You are on page 1of 51

Hng Dn Bt u S Dng

BlackBerry Curve 8900 Smartphone

MAT-20488-041 | PRINTSPEC-016
SWD-475706-1124041536-041 | RBZ41GW

Nhn xt
Cho mng bn n vi BlackBerry!..........................................................................3
Ci t in thoi...........................................................................................................5
Lp th SIM v pin...........................................................................................................5
Sc pin.............................................................................................................................7
Hon tt trnh hng dn ci t.....................................................................................9
Tm hiu cc khi nim c bn..................................................................................13
Di chuyn quanh mn hnh ...........................................................................................14
M mt menu................................................................................................................15
Thng tin c bn v nhp vn bn................................................................................16
ng dng.......................................................................................................................17
Cc ch bo tnh trng trn Mn hnh ch......................................................................19
Ch bo tnh trng danh sch tin nhn...........................................................................19
Cc ch bo tnh trng trn in thoi............................................................................20
Cc ch bo tnh trng lch.............................................................................................20
Cc ch bo tnh trng camera.......................................................................................20
Cc ch bo trng thi ph sng ca mng khng dy..................................................21
Bt u s dng in thoi........................................................................................23
Thc hin cuc gi........................................................................................................23
Gi email.......................................................................................................................23

Gi tin nhn vn bn SMS............................................................................................24


Thm s lin lc.............................................................................................................24
Chp nh ...................................................................................................................... 25
Quay video.....................................................................................................................25
Truy cp vo mt trang web.......................................................................................... 26
Sp xp lch cho mt cuc hn......................................................................................26
Ghp ni vi mt thit b c bt Bluetooth.....................................................................27
Gii thiu v kt ni mng Wi-Fi................................................................................... 27
Gii thiu v cch s dng in thoi cng vi my tnh............................................. 29
Gii thiu v i in thoi............................................................................................32
Chuyn tp tin gia in thoi v my tnh s dng Roxio Media Manager.................33
ng b d liu gia in thoi v my tnh ................................................................33
Lp th nh................................................................................................................... 34
Tm thm thng tin.........................................................................................................35
Mang in thoi ca bn............................................................................................... 36
Gii quyt s c...........................................................................................................37
Ti khng th kt ni vo mng khng dy...................................................................37
Ti khng th kt hp in thoi ca ti vi mt a ch email .....................................38
Ti khng th gi hoc nhn tin nhn........................................................................... 38
Ti khng th nhn hoc thc hin cuc gi.................................................................40
Thng Bo Php L.....................................................................................................43

Cho mng bn n vi BlackBerry!


Hy chun b sn sng tri nghim s t do v kt ni ca gii php di ng
tt c trong mt. Vic ci t in thoi thng minh BlackBerry Curve kh
n gin. Ch cn kim tra xem th SIM v pin c lp vo in thoi cha,
sc pin, v hon tt trnh hng dn ci t. Sau khi hon tt trnh hng dn
ci t, hy dnh mt cht thi gian khm ph cc tnh nng ca in thoi.
Hng dn ny cung cp mt s mo v hng dn gip bn tm hiu nhanh
nhng khi nim c bn.

Ci t in thoi
Lp th SIM v pin
Th SIM l mt th nha nh hnh ch nht c s dng lu thng tin
quan trng v dch v khng dy. Th SIM c th c lp vo in thoi
BlackBerry ca bn. Ty thuc vo nh cung cp dch v khng dy, bn c
th cn c m PIN cho th SIM ca bn. bit thm thng tin, hy lin h
vi nh cung cp dch v khng dy ca bn.
1.
2.
3.
4.
5.

a nt tho np pin ln v nhc np pin ra.


Nu th SIM c lp, hy chuyn sang bc 8.
Nu lp pin, hy tho pin ra.
Tho th SIM ra khi bao gi.
Gi th SIM sao cho cc im tip xc kim loi trn th SIM quay xung
v gc vt hng v pha gc bn tri pha trn ca in thoi.
6. Trt th SIM vo ngn cha sao cho n nm bng phng bn di
bng dn bng nha.
7. Lp pin sao cho cc im tip xc kim loi trn pin thng hng vi cc
im tip xc kim loi trn in thoi.
8. Trt rnh kim loi trn u np pin vo khe trn u in thoi.

9. y np pin xung sao cho n khp vo v tr.


Nu sc pin, hy bt in thoi. Nu in thoi khng bt, hy sc pin.
Hnh v 1. Tho np pin

Hnh v 2. Lp th SIM

Hnh v 3. Lp pin

Hnh v 4. t li np pin

Sc pin
1. Cm u nh ca cp b sc du lch vo cng micro-USB trn mt bn
ca in thoi BlackBerry.
2. Nu cn, hy thc hin mt trong nhng thao tc sau:
Lp ph lin li phch cm vo b ni tip ngun.

Gp li phch cm xung b ni tip ngun.


3. Cm b ni tip ngun vo cm in.
4. Sc y pin.
Hnh v 5. Cm cp b sc su lch vo in thoi

Hnh v 6. Cm ph kin li phch cm hoc gp li phch cm vo (nu cn)

Bn c th s dng cp USB i km vi in thoi kt ni in thoi vi


my tnh sc. bit thm thng tin, hy xem ch "Gii thiu v cch
s dng in thoi cng vi my tnh".

Cc ch bo mc nng lng pin


nng lng pin y

ang sc pin

nng lng pin yu

Hon tt trnh hng dn ci t


Trnh hng dn ci t c thit k gip bn hc cch nhp vn bn,
thay i cc ty chn ci t ring in thoi BlackBerry ca bn, v ci
t mt hoc nhiu a ch email.
1. Trn Mn hnh cho mng, hy c phn gii thiu ca trnh hng dn
ci t.
2. Ln bi xoay chn Continue (Tip Tc).
3. Bm (nhn) vo bi xoay.
4. Thc hin theo hng dn trn mn hnh.
Lu : Nu Mn hnh cho mng khng t ng hin th, trn Mn hnh ch,
. Trong th mc Setup (Ci t), bm Setup Wizard
hy bm phm
(Trnh Hng Dn Ci t).

Hnh v 7. Mn hnh trnh hng dn ci t

Gii thiu v cc ty chn ci t email


Nu bn cha ci t a ch email, bn c th s dng cc ty chn sau y
ci t email. Ty thuc vo nh cung cp dch v khng dy, cc ty chn
kh dng c th khc nhau.
Ty chn BlackBerry Internet Service: Hy s dng ty chn ci t
email ny to mt a ch email cho in thoi hoc kt hp in
thoi vi mt hoc nhiu (ti a 10) a ch email hin c. Ty chn ny
l ty chn ph bin nht cho nhng ngi s dng c nhn. Bn c
th ci t email s dng ty chn ny bng cch chn I want to create
or add an email address (Ti mun to hoc thm a ch email) trong
trnh hng dn ci t trn in thoi.
Ty chn BlackBerry Enterprise Server: S dng ty chn ci t
email ny kt hp in thoi vi mt ti khon email Microsoft
Outlook, IBM Lotus Notes, hoc Novell GroupWise ca c

10

quan v tn dng cc tnh nng ng b d liu khng dy nng


cao. Nu ngi qun tr cung cp cho bn mt mt khu kch hot,
bn c th ci t email s dng ty chn ny bng cch chn ty chn
I want to use a work email account with a BlackBerry Enterprise
Server (Ti mun s dng mt ti khon email ca cng ty cng vi
BlackBerry Enterprise Server) trong trnh hng dn ci t trn in
thoi. Nu bn khng c mt khu kch hot, hy lin h vi ngi qun
tr.
Ty chn BlackBerry Desktop Redirector: S dng ty chn ci t
email ny kt hp in thoi vi mt ti khon email Microsoft
Outlook Outlook (ci t Nhm lm vic). Bn c th ci t email s
dng ty chn ny bng cch ci t BlackBerry Desktop Software
v bng cch chn ty chn BlackBerry Desktop Redirector. Nu bn
s dng ty chn ci t email ny, bn phi gi my tnh trng thi
bt nhn email.

Thm hoc to a ch email bng cch s dng trnh


hng dn ci t
1. Trong trnh hng dn ci t, trn mn hnh ci t email, chn ty chn
I want to create or add an email address (Ti mun to hoc thm a
ch email) . Bm Next.
2. Bm Next.
3. Nu cn, bm Update Now (Cp Nht Ngay By Gi).
4. Nu cn, bm Create New Account (To Ti Khon Mi).

11

5. chp nhn cc iu khon ca tha thun l-xng, chn ty chn


Yes (C). Bm I Agree (Ti ng ).
6. Nu cn, hy nhn tn ngi dng v mt khu do bn chn. Bm
Next.
7. Thc hin theo hng dn trn mn hnh.

12

Tm hiu cc khi nim c bn

13

Di chuyn quanh mn hnh


m danh sch ng dng t Mn hnh ch, bm phm

di chuyn con tr theo hng bt k v chn cc mc, hy ln bnh


bi xoay.
chn mt mc hoc bm vo mt lin kt, hy bm vo bi xe xoay.
thay i gi tr trong mt trng, hy bm trng bn mun. Bm
vo mt gi tr.
chuyn tr li mt mn hnh, bm phm
.
tr v Mn hnh ch, bm phm
Hnh v 8. Mn hnh ch

14

.
Hnh v 9. Danh sch ng dng

Hnh v 10. Di chuyn quanh mn hnh

M mt menu
m menu trong ng dng bt k truy cp vo cc ty chn v
.
cc thao tc kh dng, bm phm
Nu bn bm vo mt mc c nhiu thao tc chung kh dng, mt
menu ngn ca cc thao tc kh dng ny s hin th. xem thm
hoc
cc thao tc kh dng khc cho mc chn, bm phm
bm Full Menu (Menu y ).
ng menu, bm
.

15

Hnh v 11. Menu y

Hnh v 12. Menu ngn

Thng tin c bn v nhp vn bn


Cc ch bo nhp vn bn
ch Shift

ch Alt

ch nhp s

Mo nhp vn bn
vit ch hoa, hy gi phm ch ci cho ti khi ch hoa hin th hoc
bm phm
v phm ch ci.

16

nhp k t thay th trn mt phm, bm phm


t. V d, nhp du hi (?), bm phm
nhp mt k hiu, bm phm
hiu.

v bm phm k
.

. Nhp ch ci hin th di k

nhp du trng m hoc k t c bit, hy gi phm ch ci v ln


bi xoay sang tri hoc phi. Th phm ch ci khi du trng m hoc
k t c bit hin th. V d, nhp ch , hy gi
v ln bi xoay
sang tri cho ti khi hin th.
bt NUM lock, bm phm
tt NUM lock, bm phm

v phm Left Shift (Shift Tri)

ng dng
Hy dnh mt cht thi gian khm ph cc ng dng c trn in thoi
BlackBerry ca bn. y l mt vi ng dng bn bt u lm quen.
Bm Setup Wizard (Trnh Hng Dn Ci t) trong th mc
Setup (Ci t) tm hiu cch nhp vn bn, thay i cc ty
chn ci t ring in thoi, v ci t a ch email. Trnh hng
dn ci t cn cung cp cc lin kt n thng tin v cc thao tc
thng hay s dng.

17

Bm Email Settings (Ci t Email) trong th mc Setup (Ci t)


ci t mt hoc nhiu a ch email hoc thay i ty chn email
ca BlackBerry Internet Service.
Bm Browser (Trnh Duyt) truy cp vo cc trang web hoc
xem danh sch ch mc ca trnh duyt.
Bm Camera chp nh.
Bm Video Camera trong th mc ng Dng quay video.
Bm Media xem cc bi ht, nhc chung, video, hoc hnh nh.
Bm Messages (Tin Nhn) xem danh sch tin nhn.
Bm Options (Ty Chn) xem danh sch cc ty chn chnh
ca in thoi. Bn cng c th truy cp vo cc ty chn b sung
t menu trong mi ng dng.
Bm Contacts (Danh B) xem danh sch lin lc hoc thm s
lin lc mi.
Bm Set Up Wi-Fi (Ci t Wi-Fi) trong th mc Setup (Ci t)
ci t kt ni vo mt mng Wi-Fi.
Bm Help (Tr Gip) xem hng dn s dng dnh cho in
thoi.

18

Cc ch bo tnh trng trn Mn hnh ch


bo thc c ci

s cuc gi nh

s tin nhn cha m

ang gi d liu

nhc nh lch b nh

ang nhn d liu

th thoi

chuyn vng

Cng ngh Bluetooth ang


bt

c ghp ni vi mt thit
b c bt Bluetooth

Ch bo tnh trng danh sch tin nhn


tin nhn cha m

tin nhn MMS

tin nhn m

tin nhn gi

tin nhn c tp tin nh km

ang gi tin nhn

tin nhn u tin cao

tin nhn khng gi c

tin nhn vn bn SMS

tin nhn nhp

tin nhn y

19

Cc ch bo tnh trng trn in thoi


cuc gi nh

cuc gi nhn

cuc gi i

Cc ch bo tnh trng lch


ci nhc nh

cuc hp

cuc hn hoc cuc hp lp li

cuc hn hoc cuc hp lp li


ngoi l

mc nhp lch c ghi ch

Cc ch bo tnh trng camera

20

n flash bt

ch n flash t ng

n flash tt

tc ca trp chm

Cc ch bo trng thi ph sng ca mng


khng dy
Cc ch bo trn Mn hnh ch hin th mc tn hiu ca mng khng dy cho
vng bn ang s dng in thoi BlackBerry.
Bn c th s dng in thoi, gi v nhn email, tin nhn m
PIN, tin nhn vn bn SMS, v tin nhn MMS, cng nh s
dng trnh duyt bng kt ni d liu tc cao.
Bn c th s dng in thoi, gi v nhn email, tin nhn m
PIN, tin nhn vn bn SMS, v tin nhn MMS, cng nh s
dng trnh duyt.
Bn c th s dng in thoi, gi v nhn tin nhn SMS.

Bn ch c th thc hin cc cuc gi khn cp.


Kt ni vo mng khng dy b tt.
Bn khng trong vng ph sng ca mng khng dy.
+ Tn Bn c th gi v nhn email, s dng trnh duyt qua kt ni
Wi-Fi.
mng Wi-Fi

21

+ Tn in thoi c kt ni vo mng Wi-Fi nhng khng c truy


cp vo cc dch v ca BlackBerry qua kt ni Wi-Fi.
mng Wi-Fi
Kt ni vi mng Wi-Fi c bt, nhng bn khng trong
vng ph sng ca mt mng Wi-Fi.

22

Bt u s dng in thoi
Thc hin cuc gi
1. Trn Mn hnh ch hoc trong ng dng in thoi, hy thc hin mt
trong nhng thao tc sau:
Nhp s in thoi
Nhp mt phn ca tn s lin lc. Chn mt s lin lc hoc s in
thoi.
2. Bm phm

kt thc cuc gi, bm phm

Gi email
1. Trong danh sch tin nhn, bm phm

2. Bm Compose Email (Son Email).


3. Trong trng To (n), hy thc hin mt trong nhng thao tc sau:
Nhp a ch email.
Nhp tn s lin lc.
Nhp mt phn ca tn s lin lc. Bm vo mt s lin lc.

23

4. Nhp ni dung th.


5. Bm phm
.
6. Bm Send (Gi).

Gi tin nhn vn bn SMS


Bn c th gi mt tin nhn vn bn SMS cho ti a mi ngi nhn.
1. Trong danh sch tin nhn, bm phm

2. Bm Compose SMS (Son SMS).


3. Trong trng To (n), hy thc hin mt trong nhng thao tc sau:
Nhp s in thoi gi tin nhn SMS (bao gm c m quc gia v
m vng).
Nhp tn s lin lc.
Nhp mt phn ca tn s lin lc. Bm vo mt s lin lc.
4. Nhp ni dung th.
5. Bm phm
.
6. Bm Send (Gi).

Thm s lin lc.


1. Trong danh sch lin lc, hy bm vo Add Contact (Thm S Lin Lc).

24

2. Nhp thng tin lin lc.


3. Bm phm
.
4. Bm Save (Lu).

Chp nh
1. ch camera, nu cn, hy thc hin nhng thao tc sau y:
phng to hoc thu nh i tng, ln bi xoay ln hoc xung.
kha tiu im trn mt i tng, bm phm Tin Dng Phi
na chng.
2. chp nh, bm vo bi xoay.
Lu : S lng nh ng chng m bn c th lu vo b nh in thoi hoc
th nh hin th gc tri pha di mn hnh. Nu bn lu nh vo b nh
in thoi, bn c th lp th nh vo in thoi BlackBerry lu nhng
nh khc.

Quay video
1. ch video camera, hy bm vo bi xoay.
2. tm dng quay, hy bm li vo bi xoay.
Lu : Lng b nh kh dng ng chng lu video vo b nh in thoi
hoc th nh hin th gc tri pha di ca mn hnh.

25

Truy cp vo mt trang web


Ty thuc vo nh cung cp dch v khng dy, c th c nhiu trnh duyt
hin th trn in thoi BlackBerry ca bn. bit thm thng tin v cc
ph lin quan n vic s dng mi trnh duyt, hy lin h vi nh cung cp
dch v khng dy.
1. Trong trnh duyt, hy thc hin mt trong nhng thao tc sau:
Nu mt trng a ch web hin th trn mn hnh, hy nhp mt a
ch web vo.
Nu mt trng a ch web khng hin th trn mn hnh, hy bm
. Bm Go To (n). Nhp a ch web.
phm
2. Bm phm Enter.

Sp xp lch cho mt cuc hn


1. Trong lch, bm phm
2.
3.
4.
5.

Bm New (Mi).
Nhp thng tin cuc hn.
Nu cuc hn lp li, hy thay i trng Recurrence (Lp Li).
Bm phm

6. Bm Save (Lu).

26

Ghp ni vi mt thit b c bt Bluetooth


Mt s thit b c bt Bluetooth yu cu bn phi nhp kha bo mt trc
khi ghp ni vi chng.
1. Trong ng dng ci t Bluetooth, bm vo Search (Tm Kim) hoc
Listen (Nghe).
2. Nu cn, bm vo mt thit b c bt Bluetooth.
3. Nu cn, hy nhp m kha bo mt cho thit b c bt Bluetooth vo
in thoi BlackBerry ca bn.
4. Nu cn, hy nhp m kha bo mt cho thit b c bt Bluetooth vo
thit b c bt Bluetooth.

Gii thiu v kt ni mng Wi-Fi


Nu bn ang trong vng ph sng ca mng Wi-Fi v nu c gi dch
v khng dy h tr, bn c th truy cp vo cc dch v (v d, dch v email)
qua mng Wi-Fi. bit thm thng tin, hy lin h vi nh cung cp dch v
khng dy ca bn.
Bn c th kt ni vi mng Wi-Fi m khng cn lu thng tin kt ni, hoc
bn c th lu thng tin kt ni trong cu hnh mt Wi-Fi.

27

Kt ni vi mng Wi-Fi
Theo mc nh, cc cu hnh Wi-Fi mi s hin th pha cui danh sch cu
hnh Wi-Fi.
Nu in thoi c kt hp vi mt ti khon email s dng BlackBerry
Enterprise Server, t chc ca bn c th ngn khng cho bn kt ni mng
Wi-Fi.
1. Trn Mn hnh ch hoc trong danh sch ng dng, bm Set Up WiFi (Ci t Wi-Fi).
2. Thc hin mt trong nhng thao tc sau:
Bm Scan for Networks (Quyt Mng). Bm vo mt mng.
Bm Manually Add Network (Thm Mng Theo Cch Th Cng).
Nhp tn mng. Bm Add (Thm).
Nu bn ang s dng mt im truy cp mng c bt Wi-Fi Protected
Setup, hy bm Push Button Setup (Ci t Nt n).
3. Thc hin theo hng dn trn mn hnh.
4. Trn mn hnh Hon Tt Ci t Wi-Fi, hy thc hin mt trong nhng
thao tc sau:
thay i th t ca cc cu hnh Wi-Fi, bm Prioritize Wi-Fi
Profiles (Ci t u Tin cho Cu Hnh Wi-Fi). tr v mn hnh
Hon Tt Ci t Wi-Fi, bm phm Escape (Thot).

28

xc nh thng tin ng k, bm Wi-Fi Hotspot Login (ng Nhp


im Nng Wi-Fi)\. tr v mn hnh Hon Tt Ci t Wi-Fi, bm
phm Escape (Thot).
5. Bm Finish (Kt Thc).

Gii thiu v cch s dng in thoi cng vi


my tnh
Bn c th ci t BlackBerry Desktop Software trn my tnh v kt ni in
thoi BlackBerry vi my tnh thc hin bt k thao tc no sau y:
Sc in thoi.
ng b d liu ca trnh sp xp, chng hn nh danh b, cc mc
nhp lch, cng vic, v ghi nh gia in thoi v my tnh.
ng b cc chng ch gia in thoi v my tnh.
Sao lu v khi phc d liu in thoi.
Chuyn cc tp tin gia in thoi v my tnh.
Thm ng dng vo in thoi.
Ci t v qun l tnh nng chuyn tip email hoc ng b lch khng
dy nu ngi qun tr t vn cho bn lm nh vy.

29

Ci t v qun l tnh nng chuyn tip email bng cch s dng


BlackBerry Desktop Redirector chuyn tip email t mt ti khon
email Microsoft Outlook (ci t Nhm lm vic) nm trn mt
Microsoft Exchange Server phin bn 5.5 tr ln.
bit thm thng tin v ng b d liu, sao lu hoc khi phc d liu, thm
ng dng, hoc cc chc nng khc, hy xem mc Tr Gip Trc Tuyn ca
BlackBerry Desktop Software.

Yu cu h thng
My tnh Intel 486 tng thch hoc cao hn h tr USB 1.1 tr ln
Microsoft Windows 2000 tr ln
a CD Cng C Dnh Cho Ngi S Dng BlackBerry
cng USB cn trng

Ci t BlackBerry Desktop Software


1. Kim tra v bo m rng in thoi BlackBerry khng c kt ni
vi my tnh.
2. Cho a CD Cng C Dnh Cho Ngi S Dng BlackBerry vo CD
ca my tnh.
3. Bm BlackBerry Desktop Software (Phn Mm dng cho My Tnh
Bn ca BlackBerry).

30

4. Thc hin theo hng dn trn mn hnh cho ti khi mn hnh Kiu Ci
t hin th.
5. Trn mn hnh Kiu Ci t, hy thc hin mt trong nhng thao tc
sau:
Nu bn khng mun s dng BlackBerry Desktop Software
ng b cc chng ch gia in thoi v my tnh, chn ty chn
Typical (Tiu Biu). Bm Next
Nu bn mun s dng BlackBerry Desktop Software ng b cc
chng ch gia in thoi v my tnh, chn ty chn Custom (Ty
Chnh). Bm Next
Certificate Synchronization (ng B Chng
Ch), bm This feature, and all subfeatures, will be installed on
local hard drive (Tnh nng ny, v tt c cc tnh nng ph, s c
ci t trn cng ni b).
6. Thc hin theo hng dn trn mn hnh.
7. Khi ci t hon tt, hy cm u nh ca cp USB vo cng USB mt
bn in thoi.
8. Cm u ln ca cp USB vo cng USB trn my tnh.
Nu BlackBerry Desktop Manager khng t ng m ra, hy bm vo
Start (Bt u) > Programs (Chng trnh) > BlackBerry > Desktop
Manager (Trnh Qun L Desktop).

31

Gii thiu v i in thoi


Bn c th nhp d liu t in thoi BlackBerry, thit b Palm, hoc thit
b Windows Mobile vo thit b BlackBerry mi bng cch s dng cng c
trnh hng dn i in thoi ca BlackBerry Desktop Manager. bit
thm thng tin v i in thoi, hy xem mc Tr Gip Trc Tuyn ca
BlackBerry Desktop Software.

i in thoi
Hy kim tra xem bn ci t BlackBerry Desktop Software phin bn mi
nht cha.
1.
2.
3.
4.
5.

Kt ni in thoi hin thi vi my tnh.


M BlackBerry Desktop Manager.
Bm Device Switch Wizard (Trnh Hng Dn i in Thoi).
Bm Start (Bt u).
Thc hin theo hng dn trn mn hnh.

Nu bn i t mt in thoi BlackBerry c kt hp vi BlackBerry


Internet Service, trn in thoi BlackBerry mi, trong trnh hng dn ci t,
m mn hnh ci t email. Cp nhp m PIN ca in thoi.

32

Chuyn tp tin gia in thoi v my tnh s


dng Roxio Media Manager
1.
2.
3.
4.
5.

Kt ni in thoi BlackBerry vi my tnh.


Trn my tnh, m BlackBerry Desktop Manager.
Bm Media.
phn Media Manager (Trnh Qun L Media), bm Start (Bt u).
Bm vo mt trong cc ty chn sau y:
Qun L nh
Qun L Nhc
Qun L Video

6. vung bn tri, bm vo tab Folders (Th Mc).


7. Ko tp tin hoc th mc t v tr ny n v tr khc.
bit thm thng tin v vic chuyn v qun l cc tp tin media, hy xem
phn tr gip trc tuyn c sn trong Roxio Media Manager.

ng b d liu gia in thoi v my tnh


1. Kt ni in thoi BlackBerry vi my tnh.
2. M BlackBerry Desktop Manager.
3. Bm vo Synchronize (ng B).

33

4. Chn hp chn bn cnh mt hoc nhiu thao tc.


5. Bm vo Synchronize (ng B).

Lp th nh
S dng th microSD m rng b nh kh dng trn in thoi
BlackBerry lu cc tp tin media nh l video, nhc chung, hnh nh,
hoc bi ht. Th nh c th c bn ring vi in thoi.
1. a nt tho np pin ln v nhc np pin ra.
2. Gi th nh sao cho cc im tip xc kim loi trn th nh quay xung
v hng v pha bn phi ca in thoi.
3. t th nh vo khe cha th nh v trt th nh sang bn phi sao
cho th nh khp vo v tr.
4. Trt rnh kim loi trn u np pin vo khe trn u in thoi.
5. y np pin xung sao cho n khp vo v tr.
tho th nh, n xung cht trn khe cha th nh v trt th nh sang
tri.

34

Hnh v 13. Lp th nh

Hnh v 14. Tho th nh

Tm thm thng tin


xem hng dn s dng dnh cho in thoi BlackBerry ca bn,
hy bm vo Help (Tr Gip) trong danh sch ng dng hoc trong
menu ca mt ng dng.
xem hng dn 101, hng dn s dng, sch mng cha thng
tin v an ton v sn phm ca BlackBerry, hoc tha thun li-xng
phn mm v bo hnh dnh cho in thoi ca bn, hy cho a CD
Cng C Dnh Cho Ngi S Dng BlackBerry i km vi in thoi
vo CD trn my tnh.

35

tm thng tin v mng khng dy hoc gi dch v khng dy, hy


truy cp vo trang web ca nh cung cp dch v khng dy.
tm phn mm, tr chi, v ph kin cho in thoi, hy truy cp
vo www.discoverblackberry.com.
mua ph kin cho in thoi, hy lin h vi nh cung cp dch v
khng dy hoc truy cp vo www.shopblackberry.com.

Mang in thoi ca bn
in thoi BlackBerry ca bn c th khng i km vi mt bao da (gii php
mang bn mnh c trang b kp dy lng tch hp). Nu mang in thoi trn
c th, lun t in thoi trong bao da c trang b mt kp dy lng c
cung cp hoc ph chun bi Research In Motion ( RIM). Cc gii php bao
ng, bao gm cc gii php bao ng c ph chun ca RIM v cc gii
php bao ng khng c RIM ph duyt khng km theo kp dy lng tch
hp khng nn mang trn c th. bit thm thng tin v vic mang in
thoi, bao gm khong cch khi mang in thoi, hy xem phn Thng Tin v
An Ton v Sn Phm sch mng v a CD Cng C Dnh Cho Ngi S
Dng BlackBerry i km vi in thoi.
mua bao da c ph chun ca RIM c trang b kp dy lng tch hp
hoc cc ph kin khc cho in thoi, hy lin h vi nh cung cp dch v
khng dy hoc truy cp vo www.shopblackberry.com.

36

Gii quyt s c
Ti khng th kt ni vo mng khng dy
Hy th thc hin cc thao tc sau y:
Kim tra xem th SIM c lp vo in thoi BlackBerry theo
ng cch cha.
Hy kim tra xem bn bt kt ni vo mng khng dy cha.
Hy kim tra xem bn bt kt ni vo mng Wi-Fi cha.
Hy kim tra xem bn c ang trong vng ph sng mng Wi-Fi
khng.
Nu mng Wi-Fi khng hin th trong ng dng ci t Wi-Fi v bn
bit tn mng, hy kt ni vi mng Wi-Fi theo cch th cng.
Hy kim tra xem ty chn kt ni trong ng dng ci t Wi-Fi c
ng khng. Nu bn kim tra tt c cc ty chn ny, hy kim
tra xem cc tin nhn kt ni nng cao ca mng Wi-Fi c ng khng.
Nu in thoi c kt hp vi mt ti khon email s dn
BlackBerry Enterprise Server, t chc ca bn c th ngn khng
cho Hotspot Browser hin th, hoc c th hn ch vic bn s dng
Hotspot browser trnh duyt cc trang web.

37

Nu bn ang s dng phng php Push Button Setup cho Wi-Fi,


hy kim tra xem im truy cp mng c bt Wi-Fi Protected
Setup khng, v xem n c ci gi cu hnh ca n cha.
Kim tra v bo m rng thit b khc cng khng tm cch kt ni
cng lc, v rng ch c mt im truy cp trong phm vi ang ch
ny.

Ti khng th kt hp in thoi ca ti vi mt
a ch email
Hy th thc hin cc thao tc sau y:
Trn mn hnh ci t email, hy kim tra xem bn nhp tt c
thng tin a ch email chnh xc cha.
Hy kim tra xem a ch email c c kt hp vi mt ti khon
email c h tr khng (v d nh ti khon email POP3 hoc
IMAP). bit thm thng tin v nhng ti khon email c h tr,
hy lin h vi nh cung cp dch v khng dy ca bn.

Ti khng th gi hoc nhn tin nhn


Hy th thc hin cc thao tc sau y:

38

Hy kim tra xem in thoi BlackBerry ca bn c c kt ni vi


mng khng dy khng. Nu bn khng trong vng ph sng ca
mng khng dy, in thoi s gi tin nhn khi bn tr v vng ph
sng ca mng khng dy.
Nu bn to mt a ch email hoc thm mt a ch email hin
c vo in thoi bng cch s dng mn hnh ci t email trong
trnh hng dn ci t, hy kim tra xem bn c nhn c mt tin
nhn kch hot trn in thoi t BlackBerry Internet Service khng.
Nu bn nhn c tin nhn kch hot (tin nhn ny c th cn
mt khong thi gian ngn n in thoi), trong trnh hng dn
ci t, hy m mn hnh ci t email gi t dch v n in
thoi.
Nu bn nhn c tin nhn ng k t mng khng dy, hy
ng k in thoi ca mnh. Trong cc ty chn ca in thoi, hy
bm vo Advanced Options (Ty Chn Nng Cao). Bm Host
. Bm
Routing Table (Bng nh Tuyn My Ch). Bm phm
Register Now (ng K Ngay By Gi).
Nu bn i in thoi, hy kim tra xem bn chuyn dch v email
sang in thoi mi cha. chuyn dch v email sang in thoi
mi, trong trnh hng dn ci t, hy m mn hnh ci t email.
Nu to tn ngi dng v mt khu khi ci t email trn in
thoi, hy nhp thng tin ng nhp vo. Bm phm
. Bm
Change Device (Thay i Thit B). Nu cha to tn ngi dng v
mt khu khi ci t email, hy thc hin theo hng dn trn mn
hnh.

39

Nu mc menu gi tin nhn khng hin th, hy kim tra xem bn


thm a ch email cha hoc c m PIN cho s lin lc ca bn
khng.
Gi li tin nhn. M tin nhn. Bm phm
. Bm Resend (Gi
Li).
Nu bn s dng b lc email, hy kim tra xem ty chn cho cc b
lc email c ci t ng khng.

Ti khng th nhn hoc thc hin cuc gi


Hy th thc hin cc thao tc sau y:
Hy kim tra xem in thoi BlackBerry ca bn c c kt ni vi
mng khng dy khng.
Nu bn khng th thc hin cuc gi v tnh nng quay s n nh
c bt, hy kim tra xem s in thoi bn mun gi c trong danh
sch quay s n nh khng hoc tt tnh nng quay s n nh.
Nu bn di chuyn n mt quc gia khc v cha thay i ty chn
quay s thng minh, hy quay s in thoi y , bao gm c m
quc gia v m vng, cho s lin lc ca bn.
Nu bn khng nhn c cuc gi, hy kim tra xem tnh nng chn
cuc gi v tnh nng chuyn tip cuc gi c ang tt khng.

40

Th SIM c th h tr nhiu s in thoi, k c khi bn ch c mt


s. Hy kim tra xem s in thoi ca bn c c ci lm s mc
nh khng.

41

42

Thng Bo Php L
2008 Research In Motion Limited. Mi quyn c bo lu. BlackBerry,
RIM, Research In Motion, SureType v cc nhn hiu, tn cng nh cc
logo lin quan l ti sn ca Research In Motion Limited v c ng k
v/hoc s dng ti Hoa K v cc quc gia khc trn khp th gii.
Bluetooth l nhn hiu ca Bluetooth SIG. IBM, Domino, Lotus, v Lotus Notes
l cc nhn hiu ca International Business Machines Corporation. Intel l
nhn hiu ca Intel Corporation. Microsoft, Outlook, v Windows l cc nhn
hiu ca Microsoft Corporation. Novell v GroupWise l cc nhn hiu ca
Novell, Inc. Roxio l nhn hiu ca Sonic Solutions. Wi-Fi v WPA l cc nhn
hiu ca Wi-Fi Alliance. Tt cc cc nhn hiu khc l ti sn ca cc ch s
hu tng ng.
Cc phn ca Phn Mm dng cho in Thoi ca BlackBerry c bn quyn
2007-2008 thuc s hu ca FreeType Project (www.freetype.org). Mi
quyn c bo lu.
in thoi thng minh BlackBerry v cc thit b khc v/hoc phn mm lin
quan c bo h bi bn quyn, cc iu c quc t, v nhiu sng ch
khc nhau, bao gm mt hoc nhiu bng c quyn sng ch ca Hoa K
sau y: 6,278,442; 6,271,605; 6,219,694; 6,075,470; 6,073,318; D445,428;
D433,460; D416,256. Cc sng ch khc c ng k ti Hoa K v nhiu
quc gia khc nhau trn khp th gii. Hy truy cp vo www.rim.com/
patents xem danh sch cc sng ch ca RIM (nh c xc nh sau y).

43

Ti liu ny bao gm tt c cc ti liu c kt hp bng cch tham chiu


y, chng hn nh ti liu c cung cp hoc c lm cho kh dng trn
www.blackberry.com/go/docs c cung cp hoc c lm cho c th truy
cp nh "HIN TRNG" v "NH KH DNG" m khng c iu kin, xc
nhn, bo m, i din, hay bo hnh thuc bt k loi no bi Research In
Motion Limited v cc cng ty lin kt ca Research In Motion Limited ("RIM")
v RIM khng nhn lnh bt c trch nhim no i vi bt c s thiu chnh
xc, li hoc s b qua do nh my, v k thut hoc nhng li khc trong
ti liu ny. bo v thng tin c quyn v b mt v/hoc b mt thng
mi ca RIM, ti liu ny c th m t mt s kha cnh v cng ngh ca RIM
bng nhng thut ng chung chung. RIM c quyn thnh thong thay i thng
tin c trong ti liu ny; tuy nhin, RIM khng cam kt cung cp bt k thay
i, cp nht, ci tin, hoc nhng b sung khc i vi ti liu ny cho bn
mt cch kp thi hoc RIM c th khng cung cp g.
Ti liu ny c th c nhng tham chiu n cc ngun thng tin, phn cng,
phn mm, sn phm hoc dch v ca bn th ba bao gm cc thnh phn
v ni dung nh l ni dung c bo h bi bn quyn v/hoc cc trang
web ca bn th ba (gi chung l "Sn Phm v Dch V ca Bn Th Ba").
RIM khng kim sot, v khng chu trch nhim i vi, bt k Sn Phm v
Dch V ca Bn Th Ba no, bao gm nhng khng gii hn trong ni dung,
chnh xc, s tun th lut bn quyn, tnh tng thch, hiu sut, tnh tin
cy, tnh hp php, tnh thch hp, cc lin kt, hoc bt k kha cnh no khc
ca Sn Phm v Dch V ca Bn Th Ba. Vic bao gm mt tham chiu n
Sn Phm v Dch V ca Bn Th Ba trong ti liu ny khng c hiu
ngm nh l s xc nhn ca RIM i vi Sn Phm v Dch V ca Bn Th
Ba hoc chnh bn thn bn th ba theo bt k cch no.

44

NGOI TR TRONG PHM VI R RNG B CM BI PHP LUT HIN


HNH TRONG A HT CA BN, TT C CC IU KIN, XC NHN,
BO M, I DIN, HOC BO HNH THUC BT K LOI NO, D R
RNG HAY NG , BAO GM NHNG KHNG GII HN, BT K IU
KIN, XC NHN, BO M, I DIN HAY BO HNH V BN, S
PH HP CHO MT MC CH HOC VIC S DNG C TH, KH
NNG C TH BN C, PHM CHT BN C, S KHNG VI
PHM, CHT LNG THA MN, HOC QUYN LI, PHT SINH T MT
LUT L HOC PHONG TC, HOC QU TRNH MUA BN HOC S
DNG THNG MI, HOC LIN QUAN N TI LIU HOC VIC S
DNG TI LIU, HOC HIU SUT HOC VIC KHNG T C HIU
SUT CA BT K PHN MM, PHN CNG, DCH V NO, HOC BT
K SN PHM V DCH V CA BN TH BA NO C THAM CHIU
Y, S C LOI TR BNG VN BN NY. BN CNG C TH
C CC QUYN KHC, CC QUYN NY KHC NHAU TY THEO TIU
BANG HOC TNH. MT S A HT C TH KHNG CHO PHP LOI
TR HOC GII HN I VI NHNG BO HNH HOC IU KIN
NGM NH. TRONG PHM VI C PHP LUT CHO PHP, MI BO
HNH HOC IU KIN NGM NH LIN QUAN N TI LIU NY
TRONG PHM VI CHNG KHNG TH C LOI TR NH NU
TRN, NHNG C TH C GII HN, S C GII HN BNG VN
BN NY TRONG CHN MI (90) NGY K T NGY BN C C
TI LIU NY HOC MC L I TNG CA TUYN B LN U TIN.

45

TRONG PHM VI TI A C PHP LUT HIN HNH TRONG A HT


CA BN CHO PHP, TRONG MI TRNG HP, RIM S KHNG CHU
TRCH NHIM I VI BT K THIT HI NO LIN QUAN N TI LIU
NY HOC VIC S DNG TI LIU NY, HOC HIU SUT HOC VIC
KHNG T C HIU SUT CA BT K PHN MM, PHN CNG,
DCH V NO, HOC BT K SN PHM V DCH V CA BN TH BA
NO C THAM CHIU Y, BAO GM NHNG KHNG GII HN
BT K S THIT HI TRC TIP, H QU, LM MU, NGU NHIN,
GIN TIP, C BIT, TRNG PHT, HOC NHNG N B, THIT HI
DO TN THT LI NHUN HOC THU NHP, KHNG THC HIN BT
K KHON TIT KIM TRNG CH, GIN ON KINH DOANH, MT
THNG TIN KINH DOANH, MT C HI KINH DOANH, HOC LI HOC
MT D LIU, KHNG CHUYN HOC NHN C BT K D LIU
NO, CC VN LIN QUAN N BT K NG DNG NO C S
DNG CNG VI CC SN PHM HOC DCH V CA RIM, CHI PH CHO
THI GIAN CHT, VIC KHNG S DNG C CC SN PHM HOC
DCH V CA RIM HOC BT K PHN NO TRONG HOC BT K
DCH V S DNG MNG NO, CHI PH CHO HNG HA THAY TH, CHI
PH BO HIM, C S HOC DCH V, CHI PH VN, HOC NHNG
THIT HI V TIN KHC, BT K NHNG THIT HI NY C C D
TNH TRC HAY KHNG, V NGAY C KHI RIM C THNG BO
V KH NNG CA NHNG THIT HI NY.

46

TRONG PHM VI TI A C PHP LUT HIN HNH TRONG A HT


CA BN CHO PHP, RIM S KHNG C BT K NGHA V HOC
TRCH NHIM NO THEO HP NG, S SUT, HOC NHNG IU
KIN KHC I VI BN, BAO GM TRCH NHIM I VI S BT CN
HOC TRCH NHIM NGHIM NGT.
CC GII HN, LOI TR, V MIN TR TRCH NHIM Y S P
DNG: (A) BT K BN CHT CA NGUYN NHN T TNG, I HI,
HOC HNH NG BI BN, BAO GM NHNG KHNG GII HN
TRONG VIC VI PHM HP NG, S BT CN, S SUT, TRCH
NHIM NGHIM NGT HOC BT K L THUYT PHP L NO KHC V
S VN CN TN TI SAU MT VI PHM HOC NHNG VI PHM C
BN HOC VIC KHNG T C MC CH QUAN TRNG CA THA
THUN NY HOC BT K BIN PHP NO C Y; V (B) I VI
RIM V CC CNG TY LIN KT, NGI THA K, NGI C
CHUYN NHNG, I L, NH CUNG CP CA RIM (BAO GM C NH
CUNG CP DCH V MNG), CC NH PHN PHI C RIM Y QUYN
(BAO GM C CC NH CUNG CP DCH V MNG) V CC GIM C,
NHN VIN TNG NG CA H, V CC NH THU C LP.
NGOI NHNG GII HN V LOI TR C NU TRN, TRONG MI
TRNG HP, KHNG C BT K GIM C, NHN VIN, I L, NH
PHN PHI, NH CUNG CP, NH THU C LP NO CA RIM HOC
BT K CNG TY LIN KT NO CA RIM S CHU BT K TRCH NHIM
NO PHT SINH T HOC C LIN QUAN N TI LIU NY.

47

Trc khi ng k, ci t hoc s dng bt k Sn Phm v Dch V no ca


Bn Th Ba, bn c trch nhim m bo rng nh cung cp dch v mng
ca bn ng h tr tt c cc tnh nng ca h. Mt s nh cung cp
dch v airtime c th khng cung cp tnh nng duyt Internet vi thu bao
ng k dch v Internet ca BlackBerry. Hy lin lc vi nh cung cp dch
v ca bn kim tra v tnh kh dng, dch v ph sng, cc gi dch v v
cc tnh nng. Vic ci t hoc s dng cc Sn Phm v Dch V ca Bn
Th Ba cng vi cc sn phm v dch v ca RIM c th yu cu mt hoc
nhiu li-xng sng ch, nhn hiu, bn quyn, hoc cc li-xng khc trnh
vi phm cc quyn ca bn th ba. Bn phi t mnh chu trch nhim xc nh
xem c nn s dng Sn Phm v Dch V ca Bn Th Ba hay khng v c
cn bt k li-xng no ca bn th ba s dng khng. Nu cn, bn c trch
nhim xin cp nhng li-xng ny. Bn khng nn ci t hoc s dng Sn
Phm v Dch V ca Bn Th Ba cho ti khi c c nhng li-xng cn thit.
Mi Sn Phm v Dch V ca Bn Th Ba c cung cp cng vi cc sn
phm v dch v ca RIM c cung cp cho s tin li ca bn v c cung
cp nh "HIN TRNG" m khng c bt k iu kin, xc nhn, bo m,
i din, hoc bo hnh, r rng hoc ng , thuc bt k loi no t RIM v
RIM khng nhn lnh bt c trch nhim no lin quan ti chng. Vic s dng
cc Sn Phm v Dch V ca Bn Th Ba s c iu chnh bi v bn phi
ng vi cc iu khon ca cc hp ng li-xng ring v nhng tha thun
khc p dng vi cc bn th ba, ngoi tr trong phm vi c bao gm r
rng bi mt li-xng hoc tha thun khc vi RIM.

48

cc tnh nng xc nh c trnh by trong ti liu ny i hi phin bn ti


thiu ca BlackBerry Enterprise Server (My ch Doanh nghip
BlackBerry), BlackBerry Desktop Software (Phn mm My tnh bn
BlackBerry), v/hoc BlackBerry Device Software (Phn mm Thit b
BlackBerry).
Cc iu khon s dng ca bt k sn phm hoc dch v no ca RIM c
nu trong mt hp ng li-xng ring hoc tha thun khc vi RIM p dng
vi n. KHNG C G TRONG TI LIU NY C SON RA NHM THAY
TH CHO BT K THA THUN HOC BO HNH BNG VN BN R
RNG NO C CUNG CP BI RIM CHO NHNG PHN CA BT K
SN PHM HOC DCH V NO CA RIM KHC VI TI LIU NY.
Research In Motion Limited
295 Phillip Street
Waterloo, ON N2L 3W8
Canada
Research In Motion UK Limited
Centrum House
36 Station Road
Egham, Surrey TW20 9LF
United Kingdom
Xut bn ti Canada

49