CAPITOLUL 8 AMORTIZAREA MIJLOACELOR FIXE

8.1. Concepte teoretice Prin amortizare înţelegem o recuperare sub formă bănească a uzurii la care este supus un mijloc fix. Pentru a determina amortizarea trebuie cunoscute trei elemente: valoarea supusă amortizării; norma de amortizare; sistemul de amortizare.

Valoarea supusă amortizării poate fi valoarea de inventar (Vi) sau valoarea rămasă de amortizat (Vr) Datorită fenemenelor de erodarea a monedei naţionale se poate calcula valoarea actualizată rămasă de recuperat (Var) pe baza valorii de inventar actualizată (Via), a duratei de serviciu consumată (Dc) şi a duratei de serviciu rămasă (Dr).

Var =

Via x Dr Dc + Dr

Normele de amortizare pot fi: proporţionale; regresive sau accelerate; progresive.

Normele de amortizare proporţionale generează amortizări constante de-a lungul perioadei de amortizarea (dacă nu are loc modificarea valorii de amortizat). Ele pot fi: proporţionale în timp

Vi 100 Na = Dn x 100 = Vi Dn
Vi = valoarea de inventar; Na = norma de amortizare; Dn = durata de normală de serviciu stabilită în ani. proporţionale pe unitatea de produs

Na =

Vi Re

Na = norma de amortizare; Vi = valoarea de inventar; Re = rezerva exploatabilă. proporţionale pe km sau 1000 km

Vi 100 Np x 100 = Na = Np Vi

Normele regresive sau accelerate generează un nivel descrescător al amortizării de la un an la altul.Vi  x 100   Na = norma de amortizare. ∑ Nu = suma numărătorilor utilizaţi în calcul (de exemplu. Np = norma de parcurs a autovehicului până la casare.descrescătoare Na = Dr x 100 ∑ Nu Na = norma de amortizare. Vr = valoarea reziduală la sfârşitul perioadei de serviciu. . Vi = valoarea de inventar. n = durata de serviciu stabilită în ani. Dr = durata de serviciu rămasă.constante (generează o amortizare regresivă datorită valorii la care se aplică.Na = norma de amortizare. . dacă durata de serviciu este 5 ani ∑ Nu = 1+2+3+4+5 = 15). Vi = valoarea de inventar. Ele pot fi: . descrescătoare de la un an la altul)  Vr  n  Na =  1 .

Vmat = valoarea medie anuală totală sau de amortizat pentru toate activele existente într-o întreprindere. Na = Dc x 100 ∑ Nu Na = norma de amortizare. În practică se folosesc şi norme unice sau globale. Dc = durata de serviciu consumată.Normele progresive sunt crescătoare de la un an la altul . Norma unică se poate calcula în cazul autoturismelor astfel: Nu = Fat P Nu = norma unică de amortizare. Nu = Fat x 100 Vmat Nu = norma unică. . ∑ Nu = suma numărătorilor utilizaţi în calcul (de exemplu. calculate la nivel de întreprindere. ducând la creşterea valorii amortizării. dacă durata de serviciu este 5 ani ∑ Nu = 1+2+3+4+5 = 15). pentru toate mijloacele fixe. Fat = fondul de amortizare stabilit pe baza normelor analitice. Normele de amortizare calculate mai sus sunt norme de amortizare analitice.

Norma de amortizare se poate calcula ţinând cont de valoarea reparaţiilor capitale (Rk): Vi + Rk Na = Dn x 100 Vi Na = norma de amortizare. Vi = valoarea de inventar. Vi = valoarea de inventar. exprimat în km sau mii km. La calculul normei de amortizare se poate ţine seama şi de valoarea reziduală a mijlocului fix: Vi + Rk . Fat = fondul de amortizare stabilit pe baza normelor analitice. . Vr = valoarea reziduală a mijlocului fix.Vr Dn Na = x 100 Vi Na = norma de amortizare.P = parcursul total. Dn = durata normală de serviciu. Rk = valoarea reparaţiilor capitale. Rk = valoarea reparaţiilor capitale. Dn = durata normală de serviciu.

Sistemul proporţional: proporţional în timp Fa = Vmat x Na 100 Fa = fondul de amortizare anual. Vmas = Vi x Tnef 12 . Vmai = Vi x Tf 12 Tf = timpul de funcţionare exprimat în luni întregi. până la sfârşitul anului.Sistemul de amortizare folosit poate fi: sistemul proporţional. sistemul regresiv (sau accelerat). sistemul progresiv. Vmat = Vi +Vmai .Vmas Vmai = valoarea medie anuală a intrărilor de mijloace fixe în cursul anului. Vmat = valoarea medie anuală totală a mijlocului fix. Vmas = valoarea medie anuală a ieşirilor de mijloace fixe în cursul anului. începând cu luna următoare celei de intrare. Na = norma de amortizare.

proporţional pe unitatea de produs Fa = Pa x Na Fa = fondul de amortizare. Na = norma de amortizare. În cazul în care se foloseşte norma de amortizare unică: Fa = Vmat x Nu 100 Fa = fondul de amortizare. începând cu luna următoare celei de intrare. Pa = producţia anuală. . Na = norma de amortizare. exprimată în unităţi fizice.Tnef = timpul de nefuncţionare exprimat în luni întregi. Vmat = valoarea medie anuală totală sau de amortizat pentru toate activele existente într-o întreprindere. . Vii = valoarea de inventar individuală a unui autovehicul. atunci când nu se poate calcula Vim. până la sfârşitul anului. P = parcursul total anual exprimat în km sau mii de km echivalenţi. .proporţional pe km (1000 km) Fa = Vim (Vii) x P x Na 100 Vim = valoarea medie a unui autovehicul.

cu normă regresivă Fa = Vi x Na 100 Fa = fondul de amortizare. Sistemul progresiv Fa = Vi x Na 100 Fa = fondul de amortizare. . Na = norma de amortizare regresivă. Vr = valoarea rămasă neamortizată la începutul anului. Vr = Vr 1 0 .Fa .Nu = norma de amortizare unică. Na = norma de amortizare constantă. Vi = valoarea de inventar. Sistemul regresiv: .cu normă constantă Fa = Vr x Na 100 Fa = fondul de amortizare.

94: Na = 100 Dnu Na = norma de amortizare. Vmat = Vi +Vmai . Na = norma de amortizare progresivă.01 1994 şi cele intrate după acea dată.Vmas . Amortizarea în România Sistemul proporţional în timp (liniar) La calculul amortizării se face distincţie între mijloacele fixe intrate în funcţiune înainte de 01.Vi = valoarea de inventar. Pentru mijloacele fixe intrate în funcţiune după 01. Dnu = durata de serviciu stabilită după noul catalog. La prezentarea formulelor de calcul a amortizării în sistemul regresiv sau sistemul progresiv nu s-a ţinut cont în formule de eventuale intrări sau iesări de mijloace fixe. Na = norma de amortizare. Fa = Vmat x Na 100 Fa = fondul de amortizare anual.01. Vmat = valoarea medie anuală totală a mijlocului fix.

Vmas = valoarea medie anuală a ieşirilor de mijloace fixe în cursul anului. Dnur = durata normală de utilizare rămasă. Vmai = Vi x Tf 12 Tf = timpul de funcţionare exprimat în luni întregi. începând cu luna următoare celei de intrare.01. Pentru mijloacele fixe intrate în funcţiune înainte de 01.  Dnsc  Dnur = 1  x Dnu  Dns  Dnur = durata normală de utilizare rămasă.1994 Na = 100 Dnur Na = norma de amortizare. Vmas = Vi x Tnef 12 Tnef = timpul de nefuncţionare exprimat în luni întregi. .Vmai = valoarea medie anuală a intrărilor de mijloace fixe în cursul anului. până la sfârşitul anului. până la sfârşitul anului. începând cu luna următoare celei de intrare.

1994. până în anul în care valoarea amortizării anuale rezultate în sistem degresiv este mai mică decât . Vr = valoarea rămasă de amortizat la 01.Dnsc = durata normală de serviciu consumată. cota de amortizare degresivă se va aplica la valoarea rămasă de amortizat la începutul anului.Amo = Vi .5 dacă durata normală de utilizare a mijloacelor fixe este între 2 şi 5 ani. Dns = durata normală de serviciu stabilită de vechiul regim de amortizare. Vr = Vi .Vi x Dnsc Dns Sistemul degresiv În cadrul sistemului degresiv de amortizare pentru determinarea cotelor de amortizare se va multiplica cote de amortizare lineară cu următorii coeficienţi: 1. Pentru determinarea amortizării anuale. 2 dacă durata normală de utilizare a mijloacelor fixe este între 5 şi 10 ani.5 dacă durata normală de utilizare a mijloacelor fixe este peste 10 ani. Dnu = durata normală de utilizare după noul catalog.01. Fa = Vr x Na 100 Fa = fondul de amortizare. 2. Na = norma de amortizare.

000 lei.2. urmând ca valoarea rămasă de amortizat să se amortizeze liniar în anii rămaşi până la terminarea duratei normale de utilizare.valoarea amortizării anuale calculată în sistem liniar. amortizarea degresivă se transformă în amortizare liniară. în primul an se amortizează 50% din valoarea mijlocului fix.000 lei. Să se determine amortizarea pentru anul 2002 a unui mijloc fix. Aplicaţii rezolvate 1. 8. valoarea anuală a amortizării devenind valoarea rămasă de recuperat la încheierea aplicării sistemului regresiv raportată la numărul de ani rămaşi până la expirarea duratei normale de utilizare. În cadrul sistemului accelerat de amortizare. amortizarea se face în sistem liniar.400.000. în luna aprilie 2002 valoarea mijlocului fix creşte (datorită intrărilor) cu 2. durata normală de serviciu după noul catalog 60 ani. gradul de utilizare a mijlocului fix este 90%. Din acest moment. . durata normală de serviciu după vechiul catalog 70 ani. cunoscându-se următoarele: valoarea de inventar 20. anul punerii în funcţiune 1982.

000. x 50 = 40 ani.Amo = Vi .4.5 = = 440.000 + 1.000 lei.000 lei. Vr = Vi .1994: 12 Dnsc = 20.000 .600.000 lei.01.20.000.000.600.000 x 90% = 396.000.000.000 x 8 = 12 Fa = Vmat x Na 17.000 + 12 = 16.  Dns   60  Calculul normei de amortizare: Na = 100 100 = = 2.000 x = 60 Dns 20.5 Dnur 40 Calculul valorii medii a mijlocului fix: * Vmat = Vi +Vmai = Vi + = 16.Vi x Calculul duratei normale de utilizare rămase:  Dnsc   12  Dnur = 1  x Dnu = 1 .000.000 .000 = 17. .000 = 16.Rezolvare: Calculul valorii rămase de amortizat la 01.000 x 2. Calculul fondului de amortizare: Vi x Tf 2.000 lei 100 100 Calculul fondului de amortizare efectiv: Fond amortizare efectiv = Fa x grad de utilizare = 440.000.400.600.

Să se determine: a) fondul de amortizare pentru anul 2002. Se cunosc următoarele date: anul intrării în funcţiune a mijlocului fix 1997.000 + 400.000 x 10 = = 1.000 lei.200. Calculul fondului de amortizare: Vmat = Vi +Vmai = Vi + Vi * x Tf = 10.400. în luna august valoarea mijlocului fix creşte (datorită intrărilor) cu 1.000 lei.000 + 1.000.040.400. Rezolvare: a) Calculul normei de amortizare a mijlocului fix: Na = 100 100 = = 10 Dnu 10 Calculul valorii medii totale anuale: 12 = 10.000.2.000 x 4 = 12 Fa = Vmat x Na 10. b) repartizarea pe trimestre a fondului de amortizare.000 lei.000 = 10.000 lei 100 100 . valoarea de intrare a mijlocului fix = 10.200. durata normală de serviciu = 10 ani.000. sistemul de amortizare folosit este cel liniar.

TR I amortizare 250.000 TR III 260.000 TR IV 250.000 Fatr = = 250.000 Fa1 = Vi x Na 10. anul intrării în funcţiune 1999.040.000 TR IV 30.000. Să se determine tabloul de amortizare al unui mijloc fix cunoscând următoarele: valoarea de intrare a mijlocului fix = 10.000 lei. TR I amortizare 0 TR II 0 TR III 10.000 TR II 250. norma de amortizare fiind norma lineară x 2.000 TR III 250. Acest fond se va repartiza pentru lunile septembrie.000.000 3.000 TR IV 280. octombrie.000 – 1. durata normală de serviciu este 10 ani.000 Repartizarea fondului de amortizare pe trimestre pentru întreaga valoare a mijlocului fix este: TR I amortizare 250. sistemul de amortizare este cel degresiv. . noiembrie şi decembrie.b) Vom repartiza pe trimestre amortizarea aferentă valorii mijlocului fix existentă la începutul anului.000.000 lei.000 lei 4 Vom repartiza pe trimestre amortizarea aferentă intrărilor: Fa intrări = 1.000.000 = 40.000 TR II 250.000.000 lei 100 100 1.000 x 10 = = 1.

000.413.000.000.68 2.000 5.666.666.666.000 1.000 1.000 x 100 % = 1.000 1.000 4.730.36 682.333.666.000 1.000.000 lei 10 Calculul normei de amortizare: Na = 100 100 x2 = x 2 = 10 x 2 = 20 Dnu 10 Anul 1999 Fa = Vr x Na 10.400.000 1.36 682.120.68 2.000.000 1.000.000.096.000 3.096.000.400.000.666.66 682.000 6.000 682.413.365.000.000 4.000 x 20 = = 2.120.280.000 1.000 8.000.000.000 1.666.048.66 682.000 3.600.333.000 lei 100 100 .666.02 1.000.333.34 2.000.000 Amortizarea în sistem degresiv 2.000 1.66 682.000 1.000.000 1.365.666.66 682.000 1.666.Rezolvare: An Valoare la începutul anului 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 10.000.000.7 0 Vom calcula fondul de amortizare anual pentru sistemul liniar: Fa = 10.048.000.66 682.34 2.000 5.666.000 6.000.7 Amortizarea în sistem liniar 1.02 1.7 Valoare rămasă de amortizat 8.333.024.000.730.

6 2004.600.096.000 x 20 = = 819.096. Fa = 4.096.000 x 20 = = 1.000 x 100 % = 682.000 lei 100 100 Anul 2002 Fa = Vr x Na 5.000 x 20 = = 1.Anul 2000 Fa = Vr x Na 8.120.000 lei 100 100 Anul 2001 Fa = Vr x Na 6. 2005.000. din anul 2003 se va trece la sistemul liniar de amortizare pentru valoarea de 4.024.66 lei pentru fiecare din anii 2003. .666.000. 2006. Această valoare va fi amortizată liniar în 6 ani.000 lei 100 100 Anul 2003 Fa = Vr x Na 4.280.200 lei 100 100 Deoarece fondul de amortizarea calculat pe sistemul degresiv este mai mic decât fondul de amortizare care rezultă din sistemul liniar.000 x 20 = = 1.400. 2007 si 2008.

Amortizarea pentru anul 1997: Fa = 12. Na = 100 100 = = 20 Dnur 5 Fa = Vr x Na 6.000. Să se calculeze amortizarea activelor fixe în sistemul regresiv cu cotă de amortizare descrescătoare la „ maşini de calculat electronice”. 1999.000 lei şi durata de serviciu de 8 ani.000 – 6. Să se determine amortizarea anuală pentru un mijloc fix intrat în funcţiune în anul 1997 la o valoare de intrare de 12. 2000.200. iar amortizarea se face în sistem accelerat. .000. Rezolvare: În sistemul accelerat de amortizare se amortizează 50% din valoarea mijlocului fix în primul an.000 x 20 = = 1.000.000 x 50% = 6.000 lei. cunoscând că valoarea de intrare a acestor active fixe este de 10. 2001 şi 2002.000.000.000.000.000 = 6.000 lei. iar valoarea rămasă se amortizează liniar în ceilalţi ani de funcţionare.000.000 lei 100 100 5.4. Valoare rămasă de amortizat = 12. dacă durata normală de utilizare este de 6 ani.000 lei Calculul amortizării anuale pentru anii 1998.

Rezolvare: Pentru a determina amortizarea anuală trebuie să cunoaştem cote de amortizare anuală folosită.22% 36 Fa = Vi x Na 10.000.222.22 = = 2.000 lei 100 100 Anul 2: Na = Dr x 100 (Ds − Dc)x100 8 -1 = = x 100 = 1+ 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 ∑ Nu ∑ Nu = 7 x 100 = 19.44% 36 .000 x 22. Na = Dr x 100 (Ds − Dc )x100 = ∑ Nu ∑ Nu Pe baza normei de amortizare anuale vom determina amortizarea anuală folosind formula: Fa = Vi x Na 100 Anul 1: Na = Dr x 100 (Ds − Dc)x100 8-0 = = x 100 = 1+ 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 ∑ Nu ∑ Nu = 8 x 100 = 22.

000 lei 100 100 Anul 4: Na = Dr x 100 (Ds − Dc)x100 8-3 = = x 100 = 1+ 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 ∑ Nu ∑ Nu = 5 x 100 = 13.000 lei 100 100 Anul 3: Na = 8-2 Dr x 100 (Ds − Dc)x100 = = x 100 = 1+ 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 ∑ Nu ∑ Nu = 6 x 100 = 16.000.000 lei 100 100 Anul 5: Na = Dr x 100 (Ds − Dc)x100 8-4 = = x 100 = 1+ 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 ∑ Nu ∑ Nu .000 x 16.000.88% 36 Fa = Vi x Na 10.66 = = 1.44 = = 1.666.66 % 36 Fa = Vi x Na 10.000.88 = = 1.000 x 19.Fa = Vi x Na 10.388.000 x 13.944.

000 x 5.55% 36 Fa = Vi x Na 10.= 4 x 100 = 11.11% 36 Fa = Vi x Na 10.000.111.000.000.000 lei 100 100 Anul 6: Na = 8-5 Dr x 100 (Ds − Dc)x100 = = x 100 = 1+ 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 ∑ Nu ∑ Nu = 3 x 100 = 8.000 lei 100 100 Anul 7: Na = Dr x 100 (Ds − Dc)x100 8-6 = = x 100 = 1+ 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 ∑ Nu ∑ Nu = 2 x 100 = 5.000 x 8.11 = = 1.000 x 11.000 lei 100 100 .55 = = 555.33 = = 833.33% 36 Fa = Vi x Na 10.

Rezolvare: Pentru a determina amortizarea anuală a mijloacelor fixe trebuie să cunoaştem cota (norma) de amortizare anuală.Dr ) x 100 = ∑ Nu ∑ Nu Vi x Na .77 = = 277.Dr ) x 100 5-4 = = x 100 = 1+ 2 + 3 + 4 + 5 ∑ Nu ∑ Nu = 1 x 100 = 6.000 lei.Anul 8: Na = Dr x 100 (Ds − Dc)x100 8-7 = = x 100 = 1+ 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 ∑ Nu ∑ Nu = 1 x 100 = 2. iar durata de serviciu este de 5 ani. 15 . Să se calculeze amortizarea activelor fixe în sistemul de amortizare progresiv la „calculatoare electronice”.000.66%.000 x 2. Aceasta va fi calculată după formula: Na = Dc x 100 (Ds .000.000 lei 100 100 6.77% 36 Fa = Vi x Na 10. 100 Pe baza cotei de amortizare anuale şi a valorii de intrare a mijlocului fix vom calcula amortizarea anuală după formula: Fa = Anul 1: Na = Dc x 100 (Ds . cunoscând că valoarea de intrare a acestora este de 10.

66%.000 x 20 = = 2.Fa = Vi x Na 10.000 lei. 100 100 .Dr ) x 100 5 -1 = = x 100 = 1+ 2 + 3 + 4 + 5 ∑ Nu ∑ Nu = 4 x 100 = 26.000. 15 Fa = Vi x Na 10.33 = = 1. 666. 100 100 Anul 3: Na = Dc x 100 (Ds . 15 Fa = Vi x Na 10.333.000.33%.000. . 15 Fa = Vi x Na 10.000 lei.000 x 13. . . 100 100 Anul 2: Na = Dc x 100 (Ds .000 lei.Dr ) x 100 5-3 = = x 100 = 1+ 2 + 3 + 4 + 5 ∑ Nu ∑ Nu = 2 x 100 = 13. 100 100 Anul 4: Na = Dc x 100 (Ds .000 x 6.000 lei. .66 = = 2.000.000 x 26.Dr ) x 100 5-2 = = x 100 = 1+ 2 + 3 + 4 + 5 ∑ Nu ∑ Nu = 3 x 100 = 20%.66 = = 666.000.

333.000.000 km echivalenţi.000.000 = 7. Durata normată de utilizare conform noilor cataloage este de 8 ani.33%. 15 Fa = Vi x Na 10.000 = = 15 ani.5 ani. P 20. . Rezolvare: Vom determina durata de serviciu normată în ani: Nu = Fat 300. în km echivalenţi este de 20.000 lei. Parcursul mediu anual realizat.000 x 33.000 km echivalenţi.000 lei. O societate comercială a achiziţionat înainte de anul 1994 un autocar care la sfârşitul anului 1993 avea o valoare rămasă actualizată de 95.33 = = 3.Dr ) x 100 5-0 = = x 100 = 1+ 2 + 3 + 4 + 5 ∑ Nu ∑ Nu = 5 x 100 = 33. Durata de serviciu normată până la sfârşitul anului 1993 este de 300.000.000 . 20. Durata de serviciu consumată în km echivalenţi de la punerea în funcţiune până la sfârşitul anului 1993 este de 150. 100 100 7.000 Durata de seviciu consumată de la punerea în funcţiune şi până la sfârşitul anului 1993 este Dnsc = 150. Să se determine care este amortizarea anuală pentru autocar până la amortizarea integrală.Anul 5: Na = Dc x 100 (Ds ..

5  Dnur = 1  x Dnu = 1  x 8 = 4 ani. gradul de utilizare a mijlocului fix este 90%. amortizarea se face în sistem liniar. Aplicaţii propuse spre rezolvare 1.3.000 lei.000. durata normală de serviciu după vechiul catalog 60 ani.000 x 25 = = 23. Să se determine amortizarea pentru anul 2003 a unui mijloc fix.Durata normată de funcţionare conform noilor cataloage este:  Dnsc   7. anul punerii în funcţiune 1989. 1996 şi 1997 va fi de: Fa = Vr x Na 95. durata normală de serviciu după noul catalog 50 ani. cunoscându-se următoarele: valoarea de inventar 50.000.000 lei 100 100 8. Dns    15  Norma de amortizare liniară se va calcula după formula: Na = 100 100 = = 25% Dnur 4 Fondul de amortuzare anual pentru anii 1994. .750. 1995.

000. .000 lei.000 lei. gradul de utilizare a mijlocului fix este 85%.000. valoarea de intrare a mijlocului fix = 20. Se cunosc următoarele date: anul intrării în funcţiune a mijlocului fix 1996. anul intrării în funcţiune 1997. 4.2.000 lei. în luna aprilie 2003 valoarea mijlocului fix se diminuează (datorită ieşirilor) cu 3. 3. Să se determine: a) fondul de amortizare pentru anul 2003. cunoscându-se următoarele: valoarea de inventar 80. anul punerii în funcţiune 1990. b) repartizarea pe trimestre a fondului de amortizare. Să se determine tabloul de amortizare al unui mijloc fix cunoscând următoarele: valoarea de intrare a mijlocului fix = 50.000. durata normală de serviciu după noul catalog 60 ani. sistemul de amortizare folosit este cel liniar. durata normală de serviciu = 10 ani.000. Să se determine amortizarea pentru anul 2003 a unui mijloc fix. durata normală de serviciu este 10 ani. durata normală de serviciu după vechiul catalog 70 ani.000 lei.500. în luna iunie 2003 valoarea mijlocului fix creşte (datorită intrărilor) cu 2. amortizarea se face în sistem liniar.000 lei.

Să se determine tabloul de amortizare al unui mijloc fix cunoscând următoarele: valoarea de intrare a mijlocului fix = 10. anul intrării în funcţiune 1998. cunoscând că valoarea de intrare a acestor active fixe este de 60. norma de amortizare fiind norma lineară x 2. sistemul de amortizare este cel degresiv.000 lei.000 lei şi durata de serviciu de 8 ani. Să se determine amortizarea anuală pentru un mijloc fix intrat în funcţiune în anul 1999 la o valoare de intrare de 86.000 lei. 5. 6. durata normală de serviciu este 8 ani.000 lei şi durata de serviciu de 7 ani. .000 lei. 8. Să se calculeze amortizarea activelor fixe în sistemul regresiv cu cotă de amortizare crescătoare la „ maşini de calculat electronice”. norma de amortizare fiind norma lineară x 1.- sistemul de amortizare este cel degresiv. Să se calculeze amortizarea activelor fixe în sistemul regresiv cu cotă de amortizare descrescătoare la „ maşini de calculat electronice”.5.000.000. 7.000. Să se determine fondul de amortizare anual pentru un autocamion care la 31 decembrie 1993 avea o valoare rămasă de amortizat de 60.000. iar amortizarea se face în sistem accelerat.000. dacă durata normală de utilizare este de 8 ani. cunoscând că valoarea de intrare a acestor active fixe este de 20. 9.

000 km echivalenţi. Durata de serviciu normată consumată în km echivalenţi de la punerea în funcţiune până la sfârşitul anului 1993 este de 200. Parcursul mediu anual realizat este de 25.000 km echivalenţi. Durata de serviciu normată conform noilor cataloage este de 10 ani. .000 km.Durata de serviciu normată până la sfârşitul anului 1993 era de 350.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful