P. 1
John Arden Azilul Fericit

John Arden Azilul Fericit

|Views: 6|Likes:
Published by pctpct
Azilul Fericit
Azilul Fericit

More info:

Published by: pctpct on Aug 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/03/2015

pdf

text

original

John Arden

Azilul Fericirii
Editura pentru literatură şi artă Bucureşti 1968 Scrisă în colaborare cu Margaretta d'Arcy în româneşte de GH. GHEMIUŞLIU
THE HAPPY HAVEN by John Arden Written in collaboration with Margaretta D'Arcy Penguin Books, 1962 © John Arden, 1064

Personajele DOCTORUL COPPERTHWAITE DOAMNA PHINEUS DOAMNA LETOUZEL DOMNUL GOLIGHTLY DOMNUL HARDRADER DOMNUL CRAPE ROBINSON
LORDUL PRIMAR SMITH SIR FREDERICK HAPGOOD SORA JONES DOAMNA PRIMAR SORA BROWN DOAMNA DE LA PAROHIE Premiera a avut loc la teatrul Royal Court din Londra la 14 septembrie 1960, în regia lui William Gaskill. NOTA AUTORULUI Această piesă are intenţia să fie o punere în scenă antinaturalistă. Aceasta înseamnă că se vor utiliza măşti, care vor fi purtate după cum urmează: cei cinci bătrîni vor purta măşti de tipul „commedia dell' arte", care acoperă numai partea superioară a feţei. Doctorul nu poartă mască decît la urmă, cînd apare cu o mască peste întreaga faţă, care îl reprezintă ca un copil. Surorile şi laboranţii au gura şi nasul acoperite cu măşti antiseptice 1. Distinşii vizitatori poartă măşti asemănătoare cu cele ale bătrînilor, dar mai puţin individualizate. Decorul trebuie să sugereze o atmosferă de spital, dar fără să fie prea rectiliniu şi clinic. Scenele nu sînt localizate într-o anumită încăpere. Cîinele trebuie să fie imaginat de spectatori, dar trebuie să se înţeleagă că el este văzut de toate personajele din scenă — nu este o „amăgire". Indicaţiile de regie sînt cele folosite la prima reprezentaţie de la Universitatea din Bristol, cînd piesa a fost prezentată pe o scenă deschisă, respectînd aproximativ stilul elizabetan. Decorul folosea două uşi ce se deschideau în peretele din fund al scenei, avînd între ele o nişă cu uşi culisante, în care se păstra echipamentul de laborator al doctorului. Deasupra, se afla o mică scenă superioară. La Royal Court piesa s-a jucat în arca proscenei. Aceasta este, fără îndoială, o necesitate pentru majoritatea spectacolelor cu Azilul Fericirii în Anglia, fapt care nu micşorează însă regretul nostru. Organizarea nesatisfăcătoare a teatrului englez, în general,
1

S-ar putea să fie mai indicat ca ei să poarte aceste măşti numai în scenele de laborator; în rest, pot să aibă faţa descoperită. 96 AZILUL FERICIRII

şi construcţiile arhaice ale clădirilor sale limitează orice tentative din partea autorilor şi a regizorilor de a dezvolta larg convenţiile dramatice. Se cuvine să aduc mulţumirile mele Universităţii din Bristol şi secţiei sale dramatice pentru posibilitatea oferită, care a îngăduit ca tendinţele de a folosi scena deschisă să fie la fel de bine justificate în practică, ca şi în teorie. Recomand oricui ar dori să reprezinte piesa s-o facă pe o scenă deschisă, dacă acest lucru este posibil. S-ar putea ca limitări de ordin structural să împiedice utilizarea scenei superioare, dar cum aceasta nu reprezintă o parte esenţială din decor, scenele ce se petrec pe ea pot fi, fără nici un fel de dificultate, coborîte la nivelul principal.

[
ACTUL I Scena 1
Intră Doctorul Copperthwaite prin scena superioară şi se adresează direct spectatorilor.

DOCTORUL: Hmm. Bună seara, doamnelor şi domnilor. în primul rînd, permiteţi-mi să vă spun cît de fericit sînt să vă văd aici şi să vă urez un cordial „Bine aţi venit" la Azilul Fericirii. După cum ştiţi, sîntem încă doar o mică instituţie, şi donaţia pe care o primim din veniturile Serviciului Naţional al Sănătăţii nu este, din păcate, atît de generoasă pe cît ar putea să fie, dar — ei bine, îndrăznesc să vă reamintesc un vechi proverb — timpul le aranjează pe toate. Aş dori să faceţi cunoştinţă cu unele dintre persoanele în vîrstă care se află în îngrijirea noase tră. Aşa cum se spune, amurgul vieţii lor — dar despre-asta am să vă spun mai multe mai tîrziu... Acum este suficient să vă mărturisesc că acest spital pentru ameliorarea sănătăţii unui mare număr de persoane de vîrstă înaintată este situat într-un mediu rural plăcut, se susţine aproape complet singur (din produse alimentare proprii ca ouă, unt şi altele), se află la o distanţă apropiată de Londra şi, sînt fericit s-o pot spune, dispune de cele mai moderne mijloace atît pentru tratamentele medicale, cît şi — ceea ce este cel mai important din punctul meu de vedere — pentru cercetări. Eu sînt directorul, şi numele meu este Copperthwaite. Sînt aici de cinci ani, şi — ăăă, da, ei bine, doriţi să faceţi cunoştinţă cu pacienţii, nu-i aşa, soră Brown şi soră Jones? Sîntem gata să primim pacienţii.
7 — Teatru englez contemporan, voi. II

98
AZILUL FERICIRII ACTUL INTII

99
(Surorile intră şi îndepărtează un paravan de pe scena principală, descoperind pe bătrîni, care se bucură de mica lor petrecere. Bătrlnii au intrat prin uşa de la nişă, care este închisă înainte de îndepărtarea paravanului.)

Noi le zicem pacienţi, dar vă daţi seama că nu sînt în realitate bolnavi, ci numai bătrîni, ştiţi — trecerea timpului, degradarea treptată... E un fapt fizic care, privit din punct de vedere ştiinţific, corespunde perfect. Într-o instituţie de acest gen, mai presus de orice trebuie să se respecte abordarea clinică: e un lucru care niciodată nu e prea mult subliniat. Putem spune că ziua de azi este într-adevăr o ocazie propice pentru a face cunoştinţă cu aceşti cinci bătrîni. Vedeţi dumneavoastră, doamna bă-trînă din mijloc îşi sărbătoreşte cea de a nouăzecea zi de naştere şi, bineînţeles, există o mică petrecere. Nu era vorba şi de un cozonac, soră? (Sora Brown iese.) în ordine. Ei bine, bătrîna noastră va tăia cozonacul şi ei o vor felicita. Este cea mai bătrînă din clinica noastră. O cheamă doamna Phineus şi este văduvă de douăzeci de ani.
(Intră sora Brown cu cozonacul, li duce pînă la doamna Phineus şi îi pune cuţitul In mină.)

Iată şi cozonacul, iată şi cuţitul cu care să-l taie; şi doamna Phineus tocmai îl taie; l-a şi tăiat!
(în timp ce doamna Phineus taie cozonacul, surorile şi bătrînii o aplaudă.)

Acum cu toţii sînt gata s-o felicite pe doamna Phineus, aşa cum cere tradiţia. BĂTRÎNII (antă): Mulţi ani trăiască, Mulţi ani trăiască, La mulţi ani, doamnă Phineus.
(Cozonacul este tăiat în felii de sora Brown şi fiecare pacient capătă o felie.)

DOCTORUL: Petrecerea este acum în toi. în timp ce ei se distrează, poate ar fi bine să vă fac un scurt rezumat în legătură cu numele lor, vîrsta şi cazul fiecăruia. (Se uită la un teanc de notiţe.) Vom începe cu doamna Phineus. Nu sînt prea multe de spus despre ea, condiţia generală este remarcabil de promiţătoare dacă ţinem seama de vîrstă. S-au înregistrat cîteva obstrucţii în conden-sori,

orificiile depozitelor de nisip necesită unele reparaţii ocazionale, dar in linii generale răspunde foarte bine la'semnalele sistemului de reglare. Urmează acum numărul doi: în dreapta doamnei Phineus îl avem pe domnul Golightly, în vîrstă de şaptezeci şi cinci de ani, celibatar, în foarte bună stare de conservare. A fost dotat acum şase ani cu o supapă Walschaerts care a înlocuit sistemul original cu articulaţie Stephenson; de asemenea, de curînd au fost înlocuite injectoarele. Impulsuri latente procrea-tive necesită o amortizare a focarului, dar mai redusă decît înainte. Următorul, numărul trei, în partea stingă a doamnei Phineus, este celălalt membru feminin, doamna Letouzel. în vîrstă de şaptezeci de ani, toate piesele mobile în bune condiţii, poate doar bolţurile capului de cruce uşor deteriorate, şi deranjamente ocazionale datorită lagărelor supraîncălzite cînd este vorba de cîştiguri de ordin financiar. în general, un raport foarte favorabil. Alături de ea îl avem pe domnul Hardrader, numărul patru, specimenul nostru în cea mai bună stare de funcţionare. Un model foarte reuşit de ţeava de eşapament şi de conductă de scurgere a dus la condiţii excelente de progrese continui. împlineşte optzeci şi opt de ani la treisprezece ale lunii viitoare. în sfîrşit, la capătul din stînga, îl vedem pe domnul Crape. Aici a fost un caz nefericit de deteriorare generală, dar în ultimul an s-a efectuat o reparaţie capitală, inclusiv montarea unei ţevi de eşapament mai lungi, s-a revizuit construcţia capului de cilindru şi s-au înlocuit elementele perforate de barbo-tare, ieşite din uz. Vîrsta actuală este de şaptezeci şi nouă de ani. Continuă să existe o tendinţă de a depăşi potenţialul de putere peste capacitatea sa nominală, dar considerînd că acest lucru poate fi înlăturat — cred că se poate spune că putem privi in viitor plini de speranţă.
i*

100
AZILUL FERICIRII

Aceasta este aproape tot ce vă pot spune mai interesant în prezent. Mica lor petrecere se desfăşoară în continuare, deşi nu este indicat să fie lăsaţi să se înflăcăreze prea mult... BĂTRÎNII (antă): în genunchi, mamă Brown în genunchi, mamă Brown în genunchi, în genunchi, nu-i ridica de loc în genunchi, mamă Brown. DOCTORUL: Cred că ar fi mai bine să punem acum capăt seratei. La această vîrstă, un neastâmpăr puţin mai mare lasă urme adinei. (Bâtrlnii îşi repetă cîntecul.) Da-a, cred că am dreptate. Soră, ar fi mai bine să se termine. La culcare, băieţi şi fete, sînteţi în întîrziere cu o jumătate de ceas, să nu ardem luminarea la ambele capete, s-o luăm cu încetişorul, nu-i aşa, asta-i situaţia. Soră, tri-mite-i acum la culcare. Noapte bună, noapte bună, băieţi şi fete. Dacă nu v-aţi mîncat cozonacul pînă acum, puteţi săl luaţi cu voi în pat şi să-l terminaţi acolo. Aşa se cuvine. BĂTRÎNII: Noapte bună, domnule doctor. DOCTORUL: Noapte bună.
(Surorile ies conducînd pe bătrîni; fiecare din ei ţine in mină o felie de cozonaci pi jumătate mincată.)
I

Pentru'moment, ajunge. Punctul următor, doamnelor şi domnilor, este laboratorul meu. îndrăznesc să vă întreb dacă v-ar interesa o scurtă expunere asupra tipului de cercetări de care mă ocup în prezent? Smith, Robinson! (Laboranţii intră în scena principală.) Pregătiţi laboratorul, vă rog. Vă mulţumesc. (Laboranţii ies prin uşa ce duce spre nişă.) Dacă vreţi să aşteptaţi un moment, doamnelor şi domnilor. Voi fi imediat al dumneavoastră.
(Doctorul iese. Laboranţii reapar în scena principală, împingînd o măsuţă pe rotile cu echipamentul de laborator. în timp ce ei o aşază, doctorul intră în scena principală.)

BIBLIOTECA REGIONALĂ
CLUJ ACTUL INTlI

101 DOCTORUL: Să considerăm că sintem acum a doua zi de dimineaţă, şi aceasta este ocupaţia mea de dimineaţă — de fiecare dimineaţă, foarte devreme, înainte ca pacienţii să-şi capete micul dejun, cam atunci cînd încep să se spele. Este de asemenea... cum să spun, sper că mă veţi inţelege mai bine dacă aş spune că este adevăratul „ratio operandi", sau „reductio ad quem", sau — oh, nu ştiu să mă exprim

— ţinta principală şi ambiţia muncii mele in acest spital. Cercetările mele. Proiectele mele. Munca mea de zi de zi, timp de cinci ani întregi, de cînd sînt director aici. Ca o tentativă de explicaţie, un exemplu literar fiind poate mai potrivit pentru acest auditoriu, puteţi să mă numiţi, dacă doriţi, un Doctor Faust al generaţiei actuale. Nu este o paralelă exactă — mi se pare că Faust şi-a vîndut sufletul diavolului. Eu nu-l vînd nimănui pe al meu. Dar ceea ce am aici sau ceea ce voi avea aici, doamnelor şi domnilor, nu este, sau mai bine zis nu va fi, nici mai mult nici mai puţin decît Elixirul Vieţii — al Vieţii şi al Tinereţii. Nu l-am descoperit încă. Mă aflu însă în apropiere, în imediata lui apropiere. Pot să v-o spun cu toată convingerea. Poate chiar această dimineaţă va fi ultima dintre dimineţile pe care le-am petrecut în laborator, calculînd şi aşteptînd, făcînd experienţă după experienţă, stabilind formulă după formulă, progresînd încetul cu încetul. Cei cinci bătrîni, pe care i-aţi văzut mergînd la culcare seara trecută, i rnează să fie materia primă cu care voi lucra. Ei nu ştiu lucru, 'cesta, dar asta sînt. Dacă voi avea succes şi Elixirul va fi descoperit, Elixirul Copperthwaite, sau poate am săl numesc Elixirul din Azilul Fericirii — instituţia este mai mare decît omul — dacă voi avea succes, atunci cei cinci bătrîni nu se vor mai găsi la sfîrşitul anilor ce-i au de trăit, ci la începutul lor! Ei vor putea, vor putea fi complet renăscuţi! Putem să-i aducem la orice vîrstă dorim. Gîndiţi-vă numai! Gîndiţi-vă!... Dar să ne păstrăm calmul nostru profesional. Doamnelor şi domnilor, fără îndoială că experienţa nu este încă terminată. (Se întoarce spre masa de laborator.) Să aruncăm acum o pri-

Ic I S~G l
102
AZILUL FERICIRII

vire asupra ei. Notiţele, vă rog. (Laborantul Smith li înmînează carnetele cu notiţe, pe măsură ce le cere.) Numărul treizeci şi doi, treizeci şi trei, treizeci şi cinci A, şi carnetul cu observaţii curente. Mulţumesc. Experienţa numărul unu; doi-opt-şase, faza a patra. Vă rog să fiţi atenţi cu toţii. Doresc să vă atrag atenţia mai ales asupra instalaţiei de aici care conţine, în recipient, soluţia obţinută în urma experienţelor de ieri, citind probele nouă-ori-trei-ori-patru-şi-jumătate, înregistrată, subliniată şi considerată drept cea mai bună. Această soluţie este acuma rece, da, este rece, şi a fost lăsată să stea aşa timp de douăzeci şi două de ore. Numesc această fază drept faza a doua sau faza de tensionare în conducerea experienţei. La această soluţie urmează să adaug zero virgulă trei-şase-şase grade din aceasta (ridică în sus o altă retortă ce conţine tot un lichid) care este cinci-optimi nivelator, trei părţi şi trei-şaisprezecimi agregat, o parte şi jumătate terrazzo plastic. Precipitatul rezultat va fi încălzit timp de trei sute douăsprezece secunde, şi toate elementele de încălzire, tensionare şi cele dubioase vor fi eliminate prin oxidare. Şi atunci ... atunci... poate că atunci... dar mai bine să vedem cum are să fie, nu-i aşa? (Toarnă cel de al doilea lichid In primul.) Lampa Bunsen, vă rog. (Laborantul Robinson aprinde lampa.) Doresc o linişte absolută. Este un moment de mare tensiune. Un lucru extrem de delicat. Vă mulţumesc. înainte de a încălzi, adaug elementele corective şi fixative necesare pentru ordonare şi formarea legăturilor corespunzătoare. Numărul patru.
(Laborantul Robinson li întinde o eprubetă cu un lichid, pe care îl toarnă înăuntru.)

DOCTORUL: Numărul opt. (Scena se repetă.) Doisprezece B. (Scena se repetă.) Optsprezece. Optsprezece... unde-i numărul optsprezece? Mai repede, mai repede! Pentru Dumnezeu, Robinson, trebuie să ai toate lucrurile pregătite la îndemînă... (Scena se repetă, puţin mai agitată.) Acum, cronometrai. Mulţumesc. (Laborantul Robinson îi întinde un cronometru marc.)
ACTUL INTII

103 DOCTORUL (citeşte secundarul cronometrului): Trei-doispre-zece. Trei-zece. Trei-opt. Şase. Patru. Doi, unu, trei sute.
(Laborantul Robinson a luat retorta şi o ţine deasupra lămpii, în timp ce doctorul numără secundele. La fiecare douăsprezece secunde — indicate de doctor printr-un semn făcut cu mina — laborantul îndepărtează retorta de flacără şi o agilă repede In aer, apoi o readuce înapoi deasupra lămpii.)

Acest lucru se face exact la fiecare douăsprezece secunde pentru a preveni coagularea sedimentului. După prima sută de secunde, facem acest lucru la fiecare cinci secunde. Doi-nouă-patru. Doi-nouă-doi. Doi-nouăzeci. Doi-opt-zeci-opt. (Amestecul este agitat din nou.) Pînă acum totul este în ordine. Aceasta este partea cea mai periculoasă... Doi-optzeci-patru. Doi-opt-doi. Două sute optzeci...
(Intră Crape.)

CRAPE: Hm, hm... scuzaţi-mă, domnule doctor Copperth-waite...

dar nu-mi vine să cred că ar fi posibil. Aşa că. Du-te şi ia-ţi dejunul.. Pentru moment ajunge.. nu sînt pe deplin sigur... da.. Nu mai e bună de nimic. Faza a doua.. vedeţi dumneavoastră. dumneata ştii asta. In ordine... domnule doctor. ce! Ce e? Ce cauţi aici.. da. dar. dacă v-am deranjat cumva... desigur.. După cum se spune. dar poate să creeze un precedent periculos. Nu s-a făcut acest lucru? CRAPE: Oh. ce rost mai are. Deci.. DOCTORUL: întrerupil Ieşi afară. nu-i aşa? DOCTORUL: Bine. bineînţeles că ştim cu toţii cît de importantă este munca dumneavoastră. n-aş dori să fiu văzut aici. Smith? Bine. Nui aşa? (Laboranţii au împins masa de laborator. surprins): Eh. DOCTORUL: Ştii? Există reguli în acest spital. DOCTORUL: Ei bine? CRAPE: îl mai are.. în astfel de cazuri deseori eşti obligat să rupi cu eticheta.. nu. Foarte curînd.. Oricui i se în-tîmplă astfel de mici eşecuri. Dumnezeule... nu văd nimic care să-l împiedice pe domnul Hardrader să posede un terier sau orice alt cîine. domnule Crape. DOCTORUL: Du-te şi ia-ţi dejunul. Sînt puţin alarmat de starea sistemului lor de circulaţie a sîngelui. . în dimineaţa asta nu mai lucrez.) Eh.. DOCTORUL: Şi de ce nu poate să aştepte pînă la un moment mai potrivit? Există ore stabilite pentru prezentarea plîn-gerilor în legătură cu ceilalţi pacienţi. îmi pare rău. animalule! (Se uită la retortă.. domnule doctor. Dacă nu poţi să-mi aduci o dovadă care să demonstreze că nu respectă dispoziţiile....) Aţi dus totul. dar domnule doctor.. tocmai mă gîndisem. ar avea o influenţă negativă asupra discuţiilor noastre. bine.. şi ele trebuie să fie respectate. ca să nu-l ţină în cadrul spitalului. în final n-am reuşit. domnule doctor. domnule Crape. ce-a mai făcut doamna Letouzel de data aceasta? Sper că n-a mai şterpelit nimic. este un drum lung.. (Devenind din nou calm. Doamna Letouzel spune că ascunde un borcan de dulceaţă de fragi sub rufăria ei de pat... s-a coagulat. şi nimeni nu-mi spune mie nimic. Vă rog din nou să mă scuzaţi.. aşa cred.) Oh. Este rezultatul unei munci intense de trei săptămîni. DOCTORUL: Domnule Crape. domnule Crape. de fapt o chestiune delicată. nu. CRAPE: Oh. domnule doctor. trebuie să se ştie lucrurile acestea.. cum să spun? să menţii decorul datorită importanţei discreţiei.. CRAPE: Oh. lucru pe care îl ştii prea bine. Toată soluţia asta blestemată s-a coagulat.. să vii dumneata şi să întrerupi.. domnule doctor. Ai înţeles? Şi spune-i sorei că doresc ca 104 AZILUL FERICIRII astă seară să se facă cîte o clismă la toţi pacienţii bărbaţi. Gurînd.... luaţi-o.. Domnul Hardrader. Am spus ca să se monteze un lacăt la cutia de colectă în ajutorul copiilor astmatici. înapoi în nişă.) Dumneata ştii prea bine că atunci cînd lucrez în laborator. Se pare că există simptome de mortificare. Mă tem că v-am dezamăgit.. doamnelor şi domnilor..... domnule Crape.. Mîine vom începe din nou de la numărul unu-doi-opt-unu.. DOCTORUL: în curte atunci? ACTUL INTII 105 CRAPE: Ca să fiu perfect sincer.. domnule doctor.. dar.. Le foloseşti destul de des. Lua-ţi-o de aici. dar se poate spune că este un caz special. doresc să nu fiu niciodată deranjat de pacienţi. ce doreşti? CRAPE: Vă rog să mă iertaţi. oh. Dar vom reuşi. Am mult de lucra în dimineaţa asta. nu-i nimica. aşa mi-a fost sortit. (Laboranţii ies. domnule doctor. DOCTORUL: Cred că un borcan de dulceaţă n-o să-i facă nici un rău. la urma urmei o fac doar pentru ca să fiu loial faţă de spital. CRAPE: Dar.. CRAPE: Vă rog să mă scuzaţi dacă vă întrerup. fără întoarcere. Mulţumesc. vreau să spun. nu-i aşa? Adică. atunci te rog să nu mă faci să pierd timpul meu destul de preţios! Mai doreşti ceva? Sînt mulţumiţi de dieta lor? Există o tendinţă exagerată de a bombăni şi a bombăni într-una. DOCTORUL: In spital? CRAPE: Nu chiar. ele. da. atîta timp cît nu încalcă regulile stabilite de mine. Ei bine? CRAPE: Mi se pare că doamna Phineus umblă prin bufet cînd nu-i nimeni pe acolo.DOCTORUL (întorcîndu-se brusc. ştiţi? îl scoate la plimbare. Dar de data aceasta nu este de loc vorba de doamna Letouzel.

. Crape ascunde hîr-tia sub haină.. domnule doctor! Domnule doctor! Domnule doctor! Ai pierdut. nu. aritmetică. DOCTORUL: Domnule Crape. Vrea să descopere ce-i aici.. Hardrader. etc. chiar dacă am încerca douăzeci de ani". domnule Crape. (Intră doamna Letouzel împingînd un scaun pe rotile.. (Iese cîntînd. pe care se află aşezată doamna Phineus.." O listă de nume. Cred că merită s-o păstrez. ha.. Bine. este o lacomă spioană... hîrtie milimetrică..) Oh. Nu le pot descifra decît cu mare greutate. Bătrîna asta. Altceva? 106 AZILUL FERICIRII GRAPE: Nu-i deajuns? Bineînţeles că ştim cu toţii importanţa lucrărilor dumneavoastră.. „Şi ce lucrează în laboratorul său. Crape Mai arde cu un singur foc supravieţuitor: Să văd pe bătrînii nebuni cum tremură şi dîrdîie La manifestările secrete ale purtării mele! Ah. (L-a chemat pe doctor din ce în ce mai încet.. (Face o serie de gesturi indiană în jurul lui şi spre locul unde a fost masa de laborator. algebră. sînt dezamăgit.. patruzeci de ani. aş face prinsoare că nici dumneata.) . terminînd în şoaptă. la fel ca şi al meu. cincizeci. „Vîrstele optime şi reducerea minimă a reducţiilor prevăzute.. Mă duc s-o găsesc pe Letouzel. căutaţi ceva? Aţi lăsat ceva pe aici? Nu.. CRAPE: Domnule doctor.. E vorba cu ce se ocupă ea. îmi cunoaşte valoarea. Au fost cazuri cînd am putut să-i comunic doctorului cîteva lucruri foarte remarcabile. treizeci de ani. Dar aicea-i numele lor. VOCEA: Domnul Golightly este chemat la biroul sorei.) Locul acesta nu-i sigur.. calcule. dar am să mă uit bine. Ştiţi. domnule doctor? Vrea să descopere aici...cum tremură şi dîrdîie La manifestările secrete ale puterii mele! Scena 2 Se aude o voce la difuzor.. hei. Bine.) Doctorul a pierdut. e atît de şireată şi de vicleană! Şi ce credeţi că vrea să descopere. Domnul Golightly. domnule doctor? Vedeţi. e ceva. domnule Golightly. draga mea. ha. vă rog. Crapea. Am putea.. PHINEUS: Ba da.. notiţe. Aş face mai bine s-o întind..CRAPE: Aţi întrebat de doamna Letouzel.. LETOUZEL: E . CRAPE: Şşş-şş.... Cifre.. (Doctorul iese. Poate găsesc acolo ceva şi pentru mine? Ha... (Laborantul iese. oh... doctore. (Intră laborantul Robinson. nu..) CRAPE: Ah. DOCTORUL: Spioană? CRAPE: Chiar aşa. domnule Robinson. E prea tîrziu. da... dar ce-i asta? (Privirea i se îndreaptă spre o foaie de hlrtie ce a căzut din caietul de notiţe al doctorului in momentul cînd s-a produs întreruperea.. oho. nu-mi închipui aşa ceva. acest lucru se înţelege. Nu ştiu ce înseamnă asta şi nu-mi place. nu-i nimic aici..) ACTUL INTII 107 Nu că aş avea ceva serios de cîştigat de pe urma acestei hîrtii. DOCTORUL: H-mm.. nici eu nu am putea înţelege. un adevărat om de ştiinţă".. ha.. Phineus. bifări. la ce lucraţi! DOCTORUL: Te cred că vrea să descopere. Oh..... dumneavoastră şi cu mine.) PHINEUS: Da.. s-o ştiţi. bună dimineaţa. şi a zăcut pe podea fără să fie văzută de nimeni. chiar scrisul doctorului. da. Poate. este o spioană.) Vîrsta întunecată a lui James J. şi mi-ai distrus experienţa! Aş dori să nu te mai văd un timp îndelungat. Golightly. Am să şoptesc. Cred că pot. „Letouzel.. domnule doctor. aşa am spus. domnule doctor. m-ai ţinut de vorbă aproape zece minute şi nu mi-ai spus absolut nimic. e o chestie de raţiune.. da. Cum ştiţi că lucrările mele sînt atît de importante? CRAPE: Dar. Cum s-ar putea exprima o deziluzie dezamăgitoare? Dar nu totdeauna se întîmplă aşa. Oh... DOCTORUL: Cum? CRAPE: Cum? DOCTORUL: Da. doctore.. O ridică. ah.. este ceea ce se numeşte un intelectual. Chiar eu spuneam acum cîteva zile domnului Golightly: „Domnul doctor Copperthwaite. (Cîntâ.) DOCTORUL: Te rog. vorbeşte ca lumea... Nu mă aude.... LETOUZEL: Nu. să văd ce mai complotează azi bătrîna cotoroanţă. Un om prevenit este un om pregătit.

Ceaiul chinezesc este foarte coroziv. LETOUZEL (clntă ca mai înainte): O mie de lire a crezut că poate să economisească Dar fără să aibă nici o nevoie de ei.) .. domnul Golightly va trece după-amiază să mă vadă? LETOUZEL: Nu ştiu nici eu ce să spun. nu mă interesează s-o citesc. dacă ţinem seama de preţul ridicat la ceai. draga mea. e de aşteptat să apară şi astăzi. PHINEUS: Poftim. ios AZILUL ACTUL INTlI 109 LETOUZEL: Ba da.. un pui de somn.) PHINEUS: Oh. De ce n-am trage atunci un pui de somn? Aşa. mult mai scump. Am vorbit cu doctorul Copperthwaite. care-i mai folositoare decît mormîntul . vedeţi dumneavoastră. Oh. dragă. e normal. draga mea. doamnă Letouzel.. da. LETOUZEL: Puternice. LETOUZEL: E mult mai scump. vrei să fii atît de drăguţă şi să semnezi aci? (Scoate o foaie de hîrtie scrisă şi un stilou. Mulţumesc. draga mea.. dacă doresc... Vrei s-o citeşti? E vorba de plăţile trimestriale către doctorul Copperthwaite —ştii că vara asta şi-a mărit onorariul. în afară de asta. doamnă Letouzel? LETOUZEL: Dragă. draga mea. Aşa că. draga mea.. draga mea.) LETOUZEL (cîntă spre spectatori in timpul acestei căutări): O mie de lire a crezut că poate să economisească. apropo. am spus că ceaiul indian nu conţine atît de mult tanin. PHINEUS (semnind): Da. e mai bine să bei ceai indian. Nu. dragă. Le atacă. PHINEUS: Nu. Mi-a spus că pot să capăt ceai chinezesc. (Ia hirtia înapoi. Semnează aici... PHINEUS: Coroziv? LETOUZEL: Pentru intestine.. da. Trebuie să ne asigurăm ca acţiunile dumitale la Cupru Anglo-Etiopian să rămînă puternice. Vreau ceai chinezesc. Chiar aşa a spus. îl închide. nu-i aşa? PHINEUS: Nu-nţeleg prea bine.. Semnează chiar aici. (Doamna Phineus găseşte o monedă. vedeţi dumneavoastră. Apropo. dar nul lipeşte.. Eşti obosită? Da... Dacă vrem să cheltuim atît de mult ca să avem ceai chinezesc.. dragă. pe care i-o întinde. Aicea-i scrisoarea cu care-o trimit. după ce caută un timp îndelungat în imensul său sac de cusut. n-ai uitat cumva de contribuţia la fondul pentru Copiii Suferinzi de Astmă? Ştii că doctorul Copperthwaite doreşte ca noi toţi să contribuim în mod regulat? (Scoate dintrunul din buzunarele hainei o cutiuţă lungă pentru colectarea banilor..) PHINEUS: Ce crezi.) O jumătate de coroană.mult mai scump. Doar pentru lăcomia-i nemărginită. (O împinge afară pe scaunul ei cu rotile. nu-i aşa? PHINEUS: L-a mărit? Oh.. Dar fără să aibă nici o nevoie de ei.. Am s-o trimit la notar cu poşta de după-masă. Mulţumesc. Un ceainic de marmură o să-i împodobească mormîntul. PHINEUS: Da. închide ochii. Numai pentru ceaiul chinezesc. LETOUZEL: Am să mă ocup de asta. PHINEUS (semnind): Da. LETOUZEL (cîntă spre public): O mie de lire a crezut că poate să economisească.. draga mea. trebuie să semnez? LETOUZEL: Dacă n-ai nimic împotrivă. Săptămîna viitoare. Mie îmi este într-adevăr mult mai dragă Această cutie îngustă. PHINEUS: Da..... da.. Ce-ai spus? LETOUZEL: Semnătura dumitale obişnuită. Aici. De obicei găseşte motiv să vie. (Ia scrisoarea înapoi şi o pune împreună cu cealaltă hîrtie într-un plic. vedeţi dumneavoastră. De care au nevoie copiii. Mi-e frică să nu mă tulbure. trebuie să avem grijă ca investiţiile noastre să rămînă puternice. Statul o să plătească să-i sape o groapă îngustă.. Nu are atît de mult tanin.) E-n ordine.. draga mea.. dragă. nu..

sau mi-aş putea oare permite să folosesc un nume mai familiar? în acest moment de tandreţe. prinţesa mea.. a îngenuncheat în faţa unei perechi imaginare de picioare. inima poate — nu-i aşa? — să fîlfîie un pic din aripi. Margaret. Poate am obosit puţin? Ceai? Oh. cu o ceaşcă de ceai. repede.. Ştiţi. oh.) Oh. Intră doamna Letouzel împingmd pe doamna Phineus in scaunul ei pe rotile.. ah.. Chiar în amurgul zilelor noastre.. eşti atît de dulce.) GOLIGHTLY: O. Dar dacă voi reuşi s-o învăţ. Doctorul Copperthwaite spune că e necesar. o uşoară tensiune a umărului. toată viaţa mea am aşteptat un astfel de. (Aruncă săgeţile. mă topesc. Dumnezeule. o vom lăsa pe asta aşa cum este. dragă. puişorul meu. dragă doamnă. ha. Toate nimeresc în ţintă. înainte ca ea să se trezească? După aceea va cere să i se aducă ceaiul. puţin sport sau un joc. oh. ceai. dacă dînsa doreşte. dar acolo a nimerit.. Margaret. ţine-o astfel.. Nu-i nimic. ha. dar vai! — o să-mi spuneţi că e necesar.. Să cazi mort de mă vei minţi. LETOUZEL: Dumneata. trec douăzeci de minute plăcute. Curînd va fi ora la care urmează să beau ceaşca mea de ceai cu doamna Phineus. îmi face onoarea să mă primească şi. dragă. toată viaţa mea.. dragă doamnă. dar la periferia acesteia. doamnă Letouzel.. atît de neajutorată. ocheşte bine. cea mai scumpă dintre iubiri. un cinci. Doamna Phineus nu cunoaşte acest joc cu săgeţi..... dragă doamnă. nu înseamnă că va rămîne obligata mea? Şi aceasta oare nu reprezintă o situaţie de invidiat pentru o inimă plină de dor? Ha? Hai s-o atîrnăm aici. inima mea..) Ia să vedem acum: trei săgeţi — ce rezultat pot să obţin. . (Atîrnă ţinta pe peretele din fund al scenei. desigur. jocul cu săgeţile poate să fie puţin cam periculos. da.stimatădoamnă. atît de tandră. ce drăguţ.. Un progres remarcabil pentru un începător. fără să fie încurcată de piedicile cele mai animalice.. cel mai important lucru e să ocheşti bine! Splendid! Splendid! Rîndul viitor vor nimeri ţinta. mîna care susţine. altădată popice mici — astăzi.. Mi se pare că mi s-a desfăcut un şiret. voi purta ghete cu margini de elastic. un intestin care funcţionează cum trebuie este postamentul unei vieţi care decurge cum trebuie.. Binoee. Deşi aş arăta mai neglijent. da. ceaiul ei. doamnă Phineus. oh. nu-i prea bine.) Da-a. dragostea mea. într-un spital.. atîta timp cît vei trăi.. puiul meu. ea — cum mai merge? Hai să jucăm jocul Adevărului. nu. cîteva cuvinte într-o discuţie tandră şi respectuoasă şi. şi ai nevoie de protecţia mea. Am susţinut în faţa doctorului că înde-mînarea mea este mare şi nu se poate întîmpla nimic rău.. (Scoale de sub haină o ţintă pentru săgeţi care se aruncă cu mina. (Pretinde că ar corbi acuma cu adverACTUL ÎNTII 111 sarulsâu.AZILUL FERICIRII Scena 3 Intră Golightly. un cozonac cu stafide sau o prăjitură. GOLIGHTLY: Ah. GOLIGHTLY: Oh! LETOUZEL: Crezi că putem sta puţin de vorbă. Să încercăm.. să încercăm din nou. oh.) Cu oarecare dificultăţi am obţinut permisiunea pentru acest joc. Margaret. cemaifaci.. dar lucrul acesta nu mă sperie.. Repede le ia pe cele două careslnt mai departe de centru şi le îmbunătăţeşte poziţia. vom considera că aceea e în plin centru. iartă-mi îndrăzneala. Doamna Phineus doarme. nu-i aşa? Adevăr sau minciună. plîng... în cele mai multe zile.N-ar trebui? LETOUZEL: Şşş.) E rîndul dumitale. (Emoţionat cum este. iartă-mă. una de douăzeci.. Cîte odată domino. Dar am insistat. E nedemn.. doarme. Practica perfecţionează. Se poate spune că. dragostea mea. nu. sîntem destul de bătrîni... LETOUZEL: Cum mai merge? GOLITHLY: Poftim? N-am înţeles. Nici una nu nimereşte ţinta.. (Aruncă iarăşi săgeţile. domnule Golightly? Acum. GOLIGHTLY: Mulţumesc lui Dumnezeu că s-a terminat pe ziua de azi.. doamnă Phineus.

asta sînt. ştrengarule. draga mea.. Doctorul Copperthwaite spune că alb şi negru. E patru şi jumătate.) PHINEUS: Ia loc lîngă mine. domnule Golightly? Doctorul Copperthwaite sau eu? Ei haide. ah. GOLIGHTLY: Te întrebi? LETOUZEL: Poate dacă n-aş fi fost un pic stupidă. da. şi. trebuie să insist: nu! (Doamna Phineus se trezeşte.. Da. domnul Golightly. s-a trezit.. aceste subînţelesuri crude. cînd pleci. Dragă doamnă Letouzel. Şi jumătate..) LETOUZEL: Şşşş... doar un mic sandviş cu roşii. şi nu e întotdeauna bine să fii prea afectuos şi prea încrezător.. PHINEUS: Nu. GOLIGHTLY: Am crezut că poate preferi. ar putea să influenţeze vederea mea. Doamnă. nu domino. dar nu să bîrfeşti. Inima încrezătoare este ca un pui fără aripi. haide. domnule Golightly... Dar complicaţiile nu sînt totdeauna de motiv organic.. şi totdeauna o roagă pe soră să-i dea două ceşti? Cine aranjează feliile de cozonac sau prăjiturile pe tava ei şi are grijă ca să fie un număr cu soţ? Gine-i zîna dumitale binefăcătoare. PHINEUS: Oh nu. nu-i aşa? GOLIGHTLY: Cum? Dar.. înainte de ceai. dragă doamnă. Niciodată nu greşesc ora. Da. Roag-o pe soră. îmi pare rău. Şi pentru respectul faţă de doamna Phineus.. draga mea. doamnă Letouzel. ce drăguţ că te văd in după-amiaza asta şi ce surpriză plăcută. draga mea. LETOUZEL: Nu spun nimic.. PHINEUS: E'patru şi jumătate. Ai perfectă dreptate. complicaţii post-operatorii în urma unei operaţii de apendicită. doamnă Letouzel. Două ceşti.. cred că te-ar înghiţi.Haide. repetat atît de des. Acestea sînt insinuări. dragă doamnă Letouzel. PHINEUS: Scuzaţi-mă.... dar... ei hai. Ceasul dumitale trebuie să fie în urmă. ştrengarule. bei şi dumneata? Sper că da. Cînd mă trezesc ştiu imediat cît e ceasul. cred că astăzi. Cine-i cel discret? Dumneata sau eu? Ci112 A2ILUL FERICIRII ne-i serveşte ceaiul în fiecare zi. poate din cauza sentimentalităţii. se prăbuşeşte. nu.. GOLIGHTLY: Am spus. scumpă doamnă? PHINEUS: Poftim? Nu prea aud. sau cel puţin încearcă să afli o dovadă. vrei să fii atît de amabilă s-o rogi pe soră să-mi aducă ceaiul. nu.. Cu zece minute. Se pare că doctorul Copperthwaite nu-şi dă prea bine seama de pericolul pe care-l prezintă amidonul din dieta mea.. sînt prea obosită de domino. ştii bine acest lucru... domnule Golightly. un pic prea uşor păcălită. Doamna Letouzel are s-o trimită pe soră cu ceaiul.. aceste lucruri subversive. Da. ştiu cum îţi bate inima. această calomnie. LETOUZEL: O inimă tandră e atrasă de o altă inimă tandră. GOLIGHTLY: Dar. Da. GOLIGHTLY: Să jucăm partida noastră. LETOUZEL: Da.. doamnă Phineus. Am . Trebuie să luăm în consideraţie absorbţia de proteine. Numai mă gîndesc. trebuie să te rog sau să le păstrezi pentru dumneata. Patru şi douăzeci.. mă sileşti să protestez. dar nu găsesc alt cuvînt. ah nu.. eşti dispusă să jucăm. sau cel puţin să nu le spui cînd nu e ea de faţă. da? (Doamna Letouzel iese. GOLIGHTLY: Ai perfectă dreptate. Patru şi douăzeci. nu prea aud bine — ah. Te văd pe dumneata. E patru şi jumătate. niciodată n-am crezut că se poate observa acest lucru. dar mă întreb. nu. PHINEUS: Am cerut ca săptămîna asta să nu-mi dea nici cozonac cu stafide şi nici prăjituri. PHINEUS: Nu. totuşi. ACTUL INTII 113 LETOUZEL: Nu chiar. după cîte ştiu. Domnule Golightly.. GOLIGHTLY: M-ar înghiţi? LETOUZEL: Ce s-a întîmplat cu domnul Phineus? GOLIGHTLY: Domnul? Dar. GOLIGHTLY: Mă faci să mă ruşinez. GOLIGHTLY: Azi nu e vorba de domino. PHINEUS: Cum? LETOUZEL: Şi douăzeci.. şi o văd şi pe ea.

GOLIGTHLY (scoate o cutie de chibrituri): Asta? PHINEUS: Nu. încă. Aici. GOLIGHTLY: Aici.. Stai numai pe un picior. GOLIGHTLY (scoate un toc pentru ochelari): Asta? PHINEUS: Nu. GOLIGHTLY: Nu cred că-mi amintesc prea bine. dacă ţi-aş arăta. (Scoate o bucată uriaşă de cretă din geanta ei enormă.. Oh. Nu-iaşa? Doctorul Copperth-waite spune că e bine să părăsesc zilnic scaunul timp de o jumătate de oră. PHINEUS: Am eu o bucată. de o bucată de... PHINEUS: Şi unul. Vrei să începi dumneata? PHINEUS: Nu.) Unul acolo. GOLIGHTLY: Şotron? PHINEUS: Da. Oh. Haide.. Da. GOLIGHTLY: Nu vrei să jucăm săgeţi? 11 4 AZILUL FERICIRII PHINEUS: Poftim? GOLIGHTLY: Săgeţi.. Sînt trei săgeţi. Aşa că avem odihnă suplimentară. PHINEUS: Încă trei.. PHINEUS: Foarte drăguţ. (Sare din scaunul ei pe rotile şi arată poziţia pătratelor pe scenă. e din aur curat. Trei acolo. Nu. (Cade. şi încă unul. E a doua săritură. GOLIGHTLY (desenind repede. foarte uşoare. Da. nu.) Nu cred că pot. mişcîndu-se cu o agilitate surprinzătoare. E a doua oară. Regulile sînt precise. nu! Nu trebuie să te odihneşti încă. Aici. şi unul. nici unul dintre noi nu este prea bătrîn ca să nu poată sări — şi apoi dincolo.. aşa că vezi. GOLIGHTLY: Ah.. GOLIGHTLY: Oh. Două. acolo e ţinta gata pregătită pentru noi. PHINEUS: Acuma e rîndul meu. GOLIGHTLY: Aici? PHINEUS: Acolo. Dă-mi o bucată de cretă.. Acuma sări. PHINEUS: Ba da. ca să arunci? PHINEUS: Arată ceai. care se aruncă fără nici o greutate. Poate.) GOLIGHTLY: Nu. Doi. PHINEUS: Două.. Unul acolo. Sări! ACTUL INT1I 115 GOLIGTHLY: Dar nu e nevoie de o piatră. dragă.. nu.. Ah. GOLIGHTLY: Dar.) PHINEUS: Nu. De două ori. GOLIGHTLY: Şi unul. Ah.vorbit cu dînsul despre aceasta...) Trasează pătratele.. oh. şi apoi — oh... Aia.. GOLIGHTLY (sărind cu dificultate): Unu. Şotron. GOLIGHTLY: Da. PHINEUS: Apoi trei. trebuie să am.) Aici? PHINEUS: Apoi două. Da... GOLIGHTLY: Eşti sigură că nu doreşti. PHINEUS: Nu. fiind permanent cu două mişcări înaintea lui. dragă. dumneata.. vezi.. Acu-ma-i rîndul meu. tot ce mi-a rămas este. da. Şi unul. Oh. oh. PHINEUS: Haide.. Nu poţi să te odihneşti decît în pătratul din exterior. Trebuie să tragi cîteva linii pe podea. Şi unul. Numai în pătratul ăsta poţi să te odihneşti. (Se odihneşte pe amîndouă picioarele... PHINEUS: Eu da. aici. (Sare. PHINEUS: Aia. Aici. Trei! Am dreptul la odihnă. Aici. GOLIGHTLY: Cretă? Oh. Da. (Se odihneşte.. dragă doamnă... şi doi. Nu vreau domino astăzi. şi. GOLIGTHLY (respirind greu): Oh. Uite. Acolo.) Unu. A . GOLIGHTLY (scoate un port ţigaret de aur): Ei bine..

dar II ridică şi ii pune în ultimul pătrat. Nu. Trebuie să spun că nu-mi amintesc prea bine ca ele să fie chiar aşa.. cu excepţia drumului făcut în insula Wight cînd sora mea locuia la Shanklin. te rog. Şi ne-a adus foarte puţine sandvişuri.. Este cea de a doua săritură. dragostea este înţelesul. GOLIGHTLY: Oh? Aşa sînt? Oh.. Da... dragă doamnă. începe. PHINEUS: Cel melancolic. Oh. n-am văzut niciodată un caşalot.de ce nu?Nuedreptul dumi-tale ? Desigur.. soră.. Am cîştigat. (Cîntecul îşi pierde din înţeles. chiar dacă mi-a lipsit adevărata experienţă.. cred în asta. trei.) Dar el nu găseşte nici înţeles.. Am cîştigat. Este cea de a doua săritură... de ani de zile. Acum iar un pic de odihnă.) Zadarnic îndrăzneţul căpitan al mării îşi conduce corabia spre o stea.. Mi-am închipuit că trebuie să sosească acuma. cred.. (Sare mai departe. Aici. te rog!. doi. Oh. în depărtate larguri rătăceşte.. PHINEUS: Nu. Da. îţi aminteşti. dragă domnule Golightly. nu ţi-ai terminat ceaiul. Am cîştigat. fireşte că nu. oh. Iar unu. GOLIGHTLY: Ştii.. Nu poate marca drumul ce-l străbate Ochii îi sînt acoperiţi de pleoapele sărate Furtuna îi smulge inima din piept de tot Aşa cum harponul îl ucide pe caşalot. Dar.. şi apoi despre caşalot. GOLIGHTLY: Dar te-ai folosit demînă. n-am ucis în viaţa mea un caşalot. ACTUL 1NTII 117 Viaţa omului e singuratică şi pierdută în timp ce delfinul şi caşalotul Amîndoi îşi au înţelesul şi scopul lor..) Iată-l.. nu eşti perfect îndreptăţită. Ah. (Din greşeală. 116 AZILUL FERICIRII GOLIGHTLY: Nu! PHINEUS: Am cîştigat.) GOLIGHTLY: Cum vrei. dar. Acum mai departe: unu... PHINEUS: Nu. cîntecul acela melancolic. Poate . Nu cred! Totdeauna am spus că dragostea. eu cred. loveşte port-ţigaretul şi-l împinge in afara jocului. poate ai să-mi cînţi ceva? Are să fie aşa de drăguţ. Doamne ! Atunci. te rog. nici. Aşa că în timp ce am să torn ceaiul. nu-i aşa? Da. (Se ocupă de serviciul de ceai. Da. dragă doamnă. să zicem scopul. Eşti atît de amabilă. L-ai ridicat cu mîna. de ani. ştii cum începe — despre căpitanul care-şi conduce corabia în zadar. (Sora Jones o ajută să se aşeze înapoi In scaunul ei. Da. Caşalotul moare într-un vîrtej de sînge Iar marinarul pe un ţărm îngheţat se stinge An de an spălat de multe valuri Ce l-au adus pe necunoscute maluri. (Cîntă. în timp ce delfinul şi caşalotul.) Eu sînt mama. doamnă Phineus. doi. nu. Aşa-s regulile.. trei.. draga mea doamnă Phineus. steaua se-nvîrteşte.. Am cîştigat.. trebuie să fie adevărat. Lumea se roteşte. Am cîştigat. şi atît de mici. PHINEUS: Bem ceaiul? Da. mici de tot. Mai curînd. Am cîştigat.. dragostea.) Acasă! Am cîştigat. mai departe. Poate. Am cîştigat. o stea care nu va apune. Trebuia să-l fi lovit cu piciorul. apoi iese. Doamne.dumitale a x fost prima săritură. spune-o. (Intră sora Jones cu serviciul de ceai. E a doua de la începutul jocului. şi continui să cred încă. nu-i aşa? Cîntă-l. nu poţi să nu admiţi că am susţinut totdeauna aceasta. trei. Acum. dragă. Am cîştigat.) Unu. doamnă Phi-neus. Am cîştigat. Mulţumesc foarte mult.. totdeauna am crezut în ea. Am cîştigat. doi.. Am cîştigat.. PHINEUS: Oh. GOLIGHTLY: Oh.. poate a mai rămas puţin pe fundul ceainicului ? Oh. vezi.. niciodată n-am fost pus la încercare ca s-o dovedesc. nici n-am călătorit cu un vapor... desigur că trebuie să fie dragostea. nu acela.. Am cîşti-gat.. Ah. nu-i aşa? GOLIGHTLY: Dar e prima săritură pe care ai făcut-o. nici scop Nu găseşte nici înţeles. Da.

făcînd diverse adnotări. Spune. PHINEUS: Da. cu smoală şi pucioasă. te-am văzut cum l-ai expediat pe micuţul nostru Golightly cu un brînci zdravăn dat în spate. Hai să jucăm Jocul Adevărului. dar m-ai luat prin surprindere.) LETOUZEL (cind Golightly iese): Daaa. He. Aş zice că sînt de homar. îşi scoate cutia cu acte şi începe să le frunzărească. (Se apucă de glt. prin spatele unei doamne.. dragă. Da.. 118 AZILUL FERICIRII PHINEUS: Nu. Nu-i aşa. ca şi cum mi-aş fi băut ceaiul. Sînt foarte distrat. atîta timp cît vei trăi Să cazi moartă de mă vei minţi. LETOUZEL: Oh. (Intră Crape. CRAPE (rîzînd în hohote): ACTUL INTII 119 Şi o mie de lire.. să nu te ocupi de ceea ce nu te priveşte. hmm. LETOUZEL: Ai avut cîteva mici conversaţii cu doctorul. Asta-i tot.. E crudă. GRAPE: Exact. Nu-i aşa? Adevăr sau minciună. E cinci şi douăzeci.. Acum e rîndul dumitale. nu mă miră din partea dumitale că te strecori aici. dar în fond n-ai realizat nimic serios. am un eîrlig de prins peşte. LETOUZEL: N-am nici un chef de jocul acesta copilăresc... aici. draga mea. acum cînd se pare că orice amestec este eliminat. GOLIGHTLY: Da? PHINEUS: îmi plac tare mult sandvişurile cu roşii. LETOUZEL: Foarte amuzant. şi ea sare în picioare. Crape începe să cînte. Ştiu totdeauna cît e ceasul. Nu cred că aş dori să fac baie astăseară. aşa cum ai crezut? O bucăţică de ici. cel puţin pentru o perioadă de timp. draga mea. Prefer să nu ţin seama de ea. E rîndul meu: Adevăr sau minciună. Cleşti de crab sau de homar. Asta merită. întreabă-mă.. (Iese.. Nu. PHINEUS: Nu. te rog. aici.. .) GRAPE (cîntâ): în oraşul nostru o babă trăia în oraşul nostru. E adevărat? E-n regulă.. Una fierbinte.. Mă bucur că sînt pe gustul dumitale. soră? E cinci şi jumătate.am mîncat unul fără să-mi dau seama? Mă simt sătul.. Făceţi-i baie. Dă-mi voie.. nu. doamnă Letouzel... GRAPE: E o manifestare foarte neplăcută. he.. tra-la-la Şi o mie de lire a putut să ciupească Dar cu mai. he.) LETOUZEL: E timpul de baie. dar ar fi mai drăguţ din partea dumitale dacă. Astă-seară nu fac baie. eh? (îi ia mina şi-i examinează degetele.. Mia de lire a Doamnei Phineus nu e prea uşor de ciupit. Aşteaptă. LETOUZEL: Aşteaptă o clipă. domnule Crape.. în papuci de casă.) Şi ea trage de el. etc. doamnă. nu. ar fi poate mai bine să verificăm contul nostru curent... aici.. Nu fac baie. trebuie să faci baie.? O mie de lire a crezut că poate să economisească. (în timp ce protestează inspăimîntată. LETOUZEL: Am spus că nu mă îndoiesc că eşti foarte amuzant. atîta timp cît vei trăi Să cazi mort de mă vei minţi. domnule Crape. tra-la-la A putut să ciupească. CRAPE: Cum doreşti. draga mea. etc. e adevărat ce ţi-am spus? GOLIGHTLY: Te-aş ruga. îl smuceşte! E crudă! LETOUZEL: Deci.) GOLIGHTLY: Făceţi-i baie.. căutînd să ascundă actele. dar trebuie. Astă-seară nu fac baie. Oh.. clocotită. tra-la-la Şi o mie de lire a putut să ciupească Dar cu mai mult voia să se procopsească. o bucăţică de colo. astă-seară nu fac baie.) Sînt puţin cam albastre. nu. şi mai ales. Doamna Letouzel se aşază. e scoasă afară pe scaunul cu rotile de către surori. (Intră surorile şi doamna Letouzel. să-mi ascund nenorocirea în propria mea inimă. slrecurîndu-se prin spatele ei. Du-te dracului. Mie îmi place să joc cinstit.

. stai. soră Brown. CRAPE: N-am auzit niciodată de aceste rente ale Ministerului Sănătăţii. I-a scăpat fără voie. adevăr. dar ce-ar putea să însemne? CRAPE: Linişteşte-te. domnule Crape... ua-ua.) „Doamnă Letouzel.rentelor plătite de Ministerul Sănătăţii. o deschide.... A devenit roşu la faţă şi a ieşit bolborosind ceva. Asistenţa naţională nu ne dă nimic. hei. cei bătrîni. cam de două. şi ai şi tratament medical gratuit în acest Bridewell nocturn! Totul e plătit din contribuţiile voluntare ale venerabililor noştri patroni şi de asemenea." LETOUZEL: „. măi băieţi. Mi-e teamă (că şi-a pierdut stăpînirea de sine. prosoape... Tot ce se cere de la voi. băiatule. linişteşte-te—iată că soseşte Marea Brigadă — „Colonelul a spus — muriţi frumos. stai! . GRAPE: Numi-a spus nimic. LETOUZEL: Ce ştii despre rente? GRAPE: Rente? Care rente? LETOUZEL: Ştiu. Hector"..? CRAPE: „.." (Intră Hardrader. şi de guvern. duită şi hrănită. jos! LETOUZEL: Trebuie neapărat să vii cu cîinele ăsta aici. Dar asta e ceea ce a spus.... Nici n-aş visa că aş putea fi indiscret. este să vegheaţi asupra micilor cheltuieli pentru confortul vostru.. Şi doctorul a arătat-o în mod clar că nici nu trebuia saud... GRAPE: „Ba ua ua ua-ua. unguent.. certăreaţă bătrînă.. nici o îndoială în privinţa asta! Dar mă interesează mult mai mult ce-ţi spune el dumitale. bătrînico.. pensia de bătrîneţe este scandalos de mică.. sări-v-ar ochii. vede că nu este acolo. vezi. ua." CRAPE: „Sîntem. Dar asta este ceea ce a spus el. Era foarte prost dispus |şi furios." CRAPE: Dar nu voiam să spun asta. imaginar) intră aparent alergînd şi se repede la Crape. nu. Priveşte In jur căutîndu-şi dinele. Clinele (fireşte... stai drace." (Amindoi izbucnesc într-un rîs sgomotos. CRAPE: „Ua. 120 AZILUL FERICIRII ACTUL INTlI 121 LETOUZEL: Ştiu ce fel de lucruri alergi ca să-i spui. vaselină.. faceţi curăţenie.) HARDRADER: Nu. LETOUZEL: Nu. Acesta şi cu doamna Letouzel intră în panică. GRAPE: „Dar pentru noi. LETOUZEL: Nici eu. cîrpe.. oameni care am trecut prin două războaie mondiale. Hector. asta-i tot pentru dimineaţa de azi!" LETOUZEL: Şi i-am spus atunci. ligheane.nu-i aşa.." LETOUZEL: Care. Şi pe Dumnezeul meu. LETOUZEL: Adevăr sau minciună? GRAPE: Oh.. Şi el mia spus. marş de-acolo. strigă „Hector. sau. într-o oarecare măsură.. costul vieţii de astăzi este foarte..." LETOUZEL: Şi el mi-a spus.. ştergeţi totul. foarte ridicat pentru noi bătrînii care am trecut prin două războaie mondiale". jos băiatule. domnule doctor Copperthwaite. domnule Crape. se întoarce spre uşă. M-am dus să-l văd vineri. dacă mi-a spus. trei ori pe săptamînă? GRAPE: Eh? Ia ascultă. domnule Hardrader? CRAPE: Hei. soră Jones. ce vrei să spui cînd te tot plîngi de banii dumitale? Eşti găz. Dar nu cumva să crezi că... Clinele latră. I-am spus: „Domnule doctor Copperthwaite.care cu trecerea timpului vor deveni inutile datorită.. au murit frumos. pentru că el a vorbit despre ele. cu o plîngere pe deplin justificată. toate economiile. în 1947. care am trecut prin două războaie mondiale. domnule doctor Copperthwaite. a făcut-o în mod confidenţial. Smith. Crape se opreşte primul din acest ris." LETOUZEL: „Partidul Socialist mi-a furat în mod deliberat. cere. Robinson.

HARDRADER: Jos. la fel ca.. iar ai început. HARDRADER: Desigur că nici prin cap nu-mi trece să fac aşa ceva. Crape. trebuie să ştii că eu nu sînt un om nesociabil. jos. da. aha. Trebuie să ştii că echipamentul a fost comandat. Acum Hector. Bun băiat.. (Se loveşte peste piept. Aşa. nu te speria. băiatule? Apoi din nou acasă pentru ceai. s-a obişnuit să stea cu mine în cameră din clipa în care am venit la început aici. peste dealul din parcul spitalului.. Aşa-i mai bine. hm.. Cîteva plimbări sănătoase. LBTOUZEL: Ar trebui să ai grijă ca să stea în cuşca lui.. Am compus două versuri în cinstea naturii. O VOCE (din difuzor): Domnul Golightly. HARDRADER: Prostii.. Frumos. Hector şi cu mine. ia-l de aici. Doamnă Letouzel. tot în amintirea ei. este să faci puţin mai mult exerciţiu fizic. Domnul Golightly este chemat la camera surorilor. Hector i-a acordat un urlet. dar pot să spun că în toată viaţa mea am avut doar doi prieteni adevăraţi. ha! O VOCE: Corectăm ultima comunicare. al conductei de gaze . Nu e bine. s-a apucat şi s-a plîns. doamna Letouzel.. Da. Sînt surprinsă că doctorul Copperthwaite. bineînţeles că se repede la tine. oh. Gel mai bun prieten pe care l-a avut omul vreodată. domnule Hardrader. splendid. dar cred că ai să constaţi că vei putea. O să ne dea grozav de multă sănătate! Cred că sînt mai în vîrstă cu zece ani decît dumneata. Hector.. sus-jos. apoi am cotit pe podul de peste şosea 122 AZILUL FERICIRII şi am venit înapoi. am zis să stai jos! LETOUZEL: E cu totul inadmisibil să aduci un cîine atît de mare în spital. da. HARDRADER: Ha! Se pare că floricica asta bătrînă o să se aleagă cu o nouă clismă! Sper săi facă plăcere.... opt mile.) Ce ai dumneata acolo? Ce ai înăuntru? Fum şi ceaţă. omule.. obosit — splendid. vă rog. e blînd ca un peştişor de aur. la mormîn-tul doamnei Hardrader.. vezi. bun băiat. dar cineva. în mod categoric. plim-bă-te cu o tricicletă. Dacă-i arăţi că ţi-e frică de el. Ha. Nu-ţi trebuie nimic altceva. Hm. Ai să întinereşti în mai puţin de o lună! GRAPE: Paralele! Ce tot vorbeşti? N-o să se apuce doctorul să risipească banii ca să aducă paralele pentru cei de vîrsta noastră! Eu nici n-aş putea. se apropie timpul să-ţi capeţi biscuiţii.. lasă-l în pace. Ceea ce îţi lipseşte. astăzi după-amiază am făcut o plimbare splendidă.. de-a lungul şoselei principale... tonul de comandă.. HARDRADER: Hector. Domnul Hardrader. vă rog. perfect disciplinat. stai jos. E uimitor ce poate face un om cu un pic ACTUL INTI1 123 de antrenament.. Crape. E un aer curat şi sănătos aici înăuntru.. băiatule. opt şi jumătate la întors. N-am nevoie de acest gen de tratament. plus o jumătate de milă ocolul pe care l-am făcut pe la cimitirul din colţ. afară în aer curat. nu-ţi face nimic. cîteva cuvinte. cu haltere! O să-ţi spun exact ce trebuie să faci cînd va sosi echipamentul pentru noua sală de gimnastică a doctorului. el îşi aminteşte de ea.. ştii.. flori pe mormînt. nu-i aşa. O să fac din dumneata un om cu totul nou. Hector fiind cel mai bun dintre ei. Nu e bine. A vrut numai să se distreze. Domnul Hardrader este rugat să se prezinte în camera surorilor şi nu domnul Golightly. proprie. băiatule. Hector. . Crape.. Mi-a spuso chiar magazionerul. opt mile la dus. domnul Golightly. A fost puţin cam surprins. ia-l de aici. în numele cerului. Ştiţi. Mai bine te bazezi pe lenevia ta naturală... Aceştia sînt doamna Hardrader şi Hector. întărit. am compus un vers în memoria celei duse. HARDRADER: Poate nu acuma. N-am să-ţi spun de două ori.. Aha. Corectăm. Nu e bine pentru alte persoane. vă rog. al căii ferate. dar uită-te la mine. care n-a avut altceva mai bun de făcut. O să-ţi acord două după-amieze pe săptămînă ca să lucrezi la paralele şi la frîn-ghii.

De ce să ne dea nouă rente? Lucrul acesta nu a fost prevăzut prin nici un act al parlamentului.. cum poţi să crezi aşa ceva. chiar acum.. dar să nu ne distrugă memoria■•■ ei? Atunci da... CRAPE: Să presupunem că ai fi o sirenă. da. Pleacă.. E prea mult ca să putem spera.. (Clinele este împins afară de Crape şi de Letouzel.. Viteazul Hector e declarat cîştigător.(Cîntă cu gesturi care alarmează pe Crape şi pe doamna Letouzel.? ACTUL INTII 125 GRAPE: Oh.. peste obraz le-oi da! Bang. De ce să construiască o sală de gimnastică? Am dreptate? LETOUZEL: Cred că da. poc. Ai spus: rente ale ministerului. întradevăr. Hardrader... Singurele lucruri pe care ştim să le facem sînt cele mai rele lucruri pe care le-am învăţat vreodată. da. GRAPE: Stai o clipă. Ce spui.) Oh. n-ai să rîzi de mine spunîn-du-mi că regret vîrsta pe care o am! LETOUZEL: Oh... dacă vrea să aibă vreun merit. muşcă-l. încearcă să iasă pe partea cealaltă. afară — Luaţi-l de aici! Hardrader. vorbim prostii. Luaţi-l de aici! Viteazul Hector. nu eşti agreat aici. soră. pleosc.. LETOUZEL: Cine ştie? Poate că se ocupă. Cîinele acela-i îngrozitor.. Camera surorilor. Hector? Ho! Apucă-l. GRAPE: Ah. viteazul Hector.. Şi cînd o să vină de-aici să mă ia Ho! Stînga. CRAPE: Stai o clipă. ho.. LETOUZEL: Ce vrei să spui cu stai o clipă. n-a fost. să mă întinerească! LETOUZEL: Scandal şi neobrăzare. Crape. este o adevărată întinerire! Dacă ar putea să descopere un drog care ne-ar face din nou tineri. după cîte ştiu. GRAPE: Spune că are să mă întinerească? Bătrînul. uscaţi. ai nevoie de experienţă. El a zis: o sală de gimnastică. Ceea ce ar trebui să-l preocupe. că în loc de sirenă ai fi o tînără femeie! Ai avea nevoie .. ai nevoie de înţelepciune. da. Oh.) Da soră.. murdari de noroi..) Du-te. LETOUZEL: Să presupunem. tocmai mă îndreptam într-acolo. de ce nu? Nu avem ocazia să facem nimic deosebit. da. să complotăm şi să facem planuri. CRAPE: Ce avantaj poate să aibă oricare dintre noi dorind să fie din nou tînăr? Numai cînd ajungi să fii bătrîn poţi să vezi cum toate se aranjează. Ar trebui. Hardrader e declarat cîştigător. Dă-l afară. ieşi!. Ar trebui să fim prieteni. îşi pierde timpul... plini de zgîrcenie şi răutate.. acest stupid Copper-bot-tom. CRAPE: Dar să presupunem.. ieşi.. ia-l de git. să presupunem.. (încearcă să 124 ABILUL FERICIRII gonească dinele spre partea mai îndepărtată. cîini şi mirosuri. E ceva cu totul ridicol.. înţelegi? Ai nevoie de apă ca să poţi înota! LETOUZEL: înţeleg...... da. Da. Da.... Ar trebui să încetăm să ne certăm. Am ajuns aici. domnule Crape? GRAPE: Poftim? LETOUZEL: Vrei să spui că nu mai are importanţă să ştii cum să cîştigi... Am dreptate? LETOUZEL: Ai dreptate. nu. GRAPE: Dar să presupunem. Viaţa pînă la capăt am să mi-o trăiesc.. (Intră sora Brown. Hardrader.) LETOUZEL: Trebuie să vorbesc cu doctorul Copperthwaite... în această instituţie. nervos. şi bocanci mari. du-te.) N-am să mă îndoi şi nici să mă gîrbovesc. ar fi ceva grozav... dreapta. băiatule. stai o clipă. ia-l. (Hardrader iese împreună cu sora.. uită-te la noi.. că ai avea o minunată coadă argintie. acest fund de cupru.. cînd nu-ţi mai rămîne să cheltuieşti ce-ai cîştigat.

GRAPE: Asociaţie. Fiecare profit e investit şi fiecare investiţie e profitabilă! Viaţă. Prea era legat de căminul lor.. cutii pentru budinci de ovăz. luni.. în conformitate cu sistemul meu. şi beneficiile se adună. şi şi-a cărat aici intr-o singură noapte jumătate din mobilă.. iar eu numai douăzeci şi şase. GRAPE: Ce fel de agenţie? LETOUZEL: O agenţie generală. se pare că e ceva nepotrivit.. numai prin corespondenţă. da... Avem timp să ne gîndim.. oameni care vor lucra pentru mine. pentru ce? LETOUZEL: O mică agenţie.. stăteau într-o căsuţă.. scrisorile pleacă din nou. Ştii. Vîrstele optime... ah. poţi să cari baloturile acelea mari direct în pod. draga doamnă P.. cum de îndrăzneşte. au fost date peste cap de la început pentru că niciodată n-am avut suficient capital ca să le pot duce pînă la capăt. bineînţeles... butoaie pentru ulei. viaţă — pentru a fi trăită încă o dată.. ea va fi pasivă!) Clienţii noştri vor scrie. „încă trei camioane care trebuie descărcate. Dar dacă stăm şi chibzuim bine. şi tocmai acum cînd am reuşit într-adevăr să-mi bag nasul în economiile ei.. Toată viaţa am aşteptat un astfel de lucru. Ar trebui însă să te gîn-deşti.. ai să-l vezi din nou tînăr şi ieşit în lume.. Dar ajunge cu asta.. afacerea se încheie. ştii. Paralele! Aş putea să mă balansez pe paralele! Oh Doamne.. Nu-i nimic... absolut fără nici o greşeală. Am să deschid un birou. Ea mai posedă încă ceea ce i-am lăsat din mia ei. A nimerit într-o fereastră ovală şi a ieşit cu ea cu tot în grădină I Dar cînd o să aibă treizeci şi cinci de ani. Fără personal. Cred că din cauza lui lucrurile vor întîrzia puţin. ParACTUL 1NTII 127 kinson. Import-Export. asociatul pasiv. E un punct de vedere. LETOUZBL: Hm. astfel că vom putea face investiţii in mod inteligent. Abia aştept ziua aceea! GRAPE: Am să mă ocup şi eu de afaceri. ambalaje. iată-ne aici. în 1945 totul fusese pus la punct pentru o speculaţie cu acţiunile de transporturi care. numai la o depărtare de o milă de aici. Cineva a închis o uşă. reducerile calculate.. domnule Grape.... GRAPE: Nu? Nu crezi? (Scoate afară hîrtia pe care a găsit-o în Scena 1.. aş sări ca o maimuţă! LETOUZEL: E prea puţin probabil.de un fel de zestre ca să poţi porni în viaţă! Şi dacă eu aş fi tînăr. şi gata.. Scrisorile sosesc. Am găsit! Am să fac o asociaţie împreună cu ea. Dar cum de îndrăzneşte? Cum de îndrăzneşte? Fără să ne spună nici un cuvînt! 126 AZILUL FERICIRII CRAPE: Chiar aşa.. trebuie să păstreze totul secret pînă cînd formulele sale vor da rezultate. ah. vezi! Vezi ce face doctorul? LETOUZEL: E chiar aşa! CRAPE: Cu asta se ocupă ! AMÎNDOI: Ne va întineri! (Speriaţi deodată de un zgomot. A avut loc un fel de accident. Nu lua în seamă formulele.) Priveşte ce-am aici. rămîn nemişcaţi spunînd „Şşşşş ! u) CRAPE: Totul e-n ordine.. oh. ho. ani. şi după ce ai terminat cu ele. la chestiunea aceea legată de rente.. acele ruşinoase alegeri generale! Ingratitudinea neagră a publicului britanic.. Priveşte la aceste nume. Numai eu singură (şi bineînţeles. am s-o fac. da. economii birocratice. cu şorţuri verzi şi cu şepci cu cozoroc de piele. îmi voi pune la punct agenţia. grăbiţi-vă. ce fac copiii? Şi doamna? Bine. LETOUZEL: Cînd se vor întîmpla toate astea? CRAPE: Am fost la el azi dimineaţă. Fonduri publice. Hardrader! Ia traversele alea de fier şi du-le la capătul celălalt al magaziei.." LETOUZEL: Doar n-ai de gînd să-l angajezi şi pe el! GRAPE: Ho. pînă la prînz. domnule Crape. LETOUZEL: Daaa. Ştii.. oh. cincisprezece oameni. şi eu voi conduce afacerile pentru ei. Combinaţie după combinaţie. o să-l . va fi la fel de neajutorat ca un copilaş! Cineva din familia lui l-a internat aici de la început.

ha.. pe Dumnezeul meu.) Din nou pe lumea asta să fii născut Ca un copil ce trebuie crescut 128 AZILUL FERICIRII Acolo unde tînărului îi trebuie un bătrîn Care să-l ducă pe drumul cel bun.. (Laborantul Smith îşi face loc la masă şi efectuează un calcul rapid pe margine. uou. drace. dar s-a deschis un nou orizont de cercetări. aşa se pare.. dar am fost obişnuit să fiu frumos. repede... cu jumătate. notează acest lucru — şi dacă culoarea devine verde.) Bine băiatule.. nu-i aşa? Un pic de întinerire poate să producă mari schimbări. albastru — Întocmai cum m-am aşteptat. atîta tot. vă rog.. drumul a fost scurtat! E mai mult decît o scurtare de drum. LETOUZEL (cîntâ): Iar bătrînului îi trebuie Un tînăr care să-l ducă. nu. Mi-a venit printr-o străfulgerare.. Ah.. şi dansează cîntînd. nu-i aşa.. culcat! Dar cum va fi cu Golightly? LETOUZEL: Ce-i cu el? GRAPE: Dacă se însoară cu doamna Phineus. Este una dintre acele descoperiri din istoria ştiinţei care. şi iată că am terminat! Aşa.) Da. nu-i aşa?.fac pe fenomenul ăsta puternic să muncească pentru mine pînă cînd o să se cutremure podeaua sub el! Uou. Sînt 9 — Teatru englez contemporan. Parcă am fost orb de n-am observat imediat. da. domnule Crape. (Răsfoieşte prin carnetele sale de notiţe.... ar trebui să spun cu trei sferturi. Preocuparea noastră sînt afacerile. un albastru închis.. Dar pentru numele lui Dumnezeu. Ar trebui să ne căsătorim! Cine ştie ce va ieşi din noi? Am putea să fim ca Dumnezeu! LETOUZEL: Ah. de-abia îndrăznesc s-o spun. şi la puterea a treia.. aha. Depunere neagră. albastru închis. să nu afle nimeni nimic! GRAPE: Să mor dacă scot un cuvînt! Ştim numai noi. momentul de încovoiere. şi nimeni altcineva! Sîntem într-o postură de atotputernici. Domnul Crape. împărţi. care duce un balon de sticlă plin cu un lichid.. Laborantul Smith intră pe cealaltă uşă şi îi intilneşte. bine.. vedeţi. vom adăuga soluţii de acotil şi heraclit — jumătate-jumătate.. şi poate foarte bine să facă lucrul acesta.. n-o să-ţi mai rămînă prea mult pentru agenţia în tovărăşie. de data asta împreună. Domnul Crape este rugat să se prezinte în camera surorilor. voi... (Mai cîntă încă o dată tot elntecul. priviţi bine. e corect. vedeţi ce-a reuşit să facă? însuşi faptul că s-a produs coagularea poate să fie tocmai dovada de care avem nevoie.) DOCTORUL: Carnetele de notiţe? Ai adus retorta? Ia să aruncăm o privire. Vedeţi.. II 130 AZILUL FEBIClMî sigur că Ta fi.) O VOCE (din difuzor): Domnul Crape. Apoi vom mai face o uşoară încălzire la lampa Bunsen. momentul de încovoiere. e mult mai mult decît atîta.. înainte de a-i veni vreo idee personală. încă douăzeci şi patru de ore. uou... vă rog. urmat de laborantul Robinson. Nici n-am visat măcar vreodată.. şi urmează să mai fie o singură schimbare de culoare. trasezi coordonate. v-o spun. asta înseamnă că voi putea să bag imediat elixirul în fabricaţie. GRAPE: Oh. mi se spunea Dandy Jimmy! Aşteaptă şi ai să vezi! (Cîntă. am reuşit! în orice caz. şi la fund ajunge să capete o culoare neagră.. direct pe . şaptezeci-şi-doi. aici este.. Ştii. LETOUZEL: Atunci ar fi mai bine să-i fac eu curte. iar dumneata ar trebui să ai grijă de Hardrader. Duce carnetele cu notiţe. Asta înseamnă. nu. ACTUL II Scena 1 DOCTORUL (din culise): Robinson! Domnule Robinson! Domnule Smith! Domnule Smith! (Intră doctorul. ha: şase virgulă opt-şase-nouă. mînă în mînă. patru ori trei ori doi. cred că asta este! Ce noroc drăcesc am avut cu bătrînul ăla nebun că ne-a întrerupt tocmai atunci! Habar nare ce-a făcut. dar şi-a grăbit propriile sale şanse cu cel puţin o treime. dacă vrei să fii sigur de el.

mie îmi spui. băiatule.. aş putea să fiu grozav.. ho. Formează repede un număr. deoarece în caz contrar. nimic care să cutremure pămîn-tul.. şi apoi să-l iei pe cel de la mijloc — ia-o încet Charlie. Precis că repede de tot o să-l avem iar pe cap pe bătrînul Crape. Oiinii.. Charlie. Dar n-ai putea să-l pui pe Jimmy Ricketts să joace în rîndul al doilea... Asta-i extraordinar de drăguţ din partea ta. nu ştiu cum să-ţi mulţumesc. Pe linia obişnuită... Te rog. Iertat şi uitat..) Dă-mi telefonul. am de gînd ca pe cei cinci să-i întineresc pe la sfîrşitul săptămînii viitoare. Aceasta va face ca locurile să aibă un aspect mai igienic. (Laborantul Smith pune la loc telefonul. Charlie. mi s-a comunicat că în contradicţie cu regulile permanente din acest spital.. Trebuie să comunicăm ministerului. Aş fi fericit dacă ai aranja lucrurile în aşa fel încît animalul să fie îndepărtat în decurs de treizeci şi şase de ore. Te vom păstra burlac şi de acum încolo. cum îţi închipui că sînt ranchiunos... La revedere. aşa că. Am să le pun la cutia poştală pentru tine. băiatule. băiatule? Eram complet ieşit din formă. nu-i nici o problemă. îmi pare foarte rău. continui să-ţi păstrezi animalul preferat.) Mulţumesc domnule Smith. Impozabili pe vecie l La revedere. Charlie. ştiu că te anunţ în ultimul moment. Vreau să vorbesc cu Charlie Sanderson. tiu-mi plac cîinii. dă-i înainte. Şi vezi să fii atent să verifici temperatura. S-ar putea însă să am nevoie [ 132 AZILUL FERICIRII ACTUI. ştiu că eşti căpitanul echipei. Cum naiba le voi face să treacă? Dă-i înainte. ca să nu uit — aş dori să duci o scrisoare — am auzit lătrînd pe coridor un cîine... crede-mă." Da.Ho. iar tipul ăla mare cu mustaţă uriaşă — cum îl cheamă ■—■ Hawkins?— să-l treci ca ajutorul tău.. va trebui să trag chiulul de la meciul de sîmbătă. ştiu lecţia. şi nu uita unde ai ascuns cheia de la dormitor.. nu-i aşa? (Laborantul Smith scoate din nişă telefonul. Acte medicale.. Acest lucru schimbă cu totul planurile noastre. la revedere. Ce mai faci. Ştiu. etcetera. băiatule? Ha. încă douăzeci şi patru de ore. Ia totul de aici. apoi întinde receptorul către doctor. Robinson... dă-i înainte.. Eu ţi-aş fi spus acelaşi lucru.. dă-i înainte. sînt în perspectivă lucruri mari la spital. pune-l la loc.. Al dumitale. Copperthwaite. în ordine. am să ţin minte. De fapt. băiatule. Pune toate la loc. fii atent la ea. în orice caz. hi.. aş vrea să faci o scurtă comunicare. (Pune receptorul. dar ar putea să fie ceva important şi eu.) Către domnul Hardrader. un plic mare. dar nu sînt indispensabil. (Laborantul Smith îşi pregăteşte unul din carnetele de notiţe ca să scrie ce i se dictează.. ai grijă. o să te trezeşti însurat înainte de a băga de seamă. Nu. Oh. nici n-ai să observi lipsa mea.. Ştii numărul lui. nu! Oh.. băiatule. E-n ordine. Charlie.. Aşa că sînt decis să termin o dată cu asta.. jucăm numai cu un colegiu de profesori. nu am altă cale decît să dau dispoziţiile pentru omorîrea lui.. ştii.. Semneaz-d pentru mine şi ai grijă s-o primească de îndată. azi după-amiază.. o să fie depăşiţi.. Şi mult noroc pentru sîmbătă. AL DOILEA . nu îndrăznesc să încredinţez ACTUL AL DOILEA 131 altcuiva. ce? . O să trec pe acolo seara să bem o bere.) Alo — Charlie?. (Laborantul Robinson iese ducînd balonul de sticlă. nu. personal.piaţa mondială! Robinson. o minunat de formidabilă reevaluare a întregului proiect Copperth-waite! Ştiţi. ha.. băiatule.. aşa că aţi avut perfectă dreptate cînd mi-aţi spus-o.. hi. Oricum.. de îndată ce ai timp. J. medic şef. lighenele şi termometrele...) Oh. O formidabilă. bine. Aici Jack. Vă spun că o să zburde ca nişte capre negre! E în ordine. etce--tera. cu plîngerile sale fără de sfîrşit.'Dragă domnule Hardrader. desigur că n-are nici o legătură cu ce s-a întîmplat săptămîna trecută.. mi-am dat şi eu seama.. Acuma să vorbim serios. E-n regulă. ai grijă... la serviciul de sănătate...

te rog. ha. Doamna Letouzel reintră pe uşa pe care intrase prima oară. crede-mă cînd o spun. te rog să mă ierţi! Scuză-mă! Plec imediat în camera mea. nu. sau mai curînd bagă capul.) Scena 2 Doamna Letouzel intră pe furiş. fără prejudiciul datorat vîrstei înaintate şi aspectului meu ridicol. Am avut intenţia să spun că voi putea să-mi îndrept atenţia în direcţia în care mi-ar dicta înclinaţia mea. LETOUZEL: Sperai să-ţi acorde o privire.. (Doamna Letouzel scoate o exclamaţie exasperată şi după aceea dispare prin uşa pe care a intrai domnul Golightly. nu te mai gîndi la ea! GOLIGHTLY: Nu. LETOUZEL: Ah. domnule Golightly. în clipa în care trece dintr-o cameră într-alta. că ai lăsa lucrurile să meargă la fel ca acum. Eram dus pe gînduri.. Vrei să i-o predai imediat? Mulţumesc... nu-i aşa? Un ultim apel la adresa divinităţii ei implacabile.. Să presupunem că şi ea ar fi. ei bine. eşti un desfrînat.. eşti! Priveşti şi te amuzi. Nu. ştii? Da. şi cînd el ajunge în apropierea uşii. încet.) LETOUZEL: Oh! Domnule Golightly. Te rog să mă scuzi. LETOUZEL (reţinîndu-l): Domnule Golightly. Vezi că eu ştiu pentru ce ai venit aici. eram admirat! Nu se considera pe atunci caraghios să apari spilcuit şi să te porţi ca un cavaler. o adevărată primejdie pentru femei! 134 AZILUL FERICIRII ACTUL AL DOILEA 135 GOLIGHTLY: Nu m-am gîndit să spun aşa ceva. (Ies cu toţii. Golightly. micuţul Golightly. Cred că e doar o corcitură. . Cred. fără să-şi dea seama că este acolo.. Dacă aş putea să fiu iar tînăr. Te rog.. aş demonstra cruzimea şi brutalitatea acestei vîrste! Ar fi cîteva tinere femei care ar rămîne înmărmurite! Şi aceasta nu-i o simplă poveste! LETOUZEL: Să presupunem —de ce să nu presupunem? — să presupunem că ai fi tînăr.133 de acest cîine. Dragă prietene. o vede..) Bună seara. dar nu-ţi va fi de nici un folos. învîrtindu-se primprejur.h-mm. Anulează scrisoarea.. totuşi.) Domnule Golightly! Mi-e teamă că mi-a căzut mănuşa. domnule Golightly! GOLIGHTLY: Doamne sfinte. Şi eşti tot atît de rea.. Apoi găseşte pe cineva care se pricepe la lucrurile astea. nici mănuşa pe care ea şi-a scos-o şi a aruncato în calea lui. Asta-i tot pentru după-amiaza de azi. Nare să se schimbe niciodată... apoi se lipeşte de canatul uşii In clipa in care intră. Nu pot. (Else întoarce. El n-o observă. iarăşi! Se pare că ne întilnim mereu! Mă îndreptam tocmai spre. sau în caz contrar. LETOUZEL: Ha.. doamnă Letouzel. doar pentru o singură seară.. te-ai arunca asupră-i ca un şarpe cu clopoţei şi ai distruge şi inimile altor nenumărate femei! Oh. surîzînd afectat. nu le-aş lăsa. ca să stabilească costul animalului. nu mă aşteptam să întîlnesc nici un domn pe acest coridor.. LETOUZEL: Dar ţi-am spus: are să te înghită. Doamna Letouzel se retrage în spatele uşii.. aruncă o privire prin ea. apare brusc cu un vşnr strigăt de surpriză. nu? Ai smulge-o din inima dumitale. niciodată. aruncind priviri galeşe. traversind scena pînă la uşa opusă. El se aşază relaxat pe un scaun. ca să vadă ce face el. ha. Păşeşte cu grijă. GOLIGHTLY: Ştii? Oh. (îi întinde mănuşa şi apoi pleacă. Scrie alta: Clinele urmează să fie predat la biroul meu în decurs de treizeci şi şase de ore. şi-şi continuă drumul. Ştiu ce gîndesc ceilalţi: sentimentalul. dar n-aş vrea să i-l iau bătrînului fără să-i plătesc ceva. doamnă Letouzel. Nu e bun pentru altceva decît pentru ca să distreze o bătrînă ca ea! însă pot să-ţi spun că pe vremea cînd eram tînăr. GOLIGHTLY: Te rog să mă scuzi.... înclină capul. rece dar politicos. GOLIGHTLY: Doamnă? LETOUZEL: îmi pare într-adevăr rău pentru dumneata. Domnul Golighlbj se scoală în picioare şi se îndreaptă spre ea. GOLIGHTLY: Oh. cuceritorul de inimi.

ascultaţi aici un cîntecel: Pe sora Brown eu am văzut-o Cum jos s-a aşezat Pe scaun lingă sora Jones. Nu vă grăbiţi să plecaţi.) Voi accepta. Două diamante Pe un inel de aur. DIFUZORUL: Soră Jones. Mi-am ieşit din fire. Ja camera de sterilizare. (Laborantul Smith iese. că alături de nevastă. (Spre Golightly.) Lui Hector— e vorba de clinele meu. dacă vreţi să ascultaţi. HARDRADER: Sper că nu s-a . şi ea ar avea tot atît — nu înţelegi. dar cine îşi bate capul ca să-l susţină? Nimeni din acest spital. la aceste. te rog. (Spre public. Anii au trecut atît de uşor Cum mi-au trecut mie alături de tine! Vai. care să te păzească. Iţi pierzi tot curajul. dar nu sînt un strigoi bătrîn. ascultă. ţi-am spus-o. îţi închipui că ar sta să mă asculte mai mult de două minute? Nu doresc decît să danseze cu doctoraşi cu chipuri gălbejite. ar avea peste treizeci! Domnule Golightly.. Totdeauna se întîmpla la fel. ding. De fiecare dată cînd încerc să le învăţ cîte ceva pe aceste tinere. Slabă. cinstit. soră Brown. soră Jones. ea. aşa că spuneţi-mi. Vă asigur. Cred că sînt o proastă. domnule Smith. urmărindu-le pe cele două surori. Mai bine să-ţi spun şi mai mult.) N-ar fi trebuit să-i spun. Cu excepţia mea. prezentaţi-vă imediat în camera de sterilizare.) Ha. HARDRADER (surprinzînd cele două surori într-un colţ): Scuzaţi-mă.. ha. Pot să fiu un om bătrîn. Vino. (Ies.) Despre ce-o fi vorba? CRAPE: Probabil că e de la director.. aţi înţeles? Există sentiment: dar este el oare şi adevărat? Oh. un prieten drag. scuzaţi-mă. Crape II urmează. (Spre Golightly. fiţi sincere. Dar să vedem ce avantaje pot avea. slabă. sînt sigur că joacă destul de bine rugbi în fiecare sîmbătă. nu fiţi timide. Dar ce spuneţi de astălaltă? Este tocmai aceea pe care doream s-o ascultaţi! (Citeşte. haide. om mărginit şi stupid ce eşti! — s-ar întîmpla la fel! Şi ea. că vă veţi lămuri singure. Privindu-le pe amîndouă Inima începe să cînte... prin viaţă cu tine Am rătăcit — un om şi un cîine — Fără certuri sau discuţii. (Spre public. asta e. Cîţi Oameni ar putea să spună acelaşi lucru? Cît de puţini pot spune. Un poem trebuie să fie adevărat. sau nu-i bun de nimic. ding-ading.) Am spus prea multe.) Ah.) N-ar fi trebuit să-ţi spun. ea. cît de puţini! Ei bine. Uită-te la doctorul Gopperthwaite. (Cele două surori ies. Nu e acelaşi lucru 136 AZILUL FERICIRII dacă le-ar interesa să facă şi un pic de mişcare în aer liber. (Intră laborantul Smith cu scrisoarea. Aceasta şi explică de ce sînt chemate. a fost doar o improvizaţie. ai nevoie de un prieten. aşteaptă o clipă — domnule Smith. ştiţi prea bine. ia loc. ascultă. LETOUZEL: Nu! Dacă mîine n-ai avea decît optsprezece ani. o scrisoare pentru mine? Mulţumesc! Ce s-a întîmplat? A-ă. GRAPE: Se consideră că sînt în timpul serviciului. Se pare că nu au niciodată un moment liber. Afacerile nu înseamnă pasiune. aceste serate cum le zice — mi se pare „boogie-woogie" — pînă noaptea tîrziu. Nimeni. Afacerile sînt afaceri.. soră Brown.) HARDRADER: Oh.GOLIGHTLY: Numai din cauza vîrstei mele. soră Brown. asta trebuie să fie o afacere. Vă rog. HARDRADER: Dar dacă ar fi în timpul lor liber. Hei. tinere doamne. vă deranjez doar pentru un moment... Aşa că. Pasiune şi mînie: pentru mine. Bineînţeles. (Cele două surori se aşazâ fără chef. aşteaptă.) Scena 3 Intră Hardrader cu o foaie de hirtie. ştiu. trebuie să fie chemate în altă parte. Am să-ţi spun totul. Bătrîne prieten.

că m-a făcut să-mi doresc moartea. şi am crezut că pot să fiu în acest i'el sigur. sus fruntea. cu toată sinceritatea. la ultimul meu examen radiologie? Cancer? TBC? CRAPE: La vîrsta dumitale? HARDRADER: De ce nu? CRAPE: Ei bine. Aşa au făcut. Cum pot să-ţi mulţumesc? Nu sînt un om care să rămînă vreodată cuiva îndatorat. domnule Hardrader.. drept.. Cind se va termina toată această vinâtoare. îl ţin într-o baracă în partea de nord a terenului de tenis. închideţi ochii.... la vîrsta dumitale. Omul care a scris-o n-a fost om.. Cînd vor veni să-ţi ceară să-l predai. HARDRADER: Ba da. Pentru că e o scrisoare inumană. fără nici un avertisment. nu-i aşa? Ai prins ideea.." Şi ele sînt fete bune.că există ceva care poate să mă înspăimînte. nu-i aşa? HARDRADER: Totdeauna m-am mîndrit de constituţia mea robustă.. HARDRADER: Să-ţi dau. nu-i aşa? HARDRADER: Da. nu de data asta!" GRAPE: De ce n-o deschizi? HARDRADER: S-o deschid. Ce zici de vechea seră dintre rododendroni. pentru Dumnezeu. eşti de atîta timp aici că ai ajuns s-o cunoşti... Şi apoi. Deodată. eşti om? CRAPE: Ce fel de om? HARDRADER: Care respiri. Crape. Să rămîn în picioare pînă la sîîrşit.. Şi nu mă întreba unde am să-l duc.. Nu. Cîinele este tot la dumneata. haide. fără nici un simptom. Lasă-mă să-l iau. Ei bine. De fiecare dată cînd doctorul ne examinează.. el. voi pleca. la 138 AZILUL FERICIRII vest de pavilionul de crichet? O să te duci acolo ca să vezi în ce stare se află poarta.. Chiar dacă scrisoarea nu e decît o simplă glumă.) Oh. vreo descoperire mai serioasă. Dar să nu-l mai adăposteşti din nou în baracă. e că sar putea să mă pomenesc — să zicem.. Bineînţeles că unele surori sînt la curent cu secretul meu. sint simptome. vai de mine. cu toţii în jurul drapelului. ceea ce nu s-ar putea spune şi despre dumneata. Ai putea să crezi că e vreo. ce să mă fac? GRAPE: Dă-mi mie cîinele. niciodată nu l-aş fi încredinţat pe Hector altcuiva. Trăieşti. niciodată n-am tuşit. Ce poate îi mai simplu? HARDRADER: Dar ce-are să se întimple atunci? Hector nu poate trăi fără mine. eşti? GRAPE: Ce s-a întîmplat? HARDRADER: Citeşte-o. de ce-ţi mai baţi capul? Toţi o aşteptăm. bătrîne prieten. Simţi. CRAPE (respirînd zgomotos pe nas): Răceală şi tuse nu înseamnă nimic. O să le spui că a fugit. că nu ştii unde se află. GRAPE: Scoate-l afară din baracă. eh? HARDRADER: înainte. de pildă. Toată lumea ştie că îmi place să inspectez în mod regulat terenurile de sport.. bătrîne prieten. scoate scrisoarea şi o citeşte. Crape. HARDRADER: Doctorul Copperthwaite trimite scrisori doar în cazul cînd ceva nu e în regulă... GRAPE: Dar se înţelege că îl vei primi inepoi.. Dar le-am spus: „Vă rog. Doamne. Dar acum. vreau să zic. omule.. Da.. vezi. (Rupe plicul.. mai este ceva. Doamne Dumnezeule. cu cancer. . o glumă de prost gust a unui tinerel. Oh.. cred. îl hrănesc zilnic. îmi spun — „Nu de data asta. GRAPE (după ce a citit scrisoarea): Oh.. cinstite.întîmplat nimic rău. Niciodată n-am avut o răceală. CRAPE: E numai obişnuita rutină birocratică.. vino-ţi în fire. Totdeauna am fost fericit să mă gîndesc că atunci cînd voi pleca. Crape. cine e înspăimîntat? Cui îi pasă cit negru sub unghie de ce spune un blesteACTUL AL DOILEA 137 mat de tînăr chirurgi Ha.. Drace. fii atent.. vei spune. pretextînd că mă duc să văd cum arată peluza.. şi pot să-ţi spun. n-a putut îi scrisă de un om. Crape. Acum. sus fruntea. Un astfel de om.

o să ai curînd ocazia.. sir. totul s-a terminat.. Da. bătrîne prieten.. vino.. Duminica.. Foarte bine. Vin toţi. In nici un caz. Da. Da. încît se pare că sînt obligat să fac lucrul acesta. intră doctorul şi îi ia aparatul. ar putea fi şi palatul Buckingham. O.. vă rog. vino. am să-ţi spun ceva. bineînţeles. aici Copperthwaite. Crape.) Prea puţin îmi pasă de ea. n-am recunoscut.. Lordul Primar şi Episcopul.. Ridici telefonul. Astăzi ştiu prea bine că sînt prea bătrîn pentru toate acele lucruri pentru care am trăit. maiestate. Pe cît sînt informat. (Ies amîndoi. Alo. Uite. da?. nu. cred. Sînt încântat. trebuie să mă îmbrac în ţinuta de curte.) Dar te-ai prăbuşit într-un asemenea hal.. domnule Smith. Trebuie găsit un . Şi al dracului să fiu dacă ştiu cu cine urmează să-mi dea legătura... e o despărţire. dacă aţi găsi posibilitatea să amînaţi cu o săptamînă... sir. Doamne. sir.. Hector. Nu. DOCTORUL: E-n ordine. dar sînt bătrîn. Şi dumneavoastră. Jumătate din ministerul acela blestemat. sir. îmi parc foarte rău. HARDRADER: Totuşi.. A zburat ca o rîndunică.) Bătrîne prieten.. o da. Doamne.... Poftim? Bună dimineaţa. (Spre Hardrader. nu pot să spun nu. orice oră din zi îmi convine. desigur. cum să nu. în ordine.. Prietenie. tot eu am să fac plăţile la sfîrşit. da. şi cineva de la capătul celălalt îţi spune: „Vreţi să închideţi un moment. Primăria şi doamna Episcop. La revedere. nici o întrebare. desigur. nu vă pasă. şi oricare ar fi planurile ei. sir Frederick. Desigur. Foarte mîndru să vă văd aici. am fost.. Vorbesc ca să-mi împac conştiinţa..) Şi la revedere. un om bătrîn.. Şi vei înţelege imediat cit de mult merită să facem acest lucru. bătrîne prieten. duminica. Ce importanţă mai are dacă Hector va fi omorît? Şi eu sînt un om mort. Ar tre j bui să cumpărăm nu drapel.. nu. nu. Nu mai am. Laborantul Smiih intră grăbit. CRAPE: Oh. HARDRADER: Ce vrei să spui? CRAPE: N-aveam intenţia să ţi-o spun.. vorbesc eu. Şi şocul produs de această despărţire ar putea. ora cinci e splendid. Alo! Ei drăcie. acum.. La revedere!. Ah. vă dau imediat legătura!".. Consilierul Municipal şi doamna Consilier Municipal.. la revedere. Oh.. pentru că eu sînt cel mai iute dintre noi aniîndoi: asta o ştiţi. CRAPE: E adevărat că nu mai ai mult de trăit.. înainte de a începe să vorbească. HARDRADER: Nu. 0 vizită oficială. scoate aparatul şi în acelaşi timp se pregăteşte să răspundă. bătrîne prieten. Dar aş fi mult mai fericit dacă aţi reuşi. cu excepţia momentului cînd. (Spre public. Hai vino. După aceea vom găsi cîinele.. Hai. (Spre Hardrader. Alo. nimic mai mult. înţeleg.. îl vom salva pe Hector. sir Frederick. Vorbeşti despre o răsplată? Aha. Vreţi să ştiţi cauza? Sir Frederick.. Această scrisoare. mă credeţi? Sau vouă vă pasă? Nu. maiestate. E un lucru pe care nu l-am recunoscut pînă acum. Dar vezi. Pentru existenţa mea fără griji. Da. acum. ce drăguţ că mă chemaţi! Da. sau cea de gală?. Şi la revedere. a închis. Crape. la revedere. nu. iar sună! Alo. (Pune jos receptorul. Putere trupească. Totul e în ordine..) Nu aveam intenţia să i-o spun. sir Frederick. Energie..Vezi. mai ales una pe care n-am s-o pot suporta. Am fost un om voinic.) ACTUL AL DOILEA Scena 4 Telefonul sună în nişă. aici medicul şef. nu nu nu. direct din 140 AZILUL FERICIRII Whitehall. dacă puneţi problema în felul acesta. GRAPE: Despărţire temporară. Nu... asta-i tot. Poftim? N-am înţeles.. Smith a plecat! Uite-l cum dispare. sir Frederick... nici măcar nu-mi dau seama cum pot să mai trăiesc după toate astea.. trebuie să. mai bătrîn decît dumneata.. Duminica. Vedeţi... puternic. Vigoare. sir. (Spre public.

încercam săl prind. Stai liniştit. Adu ceva de mîncare pentru el — repede. nu.) Dă-l afară pe uşă! (Ciinele este dat afara şi ei trintesc uşa după el.) Doctorul are mîncarea.) CRAPE: Cuminte.. Hector. acum.. nu club de distracţii. oh. mi s-a părut că vrea să fugă... sînt foarte bine. Nu mamă. domnule doctor. Smith.. ouă. Un nas ca ăsta cere o cataplasmă care să-l umple cu băşici.. sau nu mai ştiu ce se spune în astfel de ocazii.) Alo.. Formează. Unde-i Robinson? (Intră laborantul Robinson.) Cine a lăsat cîinele ăsta să intre? (Laborantul Robinson dă din umeri şi din cap. masa lui Hector. i-am spus să nu fie prea melodramatic... cuţu-cuţu.) Of.... peşte. dar judecă... ca să viziteze spitalul. mîn-care.. (Intră laborantul Smith. Dar n-am să le dau de băut. a fost? Am invitat-o eu? Pentru numele lui Dumnezeu. tu eşti. cuţu-cuţu.. Pune umărul la cîrmă. DOCTORUL: S.) Unde ai dispărut? Aici! Nu. Or să vină duminica. şi după aceea iese.. iute! (Laborantul Robinson iese prin dreapta.. îmi pare rău. vreau să-ţi spun. şi eu aş vrea să viu acasă tot atît de muit cum vrei şi tu să mă vezi. prinde-l! Aicil (Urmăresc agitaţi cîinele prin scenă..... Robinson. domnule doctor.. sau gîndul merge mai încet decît cuţitul. trebuie să închid telefonul... agită puţin farfuria... ştiţi..... doctorul pentru Hector.. începe să mîrîie. mamă. Fără băuturi. băiatule.. şi.. neînţelegînd nimic. lasă-mă sa-mi invit propriile mele prietene la o ceaşcă de ceai. trâgînd uşa după el chiar în clipa în care iese afară din nişă. şi vor să-l vadă la lucru. tot ceea ce făceam era doar. (Se aude un lătrat. Nu! Sună-mă săptămîna viitoare! (Pune receptorul jos şi întinde aparatul laborantului Smith. nu pot să nu-i întîmpin.. pot să spun că mănîncă tocană.. du-te. ceai. plin de bube. nu-ţi fie teamă de el..) Ajunge. Mi se pare că l-ai supărat.scoate un ţipăt. doctor.... îmi pare rău. omule. Hector pentru doctor. trebuie să scăpăm de el. bun cîine. Ademeneşte-l. vino la doctor. Nu sînt pregătit pentru spectatori! Cine cred ei că sînt? Or să ne ceară un satelit sau o coborîre în batiscaf.: (Ia farfuria cu tocană. 36786.. încet. domnule Crape.. mamă. Te rog să-i prezinţi scuzele mele.. Robinson.. Asta-i comunicarea lui Robinson. mamă. Nu e o vizită de curtoazie.. înainte ca să ştim cum stăm..... băiatule. spune-i lui Joyce că regret foarte mult.. Ascultă-mă. domnule Crape.) GRAPE: Fii atent la el. Şi apoi. cum îl cheamă? 142 Â2ILUL CRAPE: Hector. Bineînţeles că nu ţi-am spus-o..) Dă-l afară pe cîinele ăsta blestemat! Cine i-a dat drumul înăuntru? E un cîine în cameră.. asta-i tot ce faci. Doctorul îşi dă seama că a apărut un cline pe scenă. mîncarea pentru Hector. te rog. şi trebuie să fiu aici. masa.. aşa. Se aude un lătrat atenuat.) Ce-i asta? Dă-l afară de aici! ACTUL AL DOILEA 141 Dă-l afară! Afară! Smith. mamă? Aici e Jack. să organizăm totul.) Ce neruşinare! Dracu să te ia cu mîncare cu tot. du-te la uşa aceea. propteşte-te cu spinarea de zid. e mult prea zelos băiatul acesta. haide. dă-mi mie mîncarea. Vor să vadă elixirul. cuminte.. acum atrage-l. Ştiu că Joyce este o fată drăguţă. Hector. (S-a retras cu spatele pînă la nişă şi pune repede farfuria înăuntru.. Hai. fără spectacole de cinema. asta îţi spun. nu. poţi să pleci. uite. carne.. e un afurisit de cîine. nasul dumitale gros. hai cu mine. î 'i pare rău. nu. Cum dracu să ştiu ce fel de mîncare. Prea mult. doctor. luptindu-se cu ciinele. am spus liniştit. nu pot veni duminica. îi întinde telefonul doctorului. omule.covor.. băiatule. unde eşti? (Laborantul Robinson intră pe scena principală cu o farfurie de mîncare.ai liniştit. masa. Prea mult sînge. domnule doctor.. apoi respiră uşuraţi. bun băiat. Smith. ademeneşte-l afară. Roşu.. mamă. DOCTORUL: Hector.. DOCTORUL: Robinson. acum ascultă-mă. vrei să te uiţi. Doresc să vorbesc ceva personal. fă un efort ca să-i atragi atenţia. fără dans. doctor. prăjituri cu frişca... Dacă vrei s-o inviţi la ceai.. îmi pare rău. Se aude din nou lătrat in partea cealaltă a scenei . mîncare. poate să vină la viitorul vveek-end. o farfurie de tocană.) Ce-ai adus acolo? Tocană? E-n ordine. o să fie fără discuţie o soţie minunată pentru cine ştie ce tîmpit. Cornuri. mamă.. ţi-o spun acum... mamă.. atrage-l. Limba e mai ascuţită decît sabia. n-are să te muşte. Da.. Nu. (Laborantul Smith e muşcat. De unde a apărut? Hardrader? E al lui? CRAPE: Dar. aşa } băiatule. masa. Hector.. mereu nasul ăsta roşu. N-am vrut să fiu vulgar. E-n regulă. Hector. Dumnezeule. uite ce tocană bună. nu pot veni duminica pentru că vine aici un tip de la ministerul sănătăţii cu o grămadă de granguri.. (Laborantul Smith formează numărul. Numai o clipă. Bine.. Te-am chemat. n-are nici o legătură cu mine.. DOCTORUL: Iţi bagi nasul peste tot.. mîncare. sînt sigur că e o fată splendidă.. Am să . fără biliard.. Pe partea aceea intră Crape. ascultă-mă. e ceva oficial. Aici e un spital. trage-l încet după dumneata— încet. acum.

. 144 AZILUL FERICIRII cipală şi o traversează ieşind pe partea opusă. (Doctorul traversează scena. fiţi gata. dumneata rămîi aici în camera de consultaţie. tensiunea. n-am timp. pur şi simplu mi-a smuls din mîini. Pînă acum nu ni s-a spus.. Surorile şi laboranţii sînt rugaţi să fie atenţi.) Acum. Important. acum sîntem cu toţii pregătiţi pentru duminică. aşa că fiecare să fie dezbrăcat şi gata să vină înăuntru. chiar în clipa cînd am să le cer. Aceasta-i o brutalitate. Dumnezeule. patru. dacă îmi permiteţi. (Laboranţii intră In nişă. (Crape iese. Laboranţii reintră In scena principală. Bine! Soră Brown. Surorile traversează preocupate scena).. După aceea pătrund. nu mi s-a spus nimic.. întilnindu-se cu primii la mijlocul scenei.) Vă spun. radiografii. domnul Hardrader. dar să-mi servească masa de seară. Fii foarte atent. Intră doamna Letouzel. soră.. (Bătrînii — cu excepţia doamnei Phineus — vin alergind pe scena suverioară. Smith.. domnul Golightly. cei patru bătrini împreună cu sora Brown reapar pe scena superioară şi se aşază In rlnd. Bine. pe rînd. întovărăşiţi de surori. cîinele... ascultă-mă. Important.. nu uita. toţi cinci. Dar ce mai era acolo? Plăcintă cu coajă rumenă. doi. cu o farfurie goală. pregătiţi totul. LETOUZEL: S-ar putea să-mi fi greşit dieta... domnului Crape. Elixirul continuă să fermenteze conform planului. pacienţii. Toţi cinci pentru control. apoi apare şi doctorul. doamna Letouzel sînt rugaţi să se prezinte de îndată la camera de radiologie pentru o examinare urgentă. leagă bine coşul. Atenţiune. Soră Brown. Yă rugăm ca surorile şi laboranţii să asigure prezentarea de îndată a doamnei Letouzel. sir Frederick şi prietenii săi fermentează conform planului. ACTUL AL DOILEA 143 (Doctorul şi laboranţii ies în diverse direcţii. Atunci. Cred că era o friptură cu fasole. (Doamna Phineus este împinsă pe scaunul ei cu rotile de către sora Jones.. repede. tare aş fi vrut să ştiu.... Şi aş vrea să am radiografiile imediat. De ce sîntem agăţaţi aici. Du-te după el — fii atent — pune-l într-un coş. din clipa în care am să te anunţ.) Totu-i gata.) .... coajă grasă. Dar tare aş fi vrut să ştiu. Soră Jones. Ieşi.. Doamna Phineus este ajutată să părăsească scaunul pe rotile de către sora Jones şi condusă spre una din uşi. piei din ochii mei. mă voi plînge autorităţilor. urgent verificarea. doamnei Phineus..) DOCTORUL: E toată lumea aici? Unu. E vorba de ceva neobişnuit.. cîinele e în coş conform planului. cartofi. in scena prin. treceţi la instalaţia de raze Roentgen din camera cealaltă. domnule Smith. Dar o sticlă verde a răspuns la a doctorului chemare Aşa că-s numai patru sticle verzi agăţate de pereţi. Grăbiţi-vă. Doctorul iese pe cealaltă uşă. Ai înţeles? Domnule Robinson. repede.. soră Jones. LETOUZEL: Domnule doctor Copperthwaite. întîlnindu-i pe laboranţi. care nu face parte din programul normal.. unde mergeţi acum? LETOUZEL: Nici măcar n-am avut timpul să văd ce era în farfurie. Există un motiv extra-urgent care curînd va fi dezvăluit . Nu mai trebuie să-mi fac nici o grijă.. şi apoi să vină imediat.. Domnul Crape. Urgent. ce o traversează In sens invers.şi doamna Phineus. pregăteş-te-te. Nu m-am gîndit o clipă la ei. Instrucţiunile medicului şef. doamna Phineus... ca să mi-o ia din faţă. soră Jones.. vino apoi iar aici. Atenţiune. nu ştiu. atent — închide uşa după dumneata. (Robinson intră în nişă. soră Brown. vă rog. zemoasă.. domnului Golightly. (Intră sora Jones.. aş vrea să fac un examen medical complet al fiecărui pacient. domnului Hardrader. Voi începe cu doamna Phineus exact într-un minut. nici răbdare... trei. Robinson! (Intră laborantul Robinson venind din nişă. susţin că aşa nu se mai poate. pentru ca să fie imediat examinaţi. repede. După aceea. S-ar putea ca nici unul din ei să nu corespundă. şi tot ce trebuie. (Doamna Letouzel iese împreună cu sora Jones-) Scena 5 DIFUZORUL: Atenţiune. Laboranţii traversează scena principală in direcţia cealaltă.) Aşa.) DOCTORUL (în trecere): Fişele de evidenţă. fişele de temperatură... Atenţiune.) CRAPE (cîntă): Au fost odată cinci sticle verzi Agăţate de pereţi. DOCTORUL: Soră. cît mai curînd posibil. vă rog. te rog... dar nu mai ştiu. Numi place prea mult o plăcintă zemoasă şi grasă. Urgent.ţin minte lucrul acesta. Toţi cinci la radiografie şi tot ce mai trebuie.

. doamna . e-n regulă.. afară. trei.) Aşa că nu e cazul să ne facem nici o grijă.) Acum următorul. un mic supracontrol. provocate sau produse altfel. Aşa cum sade aici imaginîndu-şi tot felul de explicaţii şi situaţii cu totul deosebite şi urgente şi tot felul de cazuri neprevăzute. foarte bine.. mă simt perfect sănătoasă.. DOCTORUL (loveşte genunchii ei cu un ciocănel mic): Un. despre toată această forfotă şi toate aceste treburi medicale. HARDRADER şi GOLIGHTLY: Că astăzi este Ziua! LETOUZEL: Am spus relaxată. nu-i aşa.. GOLIGHTLY: Ah.. Acum.) PHINEUS: Vă rog.. Asta-i tot. alarme... Vreau numai să fac un mic control obişnuit. cred că nu-ţi închipui. doamna Phineus. Cu excepţia durerilor la inimă. spune A-a-a-a.. poţi să-mi spui dacă te simţi în formă. dar cum stai dumneata cu sănătatea? CRAPE: Ştiţi.. PHINEUS: Domnule doctor...) . (îşi duce degetul la buze şi se uită la ea cu o privire semnificativă. doamna Phineus.Dar o sticlă verde deodată s-a răcit. Cred că da. doi. Pe scena principală. domnule doctor? Oh. cum te simţi cu sănătatea..) DOCTORUL: Bine.. DOCTORUL: Un. şi am spus tăcută. Sînt relaxată.. PHINEUS: Dar. 146 AZILUL FERICIRII PHINEUS: A-a-a-a. pe Jupiter.. DOCTORUL: Da. vorbind aşa în general.? DOCTORUL: Treizeci şi trei.. LUTOUZEL: Nu trebuie să te alarmezi. de către o mînă neagră sau de un instrument al fortunei.. nu-i aşa. Bine. trei. HARDRADER: Crape..Doctorul Gopperthwaite se interesează de sănătatea noastră. poţi pleca. draga mea. îmbrăcată într-un fel de cămaşă de noapte... nu-i aşa? S-au făcut radiografiile.. doamnă Le-touzel? LETOUZEL: Bine. strănută şi vorbeşte nedesluACTUL AL DOILEA 145 şit.. acesta-i cuvîntul. (Sora Brown o scoate pe doamna Letouzel de pe scena superioară.) Dar cu sănătatea cum stai? HARDRADER: Oh. (Laborantul Robinson scrie. nimic altceva. pe Jupiter. şi in acest anotimp al anului. jVă rog. Instalaţia de apă funcţionează bine? PHINEUS: Poftim. cred că nu-ţi închipui. şşş.. (Tuşeşte. Mulţumesc. da.? Aş spune că putem să-ţi acordăm încă mulţi ani în viitor. Cum te simţi astăzi? Sîntem în formă bună. LETOUZEL: Domnule Crape. doamnă Phineus. hau-hau. hau-hau. dar nu ştii niciodată.. draga mea. poţi să-mi răspunzi..... hop! (Se adresează spre scena superioară.) Lam scos afară. (Şoptind. da. dezordini. da. domnule Robinson? (Laborantul Robinson scoate capul din nişă şi confirmă dînd din cap. Nu.. şi tăcută. Aş spune că niciodată nu te-ai simţit mai bine. afară. Pentru doamna Phineus raportul este pozitiv. Crape îşi pune şi el degetul la buze şi îl priveşte pe Hardrader.) Radiografiile sînt gata. GOLIGHTLY: Dragă doamnă. este adusă de sora Jones. cred. CRAPE: Domnul Hardrader? Domnul Hardrader? Răspun-de-mi. domnule doctor.. DOCTORUL: Treizeci şi trei... Şşş. Robinson? (Laborantul Robinson iese din laborator şi-i întinde doctorului radiografiile. nimic special... CRAPE: Domnul Golightly? GOLIGHTLY: Bine. Nu-i nimica grav că nu dispare vechea pată de iod. ce scop are. afară. Soră.) DOCTORUL: Ah. foarte mulţi ani. nu sînt grav bolnavă. doi. am impresia că am răcit. Doctorul intră prin uşa din partea opusă. pregătiţi-o pe doamna Letouzel. nu cred să fie ceva serios. (Hardrader se laminează. Bine. care îşi duce degetul la buze şi se uită la Crape.. Merge. Din cauza unei explicaţii posibile care i-a cuprins mintea. doamnă Phineus.. te rog.. Scrie aceasta.. hop! Bine. ce rost au toate acestea acum. E în ordine. (Sora Jones o conduce afară pe doamna Phineus.. de ce să spun treizeci şi trei. presupun. Eu nu sînt alarmată..

. Cred că da.. vorbesc serios.. DOCTORUL: Să vedem radiografiile. Aş dori să ştiu. hop! Hop! Pot să spun că e numai ceva local.. care am trecut prin două războaie mondiale. Oricine poate să răcească. nici o îndoială. da.. splendidă.) Ea-i în regulă. poftim? LETOUZEL: Domnule doctor..) LETOUZEL: Domnule doctor Copperthwaite. (Laborantul Robinson intră iar în laborator. Radiografiile sînt gata. GOLIGHTLY: Eu nu sînt niciodată nervos. şi trimite-o aici cînd ai terminat. Sticla următoare a fost coborîtă Aşa că-s trei sticle verzi asudînd din fiecare por. (Tuşeşte.) Da-a. LETOUZEL: Dar. De ce să fim nervoşi? CRAPE: Mi se pare că am răcit. Pînă duminică ni mai rămîne nici o urmă. pentru că se cuvine ca noi. Mă îndoiesc dacă poate să-i aibă acum. încă mulţi ani de acum înainte. să zicem. domnule doctor.. cititul ziarelor? Instalaţia de apă? LBTOUZBL: Oh. Cred că n-ar trebui s-o întinerim prea mult. Domnul Hardrader. da. patru ani în armată. CRAPE: Nici pentru mine. doamnă Letouzel. domnule doctor... e un examen medical obişnuit. GOLIGHTLY: Nu fi nervos.eliberînd ciorapi noi pentru oamenii cu picioarele în tranşee. DOCTORUL: Se pare că totul este în perfectă ordine.Letouzel. bă-trînii. bolboroseşte şi strănută. Sora Jones o aduce pe doamna Letouzel. doi.. Pentru moarte sau glorie sau pentru bubuitul tunurilor. Trei sărmani soldaţi recrutaţi pentru război.. draga mea. treizeci. LETOUZEL: Da? DOCTORUL: Oh. treizeci şi cinci. pot să vă spun că a fost un talmeşbalmeş îngrozitor. vorbitul.. (Sora Brown îl conduce pe Hardrader de pe scena superioară. LETOUZEL: A-a-a-a. un. draga mea. CRAPE: Nu sînt nervos. Dumnezeule cît eram de îngrozit. eşti sigură? Instalaţia de apă? LETOUZEL: Oh. Mă îndoiesc dacă a avut vreodată atîta.. doi... sînt perfect. Dar Crape? Vom vedea.. un mic control..) CRAPE (cintă): Două sticle verzi atîrnate de pereţi. cel mult pînă la. da. oh. nici una. dar acest examen nu intră în programul normal al spitalului. DOCTORUL: Nu trebuie să-ţi faci nici un fel de grijă. să fie pregătit domnul Hardrader. bine. Notează.. n-am griji cu el. (Sora Jones o conduce afară. domnule doctor.. spune A-a-a-a.) Vă rog.) Cum ne simţim în general. hop! LETOUZEL: Hop. in cămaşa ei albă. DOCTORUL: Treizeci şi trei. trei.. nici pentru domnul Golightly. Două sticle verzi atîrnate de. bine. vreau să spun mersul. dar. trei. da. J ACTUL AL DOILKA 147 CRAPE (antă): Au fost odată patru sticle verzi Ce aşteptau aşezate într-un rînd.. Am fost la Passchendaele. LETOUZEL: Treizeci şi trei.) Grăbeşte-te cu ele.. Să n-ai nici o grijă.. Poţi pleca... ce s-a întîmplat? DOCTORUL: încă o dată. DOCTORUL: Treizeci şi trei. foarte sigură. sînt foarte sigură. nu trebuie 10* 148 AZILUL FERICIRII să-ţi faci griji pentru asta. Sora Brown reapare pe scena superioară. Un. sînt sigură. Smith? (Laborantul Smith scoate capul din laborator şi arată din cap că nu. Dar ce importanţă are? GOLIGHTLY: Pentru mine nici una. doi. (Laborantul Robinson se întoarce in laborator.. vom vedea... Pozitivă. îngrozitor. . Intr-o formă splendidă.. o doză nu prea mare. am fost. E numai o chestiune obişnuită. sigură. (Laborantul Robinson intră aducînd radiografiile. ce îngrozitor talmeş-balmeş.. DOCTORUL: Un... cînd e gata. DOCTORUL: Bine. trei. (Strigă spre scena superioară. pentru ca doctorul s-o examineze.

asta-i calea. DOCTORUL: Nu trebuie să împiedicăm progresul ştiinţei. Treizeci şi trei. DOCTORUL: Nu-ţi face griji. mulţi ani fericiţi! eh? Nu vă faceţi nici un fel de griji. hop. mă simt splendid. Se întoarce sora Jones. domnule doctor. hop. îmbrăcat în halatul său. DOCTORUL: Hm.. cu atît e mai bine. Ploaie. doi.) CRAPE: Oh da. domnule Hardrader. totul merge perfect în cea mai bună dintre lumi. un doi. Curent de la o fereastră. nimic altceva! Spune A-a-a-a.. cum se spune. hop. doi. Treizeci şi trei.. DOCTORUL: Nu te-am auzit. instalaţia de apă. DOCTORUL: Răguşit. trei. doi.. domnul Crape! (Sora Brown îl conduce pe Crape de pe scena superioară. în legătură cu toate aceste treburi medicale. aşa că nu trebuie să te tulburi. mă simt în cea mai bună . HARDRADER: Vedeţi.. Pierdut. am încercat să-l găsesc. Un. îfeo AZILUL FERICIRII Ia să aruncăm o privire... Ai făcut radiografiile? Adu ambele serii. e în ordine. să fie pregătit domnul Golightly! (Sora Brown îl conduce pe Golightly depescena superioară. CRAPE: A-a-a-a. Astâ-i tot. Lapoviţă. domnule Grape? Ăsta-i doar un examen medical obişnuit. condu-i afară. DOCTORUL: Cu cit vorbim mai puţin. Acum. da-a.) DOCTORUL: Aha. Hardrader. Zăpadă. cititul ziarelor? Buun.) Sînt gata radiografiile? Bine. CRAPE: Am spus. DOCTORUL: Ce s-a întîmplat cu dumneata? CRAPE: Nimic.. bătrîne prieten. în momentul în care sora Brown îl aduce pe aceeaşi uşă pe Crape... soră. CRAPE: A-a-a-a. hop. Instalaţia de apă e în ordine? HARDRADER: Cum? Da. trei. Nimic serios care să nu poată fi îndreptat prin două împunsături.) Ambele serii sînt aici? Bine.. da. de apă. bătrîne. Nu m-a deranjat niciodată... (Strigă spre scena superioară. Nu s-a întîmplat nimic. sînt sigur că dumneata înţelegi. să strîngem buzele. care în realitate nu au nici o valoare.. CRAPE: Treizeci şi trei. Aşa: treizeci şi trei. HARDRADER: Domnule doctor. în legătură cu Hector. Instalaţia de apă e în ordine? (Infirmierul Robinson se întoarce în nişă. trei. nu-i aşa? Treizeci şi trei. sînteţi amîndoi în regulă. domnule Golightly. încă o dată.) O sticlă verde atîrnă de perete. Haide. ce? Spune A-a-a-a. (Cîntă. Mi-aţi trimis o scrisoare.) Vă rog. domnule doctor... e doar un control suplimentar. CRAPE: Treizeci şi trei. cu cele mai mari binefaceri pentru cel mai mare număr posibil de oameni... CRAPE: Treizeci şi trei.. Celălalt. îmbrăcat In halat... Un control obişnuit. Celălalt.) Vă rog.. Sora Brown reapare în scena superioară. mersul. nu-i aşa.. Merge ca ceasul. nu te-apuca să-ţi baţi capul cu toate aceste treburi medicale. A-a-a-a. DOCTORUL: Eh. un. că toate aceste mici sentimentalisme.GOLIGHTLY: Chestie de anotimp.. DOCTORUL: Mai tare. CRAPE: Oricine poate să capete o răceală! (Tuşeşte.. vorbitul. pozitiv.. bine... Bine. rutină. citeşti ziarele. l-am căutat şi mi se pare că s-a pierdut. puţin cam răguşit.. domnule doctor.) Sau o tuse? ACTUL AL rJOILKA 149 (Sora Broivn se întoarce pe scena superioară.) Nu te agita. Mai spune o dată. îmbrăcat în halat. Spune A-a-a-a. am făcut tot ce-am putut. HARDRADER: Domnule doctor. (Sora Jones îi conduce afară pe Hardrader şi pe Golightly. unde sînt radiografiile? (Intră laborantul Robinson cu două serii de radiografii.... trei..) Ai făcut radiografiile. este condus la doctor de către sora Jones. DOCTORUL: Spune încă odată.. DOCTORUL: Domnul Golightly e gata? (Sora Jones îl aduce pe Golightly. DOCTORUL: Spune treizeci şi trei.. Un. (Strigă spre scena superioară.. presupun. instalaţia de apă. CRAPE: A-a-a-a. cînd le compari. rutină. Deci. bine.

hm. (Iese doctorul cu surorile şi laboranţii. hau-hau? Era adevărat.) Sînt un bărbat încă sănătos Un cal de curse la apogeu.. nu-ţi face griji. l-ai scos afară? GRAPE: Cum? Oh... doar un control.. E curată. habar n-am. Dacă totuşi este ceva... calm. l-am întrebat pe Copperthwaite. bătrîne.. Hm.." Am spus: „Ei bine.. nu.. Nu merge.. pe toţi pereţii. e numai un control curent. Nu putem să te lăsăm să-ţi faci singur rău cu un laringe atît de inflamat. Numai faptul că am.. CRAPE: Naiba s-o ia de batistă afurisită. \e$e şi Crape. l-am întrebat direct.. ştii... Mi-a spus că sînt pozitiv. ce ini-ai spus. rm-i aşa.. CRAPE: Oh. Bineînţeles că va fi un fel de şoc. afară.. vă rog.. da. CRAPE: Cred că nu putea să te audă. HARDRADER: Am trecut. aha.... Să mergem. că am trecut. sau ceva într-un pahar? Dumnezeu ştie.. ai făcut-o.. Radiografiile pentru domnul Crape sînt gata? Haide. HARDRADER: Ah! Ia batista mea. spune treizeci şi trei. HARDRADER: Cînd crezi că ne dă doctoria? Va fi o injecţie. de ce vorbiţi aşa? Nu...) ACTUL III Scena 1 Intră Hardrader şi Crape. dacă este în legătură cu afacerea cu cîinele. De ce? Ai auzit ceva? GOLÎGHTLY: Eu? Să aud? Oh nu.. a pătruns în picioarele băieţilor şi ei au adus-o la mine în magazie o dată cu ciorapii ce trebuiau schimbaţi — şi acolo domnea deasemenea o umezeală permanentă. HARDRADER: Fii calm. sau o pilulă. E în ordine. nu? CRAPE: Negativ. afară.. Deşi.. dar nu acuma. ACTUL AL DOILEA 151 DOCTORUL: Gîtul te cam jenează. am trecut. DOCTORUL: Domnule Crape: treizeci şi trei! CRAPE: Treizeci şi trei. Crape. Dumnezeu singur ştie că nu am nici o poftă să-l întîlnesc acum treizeci de ani. asta-i tot. nici n-am visat vreodată că poate să se în-tîmple aşa ceva. da-a.. . Separat... vă rog. Fii gata pentru noua ta viaţă... Hardrader. nu.. nimic special pentru care să te tulburi. Nu eşti de loc cum ar trebui să fii. mi-a spus că sînt pozitiv. L-a trecut chiar şi pe Golightly. domnule doctor. M-a trecut. DOCTORUL: Dar nu trebuie să-ţi faci nici un fel de griji. Un control medical obişnuit. domnule doctor. vă asigur. Uraa! Am zis ura!. cel puţin în ultimii treizeci de ani. domnule doctor. ştii. nu este. condiţia mea fizică..formă. ştiţi. vă rog. m-a trecut în mod precis! Ura! Am zis. Umezeala din tranşee. domnule doctor. poate în şase luni de zile.. ai ceva.. ce-i cu asta?" Dar se pare că nu m-a auzit. (Intră Golightly. dar nu m-a deranjat serios niciodată. CRAPE: Nu. adu-le aici! Sînt puţin îngrijorat pentru dumneata. Fii bărbat. (Cintă. nu. Treceţi-l ca provizoriu negativ şi notaţi-l cu un semn de întrebare.) DOCTORUL: Ah. dar. GRAPE: L-ai întrebat ce? HARDRADER: Despre cîine. bine. domnule doctor.. I-am spus. HARDRADER: Ce s-a întîmplat? CRAPE: Am răcit. nu-i aşa? De la bronhii.... Am spus: „Se pare că s-a pierdut Hector....) ACTUL AL TREILEA 153 ăsta Dar GOLIGHTLY: M-a trecut.. DOCTORUL: Nu.. GRAPE: Oh. treaba aia cu cîinele? Oh.. (Intră laboranţii aducind radiografiile. DOCTORUL: Ba da. pe care îl am din 1917. înţelegeţi. Oh. domnule doctor.. e vorba de ceva cronic. ura! HARDRADER: Eşti foarte bucuros.

bineînţeles. şi atunci poliţia te va urmări pentru obscenitatea dumitale permanentă. ochii.) HARDRADER: Şi dumneata. sănătatea şi puterea şi viaţa. O răguşeală în gît. sînt toate ale mele. că nu te afli numai între bărbaţi. care nu eşti decît o cutie de tinichea pentru bani pe două picioare smucite pe care le tîrăşti. Dar instalaţia mea de apă funcţionează perfect. văd lucrul — cineva ştie ceva — spune... soră. acesta-i adevărul şi vreţi să-l ascundeţi de mine! LETOUZEL: Nu. o gogoaşă răsuflată mustind a dulceaţă mucegăită. Dar şi dumneata eşti bucuros. n-aveţi decît să le faceţi dracului! Cum v-ar place asta? HARDRADER: Aş dori foarte mult să-ţi reamintesc. E crud.. plămînii. obraji luminoşi. da. Sînt plictisiţi de noi. felul cum arăţi o spune fără nici o îndoială. spune tot. (Spre Golightly. PHINEUS: Ba cred că da. CRAPE: La fel ai făcut şi dumneata.. (Intră doamna Letouzel.. Doamnă Letouzel. LETOUZEL (In timp ce Hardrader şi Golightly dansează în jur): Cine a vorbit? Crape? CRAPE: Lăsaţi-mă în pace.. vor reuşi să întinerească doar o singură parte. Da. Toată această nervozitate din spital.. n-are importanţă. 154 AZILUL FERICIRII LETOUZEL (şoptindu-i): Ai jurat că vei păstra secretul.. nu. toţi am trecut..... Da. HARDRADER şi GOLIGHTLY (clntâ): Băieţii şi fetele ies afară să se joace Strălucitoarea lună luminează ca ziua. dar. (Cîntă. nu-i aşa. intestinele. ochi strălucitori. GRAPE: Oh.. Nu-mi place de loc! Nu! Aceasta nu mai este ceva obişnuit.priviţi-l! Uite-l cum sade.. nu mai este vorba de nici un secret acum. fiind apţi pentru viaţă. ei au aflat? HARDRADER: Oh nu.. (Spre Hardrader.. GOLIGHTLY: Dezamăgirea dumitale personală nu este o scuză ca să insulţi pe ceilalţi. de ce tocmai eu? Dumneata.Zece mii de cîmpii de un verde strălucitor La dispoziţia mea. toate sînt în perfectă regulă. (Sora Brown iese. Spune-mi. ba da. Domnule Hardrader. deoarece aş dori să ştiu ce s-a întîmplat..) Dumneata. GRAPE: Asta înseamnă că am rămas pe dinafară.. dragă doamnă Phineus. LETOUZEL: Şi ce contează? Problema este că totul se desfă-j şoară prea repede..) Iar dumneata eşti un cîine pierdut care cauţi un alt cîine pierdut — tot ce poţi face este să urli într-un şanţ. nu vor să ne mai hrănească. Domnule Golightly. Sora Brown o aduce pe doamna Phineus şi o ajută să se aşeze in scaunul ei cu rotile. îngrozitor de crud. (O sărută In mod spontan.) GOLIGHTLY: Ai trecut? Ai trecut? Da. S-a întors cu spatele şi plînge. Toţi l-am descoperit. dragă doamnă. doctorul a luat hotărîrea să scape de noi.. Consider că eşti foarte grosolan.) Sînt un bărbat încă sănătos Un delfin în mijlocul furtunii. Mi-a spus că nu sînt pozitiv.. nu. Sar într-una. Da.. omule.. dacă o să bage drogul ăla în dumneata..... dumneata. cu spatele spre ceilalţi. aha. au apărut atît de brusc. A apărut azi dimineaţă. CRAPE (întoreîndu-se cu faţa): Ce doriţi să ştiţi. domnule Crape.. Urechile. agitaţia. nu. PHINEUS (sărind din scaunul ei pe rotile): Spune-mi.) Am rugat-o pe soră să mă aducă la voi. Ce se întîmplă aici? Ce anume? Ce? GOLIGHTLY: Nu prea ştiu cum aş putea să-ţi explic. mă simt bine. PHINEUS: Ba da. am să-ţi dau o sărutare. mi-e frică.. Asta nu poate să însemne altceva decît. Da. tulburarea. aha. Doctorul mi-a pomenit ceva despre duminică. vom fi omorîţi? HARDRADER: Omorîţi?. mulţumesc. GRAPE: De ce nu vreţi să mă lăsaţi în pace? (Se duce lntr-un colţ mai îndepărtat al scenei şi se asază jos îmbufnat. LETOUZEL: Nu de la mine. LETOUZEL: Dă-i înainte. Cerule. şi dumneata.. că ai trecut. bătrînă iepuroaică uscăţivă. zece mii de mile Din Australia pînă la Capul Horn... nu nu..) ACTUL AL TREILEA 155 PHINEUS: Mulţumesc. Oh. da. Cine doreşte să fie din nou tînăr? Ce o să faceţi cînd veţi fi tineri? Toate lucrurile pe care doriţi să le faceţi. ştie. ei bine. LETOUZEL: Pe dinafară? CRAPE: Am o răceală. într-un fel. toţi o ştim. bătrînă . dar Golightly a aflat. Crape.. doamnă Letouzel. Domnul Crape. nu mai există nici o îndoială.

Să vedem pînă unde merge. HARDRADER: Stai binişor. Adevăr sau minciună. şi dacă pot apoi să-l cuceresc pe el — îmi va fi de mai mare folos decît Golightly. CRAPE: Adevăr sau minciună. Să cazi mort de mă vei minţi. dar nu vreau să merg Căci dacă merg. draga mea. priviţi-l.. Să cazi mort de ne vei minţi. CRAPE: Atîta timp cît vei— ? PHINEUS: Nu. te rog.... da! Splendid.doamnă? LETOUZEL: Oh. Doctorul Copperthwaite spune. vechea mea dragoste — dacă pentru cîteva minute o să iau locul domnului Golightly în papucii lui de casă. spune-i că nu vreau să. Vreau să joc şi să cîştig mereu. Nu. ACTUL AL TREILEA 157 PHINEUS: Oh. nimeni nu vorbeşte în afară de dumneata. nu-i aşa că are să-ţi facă plăcere? îţi voi aduce la ceai tot ce-ţi place. Nu e întreagă la cap. CRAPE: Linişte. Vreau să vorbesc. GRAPE: Ba da.. şi cozonac din belşug. Nu. scumpa mea bătrînică.. dulcea mea iubită.. (Spre public. N-am reuşit s-o conving. haide. scaunul ei cu rotile. o spui într-un mod splendid. nu-i aşa... de ce nu? PHINEUS: Sînt o bătrînă doamnă. Crape. CRAPE: Haide.. vrea. oh.. atîta timp cît voi. GRAPE: De ce nu? PHINEUS: Nu vreau. Să mişc lumea dar fără să fiu mişcată. Cind joacă cu mine. Ea are să mă scuze — nu-i aşa. mereu. atîta timp cît voi trăi. GRAPE: Să presupunem că a avut această intenţie. nu trebuie să mă sperii. PHINEUS: Nu. PHINEUS: Adevăr sau minciună.. Pentru că ai simţ sportiv. Ce-ai crede despre asta? Dar sincer..) GOLIGHTLY: Domnule Crape.) Aşa. LETOUZEL: Lăsaţi-l.. dar nu să iubesc. CRAPE: După ce vom termina jocul. Să trăiesc cu iubire.. atîta timp cît vei trăi..) Să încerc. Şi mai tăceţi o dată! HARDRADER: Crape. prăjituri... Nu mai am timp să dau. nu vreau să-l joc cu dumneata — domnule Golightly.. bătrînă Şi nu mai am mult de trăit. N-am să te las să faci asta. PHINEUS: Adevăr sau minciună. Să cazi mort de mă vei minţi. delicios. într-adevăr. CRAPE: Am de gînd să joc un joc foarte vesel cu bătrina doamnă Phineus. am să-ţi aduc ceaiul. ce părere aveţi? Priviţi-l. (Cade înapoi pe. delicios.. vreau să beau.. Sînt puternică doar ca să iau Şi nu ca să dau. CRAPE: Margaret.. Numai un moment. o va distruge. trebuie să ştiu încotro doresc să merg.. dar dacă el poate. . şi tarte. joacă jocul meu. atîta timp cît vei trăi... ce vei crede? PHINEUS: Nu vreau să mor. Vreau să dorm. Să cad moartă de te voi minţi. CRAPE: Aşa e bine. ea n-are habar despre ce vorbeşte. haide. dar nu ca să visez.. atîta timp cît vei trăi.. ştiţi despre ce vorbesc... Vreau să fiu descălţată. 156 AZILUL FERICIRII PHINEUS: De ce trebuie să iau parte la jocul dumitale? Nu-mi place.. această doamnă în vîrstă nu vrea să.. Să presupunem că ţi-am spus că doctorul urmează să ne omoare.. Oh. şi dulciuri. haide. Nu-i aşa? Am să-ţi dau o sărutare (Osărută.. Vreau să mănînc. Asta vreau mereu. Adevăr sau minciună.. las-o în pace.. ai spus-o! Acum jucăm cu adevărat.. haide. CRAPE: Da? PHINEUS: Adevăr sau minciună.

Dar aş dori să fiu un copilaş mic. Dumnezeule.. şi între el şi ea. Dar de ce vrei să ne schimbi şi pe noi? CRAPE: Eu joc acum jocul adevărului. CRAPE: Adevăr sau minciună. Acum. CRAPE: Am să-ţi mărturisesc cum mi se spunea.) GRAPE: Dumneata nu doreşti întinerirea. CRAPE: Nu. (Aceştia se execută. nu. hochei. tara -ta-tum-tum.. Şi apoi te-ai născut din nou. Dumneata.. joacă acum cu mine: Adevăr sau minciună. LETOUZEL: Nu. GRAPE: Să-ţi iasă primii dinţi. Să presupunem că ai murit. lăsînd să-ţi cadă jucăriile peste marginea căruciorului. E cu trei puncte mai sălbatic decît un set reconfortant de hochei. Mai doreşti şi acum să faci acest lucru. Cîte ai avut? GOLIGHTLY: N-are importanţă. Sînt ca un bolovan în mijlocul unei furtuni. Reprezintă singurul dumitale motiv. singurul nume pe care ţi l-ar fi dat vreodată cineva ar fi fost Micuţul-Willy-Cel-Ud. Se pare că ţi-ai schimbat cu totul felul de a gîndi.. bătrîne. Aici. Aici ai vrut să ajungi: acesta-i adevărul. CRAPE: Hochei. începe dumneata prima.. treci la rînd.) Bătrîne prieten. împunsături de la acele de siguranţă. domnule Hardrader. Da. PHINEUS: Iată doi jucători puternici. box şi crichet. Mi se spunea Dandy «Fim! Iar dumitale. . Să cad moartă de voi minţi. Astăzi. bucăţele! Să presupunem că te-ai naşte din nou.. şi n-ai nici măcar o jumătate de penny.. atîta timp cît voi trăi. CRAPE: Totdeauna au existat o mulţime de alte motive. înţelegi. aşezaţi-vă lîngă mine şi îi vom privi cum joacă. opărită cu apa din băiţă.. Adevăr.. Eu joc după alte reguli. Jocuri puternice în aer liber şi sport. înăsprit. deoarece şi eu voi fi la fel. şi unul dintre ei se află în mormînt. scuză-mă. Nu-i rîndul meu încă.Lumea să muncească. cunoaştem restul poveştii. domnule Crape. domnule.. l-ai înfăşurat ca într-un pudding. Şi sărmanul domn Phineus. Sau altcineva a spus „da"? GOLIGHTLY: Eu spun „da". Domnule Goligbtly. ACTUL AL TREILEA 159 GOLIGHTLY: Nu nu. Presupunem numai. Acum răspunde-mi. nu. Puternică.. O ştiu. CRAPE: Nu! Ai spus da. aşa arătai. Asta-i ce doresc. nu. Frumoasă ai ajuns numai după ce ai îmbătrînit — ţi-am văzut fotografia de la nuntă... primii dinţi. primii dinţi.. HARDRADER: Un set de tenis. băiatule. badminton şi goană călare peste obstacole. Dacă ar trebui s-o porneşti din nou de la început. Vei fi tot atît de singurtic cum ai fost totdeauna. n-ai reuşit s-o faci să te iubească. Toată viaţa ai alergat să pui mîna pe bani. Acuma.. Tînără. ce-ai găsi? HARDRADER: Sper că aş găsi o existenţă omenească şi sănătoasă. luptîndu-te să te tîrăşti cînd abia ai învăţat ce înseamnă puterea să mişti un cot sau un genunchi. N-ai îndrăzni să priveşti lucrurile în faţă. PHINEUS: Nu ştiu. ar fi mai mult chiar decît munca silnică. să uzi scutecele. şi era fiert 158 AZILUL FERICIRII în bucăţele. să mă nasc din nou ca să fiu un mic copilaş. ca un măr acru glazurat.. Nu-i aşa că ăsta-i adevărul? (Spre Hardrader. CRAPE: Eu ştiu.. zbierete. aşa că. Adevăr sau minciună? Adevăr sau minciună? PHINEUS: Adevăr.. PHINEUS: Nu. LETOUZEL: Crape. Bătrîne prieten Hardrader.. pentru ea? GOLIGHTLY: Altele. Eu joc a doua oară. Numai doi prieteni. Oh.. Rîndul meu va veni în curînd. CRAPE: Ai spus da? Pentru ea? Ai auzit chiar acum ce ţi-a spus. Aceasta-s eu. ah. sînt atîtea alte motive. Nu există nici o diferenţă între dumneata şi el. Nu prea drăguţă. Eu fixez regulile. Nu-i îngrozitor? CRAPE: Vezi? HARDRADER: Nu te înţeleg.. Primii dinţi. lumea să fie deşteaptă... aşa că ştiu cum arătai. te-ai îndreptat spre pajiştile verzi ţipînd la cîinele acela murdar. domnule Hardrader.

n-am? CRAPE: Mia de lire a doamnei Phineus. N-am ce să fac. am simţit. nici chiar doctorului. Nimănui. nu ai nimic din ea. Dar cu totul pentru alte motive. Ăsta-i blestemul meu.. GOLIGHTLY: Sînt sigur că dacă doreşte să se numească doamna Letouzel. domnule Crape.. ne-ai speriat. sau medic şef. înclinaţi-vă adînc Marele Rege poartă coroana.. Ce s-a întîmplat cu domnul Letouzel? LETOUZEL: Poftim? Să nu ne îndepărtăm de subiect. Foarte bine. Ne-ai făcut să ne ridicăm împotriva noastră înşine şi ne-ai dezgustat pînă peste cap cu ce am fost întreaga noastră viaţă. Şi. Bătrîni sărmani. LETOUZEL: Da.. Bătrîni. şi supermagazine. dar aş spune că nimănui. bătrîno. în sfîrşit ai simţit că ai ajuns la putere! CRAPE: Adevăr sau minciună. Am să-ţi spun eu. LETOUZEL: N-am avut noroc. Singura voastră investiţie sigură a dispărut peste noapte. bo. Nu vrem să murim. GOLIGHTLY: La fel ca şi noi.. Nu doreşti banii. Să aruncăm o privire în jurul nostru! Cui îi pasă? CRAPE: Nu ştiu despre ce tot vorbeşti. GRAPE: Am o răceală. dar nici unul dintre noi n-a declarat că mai doreşte să trăiască. ce poţi şti 160 AZILUL FERICIRII despre poezia şi visul unei hîrtii de valoare? Un şerveţel în care să-ţi sufli nasul. Orice fac se îneacă într-un guturai. Măsurile pentru mine şi pentru tine In numere atît de clar spuse.. ai fost... la vîrsta dumitale. Eu am fost respins.. N-a fost greşeala mea. cioclu dezgustător ce eşti. Da. Să zicem că ţi-a donat mia de lire. . din copilărie şi pînă acum. ceea ce numim. GRAPE: Oh. Şi nu te bucuri de loc. Există aici măcar o singură persoană care are cel puţin un singur motiv să dorească să devină din nou tînără? LETOUZEL: Adevăr sau minciună. trebuie să pui mîna pe bani adevăraţi. un titlu de complezenţă. Eşti un bătrîn lipsit de educaţie. în fine. sunători — altfel singurul loc unde ai să ajungi va fi înapoi la Azilul Fericirii. LETOUZEL: Nu.. nu-i greşeala mea. cînd vei avea şaptezeci de ani. Nici chiar lui. şi vom rămîne împreună cu dumneata la vîrsta dumitale şi vom muri împreună — în tovărăşia dumitale? Poate o vom face. chiar acum. Marele Paznic al Misterelor. care ai trăit de pe urma unor mici acţiuni la căile ferate.. atîta poţi înţelege. pînă cînd ne-am schimbat hotărîrea. domnule Crape. (Cîntâ. Totul pluteşte în aer. slavă Domnului... Dacă socoate că-i convine. şi niciodată n-ai avut. nu! O crezi acum. Este. şi-a făcut efectul. Nu rîde de mine.. treci peste asta. Aşa că nu te apuca să-ţi baţi joc de mine! Dar mi-ai spus adevărul. ziua dumitale. acesta este singurul lux care-ţi place. Sîntem ca nişte viermi. LETOUZEL: Şi ai avea dreptate. pentru că ai rînjit şi ai mîrîit şi te-ai băgat în sufletul nostru. bom-bom. şi locuri de parcare interzisă. Trebuie să-mi spui. nu-i aşa? N-ai fost niciodată atît de fericit. mare preot. Nu mă aştept să poţi înţelege un astfel de lucru. printre staţiile de autobuz. Dar acolo.LETOUZEL: Ho.. dă bani de buzunar pentru ceai şi pentru vopseaua dumitale de păr. doctorul Copperthwaite păstrează totul.. pentru că nici ea n-a primit-o. Vezi. şi cînd şobolanii s-au apucat şi au făcut naţionalizarea. în lume. şi dacă aţi fi îndrăznit să riscaţi mai mult. Este o neputinţă neurotică. Şi toate măsurile au fost trecute în scris. dar cît din aceşti bani ai văzut în realitate pînă acum? Bani gbiaţă? Bani bătuţi pe muchie? LETOUZEL: Dumneata nu înţelegi principiile din lumea finanţelor. ticăie. Am ascultat tot ce-ai spus.. Acum. GRAPE: Sărmanii. Cred că mi-am expus punctul meu de vedere. bine. ai văzut că nu mai ai nici o scăpare decît să te predai în mîinile lui Copperthwaite. îşi conduce ţara cu mînă forte şi dirijează. Adevăr sau minciună. Dar dumneata? ACTUL AL TREILEA 161 CRAPE: Am considerat că am fost clar.. are acest drept. şi a semnat cu mîna ei scorojită o sută de acte învechite.. treci. Tot ce vrei este noţiunea banului.) Scoteţi-vă pălăriile. numeşte-l Dumnezeu. în regulă. Ce-i cu el? CRAPE: Jucăm jocul... sîntem umiliţi. Este. bine. N-a existat! Ai fost toată viaţa doar o fată bătrînă.

.. cu tuburi de cauciuc şi aşa mai departe. Suferim. este totuşi a mea. copii nebuni ce sînteţi.. Te rog.. Umeri. Chiar dacă şira spinării se îndoaie. voi. doctorul? Are să ne dea ceva. draga mea.. GRAPE: „.. HARDRADER: Nu-i neapărat obligatoriu: GOLIGHTLY: Dar ai intenţia să rişti? HARDRADER: Nu ştiu. Încrederea. Dacă vrea să smulgă din rădăcini sau să reclădească. CRAPE: Bătrîne prieten. învăţăm cum să iubim şi cum să fim supuşi — Să zicem — ca o înspăimîntată tînără soţie. Eşti pacientul doctorului.. PHINEUS: Domnule Crape. Aceasta-i nemurirea: el ne-o acordă şi noi i-o înapoiem..blestemat să fii mai mult decît toate dobitoacele şi mai mult declt orice vieţuitoare a cîmpului.. Şi doctorul. răsuciţi-vă".. Să ridice mai sus ori să lase neschimbat ori să ardă. Ce vrea să facă doctorul? Nu ne-ai spus încă.. ca să ne facă din nou tineri.. HARDRADER: Două picioare. Coaste. Deşi anumite persoane au spus că n-a reuşit să salveze echipa sîmbăta trecută la fotbal. Bătrîne prieten. Şi el spune „Răsuciţi-vă viermilor... draga mea. HARDRADER: li voi cere să mă lase să părăsesc azilul. Şira spinării. Nu are nici o importanţă.. îl lăudăm. o ştiu pentru că l-am auzit. Iată. şi eu l-am auzit! LETOUZEL: Să-şi ceară scuze — Copperthwaite — cu toată umilinţa căpitanului de echipă. LETOUZEL: A lucrat la elixir ani de zile. HARDRADER: Ah. Sîntem într-o ţară liberă. Ne-a cîntărit. şi crede că nu avem de ales! GOLIGHTLY: Eu nu sînt un vierme. foarte necinstit. nu izbutim decît să fim nişte viermi. PHINEUS: Domnule Crape. HARDRADER: Acum nu mai doresc elixirul lui. II 162 AZILUL FERICIRII Îşi trasează noua sa linie — noi îl ascultăm în clipa în care o vrea.Ni se spune că eşti un cîmp şi eu un copac Şi tu o casă sau un drum.. Trebuie să faci ce spune el.în toate zilele vieţii tale. Nu-mi vorbiţi despre schelet.. GOLIGHTLY: Forme umilitoare de tratament.. ACTUL AL TREILEA 163 CRAPE: „. Este păzitorul neîndoielnic a tot ce este bun în noi. a zis Dumnezeu. Siguranţa. Zece degete la mîini. îmi amintesc că a zis: „Pentru că ai făcut aceasta.. N-are să-ţi placă. Să mergi pe pîntecele tău şi sa mănînci ţărînă". oh. vă spun fiindcă l-am auzit. Asta am făcut. Nu-ţi face griji. Chiar atunci ... PHINEUS: Domnule Crape. a trebuit să-şi ceară scuze.. Dumnezeu a zis. Putem refuza să primim elixirul. ne-a prescris dieta şi ne-a luat temperatura. învăţăm. GOLIGHTLY: Dar încotro te vei duce? HARDRADER: Voi căuta o altă casă de îngrijire. Pentru că ai făcut aceasta"... LETOUZEL: Şi un alt Copperthwaite.. Foarte. Zece degete la picioare.. ea îmi aparţine totuşi mie. CRAPE: „Pentru că ai făcut aceasta".. LETOUZEL: De ce ţi-ar fi spus? E un om cu o anumită profesie. U — Teatru englez contemporan. CRAPE: Am citit în biblie. asta-i soarta voastră cea adevărată.. dar cu toate acestea. Două braţe. PHINEUS: Dar nu mi-a spus niciodată.. Cetăţeni cu drept de vot. Te rog. PHINEUS: Consider că a procedat necinstit. a zis..Ce-am făcut? Am îmbătrînit. şi lucrează după anumite reguli. Dar chiar dacă şira spinării mi se îndoaie.." i-a spus. Este evident că putem. Orice zi şi orice oră am încredinţat-o puterii sale Pînă la capătul vieţii noastre şi dincolo de ea.. după ce şarpele i-a ispitit.. cînd s-a întors de la meci înjura furios.. M-ai năucit atît de mult cu toate motivele dumitale. Numele meu este Henry Golightly şi merg pe două picioare. da... Nu sînt un vierme.. Da. Le-a încasat pe toate. PHINEUS: Domnule Crape. HARDRADER: Chiar aşa.. LETOUZEL: Se bazau pe el ca să pareze golurile.

) CRAPE: Cineva a spus că l-a auzit vorbind de duminică. aş face-o. Soră! (Sora Brown intră pe scena principală.. LETOUZEL: Atunci de ce să nu-l pedepsim noi? HARDRADER: Pe Dumnezeu. Domnul Phineus va angaja vreo fată cu mult bun simţ care să aibă grijă de copil. băieţel prostuţ ce eşti.. PHINEUS: Odată i-am spus domnului Phineus: „De ce să nu avem un copil. DOCTORUL: Noapte bună. vivisecţie? CRAPE: Ce altceva? HARDRADER: Pentru cineva care ar face aşa ceva unui sărman animal ce nu poate vorbi... Aşa că a murit şi n-au rămas moştenitori.. (Pauză. să-l îmbrăţişez. dar fără nici un rezultat. nu ştiu.. DOCTORUL: Doamnelor şi domnilor. laboratorul gata. aş face-o. aş dori atît de mult să am un copilaş pe care să-l ţin în braţe. retorta cu soluţia din ea. Nu.. Da.. iar mai tîrziu poate să meargă la un internat.) Noapte bună. aş dori s-o pot face. sau dacă nu.) DOCTORUL: La culcare acum. dar eu i-am spus: „Nu-mi pasă de toate astea. am dreptate. Am aşteptat un copil.. Foloseşte-ţi ere ier asul. şi gălăgie. Oh.. în timp ce noi ceilalţi îl folosim pe al nostru. domnule Robinson. atunci mai bine închide gura'.. Am cumpărat toate hăinuţele şi jucăriile şi tot ce i-ar fi trebuit pînă cînd ar fi trebuit să plece la internat. va căpăta sau nu va căpăta culoarea verde? Vă rog să aveţi răbdare împreună cu mine. şi încurcături. vă rog! (Părăseşte scena superioară.... oh. şi poate să fie o minciună — cum ai să ştii? Te va înspăimînta de moarte.. de atîtea ori. Ai să-l crezi? HARDRADER: Oh. unde cred că îl îmbracă într-o uniformă.) 166 . nu-i aşa? HARDRADER: Dar ce poate să facă? LETOUZEL: Să ne dea afară. Sora împinge scaunul pe rotile al doamnei Phineus. atît de des şi de atîtea ori. băieţi şi fete.. Uită-te ce-a vrut să facă cu cîinele dumitale! HARDRADER: Vrei să spui.. oh... mai rău.. (Intră doctorul pe scena superioară. Douăzeci şi patru de ore. Dumnezeule. băieţi şi fete. (Ies. Dar am cumpărat tot ce-i trebuia. şi aş face-o. Şi acum. asta poate. Dar trebuie să descoperim momentul cînd e gata. altfel sînt sigur că am fi auzit despre el.) Scena 2 Doctorul se află pe scena superioară. Mai am de făcut cîteva aranjamente. şi griji. LETOUZEL: Nu este el omul care să ne lase să-i distrugem capodopera vieţii sale.nu-i aşa? Asta-i calea. se înverzeşte. Trebuie să spionăm în jurul laboratorului. Şi el a încercat. Drogul Iui nu este ACTUL AL TREILEA 165 încă gata. ştiţi. Sesam deschide-te.cînd eram bolnav. nici o pedeapsă nu este îndeajuns de aspră. după cum se vede.. ca să." I-am spus-o domnului Phineus. Aş dori atît de mult să am un copil. sînteţi în întîrziere cu o jumătate de oră. A încercat. încuiate în cufărul meu cel mare. ii- 164 AZILUL FERICIRII CRAPE (către Hardrader): Sau şi mai rău. Doctorul rămîne.. Să presupunem că-ţi spune că ai un cancer la plămîni. BĂTRlNII: Noapte bună. Nu era bun de asta. aşa că uniforma nu puteam să i-o pregătesc dinainte. noapte bună. Să descoperim înainte de duminică.. ca să-mi facă mie plăcere şi să-mi dea un copil. Vă ardeţi lumînarea la amîndouă capetele. Golightly pătrunde eu grijă pe scena principală. De data aceasta. vom găsi o cale. Vă spun în mod confidenţial. la culcare acum.. îmbrăcat în pijama. Urinează să se întîmplc ceva duminică. domnule doctor. Abracadabra. trebuie s-o luaţi cu încetişorul. Tot ce aş dori este să-l ţin în braţe şi să-l îmbrăţişez. şi apoi presto.. şi le-am păstrat şi le am pe toate aici în camera mea. după cum ştiţi." Unele femei zic că e bătaie de cap. Domnule Smith. Nu avea un pic de vlagă în el. ca să.. ca să. CRAPE: Dar poate s-o facă. am să văd dacă dă rezultate! In laboratorul meu. GOLIGHTLY: Dar cum s-o facem? LETOUZEL: Oh.

. (Hardrader intră prudent. (Laborantul Robinson traversează scena cu tava. voi face ce mi s-a cerut. Vedeţi ce fac? Urmăriţi schimbarea de culoare... domnule Hardrader. DOCTORUL (din culise): Robinson! HARDRADER: Culcat! CRAPE: încremeniţi. Eu am s-o torn. Staţi fără să faceţi vreo mişcare şi o să creadă că sînteţi un tufiş. e înăuntru. Oh. hm. Haide. nu-i aşa? în afară ... Ţi-am spus să nu te duci acolo pînă cînd nu voi veni şi eu! Lasă-mă să arunc o privire. eu nu am nimic împotriva doctorului Gopperthwaite. pe uşa cealaltă. (Se duce spre laborator. acolo unde adevărata mea dragoste zace adormită.) Uşa e încuiată! (Intră Crape. Am făcut-o. Laborantul Smith traversează scena şi iese fără sâ-i vadă.) Ha.) Ah... şi râmîne neobservat. datoria omului de ştiinţă. După aceea aruncă mucurile.. Oh. care devine verde.) Am scăpat iar.) Etapa a doua. Am reuşit. fără a fi vizibil. Tot ce vreau e să te iubesc Şi s-o fierb. V-am spus-o. Corect! A fiert. In regulă.. Laboranţii îşi scot măştile şi trag de formă cîteva fumuri din ţigări. intră înăuntru"şi se aude cum mormăie. le sting pe 168 AZILUL FERICIRII podea.) Dandy Jim cu şperaclul lui Ne-a salvat tuturor un bănuţ frumos! Domnule Golightly. Arată promiţător.) CRAPE: Fireşte că-i încuiată.. (Laboranţii deschid nişa şi scot afară masa de laborator. (Stau unii lingă alţii. ha. îmbrăcat în pijama. Dacă există în dumneata un pic de cavalerism. şi se întorc înapoi la lucru. Intră Copperthwaile şi laboranţii.. ducînd o tavă cu eprubete etc..) HARDRADER: Golightly. (Toarnă înăuntru conţinutul dintr-o altă retortă. doamnelor şi domnilor. iată de ce.. Hm. domnule. se poate fuma. aminteşte-ţi de doamna Phineus.. clic-cloc! (Apare din nou. minunea mea. E îmbrăcat In pijama. (Este pusă deasupra flăcării.) Iată ce vom face acum.) LETOUZBL: Pentru că eşti cel mai mic ca înălţime. Golightly e ghemuit sub ea. Se aude lătratul cUnelui. Ţi-am spus de zece ori. Bine. dar nu pot să-l administrez pacienţilor mei fără o dovadă concretă.. Domnilor.) Minunat.) DOCTORUL: Ia să vedem. Un om care i-ar refuza unei femei copilul pe care îl doreşte atît de mult. asta am învăţat-o în Franţa! Acum. s-o fierb.. ştiu că acest lichid verde este elixirul tinereţii.... Nu e încă destul de încălzită? Ei haide. şi totul are consistenţa aproximativă a. din punctul meu de vedere. s-o fierb.) Avînd un punct de vedere bazat pe bunul simţ. Hm. la fel ca mai înainte. Depunerea s-a dezvoltat exact cum am prevăzut. Daţi-mi-o. draga mea. Fierbeţi-o.. unde-i uşa aceea încuiată? (Intră In laborator..AZILUL FERICIRII ACTUL AL TREILEA 167 GOLIGHTLY: De ce eu. (Laborantul Robinson se duce in laborator.) Soluţie de acotil şi heraclit? Bine. vino-ţi în fire. ghemuiţi ca nişte iepuri.. haide. DOCTORUL (din culise): Smith! HARDRADER: Culcat! (Intră laborantul Smith din partea opusă faţă de cea de unde s-a auzit vocea doctorului. treci încetişor înainte! (îl împinge pe Golightly din nou în laborator.. Du-te şi adu-mi clinele. îmbrăcată in cămaşă de noapte şi cu scufie pe cap. liliac bătrîn ce eşti. e un ticălos fără pereche. O ţigară? Din cutia mea. Verde ca frunzele unei sălcii plîngătoare. a apei. ţinînd In mină un şperaclu de spărgător. de ce eu? De ce tocmai eu trebuie s-o fac? De ce nu altcineva? (Doamna Letouzel intră prudentă după el. Laboranţii îşi pun înapoi măştile. Ai făcut să-mi fie ruşine de mine... O probă practică.) Lampa Bunsen. cu multă grijă. Pune o altă monedă de nichel In vechiul aparat. GOLIGHTLY: Dar. Acuma să vedem retorta. doamnelor şi domnilor.. Golightly iese de acolo.. (Ies. clic-cloc.. GOLIGHTLY: Ai perfectă dreptate.. ia sa vedem. aşa că desigur el trebuia.. haide. Ha.) CRAPE: încremeniţi unde vă aflaţi! (Toţi sînt culcaţi. Domnul Hardrader a suferit cel mai mult. omule.

foarte drăguţ.) Oh. Aşa că putem tot atît de bine să luăm loc. (Toarnă conţinutul farfuriei într-o eprubetă. (Lătratul a devenit acum un scheunat subţire.. Totul e în ordine. cît sînt de curajos! (Dispare.) Se pare că este. NU? Aşa am bănuit şi eu. repede! Oh.. (Laborantul Robinson scoate afară clinele.) Nu lăsaţi căţeluşul să iasă afară. doctolul cel lău i-a dat să pape apă velde lea... în timp ce laboranţii intră pe partea opusă. 170 AZILUL FERICIRII GOLIGHTLY: Tocmai la timp. pentru numele lui Dumnezeu.. bea odată! Îmi pare rău. Robinson. asta înseamnă să creezi o nouă epocă. nu-l distrage. dragul meu căţeluş. o epru-betă. am vărsat un pic. care recunosc că n-a fost niciodată încercat..) Scena 3 Se aud clopotele de la biserică.) Acum. bravo. şi a mai rămas destul şi în farfurie pentru. i-ai dat? Robinson? Smith? Hm...bea ceţi-am dat. nici nu-ţi vine să crezi dacă nu ţi se spune.bea. Oamenii urmăresc cu atenţie..... Clinele continuă să latre..) Nu pare să fie prea însetat. dragă..) Scoate-l afară —uşurel. (Laborantul Robinson scoate cîinele afară. nu va fi prea deprimat? Se pare că au rămas destule pe aici. aşa. Poţi să cureţi asta mai tîrziu. . deci. Haide.. Dar oare pot să-i spun toate astea? Totuşi. ce căţeluş mititel. (Se aşază cu toţii. prindeţi-l.. da. deschideţi coşul.. sau poate? Aţi închis toate uşile?. de unde aş putea să ştiu cît de mult trebuie să le dau.) De acum încolo nu mai avem mult de aşteptat. şi pleacă luînd cu ei şi farfuria. se uită la farfurie. Ar dori cineva din aceste doamne să se scoale şi să vină aici lîngă mine şi să ia locul cîinelui?.) GOLIGHTLY: Sărmanul Hardrader. absolut nimeni. a băut! Bravo.) DOCTORUL (din culise): Aţi uitat farfuria1. (Cîinele este lăsat să stea jos. un căţeluş mititel.. totuşi. uite. .. (Laborantul Robinson ţine acum în braţe ceva care pare să reprezinte un corp foarte mic. nu-i aşa? Puneţi-l înăuntru şi aduceţi-i ceva să mestece. vom încuia înăuntru notiţele mele împreună cu elixirul. Pune într-o farfurioară vreo două linguri de elixir.de asta.. I-ai dat cumva ceva de băut înainte.Lipăie.. (Laborantul Robinson deschide coşul.. oh... Intră Copperthwaile grăbit... Dumnezeule. Cîinele lîngă farfurioară. Smith. (Lătratul devine din ce în ce mai ascuţit şi mai strident. închis cu un capac. nu-i aşa. este cea mai mare experienţă din viaţa voastră şi sper că n-o veţi uita niciodată. căţeluş mititel. Lasă-l să bea. uite.. (Ies cu toţii.. în orice clipă putem vedea. ţinlndu-l In braţe — ca şi cum ar ţine un animal foarte mare. Păreţi oameni cu bun simţ. Vă rog.) Pune o altă monedă de nichel. da. fără nici un fel de idei poetice. Haide. pentru siguranţă. prin-deţi-l. se pare că i-au dat dinţii.. bea. Golightly iese de sub masă... repezit şi neglijent.) Clinele e tot acolo? (Clinele latră.. duc masa în nişă. poate că.) Pune farfuria pe podea. Dumnezeule. Se aud din nou lătrături. Şi să nu ne tulburăm într-atît încît să uităm că există şi anumite formalităţi.. scumpul.. în afară de cazul în care aş face în prealabil un fel de repetiţie. nu mişcă nimeni. cuţu-cuţu.. sînt un om celebru... unui sărman animal necuvîntător — vă spun că e o prostie şi un nonsens. şi vom întocmi o comunicare corespunzătoare şi exactă asupra întregului eveniment. Oh.. (Laborantul Robinson execută dispoziţiile primite. Stai liniştit. în vechiul aparat. laborantul Smith pur tind retorta şi carnetele de notiţe... ah. o. O.) Dacă cineva din public e cumva îngrijorat că dau acest medicament... (Cîinele latră. am ajuns aici. susţinut de aşa numiţii umanitarişti. cuţule.. foarte tandru. deci. Haide. uite. bravo. beaa.lipăie! Oh. ACTUL AL TREILEA 169 Unde se duce? Nu poate ieşi din cameră. Staţi locului...lipăie. eh? (Laborantul Robinson intră cu un coş mare. dar se vede că vom avea cam mult de aşteptat.) Da! Şi-a făcut efectul! Şi-a făcut efectul cu adevărat! Oh.. Clinele latră. haide...

Scoteţi-vă pălăriile... două. LETOUZEL: Repede. ca să spun aşa. totul e în ordine? Cafeaua. fiţi atenţi! Sînt înnebunit de atîta grabă. două. Ceea ce trăieşte e. LETOUZEL: Bine. trebuie să le fac o impresie bună. Unde dracu e Grape? LETOUZEL: Are grijă ca să nu fim deranjaţi. sîntem toţi. Nu-i aşa. dar mulţumesc lui Dumnezeu. totul este cu susul în jos.... Şi ca să-i pot păstra. asta e! După ce-si vor bea cu toţi ACTUL AI. au o influenţă deosebită în întreaga regiune — din punct de vedere social. cum ne-a făcut Dumnezeu. nimeni în afară de noi şi de vizitatorii noştri. Hector ar fi dorit-o. domnule. GOLIGHTLY: Da. Şi.. GOLIGHTLY: Dar ştii că Hector n-a murit..) LETOUZEL: Nu era vorba să fie şi biscuiţi? GOLIGHTLY: Domnul Hardrader'aduce biscuiţii. (Se aude zgomotul produs de sosirea unor automobile. în rest. am ajuns şi la dimineaţa de duminică. Hector al meu a murit. nici un laborant. Eu trebuie să fiu acela care să-i torn. fabrică bani. nici o îndoială că trebuie să fac o impresie bună.. Premieră mondială. Pentru că vor vedea elixirul meu la lucru.) HARDRADER: Mulţumesc. pe Dumnezeu. GOLIGHTLY: Nu-mi place s-o torn cînd se află toţi in cameră. cred că am făcut îndeajuns.. (Iese. te rog. pot să vă spun că le voi face o impresie de neuitat. ei reprezintă această regiune — societatea ţinutului. o doamnă de la ministerul sănătăţii — o mulţime de bani ai guvernului sînt alocaţi pentru acest sanatoriu — ca să fiu sincer. nu poate oare altcineva. HARDRADER: Pentru mine e mort. patru. în primul rînd: sir Frede-rick Hapgood. . oameni de mare valoare. O ai la dumneata? (Golightly îi arată eprubeta. Dar destul despre ei. şi o bună parte din bani îi învesteşte şi în acest spital. unul dintre ei ar putea să vadă..DOCTORUL: Scuzaţi-mă. (li întinde eprubeta.. Iată. Fac parte din comitetul acestui spital. Golightly? 172 AZILUL FERICIRII GOLIGHTLY: Oh... Intră doamna Letouzel şi domnul Golightly cu ceşti de cafea. sint sigur de asta..) HARDRADER: Aici sînt biscuiţii. destul. îl voi încerca pe doamna Phineus. Doamnă Letouzel. Instituţia este mai mare decît omul..) Iată că sosesc membrii Fundaţiei. Exact la timp! Aş face mai bine să cobor să-i întîmpin. uşi trîntite etc. GOLIGHTLY (arâtind eprubeta): S-o torn acuma? LETOUZEL: S-o torni unde? GOLIGHTLY: Mă gîndeam că urmează s-o turnăm în. mai urma să mai vină şi un episcop. nimic nu e pregătit. şi vor sosi peste zece minute. dar aş vrea să nu fiu eu acela.) LETOUZEL: Nu înainte să vină ei aici! Fii calm. şi una pentru doctor. una. bătrinii sînt îmbrăcaţi toţi în hainele lor cele mai bune. ceştile. Apoi. (Arată spre cafetieră. In această scenă. Cred că trebuie să meargă undeva ca să dea afară un vicar foarte importantdintr-o parohie. Henry. e un alt cîine. fabrică automobile. chiar Lordul Primar şi cu buna lui soţie. zaharniţa. Nici o soră. ei sînt cei care-mi plătesc salariul — aşa că trebuie să-i fac o impresie bună. trei.) Ţi-aş rămîne îndatorat dacă mi-o dai mie. foarte conservatori. Apoi. LETOUZEL: De ce? HARDRADER: Dragă doamnă. linguriţe. Cine anume? Pot să pierd numai şaizeci de secunde ca să vă spun. înclinaţi-vă adînc.. patru. Arăt destul de prezentabil? Ah. nu te grăbi. căni etc. (Intră Hardrader cu o farfurie cu biscuiţi. aşa că. şi una pentru doctor. cana cu frişca. şi de conducătorul şi învăţătorul nostru. în fine. una. trei. profitînd de neatenţia lor. Apoi. Marele Rege poartă coroana. claxoane. avem tot timpul. de data asta nu vine. 171 cafeaua.

după cum vedeţi. Iată-i că vin. bineînţeles... n-aş dori să mă întorc din nou la zilele acelea. peisajul frumos şi aerul curat. (Cu spatele întors spre ceilalţi. înainte ca să începem. într-adevăr un loc de retragere pentru. Nu vrem nici să sărim peste cal. Deşi. în dreapta... contemplaţie. Cît de mult? GOLIGHTLY (încet): Cam jumătate. şi foarte fericiţi..) Nu vrea să bea cafeaua.... pentru comemorarea acestui eveniment. să mergem pe aici.. dar există o nostalgie. am înţeles să fiţi cu toţii. o ceaşcă de cafea ne aşteaptă.. domnule doctor. toarnă cu atenţie jumătate din conţinutul eprubetei într-o ceaşcă de cafea. constituie o terapie permanentă. către doamna Letouzel. poate să vă servim cu o ceaşcă de ceai? DOCTORUL: Poftim? Nu. foarte spaţioasă. Şi n-aş schimba-o cu casa mea. doriţi o ceaşcă de cafea? DOCTORUL: Nu mulţumesc. care duce prea des la neînţelegeri cu cei apropiaţi. HARDRADER: Viaţa la ţară. fără cuvinte. încă un punct — libertatea de a nu avea contact permanent.. domnul Hardrader. Mulţumesc. Domnul Golightly.. (Către vizitatori. doamnă Letouzel? (Şoptind furios. Viena. HARDRADER (încet): De ce? CRAPE (încet): Am să-ţi spun mai tîrziu. (Hardrader li întinde eprubeta. dumneavoastră cunoaşteţi toate acestea..) Ai turnat? IIARDRADER (încet): Nu încă. (Intră doctorul cu cei patru vizitatori..HARDRADER: Linişte..) DOCTORUL: Aripa pentru convalescenţi. ca şi cum le-ar arăta spitalul.) Domnule doctor. portretul decedatei Lady Hapgood pictat de Annigoni. domnule Hardrader. iată în hol o placă mare de bronz deasupra căminului. Viena. şi desigur. Bea dumneata. nu. aceştia răspund prin sunete guturale. încîntător. să fie cei care trebuie să fie supuşi la experienţa pe care v-am explicat-o. HARDRADER: Oh. către Hardrader.) Şi desigur. HARDRADER (încet): In regulă.. (încet. pe care îl considerăm drept una dintre cele mai mari comori ale Azilului Fericirii..) HARDRADER: Acum cinci sau şase ani.. şi fanfara călare a împăratului în jurul lui Ringstrasse. CRAPE: Ai şi turnat? GOLIGHTLY: Deseori spun că eram veseli pe atunci. Îngrijorat. pe care apoi o oferă doctorului. Hardrader II ia la o parte... de la salonul de cercetări speciale — ei urmează... De ce oamenii nu vor să asculte cînd dau instrucţiuni atît de simple? Grăbeşte-te şi adu-o aici.) Unde este doamna Phi-neus? ACTUL AL 173 LETOUZEL: Se odihneşte puţin. GOLIGHTLY: Un loc încîntător. sir Frederick. am putea spune. văd cafea. HARDRADER: Nu vrea nici ceai. acţionează ca. (Discret. nu. pe un ton blind şi încurajator. către Hardrader): Dă-mi cealaltă jumătate.. sir Frederick. o existenţă retrasă şi liniştită este într-adevăr aceea care te farmecă. (Intră Crape. ah. în aer liber. perfecţiunea funcţională este frumoasă prin ea însăşi. nu.. atunci cînd ajungi la vîrsta mea. dar bineînţeles. cu balcoane mari. CRAPE (aparte. Ii conduce pe toată scena.. împrejurimi paşnice.. ah. dacă doriţi. cu foarte mult aer. ah. DOCTORUL: Vrei să fii atît de amabilă s-o aduci. (Vizitatorii slnt servili cu cafea etc. fără discuţie. 174 AZILUL FERICIRII HARDRADEtl: Domnule doctor. şi serviciile auxiliare. vedem acolo salonul Sir Frederick Hapgood. Nu obişnuiesc să beau cafea. pregătită şi servită în mod special de cîţiva dintre pacienţii noştri. dacă nu doriţi cafea. (Doamna Letouzel iese. Cînd bătrlnii se adresează vizitatorilor. da..) Cînd am spus cu toţii. este în stînga noastră.. DOCTORUL (care n-a băut cafea): Şi. cîmpul meu de activitate.. Domnule Lord Primnr şi doamnelor.. pe Dumnezeu. natura. Repede.. minunată muzică a lui Strauss. dragă doamnă. Părea foarte obosită.. Jumătate... după cum puteţi vedea. îndreptată spre soare.. inaugurat anul trecut de către sir Frederick însuşi... doamna Letouzel intră Impinglnd scaunul pe rotile In care se află doamna Phineus. Foarte bine. . şi acea minunată..... am dorit în mod special să-i vedeţi. înainte ca.) Daţi-mi voie să fac prezentările. Şi acum. de multe ori te simţi prea stimulat. CRAPE: Dă-i un ceai.. GOLIGHTLY: Oh.

dar ar dori să vă spună că este extrem de fericită că a putut să vă cunoască. cine a pregătit porcăria asta? Mă simt cu totul. Am pus o grămadă de zahăr în ea. bine. doamnă Letouzel. încîntarea sudului. daţi-mi voie să vă prezint celei mai în vîrstă şi. Bine.) PHINBUS: Da. ceaşca de cafea cade pe podea. sclipirile vinului.) GOLIGHTLY: Şi mereu.) Ah. Laboranţii şi surorile nu pot intra aici decît dacă sparg geamurile de la ferestre. domnule Hardrader. LETOUZEL (aparte): NU! N-ai s-o faci! Ori toţi.. cu spatele "îndreptat către toţi icilalţi. Avem tot timpul. către doamna Letouzel. o vîslă bună. doamna Phineus! Sir Frederick. ă-ă .. cred că o s-o găsiţi tocmai bună. dumneata şi cu mine avem nevoie unul de altul.. în afară de asta. şi muzica. deşi poate ar fi mai bine să n-o spun. este lipsa unui rîu. Repede. a fost ceva cu totul neaşteptat.. De fapt. ori nici unul! Numaietimpdeprostii. clima aceea minunată. domnule doctor. să fiţi atît de bun să gustaţi puţin? Mi-e atît de teamă să nu-mi ard gura. şi bineînţeles şi pe sărmana lady Hapgood.. un pahar de bere răcoritoare la circiuma „Şalupa şi Ancora". dar am crezut că dumneata. LETOUZEL: Atunci oferă-i ceai. e rece? Dacă e rece. e mai curînd rece. Crape.. nu-i aşa? Dar avem portretul ei aici.. HARDRADER: Singurul lucru pe care-l regret aici. cred că am s-o beau. domnule Lord Primar. către Letouzel): Nu vrea să bea cafeaua.. mulţumesc. şi totuşi..DOCTORUL: Aha.) LETOUZEL (aparte către el): Ce vrei să faci? CRAPE (aparte): Te rog. cu un aer îndoielnic.. LETOUZEL: Lăsaţi pe mine. (Merge şi îi şopteşte ceva la ureche doamnei Phineus. ajutat de curent şi de vînt.) Cafeaua dumneavoastră e bună? Sigur? Spuneţi-mi.. (Hardrader face întocmai. dragă doamnă..... foarte mult. da. lasă-mă. iubire.. Nu e prea dulce. cu plăcere. lasă-mă..doar pentru că am avut o răceală. Doamna Letouzel observă deodată ce face.. şi fiecare arteră zbîrnîind ca argintul viu. lasă-mă. (Următoarele trei replici sini rostite simultan... iubire. Vine repede la el şi-l apucă de mină. Mi se pare că e puţin cam fierbinte. a încercat să mă oprească.) DOCTORUL: Ah bine. LETOUZEL: Doamna Phineus este puţin surda. (Doamna Letouzel a susţinut in tăcere o luptă cu Crape.. cred că n-o să-mi placă de loc. după aceea înapoi acasă. celei mai iubite şi mai privilegiate dintre pacienţii noştri — ah — doamna Phineus.) Ascultă. a luat ceaşca de cafea goală. N-aţi vrea. într-un efort final.) CRAPE (încet): Făceţi-l numai să bea cafeaua şi sîntem în ordine. Nu. DOCTORUL: Desigur. sir Frederick. Am închis toate uşile de comunicaţie. sîntem pierduţi! (Reuşeşte să-i ia eprubeta. HARDRADER (încet): Degeaba. da. Pe acesta îl vom păstra totdeauna cu sfinţenie. a turnat in ca din nou cafea şi se pregăteşte să toarne şi restul de elixir. aparte.. strigînd iubire. şi poate cam tulburată. şi cît de mult. împotriva curentului într-o duminică dimineaţa. A fost turnată ceva mai de mult. minunat. aşa cred. continuă să fie amară.. Are cineva puţin zahăr? (Doamna Letouzel îi întinde zahărul. ah. bine. Doctorul reintră. sir Frederick? Domnule Lord Primar. dar aşa este. CRAPE (încet. Chiar dumneata. (Către vizitatori.. şi cît este de recunoscătoare 176 AZILUL FERICIRII pentru toate acele lucruri minunate pe care Ife-aţi făcut pentru noi toţi! (Intre timp. şi soarele din sîngele nostru. mi-ai atras atenţia că face rău la rinichi. PHINEUS: Oh. trandafirii. numai pînă la Hobson's Lock. scurtă. dumneata n-ai să fii atît de crudă îneît să nu.) Oh. Dacă rămînem singuri. nu-i aşa? Poate vrei s-o bei dumneata? DOCTORUL: Poftim? Oh. (Termină de băut cafeaua..) PHINEUS: Mulţumesc. odată ce am început. domnule doctor CopACTUL AL TREILEA 175 perthwaite. zăpada din Dolomiţi. Apoi.. (Părăseşte fugind scena. PHINEUS: Pot să beau o ceaşcă de cafea? CRAPE (lui Hardrader): Dă-i-o ei. v-a plăcut cafeaua. doamnă.. doamnă Phineus.. v-a admirat totdeauna.. sir Frederick. minunat. doamnelor.. demonstrlnd o marş tensiune nervoasă. mi-a părut atît de rău cînd am auzit.. (Soarbe din căţea. buna lady Hapgood... căci dacă nu e.. ah lady Hapgood.. Nu vrea.

auh. lăsaţi-mă.) PHINEUS: De mult timp păstrez seringa închisă în cufărul cel mare. şi asta nu datorită dumitale. CRAPE: Cafeaua! Cafeaua i-a anihilat efectul! LETOUZEL: Totuşi mai avem cealaltă jumătate. (Hardrader ii apucă pe doctor de braţe şi i le răsuceşte la spate. PHINEUS (brusc): Veniţi toţi aici! (Toţi se înghesuie in jurul scaunului ei pe rotile. GOLIGHTLY: Rămînem uniţi. (Vizitatorii deschid gura şi trag aer în piept.. 178 AZILUL FERICIRII (Vizitatorii încep să bolborosească... iar cu o mină ii apleacă capul. (împreună cu Hardrader.. Acum.. doamnă Letouzel. sir Frederick? Bine.. sir Frederick. hmm... pentru că veţi vedea cît de mult vă datorăm dumneavoastră. desigur că aceşti bătrîni îşi au momentele lor de ciudăţenie. cure continuă să rămînâ încovoiat. Nu sînt un vierme. să mergeţi înapoi în camerele voastre..) Vreau să-ţi spun.) Bine. (Se apropie de doamna Letouzel. poate aţi dori să trecem la punctul următor din programul nostru. LETOUZEL: Aşa. înşurubată. nu-i aşa. (Crape şi Golightly ridică o bancă apueînd-o de capete şi se reped cu ea asupra vizitatorilor. ar fi poate bine s-o lăsaţi pe doamna Phineus aici cu noi. Gata? (Ridică poalele hainei doctorului şi li lasă pantalonii în jos. Ştiţi bine că. Aparte către ea. dacă n-aveţi nimic împotrivă.) DOCTORUL: Hei.. ca o grămadă la jocul de rugby.. dacă v-aţi terminat cafeaua. Domnule Golightly. I-am închis pe toţi.) Vă rog să nu strigaţi. LETOUZEL: Seringa-i plină. oh. într-o perioadă a vieţii noastre în care.. Repede. Acul este tras afară. CRAPE: Nimeni nu vă poate auzi. Acum. Da. sir Frederick. A fost un noroc că mi-a dat prin cap s-o aduc azi aici. sau poate consideră că recreaţia de o jumătate de oră pe care au petrecuto cu noi a fost întreruptă prea brusc... vă rog să luaţi serviciul de cafea de aici şi. şi amabilelor doamne şi domni din guvern. II scoate afară din scenă pe doctor. Repede. (Doamna Phineus scoate din geanta ei o seringă enormă pe care o deşurubează. au. Sîntem amestecaţi toţi cei de aici. rădbare! Băieţi şi fete... acum. Seringa.) îmi închipui că e ceva extraordinar de uimitor pentru dumneavoastră. noi căutăm totdeauna să le facem pe plac. A-ă. ă-ă.) DOCTORUL: Oh.. Numele meu este Golightly şi merg pe picioarele mele.. atenţi la fiecare pas al nostru ca să nu ne împiedicăm. mi-am spus mereu: „Va fi o zi cînd o să-ţi folosească"... Ce s-a întîmplat cu cafeaua? Cine a făcut-o?. că m-am simţit deodată foarte bolnav. (Se întoarce înapoi către vizitatori. nu sîntem decît nişte copii care rătăcesc şi plîng şi nu au nevoie de nimic altceva decît să fie îngrijiţi de părinţi drăgăstoşi. Braţele. întotdeauna aţi avut grijă de noi ca nişte părinţi. Luaţi-l de aici. proptindu-i de marginea scenei şi apăsind cu banca peste burţile lor. Domnule Crape. ia staţi puţin. opriţi..) ACUM! (Doamna Phineus înfige acul seringei In doctor. Ceafa. ce urmăresc fiecare pas şi intervin la timp în viaţa noastră. apăsindu-l pe ceafă.) CRAPE: Nu şi-a făcut efectul.. şi sărmanei lady Hapgood.) Ah.. care rămîn In aceeaşi poziţie.. nu sînt sigur ce.. LETOUZEL: Domnule Hardrader. (Se întrerupe şovăind cînd vede că toţi bătrînii s-au întors cu spatele şi şoptesc ceva între ei. auuuu.. HARDRADER: Ce să facem? GOLIGHTLY: Trebuie să facem ceva.. Şi în această localitate splendidă. (Crape şi Golightly li eliberează pe vizitatori. Doctorul şi vizitatorii ii privesc înmărmuriţi. şi doamnă ACTUL AL TREILEA 177 Letouzel. Banca.) DOCTORUL: Ei. nu-i aşa? Sinteţi sigur. înmărmuriţi de uimire. ştiţi... privelişti în jur care contribuie atît de mult la bunul nostru trai. sir Frederick. cred că sir Frederick doreşte să..domnişoara. ă-ă.) LETOUZEL: Haide. atunci cînd atît de puţini dintre noi . PHINEUS: Dar va fi şi o clipă minunată. Doctorul este obligat să se aplece mult in faţă..) PHINEUS: Acuma puteţi să le daţi drumul.. trebuie să înţelegem. biscuiţii sînt buni. Doamna Letouzel toarnă grăbită restul din eprubeta.. care urlă după ajutor. dacă am fi singuri. ştiţi.. Începeţi.

Răsăritul soarelui sau al lunii Niciodată nu ne va despărţi. vino la mămica. puişor.) VIZITATORII (strigă dispărînd din scenă): Ajutor! Ajutor! Ajutor! BĂTRlNII (înclinindu-se în faţa publicului): Noapte bună.. la fel ca nişte copii mici care rătăcesc şi plîng şi îşi caută din nou părinţii. Noapte bună. Găsiţi preocupări folositoare. Să fiţi voioşi cînd veţi îmbătrîni. iar doamna Phineus iese Impingînd scaunul.. VIZITATORII: Ajutor! Ajutor! Ajutor! Lăsaţi-ne să plecăm! Lăsaţi-ne să plecăm! PHINEUS: Lăsaţi-i să plece. vedeţi. Faceţi covoare. Dormiţi. (Crape descuie uşa şi vizitatorii ies în goană. dormiţi cu toţii. Doamna Phineus şi doamna Letouzel II aşază cu grijă pe doctor în scaunul pe rotile.) CORTINA . TOŢI BĂTRlNII (ceremonios): Ascultaţi cu toţii! Ascultaţi avertismentul nostru. da. Dragă doamnă Letouzel. Doamna Letouzel îi pune în mînă o bomboană. copii. dar este rotundă. Dormiţi şi visaţi că lumea-i fericită şi sănătoasă. şezi pe genunchii mei.. (Ceilalţi îl aşazâ pe genunchii doamnei Phineus. Lucraţi traforaj. Duc cu ei serviciul de cafea şi celelalte.) Ah. Nu uitaţi: două mîini ocupate fac de zece mii de ori mai mult decît coroana reginei. da..ştiu ce vor să facă sau unde să meargă. împletiţi coşuri. Copilaşul meu.. Arătaţi-vă folositori. durdulie şi copilărească. (Se întorc doamna Letouzel şi Hardrader. aş vrea să-i cînt un cîntec. ducîndu-l pe doctor între ei. Masca seamănă foarte mult cu faţa actorului. noi fiind. iată-l aici. 12* i80 AZILUL FEftIClHII (Părăsesc cu toţi scena.) Da.. ACTUL AL '1'HE:ILEA 179 sau orice alt gînd ce l-am avea. PHINEUS (cîntâ): Acum mămica îşi ţine în braţe copilaşul Şi-l strînge tare la piept. Vino. puişor. cu pantaloni scurţi şi o mască ce-i acoperă complet faţa.. copilaşule.. pe care el o suge ceremonios. Duceţi-vă acasă şi nu uitaţi: şi vieţile voastre vor avea un sfîrşit. Noapte bună. Acesta poartă acum un coslumaş de băiat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->