You are on page 1of 1

Reklama dwigni handlu

Celem wszystkich dziaajcych na rynku przedsibiorstw jest osignicie zysku, ale ze wzgldu na rosnc globaln konkurencj, jest to niezwykle trudne zadanie. Kluczem do sukcesu jest rozpoznanie potrzeb i pragnie klientw oraz dostarczenie im dbr i usug, ktre je zaspokoj. Ale samo stworzenie nawet najdoskonalszej oferty nie wystarczy, bowiem aby konsumenci mogli j doceni najpierw musimy zaistnie w ich polu percepcji oraz przekona do tego, e warto skorzysta wanie z naszych usug. I tu przychodzi nam z pomoc reklama, ktra wykorzystywana jest od czasu, gdy tylko pojawiy si handel oraz pienidze. Oczywicie pierwotnie miaa ona charakter ustny. Dopiero wynalezienie druku, a pniej rodkw masowego przekazu pozwolio na jej utrwalanie, powielanie oraz kierowanie do olbrzymiej grupy konsumentw. Wicej na temat historii reklamy przeczytasz tutaj. Reklama jest bez wtpienia jednym z najczciej stosowanych narzdzi promocji, co z uwagi na si jego oddziaywania oraz szerokie zastosowanie wcale nie dziwi. Reklama moe suy budowaniu wiadomoci marki i lojalnoci klientw wobec niej, edukowaniu konsumentw, tworzeniu podanego wizerunku firmy, a take walce z konkurencj. Oddziaywanie reklamy na konsumentw mona rozpatrywa na trzech paszczyznach: Poznawczej- reklama ma w pierwszej kolejnoci zakomunikowa o istnieniu firmy, w drugiej za dostarczy aktualnym i potencjalnym klientom informacji na temat oferowanych przez ni produktw czy usug; Emocjonalnej- oddziaywanie na tej paszczynie sprowadza si do wywoania u klientw okrelonego nastawienia emocjonalnego wobec firmy i jej oferty; Behawioralnej- w tym wypadku chodzi o nakonienie konsumentw do podjcia podanych z punku widzenia przedsibiorstwa dziaa, a wic z reguy o nabycie przez nich konkretnego produktu czy skorzystanie z promowanej usugi. W literaturze spotka mona wiele rozmaitych podziaw reklamy. Wrd podstawowych kryteriw w oparciu, o ktre s one dokonywane wymienia si jej cel, ktry pozwala na wyrnienie reklamy informacyjnej, majcej dostarczy odbiorcom wiedz na temat produktu; perswazyjnej - celem tego rodzaju reklamy jest przekonanie konsumenta do nabycia czego oraz reklamy przypominajcej. W zalenoci o d grupy docelowej, do ktrej kierowany jest dany przekaz promocyjny moemy mwi o reklamie konsumenckiej lub biznesowej, za z uwagi na jej zasig o reklamie lokalnej, krajowej oraz skierowanej na rynki zagraniczne. Reklama moe by stosowana na rozmaitych nonikach. Najczciej jej twrcy decyduj si na wykorzystanie telewizji, radia, Internetu oraz prasy, ktre pozwalaj na dotarcie z przekazem do bardzo szerokiego grona konsumentw. Jednak ze wzgldu na powszechno wykorzystania tych mediw walka o uwag odbiorcw jest niezwykle zacita, a koszty wysokie. W tej sytuacji warto zdecydowa si rwnie na wykorzystanie innych nonikw reklamy, takich jak dugopisy, kubki oraz koszulki z nadrukiem, na ktrych znajdzie si logotyp firmy oraz slogan reklamowy, a przygotowa je dla nas moe specjalizujca si w tym firma: http://www.reklamowe-koszulki.pl/.