P. 1
Secrete Sexual e

Secrete Sexual e

|Views: 12|Likes:
Secrete Sexual e
Secrete Sexual e

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Dragos Ionut Pirvuletu on Aug 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

1

Cum s! exci"i o femeie, s! o satisfaci la maxim #i s! o convingi s! fac! ce "i-ai dorit dintotdeauna

Juan.ro

Secrete Sexuale

2

Î"i multumesc din nou pentru c! ai cump!rat "Manualul de Seduc"ie" #i sper din tot sufletul ca acesta s!-"i transforme via"a în bine. În acest supliment vom vorbi despre SEX. Pentru început, a# dori s!-"i reamintesc c! sexul este perceput #i sim"it în mod diferit de femei #i b!rba"i. Mai întîi, voi vorbi despre “experien"!”. Ca fiin"e umane, ne folosim cele cinci sim"uri de baz! pentru a prelua informa"iile despre lumea înconjur!toare. Asta se nume#te “Percep"ie”. Ea are loc, în cea mai mare parte, la nivelul INCON$TIENTULUI. Mai întîi, prelucr!m informa"iile oferite de sim"uri, le compar!m cu ce am mai sim"it pîn! atunci, la clasific!m, ni le imagin!m în alte moduri #i avem reac"ii INCON$TIENTE. Apoi, ne hot!rîm ce dorim s! facem în leg!tur! cu ce am sim"it. Din nou, deciziile sînt, în cea mai mare m!sur!, INCON$TIENTE. În cele din urm!, ac"ion!m în func"ie de ce am hot!rît s! facem. A"i ghicit ... din nou totul e, în cea mai mare parte, incon#tient. Descrierea asta este simplificat! la maxim, dar cred c! e un model bun de folosit în acest caz. În esen"!, cred c! b!rba"ii #i femeile trec prin cele patru etape într-un mod un pic diferit. Iar cînd e vorba de sex, mult mai diferit. $i spun asta deoarece mul"i oameni îi trateaz! pe al"ii a#a cum ar vrea s! fie ei trata"i. Comunic! în moduri în"elese de ei. $i adesea presupun c! #tiu ce e mai bine pentru ceilal"i, f!r! s! mai verfice dac! au dreptate. Într-un fel, e normal s! fie a#a. Cei mai mul"i dintre noi nu se întreab! în sinea lor: “Hm, oare ea simte gustul cafelei la fel ca mine?”, sau :”Oare apa are acela#i gust pentru ea....sau e un pic altfel?...” Poate unii #i-au pus astfel de întreb!ri o dat! sau de dou! ori, dar au încetat s! se mai gîndeasc! la ele odat! ce s-au convins c! majoritatea oamenilor simt acela#i lucru cînd beau cafea, etc.
Juan.ro Secrete Sexuale

3

Iat! explica"ia: cînd e vorba de senza"iile elementare, cum ar fi s! fii lovit cu o minge, s! gu#ti sare sau sau vezi o culoare, oamenii au experien"e destul de asem!n!toare. Dar cînd e vorba de senza"ii mai “subtile” (adic! mai pu"in extreme #i, în acest context, mai complexe), atunci experien"ele diferitor oameni, în special apar"inînd diferitor sexe, sînt foarte diferite. De exemplu, dac! le ar!"i unui b!rbat #i unei femei o poz! dintrun catalog de lenjerie intima, b!rbatul, de obicei, observ! toate femeile, în timp ce femeia observ! articolele de lenjerie, inclusiv culorile #i detaliile. În fine, ordinea sau succesiunea de experien"e #i gînduri au un rol foarte important în reac"iile manifestate de b!rba"i #i femei. În ceea ce prive#te sexul, b!rba"ii sînt, de regul!, destul de simpli: V!zut femeie frumoas!, excitat, gata de sex. Totul în vreo 1-3 secunde. Unui b!rbat care este afar! #i î#i repar! ma#ina #i vede cu col"ul ochiului o femeie frumoas! îi vine cheful instantaneu. Pe de cealalt! parte, femeile sînt un pic mai complicate. Chiar dac! o femeie vede un b!rbat bine, va fi RAREORI excitat! sexual. Primul lucru pe care îl simt femeile cînd V%D un b!rbat atr!g!tor este de regul! curiozitatea, interesul... dorin"a de a #ti mai mult. Dac! un b!rbat îi zîmbe#te unei femei, ea va interpreta asta prin mesajul: “Bun!, e#ti dr!gu"! #i pari prietenoas!.” Dac! o femeie îi zîmbe#te unui b!rbat, el va interpreta asta prin mesajul: “Sînt interesat! s! fac sex.” $i tocmai aceast! diferen"! face ca multe prime întîlniri s! mearg! prost. De ce? Pentru c!, în general, femeilor le trebuie mai mult timp s! ajung! s! aib! chef de sex, iar asta se întîmpl! altfel decît în cazul b!rba"ilor. Pe m!sur! ce voi discuta despre sex #i cum poate fi îmbun!t!"it, va trebui s! "ii minte acest lucru. Unele lucruri pe care "i le voi spune ar putea p!rea doar idei “interesante” sau neobi#nuite.
Juan.ro Secrete Sexuale

4

Dar nu este a#a. De#i sînt intresante #i neobi#nuite, toate au scopul specific de a face apel la mintea feminin! #i la preferin"ele în alegerea unui partener. Acum mii de ani, femeile au fost nevoite s! înve"e cum s! hot!rasc! dac! un b!rbat va fi un partener dedicat #i loial. $i cred c! a#a suna conceptul de “iubire romantic!”. Dac! b!rbatul era într-adev!r interesat, trebuia s! demonstreze asta în mod repetat "i ... s! fie dispus s! a"tepte pentru sex. De aceea, femeilor le plac lucrurile “luate pas cu pas”, “anticiparea”, “experien"ele intens senzoriale”, “discu"iile romantice” #i “preludiul”. Da, #tiu. To"i ne dorim o femeie care s! ne doreasc! în clipa în care d! cu ochii de chipul nostru neb!rbierit #i p!rul ciufulit, diminea"a. Dar astea-s c!r"ile care ne-au picat, a#a c! trebuie s! înv!"!m cum s! juc!m cu ele. Mergem înainte. Vorbem de cîteva idei. Hai s! le punem laolalt!. În ce prive#te sim"urile: în general, femeile sînt excitate de cîteva mari categorii de lucruri: 1. Tonul vocii, limbajul senzual (nu sexual) #i descrieri vii. Femeile ador! s! aud! o voce sexi care s! descrie idei, sentimente #i scenarii, cu foarte multe detalii. 2. O gam! foarte bogat! de atingeri, s!ruturi, mîngîieri #i îmbr!"i#!ri. 3. Mirosuri #i mirosit. Femeilor le plac parfumurile bune. $i le place s! fie mirosite. 4. Gusturi. Femeilor le place s! li se serveasc! tot soiul de minun!"ii precum c!p#uni, ciocolat! #i #ampanie.

Juan.ro

Secrete Sexuale

5

A"i observat c! lipse#te ceva din list!? Am omis V%ZUL. De ce? Ei bine, femeile nu sînt excitate de ceea ce v!d atît de mult ca de celelalte sim"uri. B!rba"ii sînt, de regul!, excita"i de imagini, mai mult decît de ce le ofer! toate celelalte sim"uri la un loc. Pentru femei conteaz! celelalte sim"uri. Este adev!rat, îns!, c! felul în care ar!"i te poate ÎMPIEDICA s! fii atr!g!tor, fie pentru c! nu te îngrije#ti, fie pentru c! nu e#ti “genul” ei, sau din alte motive. Dar cred (#i mi-am dovedit asta în mod repetat) c!, dac! î"i croie#ti drumul cum trebuie, po"i dep!#i felul în care ar!"i #i po"i stimula sexual FOARTE MULT o femeie, folosindu-i celelalte sim"uri #i imagina"ia. Am men"ionat apoi cum femeile observ! detalii. Femeile observ! lucruri subtile. Dac!-i mîngîi mîna unei femei, va avea un sentiment cald, de prietenie fa"! de tine. Dac! îi mîngîi mîna cu vîrfurile degetelor, foarte u#or #i foarte încet, ea va începe s! se simt! excitat! (desigur, #i alte condi"ii trebuie s! fie îndeplinite). Dac! s!ru"i o femeie pe buze #i îi înfigi limba în gur!, va fi dezgustat!. Dar dac! o s!ru"i u#or... apoi te retragi un pic #i o prive#ti în ochi ... apoi o s!ru"i din nou, u#or #i încet ... vei aprinde o flac!r! înl!untrul ei care va cre#te #i va cre#te (asta dac! faci totul cum trebuie). Am mai vorbit #i de romantism. În ceea ce m! prive#te, romantismul înseamn! a-i demonstra unei femei c! întîlnirea #i “rela"ia” cu ea înseamn! ceva. Este un mod de a-i spune: “Vreau s!-"i ofer o experien"! minunat!”. Îns!, dac! insi#ti prea mult asupra romantismului, po"i ap!sa butonul pe care scrie “M! iube#te #i vrea s! se c!s!t!reasc! cu mine”. A#a c! ai grij!.

Juan.ro

Secrete Sexuale

6

Recomand abordarea genului de romantism care implic! sim"urile #i nu cel care are de-a face cu banii, cadourile #i scrisorile de dragoste. Nu-i nimic r!u în leg!tur! cu acestea din urm! ... doar c! duc inevitabil la cuvîntul cu C (c!s!torie). Dac!-"i dore#ti o so"ie, minunat. Dac! nu, ai grij! s! joci doar la nivelul sim"urilor. Anticiparea Consider c! anticiparea, incitarea #i tensiunea sînt cele mai puternice senza"ii pe care le încearc! o femeie. Femeile ADOR% s! se întrebe ce urmeaz!. ADOR% s! fie luate prin surprindere. ADOR% s! fie gata de a fi luate prin surprindere. Iat! cîteva modalit!"i de a realiza asta: 1. Spune: “Am o surpriz! pentru tine.” $i apoi: “Dar nu "i-o dau înc! ... e pentru mai tîrziu.” Surpriza poate însemna orice, de la o ciocolat! la un ulei de masaj parfumat cu care s!-i masezi umerii. Nu are importan"!. Secretul e s!-i treze#ti curiozitatea #i s! o faci s! doreasc! s! afle ce e. 2. Leag-o la ochi. Femeile ADOR% s! fie legate la ochi! Nu cere voie, f!-o. Ia o e#arf! din dulap (de m!tase, dac! ai) #i leag-o la ochi cu ea. Adu-"i aminte c! femeile sînt oricum excitate mai mult de celelalte sim"uri. În lipsa v!zului, celelalte sim"uri devin mai ascu"ite, ceea ce le face mai receptive. 3. Cînd faci ceva care o excit!, OPRE$TE-TE. Poate p!rea ilogic, dar func"ioneaz! ca o magie. B!rba"ilor le place s! identifice ce le place #i O FAC LA INFINIT. Femeilor le place s! li se ia ce le face pl!cere ... ca s! simt! #i mai mult! anticipare! Ai în"eles? Inventeaz!-"i propriile moduri de a creea anticipare. Spune-i o poveste despre cineva care a experimentat anticiparea. Spune-i c! o sim"i #i tu. Orice. Dar f!-o s! anticipeze ce urmeaz!.

Juan.ro

Secrete Sexuale

7

Stimuleaz!-i sim#urile Deci, cum îi po"i stimula cel mai bine celelalte patru sim"uri astfel încît s! o exci"i? Asta-i o întrebare MINUNAT%. 1. Atinge-o foarte u#or #i încet. Folose#te-"i vîrfurile degetelor. Poart!-"i vîrfurile degetelor pe bra"ele, gîtul, umerii, buzele, mîinile, picioarele ei ... peste tot. Dac!-i evi"i sînii, pubisul #i fesele, va fi #i mai excitat!, pentru mai tîrziu (anticiparea, î"i aduci aminte? ... “Cînd îmi va atinge sînii?”). 2. S!rut-o senzual. Primul s!rut trebuie s! fie foarte fin, aproape o atingere. S!rut-o de o sut! de ori pe gît #i pe umeri. Suge-i u#or buzele. Linge-o un pic pe gît, umeri #i buze. Ca #i cum ai linge o înghe"at!, doar un pic mai încet. Ca #i cum ai gusta-o un pic de fiecare dat!. 3. F!-o s! guste buc!"ele mici de c!p#uni, ciocolat!, un pic de #ampanie – toate astea sînt foarte sexi. De asemenea, cump!r!-"i ni#te ulei de masaj de la magazinele pentru adul"i. Uleiul aromat nu doar are gust bun, ci se ÎNFIERBÎNT% atunci cand sufli peste el. 4. Miroase-o. Adulmec!-i gîtul #i umerii 5-10 minute PE CEAS. F!r! s!rutat. F!r! lins. Doar mirosit. Plimb!-"i u#or nasul #i buzele peste gîtul #i umerii ei, mirosind-o. Spune-i: “Mmm ... miro#i atît de bine. Vreau doar s! te miros un pic.” $i o s!-"i plac! la nebunie cum va reac"iona. 5. Vorbe#te-i sexi. B!rba"ilor le place s! li se spun!: “Îmi place s! o ai tare...”, femeilor le place s! aud!: “ Buzele tale sînt atît de moi #i sexi. Îmi place s!-"i simt buza de jos cînd "i-o s!rut. A# putea s! te s!rut ore întregi ... e atît de bine.” Femeilor le place s! aud! DETALII, "ii minte? 6. Spune-i pove#ti #i descrie-i ce o s!-i faci. Dac! o incit!, #opte#te-i la ureche, pre" de cîteva minute, exact ce o s!-i faci. “$tii ce o s! fac acum? Mai întîi, o s!-"i s!rut umerii, u#or #i încet ... am s! urc apoi pe gît ... o s!-"i adulmec parfumul sexi ... mmm ... miro#i atît de bine ... apoi am s! te s!rut adînc ...” Ai priceput? Tot a#a, spune-i ce-"i place "ie, în acela#i mod detaliat. Vorbe#te-i pe un ton u#or, jos #i încet.

Juan.ro

Secrete Sexuale

8

Tranzi#ia c!tre sex (cunoscut! "i ca preludiu) O gr!made de b!rba"i m! întreab!: “Cum s! ac"ionez?” #i “Cum s! o fac s! se culce cu mine?” R!spunsul meu este: mai #ti"i vorba din b!trîni cum c! fl!mîndului nu-i d! nimeni de mîncare? Sun! ca un paradox, dar trebuie s! TE POR&I CA $I CUM NU TE INTERESEAZ%. La început, trebuie s! afi#ezi o atitudine nep!s!toare, ca #i cum n-ai avea nimic de pierdut. Mai încolo, dup! ce lucrurile s-au pus în mi#care, n-ai decît s!-i împuiezi capul cu pove#i cum c! asta-i ultima ta #ans! în via"! de a face sex ( e interesant c!, dac! #tii cum s! pui problema, o s! te cread! #i o s!-i #i plac!). Deci, mai întîi, începi #i te opre#ti. Începi #i te opre#ti. F! ceva incitant, apoi las!-l #i f! altceva. A zis cumva cineva “anticipare”? A#a ziceam #i eu. Calea de a o face s! vrea sex e s! creezi anticipare, în timp ce îi stimulezi sim"urile. Combin! toate astea cu o atitudine care s! spun!: “Îmi face pl!cere, dar nu mor f!r!” #i e#ti pe drumul cel bun. Trebuie îns! s! perseverezi. Î"i va lua, poate, înc! 20-30 de minute s! o inci"i în felul !sta, dar, dac! ai r!bdare, vei vedea c! a meritat. Sînt cîteva semnale majore: 1. Începe s!-#i frece #oldurile de tine. 2. Începe s! te dezbrace. 3. Începe s! se dezbrace. 4. Spune: “Chiar m! exci"i” sau “Mi-e atît de cald.” 5. Î"i atinge pubisul. Dac! perseverezi îndeajuns de mult, unul dintre aceste semnale va ap!rea. Atunci vei #ti c! po"i merge mai departe.
Juan.ro Secrete Sexuale

9

Cînd prime#ti semnalul, e timpul s! fii b!rbat #i s! faci ceva (nu-i a#a c!-i greu s! fii b!rbat uneori?). Recomand urm!toarea succesiune: 1. Trece-"i mîinile peste sînii ei (prin haine). 2. Trece-"i mîinile peste fesele ei (prin haine). 3. Ridic!-i bluza un pic, apoi atinge-i u#or partea expus! a abdomenului #i a spatelui. Adu-"i aminte ce "i-am spus, u#or #i încet. 4. Opre#te-te din cînd în cînd. Creeaz! anticipare. 5. Apoi, scoate-i bluza. Nu te îndrepta imediat c!tre sîni! Nu face asta! Atinge-i u#or fiecare parte expus! (presupunînd c! înc! are sutienul pe ea). S!rut!-i umerii ... #i spatele. Atinge-o u#or, încet, gust-o cîte un pic, continu!. 6. Dac! semnalele c! este excitat! continu! s! se manifeste, acum e momentul s!-i atingi #i s!-i s!ru"i sînii prin sutien. Dac! merge bine, scoate-i sutienul #i continu! s! o s!ru"i. Nu uita, încet, u#or ... #i opre#te-te pentru pauze de anticipare. 7. Urmeaz! pantalonii. S-ar putea s! fie nevoie s!-i sco"i pantofii #i #osetele mai întîi. Încet #i hot!rît. Nu te comporta de parc! abia ai ie#it din pu#c!rie. 8. Odat! sco#i pantalonii, continu! s! o s!ru"i, miro#i, gu#ti #i s! o atingi u#or #i încet. Atinge-o u#or la marginea lenjeriei intime. Femeilor le place s! fie atinse lîng! marginile lenjeriei. Încet #i hot!rît. 9. În cele din urm!, întinde mîna #i atinge-o u#or între picioare. S-ar putea s! se împotriveasc! ( ca #i în cazul mi#c!rilor anterioare). În cazul !sta, opre#te-te #i întoarce-te la a construi anticipare. Dac! faci asta de cîteva ori, ea se va excita pîn! în punctul în care va dori s! continui. 10. Spre binele tuturor b!rba"ilor nes!bui"i, trebuie s! spun: “Dac! î"i spune OPRE$TE-TE, sau te împinge, atunci opre#te-te. Nu for"a niciodat! o femeie. E prostesc, gre#it #i ilegal.”

Juan.ro

Secrete Sexuale

10

Asta-i tot pentru preludiu. E#ti gata acum pentru adev!rata ac"iune. Sexul oral Întregul corp al femeii poate fi excitat. A#a c! nu uita s! o atingi #i s! acorzi aten"ie întregului ei corp. Î"i recomand s! încerci cîteva lucruri înainte de a-i face sex oral, pentru a afla ce-i place. Iat! lista: 1. Începe prin a o s!ruta pe abdomen ... în jos ... apoi pe partea inferioar! a coapselor, pe picioare ... anticipare. 2. Întreab-o dac! se simte confortabil. Femeilor le place s! se simt! curate, “proaspete”... #i s-ar putea sim"i jenat! c! a f!cut du# acum mai multe ore, etc. Dac! !sta e cazul întreab-o dac! ar dori s! fac! du# împreun! cu tine. 3. Începe prin a o s!ruta u#or. S!rut-o #i linge-o încet, dar hot!rît. Po"i face “mmmm”, ca ea s! #tie c! î"i place. 4. Ai la dispozi"ie cîteva unelte importante #i cîteva moduri de a le folosi. Folose#te-"i limba pe clitorisul ei, iar degetele în!untru. 5. Începe prin a s!ruta #i linge, apoi, dup! cîteva minute, introdu un deget. Dac! îi place, întreab-o dac! vrea dou! degete. Mi#c!-te încet, deoarece majoritatea femeilor au nevoie de relaxare, pentru a se obi#nui cu asta. Dac! nu #tii unde se afl! clitorisul #i punctul G, f! rost de o carte. 6. Op"iuni de a-"i folosi gura: po"i linge în sus #i în jos, dintr-o parte în alta, în cercuri, direct pe clitoris, sau în jurul lui, sugîndu-l. 7. Op"iuni pentru degetele introduse: le po"i aluneca în!untru #i înafar!, le po"i "ine nemi#cate, po"i freca partea superioar! sau inferioar!, un punct din interior, încet sau mai repede. 8. Încearc! fiecare dintre op"iunile pentru gur! pîn! î"i dai seama ce îi place cel mai mult.
Juan.ro Secrete Sexuale

11

9. Încearc! fiecare dintre op"iunile pentru degete pîn! î"i dai seama ce îi place cel mai mult. 10. Combin!. Odat! ce ai g!sit combina"ia magic!, continu! s! o aplici, EXACT în felul acela, cu EXACT aceea#i vitez! #i presiune. B!rba"ilor le place mai repede #i mai tare, femeilor, de regul!, le place acela#i ritm pîn! la orgasm. Dac! te descurci bine, ea va dori s!-"i întoarc! favoarea #i s!-#i foloseasc! gura pentru a-"i oferi pl!cere. F!-"i un serviciu: spune-i ce î"i place #i cum î"i place. Doar nu îi spune de parc! ai mai f!cut-o de o mie de ori #i e#ti expert în explica"ii. Spune: “Ooo ... mi-a pl!cut cînd mi-ai f!cut asta ...” #i “e a#a de bine cînd ...”. femeilor le place s! #tie cînd te sim"i bine. A#adar, spune-i cînd te face s! te sim"i bine. Spune-i cum te sim"i. Sexul Este bine ca întotdeauna s! fii atent la felul cum reac"ioneaz! ea la atingerile, s!ruturile tale, etc. Fiec!rei femei îi plac lucruri diferite, iar sexul e domeniul în care diferen"ele sînt cele mai evidente. A#a c! ... dac! i-a pl!cut cînd i-ai s!rutat #i supt gîtul cu putere ... #i se împingea în tine, atunci este foarte probabil c! va fi mai axat! pe partea fizic! atunci cînd vine vorba de sex. Deci, fii atent. La început, e bine s! te mi#ti foarte încet. Introdu doar vîrful b!rb!"iei, c!pitane. Apoi trage-l afar!. Apoi doar vîrful. Apoi trage-l afar!. Anticipare. Anticipare. Anticipare. Repet!-"i “Pot s! a#tept” de o mie de ori.

Juan.ro

Secrete Sexuale

12

Va fi cu siguran"! mai bine dac! ai f!cut-o s! aib! un orgasm grozav cu cîteva momente înainte ... deoarece va fi mai umed!. Orice ai face, observ! ce o face s! se simt! bine #i repet! acel lucru în timpul sexului. Iat! o list! (ai v!zut c!-mi plac listele?) cu alte idei: 1. Încearc! varia"ii, cum ar fi 9 penetr!ri u#oare, apoi una adînc! #i lent!. 2. Prive#te-o în ochi în timpul sexului. 3. Mîngîie-o, s!rut-o #i atinge-o, nu uita de restul corpului ei. 4. Acum e momentul s! te dezl!n"ui. E ok s! fii s!lbatic în punctul !sta. 5. G!se#te combina"ii de lucruri care-i plac. Poate îi place s! fie s!rutat! în acela#i timp ... sau s!-i ciupe#ti sfîrcurile. Încearc! #i p!streaz! ce îi place. 6. Dac! ai nevoie s! te opre#ti ca s! nu erupi ca un vulcan, opre#te-te. Nu-i nici o problem! s! faci o pauz! dac! ai nevoie. Ajut! la detaliul meu preferat: Anticiparea. Nu e nevoie s! spui: “Ca s! nu ejaculez prematur, o s! iau o pauz!”. Doar opre#te-te. Las-o s! cread! c! e#ti atît de st!pîn pe situa"ie, încît te po"i opri s! o s!ru"i. Acela#i lucru func"ioneaz! #i dac! e#ti stresat sau "i se diminueaz! excitarea. Ia o pauz!, s!rut-o pentru un timp ... apoi continu!. 7. O alt! tehnic! este s! încetine#ti (ceea ce le place femeilor) #i s!-"i imaginezi c! e#ti în alt! parte, pentru a împiedica ejacularea prematur!. Imagineaz!-"i c! îno"i în ocean. Ascult! valurile, simte apa, simte-i gustul. Asta î"i va distrage mintea îndeajuns cît s! recape"i controlul. Ideea este s! faci lucruri creative, dar care sînt #i minunate pentru ea. Fiind atent, po"i înv!"a ce îi place #i, în acela#i timp, po"i încerca lucruri noi, care s! o ia prin suprindere.

Juan.ro

Secrete Sexuale

13

Alte idei Uite o idee bun! pentru tine: cele mai multe dintre femei prefer! sexul în pozi"ia misionarului, sau ele deasupra. Celor mai mul"i b!rba"i le place pe la spate. În sondaje, femeile declar! c! simt mai pu"in! intimitate atunci cînd fac sex pe la spate. Deci, cum faci o femeie s!-i plac! sexul #i în pozi"iile care-"i plac sau care te fascineaz!? Asta e o alt! intrebare foarte bun!. Iat! r!spunsul pe scurt: O tranzi"ie lent! #i aten"ie. Dac! vrei s! încerci pozi"ia pe la spate pentru c! î"i place fundule"ul ei sexi #i vrei s!-l prive#ti, nu-"i recomand s! o întorci pur #i simplu pe burt!. Trebuie s! faci u#or, u#or, tranzi"ia spre pozi"ia dorit!. Uite cum trebuie s! procedezi: 1. S! spunem c! e#ti deasupra #i vrei s! treci la doggy style. 2. Mai întîi, ridic!-i picioarele #i penetreaz-o adînc. Asta va da momentului un sentiment mai “animalic”. 3. Apoi, împinge-i picioarele pe o parte, astfel încît ea s! stea înc! pe spate, doar cu picioarele într-o parte. 4. Acum apleac!-te #i s!rut-o, împingîndu-i picioarele mai într-o parte. 5. În timp ce o s!ru"i, apleac!-te #i întinde-te în spatele ei, în timp ce e#ti înc! în ea. 6. Îmbr!"i#eaz-o #i s!rut-o pe gît un pic, pîn! se obi#nuie#te cu pozi"ia. 7. Începe din nou penetrarea, încet. 8. În acest timp, întoarce-o pe burt! #i continu!.
Juan.ro Secrete Sexuale

14

9. Apoi opre#te-te, ridic!-i #oldurile #i apleac!-te s! o s!ru"i pe gît #i pe buze ... asta men"ine un pic de “intimitate”. 10. $i, în sfîr#it, apleac!-te, cuprinde-o #i continu!! Ai reu#it! Cheia de a trece la pozi"ii noi #i minunate, care î"i plac foarte mult este s! faci TRANZI&IA la ele încet #i cu grij!. Mai tîrziu, dup! ce ea se obi#nuie#te cu pozi"iile noi, te po"i mi#ca mai repede. Dar a#a trebuie f!cut prima dat!! Î"i mul"umesc c! ai citit #i sper c! "i-a pl!cut acest material. Juan

Juan.ro

Secrete Sexuale

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->