1 ZAVRŠNI ISPIT – Mentor: Boris Kulišić Tema: PRORAČUN I KONSTRUKCIJA JEDNOSTEPENOG REDUKTORA – - ČELNICI S KOSIM ZUBIMA Zadatak: Potrebno

je proračunati i konstruirati jednostepeni reduktor sa cilindričnim zupčanicima s kosim zubima. Zahvatni kut α = 200, a vratila su paralelna. Obradu vratila izvesti sa srednjim odstupanjem profila Ra < 1,6 μm, obrada čepova je fino brušena s Ra = 0,4μm. Kvaliteta izrade zubaca – N6

Zadani parametri: Snaga elektromotora ( ulazna snaga ): Broj okretaja EM (ulazni broj okretaja) : Standardni prijenosni omjer: Materijal manjeg zupčanika: Zupci: Broj zubi manjeg zupčanika: Kut dodirnice ( zahvatne linije ) : Kut nagiba zubaca: Tip pogona: Ozubljenje : P = 4 kW n1 = 1600 min-1 i = 4,5 : 1 Č. 1530 – poboljšan obrađeni i podmazani z1 = 23 αn = 20o β = 17o normalni i trajan evolventno

Vratila i ležaji Ulazno vratilo v1 izrađeno je zajedno sa zupčanikom z1 pa je materijal isti. Izlazno ili gonjeno vratilo v2 je izrađeno iz čelika Č. 0445. Osi vratila su paralelna. Za proračun promjera vratila zanemariti težinu spojke i težinu zupčanika. Zupčanici su uklinjeni pomoću uložnog klina bez nagiba tipa A. Ležaji su poprečno - uzdužni odabrani iz kataloga prema opterećenju. Ležaj na dijelu izlaska vratila iz kućišta je čvrste izvedbe, a na drugom kraju pomične izvedbe. Primjer montaže vratila i ležaja, te poklopaca i brtvi dat je na slici reduktora. Kućište reduktora Kućište je zavarene izvedbe. Dimenzije uskladiti prema dimenzijama zupčanika i vratila. Na izlazima vratila iz kućišta ugrađene su gumene brtve (Simering). Na mjestima ugradnje ležaja staviti poklopce. Na gornjem dijelu kućišta postaviti otvor za ulijevanje ulja i vizualnu kontrolu, a na donjem dijelu kućišta postaviti otvor za ispust ulja. Ugraditi uljokaz ili pokazivač nivoa ulja, a podmazivanje zupčanika izvesti uranjanjem u ulje do nivoa d02m. Debljine stjenke kućišta odrediti prema tablici.

tlocrt i bokocrt) u mjerilu 1:1. 64.prema izrazu na str.2 Opseg crtanja . za čelik. osne razmake i dosjede. . tolerancijama i znakovima za kvalitetu obrade.obodnu brzinu izračunati prema izrazu na str. Visina glave zupca hg . 72 .2. Školska knjiga.koeficijent širine zubaca ψ očitati iz tab.63. Crtež mora sadržavati tablicu s podacima za izradu zupčanika i sastavnicu za radionički crtež.Sastavni crtež reduktora u tri projekcije (nacrt.koeficijente ξ1. ali samo uz suglasnost mentora. . 72 5. Modul i korak zupčanika . Diobeni promjer do1 . PRORAČUN Proračun izvesti prema udžbeniku: Hercigonja: STROJNI ELEMENTI 2.izračunati prema jed. Visina korijena hk . Za iznimno velike crteže dopušteno je mjerilo 1:2. Stvarna obodna brzina v Stvarna obodna brzina v mora biti u granicama ± 50 % od ranije izračunate obodne brzine.Radionički crtež oba vratila u mjerilu 1:1 sa svim kotama. 2. 2. 72 3. 2.faktor osnovnog opterećenja co očitati iz nomograma na str. brušeni zupci . 27 Za standardizirani modul očitati pripadajući korak tn /mm/. Crtež mora sadržavati sastavnicu za montažni ili sastavni crtež.40 za SM-čelik i obodnu brzinu v / m/s / na diobenoj kružnici zupčanika z1 . 64. na str.u. 74 . 4. .6.Poklopce ležajeva u mjerilu 1 : 1 Crteže crtati u AUTO CAD. str.faktor opterećenja c prema jednadžbi na str.65 ( uzeti srednje vrijednosti ) Izračunati modul standardizirati na standardnu vrijednost prema tab. str. Nacrt crtati u pogledu. te modul mn i za njega pripadajući korak tn. sl.1.5. Tlocrt crtati u pogledu sa skinutim poklopcem. tolerancijama i znacima kvalitete obrade.normalni modul mn prema izrazu na str.prema izrazu na str. Zagreb ZUPČANICI 1. U slučaju da je rezultat izvan navedenih granica treba ponoviti izbor co i izračunati ponovno c .2. 63 . Kotirati gabarite. ξ2 i ξ3 očitati iz tab.Radionički crteži zupčanika z1 i z2 u mjerilu 1:1 sa svim kotama. diobeni promjer do1 /m/ pretpostaviti . str.

30 7.izračunati prema jed. na str. 30.3 6.prema jed. na str.prema jed. 72 7. Dobivenu vrijednost širine zupca b zaokružiti na cijeli broj. na str. Širina zupca b . 63 za brušene i glačane zupce ( usvojiti srednju vrijednost ). na str. Stvarna širina zupca bn . koeficijent širine zupca ψ očitati iz tab. Visina zupca h .5. Broj zubaca gonjenog zupčanika z2 . na str. 72 12.prema jed. na str.prema jednadžbi na str. na str.2 Bočna zračnost j . Debljina zupca na diobenom krugu s . 2 Podnožni promjeri dk1 i dk2 .1 Tjemena zračnost c .prema jed. 63. uzeti srednju vrijednost 8. Širina uzubine e . 31 10. Promjeri zupčanika z1 i z2 14. Zračnosti 7. 11. na str.izračunati iz zadanog prijenosnog omjera i 14. str. 2.prema jed.1 Tjemeni ( vanjski ) promjeri dg1 i dg2 . Bočni korak zubaca to .prema jed. 31 9.prema jed. 72 14. 72 13.

na str. treba za iste dimenzije zupca usvojiti materijal s većom čvrstoćom.prema izrazu na str. . 62 i jed. na str.prema jed. str. na str.3 Radijalna sila na zupcu Fr .47. 72 15. 74 18. Ako se ostaje pri istom materijalu treba povećati širinu zupca b /mm/ da bi dobili veći moment otpora W. osni razmak l .dopušteno naprezanje pri savijanju σDf očitati iz tab.prema jed. za σs debljinu zupca u korjenu uzeti→ sk = 0. 74 19.prema jed. 59 za vanjski valjkasti par 16. Stvarni osni razmak l' . str. na str.u jed. za naprezanje pri savijanju ( ista str. na str.prema izrazu na str. 74 18. treba provjeriti: σs ≤ σDf . ).4 . 59 17. 1 u prilogu za čelik poboljšano Ukoliko čvrstoća ne zadovoljava. 72 PRORAČUN ČVRSTOĆE ZUBACA 18.57 t /mm/ .1 Obodna sila Fo . 71 18.prema jed.3 Diobeni promjer gonjenog zupčanika do2 .39. 2. Čvrstoća pri savijanju u korijenu zuba σs Prema slici 2.izračunati prema jed. 72 14.prema jed. 2 Normalna sila na bok zupca Fn . Stupanj prekrivanja εk . Opterećenje zupca ( sile na zupcu ) Dispozicija sila na zupcu dana je na sl. na str.

95.ulazni moment torzije se može računati iz: M t1 = ro1 ⋅ Fo / Nmm / 21.stvarni površinski tlak p izračunati prema jed. 191. HB . III – cementirano i kaljeno.dopušteno naprezanje na vlak za Č. V – kaljeno nakon zagrijavanja u kupci cijana 20. 1530 očitati iz tab.čvrstoća na granici tečenja. σdfo . 67 . str. II – poboljšano.vlačna čvrstoća.5 Tablica 1 – čvrstoća materijala zupčanika σ M = Rm .dinamička čvrstoća zubaca pri jednosmjernom savijanju. na str. σ F = RT . 67 . za dinamičko jednosmjerno opterećenje .Brinellov broj σDf . IV – plameno ili inukciono kaljeno.oštećenja bokova zubaca nema ako je stvarni tlak manji od 70% dopuštenog naprezanja na vlak materijala zupčanika. Kontrola površinskog tlaka p na bok zupca p ≤ pd .vidi izraz za pd na str. Hercigonja: ES 1. Ulazni moment torzije na pogonsko vratilo Mt1 .koeficijent izdržljivosti zubaca na gnječenje. Oznake za termičku obradu: I – normalizirano.dopušteno naprezanje pri savijanju ( tvrdoća ) boka zupca K .

6 22. Kontrola na zagrijavanje zubaca . Iz postavljene jed. Σ MB = 0 ---. na str.( 2 ). Reakcija u osloncu A u vertikalnoj ravnini FAv Dovoljno je izračunati samo jednu reakciju u pravilu na strani gdje vratilo izlazi iz kućišta. . a za gonjeni zupčanik u smjeru rotacije. . pretpostavljenu širinu ležajeva i minimalni razmak zupčanika i kućišta 10 mm. 67 VRATILA ULAZNO VRATILO v1 23. Uzeti da vratilo v1 izlazi iz kućišta na strani uležištenja ( oslonca ) A. Smjer radijalne sile Fr je prema središtu roracije.postaviti jednadžbe analitičkih uvjeta ravnoteže: Σ Fx = 0 ---.FAv računati za djelovanje Fo po sredini raspona između ležaja l 24. Reakcija u osloncu A u horizontalnoj ravnini FAh Pretpostaviti razmak l /mm/ između ležajeva A i B uvažavajući širinu zupčanika b /mm/ . Dispozicija sila na ulazno vratilo Za smjer obodne sile Fo treba uvažiti da je za pogonski zupčanik smjer suprotan od rotacije. ( 1 ) i ( 2 ) izračunati FAhx i FAhy . smjer aksijalne sile Fa ovisi o položaju nagiba zubi β.kontrolu provjeriti prema jed.( 1 ). 24.

. 26. Pretpostaviti oblik vratila Iz oblika vratila vidi se da treba izračunati samo promjer u presjeku 1 – 1 ( promjer čepa A dA) i na mjestu spajanja sa spojkom ds. Promjer čepa dA Promjer čepa izračunati na temelju dopuštenog naprezanja pri savijanju →jed. Ostali promjeri su određeni u proračunu zupčanika z1. Hercigonja ES 1 Moment torzije na vratilu v1 je izračunat pod rednim brojem 20. Rezultirajući moment savijanja u horizontalnoj ravnini za presjek 1 – 1 Rezultirajući moment MRH dobije se primjenom Pitagorina poučka 30. 249. 31.vertikalna reakcija FAv množena s krakom do uklještenja B/2 daje MVS 1/ Nmm/ 28. Moment savijanja u horizontalnoj ravnini za presjek 1 – 1 Ovdje treba izračunati moment savijanja lijevo i desno od uklještenja . na str. Hercigonja : ES 1 .moment savijanja lijevo od uklještenja: MHLS1 je produkt horizontalne reakcije FAhX i kraka B/2 . Imaginarni moment savijanja u presjeku 1 – 1 . Moment savijanja u vertikalnoj ravnini za presjek 1 – 1 . na str.moment savijanja desno od uklještenja: MHDS1 je suma momenata kojega čine reakcija FAhX i aksijalna sila Fa na kraku ro1 29. Pretpostaviti širinu ležaja B Preporuka pretpostaviti B = 20 mm – kasnije se širina može korigirati prema širini odabranog ležaja.7 25. 27.izračunati ga prema jed. 252. Promjer čepa B se usvaja isti kao promjer čepa na izlaznoj strani vratila dA .

Za dobiveni promjer d očitati iz tab. 191. Hercigonja : ES 1. dubinu žljeba t /mm/ vratila i izvršiti proračun: d S = d + t / mm / Nakon toga. 249. Dispozicija sila na gonjenom vratilu v2 34.dopušteno naprezanje na torziju očitati iz tab.8 Promjer dA standardizirati na standardnu vrijednost unutarnjeg promjera ležaja prema katalogu za ležajeve ili Strojarskom priručniku.62 – Normalni ukopani klinovi. Promjer vratila na mjestu spajanja sa spojkom dS Na ovom djelu vratila djeluje samo moment torzije Mt1 pa se taj dio vratila može dimenzionirati samo na uvijanje ili torziju d=3 5 ⋅ M t1 / mm / τ tdop . Hercigonja : ES 1. str. 95. Hercigonja : ES 1. Isti promjer usvojiti na osloncu B → dB = dA /mm/ 32. za čvrstoću materijala vratila i dvosmjernog dinamičkog opterećenja. Reakcije u osloncu B u vertikalnoj ravnini FBv . promjer vratila dS standardizirati prema standardnim promjerima na str. I Z L A Z N O V R A T I L O v2 33.

presjek 1 – 1 .vertikalna reakcija FBv množena s krakom do uklještenja B/2 daje MVS 2/ Nmm/ 38. Σ MA = 0 ---. ( 1 ) i ( 2 ) izračunati FBh X i FBhY 36.( 2 ). 35. jer i ovdje Fo djeluje po sredini vratila. Pretpostaviti oblik vratila v2 Razmaci B i l ostaju isti kao i kod ulaznog vratila.vertikalna reakcija FBv množena s krakom do uklještenja l/2 daje MVS 1/ Nmm/ .presjek 1 – 1 .( 1 ).moment savijanja lijevo od uklještenja: MHDS2 je suma momenata kojega čine reakcija FBhX i aksijalna sila Fa na kraku ro2 39.presjek 2 – 2 .9 . Računaju se promjeri d1 u presjeku 1-1 i d2 u presjeku 2-2.moment savijanja desno od uklještenja: MHLS1 je produkt horizontalne reakcije FBhX i kraka l/2 . a služit će kao naslon za zupčanik i ležaj. Reakcija u osloncu B u horizontalnoj ravnini FBh .moment savijanja lijevo od uklještenja: MHDS1 je suma momenata kojega čine reakcija FBhX i aksijalna sila Fa na kraku ro2 . a promjer d3 može ostati kao na slici jednak promjeru d2. 37. a može biti i manji. Iz postavljene jed.moment savijanja desno od uklještenja: MHLS2 je produkt horizontalne reakcije FBhX i kraka B/2 . Treba biti nešto manji ili jednak vanjskom promjeru unutarnjeg prstena ležaja.računa se isto kao i reakcija FAv za ulazno vratilo.presjek 1 – 1 . Promjer d4 jednak je promjeru d2. Rezultirajući moment savijanja u horizontalnoj ravnini .postaviti jednadžbe analitičkih uvjeta ravnoteže: Σ Fx = 0 ---. Moment savijanja u vertikalnoj ravnini . Promjer označen sa Φ se rješava konstruktivno.presjek 2 – 2 . Moment savijanja u horizontalnoj ravnini .

249.Mt2 je produkt obodne sile Fo i kraka ro2 41. a s desne za ležaj. Hercigonja : ES 1. Stoga je preporuka da taj promjer bude jednak vanjskom promjeru unutarnjeg prstena ležaja. 249. 191. Služi kao naslon. 252. Hercigonja : ES 1. 40. Hercigonja : ES 1. Hercigonja ES 1 42.MSi1 i MSi2 izračunati prema jed. S lijeve strane za zupčanik z2 . Promjer Φ Taj promjer se odabire konstruktivno. Imaginarni moment savijanja u presjeku 1 – 1 . na str.presjek 1 – 1 Promjer vratila d1 izračunati na temelju dopuštenog naprezanja pri savijanju →jed.presjek 2 – 2 Rezultirajući moment za oba presjeka MRH1 i MRH2 dobiju se primjenom Pitagorina poučka. 95. 0445 i dvosmjernog dinamičkog opterećenja. promjer vratila d1 standardizirati prema standardnim promjerima na str. Promjer vratila na mjestu spajanja sa zupčanikom d1 . Moment torzije na vratilu v2 .10 . na str. Ovdje nema utora za klin pa nije potrebno izračunatom promjeru dodavati dubinu utora t. dubinu žljeba t /mm/ vratila i izvršiti proračun: d1 = d + t / mm / Nakon toga. za čvrstoću materijala vratila Č. 44. 44. već ga treba standardizirati na standardnu vrijednost unutarnjeg promjera ležaja prema katalogu za ležajeve ili Strojarskom priručniku.62 – Normalni ukopani klinovi. Za dobiveni promjer d očitati iz tab. 43. Promjer čepa d2 .presjek 2 – 2 Proračun izvesti isto kao za presjek 1-1. Hercigonja : ES 1 . str. Isti promjer usvojiti na osloncu A → d2 = d4 /mm/ .dopušteno naprezanje pri savijanju očitati iz tab. Promjer vratila na mjestu spajanja sa spojkom d3 Na ovom djelu vratila djeluje samo moment torzije Mt1 pa se taj dio vratila može dimenzionirati samo na uvijanje ili torziju .

za čvrstoću materijala vratila Č.11 d=3 5 ⋅ M t1 / mm / τ tdop . preporuka uzeti 1. Hercigonja : ES 1.dopušteno naprezanje na torziju očitati iz tab. gdje je d = d 46. tako da glavina bude nešto šira od širine .promjer provrta zupčanika odgovara promjeru izlaznog vratila u presjeku 1-1 l o = (1 −1. Veći zupčanik se može izvesti kao na slici: 45. Hercigonja : ES 1. O S T A L E D I M E N Z I J E Z U P Č A N I K A Z2 Manji zupčanik ima oblik ploče ili se izrađuje zajedno s vratilom. 95.3) ⋅ d / mm/ . Hercigonja : ES 1.62 – Normalni ukopani klinovi. str. Dužina glavine lo ! 1 . dubinu žljeba t /mm/ vratila i izvršiti proračun: d3 = d + t / mm / Nakon toga. Za dobiveni promjer d očitati iz tab.8 − 2) ⋅ d / mm / . te nije potrebno posebno određivati ostale dimenzije osim onih koje su izračunate u prethodonom proračunu. 249. 191. brtvi i načinom uležištenja. Vanjski promjer glavine d2! d 2 = (1. Dužinske dimenzije vratila treba naknadno uskladiti sa izborom ležajeva. promjer vratila d3 standardizirati prema standardnim promjerima na str.3 d. 0445 i dvosmjernog dinamičkog opterećenja.

6 − 2) ⋅ m / mm / . visinu h i dužinu l. IZBOR KLINOVA Klinovi za spajanje spojke i zupčanika su uzdužni klinovi bez nagiba za spajanje: Tip A . Njihov promjer odrediti konstruktivno. ES 1 .12 zupčanika 47. uskladiti s dimanzijama klina 49. 62 –Normalni ukopani klinovi. s pripadajućim tolerancijama odabrati iz tab.dimenzije žljeba za klin na vratilu prema slici s pripadajućim tolerancijama. Izbor klina za spajanje spojke S1 na ulaznom vratilu . Kontrola površinskog tlaka na klin 49.b x h x l 48.širinu klina b.1 Proračun sile na klinu Fk Iz ulaznog momenta torzije Mt1 izračuna se sila na klinu Fk : M t1 = Fk ⋅ ds 2 ⋅ M t1 / Nmm / ⇒ Fk = /N/ 2 ds . Debljina vijenca so so = (1. preporuka uzeti srednju vrijednost U ploči zupčanika izrađena su četiri otvora.

191 za čvrstoću klina Rm = 600 MPa Ukoliko ne zadovolji uvjet površinskog tlaka potrebno je povećati dužinu klina l. Jedina razlika je što se sila na klin mijenja pa ju je za kontrolu površinskog tlaka potrebno izračunati iz: Fk = 2 ⋅ Mt2 /N/ d3 .13 49. Izbor klina za spajanje spojke s2 na izlaznom vratilu Utor klina za spojku je u presjeku A – A. 2 Kontrola površinskog tlaka p . 95. str. Izbor dimenzija i provjera površinskog tlaka vrši se isto kao i prethodni klin. Izbor klina za spajanje zupčanika z2 na izlaznom vratilu Na slici je u presjeku C – C u produžetku čepa narezan fini metrički navoj i na tome dijelu postoji utor 6 x 3 mm . a dobije se iz: Fk = 2 ⋅ Mt2 /N/ d1 51.dopušteni Fk F = k ≤ pd A t1 ⋅ l površinski tlak pd očitati iz tab. To je za jednu od inačica osiguranja od aksijalnog pomaka ležaja. Utor klina za zupčanik je u presjeku B – B.p= . Jedino je ovdje sila na klinu druga. Izbor dimenzija i kontrola je ista kao i pod 50. 50.

LEŽAJEVI VRATILO V1 Ležaj A pogonskog vratila opterećen je poprečnom ( radijalnom ) silom: FPA = FA V + FAh Y i uzdužnom silom FAhX . Hercigonja : ES 1. 316. Stoga na toj strani treba odabrati ležaj koji može prihvatiti poprečna i uzdužna opterećenja. vrste odabranog ležaja u funkciji promjera čepa. IZBOR KLASE HRAPAVOSTI ( KVALITETE OBRAĐENIH POVRŠINA ) Na svim dosjednim površinama moraju se propisati klasa hrapavosti Ra. Hercigonja : ES 1. Ona je u funkciji kvalitete tolerancije IT i nazivne mjere. str. treba odabrati i klasu hrapavosti. 53. normalna opterećenja. Školska knjiga. za dvodjelno kućište. Izbor tolerancija ( dosjeda ) za sklapanje klinova s vratilima i glavinama Kod klinova bez nagiba nosive plohe su bočne plohe. str.izbor izvršiti prema tab. te je preporuka za njihovo sklapanje sa žljebom u vratilu i glavini dan na str.14 IZBOR TOLERANCI JA I DOSJEDA 52. Hercigonja : ES 1 Napomena: Odabrani dosjed za spojku primijeniti i za spojku s1 koja će se spajati s vratilom v1. 113. normalni pogon i za opće strojarstvo. Izbor tolerancija za sklapanje ležajeva i kućišta reduktora . opterećenje u točki za vanjski prsten . za opterećenje po obodu unutrašnjeg prstena. Dakle. 311. 22 i 23. preporuka za pogon alatnih strojeva . 112. 17. Izbor izvršiti prema tablici s predavanja ili u STROJARSKOM PRIRUČNIKU.izbor izvršiti prema tab. Izbor tolerancija ( dosjeda ) za sklapanje ležajeva na vratilo v1 i v2 . 54. Ležaj u osloncu B je opterećen samo poprečnom silom koja je zbroj vektora: FPB = FBv + FBh Broj okreta ležaja je određen brojem okreta elektromotora ili ulaznim brojem okreta n1 / min-1/. Hercigonja : ES 1. Izbor trajnosti ležaja Lh – prema tab. str.odabrati iz tab. sve površine za koje je odabrana tolerancija. Proračun vrijednosti za izbor ležaja koristi se udžbenik: Hercigonja: Strojni elementi 1. str. Izbor tolerancija ( dosjeda) za sklapanje zpčanika z2 i spojke s2 vratilom v2 . 119. 55. Zagreb 56. 310. 115.

318. Kontrola vijeka trajanja ležaja Lh . izračunati fL .iz kataloga se odabere ležaj s kosim dodirom BN na osnovu promjera čepa dA i očita pripadajuća dinamička nosivost C /kN/ 61. Ako je zadovoljen uvjet: Lh ≥ Lh potrebno. 116. Izbor ležaja B pogonskog vratila . 119 ili120. preporuka kuglični ležajevi 58.prema jednadžbi za izračun koeficijenta vijeka trajanja ležaja na str. 317. na str.poprečno opterećenje Fp → FPA = FA V + FAh Y . 117 ili 118. za odabrane ležajeve s valjcim ili kuglične ležajeve 59. str.za izračunati koeficijent trajnosti fL ležaja iz tab. Ekvivalentno opterećenje Fek Ležaj A – ovaj ležaj predstavlja čvrsti oslonac. jer temperatura neće rasti iznad 80 o C . str. 62. 319 i 320. 321 ili 322. Izbor ležaja A i dinamičke nosivosti C . Fek izračunati prema jed.prema tab. 323. Izbor koeficijenta broja okreta fn – prema tab. 117 ili 118. Izbor koeficijenta trajnosti fL . . str. 319 i 320 očitati vijek trajanja ležaja Lh /h/.uzužno opterećenje Fμ = FAhX . odabrani ležaj odgovara Iz kataloga za odabrani ležaj treba očitati širinu ležaja B /mm/ i vanjski promjer dV /mm/ jer će nam biti potrebni za konačno definiranje dužina čepova na vratilu i oblikovanje kućišta reduktora. oba koeficijenta očitati za opterećenje po obodu 60. str. pa taj zahtjev pri izboru treba uvažiti.15 57.ft = 1.koeficijenti x i y očitati iz tab.

odabranim ležajevima. Izbor ležaja B i dinamičke nosivosti C . Potrebno je njih uskladiti sa proračunatim dimenzijama . KONSTRUKCIJA KUĆIŠTA REDUKTORA Konstrukciju kućišta reduktora izvesti prema uputama s predavanja u nastavnom materijalu REDUKTORI. CRTEŽI Predložak svih potrebnih crteža nalazi se u nastavnom materijalu REDUKTORI. a ležaj B uzdužnom i poprečnom silom.iz kataloga se odabere obični ležaj BC na osnovu promjera čepa dB i očita pripadajuća dinamička nosivost C /kN/ . u njoj je izraz: y∙ Fμ = 0. Poprečno opterećenje iznosi: FP = FPB = FBv + FBh 64.koeficijenti fn i fL ostaju isti . jer na taj ležaj ne djeluju uzdužne sile .izvesti isti postupak kao i za ležaj A VRATILO V1 Izvesti isti postupak odabira ležaja kao i za vratilo v1 s tim da je ovdje ležaj A opterećen samo poprečnom silom. načinom uležištenja vratila. pa taj zahtjev pri izboru treba uvažiti. Ekvivalentno opterećenje Fek ležaja B . na str. odabranim tolerancijama i klasom hrapavosti. 63. to je kruti ležaj a traženi pomak zbog diletacije izvesti će se konstruktivno uležištenjem ležaja u kućištu reduktora 65. Kontrola vijeka trajanja ležaja Lh . . 317.Fek izračunati prema jed.16 Ležaj B – ovaj ležaj mora osiguravati uzdužni pomak zbog prihvata diletacije vratila.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful