slanoga.. stoljeću. Blaškovićev dnevnik iz 1735. Specifičnosti u 16. Hrvatska katolička misija Wuppertal. do 1878. srpnja 1953. Korak izvan kruga (ratna kronika. pripovjedač. Zdravko (Ružići. među kojima su i književne kritike. 1998. lipnja 1948. Zaostroški kraj.). do 1945.. Pjesnik. Širenje prosvjete do 1943. Fra Matija Divković.

O .

1894. Djela: On (pjesme. – 28.). 8.).). Pjesnikinja. Djela: Čuvstva i poleti (pjesme. Nakon prelaska u Bosnu. prosinca 1962. 16.).). Marko (Tolisa. Mato (Povlji na Braču.). u Tuzli organizirao tiskanje knjiga hrvatskih pisaca u vlastitoj nakladi. Djela: Poletarke (pjesme. Pripovjedač. Poljoprivredni fakultet završio u Osijeku. Studirao tehniku. Fra Andrija Dorotić i njegova pjesma (1895. 1904. – Zagreb. III (u suautorstvu sa S. Osnovnu školu pohađao na Braču. Ostojić. 1995.). Pjesnik. 10. Nikola (Povlji na Braču.). ?). Uspomene drage (pjesme.). publicistika. Djela: Miris kamene zemlje (pjesme. Ugarci (1900. 31.). 1999. 1988. Ostojić. Djela: Smrt u kući baroka (priče. španjolskog i portugalskog jezika. Komaricom. 1964. Slavko (Bihać. Oršolić. Orešković. 1925.). Bavila se novinarstvom-tijekom rata radila u širokobriješkom dopisništvu Radio Mostara i HTV-a. Pjesnik i prevoditelj. Bijele mrlje (u suautorstvu sa S.Odić.). listopada 1995.). 1977.). Za časopise i listove povremeno prevodila s engleskog. Primitiae (crtice i studije). 1916. publicistika. Uspomene (pjesme. studenoga 1965. 1990.). – 10. 7. Prevodio s talijanskog.). Osnovnu školu završio u rodnom mjestu. veljače 1957. O raju i paklu u našoj narodnoj pjesmi (1936. načelnik odjeljenja u DSIPu. Ostojić. Desant na Drvar (publicistika. Poslije rata radio u Ministarstvu unutarnjih poslova. – 1945. Osnovnu naobrazbu stekao u rodnom mjestu. pravo završio u Zagrebu. a srednju u Rijeci. 1996. srpnja 1862. 1863. Ostojić. Djela: Posavino roda mog nek te čuva dragi Bog (pjesme.). Partizanska obavještajna služba-Šta se stvarno događalo. Sudionik NOR-a i nositelj Partizanske spomenice 1941. Oršolić.). ožujka 1954.). Djela: Iskre i plamovi (pjesme. 1981. Ivan Kažimir (Povlji na Braču. 1994. gimnaziju u Splitu. 1884. Prevodio je s talijanskoga. 1869. Pjesnik. . Pjesnik i sakupljač narodnoga blaga. Pisac. 20. Tunjo (Tolisa. I. Josip (Sarajevo. a istraživao je i skupljao narodno blago.). 1900. kolovoza 1901.). ?).). generalni konzul u Torontu. Makarić. Grazu i Beču. Školovao se u Splitu. – Zagreb. Komaricom. II. 1900. Suze i osmijesi (pjesme.). travnja 1929. Djela: Noć i magla (u suautorstvu sa Slavkom Komaricom. Nade i čeznuća (pjesme. publicistika.).). 1945. – Split. Snježana (Mostar. latinskoga i njemačkoga jezika. Pjesnik. Dosije bez imena (publicistika.

Jalove godine (pripovijetke. Djela: Maslačak (roman za djecu. ti odrasli (pjesme za djecu. 3:1 za gazdaricu.).Ostojić. Pripovjedač. 1971.).).). Ah. kolovoza 1933. 1975. urednik dječjeg programa RTV Sarajevo. Vrteška. dramski pisac i pjesnik za djecu.). 1982. 1982. Bio je učitelj u Prozoru i profesor u Širokom Brijegu. 17. 1980. 1995. Očovječenje vremena (drama. Prijatelji (drame). te glavni urednik Malih novina i Radiopostaje Vrhbosna.). Moj tata nosi kapu (priče za djecu. Neko je okrenuo skretnicu (priče za djecu. 1985. P .). Završio studij povijesti jugoslavenskih književnosti i hrvatsko-srpski jezik na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.). romanopisac. 1982. Majstori razni (pjesme za djecu.).). Prljava kiša (pjesme. 1982.Tajna šuplje bukve (roman za djecu. Zdravko (Čapljina.

1. Djela: Sedam trublji (1619.).). povijest. Branka Natalija (Dragićina. Djela: Školske sestre Trećeg reda sv.). 2. traktate.). Pisac. pjesme i pjesme u prozi. Antun (Lipik. na slovenskom i talijanskom.). Školske sestre franjevke Krista kralja (u koautorstvu. godine i šest godina poslije položila doživotne zavjete. Pjesnikinja. 1991. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala povijest i latinski jezik. 1996.). Diljem književne baštine (studije.). 1649. odjel za kršćanski svjetonazor. – Cernik.). studenoga 1949. prilog proučavanju duhovne baštine. . Njegov prijevod talijanskog franjevca Bartolomeja Da Salutio Le sette trombe per risvegliar il peccatore alla penitenza tek je 1991.). Živi u Rimu. a ostali dio vjerojatno u Italiji.). život. Karijatide (pjesme. Pisac. a teologiju na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove. Generalna poglavarica Reda. Papić. Nakon položene mature stupila u novicijat Školskih sestara franjevki u Potocima (Mostar) 1967. 1997. svibnja 1949. Gospode (dnevnički zapisi. oko 1710. – Visoko.). Pisao priručnike. U Grudama završila pučku školu. 1987. Miroslav (Borojevići. poslanje. spise duhovno-teološkog sadržaja. studenoga 1766. Osnove pismenosti stekao je u nekom od franjevačkih samostana Bosne Srebrene.). na slovenskom i talijanskom. Palameta. Grude. 1993. Novicijat je završio u Velikoj. Djela: O pjesništvu Nikole Šopa (monografija. Književni povjesničar. godine za tisak priredio fra Ignacije Gavran. filozofiju i jedan dio teologije u Budimu. Još kao student zanosio se mišlju da prevede Bibliju na narodni jezik domovine Bosne. Školske sestre franjevke Krista kralja (u koautorstvu. Franje u Hercegovini (1975.Palac. koji u svom uvodu ističe da je ovaj Papićev prijevod veoma važan za istraživače povijesti hrvatskog jezika i njegove standardizacije. Stolac. 16. Papušlić. 1998. a gimnaziju u Mostaru. a potom nastavio školovanje u Italiji. Pavao (Sarajevo. 1593. Vrijeme je već.

Na koncu pjesme (pjesme. Klopocedes. Osnovu školu i gimnaziju završila u Zagrebu. 31. Duvno. Pjesnik. sociologije i političkih znanosti završio na sveučilištima u Sarajevu i Mainzu. Bio direktor Festivala malih i eksperimentalnih scena u Sarajevu. U Zagrebu pohađao Drugu metalsku školu učenika u privredi i večernju gimnaziju. Djela: Priče jednog života (priče. u Županjcu dernek (priče. Djela: Đavo u košari-U Šujici đerdek. Pogled s balkona (priče. književni i kazališni kritičar. 1986.). 1926. Pavlovićem. Djela: Dirnuti prolazi (pripovijetke. . pjesnikinja i publicistkinja. Kaserom i I. S temom: Hegelova ideja hermeneutičke logike. 1998. Godine 1989. Tres sacri sermones (propovjedi. magistrirao u Sarajevu te postao asistent na Filozofskom fakultetu. Okrugli stol u OURU Starački dom. 1947. srpnja 1962. Pučku školu i srednje obrazovanje završio u Sarajevu. malu maturu u Livnu. članci.Djela: Dužna slava sinovskoga bogoljupstva (1751. Pripovjedač. odakle. Pavlović.). 1932. 1754. gdje je diplomirao na Arhitektonskom fakultetu.). pripovjedač. Pavlović. Ivica (Bugojno. 1995. Pavić. U Bugojnu završio gimnaziju. – Sarajevo. Tractatus in universam Aristotelis logicam juxta inconcussa dogmata…Joannis Duns Philosophorum Principis proposita. 30.). Pavišić. ?). 1997. potom studirao fiziku na Pedagoškom fakultetu u Rijeci. svjetskog rata dolazi u Sarajevo. do 1966.). Djela: Zbiljnost i stvarnost/Prilog zasnivanju izvornog pojma svijeta (1989. Trka na Blažuju (radio komedije. Direktor Drame savremenog pozorišta u Beogradu od 1964. ?). 16. Osnovnu školu završio u Šujici.). gdje. Luka (Račinovci kod Županje. Mario (Sarajevo. doktorirao u Mainzu 2000. Pripovjedačica. – ?).). listopada 1939. 2000.). Pašalić.).). Gimnaziju i Filozofski fakultet (književnost i jezik) završio u Sarajevu. zapisi. pjesme. Sacer mons Alverniae. Studij filozofije. na VPŠ diplomira jezik i književnost. Pobuna u INTERDIZU. De Verbi Divini incarnatione (rukopisi). Parić.).). pjesme u panorami Petnaestorica (2000. prosinca 1982.). Pripovjedač i dramski pisac. rujna 1958. Branko (Šujica. Djela: Iskra iz pepela (zajedno s M.).). Željko (Doboj. (1748. nakon II. Radio kao urednik kulturnog priloga KUN u sarajevskom Oslobođenju. Esejist i filozof. 28.). Metafizika i hermenautika (1997. Pjesnik. Filipović. Eleonora (Zagreb.

). pripovjedač. 1. Zemlja zebnje (pjesme. bačen u Neretvu u Mostaru. prosinca 1996. 1994. Poslijediplomski studij i magisterij iz područja medicinske biokemije završio je također u Zagrebu. Gral (pjesme. živeći u nedalekom Metkoviću. 1996. Pjesnik. gimnaziju u Metkoviću. Srednju poljodjelsku u Čapljini. filmski i televizijski glumac i dramski pisac. 2000.. U ružarju svijeća (pjesme. Prostori teatra (kazališne kritike. 1956.).). a studij medicinske biokemije u Zagrebu. U rodnom mjestu završio pučku školu.).).).).). . radiodrame – u novinama i časopisima. Godine 1945. Neum.). Pir (pjesme. Vladimir (Trebižat. I-II (1966/72. Pavlović. Titraji i znakovlja (pjesme. 1997. godine. 5. ožujka 1948.).). 1998. Tmica (pjesme. 1983. – Mostar. Zemlja otajstva (pjesme. 1960. 1983. 1981. Sud i dr. svibnja 1948. ožujka 1952.). Djela: Riječi (pjesme. Osnovnu školu završio u rodnom mjestu. 1977. 1983. 1994. Blizine (pjesme. Arka od Narone (izbor. Odškrinuta neba ćuh (pjesme. Grivna (pjesme. Les temps modernes.). 20. svibnja 1910. 1990. Josip (Travnik. Predsjednik Međunarodnog udruženja književnih prevoditelja francuskoga jezika. 1981. Čapljina. veljače 1945. Kritikama i raspravama surađuje u Les Lettres nouvelles.). – 7. te potom godinama radio kao nastavnik hrvatskog jezika i književnosti. Pejaković.). Pero (Gradac. dramski pisac. 14. 2000. Venancije (Stubica. Neum. 29. listovima. 7. Djela: L' arbre dont ma vie et le ciel (1974.).). Europe. Tisuću ljeta Trebinjske biskupije (poema u istoimenom zborniku.). niže razrede gimnazije u Mostaru i Čapljini. Kupka svjetlosti (pjesme. Mlado ljeto (novele. Pavlović. Zamak u pljusku (pjesme. putopisac.). 14. 1972. esejist. Kad su se koze smicale (satirična proza.).). 1990.).). braniti prag i ime (pjesme. Pavlović. Vrijeme vatre (pjesme. književne kritike. Pjesnik. Mirta (pjesme. 1999. Pjesnik i prevoditelj. 1955. 1992.). Ozarja (pjesme. Kazališni.).). 1985.). rujna 1935. Stigma (pjesme. Elegija o kralju (pjesme. Pozorišne kritike. Bio suradnik za književnost u Éditions Gallimard od 1974. 1968. Pozorišne kritike.). Izabrane pjesme (1984. 1984. Osnovnu školu završio je u Trebižatu. do 1981.). 1966. 1995.Djela: Proljeće na uglu (pjesme. bogosloviju u Mostaru i Filozofski fakultet u Zagrebu. Na VPŠ u Mostaru diplomirao 1958.). 1979. kratkotrajno u Čitluku. a više od tri desetljeća u Kuli Norinskoj. Zib i sjene (pjesme.). 1990. Čapljina.). Djela: Plavi svirač (pjesme. Pehar.). 1987. Ratimir (Podbrdo.).).). direktor revije Nouvel art du français. veljače.). Genezaretska plavet (pjesme. Au bord du ruisseau planétaire (1981.). 1988. Korablja (pjesme. gimnaziju na Širokom Brijegu. Djela: Pjesme – u periodici. publicist.). III (1978. Prevodi sa slavenskih jezika i jidiša. Vedrine (pjesme. Pjesnik. La Seine des fenêtres (1977.). Hercegovina.).

godine. Nakon napuštanja svećeničkog zvanja i redovničkog poziva 1938.).). a s enegleskog jezika djelo Filipa Hittia. Pisao o bosanskom latinitetu. Ljudski faktor (monodrama.). 1980. 2000. Pejčinović. Nedića. Nestao na Križnome putu. 1994. 1994. 17. 1966. siječnja 1903. Kragujevcu i Sarajevu. Autor životopisā: Augustina Miletića. 1942. Oj živote (monodrama. preveo s latinskog kraće ulomke iz djelā: Dragišića. 1980. 1979. u nekoliko izdanja.). Petar (Vareš. Od 1969.). 26.). Prevoditelj i pisac udžbenika. srednju i glazbenu naobrazbu stekao u Travniku. 5. od 1955..).). Djela: Izgubljeni govor (pjesme. predavao u srednjim školama u Beogradu. književnokritički tekstovi i studije – uz prevedena djela i u periodici. Diplomirao 1971. Jeronima Verdskog. a od 1950. Bono (Fojnica. Osnovnu naobrazbu stekao je u Fojnici.?).). Cicerona.. . Josića i Sitovića. Pjesnik i teoretičar.). Enciklopedijski naobražen. gdje je diplomirao kroatistiku 1983.). jugoslavensku književnost i latinski jezik studirao je po dvije godine u Zagrebu i Beogradu. Ilija (Pećnik.. novicijat započeo 1919. Pejić. 1957. 1984. koja obuhvaća razdoblje od prijelaza Turaka u Europu 1373. Bakule. Djela: Na stazama života (pjesme. a filozofsko-teološku u Pečuhu. Jakova Križanića. filozofsko-teološki studij završio u Londonu.). Ja sam taki čojek (monodrama. te nekoliko eseja od Plutarha. Osim pjesama.Osnovnu.).). Vox latina (latinska čitanka za gimnaziju. Vice Vicića. pisati kroniku prema rukopisu Ive Mirčetića. izvanredni profesor od 1965. Postupi po naređenju (monodrama. do danas glumac Narodnog pozorišta u Sarajevu. Mate Krističevića i Mije Zubića (rukopisi u fojničkom arhivu). – 1887. počinje godine 1851. Modriča. Matića. Književno-jezične i metodičke rasprave (1997. Bogdanovića. On meni nema Bosne (monodrama. siječnja 1921. Pjesnik. Čo’jek na četiri noge (monodrama. 1956. Jukića. studenog 1813. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu. dramski studij završio u Sarajevu. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu. do godine 1666. Lastrića. Djela: Initia latina (latinska vježbanica za sve razrede gimnazije. gimnaziju u Visokom. 1978. – 1945. preveo s latinskog djela Bracciolinia. Penavić. Lašvanina. u listovima i časopisima objavljivao članke i prikaze novih knjiga. Država (monodrama. 1975. Kvintilijana i Teofrasta. Pisac.).). 1974. Klasičnu gimnaziju završio u Zagrebu. do 1980. Dio ove kronike objelodanio je Drljić. Šunjića. Mije Čujića. Tomica (Široki Brijeg. . Fadil Stihl (monodrama. gimnaziju u Lištici. Djela: Drugovi (radiodrama. Studirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Ko je sretan ni u hali nije (monodrama. 1989.). Sastavio više udžbenika latinskog jezika za srednje škole.).). Benića.). Perišić. Kuća pored puta (tv-drama. i na Filozofskom fakultetu u Sarajevu (docent od 1955.

na makedonskom. Djela: Život vječni (pjesme.). kolovoza 1950. 1993.). esejist i prevoditelj. koje su vlasti zabranile.). Petric. u kojemu je bio zamjenik glavnoga urednika i urednik za književnost. Pjesnik. Djela: Pjesme (1977. studije i “prijateljska pisma” objavljivao u mnogim časopisima i listovima. 1997. siječnja 1954. studira pravo u Beču. 9. životopisi šest pisaca (rukopisi).). dopunjeno izdanje.). prozni pisac i novinar Završio Pedagošku akademiju i kratko radio u školama u Fojnici. Knjiga ljubavi i gnjeva ..).).). u kojem je osnovao Društvo francusko-hrvatskog prijateljstva.). 23. studenog 1933. prvi veći ciklus u časopisu Život (1969. fragments d' une histoire (na francuskom. Francuski katolički pisci (1938.). glavnom gradu francuske Bretagne.). (1998. Mile ( Grude. 1986. Ljubuški. 1987. Pisac.). Djela: Le groupe litteraire de la Minerve française (1927. 1. Nakon završene gimnazije u Zagrebu. Pripovijesti. u sarajevskom časopisu Lica. Pučku školu pohađao u Posušju.). Sarajevu i Vitini.). 1992. pokrenuo reviju Ogledalo. siječnja 1963.). Izabrane pjesme (1985. U sarajevskoj nakladničkoj kući Veselin Masleša utemeljio je više biblioteka i uredio nekoliko stotina knjiga domaćih i svjetskih pisaca. 15. odakle je u Zagreb preselio 1920. 1996. gdje je i doktorirao. Svetozar (Vinjani. Miro (Klobuk. U Beču je bio tajnik dioničarskog društva željezne industrije. Zemlja za cvijeće (pjesme. – 3.Djela: Kronika. a iza toga ravnataeljem Narodnog sveučilišta i Gradske knjižnice u Fojnici. Ivo (Zagreb. – Čapljina. Pilar. Čestica (pjesme.). Prevoditelj je Marguerite Yourcenar i priređivač djelā Milana Kundere (1984. Više godina radio kao profesor francuskog jezika i književnosti na Franjevačkoj gimnaziji u Širokom Brijegu. Parole pour elle (na francuskom. 1981. Prelijevanja (pjesme. Godine 1968. Sarajevo 92.).). gimnaziju na Širokom Brijegu. Slušam tvoj glas (pjesme. Pešorda. 19. Književni kritičar i publicist. književni kritičar. U Bosnu i Hercegovinu dolazi na mjesto tajnika Zemaljske banke u Sarajevu. Slušam tvoj glas. Petrović. 1975. gdje potom radi i kao sudac okružnog suda. Prve pjesme objavio 1967. lipnja 1874. Bio je član uređivačkog vijeća hrvatskog izdanja Lettre internationale. . Zipka zebnje (pjesme.pjesme 1967. a teologiju i filozofiju studirao u Mostaru i Lileu (Francuska). veljače 1898. a ekonomske znanosti u Parizu. povijest Crkve. poslijediplomski studij pohađao u Zagrebu i Parizu.). Ljetopis (pjesme. Desetak je godina živio u Sarajevu kao samostalni umjetnik i bio tajnikom časopisa Lica. 1971. Pjesnik. 1983.). Orfički fragmenti (pjesme. Kao odvjetnik radio je i u Tuzli. Uveo je i predavao hrvatski jezik na Sveučilištu u Rennesu.). 1999. jedan od pokretača Hrvatskog slova.). te odvjetnik. 1980.). Kuća na jezikot (izbor. Francuski jezik i književnost studirao na L' Institut Chatolique u Parizu. Studij romanistike završio na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.1997.

Bio profesor klasičnih i hrvatskog jezika u Travniku i dekan dječačkog sjemeništa. Djela: Ponoćni boogie (priče. Pjesnikinja. Školovanje je vjerojatno završio na Visovcu i u Italiji. pjesme.). siječnja 1957. pjesme u panorami Petnaestorica (2000. Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Djela: Pjesme (1909. 1987. selo Grad.). općina Metković. Nada (Paloč. Pjesnik. 1651. Djela: Naslađenje duhovno (1639. a srednju školu i prvi stupanj prava u Sarajevu. Politički zemljopis hrvatskih zemalja (studija. Pisao jekavskoikavskom mješavinom štokavskog dijalekta. Izidor (Bednja. kolovoza 1924. Budimir i J. svibnja 1883. Pavao (Glamoč. Ne ostaje ni na tom studiju. te kao socijalni i politički problem (1927. Pjesme (izbor. Josip (Bjelovar. Sa Bijelog Brda (pjesme. 21. Popović.). teologiju u Innsbrucku.). Osmogodišnju školu završio u rodnom mjestu. Nadbiskup Stadler i Hrvatska narodna zajednica (1910. 1996. Cvijet ot kripostih (1647. 2000. 1944.).). 18.). – Brčko.).). gimnaziju u Varaždinu i Zagrebu. 27. Svjetski rat i Hrvati. odlazi u Sarajevo i nastavlja teologiju.). 2000. 7.). Predragović. Pripovjedač i pjesnik. oko 1600.).Djela: Secesija (studija. potom kateheta na Državnoj preparandiji u Derventi. 1898. Popović. Posilović. Književni povjesničar. Nakon gimnazije upisuje teologiju.). filozofiju studirao u Bratislavi. Mirko (Slivno Ravno. Novinar i pripovjedač. Pučku školu završio je u rodnom mjestu. Djela: Prosinac pozdravlja Uskoplje (zajedno s N. Radio je kao novinar u velikom broju hrvatskih listova.). San žutih zmija (priče. – Zagreb. .). Bogumilstvo kao religioznopovijesni. Plejić. rujna 1945. Osnovnu školu pohađala u Uskoplju. Djela: Tamno sunce (pripovijetke. 1918. U sarajevskoj vojnoj bolnici bio je vojni duhovnik. 1957. Nepunih 40 godina živi i radi u Sarajevu. Kolakom. 1961. ali je napušta i prelazi na pravo. a srednju u Bugojnu. Edo ( Livno. 9. Sastavio je dvije moralnodidaktičke knjige koje su bile dosta popularne i zbog toga više puta tiskane. Uskoplje. Osnovnoškolsku i gimnazijsku naobrazbu stekao u rodnom mjestu.).). Pokus orijentacije hrvatskog naroda još prije svršetka rata (1915.).). Hrvatsko zagorje. ožujka 1874. Biskup i pisac. – Rama.).). 1924. Novele i pjesme objavljivao u više listova i časopisa. Poljak.

Razorena kuća (pjesme.).). 1947.). Bajke iz svjetske književnosti (1965. Pristup književnom djelu (1960. 1995.). Pjesme i prozne radove objavljuje u više listova i časopisa. Travnička spomenica na 25 godina nadbiskupskog sjemeništa i velike gimnazije (1908. napušta rodno mjesto i odlazi u Slavoniju. Ignacij Lojolski (1902. stupila je u Družbu školskih sestara u Bijelom Polju i postala redovnica. listopada 1913. 1973. Odabrani svjetski pisci (1955. 19. Bila je učiteljica i ravnateljica osnovne škole u Bijelom Polju.).). Vodokradica (izabrane pjesme. u Beogradu. Prkačin. Druga zemlja (pjesme. Ljubica Benita (Mostar. Diplomirala književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Više godina radio kao likovni pedagog u Mostaru. Književne studije (o Antunu Kanižliću i dr.).) – u periodici. odvjetnik u Zagrebu i Sarajevu. Narodne pripovijetke (1956.).). nižu gimnaziju u Širokom Brijegu. Puljiz. na Akademiji za primijenjene umjetnosti (odjel zidnog slikarstva) diplomirao 1958. Puljić.). Mostar.). Pjesnik i novinar. Bio sudac u Sarajevu. Pjesnikinja. Pjesnik i slikar. zatim u Hrvatskom radiši i očevoj odvjetničkoj pisarnici. Repetitorij jugoslavenskih književnosti (1953. Dramski pisac. Djela: Zapis o siromasima (pjesme. Pjesnikinja. Osnovnu školu. 12. prosinca 1910.). 1942.). Mjenično pravo za Bosnu i Hercegovinu (1913.). Banjoj Luci i Sarajevu. svibnja 1981. 1966. Veliki kamen (pjesme. a Pravni fakultet u Zagrebu. Školu za primijenjenu umjetnost pohađao u Sarajevu. 23. Radila je kao činovnica u Arhivu grada Zagreba. Ivan Berchmans (1901. kolovoza 1934.). Osnove gramatike i pravopisa hrvatskog ili srpskog jezika (1960. 1908.). Frano Ksaverski apostol Indije i Japana (1917. Premužić. Ljerka (Sarajevo. Godine 1923. Djela: U haremu (drama. gdje je i doktorirao. bavi se novinarstvom u Osijeku. svibnja 1903. Kosta (Sarajevo. nižu gimnaziju i učiteljsku školu završila je u Mostaru. . je uhićena i neko vrijeme provodi kao zatvorenica u KPD u Stocu. Vinska mušica (pjesme. Kasnije je bila predstojnica. Imotski.).). Krunica umom i srcem (razmatranja. Luka (Runovići. Osnovnoškolsku i gimnazijsku naobrazbu stekla je u Sarajevu i Zagrebu.). Djela: Osvitanje (pjesme. 1927. gdje je radila i kao profesorica. 1969.). Veliki čempres (pjesme. 24. 1986. Poslije završene osnovne škole. 1971.).). Vukovaru. rujna 1884.). 1986.). provincijalka i ekonomica.). 18. – Bijelo Polje. – Zagreb. 1944. Ptica i njeno gnijezdo (1957. 25.).). Premužić. Igrokazi za kazalište lutaka (1956. Djela: Poklon duše (pjesme.). – 1945. 1997.). Djela: Ilinštak (pjesme. U Osijeku završava gimnaziju. Pučku školu završio na Buni. Osnovnoškolsku i gimnazijsku naobrazbu završio u Sarajevu. Zagonetke za djecu predškolske dobi (1956. Sv.Djela: Sv.).). Vlado (Zagreb. Godine 1945. maturirao u Mostaru.

godine. 1983. prijevodi s latinskog i književnopovijesni osvrti na djela hrvatskih latinista – u periodici. Doktorirao 1970. 2. 1974.). Željko (Sumartin na Braču. a diplomirao u Beogradu 1955. – Sarajevo. Klasičnu filologiju (latinski jezik i rimska književnost. Djela: Iz latiniteta Hrvata u Bosni (djelomični prijevod i komentar rukopisa Enhridion Mate Krističevića. Klasičnu gimnaziju u Zagrebu 1951. rujna 1992. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu s temom: Ovidije u dubrovačkoj i dalmatinskoj književnosti.). srpnja 1931. Hrestomatija rimske književnosti u starijim i novijim hrvatskim i srpskim prijevodima i prepjevima (u rukopisu). R . Pučku školu završio u Sumartinu. Latinski i grčki jezik predavao u sarajevskoj Prvoj klasičnoj gimnaziji i u Visokom. grčki jezik i književnost) studirao u Zagrebu i Beogradu. Prevoditelj i esejist.).Puratić. Poginuo u sarajevskom naselju Dobrinja 1992. a potom na sarajevskom Filozofskom fakultetu. godine. Đorđo Ferić (monografija.

s temom: Thoreauova uloga u uspostavljanju američke književne tradicije.).).). Djela: Gospodine otopi led mržnje (pjesme. Ramljak. Djela: An American Reader (sa S. prevoditelj i pjesnik. 16.Radeljković. godine živi u Sarajevu gdje je završio osnovnu školu.).). Radnić. dva stoljeća američke književnosti (1989. Od 1943. 1962. Koljevićem i N. do 1980. a doktorirao na Sarajevskom sveučilištu 1975. Stolac.).). Mihovil (Kaloča. gdje je. studij u Rimu. Zvonimir (Tuzla. Pjesnik. potom i teologiju u Rijeci. siječnja 1928. Ivan Ićan (Čitluk. . 26. Dimitrijevićem. Snovi i jutra. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Stocu. a pedagogiju. 1992.). u duhu franjevačke književne tradicije.). godine. 1969. Književnu kritiku i poeziju počeo objavljivati kao student. rujna 1707. siječnja 1957. Miroslav (Bugojno. Radić.).). studirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. 26. Od 1976. U franjevački red stupio je po završetku humaniora. prije nego je postao svećenik. na Filozofskom fakultetu. gimnaziju i diplomirao na grupi anglistika-germanistika 1967. Pisac za djecu i publicist. Pisao jezikom “slovinskym bosanskym” miješajući ikavicu s ijekavicom. 1992. Prevodi s engleskog i na engleski jezik. Raguž. 1973. 3. – Budim. 1636. Posušje. Pjesnik. Djela: Sarajevske stranice (pjesme. Pisac. pjesme u panorami Petnaestorica (2000. postao i profesor filozofije. Djela: Razmišljanja pribogomiona (1683. SAD. listopada 1943.). Pogrđenje ispraznosti (1683. Akademski stupanj magistra američke književnosti stekao na Sveučilištu Indiana. Književni kritičar. Ivo (Barani.). Ka američkoj književnoj tradiciji (1980. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Uskoplju.

Romanopisac i esejist.). 1994. doktorirao bogosloviju u Lyonu. Djela: San bez uzglavlja (priče za djecu.).). Ropstvo Janković Stojana (dramatizacija.). Kruh svetoga Ante (priče za djecu.). gdje je i doktorirao. 1996. Pučku školu završio u Čerinu. Kao nastavnik hrvatskog jezika radio u raznim mjestima Hrvatske i Bosne i Hercegovine. 10. živi u SAD. 1954. Tako svršava (roman. Povratnik (roman za djecu. Romanopisac.). bogosloviju i filozofiju u Mostaru i Beču.). Trogodišnje putovanje (priče.). 1915. godine 1945. Diplomirao hrvatski jezik s jugoslavenskim književnostima i ruski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. gimnaziju u Doboju. travnja 1945.). 1966. Francuska. 1990. svibnja 1989. Kruh svetoga Ante i druge pripovijetke (Mostar. 1999. Ljubuški. Osnovnu školu završio je u Modranu. Pjesnik. – Sarajevo. veljače 1911. Rebac.).). 1951. Zvonimir (Klobuk. Braća Golemci (novela. Godine 1938. studij prava završio u Zagrebu. Suza i radost didova (priče za djecu. 1999. 1936. Glava u torbi (priče za djecu. 1992. Djela: Posavino. Visokom i Mostaru. gimnaziju pohađao kod isusovaca u Travniku. Ljubuški. Gracijan (Lipno. Za stolom od kamena (roman.). a zvanje pravnika stekao na fakultetima u Banjoj Luci i Sarajevu. Učiteljsku i Višu pedagošku školu završio u Zagrebu. Raspudić. 1964.). – Chicago.). 1944. 1997.). Pripovijetke i ulomak lirike (1952. Pjesnik. 25. 1960. u koautorstvu.).). prosinca 1909.).). gimnaziju na Širokom Brijegu. veljače 1964.). 1996. a nakon rata kratko vrijeme boravi u Italji i Španjolskoj. 1956. Jure (Gornja Lupljanica. Od 1957.Pučku školu završio u Posušju. Nakon izlaska iz zatvora. Osnovnoškolsku naobrazbu stekao u rodnom mjestu. Čapljina. 1999. 1992.). pastoralno djeluje među hrvatskim radnicima u Njemačkoj.). 15. osuđen na dugogodišnji zatvor u kojemu je ostao sve do 1962. Mis Olga s periferije (drama. ne dam te zaboravu (pjesme. . gimnaziju u Imotskom. Govor tišine (pjesme. vratio se u Sarajevo i tu je poživio još nepune dvije godine. Hajde da se igramo (pjesme za djecu. 12. 1943. 1998.). Lovro (Gabela. Duvno (1957. Remeta. 1960. 7.). gdje predaje na sveučilištu i prevodi Sveto pismo. književni eseji – u periodici.). Zbog jedne presude koju je kao sudac izrekao u vrijeme Drugog svjetskog rata.). 1942. O modernom u poeziji (esej. Rašić. Od 1941. Djela: Grijeh (roman. 1939. Djela: Djevojka Drina (roman. Balada sa kamena (pjesme. Zdravlje iz Međugorja (slikovnica.) Rođene pod suncem (pjesme. Sentimentalna reportaža (roman. Sarajevu i Zagrebu. Kao sudac službovao u Smederevskoj Palanci.). Djela: Ojađena lira (pjesme.).

). Doživljaji miša šiša (priče za djecu.). 1970. Rubić. Pisac za djecu. Diplomirao jugoslavenske i opću književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Pučku školu završio je u rodnom mjestu. 27. D. 1980. Dječak grli svijet (pjesme za djecu.).). Odalovićem i T. Eno ide Bubamara (pjesme za djecu. Bjelkićem.). pjesme i pripovijetke – u periodici (Zbornik za narodni život i običaje.). Svemirko traži sreću ( priče za djecu. pripovjedač. 1988. Doboj. M.). Osvit.). 1988. Radio kao novinar Radio Sarajeva.Roje. lipnja 1904. pjesma do pjesme (pjesme i priče za djecu. Hrvoje). Priča do priče. Pjesnik. Književni pupoljci. 1968. siječnja 1951.). Pjesnik i romanopisac. te kao član uredništva i zamjenik glavnoga urednika Vesele sveske. Željko (Sarajevo. Enci. Državni neprijatelj (pjesme. Djela: Omeđenost (pjesme. Stojan Stanko (Tomislav Grad.).). Rorić. 1982. Ešićem. 1980. S . Ešićem. 29. siječnja 1877. menci na kamenci (s Š. Učiteljsku u Sarajevu. 1973. Trgovačku u Livnu. Duga u travi (pjesme i priče za djecu. Djela: Narodni život i običaji u Duvnu/Županjcu (studija). Djela: Đački kalendar (pjesme za djecu.). 1970. siječnja 1948. 17. Agent (roman. Ivica Vanja (Foča. 1982. istraživač narodnoga blaga. pjesme za djecu. pjesme za djecu. Drugari (sa Š.). Radulovićem.). – Tasovčići.). 4. 1980. 1974.

Pisac. školovao se za naftnog inženjera u Colorado School of Mines. 20. Traka za sužnja (samostalna zbirka pjesama. 1981. Sančević. 1977. na The Pennsylvania State University i doktorirao 1977. godine bavio se šumskim poslovima u raznim dijelovima Bosne: Teslić. Od 1921. Pisac. Zdravko (Crkvena. magistrirao 1961. djelovala u Madžarskoj kao književnica i novinarka. S 14 godina emigrirao s roditeljima i školovao se. Travnik…Godine 1945. Teslić. Napulju i Karakasu.). Godinama surađivao u Hrvatskoj reviji i u Studio Croatica. studenoga 1950. Objavio više članaka i eseja. 1982. 2. Događaji i ljudi u mojim sjećanjima (sjećanja. Uskoplje.). do 1998. 1900. Pjesnikinja i novinarka. Sančević. Poslovni čovjek i industrijalac. izdavao Vjesnik Hrvatsko-venezuelanskog centra. Leona (Sarajevo. nakon Zagreba. Mirko (Hrvatska Dubica. – Caracas. Od 1991. sija (zajednička zbirka pjesama. na Universidad Central de Venezuela.).Sabolek. u Rimu. siječnja 1931.). Djela: Poje. te je preko Austrije i Italije dospio u Venezuelu.). Kao Shellov stipendist. Diplomirala na Prirodnomatematičkom fakultetu i odslušala poslijediplomski studij na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. U Osijeku završila osnovnoškolsko i gimnazijsko školovanje. Od 1993.). 1978. napustio je domovinu. dobrovoljac . do 1945. Djela: Od bosanskih šuma do Venezuele.

Prvi predsjednik Upravnog vijeća Zagrebačkog sveučilišta.). kada je ime Hasan zamijenio imenom Stjepan. Radeći kao stolarski radnik. studenoga 1957.). zastupnik u Hrvatskom državnom saboru. Osim pjesama pisao je i pripovijesti i objavljivao ih u raznim časopisima i listovima.). – Zagreb. Hrvatskim novostima. Građi Jugoslavenske akademije (knj. Sirovina. Djela: Cvijeće iz narodne bašče (1901. Šitović. Pjesnik i novinar.?).). jezikom pretežito ikavskoga izgovora. 21. Tri pripovijesti iz muslimanskog života (1908. veljače 1875. Pučkom glasu. – 1950. 1. Josip (Volovlje kod Jastrebarskog. Tehničku i Učiteljsku školu u Sarajevu. Djela: Miris zimzelena (pjesme. Pjesnikinja. Pisao na latinskom i hrvatskom. Značajan religiozni i moralistički pisac XVIII. Selak. Djela: Grammatica latino-illyrica (1713.).). Kršten u zaostroškom samostanu u 17. godini. Miro (Pjevalovac. Filozofsko-teološki studij završio je u Italiji. 1988. U Zadru je potom završio tiskarski obrt i tamo počeo objavljivati pjesme u duhu bosanskih sevdalinki. travnja 1914. Pisac i sakupljač narodnoga blaga. Derventa. Osnovnu školu završio u Petrovcu kod Nove Gradiške. 1876. Pisac. 1998.).). – Sarajevo. 28. Promišljanja i molitve (1734. 1952. Crvenoj Hrvatskoj. 1996. Lovro (Ljubuški.).-1995.). Doctrina christiana et piae aliquot cantinelae (oko 1713.).).). Sarajlija. Učiteljsku školu u Sarajevu. Rodio se u muslimanskoj obitelji. U Bosni i Hercegovini službovao kao učitelj u raznim mjestima. – Šibenik. gimnaziju u Derventi. Pavao (Kreševo. Sebečić. List nauka krstjanskoga (1752.). stoljeća među franjevcima Bosne Srebrene. ministar iseljeništva u ratnoj Vladi Republike Hrvatske. a bavi se i novinarstvom. Pjesnik.). Ivo (Sarajevo. Djela: Pogled u Bosnu (članci. Djela: Pjesme pregaranja (1919. Djela: Pjesme u Hrvatskoj kruni. nastavio je školovanje i završio Trgovačku. prvi veleposlanik RH i doajen diplomatskog zbora u BiH (1992.). Senjić. Piše poeziju i prozu. Osnovnoškolsku naobrazbu stekao u Sarajevu. novicijat započeo u Našicama.ZNG-a u Domovinskom ratu. .).). 9. Tvrtković. Dopisnik TV BiH za Posavsku županiju. Pjesnik. 5. 24. Živa rana (monodrama. Pisma od pakla (1727. 1986. srpnja 1933. Jelica (Novi Travnik.). 1891. Poučne i zabavne priče islamskoj i katoličkoj mladeži (1907. pukovnik HV. Očinski savjeti hrvatskom narodu (1909.). Djela: Vrelo iz skloništa (pjesme. Gimnaziju je završio u Zagrebu. U Zaostrogu je završio samostansku školu. Sitović. veljače 1729. 1682.).

). Pjesnikinja. Preveo je petnaestak knjiga. Od 1947. zapadna Hercegovina. Pisac i memoarist. Široki Brijeg. 1990. 20. Osnovnoškolsku naobrazbu stekao je u Rasnu. 1979. živi u SAD. Pripovjedač i romanopisac. Saša (Vitez. Živi u Pragu. Nakon šest godina. 1993. – 1945. Školovao se u rodnom mjestu.). Djela: Čiopa (roman. gimnaziju na Širokom Brijegu.). Dubrovniku i Zagrebu. novele. 1985. ožujka 1924. veljače 1956. dok je kao izvorni autor zastupljen u zbirnim izdanjima Za blagdanskim stolom (Zagreb. New Light on Vatican. eseji i književne kritike – u časopisima i dnevnim listovima. a pri kraju je karijere bio nekoliko godina sveučilišni predavač. onda je napustio rodno mjesto i zaposlio se u vinkovačkoj ciglani kao fizički radnik.).Sivrić.). iste godine. Pripovjedač. Pjesnik i esejist. koncem rata. Više godina radio kao novinar sarajevskog dnevnika Oslobođenje. Vječnost u granicama (eseji. Krvave godine (memoari. 1970.).). Studirao u Sarajevu. Djela: Bishop Strossmayer. Ništa nije kao na filmu (pjesme.). – Zagreb. 1996. Diplomirao i magistrirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godine 1934. . 15. Radni vijek proveo kao srednjoškolski profesor (pretežito u Bosni). Slamnig.). a bogoslovlje u Mostaru i Zagrebu. stiže u Zagreb. 1937. 1976. Softa. Ivan (Smokinje kraj Rasna. Smrtna igra s besmrtnošću (eseji. Djela: Između kuće i predvečerja (pjesme. kojim skreće pozornost kulturne javnosti kao socijalni pisac. esejist i književni kritičar. 1988. gubi posao i pune dvije godine je u traganju za novim. književni prevoditelj. 7. svibnja 1955.). Djela: Na cesti-Roman nezaposlenog radnika (1934. Širokom Brijegu. Prve pjesme objavio u zajedničkoj zbirci četiri mlada autora “Golo o”. Dani jada i glada (pripovijetke. Pučku školu završio u rodnom mjestu.) i Hrvatskom neretvanskom zborniku (Metković. 1906. Soldo. Matica hrvatska pruža mu materijalnu potporu za daljnji rad. 1968. gdje se upošljava kao fizički radnik. 27. Studirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Bosanski Brod.). 1940.). prilikom povlačenja s hrvatskom vojskom. kolovoza 1917. Sve do dvadesete godine života bavio se zemljoradnjom. 1993. 1999. Skenderija. Soldo. Djela: Kako naslikati žar pticu (pjesme.).). Svevlad (Metković. Pjesnik. Nemirni mir (roman.). Po struci je filolog i glotodidaktičar. Marinko (Donje Kolibe.?). Ivo (Međugorje. Ružica (Dobrkovići. nestaje u ratnom vihoru.). Kao zagovornik NDH. Nedugo zatim. tiska svoj prvi roman Na cesti-Doživljaji nezaposlenog radnika.

Na sveučilištu “Antonianum” u Rimu 1991. 1678. 1995. Prijatelji (izabrane pjesme.).). 2000. 1999. Djela: Sa svetom Klarom (prijevod.).). Pučku školu i gimnaziju završio u Ljubuškom.). 1993. Stojić.). Maturirao na Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom. Unatoč svemu (pjesme. 1999. Kopijarević.). Čitluk. kao član Hercegovačke franjevačke provincije. slikovnica.).).) . Pjesnik.). Strukić.). Pjesma blizini (pjesme.). 24. Stojak. Ivan (Stražeman. 1985. Zemna svjetlost (pjesme.). Ignacije (Kreševo. Jutro u Pompejima (ogledi.). kritičar. književni kritičar. – Velika kod Požege. Kaplja (pjesme. Glasovi sarajevske noći (eseji.).Profesorica engleskog jezika i književnosti u Širokom Brijegu. Pisac. Olovni jastuk (pjesme. Čudesni dani (slikovnica. 1986. Djela: Prognanički broj 10880 (pjesme.). Stojić. 31. 1990.). Moj molitvenik (slikovnica.). publicist. Umjetnost tame (pjesme. 1994.). veljače 1955. 1977.). pisac za djecu. 1997. 1996. antologičar.). Pokretač i urednik sarajevskog Obzora (1991/92. Raspeto sunce (pjesme. 1989. Južnost (izabrane pjesme.).). Mađarsko more (pjesme. 1988. Godine 1729. 2000.). 1. 1991. Anđeli moji (s K. Djela: Lijer. Libreto za sviralu i strojnicu (pjesme. . 1993. Iza spuštenih trepavica (antologija hrvatskog pjesništva XX. Ljetopisac. Kraljica mira (slikovnica. u Zagrebu.).). Prognane elegije (pjesme. Pjesnik. prevoditelj s njemačkoga jezika. 1999. Slavica (Travnik. 1987. 1992. jezik prašume (pjesme. 1999. 1999.). 1990. Šegom. 1994. Ta vremena (ogledi. 1971. 1999.). Priča o Suzani (slikovnica. stoljeća. Čitluk. 1995.). Nakon sudnjega dana (izbor pjesama. srpnja 1860. postiže licencijat iz teologije (specijalnost kršćanska i franjevačka duhovnost). U Beogradu izgradio samostan i detaljno opisao njegovu povijest. Miljenko (Dragićina. 1998. 1998. a studij jugoslavenskih književnosti i jezika diplomirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.). travnja 1960. O njegovu školovanju nema podataka.). – 29. Pjesnikinja.). 1997. Bogoslovlje je slušao.).). rujna 1906. 1999. 1758. Svjetlost krijesnica (pjesme.). biran za redodržavnika Bosne Srebrene. Djela: Paraphrastica et topographica expositio totius almae Provinciae Bosnae Argentinae (ljetopis. Fenster Worte-Ein bosnisches Alphabet/Riječi s prozora-jedan bosanski Alfabet (poetska proza. Mile (Dragićina.). Djela: Penelopin plač (pjesme. Stražemanac. 1994. prevoditelj. Paljenje svijeće (ogledi. Sarajevu i Jeruzalemu. Poezija (izabrane pjesme.

Znak. Pjesnik i romanopisac. Djela: Franjevački glasnik (1894-896. Put k savršenosti kršćanskoj (1895. Sušac. gdje je magistrirao i doktorirao na odjelu za anglistiku.). 10. Radi kao srednjoškolski profesor u Zagrebu.).). Pučku školu završio u Podhumu. Djela: Korijen (1968. Antonije (Derventa.). Sušac. Pjesnik. Hrvatski i ruski jezik s književnostima diplomirao u Zadru. Harem. Stipe Ivo (Miši. College od 1970. Djela: Tako u srcu piše (pjesme.). Predavao književnost i jezikoslovlje na State University i Nassau Com. Širokom Brijegu.). prevoditelj s engleskoga i na engleski jezik. a gimnaziju u Ljubuškom.Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Kreševu. eseje i političke članke i objavljivao ih u više listova i časopisa. San mojega izgubljenog raja (1934.).). Gimnaziju pohađao u Dubrovniku.).). Studij hrvatskog jezika i književnosti završio je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Zagrebu i State University of New York. pripovijetke. Croatia-Vukovar (zbirka tekstova s 14 hrvatskih književnika o temi iz Domovinskog rata.).).). ime postojanja (1988.). Semionovo gnijezdo (proza. 1903.).).).). 1991. Filozofski fakultet (engleski jezik i filozofija) pohađao u Sarajevu. Pjesnik.). Intermezzo (pjesme. Zemaljsko ruho (1983. travnja 1880. Priloge povijesnog i vjersko-poučnog sadržaja objavljivao u mnogim glasilima. a završio u Metkoviću.). Podataka o njegovu školovanju i životopisu vrlo je malo. 25. 1956. Vrijeme vremena (pjesme. Pučku školu završio u rodnom mjestu i Čitluku. prosinca 1938. 1992.).). Mario (Sarajevo.). teologiju u Ostrogonu. Slobodna misao (1907. Sunarić. Jutarnja novost (pjesme. 18. Osnovno i srednje obrazovanje završio u Sarajevu. Musom. Pisao je pjesme. Pjesnik i esejist. Iz kaljuže velegradskog života (1907.). Učenik Isusov (1904. 1993.). 1998.). 1997. Sučić. Katolička crkva u Bosni (1902. Pripovjedač i pjesnik. Mostar.). Livno. Biti na zemlji (izabrane pjesme. Austrougarski ustavni konflikt i Južni Slaveni (1939. 17.). Djela: Preludij (pripovijetke.). Nisam mrtav samo sam zemlju zagrlio (u suautorstvu sa Š. Dnevnik blizine (1989.). Sarajevu. Djela: Pjesme (1987. prosinca 1941. na tri jezika. Čovjek iz Kerijotha (roman.). 1899. 1995. 1993. listopada 1941. Na izbore-ekonomsko oslobođenje težaka (1920. Bijelo brdo (1992. antologija hrvatske ratne lirike. 1905. Brijeg i vjeđe (1986. Povjestničke crtice Kreševa i franjevačkog samostana (1899. Srednju ekonomsku u Livnu. Serafinska Palestina (putopis. Suško. do 1976. esejist. Gojko (Blatnica.). – ?). . Kuća i sjaj (1973.). 1995. Mate (Čitluk.

).).). Priručnik za poeziju (pjesme. 1976. 1968.). Ispovijesti (pjesme.). 1991. 1994. Poezija (izbor.). 1978. 1974. Gravitacije 41 (pjesme.). 1999. Preživljavanje (pjesme.). Versus Exsul (pjesme.). Š . 1984.). cipele i ine smrtne pjesme (pjesme.). Zemljoviđenje (pjesme. Majka. 1965.). 1989.). 1982.). Fantazije (pjesme. Skladbe i odsjevi (pjesme.). 1980. Physika Meta (pjesme. Duh i glina (eseji. 1997.Djela: Prvo putovanje (pjesme. Drugo putovanje ili patetika uma (pjesme. Knjiga izlaska (pjesme. 1977. 1970.

Odlazi u Bjelovar. Evenđelist.).). .).). – Madrid. 1861. Šarić. Učiteljujući u Bakru.). Uređivao časopis Vrhbosnu. Tijekom 1993. u Zagrebu. 1937. koji je ubrzo obolio. godine kada se kod nje pojavljuju prvi znaci umne poremećenosti. srpnja 1960.). Magnificat (lirska simfonija. živi u Travniku gdje je završio Učiteljsku školu. 1914. Tomislav (Bistrica. kolovoza 1967. Djela: Sretan grad (pripovijetke. Ivan (Travnik. Završila je Učiteljsku školu u Zagrebu i posvetila se učiteljskom pozivu. Seljaci Hrvati (pjesme. Zlatna legenda o Isusu. Vrata sunca (pjesme. 1917.). 1940. Sunce i oblaci (pjesme. Krivotvori potpis bana Khuena. Pokrenuo katolički tjednik Nedjelja i bio njegov prvi urednik. rastavlja se od muža i zapošljava se kao privatna učiteljica francuske kolonije drvne industrije u Slatini. I-II (1933/34. Ivica (Grabovica. 1991. neko vrijeme i Balkan. Šarić. biva otkrivena i osuđena na šest godina zatvora. i 1994.Šah. Pučku školu i gimnaziju pohađao u rodnom mjestu.). Knopfaro.). da bi došla do novca za liječenje muža. 1940. Pripovjedač i novinar. Pjesnik. Ferdo (Mesihovina. Radio kao učitelj.).). Djela: Vraćam munju gromu (pjesme.). 1920. Širom ramske i Usorske dekanije (putopisi. Tu je sve do 1912. jedno vrijeme bavio se i politikom.). Novinarstvo diplomirao na FPN u Sarajevu. 1928. Od 1959. 1939. Neveni (pjesme. bio ratni dopisnik HRTV iz srednje Bosne.). – Bjelovar.). 24. udala se za profesora Šaha. 16. 1997. Nakon izdržane kazne. 1944. 1951.). Djela: Pjesme i crtice – u periodici.). 1953. Šarić. Eugenija (Zagreb. Hagija Sofija (pjesme. 22. a sada je dopisnik HINE. Tomislav Grad. teologiju u Travniku i Sarajevu.). Do kraja života živi od pomoći sarajevske nadbiskupije i časopisa Vrhbosna. veljače 1928. Mariji i Josipu (1932. pjesnik i putopisac. rujna 1871. gdje je nadbiskup Stadler prima u Zavod za nezbrinute osobe i ujedno radi na osnovnoj školi i predaje francuski jezik i glazbu. Njegov život i djelovanje (1908. dolazi u Sarajevo. Uskoplje.). Pjesme (1911. Pjesnikinja. Godine 1896. Tomislav Grad. Vrhbosanski nadbiskup. Salve Regina (pjesme. Djela: Papa Pio X. 27. Šarić. Pjesnik. U doktora bogoslovije promoviran je 1898. kumi Milki Brodarac Dvorniković. prijatelja kuće u kojoj je odgojena. Krv i suze (pjesme. Bavio se i prevođenjem.).

). Zdenka (Vašarovići. Završila Srednju tekstilnu školu. na hrvatskom. esejist i književni kritičar. Djela: Život Ivana Franje Jukića (rukopis). 1997. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 1998. Šestić. Pjesnikinja. profesor i direktor Gimnazije u Čitluku. 1994. Djela: Dnevnik Plehanske satnije (roman. od 1993.). Stojna kuća (pjesme. piše pjesme i bavi se glazbom i folklorom. osvrti. Pjesnik.). svibnja 1965. Šiljeg. vrijeme milosti (razgovori. 1992.). lipnja 1929. Mirko (Dažnica kod Dervente. španjolskom i talijanskom jeziku. 1987.). urednik u časopisu Most u Mostaru. antologija. 1996. Djela: Rekonstrukcija događaja (pjesme. Djela: Krhotine (pjesme. – Dubica. Pod nebom Bleiburga (s Vinkom Grubišićem. srednju tehničku u Derventi.). Hrvatska tišina (pjesme. a sociologiju je diplomirao u Sarajevu 1974. Šego. Hrvoje Pero (Uskoplje. talijanskom i francuskom.). 28. slikovnica. Pisac. 23. Pučku školu završio u Bunaru kod Dervente. Rubovi (eseji. Pučku školu završio je u Međugorju i Čitluku. 1997. radio kao novinar. Bio novinar na Radio Sarajevu. Od 1993. živi i radi u Nizozemskoj. Svijeća pod križem (izabrane pjesme. gdje živi i radi. njemačkom. Šenda. Šestić.). Djela: Žeđ pojilišta (pjesme. 1996. engleskom. 1973. Djela: Grozd ljubavi (pjesme. lipnja 1945. Pjesnik.). potom u Tehničkoj školi Kutina kao nastavnik strojarske skupine predmeta. a Filozofski fakultet (hrvatski jezik i književnost) u Zagrebu. Srednju poljoprivrednu u Čapljini. razgovori.).). književnopovijesni osvrti. 10. 26. diplomirao na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. Die Kerze unter dem Kreuz (izabrane pjesme na njemačkom. Od 1971. pripovijetke. na hrvatskom.Osnovnu i srednju školu pohađao u Uskoplju.). Anđeli moji (s Miljenkom Stojićem. 1997. 2000. Živjeti u Uskoplju (pjesme. Ljubuški. 1964.). Romanopisac i novinar.).). Gospina šaputanja (studija o Međugorju. 1996.). Vrijeme letjelica (pjesme. Anto (Derventa.). pjesme u panorami Petnaestorica (2000. povijesne i etnografske rasprave-u periodici. Međugorje.). Gimnaziju završio u Bugojnu. te urednik ZIRAL-a i u Informativnom centru Mir-Međugorje u Međugorju. 11. srpnja 1862. ilustrator i karikaturist u Posavskom glasniku. 1992.). filozofsko-teološki studij završio u Pečuhu i Grazu. Osnovno i srednje obrazovanje stekao je kod franjevaca. 1999.). 1999. radio u srednjoj školi kao profesor hrvatskog jezika.). Krešimir (Međugorje. . Živi u Njemačkoj.). veljače 1950. 1983.

). Zemljo moja (pjesme. a 1924. 1956. 1917.). filozofskoteološki studij u Sarajevu. 1993. Šimić. Derventa. Derventa. Pisac. Pejo (Foča. 1919. Surađivao u almanahu Selo i grad. gimnaziju u Visokom. novicijat u Fojnici. Dalekozor duha (kritike i eseji.). a sa svojim prilozima (pjesmama. Ilija (Donji Rahić.). 15. 1937. Šimić. časopis Juriš. U vrtlogu sna (pjesme. Nakon Vijavice. Čežnja: pjesme duše moje (1996.). Izabrane pjesme (1933. Djela: Zov hrvatskog Posavlja (pjesme. 1939.). Čitanka za sve društvene razrede (lirika i satira. Kritici. Pripovjedač i novinar. pjesnik i prevoditelj s njemačkoga i engleskoga jezika. Dragan (Gabela. lipnja 1964. 1933. Mostaru i Zagrebu. 1995.). Pjesnik i slikar. Četvrti razred gimnazije pohađao u Vinkovcima (1914.). 1999. 1993. 1924/25. Domagoj (Foča. 1993. Djela: Preobraženja (pjesme. Djela: Krleža kao kritik (esej. . Šimović. 1993. Književnik (časopis. svibnja 1925. studenoga 1898. Književni kritičar. Vijavica (časopis. 14. 1993.). Šimić. a gimnaziju u Rijeci.).). 1920. bio je urednik Savremenika. 1997. esejima i kritikama) surađivao je u Hrvatskoj prosvjeti. srpnja 1952. Pjesme (1950. Vapaji (pjesme.). a gimnaziju na Širokom Brijegu. Čapljina. a od 1910. jer mu kao redovitom učeniku nije bilo dopušteno tiskati vlastito javno glasilo. I-III (1960. travnja 1904. Grude. Antun Branko (Drinovci.). pokrenuo 1919. tadašnjim vodećim književnim glasilima.Šimić. Suza na zgarištu (pjesme. 18. Pjesnik. Pučku školu završio u Foči i Johovcu. Šimić. 1994. Sabrana djela. Stanislav (Drinovci. 18. studij romanistike u Parizu i Beogradu. Osnovnu školu završio je u Drinovcima. feljtonist. Luči.). koji je prestao izlaziti iste godine. Glazba voljenih vidika (pjesme. Kraće vrijeme u Mostaru bio aktivist katoličke mladeži. esejist.).). Studirao je slavistiku i germanistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U rodnome mjestu pohađao pučku školu. pokrenuo je i treći časopis Književnik. prosinca 1909.).). objelodanio prvi broj književnog časopisa Vijavica i zbog toga napustio školovanje.). Pjesnik.).). Griču. Djela: U đačkom listu Cvijet objavio je nekoliko kraćih literarnih priloga (1928. do 1913. Od ožujka do studenog 1923. – Zagreb.-1919. Plamenu i Književnoj republici.). Djela: Krikovi svjetla (pjesme. Jezik i pjesnik (kritike i eseji. 2. a godinu dana kasnije šesti u zagrebačkoj donjogradskoj gimnaziji.).-1931.). srpnja 1960. reviji Dobri pastir i Mariji među nama. Grude. 1955. Juriš (časopis. – Livno. Franjevačku gimnaziju na Širokom Brijegu.). 22. U osmome razredu gimnazije 1917. Dah sudbine (pjesme. Osnovnu školu završio u Foči.).). 7. Gnjev i pjev (pjesme. Bosni Srebrenoj.). esejist.). – Zagreb. 1948.

Završila je Višu djevojačku školu. prosvjetnog radnika i književnika. Škarica. 1. 21.). 23.). ali se bavio i proučavanjem naše kulturne prošlosti.). Grlica (1934. Književni povjesničar i kritičar. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu. gdje je studirao na Prirodno-matematičkom fakultetu.). Djeca kraljeva i druge bajke (1930. dramski pisac. pisao kraće književne prikaze i članke. studenoga 1883.). prosinca 1949. 1929. – Split. Da vam pričam (1953. Pero (Sarajevo. Život i rad Ivana Frane Jukića (s Josipom Markušićem. Vodenjaci (Šuma) (1930.). Osnovnu školu završio je u rodnom gradu.). Njegovu životopisu.). kao siguran. 000 katolika. oko 1630. Ivanjske noći (pripovijetke. Nikola (Jajce. studenog 1891. Ponos od Bosne. Djela: Pjesme (1906.). Sa Mrtvalja (pjesme. 1919. koji je dugo djelovao i živio u Bosni i Hercegovini i zahvaljujući kojemu je i sama zavoljela ovu zemlju. – poč. Lutka (1930. Prolaznik (priče. gdje je diplomirao povijest jugoslavenskih književnosti na Filozofskom fakultetu i doktorirao iz novije hrvatske književnosti. 1990.).). Kićak-Trićak (Traka) (1930. kolovoza 1904. . oslobođena Slavonija od turskog ropstva. gimnaziju je započeo u Gučoj Gori. filzofsko-teološki studij pohađao u Ugarskoj.). st. Hanumica (pripovijetke. Kći Stjepka Ilijića.). 1908.). esejist. Posljednja suza moje majke (novela. Branko Strahimir (Varcar Vakuf – Mrkonjić Grad.).).).). 1990. Djela: Misterij stolne lampe (priče. 700 katolika iz sjeverne Bosne u Slavoniju. Djeca kraljeva (1936. 1997. a u svojim djelima prikazivala je bosanskohercegovačku stvarnost u vrijeme austrougarske okupacije. siječnja 1982. 1956. pripovjedač. Djela: Kritika i jeres (eseji. Šimunović. 1949. fra Andrija Šipračić izvodi 2. XVIII. 1931. pripada ovaj: Kad je godine 1869.Školovao se u Metkoviću i Sarajevu. 2.). Nema podataka o njegovu školovanju.).) Pjesnik. počeo raditi kao gimnazijski profesor . Pjesnik.). Verka (Dol kraj Staroga Grada na Hvaru. travnja 1971. Šalje u Rim Papinskoj Stolici izvješće da je od 1690.). Pripovjedačica i dramska spisateljica. prevoditelj. Pučku školu i srednje obrazovanje završio je u Sarajevu. 1930. Ljetopisac. Tekla Sava mutna i krvava (pripovijetke. Ko im sudi? (pripovijetke. iz Bosne iselilo oko 100. Šipračić. 19. Na tankom ledu (drama.). Evo kako je bilo (pripovijetke. Grlica i još mnoge pripovijetke (1934. Djela: Tabula od ministara i kapitula (ljetopis u rukopisu). 2. Šop. – Zagreb.?). Ilijić. diplomirao komparativnu književnost i latinski jezik. Po vokaciji je pjesnik.). Škurla. 1930. 1945. Andrija (Dubočac. 1933. gimnaziju u Banjoj Luci i Beogradu gdje je 1931.). Banja Luka (epska pjesma). Djela: Djevičanstvo (pripovijetke.

1939. Uoči dana (pjesme. Tremenda (poema. Pjesnikinja. Od ranih do kasnih pijetlova (pjesme.).). Balentović.).). 1999. 1999.). Šubić. Kroz vrevu stećaka (drame. Ranjeni galeb (pjesme šestorice: Alfirević. – Sarajevo. Naknada za život (roman. Izabrane pjesme (1978. Astralije (1961.).). godine. do smrti.).).). Mira (Bezdan. 1987.). Svemirski pohodi (izabrane pjesme. Poezija (1966. u kojem je ostvario izuzetan pjesnički opus i živu prevoditeljsku aktivnost. Na Pedagoškoj akademiji u Osijeku diplomirala hrvatski jezik. Kroz stvarnost (pjesme. svibnja 1912. Alić. Božanski cirkus (izabrane pjesme. 16. 26. Pohodi (1972.). Osnovnu školu završila u Bezdanu. 1934. Krklec. 1942.te objavio prve pjesme i prijevode.). Radi kao nastavnica hrvatskog jezika u OŠ u Boku i Oštroj Luci (Orašje). Pjesnik i putopisac. Bosanska trilogija (dramske poeme. Vlaisavljević. prosinca 1991. 1945.).). Grad gori (pjesme.). 1932. Anastazija (Beograd. kolovoza 1894. 8.).). Zdenko (Bijeljina. 1960. – Sarajevo. – Beograd.).). Nedohod (poema. esejistica i dramska spisateljica. 1932. 1959.).). travnja 1976. Djela: Iz kutova Zagreba (pjesme. Zapisi iz Afrike (putopisi. prosinca 1902. 1997. veljače 1956. 1987. Tajanstvena prela (1943. 12. pravo studirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Šprajcer. travnja 1933. Propast rubova (1981.).).).). U snovima i uspomenama (pjesme. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Sarajevu. romanospisateljica. Pripovjedačica. – ?). Pjesnik.). 8.). 1945. Biti u Kini.). Nocturno (1928. 1957. Zvonimir (Srebrenica. Jedanput u našem životu. Šubić. Kućice u svemiru i Svemirski pohodi (1957. siječnja 1953. književna kritičarka. Za kasnim stolom (pjesme.). Vojvodina.). 1961. Osvajanje kocke (pjesme. 13. općina Sombor. Svete žene i svanuće u mome bunaru (priče. Zove Los Anđelos. . 1988.). Zvonimir (Sarajevo.).). Kazališnu akademiju diplomirala u Beogradu. Šop.). 1939. 29. Djela: Pjesme siromašnog sina (1926. Djela: Pjesme (1919. Sa Šekspirom (studija. Djela: Veliko lovište (pripovijetke. Na Radio Sarajevu izvjesno vrijeme obavljala poslove dramaturga.).). Amanet. 1943. Knjiga o Horaciju (1935. 1979. gimnaziju (društveno-jezični smjer) u Somboru.). Mrzim (pjesme. Božanski pastir (izabrane pjesme i proze. 18. 1980. Od 1944. Djela: Kada odeš ti (pjesme. Štambuk. 1979. Pripovjedač i romanopisac. U carstvu kraljice od Sabe (putopisi. 1997. Šubašić. Puna šaka kamenja (drame).). 1980. Dok svemiri venu (1975. Tragom crvene zvijezde (pjesme.). Isus i moja sjena (pjesme.).). Stvari za sebe. 1934. 1986. živio u Zagrebu.

Osim pjesama. De vera ortographia (1853. novicijat na Gorici kod Livna. Djela: Moj poj za dom (pjesme.). filozofsko-teološki studij u Sarajevu i Makarskoj. Djela: Fazlića potok (pripovijetke. djeluje kao samostalni književnik. 1999. (1969. Jao meni ako ne propovijedam evanđelje (propovijedi. gimnaziju završio u Dubrovniku. Pokret 1848. Seljaci (pripovijetke.).).).). Poslije osnovnoga školovanja u rodnom mjestu. novicijat u Fojnici. 2000. 1999. Bavio se teoretskim pitanjima jezika. Pjesnik. humaniora je završio u Gučoj Gori i Fojnici. srpnja 1964.). 1935. De ratione depingendi rite quaslibet voces articulatas seu. Pripadao krugu bosanskohercegovačkih iliraca. 1937. perzijski i arapski) u Zagrebu i Beču.). Pisac. Šunjić. 6. Službovao u Beogradu. 7.). gimnaziju i ekonomiju u Sarajevu. (s Martinom Nedićem. Stojan (Svitava. – Beč.). Pripovetke (1952. Kaljuga (roman.). Šutalo. Roditelji su ga naučili osnovama pismenosti.Osnovnu školu završio je u Srebrenici. 13. 1947. Teologiju magistrirao na Sveučilištu Gregorijana u Rimu 1995.). Pred spomenikom (pripovijetke i crtice. – Kreševo. hrvatski junaci (pjesme. 1955.).).). Djela: Augusto Austriae imperatori (1833. filozofsko-teološki studij u Zagrebu i Mohaču. 28. Osnovnu školu završio je u Kreševu.). 315 mojih đaka (priče. De vita illustris viri Augustini Milletichii (1835.).).). Vjekoslav (Kreševo. 1999.). I.). Heroj u papučama (roman. 1957. sve do smrti. Pokušao riješiti pitanje univerzalnog fonetskog alfabeta.).). a zatim u Banjoj Luci. Pisac. 1998. Narodne junačke pjesme iz Bosne i Hercegovine (1915.). I-III.). 1991. .-1990. rujna 1860. gimnaziju u Visokom. Zlatni ključ (pjesme. Šunjić. Nakon rata. Čapljina. 1851. Marijan (Bučići kod Travnika. Osnovnu školu završio u Donjem Hrasnu. Kad se carstva mijenjaju (roman. 18. orijentalistiku (turski. gdje je dočekao rat. i 1849.). Vjeroučitelj u gimnaziji i profesor na Teološkom institutu u Mostaru. a teologiju u Sarajevu (1983. siječnja 1798. Ivo (Stolac. listopada 1917. 1934. Djela: Dumo Don Stjepan Batinović (studija. pisao i skladbe i priloge vjerskopoučnog sadržaja. Šutalo. Djela: Pjesme (1969. gimnaziju u Beogradu. Izabrana djela. ožujka 1929. Hvala vama. Pjesnik. skupljao narodne pjesme i zauzimao se za napredak školstva u Bosni. Bez krivice kriva i druge pripovijetke (1963. 1998.). Izabrana djela.

T .

).Tabak. Tolj. Likovne teme (feljtoni. Studij teologije nastavio je na Sveučilištu Antonianum na kojem je stekao magisterij i doktorat. Tenžera.).). ožujka 1912. 1978. danskog. Tica.). 17. Pripovjedač. ožujka 1954. Makar se i posvađali (književni portreti. Vjekoslava (Tomislav Grad. veljače 1954. Hercegovina. putopisi. Pisac. urednik i lektor. Čisto lice kamenjara (priče za djecu. 1. Preveo preko 60 knjiga i smatra se jednim od vodećih hrvatskih književnih prevoditelja. Šebalju i D. Studirao komparativnu književnost i povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. 1990. Sportski život (feljtoni.). švedskog. Želja za dobrim kupanjem (književne kritike. Autor je likovnih monografija o I.). 1997. kritike. ožujka 1964. 20. kritike. 27. publicist.). Specijalistički biblijski studij završio je na rimskom Papinskom institutu i postigao licencijat iz Sv. 1993. I. Gimnaziju završila u Grudama. norveškog. Spisateljica za djecu. pisma. Čitluk. Djelovao kao prevoditelj. Augustin (Skakava Gornja. 1992. Šok običnosti (književne kritike. 14. 1994.). Popoviću.). Preživljuje dobro pisanje (književne kritike. Josip (Sarajevo.). 1995.). Lovrenčiću. Zašto volim Zagreb (feljtoni. Djela: Jutrooki (pjesme. Mijo (Kongora. 1998. holandskog i flamanskog.). veljače 1951. Brčko. veljače 1942. 1986. 1987. eseji. esejist i feljtonist. Tinović. je u Venezueli kao misionar. Djela: Knjiga nemira (pjesme. esejist i prevoditelj. Tokić. Djela: Pripovijetke. esejist i feljtonist. 20. Tin – Augustinović. Milka (Podledinci.). Kao književni i likovni kritičar. 1988. Od godine 1952. Tomislav Grad. engleskog. 1995. studij na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Pisma Ivani (pisma. 1987.). bibličar.). Književni kritičar. Pjesnik. I. Djela: Miting (feljtoni. književne kritike – u periodici.). prijevodi sa španjolskog. En passant (feljtoni. . od kojih je najznačajnije Historia de Jesus.). Tolić. 10.). Djela: Pjesme. ožujka 1917.). II (1980//81/84. filozofsko-teološki studij pohađao je na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu i na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. – Zagreb. Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom. surađivao u mnogim listovima i časopisima. eseji – u periodici.). veljače 1985. pripovijetke.). Veselko (Prozor. 1978. Studirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Osnovnu školu završio je u Bukviku. Djela: Sunčeva djeca: legende o Hrvatima (priče za djecu.). Ivan (Blatnica. Pjesnik. Dvadesetak teoloških djela na španjolskom jeziku. Pjesnikinja.). Zašto volim TV (feljtoni. 1988. 15. književni kritičar.

Pjesnikinja koja je prva objavila zbirku poezije u Bosni i Hercegovini. Radi kao profesor stručnih predmeta strojarske struke u srednjoj školi u Vitezu. Živio kao beskućnik. Pjesnik. Pripovjedač.). fizički radnik. Poslije završene osnovne škole. General bojnik i glavni urednik lista Hrvatski vojnik. Djetinjstvo i mladost provela u Sarajevu gdje je završila Učiteljsku školu. 1936. 1991. kolporter. Treml. poglavito proučavanjem književnoga nasljeđa Bosne i Hercegovine iz razdoblja austrougarske uprave. Legenda o sedam kraljeva (1937. 30.). a potom kao znanstveni savjetnik. Ivica (Lupoglav. prozne radove. Kao znanstveni suradnik.). Isticala se kao borac za emancipaciju žena. Drinske elegije (izabrane pjesme.). Sarajevo.). Diplomirani inženjer metalurgije. studenoga 1936. 1991.). 1995. 1980.).). Osnovnu školu i II. Radio kao mehaničarski pomoćnik. Romanopisac i pjesnik. 1990. Djela: Zora (književnopovijesna monografija. od danas do sutra. Lirika (1944. 1956. Totić. radni vijek provela u Institutu za književnost u Sarajevu. 1983.). – 1945. Pravnom i Filozofskom fakultetu u Zagrebu.). . Anka (Žepče.). Šćit.). Tomić. Djela: Crna fizika (pjesme. Djela: Izgubljena zvijezda (pjesme.). 1971. Djela: Otočanka (pjesme.). Poezija austrougarskog perioda (studija. članke i prikaze novih knjiga. Djela: Lijepa kao moja Bosna (pripovijetke. Od 1993.). 1987. Književno djelo Borivoja Jeftića (studija. Tomić. Službovala u više mjesta po Bosni i Hercegovini (Kreševo. 1916. 1935.). Križnice (pjesme.). izučio je mehaničarski obrt. načelnik Političke uprave u MO RH. – Vitez. Drinske elegije (pjesme. Bila glavna i odgovorna urednica znanstvene publikacije Godišnjak Instituta za književnost BiH. Slavenske zime (pjesme. Pjesnikinja. Kad mjesec potone za gradinom (pjesme. 1983. gdje je diplomirala na Filozofoskom fakultetu (grupa: jugoslavenske književnosti i hrvatsko-srpski jezik) i doktorirala s temom: Književno djelo Borivoja Jeftića. 1995.). Emilijan (Sarajevo. Kovač.). Ljubica (Sarajevo. Ivo (Zenica. 1908. 1967. 1992.). žensku gimnaziju završila u Sarajevu. Djela: Izgaranje života (pjesme. 1983.Studirao na Teološkom. Humac i Stolac) kao učiteljica i prosvjetiteljka.). 1999. 1997. Godina 2500 (roman. 12. 2. pisao pjesme. lipnja 1960. Bavila se književnom poviješću.).). Žepče. Književna povjesničarka. Anima Creatorum (pjesme. često bio bez ikakva posla. Biokovski bal (pjesme.). Topić.). svibnja 1882. Sin tišine (pjesme. 1994. Kozmopolitska jesen (pjesme.

Treščec, Branjski, Vladimir (Topusko, 23. svibnja 1870. – Dubrovnik, 2. srpnja 1932.).
Pripovjedač. Gimnaziju je završio u Zagrebu, pravne znanosti u Zagrebu i Beču. Nakon završenih studija došao u Bosnu u kojoj je upravni činovnik do 1907., kada prelazi u Zagreb na službu u Zemaljskoj vladi, da bi 1917. postao veliki župan Zagrebačke županije, a potom i dva puta intendant Hrvatskog narodnog kazališta. Djela: Zimska priča (1890.), Drina (pripovijest, 1892.), Ljetne noći (pripovijetke, 1896.), U malome svijetu (pripovijetke, 1901.), Novele (1915.). Trogrančić, Franjo (Vareš, 2. rujna 1913. – Rim, 18. rujna 1974.). Književni kritičar i teoretičar. Diplomirao romanistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Bio lektor za hrvatski jezik u Firenci, Pizi i Napulju, profesor hrvatskog jezika i književnosti na Sveučilištu u Rimu. Pisao na talijanskom jeziku. Djela: Storia della letteratura ragusea-croata, XV secolo (1950.), Antologija hrvatske lirike (1953.), Poeti croati moderni (1965.), Narratori croati moderni e contemporanei (1969.), studije i eseji uz djela iz hrvatske i drugih književnosti i uz vlastite antologijske izbore iz njih – na talijanskom jeziku (petnaest prevedenih knjiga). Trogrančić, Joakim (Solakovići, Fojnica, 18. siječnja 1882. – Fojnica, 9. kolovoza 1903.). Pjesnik. Osnovnu školu završio je u Fojnici, gimnaziju u Gučoj Gori, filozofiju u Kraljevoj Sutjesci, dvije godine teologije u Rimu. Djela: Dobre odluke (rukopis, prijevod s talijanskog), Pjesme (u rukopisu). Truhelka, Agata (Sarajevo, 1890. – Zagreb, 1980.). Spisateljica. Surađivala u listovima i časopisima Hrvatski planinar (1936.), Časopis za hrvatsku povijest, I (1943.), Vienac (1944.). Djela: Jagode (1944.), Đurđica i Srebrenko (1945.), Cvijeće (1959.). Truhelka, Ćiro (Osijek, 2. veljače 1865. – Zagreb, 18. rujna 1942.). Povjesničar, arheolog, pripovjedač. Osnovnu školu pohađao je u Osijeku, gimnaziju i Filozofski fakultet (povijest) završio u Zagrebu. Kao gimnazijalac radio je u Umjetno-obrtnom muzeju i istodobno na Obrtničkoj školi predavao francuski jezik i povijest umjetnosti. Pomagao je Kršnjavome oko uređenja Strossmayerove galerije i napisao joj prvi katalog. Godine 1885. je doktorirao s temom: Andrija Medulić. Iste godine odlazi u Bosnu i Hercegovinu. Osniva i uređuje Zemaljski muzej u Sarajevu i postaje njegov prvi kustos, a zatim direktor i urednik Glasnika Zemaljskog muzeja za Bosnu i Hercegovinu (17 godina). Putujući Bosnom i Hercegovinom otkrivao je njezino arheološko i

etnografsko blago. Zanimala ga je arheologija, paleografija, numizmatika, povijest i etnografija. Od 1926. bio je profesor Filozofskog fakulteta u Skopju. Djela: Starobosanski pismeni spomenici (Glasnik Zemaljskog muzeja u BiH, VI; dalje:GZM, 1894.), Starobosanski natpisi (GZM, 1895.), Slavenski banovci (GZM, 1897.), Osvrt na sredovječne kulturne spomenike Bosne, 1900.), Djevojački grob (novela, 1901.), Državno i sudbeno ustrojstvo Bosne u doba prije Turaka (1901.), Kraljevski grad Jajce (1904.), Naši gradovi (1904.), Arnautske priče (narodne pripovijetke, 1905.), Crtice iz srednjeg vijeka GZM, XX, 1908.), Dubrovačke vijesti o godini 1463. (1910.), Tursko-slavjanski spomenici dubrovačke arhive (1911.), Gazi Husrefbeg (1912.), Kulturne prilike Bosne i Hercegovine u predhistoričko doba (1914.), Historička podloga agrarnog pitanja u Bosni (1915.), Das Testament des Gost Radin (1918.), Stari turski agrarni zakonik za Bosnu (1917.), Konavoski rat 1430-1433. (GZM, XXIX, 1917.), Nekoliko misli o rješenju bosanskog agrarnog pitanja (1918.), Sojenica kao ishodište pontifikata (1930.), Starokršćanska arheologija (1931.), O porijeklu bosanskih Muslimana (1934.), Studije o podrijetlu. Etnološka razmatranja iz Bosne i Hercegovine (1941.), Uspomene jednog pionira (1942.). Truhelka, Jagoda (Osijek, 5. veljače 1864. – Zagreb, 17. srpnja 1957.). Pripovjedačica, romanospisateljica i spisateljica za djecu. Osnovnoškolsku naobrazbu stekla u rodnom mjestu, Višu djevojačku i Učiteljsku završila u Zagrebu. Službovala je na djevojačkim licejima u Gospiću i Zagrebu do 1900. godine kada je došla u Bosnu i postala ravnateljicom Djevojačke škole u Banjoj Luci, a potom u Sarajevu, gdje je i umirovljena. Djela: Tugomila (roman, 1894.), Naša djeca (pripovijetke, 1896.), Vojača (povijesni roman, 1899.), U carstvu duše (prozna razmatranja, 1910.), Zlatni danci (pripovijetke, 1919.), Božja ovčica (pripovijetke, 1923.), Aničina lutka (igra za djecu, 1928.), Bogorodične trešnje (pripovijetke, 1929.), Dusi domaćeg ognjišta (pripovijetke, 1930.), Palčićev kraljevski let (novele, 1932.), Zlatko (roman, 1934.), Zlatni danci, I (s preradama, 1942.), Gospine trešnje, II (druga knjiga trilogije Zlatni danci sastavljena iz pripovjedaka uvrštenih u zbirke Bogorodične trešnje i Dusi domaćeg ognjišta, 1943.), Crni i bijeli dani, III (treća knjiga zbirke Zlatni danci, 1944.), Zlatni danci (izbor, 1969.). Trumić, Marina (Beograd, 1939.). Romanospisateljica, pripovjedačica, pjesnikinja, novinarka, prevoditeljica. Pučku školu i gimnaziju završila u Sarajevu, gdje je diplomirala na Filozofskom fakultetu (grupa južnoslavenskih književnosti i hrvatsko-srpskog jezika). Radila u Oslobođenju, Svijetu, RTV Sarajevo (urednica radiodramskog programa). Sada radi u Institutu slavenskih jezika Varšavskog sveučilišta.

Djela: Između tebe i mene (pripovijetke, 1971.), Daleko proljeće (pripovijetke, 1971.), Lirski dnevnik Marije Višnevske (roman, 1979.), Čežnja i daljine (putopisi i priče, 1987.), Ime puta (putopisi i priče, 1990/91.), Mome poštaru s ljubavlju (proza, 1995.), Između Varšave i Sarajeva (pjesme, 1999.). Tvrtković, Ivo (Bugojno, 1952.). Pjesnik. U Bugojnu završio gimnaziju, a u Zagrebu diplomirao na Filozofskom fakultetu. Živi u SAD. Djela: Iskra iz pepela (zajedno s I. Pavlovićem i M. Kaserom, pjesme, 1995.), pjesme u panorami Petnaestorica (2000.).

U .

). eseji. Pjesme (izbor. književni kritičar. Biva uhićen. 1920.).).). 1951. Augustin (Vrgorac. upisao prvi semestar Filozofskog fakulteta u Zagrebu (hrvatski jezik i književnost. Sabrana djela. filozofija.-1967. Žedan kamen na studencu (pjesme. – Zagreb.). 1933. a potom i u Zagrebu. Kolajna (pjesme. prvo u Zemunu. 1954.).Ujević. 1937. Auto na korzu (pjesme. Dva glavna bogumila/Lav Tolstoj i Mahatma Gandi (1931. Razdoblje Prvoga svjetskog rata provodi u Parizu. gdje nastupa na javnim skupovima i objavljuje političke tekstove. Godine 1912. 1938. 12. studenoga 1955. Djela: Lelek sebra (pjesme. Nedjelja maloljetnih/Jedna podvrsta Moderne (kritička razmatranja.). Godine 1914.). putuje u Beograd. s obitelji preselio u Makarsku. Skalpel kaosa (članci. esejist. Tri razreda pučke škole završio u Imotskom. 1938.). sjemenište napustio 1907. Rukovet (stare i nove pjesme. 1931. Potom je u Sarajevu. Ljudi za vratima gostionice (članci. Ojađeno zvono (pjesme. Pripremao se za svećenički poziv. estetika). odakle ponovno prelazi u Beograd. stupa u Legiju stranaca. srpnja 1891. 1926. u kojemu živi sve do 1929. potom 1899. 1932. studije. U Zagreb se vraća 1919.). 5.).). u Klasičnoj gimnaziji u Splitu. klasična filologija.). studije. I-XVII (1963. Splitu i do kraja života u Zagrebu. eseji. Tin – Ujević. . Godine 1909. Školovanje nastavio 1902. Pjesnik.

V .

Fratrova oporuka (pjesme. Mirko (Bila. Što je Hrvatsko narodno vijeće (traktat. lipnja 1993. koji se djelomično sačuvao u prijepisu bosančicom fra Nikole Gojaka (čuva se u makarskom samostanu). Osnovnu naobrazbu stekao je u Fojnici. biva uhićen i osuđen na 4 godine zatvora u Zadru. – 28.).). a potom i posebno.).). 1675. srpnja 1920. Vidović. prosinca 1940. 1971.Vasilj.). nižu gimnaziju u Bos. Pripovjedač. Pisao ikavicom pod utjecajem dalmatinsko-dubrovačkog pjesništva. Djela: Pisme razlike na poštenje B. Nikola (Tramošnica Gornja. ?). prozni pisac. siječnja 1939.). Pučku školu završio u rodnom mjestu. 30. Djela: Oko godine 1674. Marije (1844. književni kritičar i glazbenik. Osnovnu školu pohađao u Tramošnici Gornjoj. a sada u Zagrebu. Pripovijetke i reportaže objavljivao u zagrebačkom Poletu. u Livnu. Kaznu mu povećavaju za tri i pol godine. suradnik Povijesnog instituta u Zadru. Hram nade (pjesme. 1976. Marko (Vasiljevo Polje kod Modriče.). Šamcu. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Stanko ( Međugorje. 1977. Ljetopisac. je u Francuskoj. Bijeli vitez (pjesme. 1964.). ožujka 1796. Oslobođen kao francuski državljanin zahvaljujući intervenciji tadašnjeg francuskog predsjednika Destainea. Vice (Fojnica. 1984. Prve pjesme objavio u listu širokobrijeških đaka Ruža. pouzdano se ništa ne zna. Vasiljević. Novi Ahasver (putopis.).). Pjesnik. Livno. Djela: Pripovijetke i reportaže – u listovima i časopisima. maturirao 1960. Pjesnik. u emigraciji u Lyonu. u Staroj Gradiški i Srijemskoj Mitrovici ostaje u zatvoru punih pet godina i dva mjeseca.). – Humac. gdje se istodobno usavršavao i u glazbi. 14. 1970. O njegovu životu i djelovanju do izbora za provincijala na provincijskom kapitulu u Fojnici 25. Ribnjak Bethesda (pripovijetke. 1980. a od 1965.). 1991. Od 1964. počeo je pisati Ljetopis.). Pisac. koji je kasnije Jelenić objavio u Glasniku Zemaljskog muzeja. st. studentskom listu Naši dani i drugim listovima i časopisima. Prigodom posjeta majci 1971. pripovjedač i putopisac. 20.). Djela: Pjesme ( s V. Hrvatski iranski korijeni (povijesno-lingvistička studija. Drijenove svirale (pripovijetke. Od 1963. 31. a gimnaziju završio u Gradačcu.D. XVII. 1984. Vidaković. Vučićevićem. stupa u brak s Lucienne Ravit i vraća se u Zadar kao francuski državljanin. Sakrivena strana Mjeseca (memoari. Pavićem i S. Vicić. tijekom života suradnik katoličkih glasila u BiH i Hrvatskoj. Djela: Povjerovali smo ljubavi (pjesme. Prvi je u Bosni uveo pjevanje na narodnom jeziku za vrijeme mise.). Odvjetnik u Gradačcu i Brčkom. VIII.). . 1993. U Zadru studirao na Filozofskom fakultetu hrvatski jezik i književnost i francuski jezik. filozofsko-teološki studij završio je u Italiji. 1981. 1734..

oko 1600. Brevis historiae de domo. Filozofsko-teološki studij okončao u Đakovu i Rimu. et familia Dobretich (1772. Grude. Razmišljanja krstjanska (1765. Pisac. . I (1887. Osnovnu i srednjoškolsku naobrazbu stekao je vjerojatno u rodnom mjestu. Cvit nauka krstjanskoga (1771. Scripta theologica. rujna 1928. Mila (Sovići. novicijat je započeo u Iloku. Pripisanje početaka kraljevstva bosanskoga (1775. Zemljoradnik i noćni čuvar. do 1947.). travnja 1848.). Luka (Sladinac kod Konjica. Vincetić. Carigradu i Livnu. Marko Roko (Ugljara. Glasnik jugoslavenskih franjevaca (1887/94. Djela: Moje pjesme (1996.). Philosophia naturalis seu phisica (rukopisi). Djela: Pisanka (pjesme. Djela: Uspomene o Rami i ramskom franjevačkom samostanu (1882. travnja 1918. Vlastelinović.Vilov.). Pisac. Osnovnu školu završio u Orašju.). kao veliki ljubitelj narodnog blaga. Jeronim (Usti kod Prozora. Pjesnik. Djela: Cvit mirisa različnoga krstjanskoga (1765. Bavio se pitanjima i problemima pravopisa. Osnove pismenosti naučio je kod župnika u Triešćanima. Vlahović.).). 1999. lipnja 1923. 18. Uz bavljenje poljoprivredom.). Augustin (Sarajevo. latinsku školu i novicijat završio u Fojnici. filozofsko-teološki studij završio u Italiji.). 16.). – Budim. Vlašić. 7. Svrha likarstva (1775.). latinskom i talijanskom napisao petnaestak knjiga. 21. Život svetoga Šime Zadranina (1765. Djela: Razgovor prijateljski među krstjaninom i ristjaninom (1736. Alfonzu (1890. Stjepan (Budim.). – Zaostrog. 2.). oko 1690. prikupljao podatke o stradanjima Domaljevčana od 1941. – Šćit.). 25. 1637.).) Trideset i jedan dan pred presvetim sakramentom po Torreu i sv.).). 16. srpnja 1747. st. Pjesnik. – sredina XVII. Slavodobitje krstjansko (1765. Vladimirović. De sacra Scriptura. Djela: Glas ravnice (pjesme. Vladić. Tractatus de Deo uno et trino. Orašje. Pisao pjesme i prikupljao narodne pripovijetke. Pjesnikinja.). travnja 1718. na hrvatskom. Gvozdić. Ivo (Domaljevac. danas Bačina – Ploče.).). Pučku školu završio u rodnom mjestu. Katekizam u propovijedi. O njegovu školovanju i životopisu nema mnogo podataka. Najveći dio svoga života proveo u samostanu u Zaostrogu. Pisac.). listopada 1942.). 1788. Pjesnik -poljoprivrednik. Gučoj Gori i Bugojnu.

). Stojan (Turkovići. svibnja 1943. 1996. Pesmi za prijatelje/Tečem s srcem Neretve in Soče (pjesme.). putopisac. Djela: Na smrt naslonjen (pjesme. 1999. govorim o ljubavi (pjesme.). 22.?). rujna 1989. Osim pjesama. Bio je profesor i ravnatelj Trgovačke škole u Travniku. Povijesni roman Izdisaji slobode – u rukopisu. kolovoza 1939.). Filozofski fakultet u Zadru. Pripovjedač.). Moj Mostar. U ovim riječima ćeš se prepoznati (pjesme. 1969. 1998. urednik u časopisu Republika i novinar na televiziji. pisao putopise. Ferid (Petrovaradin.). . Sabrane pjesme (1994. 1999. Što su mi rekli? (publicistika. srpnja 1992. a slavistiku i romanistiku diplomirala na Filozofskom fakultetu u Ljubljani. 1976.). 1971. 1994. Pružene ruke (pjesme. Greben (pjesme.). pokrenuo list Naša ognjišta. Pjesnik. Djela: Učinilo mi se da su zvijezde (pjesme. Vrbančić.). S F. Dopredsjednik Hrvatskog društva političkih zatvorenika. ljubavi moja (pjesme. Osušnica zemlje (pjesme. Više godina robijao na Golom otoku. 26.). 2000.). 2. Ferdo – Maglajlić. 1992. književni kritičar. 1971. Nakon šutnje (publicistika.).). Trebinje. Šibanica (pjesme. Radio kao profesor.).). Pisao pod pseudonimom Ferid Maglajlić. 1969.). gimnaziju u Zagrebu. Čavli (pjesme. 1990. Visoku komercijalnu akademiju u Beču.). Ljubuški. Pjesnik.). Ponad vode (putopisi.). redaktor.).). Ko je zemlja darove delila/Kad je zemlja darove dijelila (pjesme.). Na rukama me u grad donijeli/ Na rokah so me v mesto prinesli (pjesme. Kad kažem Riječ. Duvanjska rapsodija (pjesme. 1999. Na Pedagoškom fakultetu u Ljubljani radila kao viša predavačica. 1986. Siga (pjesme. Pjesnik. 1977.). Djela: Iz starog vilajeta (pripovijesti. Djela: Pjesme (1964.).).). Un soffio della terra di Erzegovina/Dah zemlje Hercegovine (pjesme. Sapeta jedra (pjesme. Vučićević. Pedagošku akademiju u Sarajevu. 7. Riči s ruba vrimena (pjesme. Cijeli vijek tihe čežnje/ Za življenje tihega hrepenenja (pjesme.). oglede i prevodio s francuskoga jezika. Vranješ. Usred jarka sunca /Sredi jarkega sonca (pjesme. Vučemil. 1985.). Podmornica (putopisi. Pomrčina (pjesme. .). 2000.). nižu gimnaziju i Učiteljsku školu završila u Mostaru. 1966. Antun Mladen (Humac. 1997. 28. – Split. Srednju školu završio u Metkoviću. Osnovnu i Građansku školu završio je u Ogulinu. lektor. 1994. 1969. 1965. Radio kao socijalni radnik i kazališni redatelj u Rijeci. 1909. – Zagreb. 1996. 1986. Tomislav Grad. Susreti na duvanjskom polju (pjesme. 1992. Vlašićem u Tomislav Gradu 1971.).).Pučku školu. 1983. srpnja 1941. Nevine travke (pjesme. Djela: Na zapanjenoj obali (pjesme. 1873. prevoditelj.). Andrija (Oplećani. književne kritike.). Diplomirao hrvatski jezik i književnost na Pedagoškoj akademiji u Rijeci i sociologiju u Ljubljani. 1979.

filozofsko-teološki studij u Sarajevu. prosinca 1892. 1992. svibnja 1949. Ante (1927. 1980. 1966. Zmije odlaze s onu stranu svijeta (pjesme. Nek zvone zvona (pjesme.).). književni kritičar i polemičar.).).).).). 1987.). 6. Izabrane pjesme (1999. 1965. 19. 1994. Pjesnik. Glavni i odgovorni urednik mjesečnika Zapad (Široki Brijeg). Trebinje. 1943. Osnovnu školu završio je na Plehanu. Foraizmi (aforizmi. Široki Brijeg. 1937. Čempres u zavičaju (izbor. Djela: Ratni posavski motivi (pjesme. 1988.). gimnaziju u Visokom. Popravni ispit (pjesme.Vukić. Aforist. Putnik na svoju odgovornost (pjesme. Pjesnik.). Kraljica puteva (pjesme. veljače 1933. pisac za djecu.).-1945.). rujna 1949. Drvo s paklenih vrata (roman. Djela: Između redova (aforizmi. Dan hapšenja Vile Vukas (roman. 1995. Pučku školu i gimnaziju završio u rodnom mjestu i Trebinju. Sedam vječnih pitanja (pjesme. veljače 1973.). 1961.). Pčela i metak (pjesme. Osnovnoškolsku i srednju naobrazbu stekao u rodnom mjestu. 1962.).). – Osijek. Vukoja. Diplomirao sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Anđelko (Trebimlja. Gramatika ili progonstvo (pjesme. 1987.). 1971. Široki osmijehhumoristična kronika Širokog Brijega (1996.). Jedina nada (pjesme. Čudotvorna biljka doktora Engela (roman. 1940. Strijeljanje ustaše Broza (roman. Glasniku sv. Poezija (izbor. Vukoja. Franjevačkom vijesniku (1933. 2.) Vuletić. Miljenik Partije Buharin (drama. Ugostitelj po zanimanju. Završio gimnaziju na Širokom Brijegu. 1994. Pisma nebeskom gromu (pjesme.). Terra Tolis na vjetrometinama života (pjesme. 13.). Klesar Tadija Tegoba (roman za djecu. Kad budem velik kao mrav (pjesme. 1973. Ivan (Ljubuški.). Derventa.). Djela: Pripovijesti. 1968. Djela: Gorko sunce (roman. 1985. Franjo (Ljubotići. 1998.). 10. 1990. Bosni Srebrenoj. 1980.).). Vrhbosni. Pjesnik.-1940. 1997. 1958.). Izbor za vas (pjesme. 1929. 1992.). . Dobrom pastiru.). Deveto čudo na istoku (roman. 1967.). 1985. 1931. 1996. Filozofski fakultet (književnost) u Beogradu. Tajna večera (pjesme. 1963. 11.). članci o narodnim običajima-u Napretku (1916. studenog 1969. 1996. Djela: Metafizika kamena (pjesme. crtice. Sarajevo a zalazi sunce (pjesme. Marko Skejo (Tolisa. dramski pisac.).).).). Jadi mladog karijerista (roman.). prevoditelj s francuskoga jezika. 1989. 1989. 1997.). romanopisac.). Vuletić. Križaljka za čitanje sudbine (pjesme.). Živi u Tolisi.).). studirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Juro (Šušnjari. Pisac. Andrija Hebrang (drama. 1977. 1984.).

1983. studenoga 1998.). Pjesnik i prosvjetitelj. siječnja 1937. Zemlja zumbulova (pjesme. Ima sunca za sve nas (pjesme. obnavljao crkvene objekte. 10. gimnaziju na Širokom Brijegu i Dubrovniku.). Osnovnu školu pohađao u Gracu.-1963.). . Neum.). 1995. 12. – Los Angeles. u Whayali (Australija) otvorio hrvatsku školu. 1970.). Bavio se folklorom i crkvenom glazbom. Putokazi (1997.). Djela: Plamenovi duše (molitvenik. 1998. Petar (Podžablje. Šjor (zbirka poezije i proze. a teologiju studirao u Zagrebu (1955. Čuvar svetoga groba (epske pjesme.). 1967.Vuletić.).

Z .

-1870. Mostar. kolovoza 1864. 8. Konjic. 1996. 1934. veljače 1937. . Djela: Constitutiones papales.).). Plehan: Ponovno rođenje (monografija. Učiteljsku školu u Sarajevu. Osnovnoškolsku naobrazbu stekao u Mostaru. Vikar Bosanske vikarije. lipnja 1956. Kao narodni učitelj službovao u nekoliko mjesta Bosne i Hrecegovine. Još kao dječak obolio od sušice. Djela: Mostarski dnevnik (ratni dnevnik. generales ac Boznne observantiales. crtice. Bijeli put crna zima (dokumentarna proza. Napisao je prvo povijesno djelo o Bosanskoj vikariji. Kulturni povjesničar i ljetopisac. Čuvari dostojanstva (priče.).). (1996. 1989. Stradanje Hrvata Plehanskog kraja 1941.).). Po završetku Teološkog fakulteta. Djela: Filip Lastrić-Oćevac: 1700-1783. Prozni pisac. 1999. magistrirao i doktorirao u Ljubljani (oblast kulturne povijesti Bosne i Hercegovine). 1997. Pisac i folklorist. gimnaziju završio na Humcu. Sjeme mudrosti (propovijedi.). 1995. Zlomislić. 1982. – 30. 1961. 1998.). gimnaziju u Subotici. Blaž (Zalka u Madžarskoj. O njegovu životu nema mnogo podataka.) Zirdum. 4. Osnovnu i srednju školu završio je u Zenici. povijesna građa. Anto (Plehan. Fakultet industrijske pedagogije u Rijeci. ožujka 1900. Iz sačuvanih ljetopisa tek saznajemo da je tri puta bio vikar Bosanske vikarije. Gesta vicariorum Bosnae. (s Ivanom Čičkom.). oko 1370.-1976. svibnja 1950. Zovko. u kojemu je opisao rad svih bosanskih vikara do godine 1440. pjesme.).). Brončani mač (legende i priče iz davnina. I poslije svega (pjesme. pisac na latinskom jeziku.). 1996. – 1967.). Dvije islamske pjesme na hrvatskom jeziku (1899. Djela: Suhi zdenac (pjesme.). (monografija. Hinko (Ostrožac. Blažanov Andrija (Žeravac. 1999.).). Derventa. Otrgnuto zaboravu (priče. Ulice nekada i sada (monografija.).).Zalčanin. a teologiju u Sarajevu (1969.). Pisma bosanskih franjevaca 1850. Hrvatstvo po narodnoj predaji i običajima u Herceg-Bosni (1900.).). pripovijetke – u časopisima. fra Mato Nikolić (romansirani životopis. Pjesnik.). Djela: Hercegovske i bosanske narodne pjesme (1888. Ivan (Mostar. 1991. 1959.-1947. 2000. Zirdum. 20. Djela: Jahači svjetlosti (legende i fantazije.). Radoslav (Polog. Zovko. Derventa. Pripovjedač.). Medico laureato-dr. 2000.). Pučku školu završio u rodnom mjestu. – oko 1440. 4. Moć ulice (pjesme. 1961. Rodom je iz Zalke u Madžarskoj.

Kap po kap (pjesme.).).Zovko. Pjesnikinja. Zrakić. Studij teologije završio u Đakovu. Ž . Piše za djecu i odrasle. Vesna (Mostar. 1994.).).). 1995.). Ljubav sudski podijeljena (roman. Đuro (Zasavice. 15. Djela: Narodno blago i običaji livanjskog kraja (1994. 1996. 1996. rujna 1965. Oko petnaest godina pastoralno djelovao u Njemačkoj. Livno. a Pedagošku akademiju u Osijeku. Djela: Čuvari svjetlosti (pjesme. Pjesnikinja. Bosanski Šamac. Djela: Svi me vole samo tata ne (roman. 25. Ištuk. rujna 1945.). 1967.). Ruža (Orguz. Kao učiteljica hrvatskog jezika radi u osnovnoj školi u Livnu. Srednju školu završila je u Livnu. Romanopisac. Zubac.

Djela: Svjetlost Međugorja (s Pavom Mikićem. Slavonije i Srijema do konca XVII.). 1988. 1994. Sumrak Bosne i Huma (romansirana povijest. 1944.).). . U Novom Sadu diplomirao povijest 1968.). Osnovnu naobrazbu stekao u rodnom mjestu i Orašju. Gorka čaša (pjesme. roman. stoljeća i povijest Hrvata Bosanske Posavine do početka XX. magistrirao u Beogradu 1974. Više godina radio u Austriji i Švicarskoj.). Bio veleposlanik Bosne i Hercegovine u Madžarskoj.). Joso (Kostrč. a doktorirao 1978. Povjesničar i romanopisac. Pjesnik i slikar.). Djela: Koraci u sjeni (pjesme.). Orašje. Živković.Živković. stoljeća (1994. 1990. stoljeća (1996. 1. a u Kostrč se vratio 1990.). 1997. Profesor povijesti na Filozofskom fakultetu u Zadru. Čekati dugu (pjesme.. 1997. Orašje. Povijest Bosne i Hercegovine do konca XVIII. Pavo (Kostrč. Etnička i vjerska povijest Bosne i Hercegovine. Objavio više povijesnih knjiga i preko stotinu radova iz povijesnih znanosti u periodici. godine. travnja 1960..

ABECEDARIJ .

ožujka 1975. pjesnik. 9.).). studenoga 1948. Pjesnikinja.). 8. – Mostar. Pjesnikinja.). Tuzla. 17. siječnja 1887. Zlata (Klobuk. Stanko (Guber. Pjesnikinja i romanospisateljica.). Istraživač književne i kulturne prošlosti Bosne i Hercegovine. Ančić.). srpnja 1951.). Alaupović. ožujka 1813. 24. Bakarić. veljače 1624. Petar st. Ivan (Lipa kod Duvna. Alilović. Pjesnik i pripovjedač. Livno. Grude. Frano (Zadar. 7. pisac. Pjesnik. siječnja 1882. Dramski pisac i pripovjedač. B Babić.).). rujna 1944. Đulvat. Prozni pisac. 15.). prevoditelj i filolog. 5. povremeno novinarka i prevoditeljica s francuskog i na francuski jezik. travnja 1935. 25. Pjesnik. veljače 1939.). Ivo Mijo (Čanići. 29. Arapović. Tugomir (Dolac kod Travnika. rujna 1903. siječnja 1940. Italija. svibnja 1942. 25.).).). – Beograd. (Posušje. 24. 13. Ljetopisac. Dobitnik Nobelove nagrade za književnost (1961. Ljubuški.). 11.). . Zdenko (Bugojno. esejist i putopisac. Arapović.). 1940. oko 1333. Pripovjedač. Novinar i pripovjedač. Bago.). 1444. Slavonski Brod. Vera (Mostar. listopada 1892. kolovoza 1870. Niko (Gradac. Ivan (Ružići. Pripovjedač. – Zagreb. – Zagreb. Anić. srpnja 1959. 26.A Adžamić.). travnja 1958. listopada 1873. 17. Bakula. Sanski Most. Bartol (okolica Alverne. 9.).). – Ovčarevo. Spisateljica za djecu. Baltić. Pisac. Petar ml. 10. veljače 1956. Ljerka (Sarajevo. Jakov (Bukovica kod Travnika. kolovoza 1960. ožujka 1965. Modriča. 2. Marijan (Bukovlje. Alvernski. listopada 1906. listopada 1946. Anto (Donji Kladari. Pjesnik. 22. srpnja 1685. Andrijašević. 11. Andrić. 24. Sanja (Travnik. Baković. 2. Pjesnik. travnja 1997. Bakula. Slavo Antin (Čitluk. Pjesnik. pripovjedač. – 24. Pjesnik. veljače 1924. 18. – Zagreb. 18.). 4. 11. (Batin kod Posušja. Pjesnik i pripovjedač. travnja 1953. Alković. Nevesinje. na moru. 4.). – Ancona. prosinca 1879. Andrić. Tomislav (Kljevci. romanopisac. Pisac. Alfirević. Ivo (Dolac kod Travnika. esejist. Borislav (Bišina. Šesti vikar bosanske vikarije. svibnja 1816. 30. Antunović. Artuković. – Cetina kod Vrlike. – Sarajevo.

Hrvoslav (Stobi. – 1992. 6. 20. Borozan. travnja 1839. Jelena (Osijek.). 6. kolovoza 1930. Rafo st. 9. 4. listopada 1846.). Bašić.). svibnja 1947.). 24. srpnja 1944. Pjesnik. Posušje. – Doboj.). 22. književna kritičarka. 13. rujna 1939. književni i filmski kritičar. veljače 1957. kolovoza 1924. Bandulavić. Barišić. Pjesnik i novinar. – Široki Brijeg.). 30. 14.). 1958. siječnja 1772. Jakov (Tomislav Grad. Mato (Bosanski Šamac. 4. 24.).). Bosanski Šamac. 1918. 16. 23. Makedonija. – 7. književni kritičar i novinar. Romanopisac. danas Uskoplje. 27. Blažević. pisac za djecu. Tolisa. 25. 31.).). Mirko (Dragićina. Pisac. travnja 1970. Blažanović. Baotić. Romanospisateljica i etnografkinja. 1957. ožujka 1785. Stanislav (Broćanac.). kolovoza 1912. Danijel (Kreševo. Mijo Vjenceslav (Fojnica. Ljetopisac. – Kraljeva Sutjeska. Pjesnikinja. Belović. Ban.). – Bretanja.). Šamac. Luka (Donji Hasić. 21. lipnja 1953. Esejist. Pjesnik i novinar. – 16.). Ban. Orašje. Nenad Valentin ( Mostar. (Oćevija. st. Pisac. listopada 1902. Pjesnik. Prozaist i dramski pisac.). Baotić. . Pjesnik. Ljetopisac. – Kalifornija. Berezovska. Andrija (Osredak kod Doboja. Stipo (Komarica kod Dervente. Hercegovine i Južne Hrvatske. – prva polovica XVII. travnja 1945. Ivan Mato (Blaževići na tromeđi Bosne. ožujka 1954. 25. redatelj i scenarist.). svibnja 1976. – 14. 16. Biskup i pisac. lipnja 1965. Blažanović. –Tramošnica. Ljubica (Drinovci.). 25.). Pisac. Mira (Dobrići. Barbarić. esejist.). studenoga 1966. 1. Bos. Ilija (Donji Hasić. studenoga 1805. Miroslav (Kostrč. travnja 1908. Blažević. Ljubo (Zenica.). Tomislav Grad. Čitluk. novinarka. Beljan. prosinca 1720. 1987. Pjesnik. putopisac.).). studenoga 1955. listopada 1893. Bernadžikovski. Stjepan (Donji Hasić.). Pjesnikinja. srpnja 1957. 20. 1708. druga polovica XVI. 8.). Bašić. Tihomir (Posuški Gradac. 11. – 26. listopada 1857. Pjesnikinja. Pisac. romanopisac.Balvanović. srpnja 1797. Bosanski Šamac. Pjesnik i romanopisac. Bogdanović. Boban. Pjesnik. Begić. Barišić. Marijan (Kreševo. Pjesnik. Pisac. – Zagreb. Benac. Ljetopisac. lipnja 1946.). 24. Posušje. pripovjedač. prosinca 1949. Francuska. Ivan (Skoplje. – Novi Sad. Pjesnik. rujna 1970. Benović.). Benić. 1953. Bor. Anto (Kostrč. Vesna (Sarajevo. Batinić. Hrvoje – Hrgić. Prozni pisac i pjesnik. 16. Vjekoslav (Sarajevo.). Barukčić. Blažanović. Vladimir (Travnik. st. 25. – Slavonski Šamac. Aneta (Sarajevo. veljače 1870. rujna 1957. kolovoza 1863. 16.). Bono (Ćatići kod Kaknja. studenoga 1944. Pjesnikinja. Pjesnik. 15. 3. ožujka 1948.

Marko (Crnići. dramski pisac i književni povjesničar. – 21. Šekelja. 28.).). siječnja 1913. Budak.). Bubalo. kolovoza 1933. Mila Bernardina (Sovići. 28.). Bračuljević. Pjesnikinja.Bosiljevac. – Mostar. Brigić. Putopisac. Krunoslav Kosta (Polje kod Travnika.). Josip Dobroslav (Jošava kod Odžaka. Brišničanin.). Pjesnikinja. Bošković. 31. Arhanđeo (Vareš.). SAD.). Pjesnik. 2. – Sarajevo. 23. 2. lipnja 1917. studenog 1901. Marko (Tomislav Grad. pripovjedačica i dramska spisateljica. prevoditelj s njemačkog i na njemački jezik. siječnja 1939. 11. kolovoza 1952. Božić. Biskup i pisac. Pjesnik. Pjesnikinja. Uskoplje.). Vinko (Grgurići. Buconjić. prosinca 1998. romanopisac. Franjo (Voljice. 27. 1944. 30. 1957. Pjesnik. Marija Ancila (Turčinovići. siječnja 1933. etnograf i povjesničar. Pisac. Budimir. srpnja 1945. Pripovjedač. siječnja 1909.). Uskoplje. Prozni pisac i esejist.). Slavica (Derventa. Bubalo. Pjesnik i književni povjesničar. pisac udžbenika i filoloških rasprava. Pjesnik i putopisac. Pjesnik i novinar.).). 22. Buljan. romanopisac. – Vancouver. Pjesnik i prevoditelj. Široki Brijeg. Nikola (Ilići.). Pjesnik i pripovjedač. 17. Bubalo. 3. Brešić. 1958. dramski pisac i esejist. 25. ožujka 1855.). Brkić. . studenog 1737. – Sarajevo. – Steelton Pa. Pisac i sakupljač narodnog blaga. veljače 1868. srpnja 1863. svibnja 1947. lipnja 1957. – Rim. Pjesnikinja. rujna 1935.). Nevenka (Donja Ričica.). Ante (Trebinje. Brković. Dubravko (Tomislav Grad. – Drinovci. Buconjić. 11. Đuro (Osijek. Grude. travnja 1873. 2. Široki Brijeg.). prosinca 1957. 1898. travnja 1953. Nikola (Neum Klek. 24. – 16. 1956. književni kritičar. Crnogorac. 11. – Sarajevo. Pjesnik. Pjesnik. Janko (Turčinovići. rujna 1865.). Pjesnik. 1685. Mostar.). Zdenko (Tuzla. C Cettineo. 2. Brkić. Bujher. Ciprijan (Studenci. Livno. 15.). Bošković. 26. prosinca 1910. Jakov (Turčinovići. 8. Ivica Strikan (Usora.). siječnja 1900. Široki Brijeg. listopada 1883. travnja 1834. 1937. 11. kolovoza 1894. – Split.). 14. Pisac. 12. rujna 1860. Paškal (Drinovci. Pjesnik. Pjesnik. siječnja 1924. 21. Drago (Sarajevo. Bralić. Bubalo. – Split. 22. travnja 1943.). Pero (Trebinje. 17. veljače 1959. 19. Pisac.). Budulica. Lovro (Budim.

). Pjesnik i književni kritičar. esejist.).). Čolić.). siječnja 1983. Pjesnik. novinar. Modriča. 8. 21. Pjesnik. – Zagreb. – 3. Ćorić.). Pjesnik i putopisac. veljače 1855. Književni povjesničar i esejist. Pjesnik i romanopisac. – Banja Luka. esejist. Pisac. pripovjedač.). srpnja 1927.). 22. 21.). kolovoza 1995. travnja 1889. Pripovjedač. Stanislava (Ćulanića Stan. – Zagreb.). 21.).). Pjesnik. Ćorić. Čengić. Sanski Most. antologičar. Luka (okolica Baje. rujna 1955. Pisac. Čutura. Čižek. – Baja. Čuturić. Č Čale. Književni povjesničar. Velibor (Odžak. – 9. listopada 2000. teatrolog i prevoditelj. Pjesnikinja i pripovjedačica za djecu. Fojnica. Augustin (Kreševo. Marko (Garevac. prevoditelj s ruskoga jezika. Čuić. 26. Kotor. 1. Chicago. – Lemont. 3. Tomislav Grad. studenoga 1923. Ć Ćavar. 24. . Ćulanić. Tomislav Grad. Pripovjedač. Leonardo (Otigošć. književni kritičar i pisac za djecu. 26. Čarapina. 25. kolovoza 1928. Mate (Međugorje. Čičić. 14.). travnja 1771. listopada 1885. 2. ožujka 1913. siječnja 1949. Šimun Šito (Paoča. listopada 1881. Čilić. Augustin (Stara Rijeka. Tomislava Kata (Ćavarov Stan. Tvrtko (Bihać. 22. Čitluk. 1. kolovoza 1993. Ćorlukić. lipnja 1911. – Okučani. Stjepan (Bukovica. Anto Antonije (Banja Luka. Vjenceslav (Đenovići. Čilić. pisac za djecu. Anto (Vrhovi. kolovoza 1932. romanopisac.). Kustos Bosne Srebrene i pisac. Čerkez. dramski pisac. Tomislav Grad. Pjesnik. Frano (Trebinje. siječnja 1947. studenoga 1990. 19. srpnja 1952.). rujna 1944. dramski pisac. svibnja 1930. 25. – Sarajevo. – Sarajevo. romanopisac. 10. 1951. Pripovjedač. romanopisac. Pjesnik. 1707. 14. rujna 1945.Cvitkušić. esejist. Pripovjedač.). 5. Vladimir (Sarajevo. Franjo (Rastovača. Dragan (Zenica. prosinca 1933.). lipnja 1998. 1. dramski pisac. veljače 1929. Derventa. veljače 1959. Ćosić.). Čubelić. 24. 27. Čuturić. – Dortmund. Boris (Kreševo.).). pisac za djecu. Povjesničar književnosti i folklorist.). 7. dramski pisac. 28. Pjesnikinja. 1964. 1963.

– 17.). 8. Kristijana Zoraja (Lich. Pjesnik. (Gradina. 1520. Derventa. Pjesnik. Jozefina (Šušnjari. Nedjeljko (Vareš. 21. 1933. kolovoza 1631. Divković.). – Breške kod Tuzle. Dobretić. Italija. Džaja. Pjesnikinja. Biskup i pisac. 24. Dretar. prosinca 1972. Kulturni povjesničar i književnik. 26. Pjesnik. 20. esejist. Pjesnikinja. 1706. 10. književni kritičar i povjesničar. prosinca 1906. svibnja 1921. Pjesnik. – Gorica. Travnik. DŽ Džaja. Njemačka. Dugeč. Dujmušić. putopisac.Ćosić. 2. Juraj (Srebrenica.). 22. Književni kritičar i pedagoški pisac. 14. 8. siječnja 1885. rujna 1867. Ćurak. Ćurić. 31. Rastislav (Podhum. Dvorniković. 12. 1861. 2. pripovjedač.). svibnja 1988. 2.). travnja 1850. Pjesnik i pisac povijesnih zabilježaka. Rama. Pjesnik. Dragišić. Zvonko (Beška. 1563. Tomislav (Nova Gradiška. Dugonjić. – Banja Luka. – Olovo. Dragan (Gradačac. 3. Livno. Dominković. pisac povijesnih zabilježaka i vjersko-poučnih članaka i refleksija. srpnja 1956. Marko (Brnjići kod Jajca. Dobretić. Humanist. kolovoza 1952. siječnja 1784. Ilija (Dobrići. – Sarajevo. Novinar i pjesnik. Bihać.). D Dautbegović. listopada 1954.). filozof. Petar A. oko 1448. Konjic. Miroslav (Koprivnica. Pisac. Književni kritičar. Pripovjedačica. studenoga 1921.). Pedagog. Drmić. Blaž Radomir (Tolisa. Vrhovčić. veljače 1948. Franjo (Kralje. veljače 1976.). Malkica (Zavidovići.). Književni povjesničar. listopada 1918. Pisac. 3. 14. Stara Pazova. Tomislav Grad.). Mato (Kupres. – Visoko. 1. 1971. 8. rujna 1916. ožujka 1945. 19. 19. ožujka 1885.). Ivo (Nova Bila. veljače 1949. Krajinović. esejist i književni kritičar. Ljudevit (Zagreb.). skupljač i zapisivač hrvatske narodne duhovne i materijalne kulture. 14. Derventa. travnja 1832. Dragić. Dragić. – Fojnica.). lipnja 1936. listopada 1884. Kupres. Drušković. – Varaždin. Marko (Gmići.).). Poljana na Makljenu.). Matija (Jelaške kod Olova. teolog i pisac.). – Barleta. – Sarajevo. . Pjesnik. Ljuboje (Šaptinovci kod Našica.). 10.).). Drljić. 6. Pjesnik. srpnja 1957. prosinca 1900. Dlustuš.

Pjesnik i pripovjedač. 9. 22. – 1913.). 6. 20. Đurđević.). veljače 1954. Derventa.). Finka (Travnik. esejist i prevoditelj. Pjesnik. rujna 1937. Gavro (Bukovice. Tvrtko (Vareš.Džaja. 29. novinar i prevoditelj. srpnja 1945. Dario (Sarajevo. Pjesnik za djecu. Gavran. Travnik. Uskoplje.). 1956. 1848. prosinca 1765. Džambo. Derventa. 28. Ljubuški. 24. lipnja 1973. Gardaš. listopada 1940. Rajko (Donja Vast. rujna 1921. – Humac. listopada 1909. Kupres. Martin (Doljani kod Stoca. Zavidovići. Pjesnik. pripovjedač i dramski pisac. srpnja 1913. Memoarist. Romanopisac i kroničar.). Džalto.). Filipović. 18. Glibo. Gavranić. Anto (Agići. Đ Đikić.). književni kritičar. 24. listopada 1924. – Zagreb.). Ladislav (Grahovik. Derventa. Maglaj. ožujka 1954. Mara (Komarica. Pisac i prevoditelj. Glavaš. siječnja 1961. Pjesnikinja. Pjesnik. 5. Književnik i publicist. Ignacije (Vareš. Filipović. Pisac. Jure (Bijača. Stanislav (Careva Ćuprija. 21. Pjesnik i pripovjedač za djecu.). Gavran. Pjesnik i novinar. Pjesnik.). Tomislav Grad. veljače 1914. 21. listopada 1931.). Pjesnikinja. Džakula. 20. Radoslav ml. – Sinj. Galić. 10. romanopisac i pripovjedač za djecu i odrasle. Pjesnik. – Bugojno. 27. Stjepan (Voljice. Ljuba (Mrkodol. Pisac i sakupljač narodnoga blaga. 17. 27. Šimo (Breza. 1938. rujna 1904. Pjesnikinja.). Pisac. studenoga 1867.). 1946.). E Ešić. Pripovjedač i novinar. Radoslav st. Džamonja. 30. F Femenić.). 1688. 9. Jozo (Matina. Željko (Koprivnica.). Jeronim (Rama. 8. .). Književni kritičar. G Galić. književni kritičar. Stolac. (Drinovci. 9.). Prozor-Rama.). Fišić. – Banja Luka. prosinca 1949. Glavaš.). Tuzla. (Drinovci. romanopisac i pripovjedač. listopada 1893. siječnja 1955.). veljače 1945. svibnja 1938. Franjo (Pješivac.

Jakovljević. Ružica (Kupres. rujna 1923. siječnja 1999. feljtonist. Ilija (Mostar. – 1901. Marijan st.). kolovoza 1877. Pjesnik i prevoditelj. – 1957. Vinko (Posuški Gradac. 1954. Pjesnik. Pisac. Pripovjedač i novinar. romanopisac.). Snježana (Široki Brijeg. 1850. 1967. Stjepko (Dol kraj Staroga Grada na Hvaru. – Zagreb. Mostar. 5. Novinar i pripovjedač. 1948. 25. Andrija (Luka kod Martinske Vesi. 1884. 1876. listopada 1736. Pjesnikinja.Golemac. dramski pisac.).). Ivandić.). 29. ožujka 1952. Ivanković. . Livno. Gotovac. – Zagreb. 23. 5. studenoga 1909. Pjesnik. 26. Franjka Bernardina (Zenica. (Banja Luka. Ljubušak Petar (Ljubuški. Jakobović. Jakovljević. – Zagreb. Viktor (Sarajevo. Prozna spisateljica. Marela (Mostar. književni kritičar i esejist. prevoditelj. Romanopisac i pripovjedač. Željko (Vareš. 28. siječnja 1992. Ivanišin. Jakovljević. listopada 1930. pripovjedač. 4. Ivančić. Pjesnikinja.). Povjesničar i pisac. 29. Ilijić. Putopisac. Pjesnik.). Grgurev. Silvestar (Donja Drežnica. Grmović.). 7. Živković.).). Ištuk. 29. Varešanin. 17. esejist. siječnja 1932.). Književni povjesničar i esejist. kolovoza 1954. 21. Jelinić.). Zavidovići. Slavko (Kablići. Pjesnik i prozni pisac. Jakiša.). Jelenić. 18. pisac za djecu.). Stojan (Mostar. J Jagatić. prosinca 1853.). – Vodice. Jozo (Čapljina.). pripovjedač. Zlatko (Brčko. travnja 1950. Pjesnikinja. siječnja 1945. Pjesnik. – Kraljeva Sutjeska. romanopisac. listopada 1899. travnja 1943. – Fojnica. ožujka 1959. 22. Pjesnikinja. Vedrana (Livno.). 1933. Pjesnik. 25. književni kritičar. Pripovjedač i romanopisac.). Pjesnik. 16. Dramski pisac. Grubišić. Nikola (Trebinje. Jerkić. – Zagreb. kolovoza 1931. listopada 1948. 1. ožujka 1813. književni povjesničar. Hrnjkaš. Posušje.). Jakovljević. Ante Mate (Vinište.).).). prosinca 1956. 12. Viktor – Strauch. Hubert (Mostar. pripovjedačica i dramska spisateljica za djecu. Pisac. 1960. 1890. Gotovac.). – 21. 1. 1946. travnja 1780. 18. siječnja 1898. Pjesnik i publicist. Grgo (Vareš. ožujka 1959. – Zagreb.). I Ilijić. 10. Šibenik. H Horvat. Julijan (Riječani kod Modriče. Ivo (Vodice.

Jozić.). svibnja 1857.). studenoga 1994.). K Kaćunko. Pjesnik. Frano (Glavice. Blago (Crnač.). Stanko (Široki Brijeg. Jurić. – Kraljeva Sutjeska. Pjesnik. Josić. Široki Brijeg. svibnja 1906. studenoga 1942. Božidar (Čerin. Štefa (Cazin. Pripovjedač i pjesnik za djecu. – Sarajevo. Komušina. 5. siječnja 1941.). veljače 1889. Eugen (Livno. prosinca 1947. – Roško Polje. – Zagreb.Pjesnik. ožujka 1820. 19. Jurić. Kristina (Zenica. Jozo (Posušje. kazališni i likovni kritičar. Livno. siječnja 1910. Memoarist. – Zagreb. glazbeni.). Jergović. Bugojno. Memoarist. Jakov (Bijelo Brdo. listopada 1993. sakupljač narodnih pjesama. srpnja 1948. Pjesnik.). Konjic. 24. 20. 14. feljtonist. 26. Karačić. Jukić. Romanopisac. književni. – Mostar. prosinca 1868. romanopisac. esejist. 26. Jurjević. pripovjedač i publicist. Pjesnik. 2. Jurišić.). Pisac putopisa i povijesne proze. rujna 1910. srpnja 1891.). Vladimir (Bjelovar. lipnja 1955. 28. listopada 1840. 1. 9. 16. feljtonist. 27. 26. ?). srpnja 1918. Pjesnik za djecu i mladež. – 1998. – Sarajevo. svibnja 1966. Karačić. 24. – Gorica kod Livna. Čitluk. Jurčić.). Pjesnik i pripovjedač. 24. Karačić. Pjesnik. 28. Blaž (Rapače.). Derventa.). Jakov Klišanin (Gorani.Jelić. Pjesnik i kulturni radnik. Jelić. Pjesnikinja. studenoga 1971. Pripovjedačica i romanospisateljica. Nikola (Kovačić. 5. 6. polovica svibnja 1945. Jukić. 3. 2. likovni kritičar. Marko (Johovac.). Ante (Crnač.). Esejist. Dramski pisac i pjesnik.). Pripovjedač. svibnja 1930. Jenko.). studenoga 1889. 2. ?). rujna 1914. Pjesnik i pripovjedač. Ante (Tuzla. 8. svibnja 1927. svibnja 1985.). pjesnik.). 18.). 27. Pjesnik za djecu. 25. Vendelin (Gornji Crnač. Jurkić. kolovoza 1954. Jukić. Tuzla. – Novi Marof kraj Zagreba. prosinca 1896. Jelić. srpnja 1818. Doboj.). Miljenko (Sarajevo. 2.). – 25. 21. Jezidžić. Jukić. aforist i epigramist. Pisac. Tvrtko (Vareš. kolovoza 1946. travnja 1886. Široki Brijeg. . 1950. esejist i književni kritičar. Jakiša Jakov (Široki Brijeg. 24.). veljače 1927. 10. Jurkić. Ivan Franjo (Banja Luka. Karamatić. prosinca 1965. Mirko (Livno. Pjesnik i književni povjesničar. – Beč. Pjesnik. – Livno. Franjo (Jurići. Juraj (Brusje na otoku Hvaru. Narcis – Matić. 8. veljače 1873.

putopisac.). 28. Karlovčan. 1. 22. Zvonimir (Banja Luka. Pjesnik. kolovoza 1912. prosinca 1915. 8.). 21. 7. Knezović. Vujica. Koroman. 3. Pjesnik. književni kritičar. Kordić.). studenoga 1910. lipnja 1914.).). studenoga 1947.). Marija (Priluka. Pjesnik i publicist. Nikola (Grljevići. Pavo (Vidovice. listopada 1964. Stjepan (Sarajevo.). Pensilvania. Kljuić. Kraljeva Sutjeska. 20. Kocaj. Željko (Sarajevo.). 12. Pjesnik. Odžak. dramski pisac i esejist. Kordić. travnja 1948.). Šamac. 1904. veljače 1945. – 1945.). Pjesnik. 1. 1972. rujna 1950. Pjesnik za djecu. esejist. 29. Komarica. Ljubuški. Konta. prosinca 1947. Književni povjesničar i esejist. 26. Josip (Trnovača. Nada (Sarajevo. Ivo (Grebnice. ožujka 1965. ožujka 1995. – Vitina.Karaula. travnja 1915.). Pjesnik i književni kritičar. Tešanj. ožujka 1954. lipnja 1993. Pjesnik i prozaist. Uskoplje. 21. rujna 1942. – Sarajevo. ožujka 1953. Zdravko (Tihaljina. Komarica. 25. 25. Ljubuški. 1959. Ljubuški. Memoarist i publicist. Marko (Jakotina. 27. Antun (Varcar Vakuf / Mrkonjić Grad. 16. 19. 20. 20. – Wilkes-Bare.). Lucijan (Grljevići.). ožujka 1952. Novinar. Koščak. novinar. siječnja 1889. Pisac. 8. – Čerin. 22. Pjesnik. siječnja 1920. Klarić. 23. Pisac. ožujka 1913. – Široki Brijeg. svibnja 1915. – Ćatići.). Kordić. travnja 1934. Kljajić. 1939. Čitluk. siječnja 1834. književni kritičar. Anto (Potočani. Ratimir (Vionica. – Chicago. Pisac. Ljubuški.). Bos.).). ožujka 1917. 1963. 29. – Kotor Varoš. lipnja 1971. – Stara Gradiška. svibnja 1949. Romanopisac i dramski pisac. romanopisac. Tomislav Slavko (Banja Luka. Pisac i povjesničar. Kobaš. 10. Ivan (Vrkašić kod Bihaća. Kiseli. Kordić. Oton (Crnopod. Knežević. pripovjedač. Esejist i publicist.). prosinca 1939. Pjesnikinja. Pjesnik. Pripovjedač. Kovačević. Marinko (Kraševo. . 19. Kolak. 1926. političar i pisac. Ivan (Bela kod Varažadina.). Stanko (Ilići. Ivan (Blizanci. 11. SAD. – Zagreb. Vesna (Usora.). rujna 1955. svibnja 1851. Šimo (Bijelo Polje. Kordić.). Kesterčanek. ožujka 1897. Veselko (Radišići. Pisac.). Ljubuški. Pjesnikinja i pripovjedačica. kolovoza 1867. Livno. 16. Mostar. 9.). Kotor Varoš.). Anto (Novo Selo. Ivo (Ilići. Kljajo.). antologičar. Komšo. SAD. Kljajo. Grgur (Kalinovac kod Đurđevca. Predrag (Grljevići. – Zagreb. Pisac. 27.). Knežević. Kobaš. kolovoza 2000.). – Tuzla. Pjesnik. Pjesnik.). 1923. 1958.). Odžak. Pjesnikinja. 29. književni povjesničar. Karlo (Zavidovići.). Pjesnik. 4. rujna 1899. Ljubuški. Mostar. Kaser. Kordić. Pjesnik. 9. Pisac.

Konjic. Lasta. ožujka 1855. – Konjic. Ilija (Stratinska. 30. Lepušić. Pjesnikinja. pripovjedač. veljače 1865. Pjesnik. 28. Marija (Livno. Lončar. Adalbert (Loćarak kod Srijemske Mitrovice. – Sarajevo. Miro (Mostar. 17. rujna 1750. kolovoza 1933. Književni povjesničar i teoretičar i prevoditelj s engleskoga jezika. rujna 1930. studenog 1962. 12. Književni kritičar. 1952. Kušan. filmski i tv redatelj. 1700. – Apatovac kod Križevaca. Zdenko (Ugljan. ožujka 1951. Posušje. Književni povjesničar. 1929. Lašvanin. Pisac. 12. Jerko (Vinjani. Pisac. Pjesnik i prozni pisac. romanopisac. 10. 30. lipnja 1900. 12. Ljetopisac. 24.). Lasić. siječnja 1934.). 7. siječnja 1911. travnja 1783. Pripovjedač.). Silvije Strahimir (Senj. srpnja 1929. Zadar. 25. pripovjedač i dramski pisac. 20. 1755. dramski pisac i pisac za djecu. esejist. Pisac. – Sarajevo. 28. 16. prosinca 1807. 11. Pjesnik. kazališni.). svibnja 1967. teatrolog. Lončar. Marijan (Mostar. 27. 1703. – 19. lipnja 1897. prevoditelj. ožujka 1879. kolovoza 1960. Anđeo (Čerigaj kod Lištice. Kraljević. Banja Luka. Krističević. srpnja 1941. LJ Ladan. 26. Pisac. 22. Kujundžija. Nikola (Dolac kod Travnika. Mate (Vinjani.). Književni povjesničar i esejist. Lešić.). Tomislav (Ivanjica. Nikola (Sarajevo.). 15.). – Jajce. Lešić. 1863. – Zagreb. Filip Oćevac (Oćevija.). Biskup i pisac. Pjesnik. Kritičar i književni povjesničar. – Zagreb. Ladin. prosinca 2000. Kraljević. Josip (Zrenjanin. romanopisac. Ilija – Kozić.Krajinović. Kranjčević.).). prosinca 1980. Ante (Kočerin. Povjesničar i pisac. Ivan (Sarajevo. – Zagreb.). siječnja 1742. 2. 9. Umberto – Lončar.). listopada 1939. svibnja 1993. 21. – Kraljeva Sutjeska. 29. Mate (Fojnica. 26. Krstić. književni i likovni kritičar. Kuzmanović. Romanopisac. lipnja 1932. Posušje. srpnja 1938. Pjesnik. Široki Brijeg. Mato (Zasavice. Pjesnik. 25. pripovjedač. 25. – Šibenik.). listopada 1908. – Novi Sad. Krtalić. Književni kritičar i povjesničar. travnja 1840. Ivan (Orahovica. 19. dramski pisac. Banja Luka.). Pisac. . Sarajevo.).). Petar (Sarajevo. L. romanopisac.).). Jakša (Čevljanovići.). Ivan (Zagreb. Kušan. oko 1685. lipnja 1922.). Lekušić.). Lastrić.).

Ljubomir (Topusko. kolovoza 1944. 1942. Antun (Bugojno. Ljubuški. Majić. 1650. Ivan (Zagreb. Marko (Barlovci. 15. rujna 1943. lipnja 1958. – Uppsala. romanopisac. Margitić. Pjesnik. 13. rujna 1962. romanopisac. Pjesnik i književni povjesničar.).). 20. Pjesnik za djecu. romanopisac. Marijanović. 12. 1958.). Pjesnik. Lovrenović.). dramski pisac i teatrolog. Mile (Gornji Radišići. 16.). Pjesnik. Mladen (Bosanski Šamac. putopisac.). – Osijek. Pjesnik. 8. Stjepan (Jajce.). Lukenda. Viktor (Fojnica. Pjesnik.). esejist. Lozić. M Majić. 13. Marijanović. 22. Pjesnikinja. Pisac. . 15. Banja Luka. Posušje. Markovac. Švedska.).). Stipo (Vidoši. 1938.). – Fojnica. književni kritičar. lipnja 1887.). kolovoza 1972. siječnja 1944.). siječnja 1950. Esejist i putopisac. Odžak. 2. esejist i prevoditelj. kolovoza 1956.).Lončar. Romanopisac i memoarist. Lucić.). Mara (Liskovača. Pripovjedač. književni kritičar i esejist. Dragan (Bosanski Šamac. Nevesinje. Manđeralo.). Lovrić. veljače 1959. Jablanica. Malić. istraživač kulturne prošlosti Bosne i Hercegovine. Vitomir (Zelenika. 11. Pjesnik. Tomislav Grad. Lucić. Pjesnik. 22. 1958. Majić.). – Zagreb. srpnja 1936. Mostar. Pjesnik. – Sarajevo. – 1975. Livno.). Mandžo. studenoga 1964. 30. 28. Maldini. Lučić. Marijan (Bijelo Polje. 11. – Zagreb. 1995.). Lukić. Ljubuški. rujna 1929.). Lukić. književni kritičar. Vlatko (Vitina. – Zagreb. Gradiška. Luburić. Esejist i književni kritičar. siječnja 1935.).). Darko (Sarajevo. Ante (Bos. Bernard (Stolac. 17. listopada 1956. Vlado (Vinjani. 1951. prozni pisac. Pjesnik. listopada 1931. Romanopisac. studenoga 1946. Pisac. jezikoslovac. prosinca 1730. Miljenko (Gornji Mali Ograđenik. 3. Drago (Veljaci. Pjesnik. 12. Maraković. publicist. Pripovjedač. Šćit. 10. Književni povjesničar i slavist. Vlade (Vinica. 24.). Rudolf (Zagreb. Pjesnik i odgojitelj. 8.).). Pjesnik. svibnja 1991. kolovoza 1999. 27.). travnja 1943. 20. Lukač.). Marić. Lukač. Pisac i novinar. Ivan (Doljani. svibnja 1936. Pjesnik. esejist. rujna 1997. Božo (Osječak. Zdravko (Ljubija. Miljenko (Dramiševo. Mandić. Pjesnik. Tomislav Grad. Lujić. 1873. Ljubo (Jaklići. 1948. 18. književni i likovni kritičar. srpnja 1870. svibnja 1946. Ljubuški. rujna 1933. – Sarajevo. Herceg Novi. 26. 11.

28. Pripovjedač i prevoditelj. Čapljina. 24. 1945. Mirko (Tramošnica Gornja. srpnja 1940. Pjesnik.).). Kotor Varoš. siječnja 1880.). Orašje. Juraj (Sarajevo. Matić. studenoga 1476.). Pjesnik. Pjesnik. svibnja 1953. Marušić. Ambroz (Blaževac. 23. Ambro (Tolisa. 24. Posušje. Grgo (Rastovača. siječnja 1930. Matijašević. Stolac. . prevoditelj s francuskog jezika. kolovoza 1958. – 1654?). Dramski pisac. Jakov (Monte Prandono. 9. Predrag (Mostar. Travnik. Pripovjedač i novinar. rujna 1394. – Kreševo. listopada 1932. 21. Pripovjedač.). Martinović.).). Prozni pisac. veljače 1968. Pripovjedač.). ožujka 1795. Orašje. – Beograd. Martić. – 30. Martić. Pjesnik i prozni pisac. Stjepan (Tuzla.). Gradačac. Ante (Borčan. književni i likovni kritičar. Pjesnik. 13.).). 26. Tomislav Grad. pjesnik i književni kritičar.Marijanović. Pjesnikinja. Markota. Markušić. 26. Pisac. književni kritičar i publicist. Ante (Vašarovići. listopada 1957. Jozo (Sarajlije. Pjesnik. Matković.). Radovan (Metković. ožujka 1933. Marko (Polje.). romanopisac. svibnja 1936. 31. Pjesnik i pisac. Matijević. Matić. kolovoza 1905. Pripovjedač. Matić. – 23. 13. studenoga 1956. Pjesnik. travnja 1959.). Marošević. Posušje. veljače 1949. polemičar. 10.). Dragan (Metković. Marijanović. 1987. Pjesnikinja.).).). 1. Nikola (Višići. Književni kritičar i povjesničar. Čitluk. Marinović. Matanović. siječnja 1822. 9. Romanospisateljica. Italija. 24. Zlatko (Čitluk. pisac rasprava. Ljubuški. – Garevo. Martić. Matić. Markijski. Prozni pisac. Ana (Rastovača. Ante Delmin (Borčan. Tugomir (Zagreb. Žarko (Jesenica. svibnja 1980. Jako (Guča Gora. 7. 1952. Marković.). esejist i književni kritičar. istraživač kulture. 5. 1931. pjesnik. kolovoza 1855. Travnik. srpnja 1849. 15. Modriča. – Jajce. Matvejević. Pjesnik.).). Vikar Bosanske vikarije i pisac. – Napulj. Tomislav Grad. travnja 1909. Pjesnik. Sušac. Martinović. Jozo Josip (Čepak.). scenograf i kostimograf. 8. svibnja 1932. kolovoza 1938. Romanopisac. Tomislav Grad. 3. Marko (Borčan. 1954. Mašić. 20. Julijana (Turić. Mile (Cerovica. Luka (Matići. ožujka 1954. veljače 1949. Tomislav Grad. prevoditelj sa slovenskog jezika. Marjanović. 30. Mostar.).). 16. Pjesnik i romanopisac. esejist. Maslać. Mladenka (Blatnica. 6. Gradačac. književna kritičarka i povjesničarka. pripovjedač. Matić. Modriča.).). 24. kolovoza 1936. 1935. Pisac. oko 1580.

književni kritičar. Ljerka (Kostrč. kolovoza 1921.). Miloš. Mihaljević. Milićević. studenoga 1920. dramski pisac i novinar. 15. Grude.). listopada 1981. Tomislav Grad. Pjesnikinja. siječnja 1841. 25. 16. srpnja 1958. 8. Milinović. 22. Miroslav (Bosanski Novi. 11.). romanopisac. – Mostar. – 4. 13. Književni povjesničar i istraživač narodnoga blaga. listopada 1980. Mikić. esejist. studenoga 1912.). 4. 27. srpnja 1948. Milićević. 23. Pjesnik.). Biskup i pisac. Ante (Bosanski Novi. esejist i prevoditelj.). 27. Mijatović. Franjo (Veliki Ograđenik. Orašje. 15. 2. Ravno. Milinović. 3. lipnja 1968. Pripovjedač i sakupljač narodnoga blaga. rujna 1945. – Vidoši kod Livna. antologičar. Orašje. – Banja Luka. 4. Janja (Podgrad.Mažar. 2. Livno. 1.). dramski pisac. Mićanović. – Sarajevo. svibnja 1950.). Pjesnik i pripovjedač. Mikić. – Prelog kod Čakovca. 10. 16. . studenoga 1955. pripovjedač i esejist. Mikulić. 1967. – Široki Brijeg. 27. Pavao (Kostrč.). Književni kritičar. srpnja 1856. listopada 1835.). lipnja 1868. Milić. travnja 1826.).). 9. listopada 1937. kolovoza 1918. – Sarajevo. Mato (Kostrč. 23. Milićević. Pjesnik. siječnja 1961. 9. pripovjedač i esejist. Martin (Borajna. Borislav Stjepan (Kiseljak. Dramski pisac. Petar Periša (Mostar. Uskoplje. travnja 1952. Orašje.). Zdravko (Sarajevo.). Pripovjedač i romanopisac.). Lovro (Kreševo. pripovjedač. 14. Pisac i albanolog. 8. Pjesnik.). Milić. kolovoza 1960.). Pisac. Pripovjedač.). Mićanović. kolovoza 1861. Augustin (Fojnica. Žarko (Brčko. Mostar. Pjesnik. 24. Kulturni povjesničar. siječnja 1939. 30. Josip (Mostar. Pripovjedač. Nedjeljko (Trebinja. Milić.Pjesnik.). Jozo (Golinjevo. Milošević. Drago (Bosanski Petrovac.). 19. 18. 12. Ljubuški. Mikić.). prosinca 1852.). Miroslav (Brčko. veljače 1763. srpnja 1932. – Sarajevo. Krešimir (Brčko.). Ivan (Mostar. Pjesnik. kolovoza 1966. 23. Pjesnik. srpnja 1897. Ljetopisac. Mikulić. Josip (Samobor. Mihačević. listopada 1924. – 25. Pjesnikinja. Anđelko (Tihaljina. Miletić. Pisac i tiskar. Mihačević. studenoga 1991.). Milaković. Niko (Mostar. srpnja 1831. Pripovjedač i publicist. 1921.). Milenić. prosinca 1998. 9. travnja 1926. veljače 1903. – Ulice kod Brčkog. Pjesnik. esejist. Petar (Crvenice. književni kritičar.

Pjesnik. 1916. lipnja 1948. Esejist i novinar. Musa. Mato (Povlji na Braču. Pjesnik. Književni povjesničar i kritičar. 1863. – Herneu. Pripovjedač. Nikić. 18. – Beč. 20. . kazališni kritičar i prevoditelj s poljskog jezika. kolovoza 1896. Ivan (Kolo. 12. Šimun (Donji Veliki Ograđenik. 1899. travnja 1841. Ostojić. ožujka 1954. – Zagreb. 1869. Ostojić. Neimarević. Nevjestić.). Uskoplje. Pripovjedač. studenoga 1891. 10. Pjesnik i novinar. Tihomir (Lipno.). 13. travnja 1929. Nikić. Pripovjedačica i novinarka.). 5. 5.).). – 2. ?). Vojislav (Livno. Franjo (Šujica. Mrazović. Pjesnik i prevoditelj. književni kritičar. Pjesnik. Bono Dobroslav (Tolisa.).).). Tomislav Grad. Čitluk. studenoga 1965. Pero (Žabljak. travnja 1951.). Pisac. Grude. O Odić. Ostojić. 1860. Pripovjedač. – 26. Pjesnikinja. Ostojić. 8. 31. 7. N.). Marko (Tolisa. Pisac. Tomislav Grad. 16. Kazališni redatelj. travnja 1941. – 28. 1. Ivan Kažimir (Povlji na Braču. 10. studenoga 1935. travnja 1810. Josip (Grnica. Nevistić. 1984.). Nuić. studenoga 1965. Andrija (Ružići. prosinca 1962.). – Split.).).). 20. 1913. Snježana (Mostar. travnja 1895. – Buenos Aires. – Zagreb. srpnja 1953. 1945. Iva (Drinovci. ožujka 1956. Ljubuški.). Orašje. 4.). Makarić. Pjesnik.). Milena (Bjelovar. 20. slikar i pjesnik. Pjesnikinja. Slavko (Bihać. ožujka 1927. 22. veljače 1957. Tunjo (Tolisa. pripovjedač. Pjesnik. 30. Mato (Tolisa. siječnja 1942. Josip (Sarajevo. Zdravko (Ružići. – 10. Livno. Nevistić. Tomislav Grad. Oršolić. Književni kritičar i teoretičar. – 1945. siječnja 1903. Mlakić. Oršolić. pripovjedač i književni analitičar. 19. listopada 1995. Nedić. Nedić. kolovoza 1901.). prosinca 1981. Humoristički pisac i publicist.). 20. Martin (Tolisa. 1951. srpnja 1862. Ante (Guča Gora. 1. Orešković. – Zagreb. Njemačka. Pisac. 24. 6. Nedić. Grude. Ljubuški. NJ Nakić.Mioč. Dušan (Klobuk.). Pjesnik i sakupljač narodnoga blaga. siječnja 1964.). – Beograd. Pjesnik. siječnja 1971. Nikola (Povlji na Braču. Pjesnik.). Grafičar. Virgilije (Kolo. Mioč. romanopisac. siječnja 1942. Musa.).

). Parić. Eleonora (Zagreb. Luka (Račinovci kod Županje. 7. – 1945?). Pejić. Pripovjedač. Pehar. 1957. – Brčko. Edo (Livno. 5. Papić.). Pjesnikinja. Josip (Bjelovar.). 27. Pavlović. 31. kolovoza 1933. studenoga 1766. Pašalić. Književni povjesničar. esejist i prevoditelj. Branka Natalija (Dragićina. 1932. Miroslav (Borojevići. Pjesnik. Stolac.). Izidor (Bednja. Pisac. 1947. – 3. Pavlović. pripovjedač. Novinar i pripovjedač. 9. Hrvatsko zagorje. siječnja 1957. siječnja 1903. 18. – Rama. Tomica (Mokro. lipnja 1874. Pjesnik. – ? ) . Pavlović. Josip (Travnik. Pisac.). prosinca 1982. Prevoditelj i pisac udžbenika. – 1887. Pavao (Glamoč. kolovoza 1950. ožujka 1948.). ožujka 1874.). 1593. Pavić. Pjesnik.). Pisac. filmski i televizijski glumac i dramski pisac. Pavlović.). P Palac. publicist. – 7. Pjesnik. studenoga 1949. – Mostar. 21.).). Penavić. Pripovjedač i pjesnik. 1649. Posilović. Pripovjedač. studenog 1813. Petar (Vareš. 26. romanopisac. Književni kritičar i publicist.). Pavao (Sarajevo. Pavlović. pripovjedač. Filipović.).). Pjesnik i teoretičar. Miro (Klobuk. Svetozar (Vinjani. – Cernik. Pripovjedač i dramski pisac. 16. – Čapljina. Ratimir (Podbrdo. svibnja 1948. siječnja 1924. Bono (Fojnica.). Duvno. 5. oko 1710. rujna 1945. esejist. Modriča.). 28. Grude. svibnja 1910. Vladimir (Trebižat. književni i kazališni kritičar. – Visoko. 17. Mario (Sarajevo. Uskoplje. književni kritičar. 1. Perišić. 29. Pjesnik.). Književni povjesničar. svibnja 1949. Pavišić.). rujna 1935. 30. Čapljina. Mile ( Grude. 14. Predragović. općina Metković.Ostojić. Pisac. Papušlić. 2. Popović. 19. 1944. Pripovjedačica i publicistkinja.). Pejaković. Esejist i filozof. Palameta. 17. veljače 1945. Kazališni. Željko (Doboj. Petrović. ožujka 1952. 23. Pero (Gradac. prozni pisac i novinar. Ivo (Zagreb. svibnja 1883. Pjesnik. Ivica (Bugojno. Pjesnik. srpnja 1962. rujna 1958. – Sarajevo. oko 1600.).). Ljubuški. Nada (Paloč. 9. 15. dramski pisac. putopisac. Poljak. 20. listopada 1939 – ?. kolovoza 1924. Pjesnikinja. selo Grad. Popović. Mirko (Slivno Ravno. Pilar. . 1651. 1. Zdravko (Čapljina.). Pejčinović. dramski pisac i pjesnik za djecu. Antun (Lipik. 16. Ilija (Pećnik. Pjesnik. Hercegovina.). siječnja 1954.). veljače 1898. Pešorda. 1. Petric. siječnja 1963. 7. – Zagreb. prosinca 1996. studenog 1933.). Pjesnik i prevoditelj. Branko (Šujica.). Biskup i pisac. 1926. 1956.). Plejić. Čapljina. Pjesnik. Venancije (Stubica. Neum. Široki Brijeg.).

Ljubuški. 1900. Radić.). Zdravko (Crkvena. Radnić. Mihovil (Kaloča. Imotski. Pisac. listopada 1943. 19. Pjesnik i slikar. Kosta (Sarajevo. Stojan Stanko (Tomislav Grad. – Sarajevo. Pjesnik. lipnja 1904. rujna 1884. rujna 1707. – Sarajevo. S Sabolek. – 1945. 4. 1. 1947. Miroslav (Bugojno. Sebečić. Prevoditelj i esejist. kolovoza 1934. Romanopisac. veljače 1875. 12. siječnja 1928.). Mostar. Puljić. Ivo (Sarajevo. svibnja 1989. 1891. Jure (Gornja Lupljanica. Željko (Sumartin na Braču. Mirko (Hrvatska Dubica.). Tvrtković. Čapljina. Pjesnik. 1636. 23. 24. Pjesnik. 12. Pjesnik. Zvonimir (Tuzla. Romanopisac i esejist. Ljerka (Sarajevo. – 1950. 26. – Zagreb. 7. Senjić. 29.).). 2. Doboj. Posušje.). travnja 1914. 9. Pjesnik. Raspudić.?).). Stolac. travnja 1945.Premužić. Pisac. 16. 17. Rubić. siječnja 1931. Derventa. Pjesnikinja i novinarka. Pisac za djecu i publicist. 10. Raguž. Ivo (Barani. Pjesnikinja. 18. veljače 1911. Lovro (Gabela. 1915. prosinca 1909. Pjesnik i romanopisac. veljače 1964. 20.).). Željko (Sarajevo. Pjesnik i novinar. – Chicago. Ivica Vanja (Foča. Josip (Volovlje kod Jastrebarskog. Pisac za djecu.). siječnja 1957. . Puljiz. siječnja 1877. R Radeljković. studenoga 1950. Zvonimir (Klobuk. Ivan Ićan (Čitluk. Rebac.). 1876. studenoga 1957. Jelica (Novi Travnik. Pjesnik. Selak. 2. 3. – Budim.). Prkačin. prosinca 1910. – Caracas.).). 26. – Tasovčići.). – Zagreb. Pjesnik. 5. Pjesnikinja. Roje. Vlado (Zagreb. listopada 1913. svibnja 1981. prevoditelj i pjesnik.). siječnja 1951. Luka (Runovići.). Premužić. Rašić. Teslić. Sančević. 25. Leona (Sarajevo. Pavao (Kreševo. Dramski pisac. 24. Miro (Pjevalovac. – Sarajevo. Rorić. Sirovina. Puratić. 1952. 15.). 1962. Remeta.).). istraživač narodnoga blaga. pripovjedač. Ljubica Benita (Mostar. Pisac i sakupljač narodnoga blaga. 1981. – Bijelo Polje.). Pisac. Ramljak. srpnja 1931. Sančević. 27. Književni kritičar. srpnja 1933.). 25. Sarajlija. Ljubuški.). Gracijan (Lipno. Pjesnik i novinar. rujna 1992. svibnja 1903. Derventa. Pjesnikinja.). siječnja 1948.

Sivrić. Šiljeg. Pjesnik. ožujka 1924. 27. Pjesnik. Pisac. Pjesnikinja. – 29. Ivan (Smokinje kraj Rasna. Miljenko (Dragićina. antologičar. 10.). književni prevoditelj. – Bjelovar. 17. veljače 1729. Skenderija. Pjesnik. Pjesnikinja. 10. – 1945. . Soldo. Stipe Ivo (Miši. Romanopisac i novinar. Sučić. 1861. Šarić.). 1678. Ljubuški. 20. lipnja 1945. svibnja 1955. Pjesnikinja. Mostar. Pjesnik. Slavica (Travnik. Eugenija (Zagreb. 1758. 1951. Pripovjedač. 1964.). 31. Šitović. 26. Ignacije (Kreševo. Lovro (Ljubuški. Ivan (Stražeman. Svevlad (Metković.).). Antonije (Derventa. 1.). Pisac. Anto (Derventa. veljače 1950.). 16. Sušac. 1682. 1971. zapadna Hercegovina. srpnja 1860. Pjesnik. Krešimir (Međugorje.). Pripovjedač i novinar. pjesnik i putopisac. – Šibenik. Ivo (Međugorje. 15. – Madrid.). prevoditelj s njemačkoga jezika. Šestić. Sunarić. Pripovjedač i pjesnik. Stojić. srpnja 1960. travnja 1880.). Kopijarević. 28. Široki Brijeg. Vrhbosanski nadbiskup.). .). publicist. Pjesnikinja. 18. veljače 1928. srpnja 1862. Šenda. esejist i književni kritičar. Tomislav Grad. prevoditelj. esejist. Ferdo (Mesihovina. lipnja 1929. Gojko (Blatnica. Suško.). Pjesnik. književni kritičar. prosinca 1941. kolovoza 1917. 27.). Tomislav Grad. Šestić. Sitović. Hrvoje Pero (Uskoplje. Mile (Dragićina. kritičar.). veljače 1955.).). Pjesnik. 23. esejist i književni kritičar. Šarić.). 1944.Dubica. Čitluk.). 1956. prevoditelj s engleskoga i na engleski jezik. Slamnig. 24. Zdenka (Vašarovići. Mirko (Dažnica kod Dervente. travnja 1960. 28.). 25. Čitluk. 24. 7. Mario (Sarajevo. 1968. pisac za djecu. Sušac. listopada 1941. rujna 1871. Saša (Vitez. 11.).). Pjesnik i esejist. Livno. Šego. Mate (Čitluk. Pisac. Š Šah. – ?). Soldo. Stražemanac. svibnja 1965. Šarić. Ivan (Travnik. 1967.). rujna 1906. Ružica (Dobrkovići. Pisac.). Softa. Strukić.). Pjesnik. Stojić.). Marinko (Donje Kolibe. – Velika kod Požege. Pjesnik i romanopisac. Pripovjedač i romanopisac. Pjesnik. prosinca 1938. 1906. Tomislav (Uskoplje. Stojak. Bosanski Brod. Šarić. Pjesnik i esejist. veljače 1956. Knopfaro. Ivica (Grabovica. Ljetopisac.

prosinca 1909. svibnja 1925. 20.).). Šimić. siječnja 1982. kolovoza 1904. Antun Branko (Drinovci. travnja 1904. 16. – Sarajevo. Verka (Dol kraj Staroga Grada na Hvaru. Šimić. 12. Pripovjedač i novinar. 19. 13. 7. Škurla. Pjesnik i slikar. 18. prosinca 1902.). veljače 1956. –Kreševo. Grude.). Josip (Sarajevo. lipnja 1964. Veselko (Prozor. Tinović. publicist.). 8. Šimunović. Zvonimir (Srebrenica. Šutalo. Pejo (Foča. ožujka 1929. studenoga 1883. Pripovjedač. romanospisateljica. Vjekoslav (Kreševo. 2000.). Pisac. Šunjić. – Zagreb. Šutalo.). Pjesnik i pripovjedač. Mira (Bezdan. prosinca 1991. 6. kolovoza 1894. listopada 1917. svibnja 1912.?). 18. Tin – Augustinović. 18. Šimić. Šubašić. st. .Šimić.). Šimić. Šimović. 22. Dragan (Gabela. 14. – Zagreb.). 1993. Ivo (Stolac. srpnja 1952. Šubić. 28. ožujka 1912. Ljetopisac. veljače 1985. Branko Strahimir (Varcar Vakuf – Mrkonjić Grad.). feljtonist. 23. ožujka 1954. Škarica. Pisac. bibličar. književna kritičarka. 1. Anastazija (Beograd. 1948. 10. – Sarajevo. prosinca 1949.). – Zagreb.). XVIII.). Domagoj (Foča. – ?). Ilijić. veljače 1951. Književni kritičar. Zvonimir (Sarajevo. 8. Stojan (Svitava. Pjesnik. 2. Čapljina. Pjesnik. književni kritičar. srpnja 1964. oko 1630. dramski pisac. Vojvodina. Književni povjesničar i kritičar. pjesnik i prevoditelj s njemačkoga i engleskoga jezika.). Književni kritičar. Zdenko (Bijeljina. Pjesnik. siječnja 1798. studenoga 1898. Pjesnik. Pripovjedačica i dramska spisateljica. srpnja 1960. – Split.). Milka (Podledinci.) Pjesnik. Tenžera. Derventa. 2. Pero (Sarajevo. esejist. Pjesnik.). Pjesnik. Spisateljica za djecu. Pripovjedačica. esejist i prevoditelj. Pjesnik. – poč. Pripovjedač i romanopisac. Marijan (Bučići kod Travnika. Tomislav Grad. Andrija (Dubočac. 14. 1.).). 7. 15. travnja 1933. 2. Čapljina. Tokić. pripovjedač. 26. 29. 21. Šop. rujna 1860. Pisac. ožujka 1917. Šunjić. 13. Šprajcer. Nikola (Jajce. 20. veljače 1942. – Beč. Augustin (Skakava Gornja. travnja 1976. esejistica i dramska spisateljica. Šipračić. T Tabak. – Beograd.). Brčko. Grude. Tica.). studenoga 1891. . esejist. travnja 1971.). Stanislav (Drinovci. 18. Štambuk.). siječnja 1953. prevoditelj. Hercegovina. Pjesnikinja. Šubić. Mijo (Kongora. Pjesnik i putopisac. esejist i feljtonist. esejist. 15. Ilija (Donji Rahić. Derventa. – Zagreb. općina Sombor. – Livno.

romanospisateljica i spisateljica za djecu. Povjesničar. Ćiro (Osijek. 31. Ivica (Lupoglav.). pripovjedač i putopisac. Pjesnik. pripovjedačica. – Budim. Pisac. Jeronim (Ustire kod Prozora. studenoga 1936. pripovjedač. Pjesnik. kolovoza 1903. Nikola (Tramošnica Gornja. Pjesnik. Kovač. Stanko ( Međugorje. V Vasilj. Treščec. rujna 1913. listopada 1942.). 18. XVII. Mirko (Bila. – Vitez. esejist. – Humac. Tomić. – Dubrovnik. prevoditeljica. lipnja 1993.). prosinca 1940. novinarka. oko 1690. rujna 1942. – Zagreb. 20. književni kritičar i glazbenik. srpnja 1920. veljače 1954.).). Žepče. Pisac. Orašje. 30. 1916. – Šćit. 2.). Vidaković. Joakim (Solakovići. Fojnica. 14. Topić. veljače 1864. 1952. 18. 1967. Pripovjedačica. Tomić. – Zagreb. Truhelka. Ivo (Bugojno. Trumić. 30. Pripovjedač i novinar. Čitluk. 2. 1980.).). 12. veljače 1865. 17. 21. – Rim.). Pripovjedač. – Zagreb. 1890. 25. Franjo (Vareš. Vidović. srpnja 1747. 5. Jagoda (Osijek.Tolić. pjesnikinja. Vladić. 2. Emilijan (Sarajevo. – Zagreb. Romanopisac i pjesnik. lipnja 1960. 1734. Anka (Žepče. Pjesnik.). Branjski. lipnja 1923. st. Totić. Truhelka Agata (Sarajevo. ožujka 1796. siječnja 1882. Pjesnik.). arheolog.).). srpnja 1957. Ivan (Blatnica. 9. Vincetić. U Ujević.). književni kritičar. 1939. 18. 23. . svibnja 1870.). 1956. 5. Pjesnik. 12. – 28. Livno.). – Fojnica. Truhelka. Tolj. svibnja 1882. Tin – Ujević. Pjesnikinja. Vasiljević. – 1945.).). 17. Treml. 27. Marina (Beograd. Marko Roko (Ugljara. 2. Vladimir (Topusko. Ivo (Zenica. Pripovjedač. Pjesnik. Ljetopisac. Stjepan (Budim. Vjekoslava (Tomislav Grad. Vice (Fojnica. rujna 1974.).). siječnja 1939. Trogrančić. Ljubica (Sarajevo. travnja 1848. prozni pisac. Književni kritičar i teoretičar. srpnja 1891. studenoga 1955. Romanospisateljica. ?). Tvrtković. Vilov. Augustin (Vrgorac. Vicić. Pjesnikinja.). ožujka 1964. 7.). srpnja 1932. Marko (Vasiljevo Polje kod Modriče. Književna povjesničarka. Spisateljica. 2. Pisac. Trogrančić.). Pjesnik.

). Vučićević.). rujna 1928. Ruža (Orguz. Vuletić. Mostar. romanopisac. 20. rujna 1956. Romanopisac. – Osijek. pisac za djecu. – oko 1440. Aforist. Blaž (Zalka u Madžarskoj. književni kritičar. Anđelko (Trebimlja. Grude. Pjesnik. 15. Mila (Sovići. Pjesnik.).). Zirdum. dramski pisac. ožujka 1900. Prozni pisac. Vukoja. danas Bačina – Ploče. Pjesnikinja. Ž Živković. prevoditelj. Ištuk. Pjesnikinja. Vlastelinović.?). Živković. Pjesnikinja. Z Zalčanin. Zrakić. svibnja 1943. 2. 26. 4. svibnja 1950. Hinko (Ostrožac. Vlahović. Široki Brijeg. Pripovjedač. Luka (Sladinac kod Konjica. 13. Konjic. – Los Angeles. Joso (Kostrč. Derventa. Pisac i folklorist. Andrija (Oplećani. Pjesnik i prosvjetitelj.). Neum. 1788. lipnja 1956.).).).).). rujna 1989. prevoditelj s francuskoga jezika.). 16.). Zlomislić. rujna 1945. Livno. pisac na latinskom jeziku. Zovko. – sredina XVII. Ivan (Mostar. kolovoza 1864. Pisac. Tomislav Grad.). Vukić. Ivan (Ljubuški.). 1967. Juro (Šušnjari.). Pavo (Kostrč. 12. oko 1370. 25. Anto (Plehan. 1.). Đuro (Zasavice. travnja 1918. Zovko. Vlašić. Ivo (Domaljevac. veljače 1973. 19. siječnja 1937. kolovoza 1939. Stojan (Turkovići. Orašje. književni kritičar i polemičar. Marko Skejo (Tolisa. Pjesnik. Vesna (Mostar. 16. 4. 2. Pisac. Vrbančić. Zubac. 7. Pjesnik.).). Derventa. Pjesnik -poljoprivrednik. Vukoja. svibnja 1949. veljače 1933. Blažanov Andrija (Žeravac. Radoslav (Polog.). – Split. Pjesnik. Pjesnik i slikar. Trebinje. Petar (Podžablje.). studenoga 1969. 28. travnja 1960. 10. Pjesnik. Vučemil. Vuletić. 6. travnja 1718. Derventa. rujna 1949. Zovko. – Zagreb. Ljubuški. Augustin (Sarajevo. Ferid (Petrovaradin. oko 1600. Povjesničar i romanopisac.Vladimirović.). studenoga 1998. srpnja 1941. Vikar bosanske vikarije.). 11. Pjesnik. Ferdo – Maglajlić. 10. . srpnja 1992. Vranješ. 1873. . putopisac. Zirdum. – Zaostrog.). Vuletić. veljače 1937.). prosinca 1892. – 30. Franjo (Ljubotići. Kulturni povjesničar i ljetopisac. 1944. Pripovjedač. Trebinje. – 1967. 1934. Gvozdić. Bosanski Šamac. Orašje. st. 8. Pjesnik. Antun Mladen (Humac. 22. 18.

I i II. Sarajevo. 1896.LITERATURA Ivan F. Sarajevo. Jako Matković: Biobibliografija bosanskih franjevaca.. . Muhamed Hadžijahić: Hrvatska muslimanska književnost prije 1878. 1931. sv. 1850. 1912. Jukić: Bosanski prijatelj. Sarajevo.. Safvet-beg Bašagić: Znameniti Hrvati Bošnjaci i Hercegovci. 1938. 1851. Hamdija Kreševljaković: Kratak pregled hrvatske knjige u Herceg-Bosni. Zagreb.

Hrvoje Pejaković: Antologija suvremene hrvatske poezije. časopis za umjetnost i znanost. Split. 1997. Savremena književnost naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine u 50 knjiga. Dean Duda. Branko Milanović. Vlaho Bogišić. Leksikon članova Udruženja književnika Bosne i Hercegovine (priredio Aleksandar Ljiljak). 1994. Hrvatski leksikon. Sarajevo. 1983/84. knjiga III. 7-8. 1986. Veselko Koroman: Hrvatska proza Bosne i Hercegovine od Matije Divkovića do danas. Zagreb. 1997. treće izdanje u osam svezaka. Zagreb. Sarajevo. 1972.-1982. Međugorje. Zagreb. do 18. Hrvatski leksikon. 1998. urednik Mirko Marjanović. Split.. sastavljači: prof.1971. Orašje. 1995. 1918. JLZ. Herta Kuna. Ivica Matičević: Mali leksikon hrvatske književnosti. Leksikon članova Društva pisaca BiH. Mirko Marjanović i Risto Trifković. Vojislav Maksimović. Zagreb. 1998. Opća enciklopedija. Ivan Alilović: Biobliografija hrvatskih pisaca Bosne i Hercegovine do god. Sarajevo. Ivan Alilović: Biobibliografija hrvatskih pisaca Bosne i Hercegovine između dvaju ratova. Zagreb. Veselko Koroman: Hrvatsko pjesništvo Bosne i Hercegovine od Lovre Sitovića do danas. Anto Slavko Kovačić: Biobibliografija franjevaca Bosne Srebrene/Prilog povijesti hrvatske književnosti i kulture. antologija. 1996. 1991. 11-12 i 13/1999. Narodna književnost. . 1969. Novija književnost. Hatidža Krnjević. Dubravko Jelčić: Povijest hrvatske književnosti. Sarajevo. 10/1998. 2.Krešimir Georgijević: Hrvatska književnost od 16. Bosanskohercegovačka književna hrestomatija (Starija književnost. 9. 1989. Zagreb. L-Ž. dr. Sarajevo. dr. prof. Sarajevo. 1997. dr. Ljubomir Zuković. urednici: Alija Isaković. Lada Čale Feldman. 1982. Đenana Buturović. Dr. dr. Matica hrvatska. A-K. Zagreb. sastavljači: dr. Međugorje. Zagreb. knjiga II. 1997. Petar Pejčinović. Pavao Anđelić. Hrvatska misao. antologija. gl. brojevi 6. sastavljač: prof. 1977. Mostar. Stjepan Blažanović: Pisana riječ Hrvata Bosanske Posavine 1990 -1997. stoljeća u sjevernoj Hrvatskoj i Bosni. Sarajevo. Zagreb. Muhamed Hadžijahić. dr. Mostar. knjiga I. 1974. 10. dr. 1.

VAŽNIJI IZDAVAČKI PROJEKTI U KOJIMA JE OBRAĐIVANA HRVATSKA KNJIŽEVNOST BOSNE I HERCEGOVINE U okviru književnosti naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine. hrvatska književnost Bosne i Hercegovine do sada je obrađivana u ovim projektima: -Kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine. a pred minuli rat. Sarajevo -Kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine. do njih se može doći. nažalost. izdanja “Veselina Masleše”. Kranjčevića i A. Sarajevo U ovim edicijama. i u ratu. Sarajevo. . 1968. i s nacionalnom odrednicom. izdanja “Svjetlosti”. da su u ovim edicijama za cijelo vrijeme trajanja objavljeni izbori samo S.B. Točne podatke o tome nemam. biblioteka Kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine. nisu sustavno izučavana i djela hrvatskih pisaca u BiH. koje su se održale punih dvadeset godina. nikad nije puna istina. ali je sud o zapostavljenosti i bez njih održiv. dakako.S. u kojemu. s atributom bosankohercegovačka književnost. Temeljim ga na prisjećanju. Šimića. -Risto Trifković: Savremena književnost u Bosni i Hercegovini.

-Dr. Ilija Jakovljević. Ivan Kordić. Ambroz Matić. Narodna književnost. a u poglavlju pod naslovom Hrvatska književna tradicija pisci na narodnom jeziku (Matija Divković. dr. Ivan Frano Jukić. Proslove ovoj knjizi napisali su Herta Kuna (O tekstovima na narodnom i crkvenoslavenskom jeziku-ćiriličkim. Sarajevo. -Prof. Marijan Šunjić. Od hrvatskih pisaca. Narodna i univerzitetska biblioteka BiH i Franjevački provincijalat Bosne Srebrene. Ilija Ladin. Ivan Bandulović. Pavle Papić. prof. Svjetlost. fra Grgu Martića. Novija književnost. Zavod za izdavanje udžbenika. balade. Sarajevo. Nikola Šop. Bono Benić. Knjiga I. ne raščlanjući u njoj tradicije koje su je različitošću svoga duha oblikovale na tlu ove zemlje. Svjetlost. Knjiga III. Nikola Lašvanin. -Anto Slavko Kovačić: Bibliografija franjevaca Bosne Srebrene (prilog povijesti hrvatske književnosti i kulture). Jerolim Filipović). Marijan Bogdanović. epigrafika. administrativno-pravni spisi. napomenama i bio-bliografijama. Stjepan Margitić. Starija književnost. -Savremena književnost naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine u 50 knjiga. Sarajevo. U poglavlju Srednjovjekovna književnost obrađeni su srednjovjekovni kodeksi. Filip Lastrić. Stanislav Bašić. biblioteka Kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine. kronike i rodoslovi. dr. 1984/1985. 1973. Filip Laštrić. Željko Ivanković. Ivu Andrića. Jeronim Verdski. Sarajevo. Mile Pešorda. I uvodna riječ i predgovor cjelokupnu narodnu književnost Bosne i Hercegovine razmatraju integralistički. . Izbori iz djela ovih pisaca popraćeni su proslovima. Ljubomir Zuković: Bosanskohercegovačka književna hrestomatija. Mirko Marjanović. zagonetke i pitalice. Zavod za izdavanje udžbenika. Sarajevo. Mile Stojić i Miljenko Jergović. Pavao Anđelić. -Branko Milanović: Bosanskohercegovačka književna hrestomatija.-Hatidža Krnjević: Usmene balade Bosne i Hercegovine. dr. Vojislav Maksimović: Bosanskohercegovačka književna hrestomatija. epske pjesme. dr. U ovoj ediciji svoje izbore iz cjelokupnog djela dobili su ovi hrvatski pisci: Ivo Andrić. pripovijetke. u ovoj knjizi nalazimo: Ivana Franju Jukića. Vladimir Pavlović. Josip Osti. Ovo poglavlje ima i svoj pogovor. Đenana Buturović. Ivan Lovrenović. Blaž Josić i Lovro Sitović. Knjiga II. Vladimir Čerkez. U ovoj knjizi su lirske pjesme. Knjiga o baladama i knjiga balada. Među piscima na latinskom jeziku su: Juraj Dobretić (Dragišić). Vitomir Lukić. romanse. Hatidža Krnjević. Nikola Martić. Anđelko Vuletić. Petar Bakula. Ivan Ančić. 1991. 1974. Veselko Koroman. latiničkim i glagoljskim) i Petar Pejčinović (Bosanski latinitet). Petar Pejčinović. Lovro Sitović. Muhamed Hadžijahić. 1971. 1972. poslovice. Sarajevo. Martin Nedić. Novak Simić. Herta Kuna. Antuna Branka Šimića i Nikolu Šopa.

ova antologija nema niti jednog podatka o uvrštenim autorima. Ilija Jakovljević. Ignacije Gavran. 1991. Sarajevo. Split. Tugomir Alaupović. 1991. Sarajevo. Andrija Jagatić. Vitomir Lukić. Antun Knežević. Sarajevo. Zvonimir Šubić. Nikola Šop. godine. Ivo Andrić. Antologija sadrži iscrpan predgovor. izvore za bio-bliografiju. ljetopisa. Jagoda Truhelka. zapamćenja. Književnost bosanskih franjevaca. Martin Đurđević. Ilija Jakovljević. Stjepan Čuić. Jakša Kušan. Ivan Kušan. Mirko Marjanović. Antun Branko Šimić. 1991. Nikola Martić. Nikola Lašvanin. Marijan Bogdanović. Zdenko Lešić: Pripovjedačka Bosna. Vladimir Čerkez. Josip Lešić: Istorija dramske književnosti Bosne i Hercegovine. Stojan Vučićević. Ćiro Truhelka. Zdenko Lešić. Ilija Ladin. Mile Pešorda. I. Vladimir Treščec Branjski. Silvije Strahimir Kranjčević. putopisa. Željko Ivanković. 1982. kronološku biobibliografiju uvrštenih i neuvrštenih pisaca. Grgo Martić. kritike. Bernardina Horvat. Svjetlost. Međugorje. Svjetlost. Veselko Tenžera i Mile Stojić. Vitomir Lukić. Narcis Jenko. Darko Lukić. 1995. stoljeća. -Mile Stojić: Hrvatsko pjesništvo XX. Stanislav Šimić. Sarajevo. . Verka Ilijić Škurle. Ignacije Strukić. 1991. Ivan Kordić. Vladimir Pavlović. Željko Ivanković i Miljenko Jergović. kazalo imena. Jozo Mašić. Predrag Matvejević. Antologija je obuhvatila najistaknutije autore propovijedi. Mirko Jurkić. Gavro Gavranović. II. Stojan Vučićević. I. romana. nažalost. Ljubomir Maraković. Anđelko Vuletić. Mostar. Tin Ujević. Anto Matić. Ljubica Tomić Kovač: Poezija Bosne i Hercegovine za vrijeme austrougarske uprave. Ante Neimarević. Od hrvatskih pjesnika rođenih u BiH. Osim predgovora. Lovro Mihačević. Svjetlost. Veselko Koroman. Mate Krističević. Anđelko Vuletić. Nikola Martić. napomenu. Ivan Frano Jukić. Svjetlost. Marijan Jakovljević.-Ivan Lovrenović: Franjevačka književnost u Bosni i Hercegovini. Antun Branko Šimić. Jeronim Filipović. U knjizi su obrađeni svi hrvatski pjesnici iz Bosne i Hercegovine u ovome razdoblju. Sarajevo. Juraj Martinović. Viktor Grmović. u ovu antologiju su uvršteni: Ivo Andrić. Ivan Lovrenović. II. Mario Suško. Marko Martinović. U antologiju su uvršteni ovi pisci: Matija Divković. -Veselko Koroman: Hrvatska proza Bosne i Hercegovine od Matije Divkovića do danas. Tomislav Ladan. U ove dvije knjige oko 200 stranica teksta posvećeno je hrvatskoj pripovjedačkoj tradiciji u Bosni i Hercegovini od početaka do 1918. Vladimir Balvanović. Frano Alfirević. pripovijetki. Stjepan Margitić Markovac. Štefa Jurkić. Ivan Milićević. Boris Ćorić.

izvore za bio-bibliografiju. Ivan Frano Jukić. Grgo Martić. Mato Ostojić. Ilija Ladin.) nešto svjetla usmjerilo i prema hrvatskim piscima iz BiH (na franjevcima se zadržalo u jačem snopu. Mile Pešorda. Nikola Milićević. Vitomir Lukić. Andrija Vučemil. Veselko Koroman. Ilija Jakovljević. Nikola Šop. Joakim Trogrančić. Zagreb-Sarajevo. Stojan Vučićević i Anđelko Vuletić. Nedjeljko Dugonjić Vrhovčić. Ljubomir Maraković. Janko Bubalo. Anđelko Vuletić. Ivan Tolj. Martin Nedić. Žarko Marjanović. Gojko Sušac. Silvije Strahimir Kranjčević. Nikola Ostojić. -Ivo Frangeš: Povijest hrvatske književnosti. i ova antologija ima predgovor. napomenu. 1995. Nikola Martić. Petar Bakula mlađi. Novak Simić.hrvatske lirske narodne pjesme iz Rame. 1995. Jozo Markušić. Naklada Pavičić. na suvremenim je posve malaksalo). Drago Majić. Hinko Zlomislić. Mostar. Željko Ivanković. Lovro Rebac. Matija Divković. Split. Vlado Puljić. Izidor Poljak. Anka Topić. Jakša Kušan. Nikola Šop. -Bosna i Hercegovina. Antun Branko Šimić. Vesna Berezovska. Ana Martić. Šimun Šito Ćorić. Ilija Jakovljević. 1997. Vinko Grubišić. Julijana Matanović. Ivan Kordić. Vladimir Pavlović. Šimun Šito Ćorić. Vladimir Čerkez. .hrvatske pučke molitvene pjesme iz Bosne i Hercegovine. -Dubravko Jelčić: Povijest hrvatske književnosti. Ivo Andrić. kazalo imena. Mario Suško. Zagreb. -Marko Dragić: Tuj tunja tu jabuka . Ivo Andrić. edicija Matice hrvatske u kojoj je našlo mjesta i nekoliko hrvatskih pisaca iz Bosne i Hercegovine. separat JLZ za BiH (segment o književnosti naroda BiH). Miro Petrović. Stjepko Ilijić. Vinko Brešić. Krešimir Šego. Zdravko Kordić. Kao i antologija proze. Tin Tinović. Jakov Jurišić. Lucijan Kordić. Tugomir Alaupović. Mile Maslać. Petar Bakula stariji. Janko Bubalo. Nada Kesterčanek. Branko Strahimir Škarica. Mario Suško. Mala nakladna kuća Sveti Jure. Antun Branko Šimić. Pavao Posilović. Mile Pešorda. Vitomir Lukić. Pero Budak. čije je drugo izdanje na njemačkom (Koeln-Weimar-Vien. Blaž Josić. Ivan Tolj. 1997. Augustin Čičić. -Pet stoljeća hrvatske književnosti. Pavao Senjić Tvrtković. Mile Stojić. Stojan Vučićević. Mala nakladna kuća Sveti Jure. 1996. Ambroz Matić. Ivan Kušan. -Marko Dragić: Duša tilu besidila . Veselko Tenžera. Ljerka Premužić. Josip Milaković. Eugenija Šah. enciklopedija. Međugorje. 1984. Tin Ujević. Baška Voda. 1987. U ovoj povijesti našli su mjesto ovi hrvatski pisci iz BiH: Tugomir Alaupović. Hrvoje Bor. Stjepan Čuić. Lucijan Kordić. Stanislav Bašić. Franjo Brkić. Lovro Ljubuški Sitović. Stanislav Šimić. Dragan Dujmušić. Grgo Martić. U antologiju su uvršteni pjesnici: Lovro Sitović. Baška Voda. Veselko Koroman. Vladimir Pavlović. Zvonimir Šprajcer. Zvonimir Remeta. Vinko Grubišić.-Veselko Koroman: Hrvatsko pjesništvo Bosne i Hercegovine od Lovre Sitovića do danas. kronološku bio-bibliografiju uvrštenih i neuvrštenih pisaca. Zagreb. Grgur Karlovčan.

. 6/1997. 15-16/2000. prijedlog izdavačkog projekta. prilog izdavačkom projektu Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga. 9/1998. Hrvatska misao. broj 14/2000. Hrvatska misao. -Mirko Marjanović: Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga. 1996. Sarajevo -Mirko Marjanović: Leksikon hrvatskih književnika Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do danas..-Marko Dragić: Zakopano zvono (pučke predaje i legende u šematizmu fra Petra Bakule).. Hrvatska misao. 7-8. Sarajevo SADRŽAJ Predgovor Leksikon hrvatskih književnika Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do danas Abecedarij Literatura Važniji izdavački projekti u kojima je obrađivana hrvatska književnost Bosne i Hercegovine . Sarajevo -Veselko Koroman: Kronološka bio-bliografija hrvatskih pisaca Bosne i Hercegovine. 5/1997. 10/1999. Sarajevo -Bio-bibliografija hrvatskih pisaca Bosne i Hercegovine.. Mala nakladna kuća Sveti Jure... Hrvatska misao. Baška Voda.

.Mirko Marjanović LEKSIKON HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA BOSNE I HERCEGOVINE OD NAJSTARIJIH VREMENA DO DANAS Izdavači MATICA HRVATSKA SARAJEVO HKD NAPREDAK SARAJEVO Za izdavače Petar Perica Vidić Franjo Topić Recenzenti prof. fra Marko Karamatić Lektor i korektor Jure Blažić Design Mladen Kolobarić Tisak Za tisak Tiskano u 1000 primjeraka. dr. 2001. Josip Baotić prof. dr.