PENGURUSAN KURIKULUM PANITIA

PPDBS

PERUNTUKAN WAKTU KURIKULUM KBSR (TAHAP 1 & 2) Peruntukan Waktu Sekolah Rendah Dalam Seminggu
SK / SRK MATA PELAJARAN 1 Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Matematik Sains Pendidikan Islam / Pend. Moral Pendidikan Muzik Pend. Jasmani Pend. Kesihatan Pend. Seni Kemahiran Hidup Pend. Siviks dan Kewarganeg araan Kajian Tempatan Jawi *Tasmik *Bahasa Arab 12 8 8 3 5 2 2 1 2 TAHAP 1 2 12 8 8 3 5 2 2 1 2 3 12 8 8 3 5 2 2 1 2 4 10 7 7 5 5 2 2 2 2 TAHAP 2 5 10 7 7 5 5 2 2 2 2 6 10 7 7 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 9 2 6+4 3+3 4 2 2 SRJK (C) DAN SRJK (T) TAHAP 1 2 9 2 6+4 3+3 4 2 2 3 9 2 6+4 3+3 4 2 2 4 6 4 6+2 3+2 4 2 2 TAHAP 2 5 6 4 6+2 3+2 4 2 2 6 6 4 6+2 3+2 4 2 2

-

-

-

2

2

2

-

-

-

2

2

2

1 2 2

1 2 2

1 2 2

2 -

2 -

2 -

-

-

-

2 -

2 -

2 -

1

PENGURUSAN KURIKULUM PANITIA
*Bahasa Cina / Bahasa Tamil Perhimpunan

PPDBS

5 1

5 1

5 1

5 1

5 1

5 1

12 1

12 1

12 1

10 1

10 1

10 1

• Peruntukan masa bagi satu waktu ialah 30 minit. • 30 minit Bahasa Melayu Tahun 1 dan 2 (2009) merangkumi PKJR • Tasmik di luar jadual (hanya sekolah tertentu sahaja untuk tahap 2) • 30 minit Bahasa Melayu Tahun 1 hingga 6 (2009) merangkumi AUWP (Perpustakaan) • Tertakluk kepada pindaan dan surat pekeliling ikhtisas terkini. • * Mata pelajaran yang hanya ada disekolah-sekolah tertentu.

1. Agihan waktu persekolahan untuk negeri-negeri yang bercuti am pada hari Jumaat dicadangkan seperti berikut:
Masa Hari 7.40 8.20 8.20 9.00 9.00 9.40 9.40 10.20 10.20 10.40 10.40 11.20 11.20 12.00 12.00 12.40 12.40 1.20 1.20 2.00 2.00 2.40 Jum. Waktu

Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X Jumlah Waktu Seminggu

X X X X X

X X X

X X

X X

8 8 10 9 7 42

2