OBLIGAŢIILE ECHIPEI DE SERVANŢI TUNUL ANTITANC MT – 12: La comanda: „PENTRU LUPTĂ”

Nr. crt. Comandantul de piesă Comandă „PENTRU LUPTĂ” Scoate înălţătorul optic şi luneta, din cutiile lor şi le dă servantului 1. Servantul 1 ochitor Deblochează puntea de odihnă de la fălcea (dînd ţevii unghiul maximal de înălţător) şi o rabate spre fălceaua dreaptă şi urmăreşte ca butonul de fixare al fălcelei stîngi să între în locaşul său. Scoate husa de pe aparatele de ochire şi le dă servantului 2; primeşte înălţătorul optic şi luneta de la comandantul de tun şi le fixează în locaşurile lor; ajută pe servantul 2 la scoaterea învelitorii de pe culată. Pune elementele la origine pe lunetă şi înălţător raportînd : Înălţător zero, nivele 3000, deriva 30-00, reflector zero, (înălţător optic zero) şi aduce bulele nivelelor între repere; Raportează: „Gata” Raportează comandantului plutonului de tragere cînd tunul este gata: „Întîiul (al doilea) – gata” Servantul 2 mînuitor – închizător Deblochează culata de la puntea de odihnă (trăgînd mînerul şi rotindu-l în sensul mersului acelor de ceasornic pînă la refuz); ajută servantul 4 să desfacă fălceaua dreaptă şi urmăreşte ca butonul de fixare al fălcelei drepte să între în locaşul său. Scoate husa de pe culată, primeşte husa de pe aparatele de ochire, le împătureşte şi le pune în dreapta tunului; deplasează cursorul indicatorului de recul în poziţia înainte; scoate peria ştergător din cutia sa şi o înşurubează la jalonul-ştergător. Verifică funcţionarea închizătorului prin deschiderea şi închiderea acestuia. Servantul 3 încărcător Ajută servantul 5 să desfacă fălceaua stîngă. Urmăreşte ca siguranţa fălcelei din stînga să intre în locaşul său. Servantul 4 1 servant cu munitia Desface îndreptătorul fălcelei drepte (dacă este necesar); deblochează mînerul dispozitivului de cuplare a fălcelelor; desface fălceaua dreaptă ajutat de servantul 2; mînuieşte bara ochiului de împerechere în poziţia pentru luptă. Desface jalonul-ştergător şi prelungitoarele de pe fălceaua dreaptă; pregăteşte jalonulştergător ajutat de servantul 2 şi îl aşează pe suport. Servantul 5 2 servant cu muniţia Desface îndreptătorul fălcelei stîngi (la necesitate); decuplează fălcelele (rotind mînerul dispozitivului de cuplare a fălcelelor); desface fălceaua stîngă ajutat de servantul 3. Desface ranga, două cazmale şi prelungitorul de pe fălceaua stîngă şi le aşează în dreapta tunului. Mînuieşte scutul inferior împreună cu servantul 3.

1.

2.

Scoate cadranul din cutia sa şi îl dă servantului 1 (la necesitate); supraveghează şi verifică activitatea servanţilor de pregătire a tunului pentru luptă şi intervine în caz de nevoie.

Deschide ferestrele scutului, pentru tragere directă; scoate husa de la gura ţevii; mînuieşte scutul inferior împreună cu servantul 5.

Verifică canalul ţevii.

3.

4.

ştergător. 4. acţionînd de la mecanismele de ochire şi blochează puntea de odihnă la fălceaua stîngă. blochează ochiului de împerechere stîngă ajutat de servantul pivotul culatei în puntea în poziţia pentru marş. 1. dispozitivului de cuplare sensul invers mersului ajută servantul 5 la a fălcelelor) ajutat de acelor de ceasornic pînă cuplarea fălcelelor. introduce pivotul culatei în locaşul de la puntea de odihnă. mînuieşte bara nevoie). fălcelei drepte (dacă este fălcelei stîngi (dacă este 4 s-o strîngă. cuplează fălcelele de odihnă (trăgînd strînge fălceaua dreaptă (rotind mînerul mînerul şi rotindu-l în ajutat de servantul 2. ajută pe servantul 2 să pună husa de pe culată. Deşurubează prelun. Transmite husa de pe aparatele de ochire servantului 1. strînge fălceaua pe culată. la refuz).OBLIGAŢIILE ECHIPEI DE SERVANŢI TUNUL ANTITANC MT – 12: La comanda: „PENTRU MIŞCARE” Nr. închide ferestrele scutului.împreună cu servantul 3. două ştergător şi cazmale şi prelungitorul prelungitoarele la de pe fălceaua stîngă şi le fălceaua dreaptă. d/o Comandantul de piesă Comandă „PENTRU MIŞCARE” Primeşte înălţătorul optic şi luneta de la servantului 1 şi le aşează în cutia lor. pentru tragere directă. Pune elementele la origine pe lunetă şi înălţător raportînd : Înălţător zero. fixează jalonul. 3. Primeşte cadranul de la servantului 1 şi îl aşează în cutia sa (dacă acesta sa folosit).fixează ranga. Pune husa de la gura ţevii. scoate luneta şi înălţătorul optic din locaşurile lor şi le dă comandantului de tun. pune husa nevoie). mînuieşte scutul inferior împreună cu servantul 5. Servantul 1 ochitor Deblochează fălceaua stîngă. supraveghează şi verifică activitatea servanţilor de pregătire a tunului pentru mişcare şi intervine în caz de nevoie. nivele 3000. 2. pune husa de pe aparatele de ochire. (înălţător optic zero) şi închide capacele nivelelor. servantul 4. reflector zero. 3. deriva 30-00. Servantul 2 Servantul 3 Servantul 4 Servantul 5 mînuitor – închizător încărcător 1 servant cu proiectile 2 servant cu proiectile Deblochează fălceaua Ajută servantul 5 să Desface îndreptătorul Desface îndreptătorul dreaptă şi ajută servantul strîngă fălceaua stîngă. Verifică existenţa materialelor şi execută controlul tunului înainte de marş. Raportează comandantului plutonului de tragere cînd tunul este gata: „Întîiul (al doilea) – gata” . ajută servantul 4 să deşurubeze prelungitoarele de la jalonulştergător. aduce ţeava în poziţia de marş cu ajutorul mecanismelor de ochire. deşurubează peria ştergător şi-o pune în cutia sa. aşează în dreapta tunului.Mînuieşte scutul inferior gitoarele de la jalonul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful