You are on page 1of 1

TC 208 :: 01/12/2009

thi Lp trnh hng i tng (OOP) CNPM K51


Cu 1: Trnh by t tng nguyn l ng gi trong OOP. Phn tch chi tit nhng li ch m nguyn l ny em li. Cu 2 : So snh 2 khi nim lp tru tng v giao din. Phn tch im mnh im yu khi s dng 2 k thut trn. Cu 3 : M t ngn gn mi quan h gia i tng v lp, gia cc i tng vi nhau. Ch r s khc bit gia 2 ngn ng Java & C++ trong vic qun l i tng. Cu 4 : Hy nu cc trng hp lp trnh ti hm thit lp sao chp (copy constructor ) t ng c triu gi. Phn tch vn r r b nh c th xy ra khi lp trnh cho hm thit lp sao chp. Java c vn ny khng ? Gii thch. Cu 5 : Gi s ta cn vit chng trnh m phng hot ng ca cc con vt trong 1 ngi nh ( house ) bao gm : ngi, nhn, c, mo. Mt ng vt (animal ) ni chung c c trng bi s chn ( 0 -8 ), u c th i (walk) (tr c ), n (eat ) v cht ( die ).Cc con vt cng l vt nui ( pet ) tr ngi v nhn. Mi vt nui u c tn v c th chi a (play) trong nh. Ring ngi c kh nng c bo ( readpaper) v theo di 1 con vt bt k ( watch ). Ch l trong 1 ngi nh ta c th b sung, loi b ( do ri i hay cht ) cc nhn vt ni trn nhng gii hn s chn l 120. a) Thit k biu lp v gii thch ngn gn : i tng no ( thuc lp ) kt tp ( quan h has a ) cc i tng khc, lp no l lp k tha ( quan h is a ) cc lp khc. b) Hy vit m ci t vi ngn ng ty chn ( Java, C++ ) cho lp ( giao din ) House, Animal, Pet, Spider, Cat ( cc lp cn li nh c ci t ). Ti chng trnh chnh to ra cc i tng v kch hot cc phng thc in ra : - Tng s chn ang c trong nh. - Tng s vt nui ang chi, nhn ang i Ch : Vic ci t mi phng thc ( tr cc phng thc get, set ) n gin l thng bo i tng ang lm g. VD : ang n, ang i, khng i nhng ang bi, c bo, xem ..