You are on page 1of 18

Wat wij op het doek willen weergeven is niet een vastgelegd moment van het universeel dynamisme, maar

de dynamische ervaring zelf. Alles is in beweging, alles verandert vlug. Een profiel is nooit onbeweeglijk voor ons te zien, maar verschijnt en verdwijnt zonder ophouden. Daarom is het dat een rennend paard geen 4 maar 20 poten heeft, en hun bewegingen driehoekig zijn.
Wij verklaren dat de pracht van de wereld zich heeft verrijkt met een nieuwe schoonheid: de schoonheid van de snelheid. Een racewagen met ronkende motor is mooier dan de 'Nike van Samothrace'.

Giacomo Balla (1871-1958)

Balla, Dynamiek van een hond aan de lijn, 1912

Balla, Meisje dat over een balkon loopt, 1912/13

Balla , Studie, dynamisme van een auto, 1914

Carlo Carr (1881-1966)

Carr, De rode ruiter, 1913

Carr, Manifestatie ter interventie, 1914

Umberto Boccioni (1882-1916)

Het afscheid

De afreizenden

Boccioni, Gemoedstoestanden, 1911

De achterblijvers

Boccioni, Ontwikkeling van een fles in de ruimte, 1915

Boccioni, Unieke vormen van continuteit in de ruimte , 1913

Boccioni, Unieke vormen van continuteit in de ruimte , 1913

'Laten we onszelf van dat zootje (de traditionele beeldhouwkunst) bevrijden en laten we oproepen tot de algehele afschaffing van de begrenzende lijn en de gesloten vorm van het beeld. Laten we het lichaam openscheuren en de omgeving erin opnemen.'

Nik van Samothrake, +/- 200 v Chr.

Boccioni, Paard + Ruiter + Huizen , 1915