You are on page 1of 3

Az ot pnztigyi IQ

ot alapvet
1. p nzlf;gyt intelligenciahnyadost kiilcjnbcjztethetink meg: pnztigyi IQ: Keress tobb pnzt. 2.pnz;Jgyi IQ: Vdd meg a pnzedet. 3. pnzigyi IQ: Tervezd a pnztigyeidet. 4. pnzijgyi IQ; r1 el hatstobbs zorizst a pnzeddel. 5. pnziigyi IQ: Javtsd pnziigyi tjkozottsgodat

pnzugyi IQ: Keress tobb pnzt


1.
Annak egyik oka' hogy az emberekbIhinyzlk az | . ptlzigyi IQ: a tobb 1'..rrz keresse, az,hogy a pnzt akarj k ugyan, de afolyamatot nem. A legl. rIr|1g1 nem veszik tudomsul, hogy a folyamat teszt gazdagg6ket,s nem
r

|,..rrz.

Warren Buffett, avi|g7eggazdagabb befektetje, ezt mondj ai ,,Ha nem tudod ellenrzsed alatt tartani az rze7meidet' nem tudod ellenrtzniapnzedet sem.''

2. pnzugyt IQ: Vdd meg apnzedet


Bijrokratk
hrom kiilonfle tpusa van a beri. lcleknek: a kereset, a porfoliri s a prtsszv jcivedelem

Brkerek

j
I
Ii
1.

BRKEREk _ RossZ BRKEREK K K' AME LYEKET MEGTAN U LTU N K

Mint tudod,lteznek j brkerek s rossz brkerek. Egyszerren szIva' a

' |lrker pnzt keres a szmodra, a roSSZ brker pedig kifogst. Kovetkezik .,zrlknak a dolgoknak a rcividtett listja, amelyek segtenek megtallni s irlt'gtartani a j brkereket. l . Kim s n leckket vettiink rszvny- s ingatlanbefektetSbl. Tobb. let tudsunk lehetv tette, hogy beszlgetssel vlasszuk ki a kpzett

brkert az rtkestk cjziil. 2 . o|y an brkereket keresttink, akik hivatsuk tanuli voltak . Mind Tom,

mind John a minimlis szakmai kpzsi kcivetelmnyeken trlmenen is sok idt fordtottak szaktertilettikre. Tom gyakran meghv, hogy tekintsem meg az iz|etet, amivel ppen foglalkozik. John olyan ingatlanbrker' aki maga is befektet ingatlanba. Ma mr elismert tanrrnak szmt az ingatlanbefektets tmakcirben. 3. Tudni akarjuk, vajon a brker befektet-e abba, amit rul. Vgri1 is, mirt fektetnl be abba, amit rul, ha a brkernek nincs annyi bizalma irnta, hogy is befektessen ugyanazokba arszvnyekbe? 4. Tafis kapcsolatot keresiink' nem csupn egy tranzakcit. Sok brker csak eladni akar. Tomnak s Johnnak mindig volt ideje arra, hogy veltink ebdeljenek, akkor is, amikor mg csak nagyon kevs pnztink volt. Ma mindketten a bartaink.

A siker kulcsa a kpzs gyvdek

1. Semmifle rtkes dolgot ne tafiS a sajt neveden. Szegny apm volt az, aki btiszkn hangoztatta:,,A hzam az n nev emen van I'' A pnziigyileg
okos emberek nem tartjk sajt neviikon ahzukat.

2.

Azonna|koss szemlyes felelssgbiztostst. Ne feledd, hogy amikor. miir sztiksged lenne r, akkor nem kcithetsz. Akkor kell ezt megtenned,

mg mieltt sziiksged lenne r. 3. rtkes eszkcizeidet tartsd jogi szemlyisgr tirsuls birtokban. Az USA.ban jnak mondhat jogi entitsok a C negyed nagy cges v|lalkozsai, az E negyed kisebb cgei, a korltozott felelssg trsasgok (kft'k), illetve trsulsok. Vannak rossz jogi szemlyisgek is. E'zek a kizrlagos tulajdonosok s az lta|nos partneri viszonyok. Nmi irniva| az' mondhatom, hogy a legt bb kisiizlet tulajdonos rossz entitst ielent.

3.

Pnzigyi IQ:

Tervezd a pnzigyeidet
I kiiltsgvets _ pnziigyi terv A ,'k ltsgvets'' sz egyik defincija: terv az erforrtsok s a kiadsok
,

,'

':'ehctnqtll sra.
. Kiiltsgvetsi tundcs: A kiiltsgvetsi tiibblet lnyegben ktiltsg 2. kiiltsgvetsi tandcs: A Kiad s oszlop jelenti a krist lygiimbtit 3 . kiiltsgvetsi tandcs: Eszk zeimfizetnek aforr saimrt I llentley szd.mla

Iiszktjztik = Luxus Forrsok Az egyik elny, ami abbl szrmazIk,hogy szerz az ember, az,hogy ha rr1abb forrst szeretnk, elszcir rok egy konyvet, mint pldul ezt,s a [iinyv utn kapott jogdjak kifizetik a forrst nekem. 4. K iilts gv e t si tan c s : K ii lt s d magad g azdag gd Ismtlem, a koltsgvets defincija: terv az er furrsok s a kiadtist
t)sszehangolstra Min l nagyobb szzalkot
ir ny asz " az Eszko z k o s zlopb a' a 3 . p nziigyi IQ-d annl magasabb lesz. Kim s n ma mr a bevteleinknek mintegy 807o.t irnytjuk t azE'szkzcik oszlopunkba, s igyeksziink meglni a 20vo-b1 (fizetsed tbblett irnytsd eszkzkre, pl. ezst stb)

4.Pnzigyi IQ:
Erj el hatstobb szotozst
a pnzeddel