You are on page 1of 5

http://www.scribd.

com/doc/48789878/JENIS-BATERI-UJIAN Posted by Sam Lu at 02/14/2011

JENIS BATERI UJIAN Bidang Kemahiran Menilai Pencapaian Kemahiran Asas – menggunakan Skala Kadar Skala kadar boleh juga digunakan oleh guru Pendidikan Jasmani untuk menilai pembelajaran kemahiran murid-murid. Walaupun penggunaan peralatan skala kadar ini mempunyai kelemahannya, iaitu ciri subjektifnya, ini boleh diperbaiki dengan menetapkan syarat atau criteria bagi setiap kadar (angka) yang digunakan itu CONTOH Ujian Kemahiran Manipulatif Dalam Permainan Kemahiran 1. Melantun bola secara bergerak (dinamik) sntara dua tempat yang ditetapkan 2. Berlari dan menyambut bola dari hadapan. Skala markah 3 - Baik Menunjukkan pergerakan yang berkordinasi, kedudukan badan yang sesuai, gerak kaki yang betul dan mengamalkan butir-butir asas yang telah diajar. 2 - Sederhana Boleh melalukan pergerakan tersebut, masih memerlukan bimbingan untuk membetulkan bimbingan untuk membetulkanaspek-aspek tertentu. 1 - Lemah Tidak dapat menunjukkan kordinasi asas untuk mengawal bola semasa bergerak, Masih memerlukan latihan dan bimbingan.

Contoh 1 Ujian Kemahiran Manipulatif Bil Nama Pelajar Pencapaian Kemahiran Asas Manipulasi Mengolek bola ke arah sasaran Memukul bola ke arah sasaran Melambung Mengelecek bola ke dalam bakul bola zig-zag Catatan 1 Susan Chiew 3 2 3 2 2 Kitty Chu 2 2 3 3 3 Lu Shan Shan 3 3 3 2 Contoh Borang Mencatat Pencapaian manipulasi Alatan Contoh 2 Ujian Kemahiran Manipulatif – Menggunakan Senarai Semak. Penggunaan senarai semak adalah satu cara yang mudah bagi guru yang ingin menilai pencapaian murid-muridnya dalam bidang psikomotor mahupun dalam bidang perkembangan afektif. . Berikut adalah contoh format senarai semak yang dicadangkan di bawah kurikulum baru Sekolah Rendah.

Kosongkan petak jika murid itu masih belum mencapai kemahiran itu pada tarikh ujian dijalankan. Tandakan ( ) sekiranya murid tersebut dapat mencapai (boleh menggunakan ) kemahiran itu. Markah yang lebih akan diberi kepada aspek yang diutamakan dalam penilaian kemahiran tersebut. 3. Isikan tarikh ujian atau pemerhatian dibuat. Senarai Semak yang boleh digunakan sebagai rekod prestasi Contoh 3 Menilai kemahiran dalam permainan kanak-kanak Berikut adalah satu contoh penilaian kemahiran psikomotor yang menggunakan skala kadar. Dalam contoh ini fasa-fasa kemahiran itu disusun secara berterusan.Bil Nama Pelajar Pencapaian Kemahiran Asas Manipulasi Mengolek bola ke arah sasaran Memukul bola ke arah sasaran Melambung Mengelecek bola ke dalam bakul bola zig-zag Catatan 1 Susan Chiew 2 Kitty Chu 3 Lu Shan Shan Panduan : 1. . 2.

Hayunan tangan ke depan dibuat secara lurus dan pada masa yang sesuai. berada dalam kedudukan yang selesa dan stabil.Boleh mengolekkan bola ke arah sasaran pada jarak 3 meter 2 .Tidak boleh menggolekkan bola kea rah sasaran pada jarak 3 meter 1 .Bil Nama Pelajar Menggolek bola Catatan guru Jumlah a b c d markah 1 Susan Chiew 2 Kitty Chu 3 Lu Shan Shan Contoh borang untuk Menilai Kemahiran Manipulatif Arahan: Beri markah yang ditetapkan jika murid dapat melalukannya. Fasa b: Golekan bola dilakukan. Fasa a: Lakuan sedia.Berjaya menggolekkan bola kea rah sasaran pada jarak 5 meter . merendahkan badan dan letakkan bola dengan kedua-dua belah tangan ke atas lantai dan bersedia untuk mengolek. Fasa c: badan dalam keadaan seimbang. Fasa d: Ikut lajak dan balik ke kedudukan asal. disokong oleh kaki yang terbuka. Skala Kadar 0 .

Berjaya menggolekkan bola kea rah sasaran pada jarak 6 meter Skor 10-12 8-9 5-7 0-4 Keputusan Cemerlang Baik Sederhana Lemah .3 .