PREDIMENSIONAREA ŞARPANTEI

1. 1.1 ALCĂTUIREA ŞARPANTEI PE DIRECŢIILE TRANSVERSALE ŞI LONGITUDINALE DISTRIBUŢIA FERMELOR PRINCIPALE ŞI SECUNDARE

Se recomandă dispunerea fermelor principale în dreptul cadrelor transversale, sau a elementelor, subansamblurilor structurale, distanţa între ele fiind de «t». Distanţa între două ferme adiacente –principale şi secundare, se notează cu «a» este de aproximativ 1.00 m, între valorile 0.90 m şi 1.20 m.

1.2

ALCĂTUIREA ÎN SECŢIUNE TRANSVERSALĂ

1.2.1 Dispunerea popilor Popii se dispun – recomandabil – în dreptul nervurilor.

1.2.2 Alegerea pantei şarpantei (α) (inclusiv a calităţii învelitorii) (a) Criterii de alegere • condiţie de pantă minimă şi maximă, în funcţie de calitatea învelitorii (stipulate în standarde, date de furnizori); • pantă recomandabilă pentru condiţii climatice; • criterii estetice. (b) Pante minime şi maxime (Conform STAS 3303/2-88) Nr. crt. 1 2 3 4 5 Tipul învelitorii Ţigle solzi aşezate dublu Ţigle solzi aşezate simplu Ţigle trase Tablă Şindrilă Panta minimă cm/m 45 60 45 15 60 Panta uzuală cm/m 55...75 70...90 50...70 30...60 70...180 Panta maximă cm/m 275 275 120 Vertical Vertical

1

gcc) Pentru pre–predimensionare.2.15 m * 600 daN/m3 = 11. 2 .M. Greutatea pe m liniar a învelitorii = greutatea pe m2 * distanţa între căpriori (a) Greutate proprie învelitoare – ginvn conform STAS 10101/1-78 tabel 5 ţiglă solzi 2 rânduri ţiglă solzi 1 rânduri ţiglă trasă ţiglă ceramică tip Tondach Csardas ţiglă beton tip Bramac Alpina Clasic ţiglă metalică tip Royal tablă ginvn 85 65 50 36. 2. gc) (a) Greutate proprie căprior (gcn. h = 15 cm: gcn = b (m) * h (m) * γlemn (daN/m3) = 0.35 ginvn daN/m= ginvn (daN/m2 )* a (m) = a = m (distanţa între căpriori) (daN/m).5 daN/m2 1.2. n ginvc 115 87.4 43 6 30 U.13 m * 0.1 58.7 daN/m Greutăţi specifice lemn – γlemn (STAS 10101/1-78): Lemn de răşinoase : Lemn de stejar : stare uscată stare umedă stare uscată stare umedă 600 daN/m3 800 daN/m3 800 daN/m3 1000 daN/m3 (b) Greutate proprie învelitoare (ginvn. ginvc) (distribuită pe înclinat) Greutatea proprie a învelitorii este distribuită pe înclinat.1. considerând dimensiunile curente pentru căpriori: b = 13 cm.5 49.2. PREDIMENSIONAREA CĂPRIORILOR SCHEMĂ STATICĂ (a) (b) Deschiderea de calcul pe orizontală a căpriorului: lo = 2l 2.1 Încărcări din greutate proprie (gn.1 40.0 8.8 67. EVALUAREA ÎNCĂRCĂRILOR 2.

) Normală Ce=1.2 (Topografie adăpostită: zone unde construcţia analizată este mult mai joasă decât terenul înconjurător sau este înconjurată de copaci înalţi şi/sau construcţii înalte) Ct .8 µi = 0. unde: Coeficientul de formă(µi) al încărcării în funcţie de panta acoperişului(α) α <30o µi =0. construcţii înalte sau copaci.2.8(60-α)/30 30o< α <60o 60o< α µi = 0 Sk . lipsit de adăpostire sau cu adăpostire limitată. gc) (distribuită pe înclinat) Încărcarea totală permanentă distribuită pe înclinat: gn = gcn + ginvn daN/m gc = gcc + ginvc daN/m Tabel centralizator privind încărcările permanente: Încărcări normate Denumirea încărcări 1. gorizc = gc / cos α daN/m. Greutatea proprie învelitoare 3. pe m2 învelitoare (daN/m2) pe metru liniar căprior (daN/m) Coeficient al încărcării n Încărcări de calcul/metru (daN/m) gc 1.0 kN/m2 pentru Zona 2 Sk= 2. pc) Conform SR EN 1991-1-3:2005 / NA:2006 – Pentru situaţii de proiectare permanente/tranzitorii (încărcarea din zăpadă este uniform distribuită pe orizontală): (a) Încărcarea pe m2 S = µi*Ce*Ct*Sk (daN/m2).0 (Topografie normală: zone unde nu se produce o spulberare semnificativă a zăpezii din acţiunea vântului asupra construcţiilor.2 Evaluarea încărcărilor date de zăpadă (pn. pentru diferite topografii ale amplasamentului: Expusă Ce=0.5 kN/m2pentru Zona 3 Ce . (gorizc=nx gorizn).valoarea caracteristică a încărcării date de zăpadă pe sol în funcţie de amplasarea clădirii Sk= 1. se reduce încărcarea pe acoperişurile cu transmitanţă ridicată (mai mare de 1W/m2K).5 kN/m2 pentru Zona 1 (150 daN/m2 ) Sk= 2.coeficient de expunere. Greutate proprie căprior 2. Total încărcări permanente distribuite pe înclinată (gn. creată de natura terenului. astfel se aplică o valoare redusă a coeficientului Ct Ct = 1.0 – pentru ţigle S = pn daN/m2 3 . Particular la învelitoarea din sticlă poate să apare fenomenul de topire a zăpezii datorită pierderilor de căldură. 2. gc) 4 Total încărcări permanente distribuite pe orizontală (gorizn=gn/cosα).coeficient termic – în funcţie de proprietăţile de conductivitate termică ale materialelor de construcţii.8 (Topografie expusă: zone întinse de teren plat. datorită naturii terenului şi prezenţei altor construcţii sau a copacilor.(c) Încărcarea totală permanentă (gn. Adăpostită Ce=1.35 Încărcarea totală permanentă distribuită pe orizontală: gorizn = gn / cos α daN/m.

2.8 * h m. Condiţii de rigiditate f = (5/384) * (qn *lo 4/E*I) ≤ fadm = lo /250 E= 100 000 daN/cm2.3. qc) Încărcări permanente distribuite pe orizontală Încărcări din zăpadă (pn. w = b * h2/6 h= 3 6*M 0.8 * h.2. Condiţii de rezistenţă σ = Mmax/W ≤ R Mmax = qc * l02 /8 = daNm.1. 2. – b = 0. pc = pn * n = daN/m. 2. PREDIMENSIONARE CĂPRIORI 2. gorizn = Σgin / cos α pn qn = Σgin / cos α + pn n = 1. daN/m. respectiv a modurilor de rezemare.4 Încărcarea totală (qn.35 n = 1. prin supraevaluarea a deschiderilor de calcul. R = 100 daN/cm2 b = 0. I=bh3/12 = cm4 4 .3. 2. urmând a considera acoperitor influenţa încărcărilor permanente. respectiv din zăpadă.8*R b = 0. qc) qn = gn + pn qc = gc + pc daN/m.3 Încărcarea din vânt Încărcarea din vânt – în faza de predimensionare – este neglijată.3. pc) Încărcări totale distribuite pe orizontală (qn.8*h. Condiţii tehnologice – multiplu de cm întregi. – dimensiunile uzuale standard.2.3.3.5 gorizc = Σgic / cos α pc qc = Σgic / cos α + pc 2.2.(b) Încărcarea pe ml: pn = S * a = daN/m.

2. Pentru varianta cu 2 nervuri intermediare: gc+înv. PREDIMENSIONAREA PANEI INTERMEDIARE SCHEMA STATICĂ (a) (b) 3.35 * gc+înv. 3. gpc) Se alege h = 17cm şi b = 15 cm.3.c = 1.c = 1.2. gc+înv.1. pc = 1. calculată la punctul 2.n = gorizn/a * 3 * l daN/m.2.1 Încărcări permanente (gn.2.n daN/m Pentru varianta cu 3 nervuri intermediare: gc+înv.35 * gpn (daN/m) daN/m (b) Greutate proprie – căprior + învelitoare Se consideră valoarea încărcărilor permanente totale. EVALUAREA ÎNCĂRCĂRILOR 3.2. gc+înv. Valoarea normată: gpn = b (m) * h (m) * γlemn (daN/m3) daN/m.c tc = t – a deschiderea de calcul a panei).35 * gc+înv.1. Valoarea de calcul: gpc = 1. pe m.2. gc) (a) Greutate proprie pană (gpn.n = (gorizn/a) * 2 * l daN/m. gc = gpc + gc+invc daN/m 3.5 * pn daN/m 5 .n daN/m (c) Încărcarea totală permanentă gn = gpn + gc+invn daN/m. distribuite pe orizontală. Încărcări din zăpadă Se consideră valoare calculată de la punctul 2.a pcăprn = S (daN/m2) Pentru varianta cu 2 nervuri intermediare: pn = pcăprn * 2 * l daN/m.2.

3.3.8*h W =b*h2/6 h= 3 6*M 0.pană ≤ fadm.pană = 5/384 * (qnpana * tc4)/(EI) cm. 4.3. fef.8 * h 3.pană = tc/250 cm.pană fadm. pc = 1. E = 100 000 daN/cm2.3 Încărcări totale qnpana = gn + pn daN/m.1 PREDIMENSIONAREA POPILOR SCHEMA STATICĂ (a) Secţiune transversală 6 .2.Pentru varianta cu 3 nervuri intermediare: pn = pcăprn * 3 * l.1 Condiţii de rezistenţă σ = Mmax /W ≤ R Mmax = q cpana * tc2 /8 R = 100 daN/cm2 b = 0.2 Condiţii tehnologice multiplu de cm dimensiunile uzuale standard b = 0. I = bh3/12 cm4 4.8*R 3. qcpana = gc + pc daN/m 3.3 PREDIMENSIONAREA PANEI 3.5 * pn 3.3 Condiţii de rigiditate fef.

exprimat în daN. 7 . se determină H = 2 * l * tg α. 3. 3.2 Încărcarea din zăpadă provenită de la pană Pc = încărcare din zăpadă pană.2. 4.35 * gpn (daN/m daN/m (a) Greutate proprie pop normat: de calcul: (b) Încărcări permanente provenite de la pană Gc = încărcare permanentă pană.c * distanţa între popi. exprimat în daN 4.1.2.2.2. gpn = b (m) * h (m) * γlemn (daN/m3) daN/m gpc = 1. 4. conform pct.2.2.1.2 Încărcarea totală (Qc = N) Qc = N = t * qpanăc + H * gpc = Gc + Pc + H * gpc daN.(b) Secţiune longitudinală 4. EVALUAREA ÎNCĂRCĂRILOR Încărcări permanente Se alege h = 14cm şi b = 14 cm.2. * distanţa între popi. conform pct.

4.0 (lf/h = 10 => φ = 1.0.3. (ii) reazemul superior este parţial deplasabil. se interpolează liniar.2 ÷ 1.4.25 * Hpop Condiţia de rigiditate: lf/h = < 25.5) Hpop Pentru lf/h = 10 => φ = 1. lf/h = 25 => φ = 0. Condiţii de rigiditate Deoarece: (i) reazemul inferior se poate considera articulaţie fixă. se consideră lf = (1.2. lf/h = 25 => φ = 0. se interpolează liniar) R – rezistenţa a compresiune a lemnului – se consideră 100 daN/cm2 h = √ N/(φ * R) => se alege h = b 4. Condiţii tehnologice multiplu de cm dimensiunile uzuale standard b=h 8 .3.1. PREDIMENSIONARE POPI Condiţii de rezistenţă σ =N / (φ * A) ≤ R Anec = bnec * hnec ≥ N / (φ * R).4.4 ÷ 1. lf = 1. bnec = hnec φ = coeficientul de flambaj = 0.3.0.3.3. 4.4.