Subiecte examen SEC 1.1. Reprezentarea semnalelor în domeniul timp şi în domeniul frecvenţă 1.2.1. Necesitatea modulaţiei semnalelor în radiocomunicaţii 1.3.

Modulaţia în amplitudine (MA) 1.3.1. Modulaţia cu purtător sinusoidal 1.3.2. Comparaţie între sistemele cu MA 1.4. Modulaţia de frecvenţă (MF) 1.6.2. Comparaţie între MA, MF şi MP 2.1. Structura unui sistem de radiocomunicaţii 2.2. Caracteristicile canalelor de radiocomunicaţii 2.2.1. Parametrii unui canal de radiocomunicaţii 2.2.2. Clasificarea canalelor de radiocomunicaţii 3.2.3. Undele medii MF (300KHz ÷ 3MHz) 3.2.4. Unde scurte HF (3 ÷ 30MHz) 3.2.5. Unde ultrascurte VHF (30 ÷ 300MHz) 3.3. Fading 4.2. Caracteristicile antenelor 4.3. Pierderile în antene 5.1. Structura şi rolul emiţătorului 5.1.1. Clasificarea emiţătoarelor 5.1.2. Principii constructive în realizarea emiţătoarelor 5.2.1. Multiplicatoare de frecvenţă 5.2.2. Scheme practice de multiplicatoare de frecvenţă 5.3. Schimbarea (conversia) frecvenţei 5.3.1. Schimbarea frecvenţei prin mixare 5.3.2. Scheme practice de schimbătoare de frecvenţă (SF) 5.3.3. Emiţătoare cu schimbare de frecvenţă 5.4.1. Descrierea blocurilor componente ale circuitului PLL 5.5. Clase de lucru ale amplificatoarelor 6. 1. Oscilatoare 6.1.1. Oscilatoare LC 6.1.2. Oscilatoare cu cuarţ 6.1.3. Oscilatoare cu cuarţ cu frecvenţă variabilă (VXO) 6.1.4. Oscilatoare cu cuarţ cu porţi logice

1

1.4.3. Circuite de intrare (CI) 8. Suprimarea purtătoarei 13.4. Clasificarea mixerelor 9.2.3. Mixere cu diode 9. Scheme practice de mixere 9. Funcţiile de bază ale ARF 9.6. Funcţiile şi parametrii AFI 12.1.1.1.2.1.5.3. Demodularea (detecţia) semnalelor MA 12.1.3.2. Circuite de intrare de bandă îngustă 8.2. Suprimarea benzii laterale 13.5.1.5.2. Detectorul de produs 13. Circuite de reglare automată 7.2.1.1.1. Detectorul MA cu diode 12.2. Heterodinarea 13.1.2. Generalităţi 8. Mixere cu FET şi MOSFET 10.4. Detecţia coerentă (sincronă) a semnalelor MA 12. Refacerea purtătoarei 13.1. Parametrii principali ai mixerelor 9.1.2.1. Generalităţi.1.2. Cuplajul etajului final de RF cu sarcina 7.3. Conversia directă 2 . Receptorul superheterodină 7.1. Recepţia semnalelor BLU 13.2. Mixere cu tranzistoare bipolare 9. Principii de bază 13. Clasificarea AFI 10.3.1.1.3. Tipuri de radioreceptoare 8.4.2.1.1.2. Concepte de bază în construcţia emiţătoarelor şi receptoarelor cu BLU 13. Circuite de intrare de bandă largă 8.3. Clasificarea circuitelor de intrare 8. Transmisii cu BLU.2. Structura şi rolul radioreceptorului 7. Amplificatoare de RF pentru radioreceptoare 8.2. Descrierea blocurilor componente 7.2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful