You are on page 1of 35

Het Lam Gods

Open Open

Sint-Baafskathedraal in Gent

Vijdkapel Oorspronkelijke Plaats van het altaarstuk

Villakapel Altaarstuk sinds 11 juli 1986

gesloten

Open Open

Het kwatrijn op de achterkant


Pictor Hubertus eeyck. Maior quo nemo repertus incepit. pondus. que Johannes arte secundus [Frater] perfecit. Judoci Vijd prece fretus VersU seXta MaI. Vos CoLLoCat aCta tUerI Schilder Hubertus van Eyck, groter dan hij is niemand geworden, Is het zware werk begonnen, dat zijn broer Jan, tweede in de kunst, voltooide op verzoek van Joos Vijd. Met dit vers plaatst hij op 6 mei het gedane werk onder uw bescherming. (de laatste regel bevat een chronogram met het jaartal 1432)

Jan van Eyck ca. 1390 - 1441

Geen info over Hubertus van Eyck

gesloten

De opdrachtgevers: Joos Vijd en Isabella Borluut

2 heiligen
Johannes de Doper met lam op de arm = patroonheilige van de kerk

Johannes de evangelist met kelk in de ha

= op zijn feestdag werd het schilder ingewijd

De annunciatie
Engel
Wees gegroet, vol van genade, De heer is met u

Maria
Zie de dienstmaagd van de

Sibillen en profeten

gesloten

Open Open

God de almachtige Maria

Johannes de doper

Spel met kleuren

zingende engelen

musicerende engele

Het offer van Kan en Abel

De broedermoor

Adam

Eva met vrucht

Het lam

Het Lam, Christus

belijders engelen Het lam Getuigen van het Nieuwe Verbond Heilige maagden

Getuigen van het Oude Verbond

fontein

De Rechtvaardige Rechters
De Ridders van Christus

De Heilige Heremieten

De Heilige Pelgrims

De details: het licht

Detail: het menselijke lichaam

De details: de natuur

Details: de teksten

De details: overschilderingen

De rechtvaardige rechters

- Krantenartikel, De Standaard, vrijdag 13 februari 2009 - dit jaar 75 jaar geleden dat het paneel van de Rechtvaardige Rechters gestolen werd.

De grootste kunstroof

gestolen 10/11 april 1934 november '34: Arsne Goedertier bekent dat enkel hij weet waar het paneel zich bevindt, maar hij sterft voor hij kan onthullen waar...

Jozef Van der Veken