*Ang pagbasa ay isang proseso ng pagdedekowd ng mga salitang binubuo ng mga salitang nakalimbag.

*Ang pagbasa ay isang proseso ng pag-unawa sa kahulugan ng mga konseptong inihatid ng mga nakalimbag na salita. Sa madaling sabi, ang pagbasa ay hindi lamang sumasaklaw sa kakayahang kumilala sa mga titi, salita at pangungusap a bumubuo sa tekstong binabasa kundi sumasaklaw din sa pag-unawa sa mensaheng nakapaloob sa teksto s atulong ng dating kaalaman at karanasan ng bumabasa.

*Ang pagbasa ay walang iba kundi ang pag-unawa. Kung hindi nauwaan ang binasa ay walang naganap na pagbasa.

Ayon kay Taylan D., ang pagbasa ay maaaring mauri sa mga sumusunod: Iskaning o Palaktaw na Pagbasa Ang nagbabasa ay tumutunton sa mahahalagang salita, mga pamagat at mga subtitulo. Palaktaw-laktaw na pagbubuklat sa materyal ang paraang ginagamit sa ganitong pagbasa.

Iskiming Ang iskiming ay mabilisang pagbasa upang makuha ang pangakalahatang ideya ng teksto. Pahapyaw na pagbasa ang isinasagawa sa mga seleksyion tulad ng pamagat. Ginagawa ito para sa pagtingin o paghanap ng mahahalagang impormasyon na maaaring makatulong sa bumabasa.

Previewing Sinusuri ng mambabasa ang kabuuan, estilo at register ng wika ng sumulat.

Kaswal na Pagbasa Kadalasang ginagawa bilang pampalipas oras lamang

2. 4.Masuring Pagbasa Isinasagawa ang pagbasa na ito nang maingat para maunawaan ganap ang binabasa upang matugunan ang pangangailangan. Pagbasang May Pagtatala Ito ang pagbasang may kaakibat na pagtatala o pagha-highlight ng mahahalagang impormasyon sa teksto. B. 5. 2. MGA GABAY SA PAGBASA A. 1. 4. 3. 3. Tahimik na Pagbasa MGA PATNUBAY/ GABAY SA PAGBASA NANG TAHIMIK: Tamang lugar Tamang ayos o posisyon Mata lamang ang gamitin sa pagbabasa ng tahimik Huwag gagamitin ang daliri na pantulong sa pagbabasa at maging ang pagsunod ng ulo ay iwasan Bumasa nang mabilis subalit may pag-unawa sa nilalaman ng binabasa Malakas na Pagbasa MGA PATNUBAY/GABAY SA PAGBASA NANG MALAKAS: Tayo o tindig Bolyum/Lakas ng tinig Tamang paraan ng pagbigkas Tamang paghawak sa aklat . 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful