You are on page 1of 4

I.1. Evoluţia şi dinamica spaţio-temporală a conceptului de curriculum I.2. Conţinutul conceptual al termenului de curriculum – către o abordare comprehensivă I.3.

Curriculum – modalităţi de manifestare educaţională

Lect. univ. dr. Marian D. ILIE

vineri, 9 august 2013

1

Etimilogic * Curriculum solis * Curriculum lunae * Curriculum vitae

traseu de învăţare bine determinat

Curriculum educaţional

Accepţiuni • restrânsă = conţinut, document. • largă = toate demersurile educaţionale specifice procesului de învăţământ.

Evolţia conceptuală •conţinut al învăţământului; • repertoriu de studiu programat (Jh. Locke; D. Hume); • corelare conţinut + obiective + experienţe de învăţare (J. Dewey); • experienţe şi activităţi practice (F. Bobbit); • obiective + experienţe + forme de organizare + evaluare (R. Taylor).

Lect. univ. dr. Marian D. ILIE

vineri, 9 august 2013

2

Problematică • program al unui crus; • obiective educaţionale; • activităţi de predare – învăţare – evaluare; • relaţia didactică; • activităţi, experienţe, oportunităţi de învăţare

• Ce tip de definiţie ne interesează? • Este productivă căutarea „adevăratei” definiţii a curriculum-ului? • Studiul comparativ al definiţiilor existente poate fi un exerciţiu euristic de natură să deceleze un traseu util de construcţie conceptuală? • Se poate admite ideea unui progres conceptual al curriculum-ului realizat, prin reconsiderări, negaţii şi îmbogăţiri succesive, sau stabilitatea sa semantică este mai puternică decât variaţiile detectabile?

Conţinutul C. ed. • C. conţinut • C. produs • C. proces • C. proiect/design • C. cercetare • Dez. curriculară

Premise • noţiunea de curriculum este multidimensională; • familie de termeni; • perspectivă interpretativă istorico-dinamică.

Definiţie de lucru ansamblul acţiunilor de planificare, organizare, desfăşurare, evaluare şi optimizare a demersurilor educaţionale iniţiate într-o instituţie de învăţământ cu scopul atingerii unor finalităţi prestabilite în vederea formării educabilului, în baza unei oferte educaţionale anterior hotărâte şi aplicabile într-un timp de instruire bine determinat.

Lect. univ. dr. Marian D. ILIE

vineri, 9 august 2013

3

Dan Potolea, 2002
C. Structură Model triunghiular F+C+T Model pentagonal F+C+T+ St. + St. ev. C. Procesual Procese: proiectare implementare evalauare Perspective: Cercetare TM practică C. Produs PC prncipale PC auxiliare

Dorel Ungureanu, 1999
C. reprezentare a acţinunii • plan; • proiect; • programă, • docmente.

C. reprezentare •concept, • tipologie, • structură, • domenii.

C. Acţiune

• refelxivă, • tranzitivă.

Niveluri de manifestare: Macro (sistem); Mediu (inistituţie); Micro (grup de educabili); Nano (educabil concret).

Esenţa C. ed. = demers esenţialozat; adaptabil, adaptat, flexibil, personalizat, aplicat.

Lect. univ. dr. Marian D. ILIE

vineri, 9 august 2013

4