KÉPES KRÓNIKA Az első új krónika és a jó kormányzás könyve

PERUI

A gyarmati Amerika gazdag krónika irodalmára Peruban két roppant mű tette fel a koronát a XVII. Század elején: Garcilaso de la Vega : A Királyok könyve 1609-ben és Felipe Guaman Poma de Ayala: Az első új krónika és a jó kormányzás könyve 1615-ben. Guaman Poma művét szemlélete és illusztrálása emeli Garcilasoi magaslatra. Alapgondolkodását többször is kifejti a műben, akárcsak őfelségéhez II. Fülöphöz írt levelében, de legfrappánsabban talán a címben jelzi: övé az első újfajta krónika, tudniillik elődeivel ellentétben ő a gyarmat valódi, lesújtó helyzetét írja le… A cím második felében jelzett „jó kormányzás” fejezeteit nem pusztán diplomáciai fogásból írta a szerző, bár arra is szükség volt, mert az 1600-as évek elején csak nyílt bírálatot közölni eleve képtelenség lett volna. Noha Guaman Poma egy – egy félmondatában elárulja, hogy maga is reménytelennek ítéli saját „megoldását” mégis úgy véli, jobb, ha maguk a föld lakói kormányozzák országukat. A „jó kormányzás” általa vázolt elvei olyannyira megvalósíthatatlanok voltak, hogy nem egy XX. századi politikai programban változatlanul reményként szerepelnek. Guaman Poma többszöri átdolgozás után nyolcvan évesen, 1615-ben készült el élete nagy művével, ámha inka uralkodókhoz illő, matuzsálemi kort is ért meg, krónikáját nem láthatta kinyomtatva… A krónikás úgy vélte, hogy műve láttán egyesek majd sírnak, mások kacagnak, Istennek ajánlják, vagy éppen haragjukban megsemmisítik: de bízott benne, hogy lesznek néhányan akik ”szívesen kezükbe veszik”. Képeinek színe – java, amit ezen az előadáson láthatnak magyar kiadásban, és vetíthető formátumban reméljük, hogy ez utóbbi sorsra jut.

. A kiállítás anyaga a könyv igen tanúságos 169 db képeinek A/4-es méretű reprodukciójából áll. Az anyag vetítés formájában is rendelkezésre áll.A kötetet válogatta és gondozta: Scholz László az ELTE Spanyol tanszékvezető tanára.