You are on page 1of 24

Kijken naar schilderijen

Kleuren en materiaal

De materialen
De verf De drager Hulpmiddelen Schilderstechnieken