1

ecuatii
MULTIPLE CHOICE
1. --
Se da ecuatia cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2
Ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii este
a. c.
b. d.
2. --
Se da ecuatia cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2
Ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii este
a. c.
b. d.
2
3. --
Se da ecuatia cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2
Ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii este
a. c.
b. d.
4. --
Se da ecuatia cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2
Ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii este
a. c.
b. d.
5. --
Se da ecuatia cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2
Ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii este
a. c.
b. d.
3
6. --
Se da ecuatia diferentiala
Sa se identifice intre ecuatiile cu derivatele partiale de mai jos acea ecuatie care admite ecuatia
de mai sus ca ecuatie a caracteristicilor:
a.
b.
c.
d.
7. --
Ecuatia caracteristicilor asociata unei ecuatii cvasiliniare cu derivate partiale de ordin 2 pe un
domeniu este
. Atunci daca pe D ecuatia de mai sus este de tip
a. hiperbolic c. eliptic
b. parabolic d. nu putem decide tipul ecuatiei
4
8. --
Ecuatia caracteristicilor asociata unei ecuatii cvasiliniare cu derivate partiale de ordin 2 pe un
domeniu este
. Atunci daca pe D ecuatia de mai sus este de tip
a. hiperbolic c. eliptic
b. parabolic d. nu putem decide tipul ecuatiei
9. --
Ecuatia caracteristicilor asociata unei ecuatii cvasiliniare cu derivate partiale de ordin 2 pe un
domeniu este
. Atunci daca pe D ecuatia de mai sus este de tip
a. hiperbolic c. eliptic
b. parabolic d. criteriul nu decide tipul ecuatiei
10. --
Se da o ecuatie cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 pe un domeniu . Ecuatia
caracteristicilor asociata acestei ecuatii este
sinx⋅ y'
2
− 2cosx⋅ y'− sinx = 0
. Atunci aceasta ecuatie cvasiliniara este de tip
a. hiperbolic c. eliptic
b. parabolic d. niciuna din variantele de mai sus
5
11. --
Se da o ecuatie cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 pe . Ecuatia caracteristicilor
asociata acestei ecuatii este
. Atunci aceasta ecuatie cvasiliniara este de tip
a. hiperbolic c. eliptic
b. parabolic d. niciuna din variantele de mai sus
12. --
Se da o ecuatie cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 pe cu ecuatia caracteristicilor
asociata acestei ecuatii
y'
2
− cos x ⋅ y'+ 3 = 0
Atunci aceasta ecuatie cvasiliniara este de tip
a. hiperbolic c. eliptic
b. parabolic d. niciuna din variantele de mai sus
13. --
Se da o ecuatie cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 pe cu ecuatia caracteristicilor
asociata acestei ecuatii
y'
2
− 2cos x ⋅ y'+ 4 = 0
Atunci aceasta ecuatie cvasiliniara este de tip
a. hiperbolic c. eliptic
b. parabolic d. niciuna din variantele de mai sus
6
14. --
Se da o ecuatie cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 pe un domeniu cu ecuatie
a caracteristicilor asociata
. Se rezolva ecuatia caracteristicilor si se gaseste ca , cu
functii reale si distincte in fiecare punct .
Atunci pe D ecuatia de mai sus este de tip
a. hiperbolic c. eliptic
b. parabolic d. niciuna din variantele de mai sus
15. --
Se da o ecuatie cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 pe un domeniu . Ecuatia
caracteristicilor asociata acestei ecuatii este
. Se rezolva ecuatia caracteristicilor si se gaseste ca cu functie reala in
fiecare punct .
Atunci pe D ecuatia de mai sus este de tip
a. hiperbolic c. eliptic
b. parabolic d. niciuna din variantele de mai sus
7
16. --
Se da o ecuatie cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 pe un domeniu . Ecuatia
caracteristicilor asociata acestei ecuatii este
. Se rezolva ecuatia caracteristicilor si se gaseste ca , cu
functii complex conjugate asa ca in fiecare punct , nu
este reala.
Atunci pe D ecuatia de mai sus este de tip
a. hiperbolic c. eliptic
b. parabolic d. niciuna din variantele de mai sus
17. --
Se da o ecuatie cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 cu ecuatia caracteristicilor asociata
acestei ecuatii
. cu .
Sa se identifice mai jos schimbarea de variabile potrivita pentru reducerea la forma canonica a
ecuatiei cu derivate partiale
a. c.
b. d.
8
18. --
Se da ecuatia cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 cu ecuatia caracteristicilor asociata
acestei ecuatii
. cu .
Sa se identifice mai jos schimbarea de variabile potrivita pentru reducerea la forma canonica a
ecuatiei cu derivate partiale
a. c.
b. d.
19. --
Se da o ecuatie cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 cu ecuatia caracteristicilor asociata
acestei ecuatii
. cu .
Sa se identifice mai jos schimbarea de variabile potrivita pentru reducerea la forma canonica a
ecuatiei cu derivate partiale.
a. c.
b. d.
9
20. --
Forma canonica a unei ecuatii cvasiliniare cu derivate partiale de ordin 2 de tip hiperbolic este
a.
b.
c.
d.
21. --
Forma canonica a unei ecuatii cvasiliniare cu derivate partiale de ordin 2 de tip parabolic este
a.
b.
c.
d.
10
22. --
Forma canonica a unei ecuatii cvasiliniare cu derivate partiale de ordin 2 de tip eliptic este
a.
b.
c.
d.
23. --
Forma canonica a unei ecuatii liniare si omogene in raport cu derivatele de ordinul al doilea cu
coeficienti constanti de tip hiperbolic. este
a. c.
b. d.
24. --
Forma canonica a unei ecuatii liniare si omogene in raport cu derivatele de ordinul al doilea cu
coeficienti constanti de tip parabolic. este
a. c.
b. d.
11
25. --
Forma canonica a unei ecuatii liniare si omogene in raport cu derivatele de ordinul al doilea cu
coeficienti constanti de tip eliptic. este
a. c.
b. d.
26. --
Forma canonica a ecuatiei
este
a. c.
b. d.
12
27. --
Forma canonica a ecuatiei
este
a. c.
b. d.
28. --
Forma canonica a ecuatiei
este
a. c.
b. d.
13
29. --
Forma canonica a ecuatiei
este
a. c.
b. d.
30. --
Se considera o ecuatie liniara si omogena de ordinul al doilea cu coeficienti constanti a carei
forma canonica este
Atunci ecuatia este de tip
a. hiperbolic c. eliptic
b. parabolic d. niciuna din variantele de mai sus
31. --
Se considera o ecuatie liniara si omogena de ordinul al doilea cu coeficienti constanti a carei
forma canonica este
Atunci ecuatia este de tip
a. hiperbolic c. eliptic
b. parabolic d. niciuna din variantele de mai sus
14
32. --
Se considera o ecuatie liniara si omogena de ordinul al doilea cu coeficienti constanti a carei
forma canonica este
Atunci ecuatia este de tip
a. hiperbolic c. eliptic
b. parabolic d. niciuna din variantele de mai sus
15
33. --
Forma canonica a unei ecuatii liniare si omogene in raport cu derivatele de ordinul al doilea cu
coeficienti constanti . este
De aici rezulta ca
a.
unde f este functie de clasa .
b.
unde f,g sunt functii de clasa .
c.
unde f este functie de clasa .
d.
unde f,g sunt functii de clasa .
e. Niciuna din variantele de mai sus
16
34. --
Ecuatia
unde c>0 este o constanta , reprezinta
a. ecuatia propagarii caldurii
b. problema Dirichlet pentru disc
c. ecuatia coardei vibrante in absenta fortelor perturbatoare
d. ecuatia neomogena a coardei vibrante
e. Niciuna din variantele de mai sus
35. --
Ecuatia
reprezinta o forma particulara a
a. ecuatiei propagarii caldurii
b. problemei Dirichlet pentru disc
c. ecuatiei coardei vibrante in absenta fortelor perturbatoare
d. ecuatiei neomemogene a coardei vibrante
e. Niciuna din variantele de mai sus
17
36. --
Se considera ecuatia
pentru si .
O conditie de tipul pentru orice reprezinta
a. O conditie la limita c. Niciuna din variantele de mai sus
b. O conditie initiala
37. --
Se considera ecuatia
pentru si .
O conditie de tipul , pentru reprezinta
a. O conditie la limita c. Niciuna din variantele de mai sus
b. O conditie initiala
38. --
Forma canonica a ecuatiei coardei vibrante fara forte perturbatoare este
a. c.
b. d.
18
39. --
Pentru ecuatia coardei vibrante fara forte perturbatoare conditiile
sunt
a. conditii initiale c. conditii necesare
b. conditii la limita d. niciuna din variantele de mai sus
40. --
Consideram ecuatia coardei vibrante fara forte perturbatoare cu conditiile initiale
si conditiile la limita
si incercam sa o rezolvam cu metoda separarii variabilelor. La primul pas cautam o solutie
particulara a ecuatiei initiale de forma
a. c.
b. d.
19
41. --
Consideram urmatoarea ecuatie
(8)
a>0. Aceasta este
a. ecuatia omogena a coardei vibrante c. ecuatia propagarii caldurii
b. ecuatia neomogena a coardei vibrante d. ecuatia lui Laplace
42. --
Consideram urmatoarea ecuatie
(9)
a>0. Aceasta este o ecuatie de tip
a. hiperbolic c. eliptic
b. parabolic d. niciuna din variantele de mai sus.
20
43. --
Consideram ecuatia propagarii caldurii
cu conditia initiala
si conditiile pe frontiera
si incercam sa o rezolvam cu metoda separarii variabilelor. La primul pas cautam o solutie
particulara a ecuatiei initiale de forma
a. c.
b. d.
44. --
Consideram urmatoarea ecuatie
(11)
Aceasta este
a. ecuatia omogena a coardei vibrante c. ecuatia caldurii
b. ecuatia neomogena a coardei vibrante d. ecuatia lui Laplace
21
45. --
Consideram urmatoarea ecuatie
(12)
Aceasta este o ecuatie de tip
a. hiperbolic c. eliptic
b. parabolic d. nicuna din variantele de mai sus
46. --
Pentru rezolvarea problemei Dirichlet pentru disc
a. se trece la coordonate polare dupa care se aplica metoda separarii variabilelor
b. se aplica metoda separarii variabilelor dupa care se trece la coordonate polare
c. se reduce problema Dirichlet la forma canonica utilizandu-se metoda
caracteristicilor
d. niciuna din variantele de mai sus
47.
1. Pentru a aduce la forma canonica urmatoarea ecuatie:
Folosim schimbarea de variabila :
a. ξ=y+x; η =2x c. ξ=y+x; η =x
b. ξ=y-x; η =2x d. ξ=y+x; η =2xy
22
TRUE/FALSE
1. --
Ecuatia caracteristicilor asociata unei ecuatii liniare si omogene in raport cu derivatele de
ordinul al doilea cu coeficienti constanti are forma
unde a,b,c sunt niste numere reale constante.
2. Se da ecuatia cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2
Ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii este
False
False
1
Ecuatii cu derivate partiale
MULTIPLE CHOICE
1. Să se rezolve problema Cauchy pentru ecuaŃia:

2 2
2 2
0
u u
t x
∂ ∂
− =
∂ ∂
cu condiŃiile iniŃiale:

2
0 0
, 0
t t
u
u x
t
= =

= =

a.
( )
2 2
, u x t t x = +
b.
( )
2 2
, u x t t x = −
c. ( ) ( ) ( ) ( )
1
, ,
2
u x t x t x t ϕ ϕ ϕ = − + + ⋅

- funcŃie arbitrară.
d. ( ) ( ) ( ) ( )
1
, ,
2
u x t x t x t ϕ ϕ ϕ = − − + ⋅

- funcŃie arbitrară.
2. DeterminaŃi soluŃia ecuaŃiei:

2 2
2 2
0 0
4 0
0,
t t
u u
t x
u
u x
t
= =
¦∂ ∂
− =
¦
∂ ∂ ¦
´

¦
= =
¦

¹
a. ( ) ( ) ( ) ( )
1
, 2 2 ,
4
u x t x t x t ϕ ϕ ϕ = − + + ⋅

- funcŃie arbitrară.
b.
( ) , u x t xt =
c. ( ) ( )
2 2
, u x t x t ϕ = + ,
( ) ϕ ⋅ - funcŃie arbitrară.
d.
( )
2 2
, u x t t x = +
3. DeterminaŃi forma unei coarde la momentul
2
t
a
π
= dacă mişcarea ei este definită de ecuaŃia:
2 2
2
2 2
u u
a
t x
∂ ∂

∂ ∂
şi de condiŃiile iniŃiale
0 0
sin , 1
t t
u
u x
t
= =

= =

.
a.
( ) , sin cos u x t ax t t = +
b.
( ) , sin cos u x t x t t = +
c. ( ) ,
2
u x t
a
π
=
d. ( )
1
, sin cos
2
u x t x at
a
=
2
4. DeterminaŃi soluŃia ecuaŃiei:

2 2
2 2
0 0
0
,
t t
u u
t x
u
u x x
t
= =
¦∂ ∂
− =
¦
∂ ∂ ¦
´

¦
= = −
¦

¹
a.
( ) ( ) , 1 u x t t x = −
b.
( ) ( ) , 1 u x t x t = −
c.
( ) , u x t tx =
d.
( ) ( ) , 1 u x t x t = −
5. DeterminaŃi soluŃia ecuaŃiei:

2 2
2
2 2
0 0
0
0, cos
t t
u u
a
t x
u
u x
t
= =
¦∂ ∂
− =
¦
∂ ∂ ¦
´

¦
= =
¦

¹
a. ( )
1
, cos sin u x t x at
a
=
b. ( )
1
, sin cos u x t x at
a
=
c. ( )
1
, sin cos u x t x x
a
=
d. ( )
1
, cos sin u x t at x
a
=
6. Să se găsească forma unei coarde la momentul t π = dacă mişcarea sa este definită de ecuaŃia:

2 2
2 2
0 0
0
sin , cos
t t
u u
t x
u
u x x
t
= =
¦∂ ∂
− =
¦
∂ ∂ ¦
´

¦
= =
¦

¹
a. cos u x =
b. sin u x = −
c. cos u x = −
d. sin u x =
3
7. Să se aducă la forma canonică indicând transformările de variabile:
2 2 2
2 2
2 3 2 6 0.
u u u u u
x x y y x y
∂ ∂ ∂ ∂ ∂
+ − + + =
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
a.
2
1
0 , , 3
2
u u
x y x y ξ η
ξ η ξ
∂ ∂
+ = = + = −
∂ ∂ ∂
b.
2
1
0 , , 3
2
u u
x y x y ξ η
ξ η ξ
∂ ∂
− = = + = −
∂ ∂ ∂
c.
2
1
0 , , 3
2
u u
x y x y ξ η
ξ η ξ
∂ ∂
+ = = − = +
∂ ∂ ∂
d.
2
1
0 , , 3
2
u u
x y x y ξ η
ξ η ξ
∂ ∂
− = = + = +
∂ ∂ ∂
8. Să se aducă la forma canonică şi să se indice transformările de variabile efectuate:

2 2 2
2 2
4 5 2 0
u u u u u
x x y y x y
∂ ∂ ∂ ∂ ∂
+ + + + =
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
a.
2 2
2 2
0 , 2 ,
u u u
x y x ξ η
ξ η η
∂ ∂ ∂
+ + = = + = −
∂ ∂ ∂
b.
2 2
2 2
0 , 2 ,
u u u
x y x ξ η
ξ η η
∂ ∂ ∂
+ + = = − =
∂ ∂ ∂
c.
2 2
2 2
0 , 2 ,
u u u
x y x ξ η
ξ η η
∂ ∂ ∂
− + = = − =
∂ ∂ ∂
d.
2 2
2 2
0 , 2 ,
u u u
x y x ξ η
ξ η η
∂ ∂ ∂
+ − = = − =
∂ ∂ ∂
9. Să se aducă la forma canonică şi să se indice transformările de variabile efectuate:

2 2 2
2 2
2 0.
u u u u u
cu
x x y y x y
α β
∂ ∂ ∂ ∂ ∂
− + + + + =
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
a.
( )
2
2
0 , ,
u u u
cu x y y α β β ξ η
η ξ η
∂ ∂ ∂
− + + + = = − =
∂ ∂ ∂
b.
( )
2
2
0 , ,
u u u
cu x y y α β β ξ η
η ξ η
∂ ∂ ∂
+ − − + = = + =
∂ ∂ ∂
c.
( )
2
2
0 , ,
u u u
cu x y y α β β ξ η
η ξ η
∂ ∂ ∂
+ + + + = = + =
∂ ∂ ∂
d.
( )
2
2
0 , ,
u u u
cu x y y α β β ξ η
η ξ η
∂ ∂ ∂
+ + + + = = + =
∂ ∂ ∂
4
10. Să se aducă la forma canonică şi să se indice transformările de variabile efectuate
( )
2 2 2
2
2 2
2cos 3 sin 0
u u u u
x x y
x x y y y
∂ ∂ ∂ ∂
− − + − =
∂ ∂ ∂ ∂ ∂
a.
2
0 , 2 sin , 2 - sin -
16
u u u
x x y x x y
η ξ
ξ η
ξ η ξ η
| | ∂ − ∂ ∂
+ − = = + + =
|
∂ ∂ ∂ ∂
\ ¹
b.
2
0 , 2 sin , 2 - sin -
16
u u u
x x y x x y
η ξ
ξ η
ξ η ξ η
| | ∂ − ∂ ∂
+ + = = + + =
|
∂ ∂ ∂ ∂
\ ¹
c.
2
0 , 2 sin , 2 - sin -
16
u u u
x x y x x y
η ξ
ξ η
ξ η ξ η
| | ∂ − ∂ ∂
+ − = = − + =
|
∂ ∂ ∂ ∂
\ ¹
d.
2
0 , 2 sin , 2 - sin -
32
u u u
x x y x x y
η ξ
ξ η
ξ η ξ η
| | ∂ − ∂ ∂
+ − = = + + =
|
∂ ∂ ∂ ∂
\ ¹
11. Să se aducă la forma canonică şi să se indice transformările de variabile efectuate
2 2 2
2 2
2 2
2 2 0.
u u u u
y xy x y
x x y y y
∂ ∂ ∂ ∂
+ + + =
∂ ∂ ∂ ∂ ∂
a.
2 2
2 2 2
2 2
1 1
0 , ,
2
u u u u
x y x ξ η
ξ η ξ η ξ η η
∂ ∂ ∂ ∂
+ + ⋅ + ⋅ = = − =
∂ ∂ − ∂ ∂
b.
2 2
2 2 2
2 2
1 1
0 , ,
2
u u u u
x y x ξ η
ξ η ξ η ξ η η
∂ ∂ ∂ ∂
− + ⋅ + ⋅ = = − =
∂ ∂ − ∂ ∂
c.
2 2
2 2 2
2 2
1 1
0 , ,
2
u u u u
x y x ξ η
ξ η ξ η ξ η η
∂ ∂ ∂ ∂
+ − ⋅ + ⋅ = = + =
∂ ∂ − ∂ ∂
d.
2 2
2 2 2
2 2
1 1
0 , ,
u u u u
x y x ξ η
ξ η ξ η ξ η η
∂ ∂ ∂ ∂
+ + ⋅ + ⋅ = = + =
∂ ∂ + ∂ ∂
12. Să se aducă la forma canonică şi să se indice transformările de variabile efectuate:
2 2 2
2 2 3
2 2
2 0.
u u u u
tg x y tgx y tg x
x x y y x
∂ ∂ ∂ ∂
− + + =
∂ ∂ ∂ ∂ ∂
a.
2
2
0 , sin ,
u u
y x y
ξ
ξ η
η η ξ
∂ ∂
− ⋅ = = =
∂ ∂
b.
2
2 2
2
0 , sin ,
u u
y x y
ξ
ξ η
η η ξ
∂ ∂
− ⋅ = = =
∂ ∂
c.
2
2
0 , sin ,
u u
y x y
ξ
ξ η
η η ξ
∂ ∂
+ ⋅ = = = −
∂ ∂
d.
2
2
0 , sin ,
u u
y x y
ξ
ξ η
η η ξ
∂ ∂
+ ⋅ = = = −
∂ ∂
5
13. Să se aducă la forma canonică şi să se indice transformările de variabile efectuate:

2 2 2
2
2 2
1
2sin cos cos sin 2 0.
2
u u u u u
x x x x
x x y y x y
∂ ∂ ∂ ∂ ∂
+ − + + =
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
a.
2
1
cos 0 , cos , cos
2 2
u u
x y x x y x
ξ η
ξ η
ξ η η
∂ + ∂
− = = − + = − −
∂ ∂ ∂
b.
2
1
cos 0 , cos , cos
2 2
u u
x y x x y x
ξ η
ξ η
ξ η η
∂ + ∂
− = = − + = − −
∂ ∂ ∂
c.
2
1
cos 0 , cos , cos
2 2
u u
x y x x y x
ξ η
ξ η
ξ η η
∂ + ∂
+ = = + + = − −
∂ ∂ ∂
d.
2
1
cos 0 , cos , cos
2 2
u u
x y x x y x
ξ η
ξ η
ξ η η
∂ − ∂
+ = = + + = − −
∂ ∂ ∂
14. Să se aducă la forma canonică şi să se indice transformările de variabile efectuate:
2 2 2
2 2 4
2 2
2 3 2 4 16 0.
u u u u u
x xy y x y x u
x x y y x y
∂ ∂ ∂ ∂ ∂
+ − − + + =
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
a.
2
1 1
0 , ,
4 2
u u u x
u x y
y
ξ η
ξ η η ξ ξ η
∂ ∂ ∂
+ ⋅ − + = = − =
∂ ∂ ∂ ∂
b.
2
1 1
0 , ,
4 2
u u u x
u x y
y
ξ η
ξ η η ξ ξ η
∂ ∂ ∂
+ ⋅ − + = = + =
∂ ∂ ∂ ∂
c.
2
1 1
0 , ,
4
u u u x
u xy
y
ξ η
ξ η η ξ ξ η
∂ ∂ ∂
− ⋅ + + = = =
∂ ∂ ∂ ∂
d.
2 3
1 1
0 , ,
4
u u u x
u xy
y
ξ η
ξ η η ξ ξ η
∂ ∂ ∂
+ ⋅ − + = = =
∂ ∂ ∂ ∂
15. Să se aducă la forma canonică şi să se indice transformările de variabile efectuate:
( ) ( )
2 2
2 2
2 2
1 1 0.
u u u u
x y x y
x y x y
∂ ∂ ∂ ∂
+ + + + + =
∂ ∂ ∂ ∂
a.
( ) ( )
2 2
2 2
2 2
0 , ln 1 , ln 1
u u
x x y y ξ η
ξ η
∂ ∂
+ = = + + = + +
∂ ∂
b.
( ) ( )
2 2
2 2
2 2
0 , ln 1 , ln 1
u u
x x y y ξ η
ξ η
∂ ∂
− = = + + = + +
∂ ∂
c.
( ) ( )
2 2
2 2
2 2
0 , ln 1 , ln 3 1 9
u u
x x y y ξ η
ξ η
∂ ∂
+ = = + + = + +
∂ ∂
d.
( ) ( )
2 2
2 2
2 2
0 , ln 2 1 4 , ln 1
u u
x x y y ξ η
ξ η
∂ ∂
− = = + + = + +
∂ ∂
6
16. Să se aducă la forma canonică şi să se indice transformările de variabile efectuate:
2 2 2
2 2
2 2
sin 2 sin 0.
u u u
x y x y
x x y y
∂ ∂ ∂
− + =
∂ ∂ ∂ ∂
a.
2
2 2 2
2
0 , ln ,
2
u u x
y y
ξ
ξ η
η ξ η ξ
∂ ∂
− ⋅ = = =
∂ + ∂
b.
2
2 2 2
2
0 , ,
2
u u x
ytg y
ξ
ξ η
η ξ η ξ
∂ ∂
− ⋅ = = =
∂ + ∂
c.
2
2 2 2
2
0 , ,
u u x
tg y
y
ξ
ξ η
η ξ η ξ
∂ ∂
+ ⋅ = = =
∂ + ∂
d.
2
2 2 2
2
0 , ,
2
u u y
xtg y
ξ
ξ η
η ξ η ξ
∂ ∂
− ⋅ = = = −
∂ + ∂
17. Să se aducă la forma canonică şi să se indice transformările de variabile efectuate:
2 2 2
2 2
2 2
2 2 0.
u u u u
cth x y cthx y y
x x y x y
∂ ∂ ∂ ∂
− + + =
∂ ∂ ∂ ∂ ∂
a.
2
2 2
1
0 , ,
1
u u u
y chx shx ξ η ξ η
η η ξ η
| | ∂ ∂ ∂
+ − = = =
|
∂ − ∂ ∂
\ ¹
b.
2
2 2
1
0 , ,
1
u u u
y shx chx ξ η ξ η
η η ξ η
| | ∂ ∂ ∂
+ − = = =
|
∂ + ∂ ∂
\ ¹
c.
2
2 2
1
0 , ,
1
u u u
y chx shx ξ η ξ η
η η ξ η
| | ∂ ∂ ∂
+ + = = =
|
∂ + ∂ ∂
\ ¹
d.
2
2 2
1
0 , ,
1
u u u
y chx yshx η ξ ξ η
η η ξ η
| | ∂ ∂ ∂
− + = = =
|
∂ + ∂ ∂
\ ¹
7
18. Să se stabilească tipul ecuaŃiei în funcŃie de x şi apoi să se aducă la forma canonică, precizând
transformarea făcută:
2 2
2 2
0.
u u
y
x y
∂ ∂
+ =
∂ ∂
a. ecuaŃia este de tip eliptic dacă 0 y > ,iar, forma canonică este:
( )
3 2 2
2
2 2
1 2
0 , , 0
3 3
u u u
x y y ξ η
ξ η η η
∂ ∂ ∂
+ + = = = >
∂ ∂ ∂
b. ecuaŃia este de tip hiperbolic dacă 0 y > , iar forma canonică este:
( )
3 2 2
2
2 2
1 2
0 , , 0
3 3
u u u
x y y ξ η
ξ η η η
∂ ∂ ∂
− + = = = >
∂ ∂ ∂
c. ecuaŃia este de tip hiperbolic pentru 0 y < , iar forma canonică este:
( )
( )
( )
3
2
2
3
2
2
1
3
0 , 0
2 6
3
x y
u u u
y
x y
ξ
ξ η η ξ ξ η
η
¦
= − −
¦
| | ∂ ∂ ∂ ¦
+ + = <
´
|
∂ ∂ − ∂ ∂
\ ¹
¦
= + −
¦
¹
d. ecuaŃia este de tip eliptic pentru 0 y < , iar forma canonică este:
( )
( )
( )
3
2
2 2
2 2
3
2
2
1
3
0 , 0
2 6
3
x y
u u u u
y
x y
ξ
ξ η η ξ ξ η
η
¦
= − −
¦
| | ∂ ∂ ∂ ∂ ¦
+ + = <
´
|
∂ ∂ − ∂ ∂
\ ¹
¦
= + −
¦
¹
19. Să se stabilească tipul ecuaŃiei în funcŃie de x şi apoi să se aducă la forma canonică, precizând
transformarea făcută:
2 2
2 2
0 , unde constant
u u u
y
x y y
α α
∂ ∂ ∂
+ + = =
∂ ∂ ∂
a. ecuaŃia este de tip eliptic dacă 0 y < , iar forma canonică este:
( )
2 2
2 2
2 1
0 , , 2 , 0
u u u
x y y
α
ξ η
ξ η η η
∂ ∂ − ∂
+ + = = = − <
∂ ∂ ∂
b. ecuaŃia este de tip hiperbolic dacă 0 y < , iar forma canonică este:
( )
2
1
2
2
0 , 0
2
x y
u u u
y
x y
α
ξ
ξ η ξ η ξ η
η

¦
= − −
| | ∂ ∂ ∂ ¦
− − = <
´
|
∂ ∂ − ∂ ∂
\ ¹ = + −
¦
¹
c. ecuaŃia este de tip hiperbolic dacă 0 y < , iar forma canonică este:

( )
2 2
2 2
2 1
0 , , 2 , 0
u u u
x y y
α
ξ η
ξ η η η
∂ ∂ − ∂
− + = = = − <
∂ ∂ ∂
d. ecuaŃia este de tip eliptic dacă 0 y > , iar forma canonică este:
( )
2 2
2 2
1
2
2
0 , 0
2
x y
u u u u
y
x y
α
ξ
ξ η ξ η ξ η
η

¦
= − −
| | ∂ ∂ ∂ ∂ ¦
+ − − = <
´
|
∂ ∂ − ∂ ∂
\ ¹ = + −
¦
¹
8
20. Să se stabilească tipul ecuaŃiei în funcŃie de x şi y, apoi să se aducă la forma canonică,
precizând transformarea făcută:
2 2
2 2
0
u u
y x
x y
∂ ∂
+ =
∂ ∂
a. ecuaŃia este de tip hiperbolic dacă 0 , 0, x y < < iar, forma canonică este:
( )
( )
3
3
2 2 2
2 2
3
3
2
2
1 1
0 ,
3
x y
u u u
x y
ξ
η ξ
ξ η η ξ ξ η
η
¦
= − −
| | ∂ ∂ ∂ ¦
+ − =
´
|
∂ ∂ − ∂ ∂
\ ¹
¦
= − +
¹
b. ecuaŃia este de tip eliptic dacă 0 , 0, x y < < iar forma canonică este:
( )
( )
3
2 2
2
2 2
3
2
1 1
0 ,
3 3
x
u u u u
y
ξ
ξ η ξ ξ η η
η
¦
= −
∂ ∂ ∂ ∂ ¦
+ + + =
´
∂ ∂ ∂ ∂
¦
= −
¹
c. ecuaŃia este de tip eliptic dacă 0 , 0, x y > > iar, forma canonică este:
( )
( )
3
2 2
2
2 2
3
2
1 1
0 ,
3 3
x
u u u u
y
ξ
ξ η ξ ξ η η
η
¦
= −
∂ ∂ ∂ ∂ ¦
+ + + =
´
∂ ∂ ∂ ∂
¦
= −
¹
d. ecuaŃia este de tip hiperbolic dacă 0 , 0, x y > > iar, forma canonică este:
( )
( )
3
3
2 2 2
2 2
3
3
2
2
1 1
0 ,
3
x y
u u u
x y
ξ
η ξ
ξ η η ξ ξ η
η
¦
= − −
| | ∂ ∂ ∂ ¦
+ − =
´
|
∂ ∂ − ∂ ∂
\ ¹
¦
= − +
¹
9
21. Să se stabilească tipul ecuaŃiei în funcŃie de x şi y, apoi să se aducă la forma canonică,
precizând transformarea făcută:
2 2
2 2
0
u u
x y
x y
∂ ∂
+ =
∂ ∂
a. ecuaŃia este de tip eliptic pe interiorul cercului
2 2
1 x y + = , iar, forma canonică
este:
2 2 2 2
2 2
1
0 , ,
1 1
x y u u y
x x
ξ η
ξ η
+ − ∂ ∂
+ = = =
∂ ∂ − −
b. ecuaŃia este de tip hiperbolic pe exteriorul cercului
2 2
1 x y + = , iar forma canonică
este:
2 2 2 2
2 2
1
0 , ,
1 1
x y u u y
x x
ξ η
ξ η
+ − ∂ ∂
− = = =
∂ ∂ − −
c. ecuaŃia este de tip hiperbolic pe interiorul cercului
2 2
1 x y + = , iar forma canonică
este:
2 2 2 2
2 2
1
0 , ,
1 1
x y u u y
x x
ξ η
ξ η
− − ∂ ∂
− = = =
∂ ∂ − −
d. ecuaŃia este de tip eliptic pe exteriorul cercului
2 2
1 x y + = , iar forma canonică
este:
2 2 2 2
2 2
1
0 , ,
1 1
x y u u y
x x
ξ η
ξ η
− − ∂ ∂
+ = = =
∂ ∂ − −
22. Să se stabilească tipul ecuaŃiei în funcŃie de x şi y, apoi să se aducă la forma canonică,
precizând transformarea făcută:
( ) ( )
2 2 2
2 2
2 2
1 2 1 2 2 0
u u u u u
x xy y x y
x x y y x y
∂ ∂ ∂ ∂ ∂
− − − + − − =
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
a. pentru
2 2
1 0 x y − + > ecuaŃia este de tip hiperbolic, iar, forma canonică este:
2 2 2 2
2 2
1
0 , ,
1 1
x y u u y
x x
ξ η
ξ η
− + ∂ ∂
− = = =
∂ ∂ + +
b. pentru
2 2
1 0 x y − + < ecuaŃia este de tip hiperbolic, iar, forma canonică este:
2 2 2 2
2 2
1
0 , ,
1 1
x y u u y
x x
ξ η
ξ η
− − ∂ ∂
− = = =
∂ ∂ + +
c. pentru
2 2
1 0 x y − + > ecuaŃia este de tip eliptic, iar, forma canonică este:
2 2 2 2
2 2
1
0 , ,
1 1
x y u u y
x x
ξ η
ξ η
− + ∂ ∂
+ = = =
∂ ∂ + +
d. pentru
2 2
1 0 x y − + < ecuaŃia este de tip eliptic, iar, forma canonică este:
2 2 2 2
2 2
1
0 , ,
1 1
x y u u y
x x
ξ η
ξ η
− − ∂ ∂
+ = = =
∂ ∂ + +
10
23. Să se rezolve ecuaŃii diferenŃiale cu derivate parŃiale de ordinul doi:
2 2 2
2
2 2
2sin cos cos 0
u u u u
x x x
x x y y y
∂ ∂ ∂ ∂
− − − =
∂ ∂ ∂ ∂ ∂
a.
( ) ( ) ( ) , cos cos u x y x y x x y x ϕ ψ = + + + − −
b.
( ) ( ) ( ) , cos cos u x y x y x x y x ϕ ψ = + − + − +
c.
( ) ( ) ( ) , sin sin u x y x y x x y x ϕ ψ = + − + − +
d.
( ) ( ) ( ) , sin sin u x y x y x x y x ϕ ψ = − − + − +
24. Să se rezolve ecuaŃii diferenŃiale cu derivate parŃiale de ordinul doi:
a.
( )
2 2
2 2
1
0 , 0, 0 .
2
u u u u
x y x y
x y x y
| | ∂ ∂ ∂ ∂
− + − = > >
|
∂ ∂ ∂ ∂
\ ¹
b. ( )
( ) ( )
, 0, 0 u x y x y x y x y ϕ ψ = − − − + − + − < <
c. ( )
( ) ( )
, , 0 u x y x y x y x y ϕ ψ = − + + >
d. ( )
( ) ( )
, 0, 0 u x y x y x y x y ϕ ψ = − − + − + < >
25. Să se rezolve ecuaŃii diferenŃiale cu derivate parŃiale de ordinul doi:
2 2
2 2
2 2
2 0
u u u
x y y
x y y
∂ ∂ ∂
− − =
∂ ∂ ∂
a. ( ) ( )
2
2
, ,
x x
u x y x y
y y
ϕ ψ
| |
= +
|
\ ¹
b.
( ) ( ) ,
x y
u x y x y xy
y x
ϕ ψ
| |
= ⋅ +
|
\ ¹
c.
( ) ( ) , ,
x y
u x y x y
y x
ϕ ψ
| |
= +
|
\ ¹
d.
( ) ( ) , ,
x y
u x y x y
y x
ϕ ψ
| |
= +
|
\ ¹
26. Să se rezolve ecuaŃii diferenŃiale cu derivate parŃiale de ordinul doi:
2 2 2
2 2
2 2
2 0
u u u u u
x xy y x y
x x y y x y
∂ ∂ ∂ ∂ ∂
− + + + =
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
a.
( ) ( ) ( ) , ln u x y x y y x y ϕ ψ = ⋅ + ⋅
b.
( ) ( ) ( ) , , ln u x y x y y x y ϕ ψ = + ⋅
c.
( ) ( ) , ln
x
u x y x y y
y
ϕ ψ
| |
= ⋅ +
|
\ ¹
d. ( ) ( ) ( ) , , ln
y
u x y x y x y
x
ϕ ψ = + ⋅
11
27. Să se rezolve ecuaŃii diferenŃiale cu derivate parŃiale de ordinul doi:
2
2 2
2
u u
x x
x x y
∂ ∂ ∂ | |
=
|
∂ ∂ ∂
\ ¹
a. ( )
( )
,
x
x y
y
u x y
x
ϕ ψ
| |
⋅ +
|
\ ¹
=
b. ( )
( ) ( )
,
x y x y
u x y
x
ϕ ψ − + +
=
c.
( )
( ) ( )
,
x y x y
u x y
y
ϕ ψ − + +
=
d. ( )
( )
,
x
x y
y
u x y
y
ϕ ψ
| |
⋅ +
|
\ ¹
=
28. Să se rezolve ecuaŃii diferenŃiale cu derivate parŃiale de ordinul doi:
( )
2
0
u u u
x y
x y x y
∂ ∂ ∂
− − + =
∂ ∂ ∂ ∂
a.
( )
( ) ( )
( ) ( )
2 2
, , unde şi Y y sunt funcŃii arbitrare
X x Y y
u x y X x
x y
=
+
b.
( )
( ) ( )
( ) ( ) , , unde şi Y y sunt funcŃii arbitrare
X x Y y
u x y X x
x y

=

c.
( )
( ) ( )
( ) ( ) , , unde şi Y y sunt funcŃii arbitrare
X x Y y
u x y X x
x y

=

d.
( )
( ) ( )
( ) ( ) , , unde şi Y y sunt funcŃii arbitrare
X x Y y
u x y X x
x y
+
=
+
29. Să se rezolve ecuaŃii diferenŃiale cu derivate parŃiale de ordinul doi:
2
0
u u u
y x xyu
x y x y
∂ ∂ ∂
+ + + =
∂ ∂ ∂ ∂
a. ( ) ( )
2 2
2
,
x y
x
u x y e y
y
ϕ ψ
+
− | |
= +
|
\ ¹
b. ( ) ( ) ( )
2 2
2
,
x y
u x y e x y x y ϕ ψ
+
= + + −

c. ( ) ( ) ( )
2 2
2
,
x y
u x y e x y x y ϕ ψ
+

= + + −

d. ( ) ( ) ( )
2 2
2
,
x y
u x y e x y ϕ ψ
+

= +

12
30. Utizând schimbarea de variabile independente :
, ,
y z
z y
x x
ξ η ζ = = = −
să se rezolve ecuaŃii diferenŃiale cu derivate parŃiale de ordinul doi:
2 2 2 2 2 2
2 2 2
2 2 2
2 2 2 0
u u u u u u
x xy y yz z zx
x x y y y z z z x
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
+ + + + + =
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
a. ( ) ( ) ( ) ( ) , , , , , unde , şi ,
y z y z
u x y z z y
x x x x
ϕ ψ ϕ ψ
| | | |
= − + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
| |
\ ¹ \ ¹
b. ( ) ( ) ( ) ( ) , , , , , unde , şi ,
y z y z
u x y z z y
x x x x
ϕ ψ ϕ ψ
| | | |
= + + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
| |
\ ¹ \ ¹
c. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) , , , , , unde , şi ,
y z y z
u x y z z y x y
x x x x
ϕ ψ ϕ ψ
| | | |
= − + − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
| |
\ ¹ \ ¹
d. ( ) ( ) ( ) , , , , , unde , şi ,
y z y z
u x y z xy
x x x x
ϕ ψ ϕ ψ
| | | |
= + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
| |
\ ¹ \ ¹
31. Să se rezolve ecuaŃii diferenŃiale cu derivate parŃiale de ordinul doi:
( )
2 2 2 2
2
11 12 22 11 22 12 2 2 2
2
u u u u
a a a a a a
t x x y y
∂ ∂ ∂ ∂
= + + =
∂ ∂ ∂ ∂ ∂
a. ( )
( ) ( ) 12 22 12 22
, , , , u x y t x a t y a t x a t y a t ϕ ψ = + + + − −
unde şi sunt funcŃii arbitrare. ϕ ψ
b. ( )
( ) ( ) 11 22 11 22
, , , , u x y t x a t y a t x a t y a t ϕ ψ = + + + − −
unde şi sunt funcŃii arbitrare. ϕ ψ
c. ( )
( ) ( ) 22 12 22 12
, , , , u x y t x a t y a t x a t y a t ϕ ψ = + + + − −
unde şi sunt funcŃii arbitrare. ϕ ψ
d. ( )
( ) ( ) 11 22 11 22
, , , , u x y t x a t y a t x a t y a t ϕ ψ = + − + − −
unde şi sunt funcŃii arbitrare. ϕ ψ
13
32. Să se rezolve ecuaŃii diferenŃiale cu derivate parŃiale de ordinul doi:
4 4 4
4 2 2 4
2 0
u u u
x x y y
∂ ∂ ∂
− + =
∂ ∂ ∂ ∂
a.
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 2 3 4
, u x y yf x xf y f x y f x y = + + − + + ,
( )
( )
unde 1, 4 sunt funcŃii arbitrare
k
f k ⋅ =
b.
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 2 3 4
, u x y xf x yf y f x y f x y = + + − + + ,
( )
( )
unde 1, 4 sunt funcŃii arbitrare
k
f k ⋅ =
c.
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 2 3 4
, u x y x y f x y x y f x y f x y f x y = − + + + − + − + +
( )
( )
unde 1, 4 sunt funcŃii arbitrare
k
f k ⋅ =
d.
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 2 3 4
, u x y xf x yf y x y f x y x y f x y = + + + − + − +
( )
( )
unde 1, 4 sunt funcŃii arbitrare
k
f k ⋅ =
33. Să se rezolve ecuaŃia de tip hiperbolic:
2 2 2
2
2 2 0
0
2 3 0 , 3 , 0
y
y
u u u u
u x
x x y y y
=
=
∂ ∂ ∂ ∂
+ − = = =
∂ ∂ ∂ ∂ ∂
a.
( )
2 2
, 3 u x y x y = −
b.
( )
2 2
, 3 u x y x y = −
c.
( )
2 2
, 3 u x y x y = +
d.
( )
2 2
, 3 u x y x y = +
14
34. Să se rezolve ecuaŃia de tip hiperbolic:
( ) ( ) ( ) ( )
2 2
2 2
0 1 2 2 0
0
1 1 0 , u ,
y
y
u u u u u
x y x y x x
x y x y y
ϕ ϕ
=
=
∂ ∂ ∂ ∂ ∂
+ − + + − = = =
∂ ∂ ∂ ∂ ∂
a. ( )
2 2 2
0 0 1
1 1 1 1 1 1
,
2 2 2 2 2
z
u x y dz
z z
β
α
α β
ϕ ϕ ϕ
α β
| | | | | | − − −
= −
| | |
\ ¹ \ ¹ \ ¹

( )( )
2
2 2
2
1
unde, 1 1 ,
1
x x
x x y y
y y
α β
+ +
= + + + + =
+ +
b. ( )
2 2 2
0 0 1
1 1 1 1 1 1
,
2 2 2 2 2
z
u x y dz
z z
β
α
α β
ϕ ϕ ϕ
α β
| | | | | | + + −
= −
| | |
\ ¹ \ ¹ \ ¹

( )( )
2
2 2
2
1
unde, 1 1 ,
1
x x
x x y y
y y
α β
+ +
= + + + + =
+ +
c. ( )
2 2 2
0 0 1
1 1 1 1 1 1
,
2 2 2 2 2
z
u x y dz
z z
β
α
α β
ϕ ϕ ϕ
α β
| | | | | | − − −
= −
| | |
\ ¹ \ ¹ \ ¹

( )( )
2
2 2
2
1
unde, 1 1 ,
1
x x
x x y y
y y
α β
− +
= − + + + =
+ +
d. ( )
2 2 2
0 0 1
1 1 1 1 1 1
,
2 2 2 2 2
z
u x y dz
z z
β
α
α β
ϕ ϕ ϕ
α β
| | | | | | + + −
= −
| | |
\ ¹ \ ¹ \ ¹

( )( )
2
2 2
2
1
unde, 1 1 ,
1
x x
x x y y
y y
α β
− +
= − + + + =
+ +
35. Să se rezolve ecuaŃia de tip hiperbolic:
( ) ( )
2 2 2
2
0 1 2 2 sin
sin
2cos sin sin 0 , u ,
y x
y x
u u u u u
x x x x x
x x y y y y
ϕ ϕ
=
=
∂ ∂ ∂ ∂ ∂
+ − − = = =
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
a. ( ) ( ) ( ) ( )
sin
0 0 1
sin
1 1
, sin sin
2 2
x x y
x x y
u x y x x y x x y z dz ϕ ϕ ϕ
+ +
− −
= + + + − − +

b. ( ) ( ) ( ) ( )
sin
0 0 1
sin
1 1
, sin sin
2 2
x x y
x x y
u x y x x y x x y z dz ϕ ϕ ϕ
− +
+ −
= − + + + − +

c. ( ) ( ) ( ) ( )
cos
0 0 1
cos
1 1
, cos cos
2 2
x x y
x x y
u x y x x y x x y z dz ϕ ϕ ϕ
− +
+ −
= − + + + − +

d. ( ) ( ) ( ) ( )
cos
0 0 1
cos
1 1
, cos cos
2 2
x x y
x x y
u x y x x y x x y z dz ϕ ϕ ϕ
+ +
+ −
= + + + + − +

15
36. Să se rezolve ecuaŃia de tip hiperbolic:
( ) ( )
2 2 2
2 2 0
0
4 5 0, u ,
y
y
u u u u u u
f x F x
x x y y x y y
=
=
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
+ − + − = = =
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
a. ( ) ( ) ( ) ( )
5 5
6 6 6
5
,
6
y y
x x
x y z z
x y x y
u x y f x y e e f z dz e F z dz
− −

− −


′ = − + −∫ ∫
b. ( ) ( ) ( ) ( )
5 5
6 6 6
5
,
6
y y
x x
x y z z
x y x y
u x y f x y e e f z dz e F z dz
+ +
+

− −


′ = + + −∫ ∫
c. ( ) ( ) ( ) ( )
5 5
6 6 6
5
,
6
y y
x x
x y z z
x y x y
u x y f x y e e f z dz e F z dz
− −
+

+ +


′ = + + −∫ ∫
d. ( ) ( ) ( ) ( )
5 5
6 6 6
5
,
6
y y
x x
x y z z
x y x y
u x y f x y e e f z dz e F z dz
− −
+
− −
+ +


′ = + + −∫ ∫
37. Să se rezolve ecuaŃia de tip hiperbolic:
( ) ( )
2 2 2
2 2
0 1 2 2 1
1
2 3 0 , ,
y
y
u u u u
x xy y u x x
x x y y y
ϕ ϕ
=
=
∂ ∂ ∂ ∂
− − = = =
∂ ∂ ∂ ∂ ∂
a. ( )
( ) ( )
( )
4 4
7 7
4 4
0 0 0 1
3 1 3 3
,
4 4 16 4
x x
y y
x y x y
x
u x y x y y y x x y x dx x y x x dx
y
ϕ ϕ ϕ ϕ
− −
| |
= + + −
|
\ ¹
∫ ∫
b. ( ) ( ) ( ) ( )
4 4
7 7
2 2
4 4
0 0 0 1
3 1 3 3
,
4 4 16 4
x x
y y
x y x y
x
u x y xy y xy x x dx x y x x dx
y
ϕ ϕ ϕ ϕ
− −
| |
= + + −
|
\ ¹
∫ ∫
c. ( )
( )
( ) ( )
4 4
7 7
3 3
4 4 4 4 4
0 0 0 1
3 1 3 3
,
4 4 16 4
x x
y y
x y x y
x
u x y x y y x y x x dx x y x x dx
y
ϕ ϕ ϕ ϕ
− −
| |
= + + −
|
\ ¹
∫ ∫
d. ( )
( )
( ) ( )
3 3
7 7
3 3
4 4 4 4 3
0 0 0 1
3 1 3 3
,
4 4 16 4
x x
y y
x y x y
x
u x y x y y x y x x dx x y x x dx
y
ϕ ϕ ϕ ϕ
− −
| |
= + + −
|
\ ¹
∫ ∫
1
grele_ecuatii
MULTIPLE CHOICE
1. --
Se da ecuatia cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 cu ecuatia caracteristicilor asociata
acestei ecuatii
. Se rezolva ecuatia caracteristicilor si se gaseste ca , . Se
integreaza aceste ecuatii si se gaseste . Daca
ecuatia cu derivate partiale este de tip hiperbolic pe D atunci schimbarea de variabile pentru
reducerea la forma canonica a ecuatiei este
a.
b. Avem si schimbarea de variabile potrivita este
c. Avem ca functiile si sunt complex conjugate si schimbarea
de variabile potrivita este
d. niciuna din variantele de mai sus
2
2. --
Se da o ecuatie cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 cu ecuatia caracteristicilor asociata
acestei ecuatii
. cu .
Sa se identifice mai jos schimbarea de variabile potrivita pentru reducerea la forma canonica a
ecuatiei cu derivate partiale
a. c.
b. d.
3. --
Pentru a reduce la forma canonica o ecuatie cu derivate partiale se utilizeaza schimbarea de
variabile . Notam Atunci este adevarat ca
a. c.
b. d.
3
4. --
Pentru a reduce la forma canonica o ecuatie cu derivate partiale se utilizeaza schimbarea de
variabile . Notam Atunci este adevarat ca
a. c.
b. d.
5. --
Pentru a reduce la forma canonica o ecuatie cu derivate partiale se utilizeaza schimbarea de
variabile . Notam Atunci
contine (cu + sau - in fata) termenul
a. c.
b. d.
4
6. --
Pentru a reduce la forma canonica o ecuatie cu derivate partiale se utilizeaza schimbarea de
variabile . Notam Atunci
contine (cu + sau - in fata) termenul
a. c.
b. d.
7. --
Forma canonica a ecuatiei
este
a. c.
b. d.
5
8. --
Se considera o ecuatie liniara si omogena de ordinul al doilea cu coeficienti constanti a carei
forma canonica este
De aici rezulta ca
a.
unde f este o functie ce admite primitive cel putin local.
b.
unde f,g sunt functii ce admit primitive cel putin local.
c.
unde f,g sunt functii ce admit primitive cel putin local.
d.
unde f este functie ce admite primitive cel putin local.
6
9. --
Se considera o ecuatie liniara si omogena de ordinul al doilea cu coeficienti constanti a carei
forma canonica este
De aici rezulta ca
a.
unde f este functie de clasa .
b.
unde f este functie de clasa .
c.
unde f este functie de clasa .
d.
unde f,g sunt functii de clasa .
7
10. --
Se considera o ecuatie liniara si omogena de ordinul al doilea cu coeficienti constanti a carei
forma canonica este
De aici rezulta ca
a.
unde f este o functie ce admite primitive cel putin local.
b.
unde f este functie ce admite primitive cel putin local.
c.
unde f,g sunt functii ce admit primitive cel putin local.
d.
unde f este functie ce admite primitive cel putin local.
8
11. --
Se considera o ecuatie liniara si omogena de ordinul al doilea cu coeficienti constanti a carei
forma canonica este
De aici rezulta ca
a.
unde f este functie de clasa .
b.
unde f,g sunt functii de clasa .
c.
unde f este functie de clasa .
d.
unde f,g sunt functii de clasa .
9
12. --
Solutiile generale ale ecuatiei caracteristicilor asociate ecuatiei
unde c este o constanta , sunt
a. unde numere reale
b. unde numere reale
c. unde numere reale
d. unde numere reale
13. --
Ecuatia caracteristicilor asociata unei ecuatii liniare omogene cu derivate partiale de ordin 2
este
unde c este o constanta .
Care este schimbarea de variabile potrivita pentru aducerea ecuatiei cu derivate partiale la
forma canonica?
a. c.
b. d.
10
14. --
Pentru rezolvarea ecuatiei coardei vibrante fara forte perturbatoare, cu constanta c=1 se aduce
ecuatia la forma canonica si apoi se rezolva ecuatia care rezulta. Se obtine
a.
unde f este functie de clasa .
b.
unde f,g sunt functii de clasa .
c.
unde f,g sunt functii de clasa .
d.
unde f,g sunt functii de clasa .
e. Niciuna din variantele de mai sus
11
15. --
Se aplica metoda separarii variabilelor ecuatiei cu derivate partiale
(1)
Se cauta o solutie de forma
. Rezulta atunci ca
X,T satisfac ecuatia
a. c.
b. d.
12
16. --
Consideram urmatoarea ecuatie
(10)
cu conditia initiala
si conditiile pe frontiera
si incercam sa o rezolvam cu metoda separarii variabilelor. La primul pas cautam o solutie
particulara a ecuatiei initiale de forma
. Rezulta atunci ca exista un numar constant k asa ca X,T satisfac ecuatia
a. c.
b. d.
1
Ecuatii
TRUE/FALSE
1. Pentru a aduce la forma canonica urmatoarea ecuatie :
Folosim schimbarea de variabila ξ =3y-x ; η =x+y.
2. Pentru a aduce la forma canonica urmatoarea ecuatie:
Folosim schimbarea de variabila ξ=y-x; η =2x.
3. Pentru a aduce la forma canonica urmatoarea ecuatie:
Folosim schimbarea de variabila ξ=2x-y; η =3x.
4. Pentru a aduce la forma canonica urmatoarea ecuatie:
Folosim schimbarea de variabile ξ=x+2y; η =2x-y.
5. Pentru a aduce la forma canonica urmatoarea ecuatie:
Folosim schimbarea de variabile ξ=2x-y; η =3x.
false
false
true
false
false
2
6. Pentru a aduce la forma canonica urmatoarea ecuatie:
Folosim schimbarea de variabile ξ=x+y; η =x.
7. Pentru a aduce la forma canonica urmatoarea ecuatie:
Folosim schimbarea de variabile ξ=2x-3y; η=3x-y.
8. Pentru a aduce la forma canonica urmatoarea ecuatie:
Folosim schimbarea de variabile ξ=x+3y; η =x.
9. Pentru a aduce la forma canonica urmatoarea ecuatie:
Folosim schimbarea de variabile ξ=2x-3y; η =x-y.
10. Pentru a aduce la forma canonica urmatoarea ecuatie:
Folosim schimbarea de variabile ξ=2x-3y; η =x-y.
true
false
true
false
false
3
11. Pentru a aduce la forma canonica urmatoarea ecuatie:
Folosim schimbarea de variabile ξ=-x+y; η =-x+2y.
true