You are on page 1of 25

Pierre-Auguste Renoir

Monet - Renoir

Vele musea in Europa en de VS Muse dOrsay Parijs Essoyes


Atelier - 1 juli 2009 Espace Renoir 2010

1.
A. de Renaissance B. het Classicisme C. de Rococo

2.
kreeg geen opleiding, hij was te warm B. studeerde aan de Ecole des Beaux Arts in Parijs C. ging in de leer bij Watteau

3.
A. veel B. geen C. in geringe mate

4.
A. in open lucht B. in hun atelier C. deels in open lucht, deels in hun atelier

5.
A. het theater B. Portretten C. het boerenleven

6.
A. B. C.

7.
A. schilderde Renoir niets meer B. gebruikte Renoir meer contourlijnen C. schilderde Renoir geen naakten meer

8.
A. B.

9.
A. 58 B. 78 C. 98

10.