You are on page 1of 4

NAZIV PREZENTACIJE Oglaavanje na Internetu Najvei srpski kreativci (Sakan, eh, Stankovi i Luki) SLOBODNO tampani mediji:novine Korienje

promocije u filmskoj industriji Mistery shopping Promocija firme Bambi Publicitet Rakija kao srpski brend Tehnike zakljuivanja prodaje Najuticajniji marketing slogani Govor tela Drustveni mediji Uticaj propagandne poruke na potroae Upotreba muzike u trinom komuniciranju Najvee marketinke agencije Merendajzing Problemi i promocija kompanije H&M Promotivne aktivnosti preduzea Mona Promocija i prodaja putem interneta i drutvenih mrea Humor u reklami Reklame namenjene deci potroaima Sponzorstvo u sportu Mobilni marketing Sponzorstvo kao vid promocije Nove forme oglaavanja

DATUM 08.11.2012 08.11.2012 08.11.2012 9.11.2012 9.11.2012 9.11.2012 14.11.2012 14.11.2012 14.11.2012 14.11.2012 16.11.2012 16.11.2012 16.11.2012 22.11.2012. 22.11.2012 22.11.2012 23.11.2012 23.11.2012 23.11.2012 28.11.2012 28.11.2012. 28.11.2012 29.11.2012 29.11.2012. 29.11.2012 30.11.2012

Youtube kao medij marketinkih komunikacija Merenje TV gledanosti Najvei inostrani kreativci Konroverzne reklame Benetona Komunikacija s kupcima u maloprodaji Analiza sadraja propagandnih poruka: proizvoai piva u Srbiji Najvei srpski oglaivai Simulacija fokus grupe Multilevel marketing Neurolingvisticko programiranje Promocija Maksija Marketing u sportu tampani mediji: asopisi Gerila Marketing TV kampanje

30.11.2012 30.11.2012 30.11.2012 6.12.2012. 6.12.2012. 6.12.2012 7.12.2012. 7.12. 7.12. 13.12.2012 13.12.2012 13.12.2012 14.12.2012 14.12.2012 14.12.2012.

IMENA Anela Drobnjak Tijana Milojevi Marija udi Neda Cupara

INDEKS 0373/10 214/10 282/10 472/10

Nevena Tomi Marina Ostoji Marija Mirosavljevi Ana Mladenovi Nikolina Pilindovi Valentina Mladenovi Dijana uli Branka Zuki Sneana Ljutina Milena Nikoli Maja uri Jelena Jezdi Nikola Pavlovi Kristina ukovi Andrea Gori Tamara Pajdi Ivana Zlati Nastasja odean Marija Vidi Nina Gligorijevi Jovana Glogovac Iva Babovi Aleksandra Todorovi Aleksandar Pantovi Marina Opai Ivana Kostadinovi Olivera Melovi Marina Jelenkovi Milica Bradi Stefana Risti Vanja Dautovi Sandra Gnus Jelena Kitanovi Ivan Mai Svetlana Todorovic Nina Katic Maja Ivovic Andrea Lipcajt Milo Raji Nikola Miloevi Jovana Kovaevi Damir Kuevi Vladimir Marila Steva Marinovi Neda Ivanovi

09/704 464/10 524/10 08/701 09/741 319/10 1249/10 09/0045 09/635 560/10 64/10 513/10 737/10 267/10 1371/10 240/09 08/1016 974/10 962/10 911/10 877/10 889/10 1084/10 1404/10 10/309 10/1282 94/10 18/10 193/09 1324/10 09/1317 09/1025 71/10 155/10

135/10 75/10 09/0009 09/159 560/09 657/09 06/1373

Milica Zagorac Aleksandra Lekic Vida Jakovljevic Ivana Stupar Jelena Moconja Marko Dimic Katarina Matic Marija Jovanovic Bojana Pandurevic Marija Kandi Petar Cvetkovi Aleksandar Nikoli Marina Popov

09/564

1034/10 637/10 08/1193 114/10 970/10 09/140 08/894 900/10 570/09 379/10 735/10

Dijana Dejanic Svetlana Bancevic Jelena Jevtic Milica Vukosavljevic Marko Rakic Marko Risti Sneana Popovi Sanja Teovi Nevena Paajli Ivan Nastic

209/09 1408/09 09/251 09/1294 497/10 227/10 231/10 567/10 917/10 719/10