P. 1
1cartemkp redusa

1cartemkp redusa

|Views: 2|Likes:
Published by Monica Stana
1cartemkp redusa
1cartemkp redusa

More info:

Published by: Monica Stana on Aug 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2014

pdf

text

original

Sections

 • 1.1. Necesitatea şi rolul marketingului public
 • 1.2. Activitatea publică şi consecinţele ei în planul pieţei
 • 1.3. Marketingul public şi specificitatea argumentării
 • 1.4. Sistemele de piaţă
 • 2.1. De la utilizator la client
 • 2.2. Studiul comportamentului clientului
 • 2.3. Segmentarea pieţei
 • 3.1. Macromediul de marketing al organizaţiilor publice
 • 3.2. Micromediul de marketing al organizaţiilor publice
 • 5.1. Datele secundare – obiect al studiului documentar
 • 5.2. Studiul documentar în cercetările de marketing public
 • 6.1. Cercetările calitative de marketing – conţinut, rol, tipuri, avantaje
 • 6.2. Interviul în profunzime
 • 6.3. Reuniunea de grup
 • 9.1. Conţinutul politicii de produs
 • 9.2. Politica de produs a organizaţiilor publice
 • 10.1. Locul politicii de preţ în mixul de marketing al întreprinderii
 • 10.2. Politica de preţ a organizaţiilor publice
 • 11.1. Conţinutul politicii de distribuţie
 • 11.2. Politica de distribuţie a organizaţiilor publice
 • 12.1. Conceptul de promovare a serviciilor publice
 • 12.2. Imaginea organizaţiei publice
 • 12.3. Identitatea organizaţională
 • 12.4. Cauze şi consecinţe ale imaginii negative a organizaţiei publice
 • 12.5. Publicitatea în organizaţia publică
 • 13.1. Conceptul de comunicare a organizaţiilor publice
 • 13.2. Comunicarea interpersonală în organizaţia publică
 • 13.3.1. Comunicarea publică
 • 13.3.2. Comunicarea între funcţionarul public şi cetăţean
 • 14.1. Definirea relaţiilor publice
 • 14.2. Caracteristicile procesului de relaţii publice
 • 14.3. Elementele procesului de relaţii publice
 • 14.4. Etapele procesului de relaţii publice
 • 14.5. Tehnici şi metode de relaţii publice

Marketing public - Note de curs

-

Capitolul 1. Elemente de marketing public 1.1. Necesitatea şi rolul marketingului public Acesta a fost denumit marketing social şi definit ca „sarcină a unei organizaţii să determine nevoile şi interesele pieţelor-ţintă şi să ofere satisfacţia aşteptată într-un mod mai eficient decât concurenţii săi, în aşa fel încât să menţină sau să sporească bunăstarea consumatorilor şi a societăţii” (Kotler, 1993). In spitale, şcoli, servicii de consultanţă şi informaţii etc, managerii sunt îndemnaţi să acorde mai mare atenţie dorinţelor consumatorului, să ofere consumatorului opţiuni mai largi şi să dezvolte tehnici pentru „marketingul” serviciilor lor. Rolul primar al instituţiilor publice este în primul rând acela de a oferi un serviciu sau un produs unui consumator sau beneficiar. Logica urmărită de instituţiile publice în realizarea serviciilor publice este definită de punerea în practică a politicii publice, de furnizarea unor servicii gratuite, de redistribuţie, de furnizarea unor servicii ce sunt plătite de utilizator atunci când beneficiază de ele etc. Consumatorul poate fi extern, de exemplu, un membru al publicului sau o firmă particulară, sau intern, un ministru, o altă organizaţie din sectorul public sau un alt departament al aceleiaşi organizaţii, cum ar fi un serviciu de contabilitate sau de personal. Un serviciu poate fi prestat în regim de piaţă, adică el trebuie să fie plătit de beneficiar, sau poate fi finanţat de la buget. Teoreticienii afirmă că există un dezechilibru de putere între cei care furnizează produse şi servicii şi cei pentru care le furnizează. Primii posedă toate avantajele puterii şi organizaţiei, resurselor şi influenţei politice. Ultimii cel mult au pe piaţă opţiunea de a cumpăra sau nu un produs sau serviciu şi - acolo unde există pieţe competitive - de a alege conform propriilor preferinţe. Ei sunt purtători de greutate, numai ca sumă a opţiunilor individuale. Pentru a orienta echilibrul de putere în favoarea consumatorilor, cei care reprezintă interesele lor au identificat cinci
2

factori-cheie, ce oferă un suport structural pentru promovarea intereselor consumatorului: accesul, alegerea, informarea, corectarea şi reprezentarea. Întâi de toate, oamenii trebuie să aibă acces la beneficiile oferite de un produs sau serviciu. Alegerea de produse şi servicii trebuie să fie cât mai largă posibil, pentru a stabili măsuri pentru suveranitatea consumatorului, şi ei au nevoie de cât mai multe informaţii, atât pentru a le permite să facă alegeri raţionale, cât şi pentru a le utiliza la maximum. De asemenea, ei au nevoie de mijloace pentru a transmite reclamaţiile, nemulţumirile lor, când lucrurile merg prost, şi pentru a primi corecţiile adecvate. În final, ei au nevoie de anumite mijloace ca să se asigure că interesele lor sunt adecvat reprezentate în faţa celor care iau decizii ce influenţează bunăstarea lor. Oamenii au diferite cerinţe şi preferinţe, diferite capacităţi pentru a plăti şi diferite opinii despre ceea ce constituie valoarea banilor. Acolo unde există alegere, indivizii pot influenţa profiturile şi comportamentul producătorului prin selectarea produselor şi serviciilor cu cel mai potrivit mix - pentru ei preţ şi calitate. Existenţa concurenţei antrenează specificitatea întreprinderii, ce tinde să lucreze în favoarea consumatorilor prin păstrarea preţurilor mici şi a calităţii superioare pentru fiecare mix de produs/serviciu. Dincolo de conotaţiile mai mult sau mai puţin fericite ale acestui termen, trebuie să aflăm înainte de toate dacă în sectorul public se poate vorbi despre conceptul de piaţă. Aşadar, mai întâi trebuie să ne ocupăm de acest „public”/consumator care intră acum în joc. Marketingul public utilizează în mod tradiţional, pentru beneficiarul serviciului, termenul de utilizator, termen care acoperă noţiunea de serviciu public: utilizatorul serviciului public. Dar din ce în ce mai mult, administratorii publici utilizează termenul de „client”, care acoperă o relaţie
3

servicii şi produse foarte variate . iar dependenţa de acel serviciu este probabil să fie mare.clasică între furnizor şi beneficiarul de servicii (tabelul 1. transport) plătind o sumă de bani. drumuri şi poduri.de exemplu. Tabelul 1. dar se aşteaptă ca reguli activitatea reprezentanţilor legii să fie caracterizată de bunăvoinţă şi promptitudine. acoperind domenii mai mult sau mai puţin palpabile. In relaţiile cu fiscul.. client” pentru a descrie o relaţie legală dintre cetăţean şi administraţie. telecomunicaţii. De exemplu. siguranţa personală etc.1). acordarea de asistenţă persoanelor cu handicap. Clientul este supus unor controale. de exemplu. Clientul achiziţionează un serviciu (de exemplu. care au Cetăţean un impact semnificativ asupra acţiunilor acestuia. în care clientul nu are nici o alternativă în afara serviciului public. dar se aşteaptă ca serviciul sau asistenţa să le dea posibilitatea de a-şi îndeplini aceste obligaţii. Clientul primeşte un beneficiu în bani de care acesta Beneficiar este dependent într-un grad ridicat şi care reprezintă un drept legal al acestuia. reguli privind siguranţa sau mediul. Cumpărător Prestatorul adesea deţine monopolul. În unele ţări se foloseşte cuvântul. Serviciile reprezintă o serie de tranzacţii între client şi prestator. supus unor Clientul are obligaţii impuse de lege.prestator Poziţia Tipuri de servicii . Prestatorul deţine monopolul. Este cazul parcurilor publice. de ajutorul de şomaj. poştă.poziţia clientului şi a clientului prestatorului Poate beneficia. reguli etc. 4 . prognoza meteo. dar nici nu Utilizator este foarte dependent şi nici serviciul nu este personalizat. contribuabilii (clienţii) au Contribuabil obligaţii clare.1 Tipuri de relaţii client . redistribuirea directă a banilor.

multe servicii sunt raţionalizate. În acelaşi timp. Tendinţa spre un sector public bazat pe piaţă poate reflecta preocupările despre rolul Guvernului. se observă o provocare specifică a sectorului public. raţionalizarea se desfăşoară prin voinţa politică sau inerţie birocratică. interesele consumatorilor individuali trebuie să fie constant corelate cu interesele comunităţii ca întreg şi ale altor grupuri care sunt în comunitate. pe de altă parte. un serviciu limitat trebuie să satisfacă cererea nesatisfăcută. resursele sectorului public sunt finite şi limitate şi distribuite pe baza unui act de voinţă politică. Activitatea publică şi consecinţele ei în planul pieţei Sectorul public furnizează mult mai multe bunuri. şi anume aceea a „raţionalizării”. Pe de o parte. precum şi îngrijorările despre eficienţă şi eficacitate. Oriunde. prin alegere bugetară. natura serviciilor publice sugerează că ele sunt de cea mai mare importanţă pentru acei consumatori care doresc să le utilizeze. ■ simultaneitatea dintre producţie şi utilizare. În domeniul public. o înţelegere a modului de realizare a raţionalizării. Managementul raţionalizării necesită o înţelegere şi o evaluare a nevoii. există două tipuri de servicii: unele menite să ofere oamenilor acces la servicii. provocarea constă în adecvarea practicii la scop. In sens larg. 1. şi altele legate de anumite forme de control social.Majoritatea serviciilor publice sunt furnizate pentru că ele se consideră a fi pentru interesul public. 5 servicii decât . de care altfel nu s-ar putea bucura. În managementul raţionalizării.2. ■ contactul direct între prestator şi utilizator. În încercarea de a extrapola conceptele teoretice ale marketingului şi marketingului social spre sectorul public. Dar alocarea serviciilor poate fi realizată mai degrabă prin nevoi decât prin cerere.Principalele caracteristici ale serviciilor sunt: ■ caracterul nematerial al prestaţiei.

de ex. Numeroşi autori şi practicieni publici au căutat să evidenţieze caracteristicile serviciilor publice. costurile tot mai ridicate. De aici rezultă termenele foarte mari. pe de altă parte. o activitate impersonală. cu o implicaţie directă a studenţilor în activitatea educativă. „consumul” acesteia producându-se simultan cu realizarea sa. având o conotaţie „comercială” (chiar dacă avem adesea şi servicii gratuite) într-un context mai mult sau mai puţin concurenţial. la care autorul consideră că marketingul este aplicabil. Deja în perioada anilor '70 unul dintre cei mai mari specialişti americani din domeniul marketingului. De exemplu. Acest fapt generează două mari dificultăţi: mai întâi acutizarea insatisfacţiei utilizatorului. în ceea ce priveşte completarea unui formular totul fiind lipsit de explicaţii şi de o „pedagogie” individualizată. Serviciul public tradiţional se caracterizează tocmai printr-o relaţie dezumanizată şi procedurală între funcţionarul public şi utilizator. activităţile de furnizare a serviciilor. la circulare şi imprimate tip pentru concretizarea prestaţiei. Kotler propunea diferenţierea în patru familii de activităţi publice: ■ întreprinderile publice din sectorul afacerilor. 6 . cât şi de relaţia cu interlocutorul public. activitatea de educaţie/serviciul public furnizează o prestaţie nematerială. recurgerea la nişte formalităţi standardizate. Aceasta face ca „marketingul'“ să vizeze în mod direct activităţile de furnizare a serviciilor din a doua categorie şi mai puţin evident este în privinţa activităţilor statale din prima categorie. dublată de un contact permanent între aceştia şi cadrele didactice. care poate fi legată atât de prestaţia în sine (nepersonalizată.■ participarea utilizatorului la „producerea” prestaţiei. amânările. deci puţin adaptată la nevoile specifice). care se dovedeşte a fi în mod clasic rece şi indiferentă. O primă diferenţiere se face adesea între cele două extreme: pe de o parte activităţile statului şi.

poliţia. ■ organismele de intervenţie şi control (activităţile penitenciare. dar dominată de specificitatea sectorului public. Într-adevăr. 1. marketingul din sectorul privat se bazează pe relaţiile dintre întreprindere şi clienţii acesteia (piaţa sa).■ organizaţiile ce furnizează gratuit servicii utilizatorilor de tipul: şcolile publice. Marketingul public şi specificitatea argumentării La fel ca în multe domenii. În acest cadru. ■ organismele de transfer monetar (administraţia fiscală. fie prin influenţarea cererii).3. fundamentată de dimensiunile activităţilor funcţiei comerciale a întreprinderilor publice. duşmanii marketingului public avansează următoarele argumente: ■ Noţiunea de „client” şi „piaţă” nu se aplică în sectorul public din două motive: 7 . judiciare şi de reglementare) care nu ar fi interesate de marketing. vama). pompierii. şi în sectorul public există polemica dintre „pro” şi „contra” marketingului în acest sector. puţin preocupate a priori de marketing chiar dacă contribuabilul poate fi considerat mai degrabă un client. iar cea a marketingului public este tot atât de complexă ca aceea a serviciilor. de influenţa mediului asupra instituţiilor publice. pentru care numai dimensiunea „preţul” nu ar fi transferată din marketingul privat. Teoria marketingului serviciilor este mult mai complexă decât aceea a bunurilor. Argumentele „contra” Mispelblom arată că termenul „client” ar implica interesul faţă de oameni. această funcţie se sprijină pe cunoaşterea aprofundată a nevoilor şi aşteptărilor şi caută să mărească intersectarea ofertei cu cererea (fie prin adaptarea ofertei. de definirea serviciului public universal etc.

Un prim argument constă. aşadar. Or. ■ Serviciul public este finanţat de impozitul naţional şi local. prin „manipularea” a acestora.Pe de-o parte. de explicaţii creşte din ce în ce mai mult. Argumentele „pro” Sectorul public nu a aşteptat în ultimii ani momentele favorabile pentru a se interesa de „utilizatorii săi”. În plus. .Pe de altă parte. Pentru promovarea „serviciului public”. din ce în ce mai multe instituţii publice desfăşoară activităţi nemonopoliste. Reprezentarea sectorului public este adesea negativă şi deformată. ele trebuie săşi facă cunoscută legitimitatea. apoi este difuzat „gratuit” publicului. Maxwell (1984) recomanda ca serviciile să aibă următoarele dimensiuni: 8 . utilizatorul nu plăteşte (direct) şi nu îşi alege „furnizorul”. ■ Logica marketingului poate conduce nu numai la adaptarea ofertei. în special cu întreprinderile private. cunoaşterea nevoilor constituie tocmai pivotul acestui marketing. găsindu-se într-o situaţie de concurenţă. deoarece plătitorul şi utilizatorul serviciilor publice sunt adesea actori diferiţi. după unii autori. deoarece. ci şi la stimularea unor noi nevoi prin influenţarea clienţilor şi chiar. Una dintre principalele motivaţii invocate în favoarea dezvoltării marketingului public este aceea a necesităţii de a cunoaşte nevoile populaţiei pentru a veni în întâmpinarea interesului general cu un serviciu de calitate. cel mai adesea. aceasta corespunde mai mult sau mai puţin obiectivului de cucerire a unei „părţi a pieţei” în scopul supravieţuirii. în a arăta că sectorul public a făcut întotdeauna marketing fără însă a utiliza acest termen.. iar nevoia de informare. Imaginea sectorului public este fragilă şi supusă hazardului din cauza caracterului său foarte vizibil.

ca. Promovarea intereselor consumatorului poate ajuta autorităţile să progreseze. Studiul OCDE din 1987 „Administraţia ca serviciu: publicul ca şi client”. dorinţele şi nevoile individuale şi ale comunităţii). de exemplu. de la a considera membrii individuali ai publicului lor ca primitori sau clienţi pasivi de servicii . Există multe situaţii în care este necesar ca ei să se implice în unele activităţi ale administraţiei. ■ disponibile şi accesibile (fiecărui individ sau acelor grupuri/indivizi cărora li s-a dat prioritate).clienţilor ar trebui să li se ofere. colectarea taxelor. ■ echitabile (corecte pentru indivizi sau grupuri de oameni aflaţi în circumstanţe similare). ■ Satisfacerea necesităţilor clienţilor .clienţilor le displace să fie trataţi ca nişte destinatari pasivi.la a considera că sunt clienţi cu drepturi legale. evidenţia că elementele definitorii ale prestării de servicii în folosul cetăţeanului sunt: ■ Transparenţa . ■ eficace .clienţii ar trebui să ştie cum funcţionează administraţia ce constrângeri sunt practicate asupra acţiunilor funcţionarilor publici ce responsabilităţi există şi cui aparţin ele şi ce remedii pot exista dacă ceva nu funcţionează cum ar trebui. ■ Participarea clienţilor . ■ economice şi eficiente (din punctul de vedere al utilizatorilor de servicii).■ adecvate şi relevante (pentru a satisface preferinţele. cu preferinţe şi responsabilităţi. din punctul de vedere al calităţii serviciului oferit şi al modalităţii de furnizare. primind orice consideră administraţia de cuviinţă să le ofere.beneficiile pe care le aduc utilizatorilor şi comunităţii. 9 .care primesc ceea ce li se dă şi ei trebuie să fie recunoscători pentru acest lucru . ■ acceptabile.

producătorilor şi le plăteşte. 1.4. ■ guvernul cumpără bunuri de pe pieţele resurselor.plasarea mai multor servicii administrative în acelaşi loc . Sistemele de piaţă Kotler apreciază că raportul dintre guvern şi celelalte pieţe este caracterizat de următoarele elemente: ■ guvernul reprezintă o piaţă. ■ guvernul oferă serviciile publice şi/sau de interes public. Serviciile publice pot fi asigurate sub un regim de monopol sau un regim concurenţial. ■ Accesibilitatea . 10 .reprezintă un exemplu de servicii publice mai apropiate de utilizatori şi care consumă mai puţin din timpul acestora.clienţii ar trebui să aibă fără dificultate acces fizic la serviciile din administraţie la ore convenabile şi să primească informaţii într-un limbaj facil.pe cât posibil. servicii care să corespundă situaţiilor particulare ale acestora. ■ guvernul impozitează pieţele. Sistemul „mai multor instituţii într-una singură” .

aplicarea concurenţei pentru accesul pe piaţă nu mai are sens. continuitatea). autorităţile publice în multe ţări au apreciat frecvent că nevoile colective ar trebui să existe sub un regim special şi ar trebui furnizate numai printr-un mecanism de monopol. ea este utilă şi nu ar face decât să garanteze că operatorul/operatorii cei mai competitivi vor beneficia de pe urma ei. egalitatea de tratament. Situaţia monopolului de exploatare este destul de larg răspândită în ceea ce priveşte gestiunea serviciilor colective. într-adevăr. să contribuie la dezvoltarea economică şi socială a naţiunii şi. Acesta ar trebui să asigure cea mai bună alocare a resurselor. Fluxurile într-un sistem economic Dacă există un monopol legal. Toate acestea explică faptul că o parte destul de semnificativă a 11 . In caz contrar.Figura 1. să garanteze utilizatorului satisfacţia serviciilor colective (egalitatea de acces. să furnizeze venituri suplimentare la buget. câteodată.1. fie că acesta este naţional sau local.

Totuşi. model specific francez. In această categorie regăsim serviciile ordinii publice (justiţia. justificări puternice în existenţa marilor reţele: energie. O activitate care va fi exercitată fără ca autoritatea publică să poată impune constrângeri. activităţi externe) şi. sanitare. într-o mare măsură. O concurenţă formalizată este necesară pentru a garanta o funcţionare 12 . în egală măsură. telecomunicaţii. poliţia. Concurenţa care există pe piaţă este o concurenţă încadrată. monopolul există doar pe plan local. Adesea. în numeroase ţări ale Europei. nu ar putea. noţiunea de monopol nu induce implicit sistemele omogene şi unice ale managementului serviciilor colective. De altfel. serviciile sociale. dar şi reţelele de salubritate. Costurile de intrare pe aceste pieţe. dar rămâne destul de mult monopolizat. Regimul concurenţial nu poate fi conceput fără un mecanism de reglare a pieţei. altele decât cele acceptate de legislaţia în vigoare. transport. cu siguranţă. Managementul acestor mari reţele se deschide progresiv către concurenţă. sistemele concurenţiale ale serviciului colectiv sunt cel mai adesea sisteme oligopoliste. Monopolurile îşi găsesc.serviciilor colective trebuie să fie asigurată de un regim tip „monopol”. Acestei definiţii îi corespunde reţeaua de distribuţie a apei. Acesta este mecanismul delegării serviciului public. Monopolul poate fi temporar şi limitat pe durata contractului. Regimul concurenţial constituie mai degrabă o excepţie. apărarea. prin suprimarea unui monopol care nu a permis numeroaselor întreprinderi să se poziţioneze pe piaţa vizată. să se constituie în serviciu colectiv. care corespund a ceea ce legislaţia franceză numeşte servicii publice cu caracter administrativ. energie. sunt adesea dintre cele mai ridicate: transporturi. educative. adică investiţiile făcute. concurenţa apare târziu. Când sistemul este de competenţă locală.

spaţiale. unde cererea este mult mai importantă şi care în mod normal sunt zonele cel mai bine văzute. jocul pieţei poate conduce la recrearea monopolurilor. sistemele concurenţiale ridică probleme: sociale. Unii consideră că jocul pieţei îi conduce pe operatori la adoptarea strategiilor care asigură securitatea aprovizionării pe termen lung. ■ Dimensiunea socială. De altfel. trece în planul doi. ■ Dimensiunea strategică.armonioasă a pieţei. Dacă concurenţa nu este formalizată. Tarifarea sistemelor concurenţiale nu ţine cont de efectul social. 13 . fără a fi exclusă. Jocul concurenţial privilegiază rentabilitatea şi exclude dimensiunile amenajării spaţiale. ■ Dimensiunea spaţială. Tarifarea pieţei poate fi opusă finalităţilor sociale ale serviciilor colective (se poate lua ca exemplu transportul în comun). El conduce la întărirea zonelor izolate. Se pleacă. strategice. în general. de la principiul conform căruia concurenţa este un factor de scădere a preţurilor.

în cadrul unui stat de drept. Nu putem vorbi încă de un „marketing”.. Mai mult. Specificitatea utilizatorului (clientului) serviciului public 2.. sistemul public se află a priori. Mult timp. este epoca intervenţiei directe a publicului în desfăşurarea societăţilor: reprezentanţi ai utilizatorilor fac parte din consiliile de administraţie. Chevalier .Capitolul 2. De la utilizator la client În concepţia tradiţională. cu drepturi şi obligaţii. diferite asociaţii prestează pe rând diferite activităţi în ceea ce priveşte managementul anumitor servicii publice (în special culturale sau umanitare) etc. Astfel.1.. fără apariţia unei logici reale a pieţei.. Această terminologie a vehiculat competiţia unui public „supus”. utilizatorii serviciului public au fost „supuşii” acestuia. pasiv. activităţile. din moment de intervenţia utilizatorului este bazată pe activitate. se dezvoltă un val al participării utilizatorului (pentru a-1 considera mai mult un „actor”). într-adevăr. noţiunea de utilizator reprezintă un administrat. în sistemul birocratic tradiţional. Aşa cum aminteşte şi J. în funcţie de nevoile pe care le determină pentru bunăstarea populaţiei. puterea publică deţine întreaga ştiinţă şi legitimitate (a căror garanţii este dată de votul democratic): ei îi revine deci sarcina de a orienta activităţile publice. De fapt. departe de orice dimensiune a pieţei: publicul este un „captiv” pentru că nu poate alege. disfuncţionalităţile întreprinderilor publice. activitatea prestată pentru el se presupune că se realizează „spre binele lui”. însă publicul nu mai este un simplu „supus” (un obiect) căruia nu i se cere niciodată părerea! Totuşi. pentru care prestaţiile sunt concepute într-un mod unilateral şi centralizat. concepţia consensului între sfera publică şi utilizatori se dovedeşte a nu fi adaptată la un 14 .. ceea ce el însuşi confirmă prin opţiunile sale electorale. această perioadă nu durează mult din cauza unei relative indiferenţe (chiar reticenţe) venite din partea publicului.. Publicul suportă opţiunile. într-o primă perioadă.

imaginea şi credibilitatea sa devin fragile în faţa interpelărilor. Chiar dacă puterea ei efectivă rămâne de multe ori foarte solidă. întreprinderile beneficiază de monopolul prestaţiilor pe care le furnizează. Asistăm la crearea unui nou tip de utilizator. Această situaţie ar genera comportamente ale întreprinderilor de servicii 15 ... energia. Fără să exagerăm.. nu se puteau integra într-un cadru concurenţial. utilizatorul devine „interlocutor” cu care se poate discuta... Din „actor”. este adevărat că acestea erau. plasate în situaţie de concurenţă. telecomunicaţiile etc. consumator şi finanţator al serviciului public. ale anilor '80. transporturile. poşta. tehnologice. Foarte rar. internaţionale. care constituie tot atâtea mize fundamentale ale intervenţiei publice şi care repun parţial în discuţie modurile sale tradiţionale de activitate. Apar riscuri noi. această perioadă se caracterizează prin termene-limită de instruire şi prin absenţa cvasitotală a comunicării cu utilizatorii. în majoritatea lor servicii administrative care. cum ar fi serviciile de piaţă monopol. prelevări). complementară celor care vizează dimensiunile economice. posibilitatea de a accede la documentele administrative în 1978. prin natura lor. a exigenţelor sau criticilor venite din partea publicului. mai ales atunci când misiunile sale au un caracter autoritar (control. necesitatea de motivare a deciziilor în administraţie în 1979.context în care exigenţele utilizatorului se dezvoltă în acelaşi timp cu nivelul său de informare generală. În absenţa unui produs alternativ. Organizaţia publică atotputernică cunoaşte acum o nouă provocare. Această perioadă era aceea a resurselor în care ofertantul se găsea într-o postură privilegiată faţă de cel care cerea serviciile respective. Toate acestea constituie o versiune negativă a „serviciului public”. In acest spirit apar mai multe reforme: crearea „mediatorului” în 1973. utilizatorii nu puteau să solicite alte servicii..

Dar această evoluţie. acest lucru a devenit aproape imposibil. astăzi însă. Noţiunea modernă: utilizatorul-client Recunoaşterea progresivă a locului utilizatorului se datorează următorilor factori: ■ aspiraţia tot mai mare a administraţiilor şi a utilizatorilor serviciilor publice a fost luată în calcul de către organizaţiile publice. deşi majoră. care consideră publicul ca pe un tot relativ omogen şi care caută să adapteze prestările şi intervenţiile la nişte nevoi standardizate. de mizele economice. se bazează pe principiile interesului general şi ale serviciului Dincolo de conflictele de interes. sectorul public putea controla uneori atât oferta. I. ■ Regresul monopolurilor Diversele turbulenţe au antrenat îndeosebi o mişcare de reorientare a serviciilor publice. care nu seamănă deloc cu comportamentele comerciale obişnuite. odată cu regresul monopolurilor şi dezvoltarea diferitelor forme de concurenţă. II. fie pentru a face faţă într-o manieră mai liberă la ameninţările concurenţei internaţionale. Altădată. a avut loc un regres al monopolurilor. cât şi cererea. ■ exemplul de model de consumator extras din regula de funcţionare a 16 . nu este singura în acest context şi deja unele riscuri şi-au făcut apariţia. Avantaje şi nepotriviri ale logicilor tradiţionale ■ Motivaţiile fundamentale Demersul public-tradiţional. în serviciul unei anumite dezvoltări sociale. Astfel. fie pentru că trebuia să fie delimitate într-o manieră mai strictă câmpurile de activitate care depindeau de rolul statului. utilizatorul se vede în situaţia de a putea opta între mai mulţi furnizori. de opţiunile conjuncturale. acest demers permite o distanţare formală şi un punct de referinţă comun.publice. care a luat adesea forma unei reformulări a privilegiilor de exclusivitate de care au beneficiat: astfel.

la o situaţie de ofertă excedentară. Satisfacţia clientului trece de la calitatea serviciului furnizat. a studierii şi a estimării relaţiilor 17 . ele şi-au modificat primele comportamentul. Această evoluţie este rezultatul serviciilor concurenţiale. Cele care sunt aşezate într-un univers parţial concurenţial au comportamente eterogene. deoarece îşi protejau viitorul cu o imagine modernă. sau pentru că dezvoltarea produselor de substituţie. deoarece este vorba de adoptarea unui comportament care-l satisface pe client. pe de altă parte. care au fost aşezate sub situaţia monopolului şi care. Concepţia de utilizator-client îl apropie pe client de serviciile private obişnuite. a instituţiei lor. adoptă comportamentele organizaţiilor private. care nu sau aflat în stare de concurenţă. ■ trecerea de la situaţia de ofertă deficitară. ■ dezvoltarea noilor produse. pe de o parte. concurente şi urmăresc evoluţiile marketingului modern. precum şi la calitatea produselor în sine. au fost conduse la modificarea comportamentelor lor. implicit. întreprinderi publice sunt plasate într-un univers concurenţial. această satisfacţie a sa duce. au fost urmate de alte structuri. altele sunt reprezentate încă după concepţia tradiţională. care aşează produsele în situaţii concurenţiale. la ataşamentul acestuia faţă de serviciul respectiv. Unele întreprinderi publice şi-au dezvoltat concepţia despre client. ■ riscurile sociale ale insatisfacţiei Astăzi. ■ deschiderea către concurenţă a fostelor servicii. Greutatea construcţiei europene este. în această evaluare. în raport cu calitatea unui preţ satisfăcător. absenţa cunoaşterii. le plasa de facto în situaţie concurenţială. la calitatea prezentării produselor.organizaţiilor private. în această nouă situaţie. Astăzi. făcută să semnaleze intervenţiile şi directivele care urmăresc concurenţa serviciilor publice.

utilizatorului serviciilor constituie un risc cu atât mai puternic în sectorul public. Printre problemele majore care se ridică se numără întrebări cum sunt: cine hotărăşte ce clienţi au dreptul la un serviciu şi prin ce procese? în determinarea clienţilor îndreptăţiţi să beneficieze de servicii. pentru ca administraţia să le susţină prin echilibrarea intereselor clienţilor şi contribuabililor. conflictelor. Natura participării clienţilor este variată. blocajelor. mai ales în ceea ce priveşte evenimentele localizate. Primul punct oferă clienţilor doar informaţii cu privire la tipurile de 18 . S-a sugerat că implicarea clienţilor şi libertatea de a decide a acestora pot alcătui un tot organic în raport de următoarele cinci probleme constituite în puncte de referinţă: ■ informare. sectorul public nu poate intra într-un proces de angrenare. el trebuie să facă faţă la creşterea cererilor de servicii ale cetăţenilor şi în acelaşi timp la restricţiile din contextul economic. în care sunt implicate atât Parlamentul. Or. cu cât milioane de persoane sunt informate şi direct implicate. care constă în a răspunde de fiecare dată prin nişte acţiuni specifice. ■ control. procesul democratic. care îi afectează în mod mai direct pe aleşii colectivităţilor teritoriale. ■ delegare. Toate guvernele se tem de concurenţele enorme ale mişcărilor. ■ consultare. Demnitarii aleşi reprezintă preocupările şi interesele clienţilor. ■ parteneriat. Evident. sancţiunea politică poate fi brutală. la aşteptările sau insatisfacţiile exprimate. joacă un rol foarte important. produse de către utilizatorii serviciului public: călătorii care folosesc transportul în comun sau studenţii din universităţi constituie un exemplu flagrant al populaţiei sensibile la climatul social intern al ţării. cât şi organisme alese la alte nivele ale guvernării.

în prezent. Studiul comportamentului clientului Obiectivul acestui studiu constă: în amonte.servicii ce se vor presta. 2. realizează sondaje în scopul testării unor idei de activitate şi al înţelegerii reacţiilor la o situaţie generală etc. Logica „în amonte” se desfăşoară din ce în ce mai mult la nivelui comunităţilor locale. o autoritate a administraţiei locale studiază practicile şi aşteptările utilizatorilor. situaţia este destul de critică. clientul este invitat să participe la luarea deciziilor. Cel de-al doilea îl introduce pe client în zona luării deciziilor şi îi oferă posibilitatea unui dialog cu prestatorul. precum: categorii de vârstă. nu 19 . Astfel. tendinţa politică eventuală. dar într-un anume context stabilit. La al patrulea punct. Însă. În cazul celui de-al treilea punct. aceste sondaje şi studii se sprijină pe tehnici statistice. aşa cum s-ar întâmpla în cazul unei pieţe în care există o reală competiţie. vor constitui variabile utile pentru înţelegerea „pieţei” actuale sau potenţiale.2. clientul poate lua singur decizii. Pentru ca metodologia să fie riguroasă. Astfel de criterii. dar deciziile sunt totuşi luate de administraţie sau de prestatorul serviciului. în evoluţia şi interpretarea comportamentului clientului (anchete ale gradului de satisfacere). prin însăşi natura activităţilor din sectorul public. cel puţin în parte determinat de administraţie sau prestator. socioprofesionale. cetăţenilor. Pare a fi din ce în ce mai necesară dezvoltarea în amonte a strategiilor de adaptare la nevoile publice mai degrabă decât încercarea de a rezolva „la cald” problemele apărute. deoarece sursele de insatisfacţie pot fi numeroase şi foarte vizibile. Ultimul punct îi dă clientului posibilitatea de a lua singur toate deciziile. în cunoaşterea pieţei (studii de piaţă) şi în aval. alegerea unor eşantioane şi segmentarea utilizatorilor pentru a identifica diferite tipuri de nevoi.

operarea unor opţiuni (alegeri) în consecinţă. Printre acestea. Există o serie de chestiuni particulare care pot fi complexe sau încărcate de valori. ■ Există şi obligaţii sau datorii ale clientului? ■ Care sunt implicaţiile pornirii iniţiativelor privind calitatea serviciilor la diferite niveluri ale administraţiei pentru relaţiile dintre aceste niveluri diferite ale administraţiei? ■ Sunt adecvate standardele naţionale şi. iar după aceasta. în funcţie de serviciul în discuţie. în locul stabilirii standardelor bazate pe felul în care lucrăm la ora actuală? 20 . în ce împrejurări? ■ În ce măsură este alegerea clientului sau concurenţa în prestarea serviciilor o parte integrantă a concentrării asupra clienţilor? ■ Cum stimulăm sau impunem includerea în procesul de stabilire a standardelor serviciilor. felul în care trebuie măsurată performanţa sau nivelul serviciului ce urmează a fi prestat? ■ Cine vorbeşte în numele clientului? În cazurile în care obţinerea exprimării individuale a preferinţelor poate fi dificilă.trebuie să uităm că miza electorală nu lipseşte niciodată din acest tip de preocupare. este puţin mai dificil de pus în practică. se numără: ■ Cine este clientul? Pot fi o serie de părţi interesate. şi care trebuie tratate cu atenţie. fiecare cu interese diferite. dar problemele nu sunt insurmontabile. dacă da. Deşi conceptul de concentrare asupra clienţilor este în principiu simplu şi clar. ca aproape orice lucru. de exemplu. ■ Cât de mult trebuie să se ţină cont de clienţi? În ce măsură ar trebui să stabilească clientul modul în care trebuie exprimate standardele. Studiile pot permite confruntarea dintre cererea mai mult sau mai puţin explicită a clienţilor şi posibilităţile de ofertă ale organizaţiei publice. o reevaluare fundamentală a felului în care sunt prestate serviciile.

5. 3. Descrierea variabilelor şi a criteriilor de segmentare.■ Cum întâmpină întreprinderile publice aşteptările clienţilor? In acest context. de regulă nu mai mult de trei-patru criterii. 2. Procesul segmentării include următoarele componente: 1. 21 . Gruparea subiecţilor după criteriile de segmentare relevante şi opţionale. care au o implicaţie semnificativă în strategia de marketing. Segmentarea este identificarea grupelor de indivizi sau întreprinderi cu caracteristici comune. Segmentarea pieţei Prin segmentare se înţelege gruparea clienţilor în grape omogene.1). Pentru a grupa subiecţii pe piaţa consumatorului. Alegerea unuia sau a mai multor segmente drept ţintă a campaniei de marketing. cum poate fi comunicat costul serviciilor? ■ Existenţa unor clienţi bine definiţi poate da naştere unor noi moduri de a privi natura şi conţinutul programelor şi a altor activităţi guvernamentale sau de a studia raţiunea şi deci eficacitatea serviciilor? 2. aspectul psihografic şi profilul (figura 2. 4. Scopul segmentării pieţei este de a dezvolta un mix de marketing care să fie efectiv în slujba clienţilor. în funcţie de etapa a doua. Metoda constă în gruparea subiecţilor care au nevoi şi preferinţe similare în aceeaşi grupă şi apoi identificarea acestora. Definirea pieţei potenţiale. Înţelegerea nevoilor şi a preferinţelor. se utilizează trei criterii principale de segmentare: comportamentul.3.

servicii.criterii de alegere Modele de segmentare Exemple . variabilele de segmentare se împart în două categorii principale: . Tabelul 2.Guvernul . utilizare. apărare . regional.locul geografic Microsegmentarea .valoare utilizată. mică .microsegmentare.dimensiunea organizaţiei . educaţie.sectorul economic .1 Principiile segmentării Pe piaţa întreprinderii. medie. naţional . -macrosegmentare.mare.Figura 2. industrie .local.1 Variabile Macrosegmentarea .1. preţ 22 .sănătate. Modelele de segmentare regăsite în practica unor întreprinderi pot fi evidenţiate în tabelul 2.

- structura procesului decizional - procesul decizional - tipul de cumpărare - organizarea de achiziţii - inovaţia în întreprindere

- complexă, simplă - lung, scurt - cumpărare pentru prima dată, recumpărare - centralizată, descentralizată - inovator

Ultima etapă (figura 2.2) în procesul de segmentare constă în evaluarea şi alegerea segmentului sau segmentelor care vor deveni ţintă. Evaluarea segmentelor se realizează din perspectiva următorilor factori: a) Factori de piaţă; - dimensiunea segmentului şi rata creşterii; - rata creşterii segmentului; - bariere la intrarea şi la ieşirea din segment. b) Factori de concurenţă: - natura concurenţei; - ameninţarea din partea nou-intraţilor. c) Capabilităţi marketing: -tehnologie; -management. d) Alţi factori: -politic; - social; - mediu; - etic

23

1. Identificarea variabilelor de segmentare şi segmentarea propriuzisă 2. Caracterizarea segmentelor obţinute

3. Determinarea atractivităţii fiecărui segment

5. Identificarea modalităţilor posibile de poziţionare pentru fiecare segment-ţintă

6. Alegerea, elaborarea 4. Alegerea şi transmiterea modului segmentelor-ţintă de poziţionare ales ALEGEREA SEGMENTAREA POZIŢIONAREA PE SEGMENTULUIPIEŢEI PIAŢĂ ŢINTĂ Figura 2.2. Etapele segmentării, alegerii şi poziţionării pe piaţă

Pentru evaluarea unui serviciu public este necesar să determinăm numărul potenţial de clienţi sau, în unele cazuri, al clienţilor grupului-ţintă şi compararea acestora cu populaţia clienţilor reali. Orice discrepanţă poate să indice problemele privind disponibilitatea sau accesibilitatea serviciului. Acest lucru implică unul sau chiar toţi paşii următori: a) Identificarea necesităţilor şi a clienţilor grupului-ţintă. Cine sunt clienţii potenţiali ai serviciului? Ce caracterizează acest grup? b) Examinarea resurselor. Aceasta înseamnă examinarea diferitelor servicii disponibile unui anumit grup de consumator, examinare care ar trebui să conţină informaţii de genul: cine şi ce servicii oferă, unde şi când sunt disponibile aceste servicii, care este nivelul ofertei de servicii. Sunt, de asemenea, importanţi factorii care determină accesul la servicii (preţul, disponibilitatea, criteriile de selecţie etc). O problemă importantă în analiza necesităţilor este identitatea clienţilor potenţiali ai unui serviciu dat. Se pot face cercetări pentru a determina gradul problemelor potenţiale şi soluţiile acestora, pentru a stabili caracteristicile populaţiilor care pot folosi un astfel de serviciu. O astfel de cercetare oferă şi informaţii privind gradul în care este folosit un serviciu, de diferite subgrupuri
24

de consumatori; surse importante de informaţii de acest gen sunt statisticile publice. cercetările precedente etc. Un alt instrument este estimarea sintetică: utilizarea statisticilor populaţiei pentru a estima răspândirea unei probleme sau a unei necesităţi în cadrul unui subgrup sau a unei categorii a populaţiei (de exemplu, o estimare a numărului de naşteri dintr-o zonă locală, atunci când sunt disponibile numai statistici naţionale sau regionale), presupunând că ratele răspândirii sunt similare. c) Analiza clienţilor. Pentru a descrie un grup vizat, se foloseşte un model comparativ. Comparaţiile estimărilor privind populaţia şi profiturile actualelor populaţii de clienţi sau utilizatori pot evidenţia probleme privind preţurile sau diferenţe privind disponibilitatea, accesibilitatea unui serviciu dat. d) Analiza utilizării reale. Studiile privind frecvenţa utilizării serviciilor publice raportată la aşteptări pot evidenţia diferenţe care să ridice problemele existente. Analizele de acest fel ar trebui, de asemenea, să includă studii privind obstacolele în utilizarea serviciilor; de exemplu obstacole fizice, financiare, obstacole legate de timp, variaţii culturale care fac serviciile inacceptabile sau competiţia din partea altor prestatori. Acceptabilitatea ar trebui raportată şi la cunoaşterea serviciilor. Pentru aceasta, este adecvată adesea şi sondarea unui segment relevant al populaţiei utilizatorilor potenţiali. Aceste sondaje ar trebui folosite pentru a indica atât frecvenţa, cât şi distribuţia problemelor sau necesităţilor şi a variaţilor în rândul populaţiei. În acest caz, scopul este de a se crea o impresie privind acceptabilitatea sau legitimitatea unui serviciu disponibil, precum şi de a se intra în contact cu potenţialii utilizatori care, dintr-un motiv sau altul, nu utilizează serviciul. Trebuie remarcat faptul că sondajele nu sunt numai instrumente de colectarea informaţiilor, ci ele sunt şi reactive într-o oarecare măsură. Ele produc aşteptări în rândul persoanelor chestionate. De multe ori, aceste
25

Asemenea studii. În cel mai bun caz. acestea conduc la unele adaptări sau reformulări ale activităţii în scopul îmbunătăţirii fie a naturii prestaţiei.anchete permit urmărirea unui indicator în cadrul unei politici „de calitate” globale. în general. ca vocaţie complementară (re)definirea strategiei de marketing. au. în strânsă legătură cu utilizatorul în „amonte” sau în „aval”. 26 . fie a valorificării sale.

este necesar ca aceasta să cunoască în profunzime caracteristicile şi evoluţia mediului în care îşi desfăşoară activitatea. unele dintre aceste componente pot fi influenţate. alcătuit din componente care îi influenţează activitatea. în marketingul public componentele mediului de marketing sunt grupate în două categorii: componentele cu care organizaţia nu intră în contact direct şi pe care nu le poate influenţa în mod direct alcătuiesc macromediul de marketing public. În rest. La fel ca în cazul marketingului clasic. la rândul lor. structura şi semnificaţia marii majorităţi a componentelor mediului nu diferă în marketingul public faţă de marketingul clasic. în raport cu celelalte modalităţi de abordare a problemelor cu care se confruntă organizaţiile publice o constituie situarea organizaţiei în contextul unui mediu extern. alcătuiesc micromediul de marketing public.Capitolul 3. inexistente în cazul marketingului clasic. Această abordare a mediului de marketing a fost preluată în marketingul public din marketingul clasic. în timp ce componentele aflate în proximitatea organizaţiei. cu care aceasta intră în relaţii directe. practic singurele diferenţe fiind legate de modificarea importanţei anumitor componente ale mediului şi. de apariţia unor componente. Pentru ca această influenţă să nu fie una negativă pentru organizaţie. influenţându-se reciproc. Mediul extern de marketing al organizaţiilor publice Una din particularităţile marketingului public. în special. de către organizaţie. Mai mult decât atât. fiind în interesul acesteia să determine cele mai eficiente modalităţi de a face acest lucru. 27 .

cutumele şi credinţele îmbrăţişate de populaţia din zona vizată. Mediul cultural include ansamblul aspectelor privind sistemul de valori. mediul economic. trebuie subliniat faptul că studierea componentelor macromediului este mult mai importantă pentru organizaţiile publice sau chiar politice care îşi desfăşoară activitatea în alte ţări. întrucât marea majoritate a organizaţiilor publice 28 . se poate aprecia că. mai predispuse la gafe. Macromediul de marketing al organizaţiilor publice În privinţa macromediul de marketing public. acesta influenţează deciziile pe termen lung. în general. din acest motiv. ale căror realităţi le sunt mai puţin cunoscute. Mediul socio-demografic cuprinde ansamblul elementelor legate de populaţia existentă în zona vizată de organizaţia publică. mediu şi localitate de domiciliu etc. Ca şi întreprinderile. fiind. precum structura de vârstă a populaţiei. mediul socio-demografic reprezintă “punctul de pornire în evaluarea dimensiunilor cererii potenţiale. În acelaşi timp. Macromediul de marketing public este alcătuit din următoarele componente: mediul socio-demografic. care influenţează raporturile dintre membrii societăţii. naţionalitate. dată fiind dinamica mai puţin accentuată a componentelor sale. organizaţiile publice operează segmentări ale pieţei. În consecinţă. obiceiurile. mediul politico-instituţional. sex. mediul cultural.1.3. tradiţiile. strategice. venituri. Aceste dimensiuni sunt influenţate în mod considerabil de o serie de aspecte. indiferent de obiectivele pe care le urmăreşte. El se constituie într-un factor de o deosebită importanţă în conturarea comportamentului uman şi. mediul natural şi mediul internaţional. Cunoaşterea diferitelor categorii de populaţie şi a legăturilor existente între acestea reprezintă o condiţie sine qua non a oricărei organizaţii publice. a pieţei organizaţiei”. mediul tehnologic. ocupaţie. împărţind populaţia în funcţie de criterii legate de vârstă. ale organizaţiilor publice.

în cele mai multe cazuri. Importanţa cunoaşterii aspectelor specifice acestui mediu este mai mare în cazul organizaţiilor care 29 . Rolul jucat de mediul tehnologic în cazul organizaţiilor publice este mai puţin important decât în cazul întreprinderilor.) utilizate în producţia şi distribuţia bunurilor. licenţe etc. rolul său în marketingul public este deosebit. nu îşi propun să acţioneze asupra acestei componente a macromediului. Nu întâmplător. iar. brevete.urmăresc tocmai influenţarea acestor comportamente. alunecări de teren. reţea hidrografică. datorită faptului că organizaţiile fără scop lucrativ nu se implică decât în mică măsură în procesul de producţie. în special. ceea ce creează situaţii specifice fiecărei zone. organismelor guvernamentale şi grupurilor de presiune care influenţează şi limitează libertatea de acţiune a organizaţiilor şi persoanelor particulare într-o anumită societate”. actele normative care reglementează activitatea organizaţiilor publice. raportul de forţe existent între diferitele formaţiuni politice. climă. urmărind doar să se adapteze la cerinţele lui. El vizează. nivelul de dezvoltare economică este important. grad de poluare. organizaţiile publice au ca obiectiv tocmai modificarea anumitor aspecte ce ţin de mediul politico-instituţional. Dacă întreprinderile. pe de altă parte. utilaje etc. Mediul economic vizează relaţiile existente între membrii societăţii în privinţa producerii şi repartizării bunurilor necesare. pericol de inundaţii. Mediul tehnologic este alcătuit din ansamblul elementelor materiale (echipamente. pe de o parte..) şi nemateriale (know how. cel mai mare număr de asemenea organizaţii se întâlneşte în ţările dezvoltate din punct de vedere economic. Mediul natural are în vedere condiţiile legate de relief. datorită relaţiei existente între acesta şi nivelul fondurilor de care beneficiază aceste organizaţii. secete etc. Pentru organizaţiile publice. Mediul politico-instituţional se referă la „ansamblul legilor.

Grupurile-ţintă reprezintă segmentele de populaţie vizate de o organizaţie publică. militanţii (voluntarii). Chiar criteriile care stau la baza delimitării acestor grupuri-ţintă sunt foarte numeroase. În sfera marketingului activităţilor nelucrative. prescriptorii.2. la rândul lor. subscriptorii. grupurile-ţintă sunt. criteriile psihologice (diverse aspecte legate de personalitatea individului) sau. foarte la modă în ultimul deceniu în ţările vesteuropene. în zone geografice pe care le cunosc mai puţin şi unde se pot confrunta cu situaţii neaşteptate. natura organizaţiilor fiind foarte diversă. conflictele militare şi chiar cele publice care. pe lângă criteriile socio-demografice. foarte diferite. Componentele micromediului de marketing public sunt următoarele: grupurile-ţintă. deşi au loc în alte ţări. Ele sunt echivalentul clienţilor din marketingul clasic şi. Micromediul de marketing al organizaţiilor publice În privinţa micromediului de marketing al organizaţiilor publice. concurenţii. ocupă locul central în activitatea de marketing a organizaţiilor publice. pot influenţa situaţia din ţara în care îşi desfăşoară activitatea respectiva organizaţie publică. din această perspectivă. Mediul internaţional poate fi considerat o ultimă componentă a macromediului de marketing public. dar şi câteva componente specifice. prestatorii de servicii. el vizând situaţia politică din alte ţări.operează în afara graniţelor propriei ţări. 30 . un rol important jucându-l cele comportamentale. organismele publice. stilul de viaţă (apartenenţa la unul din stilurile de viaţă identificate la nivel naţional sau chiar zonal stabilindu-se în baza unui set cuprinzător de întrebări). 3. acesta include componente care se regăsesc şi în marketingul clasic.

Subscriptorii sunt acele persoane fizice sau juridice. deşi nu utilizează ei însăşi medicamentele. Militanţii (sau voluntarii) reprezintă persoanele fizice dispuse să sprijine. respectiv bolnavilor. de învăţământ etc. Ei sunt prezenţi şi în marketingul clasic. şi mai ales statul şi administraţiile publice locale. joacă un rol important pentru fabricile de medicamente şi pentru farmacii. dar. întrucât în marketingul clasic.). Rolul lor este similar cu cel al salariaţilor dintr-o întreprindere. ocupă o poziţie din care pot influenţa comportamentul altor persoane. în funcţie de domeniul public sau politic în care activează organizaţia. Concurenţii au un statut diferit. activităţi similare sunt practicate 31 . termenul de “prescriptor” provenind. din perspectiva marketingului public. având atribuţii asemănătoare forţelor de vânzare din marketingul clasic. de altfel. vizând aceeaşi sferă de preocupări (rezolvarea unor probleme de sănătate. prin efectuarea unor activităţi cu caracter voluntar (fără a fi recompensaţi material) activitatea unei organizaţii publice. fără a-l adopta). de la medicii care. firmele îşi acoperă cheltuielile din veniturile obţinute din vânzarea bunurilor realizate. În unele cazuri. indiferent dacă adoptă sau nu un anumit comportament (de regulă. ei sunt reprezentaţi de organizaţiile publice sau publice care se adresează aceloraşi grupuri-ţintă. În planul activităţilor publice. însă. Aceştia reprezintă o componentă a micromediului specifică marketingului public. care contribuie financiar la buna desfăşurare a activităţii organizaţiilor publice. nefiind nevoite să recurgă la solicitarea sprijinului financiar din partea altor organizaţii. întrucât “prescriu” anumite mărci de medicamente consumatorilor finali. Prescriptorii sunt persoane care. o mare importanţă o prezintă militanţii care îndeplinesc sarcini în virtutea cărora intră în contact cu grupurile-ţintă.

transport. ca şi în cazul marketingului clasic.şi de către organisme publice sau chiar de către întreprinderi. agenţiile de publicitate şi firmele de consultanţă. persoanele fizice sau juridice angajate de către organizaţiile publice în vederea rezolvării unor probleme specifice. în vederea modificării acestora. Organismele publice sunt acele structuri permanente sau temporare. În această categorie intră.. Pe lângă organele financiare. organizaţia publică intră în relaţii de concurenţă şi cu acestea. situaţie în care. 32 . în mod obişnuit. însărcinate. ca şi în cazul întreprinderilor. cel mai adesea. Dar. cu supravegherea şi controlul activităţii organizaţiilor publice. de stat sau asociative. de justiţie etc. care sunt prezente în cazul tuturor organizaţiilor publice (ca şi în cazul întreprinderilor). institutele de sondare a opiniei publice. pază şi protecţie etc. organizaţiile publice trebuie să urmărească o adaptare cât mai rapidă şi mai eficientă la modificările mediului în care acţionează. precum şi persoanele prestând alte servicii decât cele de marketing: secretariat. în sensul unei îmbunătăţiri a relaţiilor publice şi a calităţii vieţii în societatea respectivă. vamale. Prestatorii de servicii sunt. tot ca în cazul întreprinderilor şi chiar în mai mare măsură decât acestea. există organisme publice specifice fiecărui domeniu în parte. În general. organizaţiile publice au vocaţia de a acţiona asupra anumitor componente ale mediului.

arie. în vederea cunoaşterii mediului în care activează. particularităţi. identificării oportunităţilor şi riscurilor. culegerea. Dacă. şi particularizând această definiţie la domeniul public. Deciziile strategice şi chiar cele tactice ale organizaţiilor publice trebuie să se bazeze pe cunoaşterea componentelor mediului extern de marketing. se poate considera cercetarea de marketing public ca fiind activitatea formală şi sistematică. Totuşi. publicul larg nefiind decât beneficiarul acţiunilor de marketing pe care responsabilii firmelor le decid pe baza acestor cercetări.Capitolul nr. 4. analiza şi interpretarea informaţiilor de marketing destinate organizaţiei publice. în cazul unei cercetări publice rezultatele sunt preluate şi amplu comentate de 33 .concept. marea majoritate a cercetărilor de marketing sunt “de uz intern”. cercetările de marketing public reprezintă o aplicare a conceptelor. În primul rând. cercetarea de marketing public fiind o condiţie sine qua non a obţinerii de informaţii specifice. cu ajutorul unor concepte. metode şi tehnici ştiinţifice de investigare. cercetarea de marketing public se individualizează în raport cu cercetarea de marketing clasic prin câteva aspecte particulare. mass media şi opinia publică manifestă un interes sporit faţă de rezultatele acestor cercetări. se realizează specificarea. în cazul firmelor. prin intermediul căreia. Pornind de la o posibilă definiţie dată cercetărilor de marketing în general. metodelor şi instrumentelor utilizate în cercetările de marketing clasic în domeniul public. Cercetările de marketing public . În esenţă. determinării variantelor optime ale acţiunilor de marketing public şi comensurării efectelor acestora. măsurarea. tipologie Fundamentarea ştiinţifică a activităţii de marketing public este un aspect definitoriu al acestuia.

de natură calitativă şi cantitativă. În al doilea rând. Din acest motiv. în general. sănătatea. pot fi identificate particularităţile diferitelor grupuri-ţintă şi pot fi formulate liniile definitorii ale strategiei organizaţiei. se constată o reticenţă sporită din partea subiecţilor cercetaţi în a oferi informaţiile solicitate. obiceiurile privind igiena personală sau chiar opţiunea politică. simulări sau experimente. cu organizaţia publică poate face obiectul unei asemenea cercetări. a actelor normative care le reglementează activitatea). interviul în profunzime). Cunoaşterea mediului politico-instituţional (în special. aşteptărilor. Evidenţierea motivaţiilor. subiecte tabu pentru omul obişnuit: comportamentul sexual. atitudinilor şi intenţiilor grupurilor-ţintă reprezintă punctul de plecare în elaborarea oricărei strategii de marketing public. Prin cercetări directe. opiniile politice etc. Cercetările de marketing public vizează. este necesară utilizarea pe scară largă a tehnicilor calitative de cercetare (în special. o persoană nu are nimic împotrivă să-şi exprime opinia cu privire la diferite mărci de detergenţi sau televizoare. ceea ce influenţează în diferite sensuri însuşi comportamentul anumitor categorii de populaţie. precum şi acordarea unei atenţii deosebite formulării întrebărilor utilizate în cercetările cantitative. orice informaţie care are legătură. monitorizarea felului în care mass media reflectă 34 . Din experienţa acumulată până în prezent. Aria de aplicare a cercetărilor de marketing public este extrem de largă. Practic. există o anumită reţinere în a răspunde la întrebări vizând mijloacele contraceptive practicate. Dacă.către mass media. în special în ţările dezvoltate. adesea. se pot delimita următoarele domenii în care cercetările de marketing public sunt utilizate cu preponderenţă: ∗ studiul comportamentului grupurilor-ţintă. opiniilor. în mod direct sau indirect. ∗ studiul mediului extern de marketing al organizaţiei . dar şi prin utilizarea unor observări.

Pe baza unor anchete selective sau chiar prin utilizarea unor instrumente de observare (audimetrul. ∗ verificarea eficienţei acţiunilor de marketing public desfăşurate de către organizaţie. Cercetările de marketing public pot fi grupate în mai multe tipuri de cercetări. în funcţie de acest criteriu. precum şi poziţionarea pe care trebuie să o urmărească pentru atinge obiectivele ţintă vizate. • explicative • predictive. • instrumentale. cercetările de marketing public pot fi: • exploratorii. De asemenea. ∗ studiul imaginii organizaţiei. Ca şi în marketingul clasic. în funcţie de obiectivul urmărit. în funcţie de locul de desfăşurare a cercetării. de exemplu) se pot obţine informaţii referitoare la impactul măsurilor întreprinse de către organizaţie în direcţia grupurilor-ţintă. Pornind de la imaginea existentă. determinată prin cercetare directă. în funcţie de anumite criterii. pe care trebuie să încerce să le amelioreze sau să le minimalizeze.activitatea desfăşurată sunt doar câteva exemple de domenii în care cercetarea de marketing public trebuie să se implice. Altă clasificare foloseşte drept criteriu posibilitatea generalizării rezultatelor obţinute. organizaţia identifică punctele sale forte. cercetările de marketing public pot fi: 35 . • descriptive. pe care poate să le folosească în implementarea unei strategii valorizante şi credibile. se disting: cercetări de teren şi cercetări de birou. Ca şi în marketingul clasic. şi punctele slabe.

de institute specializate. acestea sunt destinate publicului larg şi pot reprezenta o importantă sursă de informaţii. adesea. pentru organizaţia respectivă. practic. de regulă nereprezentative ca structură. de regulă. În marketingul public. cunoscute şi sub numele de anchete selective sau sondaje de opinie. reprezentative. Comandate şi finanţate de organizaţia în cauză. rezultatele acestor cercetări sunt. făcute publice. Comandate şi finanţate de alte organizaţii publice sau de către mass media. servind la rezolvarea unor probleme punctuale care apar în procesul elaborării şi implementării strategiei electorale. care se desfăşoară pe grupuri mici de persoane. din perspectiva unei organizaţii publice se disting: ♦ cercetări neutre.∗ cercetări calitative. În fine. ∗ cercetări cantitative. acestea nu sunt destinate publicităţii în marketingul electoral. gratuite. iar rezultatele obţinute nu pot fi extrapolate la întreaga colectivitate. ♦ cercetări proprii. în funcţie de beneficiarul cercetării . rezultatele putând fi generalizate. care se desfăşoară pe eşantioane de mari dimensiuni. dar efectuate. 36 . Ele sunt foarte utile pentru formularea unor ipoteze ce vor fi validate printr-o cercetare cantitativă.

Prin imensa cantitate de date ce pot fi accesate (în februarie 2008.1. cea mai importantă. de departe. 37 . Datele secundare – obiect al studiului documentar Studiul documentar vizează culegerea tuturor datelor deja disponibile (numite şi „date secundare”). În unele cazuri. studiul documentar se limitează la o simplă culegere şi stocare a informaţiei. necesare organizaţiei lucrative. Dintre toate sursele de date prezentate. ca şi pentru a fundamenta cercetările ulterioare. De regulă. motorul de căutare Google evidenţia peste trei zeci de miliarde de fişiere). însă. folosind instrumentele analizei statistice şi facilităţile oferite de tehnica de calcul modernă. Studiul documentar în marketingul public 5. în mai puţin de 15 ani de existenţă. un efort constant din partea organizaţiei pentru a se menţine la curent cu schimbările intervenite în mediul în care acţionează. Sursele de date secundare pot fi grupate în mai multe categorii. această etapă este relativ ieftină. prin viteza extraordinară cu care îţi pune la dispoziţie informaţiile solicitate. presupunând.1.Capitolul 5. Internetul se impune ca principală sursă de informaţii secundare. Internetul a devenit deja. pentru a-şi forma o opinie generală despre mediul în care acţionează. publice. după cum se poate observa din figura 5. în altele este necesară o prelucrare a acesteia. prin caracterul gratuit al multora dintre acestea.

38 . Surse de date secundare Cu toate acestea. Tabelul 5. mai ales când aceasta provine dintr-un studiu anterior. trebuie efectuată o analiză critică şi o evaluare a condiţiilor care au dus la generarea ei. Înainte de a prelua o informaţie. nu toate informaţiile obţinute pe această cale sunt de încredere. încercând să se găsească răspuns la unele întrebări.Înregistrări interne      Rapoarte de vânzări Rezultate ale activităţii de marketing Informaţii privind costurile Rapoarte ale distribuitorilor Feedback din partea grupurilor-ţintă Electronice Surse de date secundare Date publicate Tipărite         Guvern Camere de Comerţ Asociaţii patronale Reviste Ziare Cărţi Anuare Studii private Surse externe Date provenind din surse standardizate de marketing      Audituri de magazin Panele de cumpărători Panele de magazine Rapoarte de măsurare a audienţei TV Servicii multimedia Internet Figura 5. de genul:  Care a fost scopul studiului?  Cine a cules informaţiile?  Ce fel de informaţii au fost culese?  Cum au fost obţinute informaţiile?  În ce măsură informaţiile se corelează cu informaţii din alte surse? În tabelul următor sunt prezentate principalele avantaje şi dezavantaje ale studiului documentar.1. ca metodă de obţinere a informaţiilor secundare de marketing.1.

Sunt culese pentru un alt 2. Nu există control asupra 4. persoanele din conducerea acestora etc. Unele informaţii pot fi 4. fondurile de care beneficiază şi sursele de provenienţă. Rapiditate 2. Pot să nu fie prezentate în obţinute doar din date forma dorită secundare 5. strategiile utilizate în materie de comunicaţie. 39 .2.Avantajele şi dezavantajele datelor secundare Avantaje Dezavantaje 1. adresa.. precum şi elemente despre modul în care organizaţia a acţionat asupra persoanei în cauză până în acel moment şi rezultatele acestor acţiuni. Costuri reduse 1. care conţine informaţii despre aria lor de activitate. Pot să nu corespundă cerinţelor 7. acţiunile şi luările de poziţie ale acestora. care conţine numele. Uneori au o acurateţe culegerii datelor mai mare decât datele 3. Efort scăzut scop 3. Pot să nu aibă o acurateţe primare foarte mare 5. precum şi o multitudine de caracteristici socio-demografice şi comportamentale ale persoanei respective. Necesită formularea unui număr de presupuneri 5. Pot fi depăşite (ca timp) 6. Studiul documentar în cercetările de marketing public Organizaţia publică trebuie să alcătuiască şi să împrospăteze permanent cel puţin următoarele baze de date: ∗ fişierul membrilor grupului-ţintă vizat. ∗ fişierul concurenţilor (al organizaţiilor cu un profil similar de activitate).

reportajelor şi emisiunilor apărute în presa audio-vizuală. fiind foarte rare cazurile în care o strategie sau o predicţie pot fi elaborate numai pe baza studiului documentar. care urmează să se desfăşoare în perioada următoare. de liste de nume şi diferite caracteristici ale militanţilor şi prescriptorilor. politice. alcătuit pe baza articolelor. de liste ale organismelor publice şi ale firmelor prestatoare de servicii cu care ar putea intra în contact. ∗ fişierul subscriptorilor actuali şi potenţiali. de rezultatele unor cercetări deja efectuate. (vezi figura 5. de o documentaţie exhaustivă privind legislaţia şi reglementările referitoare la obiectul său de activitate. dacă este posibil. anuarele telefonice. Principalele surse ale unor astfel de informaţii le reprezintă anuarele statistice. literatura de specialitate. site-urile concurenţilor sau ale altor organizaţii care se preocupă de problema respectivă.). Chiar dacă valoarea operaţională a tuturor acestor informaţii nu este foarte ridicată. informaţiile primite de la militanţi etc. De asemenea. dat fiind faptul că datele respective au fost culese pentru alte scopuri decât cele vizate de cercetarea curentă. organizaţia trebuie să dispună de informaţii generale privind caracteristicile socio-demografice ale populaţiei din aria sa de activitate. colecţiile ziarelor şi revistelor sau site-urile acestora. care cuprinde numele şi adresa persoanelor fizice şi juridice care au finanţat sau ar putea să finanţeze activitatea organizaţiei. notelor. În multe cazuri.∗ fişierul media. care se referă la organizaţie sau la subiecte care vizează profilul acesteia. precum şi. religioase etc. deţinerea lor este indispensabilă pentru derularea ulterioară a unor cercetări directe. de calendarul principalelor manifestări culturale. listele de alegători existente la primării. culegerile de acte normative. sportive.1. date despre corespondenţa purtată cu acestea.. precum şi sumele donate şi data efectuării donaţiei. este nevoie de o regrupare 40 . rapoartele unor cercetări anterioare.

există situaţii când datele secundare. nu evidenţiază toate aspectele ce s-ar dori să fie extrase din materialul respectiv. De asemenea. prezentate în formă brută. Şi în această situaţie. Utilizarea instrumentarului statistic este la loc de cinste în această privinţă. 41 . se face apel la diferite instrumente statistice. pentru a putea fi utilizate.şi o prelucrare a acestora.

intereselor. în multe cazuri. motivaţiilor şi comportamentului acestora. oferă posibilitatea formulării unor ipoteze care. în cele mai multe cazuri. în special. avantaje În vederea aprofundării cunoaşterii mediului extern de marketing şi. a grupurilor-ţintă vizate. şi generalizarea identificarea rezultatelor la nivelul 42 . Analiză comparativă a cercetărilor calitative şi cantitative de marketing Criterii de Cercetarea Cercetarea calitativă comparaţie cantitativă Obiectivul Explorarea Cuantificarea datelor cercetării fenomenului. fiind necesară investigarea directă a sistemului de valori. Cercetările calitative de marketing – conţinut. În această direcţie. în ultimii 20-25 de ani s-au dezvoltat puternic cercetările calitative.1. simpla parcurgere a documentelor deja existente nu este suficientă. aşteptărilor. ulterior. Cercetările calitative în marketingul public 6. vor fi validate printr-o cercetare cantitativă.1. Tabelul 6. după cum se constată din tabelul următor. deşi nu permit o extrapolare a rezultatelor obţinute (datorită dimensiunilor reduse ale grupurilor de lucru şi. tipuri. care.Capitolul 6. O analiză comparativă între cercetările calitative şi cele cantitative de marketing poate avea la bază mai multe criterii. rol. nereprezentativităţii acestora).

marketing. 43 . ghid de conversaţie Mare Exprimare nenumerică. prelucrare conţinut). consumatorului. subiectivă. Statistică. chestionar Variază de la o cercetare la alta Exprimare numerică Pregătirea cercetătorului Rezultatul cercetării Tipul de cercetare Nestatistică (analiza de Statistică. sociologie.Dimensiunea eşantionului Reprezentativit atea eşantionului Culegerea datelor Instrumente de culegere a datelor Volumul de informaţii furnizate de respondent Natura informaţiilor obţinute Analiza datelor motivaţiilor populaţiei studiate Număr mic de subiecţi Nereprezentativ pentru populaţia studiată Nestructurată Reportofon. decizionale. cercetări de de marketing marketing Înţelegerea iniţială a Recomandarea unui fenomenului de mod de acţiune marketing descriptivă Cercetare exploratorie Cercetare sau cauzală În raport cu cercetările cantitative. videorecorder. verbală populaţiei studiate Număr mare de subiecţi Reprezentativ pentru populaţia studiată Structurată Calculator. electronică interpretativă Psihologie. modele psihologie publică. cercetări marketing. cameră video. cercetările calitative beneficiază de unele avantaje: ⇒ abordarea respondentului are loc într-un cadru şi pentru o durată care permit obţinerea unor răspunsuri mai profunde. sisteme comportamentul de sprijinire a deciziei. telefon.

unor tehnici specifice de colectare a informaţiei. putând conduce la obţinerea unor idei noi şi interesante. tehnici şi instrumente de natură calitativă. însă. două metode: interviul în profunzime şi reuniunea de grup. rezultatele sunt valabile o perioadă mai îndelungată. adesea. Toate aceste avantaje justifică interesul specialiştilor în cercetări de marketing din întreaga lume pentru acest tip de cercetări.⇒ flexibilitatea mult mai mare a instrumentelor de culegere a informaţiilor sporeşte caracterul exploratoriu al cercetării. printr-o discuţie liberă cu persoane aparţinând colectivităţii studiate. Utilizarea metodelor de cercetare calitativă este. La baza marii majorităţi a acestora stau. prezentate în figura 6. 44 . Ambele metode au la bază acelaşi principiu: identificarea aspectelor fundamentale ale unei probleme. Practica cercetărilor de marketing a dezvoltat un mare număr de metode. completată prin folosirea. ⇒ durata şi costurile cercetării sunt mai reduse. ⇒ fiind vizate aspectele profunde ale personalităţii respondentului. în cadrul interviurilor în profunzime sau a reuniunilor de grup. Aceste tehnici pot fi grupate în mai multe categorii.1.

Tehnici calitative de cercetare 45 .Tehnici de asociere Asocierea liberă de cuvinte Asocierea dirijată de cuvinte Testul de apercepţie tematică (TAT) Tehnica benzilor desenate Tehnica persoanei a treia Tehnici de construcţie Tehnici proiective Portretul chinezesc Completarea frazei Tehnici de completare Continuarea povestirii (tehnica scenariilor) Psihodrama Jocul de roluri Brainstormingul Sinectica Analiza problemelor Inventarierea caracteristicilor Analiza morfologică Matricea descoperirilor Tehnici de exprimare Tehnici intuitive Tehnici de creativitate Tehnici raţionale Figura 6.1.

Se lucrează cu grupuri restrânse (30-50 de persoane).2. cu întrebări a căror formulare şi ordine nu poate fi modificată. dar neadevărate. Este vorba despre o discuţie liberă.o oră şi jumătate. În caz contrar. lucru nu foarte important. există riscul ca aceştia să se pregătească în mod special pentru discuţie. înregistrată pe bandă magnetică. fiind necesar să aibă şi cunoştinţe solide de marketing. ceea ce conduce la scoaterea problemei din contextul de viaţă real şi la obţinerea numai a unor judecăţi de valoare cu privire la respectiva problemă. mimică şi gestică. având o durată. 46 .6. Instrumentele care se utilizează sunt ghidul de conversaţie sau chestionarul semidirectiv. de a nu-i permite acestuia să se îndepărteze în mod excesiv de la subiect sau să se situeze pe poziţii publicmente acceptabile. Există câteva reguli de desfăşurare a unui interviu în profunzime care trebuie respectate: ∗ nu este indicat să li se precizeze în prealabil respondenţilor tema care va fi abordată în cursul interviului. el trebuie să adopte o atitudine profesională. anchetatorul nu trebuie să influenţeze în nici un fel opiniile respondentului. de regulă. ∗ neutralitatea binevoitoare a anchetatorului. a căror structură socio-demografică trebuie să fie reprezentativă pentru populaţia studiată. pe poziţii neutre vis-a-vis de opiniile exprimate. eventual. Pe de o parte. Fără a-i influenţa opiniile. este vorba despre o discuţie individuală. Interviul în profunzime În cazul interviului în profunzime. iar pe de altă parte. ∗ non-directivitate asupra fondului problemei. prin comentarii. diverse tehnici proiective de cercetare. precum şi. situându-se. fără a se utiliza un chestionar structurat. prin utilizarea unui reportofon. ∗ recentrajul permanent asupra elementului trăit. Anchetatorii sunt specialişti în psihologie. de circa o oră . anchetatorul trebuie să aibă abilitatea de a-l pune pe respondent în situaţia de a-şi argumenta opţiunile prin fapte de viaţă reale.

de dialog. inflexiunile vocii. vizând aspecte comensurabile ale limbajului folosit de respondent (cuvinte cheie. în măsură să îl stimuleze pe respondent în abordarea diferitelor aspecte ale problemei. pauzele şi punctele de suspensie etc. care reflectă sentimentele şi atitudinile celui intervievat. discuţia să fie orientată către problema care îl interesează. 47 . pe anchetator. ∗ utilizarea tehnicii oglinzii. Se apreciază că. cunoştinţele şi experienţa necesare. pentru ca.  respondenţii trebuie aleşi cu grijă. un interviu în profunzime trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:  să se aloce între o jumătate de oră şi două ore pentru fiecare interviu. probleme generale privind comportamentul respondentului. Anchetatorul trebuie să se comporte ca o oglindă. pentru a fi eficient. Analiza rezultatelor obţinute prin utilizarea metodei interviului în profunzime se face cu ajutorul unei grile de analiză în plan orizontal (prin reperarea temelor majore invocate de către respondent şi a ordinii acestora) şi vertical (prin reperarea itemilor evocaţi pentru fiecare temă).). ∗ formularea întrebărilor utilizând principiul pâlniei. De asemenea.  se vor folosi înregistrări audio sau video. mai întâi. încetul cu încetul. venindu-i acestuia în întâmpinare şi generând o atmosferă deschisă. propice pătrunderii în aspectele profunde ale problemei.  spaţiul dedicat interviului trebuie să fie unul confortabil.amabilă şi deschisă. Sunt abordate. de fapt. asigurându-se reprezentativitatea grupului de lucru. Acesta presupune o focalizare progresivă a atenţiei de la general la particular. se utilizează şi analiza de conţinut.  anchetatorul trebuie să dispună de aptitudinile.

în cazul reuniunii de grup pot să apară probleme inerente funcţionării grupurilor.3. purtată. grupul de lucru este alcătuit din 8-12 persoane. de această dată. care trebuie să fie omogene în raport cu subiectul cercetat. Şi în cazul reuniunii de grup. cum sunt metoda focus groupurilor. comparativ cu interviul în profunzime. Reuniunea de grup Reuniunea de grup reprezintă. cât şi video. Discuţia poate să dureze 2-5 ore. Datorită posibilităţii oferite participanţilor de a discuta între ei. fiind înregistrată atât audio. reacţiile fiind mai spontane şi existând şansa descoperirii de idei noi. o discuţie liberă. 6. moderatorul discuţiei trebuie să aibă cunoştinţe temeinice de psihologie şi de marketing. trebuie prevăzute recompense pentru respondenţi. Modalitatea de alcătuire a grupului de lucru distinge între reuniunea de grup clasică şi diverse variante ale acesteia. se ajunge la o viziune mai largă asupra problemelor abordate. metoda mini-grupurilor sau metoda grupului nominal. În acelaşi timp. pentru a se identifica persoana care ia cuvântul şi pentru a se urmări reacţiile diferitelor persoane atunci când sunt exprimate anumite opinii. În cazul reuniunii de grup clasice. membrii grupului trebuie să aibă legătură cu subiectul ce constituie tema discuţiei şi să îl privească din puncte de vedere cât mai diferite. cu un grup de persoane special invitate în acest scop. 48 . Deci. fără a avea pretenţia de reprezentativitate. prin confruntarea unor opinii opuse. dar diversificate din punct de vedere socio-demografic şi/sau comportamental. pentru a ţine cont de eterogenitatea colectivităţii generale. un alt dezavantaj fiind acela că metoda conduce la o superficialitate mai mare în tratarea problemelor. de asemenea.

probabil. ci la mai multe. Rezultatele (răspunsurile persoanelor intervievate) sunt sintetizate şi oferite ulterior membrilor grupului. Metoda mini-grupurilor constă în convocarea mai multor grupuri a câte 3-5 persoane. Trebuie subliniat faptul că metoda focus group-urilor s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani. pentru evidenţierea tuturor laturilor problemei studiate. fiind astăzi cea mai utilizată metodă de cercetare de marketing. Metoda grupului nominal constă în alcătuirea grupului prin nominalizarea membrilor unui grup abstract. numărul acestora este de 3-6. fiecare fiind alcătuit din 8-12 persoane. Prezenţa unor prieteni. este necesar să se apeleze nu la un singur grup. o personalitate a domeniului său de activitate. care. care prin autoritatea sa morală. în timp ce o persoană cunoscută prin intermediul mass media este. solicitându-li-se o reacţie la respectivele informaţii. rude. cu acelaşi instrument. De regulă. prin caracterul mult mai omogen din punct de vedere comportamental şi chiar socio-demografic al participanţilor la discuţie. de regulă. nu trebuie să se cunoască nici între ei (nici în mod direct. care conţine indivizi ce nu se cunosc între ei şi care – spre deosebire de celelalte metode de cercetare calitativă de grup – sunt chestionaţi pe rând. cunoscuţi la o aceeaşi reuniune de grup ar putea genera reticenţe în exprimarea unor opinii libere. i-ar putea inhiba pe ceilalţi participanţi la discuţie. în principal.Focus group-ul se deosebeşte de reuniunea de grup. Ca şi în cazul interviului în profunzime. participă la derularea anumitor teste de marketing sau la aplicarea unor tehnici de creativitate specifice. participanţii nu trebuie să cunoască tema exactă a reuniunii şi. asemănătoare dintr-un anumit punct de vedere. 49 . construit de cercetător. nici prin intermediul mass media). fără a putea comunica sau interacţiona direct între ei. în plus. Datorită acestui aspect.

nu sunt greu de înţeles de către beneficiari.  Structura – interviul este focalizat. conversaţia este centrată pe aspectele interesante. se împărtăşesc experienţe.  Cost redus. Comportamentul său trebuie să vizeze următoarele aspecte: 50 . nuanţare. valorificarea informaţiilor presupune efectuarea unei analize în profil orizontal. focus group-ul – este adesea preferată interviului în profunzime.  Stimulare – participanţii sunt încurajaţi să intre în dialog. este dezirabilă utilizarea ambelor metode de cercetare calitativă. adesea. Buna desfăşurare a unui focus group presupune abilităţi deosebite din partea moderatorului. cât şi decât în cazul cercetărilor cantitative. personajul-cheie în derularea unei cercetări de acest tip. când timpul şi fondurile alocate cercetării o permit.  Specializare – profunzime. Metoda reuniunii de grup – şi. în special.  Confidenţialitate – datorită numărului mic de participanţi. vertical şi de conţinut a discuţiilor desfăşurate. acesta fiind. datorită faptului că este mai ieftină şi mai rapidă.  Selectivitate – se obţine relativ uşor participarea unor persoane. ramificare a problemelor abordate. Avantajele care au făcut din focus group cea mai importantă metodă de cercetări de marketing sunt următoarele:  Spontaneitate – se fac comentarii.Tot ca în cazul interviului în profunzime. în propriile cuvinte.  Simplitate – rezultatele sunt verbale şi calitative. se păstrează secretul faţă de concurenţi.  Subiectivitate – se exprimă propriile experienţe. Totuşi.  Viteza – durata totală este mai mică atât decât în cazul interviului în profunzime.

În acelaşi timp.  Să nu presupună ca ştie ce vrea să spună un participant care dă un răspuns ambiguu. având 8-10 locuri în semiîntuneric. este necesară folosirea unor facilităţi specifice.  Să-i câştige pe participanţi de partea sa. 51 . care includ aparatura de înregistrare audio-video. dar fără să-i intimideze pe ceilalţi.  birouri administrative. de la bun început. de care dispun.  Să-i tempereze pe respondenţii care tind să monopolizeze discuţia. prin mobilizarea grupului pentru a ajuta.  săli de observare – adesea separate de sala de conferinţe printr-o „one-way window”.  săli pentru echipamentul de înregistrare.  Să-i facă pe participanţi să se simtă relaxaţi. pentru desfăşurarea în condiţii corespunzătoare a unui focus group. Printre aceste facilităţi trebuie să se numere:  spaţiu de primire şi o mică sală de aşteptare.  Să creeze un mediu în care orice spune un respondent este acceptabil. doar firmele de cercetări de marketing importante.  toalete.  sală (săli) de conferinţe – cu până la 12 locuri. adesea confortabile şi neconvenţionale. Să stabilească un contact personal cu fiecare participant. să ceară lămuriri. de regulă. încă de la începutul discuţiei.  Să rezolve problema răspunsurilor lipsite de consistenţă sau neclare.

operator de interviu etc. fiind necesară definirea conceptuală şi. trebuie găsite răspunsuri corecte la întrebări precum: „De ce tip de informaţii este nevoie?”. În chestionar vor fi utilizate anumite concepte. din punct de vedere metodologic şi organizatoric. Totuşi. de la bun început. „Cum vor fi folosite aceste informaţii?”. mai ales. cât şi la aspectele de identificare. 7. Aceste concepte se referă atât la aspectele de conţinut. precum şi felul în care cercetarea poate contribui la rezolvarea acesteia. cercetările cantitative (numite şi cercetări selective sau sondaje de opinie) se desfăşoară pe eşantioane reprezentative ca structură şi suficient de numeroase. o sumară trecere în revistă a principalelor aspecte metodologice privind desfăşurarea cercetărilor cantitative de marketing este necesară. Cercetările cantitative în marketingul public Metodologia utilizată nu este diferită în domeniul public faţă de marketingul clasic. După cum s-a precizat anterior. clar şi de o manieră operaţională. „Ce informaţii cunoaştem deja?”. legate de 52 . să fie clar ce anume se va studia. Identificarea problemei de rezolvat. „Este necesar să se desfăşoare o cercetare cantitativă?”. cel puţin următoarele etape: a. exprimate schematic. b. detaliat. astfel încât rezultatele obţinute să poată fi generalizate la nivelul întregii colectivităţi. Stabilirea obiectivelor cercetării. al căror conţinut poate să nu fie foarte bine înţeles de către toţi participanţii la cercetare (beneficiar. Definirea variabilelor ce vor fi utilizate.). precis. definirea operaţională a acestora. Cercetările cantitative trebuie să parcurgă. Acoperirea lacunelor de informare reprezintă scopul general al cercetării.Capitolul nr. Acesta trebuie concretizat în obiective ale cercetării. Trebuie clar identificată problema de marketing cu care se confruntă organizaţia. legate de obiectivele cercetării. c. Pentru aceasta. cercetător. Este foarte important ca.

în cele mai multe cazuri se studiază comportamente. În marketingul public. d. Acesta poate fi realizat în următoarele forme: 53 .caracteristicile socio-demografice sau comportamentale ale colectivităţii studiate. Precizarea metodei de recoltare a informaţiilor . serviciu sau organizaţie etc.  unitatea de observare = o componentă a colectivităţii generale. despre care se culeg informaţiile. Formularea ipotezelor cercetării. atitudini. cu caracter exploratoriu. marketingul sau economia politică. Precizarea colectivităţii cercetate. în toate aceste cazuri fiind vorba despre aspecte referitoare la individ. spre a fi validate. Ipoteza este un posibil răspuns la o problemă vizată de cercetare. Este necesar un efort de redactare a unor ipoteze cât mai clare şi mai precise. e. preferinţe. pe parcursul cercetării cantitative.  experienţa managerială a cercetătorului sau a beneficiarului cercetării. Principalul instrument utilizat în cercetările cantitative de marketing este chestionarul. desfăşurate anterior.  unitatea de sondaj = persoana de la care se culeg informaţiile. respectiv a celor trei componente ale acesteia:  colectivitatea generală = totalitatea componentelor care vor constitui baza de eşantionare şi asupra cărora se vor generaliza rezultatele cercetării. f. sociologia.. se constată o preponderenţă a cercetărilor care au ca unitate de observare şi unitate de sondaj individul. întrucât. care să fie testate. imaginea cu privire la o persoană. Principalele surse utilizate în formularea ipotezelor sunt:  teoria unor discipline precum psihologia. intenţii de vot.  cercetări calitative.

în România. anunţându-se ca principala modalitate de culegere a datelor în viitor. simultan. rapidă şi relativ ieftină de culegere a informaţiilor. dotarea extrem de precară cu telefoane fixe a populaţiei face inutilizabilă această metodă pe scară largă. Din păcate. Riscurile de a avea răspunsuri necompletate sau completate greşit este mai mare. dar şi cea mai bună modalitate de recoltare a informaţiilor. mai mulţi respondenţi. • completat prin telefon. în prezenţa sau în absenţa operatorului de interviu. datorită ratei mari a non-răspunsurilor şi. în care datele sunt introduse direct în calculator de către operatorul de interviu. ceea ce creşte costurile şi. • trimis prin poştă. a prezumţiei că există diferenţe semnificative între cei care răspund şi cei care nu răspund la chestionarul primit. De aceea. în momentul de faţă ea nu este utilizabilă în condiţii rezonabile decât în Statele Unite. durata culegerii informaţiilor. 54 . Este o metodă modernă. mai ales în varianta computerizată (metoda CATI – Computer-Assisted Telephone Interview). unde costurile legate de plata operatorilor de interviu sunt modice. mai ales. metoda se justifică în cazul unei eşantionări de grup. este metoda cea mai recomandată. Diminuarea procentului de non-răspunsuri necesită un număr de reveniri. sau atunci când completarea chestionarului este condiţionată de încercarea pe o perioadă mai lungă de timp a unui produs oferit de către cercetător. când operatorul de interviu poate să asiste. • autoadministrat.• administrat prin operatori de interviu. Constă în completarea chestionarului de către respondent. Este cea mai costisitoare. • completat prin Internet. Este cea mai ieftină. Trimiterea şi primirea prin e-mail a chestionarelor este metoda care câştigă foarte mult teren. Totuşi. datorită acurateţei completării chestionarelor şi a numărului redus de non-răspunsuri. În România. mai ales. unde dotarea cu calculatoare şi accesul la Internet sunt corespunzătoare. relativ larg utilizată în ţările dezvoltate. dar şi cea mai nesigură modalitate de culegere a informaţiilor.

În cazul în care se optează pentru administrarea chestionarului prin operatori de interviu. al celor care refuză să răspundă şi chiar riscurile legate de securitatea operatorului de interviu.  în magazine. dar prezintă dezavantajul unei durate limitate. prin telefon. în privinţa locului unde va fi administrat chestionarul. în cazul în care se stabileşte că acestea vor fi administrate pe stradă sau în alte locuri publice.  la domiciliul respondentului. Permite abordarea respondentului într-o atmosferă relaxată. ceea ce conduce la necesitatea elaborării unor chestionare scurte. Se justifică mai ales atunci când respondentului i se solicită să efectueze comparaţii între diferite mărci sau produse. pe o perioadă mai lungă de timp. Este inoperantă în cazul în care unul dintre obiectivele cercetării îl reprezintă estimarea intenţiilor de cumpărare a unui anumit produs (rezultatele obţinute vor fi deformate.În afara acestor modalităţi de culegere a informaţiilor. se utilizează – foarte rar. în caz contrar crescând numărul persoanelor care nu sunt găsite acasă. datorită uşurinţei de abordare a respondenţilor. Stabilirea locului şi perioadei în care va fi administrat chestionarul. mai ales în cazul în care subiectul cercetării este reprezentat de produse de folosinţă gospodărească. Este locaţia cel mai des utilizată. Este varianta optimă. care îi pot fi prezentate. g. Este dezirabilă stabilirea anterioară a întâlnirii. întrucât mulţi respondenţi se află acolo tocmai pentru că intenţionează să cumpere produsul în cauză). 55 . există mai multe posibilităţi:  pe stradă. de altfel – şi alte metode cum ar fi publicarea chestionarului întrun ziar sau o revistă (metodă valabilă doar dacă cercetarea vizează imaginea publicaţiei respective în rândul cititorilor săi) sau trimiterea şi primirea chestionarului prin fax (metodă aplicabilă doar în cazul în care unitatea de observare este reprezentată de o organizaţie).

incorect să se extrapoleze la întregul an rezultatele unei cercetări privind intenţiile de cumpărare a jucăriilor. efectuarea cercetării dimineaţa. când trebuie utilizat limbajul specific. de exemplu. ♦ întrebări de identificare (care se referă la caracteristicile unităţii de observare). concise. Elaborarea chestionarului. Este una dintre cele mai importante probleme. precum şi a perioadei din an când trebuie culese informaţiile (este. În privinţa perioadei în care chestionarul va fi administrat. redactate într-un limbaj simplu şi accesibil (cu excepţia situaţiilor în care ne adresăm unor specialiştii într-un anumit domeniu. acestea pot fi: ♦ întrebări de calificare (care urmăresc eliminarea persoanelor ce nu aparţin colectivităţii studiate). preferabil cu variante de răspuns oferite (întrebări închise). Şi în această situaţie este necesară stabilirea anterioară a coordonatelor întâlnirii. persoanele de o condiţie publică mai înaltă pot să nu fie găsite în localitatea de domiciliu). 56 . la biroul respondentului. desfăşurată în perioada premergătoare Crăciunului). se pune problema stabilirii perioadei din zi în care va avea loc recoltarea informaţiilor (de exemplu. neputând exista o cercetare mai bună decât chestionarul care a stat la baza sa. va conduce la o subreprezentare a persoanelor active). unul dintre cele mai utilizate fiind cel al scopului vizat. ♦ întrebări de conţinut (care vizează obiectivele cercetării). Este varianta cea mai utilizată în cazul cercetărilor în care unitatea de observare este o organizaţie. h. Întrebările pot fi clasificate după mai multe criterii. la domiciliul respondenţilor. Întrebările trebuie să fie clare. În funcţie de scopul întrebărilor. în funcţie de obiectivele cercetării. desigur. practicienii americani recomandă ca întrebările dintr-un chestionar să poată fi înţelese de un copil de şase ani) şi ordonate în mod logic. a perioadei din săptămână (în weekend.

împart chestionarul în trei secţiuni specifice: partea introductivă. să nu solicite în mod exagerat memoria respondentului. pentru a nu da naştere la suspiciuni în rândul respondenţilor. să nu solicite o generalizare exagerată. Se apreciază că principalele calităţi pe care trebuie să le aibă întrebările dintr-un chestionar sunt următoarele: să fie focalizate pe problema cercetată. Întrebările de calificare se pun la începutul chestionarului. Determinarea mărimii eşantionului. să nu aibă o încărcătură emoţională semnificativă. să nu fie exagerat de specifice.  nu trebuie adresate decât întrebările necesare.  pe cât posibil. simple şi clare.  trebuie evitate întrebările tendenţioase (care sugerează răspunsul) sau cele care abordează probleme cu un caracter prea personal. i.  ordinea întrebărilor trebuie să fie logică. să fie aplicabile respondentului. În determinarea mărimii eşantionului trebuie să se ţină seama de restricţii de ordin statistic (legate de probabilitatea de garantare a rezultatelor şi de marja de eroare acceptată) şi de 57 . partea de conţinut şi partea de identificare. trebuie evitată identificarea beneficiarului cercetării de către respondent. să nu conţină un exemplu ce poate trunchia sensul întrebării. să nu folosească „cuvinte mari”. să nu cuprindă două întrebări într-una singură.  întrebările trebuie formulate cât mai neutru posibil.  trebuie evitate întrebările la care respondentul nu poate sau nu vrea să răspundă. să fie clare.Cele trei tipuri de întrebări menţionate. Principalele reguli ce trebuie respectate în formularea întrebărilor într-un chestionar sunt următoarele:  întrebările trebuie să fie scurte. să fie scurte. în timp de întrebările de identificare se adresează la sfârşitul acestuia. să evite formulările ambigue. să nu sugereze răspunsul. să fie concrete.

mărimea unui eşantion este de circa 1000-1200 de persoane. cel mai adesea fiind 0. folosind formula: nc = nN N + n −1 unde: nc = mărimea corectată a eşantionului. În situaţia în care mărimea eşantionului reprezintă mai mult de 10% din colectivitatea generală. De regulă.01 şi 0. se alege între 0. p = proporţia componentelor din eşantion care posedă caracteristica cercetată (deoarece.. 58 . se alege o probabilitate de 95÷99%. De regulă. durata şi personalul avute la dispoziţie). se procedează la o reducere a dimensiunilor eşantionului. În cele mai multe cazuri.5. ea se consideră egală cu 0.05.restricţii de ordin organizatoric (legate de bugetul. valoarea lui . a maximiza valoarea dispersiei). pentru lua în considerare cazul cel mai nefavorabil respectiv. ∆ω = eroarea limită admisă (marja de eroare). Restricţiile de ordin statistic se regăsesc în formula utilizată pentru calculul mărimii eşantionului: n= t 2 p (1 − p ) ∆2 ω unde: t = coeficientul corespunzător probabilităţii cu care se garantează rezultatele (se găseşte în tabelele statistice ale repartiţiei Student). de obicei.p” nu se cunoaşte. n = mărimea iniţială a eşantionului (rezultată din aplicarea formulei anterioare).03 (± 3%).

4. Punctul de pornire în eşantionare îl constituie o unitate de observare extrasă în mod aleator. Stabilirea schemei de eşantionare. corespunzător numărului de criterii 59 . ceea ce nu se întâmplă decât rareori. Se realizează prin crearea nealeatoare a unor eşantioane care respectă întocmai structura colectivităţii generale. Se bazează pe divizarea colectivităţii generale în mai multe grupuri neomogene. Chiar dacă nu are suport ştiinţific. Eşantionarea simplă aleatoare. este cea mai bună metodă de eşantionare. În primă fază. 3. 6. rezultat din raportarea mărimii colectivităţii generale la mărimea eşantionului. Eşantionarea sistematică aleatoare. Apoi. cele mai des utilizate fiind: 1. 2. Eşantionarea de grup. în privinţa câtorva criterii prestabilite.N = mărimea colectivităţii generale. mai mare. număr care poate fi sau nu proporţional cu mărimea grupului. j. Fiecare componentă a eşantionului este extrasă în mod aleator din colectivitatea generală. în faza a doua. ale căror componente sunt cuprinse în eşantion în totalitate. Există mai multe metode de eşantionare. Eşantionarea prin metoda cotelor. 5. însă. Este o variantă a eşantionării stratificate. Cuprinde două faze. este o metodă utilizată cu succes de multe institute de specialitate. din care. dar se poate utiliza numai când există o listă a colectivităţii generale. Eşantionarea stratificată. Eşantionarea multistadială. se extrage un număr prestabilit de componente. colectivitatea generală este împărţită în mai multe straturi (grupuri) omogene. se extrag(e) în mod aleator unul sau mai multe grupuri. Se realizează prin stabilirea unui aşa-numit pas mecanic. numărul de faze fiind. Teoretic. Este decisivă pentru asigurarea reprezentativităţii eşantionului şi are în vedere modalitatea concretă de precizare a persoanelor ce vor fi intervievate.

Ca mod de aplicare. Operatorul de interviu joacă un rol esenţial în prezervarea acurateţei cercetării. păstrând. începând cu selectarea unor persoane nepotrivite (un experiment desfăşurat în S. amplasat în celula ce reprezintă intersecţia celor două întrebări. multe dintre erorile care apar în faza culegerii datelor putându-i fi imputate.U. l. în timp ce operatorii de interviu care nu păreau a fi de origine evreiască au primit 50% răspunsuri „Da” la aceeaşi întrebare). însă. fiind şi ea destul de frecvent utilizată. care caracterizează relaţiile profesionale. care permite identificarea corelaţiilor posibile şi importante dintre două întrebări din chestionar. care sporeşte numărul persoanelor care refuză să răspundă şi ajungând până la falsificarea integrală a unui chestionar. demonstra că operatorii de interviu care păreau a fi de origine evreiască au primit 20% răspunsuri „Da” la întrebarea „Exercită evreii prea multă influenţă în S. se apropie de eşantionarea prin cote. Cea mai bună comunicaţie între cei doi se stabileşte atunci când operatorul de interviu ajunge să creeze un curent de simpatie sinceră şi de înţelegere totală. Completarea chestionarelor declanşează o serie de interacţiuni între operatorul de interviu şi respondent. Intervine nu doar imaginea pe care fiecare o are despre celălalt.A. dar şi ceea ce gândeşte fiecare că va gândi celălalt despre el. Corelaţiile în cauză sunt evidenţiate printr-un X.U. Elaborarea grilei de corelaţii . De regulă. Grila de corelaţii este un pătrat cu atâtea linii şi atâtea coloane câte întrebări sunt în chestionar.A. o atitudine de detaşare şi de obiectivitate. fără a se exclude posibilitatea existenţei unor corelaţii importante şi între două întrebări de conţinut. corelaţiile importante sunt cele dintre o întrebare de conţinut şi una de identificare.?”. 60 . Selectarea şi instruirea operatorilor de interviu . k. continuând cu adoptarea unei ţinute necorespunzătoare.prestabilite. corelaţii ce vor fi prelucrate ulterior.

iar consemnele cele mai importante vor fi redactate chiar în textul chestionarului). în cele mai multe cazuri. datorită riscului ridicat al unui comportament neserios. Deşi larg răspândită. parcurgerea chestionarului şi explicarea dificultăţilor ce pot să apară la fiecare întrebare (o listă cu instrucţiuni. Categoriile publice care se pretează cel mai bine pentru această activitate sunt:  pensionarii foşti funcţionari. doritoare de a avea un serviciu temporar. nivelul intelectual corespunzător şi obişnuinţei de a utiliza formulare şi de a avea contacte umane. Instruirea operatorilor de interviu va cuprinde cel puţin o iniţiere în principiile generale ale sondajului de opinie. cum ar fi definirea exactă a variabilelor. se recomandă ca între operatorii de interviu şi respondenţi să existe o distanţă publică minimă (vârste şi medii publice vecine.  secretarele. vârstă. cât şi oferirea de către respondent a unor răspunsuri care să fie pe placul operatorului. va fi pusă la dispoziţia operatorului pe toată perioada recoltării informaţiilor. învăţătorii sau profesorii în căutarea unui venit suplimentar. În selectarea operatorilor de interviu trebuie ţinut cont de faptul că. nici îndepărtate). această activitate este percepută ca una cu caracter temporar şi suplimentar. Argumentele principale în favoarea acestora sunt legate de apartenenţa publică neutră. 61 . practica de a angaja studenţi nu conduce la cele mai bune rezultate. pentru a se evita atât dificultăţile de comunicare.  casnicele din rândul claselor publice medii. precum şi desfăşurarea unor exerciţii practice cum este jocul de roluri operator de interviu – respondent. cu o uzură profesională extrem de rapidă.La modul ideal. dacă acesta simte că se află „de aceeaşi parte a baricadei” (nivel public. preocupări sau opţiuni politice identice). nici identice.

Desfăşurarea anchetei pilot.  evitarea controverselor. dacă variantele de răspuns oferite sunt exhaustive. instrucţiuni scrise. înainte de multiplicarea şi difuzarea chestionarului în teritoriu.  contractele de colaborare ce se vor încheia cu operatorii de interviu. n. intervenindu-se atunci când sunt necesare corecţii.  nesugerarea răspunsurilor. cât durează completarea unui chestionar etc.  legitimaţii pentru operatorii de interviu. operatorului de interviu i se vor prezenta elementele esenţiale ale unei atitudini profesionale de neutralitate binevoitoare:  disponibilitatea de spirit. realizată pe un număr restrâns de subiecţi (20-50). Multiplicarea chestionarelor şi a materialelor anexe (liste de gospodării. schiţe.) şi expedierea lor în teritoriu. Ancheta pilot este o cercetare instrumentală.  liste ale gospodăriilor incluse în eşantion (în cazul anchetelor desfăşurate la domiciliu).  instrucţiuni de completare a chestionarului destinate operatorului de interviu. Se urmăreşte dacă întrebările sunt înţelese de către respondenţi. legitimaţii etc. care îşi propune să valideze chestionarul utilizat în cercetare.De asemenea. scrisori de recomandare.  respectarea consemnelor. 62 . desene ale produsului cercetat (dacă este cazul).  scrisori de recomandare şi solicitare de sprijin adresate autorităţilor locale. De la sediul central al institutului care desfăşoară cercetarea vor pleca spre reprezentanţii din teritoriu următoarele materiale:  chestionarele (plus o rezervă de 10%). m..  mostre.  valorificarea primelor momente ale întâlnirii. dacă administrarea chestionarului este uşor de realizat de către operatorii de interviu.

Verificarea corectitudinii completării chestionarelor şi codificarea întrebărilor deschise. în condiţiile stabilite. Este important. Administrarea chestionarului. în momentul completării chestionarului. În fine. prin interviuri faţă în faţă. iar operatorii de interviu să ştie că vor fi controlaţi. prin fax sau e-mail. Sarcinile operatorului de interviu nefiind deloc simple. Această contraanchetă se poate realiza prin telefon. orele şi locurile precise unde vor fi culese informaţiile să fie stabilite de comun acord de operatorul de interviu şi reprezentantul institutului de cercetări. luarea în considerare numai a acelor informaţii care 63 . când libertatea de alegere şi de acţiune a operatorului de interviu este foarte mare. prin sondaj.o. să fie aplicate diverse proceduri de control. Un aspect important în această etapă îl constituie verificarea completării efective a chestionarului de către operatorii de interviu. în magazine sau în alte locuri publice. alese aleator. în special completând chestionarele fără a efectua în mod real interviurile. se poate solicita respondentului. p. deci. să menţioneze un număr de telefon la care poate fi contactat. acesta ar putea încerca să le „simplifice”. exclusiv în scopul verificării operatorului de interviu. şi. pe de altă parte. În cazul unor sondaje efectuate pe stradă. cel mai bine. se recomandă ca datele. precum şi acordarea unei asistenţe corespunzătoare operatorilor. chiar în timpul administrării chestionarelor. Verificarea atentă a chestionarelor completate are ca scop. sau. pe de o parte validarea muncii operatorilor de interviu. se recomandă efectuarea ulterioară a unei contra-anchete în rândul a 10-20% dintre persoanele chestionate. în cazul aplicării metodei cotelor. În cazul chestionarelor completate la domiciliul respondenţilor sau la biroul acestora. iar prezenţa şi activitatea operatorilor în locurile stabilite să fie verificată.

 evidenţierea unor grupări improbabile (ceea ce ridică semne de întrebare asupra corectitudinii operatorilor de interviu). Într-o primă fază. O verificare temeinică a chestionarelor permite:  evidenţierea erorilor sistematice ale operatorilor de interviu (de exemplu. înţelegerea greşită a unui enunţ sau transcrierea incompletă a răspunsurilor la întrebările deschise).  răspunsuri ilogice. care necesită mult efort şi timp.respectă metodologia cercetării. În fine. odată realizată gruparea. se listează toate răspunsurile primite la o întrebare deschisă.  mai multe răspunsuri identice. corectarea acestora). După corectarea sau eliminarea chestionarelor greşit completate. şi este un argument (alături de constatarea că la multe dintre întrebările deschise nu se răspunde sau se dau răspunsuri formale) pentru limitarea acestui tip de întrebări. Aceasta este principala dificultate întâlnită. numeric). în unele cazuri. se atribuie fiecărei grupe de răspunsuri un anumit cod (de regulă. introducerea datelor şi prelucrarea electronică a informaţiei. r.  evidenţierea omisiunilor accidentale (fiind posibilă. întrucât trebuie găsit un compromis între dorinţa de a nu pierde nuanţele specifice unor răspunsuri şi nevoia de a avea un număr mai mic de grupuri de răspunsuri. este necesară codificarea răspunsurilor la întrebările deschise. Prelucrarea datelor are în vedere realizarea următoarelor operaţiuni: 64 . pentru a facilita analiza acestora. după care se grupează formulările cu un conţinut apropiat. necesar în prelucrarea electronică a informaţiei. cum ar fi:  proporţie neobişnuită de non-răspunsuri.  chestionare prea meticulos completate. Aceasta este o operaţiune destul de laborioasă. Configurarea bazei de date.

nu pot să explice evoluţia anumitor fenomene. operaţiune prin care. Raportul de cercetare poate să fie prezentat în formă orală (ceea ce se întâmplă foarte rar). este sarcina cercetătorului să analizeze. în formă scrisă (cel mai frecvent) sau în variantă multimedia (audio-vizual).). situaţie în care valoarea cercetării este mult îmbunătăţită. Prelucrarea datelor presupune utilizarea intensivă a calculatorului. să identifice cauze neincluse în studiu ale fenomenelor. 65 . • utilizarea unor programe specializate pentru prelucrarea datelor şi obţinerea rezultatelor în forma dorită. • curăţarea bazei de date. scalarea multidimensională. etichetarea variabilelor). s. este necesară analiza şi interpretarea acestora de către cercetător. dar mai ales predictiv). În unele cazuri. analiza corespondenţelor. a relaţiilor dintre ele. trecând prin evaluarea legăturilor dintre variabile (corelaţie şi regresie) şi ajungând chiar la realizarea unor analize avansate de tip multivariat (analiza factorială. se verifică completarea şi introducerea corectă a datelor. după cum nu pot să reunească datele într-un ansamblu coerent. • introducerea înregistrărilor în baza de date. oricât de sofisticate ar fi ele. După prelucrarea electronică a informaţiilor. În aceste condiţii. în cadrul unui raport de cercetare. Interpretarea rezultatelor şi redactarea raportului de cercetare . analiza conjoint etc. asupra datelor fiind aplicate o serie de metode statistice de analiză. analiza cluster. Programele de calculator. începând cu cele mai simple (statistici descriptive). rezultatele obţinute sunt folosite pentru a construi sau pune în aplicare diferite modele de marketing (cu scop explicativ.• configurarea bazei de date (definirea câmpurilor de date. pe baza corelaţiilor dintre întrebări. să interpreteze şi să ordoneze în mod logic rezultatele obţinute.

66 .

unul dintre cei mai reputaţi profesori de marketing din această ţară. Practic. Stabilirea pieţelor vizate. Stabilirea formei de acţiune asupra grupurilor-ţintă . în special datorită eterogenităţii domeniilor în care aceste organizaţii sunt prezente. Strategia de marketing a organizaţiilor publice În privinţa organizaţiilor publice este foarte dificil de identificat care sunt strategiile de marketing pe care acestea le pot utiliza. 3. Formele de acţiune propuse de Meffert sunt strategia nediferenţiată. Se are în vedere identificarea grupurilorţintă existente în zona de interes a organizaţiei.Capitolul 8. organizaţia publică poate să intre în relaţii cu alte organizaţii. aceste criterii pot fi considerate “probleme de rezolvat”. de către organizaţia publică. 4. ajutând la propagarea ideilor. Organizaţia îşi poate propune să îndeplinească sarcinile pe care şi le-a asumat făcând abstracţie de existenţa organizaţiilor similare. în ordinea menţionată de Meffert. Stabilirea atitudinii faţă de concurenţi . sau intrând în relaţii de concurenţă sau de colaborare cu acestea. de la caz la caz. Stabilirea atitudinii faţă de distribuitori . conţinutul acestor strategii fiind cel cunoscut. Aceste criterii sunt următoarele: 1. strategia diferenţiată sau strategia concentrată. pentru a stabili orientarea strategică de marketing public a organizaţiei. profesorul german Heribert Meffert. propune o serie de criterii care ar putea fi avute în vedere. 2. În condiţiile în care nu pot fi evidenţiate strategii care să fie valabile în toate cazurile. prestarea serviciilor sau distribuirea bunurilor organizaţiei publice. care joacă un rol similar distribuitorilor din marketingul clasic. precum şi a problemelor cu care acestea se confruntă şi a posibilităţilor de a le rezolva. Aceasta trebuie să decidă dacă va adopta o atitudine de colaborare faţă de 67 . În desfăşurarea activităţii sale.

percepţiile sau preferinţele grupului-ţintă vizat. O organizaţie publică poate să-şi gândească strategia de marketing pornind de la nevoile. ea trebuind să fie succedată de conceperea şi implementarea unui mix de marketing complet şi eficient. foarte diferite. în aparenţă.aceste organizaţii (apelând la serviciile lor) sau va adopta o atitudine de independenţă faţă de acestea (ocupându-se singură de distribuţia produselor sale). o strategie de marketing a unei organizaţii publice trebuie să aibă în vedere definirea şi analizarea unei pieţe-ţintă. de fapt. Materializarea strategiei de piaţă a unei organizaţii presupune desfăşurarea unui şir de activităţi practice de către aceasta. În viziunea profesorilor americani William M. Ferrell. În unele cazuri. 5. cu precizarea greutăţii specifice a fiecăreia dintre cele patru politici componente. Meffert are în vedere alcătuirea mixului de marketing al organizaţiei publice. greşit) pentru o organizaţie publică să presupună că ştie ce vrea sau de ce are nevoie grupul-ţintă vizat. identificarea nevoilor şi dorinţelor acestora trebuie să se facă prin cercetări directe. Stabilirea centrului de greutate în utilizarea instrumentelor de marketing. În realitate. În fapt. Este foarte uşor (şi. ar trebui să fie convergente. sau chiar diametral opuse.C. sunt. prin cercetare de marketing. precum şi crearea şi menţinerea unui mix de marketing adresat acesteia. interesele şi nevoile unor grupuri care. O organizaţie publică trebuie să aibă în vedere faptul că strategia de marketing limitează alternativele şi direcţionează activităţile de marketing spre îndeplinirea obiectivelor organizaţionale. Evident. Pride şi O. Strategia trebuie să evidenţieze sau să dezvolte un tipar pentru luarea deciziilor privind cele patru componente ale mixului de marketing. este vorba 68 . adesea. O strategie de succes necesită o delimitare atentă a grupurilor-ţintă şi a nevoilor acestora.

Ideea antrenării resurselor. Jerome McCarthy. pus în mişcare pe baza unor programe. la dezvoltarea şi cristalizarea sa în forma actuală un rol important jucându-l un alt profesor american. După ce a fost formulată. Acest concept. chiar definitoriu pentru conceptul de marketing – a fost creat de profesorul Neil H. În marketingul clasic. pe care organizaţia la combină cu scopul de a produce pe piaţa-ţintă reacţia dorită. în limitele domeniului său de activitate. amestec ce ţine cont de informaţiile referitoare la componentele mediului extern. Mixul de marketing este definit ca un ansamblu de instrumente tactice de marketing. Teoria şi practica marketingului au impus ca instrument principal de implementare a strategiei utilizarea mixului de marketing. cu piaţa. organizaţia poate realiza o paletă largă de combinaţii. a condus la naşterea conceptului de marketing mix. controlabile. de preţ. De aici derivă şi relativ marea varietate a modalităţilor de realizare a contactelor organizaţiei cu exteriorul. de distribuţie şi de comunicaţie promoţională) care constituie pilonii efortului de marketing al întreprinderii. precum şi la resursele de care dispune respectiva întreprindere. ce ocupă o poziţie centrală în teoria şi practica marketingului – fiind. strategia de marketing trebuie transpusă în practică. ci de un ansamblu coerent. în combinaţii diferite. cu concretizări foarte diferite. prin care se încearcă realizarea unui echilibru între posibilităţile organizaţiei şi presiunea forţelor pieţei. 69 . pe coordonatele strategiei de piaţă adoptate. al elementelor aparţinând celor patru politici (de produs.nu de activităţi izolate. care să optimizeze eforturile de marketing şi rezultatele acestora. astfel încât să permită organizaţiei realizarea unui contact eficient cu piaţa. Borden. El cuprinde toate elementele de care se poate folosi o organizaţie ca să influenţeze cererea pentru produsul său. de la Universitatea Harvard. Din resursele pe care le are la dispoziţie. E. mixul este înţeles ca un amestec. în proporţii diferite. aşa cum am văzut.

este realizată de către Thomas E. Foarte pe scurt. Importanţa componentelor mixului de marketing în diferite organizaţii publice Tipul de Politica Politica Politica de Politica de organizaţie de de preţ distribuţie comunicaţie 70 . distribuţia (plasamentul) şi promovarea. cu precizarea că. cunoscute şi sub numele de „cei 4 P”: produsul. Această accepţiune este valabilă şi în cazul mixului de marketing public. conţinutul acestor variabile este următorul: Variabila „produs” cuprinde totalitatea bunurilor şi serviciilor pe care organizaţia le oferă pe piaţă. variabila „promovare” cuprinde activităţile de comunicare a avantajelor produsului şi de convingere a consumatorilor vizaţi în vederea cumpărării lui. rolul principal în cadrul mixului îl joacă politica de produs şi cea de comunicaţie promoţională. O evaluare a importanţei fiecărei componente a mixului de marketing în cadrul diferitelor tipuri de organizaţii publice. În fine. Tabelul 8. Variabila „preţ” se referă la suma de bani pe care consumatorii o plătesc pentru a obţine produsul sau serviciul. preţul. bazată pe ocaziile de a întrebuinţa cele patru componente ale mixului. de regulă. Barry. celelalte două politici. de preţ. Variabila „distribuţie” cuprinde acele activităţi ale firmei prin care produsul este pus la dispoziţia consumatorilor vizaţi. mai ales. având un rol mai puţin important.Aceste elemente pot fi împărţite în patru categorii de variabile. de distribuţie şi. fiind prezentată în tabelul de mai jos.1.

care trebuie să aibă în vedere. trupe de balet etc. atât acţiuni în direcţia distribuţiei biletelor în cadrul anumitor categorii de spectatori. muzee. în cele mai multe cazuri. intră mai degrabă în sfera de cuprindere a serviciilor decât în cea a domeniului nelucrativ). în timp ce politica de distribuţie este considerată o componentă importantă a mixului doar în cazul organizaţiilor culturale (teatre. spectacole 71 . Se constată că politica de preţ joacă un rol important doar în cazul serviciilor publice (care.publică Organizaţii de sănătate Organizaţii din domeniul educaţiei Organizaţii politice Organizaţii culturale Servicii publice Organizaţii profesionale Organizaţii religioase Organizaţii de caritate produs ridicată ridicată ridicată medie medieridicată ridicată ridicată ridicată medieridicată medie medie redusămedie ridicată redusă medie redusămedie redusămedie redusămedie redusămedie ridicată redusă medie redusămedie redusă promoţională redusă-medie ridicată ridicată redusă-medie redusă-medie redusă-medie redusă medie-ridicată În linii generale. orchestre simfonice. de fapt. cât şi programarea unor turnee.). în cadrul politicii de distribuţie. evaluarea prezentată în tabel confirmă preponderenţa politicilor de produs şi de comunicaţie promoţională în cadrul mixului de marketing al acestor organizaţii.

prin tradiţie opera de artă fiind mai mult o exprimare artistică a realizatorului său. poate. iar această utilizare nu are efecte negative asupra percepţiei organizaţiei de către publicul ţintă.extraordinare. decât de necesitatea reală a utilizării tehnicilor de comunicaţie. Astfel. politica de produs este văzută ca fiind foarte importantă în toate domeniile acoperite de marketingul public. prin care „produsul” artistic să fie adus mai aproape de beneficiari. cu excepţia organizaţiilor culturale. În schimb. ocaziile de utilizare sunt legate mai mult de posibilităţile financiare ale organizaţiilor respective şi de percepţia mai mult sau mai puţin „comercială” a produselor oferite. această politică ocupă un rol important în cadrul mixului în acele cazuri în care există necesitatea şi posibilitatea utilizării ei. expoziţii itinerante etc. În privinţa politicii de comunicaţie promoţională. şi mai puţin o adaptare la cerinţele publicului. 72 ..

nici ca poziţionare. Altfel spus. Conţinutul politicii de produs Produsul oferit de o organizaţie reprezintă una din componentele esenţiale ale procesului de schimb.Capitolul nr. pentru o întreprindere. În marketingul clasic. Politica de produs 9. Locul primordial ocupat de politica de produs în cadrul mixului de marketing se bazează pe cel puţin trei argumente:  experienţa demonstrează că rareori poate fi compensată inadaptarea produsului la cerinţele pieţei prin intermediul celorlalte trei componente ale mixului de marketing. cu aceeaşi uşurinţă cu care se pot modifica distribuţia produsului sau politica de comunicaţie.  deciziile privind celelalte trei componente ale mixului (fixarea preţului. în sensul pe care marketingul îl atribuie acestui concept. canalele de distribuţie utilizate. fiind fundamentul imaginii pe care aceasta doreşte să o promoveze. produsul. politica de produs consistă. nici ca entitate fizică. rareori se poate face un marketing bun cu un produs prost. 9. Concluzia este că erorile făcute în deciziile privind produsul sunt forte greu de corectat şi au consecinţe dureroase pentru întreprindere. ocupă un loc central. fără de care nu poate fi vorba despre marketing.1. campaniile promoţionale desfăşurate 73 . cu valenţe strategice. în principal în a defini gama de produse oferite pieţei şi caracteristicile precise ale fiecărui produs din gamă. în ansamblul activităţii de marketing desfăşurate de către organizaţie. În plus. astfel încât să se ajungă la o congruenţă între oferta imaginată de întreprindere şi cererea exprimată de consumatori. adesea. investiţii importante şi sunt relativ rigide: produsul nu poate fi modificat.  deciziile luate cu privire la produsele ce vor fi realizate şi la caracteristicile acestora implică.

cât şi de etapa din ciclul de viaţă în care se află produsele pe care ea le realizează. instrucţiunile de folosire. ambalaj. Implementarea unei politici de produs eficiente presupune.etc. subordonate caracteristicilor produsului comercializat. este necesară o analiză temeinică a portofoliului de activităţi al întreprinderii. 74 . în al treilea rând. în mod normal. structură etc. componentele ce definesc un produs pot fi grupate în următoarele categorii:  Componentele corporale se referă la însuşirile fizico-chimice. cât şi poziţionările prea apropiate. conţinut.  Componentele acorporale sunt cele care nu au un corp material nemijlocit (numele. în mod evident. în toate cazurile. Această analiză trebuie să conducă. la rezultate cu implicaţii strategice asupra activităţii de marketing. definirea componentelor fiecărui produs realizat de întreprindere. la performanţele tehnice ale produsului. cea asupra căreia este de datoria marketingului să intervină. trebuie rezolvate problemele legate de structura gamei de produse. deciziile ce se vor lua în privinţa celorlalte componente ale mixului de marketing.) sunt. În al doilea rând. definirea politicii de produs precede. la caracteristicile intrinseci. De aceea. merceologice ale acestuia (formă. evitându-se atât neacoperirea unor zone profitabile ale pieţei. care pot să conducă la efectul de canibalizare. preţul. ţinând cont atât de poziţia concurenţială a acesteia pe piaţă. În fine. greutate. o importanţă deosebită trebuind să se acorde componentei „imagine”. marca. serviciile acordate în legătură cu produsul).). mai întâi. În accepţiunea marketingului. dimensiuni.

acţiuni de promovare a vânzărilor. se poate vorbi despre mai multe categorii de imagine (figura nr. Întrucât conceptul de imagine joacă un rol fundamental. 9. publică şi personală a produsului în rândul consumatorilor. merchandising etc. În încercarea de a aborda ştiinţific acest subiect. apreciem că este necesară o trecere în revistă a principalelor categorii de imagine cu care se operează.1. definitoriu pentru întregul concept de marketing.  Imaginea produsului. şi care este o rezultantă a unui proces complex. servicii) a căror reprezentare mentală este esenţială. Categorii de imagine 75 . trebuie subliniat faptul că. 9. Comunicaţiile cu privire la produs sunt reprezentate de informaţiile pe care producătorul şi distribuitorii le transmit către cumpărătorii potenţiali (publicitate. în realitate. precum şi a componentelor imaginii. care semnifică sinteza reprezentărilor mentale de natură cognitivă. cu cât în marketingul public se operează preponderent cu produse intangibile (idei.). afectivă. Acest lucru este cu atât mai justificat.1): Obiectivele urmărite Imagine dorită Imagine efectivă Imagine recepţionată Imagine transmisă Figura nr. în care celelalte trei componente ale produsului ocupă un loc important.

de caracteristicile reale ale organizaţiei. o sinteză a imaginilor recepţionate la nivel individual. nu ar trebui să existe diferenţe între imaginea dorită şi imaginea transmisă. Imaginea unei organizaţii este un indicator de natură calitativă. la un moment dat.este imaginea pe care organizaţia ar vrea să o aibă în rândurile publicului.⇒ imaginea dorită . Principalele elemente componente ale imaginii sunt următoarele: ∗ notorietatea .este imaginea pe care fiecare persoană care aparţine grupului-ţintă şi-o formează despre respectiva organizaţie. în absenţa acesteia. ⇒ imaginea recepţionată . ale cărui componente sunt dificil de identificat şi de comensurat. datorită neînţelegerii exacte a tuturor faţetelor imaginii dorite sau a utilizării unor simboluri sau mijloace inadecvate. ⇒ imaginea transmisă (difuzată) . prelucrate la nivel public. organizaţii sau 76 . din diverse motive. a întregii campanii electorale. Aceasta este singura categorie de imagine care poate şi trebuie să fie studiată cu mijloace specifice cercetării de marketing. imaginea recepţionată poate fi distorsionată în raport cu cea transmisă. ea constituind baza conturării imaginii dorite şi. În realitate.este componenta cantitativă a imaginii (unii autori considerând-o chiar o caracteristică distinctă a unei mărci. la apariţia mai multor imagini.este imaginea pe care organizaţia o transmite. astfel. ⇒ imaginea efectivă (numită şi “imagine reală”) . În principiu. Se ajunge. ce ţin în special de capacitatea de înţelegere a persoanei în cauză şi de sistemul de valori al acesteia.este o regrupare. cel mai adesea prin intermediul unei agenţii de publicitate. Chiar dacă imaginea recepţionată nu ar trebui să fie diferită de cea transmisă. Ea diferă în funcţie de obiectivele urmărite şi nu se poate îndepărta prea mult de imaginea existentă sau. cu un pronunţat caracter subiectiv. ulterior. astfel de nesincronizări pot să apară.

750 menţionează şi A. cele trei tipuri de notorietate sunt: a) notorietatea spontană. c) notorietatea “top of mind”. între care diferenţele în privinţa nivelului comensurat al notorietăţii pot fi destul de semnificative.S.E. de exemplu “De care din următoarele instituţii de învăţământ superior din Bucureşti aţi auzit?”. pentru a continua exemplul de mai sus. ceea ce diferă fiind modalitatea de formulare a întrebării adresate respondenţilor. cum este “Care este prima instituţie de învăţământ superior din Bucureşti care vă vine în minte?”.S.-ul. aceştia urmând să menţioneze. înseamnă că notorietatea asistată a A. Dacă.E. În practică.E. din 1000 de persoane intervievate.persoane).-ul. b) notorietatea asistată.S. Unii autori consideră că notorietatea “top of mind” poate fi determinată luând în calcul primul nume menţionat în cazul notorietăţii spontane. Astfel.S. înseamnă că notorietatea “top of mind” a A. 450 menţionează A. în mod spontan. Respondenţilor li se adresează o întrebare închisă. În toate cazurile.E.-ului este de 75%.S. din 1000 de persoane intervievate. Respondenţilor li se adresează o întrebare deschisă. listă care cuprinde şi una-două denumiri fictive. numele respectivelor universităţi. În ceea ce ne priveşte.-ului este de 45%.S.-ului este de 90%. determinarea gradului de notorietate presupune efectuarea unei cercetări cantitative. apreciem că este mai corect ca 77 . introduse pentru a testa onestitatea şi/sau atenţia respondenţilor.-ul. din 1000 de persoane intervievate. 900 menţionează şi A. Dacă.E. urmată de o listă a respectivelor universităţi.E. Dacă. există trei tipuri de notorietate. înseamnă că notorietatea spontană a A. în marketingul public reprezentând procentul persoanelor care au auzit de organizaţia în cauză. Respondenţilor li se adresează o întrebare deschisă. de exemplu “Enumeraţi toate instituţiile de învăţământ superior din Bucureşti de care aţi auzit!”.

În cele mai multe cazuri (probabil. cu mai multe niveluri. ei asociază fiecărei organizaţii. Imaginea (reală sau efectivă) reprezintă o sinteză a imaginilor recepţionate. 78 .este o componentă preponderent cantitativă a imaginii.este acea componentă a imaginii care arată cât de distinctă este imaginea unei organizaţii în raport cu concurenţii săi. în special. care relevă cât de puternică este o anumită imagine. de care aminteam anterior). ci şi de ce este ea bună sau proastă. persoane etc.această variantă a notorietăţii să fie determinată în conformitate cu metodologia menţionată mai sus. care conturează o imagine mult mai complexă a acesteia. ea precizează cât de “centrată” este o anumită imagine. în mod conştient sau inconştient. îmbunătăţire care. care vizează conotaţiile existente în mintea persoanelor intervievate în legătură cu o organizaţie publică. Pentru specialistul în marketing este important nu doar să afle dacă imaginea unui candidat. care este conţinutul exact al imaginii respective. În realitate. prin utilizarea unor tehnici proiective de cercetare în cadrul unor cercetări calitative. “responsabilă” de această situaţie este mediatizarea puternică a problemei imaginii României în lume. de exemplu. Determinarea conţinutului imaginii este o problemă destul de delicată. este bună sau proastă. Numai aşa va avea posibilitatea de a acţiona în direcţia îmbunătăţirii imaginii. Intensitatea imaginii este un fel de indicator de dispersie a conţinutului imaginilor recepţionate. oamenii consideră imaginea ca un indicator liniar. un set de conotaţii.este o componentă preponderent calitativă a imaginii. nu este altceva decât o modificare într-un sens favorabil a conţinutului imaginii. între “foarte bună” şi “foarte proastă”. cu o instituţie publică etc. ∗ conţinutul imaginii . care se rezolvă. care poate fi situat pe o scală de tipul diferenţialei semantice. ∗ intensitatea imaginii . ∗ claritatea imaginii . de fapt.

ci şi trecutul acesteia. Dimensiunile gamei de produse sunt următoarele: lungimea gamei. respectiv. întrucât numărul de servicii cu care acestea operează este. Trecutul unei imagini este o componentă a imaginii actuale. mai multe linii de produse. sau/şi prin caracteristici. iar din evoluţia acesteia se pot desprinde concluzii privind tendinţele viitoare. ci mai multe. studierea evoluţiei unei imagini în timp presupune utilizarea unor cercetări în profil longitudinal în această direcţie. lărgimea gamei. trebuie plecat de la constatarea că. Analiza portofoliului de activităţi al întreprinderii este necesară pentru a putea constata unde se situează produsele proprii în raport cu cele concurente. Desigur. alcătuind o gamă de produse. În privinţa determinării gamei optime de produse şi a dimensiunilor acesteia. este important pentru specialistul în marketing să cunoască nu doar imaginea actuală a persoanei sau organizaţiei de care se ocupă.∗ istoricul imaginii . de regulă mai mic decât în cazul unei întreprinderi. în ce măsură sunt valorificate resursele întreprinderii şi oportunităţile pieţei. de regulă înrudite între ele. numărul de produse distincte din cadrul fiecărei linii de produse. asemănătoare”. numărul de produse distincte din cadrul întregii game de produse. respectiv. de regulă. fizice şi chimice. evoluţia sa în timp.în multe cazuri. întreprinderile nu realizează un singur produs. respectiv. adică „o grupă de produse înrudite prin satisfacerea unei nevoi publice. profunzimea gamei. care sunt 79 . În cadrul unei game de produse există. în imensa majoritate a cazurilor. O linie de produse are în componenţă produse omogene din punct de vedere al materiei prime sau al tehnologiei de fabricaţie. Problematica gamei de produse este mai puţin importantă pentru organizaţiile publice. numărul de linii de produse din cadrul gamei.

manuale. suporturi de curs etc. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv.. Corespunzător marii diversităţi de organizaţii publice existente. Calitatea acestui produs este strâns legată de pregătirea personalului medical. În cazul unui spital. vizează conceperea şi oferirea unui produs adaptat la aşteptările grupurilor-ţintă determinate şi ale societăţii în ansamblul său. propunând direcţii de acţiune pentru fiecare caz în parte. în concordanţă cu obiectivele organizaţiei. 80 . care pot sau nu să îmbrace caracter material: prelegeri. Principalele metode de analiză a portofoliului de activităţi al organizaţiei sunt: • Boston Consulting Group. care împart produsele întreprinderii în mai multe categorii.General Electric. în marketingul public. se recurge la utilizarea unor produse ajutătoare.2. • Arthur D. în funcţie de factori legaţi de atractivitatea pieţei şi forţa concurenţială a întreprinderii. seminare. şi natura produselor oferite este foarte diferită. 9. consultaţii.perspectivele pe care le au produsele din gama actuală şi ce strategii trebuie să fie adoptate în legătură cu ele. precum echipamentul de diagnosticare şi tratament sau medicamentele necesare. produsul principal este reprezentat de prestarea de servicii medicale destinate bolnavilor. dar şi de utilizarea unor bunuri materiale. examene. • McKinsey . Politica de produs a organizaţiilor publice Politica de produs. În continuare. vor fi prezentate câteva exemple de produse în diferite specializări ale marketingului public. În cazul unei instituţii de învăţământ. produsul principal este reprezentat de ansamblul serviciilor destinate îmbunătăţirii pregătirii profesionale a elevilor sau studenţilor şi asigurării unei educaţii corespunzătoare a acestora. Little.

(S. dar va acţiona şi pentru dezvoltarea unei atitudini favorabile acordării unui sprijin financiar mai substanţial în această direcţie în rândul populaţiei. În acest caz.E. pe lângă componentele acorporale menţionate în privinţa teatrelor. apărarea drepturilor minorităţilor de orice fel. Astfel. de exemplu) ar trebui să militeze pentru modificarea comportamentului sexual al grupurilorţintă vizate.A. o organizaţie care vizează apărarea drepturilor omului (Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului .D. orientate spre răspândirea unor idei şi modificarea unor comportamente.I.V. de exemplu) ar trebui să urmărească propagarea unor principii cum sunt cele privitoare la exercitarea dreptului la vot.C. cel mai adesea.Produsul principal al unui teatru este reprezentat de desfăşurarea de spectacole. ponderea componentelor acorporale fiind. fulare. întrucât principalele elemente care concură la calitatea produsului sunt intangibile: jocul actorilor şi ambianţa creată în sala de spectacol. prin transmiterea unor informaţii privind căile de răspândire a bolii şi posibilităţile de evitare a infestării cu H. în direcţia evitării contactelor sexuale cu parteneri ocazionali şi a utilizării prezervativului ca mijloc de protecţie. Organizaţiile non-guvernamentale sunt. ca element definitoriu al democraţiei. postere sau alte simboluri ale clubului respectiv. o persoană care dă zilnic 5000 de lei unor copii ai străzii ar putea fi convinsă 81 . al cărui principal produs este spectacolul oferit de jocul echipei. spectatorul având acces la fanioane. dar să şi desfăşoare o activitate de educaţie în această privinţă.S.L. foarte mare. ca şi pentru modificarea unor comportamente (de exemplu. de exemplu) va oferi ca produs principal servicii de îngrijire a copiilor fără adăpost. insigne. în acest caz.A. O organizaţie de luptă împotriva S..D. Foarte asemănătoare este şi situaţia unui club sportiv. O organizaţie filantropică care urmăreşte ocrotirea minorilor (“Salvaţi copiii!”. mai pot interveni şi unele componente corporale. denunţarea abuzurilor justiţiei şi a organelor de represiune etc..O.I.

încearcă să impună idei sau să modifice comportamente şi.să îşi schimbe acest obicei şi să doneze lunar 150. care conduce la înclinaţia de a reacţiona într-un mod prestabilit la evenimentele viitoare. lucruri.000 de lei unei organizaţii specializate. atitudini şi principii. acordând valoare şi finalitate opiniei sale. De exemplu. o caracteristică regăsită în cazul marii majorităţi a acestor produse este caracterul lor imaterial: organizaţiile publice oferă servicii. ideile sunt împărţite în trei categorii: opinii. în mod conştient sau inconştient. dacă este depistat suficient de devreme. De exemplu. gânduri sau evenimente. considerând că “scopul marketingului public este acela de a determina renunţarea la idei sau comportamente indezirabile şi/sau acceptarea unor noi idei sau comportamente. “produse” ce trebuie delimitate”. aducându-se ca argumente garanţia că banii vor fi folosiţi pentru nevoile reale ale copiilor şi nu pentru Aurolac. o persoană care gândeşte că “fumatul dăunează sănătăţii şi vreau să mă las de fumat” a făcut pasul de la opinie la atitudine. sau avantajele legate de menţinerea unui aspect mai salubru al oraşului). Ideile şi comportamentele sunt. oferă grupurilor-ţintă bunuri materiale. La rândul lor. pot conduce la manifestări sau acţiuni concrete. Atitudinile reprezintă o ierarhizare relativ durabilă a opiniilor. Totuşi. Opiniile reprezintă afirmaţiile unei persoane care. evoluţia cancerului poate fi stopată” reprezintă o opinie împărtăşită de un mare număr de persoane. deci. numai în puţine cazuri. o afirmaţie de genul “Cred că fumatul dăunează sănătăţii” sau “Cred că. şi care sunt introduse prin sintagma “Cred că …”. Acestea sunt rezultatul unor aprecieri pozitive sau negative cu privire la oameni. Aceste afirmaţii se referă la un fapt bine delimitat şi nu conţin vreo evaluare a acestuia. comportamente şi obiecte tangibile. 82 . Philip Kotler împarte produsele oferite de către organizaţiile publice în trei categorii: idei.

Dar. centura de siguranţă. în cel de-al doilea caz. sau cum este. ci comportamentul care se doreşte a fi implementat de aceste produse. o soluţie de rezolvare a 83 . nici spuma contraceptivă şi nici. De exemplu. chiar în această situaţie. cu totul diferit de cel existent. şi introducerea unui nou model de comportament . cum ar fi semnarea unei petiţii privind protejarea mediului înconjurător sau participarea la un marş de protest organizat de sindicat. pe de altă parte. în cazul campaniilor de planificare familială. în cazul campaniilor de creştere a securităţii rutiere. comportamentele. principii”. Cea de-a treia categorie de produse oferite de organizaţiile publice este reprezentată de unele obiecte tangibile. cum ar fi renunţarea la fumat sau utilizarea prezervativelor pentru evitarea sarcinilor nedorite. Pentru a înţelege mai bine relaţia dintre aceste trei categorii de idei. nici prezervativul. unele atitudini şi doar câteva. interesantă este opinia pe care Milton Rokeach o exprima în felul următor: “Un om are o multitudine de opinii. pilulele anticoncepţionale. opinii care ocupă un loc central în sistemul global de opinii al unui om. Kotler distinge între acţiuni nerepetitive. sau cu privire la dezirabilitatea sau indezirabilitatea unei anumite situaţii. cineva care consideră că “fumatul dăunează sănătăţii şi toţi fumătorii trebuie să renunţe la acest obicei” ridică atitudinea sa la rang de principiu. iar. el reprezintă un mijloc de satisfacere a unor necesităţi sau aşteptări ale grupului-ţintă. cum sunt. Kotler subliniază caracterul bivalent al produsului în marketingul public: pe de o parte. produsul de bază pe care îl oferă organizaţia publică nu este nici pilula anticoncepţională. de exemplu. puţine. În privinţa celei de-a doua categorii de produse.Principiile reprezintă acele opinii cu caracter general cu privire la felul în care trebuie să acţioneze sau să nu acţioneze persoana respectivă. centura de siguranţă. prezervativele sau spumele contraceptive.

2.2.unei probleme a grupului-ţintă respectiv. dar care priveşte întreaga societate. Ideea este reprezentată în figura 9. mai bun decât alte mijloace de rezolvare probleme creat ca Produsul organizaţiilor sociale creat ca mijloc de rezolvare a unei a grupului-ţintă mijloc de îndeplinire a unei dorinţe / aşteptări / nevoi alte mijloace de îndeplinire a mai bun decât Figura 9. Rolul produsului în marketingul social 84 .

numeroase studii efectuate demonstrează că în mintea cumpărătorului există o corelaţie mai puternică între imaginea de marcă a produsului sau serviciului şi calitatea acestuia. dată fiind flexibilitatea mai redusă a preţului . vom încerca o analiză a legăturilor existente. Preţul se găseşte într-o relaţie strânsă cu produsul sau serviciul. se apreciază că rolul preţului este modest în combinaţia mixului. între preţ şi celelalte trei componente ale mixului: produsul. cu atât cumpărătorul va considera că produsul este de o calitate superioară. distribuţia şi comunicaţia promoţională. Din această cauză.Capitolul 10. se poate afirma că între calitatea percepută a unui produs şi preţul acestuia există o relaţie de proporţionalitate directă: cu cât preţul unui produs sau serviciu este mai ridicat. “în general. Politica de preţ 10. aşa cum sunt ele percepute de către consumator. fiind una dintre componentele acorporale ale acestuia. În concluzie. de regulă. Pornind de la această stare de fapt.preţ. dacă o marcă beneficiază de o imagine bună. deosebit de important.1. ea poate şi trebuie să fie vândută la un preţ superior produselor 85 .şi deci posibilităţile mai limitate ale firmei de a-l manevra . decât între preţ şi calitate. al cărui rol este. este important să fie reliefate relaţiile calitate . În această calitate. subliniind felul în care preţul poate să intervină în formularea unui mix de marketing coerent şi eficient. În privinţa relaţiei calitate .preţ şi imagine de marcă .preţ. modificările eventuale ale preţului acesteia nu vor avea decât un efect minor asupra perceperii calităţii.în comparaţie cu celelalte variabile ale mixului”. preţul se constituie într-un motiv de cumpărare sau de necumpărare a produsului sau serviciului. Locul politicii de preţ în mixul de marketing al întreprinderii În literatura de specialitate. De asemenea. din perspectivă de marketing. În cazul în care cumpărătorul are o imagine bună despre o anumită marcă.

concurente. În vederea stabilirii nivelului preţului – criteriul strategic cel mai important . Legăturile dintre preţul unui produs şi distribuţia acestuia vizează în special felul în care ambele componente ale mixului contribuie la crearea imaginii produsului. din perspectiva marketingului. Întreprinderea stabileşte nivelul preţului calculând costurile necesare şi adăugând o anumită marjă de profit. se pot pierde oportunităţi (când 86 . dar la intervale rare de timp. în funcţie de segmentele de clienţi – bilete la tarif normal pentru majoritatea călătorilor R. Dimpotrivă. prin prisma afirmaţiei făcute mai devreme. întreprinderea trebuie să ia decizii în legătură cu nivelul preţurilor (preţuri înalte sau joase. Raportul dintre preţ şi politica de comunicaţie promoţională trebuie privit.T. cu o bună notorietate şi imagine. în maniera practicată de magazinele de tipul „totul la 10 lei”) şi mobilitatea preţurilor (sunt dezirabile majorări substanţiale.A. în funcţie de imaginea dorită a produsului – de lux sau banal). unei mărci având o imagine necorespunzătoare nu i se poate îmbunătăţi calitatea percepută de consumatori prin fixarea preţului de vânzare peste preţurile concurenţei. ce efecte au reducerile temporare de preţ. diversitatea preţurilor practicate pentru produsele din gamă (niveluri diferite ale preţului unui produs. sau majorări dese. sau gratuitate pentru pensionarii cu venituri mici – sau preţuri identice pentru mai multe produse. dar de mică amploare. nu este şi cea mai bună.se poate apela la una sau mai multe din variantele următoare:  orientarea după costuri. şi anume că există o relaţie mai puternică între marcă şi calitatea percepută decât între preţ şi calitate. în primul rând. Pe de o parte. chiar dacă aceasta presupune cheltuieli promoţionale suplimentare. din punct de vedere economic şi al imaginii). Din perspectivă strategică. Concluzia care se impune este aceea că întreprinderile producătoare sunt interesate să îşi construiască mărci puternice. abonamente cu reducere 50% pentru elevi şi studenţi.. Deşi este metoda cea mai folosită în întreprinderile româneşti.B.

marja de profit – de altfel, aleasă în mod subiectiv – este prea mică) sau produsul poate fi transformat într-unul nevandabil (când marja de profit este prea mare), iar, pe de altă parte, nu se ia în nici un fel în consideraţie impactul preţului asupra percepţiei consumatorului, pus în situaţia de a alege între mai multe mărci ale aceluiaşi produs, sau chiar între produse diferite. Desigur, preţul unui produs trebuie să fie mai mare decât costurile care l-au generat, dar asta nu înseamnă că trebuie stabilit în mod arbitrar cu cât să fie mai mare.  orientarea după concurenţă. Întreprinderea analizează preţurile practicate de concurenţă pentru produse similare şi stabileşte, pentru produsele proprii, un preţ mai mic sau mai mare decât cele existente pe piaţă, în funcţie de poziţionarea dorită. Acesta este un proces permanent, întreprinderea reacţionând rapid la eventualele modificări de preţ ale concurenţei. Deşi mai rar folosită în România, aceasta este metoda cea mai des utilizată de firmele americane şi vest-europene, întrucât ţine cont de situarea produsului în contextul universului său concurenţial.  orientarea după cerere. Întreprinderea stabileşte preţul produsului în funcţie de suma de bani pe care cumpărătorul este dispus să o plătească pentru achiziţionarea acestuia. Această sumă poate fi determinată fie prin experimente care să pună în evidenţă elasticitatea cererii în funcţie de preţ, fie printr-o cercetare directă efectuată în rândul cumpărătorilor potenţiali, utilizând metoda preţului psihologic. Fiind o modalitate mai laborioasă şi mai costisitoare de stabilire a nivelului preţului, este mai puţin folosită, atât în România, cât şi în străinătate, deşi, în principiu, este metoda cea mai apropiată de spiritul marketingului. În practică, este necesar să se ţină cont de toate cele trei elemente – costuri, concurenţă, cerere – în stabilirea nivelului preţului unui produs.

87

10.2. Politica de preţ a organizaţiilor publice Deşi preţul este văzut, cel mai adesea, în marketingul clasic, drept o sumă de bani care trebuie plătită pentru a achiziţiona un produs, generalizând sensul acestei noţiuni se poate spune că preţul nu este altceva decât contraprestaţia beneficiarului pentru achiziţionarea unei promisiuni. Întradevăr, această contraprestaţie îmbracă, cel mai adesea, formă bănească, dar acest lucru nu este neapărat necesar. În privinţa marketingului public, preţul practicat de către organizaţiile publice reprezintă contraprestaţia efectuată de către beneficiarul acestor activităţi. Această contraprestaţie constituie echivalentul ideilor, serviciilor şi bunurilor oferite şi poate îmbrăca formă monetară sau nemonetară. Doi specialişti germani, Hasitschka şi Hruschka, identifică următoarele patru categorii de contraprestaţii pe care le pot solicita organizaţiile publice, ţinând cont de natura (directă sau indirectă) a acestor contraprestaţii şi de caracterul lor monetar sau nemonetar: ⇒ contraprestaţii directe pentru acoperirea unor costuri : de exemplu, taxele practicate în învăţământul superior privat; ⇒ contraprestaţii directe imateriale: de exemplu, mulţumirile (recunoştinţa) adresate de către o persoană cu handicap locomotor unei organizaţii caritabile care i-a facilitat obţinerea unui cărucior; ⇒ contraprestaţii indirecte pentru acoperirea unor costuri: de exemplu, partea din taxele şi impozitele plătite la bugetul statului destinată acoperirii unor cheltuieli legate de sănătate, cultură, învăţământ, siguranţă publică etc.; ⇒ contraprestaţii indirecte imateriale: de exemplu, pentru o organizaţie ecologistă, satisfacţia generată de formarea unei conştiinţe ecologice în rândurile populaţiei.

88

Înainte de fixarea preţului pentru produsele sau serviciile sale, organizaţia publică trebuie să decidă asupra a ce urmăreşte să obţină prin preţ. Ea poate să aleagă dintre următoarele obiective de preţ:  obţinerea de surplus (eficientizarea activităţii organizaţiei): totalul veniturilor sa depăşească totalul costurilor;  recuperarea totală sau parţială a costurilor;  supravieţuirea organizaţiei, în special, prin atragerea de fonduri de la subscriptori;  utilizarea maximă de către clienţi a serviciului oferit (în cazul muzeelor, bibliotecilor, parcurilor tematice etc.). În cazul majorităţii organizaţiilor publice, noţiunea de preţ diferă de preţul produselor comercializate de către întreprinderi. În primul rând, în mod logic, preţul devine mai puţin important atunci când scopul organizaţiei nu este obţinerea profitului. În al doilea rând, preţul este considerat neimportant pentru că, de multe ori, organizaţiile publice se adresează cu produsele şi serviciile lor unor grupuri-ţintă defavorizate, iar produsele sau serviciile se oferă gratuit sau au un preţ modic. De aceea, multe organizaţii nici nu includ preţul în strategiile lor de marketing, motivând prin inexistenţa unei contraprestaţii din partea clientului şi considerând că funcţia de bază a organizaţiilor publice este tocmai de a-i ajuta pe cei care nu îşi pot permite să plătească. În realitate însă, produsele sau serviciile furnizate către clienţi sunt rareori gratuite, chiar dacă preţul plătit de aceştia îmbracă, în cele mai multe cazuri, o formă nemonetară. Deseori clientul plăteşte - sub forma prestării unei munci, pierderii unei părţi din timpul său liber sau poate suportării unui tratament de o calitate îndoielnică, tocmai ca o consecinţă a inexistenţei unei contraprestaţii băneşti. De exemplu, copii săraci cărora organizaţiile le donează haine „second hand” plătesc un preţ psihologic în situaţia în care colegii le ridiculizează aceste haine. Unele organizaţii care luptă împotriva
89

nu apelează aproape niciodată la orientarea după concurenţă. iar preţul este exprimat într-o manieră cvasicomercială sau poate îmbrăca forma unor taxe. se folosesc mult mai des de orientarea în funcţie de cerere. policlinicile private trebuie să determine taxele pe care le vor percepe pentru analize şi tratamente. problemele ce trebuie rezolvate sunt similare celor din sfera lucrativă. adaptând preţul la posibilităţile grupului ţintă vizat. cotizaţii etc. sau a altor prestaţii ce constituie obiectul lor de activitate. fixe sau marginale) şi care se străduiesc să le limiteze sau să realizeze o corelaţie între acestea şi preţul plătit de către grupul-ţintă vizat. Spre deosebire de întreprinderi. universităţile particulare trebuie să stabilească cât de mare să fie taxa şcolară. cluburile sportive sau teatrele trebuie să decidă asupra preţului biletului de intrare. De asemenea. În aceste cazuri.. Aceste obiective subliniază importanţa utilizării eficiente a resurselor disponibile. organizaţiile publice utilizează mult mai rar costurile de producţie drept criteriu de stabilire a nivelului preţului. În plus. în schimb. creşterea numărului de 90 . având în vedere două soluţii: practicarea unui anumit preţ pentru grupurile-ţintă vizate şi a unui alt preţ pentru celelalte persoane interesate de achiziţionarea produselor sau serviciilor respective. soluţia optimă fiind determinată de obiectivele de marketing ale organizaţiilor. Puţine sunt organizaţiile care identifică diversele categorii de costurile (totale. de cele mai multe ori din necesitatea acoperirii costurilor de furnizare a acestora. datorită neglijării aspectelor economice de către managementul acestora.alcoolismului sau drogurilor doresc o participare activă din partea clienţilor lor şi le solicită acestora o puternică voinţă de a se vindeca. variabile. Există şi organizaţii publice care oferă produse şi servicii comerciale. organizaţia poate să opteze pentru o strategie de diversificare a preţurilor. De exemplu. o problemă majoră cu care se confruntă numeroase organizaţii publice constă în dificultatea cunoaşterii costurilor efective ale produselor sau serviciilor oferite grupurilor-ţintă. Muzeele.

91 . chiar dacă aceste facilităţi vor fi date în folosinţă după ce studenţii în cauză vor fi absolvit facultatea. ci din taxele studenţilor.studenţi într-o universitate nu conduce în mod obligatoriu la reducerea taxelor de şcolarizare. după cum construirea unor noi spaţii de învăţământ sau de cazare pentru studenţi nu este finanţată din fonduri atrase de la subscriptori.

Se poate spune. până la intrarea în sfera consumului. Conţinutul politicii de distribuţie Cea de-a treia componentă a mixului de marketing.1. prin cele mai adecvate şi eficiente mijloace. lanţul proceselor operative la care sunt supuse mărfurile în drumul lor către consumator. cumpărare. Distribuţia este sfera economică având cea mai largă arie de cuprindere (conţinutul noţiunii de distribuţie este mai larg decât. în momentul şi locul dorite de către cumpărători. d.) care marchează trecerea succesivă a mărfurilor de la un agent economic la altul. 92 . Elementele componente ale distribuţiei sunt următoarele: a. că distribuţia se referă la totalitatea activităţilor economice care au loc pe traseul parcurs de marfă între producător şi consumatorul final. care acoperă spaţiul şi timpul dintre producţie şi consum. întreprinderea producătoare urmăreşte existenţa produselor sale într-un număr corespunzător de puncte de vânzare. „circulaţiei mărfurilor” sau „comercializării mărfurilor”). concesiune. consignaţie etc. dotări. „traseul” pe care îl parcurg mărfurile până ajung la consumator. politica de distribuţie. personal) care participă la realizarea acestor procese şi operaţiuni. vizează direcţionarea produselor. alcătuind ceea ce se numeşte un canal de distribuţie. ansamblul operaţiunilor (vânzare. aparatul tehnic (reţea de unităţi. de la producător la consumator. c. de exemplu. a căror imagine în rândul cumpărătorilor potenţiali să fie compatibilă cu imaginea dorită pentru respectivele produse. distribuţia fizică a acestora. cel al „mişcării mărfurilor”. diferitele tipuri de intermediari şi consumatorul participă la deplasarea mărfurilor de-a lungul acestui traseu. 11. b. Politica de distribuţie 11. Producătorul. În marketingul clasic.Capitolul nr. respectiv. deci.

reflectând transferul dreptului de proprietate asupra acestuia. de la cumpărător către producător. Fluxul titlului de proprietate. adică schimbarea sensului fluxului produselor. prin urmare. preambalare. cum sunt cele de expediere. contractul etc.Distribuţia se referă. desigur. El implică participarea activă atât a vânzătorilor. datorită unor defecte sau incompatibilităţi. de exemplu) sau în situaţia în care produsul este transportat într-un 93 . la activităţi ale unei mase largi şi eterogene de unităţi. Distribuţia inversă este prezentă în cazul ambalajelor sau al altor materiale returnabile. astfel încât sensul acestui flux este bilateral. ca şi în situaţia în care produsul este restituit producătorului. Aceste fluxuri sunt următoarele: Fluxul produselor („distribuţia fizică”) se referă la mişcarea efectivă a acestora de la producător la consumator. Există. fără a înregistra şi o mişcare fizică (el rămânând. în etapele succesive ale procesului de distribuţie. în situaţia în care produsul îşi schimbă proprietarul. însoţeşte. produsul. Fluxul negocierilor (al tranzacţiilor de piaţă) precede şi pregăteşte fluxul produselor. în continuare. comanda. Desfăşurarea negocierilor comerciale se concretizează în elaborarea unor documente. cât şi a cumpărătorilor. recepţie cantitativă şi calitativă. şi posibilitatea ca între fluxul produsului şi cel al titlului de proprietate să apară diferenţe. O analiză a conţinutului distribuţiei evidenţiază existenţa a cinci fluxuri paralele între momentul producţiei şi cel al consumului unui anumit produs. etalare etc. oferta. depozitat. aparţinând mai multor sfere economice. Acest flux cuprinde o serie de operaţiuni. la sistemul de relaţii care intervin între agenţii de piaţă. cu fiecare operaţiune de vânzare-cumpărare. sortare. păstrare. cel mai adesea. la circuitul fizic şi economic al mărfurilor. Un caz particular este reprezentat de distribuţia inversă. cum sunt cererea de ofertă. transport. depozitare.

 alcătuirea sortimentului comercial. cumpărătorilor potenţiali. de asemenea.alt loc. Fluxul promoţional cuprinde ansamblul mesajelor şi informaţiilor adresate pieţei. fără a-şi schimba proprietarul (produsele depuse spre vânzare în consignaţie. Consumul se desfăşoară în alte spaţii decât producţia. prin utilizarea cercetărilor de marketing. al cărui interes este de a putea alege dintre produsele similare realizate de mai mulţi producători. Acest flux este unul descendent.). distribuitorii. în legătură cu produsele care formează obiectul distribuţiei. pentru operaţiunile desfăşurate. Comercianţii. precum şi un flux al asigurării riscului. captează informaţii din avalul procesului de distribuţie (informaţii cu privire la evoluţia vânzărilor. fie ei angrosişti sau detailişti. în multe cazuri. primesc partizi mari de mărfuri de la diferiţi 94 . în principal. dar sensul de circulaţie a acestora este unul ascendent: întreprinderea producătoare şi. şi consumator. iar mărfurile trebuie deplasate până la locul de consum. Concret. al cărei interes este de a vinde cantităţi cât mai mari de produse de acelaşi fel. cu mesajele promoţionale difuzate de către distribuitori. mişcarea stocurilor. pe parcurs. de exemplu). având ca punct de plecare întreprinderea producătoare şi îmbogăţindu-se. Distribuţia joacă un rol de „tampon” între producţie. imaginea consumatorilor în privinţa produselor etc. informaţii ce vor fi folosite în luarea deciziilor privind perfecţionarea procesului de distribuţie. cu elemente de ordin imaterial (mesaje şi informaţii). principalele aspecte în privinţa cărora distribuţia îşi aduce o contribuţie esenţială sunt următoarele:  transportul mărfurilor de la producător la consumator. al plăţilor (decontărilor) pentru produsele care îşi schimbă proprietarul. Fluxul informaţional operează. Transferul titlului de proprietate antrenează şi un flux al finanţării.

întreţinerea şi repararea acestuia.  prestarea de servicii comerciale. permite punerea de acord a producţiei cu cererea. ultima verigă a canalului de distribuţie. le sortează şi oferă consumatorului final posibilitatea de a avea un acces facil la mărfurile respective. Distribuitorii cumpără de la producători. Intermediarii joacă. joacă un rol esenţial în promovarea imaginii produselor şi în informarea cumpărătorilor. cum ar fi livrarea la domiciliu. În acelaşi timp. Produsele trebuie să se afle la locul potrivit. cel mai adesea. ea vizează două aspecte: stabilirea de către întreprinderea producătoare a canalelor de distribuţie şi a formelor de distribuţie pe care le va utiliza pentru comercializarea produselor sale şi 95 . efectuată la diferite niveluri ale distribuţiei. distribuitorii oferă servicii specializate. în perioada de garanţie şi chiar după încheierea acesteia. asumându-şi riscul de comercializare a respectivelor produse. care este. distribuitorii pot reprezenta o sursă de informaţii foarte utile pentru producători. informaţiile şi sfaturile furnizate de către vânzători. este foarte largă şi eterogenă. ca variabilă a mixului de marketing. în timp şi spaţiu. instalarea produsului.  stocarea produselor. Stocarea. În multe cazuri.producători. fără ca aceştia să mai fie obligaţi să aştepte până când produsele vor fi cumpărate de consumatorii finali. activităţile de merchandising şi de publicitate la locul vânzării sunt tot atâtea modalităţi prin care distribuitorul intervine în modul de percepţie a produsului de către cumpărător.  informarea consumatorilor şi producătorilor. afişarea preţurilor. magazinul.  finanţarea producţiei. un rol de regulator. În esenţă. esenţial pentru buna funcţionare a economiei. Ei asigură plata rapidă a producătorilor. însă. Distribuitorii şi. Imaginea magazinului. în special. Problematica distribuţiei. deci. la momentul potrivit şi în cantităţi corespunzătoare nevoilor de consum.

În acelaşi timp.2. adică. De exemplu. Datorită caracterului preponderent intangibil al produselor oferite de către organizaţiile publice. al elementelor de decor etc.. caracteristicile politicii de distribuţie în marketingul public sunt foarte asemănătoare cu cele întâlnite în marketingul serviciilor. neconvenţionale. în ultimă instanţă. distribuţia fizică a mărfurilor. unele dintre activităţile de distribuţie au şi un pronunţat caracter promoţional. ◊ distribuţia fizică a spectacolului: transportul actorilor. spectacol play-back. invitarea unei trupe de actori şi asigurarea deplasării acestora etc. în locul şi la momentul dorite de către acestea. ansamblul proceselor operative prin care mărfurile trec succesiv. un teatru trebuie să rezolve următoarele probleme legate de politica de distribuţie a unui spectacol. este vorba despre punerea la dispoziţia acestor grupuri-ţintă a unor idei. cotidiene etc.. respectiv. ◊ alegerea locului de desfăşurare a spectacolului şi asigurarea unui cadru ambiental corespunzător: crearea în sala de spectacol a unei atmosfere intime. ca şi în marketingul clasic. în funcţie de specificul reprezentaţiei.asigurarea funcţionării optime a acestora şi. foarte multe puncte în comun. În esenţă. adaptare pentru televiziune. pentru a ajunge la cumpărători. bunuri şi/sau servicii corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ. 11. Politica de distribuţie a organizaţiilor publice Politica de distribuţie a organizaţiilor publice se referă la ansamblul deciziilor şi activităţilor privind procesul schimburilor desfăşurate între organizaţie şi grupurile-ţintă vizate de aceasta. astfel încât mesajul spectacolului să fie recepţionat în cele mai bune condiţii de către spectatori: ◊ alegerea modalităţii de desfăşurare a reprezentaţiei: spectacol live. în cazul în care spectacolul se desfăşoară într-o altă localitate. 96 .. teatru radiofonic. distribuţia şi promovarea unei idei având.

◊ distribuţia accesului la spectacol: oferirea de invitaţii gratuite. Distribuţia directă este tipică pentru aceste organizaţii. De exemplu. un partid politic sau o universitate pot angaja o firmă specializată în fundraising. prin experienţa. uneori este nevoie de un intermediar. în mod normal. Organizarea unui sistem de distribuţie de către o organizaţie publică implică două sarcini.. activitatea de vânzare necesită un contact direct între personalul de vânzare şi client. cea mai importantă. 97 . în alte puncte de vânzare. Canalele de distribuţie folosite de organizaţiile publice sunt. înregistrarea şi comercializarea unor casete video etc. preferând să nu apeleze la intermediari. contactele şi specializarea acestora în domeniul respectiv. un teatru poate apela la agenţi de bilete independenţi. Scopul folosirii intermediarilor este de a realiza o distribuţie mai eficientă şi de a maximiza veniturile. vânzarea de bilete (de la casa de bilete a teatrului. probabil. În cele mai multe cazuri. simple şi scurte. Sau. aceste organizaţii oferă un serviciu şi. ce decurg din serviciul principal pe care-l oferă. Unele organizaţii publice au un program de marketing separat pentru vânzarea bunurilor conexe. Totuşi. Deoarece un serviciu este intangibil. multe muzee sau parcuri tematice au magazine de desfacere cu amănuntul pentru asemenea produse. Una este stabilirea unor canale de distribuţie spre subscriptori (în amonte) şi spre clienţi (în aval). prin intermediul unor agenţi de vânzări). şi. intră în contact direct cu cele doua pieţe. este stabilirea unui sistem de distribuţie fizică pentru a ajunge la cele două pieţe. de aceea. vânzarea drepturilor de transmisie la televiziune. A doua sarcină. pentru a creşte mărimea contribuţiilor. pentru a mări numărul de bilete vândute şi pentru a le face disponibile tuturor clienţilor potenţiali. De exemplu.

cât şi pe subscriptori. pentru ca acestora să le fie cât mai uşor şi convenabil să-şi ofere sprijinul. esenţialul politicii de distribuţie este reprezentat de prezenţa fizică a candidatului în toate locurile unde se petrece ceva important (probleme. se măsoară tensiunea etc.). Uneori. dacă un sponsor oferă o sponsorizare în natură. destinat cu prioritate persoanelor în vârstă şi copiilor. trebuie găsite cele mai potrivite modalităţi pentru ca mesajele. aceştia trebuie. injecţii. Şi unele spitale au unităţi mobile pentru îngrijirea sănătăţii. colectarea şi transportul produselor oferite trebuie să se realizeze cu minimum de costuri şi într-un interval de timp cât mai scurt. Atunci când amplasarea locului unde se prestează serviciul nu poate fi optimă. prin corespondenţă. universităţile oferă cursuri la distanţă. bibliotecile publice au mai multe filiale în acelaşi oraş sau un serviciu de „bibliomobil”. De exemplu. întâlniri. Produsul fiind reprezentat de candidat şi de ideile acestuia. aceasta fiind tot o metodă modernă de distribuţie. o organizaţie publică poate deschide filiale în alte zone. De exemplu. în multe cazuri. De exemplu. în care se fac analize. pentru a beneficia de serviciile sau de produsele oferite. în funcţie de posibilităţile şi interesele sale. În marketingul electoral. Mai ales în ultimul timp. un muzeu. 98 . Amplasamentul organizaţiei este important în principal pentru clienţi. o expoziţie sau un parc tematic amplasate mai puţin convenabil ar putea oferi servicii de transport pentru clienţii potenţiali. evenimente.Distribuţia fizică are ca principală formă de manifestare în cazul a numeroase organizaţii publice amplasarea sediul într-un loc unde poate contacta eficient atât pe clienţi. Organizaţia trebuie sa fie cât mai accesibila potenţialilor subscriptori. să se deplaseze la sediul organizaţiei. pentru a fi mai accesibilă potenţialilor clienţi de acolo. locuri publice foarte frecventate etc. serviciile sau produsele destinate grupurilor-ţintă să ajungă în bune condiţii la aceştia. deoarece.

din considerente de eficienţă.cea mai convingătoare formă de distribuţie este contactul direct între produs (candidat) şi beneficiarii acestuia (alegători). utilizarea mass media pentru distribuţia produsului electoral (candidatul şi ideile sale) este o soluţie care s-a impus cu autoritate în ultimele decenii. De asemenea. 99 .

căci.1. Or. Strategia promoţională în administraţia publică include acţiuni centrate. cât şi în mijloacele de promovare utilizate. Acest lucru corespunde unei evoluţii recente. modul de realizare a acestora. Din experienţa occidentală rezultă că personalul este adesea mai sensibil la comunicaţia externă decât cetăţenii. Pentru a exemplifica. În cea mai mare parte. atât în ceea ce priveşte conţinutul activităţilor. cum toată lumea trebuie să respecte legea. amintim cazul „Monitorului Oficial” care reprezintă un organ şi de publicitate. Specificitatea serviciilor publice îşi pune amprenta asupra politicii promoţionale. în prezent. Comunicaţia internă şi externă nu pot fi izolate şi nici despărţite în mod rigid. se fac referiri la calităţile şi rolul personalului în cadrul procesului de prestare. Conţinutul activităţilor desfăşurate se referă la „substanţa” comunicaţiilor. Ea creează în rândurile funcţionarilor publici un sentiment de apartenenţă. Cele interne sunt îndreptate spre cetăţenii aflaţi la faţa locului. precum şi spre diferitele categorii de personal (funcţionari publici). iar cele externe către acele colectivităţi-ţintă pe care organizaţia administrativă doreşte să le informeze şi să le influenţeze. pe tema comunicării externe.Capitolul 12. mai ales în situaţiile în care prin comunicaţiile externe. timp îndelungat. precum şi în succesul organizaţiei în satisfacerea exigenţelor cetăţenilor. Conceptul de promovare a serviciilor publice Promovarea serviciilor publice urmăreşte informarea reală şi operativă a cetăţenilor-clienţi potenţiali. organizaţiile publice nu consideră că ar avea misiunea să-şi dezvolte comunicarea. Politica de promovare 12. precum şi formarea şi menţinerea unor relaţii pe termen lung cu aceştia. legătura cu segmentul de consumatori etc. şi de informare. sectorul public a considerat că această comunicare este de ordin administrativ. 100 . promovarea se realizează prin intermediul comunicaţiilor.

mesajele transmise trebuind să conţină o reprezentare cât mai fidelă a realităţii. . Folosirea excesivă a tehnicilor publicitare. eventual. În cazul administraţiei publice. motiv pentru care campania aşa-zisă de promovare trebuie să fie o acţiune de informare corectă a publicului larg despre: . precum şi deturnarea promovării publice către anumite interese electorale. . sporind neîncrederea populaţiei în administraţie. Promovarea / comunicarea publică ce se îndepărtează de realitate. este normal ca publicul să aibă cunoştinţe despre ce se desfăşoară în interiorul organizaţiilor statului.Promovarea unei imagini pozitive (dezirabile) constituie un element esenţial al afirmării organizaţiei de administraţie publică. 101 . de adevăr. va pierde orice autenticitate.succesele şi. cu efecte negative în ce priveşte imaginea organizaţiei şi eficacitatea acţiunilor întreprinse.metodele folosite în activitatea de aplicare a legii.obiectivul şi sarcinile organizaţiilor publice. particulare. după un anumit orar sau periodic. . cazurile mai deosebite finalizate cu ajutorul cetăţenilor. în cadrul unor emisiuni distincte. Prin acţiunile de promovare se configurează o imagine a organizaţiei de administraţie publică. Autenticitatea mesajelor emise de organizaţiile publice se impune în relaţia acestora cu cetăţenii. Activitatea de promovare / informare trebuie să se desfăşoare regulat. relaţie care este firesc să se întemeieze pe încredere şi respect reciproc. obiectiv important al strategiei de marketing al organizaţiei.dificultăţi întâmpinate în muncă. apelând pentru aceasta la mijloacele de informare în masă cu cea mai mare audienţă.atribuţiile acestora conferite prin lege. . ar avea drept consecinţă deformarea realităţii prezentate.

acordând o atenţie deosebită conţinutului mesajelor. imaginile duc la susţinerea.). modalităţilor de realizare a acţiunilor promoţionale. Eficacitatea unei acţiuni promoţionale presupune determinarea unui obiectiv clar. cerinţe. Imaginea organizaţiei publice Prin imagine se înţelege reprezentarea care s-a format ca o sumă de credinţe. mai multe categorii de imagini: • imaginea organizaţiei de administraţie publică. modificarea sau respingerea unei idei şi au o influenţă puternică asupra comportamentului uman. credinţele. funcţionar public) oro a unei organizaţii (de exemplu primărie. ipoteze. mijloacelor alese pentru transmiterea mesajului. Există. atitudini. prejudecăţi.2. între cetăţeni şi organizaţii. ca şi în atragerea investitorilor economici. la un grup de oameni sau în cadrul opiniei publice. convingerile. Adevărate sau false. comportamentul şi acţiunile oamenilor în mediul social şi nesocial. tipului de limbaj folosit. creatori de locuri de muncă şi plătitori de taxe şi impozite locale. între organizaţii şi organizaţii. Imaginea joacă rolul de mediator între oameni şi organizaţii. pozitive sau negative. asupra unei persoane (de exemplu. specific. presupuneri (aşteptări). în funcţie de grupul de cetăţeni vizaţi prin acţiunea respectivă. organizaţiile publice recurg la diverse tehnici de promovare. pentru a determina utilizarea acestora de către cetăţeni. după cum sugerează şi definiţia mai sus consemnată. 102 . orientând opiniile. atitudinile. 12. opinii.Pentru a face cunoscută existenţa serviciilor publice. Nu trebuie neglijat nici faptul că acţiunile de promovare a serviciilor publice locale au un rol important în obţinerea de resurse financiare. prefectură etc. experienţe. mentalităţi. Forţa imaginilor rezidă în aceea că ele se impun în procesul comunicării.

ea este într-o continuă şi rapidă schimbare. puncte. deosebit de utile. concomitent cu modificarea orarelor serviciilor publice în funcţie de particularităţile locale. prefect. Crearea de imagini nu este o activitate sporadică. în acest sens. preşedinte. se pot căuta soluţii ca discuţiile între funcţionari şi cetăţeni să fie mai conviviale. mai personalizate. Marketingul are ca obiectiv construirea şi gestionarea imaginii organizaţiei de administraţie publică. reamenajarea localurilor acestora pentru a evita cozile (sau pentru a le face mai suportabile). informaţiile furnizate. care orientează cererile sau le rezolvă pe loc. • imaginea unui oficial (primar. cu orientare tot mai accentuată către cetăţean. Imaginea organizaţiei publice este determinată şi de reprezentarea pe care aceasta o generează în raporturile cu celelalte organizaţii din sectorul public sau cu partenerii instituţionali. modul de funcţionare şi organizare a organizaţiilor publice (centrale şi locale). unui manager din serviciul public. în practică. preşedinte de consiliu judeţean etc.• imaginea serviciilor publice.). cu deschiderea de birouri. La îmbunătăţirea imaginii organizaţiilor administraţiei publice pot contribui acţiuni precum: renovarea. ministru. • imaginea unui serviciu din cadrul organizaţiei administrative. ci una continuă. cu punerea la dispoziţia cetăţeanului a fotocopiatoarelor. Este necesar ca reprezentanţii organizaţiei de administraţie publică să comunice în fiecare moment şi să se îngrijească de imaginea acesteia. centre de primire. La crearea acestei imagini concură mai mulţi factori care au în vedere ansamblul mesajelor transmise. ideile şi tehnicile marketingului fiind. astfel încât opinia 103 . Cât priveşte imaginea de ansamblu a serviciilor publice. de timbre. a distribuitoarelor de vignete.

Imaginea organizaţională presupune respectarea anumitor cerinţe care vizează coerenţa şi autenticitatea acesteia. adică să corespundă realităţilor existente în cadrul acesteia. În plus. În acest sens. iar pe timpul în care ai câştigat-o trebuie să transmiţi maximum de informaţii. în imaginea ca atare vor fi cuprinse numeroase mesaje. imaginea trebuie să fie autentică. Dimpotrivă. succesul organizaţiei. Ca „obiect de patrimoniu” imaginea se gestionează. imaginea trebuie să evoce ceva. uneori într-o manieră incredibilă. precum şi a modului de organizare şi funcţionare. efectul negativ obţinut va consta în sporirea neîncrederii cetăţenilor în cadrul instituţional. Ca să fie eficientă. se administrează la fel ca orice alt bun patrimonial al organizaţiei de administraţie publică. în sensul că se impune ca ea să realizeze o prezentare globală a unei anumite organizaţii publice. ceea ce înseamnă să se conformeze identităţii organizaţiei publice. 104 . deşi poate avea anumite consecinţe favorabile pe termen scurt. astfel încât cei care o percep să-i poată identifica uşor rolul şi specificitatea. preocupându-se doar de realizarea unei simple aparenţe. trebuie să invite. Când imaginea organizaţională nu se conformează principiului autenticităţii. la un posibil şi permanent dialog. a sarcinilor şi atribuţiilor acesteia. în esenţă. având în vedere principiul de bază care spune că atenţia este foarte greu de reţinut pe timp îndelungat. Imaginea trebuie să fie coerentă. să reflecte de o manieră obiectivă modul în care organizaţia respectivă îşi îndeplineşte menirea specifică. Nerespectarea acestei cerinţe are ca efect afirmarea unei imagini instituţionale care nu corespunde realităţii. să spună ceva. pe măsură ce realitatea contrazice aparenţa creată. O imagine bună a sa are o influenţă deosebită asupra succesului şi asupra percepţiei sale în rândul publicului larg.publică să aibă o percepţie pozitivă şi de încredere faţă de administraţia publică. o imagine negativă afectează.

doar unii cunosc activitatea guvernului în diferite domenii. de încrederea cetăţeanului în autorităţile publice. serviciu. în esenţă. Organizaţiile. în cazul administraţiei guvernamentale. serviciile acesteia trebuie să răspundă aşteptărilor cetăţenilor şi organizaţiilor cu care cooperează şi relaţionează. locuri de muncă. central). În acest sens. alţii nu. Ca substitut al imaginii se mai utilizează conceptul de reputaţie a unei organizaţii. Componentele instituţionale. De aici desprindem concluzia că un rol important în crearea unei imagini instituţionale pozitive revine modului în care autorităţile publice îşi promovează acţiunile. Reputaţia este cel important criteriu de referinţă al unei organizaţii în raporturile sale cu publicul. un rol esenţial revine imaginii sedimentate în mentalul colectiv. rolul mass-media în reflectarea activităţii administraţiei publice este esenţial. ci şi prin imaginea lor socială de parteneri viabili şi credibili în relaţiile cu alte organizaţii şi organizaţii. indiferent de tipul lor şi nivelul la care funcţionează (local. locuinţe. educaţie. reducerea corupţiei. În plus. prin intermediul structurilor 105 . imaginea ta publică. ordinea publică. Trebuie însă luat în calcul faptul că atitudinile faţă de guvern sunt influenţate mult de partizanatul politic. regional. În această situaţie. De aceea. cu alte cuvinte. De exemplu. încrederea în aceasta este determinată doar în proporţie de 15. nu se afirmă numai prin trăsăturile lor specifice. industrie. imaginii caracterizate de continuitate şi consecvenţă. organizaţia din administraţia publică are datoria să dialogheze şi să comunice cu toţi partenerii. Reputaţia reprezintă în fapt ceea ce cred ceilalţi despre tine.5% de satisfacţia faţă de performanţa guvernului în ceea ce priveşte nivelul de trai. privatizare. organizaţii.Imaginea organizaţională este legată. ceea ce face ca aprecierea să fie inegală. agricultură. unii dintre cetăţeni sunt clienţi direcţi. sănătate.

decât dacă se bucură de o largă susţinere socială determinată. care irosesc resursele societăţii. care gestionează eficient resursele societăţii şi produc siguranţă şi securitate naţională. captarea atenţiei. ori de natură să determine atitudinea rezervată sau ostilă a mass-media. încredere condiţionată. de încredere. fără rezultate substanţiale în folosul acesteia. determinarea şi motivarea liderilor de opinie cu privire la problemele principale şi rolul organizaţiei publice. marcat de credibilitate şi încredere. Există o preocupare a organizaţiilor de a pune în practică strategii care urmăresc crearea unui climat pozitiv.specializate. să facă posibile acţiuni preventive care să înlăture sau să diminueze pericolul ca organizaţiile publice să genereze situaţii care pot induce imagini de natură să împiedice realizarea propriilor interese sau conlucrarea cu alte organizaţii şi organizaţii. iar strategiile de gestionare a imaginii. bunăvoinţei şi încrederii cetăţenilor. În această situaţie. se pot identifica numai două alternative realiste: organizaţiile sunt percepute ca parteneri sociali viabili. de modul în care organizaţiile respective sunt percepute în societate. Cu atât mai mult. a căror situare în social conferă imaginii lor publice un grad înalt de relevanţă. De exemplu. Formularea unei strategii de imagine trebuie să ţină seama de factorii strategici care definesc starea de ansamblu a organizaţiei publice. organizaţiile din sfera siguranţei şi apărării naţionale nu pot funcţiona eficient în societate. în primul rând. la rândul ei. de încrederea populaţiei în aceste organizaţii. ca părţi componente ale managementului instituţional. se impune acest lucru în cazul organizaţiilor din sfera siguranţei şi apărării naţionale. crearea unei imagini distincte şi clare în mediul social relevant şi în sferele de interese. situaţiile 106 . Imaginea organizaţiilor publice cu vocaţie naţională este foarte importantă pentru funcţionarea în cadrul societăţii. sau sunt percepute ca parteneri sociali neviabili.

12. ea trebuie să-şi construiască o identitate credibilă. la conceptul de imagine. este cazul însă să subliniem că. ne-am referit. cu deosebire. design. identitatea se referă la modalităţile prin care o organizaţie publică urmăreşte să se identifice pe sine. cărţile de vizită ale organizaţiei ori logoul acesteia etc. dar şi prin evenimentele create. 107 . Ambele se cer „edificate” şi transmise prin toate mijloacele de informare posibile / disponibile. ambianţa spaţiului public (arhitectură. Identitatea. Sunt. la cristalizarea imaginii şi a identităţii organizaţiilor administrative. imagine care este determinată pentru fiecare cetăţean în parte de o serie de factori. Organizaţia îşi creează propria identitate cu scopul de a modela imaginea publicului larg despre ea însăşi. Identitatea organizaţională Pentru ca o organizaţie publică să câştige respectul cetăţenilor. punctele tari ale acesteia. factorii de care se ţine seama şi în realizarea unei analize SWOT a organizaţiei publice. În prezentarea demersurilor de promovare a organizaţiilor şi serviciilor publice şi a rigorilor cărora acestea se supun. în ansamblu. deopotrivă. oportunităţile şi ameninţările.favorabile care pot fi folosite de aceasta şi elementele din mediul social care îi sunt potrivnice. Alături de el. al massmedia şi al altor organizaţii. ca şi imaginea vor avea de câştigat prin mesajele cu personalitate distinctă şi adresă bine definită emise prin presa scrisă şi mijloacele audiovizuale. la consolidarea lor. punctele slabe. De fapt. Cei mai cunoscuţi factori strategici.3. Nu vom detalia din nou aceste mijloace sau factorii şi exigenţele sub care operează. iar imaginea reprezintă modul în care publicul larg percepe organizaţia respectivă. sunt. ele contribuie. de fapt. cu implicaţii majore asupra imaginii organizaţiei. în teoria şi practica domeniului este vehiculat însă şi cel de identitate (dezvoltat în paragraful următor). climat).

În materialele de identitate organizaţională este bine să se sublinieze faptul că organizaţia publică respectivă are experienţă şi o reputaţie solidă. în acest sens. • buletinul informativ al organismului din administraţia publică. • broşuri în care să se prezinte misiunea şi scopul organizaţiei. • colecţie de articole din ziare cu referire la organizaţia administrativă şi menirea ei. Acestea se referă la: • nume şi siglă (logo). profesionale şi interesante. Dacă materialele sunt bune imaginea publică a organizaţiei statului va avea de câştigat. prin intermediul unor materiale scrise şi grafice. şi să-şi prezinte această identitate în mod profesional şi obiectiv. Logoul are. nu doar un rol formal.care să fie cunoscută şi recunoscută de toată lumea. El poate fi şi simbolul organizaţiei şi trebuie să transmită un mesaj pozitiv care spune: „este o organizaţie care inspiră încredere şi de care tu poţi fi sigur întotdeauna”. Identitatea (şi imaginea) organizaţiei pe care doriţi să o impuneţi este prezentată. iar identitatea ei va avea valoare de marcă a calităţii şi exigenţei. Logoul permite identificarea vizuală a personalităţii. Este esenţial pentru identitatea organizaţională a entităţii publice ca biroul de presă al acesteia să conceapă materiale clare. • dosarul de prezentare cu sigla organizaţiei publice. în practică. organizaţiei sau a serviciilor ei de către publicul larg. care să o reprezinte la un standard înalt de calitate. Materialele grafice utilizate pentru a spori notorietatea (ca identitate şi imagine) a organizaţiei trebuie să se remarce prin: • simplitate • culori potrivite 108 . Numele organizaţiei poate fi o parte integrantă a logoului atunci când există o identificare constantă între simbol şi organizaţie.

casete. Uneori. sigla sau antetul de pe foile pe care scrieţi comunicatele de presă pot constitui tot atâtea semnale pentru mass-media. la conferinţe de presă sau alte întâlniri desfăşurate în spaţii închise. pancarte etc.• simboluri • desene • acelaşi tip de font • titluri atrăgătoare Transmiterea mesajului este şi ea de natură a impune o anumită identitate organizaţională. Materialele de prezentare trebuie să aibă un stil concis. Materialele redactate şi prezentate neglijent precum şi cele tipărite în patru culori pe hârtie scumpă pot trimite mesaje cu încărcătură negativă. Evident va trebui realizată o planificare şi stabilit un buget acceptabil. în lipsa materialelor menţionate mai sus. Se recomandă varianta în care materialele grafice sunt tipărite în două culori. În vederea realizării unor materiale de calitate este indicat să se apeleze la graficieni profesionişti. În cazul emisiunilor televizate. la obiect. Evenimentele organizaţiei administrative pot fi făcute cunoscute prin afişe. subtitluri 109 . Trebuie să fie personalizate şi să conţină verbe la diateza activă care să îndemne la acţiune. se pot proiecta slide-uri. Tehnici de exprimare a identităţii instituţionale în materiale tipărite: • Redarea mesajului prin diferite formule simbolistice • Tehnoredactare (grafic): spaţii. evitaţi materiale prezentate pe hârtie lucioasă sau la scară mică. clar. Primul pas îl constituie stabilirea scopului materialului respectiv şi a culorilor celor mai potrivite. lozinci. Modul în care este tipărită adresa organizaţiei de administraţie publică pe plicurile în care trimiteţi corespondenţa.

• Dosar pentru presă (include misiunea organizaţiei publice. • insigne. finanţatori). • pixuri. • steguleţe. desene. scopurile. articole din ziare). • dosare cu sigla organizaţiei. • Broşura de prezentare a programelor (scop. diferenţiate în funcţie de obiectivele vizate. • plicuri tip (cu adresa şi sigla organizaţiei publice). • Postere de prezentare a organizaţiei administrative (având siglă. Pentru crearea identităţii instituţionale pot fi utilizate şi alte materiale. nume. misiunea. buline.• Repetarea mesajului pe diferite materiale • Pentru a avea un impact vizual mai mare nu scrieţi titlurile cu majuscule. precum: • tricouri. Materiale scrise necesare pentru prezentarea organizaţiei publice • Broşura de prezentare a organizaţiei publice (conţine sigla. obiectivele. scopul. • Buletin informativ. obiectivele. • baloane. fotografii. casete. obiective. adrese de contact). Se recomandă “spargerea” lui cu titluri. misiune). grupuri-ţintă. • abţibilduri. • Textul trebuie să fie cât mai puţin compact. 110 . • Felicitări cu sigla organizaţiei publice. programe derulate. activităţi. • Raport anual. fotografii.

Cum poate fi ameliorată imaginea actuală de evoluţiile reale din interiorul organizaţiei şi de manifestările/acţiunile ei în mediul extraorganizaţional? . numărul de telefon/fax. În România.Cum dorim să fie imaginea organizaţiei publice? . calendare. casete video cu montaje ale activităţilor derulate etc.Ce anume nemulţumeşte din imaginea actuală? De ce? . Sunt numeroase plângerile acestora referitoare la birocraţie. adresa web şi de e-mail). Cauze şi consecinţe ale imaginii negative a organizaţiei publice Un deficit de imagine sau o imagine nefavorabilă generează semne de întrebare privind viabilitatea şi credibilitatea acţiunilor şi activităţilor iniţiate şi desfăşurate de organizaţia publică pe plan local sau global. fenomenele de corupţie au erodat constant credibilitatea organizaţiilor statului şi a reprezentanţilor acestora după decembrie 1989. clipuri publicitare. adresa. complicată.Care sunt componentele organizaţiei publice percepute negativ ? În general. urmărind să răspundă la următoarele întrebări: . Pentru a evita erodarea imaginii şi consecinţele care decurg din aceasta. capricioasă.• • • • • coli de hârtie tip pentru mesaje fax (conţin numele. blocnotesuri. sigla. În 111 . administraţia publică este percepută de către cetăţeni ca fiind ineficientă. abuzuri sau corupţie. administraţiile aflate în posesia unor semnale care indică drept posibil un asemenea fenomen vor întreprinde analize.Imaginea organizaţiei din sectorul public este susţinută de imaginea fiecărei componente în parte a acesteia? . 12.4.

scuzându-se că a răspuns greu la telefon. Sunt necesare eforturi pentru ca funcţionarul public să nu fie perceput ca un anonim retras în spatele ghişeului. Cauzele nemulţumirilor şi frustrărilor cetăţenilor sunt legate. Unele organizaţii ale statului nu au nici cea mai vagă idee despre modul în care cetăţenii percep serviciile publice pe care le oferă. în 112 . Cetăţeanul nemulţumit. Se întâmplă deseori. decât în profunzimea sistemului. ca un funcţionar din serviciul de relaţii cu publicul. Perpetuarea unei asemenea concepţii şi a comportamentului ce derivă din ea este de natură să afecteze negativ imaginea sistemului administrativ în rândul populaţiei. pur şi simplu. refractari sau insensibili la dorinţele cetăţenilor. semnalarea acestor fenomene de corupţie din administraţia publică a avut un impact negativ asupra imaginii organizaţiilor administraţiei publice. înseamnă că acestea sunt acceptate. care sunt consideraţi capricioşi.mod evident. al contactului cu publicul. ferindu-se să răspundă întrebărilor incomode. de vreme ce serviciile lor sunt solicitate de către cetăţeni în continuare. În general. printre altele. în rândul populaţiei apare o reacţie de respingere a funcţionarilor.. de exemplu. populaţia din România (şi nu numai) percepe contactul cu funcţionarii din organizaţiile statului ca pe o confruntare. Odată făcută publică. de lipsa de informaţii despre oficiul la care trebuie să se adreseze aceştia şi cum trebuie să procedeze. Dat fiind caracterul de monopol al acestora. de lipsa de transparenţă din administraţie sau. Ca urmare. autorităţile administrative pot crede că. considerăm că măsurile întreprinse pentru instaurarea transparenţei trebuie luate mai degrabă la nivelul primar. Având în vedere imaginea negativă a organismelor administrative în opinia publică. să motiveze spunând cât de mult are de lucru. care n-are încredere în serviciile publice se va adresa în general presei pentru a semnala problema sa. cu „cotiere”.

nu urmăreşte să vândă un produs. În realitate. nemulţumirea sa. acţiunile de comunicare întreprinse de organizaţiile publice nu trebuie confundate cu tehnicile publicitare utilizate în sectorul comercial. Realizările organizaţiilor administrative nu pot fi puse în valoare în aceeaşi manieră în care este prezentat un produs comercial. Ea trebuie să evidenţieze elementele tangibile (vizibile) ale serviciului public. probabil că-şi va găsi un răspuns favorabil sau nu. prin specificul său. ca gestionari ai fondurilor publice. Publicitatea în organizaţia publică Publicitatea reprezintă ansamblul acţiunilor şi mijloacelor utilizate pentru a face cunoscute şi apreciate serviciile prestate de organizaţiile administraţiei publice de către cetăţeni. termenul de publicitate. 113 . prezentându-se ca prestatori de servicii. administraţia publică. 12. Aici trebuie însă să remarcăm anumite particularităţi ale publicităţii în sistemul administraţiei publice. este substituit treptat prin cel de comunicare.acest mod. să obţină un profit. eliminându-se astfel orice tentă mercantilă a mesajului administrativ). Organizaţiile din sectorul public urmăresc să se apropie de cetăţeni. riscând să creeze o imagine deformată a administraţiei publice.5. publicitatea nu vehiculează informaţii şi nu foloseşte mijloace pentru a-i face pe cetăţeni să cumpere. ci să informeze despre existenţa serviciilor publice puse la dispoziţia cetăţenilor. În domeniul administraţiei publice. ci încearcă să formeze în rândul lor o impresie (imagine) favorabilă despre serviciul public şi prestatorul lui. dar este cert că va deteriora şi mai mult imaginea deja ştirbită a organizaţiei publice competente în rezolvarea doleanţelor petenţilor. Astfel. să suscite adeziunea corpului social cu privire la acţiunile de interes general întreprinse (ca urmare.

Publicitatea constituie doar o unealtă. Astfel pot fi evitate discuţiile din media.În sectorul administraţiei publice. a sloganurilor. ce nu au misiunea şi activităţile complexe 114 . acţiunile publicitare vizează prioritar crearea unor servicii publice noi sau ameliorarea substanţială a activităţii unor servicii publice preexistente. trimise de diverse birouri de presă ori departamente de relaţii publice către organizaţiile mass-media. Ca urmare. Publicitatea nu trebuie confundată cu relaţiile publice. reportajele video. încărcate de suspiciuni şi presupuneri iscate din necunoaştere. Publicitatea organizaţiei de administraţie publică trebuie să opereze numai cu adevărul. în scris. Publicitatea nu este întotdeauna o sursă de ştiri favorabile organizaţiei publice. a publicaţiilor instituţionale etc. fotografiile. În sfera publicităţii intră comunicatele de presă. Obiectivul concretizat în pagina unui ziar poate să devină nucleul celei mai importante laturi a publicităţii instituţionale: captarea bunăvoinţei.. A pune în pagină acest obiectiv şi a-l cristaliza în conştiinţa opiniilor publice este un act simplu şi eficace. care se manifestă prin proliferarea afişelor promoţionale. într-un moment de criză este foarte important ca organizaţia să prezinte ştirile ei înaintea presei. o tehnică din ansamblul mai vast al relaţiilor publice. cei care lucrează în sfera publicităţii sunt prezentaţi doar ca distribuitori de informaţie. Preocuparea exclusivă pentru construirea unei imagini atrăgătoare are drept consecinţă crearea unei concurenţe între organizaţiile administraţiei publice. dosarele de presă etc. Marketerul are misiunea să selecteze unul dintre obiectivele organizaţiei publice şi să îl enunţe sobru. chiar cu oarecare solemnitate. Publicitatea este prezentată în literatura de specialitate ca fiind „acea informaţie plasată de o sursă exterioară în presă şi pe care aceasta o preia pentru că are valoare de informare. gestionarea efectelor acestora fiind destul de costisitoare. În consecinţă.

„purtători de cuvânt”. Printr-o publicitate atent concepută (de exemplu. De asemenea. prin cât mai multe medii de presă. prin mediatizarea unor soluţionări pozitive ale problemelor unor cetăţeni ce au depus plângeri sau solicitări către un serviciu public sau altul. sau anumite probleme de interes pentru comunitatea locală. Reclama reprezintă mesajul pentru a cărui difuzare organizaţia administrativă publică plăteşte unei organizaţii de presă. consilierea conducerii. nu este bine ca cetăţenilor care tind să 115 . repetată şi difuzată. Ei sunt „ataşaţi de presă”. Reprezentanţii din sistemul administrativ care cumpără spaţiu sau timp de emisie cu scopul de a plasa anumite mesaje au controlul (pentru că plătesc) asupra conţinutului şi formei de difuzare. se poate crea o nouă imagine organizaţiei de administraţie publică. un mesaj plătit într-un ziar pentru a anunţa scoaterea la concurs a unor posturi de funcţionari publici.ale specialiştilor în relaţii publice: cercetarea publicului. la un moment dat. consiliului judeţean etc. pentru a face cunoscută cetăţenilor adoptarea unor hotărâri ale primăriei. atrăgându-se astfel atenţia cetăţenilor că ceva totuşi se schimbă. De exemplu. a restructurării unor servicii. Este foarte important însă ca această publicitate să se facă pe baze reale şi să fie confirmată prin fapte. identificându-se astfel cu acel mesaj şi urmărind să informeze sau să convingă un anumit public. „autori de texte”. departamentul de resurse umane al unei organizaţii publice poate plasa. Cu alte cuvinte. profitând de această ocazie pentru ale ura „Crăciun fericit !” şi „La mulţi ani!” pare a practica o activitate de publicitate directă. schimbării unor lideri corupţi). un primar care adresează concitadinilor săi o scrisoare prin care îi anunţă că primăria a organizat un „orăşel al copiilor” cu ocazia sărbătorilor de iarnă. şi niciodată creatori de strategii capabile să genereze schimbări ale politicii organizaţiei sau ale mediului în care ea se dezvoltă. conceperea şi implementarea de programe de comunicare.

sigla sau denumirea organizaţiei publice care a întreprins acţiunea de afişaj). constă în amplasarea de panouri sau afişe în locuri vizibile. asupra existenţei şi funcţionării serviciilor publice.a informa populaţia asupra unor evenimente de interes local (manifestări culturale. în zonele centrale ale localităţilor). . Afişajul Rolul campaniilor de promovare-comunicare locală prin afişaj este de: . în perimetrul arondat autorităţii sau organizaţiei administrative. şi se adresează. Info-chioşcuri 116 . Afişajul intern. cât şi în afara limitelor ei teritoriale. în vederea promovării turismului. sau să nu li se răspundă la solicitările scrise. a atuurilor economice ale zonei şi a manifestărilor culturale organizate de autorităţile locale. pe bulevarde sau şosele intens circulate. frecventate de un număr mare de cetăţeni (de exemplu. să fie descurajaţi cu întrebări “ajutătoare” şi replici de genul: “iar veniţi cu jalba-n proţap?”. de exemplu. astfel încât receptorul să poată identifica cu uşurinţă autoritatea sau organizaţia publică care a emis mesajul. precum şi un anumit cod de recunoaştere (de exemplu. în pieţe orăşeneşti sau comunale.a mobiliza cetăţenii în vederea realizării unor acţiuni de interes local. serviciului competent.a promova colectivitatea locală atât în interiorul acesteia. cu speranţa reînnoită în suflet. Punerea în practică a unei politici eficace de promovare prin afişaj presupune o anumită regularitate (între 6-8 campanii de afişaj anual). La afişajul extern se recurge.a promova organizaţiile publice. artistice sau sportive). “pe noi nu ne interesează problema dumitale! “. . . în urma campaniei publicitare.capete încredere în organizaţie.

. unde şi când. concret şi la timp. cetăţenii pot obţine informaţii despre serviciile şi procedurile birocratice pentru rezolvarea problemelor. nu şi pentru acordarea asistenţei în rezolvarea problemelor. 117 . cine le prestează.realizarea unui contact permanent cu cetăţenii şi a unei comunicări autentice. Accesând info-chioşcul prin simpla atingere a ecranului (touch screen).cunoaşterea de către cetăţeni a atribuţiilor autorităţilor locale deliberative şi executive.informarea cetăţenilor despre volumul şi structura serviciilor publice puse la dispoziţia lor. Ghidul cetăţeanului Un instrument promoţional modern pentru organizaţiile administraţiei publice îl constituie ghidul cetăţeanului. Info-chioşcurile pot oferi o cantitate mare de informaţii. autorizaţiilor şi altor documente eliberate de autoritatea publică. determină ca riscul defecţiunilor tehnice sau chiar al vandalismului să fie destul de ridicat. Actualizarea permanentă a informaţiei disponibile pe info-chioşc este o problemă permanentă legată de responsabilitatea administraţiei publice de a informa cetăţeanul corect. pot tipări formulare şi fluturaşi informativi privind documentele necesare pentru obţinerea avizelor. Faptul că echipamentele sunt folosite de un număr mare de utilizatori şi instalarea lor în cartiere. . Dezavantajele sunt legate de faptul că lipsa operatorului uman face ca info-chioşcurile să fie utile doar pentru informarea cetăţenilor.Info-chioşcurile sunt echipamente electronice puse la dispoziţia cetăţeanului în diferite locaţii în cadrul organizaţiei de administraţie publică sau distribuite în localitate. fără a necesita un operator uman.promovarea unui veritabil dialog cu cetăţenii. . care vizează următoarele obiective: .

istorică şi turistică (un turn sau zid de cetate). ele indicând anul de înfiinţare a unei organizaţii publice sau de atestare pentru prima dată a unei colectivităţi teritoriale. cultura şi modul de viaţă al localnicilor. În acest sens. logotipul poate ilustra. trebuie avute în vedere evoluţia istorică pe un anumit teritoriu.pot reprezenta obiecte diverse având contururi sugestive. Tipurile de limbaj vizual folosite în procesul de concepere a unui logotip sunt: . .formele . Astfel. fie vocaţia maritimă (folosirea culorii albastre care să sugereze apa).trebuie să aibă o anumită semnificaţie (de exemplu.cifrele sunt folosite mai rar. Pentru a fi eficace..schimbarea mentalităţii cetăţeanului despre organizaţia publică (crearea unei imagini favorabile). . Aceasta constituie ansamblul semnelor distinctive şi simbolice care alcătuiesc blazonul unei 118 .culorile . specificul industrial al unui oraş (reprezentarea stilizată a unui furnal) sau o atracţie culturală. într-o manieră stilată. distingânduse de emblemele celorlalte colectivităţi locale.sunt utilizate pentru a indica organizaţia sau colectivitatea la care se referă logotipul. fie tradiţia în agricultură a unei anumite regiuni (de exemplu. dezvăluind identitatea unui anumit teritoriu. logotipul trebuie să se caracterizeze prin originalitate. pentru ilustrarea tradiţiei agricole a unei colectivităţi poate fi utilizată culoarea galbenă). reprezentând expresia modernă a emblemelor şi a blazoanelor din trecut ale oraşelor şi regiunilor. Logotipul contribuie la recunoaşterea organizaţiilor publice locale şi a colectivităţilor teritoriale. Logotipul Logotipul constituie o veritabilă carte de vizită. Un „precursor” al logotipului l-a constituit stema. . adică să ilustreze specificul colectivităţii respective. prin schiţarea unor unelte agricole).literele .

organizaţii sau al unui stat, exprimând atributele sale. O stemă trebuie să cuprindă în principal următoarele elemente: scut, figuri heraldice, elemente exterioare ale scutului incluzând cimierul (creştet), coroana, susţinătorii, pavilionul, deviza. Ca disciplină auxiliară a istoriei, heraldica este cea care se ocupă cu studiul şi conceperea stemelor şi blazoanelor. Ea reprezintă elementele distinctive ale unui stat sau ale unei unităţi administrative teritoriale (componente federative, regiuni, judeţe etc.), imprimate pe diverse materiale cu dimensiuni diverse, în conformitate cu acte normative constituţionale sau legale. Însemnele oficiale ale statului sau ale autorităţilor administraţiei locale se adoptă prin acte normative cu forţă juridică şi emitent variabil de la caz la caz, în funcţie de nivelul sferei de suveranitate sau autonomie locală a colectivităţilor. Stemele autorităţilor administrative locale din România sunt adoptate prin hotărâri ale consiliilor locale. Toate elementele de heraldică din ţara noastră (însemnele naţionale, însemnele unităţilor administrativ-teritoriale etc.) se publică în Monitorul Oficial al României. Însemnele oficiale se afişează la toate sediile organizaţiilor publice, la toate reprezentanţele diplomatice ale României în străinătate, la toate autorităţile administrative centrale, la centrele deconcentrate în teritoriu (de exemplu: Consiliul Concurenţei, Curtea de Conturi etc.), la toate organizaţiile judecătoreşti şi la toate punctele de trecere a frontierei de stat a României. Însemnele administraţiei publice locale se afişează numai pe raza teritorială a respectivei unităţi. În mod permanent se afişează la sediile organizaţiilor de interes local din subordinea administraţiei locale, la intrările sau ieşirile din localităţi pe drumurile naţionale. Apoi, însemnele se exprimă pe un număr redus de acte ale administraţiei publice locale, cum ar fi diplome
119

de cetăţean de onoare, pe siglele preşedinţilor consiliilor judeţene şi ale primarilor. Campanii guvernamentale Organismele publice din cadrul unei ţări pot desfăşura campanii pe subiecte cum ar fi controlul populaţiei (în ţări ca India şi China), restructurarea economică (în ţări de curând democratizate), dezvoltarea turismului etc.

120

Capitolul 13. Comunicarea publică 13.1. Conceptul de comunicare a organizaţiilor publice Comunicarea organizaţională este astăzi din ce în ce mai dezvoltată în cadrul organizaţiilor publice. Astfel, marile întreprinderi publice au departamente specializate pe această temă şi îşi menţin imaginea publică graţie unei politici şi unor activităţi susţinute. Comunicarea însoţeşte activitatea organizaţiilor publice, contribuind la realizarea în bune condiţii a acesteia. Ea răspunde, totodată, nevoii organizaţiilor din sectorul public de a-şi afirma rolul specific, aducând la cunoştinţa cetăţenilor obligaţiile de asumat şi prerogativele de care dispun. Comunicarea publică se referă atât la schimbul şi împărtăşirea de informaţii de utilitate publică, cât şi la menţinerea liantului social. Comunicarea externă a organizaţiei publice contribuie la notorietatea şi imaginea organizaţiei în societate. Ea îndeplineşte astfel, totodată, funcţia de promovare a organizaţiei publice a statului şi a unităţilor administrativteritoriale. Comunicarea cu rol de promovare reprezintă, în realitate, un caz aparte, pentru că, deşi literatura de specialitate o consideră fără excepţie ca făcând parte din comunicarea externă, ea se desfăşoară unilateral, dinspre organizaţia publică către mediul exterior al acesteia. În această situaţie, nu mai sunt membrii organismului public cei care întreţin legătura cu exteriorul, ci organizaţia ca organizaţie. Ea dă informaţii despre serviciile pe care le oferă, încearcă să-şi amelioreze imaginea de ansamblu sau, pur şi simplu, vrea să se facă cunoscută şi să-şi promoveze valorile. Comunicarea organizaţională este o comunicare extraorganizaţională prin care organizaţia din administraţia publică urmăreşte
121

comunicarea între administraţie şi executivul social.1. şi a dezvolta mediul de investitori interni şi externi. Organizaţii financiare. A se afirma.comunicarea în mediul social. A facilita aportul de capital 2.comunicarea între diferitele niveluri ale administraţiei publice. A atrage solicitudinea 4. Alte organizaţii publice 7. Persoane fizice şi juridice din spaţiul naţional şi internaţional 4. a motiva 8. A informa şi a atrage 5. A impresiona 6. Obiectivele şi ţintele comunicării instituţionale Obiectivele comunicării Ţintele instituţionale 1. ştiinţifice. Asociaţii ale consumatorilor. 122 . .să-şi întărească imaginea. Organisme educative. naţionale şi internaţionale. a reuni 7. ONG-uri.Organisme publice locale. autorităţilor publice regionale. Cetăţenii entităţilor locale imagini cât mai favorabile a organizaţiei publice 2. Tabelul 13. A crea parteneriate 3. administraţia publică depinde de comunicare: . . Crearea şi dezvoltarea unei 1. A integra. afaceri societăţi comerciale 3. să suscite în jurul ei un climat de încredere şi simpatie din partea cetăţenilor. 5. . mass-media.comunicarea între administraţie şi autoritatea politică. . lideri de opinie 6. Funcţionarii publici şi angajaţii Prin însăşi natura ei.comunicarea pe acelaşi nivel. culturale 8.

cât şi pentru clienţii acesteia .finanţarea activităţilor culturale sau sportive. 123 . Cea mai eficientă şi cea mai ieftină formă de promovare este însă. dezvoltarea canalelor de comunicare cu „lumea de afaceri”. ceea ce trimite la ideea de motivaţie). • organizarea de standuri la târguri şi forumuri.contribuabili. Ideea este că fiecare funcţionar public îşi poate asuma fără probleme rolul de comunicator extern.Devine din ce în ce mai importantă atât pentru administraţie.prin mass-media sau prin propriile materiale publicitare. • mecenatul . grupuri de interese. aşadar. • acţiuni de consiliere şi ajutorare a altor organizaţii. o multitudine de forme de promovare a imaginii. • sponsorizările . organizaţiilor umanitare sau non-profit. ignorată. să creadă (este vorba de coerenţa dintre discursul pe care îl afişează şi acţiunile sale concrete) şi să vrea (adică să simtă nevoia să vorbească despre organizaţia de administraţie publică. Acest lucru presupune însă ca funcţionarul public să ştie (ceea ce ţine de eficienţa comunicării interne). • organizarea de zile ale porţilor deschise. • articole care prezintă organizaţia în publicaţii de specialitate. fie acestea personale sau profesionale. valorilor sau serviciilor specifice organizaţiei publice.ajutor financiar sau logistic acordat artiştilor. autoritatea politică -. cetăţeni. cel mai adesea. eficienţa şi calitatea de care dă dovadă organizaţia. Ea se află la îndemâna tuturor funcţionarilor şi constă în reliefarea permanentă a aspectelor pozitive ale organismului public din care fac parte. cu ocazia tuturor contactelor cu mediul extern. similare (dar care în mod real nu sunt concurenţiale) prin detaşarea temporară de personal. mesajul său fiind centrat pe seriozitatea. Formele principale prin care se concretizează comunicarea cu rol de promovare sunt: • publicitatea . Există.

care a aplicat principiile de marketing în activitatea organizaţiilor statului. Autoritatea publică urmăreşte. . considerăm că este indicată o accentuare a fenomenului de pătrundere a experţilor în marketing şi comunicare şi a tehnicilor de publicitate în domeniul administraţiei publice. Organizaţiile de administraţie publică urmăresc ca.care urmăreşte să facă cunoscută corpului social acţiunea administrativă.imaginea de sine a emiţătorului şi a receptorului şi imaginea despre interlocutor.Impregnate cu noi teorii manageriale. 124 . în administraţia publică din Franţa. doleanţele. rolului din ce în ce mai important al organizaţiilor publice în cadrul vieţii sociale. apropiindu-se de acesta şi intrând în dialog. sub formă de sfaturi. de exemplu. organizaţiile administrative recurg la publicitate pentru a se face mai bine cunoscute.rutina. . . recomandări. care vizează schimbul de informaţii de utilitate publică şi menţinerea coeziunii sociale.informarea . atente să comunice atât în interior. precum şi pentru a-şi justifica acţiunile. o relaţie de proximitate cu cetăţeanul.identificarea . îi cunoaşte cerinţele. Activitatea de marketing are în vedere conceperea şi implementarea planurilor de comunicare publică. prin intermediul comunicării. . prin comunicare. În procesul de comunicare pot apărea următoarele bariere comunicaţionale: a) La nivelul emiţătorului şi al receptorului: . cât şi în exterior. Având în vedere rezultatele pozitive obţinute. să obţină următoarele facilităţi: .ce răspunde nevoii organizaţiilor administrative de a-şi asigura notorietatea şi de a-şi face cunoscute competenţele.ce corespunde. care influenţează receptivitatea.starea emoţională a receptorului.realizarea unei educaţii sociale .

în special din cauza diferenţierilor în planul pregătirii şi al experienţei.sentimentele şi intenţiile participanţilor la situaţia de comunicare. Diversitatea cauzelor care determină dificultăţile şi perturbările aferente procesului de comunicare face obligatorie existenţa. . în cadrul respectivului sistem. exprimarea cu stângăcie a mesajului de către emiţător. b) La nivel de limbaj: .lipsa atenţiei în receptarea mesajului. Elementul central al acestei reglări este reprezentat de feed-back.suporţi informaţionali necorespunzători. Abilitatea comunicatorului de a răspunde adecvat feed-back-ului este determinantă pentru eficienţa comunicării. purtătorul de cuvânt al organizaţiei publice.utilizarea de cuvinte sau expresii confuze. . a posibilităţilor de reglare.context fizic necorespunzător (poluare fonică ridicată).) să le înregistreze. . care îi permite receptorului (de exemplu. prefectul etc. 125 . . .. iar emiţătorului (de exemplu. cetăţeanului) să-şi emită reacţiile.caracterizare diferită a situaţiei de comunicare de către emiţător şi receptor. c) La nivelul contextului: .lipsa de interes a receptorului faţă de mesaj. .dificultăţi de exprimare.concluzii grăbite asupra mesajului. .aceleaşi cuvinte primesc sensuri diferite pentru persoane diferite. al receptării în bune condiţii a mesajului. funcţionarul public. Funcţiile feed-back-ului sunt următoarele: a) funcţia de control al înţelegerii. de adaptare şi de transformare.

c) funcţia de reglare socială prin flexibilitatea rolurilor si funcţiilor îndeplinite de diverşi actori.a.m. În plus. Aceasta presupune selectarea surselor de informare în conformitate cu propriile convingeri ale entităţilor implicate în transmiterea sau receptarea mesajului comunicat. Fenomenul disonanţei cognitive este foarte obişnuit în administraţia publică.d. care sunt asemănătoare cu ale celorlalţi. constatăm că. în măsură să faciliteze înţelegerea punctului de vedere al celuilalt. Se 126 . pot fi identificate situaţii în care funcţionarii publici s-au dovedit total opaci. ei aud propriile puncte de vedere prezentate în cuvinte diferite şi pleacă întăriţi în convingerile lor iniţiale. de la şefii departamentelor.b) funcţia de adaptare a mesajului la caracteristicile actorilor. 13. Când întâlnirea începe şi membrii grupului îşi expun opiniile personale. fiecare găseşte grupul unde ceilalţi au aceeaşi viziune asupra problemelor. d) funcţia socio-afectivă: feed-back−ul creşte siguranţa internă şi satisfacţia actorilor. De asemenea. la dificultăţile întâmpinate sau la alte evenimente care presupun o modificare a conţinutului sau a formei. la ministere.. la secretari de stat ş. la directori generali.2. Astfel. şi în rândul funcţionarilor publici se manifestă un mecanism psihologic care acţionează în sensul respingerii şi al deformării informaţiilor şi realităţilor ce nu sunt în concordanţă cu propriile convingeri. când un grup se constituie pentru a discuta diferite probleme. nereceptivi faţă de faptele care le-au fost prezentate prin procesul de comunicare cetăţean-organizaţie de administraţie publică. Comunicarea interpersonală în organizaţia publică Una dintre dificultăţile derulării unui proces de comunicare eficient este generată de disonanţa cognitivă.

materialul informativ trebuie elaborat în funcţie de receptor. să respecte şi să ia în considerare cetăţeanul. Comunicarea externă contribuie la notorietatea şi imaginea organizaţiei din sectorul public în exterior. Ea îndeplineşte funcţia de promovare a organizaţiei statului faţă de cetăţeni. Ca urmare. Comunicarea între organizaţia publică şi cetăţeni 13. ignorând complet punctele de vedere expuse de cetăţean.3. şi chiar înlăturarea acestora. Este doar politicos. deşi. În acest sens. asemenea respingere evidentă pune o problemă reală de comunicare şi trebuie recunoscută ca atare. nepotrivit cu cele spuse de vorbitorul anterior. aproape în întregime. 13.3. colectivităţi locale.întâlnesc frecvent situaţii în care funcţionarul oferă impresia că ascultă. Organizaţiile administraţiei publice recurg la comunicare în cadrul acţiunilor întreprinse sau al relaţiilor pe care le stabilesc. să urmărească satisfacerea interesului general al populaţiei vom fi de acord că organizaţiile administraţiei publice au obligaţia să se apropie de membrii colectivităţilor locale şi să menţină un contact permanent cu aceştia. prin întreaga lor activitate.1. nu este atent. că autorităţile publice trebuie ca. timp în care îşi trece în revistă propriile argumente. rămânând liniştit până când îi vine rândul să vorbească. administraţia publică trebuie să comunice. Comunicarea publică Acceptând ideea. constant evidenţiată şi anterior. în realitate. să fie deschisă dialogului. Răspunsul său este. Pentru reducerea influenţei barierelor în comunicarea scrisă. 127 .

trebuie ascultat când îşi exprimă nemulţumirea. Astfel.comunicarea guvernamentală: a guvernului.parteneri. realizând astfel un interes general. aceasta reprezintă fundamentul opticii de marketing în administraţia publică. obţinându-se astfel adeziunea cetăţenilor. se urmăreşte un interes general. 128 . Cetăţeanul trebuie să fie informat cu privire la existenţa şi modul de funcţionare a serviciilor publice. precum şi faţă de orice altă persoană sau structură cu care aceasta vine în contact. legalitatea şi oportunitatea deciziilor adoptate. prin rolul şi atribuţiile pe care le deţin. Comunicarea publică reprezintă forma de comunicare ce însoţeşte activitatea organizaţiilor publice în vederea satisfacerii interesului general. se poate vedea foarte clar că domeniul specific al comunicării se structurează din ce în ce mai bine în sectorul public. Comunicării publice îi revine rolul de a convinge. trebuie să-i fie luate în considerare dorinţele şi nevoile. pe plan mondial. . ministerelor şi celorlalte structuri subordonate guvernului. că prin politicile instituţionale realizate. În literatura de specialitate întâlnim următoarele categorii de comunicare publică: . comunicarea publică trebuie să facă cunoscute cetăţenilor existenţa organizaţiilor din sectorul public. alte organizaţii. să vină în întâmpinarea acestora. Nu se poate face abstracţie sub nicio formă de impactul comunicaţiilor externe asupra funcţionarilor publici ai organizaţiei administrative.comunicarea parlamentară. modul de funcţionare şi atribuţiile acestora. Mesajele transmise cuprind informaţii de utilitate publică. Totodată. precum şi prin deciziile publice adoptate. În prezent. mass-media. . prin comunicarea publică se urmăreşte cunoaşterea nevoilor şi dorinţelor populaţiei pentru ca organizaţiile publice. De altfel.comunicarea organizaţiei prezidenţiale.

Organizaţiile publice nu-şi pot pune în valoare realizările în aceleaşi condiţii în care o societate comercială prezintă un produs oarecare. .. Cetăţenii vin în contact cu organizaţiile publice locale şi. ce proceduri trebuie să urmeze. . între prestatorii de servicii publice nu se creează un climat concurenţial specific domeniului privat. De exemplu. să înlesnească accesul acestora în raport cu serviciile publice locale. trebuie privită cu prudenţă atunci când ne referim la comunicarea asupra serviciilor publice.de regulă.prezentarea şi promovarea serviciilor publice oferite de colectivităţile locale.punerea la dispoziţia cetăţenilor a informaţiilor de interes local. .comunicarea colectivităţilor teritoriale. specifică îndeosebi sectorului comercial. Ca argumente în susţinerea acestei idei pot fi avute în vedere următoarele aspecte: .prin organizarea şi funcţionarea serviciilor publice nu se urmăreşte în mod prioritar obţinerea de profit. altele decât cele incluse în cadrul comunicării guvernamentale. .promovarea organizaţiilor publice locale şi a colectivităţilor teritoriale. în cazul organizaţiilor publice locale. de natură să facă cunoscute cetăţenilor regulile pe care trebuie să le respecte în demersurile lor. Utilizarea excesivă a tehnicilor publicitare. ce documente trebuie să completeze. Organizaţiilor publice locale le revine obligaţia de a pune la dispoziţia publicului informaţii cu caracter practic. comunicarea publică are următoarele forme: . precum şi a întreprinderilor de interes public.comunicarea organismelor publice. ca urmare. au nevoie să ştie cum se adresează pentru satisfacerea unui interes legitim. ci satisfacerea în bune condiţii a unui interes general. 129 .

Iniţiatorul acestor relaţii trebuie să fie organizaţia administrativă. Comunicaţiile interne joacă deci un rol important şi pe linia instruirii şi a motivării personalului.Cum se poate comunica şi informa cât mai transparent cu populaţia şi cu mass-media? .Referitor la comunicarea organizaţiei publice sunt justificate următoarele întrebări: .Cum poate fi sensibilizat fiecare locuitor astfel încât să vadă eficacitatea echipei din cadrul organizaţiei administrative? . al operaţiilor din care se compun diferitele procese şi are un impact puternic asupra comportamentului funcţionarilor publici. afişaj. broşuri specializate. Organizaţiile publice pot recurge la o paletă largă de tehnici şi mijloace de comunicare precum: publicaţii.Cum se poate ameliora în ansamblu imaginea administraţiei publice şi a funcţionarului public? O relaţie deschisă. despre diversele oportunităţi a căror realizare contribuie la atingerea obiectivelor de marketing. a eficienţei şi oportunităţii în interacţiunile cu cele mai diverse categorii de cetăţeni. de parteneriat. personalul este în mod continuu informat despre tot ceea ce se întâmplă în cadrul organizaţiei administrative. Prin comunicaţiile interne raţional organizate şi funcţionale. va uşura fluxul de informaţii în ambele sensuri. canale de televiziune. presă. care are obligaţia să caute modelele cele mai eficiente şi specifice pentru realizarea acestui feed-back şi pentru cunoaşterea resurselor locale. Buna funcţionare a comunicaţiilor facilitează administrarea şi controlul proceselor de prestare. contribuind în acest fel la realizarea calităţii prestaţiilor şi la o mai deplină satisfacere a nevoilor şi exigenţelor cetăţenilor. 130 .

rolul şi atribuţiile organizaţiilor publice. care tratează domenii diverse din viaţa colectivităţii (de tipul revistelor. modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice. activităţi de informare. programe de investigare. iar receptorul se va strădui să fie atent.Unele organizaţii din sectorul public concep şi editează publicaţii ce au rolul de a informa cu privire la deciziile adoptate.2. să convingă. precum: oportunitatea unor lucrări publice. 131 . foi volante etc. dezbateri. participare la concursuri. Unităţile comunicaţionale. culturale sau sportive). existenţa şi modul de funcţionare a serviciilor publice oferite cetăţenilor. În categoria publicaţiilor instituţionale intră atât cele periodice. activităţi cu caracter cultural−educativ. transmiterea prin forme scrise sau orale de informaţii diverse spre şi dinspre structurile de conducere şi de specialitate ale organizaţiilor de administraţie publică. Publicaţiile instituţionale pot aborda o tematică diversă. să îndrume. relaţia funcţionar public−cetăţeni constituie substanţă a actului de administraţie publică. respectiv funcţionarul public (ca emiţător) şi cetăţeanul (ca receptor de mesaje) au obiective clare: emiţătorul îşi propune să informeze. al jurnalelor). sesiuni de comunicări. publicaţii proprii (reviste. afişiere.). 13. Comunicarea între funcţionarul public şi cetăţean În procesul comunicării. să fie eficient. Comunicarea cu cetăţenii se realizează prin: expuneri.3. cât şi broşuri specializate ce apar în anumite ocazii. să înţeleagă. să capteze interesul. să reţină. tratând o anumită problemă sau un domeniu restrâns de activitate (de exemplu buletine ale primăriei). evenimente (instituţionale.

controlul tonului vocii.diagnosticarea problemelor.culegerea. 132 . verificarea şi diseminarea informaţiilor. Pentru realizarea acestor sarcini. felul în care îşi alege cuvintele şi tonul comunicării sale scrise îi pot consolida sau distruge cariera.cultivarea înţelegerii şi toleranţei. Astfel. O conversaţie se cere condusă utilizând cuvinte alese. cu o voce plăcută şi cu o modulaţie potrivită situaţiei. superiori) este aproape tot atât de important ca şi contextul mesajului său. prefect. timbrul vocii acestuia. . o scrisoare trebuie scrisă folosindu-se cuvinte adecvate şi corect tehnoredactată.detensionarea atmosferei. Cu cât sunt mai mari progresele tehnologice. se pot identifica următoarele sarcini: .rezolvarea conflictelor. Felul în care un funcţionar public scrie şi comunică. . pot fi avute în vedere următoarele căi de rezolvare: . Felul în care funcţionarul public comunică cu ceilalţi (cetăţeni.Liderii din administraţia publică trebuie să acorde o atenţie deosebită antrenării funcţionarilor publici în facilitarea comunicării dintre aceştia şi cetăţeni.) să poată convinge. colegi. să laude şi să încurajeze. pe o hârtie de bună calitate. Comunicarea funcţionar public−cetăţean este directă. În acest sens. . să calmeze. . .transmiterea rezultatelor evaluării informaţiilor. cu atât va fi mai necesar ca vocea funcţionarului sau reprezentantului organizaţiei publice (primar. Nu se poate vorbi cu adevărat despre o prezenţă eficace fără o voce cultivată.ascultarea activă. Maniera în care comunici verbal constituie o parte importantă a imaginii şi prezenţei tale în calitate de reprezentant al administraţie publice. nemediată. consilier judeţean etc.stimularea autoanalizării problemelor. . .

când dai mâna cu cineva. evită să-ţi tot pui picior peste picior şi să tot revii la poziţia normală. Cetăţenii te judecă adesea după ceea ce spui şi după cum o spui. Iată câteva indicaţii în acest sens pentru un funcţionar public sau un reprezentant al unei organizaţii administrative (primărie.când cineva vorbeşte. În procesul comunicării. o transmitere a mesajului tău. apropiat de cetăţean. Să comunice amical. ea constituind o importantă unealtă socială. depinde şi de: . consiliu judeţean etc. .o ţinută potrivită în timp ce vorbeşti. . este bine să stai în picioare.când vrei să-ţi impui punctul de vedere. trebuie să-ţi ţii picioarele liniştite.O voce bună şi puternică este o adevărată comoară pentru un prefect. . Comunicarea cu cetăţeanul este sarcina de bază a majorităţii funcţionarilor din administraţia publică. Aşadar.limpezimea gândirii. să-l priveşti direct în faţă şi să nu-ţi laşi privirea să alunece prin cameră. .): .un bun timbru vocal. nu poţi să scapi de efectele şi importanţa limbajului propriilor tale gesturi. .ar trebui să-ţi reţii neastâmpărul mâinilor şi al degetelor. pentru că el începe din clipa când întâlneşti pentru prima oară pe cineva şi dai mâna cu el.când stai jos.folosirea atentă a vocabularului. cât mai drept şi să pari absorbit de problemă. ar trebui să-l asculţi cu atenţie şi să nu te arăţi dezinteresat. Nu trebuie să baţi ritmic în masă. . încununată de succes. trebuie s-o faci cu fermitate. prefectură. devine posibil numai dacă este eliminat sau redus stresul din viaţa 133 . primar sau preşedinte de consiliului judeţean. .

bineînţeles. Un gest de prietenie. relaţia funcţionar public−cetăţean trebuie să conţină o anumită doză de informaţii. Acestuia îi voi arăta eu!” Ca urmare. dar. Aceasta se poate realiza în scris. în definitiv. un sfat amical. faptul că un alt serviciu nu a pus încă la dispoziţie documentele solicitate de respectivul funcţionar public. să-şi spună: „Următorul interlocutor nu are nicio vină că m-am enervat cu cel dinaintea lui”.cotidiană şi dacă cetăţeanul este considerat a fi client. adresate autorităţii. adesea caricaturizate. pe cale orală. din cauza unor cauze diverse precum: o discuţie anterioară care i-a enervat. reprezentantului organizaţiei publice i se recomandă ca. reacţia posibilă a cetăţeanului este o plângere împotriva funcţionarului public. Agresiunea din ambele părţi îşi lasă uneori amprenta pe comunicarea dintre funcţionarul public şi cetăţean. stăpânul nostru! Relaţiile dintre funcţionarii administrativi şi cetăţeni sunt marcate în principal de comunicare. În aceste cazuri. chiar şi atunci când eşti în dispoziţie proastă. în relaţia cu cetăţenii. în multe cazuri reacţia este de genul: „Îmi pare de pe acum rău de următorul interlocutor ce va intra aici. Iar clientul nostru este. De multe ori. înainte de începerea următoarei convorbiri. Din păcate. prin petiţii greoaie. un moment de relaxare sunt întotdeauna apreciate şi îşi au locul lor în realizarea apropierii dintre funcţionarii publici şi cetăţeni. Parteneriatul interactiv funcţionar public−cetăţean presupune circulaţia informaţiei în ambele sensuri. 134 . o indicaţie a şefului. instituţionale. nu-i aşa?. trebuie să încerci să acţionezi în mod relaxat şi amabil în relaţia cu cetăţenii care apelează la serviciile organizaţiei publice. Dincolo de aspectele oficiale. în relaţia lor cu cetăţeanul. funcţionarii publici sunt influenţaţi de dispoziţia proastă de moment. În concluzie. Aceştia pot avea o stare de spirit necorespunzătoare unei comunicări cu cetăţenii. şi telefonic sau direct.

135 .

menţinerea şi dezvoltarea unei „clientele” urmărindu-se exclusiv scopuri publicitare. acţiunile realizate prin relaţiile publice sunt mai ales sociale. o concepţie nouă despre modul în care o instituţie sau întreprindere trebuie să-şi creeze relaţii cu oamenii. relaţiile publice pot fi definite ca fiind ansamblul de mijloace folosite de către instituţii şi întreprinderi pentru a crea un climat de încredere şi simpatie în rândul propriului personal.. nu sugestionarea lui ca în cazul publicităţii. ceea ce explică existenţa unei mari diversităţi a definiţiilor. evident în maniere diferite. înainte de toate. de către alţii din punct de vedere sociologic. Relaţiile publice 14. în vreme ce prin publicitate se popularizează un produs al firmei respective. Cu toată această mare varietate de definiţii. în mod expres. o întreprindere. iar cele ce ţin de publicitate sunt mai ales comerciale. se are în vedere informarea obiectivă a publicului. atât prin scopul general. de publicitate. Definirea relaţiilor publice Definirea termenului de „relaţii publice” a fost influenţată de poziţia pe care s-au situat diferiţi teoreticieni. Aceste relaţii au fost privite de către unii din punct de vedere psihologic. De aceea.Capitolul 14. o instituţie. se spune că prin relaţii publice se popularizează o firmă.1. ori întreprinderi şi oameni. pe când relaţiile cu publicul vizează crearea unui climat de încredere în rândul publicului şi al propriului personal. Publicitatea urmăreşte. deci ca mecanisme de stabilire a legăturilor între instituţii. Privite. O asemenea definire a relaţiilor publice ne dă posibilitatea distingerii de fenomenul publicitar. susţinerea propriei activităţi şi favorizarea dezvoltării întreprinderii. Prin conţinutul lor. filosofic. dintr-un unghi psihologic. teoretic sau aplicativ etc. precum şi în rândul publicului. În realizarea acţiunilor de relaţii publice. formarea. să le menţină şi să le dezvolte. cât şi prin maniera specifică 136 . ele exprimă. Relaţiile publice.

se vorbeşte de „relaţii publice” ale statului şi ale organismelor de stat. având drept scop schimbarea sau modificarea unor prezentări. despre un obiect sau fenomen. prevăzut şi aşteptat chiar. respectânduse reguli semantice. După cum bine se observă.2. ci cu un întreg proces care poate fi denumit procesul de relaţii publice. Toate elementele trebuie privite într-un întreg şi. la nivelul altor instituţii sau publicului larg. rezultatul este planificat. Foarte mulţi specialişti sunt de acord că principalele trăsături caracteristice ale acestui proces sunt următoarele: 1) Procesul de relaţii publice este intenţionat. unde sunt angrenaţi mai mulţi angajaţi şi care acţionează pe baza unui plan foarte bine stabilit. cum ar fi: armata. este vorba despre un ansamblu de activităţi care trebuie derulate pe o perioadă de timp delimitată sau nelimitată. are la bază o manifestare de voinţă a unei persoane sau a unei instituţii (organizaţii) în scopul. mai mult decât atât. relaţiile publice se bazează în totalitate pe sentimentul de încredere pe care îl creează persoanele sau instituţiile interesate. 14. sunt considerate ca fiind necesare şi posibile la orice instituţie şi întreprindere şi la orice nivel. Procesul de relaţii publice are ca scop principal câştigarea încrederii şi poate fi reprezentat ca un ansamblu de vectori care acţionează în mai multe etape şi la niveluri diferite.în care se realizează. De aceea. instituţii de învăţământ şi cultură etc. Datorită acestor considerente. apreciem că avem de-a face nu cu o derulare de activităţi la nivelul unei instituţii sau organizaţii. Caracteristicile procesului de relaţii publice După cum precizam mai înainte. câştigării încrederii. poliţia. 137 .

mai precis. procesul de relaţii publice poate avertiza din timp conducerea instituţiilor (organizaţiilor) despre unele tendinţe şi fenomene noi ce pot apărea. Procesul de relaţii publice cuprinde relaţiile cu presa. se urmăreşte un anumit tip de reacţie din partea altor persoane. deoarece până acum şi-au dovedit utilitatea şi. uneori în mai multe faze. dar şi publicul larg. 4) Procesul de relaţii publice are la bază realizările individului sau instituţiei (organizaţiei). relaţiile cu proprii angajaţi. el are nevoie de trei 138 . 6) Relaţiile publice constituie un atribut ai conducerii instituţiilor (organizaţiilor) şi permit menţinerea unor căi de comunicare între această întreprindere şi oamenii cu care intră în contact. Din această activitate are de câştigat nu numai cel care îl iniţiază. 3) Activitatea de relaţii publice se desfăşoară pe baza unei strategii foarte bine pusă la punct. 14. relaţiile cu diferite instituţii şi organizaţii. procesul nu îşi va atinge scopul. Cu privire la dezvoltarea relaţiilor publice.3. relaţiile cu publicul. Elementele procesului de relaţii publice Pentru ca procesul de relaţii publice să funcţioneze. imensa majoritate a specialiştilor sunt de acord că în secolul următor acestea vor cunoaşte o dezvoltare explozivă. bineînţeles. societatea modernă este şi v va fi controlată de informaţie. De asemenea.2) Acest proces urmăreşte o reacţie de tip impact. mai mult. 5) Scopul realizării procesului de relaţii publice este dublu. ca urmare a acţiunilor desfăşurate de o persoană sau o instituţie (organizaţie). ca beneficiar al serviciilor sau produselor ambelor instituţii (ofertant şi beneficiar). relaţiile cu autorităţile şi. În cazul în care instituţia sau individul are realizări slabe.

management. agentul de relaţii publice are câteva obligaţii: • să nu-şi modifice obiectivele fără acordul clientului. pentru a-şi putea menţine deschise canalele de comunicare. Dincolo de calităţile pe care trebuie să le aibă un om cu studii universitare. informatică şi. drepturile omului. Acestea sunt: o agentul de relaţii publice. • să exploateze într-o manieră personală orice eveniment favorabil îndeplinirii mandatului său. limbi străine. obligatoriu. Clientul 139 . nu în ultimul rând. pentru a promova o strategie de relaţii publice. legislaţie (publică şi privată). este nevoie de o înaltă calificare în domeniu. politologie. persoana care lucrează în domeniul relaţiilor publice va trebui să posede temeinice cunoştinţe despre: mijloace moderne de comunicare. • să nu se afle în prim planul activităţilor.elemente. • să fie de partea instituţiei care l-a angajat până la terminarea contractului. Pregătirea lui va cuprinde. o serviciile specifice. psihologie. şi următoarele discipline: sociologie. Agentul de relaţii publice Este un lucru cunoscut că. istoria artei. (conducerea autoturismului. arhitectură şi urbanism. Din punct de vedere deontologic. Deci nu orice persoană poate îndeplini această funcţie. să fie prezentabil şi corect în relaţiile cu clienţii şi marele public. retorică. Agentul de relaţii publice trebuie să aibă capacitatea de a intra în relaţie cu semenii săi cât mai uşor şi mai natural cu putinţă. o clientul sau beneficiarul. Totodată. istorie.

Aceste etape sunt obligatorii. persoanaagent de relaţii publice — nu trebuie să fie expert în domeniul respectiv. Etapele procesului de relaţii publice Majoritatea specialiştilor apreciază că procesul de relaţii publice are cinci etape în care se derulează. Aceasta are nevoie de consultanţă profesională în domeniul relaţiilor publice pentru a-şi realiza un interes (scop) . consultanţă în domeniul politic. lipsa uneia împiedicând derularea întregului program de activităţi. Intre client şi agentul de relaţii publice iau naştere raporturi contractuale. Definirea scopului (stabilirea obiectivelor) 140 . Însă specifice acestor servicii sunt activităţile de promovare comercială şi marketing.Beneficiarul activităţii de relaţii publice poate fi o persoană sau o instituţie (organizaţie).ştergerea unei imagini negative a firmei. dar nu are dreptul să le impună. Cu privire la metodele şi mijloacele care trebuie folosite. creşterea patrimoniului acesteia prin atragerea de investitori etc. educaţie sau recalificare. clientul le poate propune agentului de relaţii publice. 14. financiar. practic. toate laturile activităţilor socio-umane. serviciile în acest domeniu urmăresc crearea unor canale de comunicare cu beneficiarii sau administrarea acestor canale. guvernamental. În general. promovarea unei imagini de marcă etc. al afacerilor publice. câştigarea încrederii opiniei publice. Trebuie precizat că.4. Serviciile de relaţii publice Gama de servicii de relaţii publice este extrem de largă atingând. Pentru elaborarea strategiei de relaţii publice el poate apela la specialişti recunoscuţi în domeniu. relaţii de muncă. atunci când este vorba de consultanţă. probleme de personal. Aceste etape sunt: 1. Clientul stabileşte obiectivele ce trebuie atinse o dată cu demararea procesului de relaţii publice şi scopurile imediate sau de perspectivă.

Cercetarea în teren Este cea mai importantă etapă a procesului de relaţii publice. deoarece dă posibilitatea celor doi interlocutori să se cunoască. identificarea căilor şi metodelor pentru a derula un program de relaţii publice corect şi eficient. particularităţi lingvistice.Această primă etapă este realizată de agentul de relaţii publice împreună cu beneficiarul serviciilor. iar pe de altă parte. iar activitatea în sine este premergătoare oricărei strategii. Este o etapă importantă. politic: numărul de formaţiuni politice. numărul locuitorilor. obiectivele pot fi realizate. găsirea problemelor care impietează asupra promovării unei imagini dorite despre instituţia avută în vedere. obiectivul (obiectivele) pe care beneficiarul le pune în faţa (agentului de relaţii publice nu se pot realiza în unitatea de timp pusă la dispoziţie. Acest lucru este relevant. social: organizarea socială a localităţii sau zonei unde se efectuează cercetarea. Toate aceste documente trebuie puse la punct în prima etapă a acestui proces de relaţii publice. profesii dominante (numeric). ponderea acestora în rândul 141 . grad de ocupare a forţei de muncă. Este atributul agentului de relaţii publice. întrucât nu toate obiectivele pe care beneficiarul doreşte să le realizeze pot fi realizate efectiv. Pentru ca un proces de relaţii publice să poată demara. 2. care în anumite privinţe pot fi destul de mari. Ea are ca scop. dar totodată se armonizează interesele celor două părţi. dar numai după ce beneficiarul acceptă şi posturile programului. b. Cercetarea ar trebui să asigure următoarele funcţii: 1) Determinarea domeniilor de unde trebuie culeasă informaţia. pe de o parte. În anumite situaţii. este necesară obţinerea de date din următoarele domenii: a. obiceiuri cu caracter local. În fine.

persoana care face documentarea este liberă să găsească sursele cele mai credibile. economic: numărul de întreprinderi din zona aleasă. anuare). c. Informaţiile pot fi obţinute din surse publice (biblioteci. orientarea pe eşichierul politic.) importante sunt datele despre încadrarea personalului (pregătire. medie de vârstă şi gradul de ocupare al posturilor). Cercetarea în acest caz trebuie efectuată de un specialist în domeniu. tradiţia în domeniu. iar procesul de relaţii publice poate fi pus în pericol. deoarece o informaţie greşită poate duce la luarea unei decizii greşite. cifra de afaceri.). primării etc. care este obligat să cuantifice fiecare parametru în unităţi internaţionale. este nevoie de foarte multe date din acest domeniu). obiectul activităţii desfăşurate (dacă obiectul procesului de relaţii publice este o întreprindere economică. calitatea produselor. cifra de afaceri. politica salarială. pentru a identifica acei vectori care nu sunt folosiţi cu maximă eficienţă şi care grevează asupra eficienţei sistemului respectiv. dar şi din presă sau direct de la persoanele care le deţin. însă trebuie să dovedească discernământ atunci când le selectează. Cercetarea trebuie făcută de un specialist în domeniu. de o manieră uşor de înţeles pentru ceilalţi. În cazul instituţiilor din administraţia publică (prefecturi. 2) Obţinerea unor date despre instituţia (organizaţia) respectivă aceste date ne ajută să ne formăm o imagine completă şi reală despre: numărul de personal. Din acest punct de vedere. relaţiile cu partenerii externi etc. 142 .electoratului. 3) Identificarea problemelor esenţiale care fac ca imaginea instituţiei sau organizaţiei să nu fie cea dorită. asistat de agentul de relaţii publice şi are ca scop investigarea modului de organizare şi derulare a activităţilor (economice. sociale etc.

iar uneori chiar la obstacole serioase în calea comunicării. dacă nu sunt cunoscute. atunci când sunt cunoscute. Datele şi informaţiile obţinute cu ocazia verificării se coroborează cu cele obţinute în întregul proces de cercetare. precum şi succesiunea lor. studiază mediul în care urmează a se implementa procesul de relaţii publice. 5) Un alt element al cercetării urmăreşte conturarea (stabilirea) unei strategii de abordare a activităţilor de relaţii public. Datorită acestor considerente. Putem spune că rezultatul întregului proces depinde de calitatea şi obiectivitatea acestei cercetări. 143 . 4) În continuarea cercetării. pot fi exploatate raţional. face parte din strategia de relaţii publice care are la bază procesul de relaţii publice. Organizarea activităţilor ce urmează a se desfăşura. având la dispoziţie datele cercetărilor efectuate până acum. • al doilea motiv ne determină să acceptăm faptul că oricare sistem (mediu) manifestă intoleranţă faţă de anumite structuri care. studierea mediului unde va fi implementat procesul de relaţii publice este la fel de importantă ca şi cercetarea în ansamblu. pot duce la blocaje. ajutat de specialişti. Studiul mediului este important din cel puţin două motive: • primul arată faptul că fiecare mediu are câteva modalităţi specifice de circulaţie a informaţiei. agentul de relaţii publice. Mai precis. urmând a se pune la punct strategia care stă la baza procesului de relaţii publice.Trebuie precizat de la început că această activitate este esenţială pentru conturarea procesului de relaţii publice. poate să proiecteze un anumit număr de activităţi de relaţii publice şi un calendar al desfăşurării lor. agentul de relaţii publice. iar acestea.

Astfel. Strategia de relaţii publice. care tocmai au fost cuantificate. strategia de relaţii publice ce va fi adoptată trebuie să ţină seama de specificul activităţilor ce se desfăşoară în instituţia respectivă. ci doar cuantificat şi ordonat în funcţie de factorul timp. activitatea în sine se poate asemăna cu manipularea. Această fază este realizată numai de agentul de relaţii publice şi constituie cheia succesului în materie de relaţii publice. totuşi. Cercetarea efectuată în acest caz de agentul de relaţii publice are rolul de a identifica acele tehnici de comunicare care sunt utile şi pot da randamentul cel mai bun în mediul vizat.). Dacă cercetarea nu a identificat acele căi şi mijloace care să ducă la rezultatul scontat. trebuie să răspundă la următoarele comandamente: o toate activităţile se desfăşoară concertat. clienţi etc. pentru a avea succes. folosind tehnicile şi metodele specifice de relaţii publice. de perioadele de timp în care se vor derula şi. prezente sau viitoare ale instituţiei respective. precizat faptul că procesul nu este încă definitivat. nu în ultimă instanţă. rezultatele vor fi nule. o strategia de relaţii publice este concepută pe baza rezultatelor trecute. Dacă organizaţia induce în eroare beneficiarul procesului (public. trebuie puse în practică prin anumite tehnici şi metode specifice de relaţii publice. În cazul instituţiilor publice. urmărind acelaşi scop rezultat din cercetarea efectuată anterior.Trebuie. de circumstanţele reale în care îşi realizează sarcinile profesionale 144 . 3. Elaborarea strategiei de relaţii publice Faza finală a cercetării de teren are rolul de a pune la punct derularea unor activităţi într-o concepţie unitară. oricât de bine ar fi realizat procesul. de fondurile materiale avute la dispoziţie. 6) Aceste activităţi. activităţile ce urmează a se derula sunt ordonate în funcţie de priorităţi.

pentru a putea face o evaluare corectă a programului. iar la sfârşit evaluează programul. În principal. o eşalonarea activităţilor trebuie să fie cea stabilită şi să urmărească acelaşi scop. să evalueze şi să adapteze strategia de relaţii publice folosită. Agentul de relaţii publice este ca un dispecer: el trimite spre destinaţii diferite . de obicei. o conţinutul şi calitatea mesajului de transmis să fie de natură să formeze reprezentări fără echivoc la publicul ţintă. l-ar produce. o periodic. o să folosească eficient resursele materiale şi umane implicate în procesul de relaţii publice. o găsirea canalelor de transmisie cele mai performante şi adaptate acelui public. după calendarul stabilit. interceptează reacţiile. 4. eventual. comunicarea. strategia de relaţii publice adoptată va avea următoarele repere: o identificarea publicului ţintă.foarte bine precizate mesaje (comunicări). Această fază este cea mai dinamică. a activităţilor hotărâte. agentul de relaţii publice derulează activităţile după calendar şi ia toate măsurile ca să recepteze ecoul pe care acestea.persoanele care lucrează acolo şi de modul în care se face. deoarece toate forţele şi mijloacele procesului de relaţii publice sunt puse în mişcare. 145 . Implementarea activităţilor de relaţii publice în mediul vizat Activitatea în sine este de resortul agentului de relaţii publice şi are drept scop identificarea canalelor de transmisie cele mai performante în mediul respectiv şi urmărirea realizării. Mai precis.

146 . Tehnici şi metode cu caracter general a) Tehnica negocierii . dar şi între agentul de relaţii publice şi instituţii ori colaboratori de sprijin.Deşi în anumite momente activităţile de relaţii publice nu par deosebit de importante. dar care nu pot afecta fondul problemei. Aceasta se realizează secvenţial (o dată cu terminarea fiecărei faze) şi final. .5.audio-vizuale. când se vede dacă modul de concepere şi realizare a strategiei este cel corect. necesare abordării unei tehnici de lucru adecvate. b) Tehnica interviului Interviul este un instrument de culegere de date şi informaţii. când se evaluează întreg programul. Negocierea are loc între beneficiar şi agentul de relaţii publice pentru elaborarea şi implementarea strategiei. Asemănând activitatea de relaţii publice cu o acţiune militară. cât şi pe formarea acesteia. 5. faza despre care aminteam este cea a luptei propriu-zise.generale.urmăreşte armonizarea intereselor până la acceptarea unui compromis din care părţile trebuie să aibă de câştigat.pregătirea .constă în culegerea de date şi informaţii despre persoane cu care vom intra în contact. suma lor este cea care ne dă succesul. Interviul are trei mari faze: . Evaluările secvenţiale pot duce la modificări ale strategiei. Tehnici şi metode de relaţii publice Pentru elaborarea strategiei de relaţii publice. agentul de relaţii publice derulează o serie de metode şi tehnici ce pot fi: . Evaluarea programului de relaţii publice Evaluarea programului de relaţii publice este ultima fază. 14. I.

Comunicatul de presă pentru activitatea de relaţii publice urmăreşte informarea publicului numai pentru anumite evenimente. excluzându-se intereselor particulare. cât şi pe parcursul derulării acesteia ori în faza evaluării finale. Pentru ca această activitate să se desfăşoare în bune condiţiuni.identificarea aspectelor ce trebuie urmărite. II. de regulă. periodic sau cu ocazia conferinţelor de presă. Sub aspectul formei trebuie să fie laconic. 3. Acestea trebuie să fie alese dintre cele cu audienţă la public. este necesar în cazul activităţilor de mai jos. pentru o anumită instituţie. 4. existenţă prelungită. în vederea câştigării încrederii. cu scopul de a readuce în atenţia publicului ţintă elemente ale strategiei de relaţii publice avute în vedere. Tehnici audio-vizuale a) Folosirea conferinţei de presă . c) Legătura permanentă cu mijloacele de informare în masă Cea mai mare parte a activităţilor de comunicare în relaţiile publice se face prin mass-media şi cu ajutorul acesteia. Este folosit anterior întocmirii strategiei. Buletinul de presă . fără ca acestea să fie urgente sau absolut necesare. să aibă credibilitate. Alegerea canalului de mediere.este o manifestare special rezervată reporterilor care au ocazia să primească de la o persoană avizată informaţii. de noutate. 2. bogat în informaţie. . 147 . Poate fi sub forma unor discuţii directe sau chestionare..stabilirea obiectivelor . clar în exprimare şi cu o adresă precisă. Elaborarea comunicatelor de presă.presupune difuzarea la intervale regulate a informaţiilor. Dosarul de presă cuprinde totalitatea documentelor ce vor fi puse la dispoziţia presei. să se respecte câteva reguli: 1.realizarea propriu-zisă.

să organizeze logistic evenimentul.Purtătorul de cuvânt este cel ce se ocupă organizatoric şi are obligaţia de a îndeplini următoarele sarcini: .are rolul de a mări baza de credibilitate în instituţie şi în conducătorii ei.să anticipeze întrebările şi să aibă răspunsurile adecvate. .să înregistreze fonic şi video evenimentul.reprezintă pe conducătorul instituţiei în relaţiile cu mass-media şi. c) Folosirea discursurilor oficiale . în acelaşi sens. .să întocmească declaraţia de presă. b) Folosirea purtătorului de cuvânt . 148 . .să conducă evenimentul. mandatul pe care îl primeşte din partea acestuia îi dă dreptul la un anumit grad de autonomie. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->