You are on page 1of 38

Saturday, September 22, 2012 PERSEDIAAN BAHASA MELAYU 2 SPM 2012 (ELEVENTH HOUR'S EXAM PREPARATION) Pengenalan Pencapaian kertas

Bahasa Melayu boleh diumpamakan sebagai jantung SPM, justeru lulus Bahasa Melayu bererti lulus SPM, dan begitu juga sebaliknya gagal Bahasa Melayu bererti gagal SPM. Gred tertinggi (A+) dalam kertas Bahasa Melayu ialah tiket bagi memperoleh keistimewaan dan merit akademik bagi menyambung pengajian di universiti, permohonan tajaan kewangan dan lamaran pekerjaan. Item soalan dalam kertas Bahasa Melayu SPM telah direka bentuk dan digubal sedemikian rupa supaya akur dengan segala kehendak sukatan pelajaran dan keperluan kurikulum kebangsaan.

Pentaksiran ujian lisan berasaskan sekolah (ULBS) dan peperiksaan bertulis secara berpusat bertujuan memenuhi kriteria kemahiran generik bahasa, iaitu mendengar, bertutur, menulis dan membaca. Calon bukan sahaja diharapkan supaya dapat menetapkan tugasan soalan dengan tepat, malah berupaya memberi jawapan yang meliputi aras tersurat (soalan petikan), aras tersirat (soalan kbkk) dan komponen sastera. Maka, persediaan pembelajaran di bilik darjah menerusi pertolongan guru, serta perancangan jawapan di bilik peperiksaan ialah kunci kejayaan yang diimpikan.

Format Kertas 2 Bahasa Melayu SPM

Setakat ini, sejak pelaksanaan sijil terbuka mulai tahun 2003, bentuk item soalan boleh dianggap sudah mantap. Keseluruhan kertas 2 menawarkan 110 markah dengan tempoh masa menjawab selama 150 minit atau dua jam setengah. Calon yang sudah biasa terdedah dengan ujian masa tidak berhadapan dengan masalah untuk menyiapkan semua tugasan dalam tempoh kurang daripada dua jam sehingga mempunyai baki masa yang 'lumayan' untuk membuat semakan dan penambahbaikan.

Soalan 1 ialah penulisan rumusan berdasarkan sebuah petikan rencana. Sebenarnya, calon tidak perlu memikirkan sangat punca rencana atau tajuk rencana yang bakal muncul dalam lembaran kertas soalan. Perkara yang paling kritikal ialah kaedah mengenal pasti isi rumusan berdasarkan kehendak tugasan soalan.

Soalan 2 ialah bahagian pemahaman yang merangkumi pemahaman umum berdasarkan petikan rumusan dan petikan antologi "Harga Remaja" dan "Dirgahayu Bahasaku". Sekali lagi ditegaskan bahawa soalan ramalan tidak diperlukan justeru mungkin hanya 4 markah daripada sejumlah 35 markah yang diperuntukkan akan menguji pengetahuan calon tentang keseluruhan cerpen atau drama yang dipelajari. Selebihnya ialah soalan petikan dan soalan kbkk.

Soalan 3 ialah bahagian tatabahasa yang menguji penggunaan perkataan dan rangkai kata (frasa / morfologi), binaan, jenis dan ragam ayat (sintaksis), analisis kesalahan bahasa (ejaan, istilah, hukum tatabahasa) dan peribahasa. Kecuali peribahasa, pecahan soalan yang lain boleh menggunakan kaedah atau strategi yang disarankan oleh guru di sekolah, bukan guru tuisyen amatur.

Soalan 4 ialah bahagian kajian novel berdasarkan zon. Pada umumnya, bahagian (a) ialah tugasan kbkk, manakala bahagian B menguji kemahiran komsas, termasuk perbandingan dua buah novel. Calon yang menikmati pembacaan novel asal, tanpa bergantung kepada buku ulasan atau kajian sekunder biasanya lebih mudah menulis jawapan, khususnya contoh peristiwa sebagai hujah sokongan kepada penyataan isi, jika dikehendaki dalam tugasan soalan.

Cadangan Peruntukan Masa Menjawab Hitungan konservatif 110 markah untuk 150 minit bermaka 1 markah untuk 1.36 minit. Dalam bahasa mudah, calon mesti menetapkan had masa merancang dan menulis jawapan yang dikehendaki dalam tempoh yang khusus. Namun, disebabkan aras kesukaran soalan tidak sama, maka saranan berikut boleh dipertimbangkan. Rumusan: 30 minit Pemahaman: 50 minit Tatabahasa: 20 minit Novel: 20 minit Semakan / penambahbaikan jawapan: 30 minit

Katakan kertas 2 Bahasa Melayu bermula pada pukul 2.00 petang. Maka, sebaik sahaja calon mendapat kertas soalan, teruskan catatkan peruntukan masa seperti di bawah: 2.00 - 2.30 petang: 2.30 - 3.20 petang: 3.20 - 3.40 petang: 3.40 - 4.00 petang: 4.00 - 4.30 petang: Rumusan Pemahaman Tatabahasa Novel Semakan / penambahbaikan

Rasional saranan di atas ialah soalan seperti rumusan, tatabahasa dan novel tidak memerlukan masa merancang dan menulis jawapan yang panjang. Hanya soalan pemahaman yang agak mencabar, justeru calon harus terlebih dahulu mengenal pasti aras soalan sama ada tugasan petikan,

kbkk atau komsas. Selain itu, calon harus memenuhi keperluan setakat isi atau bersekali dengan huraian.

Beza kertas 2 dengan kertas 1

Calon tentu sudah biasa didedahkan dengan konsep holistik untuk kertas 1, iaitu penulisan karangan sama ada respons tertutup (Bahagian A; 30 markah) dan respons terbuka (Bahagian b: 100 markah). Respons tertutup mirip isi tersurat dalam rumusan, iaitu berdasarkan bahan rangsangan yang disediakan, manakala respons terbuka umpama kbkk, iaitu idea calon itu sendiri. Mudah cakap, kertas 1 lebih menjurus kepada perbuatan membesar-besarkan cerita, justeru peruntukan markah yang besar.

Ayat tugasan soalan karangan pendek sahaja. Calon perlu mula merancang penulisan jawapan dengan rangka karangan yang akur dengan tugasan soalan. Berdasarkan rangka karangan, proses menulis karangan penuh pun diteruskan.

Kertas 2 pula lebih berkonsep mengecil-ngecilkan cerita sebagai kebalikan kertas 1. Ayat tugasan soalan dibantu dengan petikan. Calon perlu mahir menyediakan kerangka isi petikan berpandukan tugasan soalan.

Buktinya, petikan rumusan yang sepanjang 300 - 350 patah perkataan, tetapi jawapan yang dikehendaki setakat 120 patah perkataan. Soalan pemahaman juga memerlukan jawapan yang ringkas-ringkas sahaja berdasarkan peruntukan jumlah markah yang kecil sahaja (ciput?) Soalan tatabahasa bahagian c, d dan e mungkin lebih pendek ayat jawapannya.

Seterusnya bahagian novel hanya memperuntukkan 15 markah. Maka, perlukah calon menulis hingga 4 muka surat untuk beroleh markah penuh? Dalam bahasa basahan, kita sering mendengar ujaran sendiri mahu ingatlah!

Pesanan kepada calon SPM Bahasa Melayu 2

Kaedah perancangan dan penulisan jawapan setiap bahagian soalan telah dijelaskan dalam masukan (posting) terdahulu dan boleh dibaca dengan membuat carian menerusi kotak dialog Search This Blog. Perkara yang paling mustahak untuk mencatat pencapaian gred terbaik ialah dengan

Posted by CIKGU AZHAR RODZI at 9:58 AM IL NEGERI/DAERAH/ ZON/SEKOLAH PILIHAN DLL.merancang dan menulis jawapan berdasarkan keperluan tugasan soalan. Sifat-sifat kepemimpinan yang pernah diasuh oleh ibu bapa kepada anak lelaki mereka sebagai pemimpin keluarga. Kebaikan yang diperoleh daripada kerjasama yang erat antara negara yang berjiran. Tulis cerpen bertemakan pepaduan kaum. . Usaha-usaha untuk memajukan pelancongan negara.. 2 Kedah Sekolah penyayang .. TEMA SOALAN 1 (INDIVIDU) TEMA SOALAN 2 (KELUARGA) TEMA SOALAN 3 (MASYARAKAT/ NEGARA) TEMA SOALAN 4 (ANTARABANGSA) TEMA SOALAN 5 (KOMSAS) 1 SBP Ciri-ciri pusat pengajian tinggi yang menjadi idaman anda Usaha-usaha ibu bapa bagi memastikan amalan membaca menjadi budaya dalam kalangan keluarga mereka.cara-cara anda menghagai kasih sayang guru. Barang diingat bahawa kertas 2 membabitkan kebolehan teknikaliti penulisan jawapan yang tertentu.

pendapat 5 Sekolah-sekolah Yayasan Islam Kelantan (YIK) Langkah-langkah sekolah meningkatkan kecemerlangan akademik. Pada pendapat anda. Ksepakatan dan perpaduan dalam kalangan pemimpin dan rakyat antarabangsa mampu mewujudkan keamanan dan kemakmuran masyarakat dunia . 4 Terengganu Bagaimanakah Program motivasi telah menimbulkan kesedaran dalam diri anda untuk terus berjaya. Peranan ahli keluarga dalam merealisasikan institusi keluarga bahagia. kokurikulum. apakah kepentingan hubungan yang baik ini perlu dikekalkan. Satu karya sastera yang anda baca . Pada pendapat anda. KOMSAS menerapkan nilai-nilai murni yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan generasi muda pada hari ini . Huraikanpersoalan-persoalan dalam salah sebuah novel KOMSAS yang boleh dijadikan pedoman dalam kehidupan seharian. Punca-punca kemerosotan bekalan makanan dunia. 6 Negeri Sembilan Langkah-langkah yang wajar dilakukan untuk meningkatkan semangat patriotisme dalam diri anda. Rencana "Faedah-faedah Pelaksanaan Dasar 1Murid 1Sukan di Sekolah". Kesan buruk krisis politik Kesan-kesan buruk apabila wujudnya masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Apakah peranan yang perlu dimainkan oleh ibu bapa bagi menggalakkan anak-anak menceburi bidang sukan. sahsiah dan persekitaran fizikal. amalan bergotong-royong dalam kalangan penduduk setempat semakin kurang diamalkan. mengapakah hal yang demikian berlaku? Malaysia perlu mengekalkan hubungan yang baik dengan negara jiran. Peranan ibu bapa mendidik anak-anak agar sentiasa mementingkan kebersihan dalam kehidupan seharian.Langkah-langkah memulihara peninggalan sejarah negara.amalan-amalan baik yang sesuai dipraktikkan oleh masyarakat kini. . Semangat kejiranan semakin terhakis. 3 Sabah (SMKN) Usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan remaja. Pada zaman sekarang ini.

Ulasan sebuah novel yang bertemakan kegigihan sempena pelancaran program NILAM. Kesan yang diperoleh sesebuah negara daripada hubungan diplomatik. Rencana "Peranan keluarga dalam membantu anak-anak mengatasi masalah". 7 Johor (Sebuah sekolah) Faedah-faedah lawatan sambil belajar ke suatu tempat menarik. Jelaskan kebaikan-kebaikan industri pelancongan kepada negara. 8 WPLabuan Pendapat tentang sikap sesetengah ibu bapa yang terlalu memanjakan anak-anak sering membawa pelbagai kesan terhadap tingkah laku anak-anak pada masa ini. rakan sebaya. 10 Kelantan . Pendapat. Kebaikan dan keburukan belajar di luar negara. Langkah-langkah yang boleh diambil bagi memastikan amalan hidup berjiran terus terpelihara dalam kalangan masyarakat moden pada hari ini.Tanggungjawab masyarakat untuk membanteras jenayah. 9 Selangor DE Keluarga. Pendapat tentang keluarga yang diimpikan.Keprihatinan dan kasih sayang ibu bapa penting dalam menentukan kejayaan hidup anak-anak . masyarakat dan pendidikan agama dan moral memainkan peranan penting dalam kehidupan seseorang remaja. Punca-punca yang menyebabkan minat masyarakat terhadap karya sastera tradisional semakin berkurangan. Perihalkan pengalaman anda semasa menyertai kursus penulisan anjuran DBP. Rencana . Faedah-faedah sektor pelancongan kepada negara kita. Pidato ‘Peranan Pemimpin-pemimpin Kuasa-kuasa Besar Dunia dalam Menjamin Keamanan Sejagat’.Rencana. Kesan-kesan penggunaan telefon bimbit kepada masyarakat. Kerjasama Malaysia dan negara-negara dunia dalam meningkatkan mutu pendidikan negara. Ulasan sebuah novel yang sarat dengan pengajaran.

Kejayaan anak-anak berkait rapat dengan keprihatinan ibu bapa. Perak . Kepentingan menuntut ilmu dan menyebarkannya. Kerjasama antara negara di dunia untuk meningkatkan pembangunan pendidikan. 13. 11. luruh sama dituruni. 14. ibu bapa memainkan peranan penting dalam membentuk sahsiah murni anak-anak mereka.Usaha-usaha yang perlu anda lakukan untuk menangani tekanan dalam kalangan remaja. Usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk menggalakkan remaja melibatkan diri dalam penulisan kreatif. Rencana 'Kesan-kesan buruk pengambilan makanan segera secara berlebihan' Usaha-usaha yang dilaksanakan untuk menjayakan misi keamanan dunia. Langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh ibu bapa untuk menggalakkan anak-anak menjaga keindahan alam sekitar. Berdasarkan petikan sajak ‘Harga Remaja’. Manfaat semangat hidup bermasyarakat dalam kehidupan seharian . Jelaskan tindakan-tindakan berkesan bagi membendung kegiatan pemerdagangan manusia daripada berleluasa. 12. Remaja bersahsiah mulia mampu membangunkan sesebuah negara. Rencana berkaitan peranan pelbagai pihak untuk memajukan industri pelancongan. Ceramah "Usaha-usaha Kerajaan dalam Melahirkan Masyarakat Berjimat Cermat". Faedah-faedah penganjuran sukan bertaraf dunia. Rencana tentang peranan yang perlu dimainkan oleh pelbagai pihak untuk memajukan industri pelancongan. Peranan keluarga bagi menangani masalah sosial dalam kalangan remaja pada masa ini. Ulasan.Bukit sama didaki. MRSM Sebagai pelajar yang prihatin. kemukakan langkah-langkah yang perlu anda lakukan untuk memastikan persekitaran sekolah anda sentiasa bersih. terangkan kepentingan menjaga maruah diri sendiri. Pulau Pinang Faedah-faedah yang anda peroleh dengan menyertai aktiviti sukan di sekolah. Pahang Kepentingan penguasaan bahasa asing dalam kalangan pelajar. Oleh sebab itu.

Peranan keluarga dalam usaha memupuk nilai murni dalam diri anak-anak Pendapat . saling menghormati. Keistimewaan yang boleh dijadikan panduan dalam kehidupan. Perwatakan watak utama dalam sebuah novel. Tulis cerpen yang bertemakan maksud perumpamaan "bagai menatang minyak yang penuh". Perlis Sebagai remaja.KARANGAN BAHAN RANGSANGAN) . Melaka Usaha-usaha anda untuk menjadi seorang anak yang baik kepada kedua-dua ibu bapa. 15. jelaskan cara-cara yang dapat anda lakukan untuk mengharumkan nama sekolah. Peranan pelbagai pihak untuk memupuk minat bersukan dalam kalangan remaja. dan bekerjasama merupakan amalan hidup rakyat Malaysia yang telah mewujudkan perpaduan antara kaum. Kepentingan dan peranan teknologi satelit terhadap hubungan dan komunikasi masyarakat dunia. Usaha-usaha dalam memartabatkan Bahasa Kebangsaan kita. Rencana tentang peranan pelbagai pihak untuk mewujudkan amalan berjimat cermat." Ulasan tentang keistimewaan sebuah novel 16. Huraikan kebaikan-kebaikan menggunakan barangan buatan tempatan. KERTAS 1 (BAHAGIAN A. Rencana 'Usaha-usaha menarik minat pelancong asing datang ke Malaysia'. 17.Usaha-usaha yang wajar anda lakukan untuk memastikan harapan ibu bapa (anak-anak berjaya dalam kehidupan) tercapai. Kerjasama Malaysia dengan negara-negara jiran . Sarawak Zon B (Kuching) Peranan anda sebagai remaja untuk menjayakan wawasan negara pada tahun 2020. Rencana "Kesan-kesan Kemasukan Buruh Asing Kepada Negara Kita. Usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh masyarakat untuk menangani isu penderaan ke atas kanak-kanak . Sikap toleransi. Huraikan tanggungjawab sesebuah keluarga untuk memupuk amalan membaca.wawancara.Malaysia terkenal dengan keunikan masyarakat berbilang kaum yang hidup dalam keadaan aman dan sentosa. Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan dalam membasmi kemiskinan dalam kalangan rakyat.jenayah pemerdagangan manusia.

Faedah-faedah yang diperoleh daripada industri pertanian. SBP Kedah Sabah (SMKN) Terengganu Yayasan Islam Kelantan (YIK) Negeri Sembilan Johor (Sebuah sekolah) WPLabuan Selangor Kelantan Pulau Pinang Pahang MRSM Perak Sarawak Zon B (Kuching) Melaka Perlis TEMA Ciri-ciri remaja berwawasan Kebaikan menyertai sukan lasak. Langkah-langkah untuk mengelakkan kejadian tanah runtuh di negara kita. Kepentingan sukan. 2. Kepentingan amalan berjimat cermat. 6. Faedah melawat tempat bersejarah di negara kita Langkah-langkah memajukan sukan di Malaysia. Usaha-usaha untuk membantu meningkatkan taraf hidup golongan OKU. Usaha-usaha menggalakkan masyarakat membeli barangan buatan Malaysia. 5. Nilai murni yang harus diamalkan oleh remaja dalam kehidupan. Faedah-faedah mengambil sarapan pagi. Faktor-faktor yang menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan yang menarik. Manfaat membaca. 7.BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 NEGERI/DAERAH/ZON/ SEKOLAH PILIHAN DLL. REMAJA PELANCONGAN PENDIDIKAN ALAM SEKITAR KEKELUARGAAN SUKAN MEMBACA . PLKN dan tokoh yang berjasa Aktiviti masa lapang Tanggungjawab menjaga kebersihan Kegiatan dalam bidang pertanian Punca-punca pencemaran sungai Bantuan kepada mangsa banjir Aktiviti badan beruniform serta faedah-faedahnya Punca pencemaran udara Grafik penjagaan kesihatan . BANDINGKAN DENGAN TEMA YANG TELAH KELUAR SEBELUM INI! TAHUN 2005(N) 2006(J) 2006(N) 2007(J) 2007(N) 2008(J) 2008(N) 2009(J) 2009(N) 2010(J) 2010(N) 2011(J) 2011(N) 2012(J) 2012(N) TEMA Gejala vandalisme Sijil Pelajaran Malaysia Semangat patriotik. 3. Kepentingan mengamalkan perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat.Cara-cara menjalani kehidupan yang sihat Kepentingan pengangkutan awam Faedah belajar secara berkumpulan Faedah menggunakan perpustakaan ??? 1. 4. Cara-cara menyayangi sekolah. Usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk memajukan industri kraf tangan di Malaysia.

Jelaskan peranan anda sebagai remaja untuk menjayakan negara tersebut Peranan yang perlu dimainkan oleh remaja · belajar bersungguh-sungguh supaya berjaya dalam bidang pelajaran.memastikan Negara terus berkembang dengan pesat menghadiri seminar motivasi dan belajar kepimpinan di sekolah .belajar dalam pelbagai lapangan · Belajar pelbagai kemahiran.melanjutkan pelajaran ke pusat-pusat pengajian yang menawarkan kursus-kursus kemahiran – Kolej Komuniti. JENAYAH 11. 2. · · · · · · · Melibatkan diri dalam aktiviti sukan dan riadah Berkongsi masalah dengan ibu bapa / rakan-rakan Melancong bersama keluarga dan rakan-rakan Berjumpa dengan kaunselor / orang berkenaan sekiranya mempunyai masalah Melibatkan diri dengan pelbagai aktiviti kemasyarakatan Berfikiran positif Menghadiri majlis-majlis keagamaan 3. · Mempelajari sejarah Negara – menanamkan semangat cinta akan Negara dalam diri – mengetahui liku-liku perjuangan tokoh-tokoh yang memerdekakan Negara ini menghargai perjuangan mereka-berusaha agar penjajahan tidak berulang lagi. . BANGUNAN BERSEJARAH 10. Institut Kemahiran Negara.8. Remaja kini berdepan dengan pelbagai tekanan dalam usaha memenuhi keingingan ibu bapa dan guru untuk menjadi pelajar yang cemerlang.dapat menjauhi gejala yang tidak baik – terlibat dengan penagihan dadah – bangkai bernyawa – musuh negara-boleh menjejaskan nama baik negara. PERPADUAN KAUM 9.menjadi ketua dalam kegiatan kurikulum dan kokurikulum. Institut Kemahiran Mara dan sebagainya. KEPENGGUNAAN 12.pelajaran dapat melahirkan remaja yang berdaya saing . SEMANGAT PATRIOTIK REMAJA 1. Jelaskan usaha-usaha yang perlu anda lakukan untuk menangani tekanan. Setiap remaja perlu mempersiapkan diri untuk menjayakan wawasan pada tahun 2020.. Anda telah menyertai Program motivasi yang telah diarjurkan oleh pihak sekolah. · Bersiap sedia dengan ilmu kepimpinan – menjadi pemimpin yang berwibawa .menjadi banteng diri . jelaskan bagaimana program tersebut telah menimbulkan kesedaran dalam diri anda untuk terus berjaya. · Mempelajari ilmu agama. Pelbagai aktiviti diadakan. Tekanan yang dihadapi telah menyebabkan ada segelintir remaja mengambil tindakan yang tidak sesuai.

Sehubungan dengan itu anda ingin menulis rencana untuk disiarkan dalam akhbar tempatan. Sebagai remaja jelaskan cara-cara yang dapat anda lakukan untuk mengharumkan nama sekolah.· · · · · · membentuk sahsiah diri supaya lebih berdisiplin motivasi untuk belajar lebih bersungguh-sungguh pengurusan masa yang sistematik membentuk ketahanan fizikal dan mental mengasah bakat kepemimpinan menambahkan ilmu pengetahuan 4. · Memperuntukan masa berkualiti bersama anak-anak · Memnekankan kecemerlangan akademik · Penghayatan terhadap ilmu agama · Menyelami perasaan atau masalah dialami anak-anak · Memenuhi keperluan anak-anak · Mengenali rakan anak-anak masing-masing 6. Kebanyakan anak hari ini berdepan dengan pelbagi masalah. ibu bapa memainkan peranan penting dalam membentuk sahsiah murni anak-anak mereka. Bincangkan. Remaja memberikan sumbangan penting untuk mengharumkan nama sekolah. · · · Nilai murni yang harus diamalkan oleh remaja : Menghormati ibu bapa Keperihatinan terhadap warga tua Tanggungjwb membantu guru 5. Tajuk rencana tersebut ialah “Peranan keluarga dalam mebantu anak-anak mengatasi masalah”. Tulis rencana itu selengkapnya . · · · · · Mencapai kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan Mencipta kemenagan dalam pelbagai pertandingan yang disertai Sentiasa berakhlak mulia dan menjauhkan diri daripada masalah sosial Menjadi pelajar contoh bagi semua pelajar Menjaga kebersihan dan keceriaan persekitaran sekolah 7. Oleh sebab itu. Remaja bersahsiah mulia mampu membangunkan sesebuah negara.

· · · · · Ciri-ciri remaja berwawasan melengkapkan diri mereka dengan ilmu pengetahuan dari pelbagai aspek menanamkan sifat tidak jemu dalam menimba ilmu pengetahuan berusaha bersungguh-sungguh supaya dapat bersaing secara sihat antara satu sama lain generasi muda sekarang perlulah mempunyai sifat keterbukaan generasi muda untuk menyiapkan diri dengan kemahiran dan skil-skil yang kontemporari PELANCONGAN 1. Semasa cuti persekolahan yang lalu.engikuti lawatan sambil belajar yang dianjurkan oleh pihak sekolah ke suatu tempat menarik. Sesuatu pekerjaan menjadi lebih mudah Menerapkan nilai kerjasama dalam diri pelajar Mengeratkan hubungan antara rakan sebaya 9.· · · · · · · · Memberikan kasih sayang yang tidak berbelah bahagi Meluangkan masa dengan anak-anak Keluarga mengawasi perilaku anak-anak Melengkapkan anak-anak dengan ilmu agama Menyediakan kemudahan dan keperluan asas yang sesuai di rumah Sentiasa peka dengan masalah yang anak-anak hadapi Bersikap sedia mendengar dan bertolak ansur Bercakap dan berbincang dalam suasana lemah lembut 8. o Dapat mengeratkan hubungan dengan rakan o Dapat menambahkan pengalaman o Dapat mengurangkan stres o Dapat menambahkan ilmu pengetahuan yang baharu . · · · · Kepentingan semangat berpasukan dalam kalangan pelajar. anda berpepaluang . Jelaskan faedah-faedah yang anda peroleh daripada lawatan sambil belajar tersebut.

· · · · · · · kerajaan mengadakan promosi kerajaan menyediakan kemudahan infrastruktur yang lengkap kerajaan – mempopularkan seni warisan masyarakat menyambut pelancong dengan bersopan masyarakat menjaga kebersihan alam sekitar. · terkenal dengan kepelbagaian budaya masyarakat yang berbilang bangsa dan agama – pelbagai perayaan disambut – menggamit para pelancong luar datang ke Malaysia kerana kekayaan budaya di negara ini. Masyarakat – menunjukkan sikap ramah dan berbudi bahasa Swasta . · pelbagai kemudahan awam disediakan – kemudahan pengangkutan – rangkaian jalan raya yang baik – para pelancong mudah bergerak dan selesa – LRT.agensi pelancongan mengadakan pakej yang menarik. · Meningkatkan pendapatan dan ekonomi negara . monorel. Industri pelancongan merupakan antara penyumbang terbesar ekonomi negara. Faktor yang menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan yang menarik · keadaan pantai yang bersih dan indah – pantai yang memutih dan bersih – udara yang nyaman – pelbagai aktiviti laut boleh dijalankan – banyak tempat menarik dan bersejarah – bangunan tinggalan sejarah di Melaka dan Langkawi . Anda ingin menulis rencana tentang peranan yang perlu dimainkan oleh pelbagai pihak untuk memajukan industri pelancongan.o Dapat mengukuhkan ilmu yang dipelajari di dalam kelas 2. Jelaskan kebaikan-kebaikan industri pelancongan kepada negara. Industri pelancongan membawa banyak faedah kepada pertumbuhan ekonomi negara. Tulis rencana tersebut selengkapnya. 5. Kesedaran tentang kezalimana penjajah menindas penduduk tempatan. Menimbulkan semanagat cita akan Negara.pencakar langit yang disegani – KLCC – Menara Petronas di Bandar Raya Kuala Lumpur. 4. 3. Faedah melawat tempat bersejarah · · · · Meluaskan pengetahuan dan pengalaman tentng sejarah tempatan Menghargai jasa ddan pengorbana seseorang tokoh pejuang tanah air. komuter.

· · · · · · Membuka peluang pekerjaan / mengatasi masalah pengangguran Membuka peluang perniagaan kepada penduduk tempatan Pengaliran masuk mata wang asing Pemangkin pembangunan negara Menggalakkan pembinaan infrastruktur Memperkenalkan kebudayaan Malaysia ke luar negara 6. · · · · · · · kerajaan mengadakan promosi kerajaan menyediakan kemudahan infrastruktur yang lengkap kerajaan – mempopularkan seni warisan masyarakat menyambut pelancong dengan bersopan masyarakat menjaga kebersihan alam sekitar. agensi pelancongan mengadakan pakej yang menarik. · · · · · kerajaan mengadakan promosi kerajaan menyediakan kemudahan infrastruktur yang lengkap masyarakat menyambut pelancong dengan bersopan masyarakat menjaga kebersihan alam sekitar. Tajuk rencana tersebut ialah “ usaha-usaha untuk memajukan sektor pelanconga Negara” Tulis rencana itu selengkapnya. Anda ingin menulis rencana berkaitan peranan pelbagai pihak untuk memajukan industri pelancongan. Masyarakat – menunjukkan sikap ramah dan berbudi bahasa Swasta . Tulis rencana tersebut selengkapnya. Malaysia merupakan sebuah Negara yang berpotensi untuk maju dalam sektor pelancomgan. 7. Sehubungan itu. Industri pelancongan merupakan antara penyumbang terbesar ekonomi negara.agensi pelancongan mengadakan pakej yang menarik. Cara-cara menyayangi sekolah · Tidak Merosakkan Harta benda Sekolah -menyemai sikap menyayangi harta benda sekolah -menghargai prasarana yang disediakan . anda ingin menulis sebuah rencana untuk disiarkan dalam akhbar tempatan. PENDIDIKAN 1.

Konsep Sekolah Penyayang berteraskan budaya kemesraan dan sayang menyayangi dalam kalangan guru dan murid. jelaskan kepentingan penguasaan bahasa asing dalam kalangan pelajar. rakan-rakan dan warga sekolah · Menaikkan Nama Sekolah -mematuhi disiplin sekolah -mempertingkat pencapaian dalam akademik/peperiksaan -bersama menggerakaktifkan aktiviti kokurikulum -berusaha bersungguh-sungguh untuk menang dalam setiap acara pertandingan yang disertai 2.-kempen antivandalisme · Mematuhi Peraturan-peraturan Sekolah -memberi fokus semasa pembelajaran dan pengajaran. · · · · · Membantu guru Menghadiahkan kejayaan dalam peperiksaan Mendoakan kesejahteraan guru Meraikan hari-hari yang bermakna dalam kehidupan guru Menziarahi guru . Sehubungan dengan itu. menyempurnakan kerja sekolah serta mematuhi arahan guru -menjaga imej dan penampilan diri -tidak ponteng sekolah dan kelas-hadir dan pulang menepati masa -menghormati guru. Jelaskan cara-cara anda menghargai jasa guru. · · · · · · Memudahkan penguasaan ilmu Dapat berhubung dengan masyarakat dunia Senang mendapat pekerjaan Seiring dengan tuntutan globalisasi Memudahkan komunikasi Boleh menyesuaikan diri dalam pelbagai keadaan dan tempat 3. Kemahiran menguasai pelbagai bahasa sangat penting untuk memudahkan komunikasi antara satu sama lain.

· · Mendengar nasihat dan menghormati guru Bercakap dengan suara yang lemah lembut dan sopan 4. Sekolah anda berhasarat untuk melahirkan “Sekolah Cemerlang Bertaraf Dunia” Selaku ketua pelajar. sahsiah dan persekitaran fizikal. anda dikehendaki mencadangkan langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak sekolah untuk meningkatkan kecemerlangan dalam bidang akakdemik. Melanjutkan pelajaran ke IPT setelah menamatka Sijil Pelajaran Malaysia merupakan idaman setiap remaja. · · · · · Universiti terkemuka / berrtaraf dunia Terletak di luar negara / dalam negara Mempunyai bidang pengajian yang diminati Sistem pengajian / pendidikan yang yang menarik Prasarana terkini . Akademik Menggiatkan kelas tambahan untuk murid peperiksaan awam Mengadakan program khas untuk murid bukan kelas awam Memperbanyak bengkel dan pendedahan teknik menjawab soalan Kokurikulum Mewujudkan pasukan elit dalam beberapa jenis sukan Melibatkan diri dalam pelbagai program daerah Konsisten dalam latihan dan kem untuk ahli sukan sekolah Menyediakan juru latih yang berkebolehan dan mahir dalam aktiviti yang dirancang Persekitaran sekolah Mengadakan pertandingan keceriaan sekolah – ganjaran yang lumayan – denda kepada kelas yang kotor Gotong royong peringkat sekolah dan kelas Memperuntukkan kos untuk keceriaan kelas Sahsiah Kem kepimpinan dan jati diri Anugerah tokoh murid 5. Jelaskan cirri-ciri pusat pengajian tinggi yang menjadi idaman anda. kokuriklum.

kemukakan langkah-langkah yang akan anda lakukan untuk memastikan persekitaran sekolah anda sentiasa bersih . · · · · · Mencapai kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan Mencipta kemenagan dalam pelbagai pertandingan yang disertai Sentiasa berakhlak mulia dan menjauhkan diri daripada masalah sosial Menjadi pelajar contoh bagi semua pelajar Menjaga kebersihan dan keceriaan persekitaran sekolah 2. Kebersihan sangat penting dalam kehidupan. Remaja memberikan sumbgan pentng untuk mengharumk nama sekolah. Ibu bapa menyediakan tong sampah di rumah Ibu bapa mengajak anak-anak menceriakan persekitaran rumah dengan tumbuhan hijau 4. Sebagai remaja jelaskan cara-cara yang dapat anda lakukan untuk mengharumkan nama sekolah. Huraikan peranan yang perlu dimainkan oleh ibu bapa untuk mendidik anak-anak agar sentiasa mementingkan kebersihan dalam kehidupan seharian. · · · · · · ibu bapa menggalakkan anak-anak mengitar semula ibu bapa menunjukkan teladan yang baik ibu bapa menetapkan jadual waktu membersihkan rumah ibu bapa mendidik anak-anak agar menyahut kempen kerajaan seperti tidak menggunakan plastik. Bincangkan langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh ibu bapa untuk menggalakkan anak-anak menjaga keindahan alam sekitar. · · · · · ibu bapa menggalakkan anak-anak mengitar semula ibu bapa menunjukkan teladan yang baik ibu bapa menetapkan jadual waktu membersihkan rumah ibu bapa mendidik anak-anak agar menyahut kempen kerajaan seperti tidak menggunakan plastik. Sebagai pelajar yang prihatin.· · Kemudahan pangangkutan dan penginapan Pensyarah yang hebat ALAM SEKITAR 1. Ibu bapa mengajak anak-anak melibatkan diri dalam aktiviti gotong royong 3. Isu kebersihan terutamanya di kawasan sekolah perlu diberi perhatian yang serius. Ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam usaha menggalakkan anak-anak mementingkan keindahan alam sekitar.

Kehidupan berkeluarga merupakan keperluan setiap individu.· · · · · · · · · Menyertai gotong royong di sekolah Menyediakan dan mematuhi jadual bertugas di dalam kelas Mengajak rakan-rakan menyertai kempen kebersihan Mencadangkan kepada pihak sekolah memperbanyak aktiviti kebersihan Mengajurkan pertandingan kebersihan kelas Membuang sampah di dalam tong sampah Menjaga kawasan taman angkat . · Sistem perparitan yang terancang Pembinaan parit / longkang yang sesuai dan sempurna · · · · · · Penguatkuasaan undang-undang Mengenakan hukuman yang maksimum kepada pemaju perumahan yang tidak mengikut garis panduan / pembalakan haram. Langkah mengelakkan kejadian tanah runtuh · Pembangunan di lereng bukit yang terkawal Pembinaan taman perumahan di lereng bukit mesti mendapat kelulusan daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). · · · Mempunyai bilangan ahli keluarga yang banyak Ahli keluarga yang sihat Ahli keluarga yang berpendidikan agama . Pemantauan oleh pihak berwajib – Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Pembukaan kawasan pertanian secara terancang Pembinaan benteng konkrit Kempen ‘Cintai Alam Sekitar’. KEKELUARGAAN 1.persatuan Menasihati rakan-rakan yang cenderung mengotorkan persekitaran sekolah Mengelakkan terlibat dalam salah laku yang mencemarkan alam sekitar di sekolah 5. Berikan pendapat anda tentang keluarga yang diimpikan.

· · · · · Merapatkan hubungan kekeluargaan – melakukan aktiviti bersma-sama – melancong Memulihkan hubungan kekeluargaan akibat perbalahan – elak penceraian Berkongsi maklumat dan pandangan tentang sesuatu isu – saling menghormati – saling menghargai pandangan orang lain Merancang aktiviti yang berfaedah bersama-sama – elak anak terjebak dalam aktiviti negatif – kurang kes salah laku Menjadi suri teladan – contoh kepada anak-anak – nilai murni – budi bahasa 3. Jelaskan peranan keluarga bagi menangani masalah sosial dalam kalangan remaja pada masa ini. datuk dan saudara-mara 4. · · · · · Keluarga menjadi contoh Keluarga membaca bersama-sama Keluarga menceritakan bahan yang dibaca Keluarga mengunjungi pameran buku Adik-beradik dewasa menjadi suri teladan kepada adik-adik yang lain . Pengukuhan institusi keluarga merupakan tunjang utama dapat membina keluarga bahagia Huraikan peranan ahli keluarga dalam merealisasikan institusi keluarga bahagia. Huraikan tanggungjawab sesebuah keluarga untuk memupuk amalan tersebut. nenek. · · · · · · · Ibu bapa sebagai suri teladan Ibu bapa menyediakan kediaman yang selamat Persekitaran tempat tinggal yang bersih dan ceria Ibu bapa menyediakan makanan berkhasiat dan seimbang Cakna/prihatin terhadap tahap kesihatan ahli keluarga Anak-anak yang bersahsiah terpuji peranan keluarga terdekat seperti adik-beradik. Kempen galakan membaca dijalankan saban tahun masih gagal untuk menjadikan budaya membaca sebagai amalan hidup masarakat di negara ini.· · · · · Ahli keluarga yang cemerlang dalam akademik Ahli keluarga yang sayang. Banyak pendapat mengatakan bahawa masalah sosial dalam kalangan remaja berkaitan dengan kerunuahan institusi keluarga.menyayangi/saling memahami/saling menghormati Ahli keluarga yang sentiasa melakukan aktiviti bersama Ahli keluarga yang tidak terlibat dengan gejala sosial Ahli keluarga yang kaya 2.

Sikap sesetengah ibu bapa yang memanjakan anak-anak sering membawa pelbagai kesan terhadap tingkah laku anak-anak pada masa ini. Memberikan kasih sayang secukupnya Menyediakan keperluan asas . · Anak-anak tidak mampu hidup berdikari – keperluan diri diurus oleh ibu bapa – tidak mahu hidup susah – tidak sanggup menghadapi cabaran – malas berusaha . Sebagai balasan.mudah menyerah kalah apabila ditimpa musibah · Anak-anak sukar mengendalikan emosi mereka – gagal hadapi tekanan – bertindak mengikut perasaan – boleh mencederakan diri sendiri dan orang lain – tidak boleh menerima hakikat apabila ditimpa kegagalan · Anak-anak tidak mempunyai jati diri yang kukuh – tidak ada pendirian – gagal menepis pujukan dan rayuan rakan sebaya atau kekasih – berlaku pergaulan bebas dan penzinaan – anak luar nikah – pembuangan bayi · Anak-anak berani untuk terlibat dalam masalah sosial – ibu bapa terlalu mengikut kata anak – tidak menerima hakikat bahawa anak mereka nakal – menyalahkan orang lain atas masalh yang dlakukan oleh anak sendiri . Berikan pendapat anda tentang pernyataan tersebut. Bincangkan usaha-usaha anda untuk menjadi seorang anak yang baik kepada kedua-dua ibu bapa. Ulaskan pernyataan tersebut. · · · · · · Mengasuh anak-anak tentang ilmu keagamaan Mendidik anak-anak bijak membuat keputusan Mendidik anak-anak agar bertanggungjawab menjaga keluarga Mengasuh anak-anak agar menghargai masa Mengasuh anak-anak agar menghormati orang lain Bersikap rasional dalam sesuatu tindakan 8. · · · · · · Mematuhi kata-kata dan nasihat ibu bapa Sentiasa bermanis muka dengan ibu bapa Meninggalkan / tidak melakukan perkara-perkara yang tidak disukai ibu bapa Menziarahi ibu bapa di kampung Memberikan bantuan yang diperlukan oleh ibu bapa Membawa ibu bapa melancong 7. Pandangan ini selaras dengan salah satu matlamat pendidikan negara. Bapa ialah suri teladan kepimpinan dalam sesebuah rumahtangga terutama kepada anak-anak lelaki. setiap orang anak mesti membuat kebaikan kepada kedua-dua ibu bapa. iaitu memperkasakan pelajar lelaki. · · Kejayaan anak-anak berkait rapat demhan keprihatinan ibu bapa. Ibu bapa mempunyai jasa yang sungguh besar kepada setiap orang anaknya. Huraikan sifat-sifat kepimpinan yang perlu diasuh oleh ibu bapa kepada anak-anak lelaki mereka sebagai pemimpin keluarga.terlalu yakin dengan alasan anak-anak – disogokkan dengan wang ringgit dann kemewahan material – anak lupa diri – terlibat dalam salah laku 6.· Ibu bapa menyediakan bahan bacaan yang sesuai 5.

Tulis rencana itu selengkapnya. Mendapat didikan agama yang sempurna Bergaul dengan orang-orang yang berilmu Tidak terlibat dalam gejala sosial Menghormati orang yang lebih tua terutama ibu bapa dan guru Sentiasa menerima teguran dan nasihat SUKAN 1. Anda ingin menulis rencana untuk disiarkan dalam akhbar tempatan berdasarkan pernyataan tersebut. Bincangkan usaha-usaha yang wajar anda lakukan untuk memastiikan harapan mereka itu tercapai. · · · · · · Berusaha untuk mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. · · · · Kepentingan sukan Mengekalkan kesihatan Memupuk perpaduan kaum Mengurangkan masalah sosial Meningkatkan imej negara .· · · · · Memberikan pendidikan dunia dan akhirat Mengawal p[ergaulan anak-anak Meluangkan masa bersama-sama mereka Mendidik mereka agar pandai mengurus masa Membentuk akhlak mereka 9. Keprihatinan dan kasih sayang ibu bapa penting dalam menentukan kejayaan hidup anak-anak. Setiap ibu bapa mengharapkan anak-anak berjaya dalam kehidupan. · · · · · Memperuntukkan masa untuk bersama-sama keluarga Prihatin dalam mendengar dan membantu anak-anak menyelesaikan masalah Mengambil berat tentang pendidikan anak-anak Mengatasi masalah stres dalam kalangan anak-anak Melakukan pelbagai aktiviti bersama-sama keluarga 10.

Dalam usaha menggalak dan mencungkil potmsi murid dalan bidang sukan. perpaduan dan kesukanan sebagai satu prasyarat kemasukan ke IPT melahirkan murid yang seimbang dari segi jasmani. · · · Langkah-langkah memajukan sukan di Malaysia Juru latih yang berwibawa Kemudahan sukan yang lengkap / sempurna Pemakanan seimbang / penjagaan kesihatan yang baik . Tulis recana itu selengkapnya · · · · · · keterlibatan semua murid dalam aktiviti sukan mencungkil dan mengasah bakat serta potensi murid melahirkan murid yang cergas dan cerdas memupuk semangat setiakawan. Sehubungan dgn itu. emosi. Huraikan faedah-faedah yang anda peroleh dengan menyertai aktiviti sukan di sekolah. (Mendaki gunung – Berkayak – Berbasikal) · · · · · · · Dpat mendisiplinkan diri menggalakkan persaingan sihat mengukuhkan nilai kerjasama membina ketahanan minda Mengisi masa lapang dengan perkara berfaedah Melahirkan remaja yang cergas Mencari kenalan baru 5. · · · · · memenuhi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah. 4. anda igin menulis rencana untuk diterbitkan dalam majalah sekolah bertajuk Faedah-faedah Pelaksanaan Dasar l Murid l sukan di Sekolah. menyihatkan badan memupuk nilai-nilai murni menjadi pasukan pelapis kepada atlet negara. Kerajaan mewajibkan program 1Murid 1Sukan di setiap sekolah.. KPM telah memperkenalkan Dasar l Murid l Sukan untuk dilaksanakan di semua sekolah. Kebaikan menyertai kegiatan sukan lasak. rohani dan intelek 3. memupuk semangat juang yang tinggi.2.

3. Huraikan peranan pelbagai pihak untuk memupuk minat bersukan dalam kalangan remaja 1. · Peranan pihak swasta Sebagai penaja/pemberi biasiswa/dermasiswa 2. · · · · Peranan kerajaan Dasar 1M1S Menyediakan kemudahan asas sukan. Membina sekolah sukan Menyediakan jurulatih bertauliah di sekolah-sekolah 4. · · · Peranan ibu bapa Memberi galakan Melibatkan diri dalam aktiviti sukan bersama anak-anak Membelikan anak-anak peralatan sukan. Kempen galakan membaca dijalankan saban tahun masih gagal untuk menjadikan budaya membaca sebagai amalan hidup masarakat di negara ini. .· Ganjaran yang menarik / berpatutan 6. · · Peranan sekolah Mengadakan latihan / pertandingan di peringkat sekolah Memberi pengiktirafan / penghargaan MEMBACA 1. · · Peranan media massa Publisiti Iklan 5. Minat bersukan dalam kalangan remaja hari ini semakin berkurangan .

· · · · · · Keluarga menjadi contoh Keluarga membaca bersama-sama Keluarga menceritakan bahan yang dibaca Keluarga mengunjungi pameran buku Adik-beradik dewasa menjadi suri teladan kepada adik-adik yang lain Ibu bapa menyediakan bahan bacaan yang sesuai 2. Jelaskan usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh ibu bapa bagi memastikan amalan membaca menjadi budaya dalam kalangan keluarg mereka.Huraikan tanggungjawab sesebuah keluarga untuk memupuk amalan tersebut. · · · · · · Membelikan bahan bacaan yang menarik kepada anak-anak Menjadi contoh / suri teladan kepada anak-anak Meluangkan masa untuk membaca dengan anak-anak Menceritakan sinopsis cerita / bahan bacaan yang dibaca kepada ank-anak Memberikan ganjaran kepada anak-anak yang membaca Membawa anak-anak mengunjungi pameran buku PERPADUAN KAUM 1. · · · · Manfaat Membaca Negara bertambah maju Berjaya dalam akademik Meningkatkan kepakaran Meningkatkan pengetahuan 3. Ibu bapa merupakan pendorong utama dalam membudaya amalan membaca dalam kalangan anak-anak. Kepentingan perpaduan kaum · · Mewujudkan masy harmoni Memajukan ekonomi Negara .

Huraikan langkah-langkah yang boleh diambilbagi memastikan amalan hidup berjiran terus terpelihara dalam kalangan masyarakat moden hari ini. Jelaskan faedahfaedah sektor pelancongankepada negara kita · · · · · · Meningkatkan pendapatan dan ekonomi negara Membuka peluang pekerjaan / mengatasi masalah pengangguran Membuka peluang perniagaan kepada penduduk tempatan Pengaliran masuk mata wang asing Pemangkin pembangunan negara Menggalakkan pembinaan infrastruktur . Hal ini disebabkan oleh kesibukan bekerja walaupun jiran tetangga merupakan orang yang penting dalam kehidupan bermasyarakat.· · Menarik kedtangan pelancong Meningkatkan imej negara 2. Mengadakan hari keluarga / sukan Mengunjungi jiran tetangga yang ditimpa musibah Menggalakkan anak-anak berbaik-baik dengan jiran tetangga Menjadi contoh kepada anak-anak dalam adab hidup berjiran 3. · · · · · · Mengadakan rumah terbuka Mengadakan pelbagai aktiviti yang melibatkan masyarakat setempat – gotong royong. Malaysia adalah antara destinasi pelancongan yang popular dalam kalngan masyarakat tempatan dan antarabangsa. Bincangkan. Semangat kejiranan belakangan ini semakin kurang diamalkan. tetapi kini amalan murni ini semakin terhakis. Terhakis kerana : · · · · · · Masyarakat yang mementingkan material – sibuk dengan kerja Masyarakat yang bersikap mementingkan diri sendiri – enau dalam belukar – jangan menjaga tepi kain orang Struktur rumah yang menghalang hubungan kejiranan Perkembangan sistem komunikasi Luputnya amalan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat Taraf hidup masyarakat yang semakin meningkat 4. Suatu ketika dahulu semangat kejiranan menjadi sebahagian daripada budaya hidup dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negara kita.

artifak dan sebagainya ii) Masyarakat · · Mendidik anak-anak mencintai sejarah negara Melaporkan kepada pihak berkenaan sekiranya menemui bahan tinggalan sejarah iii) Media massa · Mendedahkan kepentingan bahan tinggalan sejarah kepada negara . · · · · · Melaporkan kejadian jenayah kepada pihak berkuasa Menubuhkan rukun tetangga Mematuhi nasihat yang dikeluarkan oleh media massa/ kerajaan Memberikan pendidikan agama kepada keluarga Memantau aktiviti ahli keluarga . culik dan pembunuhan di negara kita semakin membimbangkan banyak pihak. Sarankan langkah-langkah memulihara peninggalan sejarah negara. i) Kerajaan · · · · · Mengadakan kempen Membuat promosi / pameran tinggalan sejaran Mengenakan denda kepada pihak-pihak yang merosakkan kesan tinggalan sejarah Mengadakan muzium khas Mengadakan aktiviti membersih dan memelihara tinggalan sejarah – seperti bangunan.dokumentari JENAYAH 1. Tulis sebuah rencana yang bertajuk :Tanggungjawab masyarakat untuk membanteras jenayah’. kenderaan lama. Kejadian jenayah seperti ragut. Peninggalan sejarah dan warisan budaya merupakasan asset yang perlu dipertahankan dengan baik agar dapat dijadikan sumber rujukan dana tatapan generasi akan datang.· Memperkenalkan kebudayaan Malaysia ke luar negara BANGUNAN BERSEJARAH 1.

Untuk itu. Kelab NURI. Anda merupakan pegawai Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kepenggunaan Koperasi (KPDNKK) diminta menyampaikan sebuah ceramah kepada belia-belia di tempat anda. sebuah wawancara telah dilakukan bagi melihat usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh masyarakat untuk menangani isu ini. melukis poster dan sebagainya. 2. Kelab Penabung Bijak dan kempen menyimpan wang saku lebihan Mewujudkan pertandingan esei.· · · · Membina hubungan yang baik dalam komuniti Membantu mangsa jenayah Mempelajari seni mempertahankan diri Mengelakkan diri daripada terlibat dengan pinjaman wang daripada syarikat yang tidak berlesen 2. Tuliskan wawancara itu selengkapnya. · Kepentingan amalan berjimat cermat Membantu ketika susah . Sediakan teks ceramah tersebut selengkapnya. Kes penderaan ke atas kanak-kanak sering dilaporkan dan meruntun hati setiap ahli masyarakat yang waras. Tajuk ceramah tersebut ialah “Usaha-usaha Kerajaan dalam Melahirkan Masyarakat Berjimat Cermat”. besar-besaran · Pelaksanaan saham-saham amanah · Penerapan dalam mata pelajaran di sekolah · Kedai rakyat 1 Malaysia dan kewujudan koperasi di merata tempat · Bekerjasama dengan pelbagai agensi separa kerajaan dan swasta dalam menggalakkan aktiviti menabung seperti kelab TAHA. · · · · · · Masyarakat prihatin tentang penderaan dalam kalangan tetangga Melaporkan kepada pihak berkenaan dengan segera Mendidik anak-anak dengan kasih sayang Memberikan pendidikan agama kepada anggota masyarakat Menyokong kempen yang dilancarkan oleh kerajaan Menghidupkan kembali budaya dan semangat kejiranan KEPENGGUNAAN 1. · Kempen secara berkala.

Huraikan kesan-kesan penggunaan telefon bimbit. Huraikan kebaikan-kebaikan mengunankan barangan buatan tempatan · · · Mengelakkan pengaliran wang ke luar negara Harga murah / berpatutan Barangan berkualiti / setanding atau lebih baik daripada barangan import . Kerajaan menggalakkan rakyat Malaysia menggunakan barangan buatan tempatan. · · · Usaha yang perlu dilakukan untuk memajukan industri kraf tangan di Malaysia Meningkatkan kemahiran Bantuan dan galakan Memasarkan produk 4. Penggunaan telefon bimbit dalam kalangan masyarakat pada hri ini semakin popular kerana banyak memberikan kemudahan kepada penggunanya. · · · · · Mudah digunakan semasa kecemasan Maklumat dapat diperoleh dengan mudah dan segera Memudahkan perkongsian maklumat dengan rakan-rakan Melebarkan kenalan dan merapatkan hubungan silaturahim Mempunyai pelbagai fungsi yang menyenangkan pengguna 5.· · · Simpanan masa depan Melahirkan pengguna yang bijak Menabung untuk masa depan 3. · · · · · Usaha-usaha menggalakkan rakyat membeli barangan buatan Malaysia Mengadakan kempen berterusan Meningkatkan kualiti barangan Memperluas perniagaan / ekspo Mengadakan jualan murah 6.

· · · · Kata-kata aluan dan tajuk ceramah Maksud patriotik Cara penerapan – cerita. Kebiasaan mengambil makanan segera menjadi trend dalam kalangan masyarakat Malaysia. Kemiskinan merupakan racun yang mengancam sesebuah negara. nilai cinta negara. semangat berpasukan dan perpaduan . pertanian. Sediakan teks ceramah anda selengkapnya.· · · Meningkatkan pendapatan peniaga Ekonomi negara meningkat Mewujudkan peluang pekerjaan 7. Bincangkan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan dalam membasmi kemiskinan dalam kalangan rakyat. Anda berhasrat untuk menyertai satu pertandingan ceramah yang bertajuk ‘Penerapan Semangat Patriotik Dalam Kalangan Generasi Muda Kini’. kempen Kesan – naikkan semangat majukan negara. Sehubungan dengan itu. · · · · Memberikan bantuan modal – untuk mulakan perniagaan Menganjurkan pelbagai kursus – perniagaan. Tulis rencana tersebut selengkapnya. anda ingin menulis satu rencanayang akan disiarkan dalam akhabr tempatan yang bertajuk “Kesan-kesan buruk Pengambilan Makanan segera secara berlebihan”. · · · · · · Masalah obesiti Masalah penyakit kronik Ketagihan pada makanan segera Tidak mengamalkan pengambilan makanan seimbang Perbelanjaan keluarga meningkat Makanan tradisional dipinggirkan SEMANGAT PATRIOTIK 1. filem. kraf tangan Memperkenalkan teknik-teknik terkini dalam pertanian dan penternakan Memberikan bantuan perumahan – kos rendah – perumahan 1 Malaysia 8. aktiviti.

Kedah Cerpen Pahlaw an Buntung (T5) Mera h Silu (T4) Sajak Adat Seza man (T4) Pisah kan ayat majm uk. . (b) Satu pengajaran bagi dua novel. 2.jauh menjau h kejauha n memeli hara memuli hara menam bah - Dialog ke cakap pinda h Bina perenggan karangan menggunak an 3 daripada 4 peribahasa yang diberi. (a) Peleraian cerita daripada sebuah novel. · · · · · · Mempelajari mata pelajaran sejarah dengan penuh minat Menonton filem tentang sejarah negara Membaca buku sejarah negara Mengenali tokoh-tokoh kemerdekaan negara Mengunjungi tempat-tempat bersejarah di pelbagai negeri Menyertai sambutan kemerdekaan negara ERTAS 2 .RUMUSAN. Langkah pencegah an keskes kekejama n terhadap kanakkanak dan Cerpen Penang gungan (T5) Mera h Silu (T4) Sajak Kece kV (T5) . Usahausaha meningka tkan mutu perkhidm atan awam dan kesankesan usaha tersebut kepada negara. Huraikan langkah-langkah yang wajar dilakukan untuk meningkatkan semangat patriotisme dalam diri anda. (b) Satu latar masyarakat dalam dua novel. Nyatakan peribahasa yang sesuai bagi mengisi tempat kosong dalam dialog. TATABAHASA & NOVEL NEGE RI/ DAER AH/ ZON/ SEKO LAH PILIH AN DLL. Semangat patriotisme perlu ada dalam diri generasi muda pada hari ini kerana mereka bakal menjadi pemimpin negara pada masa hadapan. (a) Dua peristiwa menarik dan sebab peristiwa itu berjaya menarik perhatian anda.lama berlama -lama .lamakelama an . PEMAHAMAN UMUM & KOMSAS. SBP RUMUSA N PROSA MODEN 2(b) PRO SA KLAS IK 2(c) PUIS I 2(d) TB 3(a) TB 3 (b) TB 3(e) NOVEL 4(a) & (b) B IL 1.· harapan 2.

3. (b) Satu latar masyarakat dalam dua novel. RUMUSA N PROSA MODEN 2(b) PRO SA KLAS IK 2(c) PUIS I 2(d) TB 3(a) TB 3 (b) TB 3(e) NOVEL 4(a) & (b) manfaatn ya. (a) Dua nilai tanggungja wab dalam satu novel.hak istimew a . Teren gganu Punca yang boleh menyeba bkan penyakit dan kesan penyakit terhadap kehidupa n manusia.B IL NEGE RI/ DAER AH/ ZON/ SEKO LAH PILIH AN DLL. Cerpen Hutan Rimba (T5) Hikay at Khoja Maim un (T4) Sajak Bang kitlah (T5) Nyata kan jenisjenis ayat Tulis satu ayat bagi setiap peribahasa. 5. 4.lurus berselur us melurus .hak Ayat pasif kepad a ayat aktif Kemukakan tiga peribahasa menggamba rkan situasi dalam petikan.hak asasi . Sabah (SMK N) Impak negatif pengguna an aplikasi jaringan sosial dan cara-cara mengatas i ketagihan pengguna annya Cerpen Mellisa (T4) Hikay at Inder a Nata (T4) Sajak Dirga hayu Baha saku (T5) menam bak menjiru s menjuru s pascam erdeka pascako lonial pascanil ai pascap enjajah pascam atang pascasi swazah setemp at bertemp at menem patkan . Sekol ahsekola h Yayas an Islam Kelant Faedahfaedah amalan berjoging dan kekangan yang dihadapi Cerpen Pungut Alias Zahara Alias Yap Siew Hong Hikay at Inder a Nata (T4) Sajak Kece kV (T5) Bina ayat tanya daripa da ayat penya ta Isi tempat kosong dengan peribahasa yang sesuai (a) Dua Konfik watak utama dan bagaimanak ah ia diselesaikan olehnya.hak cipta . (a) Dua peristiwa yang menggamba rkan nilai bertanggung jawab dalam sebuah novel. (b) Satu .

hak mutlak . Cerpan Hutan Rimba (T5) 7. 6. Tulis ayat bagi setiap peribahasa.orang ramai ramai orang . WPLa buan Cerpen Idola (T4) Opu Daen g Mena mbun (T5) Sajak Dirga hayu Baha saku (T5) . tanya. (a) Kesesuaian pemilihan judul sesebuah novel dapat dikaitkan dengan isi kandungan novel. Johor (Sebu ah sekola h) Langkahlangkah memperk ukuh tradisi hidup berjiran dan kepenting an hidup berjiran. (b) Huraikan sa .hak pusaka Pelay aran yang penu h peristi wa (T4) Sajak Di bawa h langit yang sama (T5) tembok tembuk . peristiwa yang memaparka n nilai kasih sayang dalam dua novel. (b) Tiga nilai kemanusiaa n daripada sebuah novel. Peranan kerajaan membant u wanita dan masalah jika wanita dipinggirk an dalam masyarak at. Negeri Sembi lan Peranan remaja sebagai modal insan negara dan kekangan dalam mencapai nya.telur telor tempoh tempuh Tukar kan perbu alan ke dalam bentu k cakap pinda h. Cerpen Ibu dan Ceper (T4) Mera h Silu (T4) Syair Makn a Riak (T5) 8.daya saing . serua n atau perint ah) Ayat biasa kepad a ayat songs ang Nyatakan 3 peribahasa yang sesuai dengan petikan. (b) Tiga latar masyarakat dalam satu novel. (a) Dua latar tempat bagi sebuah novel.sawah padi padi sawah . Buktikan. an (YIK) RUMUSA N PROSA MODEN 2(b) PRO SA KLAS IK 2(c) PUIS I 2(d) TB 3(a) TB 3 (b) TB 3(e) NOVEL 4(a) & (b) oleh masyarak at untuk berjoging. Nyatakan peribahasa yang sesuai dengan ayat (a) Nyatakan ti galatar tempat dan kaitkan dengan peristiwa penting yang terdapat dalam sebuah novel yang anda kaji.cetak rompak berbela h bahagi bercam pur aduk menga mbil alih - Nyata kan jenisjenis ayat (peny ata.merah jambu jambu merah . (T5) mengun di .B IL NEGE RI/ DAER AH/ ZON/ SEKO LAH PILIH AN DLL.

gugur Tukar kepad a ayat bersu sunan songs ang Kemukakan peribahasa yang sesuai dengan ayat (a) Dua peristiwa yang berkaitan dengan persoalan ketabahan watak utama dalam satu novel. (a) Dua latar tempat serta peristiwa yang dikaitkan dengan latar tempat tersebut dalam sebuah novel. . Pulau Pinan g Kelebihan makan bersamasama dengan keluarga dan halangan untuk mengama lkannya. Isi tempat kosong dengan peribahasa yang sesuai. Selan gor DE Sebabsebab berlakuny a pencemar an air dan usahausaha untuk mengatas i masalah pencemar an air. 1 1. Cerpen Ibu dan Ceper (T4) Mera h Silu (T4) Sajak Di bawa h langit yang sama (T5) menggu lai menumi s menggo reng menyia ng memoto ng mencan tas . (b) Latar masyarakat dalam dua novel. (a) Huraikan du asituasi yang menunjukka n hubungan kekeluargaa n yang erat dalam sebuah novel. Tukar kan cakap pinda h kepad a cakap ajuk. Cerpen Hutan Rimba (T5) Pelay aran yang penu h peristi wa (T4) Sajak Di bawa h langit yang sama (T5) 1 0. Cerpen Pahlaw an Buntung (T5) Pelay aran yang penu h peristi wa (T4) Sajak Meng intai ruang insaf (T4) Bina dua ayat: . tuperistiwa yang memaparka n nilai bertanggung jawab dalam dua novel. Nyatakan peribahasa lain yang sama maknanya dengan peribahasa yang diberikan.B IL NEGE RI/ DAER AH/ ZON/ SEKO LAH PILIH AN DLL.lukisan pelukisa n Tukar kan ayat songs ang kepad a ayat susun an biasa. RUMUSA N PROSA MODEN 2(b) PRO SA KLAS IK 2(c) PUIS I 2(d) TB 3(a) TB 3 (b) TB 3(e) NOVEL 4(a) & (b) membai k pulih 9.hangat genting . Kelant an Faktorfaktor pencemar an air dan kesankesan pencemar an air kepada manusia.lukis melukis melukis kan terlukis . (b) Dua teknik plot dalam sebuah novel.

lasak (b) Huraikan satu .badan kepada yang sesuai huraian terhadap Buntung Buana . (T4) . tersebut. sebuah novel.lipat kepada yang sama keberanian y perpaduan (T5) penuh (T5) ganda ayat maksud dan peristi .gamat cakap peribahasa watak utama aan dan .pindah songsa ang terdapat kepentinga wa tangan ng dalam nnya. 1 3.sumpah plot yang seranah terdapat dalam keduadua novel tersebut. melahirkan (b) Satu masyaraka pengajaran t dalam dua berbelanja novel. RUMUSA N PROSA MODEN 2(b) PRO SA KLAS IK 2(c) PUIS I 2(d) TB 3(a) TB 3 (b) TB 3(e) NOVEL 4(a) & (b) 1 2.B IL NEGE RI/ DAER AH/ ZON/ SEKO LAH PILIH AN DLL. MRS Peranan Cerpen Hikayat Sajak Bina dua Ayat Nyatakan (a) Tema M kaum Pahlawa Langla Mahsu ayat: pasif peribahasa beserta wanita n ng ri (T4) .mabuk Ayat Nyatakan (a) Huraikan nila g usaha Penangg ran Bangki laut biasa peribahasa i memupuk ungan yang tlah .harga persamaan borong teknik .tahan sebuah novel. secara berhemat.rendah aktif situasi dalam dalam nan negara petikan. Perak Kepentinga Cerpen Merah Sajak Bina dua Cakap Isi tempat (a) Cabarann Idola (T5) Silu Bangki ayat: ajuk kosong cabaran yang pendidikan (T4) tlah . dan (b) Satu langkahperwatakan langkah watak memperka sampingan sakan dalam dua peranan novel. (b) Satu peristiwa yang menggamba rkan nilai kerjasama dalam dua novel. .sidang pindah. 1 4.dasar ayat dengan peristiwa pembangu (T5) (T5) .haus kepada dengan dihadapi oleh kepenggun (T5) . dalam cara-cara sebuah novel. Pahan UsahaCerpen Pelaya Sajak .

sama (b) Satu latar maksud tempat dalam dengan dua novel.(b) Jelaskan ayat yang satu nilai diberikan. Cerpen Pungut Alias Zahara Alias Yap Siew Hong (T5) Cerpen Pungut Alias Zahara Alias Yap Siew Hong (T5) Hikayat Indera Nata (T4) Sajak Adat Sezam an (T4) Tulis dua ayat: .sempit Cakap ajuk kepada cakap pindah. (a) Beberapa peristiwa menarik dalam sebuah novel. ketabahan yang terdapat dalam dua novel. Perlis Puncapunca obesiti dalam kalangan murid dan langkahlangkah mengawaln ya. ANALISIS KEKERAPAN JUDUL KOMSAS SOALAN 2(b) – Cerpen dan Drama JUDUL Cerpen Hutan Rimba (T5) Cerpen Pahlawan Buntung (T5) Cerpen Pungut Alias Zahara Alias Yap Siew Hong (T5) Cerpen Penanggungan (T5) Cerpen Idola (T5) Kekerapan dipilih √√√√ √√√ √√√ √√ √√ CATATAN Telah keluar Jun 2012 .gugur Tukark an ayat kepada ayat songsa ng. dengan ayat. Saraw ak Zon B (Kuchi ng) RUMUSA N PROSA MODEN 2(b) PRO SA KLAS IK 2(c) PUIS I 2(d) TB 3(a) TB 3 (b) TB 3(e) NOVEL 4(a) & (b) Kebaikan bersukan dan caracara memajuka n mutu sukan negara. Nyatakan (a) Huraikan peribahasa tema dalam yang sesuai novel. Melak Langkaha langkah melestarika n tenologi hijau dan kekangan untuk melaksana kannya.bunga .B IL 1 5.celik . Hikayat Indera Nata (T4) Sajak laga Harga melagaka Remaj n a (T4) kabur mengabu rkan diam mendiam kan Tukark an ayat aktif kepada ayat pasif.haus . (b) Cara watak utama menangani satu konflik dalam dua novel. Kemukakan tiga peribahasa yang menggambar kan situasi yang terdapat dalam ayat. NEGE RI/ DAER AH/ ZON/ SEKO LAH PILIH AN DLL. 1 7 . Cerpen Hutan Rimba (T5) Hikayat Langla ng Buana (T5) Sajak Adat Sezam an (T4) Bina dua ayat: menduku ng . 1 6. peribahasa dalam ayat yang diberikan. Kemukakan (a) Tema peribahasa dalam lain yang sebuah novel.

2011 Jun 2012 YANG TELAH KELUAR (TEKS BAHARU) Dua Geliga Hikmat (T5) Hikayat Siak (T5) SOALAN 2(d) – Puisi JUDUL Sajak Adat Sezaman (T4) Sajak Bangkitlah (T5) Sajak Di Bawah Langit yang Sama (T5) Sajak Dirgahayu Bahasaku (T5) Sajak Kecek V (T5) Syair Makna Riak (T4) Sajak Mengintai Ruang Insaf (T4) Sajak Mahsuri (T4) Sajak Harga Remaja (T4) Kekerapan dipilih √√√ √√√ √√√ √√ √√ √ √ √ √ CATATAN Telah keluar Jun 2012 SPM Nov. 2011 Jun 2012 YANG TELAH KELUAR (TEKS BAHARU) Pantun Enam Kerat (T5) Sajak Adat Sezaman (T4) . 2011 Jun 2012 √√ √ YANG TELAH KELUAR (TEKS BAHARU) Drama Cempaka Berdarah (T4) Cerpen Pungut Alias Zahara Alias Yap Siew Hong (T5) SOALAN 2(c) – Prosa Klasik JUDUL Merah Silu (T4) Hikayat Indera Nata (T4) Pelayaran yang penuh peristiwa (T4) Hikayat Langlang Buana (T5) Hikayat Khoja Maimun (T5) Opu Daeng Menambun (T5) Kekerapan dipilih √√√√√ √√√√ √√√√ √√ √ √ CATATAN SPM Nov.Cerpen Ibu dan Ceper (T4) Cerpen Mellisa (T4) SPM Nov.

Huraikan dua latar tempat beserta peristiwa 4(b) – 8 markah Huraikan latar masyarakat dalam dua buah novel SELANGOR Satu latar masyarakat dalam dua buah novel Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari huraikan satu persamaan teknik plot yang terdapat dalam kedua-dua novel tersebut Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari.SOALAN 4 (a) & (b) – Novel ASPEK KAJIAN SASTERA Latar tempat Latar masyarakat Nilai tanggunjawab – peristiwa Nilai kasih sayang – peristiwa Tema Peristiwa menarik Pengajaran Watak utama – konflik Teknik plot Peleraian cerita Kesesuaian judul dengan kandungan Nilai kemanusiaan – umum Persoalan – ketabahan watak utama Nilai kerjasama – peristiwa Nilai keberanian Watak sampingan – perwatakan Watak utama – cabaran Nilai ketabahan Kekerapan dipilih √√√√ √√√ √√√ √√√ √√√ √√ √√ √√ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ CATATAN Jun 2012 Jun 2012 Nov. jelaskan tiga nilai kemanusiaan daripada novel tersebut. 2011 ANALISIS SOALAN NOVEL 4(a) – 7 markah Dua peristiwa yang dapat dikaitkan dengan ketabahan watak dalam menghadapi dugaan TERENGGANU Huraikan dua nilai tanggungjawab dalam novel PAHANG Berdasarkan sebuah novel yang telah anda pelajari. Dua teknik plot dalam sebuah novel . huraikan nilai keberanian yang terdapat dalam novel tersebut. NEGERI KELANTAN JOHOR Huraikan dua latar tempat bagi sebuah novel yang telah anda pelajari. 2011 Nov.

huraikan beberapaperistiwa menarik yang terdapat dalam novel tersebut. Huraikan satu perwatakan watak sampingan Berdasarkan dua buah novel yang telah anda pelajari. Berdasarkan sebuah novel. satulatar tempat Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari. satupengajaran pengajaran Berdasarkan dua buah novel. Buktikan Berdasarkan sebuah novel yang telah anda pelajari. huraikan temayang terdapat dalam novel tersebut. huraikan satu latar masyarakat . huraikanlatar masyarakat Teknik penceritaan dalam dua buah novel Berdasarkan dua buah novel. huraikan satuperistiwa yang memaparkan nilai bertanggungjawab dalam setiap novel PULAU PINANG MRSM Dua konflik yang dihadapi olehwatak utama dan cara watak menyelesaikannya Dua contoh situasi yang menunjukkan hubungan kekeluargaan yang erat Jelaskan tema beserta huraian peristiwa Latar tempat yang terdapat dalam sebuah novel menjadikan cerita lebih realistik. huraikan cara watak utama menangani satu konflikyang dihadapi dalam setiap novel Berdasarkan dua buah novel huraikan peristiwa yang memaparkan kasih sayang Berdasarkan dua buah novel huraikan peristiwa mnunjukkan nilai kerjasama dalam novel: Berdasarkan dua buah novel.NEGERI SEMBILAN MELAKA PERAK KEDAH PERLIS SARAWAK Kuching YIK Kesesuaian pemilihan judulsesebuah novel dapat dikaitkan dengan isi kandungan novel tersebut. huraikan tiga latar masyarakat Jelaskan satu nilai ketabahanyang terdapat dalam dua buah novel yang telah anda kaji. Cabaran yang dihadapi oleh watak utama Peleraian cerita (plot) Huraikan tema sebuah novel Berdasarkan sebuah novel yang telah anda pelajari. Nyatakan tiga latar tempat dan kaitkan dengan peristiwa penting yang terdapat dalam novel yang anda kaji. Dua peristiwa yang menggambarkannilai kasih sayang Dua latar masyarakat yang mendatangkan keinsafan Pilih dua peristiwa menarik dan nyatakan sebab peristiwa itu menarik perhatian anda LABUAN Skor BH Times SBP Berdasarkan sebuah novel. Berdasarkan dua buah novel.