You are on page 1of 5

Con ng tnh yu - Lam Trng(surf- ballad)

ng gp:
C mt con ng.(C).. mang tn l tnh (Em) yu...
khi ti bc mt mnh (Am)... m nhng ni c (Em)n...
m trong tng ln (F) gi thong... m trong tng (C) ht ma bay..
n (Dm) y tng tia nng sm mai ... n khi ngn (G) nh sao ri trong bng (G) m...
C mt con ng..(C). mang tn l tnh (G) yu...
mt ngy khi em (Am) n... snh bc i cng (Em) ti...
c nng m gia ma (F) ng... c ting ht trong con (Dm7) tim c n by (G) lu...
No ng u duyn(C) s... em i vi ti mt (Am) on thi...
bng em xa khut (F) dn... giu nc mt nghe c n em (G) quay v...
v gi y thm (F) ni nh em... qut quay (G) m m...
V gi ti khng (C)mun... i tip con (Am) ng kia...
ngy em xa (F) ti gic m kia (G) tan ri...
ch c th yu (Em) em thi... tnh ny trao n (F) em ri...
v tng m ti (Dm) vn m v... on (G) cui con ng c (C) em..........

Suy ngh trong anh - Khc Vit(surf-ballad)


C qua thm mt (C) ngy mi bit th no l (G) yu.
Mt ngy tri qua vi (Am) v nhng trong anh rt nhiu (Em) iu.
Nhng suy ngh trong (F) anh, c ln ln tng (C) pht,
C ln theo tng ngy (Dm) khi anh c m p bn (G) em.
Nhng suy ngh trong (C) anh, gi chia lm (G) hai.
Mt na trong anh tng (Am) ngh chng ta s bn nhau trn (Em) i.
Nhng nu l mt (F) ngy, em ni li (C)chia tay.
Anh (Dm) s th no y, anh (G) sng th no y.
Hy cho anh c (C) yu, yu em trong tng suy (G) ngh.
D l tng t (Am) thi nhng anh cng thy vui (Em) ri.
ng ni chi em (F) i, tnh yu ko cn (C) ni.
Ch cn cm nhn (Dm) thi, anh ngh cng (G) ri.
Nhiu khi anh tng (C) m, ngi 1 mnh ci ngn (G) ng.
Chng ta s c (Am) sng trong ngi nh y tr (Em) th.
C kh khng em (F) i, nu gic m ny xa (C) xi.
Th anh (Dm) xin c gi gic m , (G) trong suy ngh anh m (C) thi.

Bn tnh ca u tin(Ballad)
Ngy [C] khng em khng lung linh nng trn con [G] ng.
Dng ngi lt [Am] qua ring anh ngn ng min [Em] man.
V em [F] hi c bit tim anh vn vng bng [Em] hnh i [Am] mong.
Nhng anh nn [F] lng khng dm chy n bn [G] em.
V ngi em hng [F] h hay v [Dm7] s lm em xn [G] xang.
Ngy [C] khng em qun [G] vng khng vang ting [Am] n.
Ngy [F] khng em sc [G] thm hoa phai nht [Em] mu nh [Am] em.
Em ni chn [F] no anh min man ni nh khng [G] ngui.
Lng anh kht [F] khao s chia [D/F#] bun vui cng em.
K:
V nu em cn [C] mt b vai [G]m.

Nu em [Am] cn nhng pht bnh [Em] yn.


Anh s [F] n ngi k bn [G]em.
Khi em [C] khc git nc mt cha [Dm] chan.
Du phong [G] ba anh s n vi [C]em.
[G/B]Cho [Am]d [G]khng lm em [F]ci.
Anh s n [Dm7] c khc cng [G]em.
V nu em [C] ci n ci long [G] lanh.
Con tim [Am] anh hnh phc rng [Em] ngi.
Anh s [F] n nh bao [C] ln.
[F] mnh cng ta [G] vo vai [C] nhau

Nu nh anh n
Ln tc ri b mi kh [Em] hng mi bung mt en tht bun [Bm]
ngy qua ngy i mong g [Bm] cn nhiu lm nhng yu thng ngt ngo [D]
tri tim em thi lng thm [C]
C ai, [Em] cm tay em gi tn em v yu em nhng khi gin hn [Bm]
m v tng hi th cn nng m chic hn ta nng nn [D]
Ni cho nhau nhng hn th [C]
C ai...
[G] Nu nh ngy anh bc [D] n
V anh yu thng em[Em], hy ni vi em chn tnh [D]
Tri tim ng[C] lm em bi ri [G]
Bit u khi ngy mai [Am] thc dy,
[C]Yu thng kia mong manh ta cn giAm7]Ny ngi yu [D9], ln u tin yu anh[C], lng
nhiu lo lng[G].
[Am7]V tnh yu [D9] l nim tin vi em[C], ngi du yu [D]
C KHI NO RI XA
Bit u bt ng (F)i ta cht ri xa nhau,(G)
Ai cn ng di ma(Em) ngn nga cu ru tnh..(Am)
V mi hn rt t,(F)d m giu trong ma.(G)
Cn ma ko di...(Am)
S l di lng (F) khi em chng ngi u lo (G),
Lo em s mt anh (Em) trong lc yu thng nht (Am).
V tnh yu mong manh (F),tay em qu yu mm (G) ..
Ngi yu i,anh c bit? (Am)
Chorus:
Em yu anh hn th,(F)nhiu hn li em vn ni.(G)
bn anh em (Em)nh i tt c bnh yn(Am)
m bung xui v c n,(F)cn ring em c ngn ng(G)
C khi no ta xa ri...(Am)
Anh a em theo (F) vi, cm tay em v a (G) li,
n ni u (Em) em c th bn anh trn (Am) i,
Ni thng yu khng phi (F) phai, c bn nhau mi sm (G) mai.
Qu xa xi khng, anh (Am) i
Ni thng yu khng phi phai, c bn nhau mi sm mai.
Bit khng anh ,em yu anh...

Nht k ca m( boston)
Bao ngy M ngng [Am], bao ngy M trng [Em], bao ngy M mong [F] con cho i [C],
p trong y lng [Am] , c chng ting ci [F] ca mt hi nhi [G] ang ln dn [E]?
M cht tnh gic[Am] , v M nhn thy [Em] hnh hi nh b [F] nh thin thn, [C]
Ting con khc o [Am] , mt M l nha [G] , cm n v con [F] n [G] bn M [Am]...
Ny con yu i [Am] , con bit khng [Em] ? M yu con [F] , yu con nht i [C] !
Ngm con ngoan [Am] nm trong ni [Em] , mt xoe trn [F or Dm7], i b cng [G] !
Nhn Cha con [Am] , Cha ang rt vui [Em] , git nc mt [F] ln trn khe mi [C] ,
Con hy nhn ka [Am] , Cha ang [G] khc v con. [Am]..
Dch ging:Am = Em Em = Bm
F=C
C=G
E=B
Dm = Am
Mt ngy tnh gic, ri M cht nghe, vng v con ni cu:"M i!"
Chic mi b nh tht ln bt ng, khin tim M vui nh v a...
y l mt t, ny l tri cao, y l ni sinh ra con,
Bc chn b nh bc i theo Cha, bc chn u tin trn ng i...
Ny con yu i, con bit khng? M yu con, yu con bit bao!
Hy c i, M bn con, di theo con tng bc chn...
Ngy mai sau khi con ln khn, ng i khng nh con c m,
Hy ng ln v vng bc trn ng xa...
Ngy u n lp, M cng con i, ngp ngng con bc sau lng M,
Ting ve cui h, ht vang n cho, nh mt tri soi con n trng...
Ngy ngy n lp, dn dn con quen, bn b, Thy C yu thng con,
B con ca M vn lun chm ngoan, khin cho M vui mi trong lng...
Ny con yu i, con bit khng? M yu con, yu con rt nhiu!
Nhng khuya n bi, con thc, xt xa tim M bit bao!
Tng k thi ni tip nhau, tui th con tri qua rt mau,
c chi con M mai sau s thnh cng...
Mt ngy M thy con ci vu v, n hng con giu trong ngn bn,
L th vit vi, c tn rt l, chc l ngi con thng rt nhiu!
Mt ngy M thy con bun vu v, cnh hng vn trong ngn bn,
L u vng, hoa u tn, c sao nhn con a thu sang?
Ny con yu i, con bit khng? M yu con, yu con rt nhiu!
Nhng k nim ln u yu, sut mt i u d qun...
Vng trng kia s si m con, v sau cn ma, nng s trong,
S c mt ngi yu con hn M yu...
Mt ngy con ln, mt ngy con khn, mt ngy con phi i xa M,
Bc chn vng vng, kh khn chng mng, bin rng tri cao con vy vng,
Mt ngy cht nng, mt ngy cht ma, lng M cht nh con v b,
Nh sao dng hnh, nh sao n ci, nh con tng giy pht cuc i...
Ny con yu i, con bit khng? M yu con, yu con nht i!
ni phng tri xa xi, hy yn tm, M vn vui!
Tng dng th m bao nh thng, M nh my mang trao n con,
Chc con yu c hnh phc, mi bnh an...
Bao ngy M ngng, bao ngy M trng, bao ngy M mong con quay v,
p trong y lng, nh bao thng ngy b con hn nhin bn dng M,
M cht tnh gic, v M nhn thy, con M vn b nh thin thn,
Thy con khc o, mt M l nho, Cm n v con n bn M...

Nng nn h ni (ballad)
(G) Bc xung ph sng tinh m (D) do qua gc cng vin(Am)
Thy bao iu (Em) ngi ngi cho bnh minh ang n(G) nhn c gi tp dng sinh (D)
Sao trong tim ta thy bnh yn (Am), mt H Ni rt thn quen (D)
(F) Mt tri hng rng r (G), ph xa bng nhin cng ng (D) hn
(F)Nhn dng ngi vi v (G) ni nhng chic xe di l th (A)
(C) a em i qua ph phng (Am) bao sc mu bao nh n (F)
Ngi n mt qun ven ng (G), H Ni nh nhng m p (Am), du dng m cht th (Em)
Mt ngy xa (F) mt cm gic lng cht nh (G)
(C) a em i qua thng trm (Am) bao thng nm a mu (F), gi tn tng ph c (G)
Chiu nht nho h Gm lung (Am) linh, ngt ngo hoa sa thm(Em)
Gi ma thu (F) v tht lu ta bit (G) nng nn (Am hoc C nu kt thc).
DNG THI GIAN-BALLAD
Tng ngy [G]no... nng nn tng cu [D]ca dao...
Tng ngy lng [C]l sng vi k nim ngt ngo
Bnh minh nhng gic[D] chim bao
Qua [G]ri mt thi vi vng rong chi
[D]Ri mt thi yung sm ti
[C]Gia thnh thang bu tri nng gi mun ni [D]
[C]Thi gian qua i bn b nhiu ln [G]suy ngh
[G]i ngt ngo th i [D]khi
[C]Tnh yu ni u vi [G]vng tm hoi khng thu
[Am]Thi dng lm chi ri li [D]i
Bao nhiu nm [G]ri lm g v c g
Ngy thng sao vi [D]i i khi khng nh
Tri qua bao nhiu nm [C]na c l ta khng ngy [D]ng nh by gi
Bao nhiu cho [G]va tng ngy v tng gi
Cnh l sao lng [D]im nh thi khng mong nh
Tri qua bao nhiu nm [C]na c l bao nhiu y [D]thi
Cho ta nhn thi gian [G]tri
ng cn di v cn nhiu hn chng gai
Ri th lng l nhng thng ngy bun li, ngy vui d lm mau phai
Mai v nhn li cuc i vui gh
V nhn li yu thng vn th, gia cn au lng l, khn kh l th

TM LI BU TRI
------G ------------------------D
Anh khc v gi y anh mt em ri,
-------Em--------------------- Bm
Anh khc v gi y em xa tht ri,
------C---------------- G ------------------------C ------------------D
Anh nh li hn c ta khng xa ri m gi y sao ch anh l loi.
-------G-------------------------D
Anh c c gng ti sao vn c xa vi,
---------Em------------------------- Bm
Anh v em dng nh ta ht yu nhau ri,
-----------C-------------------------- G -------------C ---------------------D
Em hy ni cho anh nghe i hi ngi yu i ti sao gi chng ta la i.

------G -------------------------------------D
Ti anh v tm hay ti anh khng quan tm em mi ngy?
---------Em--------------------------------- Bm
gi y khi li anh ni em khng tin anh na vy
-------------C --------------------------G
Trong tnh yu i lc ta hay gin hn anh bit
---------------C ------------------------D
Nhng anh thy gi em khng cn yu anh
--------G ------------------------------D
Vy thi anh cho em i v ni em cha bt u
---------Em --------------------------------------Bm
Ni m em khi cha quen anh, anh thy em vui hn nhiu
---------C -----------------------------G
Anh xin li v cp mt khong tri ca em
--------------C ------------D -----------G
Nhng c ngi s cho em li mt bu tri.