You are on page 1of 1

Perbendaharaan 1. Diuruskan di bawah Kementerian Kewangan. 2.

Menggubal dan melaksanakan dasar fiskal dan kewangan bagi merangsang pertumbuhan ekonomi secara berterusan 3. Memperkukuhkan daya saing dan ketahanan ekonomi negara 4. Mempastikan pengurusan kewangan yang berkesan dan berhemah. 5. Menggubal dan melaksanakan dasar fiskal kewangan dan ekonomi bagi mempertingkat pengagihan serta pengurusan sumber kewangan dilaksanakan dengan cekap dan berkesan. 6. Menggubal dan menyediakan prosedur, prinsip dan tatacara sistem pengurusan kewangan dan perakaunan untuk dilaksanakan oleh semua Jabatan/Agensi Kerajaan. 7. Menyediakan belanjawan tahunan dan memantau pelaksanaan belanjawan tahunan. 8. Mendapatkan pinjaman bagi pihak Kerajaan dan memberi pinjaman kepada agensi-agensi Kerajaan, sektor swasta bagi projek-projek penswastaan dan kakitangan Kerajaan. 9. Memberi kelulusan kepada perolehan Kerajaan yang besar nilainya dan menyertai dalam proses perolehan di agensi-agensi Kerajaan lain. 10. Menggubal dasar-dasar dan menguruskan pinjaman perumahan bagi kakitangan sektor awam. 11. Menggubal dan mentadbir dasar-dasar berkaitan dengan pengurusan perolehan Kerajaan