Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/Ν΢Η

ΚΑΣΑ΢ΣΗΜΑΣΑ

ΠΡΟΣΑ΢Η
ΑΝΑ΢ΣΟΛΗ΢
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ΢

ΕΔΡΑ
ΔΗΜΟΤ

ΠΡΟΣΑ΢Η
ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ
ΜΟΝΣΕΛΟΤ
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ΢

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

1

ΚΔΝΣΡΗΚΖ΢ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ΢

ΜΔΛΗ΢΢ΟΥΩΡΗΟΤ

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

2

ΚΔΝΣΡΗΚΖ΢ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ΢

ΚΟΛΗΝΓΡΟΤ

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

3

ΚΔΝΣΡΗΚΖ΢ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ΢

ΑΞΗΟΤΠΟΛΖ΢

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

4

ΚΔΝΣΡΗΚΖ΢ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ΢

ΠΔΝΣΑΠΟΛΖ΢

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

5

ΚΔΝΣΡΗΚΖ΢ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ΢

ΑΛΗ΢ΣΡΑΣΖ΢

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

6

ΚΔΝΣΡΗΚΖ΢ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ΢

ΝΔΟΤ ΠΔΣΡΗΣ΢ΗΟΤ

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

7

ΑΝΑΣ ΜΑΚΔΓ ΘΡΑΚΖ΢

ΝΔΑ΢ ΒΤ΢΢Α΢

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

8

ΑΝΑΣ ΜΑΚΔΓ ΘΡΑΚΖ΢

ΚΑ΢ΣΑΝΗΩΝ ΔΒΡΟΤ

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

ΠΑΡΑΣΗΡΗ΢ΕΙ΢

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

9

ΑΝΑΣ ΜΑΚΔΓ ΘΡΑΚΖ΢

ΟΡΓΑΝΖ΢

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

10

ΓΤΣΗΚΖ΢ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ΢

ΔΜΠΟΡΗΟΤ

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

11

ΓΤΣΗΚΖ΢ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ΢

ΒΗΣ΢ΗΟΤ

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

12

ΓΤΣΗΚΖ΢ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ΢

ΒΔΤΖ΢

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

13

ΓΤΣΗΚΖ΢ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ΢

ΜΑΚΡΟΥΩΡΗΟΤ ΖΜΑΘΗΑ΢

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

14

ΓΤΣΗΚΖ΢ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ΢

ΔΗΡΖΝΟΤΠΟΛΖ΢

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

15

ΓΤΣΗΚΖ΢ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ΢

ΚΑΡΤΩΣΗ΢΢Α

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

16

ΓΤΣΗΚΖ΢ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ΢

ΒΟΓΑΣ΢ΗΚΟ

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

Προωθημένη Θσρίδα (Π.Θ)
ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ Καηαζηήμαηος Γιαννιηζών
Προωθημένη Θσρίδα Καηαζηήμαηος
ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ Κορρηζού

17

ΓΤΣΗΚΖ΢ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ΢

ΓΗ΢ΠΖΛΗΟΤ

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ Π.Θ. Καηαζηήμαηος Καζηοριάς

18

ΘΔ΢΢ΑΛΗΑ΢

ΠΤΡΓΔΣΟΤ

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

19

ΘΔ΢΢ΑΛΗΑ΢

ΛΗΒΑΓΗΟΤ

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

20

ΘΔ΢΢ΑΛΗΑ΢

ΛΔΟΝΣΑΡΗΟΤ ΚΑΡΓΗΣ΢Α΢

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

21

ΘΔ΢΢ΑΛΗΑ΢

ΠΡΟΑ΢ΣΗΟΤ

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

22

ΘΔ΢΢ΑΛΗΑ΢

ΗΣΔΑ΢ ΚΑΡΓΗΣ΢Α΢

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

23

ΘΔ΢΢ΑΛΗΑ΢

ΣΡΗΚΔΡΗΟΤ

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

24

ΘΔ΢΢ΑΛΗΑ΢

ΠΟΡΣΑΡΗΑ΢

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

25

ΘΔ΢΢ΑΛΗΑ΢

Σ΢ΑΓΚΑΡΑΓΑ΢

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

26

ΘΔ΢΢ΑΛΗΑ΢

ΟΗΥΑΛΗΑ΢

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

27

ΘΔ΢΢ΑΛΗΑ΢

ΜΖΛΗΔ΢

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ Π.Θ. Καηαζηήμαηος Αγριάς

28

ΘΔ΢΢ΑΛΗΑ΢

ΑΝΘΖΡΟΤ

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΝΑΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ Π.Θ. Καηαζηήμαηος Μοσζακίοσ

29

ΖΠΔΗΡΟΤ

ΒΡΟ΢ΗΝΑ΢

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

30

ΖΠΔΗΡΟΤ

ΓΔΡΒΗΕΗΑΝΩΝ

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

31

ΖΠΔΗΡΟΤ

ΓΟΛΗΑΝΩΝ

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/Ν΢Η

ΚΑΣΑ΢ΣΗΜΑΣΑ

ΠΡΟΣΑ΢Η
ΑΝΑ΢ΣΟΛΗ΢
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ΢

ΕΔΡΑ
ΔΗΜΟΤ

ΠΡΟΣΑ΢Η
ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ
ΜΟΝΣΕΛΟΤ
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ΢

ΠΑΡΑΣΗΡΗ΢ΕΙ΢

32

ΖΠΔΗΡΟΤ

ΚΔΦΑΛΟΒΡΤ΢ΟΤ

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

33

ΖΠΔΗΡΟΤ

ΓΔΛΒΗΝΑΚΗΟΤ

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

34

ΖΠΔΗΡΟΤ

ΜΖΛΗΑΝΩΝ

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

35

ΖΠΔΗΡΟΤ

ΑΓΝΑΝΣΩΝ

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

36

΢ΣΔΡΔΑ΢ ΔΛΛΑΓΑ΢

ΑΓΗΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟΤ ΒΟΗΩΣΗΑ΢

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

37

΢ΣΔΡΔΑ΢ ΔΛΛΑΓΑ΢

ΚΤΡΗΑΚΗΟΤ

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

38

΢ΣΔΡΔΑ΢ ΔΛΛΑΓΑ΢

ΩΡΔΩΝ

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

39

΢ΣΔΡΔΑ΢ ΔΛΛΑΓΑ΢

ΚΡΗΚΔΛΛΟΤ

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

40

΢ΣΔΡΔΑ΢ ΔΛΛΑΓΑ΢

ΠΡΟΤ΢ΟΤ

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

41

΢ΣΔΡΔΑ΢ ΔΛΛΑΓΑ΢

ΡΑΠΣΟΠΟΤΛΟΤ

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

42

΢ΣΔΡΔΑ΢ ΔΛΛΑΓΑ΢

ΠΟΛΤΓΡΟ΢ΟΤ

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

43

΢ΣΔΡΔΑ΢ ΔΛΛΑΓΑ΢

ΓΔ΢ΦΗΝΑ΢

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

44

΢ΣΔΡΔΑ΢ ΔΛΛΑΓΑ΢

ΦΟΤΡΝΑ

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ Π.Θ. Καηαζηήμαηος Καρπενηζίοσ

45

΢ΣΔΡΔΑ΢ ΔΛΛΑΓΑ΢

ΛΗΒΑΝΑΣΩΝ

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ Π.Θ. Καηαζηήμαηος Αηαλάνηης

46

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖ΢ΟΤ

ΛΑΓΚΑΓΗΩΝ

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

47

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖ΢ΟΤ

ΚΑΡΤΣΑΗΝΑ΢

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

48

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖ΢ΟΤ

ΓΡΔΠΑΝΟΤ

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

49

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖ΢ΟΤ

ΝΔΑ΢ ΔΠΗΓΑΤΡΟΤ

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

50

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖ΢ΟΤ

ΝΔΑ΢ ΚΗΟΤ

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

51

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖ΢ΟΤ

ΕΔΤΓΟΛΑΣΔΗΟΤ

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΝΑΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

52

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖ΢ΟΤ

ΚΑΛΗΑΝΩΝ

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

53

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖ΢ΟΤ

ΚΑΡΤΩΝ ΛΑΚΩΝΗΑ΢

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

54

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖ΢ΟΤ

ΚΡΟΚΔΩΝ

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

55

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖ΢ΟΤ

ΒΛΑΥΗΩΣΖ

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

56

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖ΢ΟΤ

ΓΗΑΒΟΛΗΣ΢ΗΟΤ

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

57

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖ΢ΟΤ

ΥΩΡΑ΢

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

58

ΓΤΣ.ΔΛΛΑΓΑ΢

ΚΑΜΑΡΩΝ

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

59

ΓΤΣ.ΔΛΛΑΓΑ΢

ΠΑΡΑΒΟΛΑ΢

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

60

ΓΤΣ.ΔΛΛΑΓΑ΢

ΜΑΣΑΡΑΓΚΑ΢

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

61

ΓΤΣ.ΔΛΛΑΓΑ΢

ΠΑΝΑΗΣΩΛΗΟΤ

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/Ν΢Η

ΚΑΣΑ΢ΣΗΜΑΣΑ

ΠΡΟΣΑ΢Η
ΑΝΑ΢ΣΟΛΗ΢
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ΢

ΕΔΡΑ
ΔΗΜΟΤ

ΠΡΟΣΑ΢Η
ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ
ΜΟΝΣΕΛΟΤ
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ΢

62

ΓΤΣ.ΔΛΛΑΓΑ΢

ΜΔΝΗΓΗΟΤ

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

63

ΓΤΣ.ΔΛΛΑΓΑ΢

ΔΤΖΝΟΥΩΡΗΟΤ

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

64

ΓΤΣ.ΔΛΛΑΓΑ΢

ΔΠΗΣΑΛΗΟΤ

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

65

ΓΤΣ.ΔΛΛΑΓΑ΢

ΝΔΑ΢ ΦΗΓΑΛΔΗΑ΢

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

66

ΓΤΣ.ΔΛΛΑΓΑ΢

ΚΤΛΛΖΝΖ΢

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

67

ΓΤΣ.ΔΛΛΑΓΑ΢

ΣΡΑΓΑΝΟΤ

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

68

ΓΤΣ.ΔΛΛΑΓΑ΢

ΑΓΗΑ΢ ΔΤΦΖΜΗΑ΢

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

69

ΑΗΓΑΗΟΤ

ΑΓΗΑ΢ ΠΑΡΑ΢ΚΔΤΖ΢ ΛΔ΢ΒΟΤ

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

70

ΑΗΓΑΗΟΤ

ΜΟΤΓΡΟΤ

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

71

ΑΗΓΑΗΟΤ

ΒΡΟΝΣΑΓΟΤ

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

72

ΑΗΓΑΗΟΤ

ΔΜΠΩΝΑ

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

73

ΑΗΓΑΗΟΤ

ΚΟΡΘΗΟΤ

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

74

ΠΔΗΡΑΗΑ & ΑΗΓΑΗΟΤ

ΜΑΓΟΤΛΑ΢

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

75

ΚΡΖΣΖ΢

ΚΡΗΣ΢Α΢

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

76

ΚΡΖΣΖ΢

ΜΑΛΩΝ

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

77

ΚΡΖΣΖ΢

ΣΟΤΡΛΩΣΖ΢

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

78

ΚΡΖΣΖ΢

ΑΓΗΑ΢ ΓΑΛΖΝΖ΢

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

79

ΚΡΖΣΖ΢

ΠΑΝΟΡΜΟΤ ΡΔΘ.

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

80

ΚΡΖΣΖ΢

ΒΟΤΚΟΛΗΩΝ

ΑΝΑ΢ΣΟΛΖ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

ΌΥΗ

ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ
ΣΑΥ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ

ΠΑΡΑΣΗΡΗ΢ΕΙ΢

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful