You are on page 1of 3

Pukkelpop: toch nog winst ondanks rampeditie Stijging liquide middelen van 3,7 naar 6,4 miljoen euro

Thierry Debels @thierryd 6 augustus 2013

Het jaar 2011 was een rampeditie voor Pukkelpop. De klap werd (deels) opgevangen door de vzw The Factory. Zo werd er beslist om het boekjaar te verlengen (zie hieronder).

Het laatste boekjaar van de vzw liep dus van 1 januari 2011 tot 30 november 2012. De laatste jaarrekening van The Factory werd op 31 juli 2013 bij de balanscentrale van de NBB neergelegd. De publicatie laat ons toe om de resultaten van Pukkelpop te bekijken.

Het gevolg van die boekhoudkundige operatie was dat de omzet in dat laatste verlengde boekjaar quasi verdubbelde.

Ondanks alle onheilsberichten werd in dat laatste verlengde boekjaar zelfs een beperkte winst geboekt. Zo werd het verlengde boekjaar afgesloten met een winst van 144.216 euro.

In de post Voorzieningen voor risicos en kosten zien we uiteraard een groot bedrag, meer bepaald van zowat 3,7 miljoen euro (linkerkolom).

Tegelijk zien we aan de actiefzijde van de balans een forse stijging van de liquide middelen: van 3,7 miljoen euro naar 6,4 miljoen euro.