STUDIU DE ÎNSORIRE (conform Ordinului nr.536/23.06.

1997)

1.Date generale Documentaţia de faţă este întocmită ca fiind necesară la obţinerea avizului sanitar, solicitat în vederea eliberării autorizaţiei de construire, în conformitate cu prevederile ordinului de aprobare a conţinutului documentaţiilor prevăzută de Legea 50/1991, modificată şi republicată, la solicitarea beneficiarului. 2.Destinaţie şi amplasament Imobilul la care urmează a fi realizată extinderea este destinat funcţiunii de locuire şi se află situat în intravilanul municipiului Tg. Jiu,fiind proprietatea solicitantului. Pentru realizarea investiţiei a fost eliberat certificatul de urbanism nr….din ……….2013. Amplasamentul are următoarele vecinătăţi : - la nord ; - rest proprietate, - la sud ; - str. Calea Bucureşti, - la est ; - propr.Şoitoman Dionisie, - la vest ; - propr.Pătraşcu Alexandru, 3.Caracteristicile generale ale extinderii Extinderea propusă se va realiza în regim de înălţime P+M şi se va realiza în prelungirea locuinţei existente pe latura de sud pe o lungime de 3,3 m. Locuinţa existentă este executată pe parter, avînd înălţimea liberă a podului de 3,35 m,înălţime ce dă posibilitate beneficiarului pentru o exploatare eficientă şi raţională a acestuia,doar prin realizarea unui acces pe verticală.Suprafaţa construită existentă a locuinţei conform planului cadastral de 191,00 mp. Fenetraţia este concentrată atât pe latura de est cât şi pe latura de sud. În cazul construcţiei vecine pe latura de est, fenetraţia este concentrată pe latura de vest şi sud. Construcţia la care se propune realizarea extinderii are structura de rezistenţă din zidărie de cărămidă GVP cu stâlpişori din beton armat şi este în prezent nefinisată la exterior. Învelitoarea locuinţei este din ţiglă de argilă arsă pe o şarpantă din lemn de brad, realizată în 4 ape.

motiv pentru care a fost solicitată întocmirea prezentei documentaţii. După cum se poate vedea în figura de mai jos .pentru aprobarea normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei.Cerinţe minime admise Conform ordinului 536/23. 5. art. În cazul de faţă distanţa dintre extindere şi locuinţa situată la est este de 3. În concluzie timpii de însorire rezultaţi pentru cele două ferestre studiate sunt următorii : F1 .1997. pentru perioada sollstiţiului de iarnă.90 m iar cea maximă la coamă de aproximativ 7.cap.a tuturor încăperilor de locuit.Determinarea luminării naturale şi a însoririi Studiul se va realiza portivit legii pentru perioada cea mai defavorizată.încăperea cu fereastra F2 din plan este însorită de la ora 12 până la ora 14.06. 4.distanţa dintre clădiri trebuie să fie cel puţin egală cu înălţimea clădirii celei mai înalte.00 m.40 iar fereastra F1 de la ora 12 până la apus pe o durată de 5 ore. Extinderea propusă prin mansardare va avea un acoperiş în două ape .70m.Pentru a nu se umbri reciproc.90 m.la solstiţiul de iarnă. Înălţimea la coamă a construcţiei învecinate (est) este de 3.cu calcane pe laturile de est şi vest şi va depăşi acoperişul existent din motive estetice cu 0.zilnic.65 m. .95 m. Concluzii. Direcţiile umbrei vîrfului stilului vertical au fost extrase din cadranul solar pentru latitudinea 45 nord pentru ora de răsărit şi apus. « amplasarea clădirilor destinate locuinţelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minim 1h şi 30 min.2h 40 F2 .Înălţimea la streaşină a construcţiei existente este de 3.I. raportată la cota terenului natural şi are înălţimea maximă la coamă de 6.2.5h 00 Astfel timpii de însorire rezultaţi în urma studiului sunt mai mari decît timpul minim limită admis de lege.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful