You are on page 1of 9

KLASSIEKE OF MODERNE KUNST?

De stijl: klassieke werken

De stijl: klassieke werken


Verftoets/textuur: zeer glad, gestileerd Weergave: natuurgetrouw, gedetailleerd Verhoudingen: anatomisch correct, belang van perspectief Materiaal: traditioneel. Bv. Doek, olieverf, brons, marmer

De stijl: moderne werken

De stijl: moderne werken


Verftoets/textuur: vluchtig, expressief, ruw Weergave: eigen accenten, eigen interpretatie van de kunstenaar, subjectief, abstrahering van de werkelijkheid Materiaal: experimenten met nieuwe materialen. Bv. Dikke verflagen, beeldhouwkunst: plaaster, metaal, etc.

Onderwerpen: klassiek

Onderwerpen: klassiek
Traditionele onderwerpen
Literatuur: Bijbel, mythologie Het leven: moraliserend (genretaferelen) geschiedenis (historiestukken), portret Natuur: landschappen en stillevens

Onderwerpen: modern

Onderwerpen: modern
Figuratief:
Visie van de kunstenaar op onmiddellijke omgeving en de maatschappij Verbeelding van de kunstenaar

Abstract Het esthetische, de ervaring van de kunstenaar en toeschouwer staat centraal


Titel om het werk te verklaren of als nietszeggende naam.