You are on page 1of 49

BEDEN DİLİ

BEDEN DİLİNİN ÖNEMİ


BEDEN DİLİNİN BİZLERE SAĞLADIĞI YARARLAR

NELERDİR?

1) Kendimizi tanıma, iç dünyamızdan haberdar olma imkanı


verir.

2) Kendimizi önemli hissetmemizi sağlar.

3) Kendimizi ifade etmemizi sağlar.

4) İnsanların bizi sevip, bize saygı duymasını sağlamaya


destek olur.
BEDEN DİLİNİN BİZLERE SAĞLADIĞI YARARLAR

NELERDİR?

5) Karşımızdaki insanı etkilememizi sağlar.

6) Karşımızdaki insanı anlayıp, ona ulaşmamızı sağlar.

7) Konuşmamıza bütünlük, iletişime renk ve kalite katar.

8) İletişime duygusal faktörleri katar.


MİMİKLER

Yüzümüzde bulunan 20 kas grubunun beyinden gelen


mesajlarla kasılıp gevşemesiyle ortaya çıkan duygu
yansımasına mimik denir.

Bu 6 temel duygunun; kültür, cins, ırk ayrımı olmaksızın


herkeste aynı şekilde görülmesi önemlidir.
JESTLER

Baş hareketleri, bedenin genel hareketleri, bacakların,


ellerin, kolların, bileklerin hareketleri de jestlerimizi oluşturur.
JESTLER
BAŞ KISMI

Başımızla yaptığımız hareketlerin başlıcaları kafamızı onaylama


amaçlı yukarı aşağı sallamamızdır. Bir şeyi onaylarken adeta
kafamızı onayladığımız şeye yaklaştıracak şekilde öne ve
arkaya doğru sallarız. Reddetme anında kafa sağa sola doğru
BAŞ KISMI

Bir masada karşılıklı oturan çiftler arasında ilgilenme sinyali,


kafaların birbirine yaklaştırılması ve göz temasının daha
yoğun yaşanmasıyla sağlanır
BAŞ KISMI

Kafanın yere doğru bakışı, genel olarak negatif bir durumu ifade
eder. Yere doğru eğilmiş bir kafa depresyonu, bitkinliği ifade
eder. Suçlu psikolojisinde ve yas durumlarında da kafanın açısı
BAŞ KISMI

Kontrol altına alınmak istenilen


insanların başları, boyunları yere
doğru eğilir. Boyun eğme hareketi
yaptırılan insanlar saldırıya geçmez
ve söylenilen şeyleri sorun
çıkarmadan yaparlar.

Başın yana doğru yatırılıp,


karşımızdaki insana bakmamız
sevgi, şefkat duygularımızı ortaya
koyar.
BAŞ KISMI

Başın sağa ya da kalp hizasında sola yatışı da çaresizliği,


güçsüzlüğü, uykusuzluğu, yorgunluğu, kaybolan ilgiyi, pasif
durumu, umutsuz hali ifade eder.
GÖZLER

Gözler, dış dünyadan bilgi toplama ve dışarıya duygusal bilgiler


verme konusunda çok etkindir. Karşımızdakinin gözüne az
bakışımız güvensizlik, çok bakışımız diklenme ya da cinsel
mesajlar içerir. Kesik kesik bakan kişiler, güven verici kişiler
GÖZLER

Yalan anında gözlerimizi kaçırırız, heyecan anında gözlerimiz


büyür, odaklanma anında küçülür. Yan bakışta gizlilik vardır,
bunu destekleyen ağzı kapama hareketi ise gizlilik davranışını
GÖZLER

Burnun üstünden bakma, karşımızdakini küçümseme anlamına


gelir. Bu bakışa, bir omzun öne doğru hafif kalkışı eşlik eder.
DUDAKLAR

Nefr et Sık ıntı lı Üzü ntü


Du rumu nda Du rumda Du rumu nda
Sözlü iletişimin kapısı dudaklardır. Saldırı, nefret anında
dudaklarımızın şekli değişir. Sıkıntılı, endişeli anlarımızda
dudaklarımızı ısırırız ya da dudaklarımızı sıkarız. Bu bir iç
gerginlik yansımasıdır. Duygusal anlarda, konuşacak gücü
kendimizde bulamayınca dudaklarımızı kenetleriz. Suçluluk,
pişmanlık durumunda dudaklar kenetlenir.
DUDAKLAR

Bilemediğimiz bir soru ile anlamadığımız bir durumla


karşılaştığımızda alt dudağımızı sıkar üst dudağa doğru gereriz.
Bu harekete çene ve eller de eşlik eder.
ELLER

Kolların göğüsün önünde bağlanması, iletişime kapalılık ifade


ELLER

Fotoğraftaki kişi sağ elini vücudunun önünde bağlayarak engel


oluşturmuş. Diğer eli dudaklarında, adeta ağzından çıkacak
şeyleri engelliyor, zor tutuyor gibi.
ELLER
ELLER
ELLER
ELLER

Kolların vücudun önünde ya da boynumuzun önünde adeta


çarpı(X) işareti oluşturacak şekilde kullanılması şiddetli bir
reddedişi ortaya koyar.
ELLER

Kolların vücudun yanında, ellerin kemer bölgesini yanlardan


sıkacak, şekilde durması vücudu genişletme eylemidir. Adeta
vücudunu kabartan kediler gibi saldırıya hazırız mesajı verir. Bu
hareketi yapan kişi negatif bir ruh halindedir.
ELLER

Blair kürsünün kenarlarından destek alarak, vücudunu


genişleterek sert bir konuşma yapıyor.
ELLER
ELLER

Bush bu fotoğrafta kararlıyım; bu işe damgamı


vuruyorum, demek istiyor.
ELLER

Fotoğraftaki adam, işi kazandığını, ipi göğüslediğini yaptığı


hareketle gösteriyor.
ELLER

Avuç içinin aşağı doğru olması, sert anlam taşır. Örneğin, birini
baskı altına almak, baskı uygulamak için avucun içi aşağı
bakar. Bizden daha aşağı statüdeki insanlara karşı bu hareketi
ELLER

İnsanların tokalaşması sevgi ve dostluk ifadesidir. Yukarıdaki


fotoğrafta sıradan bir tokalaşmadan çok daha fazlası
canlandırılmıştır. Samimiyet durumunda bir el karşısındakinin
elinde tokalaşma durumundayken, diğer el tokalaşılan elin
üzerinde, bileğinde veya omzunda olur.
ELLER

Akıllı ol cheney,
buranın patronu
benim tamam
mı?

Elini diğer kişinin omzuna koyan kişi, statü olarak diğerinden


üsttedir. Bu hareket buranın patronu benim mesajı vermektedir.
ELLER

Tokalaşan her iki tarafın eli de yan yana


eşit doğrultudadır. Dolayısıyla her iki
tarafta eşit güce sahip.

Karşımızdakine üstünlük kurma


durumunda onun elini adeta tuşa
getiririz. Bu durumda bizim elimizin
yüzü yukarı bakarken, karşımızdakinin
avuç dışı yere doğru bakar.

İşi parmaklarıyla ilgili olan


kişiler(cerrahlar, sanatçılar, vs) hassas
tokalaşma tarzını kullanırlar.
ELLER

Ellerin vücudun önünde birleşmesi saygı işaretidir. Genellikle


astlar üstlerinin yanındayken, hizmet sunanlar müşterilerinin
karşısındayken bu şekilde durmaktadırlar. Bunun tam tersi de
yetki göstergesidir. Astlar elleri önünde beklerken, üstler elleri
ELLER

Ellerin birbirine geçmesi, parmakların adeta kirpi işareti


oluşturacak şekilde bir araya geçmesi gerginlik işaretidir. Eller
bu durumdayken yükseklik artarsa gerginlik de artmış demektir.
ELLER

Kolların arkadan el ele tutuşu o ortamdaki gücün kimde


olduğunu, o ortamın sahibi kimin olduğunu, o ortamdaki liderin
kim olduğunu da ortaya koyar.
ELLER

İki elin avuç içinin enseyi kavrayacak şekilde durması, kolların


arkada kanat yapması, bir işi tamamlamanın, sonlandırmanın,
ara vermenin ifadesidir. Üstünlük, güç, statü ifade eden bir
ELLER

Elin ensede bulunması, enseyi birkaç kez kaşıma ve aynı


zamanda kafanın yere açıyla bakması, o anda konusu olan şeye
katılmamayı, bunu ifade eden kişinin görüşlerine zıt bir görüşü
ELLER

Ellerin kafanın arkasını kaşıması, adeta düşünerek planlı cevap


verme isteğinden kaynaklanır. Bu hareketi yapan kişi, duygusal
olarak sıkıntı yaşamaktadır.
ELLER

Alnını avuçlarıyla kapamak ya da alnına vurmak, kendi hatası


nedeniyle alnını ve yüzünü karşısındakinden kapamak, kendini
cezalandırmak anlamına gelir. Aynı zamanda dikkat yoğunluğu
sağlamaya yönelik bir jesttir.
ELLER

Ağzını kapatan kişi “keşke


söylemeseydim” der gibidir. Burada
söylediği şey gerçek düşünceleri
değilse, yani yalan söylediyse
ağzını kapama gereğini hisseder.

Kişinin ağzının önüne yumruk


getirmesi, söylemesi gerektiği
şeyleri zorla içinde tuttuğunu ve
tutacağını gösterir.
ELLER

Parmağın ağızda olması güven eksikliğini, endişeyi gösterir.


Aynı şekilde bir objeyi(gözlük sapı, kalem ucu vs.) ağza sokmak
da güven ihtiyacından doğar.
ELLER

Parmakların çeneyi kavraması, çeneyi okşaması karar süreciyle


ilgili bilgiler verir. Bu fikri kabul etme, satışı yapılan bir şeyin
alım kararını verme anında ya da tam tersi anlarda gerçekleşir.
ELLER

Bir şeyleri gizleme, farklı söyleme, abartma durumlarında


burnumuza dokunuruz. Belki uzamasından korktuğumuz için
kontrol ediyoruzdur.
ELLER

Gözlerle oynama, şüphe, yalan bazen de yorgunluk durumunda


görülür. Söylediğimiz yalanın gözlerimizden anlaşılmasını
AYAKLAR

- Ayaklar vücudumuzun tekerlekleridir.

- Ayaklarımız da ellerimiz gibi farkında olmadan, bazı mesajlar


verir.

- Genelde beden dilinde el, yüz hareketleri kontrol edilebilir.

- Fakat, en uzak nokta olan ayaklarda hareketler kendini


gösterir.
AYAKLAR

Hülya Avşar, Kaya Beye kızgın


olduğu için iletişime tam kapalı
haldedir. Bacakları Kaya Beyin
zıttı konumda üst üstedir.
Hülya Avşar, tepkisini bu
şekilde vücut diliyle
göstermektedir.

Hülya Avşar’ın, bir müddet


sonra Kaya Beyin özür
dilemesiyle birlikte hareketleri
değiştirdiği görülüyor. Hülya
Avşar, kollarını kahve alma
bahanesiyle çözerek, iletişime
açık hale gelmiştir. Ayrıca
bacaklarının yönü Kaya Beye
doğru yönelmiştir.
DURUŞLAR

Sözsüz iletişimde ellerin, bacakların kullanımıyla ilgili genel


bilgilere eklenecek önemli bir bilgi; insanların el ve bacak
kullanım yönüne bakarak iletişime ilgi gösterip
gösteremediklerine karar vermemizdir. Bazen insanlar, iletişimin
KAYNAK
HAZIRLAYAN & SUNAN
ALPEREN DERNEK

www.derslopedi.com