You are on page 1of 2

37 EKSERA

Bio jednom jedan djeak jako naprasite naravi. esto je vrijeao druge ljude i gotovo svi su poeli da ga izbjegavaju. Jednoga dana, njegov otac odlui da ga podui vanoj ivotnoj lekciji. Dade mu otac vreu punu eksera i ree mu da svaki put kada izgubi strpljenje i kada se posvaa s nekim, zakuca po jedan ekser u drvenu tarabu pored kue. Ve prvog dana djeak je zakucao ak 37 eksera. Tokom narednih nedjelja, kako je djeak postepeno uspijevao da kontrolie svoju nabusitost, broj zakucanih eksera u ogradi se smanjivao. I tako je, konano, doao i dan kada nije morao da zakuca nijedan ekser. Ponosno je otrao do oca da mu se pohvali svojim postignuem: - Danas nijesam ukucao nijedan ekser! Otac ga pohvali, a onda mu ree: - Sada uradi sljedee svakog dana kada uspije da kontrolie svoje emocije, izvadi po jedan ekser iz ograde, sve dok ne ukloni sve koji si do sada zakucao. Djeak se danima i nedjeljama uporno trudio. Broj eksera se polako, ali sigurno smanjivao sve dok nije doao dan kada je iz tarabe izvadio i posljednji ekser. Ponosno je otiao do oca da mu se pohvali da je uspio da ostvari svoj cilj. Otac mu onda ree: - Dobro si uradio sine moj, ali pogledaj sada ovu ogradu. Puna je rupa od eksera i vie nikad nee biti ista. Ba kao to su ekseri ostavili rupe u ogradi, rune rijei koje uputi nekome, ostavljaju trajan oiljak na dui. Moe, tako, nekoga u bijesu ubosti noem, a onda se pokajati i izvui no - bez obzira koliko puta nakon toga zaalio to si to uradio, to nee uiniti da ona rana od noa nestane. Zapamtite - verbalna rana je isto toliko bolna kao i fizika.

Prijatelji su vrlo rijetki zaista su vrijedan dragulj. Oni ine da se smijei, ohrabruju te da uspije u onome to radi. Spremni su da te sasluaju, da podijele tvoju bol, uvijek imaju lijepu rije - i uvijek im je srce otvoreno za tebe Prijatelju moj, oprosti mi ako sam nekad ukucao ekser u tvoju ogradu.