Evaluatiekaart van competenties - in te vullen door de praktijkopleider

Naam deelnemer:
Aan het eind van de opleiding. Paraaf door de BPV-begeleider Na één jaar opleiding. Paraaf door BPV-begeleider

Machinaal houtbewerker niveau 2 Crebonummer 95000

Praktijkopleider

Praktijkopleider

1e halfjaar

2e halfjaar

3e halfjaar

Competentie

Competentiebeschrijving

Kerntaak 1 Machinaal houtbewerken
Werkproces 1.1 Machinale werkzaamheden voorbereiden

E overleggen

Samenwerken en Vakdeskundig-

K heid toepassen P Leren P
Leren

De deelnemer kan met zijn leidinggevende overleggen over de opdracht en vraagt om uitleg als hij het niet begrijpt. Hij kan de werkopdracht en de productiegegevens (zoals materiaalstaat en tekening) lezen en begrijpen. Hij onderhoudt zijn vakkennis en vaardigheden. Hij verdiept zich in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van machinaal houtbewerken. Hij raadpleegt zijn collega of leidinggevende als iets niet duidelijk is bij het samenstellen van de productiegegevens. Hij kan productiegegevens samenstellen voor houtbewerkingsmachines. Hij houdt zich aan procedures en voorschriften bij het samenstellen van productiegegevens.

Werkproces 1.2 Productiegegevens samenstellen

E overleggen

Samenwerken en VakdeskundigInstructies en procedures opvolgen Samenwerken en Materialen en middelen inzetten Materialen en middelen inzetten Instructies en procedures opvolgen Vakdeskundig-

K heid toepassen T

Werkproces 1.3 Hout en plaatmateriaal selecteren, controleren en transporteren

E overleggen L L T

Hij raadpleegt zijn collega of leidinggevende als iets niet duidelijk is bij de werkopdracht. Hij kan materiaal schadevrij laden en transporteren. Hij kan gereedschappen selecteren en hout en plaatmateriaal dat voldoet aan de (kwaliteits)eisen. Hij houdt zich aan procedures en voorschriften bij het selecteren, controleren en transporteren van hout en plaatmateriaal.

Werkproces 1.4 Snijgereedschappen aanbrengen en instellen

K heid toepassen L T

Hij kan snijgereedschappen op houtbewerkingsmachines verwijderen, monteren en instellen. Materialen en Hij kan snijgereedschappen en hulpmiddelen kiezen, middelen inzetten verzamelen en controleren. Instructies en Hij houdt zich aan procedures en voorschriften bij het monteren procedures en instellen van snijgereedschappen. opvolgen VakdeskundigVakdeskundigInstructies en procedures opvolgen Hij kan houtbewerkingsmachines en eventuele randapparatuur instellen. Hij kan bij CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines gegevens wijzigen. Hij houdt zich aan procedures en voorschriften bij het instellen van houtbewerkingsmachines.

Werkproces 1.5 Houtbewerkingsmachines instellen

K heid toepassen K heid toepassen T

162776992.xls.ms_office

Versie juni 2010, Pagina 1

4e halfjaar

Hij zorgt ervoor dat materialen en machines klaar staan voor een volgend gebruik.ms_office Versie juni 2010. Paraaf door de BPV-begeleider Na één jaar opleiding.9 Werkplek opruimen L L T Materialen en middelen inzetten Materialen en middelen inzetten Instructies en procedures opvolgen Vakdeskundig- Hij kan zijn werkplek opruimen en schoonmaken. opvolgen 162776992. Materialen en Hij kan onderhoudsmiddelen en hulpmiddelen kiezen voor het middelen inzetten uitvoeren van klein onderhoud. Hij kan werken in het tempo dat nodig is om de planning te halen.8 Bewerkte materialen verpakken Niet van toepassing op deze uitstroom. Hij kan controleren of de bewerkte materialen voldoen aan de kwaliteitsnorm. Hij zorgt bij machinale bewerkingen voor zo min mogelijk verspilling van materiaal. Werkproces 1. opvolgen Samenwerken en Samenwerken en VakdeskundigVakdeskundigHij kan overleggen met collega’s over wie wat doet. Werkproces 1. Hij kan overleggen met zijn leidinggevende als hij problemen tegenkomt. Hij houdt zich aan procedures en voorschriften bij het opruimen van zijn werkplek. Hij kan houtbewerkingsmachines gebruiken. Hij kan standaard machinale bewerkingen uitvoeren.6 Proefbewerking uitvoeren Hij kan een proefbewerking uitvoeren en daarna de machine en snijgereedschappen bijstellen. Materialen en Hij kan houtbewerkingsmachines en meetapparatuur middelen inzetten gebruiken. Hij houdt zich aan procedures en voorschriften bij het uitvoeren van machinale bewerkingen. Werkproces 1. Instructies en Hij houdt zich aan procedures en voorschriften bij het uitvoeren procedures van klein onderhoud. Paraaf door BPV-begeleider Machinaal houtbewerker niveau 2 Crebonummer 95000 Praktijkopleider Praktijkopleider .xls.7 Bewerkingen uitvoeren met houtbewerkingsmachines E overleggen E overleggen K heid toepassen K heid toepassen L L S S T Materialen en middelen inzetten Materialen en middelen inzetten Kwaliteit leveren Kwaliteit leveren Instructies en procedures opvolgen Werkproces 1.10 Klein onderhoud uitvoeren K heid toepassen L L T Hij kan standaard klein onderhoud uitvoeren aan machines en snijgereedschappen. Instructies en Hij houdt zich aan procedures en voorschriften bij het uitvoeren procedures van de proefbewerking. Pagina 2 4e halfjaar Aan het eind van de opleiding. Hij kan maten op materialen afschrijven. Materialen en Hij kan controleren of machines en snijgereedschappen nog middelen inzetten goed functioneren.1e halfjaar 2e halfjaar 3e halfjaar Competentie K heid toepassen L T Vakdeskundig- Competentiebeschrijving Werkproces 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful