You are on page 1of 49

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

TAJUK KURSUS : KO-KURIKULUM KOD KURSUS : HBEF2703 SEMESTER : JANUARI 2012

TUGASAN INDIVIDU

NO. MATRIKULASI

: 710917025717001

NO. KAD PENGENALAN : 710917025717 NO. TELEFON E-MEL : 0198803221 : mohd_tajuddin@oum.edu.my

PUSAT PEMBELAJARAN : SANDAKAN LEARNING CENTRE

1

KANDUNGAN

MUKA SURAT

1.0 Bahagian Satu : Perancangan 1.1 Pendahuluan 1.2 Perancangan Aktiviti 1.3 Lampiran 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 Lampiran A : Minit Pentadbitan Lampiran B : Minit MSSK 2012 Bil 1 Lampiran C : Minit MSSK 2012 Bil 2 Lampiran D : Kertas Kerja 5-9 10-14 15-18 19-26 3 3-5

2.0 Bahagian Dua : Pelaksanaan 2.1 Pengelolaan Aktiviti 2.2 Laporan Aktiviti 3.0 Bahagian Tiga : Refleksi 3.1 Kekuatan 3.2 Kelemahan 3.3 Cadangan Penambahbaikan 4.0 Bahagian Empat : Bahan Bukti 4.1 Borang Pemarkahan 4.2 Gambar-Gambar Sepanjang Aktiviti 38-42 42-49 35 36 36-37 27-30 30-34

2

Bahagian Satu Perancangan Aktiviti

1.1 Pendahuluan Aktiviti kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah, dan setiap murid harus melibatkan diri dalam aktiviti tersebut. Aktiviti seperti ini boleh dijalankan sama ada dalam bilik darjah dan juga di luar bilik darjah berdasarkan kepada kesesuaian sesuatu aktiviti yang telah dirancangkan. Pengalaman adalah sesuatu yang amat menarik dalam setiap kehidupan manusia. Pengalaman akan memperlihatkan kematangan seseorang insan tersebut. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran tidak semua pengalaman akan dapat semasa proses pengajaran dan pembelajar dalam bilik darjah tetapi pengalaman akan lebih berkesan semasa diluar bilik darjah kerana iainya lebih kepada alam realiti dan prektikal hal ini dikenali dalam laras pendidikan sebagai kokurikulum. Aktiviti kokurikulum akan dapat menyediakan pelbagai pengetahuan dan pengalaman untuk perkembangan mental, minat, bakat, jasmani, rohani dan pembentukan nilai-nilai estetika serta sosial yang positif. Sejajar dengan itu, Sekolah Kebangsaan Kenang-Kenangan telah mengorak langkah setapak lagi dengan menganjurkan majlis sukan tahunan peringkat Sekolah Kebangsaan Kenang-Kenangan 2012. Dimana pada waktu ini, pelajar dapat menzahirkan kebolehan dan bakat mereka sebagai wakil sekolah yang terpilih. Disamping dapat membentuk disiplin pelajar ia juga dapat merapatkan lagi hubungan silaturrahim sesama murid, guru dan masyarakat.

1.2 Perancangan Aktiviti Sekolah Kebangsaan Kenang-Kenangan akan menganjurkan Majlis sukan sekoleh peringkat sekolah Kebangsaan Kenang-Kenangan tahun 2012 yang akan dikenali sebagai
3

MSS SKKK 2012. Aktiviti Kokurikulum ini diadakan antara lain adalah bertujuan untuk mencungkit bakat murid sekolah untuk menjadi wakil sekolah dalam acara sukan diperingkat bahagian kelak. Namum begitu tujuan utama aktiviti ini diadakan adalah untuk melaksanakan dasar peraturan-peraturan pendidikan sekolah 1956 mengenai perlaksanaan program kokurikulum dan sukan di peringkat sekolah. Perincian perancangan terhadap aktiviti ini adalah seperti berikut. Aktiviti ini adalah sebanarnya hasil daripada cetusan hasrat guru besar sekolah kebangsaan Kenang-kenangan En. Paulus Yapas terhadap kepentingan dasar peraturanperaturan pendidikan sekolah 1956 mengenai pelaksanaan program kokurilulum dan sukan dijalankan diperingkat Sk. Kenang-Kenangan dalam ucapan beliau semasa mesyuarat pentadbiran Sk. Kenang-kenangan kali Ke-2 pada 13 Feb 2012. Hasrat tersebut telah diterima baik oleh Guru Penolong Kanan Kokurikulum dinama beliaulah yang akan bertanggungjawap dalam merealisasikan hasrat tersebut. Pada 27 Mac 2012 satu mesyuarat khas untuk membincangkan perkara tersebut telah diadakan. Dalam mesyuarat tersebut perkara-perkara asas dan penting telah dibincang dan ditetukan antara lainnya adalah berkaitan pembentukan Ahli Jawatankuasa Pelaksaan Majlis, pembahagian pembimbing rumah sukan, penetapan tarikh acara majlis dan acara-acara yang akan dipertandingkan kelak. Selain daripada itu tugasan membuat kertas kerja cadangan bagi mendapatkan kelulusan daripada pihak sekolah telah diamanahkan kepada En. Mohamed Tajuddin Shariff (Lampiaran 1). Penerangan secara terperinci adalah sepertimana Lampiran A iaitu laporan minit mesyuarat pentadbiran sekolah kebangsaan kenangkenangan kali ke-3/2012. Setelah selesai mendapat persetujuan daripada Guru Besar Sk. Kenang-kenangan satu mesyuarat susulan telah diadakan pada 17 April 2012. Dalam mesyuarat tersebut perkara yang dibincangkan adalah berkaitan dengan pembahagian ahli sukan mengikut rumah sukan iaitu rumah Biru, Hijau, Kuning dan Merah masing-masing 10 orang ahli sahaja memandangkan Sekolah Kebangsaan Kenang-Kenangan adalah sebuah sekolah jenis sekolah kurang murid (SKM). Selain daripada perkara tersebut tugasan persiapan acara tersebut juga telah dibincang dan diberikan tugasan kepada setiap guru untuk
4

mengambil tindakan dengan segera antaranya adalah persiapan padang iaitu memotong rumput dan membuat garisan larian dan tempat acara melontar peluru, penyediaan hadiah bagi setiap acara, membuat banner dan perhiasan padang, menyediakan peralatan siaraya semasa majlis. Hal tersebut juga boleh merejuk kepada Lampiran B iaitu laporan minit mesyuarat jawatankuasa Majlis Sukan Sekolah Peringkat Sekolah Kebangsaan KenangKenangan 2012 kali pertama. Pada 21 Jub 2012, mesyuarat terakhir telah diadakan bertujuan untuk memantau perkembangan tugasan-tugasan dan persiapan-persiapan sebelum dan semasa acara tersebut diadakan kelak. Berdasarkan kepada pembentangan jawatankuasa pelaksana majlis boleh dianggap 90% persiapan telah selesai di buat oleh jawatankuasa mengikut pembahagian tugas yang telah di beri semasa mesyuarat yang lepas. Perkara yang berbangkit semsa mesyuarat kali ini adalah berkaitan surat-surat jemputan dan tugas ahli jawatankuasa semasa majlis tersebut berlangsung. Perkara ini secara terperincinya telah dilampirkan dalam Lampiran C, Mesyuarat jawatankuasa majlis sukan sekolah peringkat sekolah kebangsaan kenang-kenangan 2012 kali ke-2.

5

Lampiran A MINIT MESYUARAT PENTADBIRAN SK. KENANG-KENANGAN KALI KE 03 / 2012

Tarikh Masa Tempat

: 27 Mac 2012 : 02.30 petang : Bilik Pusat Sumber Sk. Kenang-kenangan

Kehadiran

:- Guru Penolong Kanan Kurikulum

En. Mairin Bin Gosman

En. Ag. Nordin Bin Ajamain - Guru Penolong Kanan Ko-Kurikulum En. Juklee Bin Banoh En. Mohd Tajuddin Bin Syariff En. Mohd Fajrul Iman Bin Md Tahir En. Zahari Bin Awang Masrin Cik. Aina Hartini Binti Mohd Khir Puan Herma Wati Binti Mohamad Amin Cik Erni Binti Murdan Cik Norhida Binti Awang En. Azman Bin Ghani En. Muhammad Nasiruddin Bin Ayub

6

Agenda

Minit

1.

Ucapan Penolong Kanan Kokurikulum 1.1. Guru PK Kokurikulum sebagai pengerusi mesyuarat menyampaikan kata-kata alu-aluannya dengan mengucapkan ribuan terimakasih kepada semua guruguru yang hadir dalam mensyuarat pada kali ini. 1.2. Sebarang Masalah yang berkaitan dengan sekolah silah majukan

permasalahan tersebut kepada pihak atasan mengikut bidang kuasa mereka bertujuan untuk tindakan susulan.

2.

Pengesahan Minit Mesyuarat Yang Lalu. Semua ahli mesyuarat bersetuju bahawa minit mesyuarat yang lalu Bil.02/2012 bertarikh 13 Feb 2012 disahkan setelah membuat semakan. Pencadang : En. Ag. Nordin Bin Ajamain. Penyokong : En. Juklee Bin Banoh

3.

Perkara-Perkara Berbangkit. Tiada perkara yang dibangkitkan.

4.

Majlis Sukan Sekolah Peringkat Sekolah Kebangsaan Kenang-Kenangan 2012 ( MSS SKKK 2012 ) 4.1 Perancangan Majlis Sukan Sekolah Peringkat Sekolah Kebangsaan Kenang-kenangan 2012. 4.2 Tarikh Majlis telah dicadangkan oleh cikgu Mohd Fajrul Iman Md Tahir pada 28 Jun 2012 dan cadangan tersebut telah dipersetujui oleh semua semua guru.

7

4.3

Pembahagian Tugas adalah seperti berikut : Penasihat Pengerusi Naib pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Penyelaras :: EN. AZMAN BIN GHANI : EN. MOHAMMAD NASIRUDDIN BIN AYUB : EN. MUHAMMAD NASIRUDDIN AYUB : PUAN HERMA WATI MOHAMAD AMIN : : EN. MOHAMED TAJUDDIN SHARIFF CIK NORHIDA BINTI AWANG : : : : EN. PAULUS YAPAS EN. AG. NORDIN AJAMAIN MOHD FAJRUL IMAN MD TAHIR EN. MUJIS DAGOK

Program Siaraya Teknikal Protokal Setiausaha Bendahari 4.4

Acara yang dipertandingkan adalah seperti berikut :Lontar Peluru Lelaki / Perempuan Tahap 2 100 meter Lelaki / Perempuan Tahap 2 80 meter Lelaki / Perempuan Tahap 1 200 meter Lelaki / Perempuan Tahap 2 4x100 meter Campuran Tahap 1 4x100 meter Campuarn Tahap 2 4x200 meter Campuran tahap 2
8

-

Acara terbuka orang kampung :- 400 meter Perempuan - 1000 meter Lelaki - 200 meter Veteran

4.5

Pembahagian pengurus rumuh sukan :Rumah Biru : : Rumah Hujau : : Rumah Kuning : : Rumah Merah : : Zahari Bin Awang Masrin Mohamed Tajuddin Bin Shariff Mohd Fajrul Iman Bin Md Tahir Muhammad Nasiruddin Bin Ayub Mairin Bin Gosman Aina Hartini Binti Mohd Khir Azman Bin Ghani Juklee bin Banoh

4.5

Kertas Kerja Cadangan akan disediakan oleh Mohamed Tajuddin Shariff bagi tujuan mendapat kelulusan Guru Besar dan memohon sumbangan Lampiran 1.

Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 4.32 petang dan diakhiri dengan ucapan terimakasih oleh Guru Penolong Kanan Kokurikulum kerana memberi perhatian dan kerjasama.

Minit dicatat oleh Muhammad Nasiruddin Ayub Setiausaha Mesyuarat Pentadbiran SKKK

9

Lampiran B MINIT MESYUARAT MAJLIS SUKAN SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH KEBANGSAAN KENANG-KENANGAN 2012 ( MSS SKKK 2012 ) KALI -1

Tarikh : 17 April 2012 Masa : 09.00 mlm

Tempat : Bilik Pusat Sumber Sk. Kenang-kenangan

Kehadiran : En. Ag. Nordin Bin Ajamain - Guru Penolong Kanan Ko-Kurikulum En. Mairin Bin Gosman En. Juklee Bin Banoh En. Mohd Tajuddin Bin Syariff En. Mohd Fajrul Iman Bin Md Tahir En. Zahari Bin Awang Masrin Cik. Aina Hartini Binti Mohd Khir Puan Herma Wati Binti Mohamad Amin Cik Erni Binti Murdan Cik Norhida Binti Awang Cik Nuraini Binti Abdullah En. Azman Bin Ghani En. Muhammad Nasiruddin Bin Ayub - Guru Penolong Kanan Kurikulum

10

Agenda

Minit

1.

Ucapan Penolong Kanan Kokurikulum 1.1. Guru PK Kokurikulum menyampaikan kata-kata alu-aluannya dengan mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru-guru yang hadir dalam mensyuarat pada kali ini. 1.2. Tahniah kepada semua pihak yang terlibat dalam proses permohonan kelulusan dangan Guru Besar sekolah.

2.

Pembahagian Ahli Rumah Sukan Rumah Hijau :Pembimbing : : Ketua Ahli : : : : : : : : : : Mohd Fajrul Iman Bin Md Tahir Muhammad Nasiruddin Ayub Kadri Mahalil Siti Intanku Jainun Geore Siti Mahani Rasik Nurhazira Saidin Nur Natasha Tajimon Emy Abd Ali Kasnimah Mahalil Mohd Sabri Marudin Siti Zuriani Regnagme Siti Nasyirah Nasir
11

Rumah Kuning :Pembimbing : : Ketua Ahli : : : : : : : : : : Rumah Biru :Pembimbing : : Ketua Ahli : : : : Mohamed Tajuddin Shariff Zahari Bin Awang Masrin Mohd Amirsah Sain Norhaija Lasak Azizul Hamid Omar Aiyar Abbas
12

Mairin Bin Gosman Aina Hartini Bin Mohd Khir Mohd Afizan Asmaran Siti Kuziana Mahalil Andi Asmawati Marudin Siti Jaharah Ahmad Norhaida HAmid Jairul Abd Ali Linah Abdullah Nori Lasak Abdul Wazhar Jonh Jalimah Hamid

: : : : : : Rumah Merah :Pembimbing : : Ketua Ahli : : : : : : : : : :

Zairah Regnagme Norhazira Asmaran Mohd Rizman Rymin Norhazimah Hamid Amirul Ain Abbas Karzila Mahalil

Azman Bin Ghani Juklee Banoh Rafi Rasit Aniza Saidin Mohd Kasrun Mahalil Edika Abd Ali Siti Khuziana Mahalil Nor Natisha Tajimon Mohd Juniah Ahmad Azizul Abd Ali Mohd Ajijulshah Saidin Nurkisyah Lasak

13

3.

Pembahagian Tugas Persiapan Kepada Guru Bagi Majlis Sukan Sekolah Peringkat Sekolah Kebangsaan Kenang-Kenangan 2012 ( MSS SKKK 2012 )

3.1

Persiapan padang dan peralatan sukan ditugaskan kepada Cikgu Azman Bin Ghani dangan Cikgu Juklee Banoh.

3.2

Penyediaan hadiah kepada pemenang dalam setiap acara dan pemasaran ditugaskan kepada Cikgu Nuraini Bte Abdullah bersama Cik Erni Bte Murdan.

3.3

Membuat Banner dan perhiasan padang ditugaskan kepada Cikgu Herma Wati Bte Mohamad Amin dan Muhammad Nasiruddin Ayub.

3.4

Mengurus peralatan siaraya semasa MSS SKKK 2012 ditugaskan kepada Cigu Ag. Nordin Ajmain dengan Ustaz Mohemed Tajuddin Shariff.

Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 10.30 malam dan diakhiri dengan ucapan terimakasih oleh Guru Penolong Kanan Kokurikulum kerana memberi perhatian dan kerjasama.

Minit dicatat oleh Mohamed Tajuddin Shariff Setiausaha

14

Lampiran C MINIT MESYUARAT MAJLIS SUKAN SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH KEBANGSAAN KENANG-KENANGAN 2012 ( MSS SKKK 2012 ) KALI -2

Tarikh Masa Tempat

: 21 Jun 2012 : 09.00 mlm : Bilik Pusat Sumber Sk. Kenang-kenangan

Kehadiran : En. Paulus Yapas - Guru Besar

En. Ag. Nordin Bin Ajamain - Guru Penolong Kanan Ko-Kurikulum En. Mairin Bin Gosman En. Juklee Bin Banoh En. Mohd Tajuddin Bin Syariff En. Mohd Fajrul Iman Bin Md Tahir En. Zahari Bin Awang Masrin Cik. Aina Hartini Binti Mohd Khir Puan Herma Wati Binti Mohamad Amin Cik Erni Binti Murdan Cik Norhida Binti Awang Cik Nuraini Binti Abdullah En. Azman Bin Ghani En. Muhammad Nasiruddin Bin Ayub - Guru Penolong Kanan Kurikulum

15

Agenda

Minit

1.

Ucapan Penolong Kanan Ko-kurikulum

1.1. Guru PK Ko-Kurikulum membuka majlis dengan Ummul Kitab al-Fatihah dan menyampaikan kata-kata alu-aluannya dengan mengucapkan ribuan terimakasih kepada semua guru-guru yang hadir dalam mensyuarat pada kali ini. 1.2. Kepentingan Kokurikulum terhadap proses perkembangan murid serta hubungan dengan proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.

2.

Pemantau Terhadap Tugasan Yang Diberi Pada Mesyuarat Kali Ke-1

2.1 Cikgu Azman memberitahu kapada ahli mesyuarat bahawa pada sudah rumput siap dipotong dan garisan padang telah di buat dengan mengunakan racun rumput disebabkan alat membuat garisan yang menggunakan minyak kotor tidak dapat dipinjam dari Sekolah Kebangsaan Karamuak kerana Sk tersebut sedang mepakai alat tersebut bagi persiapan suka Piala YB Bong Mukhtar. 2.2 Cikgu Nuraini Bte Abdullah menerangkan tentang penyediaan hadiah iaitu piala bagi setiap acara telah ditempah dan akan siap pada 22 Jun 2012. Bagi hamper akan di beli barang dan membungkusnya sendiri pada 24 Jun 2012. 2.3 Cikgu Herma Wati Bte Mohamad Amin memberitahu bahawa banner utk MSS SKKK 2012 telah siap dan fletline akan dibuat sehari sebelum MSS SKKK 2012 berlangsung.

16

2.4 Ustaz Muhamed Tajuddin Shariff memberitahu kepada ahli mesyuarat bahawa peralatan siaraya pada hari MSS SKKK 2012 akan di pinjam dan akan diuruskan sendiri oleh pengawal keselamatan sekolah. 3 Pembahagian Tugas Semasa MSS SKKK 2009 Berlangsung Pengadil Perbarisan

PENGADIL Paulus Bin Yapas – GB Abbas Bin Husain – Pengerusi PIBG Saidin Bin Ghani – Imam Kampung Rasdiah Binti Hamid – Isteri KK Lasak Bin Gaman – Guru al-Quran

ASPEK YANG DINILAI Pakaian Keseragaman Kerjasama Disiplin Kreativiti

Pelepas Ag Nordin bin Ajamain

Lontar peluru Azman Bin Ghani, Juklee bin Banoh, Mairin Bin Gosman

Pencatat masa Ust. Mohamed Tajuddin bin Shariff, Umar Ali bin Abbas, Wahab bin John, dan Roslan bin Sain

Juru kamera Muhammad Nasiruddin bin Ayub

Penjaga garisan Juklee bin Banoh, Zahari bin Awang Masrin, Mujis Dagok, Mohd Fajrul Iman Md Tahir.
17

4.

Peruntukan Masa Rasmi Latihan Sukan MSS SKKK 2009 Peruntukan masa rasmi latihan sukan ada pada jam 0200 petang – 0400 petang bermula pada 23 April 2012 hingga 22 Jun 2012

5.

Surat-surat Jemputan : 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Surat Perlantikan AJKP Surat Jemputan Perasmi Surat Pemasaran Surat Jemputan Pembaca Doa Surat Jemputan Guru Besar Surat Jemputan Tetamu Kehormat Surat Jemputan Ibu Bapa atau Penjaga

Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 11.00 malam dan diakhiri dengan ucapan terimakasih dan tasbih Qifarah dan Surah al-CAsr oleh Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid.

Minit dicatat oleh Mohamed Tajuddin Shariff Setiausaha

18

Lampiran D

SK KENANG-KENANGAN PETI SURAT 08,89300 TONGOD, SABAH

KERTAS KERJA CADANGAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH PERINGKAT SK KENANG-KENANGAN 2012 [ MSS SKKK 2012 ]

TARIKH: 28 JUN 2012

TEMPAT: PADANG SK KENANG-KENANGAN
SEKOLAH KEBANGSAAN KENANG-KENANGAN, TONGOD

19

PENDAHULUAN Sukan merupakan salah satu bentuk aktiviti fizikal yang sangat baik untuk kesihatan tubuh badan. Sukan juga dapat membangunkan masyarakat yang berdisiplin dan berdaya saing. Amalan gaya hidup sihat memberi faedah kepada kecergasan fizikal yang seterusnya memanfaatkan diri, organisasi dan Negara. Kesihatan mental akan lebih stabil di samping tekanan sentiasa dapat dikawal dan lebih motivasi serta berfikiran positif. Secara tidak langsung amalan sukan dan gaya hidup sihat dalam kehidupan mampu melahirkan masyarakat minda kelas pertama. Aktiviti kokurikulum dan sukan adalah pemangkin kepada perpaduan dan pelengkap kepada P&P di bilik darjah. Dasar mengenai perlaksanaan program kokurikulum dan sukan di sekolah bermula melalui penggubalan peraturan-peraturan pendidikan sekolah 1956. Program ini adalah untuk memastikan perlaksanaan dibuat secara cekap bagi mendapatkan penyertaan menyeluruh agar dapat melahirkan pelajar yang seimbang perkembangan jasmani, emosi, rohani dan intelek.

PENGANJUR

Pihak yang diberi tanggungjawab untuk melaksanakan program ini ialah pentadbiran SK Kenang-Kenangan dan guru-guru yang sekaligus merangkap Jawatan Kuasa Penganjur dan AJK. Turut serta membantu adalah Jawatankuasa PIBG sekolah..

OBJEKTIF i. ii. iii. Meningkatkan kecergasan fizikal dan mental Murid. Memperoleh pendedahan tentang kemahiran-kemahiran asas sukan dan permainan. Explorasi kemahiran-kemahiran teknikal dan taktikal sukan.
20

iv. v. vi.

Memantapkan interaksi sosial. Penglibatan pelbagai pihak (Ibu bapa/Sekolah/Masyarakat) di dalam aktiviti sukan.
Mengaplikasikan persekitaran belajar sambil berseronok.

vii. Memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan bersukan dan bergaya
hidup sihat.

viii. Mencungkil bakat murid-murid dalam pertandingan yang diadakan diperingkat
Pejabat Pendidikan Daerah dan Bahagian.

JAWATANKUASA MAJLIS SUKAN SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH KEBANGSAAN KENANG-KENANGAN 2012 [ MSS SKKK 2012 ]

JAWATANKUASA PELAKSANA

Penasihat Pengerusi Naib pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Penyelaras :-

: : : :

EN. PAULUS YAPAS EN. AG. NORDIN AJAMAIN EN. MOHD FAJRUL IMAN MD TAHIR EN. MUJIS DAGOK

Program Siaraya Teknikal

: EN. AZMAN BIN GHANI : EN. MOHAMMAD NASIRUDDIN BIN AYUB : EN. MUHAMMAD NASIRUDDIN AYUB
21

Protokal Setiausaha Bendahari : :

: PUAN HERMA WATI MOHAMAD AMIN EN. MOHAMED TAJUDDIN SHARIFF CIK NORHIDA BINTI AWANG

AHLI JAWATANKUASA KECIL

1.

Pengadil perbarisan Paulus Yapas GB, Abbas bin Hussin Pengerusi PIBG, Lasak bin Gaman, Saidin bin Ghani, Puan Rasdiah bt. Hamid Aspek yang dinilai - Pakaian, Keseragaman, Kerjasama, Disiplin, Kreativiti

2.

Pelepas Ag Nordin bin Ajamain

3.

Lontar peluru Azaman Bin Ghani, Juklee Bin Banoh, Mairin Bin Gosman

4.

Pencatat masa Ust. Mohamed Tajuddin bin Shariff, Umar Ali bin Abbas, Wahab bin John, dan Roslan bin Sain

5.

Juru kamera Ust Muhammad Nasiruddin bin Ayub

6.

Penjaga garisan Juklee bin Banoh, Zahari Bin Awang Masrin, Mujis Dagok, Mohd Fajrul Iman Md Tahir

22

7.

Pengacara Majlis Aina Hartini Bte Mohd Khir Dan Nuraini Bte Abdullah

PELAKSANAAN

Tarikh Hari Masa Tempat

: 28hb Jun 2012 : Khamis : 7.15 pagi – 12.30 tengah hari : Padang SK Kenang-Kenangan, Telupid.

GOLONGAN SASARAN Murid Sk. Kenang-kenangan, Telupid dan penduduk kampung Kenang-Kenangan.

ATURCARA AKTIVITI 2009

28 Jun 2012 (Khamis)
7.00 pagi : Murid-murid berhimpun disekolah

8.00 pagi

: Peserta, Pegawai dan Jemputan mengambil tempat. Perarakan Lintas Hormat. Bacaan Ikrar Kejohanan. Bacaan Doa. Nyanyian lagu – Negaraku, Sabah Tanahairku, Sekolah.
23

Ucapan Perasmian Kejohanan (GB/Pengerusi PIBG) Peserta perarakan keluar padang (Semua rumah) 9.00 pagi : Lontar peluru Tahap 2 (Lelaki Perempuan) (3 X) 100 m (lelaki perempuan) tahap 2 80 m (lelaki perempuan) tahap 1 200 m (lelaki perempuan) tahap 2 Acara terbuka 400m (perempuan) 4 x 100 m (tahap 1) 4 x 100 m (tahap 2) Acara terbuka 1000 m (lelaki terbuka) 4 x 200 m (tahap 2) Acara terbuka lelaki veteran 200 m. 11.30 pagi 12.30 tgh hari : : Majlis penutupan dan penyampaian hadiah Majlis bersurai

24

ANGGARAN PERBELANJAAN

BIL PERKARA 1. 2. Jamuan Ringan Murid dan Guru Hadiah Pertandingan

ANGGARAN RM 2.00 x 50 RM 3.50 x 60 (medal) RM 20.00 x 2 RM 30.00 x 2 RM 15.00 x 3 RM 7.00 x 3 RM 5.00 x 3 (piala) (hamper) (hamper) (hamper) (hamper)

JUMLAH RM100.00 RM210.00 RM 40.00 RM 60.00 RM 45.00 RM 21.00 RM 15.00 RM100.00

3.

Pengurusan padang Racun Minyak

RM 100.00

4. 5. 6.

Keceriaan (banner, bendera dll) Buku program Rencam (lain-lain)

RM 60.00 RM 0.50 x 30 (naskah) RM 100.00

RM 60.00 RM 15.00 RM100.00

JUMLAH BESAR RM766.00

25

PENUTUP / RUMUSAN

Program ini diharapkan dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan disamping dapat mencungkil bakat murid dalam arena sukan. Selain itu, program ini juga dapat mengaplikasikan konsep gaya hidup sihat dalam kehidupan seharian mereka.

Disediakan oleh,

Disemak oleh,

………………………………….

…………………………………. (EN. AG. NORDIN AJAMAIN) GPK KOKURIKULUM SK. KENANG-KENANGAN

(EN. MOHAMED TAJUDDIN SHARIFF)
Setiausaha
MSS SKKK 2012

Disahkan oleh,

……………………………… ( EN. PAULUS YAPAS) GURU BESAR SK KENANG-KENANGAN

26

BAHAGIAN DUA PENGELOLAAN DAN LAPORAN AKTIVITI

2.1 Pengelolaan Aktiviti

Persiapan telah diatur dengan baik mengikut perancangan dan persetujuan semua jawatankuasa pelaksanaan majlis. Pada jam 7.00 pagi murid-murid mula berhimpun di perkarangan Sk. Kenang-kenangan bagi membuat persedia untuk acara perbarisan. Murid-murid berhimpun mengikut rumah sukan masing-masiang dan dibantu oleh guru pembimbing pasukan. Pada jam 7.30 pagi,para ibu-bapa dan penduduk kampung mula ansur-ansur tiba di padang Sk. Kenang-kenangan untuk mengambil bahagian dan memberi sokongan moral kepada anak-anak mereka ibarat cendawan tumbuh selepas hujan. Pada jam 8.00 pagi hampir semua jemputan telah tiba dan tetamu kehormat telahpun mengambil tempat mereka masing-masing sepertimana yang telah diatur oleh jawatankuasa pelaksana majlis bagi menyempurnakan acara perbarisan. Acara perbarisan dimulai dengan pasukan merah yang diketuai oleh adik Siti Khuziana binti Mahalil dengan membawa teman rama-rama yang melambangkan kelembutan dan perdamaian. Pembarisan tersebut diikuti oleh pasakan hijau dengan teman ular yang melambangkan keberanian. Pasukan tersebut telah dipimpin oleh adik Siti Intanku Jainun binti Gorge dan dua bendera hijau yang menjadi warna teman bagi pasukan tersebut. Pasukan ketiga diketuai oleh adik Norhaija binti Lasak dengan tema katun doremon dan warna biru. Adik Norhaija binti Lasak, beliau juga merupa seorang pelajar contoh kerana beliau telah mengharumkan nama baik kepada sekolah dan PPD telupid kerana mewakili bahagian dalam acara Tilawah al-Quran kategori perempuan peringkat sekolah rendah. Dalam acara ini juga beliau telah menyandang sebagai olahragawati MSS SKKK 2012. Pasukan terakhir telah mambawa tema lebah iaitu kuning
27

dan hitam yang melambangkan keceriaan dan ketegasan. Pasukan tersebut telah diketuai oleh adik kuziana binti Mahalil. Setiap pasukan telah membuat lintasan hormat dihadapan pengadil yang akan menilai dalam pelbagai aspek iaitu kreativiti, disiplin, kerjasama, pakaian dan keseragaman. Setelah membuat lintasan hormat setiap rumah sukan membuat pembarisan mengikut kontigen masing-masing dan bendera kejohanan telah pun dinaikan. Seterusnya adalah acara membaca ikrar kejohanan yang dipimpin oleh adik Omar Aiyar bin Abbas beliau juga adalah seorang pelajar contoh dan pernah mengharumkan nama sekolah diperingkat daerah kerana menjadi johan dalam acara tilawah al-Quran lelaki peringkat sekolah rendah. Majlis diteruskan lagi dengan bacaan doa yang dipimpin oleh ustaz Mohameh Tajuddin bin Shariff dan diteruskan dengan nyanyian lagu kebangsaan ( negaraku, sabah tanah air ku dan lagu Sk. Kenang-Kenangan ). Setelah selesai nyanyian tersebut peserta perbarisan keluar baris dan masuk ke rumah pasukan masing-masing bagi meneruskan acara sukan yang telah diaturkan oleh penganjur. Pada jam 9.00 pagi acara dimulakan dengan acara melontar peluru tahap dua lelaki dan perempuan. Setiap pasukan telah menghantar wakil masing-masing dan acara tersebut dipertandingkan dengan dimulakan dengan acara saringan terlebih dahulu. Setiap wakil pasukan akan membuat lontaran sebanyak 3 kali bagi setiap seorang dan lontaran yang paling jauh akan diambil kira sebagai keputusan lontaran peserta tersebut. Dalam acara ini, bagi acara kategori lelaki telah dimenangi oleh pasukan rumah biru iaitu sejauh 7.2 meter yang dibuat oleh adik Amirsah Bin Sain pelajar tahun 6. Kategori perempuan pula telah dimenangi oleh iaitu sejauh 6.42 meter dan masing-masing membawa markah terkumpul sebanyak 3 markah bagi setiap pasukan. Setelah selesai acara lontar peluru, acara kedua yang dipertandingkan adalah acara larian 100 meter tahap dua kategori lelaki dan wanita. Acara ketiga adalah acara larian 80 meter kategori lelaki dan perempuan tahap satu. Acara diteruskan lagi dengan acara larian 200 meter kategori lelaki dan perempuan tahap dua. Setelah selesai ketiga-tiga acara
28

tersebut wakil kontigen diberi masa untuk berehat, sebagai acara saringan sementara waktu menunggu murid-murid berehat acara larian 400 meter terbuka kategori wanita dipertandingkan. Sambutan acara ini sangat memberangsangkan sehingga jawatankuasa pelaksa terpaksa mengambil langkah dengan membuat pelepasan secara serentak dan bagi sesiapa yang kegarisan penamat orang yang pertama, kedua dan ketiga adalah sebagai pemenang. Acara seterunya disambung lagi dengan larian 4x100 meter kategori campuran tahap satu dan dua. Kemudianya adalah acara terbuka kategori 1000 meter lelaki dan diikuti dengan acara larian 4x100 meter kategori campuran tahap dua. Acara sukan pada diakhiri dengan acara yang dinanti-nantikan iaitu acara larian terbuka 200 meter veteran. Acara ini juga mendapat sambutan yang amat memberangsangkan. Sepanjang acara berlangsung ucapan syukur ingin dirakamkan kerana tiada sebarang kecederaan berlaku semasa acara sukan berlangsung. Pada jam 12.00 tengah setelah selesai semua acara dipertandingkan. Majlis perasmian penutupan Majlis sukan sekolah peringkat Sk. Kenang-kenangan dimulakan dengan ucapan alu-aluan pengacara majlis Cik Aina Hartini Binti Mohd Khir dan sekali lagi beliau menjemput Ustaz Mohamed Tajuddin Bin Shariff untuk memimpin bacaan doa bagi memberkati acara perasmian tersebut. Setelah selesai perkara tersebut, majlis dengan segala hormatnya menjumput tuan pengerusi jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung [ JKKK], En. Abbas Hussin bagi menyampaikan ucapannya dan seterusnya merasmikan acara penutupan MSS SKKK 2012 pada kali ini. Tuan pengerusi JKKK dalam ucapan beliau, beliau telah menyentuh beberapa perkara antara lain adalah ucapan terimakasih kapada pihak penganjur khususnya pentadbiran sekolah kerana menganjurkan acara tersebut sekali gus dapat mengeratkan lagi hubungan silatul rahim antara penduduk kampung dengan pihak sekolah. Dalam ucapan beliau juga, beliau mengigatkan para hadirin tentang kepentingan bersukan dalam kehidupan harian. Beliau menyarankan supaya masing-masing mengamalkan gaya hidup sihat dengan bersukan.

29

Setelah selesai ucapan perasmian tersebut, majlis diteruskan dengan acara penyampaian hadiah kepada pemenang-pemenang dalan setiap kategori acara yang dipertandingankan. Acara terakhir bagi majlis ini adalah penyampai hadiah kepada olahragawan dan olahragawati bagi MSS SKKK 2012. Pada jam 0100 petang hadirin mula bersurai dan kontegen sukan MSS SKKK 2012 berhimpun di kantin sekolah untuk mendapat makanan. Majlis bersurai sepenuhnya pada jam 0130 petang. Sekian terimakasih.

2.2 Laporan Aktiviti

Lafaz al-Hamdulillah dan syukur ingin di rakam disini kerana akhirnya Majlis Sukan Sekolah Peringkat Sk. Kenang-kenangan 2012 dapat dilaksanakan dengan jayanya dan juga mencapai matlamat yang digariskan. Ucapan tahniah dan syabas khususnya kepada penganjur dan kepada semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung dan tidak langsung. Laporan aktiviti MSS SKKK ’09 adalah seperti berikut. Acara yang dipertandikan adalah seperti berikut : 1. Perbarisan 2. Lontar Peluru Kategori lelaki / perempuan tahap 2 3. Larian 100 meter Ketegori Lelaki / Perempuan Tahap 2 4. Larian 80 meter Kategori Lelaki / Perempuan Tahap 1 5. Larian 200 meter Kategori Lelaki / Perempuan Tahap 2 6. Larian 4x100 meter Kategori Campuran Tahap 1 7. Larian 4x100 meter Kategori Campuarn Tahap 2
30

8. Larian 4x200 meter Kategori Campuran tahap 2 9. Larian Acara terbuka orang kampung :- 400 meter Perempuan - 1000 meter Lelaki - 200 meter Veteran Keputusan Pertandingan Acara Padang ACARA KEPUTUSAN 1. Amirsah Bin Sain Lontar Peluru [ L ] 2. Rafi Bin Rasit 3. Kadri Bin Mahalil 1. Siti Intanku Jainun Binti Gorge Lontar Peluri [ P ] 2. Siti Mahani Binti Rasik 3. Norhaija Binti Lasak 1. Amirsah Bin Sain 100 m. Thp. 2 [ L ] 2. Omar Aiyar Bin Abbas 3. Rafi Bin Rasir 1. Norhaija Binti Lasak 100 m. Thp. 2 [ P ] 2. Siti Intanku Jainun Binti Gorge 3. Siti Khuziana Binti Mahalil RUMAH SUKAN Biru Merah Hijau Hijau Hijau Biru Biru Biru Merah Biru Hijau Merah

31

1. Azizul Bin Abd. Ali 80 m. Thp. 1 [ L ] 2. Amirul Ain Bin Abbas 3. Mohamed Ajijulshah Bin Saidin 1. Nor Natisha Binti Tajimon 80 m. Thp. 1 [ P ] 2. Nori Binti Lasak 3. Kasnimah Binti Mahalil 1. Amirsah Bin Sain 200 m. Thp. 2 [ L ] 2. Omar Aiyar Bin Abbas 3. Jairul Bin Abd. Ali 1. Norhaija Binti Lasak 200 m. Thp. 2 [ P ] 2. Aniza Binti Saidin 3. Kuziana Binti Mahalil

Merah Kuning Merah Merah Kuning Hijau Biru Biru Kuning Biru Merah Kuning Hijau

4x100 m. Thp.1 [ L ]

Biru Kuning Hijau

4x100 m. Thp. 1 [ P ]

Biru Merah

32

Hijau 4x200 Thp.2 [Campuran] Merah Biru

Markah Keseluruhan Rumah Sukan Kuning Merah Biru Hijau Jumlah Markah 7 Markah 16 Markah 25 Markah 19 Markah

Anugerah Olahragawan/ Olahragawati Jenis Anugerah Olahragawan Olahragawati Nama Amirsah Bin Sain Norhaija Binti Lasak

33

Keputusan Acara Perbarisan Rumah Sukan Kuning Merah Biru Hijau Disiplin 100 m 80 76 64 50 Keseragaman Kreativiti 100 m 85 74 50 45 100 m 90 85 60 63 Kerjasama Pakaian 100 m 70 90 50 20 100 m 100 90 80 70 Jumlah 500 m 425 415 304 248

34

BAHAGIAN TIGA REFLEKSI

3.1 Kekuatan

1. Majlis ini berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan dan objektif sepertimana yang digariskan 2. Majlis ini Mendapat perhatian dan sokongan terutamanya sokongan moral dari semua pihak. 3. Majlis ini mendapat sambutan yang amat memberangsangkan dan mendapat kerjasama dari semua pihak terutamanya penduduk kampung contohnya bergotong-royong memotong rumput padang Sk. Kenang-Kenangan. 4. Majlis ini jdapat melibat semua murid iaitu 100 % murid hadir pada hari tersebut dan juga semua murid mengambil bahagian dalam acara yang mereka minati. 5. Komitmen kerjasama dan usaha keras daripada pihak kakitangan pentadbiran sekolah Kebangsaan Kenang-kenangan dalam menganjurkan majlis tersebut. 6. Terdapat Dua orang Guru sekolah Kebangsaan Kenang-Kenangan yang berkemahiran dan berpengalaman dalam menganjurkan acara ini. Kedua-dua guru tersebut juga pernah mewakili pihak maktab semasa menjadi pelajar ketika dahulu iaitu Cikgu Ag. Nordin Bin Ajmain Dan Cikgu Azman Bin Ghani. 7. Majlis ini mendapat sumbangan daripada Kelab Guru Sk. Kenang-Kenangan dan juga Persatuan Ibu Bapa-Guru Sk. Kenang-Kenangan ( PIBG )

35

3.2 Kelemahan

1.

Kekuarang

kemudahan

peralatan

sukan

menyebabkan

acara

yang

dipertandingkan adalah terhad. 2. Kekurangan jumlah murid juga mempengaruhi kekurangan acara yang dipertandingan kerana melihat kepada kemampuan dan kekuatan murid dalam pelbagai acara yang dipertandingkan. 3. Terdapat beberapa orang murid yang mempunyai penyakit peribadi yang menghalang mereka daripada terlibat dalam acara tersebut seperti asma, lemah jantung dan lain-lainnya. 4. Terlepas pandang terhadap masalah masyarakat iaitu kekurangan gula menyebabkan tiada minuman disediakan kepada para hadirin. 5. Kekurangan sumbangan yang berbentuk kewangan. 6. Saiz padang yang kecil dan tidak mengikut saiz padang yang betul.

3.3 Cadangan Penambahbaikan

1. Pelbagaikan acara yang dipertandingkan walaupun berbentuk terhad. 2. Perancangan yang lebih teliti mesti dilakukan oleh pihak sekolah supaya segala persiapan dan perjalanan pertandingan dapat berjalan dengan lebih baik. Segala kecacatan yang berlaku semasa hari pertandingan dapat diperbaiki pada masa akan datang.

36

3.

Pihak

sekolah

perlu

mengambil

inisiatif

supaya

kawasan

sekolah

dipertambahkan. Kawasan padang yang berair hendaklah ditimbus dengan tanah supaya kawasan padang sekolah lebih elok lagi dan juga peralatan sukan dipertambahkan.

4. Promosi pertandingan hendakalah diperhebatkan supaya jumlah penyertaan dapat ditambah lagi.

5. Peruntukan masa untuk membuat latihan hendaklah dirancang dengan lebih teliti dan tidak menganggu waktu sesi persekolahan.

37

BAHAGIAN EMPAT BAHAN BUKTI

Borang Pemarkahan Acara Yang dipertandingkan

1. Borang Lontar Peluru
TAHUN : LELAKI/PEREMPUAN BIL NAMA PESERTA R K 1 1 2 3 4 5 6 7 8 TARIKH : 2 3 MASA :
BERDASARKAN TIGA LONTARAN TERBAIK

4

REKOD : 5

6

LONTARAN TERBAIK

TEMPA T

38

2. Borang Keputusan Rasmi Acara Larian

ACARA : 80M

TAHAP : 1

LELAKI

TEMPAT 1 2 3

NAMA

RUMAH

TAHUN

KEPUTUSAN EMAS PERAK GANGSA

MASA

ACARA : 80M

TAHAP : 1

PEREMPUAN

TEMPAT 1 2 3

NAMA

RUMAH

TAHUN

KEPUTUSAN EMAS PERAK GANGSA

MASA

ACARA : 100M

TAHAP : 2

LELAKI

TEMPAT 1 2 3

NAMA

RUMAH

TAHUN

KEPUTUSAN EMAS PERAK GANGSA

MASA

ACARA : 100M

TAHAP : 2

PEREMPUAN

TEMPAT 1 2 3

NAMA

RUMAH

TAHUN

KEPUTUSAN EMAS PERAK GANGSA

MASA

39

ACARA : 200M

TAHAP : 2

LELAKI

TEMPAT 1 2 3

NAMA

RUMAH

TAHUN

KEPUTUSAN EMAS PERAK GANGSA

MASA

ACARA : 200M

TAHAP : 2

PEREMPUAN

TEMPAT 1 2 3

NAMA

RUMAH

TAHUN

KEPUTUSAN EMAS PERAK GANGSA

MASA

ACARA : 4x100M

TAHAP : 1

LELAKI

TEMPAT 1

NAMA

RUMAH

TAHUN

KEPUTUSAN EMAS

MASA

2

PERAK

3

GANGSA

40

ACARA : 4x100M

TAHAP : 1

PEREMPUAN

TEMPAT 1

NAMA

RUMAH

TAHUN

KEPUTUSAN EMAS

MASA

2

PERAK

3

GANGSA

ACARA : 4x100M

TAHAP : 2

LELAKI

TEMPAT 1

NAMA

RUMAH

TAHUN

KEPUTUSAN EMAS

MASA

2

PERAK

3

GANGSA

41

ACARA : 4x100M

TAHAP : 2

PEREMPUAN

TEMPAT 1

NAMA

RUMAH

TAHUN

KEPUTUSAN EMAS

MASA

2

PERAK

3

GANGSA

ACARA : 4x200M

TAHAP : 2

LELAKI/PEREMPUAN

TEMPAT 1

NAMA

RUMAH

TAHUN

KEPUTUSAN EMAS

MASA

2

PERAK

3

GANGSA

42

3. Gambar Sepanjang MSS SKKK 2012

Bacaan Doa Oleh Ustaz Mohamed Tajuddin Shariff

43

SESI LATIHAN SUKAN MSS SKKK 2012

44

PERBARISAN MSS SKKK 2012

45

ACARA MELONTAR PELURU

46

ACARA LARIAN MURID-MURID

47

ACARA TERBUKA

PENYAMPAIAN HADIAH

48

PENYAMPAIAN HADIAH

49