Phương Pháp Bồi Dưỡng Sức Khoẻ Và Tinh Thần Làm thế nào đề tu luyện cho có Anh Nhi

= Xá Lợi Phật = Kim Thân như trên?

Tác giả Bùi Trí Dũng LỜI TỰA

Bùi Liên Chi

Sự sống của con người phải hội tụ một số điều kiện quan trọng, trong đó sức khỏe và tinh thần là điều không thể thiếu được. Chính đây là phương tiện để cho con người sinh hoạt trên thế gian này với đầy đủ ý nghĩa và chức năng “vi nhân” của họ. Sức khỏe là nguồn năng lực để hoạt động hằng ngày, vận chuyển cơ thể trong sự giao tiếp với xã hội vạn vật. Nếu không có sức khỏe, tất nhiên cơ thể không có đủ khả năng vận hành, trở nên yếu ớt mất hết tác dụng. Sức khỏe còn là năng lực chính yếu để giúp cho các cơ quan (như bộ máy) trong châu thân - phối hợp cùng nhau tạo tác sự sống. Con người có đầy đủ sức khỏe thì các bộ máy hoạt động mạnh, không trì trệ, phát huy hết mọi khả năng. Ngược lại, nếu con người thiếu sức khỏe sẽ trở nên bải hoải, mệt nhọc, mất đi sinh khí sống động. Chính vì thế, con người phải làm thế nào để bồi dưỡng sức lực đầy đủ, trong sinh hoạt đừng làm cho tổn sức, mất lực một cách thái quá, khó có thể phục hồi. Đây là bổn phận lo cho chính bản thân mình nhằm tạo tác nguồn năng lực, chủ yếu để có một cơ thể sung mãn tràn đầy sức sống.