DREPT FINANCIAR

1. Distinctia dintre finante publice si finante private .
- finantele publice sunt folosite intotdeauna in scopul satisfacerii nevoilor generale ale societatii , in timp ce finantele private sunt puse , de regula , in slujba realizarii de profituri /venituri de catre intreprinzatorii particulari , respectiv de alte categorii de persoane fizice si/sau juridice. - gestiunea finantelor publice este supusa normelor juridice de dr. public , iar gestiunea finantelor private urmeaza regulile dr. privat ( comercial). 2. Etapa finantelor publice clasice . - spre sfarsitul sec XIX si inceputul sec XX – perioada in care liberalismul politic domina dezvoltarea ec.- sociala a tarilor europene , statul era mai putin preocupat de activitatile private , era preocupat doar de: apararea nationala , ordinea publica , justitie si diplomatie , orice intruziune a statului in viata economica era considerata contraindicata , chiar daunatoare. - in aceste conditii rolul finantelor publice consta numai in asigurarea resurselor financiare necesare functionarii institutiilor publice . - taxele , impozitele , imprumuturile , precum si celelalte modalitati de procurare a resurselor financiare trebuiau concepute si reglementate in asa fel incat sa aiba un caracter neutru , astfel incat sa nu afecteze relatiile social-economice existente. 3. Etapa finantelor publice private . - dupa primul razboi mondial locul statului neinteresat in mod direct de activitatea ec. a fost luat de statul interventionist , acela care si-a manifestat intentia si , mai apoi si-a largit , in mod treptat , dar constant , sfera preocuparilor sale in domeniul ec si social , determinat de necesitatea procurarii unor fonduri banesti mai consistente , cu care sa poata fi acoperite intr-o masura corespunzatoare cheltuelile publice , de la un an la altul mai mari . - se remarca cresterea rolului autoritatilor publice in influentarea proceselor economice. - s-au infiintat intreprinderi publice si societati comerciale cu capital mixt (public-privat). - statul acorda subventii si facilitati unitatilor ec. private , deasemenea ia masuri menite sa contribuie la combaterea somajului si la redresarea economiei stagnante. - potrivit conceptiei moderne, finantele publice sunt concepute ca un mijloc de interventie pe plan social si ec. , dar continuand sa acopere si sarcinile administrative , respectiv sa finanteze cheltueli ale statului .

4. Structura finantelor publice . - sistemul finantelor publice este compus din urmatoarele componente structurale care au o existenta de sine statatoare , insa intre ele exista o stransa legatura care face ca acestea sa formeze un intreg : venituri publice ; cheltueli publice ; bugetul statului ; finantele locale si bugetele unitatilor adm-teritoriale ; imprumutul de stat sau creditul public ; finantele organizatiilor internationale . 5. Trasaturi caracteristice ale finantelor publice . - fin. publice , ca relatii financiare , se caracterizeaza , in principal , prin urmatoarele trasaturi particulare : a) fin. publ. sunt relatii sau raporturi cu un preponderent caracter ec. b) fin. publ. se prezinta in forma baneasca c) fin. publ. sunt relatii fara echivalent d) mijloacele banesti sub care se prezinta relatiile financiare nu se ramburseaza. 6. Izvoarele finantelor publice . - sunt considerate izvoare ale dr. fin. publice actele normative care reglementeaza raporturile juridice incidente in domeniul finantelor publice . - in f-ctie de gradul lor de generalitate , sau tinand seama de specificitatea lor si izvoarele dreptului finantelor publice pot fi grupate pe doua categorii , si anume : a) izvoare generale sau comune : Constitutia Romaniei , legi , ordonante . hotarari guv. b) izvoare speciale sau specifice : - Legea nr 500/2002 a finantelor publice; - Legea 273/2006 a finantelor publice locale ; - Legea 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Garzii Fin. ; - O. G. nr 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv ; - Legea nr 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi a Romaniei - O.G. nr 64/2007 privind datoria publica ; - Legea nr 241/2005 privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale ; - Codul Fiscal adoptat prin Legea 571/2003; - Codul de procedura fiscala adoptat prin O.G. 92/2003; - Legea nr 146/1997 privind taxele judiciare de timbru - O.G. nr 32/1995 privind timbrul judiciar

obiectul raporturilor care se stabilesc in domeniul finantelor publice este diferit si variat .(cu capital de stat .dr. sau orice pers. straini rezidenti in Rom. . mixt sau privat ) .raporturile juridice din domeniul finantelor publice se disting – fata de celelalte raporturi specifice altor ramuri de drept – prin unele particularitati derivand din specificitatea pe care le-o confera elementele lor constitutive si definitorii : subiectele . acesta este format din drepturile si obligatiile subiectelor participante . si anume : . jurid.al 2-lea subiect al acestor raporturi poate fi o pers. . drepturile si obligatiile partilor angrenate in asemenea raporturi juridice sunt specifice fiecarei categorii . . pe de alta parte .in ceea ce priveste continutul raportului juridic din domeniul finantelor publice . Definitia dreptului finantelor publice . repartizare si utilizare a fondurilor banesti ale statului . Raportul de drept financiar – Particularitati. 9. repartizarea si utilizarea fondurilor banesti ale statului si ale colectivitatilor publice locale . in mod complet si unitar . . ale societatii . o institutie publica etc. 8. straini rezidenti) . fin. in vederea satisfacerii trebuintelor generale . relatiile sau raporturile care se stabilesc pt. obiectul si continutul . ori cet.este format din doua categorii de organe . o mare diversitate de operatiuni specifice privind activitatea fiscala . . fiz. . publ. ambele categorii generand o multitudine de raporturi juridice . sau o pers.alaturi de cele mentionate sunt incidente si o serie de norme juridice cuprinse in ordine ministeriale . com . fizice ( cet. o abundenta activitate de legiferare si . cet. Aparatul financiat al statului.in ceea ce priveste subiectele raporturilor juridice din domeniul finantelor publice este caracteristic faptul ca intotdeauna unul dintre subiecti este statul . el avand aceste caracteristici datorita sferei deosebit de largi si complexe a finantelor publice care impune – pe cale de consecinta – pe de o parte . rom. respectiv o regie autonoma . . . investit cu atributii in procesul de constituire . constituirea .. soc. reprezentat printr-un organ de specialitate in activitatea financiara . cu caracter preponderent social-economice . este ansamblul de norme si reguli care reglementeaza . norme metodologice sau instructiuni (acte normative de rang inferior) 7.

Dreptul bugetar – definire. bugetele fondurilor speciale . 12.organe centrale de specialitate (Curtea de Conturi . bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul de stat . .a) organe ale statului cu competenta generala . . bugetul institutiilor publice autonome .dreptul bugetar – parte componenta a dreptului financiar . cat si la procedura elaborarii . Directiile Generale Judetene ale Finantelor Publice .principiul anualitatii bugetului este acela care impune realizarea unui buget in care sa se regaseasca inscrise cifrele de venituri si de cheltueli corespunzatoare unei perioade de timp de un an ( prevederi care sa se infaptuiasca in respectivul interval de timp).unitatea bugetului este principiul in temeiul caruia se impune elaborarea in fiecare an a unui buget unic . Definitia bugetului public . bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale care au personalitate juridica . bugetele fondurilor externe nerambursabile . acestea fiind denumite organe de specialitate . bugetul trezoreriei statului . care au atributii exclusiv in domeniul fin. Bugetul public national – cuprins. 11. publice . dobanzi si alte costuri se asigura din fonduri speciale . bugetele institutiilor publice finantate integral din venituri proprii .in sistemul bugetar al Romaniei se cuprind: bugetul statului . executarii si incheierii fiecarui buget anual . .este acel ansamblu de norme juridice in care sunt cuprinse dispozitiile referitoare la cuprinsul bugetului de stat .organe locale de specialitate (Camerele de Conturi Judetene. bugetul asigurarilor sociale de stat si ale bugetului asigurarilor pt. Guvernul Romanie Consiliile Locale . Trezoreia Publica . Agentia Nationala de Administrare Fiscala . . bugetele fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat si ale caror rambursare . printre care si in domeniul finantelor publice (Parlamentul Romaniei . care au atributii in mai multa domenii . Prezentarea fiecarui principiu al dreptului bugetar. 13. ministerele si alte orane de stat ). . . Ministerul Finantelor Publice . acestea impartindu-se in : . in care sa fie inscrise toate veniturile si toate . 10. somaj . sectiile teritoriale ale Garzii Financiare) .bugetul public national este planul financiar al statului prin care sunt prevazute veniturile si cheltuelile publice pt o perioada determinata de timp. aprobarii . b) organe ale statului cu competenta speciala . Garda Financiara .

principiul publicitatii bugetului – este necesara informarea prompta . .d. proprii cetateni . respectiv .principiul specializarii bugetare – in conformitate cu acest principiu veniturile si cheltuelile bugetare se inscriu si se aproba in buget pe surse de provenienta si . .toate veniturile si toate cheltuelile statului din fiecare exercitiu financiar . . din venituri nefiscale . pe categorii de cheltueli .reprezinta modalitatea de repartizare si utilizare a fondurilor banesti bugetare . acest principiu este inscris expres in lege . suplimentarea masei monetare aflate in circulatie – emisiune baneasca care genereaza inflatie .principiul universalitatii bugetului este acela care impune ca in buget sa se cuprinda – in extenso.principiul echilibrarii bugetului de stat impune realizarea unei echivalente cantitative sau a unei apropieri sensibile a cifrelor veniturilor si cheltuelilor cu preconizarea unui excedent simbolic al veniturilor fata de cheltueli . d.p. si sunt formate din : venituri ordinare sau curente si venituri extraordinare . instrainarea unor bunuri din proprietatea privata sau chiar a unei parti din rezervele de aur ale statului ). atat interna pt. in vederea satisfacerii trebuintelor generale ale societatii .care genereaza datoria publica . . in functie de importanta si urgenta lor . de gradul de dezvoltare teritoriala a tarii si de nivelul de dezvoltare al fortelor de productie .principiul realitatii bugetare impune a fi avute in vedere – cu ocazia intocmirii proiectului de buget – variantele cele mai apropiate de realitate . Continutul bugetului .veniturile publice curente (ordinare ) sunt reprezentate in principal din taxe si impozite . .veniturile publice extraordinare – sunt acele venituri la care statul apeleaza numai in cazuri exceptionale si anume in acele situatii in care mijloacele banesti provenite din resursele curente nu pot acoperi integral cheltuelile bugetare (imprumuturi de stat . respectiv de pe domeniile statului . cheltuelile sunt repartizate de la bugetul de stat . 14. de structura economiei nationale .principiul unitatii monetare – toate operatiunile bugetului se exprima in moneda nationala . cat si internationala despre situatia financiara anuala a statului . . financiar reflecta starea reala a situatiei financiare a tarii . . respectiv a unor cheltueli a caror acoperire se poate prevedea ca posibila in anul fiscal pt. impozite indirecte . b) cheltuelile publice bugetare .cheltuelile publice ale statului .v. in sensul prevederii unor cifre de venituri care se vor putea realiza efectiv . venituri de la proprietatile . cheltuelile bugetare sunt grupate pe diferite categorii . impozite directe . grupate dupa natura lor economica si destinatia acestora .acesta este format din veniturile publice si cheltuelile publice a) veniturile publice se realizeaza – in mod diferentiat – in raport de necesitatea repartitiei venitului national . care se stabilesc . potrivit clasificatiei bugetare . . . .

in virtutea functiei pe care o detin in conducerea unei institutii publice sau a unui organ de stat . intocmirea si transmiterea scrisorii cadru de catre Ministerul Fin. . 17. deasemenea si bugetul asigurarilor sociale . b) ordonatorii secundari – conducatorii institutiilor de rang superior aflate in raporturi juridice de subordonare . in calitatea sa de organ administrativ de specialitate financiara . asigurarea unei maniere unitare de abordare a aspectelor comune pe care le pretind activitatile reclamate de procesul bugetar .conducatorii ministerelor si celelalte organe centrale de stat. institutiile publice si organele de stat care isi intocmesc bugete proprii .in functie de locul institutiilor publice si a organelor de stat finantate din bugetul statului in cadrul administratiei de stat .ordonatorii de credite sunt acele persoane fizice investite cu dreptul de a dispune – in conditiile legii – asupra creditelor bugetare . iar Ministerul Muncii . este abilitat sa elaboreze norme metodologice care . ordonatorii de credite sunt: principali. Fin.in cadrul Guvernului .prin aceste norme metodologice se dau indrumarile necesare pt. Publice in vederea stabilirii indicatorilor macroeconomici in baza carora se va elabora proiectul anual de buget . conform dispozitiilor Legii finantelor publice .prima etapa din procedura bugetara este elaborarea proiectului de buget care cade in sarcina Guvernului . Ordonatorii de credite . formularea propunerilor bugetare de catre ordonatorii principali de credite . 16.Definitie si clasificare . Min. Elaborarea proiectului de buget – prezentarea pe scurt a acestei etape .secundari si tertiari. Publice . . c) ordonatorii tertiari – conducatorii institutiilor de rang inferior . a) ordonatorii principali . . .elaborarea proiectelor de bugete si a proiectelor legilor bugetare anuale de catre Guvern se bazeaza pe o serie de estimari si date cuprinse in documentele care alcatuiesc Program.15. .calendarul bugetar este format din: elaborarea indicatorilor macroeconomici . care . de guvernare acceptat de Parlament . intocmirea proiectului general al bugetului de stat si transmiterea acestuia la Parlament. . . Publice . Fin. BNR colaboreaza cu Min.indrumarea metodologica a operatiunilor de elaborare a proiectelor de buget revine Mi. . sunt obligatorii pentru toti agentii economici . Finantelor Publice raspunde de elaborarea proiectului bugetului de stat . Indrumari metodologice in cadrul elaborarii proiectului de buget . . Familiei si Protectiei Sociale coordoneaza activitatea de intocmire a proiectului bugetului asigurarilor sociale de stat .

d. . Evaluarea veniturilor.pt. Fin. d.Fin. 19.Publice. intocmite pe formulare care sunt indicate prin indrumarile metodologice. . insa utilitatea ei este conditionata de stabilirea cat mai judicioasa a proportiei cu care se majoreaza cuantumul veniturilor reportate . mixte . 20.Publice si pe baza altor fundamentari proprii ale ordonatorilor principali de credite .alocatiile pt. avizarea de catre acest minister a celor constatate ca fiind necesare si justificate si apoi aprobarea lor de catre Guvern sau de catre ordonatorii de credite in f-ctie de valoarea acestora . care se cer modificari temeinic motivate. metodologic .pt.18. . cu anumite majorari a veniturilor din anul precedent – este mai simpla si mai operativa . Publice .pentru evaluarea veniturilor bugetare s-au promovat doua metode : a) metoda evaluarii directe – este preferabila deoarece ea ofera perspectiva estimarii reale a veniturilor cu conditia ca aceasta sa se faca cu sinceritate si temeinicie.in desfasurarea procedurii de elaborare a proiectului bugetului anual de stat . altor organe centrale de stat si institutiilor publice subordonate acestora implica examinarea documentatiilor tehnico-economice de catre Min. institutiile publice se stabilesc in f-ctie de programele de activitate ale acestora . . comunicate de catre Min. evaluarea veniturilor si a cheltuelilor bugetare se face conform unei metode combinate . existand cerinta ca ordonatorii de credite sa identifice posibilitati . evaluarea cheltuelilor bugetare este utilizata cel mai frecvent metoda denumita cvasi-automatica .procedura aprobarii investitiilor ministerelor . . a cuantumului cheltuelilor in anul precedent . . . investitiile care se finanteaza din bugetul statului este reglementat procedeul intocmirii unor liste de lucrari . b) metoda raportarii . locul cel mai important il ocupa “elaborarea proiectelor de bugete ale ministerelor si celorlalte organe centrale de stat” . Evaluarea cheltuelilor .propunerile de cheltueli se calculeaza pe baza datelor de fundamentare . care consta in reportarea in mod automat .propunerile de bugete (in cuprinsul carora se gasesc inglobate si propunerile tuturor unitatilor subordonate) se transmit de catre ordonatorii principali de credite la Min. .p. Intocmirea proiectului de buget in sistem piramidal. care presupune . cu cele care au fost utilizate in anul precedent .in tara noastra . cu exceptia cheltuelilor pt.v.Fin. fundamentari ce insotesc proiectul de buget . o evaluare directa ce se aplica prin compararea cifrelor de venituri si cheltueli care se propun .

in final . 21. . trebuie sa fie insotit de 2 documente anexa: a) raportul privind situatia macroeconomica a tarii pt. 23. dar atenta analiza si verificare a cifrelor bugetare de venituri si cheltueli si aprobarea acestora cu sau fara modificari . . 22. printr-o lege speciala consacrata acestuia .subventiile pt. Insusirea proiectului de buget de catre Guvern . . pe ansamblu . si respectiv b) proiectul legii bugetare anuale . bugetul anual al statului trebuie aprobat global .. la adoptarea bugetului de stat . . acesta procedeaza la insusirea lor . urmeaza sa procedeze la verificarea pe ansamblu a bugetului . precum si pe ministere si alte organe centrale de stat. pana cel tarziu la data de 15 oct. deasemenea . respectiv pt. . proiectul bugetului de stat – intocmit pentru anul urmator – este inaintat Parlamentului . continutul documentului respectiv. pe baza unor fundamentari corespunzatoare . pe capitole de venituri si cheltueli. in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului .Parlamentul trebuie sa aprobe bugetul anual pana cel mai tarziu 28 dec . drepturi pe care si le exercita prin dezbaterea si aprobarea bugetului annual .proiectul de buget care se trimite Parlam.“adoptarea” acestuia in sensul de asumare a raspunderii de catre executiv pt. Romaniei au drepturi egale privind aprobarea bugetului de stat .insusirea proiectului de buget de catre Guvern inseamna –de fapt. .forul legislativ suprem .insusirea proiectului bugetului annual al statului de catre Guvern comporta o ultima .de sporire a veniturilor proprii prin identificarea de noi venituri extrabugetare si reducerea corespunzatoare a alocatiilor bugetare . cu acordul unanim al membrilor sai . unele produse si activitati . cele 2 camere ale Parlam. . in f-ctie de natura subventiilor solicitate . fiecare articol in parte al legii bugetare anuale . apoi la analizarea si dezbaterea acestuia de o maniera detaliata si . Trimiterea la parlament a proiectului de buget .dupa ce a fost insusit de catre Guvern . precum si subventiile pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif se stabilesc in concordanta cu actele normative care constituie temeiul legal al acordarii lor . Parlamentul isi desfasoara aceste lucrari in plenul sau . . a fiecarui an. fiind investit cu dreptul de a aproba bugetul . .dupa depunerea proiectului bugetului de stat si a proiectului legii bugetare anuale la guvern . anul viitor si proiectia acesteia in urmatorii 3 ani . Dezbaterea si aprobarea bugetului de stat . altfel spus .in conformitate cu prevederile Constitutiei noastre .

pana la data adoptarii bugetului . .pt. bugetele fondurilor externe nerambursabile si bugetele institutiilor publice autonome se repartizeaza pe trimestre in functie de termenele legale de incasare a veniturilor . Publice. Prezentarea etapei executarii bugetului . apoi . .repartizarea pe trimenstre a veniturilor si cheltuelilor bugetare .repartizarea pe trimestre se face in scopul stabilirii unui echilibru in cadrul fiecarui trimestru intre veniturile si cheltuelile bugetare si pt.s-au cristalizat 2 solutii care – diferit de la un stat la altul – sunt . 27. .realizarea veniturilor bugetare . Repartizarea pe trimestre. de catre Guvern. bugetele fondurilor speciale . de termenele si posibilitatile de asigurare a surselor de finantare a deficitului bugetar si de perioada in care este necesara efectuarea cheltuelilor .24.aceste douasprezecimi bugetare (in fapt mini-bugete) sunt examinate . a se evita sau atenua eventualele diferente intre volumul veniturilor si cel al cheltuelilor. discutate .douasprezecimile bugetare provizorii sunt bugetele ale caror cuantum de venituri si cheltueli reprezinta a douasprezecea parte din cifrele prevazute si propuse in legea de adoptare a bugetului de stat (care . 26. puse in aplicare : a) aprobarea unor douasprezecimi bugetare provizorii b) incredintarea Guvernului de a indruma activitatile social-ec. Douasprezecimile bugetare. insa .executarea de casa a bugetului (sau operatiunile de trezorerie) . 25. Solutia care se aplica in Romania in cazul neadoptarii bugetului la termen . . aprobate de catre plenul forului legislativ suprem . si .si de catre cei secundari . respectiv . sociale de stat . . in mod obisnuit . inlaturarea nejunsului decurgand dintr-o asemenea imprejurare .efectuarea cheltuelilor bugetare . douasprezecimile bugetare provizorii se pun in executare .odata aprobate.ordonatorii principali de credite.repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuelilor prevazute in bugetul de stat se aproba de catre:Min. si .Fin. bugetul asig. mai intai de catre comisiile de specialitate ale celor doua camere ale Parlamentului . . nu s-a putut adopta in termenul legal) . bugetele creditelor externe contractate sau garantate de stat . pt a se asigura continuitatea –fireasca– a intregii activitati de la nivelul societatii.repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuelilor aprobate prin bugetul de stat . . ghidandu-se dupa cifrele de venituri si cheltueli din exercitiul financiar care tocmai a expirat .

Etapele procedurii . sub orice titlu sau sub orice denumire .angajarea creditelor bugetare – se poate face numai in limita creditelor bugetare aprobate . ord. in acord perfect cu autorizarile continute in legile speciale si in legile bugetare anuale.scopul pt.28. . a unor contributii directe sau indirecte . . . . . . . . taxa sau alte obligatii de natura acestora nu pot fi incasate daca nu au fost stabilite de lege .deschiderea creditelor bugetare – competenta apartine Min. Executia partii de venituri – reguli.creditele acordate de la bugetul de stat nu se ramburseaza. ordonantata si platita daca nu este aprobata potrivit legii si nu are prevederi bugetare .lista tuturor impozitelor si taxelor . pricip. Creditele bugetare – trasaturi. 30. . precum si a cotelor acestora trebuie sa fie aprobate prin legea bugetara anuala . 32. daca nu exista o baza legala pt. care sunt alocate fondurile bugetare trebuie sa fie bine precizat prin lege. cu avizul Min. 29. inafara celor stabilite de puterea legislativa. ofera posibilitatea ordonatorilor de credite de a utiliza sumele de bani alocate prin aceste credite .creditele bugetare sau alocatiile bugetare reprezinta sume de bani puse la dispozitia unor beneficiari si in limita carora se poate decide efectuarea de cheltueli pe seama resurselor provenite de la bugetul statului . Efectuarea cheltuelilor – reguli.Publ.fondurile bugetare se acorda beneficiarilor cu titlu gratuit (fara echivalent) .nici un impozit . Creditele bugetare – definitie . respectiva cheltuiala .este inadmisibila perceperea . .beneficiarii de credite bugetare sau alocatii bugetare pot fi numai institutii publice .nicio cheltuiala din fondurile publice nu poate fi angajata . 31.Fin. . dar numai in cazuri temeinic justificate.Fin.nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget si nici angajata si efectuata .cheltuelile bugetare trebuie sa aiba o destinatie precisa si limitata . organele de stat si unele unitati economice . de credite pot dispune – pana cel tarziu la data de 25 a fiecarei luni – retragerea creditelor bugetare deschise si neutilizate din conturile proprii sau ale institutiilor subordonate.Publice .

evidenta contabila bugetara consta in inregistrarea si sintetizarea datelor privind veniturile si cheltuelile bugetare ale tuturor organelor si institutiilor publice finantate de la bugetul statului . bugetele unitatilor admteritoriale si pt. . spre a se stabili cu certitudine daca acestea sunt reale . . .in cazul neplatii sumelor datorate de stat beneficiarilor legali . 35. finantarea cheltuelilor altui ordonator. in cadrul procedurii utilizarii creditelor bugetare este posibila initierea unor actiuni recuperatorii din partea titularilor creditelor indreptatiti sa primeasca respectivele sume de bani. b) cheltuelile bugetare alocate pentru acoperirea unui capitol nu pot fi utilizate pentru finantarea altui capitol de cheltueli . . dar care s-au ivit . titular al creditului bugetar .utilizarea sau plata creditelor bugetare – consta in remiterea sumelor de bani in folosul beneficiarului legal al alocatiei bugetare si folosirea efectiva a acesteia . producand schimbari de natura a impune reconsiderarea si reasezarea cifrelor de cheltueli stabilite initial.de la aceste reguli sunt admise in conditiile strict delimitate de lege . bugetelor institutiilor publice . c) creditele aprobate prin legea bugetara anuala pentru cheltuelile unui exercitiu bugetar nu pot fi utilizate pt. 33. certe si exigibile .acest pricipiu impune respectarea urmatoarelor reguli: a) creditele bugetare aprobate unui ordonator orincipal nu pot fi utilizate pt. . bugetul de stat . cat si pt. determinate de unele situatii care nu au putut fi prevazute in perioada intocmirii si aprobarii proiectului bugetului de stat . Principiul afectatiunii speciale. Utilizarea (plata) creditelor bugetare. o serie de exceptii . 34.constatarea lichiditatii creditelor bugetare – consta in verificarea cuantumurilor banesti ale fiecarei cheltueli bugetare . finantarea cheltuelilor altui exercitiu financiar. precum si operatiunile de casierie ale executiei acestui buget . bugetele ministerelor si celorlalte organe centrale de stat . . . care se aplica atat pt. Evidenta executiei bugetare .ordonantarea creditelor bugetare – reprezinta actul administativ-financiar prin care se dispune plata sumelor de bani catre beneficiarul fiecarei cheltueli . . bugetul asigurarilor sociale de stat .. .plata reprezinta modalitatea de stingere a obligatiei statului in raport cu subiectul de drept .consta in remiterea sumelor de bani in folosul beneficiarului legal al alocatiei bugetare si in folosirea efectiva a acesteia . .este controlata si indrumata cu ajutorul “evidentei contabile bugetare” .

pe baza situatiilor financiare prezentate de ordonatorii principali de credite bugetare . .astfel intocmit .reprezinta acele fonduri banesti de interes public local (limitate teritorial la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale) care – ca si in cele centrale – se formeaza si se intrebuinteaza prin intermediul unor procedee si mijloace specifice . precum si in urma verificarilor si analizelor pe care acest ministru este dator a le efectua .Fin. 37.bugetele locale reprezinta componenta principala a finantelor publice locale .in esenta. care . .raspunderi specifice in legatura cu activitatea bugetara .Min.Fin. Incheierea exercitiului bugetar . si anume : # Min. a bugetului asigurarilor sociale si al bugetelor fondurilor speciale este elaborat de catre Min. . Publice . . denumit “control ulterior extern“.Publice este obligat ca la sfarsitul exercitiului financiar sa intocmeasca si sa prezinte Parlamentului un “cont general de executie a datoriei publice “ ( ca anexa la contul general de executie a bugetului de stat) in care sa cuprinda si situatia garantiilor guvernamentale constituite pt. . # Parlamentul– care exercita un“control politic”.Min. a conturilor privind executia de casa a bugetului statului . Garda Financiara # Curtea de Conturi–care exercita un control de specialitate–financiar .Fin.Fin. carora le revin –prin lege.constand in urmarirea evolutiei bugetare. dupa ce-l analizeaza il prezinta spre aprobare Parlamentului pana la data de 01 Iulie a anului urmator . 38. cu privire la realizarea veniturilor si la efectuarea cheltuelilor bugetare . toate imprumuturile de stat existente la aceea data . Acest control se realizeaza in doua momente: cand se aproba bugetul si se adopta legea bugetara anuala si atunci cand se aproba contul general anual de executie .Publice formuleaza concluzii periodice privind executia bugetului de stat care sunt prezentate Guvernului . . . . financiare . in elaborarea si aprobarea contului general anual de executie bugetara. asupra modului de formare .Publice – care exercita un control administativ specializat prin ANAF. 36. Finantele publice locale – def. Controlul executiei bugetare .executia bugetului public national se realizeaza sub controlul unor organe de stat. administrare si de intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public . care dispune intreprinderea actiunilor care se impun.. contul general de executie a bugetelor de stat este prezentat Guvernului.contul general anual de executie a bugetului de stat .consta .

. Aprobarea bugetului local . in conditiile legii. Principiul solidaritatii . Bugetele locale – notiune .presupune ca din fondul de rezerva bugetara constituit la nivelul bugetelor locale se poate realiza ajutorarea unitatilor adm-teritoriale aflate in situatii de extrema dificultate prin alocarea de sume . 42. judetelor si municipiului Bucuresti.pt.principiile si regulile care guverneaza existenta bugetelor locale sunt: universalitatea .intr-un termen de 5 zile de la publicarea in Monitorul Oficial a legii bugetului de stat . echilibrul . . principiul proportionalitatii . pe baza si in limitele prevazute de lege .sunt documente prin care sunt prevazute si aprobate in fiecare an veniturile si cheltuelile unitatilor adm-teritoriale . anualitatea si specialitatea bugetara . a avea autonomie locala.se refera la dreptul unitatilor adm-teritoriale de a avea resurse financiare suficiente . Principiul autonomiei financiare . Autonomia locala – concept. Principiul proportionalitatii . . 43. . avand totodata competenta stabilirii nivelului impozitelor si taxelor locale . sectoarelor municip.prevede ca autoritatile administratiei publice locale vor fi consultate asupra procesului de alocare a resurselor financiare de la bugetul de stat catre bugetele locale . unicitatea . principiul consultarii. 40. unitatile adm-teritoriale beneficiaza de autonom.reprezinta dreptul si capacitatea autoritatilor locale de a solutiona si gestiona in nume propriu si in interesul populatiei locale principalele probleme publice . financiara. . 41. pe care autoritatile administratiei publice locale le poate utiliza in exercitarea atributiilor lor . publicitatea . unitatea monetara . dispozitiile prezentei legi aplicandu-se bugetelor comunelor .impune ca resursele financiare ale unitatilor adm-teritoriale sa fie proportionale cu responsabilitatile autoritatilor administratiei publice locale . . municipiilor. principiul solidaritatii . 45. . . . principiul autonomiei financiare .39. Principiul consultarii . la cererea primarilor sau din proprie initiativa . 44.Bucuresti. oraselor.

dezvoltare publica si locuinte . . in termen de 5 zile de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor. transmite directiilor generale ale finantelor publice judetene cotele defalcate din veniturile bugetului de stat si transferurile consolidabile aprobate prin legea bugetara .asigurarile sociale acopera o categorie determinata de riscuri sociale . invatamant . . anul urmator .venituri din valorificarea buburilor confiscate .Fin.venituri din taxe si impozite .proiectul bugetului local si eventualele contestatii se supun dezbaterii Consiliului Local .venituri din concesionarea sau inchirierea bunurilor care fac parte din domeniul public sau privat al judetelor . Consiliului Judetean sau Consiliului General al Mun. in vederea definitivarii proiectelor de bugete locale. in vreme ce asistenta sociala are o arie de cuprindere mult mai vasta . din amenzi si alte sanctiuni. 46. finantarea unor institutii si actiuni sanitare . care au la dispozitie 15 zile pt. cheltueli pt. pe care le transmit directiilor generale ale finantelor publice (acestea trebuiesc intocmite in termen de 15 zile de la publicarea in Monitorul Oficial a legii bugetului de stat tinand cont de veniturile si transferurile consolidabile . ordonatorii principali de credite intocmesc proiectele bugetelor locale . cheltueli destinate asistentei sociale. in timp ce asistenta sociala este finantata pe principiul solidaritatii nationale .) . Bucuresti .bugetele locale vor fi aduse la cunostinta locuitorilor din unitatea admteritoriala in cauza . Exemple de venituri locale . cheltueli pt. cheltueli pt. servicii publice .pt. dupa caz .Min. .cheltueli pt. . finantarea bibliotecilor publice judetene. .venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al judetelor . cheltueli pt. derivata din notiunea de nevoie.anterior aprobarii proiectului de buget se realizeaza aprobarea nivelului taxelor si impozitelor locale pt. Categorii de cheltueli ale bugetelor locale (3 ex.Publice si a informatiilor provenite de la ordonatorii de credite care au obligatia de a efectua transferuri catre bugetele locale in anul urmator . 48.pe baza scrisorii-cadru a Min. . Distinctia dintre asigurari sociale si asistenta sociala .Publice . 47.asigurarile sociale functioneaza pe principiul punerii in comun a riscurilor . a formula contestatii . . provenite de la bugetul de stat). agricultura si silvicultura . .Fin. aprobarea proiectului de buget este necesara intrunirea unei majoritati absolute a consilierilor conform Legii 215/2001 . .

speciale . 25.contributia de asigurari sociale de stat :10. .8% pt cond.contributia de asigurari sociale de somaj : angajatul 0. riscul de somaj . in timp ce asistenta sociala are vocatie de universalitate.asigurarile pt. . contributii care urmeaza sa fie investite si capitalizate de fondurile de pensii administrate privat . .de asigurari sociale beneficiaza doar persoanele asigurate .fondurile de pensii sunt administrate de catre institutii private special autorizate si supravegheate de catre o autoritate publica .contributia de asigurari sociale de sanatate: angajatul 5. Enumerati principalele contributii sociale obligatorii . fizice angajate si o contributie a pers.contributia de asigurari pt accidente de munca si boli profesionale : angajatul nu datoreaza .este compusa dintr-o contributie individuala a pers.75% . sunt incadrati in munca sau realizeaza venituri . in conditiile legii . conform legii . . cetateni straini sau apatrizi care .contributiile si rezultatele fructificarii acestora sunt contabilizate in regim individual pe numele celor care au contribuit la fond . deosebite .85%. fizice sau juridice angajatoare.5% . Contributia pe sanatate . Contributia de asigurari sociale de stat . Contributia de asigurari sociale pentru somaj. asigurarii unui nivel ridicat al ocuparii si adoptarii fortei de munca la cerintele pietei de munca .2% . 53. somaj sunt reglementate de lege in vederea realizarii si implementarii strategiilor si politicii elaborate in domeniul protectiei persoanelor pt.5% angajatul . . angajatorul 0. . angajatorul 0. somaj sunt asigurate pers. iar angajatorul 20. angajatorul 5. 49. . 50 .8% pt cond.asiguratii au obligatia sa plateasca contributiile de asigurare de somaj si au dreptul sa beneficieze de indemnizatii de somaj ..contributia pt concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate : angajatul nu datoreaza .componenta privata obligatorie se bazeaza pe contributiile obligatorii ale membrilor asigurati . 51. fizice care pot fi : cetateni romani care lucreaza in strainatate in conditiile legii . 52.asigurarile pt somaj se regasesc in cadrul asigurarilor sociale .in sistemul asigurarilor pt. Asigurari de pensii private obligatorii . pe perioada in care au domiciliul sau resedinta in Romania .8% pt conditii normale de munca . 30. . .15%-0.5% . angajatorul 0.85 % .

. in unele cazuri .def . obligatia (baneasca) . venituri obtinute din exploatarea patrimoniului CNAS si Caselor de Asigurari . si o alta pers. . a medicamentelor si a altor materiale sanitare de care beneficiaza persoanele asigurate in sistemul public de asigurari de sanatate . datoria celui creditat .emiterea si vanzarea de obligatiuni sau alte titluri valorice de imprumut (imprumut pe termen lung) 58.imprumuturile de la banca centrala a statului ori de la bancile comerciale . donatii.contributii de sanatate obligatorii datorate Fondului National Unic de Asigurari de Sanatate .a acorda incredere cuiva . .astfel . Formele imprumutului public intern – enumerare . respectiv de la alte state sau de la organizatii financiare si bancare internationale .forma cea mai frecvent utilizata a creditului public o reprezinta imprumuturile de stat contractate de la cetatenii autohtoni .creanta creditorului .relatie economica ce se stabileste intre o pers fizica/jurid (creditor) . # sume din veniturile Ministerului Sanatatii.legea 95/2007 prevede – printre altele.Fondul Unic de Asigurari Sociale de Sanatate se formeaza din : # contributii ale pers. in f-ctie de locul sau sediul unde se afla creditorul (imprumutatorul) imprumutul public poate fi intern sau extern. . de la detinatorii de capital din tara sau strainatate . 55. consideratie . 54. Prezentati toate sensurile cuvantului “credit” pe care le cunoasteti. precum si alte venituri in conditiile legii .5% care se aplica asupra veniturilor realizate .notiunea de imprumut public sau credit public desemneaza imprumuturile contractate de stat si . 57. sau care vinde marfuri sau servicii pe datorie . fiz/jurid (debitor) care primeste imprumutul sau cumpara pe datorie. -principala sursa de venituri a acestui fond o constituie contributiile platite de asigurati .emiterea si vanzarea unor titluri de stat in moneda nationala (bonuri de tezaur) . . . fizice / jurid # subventii de la bugetul de stat # dobanzi.preluarea pt. de alte colectivitati publice . sponsorizari. care acorda un imprumut de bani .. Imprumutul public .Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) administreaza Fondul Unic de Asigurari Sociale de Sanatate care este destinat platii serviciilor medicale . . Titlurile de stat . trezorerie a unor disponibilitati banesti ale diferitelor institutii publice (imprumuturil pe termen scurt) . Explicati notiunea de credit public = 56. care datoreaza o cntributie lunara de 5.

. pt. . Controlul financiar – definire . tragerea la raspundere penala . 59.imprumuturile de stat de la banci . Fin.reprezinta totalul obligatiilor juridice banesti care revin statului la un moment dat in virtutea imprumuturilor facute pana in acel moment de la orice alt subiect de drept . 63. patrimoniala ori administrativ-disciplinara a persoanelor vinovate.controlul financiar este instrumentul de cunoastere a realitatii modului in care sunt cheltuiti banii publici . romane sau straine . BEI (Banca Europ. in conditiile legii.controlul urmareste descoperirea faptelor . 61. BERD(Banca Europ. dar – in acelasi timp. . .garantiile de stat.valoarea titlurilor se stat se ramburseaza la scadenta . in scopul stabilirii legalitatii sau oportunitatii operatiunilor material-tehnice sau a actelor emise de autoritatile administrative in domeniul financiar . desfasurata – de catre organe special abilitateasupra unor activitati . de Investitii) 60.. Datoria publica – clasificare .imprumuturile temporare din disponibilitatile “Contului curent general al Trezoreriei Statului “. prin solicitarea organelor competente sa actioneze pt.imprumuturile de stat de la guverne si agentii guvernamentale straine . Enumerati 3 institutii de credit internationale. Publice la valori nominale stabilite in raport de necesitatile banesti de echilibrare a executarii bugetului pe anul respectiv .el reprezinta atat un instrument preventiv . Constructie si Dezvoltare) .se emit de catre MIn. Controlul financiar – clasificare . concomitenta sau posterioara . Banca Mondiala . pers jurid. .FMI .ele se pot prezenta in forma materializata fie in forma dematerializata .titlurile de stat exprimate in moneda nationala pot fi emise pe termen scurt ori pe termen mediu sau lung . dar si a cauzelor care au condus la incalcarea prevederilor legale .este actiunea de verificare .titlurile de stat sunt instrumente negociabile . in conditiile rezultate in urma negocierilor . . de la alte institutii de credit .titlurile de stat emise pe piata interna sa externa . institutii financiare internationale sau de la alte organizatii internationale. . Datoria publica – def. periodica sau permanenta . 62. prealabila . cat si unul necesar restabilirii situatiei anterioare ilicitului financiar . cand obligatiile statului se sting.

Controlul financiar preventiv propriu . dupa caz . de magazie .. pt. a masurilor necesare pt. in solidar . de regula.dupa organele care il exercita – control ierarhic . in cadrul compartimentelor de specialitate financiarcontabila putand fi extins si la alte compartimente si se exercita . general .viza de control financiar preventiv se exercita prin semnatura persoanei desemnate si prin aplicarea sigiliului personal al functionarului insarcinat cu aceasta activitate . Enumerati functiile controlului financiar . inainte de a se produce efectele negative ale acestora . operativ. de documente . prin identificarea si inlaturarea cauzelor care le-ar putea genera sau favoriza .nu pot exercita acest tip de control decat alte persoane decat cele care aproba si efectueaza operatiuni supuse vizei . . evitarea unor fraude . Definiti controlul financiar intern. specializat 64.dupa termenul in care se efectueaza – controlul este permanent sau periodic . extern .dupa volumul lucrarilor controlate – controlul poate fi complet sau partial . ulterior . 67.f-ctia de evaluare . .f-ctia de documentare . necesitatii si economicitatii actelor si operatiunilor ce urmeaza a se efectua .actiunea preventiva se manifesta inaintea emiterii actelor sau efectuarii operatiunilor . eficient si eficace . Functia preventiva a controlului financiar . poate fi intern sau extern . realitatea . . pt.consta in luarea . . inclusiv auditul intern . . . astfel incat sa se poata preintampina eventualele prejudicii.dupa momentul in care se efectueaza – control financiar preventiv . 65. f-ctia recuperatorie .permite stabilirea oportunitatii . . f-ctia educativa sau pedagogica 66. alaturi de conducatorii compartimentelor de specialitate .dupa felul activitatii controlate – control de casa . de operatiuni financiare . care au acordat viza de control financiar preventiv propriu . de persoane desemnate in acest sens . . de gestiune sau de executie .dupa sfera de actiune – controlul fin. de catre conducatorul entitatii publice .reprezinta ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entitatii publice . care va stabili totodata si limitele de competenta . raspund in raport de culpa lor . prin viza . intern . f-ctia preventiva .se organizeaza. stabilite de conducere in concordanta cu obiectivele acestuia si cu reglementarile legale . in vederea asigurarii administrarii fondurilot in mod economic . regularitatea si legalitatea operatiunilor si a incadrarii in limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament aprobate .persoanele care exercita controlul financiar preventiv propriu . de catre organele de control .

Publice . prin verificari faptice . inspectorii sau alte persoane avand atributii similare .este o activitate functional independenta si obiectiva . . pot fi numiti mai multi controlori delegati .F.se exercita in timpul desfasurarii proceselor ec. Explicati notiunea de audit public intern.este acel tip de control preventiv care se exercita de catre Min. 70.Publice prin ANAF . ajuta entitatea publica sa-si indeplineasca obiectivele printr-o abordare sistematica si metodica . la unele entitati publice asupra unor operatiuni care pot afecta executia in conditii de echilibru a bugetelor sau care sunt asociate unor categorii de riscuri determinate prin metodologia specifica analizei riscurilor .G. . . prin controlori delegati . Publice .fac obiectul acestui tip de control ordonatorii principali de credite ai bugetelor . 69. Publice . Autoritatea Nationala a Vamilor . Controlul exercitat de Min. operatiuni privind datoria publica si pt. Fin. Garda Financiara . in mod independent .F. 72.controlorul delegat este functionarul public al Min. 71. el permite tragerea unor concluzii care pot fi utile pt. . . 73. Fin. buna administrare a veniturilor si cheltuelilor publice . D. si financiare pe care le presupun aceste activitati . pe baza de documente . Enumerati organele de control financiar . Controlul financiar concomitent. Controlul financiar posterior. perfectionand activitatile acesteia . dupa ce acestea au fost executate . . activitatile viitoare . .Fin. cenzorii.controlul concomitent se exercita inopinat . care exercita atributii de control financiar preventiv delegat .el se realizeaza temeinic fara a stanjeni activitatile curente . Curtea de Conturi.Fin. in scopul de a se putea interveni pt.I. Controlul financiar preventiv delegat . Publice . operatiunile derulate prin bugetul trezoreriei statului .persoanele indreptatite a efectua acest control sunt membrii consiliului de administratie. Fin.controlul financiar al statului se exercita de catre Mim. care da asigurari si consiliere conducerii unei entitati publice pt.se exercita asupra actelor si operatiunilor economico-financiare .68. alte operatiuni specifice Min. .are si un aspect sau rol preventiv . cel putin o data pe luna . pt. corectarea sau eliminarea deficientelor ori a ilegalitatilor . . . . de regula prin sondaj .este controlul cel mai eficient.

controlul financiar al statului se exercita de catre Mim. Frauda la bugetul UE . fiind indrituit a exercita si controlul financiar pe intreaga economie . potrivit Legii 500/2002 ii revine un rol principal in domeniul fin.f-ctia de control a C. C. la efectuarea unor actiuni.F.C. . . 75. Garda Financiara . .C.C.mijlocul folosit de unele state membre UE in scopul protejarii sau avantajarii propriilor intreprinderi sau propriilor resortisanti -frauda la venituri si frauda la cheltuieli- .Fin. prezinta anual Parlamentului un raport asupra conturilor de gestiune ale bugetului general consolidat din exercitiul bugetar expirat . isi desfasoara activitatea autonom. se realizeaza prin proceduri de audit public extern prevazute in standardele proprii de audit . are rol de manager financiar al economiei . .C. 74. Partea a III. cuprinzand si neregulile constatate . nicio alta autoritate publica nu poate obliga C.C. Autoritatea Nationala a Vamilor .I. .Publice. D. . avand la dispozitie in acest scop un aparat specializat .Fin. publ. .F. elaborate in conformitate cu standardele de audit internationale general acceptate ..a . .la cererea Camerei Deputatilor sau a Senatului . se initiaza din oficiu si nu poate fi oprit decat de Parlament si numai in cazul depasirii competentelor stabilite prin lege.Publice prin ANAF .controlul C.G.C. Oficial al Rom .Continutul bugetului general al UE -venituri si cheltuieli bugetare . publice .C. controleaza modul de gestionare a resurselor publice si raporteaza cele constatate .exercita controlul asupra modului de formare . ii revine rolul de a aplica strategia si programul de guvernare in domeniul fin.Min. acest raport se publica in Mon. de administrare si de intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public.bugetul trebuie sa cuprinda o prezentare generala a tuturor veniturilor si cheltuielilor de la care nivelul cominitatii si cifrele bugetare corespunzatoare celor 2 categorii 76. Curtea de Conturi. Controlul exercitat de Curtea de Conturi .C.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful