SEK.JEN.

KEB (TAMIL) BATANG MELAKA PANITIA BAHASA MALAYSIA (BAHAGIAN A) SESI AKADEMIK 2013

Apa /Siapa

Kata kerja

Di mana / Bagaimana

Apa /Siapa

Kata kerja

Di mana / Bagaimana

Apa /Siapa

Kata kerja

Di mana / Bagaimana

Apa /Siapa Kata kerja Di mana / Bagaimana .