Dicţionar de neologisme

A–/AN– aalenián, –ă AB–/ABS– abác abáca abácă abacterián, –ă abacteriémic, –ă abajúr abalienáre abandón abandóná pref. adj., s. n. pref. s. n. s. f. s. f. adj. adj. s. n. s. f. s. n. vb. „privativ, negativ“. (din) primul etaj al jurasicului mediu (sau ultimul al jurasicului interior); chelean.. „îndepărtare“, „separare“, „lipsă“. 1. instrument de calculat din bile care se pot deplasa pe vergele orizontale paralele.2. nomogramă. cânepă de Manilla. partea superioară a capitelului unei coloane. lipsit de bacterii. (despre boli) care prezintă microbi în sângele circulant. dispozitiv pentru a rabata lumina unei lămpi. pierdere, diminuare, marcată şi evidentă a facultăţilor mintale. părăsire, renunţare. o ~ familial = părăsire a copiilor, a familiei. • (sport) retragere dintr–o competiţie. I. tr. a părăsi, a renunţa definitiv la ceva. • a neglija, a lăsa în voia...II. refl. a se lăsa pradă unui sentiment, unei emoţii.III. intr. a se retrage dintr–o competiţie. f. (cel) care trăieşte teama patologică de a fi abandonat. situat în vecinătatea unei articulaţii. 1. loc de extragere a unui minereu, a unei roci dintr–un zăcământ; operaţia însăşi.2. doborâre a arborilor în exploatările forestiere.3. sacrificare a animalelor, la abator.4. înclinare a unei nave spre a putea fi carenată; carenaj (1). 1. superior al unei abaţii.2. preot, cleric la catolici. I. tr., refl. a (se) îndepărta de la o direcţie, o normă, o linie de conduită.II. tr. a doborî, a culca la pământ.III. refl. a se năpusti (asupra).IV. intr. a–i veni cuiva o idee, a i se năzări. 1. acţiunea de a (se) abate. • încălcare a unor dispoziţii.2. diferenţa dintre valoarea nominală a unei mărimi şi valoarea ei măsurată.3. (tehn.) diferenţa dintre dimensiunea maximă sau minimă realizată pentru o piesă şi dimensiunea ei proiectată. maică superioară a unei abaţii. (<fr. a–, an–, cf. gr. a–, an–, fără, lipsit de) (<fr. aalénien) (<fr. ab–, abs–, cf. lat. ab, abs) (<fr. abaque, lat. abacus) (<sp. abaca) (<fr. abaque, lat. abacus) (<fr. abactèrien) (<fr. abactériémique) (<fr. abat–jour) (după engl. abalienation, lat. abalienatio) (<fr. abandon) (<fr. abandonner)

abandónic, –ă abarticulár, –ă abatáj

adj., s. m. adj. s. n.

(<fr. abandonnique) (<fr. abarticulaire) (<fr. abattage)

abáte1 abáte2

s. m. vb.

(<it. abbate) (<lat. abbattere, fr. abattre)

abátere

s. f.

(<abate)

abatésă abatíză abatór

s. f. s. f. s. n.

(<it. abbadessa, lat. abbatissa)

(mil.) baraj realizat din copaci culcaţi cu vârful spre inamic. (<fr. abattis) 1. construcţie unde se sacrifică animalele destinate consumului populaţiei.2. (<fr. abattoir) (fig.) masacru.

abaţiál, –ă abaţíe abaxiál, –ă abázic, –ă abazíe abbevilián, –ă abc abcéde abcedografíe abcés abderít abdicá

adj. s. f. adj. adj., s. m. s. f. /ab–vi–li–/ adj., s. n. s. n. vb. intr. s. f. s. n. s. m. vb. intr.

care aparţine unei abaţii. mănăstire catolică condusă de un abate sau de o abatesă situat în afara unui ax central. f. (suferind) de abazie. tulburare a sistemului nervos, care se manifestă prin neputinţa de a merge normal. (din) subetajul mijlociu al paleoliticului inferior; chelean. abecedar (1, 2). a (se) transforma în abces. radiografie a unui abces după puncţie, evacuare sau injecţie cu aer. colectare de puroi într–un ţesut sau organ. om simplu, mărginit şi caraghios. 1. a renunţa la tron, la un drept.2. (fig.) a renunţa la ceva, a se resemna.3. a renunţa la o activitate din cauza greutăţilor întâmpinate.

(<fr. abbatial, lat. abbatialis) (<it. abbazia) (<fr., engl. abaxial) (după germ. abatisch) (<fr. abasie) (<fr. abbevillien) (<fr. abc) (<fr. abcéder, lat. abscedere) (<fr. abcédographie) (<fr. abcès, lat. abscessus) (<germ. Abderit) (<fr. abdiquer, lat. abdicare)

abdomén ABDOMIN(O)– abdominál, –ă abdominalgíe abdominoscóp abdominoscopíe abdúce abductór abdúcţie abecedár ABER(O)– aberánt, –ă aberánţă aberatív, –ă

s. n. elem. adj. s. f. s. n. s. f. vb. tr. adj., s. m. s. f. s. n. elem. adj. s. f. adj.

1. cavitate a corpului vertebratelor, între torace şi bazin.2. ultimul segment al (<fr., lat. abdomen) corpului la insecte. „abdomen“. (<fr. abdomin/o/–, cf. lat. abdomen) referitor la abdomen. (<fr. abdominal) durere abdominală. (<fr. abdominalgie) instrument în abdominoscopie; peritoneoscop. (<. fr. abdominoscope) examinare a cavităţii şi a organelor abdominale. (<fr. abdominoscopie) a duce (de undeva), a lua. (<lat. abducere) (muşchi) care produce abducţie. (<fr. abducteur, lat. abductor) mişcare de îndepărtare a unui membru de planul de simetrie a corpului. 1. carte elementară pentru învăţarea scrisului şi cititului.2. (fig.) primele noţiuni ale unei ştiinţe sau profesiuni; abc. „a se abate“, „a se îndepărta“. 1. care se abate de la o normă.2. contrar logicii, bunului–simţ; (p. ext.) absurd. aberaţie. care ţine de aberaţie. (<fr. abduction, lat. abductio) (<lat. abecedarius, fr. abécédaire) (<fr., engl. aberro/o/–, cf. lat. aberrare) (<fr. aberrant, lat. aberrans) (<fr. aberrance) (<fr. aberratif)

aberáţie

s. f.

1. abatere de la normal sau corect; (p. ext.) idee, noţiune, comportament; (< fr. aberration, lat. aberratio) aberanţă; absurditate. • (biol.) abatere de la tipul normal al speciei. o ~ cromozomială = modificare a numărului de cromozomi caracteristici speciei.2. (fiz.) formare a unei imagini produse într–un sistem optic. o ~ cromatică = defect al imaginilor produse de lentile, constând în formarea de irizaţii pe marginea imaginilor.3. unghi format de direcţia adevărată şi de cea aparentă din care este văzut un astru de pe Pământ. instrument pentru măsurarea aberaţiei vizuale. instrument pentru observarea defectului de distorsiune a unui ochi normal. a avea oroare, aversiune; a urî, a detesta. abietinee; pinacee. substanţă răşinoasă extrasă din lemnul de brad, sub formă de cristale incolore, solubile în apă şi alcool. abietacee. 1. îndemânatic, dibaci, priceput.2. (jur.) apt a îndeplini condiţiile cerute de lege. „posibil“ 1. a conferi dreptul de a practica o anumită profesiune, în urma unui examen sau concurs.2. a conferi un anumit titlu, grad etc.; a face apt; a împuternici. 1. calitatea de a fi abil; dexteritate; pricepere, dibăcie.2. (jur.) aptitudine legată de a face ceva.3. (pl.) şiretlicuri. (jur.; despre o succesiune) care se află în absenţa unui testament, situaţie în care legea reglementează transmiterea bunurilor. în absenţa materiei vii. concepţie materialist naivă care explică naşterea vieţii din materia anorganică. disciplină care studiază elementele anorganice. totalitatea componentelor moarte dintr–un seston; tripton. lipsit de viaţă. proces degenerativ care atinge celulele vii (ale sistemului nervos). 1. stare a unui corp abiotic.2. conservare a produselor alimentare prin distrugerea microorganismelor. 1. prăpastie, genune. • parte profundă a unui fenomen, a unui proces; neant.2. depresiune a fundului oceanelor, cu adâncimi mari. 1. referitor la abis. o regiune ~ă = zonă de mare adâncime a fundului mărilor şi oceanelor.2. referitor la subconştient. drept de folosinţă a unei case, proprietate a altcuiva. care inspiră dezgust, repulsie, dispreţ; abominabil. (<fr. aberromètre) (<fr. aberroscope) (<fr. abhorrer, lat. abhorrere) (<fr. abietacées) (<fr. abiétin) (< fr. abiétinées) (<fr. habile, lat. habilis) (<fr. –able, cf. lat. abilis) (<germ. habilitieren, lat. habilitare) (<fr. habilité, lat. habilitas) (<lat. ab intestat) (<fr. abiogène) (<fr. abiogenèse) (<fr. abiologie) (<fr. abioseston) (<fr. abiotique) (<fr. abiotrophie) (<fr. abiose) (<fr. abysse, lat. abyssos) (<fr. abyssal) (< fr. habitation, lat. habitatio) (<fr. abject, lat. abiectus)

aberométru aberoscóp abhorá abietacée abietín abietinée abíl1, –ă –ábil2 abilitá

s. n. s. n. vb. tr. s. f. pl. s. n. s. f. pl. adj. elem. vb. tr.

abilitáte ab intéstat abiogén, –ă abiogenéză abiologíe abiosestón abiótic, –ă abiotrofíe abióză abís abisál, –ă abitáţie abjéct, –ă

s. f. loc. adj. adj. s. f. s. f. s. n. adj. s. f. s. f. s. n. adj. s. f. adj.

abjécţie abjudecá abjurá abjuráţie ablactá ablactáţie ablastíe ablatív1

s. f. vb. tr. vb. tr. s. f. vb. tr. s. f. s. f. s. n.

faptă, atitudine abjectă. (jur.) a suspenda printr–o sentinţă judecătorească. a renega public o credinţă, o doctrină, o opinie. abjurare. a înlocui treptat laptele matern în hrănirea sugarului. 1. ablactare.2. încetare a secreţiei de lapte matern. 1. (biol.) nedezvoltare sau dispariţie completă a unui organ.2. (chir.) măsuri de evitare a contaminării plăgii cu celule tumorale. caz al declinării, specific anumitor limbi, care exprimă punctul de plecare, instrumentul, asocierea, cauza etc. o ~ absolut = construcţie sintactică în latină sau greacă cu rol de propoziţie circumstanţială, dintr–un substantiv (sau pronume) şi un participiu în ablativ. (despre materiale) care poate suferi ablaţiuni.

(<fr. abjection, lat. abiectio) (<lat. abiudicare) (<fr. abjurer, lat. abiurare) (<fr. abjuration, lat. abiuratio) (<germ. ablaktieren, lat. ablactare) (<fr. ablactation, lat. ablactatio) (<fr. ablastie) (<lat. ablativus, fr. ablatif)

ablatív2, –ă ablaţiúne

adj. s. f.

(<lat. ablativus, fr. ablatif)

1. îndepărtare chirurgicală din corpul uman (o tumoare, un calcul, un organ (<fr. ablation, lat. ablatio) bolnav); exereză, extirpare.2. transportare a materialelor rezultate din dezagregarea rocilor. • reducere a masei unui gheţar sau a zăpezii prin topire şi evaporare.3. fenomen fizic în urma căruia un meteorit, satelit etc., pierde din substanţă datorită încălzirii sale până la incandescenţă. apofonie. lipsa congenitală a pleoapelor. a îndepărta. legat1 (2) al papei. (<germ. Ablaut) (<fr. ablépharie) (<lat. ablegare) (<fr. ablégat, lat. ablegatus, germ. Ablegat)

áblaut ablefaríe ablegá ablegát

s. n. s. f. vb. tr. s. m.

ablepsíe ablutomaníe abluţiúne

s. f. s. f. s. f.

cecitate (1). tendinţă obsesivă de a se spăla.

abnegá abnegaţíe abnórm, –ă

vb. tr. s. f. adj.

(<fr. ablepsie) (după fr. ablutiomanie, lat. ablutio) 1. spălare a corpului, prescrisă de unele religii orientale şi la catolici, pentru (<fr. ablution, lat. ablutio) purificare.2. (fam.) îmbăiere prin duş.3. eroziune exercitată de curenţii marini de adâncime. a tăgădui, a nega, a se lepăda de ceva sau de cineva. (<lat. abnegare) devotament dus până la sacrificiu. (<fr. abnégation, lat. abnegatio) anormal, neobişnuit. (<germ. abnorm, lat. abonormis)

abnormitáte aboclúzie abolí aboliţionísm

s. f. s. f. vb. tr. s. n.

anomalie; enormitate. lipsă de contact între dinţii arcadei inferioare şi superioare. a anula, a suprima (o lege, o instituţie, o stare social–politică). 1. mişcare politică apărută la sfârşitul sec. XVIII în S.U.A., care susţinea desfiinţarea sclavajului.2. curent de opinie care susţine necesitatea abolirii unor relaţii sociale, a unui regim politic, unei pedepse. f. (adept) al aboliţionismului. abolire manta militară la romani. care provoacă oroare, repulsie; oribil; dezgustător, repugnant. 1. oroare; ticăloşie. mârşăvie; nelegiuire.2. (rar) cultul idolilor, păgânism. I. tr., refl. a (–şi) face un abonament.II. refl. (fam.) a veni cu regularitate undeva. convenţie prin care, în schimbul unei taxe, se obţin unele servicii, dreptul la folosirea unui mijloc de transport, anumite publicaţii; înscris prin care se certifică această convenţie. f. 1. beneficiar al unui abonament.2. (fam.) (cel) care frecventează o familie, un local etc. opus, îndepărtat faţă de gură. 1. abordare.2. (chir.) cale de acces la un organ. I. intr. 1. (despre nave) a se ciocni.2. a se opri lângă o navă bord la bord.3. a acosta.II. tr. 1. (fig.) a se apropia de cineva spre a–i vorbi.2. a începe studiul unei probleme; a deschide o discuţie. care poate fi abordat; accesibil. 1. abordare (I, 1).2. atacare a unei nave prin alăturare la bordul ei. marinar specializat în abordaje. băştinaş, autohton, indigen. de la origine. I. adj. produs înainte de vreme; prematur.II. adj., s. n. (produs) destinat a provoca avortul. de la începutul începuturilor. cuvânt cabalistic căruia ocultiştii, gnosticii etc. îi atribuiau puterea magică de a vindeca anumite boli. surprinzător; ciudat, bizar. lipsă congenitală a braţelor. monstru care prezintă abrahiocefalie.

(<fr. abnormité, germ. Abnormität) (<ab– + ocluzie) (<fr. abolir, lat. abolere) (<fr. abolitionnisme)

aboliţioníst, –ă aboliţiúne abólla abominábil, –ă abominaţiúne aboná abonamént

adj., s. m. s. f. s. f. adj. s. f. vb. s. n.

(<fr. abolitionniste) (<fr. abolition, lat. abolitio) (<lat. abola) (<fr. abominable, lat. abominabilis) (<fr. abomination, lat. abominatio) (<fr. abonnér) (<fr. abonnement)

abonát, –ă aborál, –ă abórd abordá

adj., s. m. adj. s. n. vb.

(<abona) (<germ. aboral) (<fr. abord) (<fr. aborder)

abordábil, –ă abordáj abordór aborigén, –ă ab orígine abortív, –ă ab óvo abracadábra abracadabránt, –ă abrahíe abrahiocefál

adj. s. n. s. m. adj., s. m. f. loc. adv.

(<fr. abordable) (<fr. abordage, it. abbordaggio) (<fr. abordeur) (<fr. aborigène, lat. aborigines) (<lat. ab origine) (<fr. abortif, lat. abortivus) (<lat. ab ovo, de la ou) (< fr., fr. abracadabra) (<fr. abracadabrant) (<fr. abrachie) (<fr. abrachiocéphale)

loc. adv. interj. adj. s. f. s. m.

abrahiocefalíe abranhiál, –ă abrastól abráxas abrazá abraziúne abrazív, –ă abrazór abreácţie abreviá abreviatív, –ă abreviatór abreviáţie abreviére abrogá abrogatív, –ă abrogáţie abrúpt, –ă

s. f. adj. s. m. s. n. vb. tr. s. f. adj., s. n. s. n. s. f. vb. tr. adj. s. m. s. f. s. f. vb. tr. adj. s. f.

lipsă congenitală a braţelor şi a capului. (despre respiraţie) care nu se face prin branhii. sare de calciu a naftolului, substanţă antiseptică în vinificaţie. cuvânt mistic la gnostici, scris mai ales pe amulete. a prelucra prin aşchiere, cu un abraziv. 1. roadere a scoarţei terestre datorită vântului sau curenţilor apei.2. roadere a unui material prin frecare cu un abraziv. (corp, material dur) capabil a roade prin frecare. unealtă dintr–un material abraziv, folosită pentru aşchiere. (psihan.) reapariţie bruscă a unor tensiuni emoţionale, regulate. a prescurta (un cuvânt, un titlu etc.). care indică o abreviere. cel care abreviază scrierile unui autor. abreviere. faptul de a abrevia. • cuvânt, titlu etc. abreviat; abreviaţie. a scoate din vigoare un act normativ. care abrogă. abrogare. I. adj. 1. (despre un teren) foarte înclinat; accidentat, prăpăstios.2. (despre stil) alcătuit din elemente contrastante; inegal.3. (bot.; despre un organ) terminat brusc.II. s. n. formă de relief abruptă (I, 1).

(<fr. abrachiocéphalie) (<engl. abranchial) (<engl. abrastol) (<fr. abraxas) (<fr. abraser) (<fr. abrasion, lat. abrasio) (<fr. abrasif) (<engl. abrasor) (<fr. abréaction) (< lat. abbreviare) (<fr. abréviatif) (< fr. abréviateur, lat. abbreviator) (< fr. abréviation, lat. abbreviatio) (<abrevia) (<lat. abrogare, fr. abroger) (<fr. abrogatif) (<fr. abrogation, lat. abrogatio) (<fr. abrupt, lat. abruptus)

abrutizá abrutizánt, –ă ABS– abscísă

vb. adj. s. f.

tr., refl. a face să–şi piardă, a–şi pierde însuşirile umane; a (se) îndobitoci; a (se) dezumaniza. care abrutizează. v. ab–. 1. (mat.) număr real care indică pe o axă lungimea şi sensul segmentului cuprins între originea axei şi un punct dat, determinând poziţia acestuia.2. prima coordonată carteziană (orizontală) a unui punct. extirpare a unui organ al corpului. greu de înţeles; obscur; abstrus. caracter abscons. 1. care lipseşte de undeva.2. (fig.) distrat; preocupat. I. intr. a lipsi, a fi absent.II. refl. a se îndepărta, a se separa de sine.

(după fr. abrutir) (<fr. abrutissant) (<fr. abscisse, lat. /linea/ abscissa)

absciziúne abscóns, –ă absconzitáte absént, –ă absentá

s. f. adj. s. f. adj. vb.

(<fr. abscision, lat. abscisio) (<fr. abscons, lat. absconsus) (<abscons + –itate) (<fr. absent, lat. absens) (<fr. absenter, lat. absentare)

absenteísm

s. f.

absenteíst, –ă absénţă absídă absidiál, –ă absidiólă absínt absintínă absintísm absoluitáte absolút, –ă

adj., s. m. s. f. s. f. adj. s. f. s. n. s. f. s. n. s. f.

1. absenţă frecventă şi nemotivată dintr–un loc de muncă.2. mod de exploatare a pământului printr–un intermediar.3. neparticiparea la alegeri sau la şedinţe politice. o ~ parlamentar = practică folosită de deputaţii opoziţiei constând în neparticiparea la sesiunile parlamentului, pentru întârzierea sau blocarea adoptării unor legi. f. (cel) care practică absenteismul. 1. lipsa cuiva sau a ceva dintr–un loc; inexistenţă.2. pierdere bruscă şi de scurtă durată a cunoştinţei.3. (fig.) neatenţie, distracţie. nişă în formă semicirculară situată în continuarea navei centrale a unei bazilici sau biserici. referitor la absidă. mică absidă. 1. plantă amară şi aromatică, cu esenţă toxică; pelin.2. băutură alcoolică, tare, verzuie, preparată din absint (1). substanţă specifică din frunze de absint. intoxicaţie cu absint. calitatea a ceea ce este absolut. I. adj. 1. care nu comportă nici o restricţie, necondiţionat.2. total, complet, desăvârşit. o adevăr ~ = adevăr care reprezintă cunoaşterea completă a realităţii; (fiz.) mişcare ~ă = deplasarea unui corp faţă de un sistem de referinţă fix; zero ~ = temperatura cea mai joasă posibilă (–273ºC).3. (mat.; despre mărimi) care nu depinde de sistemul la care este raportat. o valoare ~ă = valoare aritmetică a unui număr algebric, făcând abstracţie de semnul său; verb ~ = verb tranzitiv cu complementul direct neexprimat.II. s. n. principiu veşnic, imuabil, infinit, la baza universului. • ceea ce există în sine şi prin sine.III. adv. cu desăvârşire, exact.

(<fr. absentéisme, engl. absenteeism)

(<fr. absentéiste) (<fr. absence, lat. absentia) (<fr. abside, lat. absida) (<fr. absidial) (<fr. absidiole) (<fr. absinthe, lat. absinthium) (<fr. absinthin) (<fr. absinthisme) (<fr. absoluité) (<lat. absolutus, fr. absolu)

absolutísm absolutíst, –ă absolutizá absolutóriu, –ie

s. n. adj., s. m. vb. tr.

regim politic în care un monarh concentrează în mâinile sale întreaga putere. (<fr. absolutisme) f. (adept) al absolutismului. a atribui unui fapt, unei idei o valoare absolută. I. adj. care iartă un delict, un păcat etc.II. s. n. 1. act juridic prin care cineva este absolvit de o datorie, de o obligaţie.2. act de absolvire a unei şcoli. 1. absolvire (2).2. iertare a păcatelor (de către papă). cel care a absolvit o formă de învăţământ. (<fr. absolutiste) (<fr. absolutiser) (<lat. absolutorius, fr. absolutoire, /II/ germ. Absolutorium) (<fr. absolution, lat. absolutio)

absoluţiúne absolvént, –ă absolvénţă absolví

s. f. s. m. f. s. f. vb. tr.

(<germ. Absolvent, lat. absolvens) absolvire (1). (<absolvent + –enţă) 1. a termina un ciclu, o formă de învăţământ.2. (jur.) a elibera nepedepsit un (<germ. absolvieren, lat. acuzat când faptul imputabil nu este prevăzut de lege; a scuti de pedeapsă. absolvere) (chim.) care poate fi absorbit. (< fr. absorbable)

absorbábil, –ă,

adj.

absorbánt, –ă absorbí vb.

absorbít, –ă absorbitór, –oáre absorbtív, –ă absórbţie adj. s. f.

absorbţiométru abstenţionísm abstenţioníst, –ă abstenţiúne abstinént, –ă abstinénţă abstráct, –ă

s. n. s. n. adj., s. m. s. f. adj., s. m. s. f.

I. adj., s. n. (corp lichid sau solid) care absoarbe gaze, substanţe, radiaţii etc.; absorbitor (I), absorbtiv.II. adj. (fig.) care preocupă. I. tr. 1. a se îmbiba, a suge, a încorpora ceva.2. a prelua cunoştinţe, idei, elemente specifice etc., asimilându–le în propria structură.3. (fig.) a preocupa intens.II. refl. (fig.) a se cufunda în gânduri I. adj., s. n. (fluid) încorporat de o substanţă absorbantă.II. adj. (fig.) preocupat; captivat. I. adj. absorbant (I).II. s. n. organ al unei instalaţii frigorifice în care se produce absorbţia agentului frigorigen. absorbant (I). 1. încorporare a unei substanţe oarecare de către un corp lichid sau solid, de către celule, ţesuturi sau organe.2. mişcare a intensităţii unei radiaţii care trece printr–un corp, datorită pierderii de energie.3. încrucişare a unei rase perfecţionate cu una neameliorată.4. (ec.) fuziune de întreprinderi sau de societăţi în beneficiul uneia dintre ele.5. (jur.) drept al unei instanţe superioare de a lua din competenţa instanţelor inferioare o cauză în curs de judecare. aparat pentru măsurarea gradului de absorbţie. abţinere demonstrativă de la exercitarea dreptului de vot. f. (adept) al abstenţionismului. abstinenţă. f. (cel) care practică abstinenţa. abţinere de la anumite băuturi, alimente etc; abstenţiune.

(<fr. absorbant) (<fr. absorber, lat. absorbere)

(<absorbi) (după fr. absorbeur) (<fr. absorptif) (<fr. absorption, lat. absorptio)

(<fr. absorptiomètre) (<fr. abstentionnisme) (<fr. abstentionniste) (<fr. abstention, lat. abstentio) (<fr. abstinent, lat. abstinens) (<fr. abstinence, lat. abstinentia)

I. adj. gândit în mod separat de ansamblul concret, real. o în ~ = pe bază de (<germ. abstrakt, lat. abstractus) deducţii logice; exprimat (prea) general, teoretic; (despre un proces de gândire) greu de înţeles; (mat.) număr ~ = număr căruia nu i se alătură obiectul numărat; artă ~ă = curent apărut în artele plastice europene la începutul sec. XX, care se caracterizează prin intelectualizarea, reducţia abstractă şi încifrarea imaginii; abstracţionism.II. s. n. 1. parte de vorbire provenită prin derivare cu sufixe sau prin conversiuni de la o altă parte de vorbire, având un sens abstract. o ~ verbal = substantiv care provine de la un verb, denumind acţiunea acestuia.2. categorie filozofică desemnând cunoaşterea proprietăţilor esenţiale şi generale. s. n. adj. s. f. vb. adj. caracter abstract. format prin abstracţie. aptitudinea de a abstrage. tr., intr. a efectua o abstractizare. care are un caracter abstract. (<abstract + –ism) (<fr. abstractif) (<fr. abstractivité) (<abstract + –iza) (<abstractiza + –ant)

abstractísm abstractív –ă abstractivitáte abstractizá abstractizánt –ă

abstractizáre

s. f.

abstrácţie abstracţionísm abstracţioníst, –ă abstráge abstrús, –ă absúrd, –ă

s. f. s. n. adj., s. m. vb. adj.

operaţie a gândirii constând în a degaja din mulţimea însuşirilor şi legăturilor fenomenelor şi obiectelor pe cele fundamentale, esenţiale, generale; abstracţie. 1. noţiune, idee rezultată din procesul de abstractizare.2. abstractizare. o a face ~ de = a nu lua în considerare. artă abstractă. f. (adept) al abstracţionismului. I. tr. a efectua o abstractizare.II. refl. a se izola de realitatea înconjurătoare. abscons. I. adj. care contrazice gândirea logică, legile naturii, bunul–simţ.II. s. n. 1. ceea ce este absurd; absurditate; nonsens. o prin ~ = admiţând un raţionament fals.2. (fil.) termen care desemnează ruptura totală dintre om şi mediul său sociocultural, sentimentul generat de trăirea acestei rupturi.

(<abstractiza)

(<fr. abstraction, lat. abstractio) (<fr. abstractionnisme) (<fr. abstractionniste) (după fr. abstraire, lat. abstrahere) (<fr. abstrus, lat. abstrusus) (<fr. absurde, lat. absurdus)

absurditáte abţibíld abţíne abúlic, –ă abulíe abumarkúb abundá abundént, –ă abundénţă abúz

s. f. s. n. vb. adj., s. m. s. f. s. m. vb. intr. adj. s. f. s. n.

caracterul a ceea ce este absurd; situaţie, idee absurdă; aberaţie. 1. mic desen colorat gumat pe o parte, care se aplică pe o suprafaţă netedă.2. (fam.; pl.) nimicuri, mărunţişuri; mici şmecherii. refl. a se stăpâni, a se opri de la ceva; a se lipsi de folosirea unor lucruri; a nu se pronunţa, a nu–şi exprima punctul de vedere. f. (suferind) de abulie. 1. boală psihică manifestată prin pierderea sau slăbirea voinţei.2. (fig.) inerţie. pasăre înaltă, asemănătoare cu struţul, cu gâtul scurt şi gros, cu capul mare şi cioc enorm, din preajma Nilului. a fi, a se găsi, a avea din belşug. care abundă; profuz.

(<fr. absurdité, lat. absurditas) (<germ. Abziehbild) (<fr. s’abstenir, lat. abstinere) (<fr. aboulique) (<fr. aboulie) (<germ. Abu Markub) (după fr. abonder, lat. abundare)

(după fr. abondant, lat. abundant) cantitate mare, belşug; bogăţie. o cornul ~ei = corn cu fructe şi flori, simbol (după fr. abondance, lat. al belşugului. abundantia) 1. întrebuinţare fără măsură a unui lucru; exces.2. încălcare a legalităţii; faptă (<fr. abus, lat. abusus) ilegală. o ~ de putere = infracţiune manifestată prin depăşirea atribuţiilor; ~ de încredere = infracţiune constând din înşelarea încrederii cuiva. 1. a face abuz (1) de ceva.2. a comite un abuz (2). 1. exagerat, excesiv.2. care constituie un abuz; arbitrar; ilegal. a nu admite, a refuza, a dezaproba. arbore sau arbust (sub)tropical din familia leguminoaselor, cu frunzele în foliole fine şi cu flori galbene sau albe, mirositoare. (<fr. abuser) (<fr. abusif, lat. abusivus) (după germ. absagen) (<fr., lat. acacia)

abuzá abuzív, –ă abzíce acácia

vb. intr. adj. vb. tr. s. f.

académic, –ă academicián, –ă academíe

adj. s. m. f. s. f.

1. referitor la academie.2. propriu unei academii; distins; solemn, convenţional, rece. membru al unei academii (1). 1. înaltă instituţie culturală de stat, creată pentru a sluji progresul ştiinţei, literaturii, artei şi tehnicii.2. instituţie de învăţământ superior. 1. imitaţie servilă, fără originalitate, a modelelor antice sau ale Renaşterii. • manieră în artă care cultivă un ideal de frumuseţe rece şi convenţional.2. fel de a se comporta academic. f. (adept) al academismului. (arte) a da figurilor o poză academică. (din) epoca mijlocie a cambrianului I. s. m. arbore tropical din America şi Africa, cu lemnul foarte rezistent, maro–roşcat; mahon.II. adj. inv., s. n. (de) culoarea acestui lemn. incapacitate a musculaturii netede a tubului digestiv, în stare de spasm, de a se relaxa. incapacitatea de a utiliza cifrele, de a efectua calcule. scifozoare. (bot.) lipsit de calcul. 1. stare de calm momentan a vântului sau a valurilor mării.2. (fig.) linişte după o perioadă de frământări. imposibilitate, dificultate de a face flexiuni articulare. „spin“. familie de plante dicotiledonate, gamopetale: acanta. 1. plantă erbacee decorativă, cu frunze mari, penate, grupate în formă de spic.2. motiv decorativ, care stilizează frunza acestei plante.3. apofiza spinoasă a vertebrelor. tulburare a sensibilităţii tactile constând în senzaţia de furnicare, de înţepături. acantofor. (despre plante) cu fructul acoperit de ţepi. pl. clasă de viermi nematelminţi, paraziţi intestinali, fără tub digestiv, cu un rostru cefalic sau cu un fel de trompă cu cârlige. boală parazită provocată de acantocefali. amonit cu cochilia groasă, răsucită dorsal, prevăzută cu spini. hematie deformată semănând cu nişte spini zburliţi. prezenţa acantocitelor în sânge. pl. gen de saurieni din familia lacertidelor. pl. ordin de peşti fosili, cu schelet cartilaginos. (despre animale) care se hrăneşte cu spini.

(<fr. académique, lat. academicus) (<fr. académicien) (<fr. académie, lat. academia, gr. akademia) (<fr. académisme)

academísm

s. n.

academíst, –ă academizá acadián –ă acajú

adj., s. m. vb. tr. adj., s. n.

(<fr. académiste) (<fr. académiser) (<fr. acadien) (<fr. acajou, port. acaju)

acalazíe acalculíe acaléfe acaliculát –ă acalmíe acampsíe acant(o)– acantacée acántă

s. f. s. f. s. f. pl. adj. s. f. s. f. elem. s. f. pl. s. f.

(<fr. achalasie) (<fr. acalculie) (<fr. acalèphes) (<fr. acaliculé) (<fr. accalmie) (<fr. acampsie) (<fr. acanth/o/–, cf. lat. acanthus, gr. akantha) (<fr. acanthacées) (<fr. acanthe, lat. acanthus, gr. akantha) (<fr. acanthesthésie) (<fr. acanthifère) (<fr. acanthocarpe) (<fr. acanthocéphales) (după engl. acanthocephaliasis) (<fr. acanthocéras) (<fr. acanthocyte) (<fr. acanthocytose) (<fr. acanthodactyles) (<fr. acanthodes) (<fr. acanthophage)

acantestezíe acantifér, –ă acantocárp, –ă acantocefáli acantocefalóză acantocerás acantocít acantocitóză acantodactíli acantóde acantofág, –ă

s. f. adj. adj. s. m. s. f. s. m. s. n. s. f. s. m. s. n. adj.

acantofíl, –ă acantofór, –ă acantolíză acantologíe acantóm acantopterigiéni acantosféră acantóză acapará acaparánt, –ă acaparatór, –oáre a cappélla acapníe acardiác, –ă acardíe acardiotrofíe ACARI–/ACARO–

adj. adj. s. f. s. f. s. n. s. m. s. f. s. f. vb. tr.

(despre plante) cu frunzele terminate cu ţepi. (despre plante) care poartă ghimpi; acantifer. slăbire a aderenţei reciproce dintre celulele epiteliului malpighian al epidermei. disciplină care studiază spinii. tumoare benignă a epiteliului malpighian. pl. ordin de peşti osoşi cu înotătoarea dorsală spinoasă. corpuscul sferoidal ciliat din celulele unor alge. boală de piele prin îngroşarea epidermei. a pune stăpânire pe ceva sau pe cineva.

(<fr. acanthophyle) (<fr. acanthophore) (<fr. acantholyse) (<fr. acanthologie) (<fr. acanthome) (<fr. acanthoptérygiens) (<fr. acanthosphère) (<fr. acanthose) (<fr. accaparer, it. accaparrare) (<acapara + –ant) (după fr. accapareur) (<it. a cappella) (<fr. acapnie) (<fr. acardiaque) (<fr. acardie) (<engl. acardiotrophia) (<fr. acari–, acaro–, cf. lat. acarus, gr. akari, căpuşă) (<fr. acaricide) (<fr. acariens) (<fr. acarifère) (<lat. acarinatus) (<germ. Akariobiont) (<fr. acariocécidie) (<fr. akariote) (<fr. acariose) (<fr. acarophile) (<fr. acarophytique) (<fr. acarophobie) (<fr. acarologie) (<fr. acarpe) (< fr. acarpelé) (după fr. acarpotropique) (<fr. acataphasie)

adj., s. m. f. acaparator. adj., s. m. f. (cel) care acaparează; acaparant. loc adj. şi adv. (despre lucrări corale) fără acompaniament instrumental. s. f. adj., s. m. s. f. s. f. elem. scădere a conţinutului de bioxid de carbon din sânge. (monstru) care prezintă acardie. malformaţie embrionară constând în lipsa inimii. atrofie a inimii. „acarieni“.

acaricíd acariéni acarifér, –ă acarináte acariobiónt acariocecidíe acariót acarióză ACARO– acarofíl, –ă acarofític, –ă acarofobíe acarologíe acárp, –ă acarpelát, –ă acarpotróp, –ă acatafazíe

adj., s. n. s. m. adj. s. f. pl. s. n. s. f. s. n. s. f. adj. adj. s. f. s. f. adj. adj. adj. s. f.

(substanţă) care omoară acarienii. pl. ordin de arahnide mici, înaripate, parazite. care poartă acarieni. ordin de păsări alergătoare cu sternul lipsit de carenă, cu aripi nedezvoltate; ratite. acariot (1). cecidie produsă de acarieni. (biol.) 1. celulă fără nucleu; acariobiont.2. nucleu neconstituit încă în plasmă celulară. dermatoză la oameni şi la animale (albine) provocată de acarieni. v. acari–. care creşte în simbioză cu acarienii; acarofitic. acarofil. teamă patologică de molii, de căpuşe. disciplină care studiază creşterea dife-ritelor specii de acarieni. (despre plante) care nu produce fructe. (despre flori) fără carpele. (despre plante) care nu prezintă mişcări de curbare pentru diseminare. 1. aşezare greşită a cuvintelor în vorbire.2. (med.) tulburare de comunicare verbală constând în dezacordul între ideaţie şi vorbire.

acatagrafíe acataléctic acatalepsíe acataléptic, –ă acatamatezíe acatéctic, –ă acatizíe acaúl, –ă acaustobiolít acauzál, –ă accéde accelerá accelerándo accelerát, –ă acceleratór, –oáre

s. f. adj. s. f. adj. s. f. adj. s. f. adj. s. n. adj. vb. intr. vb. adv. adj.

tulburare a comunicării scrise constând în aşezarea greşită a cuvintelor în scris. (despre versuri antice) cu unităţile metrice complete. 1. (la scepticii greci) renunţare din principiu de a mai căuta soluţia unei probleme.2. (med.) nesiguranţă în punerea unui diagnostic. referitor la acatalepsie. incapacitate a unui afazic de a înţelege ceea ce aude. (despre celula hepatică) care devine incapabilă de a reţine pigmenţii biliari. sindrom de nelinişte motorie caracterizat prin nevoia pacientului de a se mişca în permanenţă. (despre plante) fără tulpină aparentă. rocă sedimentară organogenă care nu arde. lipsit de o cauză. a avea acces (la).

(<fr. acatagraphie) (<fr. acatalectique) (<fr. acatalepsie) (< fr. acataleptique) (<engl. acatamathesia) (<fr. acathectique) (<fr. akathisie) (<fr. acaule) (<fr. acaustobiolite) (<a– + cauzal) (<fr. accéder, lat. accedere)

(<fr. accélérer, lat. accelerare) I. tr. a imprima o acceleraţie, a iuţi, a grăbi din ce în ce mai mult.II. refl. a deveni mai rapid. (muz.) din ce în ce mai repede, grăbind. (<it. accelerando) iuţit, grăbit (din ce în ce mai mult). o tren ~ (şi s. n.) tren cu viteză mai mare. (< accelera) I. adj. care accelerează.II. s. n. 1. dispozitiv prin care se măreşte viteza, turaţia (unui motor); pedală care comandă acest dispozitiv.2. (cinem.) procedeu de imprimare a unor mişcări de desfăşurare lentă.3. instalaţie complexă care imprimă particulelor elementare viteze foarte mari.III. s. m. substanţă care măreşte viteza unei reacţii chimice; produs destinat a reduce durata de priză şi de întărire a betonului. (<fr. accélérateur)

acceleráţie accelerínă accelerinemíe accelerográf accelerográmă accelerométru accént

s. f. s. f. s. f. s. n. s. n. s. n. s. n.

accéntic, –ă accentuá

adj. vb.

creştere a vitezei unui corp în mişcare în unitatea de timp. o ~ gravitaţională = acceleraţia pe care o au corpurile în cădere liberă. pseudoglobulină termolabilă care intervine în coagularea sângelui. prezenţa accelerinei în sânge. accelerometru înregistrator. diagramă obţinută la accelerograf. instrument pentru măsurarea valorilor acceleraţiei. 1. intonaţie specială a unei silabe dintr–un cuvânt prin mărirea intensităţii vocii. • semn grafic care indică această intonaţie.2. (muz.) emisiune mai intensă a unui sunet, a unui acord.3. mod specific de a vorbi o limbă, un dialect.4. inflexiune afectivă a vocii.5. (fig.) importanţă. o a pune ~ul (pe) = a sublinia, a scoate în relief. (despre structura versului) bazat pe accente. I. tr. 1. a scoate în evidenţă prin accent.2. (fig.) a reliefa, a sublinia.II. refl. (fig.) a se mări, a creşte treptat.

(<fr. accélération, lat. acceleratio) (<fr. accélérine) (<fr. accélérinémie) (<fr. accélérographe) (<fr. accélérogramme) (<fr. accéléromètre) (<fr. accent, lat. accentus)

(<engl. accentic) (<fr. accentuer)

accentuatív, –ă accentuáţie accépt acceptá acceptábil, –ă acceptabilitáte acceptánt, –ă acceptánţă acceptáre

adj. s. f. s. n. vb. tr. adj. s. f. adj., s. m. s. f. s. f.

referitor la accente, la accentuaţie. accentuare. 1. înscris prin care cineva se obligă să achite o datorie la scadenţă.2. acord, aprobare. a primi, a consimţi, a fi de acord. care poate fi acceptat; satisfăcător, convenabil. însuşire a unui enunţ de a fi acceptabil f. (parte) care acceptă oferta de a încheia un contract. fază a unui dialog, a unei relaţii interpersonale, realizată pe baza încrederii, ori a consensului de idei; accepţie. 1. acţiunea de a accepta.2. (cont.) consimţământ al întreprinderii cumpărătoare pentru achitarea furnizoare; accept.3. (jur.) manifestare a voinţei de a dobândi un drept, o moştenire, o ofertă. 1. (atom) capabil a primi electroni suplementari.2. (substanţă chimică) care poate fixa o altă substanţă. sens, înţeles al unui cuvânt; semnificaţie. 1. posibilitate de a pătrunde într–un anumit loc, la cineva etc.; intrare.2. manifestare bruscă şi intensă a unei boli; atac (4). • izbucnire violentă (trecătoare) a unei stări sufleteşti.3. (inform.) proprietate a sistemelor de memorie de a permite înregistrarea şi regăsirea informaţiei (inform.) 1. a avea acces, a intra într–o reţea, într–un program.2. a obţine o instrucţiune din memorie, pentru a o executa. 1. la care se poate ajunge (uşor).2. uşor de înţeles. însuşirea de a fi accesibil. a face accesibil. (jur.) mod de dobândire a unei proprietăţi prin alipirea unui bun la altul mai important. cel care întreţine şi plasează accesoriile în teatru, cinema şi televiziune.

(<it. accentuativo) (<fr. accentuation) (<germ. Akzept) (<fr. accepter, lat. acceptare) (<fr. acceptable, lat. acceptabilis) (<fr. acceptabilité) (<fr. acceptant) (<engl. acceptance) (<accepta)

acceptór, –oáre accépţie accés

s. m. s. f. s. n.

(<fr. accepteur) (<fr. acception, lat. acceptio) (<fr. accès, lat. accessus)

accesá accesibil, –ă accesibilitáte accesibilizá accesiúne accesoríst accesóriu, –ie accidént

vb. tr. adj. s. f. vb. tr. s. f. s. m.

(<engl. access) (<fr. accessible, lat. accessibilis) (<fr. accessibilité) (< accesibil + –iza) (<fr. accession, lat. accessio) (<fr. accessoiriste)

I. adj. care însoţeşte un element principal, dependent de acesta; secundar, (<fr. accessoire, lat. accessorius) neesenţial.II. adj., s. n. (obiect, piesă, dispozitiv) anex. I. s. n. 1. eveniment întâmplător şi neprevăzut, cu consecinţe dăunătoare.2. (<fr. accident, lat. accidens) ridicătură, adâncitură a unui teren.3. însuşire a unui lucru, fenomen nelegată de esenţa lui.4. ~ fonetic = modificare fonetică întâmplătoare (asimilaţia, epenteza, metateza).II. s. m. alteraţie. vb. adj. tr., refl. a (se) răni într–un accident. 1. întâmplător, fortuit.2. secundar, neesenţial. (<fr. accidenter) (<fr. accidentel)

accidentá accidentál, –ă

accidentát, –ă accidénţe accíz ace acefál1, –ă ACEFAL2(O)– acefalíe acefalobráh acefalobrahie acefalocardíe acefalochiríe acefalochíst acefalogastríe acefalogástru acefalopodíe acefalorahíe acefalostóm acefalostomíe acelomáte acelulár, –ă acenestezíe acéntric, –ă aceracée aceratériu acérb, –ă acerofobíe acervúl ACET(O)–/ACETI– acetábul acetabulectomíe acetabulifére acetabuloplastíe acetaldehídă acetamídă s. f. pl. s. n. /eis/ s. n. adj. elem. s. f. s. m. s. f. s. f. s. f. s. n. s. f. s. m. s. f. s. f. s. m. s. f. s. n. adj. s. f. adj. s. f. pl. s. m. adj. s. f. s. m. elem. s. n. s. f. s. n. s. f. s. f. s. f.

(<accidenta) I. adj., s. m. f. (cel) care a suferit un accident.II. adj. (despre un teren) cu multe neregularităţi. lucrări tipografice mărunte şi variate (afişe, invitaţii, programe etc.). (<germ. Akzidenzen) impozit indirect, instituit asupra produselor şi serviciilor de primă necesitate. (<fr. accise) (<engl. ace) (<fr. acéphale) (<fr. acéphal/o/–, cf. gr. akephalos) 1. lipsă a capului la unele animale inferioare.2. monstruozitate, lipsa capului (<fr. acéphalie) sau nedezvoltarea regiunii cefalice. monstru care prezintă acefalobrahie. (<engl. acephalobrachius) monstruozitate congenitală, lipsa capului şi a braţelor. lipsă congenitală a capului şi a inimii. lipsă congenitală a capului şi a mâinilor. stadiul încă steril al chistului hidatic. absenţa congenitală a capului şi a părţii superioare a abdomenului. monstru care prezintă acefalogastrie. absenţa congenitală a capului şi a picioarelor. lipsa congenitală a capului şi a coloanei vertebrale. monstru care prezintă acefalostomie. lipsa congenitală a capului şi a orificiului bucal. pl. grup de animale fără celom. (despre organisme) fără structură celulară. absenţa sentimentului de existenţă fizică, în demenţe. (despre cromozomi) 1. nedispus în centru.2. lipsit de centromere. familie de plante lemnoase dicotiledonate: arţarul. mamifer fosil asemănător cu rinocerul. îndârjit, înverşunat, necruţător. teamă patologică de a părea dur, ironic, de a supăra. mic grăunte de calcar, în glanda pineală. „acid acetic“. (<engl. acephalobrachia) (<engl. acephalocardia) (<engl. acephalochiria) (<fr. acéphalocyste) (<engl. acephalogastria) (<engl. acephalogaster) (<engl. acephalopodia) (< engl. acephalorrhachia) (<engl. acephalostomus) (< engl. acephalostomia) (<fr. acoelomates) (<fr. acellulaire) (<engl. acenesthesia) (<fr. acentrique) (<fr. acéracées) (<lat. aceratherium) (<fr. acerbe, lat. acerbus) (<engl. acerophobia) (<fr. acervule, lat. acervulus) (tenis) lovitură din care se obţine un punct. 1. care prezintă acefalie.2. (despre flori) fără capitul. „absenţa capului“.

(<fr. acét/o/–, acéti–, cf. lat. acetum, oţet) 1. cavitate a osului iliac în care se articulează capul femurului.2. excavaţie a (<fr. acétabule, lat. acetabulum) unei cochilii în care stă fixat animalul. excizie a unui acetabul (1). (<engl. acetabulectomy) pl. moluşte cefalopode cu cupule sau ventuze prehensile. (<fr. acétabulifères) refacere chirurgicală a cavităţii articulare a osului iliac. (<engl. acetabuloplasty) aldehidă acetică; etanol. (<fr. acétaldéhyde) amidă a acidului acetic. (<fr. acétamide)

acetát acetazolamídă ACETI– acétic, –ă

s. m. s. f.

sare sau ester al acidului acetic. (<fr. acétate) medicament cu efecte diuretice, folosit în insuficienţa cardiacă, în ciroză etc. (<fr. acétazolamide) v. acet(o)–. de natura oţetului. o acid ~ = acid organic rezultat din oxidarea alcoolului etilic; acid etanoic; fermentaţie ~ă = fermentaţie care transformă alcoolul în acid acetic. tr., refl. (despre alcoolul etilic) a (se) transforma în acid acetic. radical organic monovalent, din acidul acetic. introducere a radicalului acetil în molecula unui compus organic. ester acetic al celulozei, masă plastică, incoloră, mai puţin inflamabilă decât nitroceluloza. hidrocarbură aciclică nesaturată, gaz incolor cu miros specific, explozibil, care arde cu flacără albă intensă. (despre compuşi chimici) derivat din acetilenă. o hidrocarburi ~ce = alchine. acid ~ = pulbere albă, medicament febrifug şi analgezic, obţinută prin acetilarea acidului salicilic; aspirină. derivat al acetilenei cu un metal. instrument pentru măsurarea tăriei oţetului; acetometru. bacterie nepatogenă care transformă alcoolul în acid acetic. ~ de celuloză = ester mixt al celulozei, la fabricarea fibrelor de celuloză, a lacurilor etc. folie transparentă din material plastic, pentru conturarea şi colorarea imaginilor filmului de animaţie. cetonă mixtă, lichid incolor cu miros aromatic, solubil în alcool şi eter, folosit în industria parfumurilor. transformare chimică a celulozei, cu un amestec de acid sulfuric, acid acetic şi anhidridă acetică. acetimetru. „acetonă“. derivat al cetonelor, lichid incolor, cu miros eteric, volatil, inflamabil, solvent pentru materii grase, lacuri şi vopsele etc. prezenţa acetonei sau a altor corpi cetonici în sânge. prezenţa acetonei în urină. boală la rumegătoare determinată de prezenţa în exces de corpi cetonici în organism. absenţa congenitală a buzelor. lipsa congenitală a mâinilor. fruct uscat, indehiscent, cu o singură sămânţă. fruct din două sau mai multe achene.

adj.

(<fr. acétique)

acetificá acetíl acetiláre acetilcelulóză acetilénă acetilénic, –ă acetilsalicílic acetilúră acetimétru acetobactér acetobutirát acetofán acetofenónă acetolíză acetométru ACETON– acetónă acetonemíe acetonuríe acetóză acheilíe acheiríe achénă achenódiu

vb. s. m. s. f. s. f. s. f. adj. adj. s. f. s. n. s. n. s. m. s. n. s. f. s. f. s. n. elem. s. f. s. f. s. f. s. f. s. f. s. f. s. f. s. n.

(<fr. acétifer) (<fr. acétyle) (după fr. acétylation) (<fr. acétylcellulose) (<fr. acétylène) (<fr. acétylénique) (<fr. acétylsalicylique) (<fr. acétylure) (<fr. acetimètre) (<engl. acetobacter) (<fr. acétobutyrate) (<fr. acétophane) (<fr. acétophénone) (<fr. acétolyse) (<fr. acétomètre) (<fr. acéton–, cf. lat. acetum, oţet) (<fr. acétone) (<fr. acétonémie) (<fr. acétonurie) (<fr. acétose) (<fr. achéilie) (<engl. acheiria) (<fr. akène) (<lat. achenodium, fr. achénode)

acheróntic, –ă acheuleán, –ă achiesá achilíe achilodiníe achinetospór achinetosporánge achinezíe ACHIRO– achirofíte achiromórf, –ă achitá

adj. /a–şö–/ adj., s. n. vb. intr. s. f. s. f. s. m. s. m. s. f. elem. s. f. pl. adj. vb.

subpământean. (din) ultimul subetaj al paleoliticului inferior. a accepta condiţiile unei acţiuni juridice, ale unui contract. absenţa acidului clorhidric şi a pepsinei din sucul gastric. durere datorată inflamaţiei bursei seroase, situată între tendonul lui Achile şi calcaneu. celulă asexuată imobilă şi de rezistenţă, formată prin fragmentare, la cloroficee şi cianoficee. sporange având funcţia de organ de rezistenţă şi de înmulţire. incapacitatea de a executa acte motorii, deşi muşchii nu sunt paralizaţi. „pleavă, bractee“. plante cu flori glumacee. cu aspect de pleavă. I. tr. 1. (jur.) a declara pe cineva liber de răspundere penală, a scoate din culpă.2. (fam.) a ucide.II. tr., refl. a(–şi) plăti o datorie. o a se ~ de ceva = a îndeplini (ceva). 1. bilă de încercare la jocul de biliard, desemnând persoana care începe partida.2. tac. referitor la achiziţie. cel care se ocupă de achiziţionarea de produse şi de materiale. 1. procurare de obiecte (rare); bun astfel obţinut.2. cumpărare de produse (agroalimentare) şi de materiale prin unităţi ale comerţului de stat sau cooperatist. a procura, a cumpăra prin achiziţie. defect al vederii în imposibilitatea de a distinge culoarea albastră. 1. aperiodic.2. (despre flori) cu elemente dispuse în spirală.3. (despre substanţe organice) care nu conţine nici un ciclu de atomi în molecula sa. care se dezvoltă pe frunzele aciculare ale coniferelor. 1. spin mic în formă de ghimpe la unii viermi. în formă de ac; aciculiform. acicular. I. adj. 1. cu proprietăţi acide.2. (fig.) care dezvăluie lucruri neplăcute, dureroase; usturător.II. s. m. substanţă chimică cu gust acru şi miros înţepător, care înroşeşte hârtia albastră de turnesol. „acid“. corp chimic rezultat din transformarea treptată a albuminoidelor. v. acid2(o)–. care transformă în acid.

(<fr. achérontique) (<fr. acheuléen) (după fr. acquiescer) (<fr. achylie) (<fr. achillodynie) (<fr. akinétospore) (<fr. akinétosporange) (<fr. akinésie) (<fr. germ. achyro–, cf. gr. akhyron) (<fr. achyrophytes) (<fr. achyromorphe) (<fr. acquitter)

achíu achizitív, –ă achizitór, –oáre achizíţie

s. n. adj. s. m. f. s. f.

(<fr. acquit) (<fr. acquisitif) (<germ. Akquisitor) (<fr. acquisition, lat. acquisitio)

achiziţioná acianopsíe acíclic, –ă

vb. tr. s. f. adj.

(<achiziţie + –ona) (<fr. acyanopsie) (<fr. acyclique)

acícol, –ă acícul aciculár, –ă aciculifórm, –ă acíd1, –ă

adj. s. m. adj. adj.

(<fr. acicole) (<fr. acicule, lat. acicula) (<fr. aciculaire) (<lat. aciculiformis) (<fr. acide, lat. acidus)

ACID2(O)–/ACIDI– acidamínă ACIDI– acidifiánt, –ă

elem. s. f. adj.

(<fr. acid/o/–, acidi–, cf. lat. acidus, acru) (<fr. acidamine) (<fr. acidifiant)

acidificá acidimetríe acidimétru aciditáte

vb. s. f. s. n. s. f.

tr., refl. a (se) transforma în acid. capitol din analiza volumetrică având ca obiect determinarea concentraţiei soluţiilor acide. aparat folosit în acidimetrie. calitatea de a fi acid. o ~ (gastrică) = cantitatea de acid a sucului gastric; ~ a solului = însuşirea solului spălat de baze de a se comporta ca un acid slab. acidulare. metodă de dozare a materiei grase din lapte. corp care posedă deopotrivă funcţia de acid şi de cetonă. boală în care sunt asociate acetonemia şi acidoza. (despre substanţe, ţesuturi, organisme) cu afinitate pentru un mediu acid; oxifil. însuşirea de a fi acidofil; oxifilie. plante adaptate la solurile acide. care dă naştere unui acid. proces de formare a unui acid. operaţie prin care un acid înlocuieşte un alt acid dintr–un ester. care prezintă acidorezistenţă. rezistenţă a unor materiale, corpuri etc. la acţiunea agresivă a acizilor. (despre animale) care consumă hrană acidă. 1. creştere a acidităţii sângelui în urma acumulării de compuşi toxici cu caracter acid.2. boală a plantelor datorată creşterii acidităţii din sol. a da aciditate unui lichid. prezenţa excesivă a unui acid în urină. radical monovalent derivat din acizii organici. reacţie chimică de introducere a unui radical acil în molecula unui compus organic. mică formaţie anatomică în formă de fund de sac, într–un canal glandular excretor. (despre glande) de forma unor boabe de strugure. sturionicultură. ordin de peşti răpitori, cu schelet cartilaginos, capul conic şi corpul alungit, cu cinci şiruri de plăci osoase: sturionii. pl. sturioni. axă principală neramificată a unei inflorescenţe, cu antodiul terminal. a primi cu aclamaţii; a ovaţiona.

(<fr. acidifier) (<fr. acidimétrie) (<fr. acidimètre) (<fr. acidité, lat. aciditas)

acidizáre acidobutirometríe acidocetónă acidocetóză acidofíl, –ă acidofilíe acidofíte acidogén, –ă acidogenéză acidolíză acidorezistént, –ă acidorezisténţă acidotróf, –ă acidóză

s. f. s. f. s. f. s. f. adj. s. f. s. f. pl. adj. s. f. s. f. adj. s. f. adj. s. f.

(după fr. acidisation) (<fr. acido–butyrométrie) (<fr. acido–cétone) (<fr. acido–cétose) (<fr. acidophile) (<fr. acidophilie) (<fr. acidophytes) (<engl. acidogen) (<fr. acidogenèse) (<fr. acidolyse) (<fr. acido–résistant) (<fr. acido–résistance) (<acido– + –trof) (<fr. acidose)

acidulá aciduríe acíl aciláre acín acinós, –oásă acipensericultúră acipenserifórme acipenserízi acládiu aclamá

vb. tr. s. f. s. m. s. f. s. m. adj. s. f. s. f. pl. s. m. s. n. vb. tr.

(<fr. aciduler) (<fr. acidurie) (<fr. acyl) (după fr. acylation) (<fr., lat. acinus) (<fr. acineux) (<lat. acipenser, sturion + –cultura2) (<fr. acipensériformes) (<fr. acipénseridés) (<lat. acladium) (<fr. acclamer, lat. acclamare)

aclamáţie aclamidéu, –ée aclimatá aclimatizá

s. f. adj. vb. vb.

manifestare de simpatie, de aprobare entuziastă, a unei mulţimi; ovaţii.

aclínic, –ă aclorhidríe acloropsíe acluofobíe acmée

adj. s. f. s. f. s. f. s. f.

(<fr. acclamation, lat. acclamatio) (despre flori) lipsit de înveliş floral. (<fr. achlamydé) tr., refl. a (se) aclimatiza. (<fr. acclimater) I. tr., refl. (despre organisme vegetale sau animale) a (se) adapta la condiţiile (<germ. akklimatisieren) noi de climă; a (se) aclimata.II. refl. (fig.; despre oameni) a se obişnui cu noi condiţii de viaţă. 1. în care înclinaţia câmpului magnetic este nulă.2. (despre boli) fără (<fr. aclinique) manifestări clinice. anaclorhidrie. (<fr. achlorhydrie) deuteranopie. (<fr. achloropsie) teamă patologică de întuneric. (<engl. achluophobia) 1. apogeu, punct culminant.2. fază în care o boală atinge intensitatea (<fr. acmé) maximă.3. cea mai evoluată fază de adaptare în filogenie şi ontogenie. afecţiune inflamatorie a glandelor piloseboreice, prin apariţia de coşuri, puncte negre etc. pe piele. cu aspect de acnee. absenţa congenitală a membrelor inferioare. 1. ceremonial medieval la primirea cuiva în rândul cavalerilor, printr–o îmbrăţişare şi o lovire uşoară cu latul spadei. • (fig.) îmbrăţişare.2. semn grafic ({) servind la reunirea mai multor cuvinte, ecuaţii, portative muzicale etc.3. formă de boltă ca o paranteză culcată. 1. (herald.; despre două scuturi) înclinate unul spre celălalt.2. (despre plante, ramuri) încolăcit. absenţă sau diminuare a secreţiei biliare. I. s. m. f. cel care ajută pe cineva într–o acţiune (reprobabilă); complice.II. s. m. 1. ajutor al preotului în cultul catolic.2. divinitate secundară. cunoaştere a medicamentelor pentru tratarea diferitelor boli. absenţa pigmenţilor biliari din urină. refl. a se adapta la anumite condiţii noi de viaţă, de mediu; a se obişnui. • a se împăca. care se poate acomoda uşor. 1. aranjament care produce confort.2. dezinvoltură. 1. acţiunea de a se acomoda; acomodaţie. o ~ vizuală = modificare spontană a curburii cristalinului.2. (biol.) adaptare individuală care nu afectează decât fenotipul.3. (lingv.) asimilaţie parţială între două sunete în contact direct. (muşchi) la acomodarea cristalinului. acomodare. aparat pentru măsurarea capacităţii de acomodare a ochiului. (<fr. acné) (<fr. acnéiforme) (<fr. aknémie) (<fr. accolade)

acnée acneifórm, ă acnemíe acoládă

s. f. adj. s. f. s. f.

acolát, –ă acolíe acolít, –ă

adj. s. f.

(<fr. accolé) (<fr. acholie) (<fr. acolyte, lat. acolythus, gr. akolythos) (<fr. acologie) (<fr. acholurie) (<fr. accommoder, lat. accommodare) (<fr. accommodable) (<fr. accommodement) (<acomoda)

acologíe acoluríe acomodá acomodabíl, –ă acomodamént acomodáre

s. f. s. f. vb. adj. s. n. s. n.

acomodatór acomodáţie acomodométru

adj., s. m. s. f. s. n.

(<fr. accommodateur) (<fr. accommodation) (<fr. accommodomètre)

acompaniá acompaniamént acompaniatór, –oáre acondroplazíe aconít aconitínă acónt acontá acórd

vb. tr. s. n. s. m. f. s. f. s. m. s. f. s. n. vb. tr. s. n.

1. a susţine cu vocea sau cu un instrument partea principală a unei bucăţi muzicale.2. a însoţi pe cineva. parte accesorie destinată a susţine melodia principală a unui cântec sau instrument. cel care acompaniază (1). anomalie congenitală a scheletului, prin oprirea creşterii oaselor membrelor. plantă veninoasă montană, cu flori albastre şi frunze de un verde–închis; omag. alcaloid foarte toxic extras din rădăcinile de aconit. parte dintr–o sumă datorată care se plăteşte cu anticipaţie. a plăti un acont. 1. comunitate de vederi; consens, asentiment; acceptare. o a cădea de ~ = a se învoi; de comun ~ = a) în perfectă înţelegere; b) în unanimitate.2. înţelegere privitoare la relaţiile de colaborare şi de cooperare între state, partide politice, organizaţii.3. formă de retribuţie a muncii prestate. o ~ global = formă de organizare şi de retribuire a muncii prin care se leagă mărimea veniturilor personale cu cantitatea, calitatea şi importanţa muncii prestate.4. concordanţă în număr, gen, caz, persoană între care există raporturi sintactice.5. (fiz.) egalitate a frecvenţelor de oscilaţie a două sau mai multe aparate, sisteme etc.; sintonie (1).6. (muz.) reunire a cel puţin trei sunete, formând o armonie; disciplină care studiază legile de bază ale suprapunerii sunetelor muzicale. 1. a da; a concede; a atribui.2. a stabili un acord (4) între cuvintele unei propoziţii.3. a da coardelor, sunetului unui instrument muzical un anumit ton.4. a sintoniza. care poate fi acordat (3). 1. acordare a unui instrument muzical.2. realizare a unui echilibru sonor în cadrul unui ansamblu muzical. cel care execută lucrări în acord. instrument muzical cu lame vibrante, cu burduf şi claviatură.

(<fr. accompagner) (<fr. accompagnement, it. accompagnamento) (<fr. accompagnateur) (<fr. achondroplasie) (<fr. aconit, lat. aconitum, gr. akoniton) (<fr. aconitine) (<it. acconto) (<acont) (<fr. accord, it. accordo)

acordá

vb. tr.

(<fr. accorder, lat. accordare)

acordábil, –ă acordáj acordánt, –ă acordeón acordeoníst, –ă acórdic, –ă acordór1 acordór2 acoríe1 acoríe2 acorión

adj. s. n. s. m. f. s. n. s. m. f.

(<fr. accordable) (<fr. accordage)

s. m. s. n. s. f. s. f. s. m.

(<germ. Akkordant) (<fr. accordéon, germ. Akkordeon) cântăreţ la acordeon. (<fr. accordéoniste) I. adj. referitor la acordică.II. s. f. disciplină muzicală care studiază diferitele (<germ. akkordisch, /II/ acorduri. Akkordik) specialist în acordarea instrumentelor muzicale. (<fr. accordeur) unealtă pentru acordarea instrumentelor muzicale. (<fr. accordoir) absenţă congenitală a pupilei. (<fr. acorie, cf. gr. kore, pupilă) lipsa senzaţiei de saţietate la masă. parazit al favusului. (<fr. acorie, cf. gr. koros, saţietate) (<fr. achorion)

acorporál, –ă acórt, –ă acorticísm acosmísm acostá acostábil, –ă acostamént acotiledón, –ă acotiledonát, –ă acqua Tofána acraniáte acraníe acraspedót, –ă acreditá

adj. adj. s. n. s. n. vb. adj. s. n. adj.

/á–cua–/ s. f. s. n. s. f. adj. vb. tr.

acreditánt, –ă acreditár, –ă acreditáre acreditát, –ă acreditív

adj., s. n. adj., s. n. s. f. adj. s. n.

acrescăm´ânt acrescént, –ă acreţíe

s. n. adj. s. f.

acribíe acribologíe ACRID(O)– acridíde acridínă

s. f. s. f. elem. s. f. pl. s. f.

lipsit de corp; de natură necorporală. simpatic, amabil. încetare a secreţiei corticosuprarenalei. teorie potrivit căreia lumea fizică nu ar exista ca realitate independentă de Dumnezeu. I. intr. a manevra o navă, cu bordul la chei sau la o altă navă; a aborda.II. tr. (fig.) a opri pe cineva şi a i se adresa. abordabil. fâşie laterală de–a lungul unei şosele. acotiledonat. I. adj. (despre plante) cu embrionul fără cotiledoane; acotiledon.II. s. f. pl. clasă de plante cu embrionul neformat înainte de germinare. otravă celebră în Italia. pl. subîncrengătură de animale cordate primitive, lipsite de craniu. monstruozitate caracterizată prin lipsa craniului. (despre ciuperci) fără velum. 1. a da autoritatea necesară unui reprezentant diplomatic pe lângă un guvern străin; a împuternici.2. a face demn de crezare.3. (fin.) a deschide, a pune la dispoziţia cuiva un acreditiv. (stat) care acreditează (un diplomat). (stat) în care este numit un diplomat. acţiunea de a acredita. o scrisori de ~ = documente diplomatice prin care se confirmă calitatea unui reprezentant diplomatic. (şi s.) împuternicit ca reprezentant diplomatic. modalitate de plată în practica comercială prin care banca cumpărătorului, se obligă a plăti vânzătorului, direct sau prin intermediul unei bănci corespondente, o anumită sumă de bani. • sumă de bani depusă de cineva la o casă de economii şi consemnaţiuni; înscris care certifică o asemenea depunere. (jur.) drept prin efectul căruia partea unui moştenitor, a unui legatar creşte, ca urmare a înlăturării de la succesiune a altor persoane. (despre flori) care continuă să crească şi după înflorire. 1. (astr.) fenomen fizic prin care un corp ceresc captează materia din spaţiul cosmic.2. (tehn.) proces de aglomerare a unor elemente. • formarea de crustă oceanică, prin extensiunea crustei terestre. exactitate, rigurozitate în cercetarea ştiinţifică. 1. folosirea preciziei maxime în cercetarea ştiinţifică.2. precizie în folosirea cuvintelor. „lăcustă“. familie de insecte ortoptere: lăcustele. substanţă organică azotată din antracen, bază în industria coloranţilor antiseptici.

(<a– + corporal) (<fr. accort) (<fr. acorticisme) (<fr. acosmisme) (<fr. accoster) (<fr. accostable) (după fr. accotement) (<fr. acotylédone) (<fr. acotylédoné/s/) (<fr. acqua–tofana) (după fr. acraniens) (<fr. acranie) (<lat. acraspedotus) (<fr. accréditer)

(<acredita + –ant) (<acredita + –ar) (<acredita) (<acredita) (<fr. accréditif, germ. Akkreditiv)

(după fr. accroissement) (<fr. accrescent) (<fr. accrétion)

(<it. acribia) (<fr. acribologie) (<fr. acrid/o/–, cf. gr. akris, –idos) (după fr. acridiéns) (<fr. acridine)

acridologíe acrilát acrílic, –ă

s. f. s. m. adj.

acrimoníe acrimoniós, –oásă acriníe ACRO– acroamátic, –ă acroanestezíe acrobát, –ă acrobátic, –ă acrobaţíe

s. f. adj. s. f. elem. adj. s. f. s. m. f.

parte a entomologiei care studiază lăcustele. material plastic obţinut prin polimerizarea acidului acrilic. 1. acid ~ = acid etilic obţinut prin oxidarea acroleinei, lichid incolor, cu miros înţepător.2. (despre produse industriale sintetice) obţinut cu ajutorul derivaţilor acidului acrilic. caracter agresiv, caustic al cuiva, sarcasm. acru; caustic, muşcător, sarcastic. diminuare, absenţă a secreţiei unei glande. „ascuţit“, „extremitate, vârf“, „extrem“. 1. transmis pe cale orală.2. rezervat iniţiaţilor, secret. diminuare a sensibilităţii (la durere) la nivelul extremităţilor membrelor. 1. gimnast în acrobaţie.2. (fig.) om lipsit de consecvenţă; cel care caută să epateze. I. adj. referitor la acrobaţii.II. s. f. arta de a face acrobaţii. 2. exerciţiu gimnastic echilibristic. • arta acrobatului. • (pl.) evoluţii dificile făcute de un avion.2. (fig.; pl.) sforţări de a ieşi dintr–o încurcătură. ieşire a tubului germinativ prin vârful sporului, la licheni. (despre muguri, flori) dezvoltat în vârful organului. (despre briofite) care prezintă acrocarpie. fructificare la vârful ramurilor. f. (cel) care prezintă acrocefalie; oxicefal. malformaţie congenitală constând în ţuguierea craniului; oxicefalie. cu centromerul la unul din capetele cromozomului. mobilitate deosebită, ca amploare şi rapiditate a extremităţilor. coloraţie violacee a extremităţilor membrelor, datorată unei tulburări a circulaţiei sângelui. chist sferic, gelatinos, la maturaţia celulelor generative. conidie formată la vârful hifelor. dermatită localizată la extremităţi. maladie infantilă care se manifestă prin durere la extremităţi. tulburare de nutriţie a extremităţilor corpului. (despre reptile) cu dinţii sudaţi pe marginea superioară a maxilarelor. (despre nervaţia frunzelor) convergent la vârf. (med.) coloraţie în roşu a extremităţilor. creştere a sensibilităţii la extremităţile membrelor. (plantă) care creşte în regiuni înalte. plante care cresc la altitudini (sub)alpine. teamă patologică de locurile înalte; hipsofobie.

(<acrido– + –logie) (<fr. acrylate) (<fr. acrylique)

(<fr. acrimonie) (<fr. acrimonieux) (<fr. acrinie) (<fr. acro–, cf. gr. akros, înalt) (<fr. acroamatique) (<engl. acroanesthesia) (<fr. acrobate, gr. akrobatos) (<fr. acrobatique, /II/ germ. Akrobatik) (<fr. acrobatie)

s. f.

acroblastéză acroblástic, –ă acrocárp, –ă acrocarpíe acrocefál, –ă acrocefalíe acrocéntric, –ă acrochinezíe acrocianóză acrocíst acroconídie acrodermatítă acrodiníe acrodistrofíe acrodónt, –ă acrodróm, –ă acroeritróză acroestezíe acrofíl, –ă acrofíte acrofobíe

s. f. adj. adj. s. f. adj., s. m. s. f. adj. s. f. s. f. s. n. s. f. s. f. s. f. s. f. adj. adj. s. f. s. f. adj., s. f. s. f. pl. s. f.

(<fr. acroblastèse) (<engl. acroblastic, lat. acroblasticus) (<fr. acrocarpe) (<fr. acrocarpie) (<fr. acrocéphale) (<fr. acrocéphalie) (<fr. acrocentrique) (<fr. acrokinésie) (<fr. acrocyanose) (<fr. acrocyste) (<fr. acroconidie) (<fr. acrodermatite) (<fr. acrodynie) (<fr. acrodystrophie) (<fr. acrodonte) (<fr. acrodrome) (<fr. acro–érythrose) (<engl. acroesthesia) (<fr. acrophile) (<germ. Akrophyten) (<fr. acrophobie)

acrofoníe acrogamíe acrogén, –ă acrogenéză acrogeríe acroleínă acrolít acromacríe acromaníe acromanţie acromastítă acromát, –ă acromátic, –ă acromatínă acromatísm acromatizá acromatocít acromatofíl, –ă acromatóp, –ă acromatópsic, –ă acromatopsíe acromatóză acromaturíe acromazíe acromegál, –ă acromegalíe acromelalgíe acrómic, –ă acromicríe acromíe acromioclaviculár, –ă

s. f. s. f. adj. s. f. s. f. s. f. s. n. s. f. s. f. s. f. s. f. adj., s. n. adj. s. f. s. n. vb. tr. s. n. adj. adj., s. m. adj., s. m. s. f. s. f. s. f. s. f. adj., s. m. s. f. s. f. adj. s. f. s. f. adj.

pronunţare accentuată a iniţialei unui cuvânt. fecundaţie la angiosperme cu tubul polinic pătruns în sacul embrionar; şalazogamie. (despre plante) care prezintă organe de reproducere la vârf. 1. formaţie apicală.2. creştere în lungime la vârful organelor vegetale. atrofie senilă a pielii extremităţilor. aldehidă etilenică, lichid volatil, cu miros neplăcut, prin deshidratarea glicerinei; propenal. statuie cu extremităţile din piatră sau marmură, iar corpul din alt material. deformaţie congenială prin alungire şi subţiere a degetelor. grad extrem de alienaţie mintală. pretinsă artă de a ghici viitorul după conformaţia norilor. inflamaţie a mamelonului. (sistem optic) acromatic. 1. (despre sisteme optice) care nu prezintă aberaţie cromatică; acromat.2. (despre constituenţi celulari) necolorabil. substanţă necolorabilă din nucleul celular. proprietate a unui sistem optic de a fi acromatic. a corecta sau a înlătura aberaţia cromatică. globulă roşie fără materia colorantă. care nu are afinitate pentru coloranţi. f. acromatopsic. f. (suferind) de acromatopsie; acromatop. tulburare de vedere, incapacitatea de a distinge culorile; acromazie (2). deficienţă a pigmentaţiei normale a pielii. eliminare de urină decolorată. 1. pierdere a culorii normale a pielii.2. acromatopsie. f. (suferind) de acromegalie. dezvoltare exagerată a corpului şi membrelor, prin hipersecreţie a hormonului hipofizar de creştere. afecţiune prin dureri paroxistice ale extremităţilor. fără culoare. stare anormală prin insuficienţa secreţiei hormonului de creştere al hipofizei, prin dezvoltarea insuficientă a extremităţilor şi a craniului. decolorare a pielii sau a unui organ datorată diminuării sau dispariţiei pigmenţilor. (despre o articulaţie şi ligamentul ei) care leagă acromionul cu clavicula.

(<fr. acrophonie) (<fr. acrogamie) (<fr. acrogène) (<fr. acrogenèse) (<fr. acrogérie) (<fr. acroléine) (<fr. acrolithe) (<fr. acromacrie) (<fr. acromanie) (<acro– + –manţie) (<fr. acromastite) (<fr. achromat, germ. Achromat) (<fr. achromatique) (<fr. achromatine) (<fr. achromatisme) (<fr. achromatiser) (<fr. achromatocyte) (<engl. achromotophil, lat. achromatophilus) (<fr. achromatope) (<fr. achromatopsique) (<fr. achromatopsie) (<germ. Achromatose) (<fr. achromaturie) (<fr. achromasie) (<fr. acromégale) (<fr. acromégalie) (<fr. acromélalgie) (<fr. acrhromique) (<fr. acromicrie) (<fr. achromie) (<fr. acromio–claviculaire)

acromión acromionítă acromiotoníe acromocéntru acromotrichíe acronevróză acrónic, –ă acroníe acroním, –ă acronimíe acroparestezíe acropatíe acropatologíe acropetál, –ă acropódiu acrópolă acropostítă acroscleróză acrosincarpíe acrosindéză acrospíră acrospór acrostealgíe acrosteolíză acrostíh

s. n. s. f. s. f. s. n. s. f. s. f. adj. s. f. adj., s. n. s. f. s. f. s. f. s. f. adj. s. n. s. f. s. f. s. f. s. f. s. f. s. f. s. m. s. f. s. f. s. n.

apofiză a omoplatului, în formă de spatulă, care se articulează cu clavicula. osteomielită la (în) acromion. contracţie involuntară la una din extremităţi. corpuscul cromozomic lipsit de cromatină. decolorare congenitală a părului. nevroză prin tulburări la extremităţi. atemporal. lipsă de concordanţă între timpul real al evenimentelor şi cronologia ideală a narării lor. (cuvânt) format din literele sau din segmentele iniţiale ale altor cuvinte. procedeu de formare a cuvintelor prin abrevieri. tulburare a sensibilităţii cu amorţire în extremităţile membrelor. denumire genetică a afecţiunilor extremităţilor membrelor. studiu al maladiilor extremităţilor membrelor. (despre frunze, flori) care se dezvoltă de la bază spre vârf. partea terminală a membrelor la vertebrate. cetăţuie înăuntrul oraşelor antice greceşti, pe o înălţime şi adăpostind palate, temple. inflamaţie a prepuţului. sclerodactilie progresivă. concreştere a fructului prin vârfurile lui. împerechere incompletă a doi cromozomi, legaţi numai la un capăt, în timpul meiozei. tulpiniţă răsucită de la vârful seminţei, în germinaţie. spor la extremitatea organului de reproducere, la ciuperci. senzaţie dureroasă la oasele extremităţilor. osteoliză în extremităţi. 1. poezie în care iniţialele versurilor, citite vertical, formează un cuvânt, o sintagmă etc.2. problemă enigmistică cuprinzând un acrostih (1). 1. partea înaltă a extremităţilor unei corăbii.2. ornament, sculptură la prora unei nave. a agăţa, a prinde din mers. • a intercepta mingea în aer, la fotbal. 1. acroşare.2. intersecţia dintre un puţ de mină şi o rampă subterană.3. (med.) sincronizare între sistolele atriale şi ventriculare. soclu la fiecare dintre extremităţile unui fronton destinat a susţine statui sau alte ornamente. tulburare nevrotică a troficităţii extremităţilor. extremitatea anterioară a spermatozoidului. unitate de măsură a suprafeţelor agricole (4046,86 m2), în ţările anglo–saxone.

(<fr. acromion) (<fr. acromionite) (<fr. acromiotonie) (<fr. achromocentre) (<engl. achromotrichia) (<fr. acronévrose) (<fr. acronique) (<acron/ic/ + –ie) (<fr. acronyme) (<fr. acronymie) (<fr. acroparesthésie) (<fr. acropathie) (<fr. acropathologie) (<germ. akropetal) (<fr. acropode) (<fr. acropole, gr. akropolis) (<fr. acroposthite) (<fr. acrosclérose) (<fr. acrosyncarpie) (<fr. acrosyndèse) (<fr. acrospire) (<fr. acrospore) (<fr. acrostéalgie) (<fr. acro–ostéolyse) (<fr. acrostiche, gr. akrostikhos)

acrostól acroşá acroşáj acrotéră acrotrofonevróză acrozóm ácru

s. n. vb. tr. s. n. s. f. s. f. s. m. s. m.

(<fr. acrostole) (<fr. accrocher) (<fr. accrochage) (<fr. acrotère, gr. akroterion) (<fr. acrotrophonévrose) (<fr. acrosome) (<fr., engl. acre)

act

s. n.

1. manifestare a unei activităţi; acţiune, faptă. o a face ~ de prezenţă = a apărea undeva, obligat sau din politeţe.2. document, înscris oficial. o ~ de acuzare = concluzie scrisă asupra anchetării unei cauze penale, bază la dezbaterile unui proces.3. diviziune a unei opere dramatice.

(<fr. acte, lat. actum)

ácta actánt acteonéla ACTIN(O)– actínic, –ă actiníde actínie

s. n. s. m. s. f. elem. adj. s. n. s. f.

pl. 1. colecţie de documente, registre etc.2. titlu al unor periodice, colecţii de (<lat. acta) lucrări ştiinţifice publicate de o societate, de o instituţie. (lingv.) autor al acţiunii verbului; subiect. (<fr. actant, germ. Aktant) gasteropod fosil cu cochilie globulară, fără ornamentaţii. „rază“, „radiaţie“. (despre radiaţii) care provoacă o reacţie chimică. pl. grupă de elemente radioactive cu proprietăţi analoage actiniului. (<lat. actaeonella) (<fr. actin/o/–, cf. gr. aktis, –inos) (<fr. actinique) (<fr. actinides, germ. Aktiniden)

animal marin inferior, din încrengătura celenteratelor, cu gura înconjurată de (<fr. actinie) tentacule frumos colorate, fixat pe stânci; anemonă–de–mare. care produce emanaţii radioactive. proprietate a radiaţiilor de a avea acţiune chimică. inflamaţie a pielii datorită iradierii. element chimic radioactiv din minereurile de uraniu. boală, frecventă la taurine, asemănătoare actinomicozei, prin adenopatie şi abcese. ramură a biologiei care studiază acţiunea şi efectele radiaţiilor asupra organismelor. deteriorare a conturului şi dimensiunilor inimii cu ajutorul razelor X, paralele. grafic prin actinocardiografie. (despre plante) cu fructele dispuse radial. batracian placoderm carnivor fosil. producere a radiaţiilor. actinometru înregistrator. 1. fotografie plasând obiectul între placa sensibilă şi sursa luminoasă.2. procedeu de preparare a unui clişeu tipografic cu raze roentgen. • imaginea obţinută. diagramă obţinută la actinograf. piatră strălucitoare verde, cu cristale alungite radiale. disciplină care studiază radiaţiile biologice. disciplină care studiază radiaţiile electromagnetice din atmosferă. • măsurare a radiaţiilor din atmosferă. aparat folosit în actinometrie. (<fr. actinifère) (<fr. actinisme) (<fr. actinite) (<fr. actinium) (<fr. actinobacillose) (<fr. actinobiologie) (<germ. Aktiokardiographie) (<germ. Aktinokardiogramme) (<fr. actinocarpe) (<fr. actinodon) (<engl. actinogenesis) (<fr. actinographe) (<fr. actinographie)

actinifér, –ă actinísm actinítă actíniu actinobacilóză actinobiologíe actinocardiografíe actinocardiográmă actinocárp, –ă actinodón actinogenéză actinográf actinografíe

adj. s. n. s. f. s. n. s. f. s. f. s. f. s. f. adj. s. m. s. f. s. n. s. f.

actinográmă actinolít actinologíe actinometríe actinométru

s. f. s. n. s. f. s. f. s. n.

(<fr. actinogramme) (<fr. actinolithe) (<fr. actinologie) (<fr. actinométrie) (<fr. actinomètre)

actinomicetále actinomicéte actinomicóză

s. f. pl. s. n. s. f.

ordin de bacterii ramificate, amintind de ciuperci. pl. grup de microorganisme unicelulare cu caractere intermediare între bacterii şi ciuperci. boală infecţioasă, comună omului şi animalelor, cauzată de o ciupercă microscopică. o ~a cartofului = boală a cartofului, provocată de o bacterie. (despre flori) cu simetrie radială. izotop al radonului, prin dezintegrarea actiniului. boală provocată de radiaţiile luminoase şi ultraviolete. pl. subclasă de peşti fosili, osoşi, majoritatea peştilor actuali. (med.) examen optic al unui organ sau ţesut prin transparenţă sau difuziune. amfibol verde, cu cristale alungite, în şisturile cristaline. tratament medical cu radiaţii luminoase. îndreptare a plantelor către radiaţiile de lumină. pl. clasă de celenterate marine cu simetrie radială. I. adj. 1. care participă efectiv la o acţiune; harnic, dinamic. o membru ~ = membru al unei organizaţii, instituţii, având obligaţii şi bucurându–se de drepturi depline. • (mil.) în activitate.2. (despre corpuri, substanţe) care intră uşor în reacţie.3. (despre diateza verbală) care arată că subiectul săvârşeşte acţiunea. o vocabular ~ = vocabular folosit în mod curent.4. (despre operaţii, conturi, bilanţuri) care se soldează cu un profit.II. s. n. 1. totalitatea mijloacelor economice ale unei întreprinderi, instituţii etc.; parte a bilanţului în care sunt înscrise aceste mijloace.2. colectiv de membri pe lângă un organ de partid, pe care se sprijină în întreaga sa activitate.III. adv. în mod activ.

(<fr. actinomycétales) (<fr. actinomycètes) (<fr. actinomycose)

actinomórf, –ă actinón actinopatíe actinopterigiéni actinoscopíe actinót actinoterapíe actinotropísm actinozoáre activ, –ă

adj. s. n. s. f. s. m. s. f. s. m. s. f. s. n. s. n.

(<fr. actinomorphe) (<fr. actinon) (<fr. actinopathie) (<fr. actinoptérygiens) (<fr. actinoscopie) (<fr. actinote) (<fr. actinothérapie) (<fr. actinotropisme) (<fr. actinozoaires) (<fr. actif, lat. activus, <II, 2/ rus. aktiv)

activá

vb.

activánt, –ă activatór, –oáre

adj., s. m.

activísm

s. n.

activíst, –ă

I. intr. a desfăşura o activitate intensă.II. tr. a intensifica un proces etc.; a face (o substanţă, un fenomen) să devină (mai) activ.III. refl. a intra în cadrele active ale armatei. activator. I. adj., s. m. (substanţă) care, adăugată unui catalizator, unui material, le intesifică activitatea; activant.II. s. m. microelement din structura materiei vii, cu rol de activare a fermenţilor. 1. atitudine care pune accentul pe nevoile vieţii.2. doctrină potrivit căreia spiritul uman trebuie să se angajeze în acţiune pentru realizările materiale şi spirituale ale societăţii. I. adj., s. m. f. (adept) al activismului.II. s. m. f. membru militant al unui partid, sau al unei organizaţii de masă.

(<fr. activer)

(<fr. activant) (<fr. activateur)

(<fr. activisme)

(<fr. activist, rus. aktivist)

activitáte

s. f.

1. îndeplinire a unor acte fizice, intelectuale etc.; muncă, acţiune, ocupaţie. • (<fr. activité, lat. activitas) situaţie a unui ofiţer care face parte din cadrele active ale armatei.2. mărime ce caracterizează intensitatea dezintegrării unei substanţe radioactive.3. capacitate a unei particule materiale (atom, moleculă, radical) de a lua parte la o reacţie.4. ~ solară = totalitatea fenomenelor (pete, protuberanţe, erupţii etc.) în păturile exterioare ale Soarelui. a îndemna să fie mai activ; a impulsiona, a dinamiza. (plantă) care creşte pe litoral. plante de litoral. aparat pentru măsurarea automată a activităţii ritmice comportamentale a animalelor. diagramă obţinută la actograf. artist care interpretează roluri în piese de teatru sau în filme. profesiunea de actor. artistă în piese de teatru sau în filme. I. adj. care se petrece în prezent; contemporan; la ordinea zilei.II. s. n. holocen. principiu de cercetare şi interpretare a istoriei Pământului pe baza comparării fenomenelor geologice din trecut cu cele actuale. timpul prezent. • ceea ce este actual; (pl.) evenimente curente, la ordinea zilei. a face să devină actual; (p. ext.) a reînvia ceva. în prezent; acum. specialist în aplicarea teoriei probabilităţilor şi a statisticii matematice în diferite calcule. (despre calcule) efectuat de actuar. totalitatea operaţiilor şi calculelor efectuate de un actuar. I. intr. a întreprinde o acţiune. • a se comporta într–o anumită împrejurare.II. tr. 1. a pune în mişcare un sistem, utilaje etc.2. a ~ în justiţie = a da (pe cineva) în judecată. analiză ce se bazează, în explicarea dinamicii vieţii sociale sau a naturii umane, pe conceptul de acţiune. referitor la acţionalism. posesor de acţiuni (II). sistem în care salariaţii unei întreprinderi sunt coproprietari ai unei părţi din acţiuni. I. 1. desfăşurare a unei activităţi; faptă. • operaţie militară (ofensivă sau defensivă). • ceea ce arată un verb.2. totalitatea întâmplărilor dintr–o operă epică sau dramatică.3. efect, influenţă.4. proces. • cerere prin care se deschide un proces.II. hârtie de valoare care reprezintă o cotă fixă din capitalul unei societăţi comerciale şi care dă deţinătorului dividende. (după rus. aktivizirovati) (<fr. actophile) (<fr. actophytes) (<fr. actographe) (<fr. actogramme) (<fr. acteur, lat. actor) (<actor + –ie) (<fr. actrice) (<fr. actuel, lat. actualis) (<fr. actualisme) (<fr. actualité) (<fr. actualiser) (<fr. actuellement) (<fr. actuaire, cf. lat. actuarius, scrib) (<fr. actuariel) (<fr. actuariat) (<fr. actionner)

activizá actofíl, –ă actofíte actográf actográmă actór actoríe actríţă actuál, –ă actualísm actualitáte actualizá actualménte actuár actuariál, –ă actuariát acţioná

vb. tr. adj., s. f. s. f. pl. s. n. s. f. s. m. s. f. s. f.

s. n. s. f. vb. tr. adv. s. m. adj. s. n. vb.

acţionalísm acţionalíst, –ă acţionár, –ă acţionariát acţiúne

s. n. adj. s. m. f. s. n. s. f.

(<fr. actionnalisme) (<fr. actionnaliste) (<fr. actionnaire) (<fr. actionnariat) (<fr. action, lat. actio)

ACU–

elem.

„auz“.

(<fr. acou–, cf. lat. acutus, gr. akouein, a auzi) (<fr. aquarelle, it. acquarella) (<fr. aquarelliste) (<fr. acouphène) (<fr. acuité)

acuarélă acuarelíst, –ă acufénă acuitáte

s. f. s. m. f. s. f. s. f.

aculalíe aculeát, –ă ACULEI– aculeifórm, –ă aculeól aculéu aculturá aculturál, –ă aculturáţie

s. f.

elem. adj. s. m. s. m. vb. tr. adj. s. f.

1. tehnică picturală prin culori dizolvate în apă. • pictura executată.2. vopsea (solidă), folosită în acuarelă (1). pictor în acuarelă (1). senzaţie auditivă patologică, prin zgomote, vâjâituri în urechi, fără un sistem extern; tinitus. 1. capacitate senzorială de a percepe excitaţii foarte slabe; agerime, ascuţime.2. grad de înălţime pe care îl poate atinge o voce, un instrument muzical. limbaj în care predomină jargonofazia şi nonsensurile. I. adj. (bot.) prevăzut cu ţepi. • (despre insecte) care are ac.II. s. f. pl. subordin de himenoptere prevăzute cu ac: albina. „spin, ghimpe“. în formă de ac mic. aculeu mic, fin şi scurt. ghimpe, spin, ac. a face aculturaţia unui individ, a unui grup. care nu are noţiunea de cultură. complex de transformări care au loc în planul culturii ca urmare a contactului între grupuri sociale având culturi deosebite; adaptare a unui individ (grup) la o nouă cultură. (bot.; despre organe) situat de–a lungul unui alt organ. audiometrie. audiometru. (bot.; despre organe) terminat cu un vârf lung şi ascuţit. tr., refl. a (se) strânge, a (se) înmagazina, a (se) concentra. 1. acţiunea de a (se) acumula.2. proces economic complex constând în formarea şi utilizarea unei părţi din venitul societăţii pentru asigurarea reproducţiei lărgite. o ~ a capitalului = transformarea plusvalorii în capital; fond de ~ = parte a unui venit pentru acumulare; rata ~ării = raportul dintre fondul de acumulare şi venitul pe baza căruia se formează.3. (geol.) proces de depunere a materialului transportat de agenţii geomorfologici. 1. aparat, recipient pentru înmagazinarea energiei sub diferite forme în vederea utilizării ulterioare.2. dispozitiv care memorează datele în vederea prelucrării într–o maşină de calcul. I. tr. a culpa.II. tr., refl. a (se) împerechea.

(<engl. acoulalia) (<lat. aculeatus, /II/ fr. aculéates) (<fr. aculéi–, cf. lat. aculeus) (<fr. aculéiforme) (<fr. aculéole) (<lat. aculeus) (<fr. acculturer) (<a– + cultural) (<fr., engl. acculturation)

acumbént, –ă acumetríe acumétru acuminát, –ă acumulá acumuláre

adj. s. f. s. n. adj. vb. s. f.

(<engl. acumbent, lat. accumbens) (<fr. acoumétrie) (<fr. acoumètre) (<fr. acuminé, lat. acuminatus) (<fr. accumuler, lat. accumulare) (<acumula)

acumulatív, –ă

s. n.

(<fr. accumulateur)

acuplá

vb.

(<fr. accoupler)

acupláj acupresúră acupunctór acupunctúră acupuncturíst acurát, –ă acuratéţe acusmátic acusmíe acústic, –ă

s. n. s. f. s. m. s. f. s. m. adj. s. f. s. m. s. f.

cuplaj. acupunctură în exercitarea unei presiuni, a unui masaj la nivelul punctelor cu activitate biologică; presopunctură. medic care practică acupunctura; acupuncturist. metodă terapeutică prin introducerea unor ace fine sub piele, în anumite puncte. acupunctor. exact, corect. exactitate, corectitudine, precizie; scrupulozitate. (fil.) nume dat discipolilor lui Pitagora. halucinaţie auditivă care împiedică perceperea sunetelor. I. adj. referitor la acustică.II. s. f. 1. ramură a fizicii care studiază natura şi proprietăţile sunetelor.2. disciplină muzicală care studiază sunetele şi legile perceperii lor.3. calitate a audiţiei sunetelor într–o încăpere. specialist în acustică. teamă patologică faţă de sunete. dispozitiv adaptor electronic pentru pornirea şi oprirea automată a unui magnetofon. a naşte. 1. ascuţit, pătrunzător.2. (despre durere) intens, violent.3. (despre boli) cu evoluţie rapidă.4. (despre sunete) înalt, ascuţit. refl. a deveni acut. îmbrăcăminte bizară şi ridicolă; împopoţonare. 1. faptul de a se obişnui; adaptare.2. (med.) proces prin care organismul devine insensibil la acţiunea unui medicament, a unei otrăvi. 1. a învinui, a învinovăţi; a incrimina. • (jur.) a imputa cuiva un delict, o crimă.2. a arăta, a vădi, a dovedi; a manifesta. care poate fi acuzat. acţiunea de a acuza. • persoană, instanţă care acuză într–un proces penal. inculpat. caz al declinării care exprimă unele complemente şi unele atribute. f. (cel) care acuză. o ~ public = (în unele state) procuror (2) în procesele criminale. cu caracter de acuzare. acuzare. acuzare.

(<fr. accouplage) (<germ. Akupresur) (<fr. acupuncteur) (<fr. acupuncture) (<germ. Akupunkturist) (<it. accurato) (<it. accuratezza) (<fr. acousmatique) (<fr. acousmie) (<fr. acoustique)

acusticián, –ă acusticofobíe acustomát acuşá acút, –ă acutizá acutramént acutumánţă

s. m. f. s. f. s. n. vb. tr. adj. vb. s. n. s. f.

(<fr. acousticien) (<engl. acousticophobia) (<germ. Akustomat) (<fr. accoucher) (<lat. acutus, it. acuto) (<it. acutizzare) (<fr. accoutrement) (<fr. accoutumance)

acuzá acuzábil, –ă acuzáre acuzát, –ă acuzatív acuzatór, –oáre acuzatoriál, –ă acuzáţie acúză

vb. tr. adj. s. f. s. m. f. s. n. adj., s. m. adj. s. f. s. f.

(<fr. accusare) (<fr. accusable) (<acuza) (<acuza) (<lat. accusativus, fr. accusatif) (<fr. accusateur) (<engl. accusatorial) (<fr. accusation, lat. accusatio) (<it. accusa)

–acuzíe ACVA–/ACVI– acvacultúră acvafórte acvafortíst, –ă acvaláng acvamarín acvanaút, –ă acvaplán

elem. elem. s. f. s. f. s. m. f. s. n. s. n. s. m. f. s. n.

„auz“, „sunet“, „audiţie“. „apă“. 1. creştere a animalelor şi a plantelor acvatice: acvicultură, maricultură.2. cultură, fără pământ, într–o soluţie de săruri minerale. procedeu de reproducere a unui desen după un clişeu gravat cu acid azotic pe o placă de cupru. • gravura obţinută. gravor în acvaforte. aparat de oxigen pentru înotul subacvatic. varietate de beril, albastră–verzuie, piatră preţioasă. explorator al mediului subacvatic. 1. planşă de lemn, în sport, care alunecă pe apă remorcată de o ambarcaţie cu motor. • sport practicat pe o asemenea planşă.2. ambarcaţie de transport având propulsie cu reacţie submarină. derapaj al unui automobil ce se deplasează cu viteză, provocat de existenţa unei pelicule de apă între şosea şi pneuri. schior pe apă. cel care practică acvariofilia. creştere a peştilor exotici de ornament. cel care se ocupă cu vieţuitoarele în acvariu. 1. ştiinţa creşterii vieţuitoarelor în acvarii.2. pasiune pentru acvarii. 1. vas, bazin în care se ţin animale şi plante acvatice. • sală, clădire care îl adăposteşte.2. instituţie ştiinţifică specializată în studiul animalelor acvatice. termostat pentru limitarea temperaturii apei într–un cazan. combinaţie între un acvariu şi un terariu. 1. care creşte, trăieşte în apă.2. format din apă. 1. procedeu de gravare cu acid azotic, care imită desenul cu tuş. • gravura obţinută.2. procedeu de tipar de artă pentru imagini în semitonuri, prin gravarea manuală în cupru şi coroziunea chimică. gravor în acvatintă. procedeu de tipărire a operelor de artă care imită pictura în acuarelă. (despre cazane cu aburi) cu tuburi prin care circulă apa. v. acva–. 1. referitor la acvicultură.2. în mediu acvatic. cel care se ocupă cu acvicultura. acvacultură. faună acvatică. (despre un strat permeabil) care conţine apă. hidrofob (I, 1). pasăre răpitoare de zi, cu cioc şi cu aripi puternice; pajură.

(<fr. –acousie, cf. gr. akousis) (<engl., fr. aqua–, aqui–, cf. lat. aqua) (<fr. aquaculture) (<it. acquaforte) (<it. acquafortista) (<engl. aqualung) (<it. acquamarina) (<fr. aquanaute) (<fr. aquaplane)

acvaplanáre acvaplaníst, –ă acvariofíl, –ă acvariofilíe acvaríst, –ă acvarístică acváriu

s. f. s. m. f. s. m. f. s. f. s. m. f. s. f. s. n.

(după fr. aquaplanage, engl. aquaplaning) (<it. acquaplanista) (<fr. aquariophile) (<fr. aquariophilie) (<germ. Aquarist) (<germ. Aquaristik) (<fr., lat. aquarium, it. acquario)

acvastát acvateráriu acvátic, –ă acvatíntă

s. n. s. n. adj. s. f.

(<fr. aquastat) (<acva/riu/ + terariu) (<fr. aquatique, lat. aquaticus) (<it. acquatinta, fr. aquatinte)

acvatintíst, –ă acvatipíe acvatubulár, –ă ACVI– acvícol, –ă acvicultór, –oáre acvicultúră acvifáună acvifér, –ă acvifúg, –ă ácvilă

s. m. f. s. f. adj. adj. s. m. f. s. f. s. f. adj. adj. s. f.

(<fr. aquatintiste) (<fr. aquatypie) (<fr. aquatubulaire) (<fr. aquicole) (<fr. aquiculteur) (<fr. aquiculture) (<acvi– + faună) (<fr. aquifère) (<lat. aquifugus) (<lat., it. aquila)

acvilíde acvilín, –ă acvilón acvitanián, –ă AD– adactilíe adagiétto adágio adágiu adamantín, –ă adamantínă adamantinóm adamantoblást adamantolíză adámic, –ă adamísm

s. f. pl. adj. s. n. adj., s. n. pref. s. f. adv.

familie de păsări răpitoare: acvila. ca de acvilă o nas ~ = nas coroiat; privire ~ă = privire pătrunzătoare. vânt de miazănoapte, rece şi violent. (din) ultimul etaj al oligocenului (sau primul al miocenului). „adaos“. absenţă congenitală a degetelor. (muz.) puţin mai rapid decât adagio. I. adv. (muz.) lent.II. s. n. 1. parte dintr–o lucrare muzicală scrisă în acest tempo.2. dans clasic lent pentru doi solişti, într–un balet. maximă, sentinţă, aforism, apoftegmă, dicton. 1. diamantin.2. (despre elemente histologice) care produce emailul dinţilor. substanţă albă care acoperă coroana dentară. tumoare dentară malignă; ameloblastom. celulă care produce ţesutul adamantin. proces de distrugere a ţesutului adamantin. referitor la Adam. 1. doctrină a unor eretici din primele secole ale creştinismului, care apăreau goi în adunări.2. orientare în cadrul akmeismului, care manifesta preferinţa pentru elementul biologic primitiv. eretic, adept al adamismului (1). substanţă toxică de luptă, iritantă, strălucitoare. I. tr. a transforma pentru a corespunde anumitor condiţii.II. tr., refl. a (se) acomoda. care poate fi adaptat (uşor); acomodabil. capacitate de adaptare. 1. acţiunea de a (se) adapta; adaptaţie.2. modificare a unei opere pentru a trece dintr–un gen în altul; transpunere în formă scenică, radiofonică sau cinematografică a unei opere literare. care se poate adapta; adaptiv. cel care face o adaptare. • specialist care dă forma necesară ideilor, subiectelor sau scenariilor altora. adaptare. referitor la adaptaţie. adaptativ. măsurare a adaptării retiniene. 1. aparat în adaptometrie.2. instrument pentru măsurarea adaptării stimulilor. 1. mic dispozitiv pentru adaptarea unui aparat electric.2. dispozitiv al unui aparat fotografic destinat modificării distanţei focale a obiectivului.

(<fr. aquilidés) (<fr. aquilin, lat. aquilinus) (<fr. aquilon, lat. aquilo) (<fr. aquitanien) (<fr. ad–, cf. lat. ad, lângă) (<fr. adactylie) (<it. adagietto) (<it. adagio) (<lat. adagium) (<fr. adamantin, lat. adamantinus) (<fr., engl. adamantine) (<fr. adamantinome) (<fr. adamantoblaste) (<fr. adamantolyse) (<fr. adamique) (<fr. adamisme)

s. n. adj. s. f. s. n. s. n. s. f. adj. s. n.

adamít, –ă adamsítă adaptá adaptábil, –ă adaptabilitáte adaptáre

s. m. f. s. f. vb. adj. s. f. s. f.

(<fr. adamite) (<fr. adamsite) (<fr. adapter, lat. adaptare) (<fr. adaptable) (<fr. adaptabilité) (<adapta)

adaptatív, –ă adaptatór, –oáre adaptáţie adaptaţionál, –ă adaptív, –ă adaptometríe adaptométru adaptór

adj. s. m. f. s. f. adj. adj. s. f. s. n. s. n.

(<fr. adaptatif) (<fr. adaptateur) (<fr. adaptation) (<engl. adaptational) (<germ. adaptiv) (<fr. adaptométrie) (<fr. adaptomètre) (<fr. adapteur)

adát adaxiál, –ă –ádă addénda

s. n. adj. elem. s. f.

ansamblu de legi nescrise, obiceiuri şi tradiţii la musulmani. orientat spre linia axială. „rezultatul unei acţiuni“. inv. anexă la o lucrare, cuprinzând note, texte, diagrame etc. o ~ et corrigenda = addendă prin care se şi corectează greşelile dintr–o lucrare. dubitaţie. tr., refl. a face să devină, a fi adecvat; a (se) conforma. 1. potrivit, corespunzător.2. (fil.) care reflectă corect însuşirile esenţiale ale unui obiect sau fenomen. faptul, însuşirea de a fi adecvat; echivalenţă. (despre animale) vorace. bulimie. „frate“, „concreştere“, „gamet“.

(<it. adatto) (<fr. adaxiale) (<fr. –ade, cf. it., sp. –ada) (<lat. addenda)

addubitáţie adecvá adecvát, –ă adecváţie adefág, –ă adefagíe ADELF(O)–, –adélf, –adelfíe adelfíe1 –adelfíe2 adelfocarpíe adelfofagíe

s. f. vb. adj. s. f. adj. s. f. elem.

(<lat. addubitatio) (<adecvat) (<fr. adéquat, lat. adaequatus) (<fr. adéquation, lat. adaequatio) (<fr. adephage) (<fr. adéphagie) (<fr., engl. adelph/o/–, –adelphe, –adelphie, cf. gr. adelphos)

s. f. s. f. s. f.

concreştere a două sau mai multe organe (stamine, ramuri). (<fr. adelphie) v. adelf(o)–. formare a fructului în urma adelfogamiei. (<fr. adelphocarpie) 1. absorbţie a unuia sau a mai multor embrioni animali ori vegetali de către (<fr. adelphophagie) cel mai dezvoltat dintre ei.2. devorare a unui animal de către altul din aceeaşi specie ori din specii diferite.3. unire a doi gameţi de acelaşi sex. (<fr. adelphogamie) (biol.) 1. unire a două organe sau celule generate de acelaşi individ.2. copulare a celulelor fiice.3. metodă de ameliorare şi formare a unor rase noi de animale. luare în posesiune a unui beneficiu. (<fr. ademption, lat. ademptio) „glandă“. referitor la adenalgie. durere localizată în ganglioni. ablaţiune a unei glande sau a vegetaţiilor adenoide. limfadenie. v. aden(o). bază azotată purinică din acizii nucleici. inflamaţie a ganglionilor limfatici. celulă glandulară embrionară. tumoare epitelială malignă cu punct de plecare într–o glandă. membrană celulară care înconjură glanda. celula secretoare a unei glande. (<fr. aden/o/–, –adenie cf. gr. aden) (<fr. adénalgique) (<fr. adénalgie) (<fr. adénectomie) (<fr. adénie) (<fr. adénine) (<fr. adénite) (<fr. adénoblaste) (<fr. adénocarcinome) (<fr. adénocyste) (<fr. adénocyte)

adelfogamíe

s. f.

adempţiúne ADEN(O)–, –adeníe adenálgic, –ă adenalgíe adenectomíe adeníe1 –adeníe2 adenínă adenítă adenoblást adenocarcinóm adenocíst adenocít

s. f. elem. adj. s. f. s. f. s. f. s. f. s. f. s. n. s. n. s. n. s. n.

adenocondróm adenofaringítă adenofibróm adenoflegmón adenofór adenografíe adenográmă adenohipofíză adenoíd, –ă adenoidectomíe adenoidísm adenoidítă adenolimfangióm adenolimfocél adenolimfoidítă adenolipomatóză adenologíe adenóm adenomatóză adenomectomíe adenomegalíe adenomióm adenopatíe adenosarcóm adenoscleróză adenotóm adenotomíe adenovírus adenozínă adenozín–fosfóric

s. n. s. f. s. n. s. n. s. m. s. f. s. f. s. f. adj. s. f. s. n. s. f. s. n. s. n. s. f. s. f. s. f. s. n. s. f. s. f. s. f. s. n. s. f. s. n. s. f. s. n. s. f. s. n. s. f. adj.

tumoare cartiginoasă la nivelul unei glande. inflamaţie a ţesutului limfoid al faringelui. tumoare glandulară benignă, din celule şi fibre conjuctive; fibroadenom. abces ganglionar. organ care poartă glandele nectarifere. descriere a glandelor. examen citologic al produsului unui ganglion. lobul anterior şi intermediar al hipofizei. 1. care are aspectul unui ţesut glandular.2. referitor la ţesutul ganglionar. extirpare a vegetaţiilor adenoide. ansamblu de tulburări în dezvoltarea copilului, cauzate de infecţia cronică a vegetaţiilor adenoide. inflamaţie a ţesutului glandular din regiunea rinofaringiană. limfangiom care conţine celule limfatice. dilataţie a vaselor şi a ganglionilor limfatici. mononucleoză infecţioasă. tulburare de nutriţie prin tumefacţii hipomatoase difuze la nivelul gâtului, subsuorilor, abdomenului şi regiunii inghinale. studiul ştiinţific al glandelor. tumoare benignă a ţesutului glandural. afecţiune prin hipertrofie glandulară multiplă. extirpare a unui adenom. hipertrofie ganglionară. tumoare benignă din ţesut glandular şi muscular. afecţiune a ganglionilor limfatici. tumoare malignă a ţesutului glandular şi conjunctiv. induraţie a glandelor. instrument folosit în adenotomie. îndepărtare chirurgicală a unei glande, a unui ganglion. grup de virusuri cu afinitate pentru mucoasa conjunctivală, faringială şi ţesutul limfatic. nucleozidă dintr–o moleculă de adenină şi o pentoză. acid ~ = compus chimic care conţine adenină, glucoză şi acid fosforic.

(<fr. adénochondrome) (<fr. adénopharyngite) (<fr. adénofibrome) (<fr. adénophlegmon) (<fr. adénophore) (<fr. adénographie) (<fr. adénogramme) (<fr. adénohypophyse) (<fr. adénoïde) (<fr. adénoïdectomie) (<fr. adénoïdisme) (<fr. adénoïdite) (<fr. adéno–lymphangiome) (<fr. adénolymphocèle) (<fr. adénolymphoïdite) (<fr. adénolipomatose) (<fr. adénologie) (<fr. adénome) (<fr. adénomatose) (<fr. adénomectomie) (<fr. adénomégalie) (<fr. adénomyome) (<fr. adénopathie) (<fr. adénosarcome) (<fr. adénosclérose) (<fr. adénotome) <fr. adénotomie) (<fr. adénovirus) (<fr. adénosine) (<fr. adénosin–phosphorique)

adépt, –ă aderá

s. m. f. vb. intr.

membru al unei secte, al unui partid politic; partizan al unei teorii, doctrine, idei etc. 1. a se ralia la părerea cuiva. • a deveni adeptul unui partid, al unei mişcări etc.2. (despre state) a se alătura unui tratat.3. a fi, a se ţine lipit, strâns.

(<fr. adepte, lat. adeptus) (<fr. adhérer)

aderént, –ă aderénţă s. f.

I. adj. care aderă. • alipit, sudat.II. s. m. f. cel care aderă la o acţiune comună, (<fr. adhérent, lat. adhaerens) la un partid etc. (<fr. adhérence, lat. adhaerentia) 1. legătură, lipire.2. bridă (4).3. (fiz.) forţă care menţine alăturate două corpuri în contact.4. (constr.) fenomen de legătură între beton şi oţel. • (metal.) fenomen de prindere pe suprafaţa pieselor turnate a unor cruste, care provoacă defecte.5. aderare, solidarizare conştientă. piridoxină. 1. aderare; exprimare scrisă a aderării.2. forţă de atracţie moleculară care se exercită între două corpuri în contact.3. (biol.) concreştere a două organe de natură diferită. I. adj. (despre materiale) care stă strâns lipit. • (biol.; despre organe) care fixează organismul de ceva.II. s. m. 1. produs, natural sau sintetic, la încleierea lemnului, a metalelor, materialelor plastice etc.2. substanţă care se adaugă la preparatele agricole antiparazite pentru o mai bună fixare a acestora pe plante. proprietate a unui corp de a fi adeziv (I). pentru un anume scop. (în sociologia şi viitorologia politică contemporană) instabilitatea cronică pe care o cunosc diferitele forme de organizare (economică şi socială) ca urmare a impactului societăţii capitaliste dezvoltate cu revoluţia ştiinţifico–tehnică. argument ~ = argument îndreptat contra persoanei înseşi de către adversarul său. formă a imperativului la persoana I plural, exprimând un îndemn. curbă care reprezintă grafic transformarea adiabatică. (despre fenomene fizico–chimice) care se produce fără transfer de căldură. alăturat, învecinat, continuu. o (mat.) unghiuri ~e = unghiuri care au acelaşi vârf şi o latură comună. 1. alăturare, vecinătate.2. (mat.) calitate a unghiurilor adiacente. absenţa transpiraţiei. apatie, indiferenţă, pasivitate, lipsă de interes. jenă provocată diastolei inimii şi umplerii cavităţilor ei. aparat pentru efectuarea operaţiilor de adunare şi scădere. dependenţă faţă de un drog, cu tendinţa creşterii progresive a dozelor. pl. încălţăminte comodă de sport. fără dimensiuni. lipsă totală a forţei fizice, care însoţeşte unele boli. (<fr. adermine) (<fr. adhésion, lat. adhaesio)

adermínă adeziúne

s. f. s. f.

adezív, –ă

(<fr. adhésif)

adezivitíte ad–hóc adhocraţíe

s. f. adv., adj. s. f.

(<fr. adhésivité) (<lat. ad hoc, pentru aceasta) (<ad–hoc + –craţie)

ad hóminem adhortatív adiabátă adiabátic, –ă adiacént, –ă adiacénţă adiaforéză adiaforíe adiastolíe adiatór adícţie adídaşi adimensionál, –ă adinamíe

loc. adj. s. n. s. f. adj. adj. s. f. s. f. s. f. s. f. s. n. s. f. s. m. adj. s. f.

(<lat. ad hominem, la om) (<germ. Adhortativ) (<fr. adiabate) (<fr. adiabatique) (<lat. adiacens, it. adiacente) (<it. adiacenza) (<fr. adiaphorèse) (după engl. adiaphorous) (<fr. adiastolie) (<fr. addiateur) (<fr. addiction) (cf. Adi Das/sler/, firmă germ.) (<fr. adimensionnel) (<fr. adynamie)

ad–ínterim adío ADIP(O)– adípic adipocél adipocít adipofibróm adipogén, –ă adipogenéză adipoíd, –ă adipolíză adipóm adipopexíe adipós, –oásă adipóză adipozitáte adipozuríe adipsíe aditív, –ă

adj. interj. elem. adj. s. n. s. n. s. n. adj. s. f. adj. s. f. s. n. s. f. adj. s. f. s. f. s. f. s. f.

inv. care ţine locul titularului; interimar. rămas bun! rămâi cu bine! o (s. n.) a–şi lua ~ (de la ceva) = a socoti ceva ca pierdut pentru totdeauna. „grăsime“.

(<lat. ad interim, între timp) (<it. addio)

aditivitáte aditón adíţie adiţioná adiţionál, –ă

s. f. s. n. s. f. vb. tr.

adjectív adjectivá adjectivál, –ă

s. n. vb. adj.

(<fr. adip/o/–, cf. lat. adeps, adipis) acid ~ = acid bibazic saturat, materie primă la fabricarea unor fibre sintetice (<fr. addipique) poliamidice. hernie al cărei sac conţine ţesut gras. (<fr. adipocèle) celulă adipoasă. (<fr. adipocyte) lipofibrom. (<engl. adipofibroma) care produce ţesut adipos. (<fr. adipogène) formarea de grăsimi în organismul animal. (<fr. adipogenèse) cu aspect de grăsime; lipoid. (<fr. adipoïde) 1. proces de dizolvare a grăsimilor prin hidroliză.2. funcţie prin care un ţesut (<fr. adipolyse) restituie sângelui grăsimile. lipom. (<engl. adipoma) fixare de grăsimi pe anumite ţesuturi sau organe. (<fr. adipopexie) care conţine grăsime, gras; seboreic. o ţesut ~ = ţesut conjunctiv care (<fr. adipeux) înmagazinează grăsimea. stare morbidă prin excesul de grăsime în ţesuturi. (<fr. adipose) acumulare patologică de grăsime într–un ţesut. (<fr. adiposité) prezenţa grăsimilor în urină. (<fr. adiposuria) lipsă totală a senzaţiei de sete. (<fr. adipsie) I. adj. 1. (mat.) referitor la operaţia de adunare.2. (fiz.; despre o proprietate, (<fr. additif, lat. additivus) un efect) exprimat printr–o mărime fizică ale cărei valori se însumează algebric.II. s. n. substanţă care, adăugată unor produse, le ameliorează unele proprietăţi. proprietate a unei mărimi, substanţe etc. de a fi aditivă. (<fr. additivité) (ant.) încăpere secretă a unui templu grecesc. (<fr., gr. adyton) 1. adăugare. o (chim.) reacţie de ~ = reacţie prin care se introduc atomi sau (<fr. addition, lat. additio) molecule într–o moleculă nesaturată.2. (mat.) adunare. a aduna. (<fr. additionner) I. adj. 1. care reprezintă un adaos; suplimentar; supranumerar.2. (chim.) de (<fr. additionnel) adiţie.II. s. f. convorbire telefonică suplimentară faţă de convorbirile incluse în preţ. (<lat. adiectivum, fr. adjectif) parte de vorbire (flexibilă) care determină un substantiv, denumind o însuşire. tr., refl. a (se) transforma, prin conversiune, în adjectiv; a (se) adjectiviza. (<fr. adjectiver) exprimat printr–un adjectiv. o articol ~ = articol care se aşază între un (<fr. adjectival) substantiv articulat precedat de prepoziţie. • (despre construcţii gramaticale) cu valoare de adjectiv.

adjectivizá adjoncţiúne adjudecá adjudecatár, –ă adjudecáţie adjudecătór, –oáre adjúnct, –ă adjurá adjuráţie adjutánt adjuvánt, –ă ad líbitum ad lítteram administrá

vb. s. f. vb. s. m. f. s. f. s. m. f. s. m. vb. tr. s. f. s. m. adj., s. n. loc. adv. loc. adv. vb. tr.

tr., refl. a (se) adjectiva. unire, alipire. I. tr. (jur.) a atribui (un bun) aceluia care oferă mai mult în cadrul unei licitaţii publice.II. refl. a–şi atribui, a–şi lua ceva. cel căruia i se adjudecă un lucru. adjudecare. cel care face adjudecarea la o licitaţie. f., adj. (persoană) cu funcţie imediat subordonată unui conducător de instituţie etc. (rar) a se ruga fierbinte, a implora. 1. formulă de exorcism care începe cu cuvintele adiuro te.2. rugăminte insistentă. ofiţer care îndeplineşte pe lângă un şef militar atribuţii corespunzătoare unei funcţii de subofiţer. 1. (medicament) care se asociază cu un alt medicament.2. (produs) care se adaugă unui material.3. (fig.) auxiliar. după voie, după plac, oricum. cuvânt cu cuvânt, literă cu literă; literal, textual. 1. a conduce, a gospodări (o întreprindere).2. a da un medicament unui bolnav.3. (ir.) a trage o bătaie.4. (jur.) a ~ o probă = a folosi un mijloc de probă într–un proces.5. a supraveghea încasările. care poate fi administrat. I. adj. referitor la administraţie. • care emană de la un organ de administraţie.II. s. n. gospodărie. • instituţie de administraţie. conducător al unui serviciu de administraţie; intendent. o ~ delegat = persoană împuternicită de consiliul de administraţie al unei societăţi să conducă societatea. 1. ansamblul organelor executive şi de dispoziţie ale statului; personalul de conducere al unei întreprinderi, instituţii etc. o consiliu de ~ = consiliu însărcinat cu conducerea unei societăţi de acţiuni.2. serviciu al armatei care avea în sarcină hrana şi îmbrăcămintea trupelor. a privi, a preţui cu sentimente de încântare, de mirare şi plăcere. vrednic de admirat; încântător, minunat. (şi adv.) cu admiraţie. cel care admiră.

(<fr. adjectiviser) (<fr. adjonction) (<lat. adiudicare după fr. adjuger) (după fr. adjudicataire) (<fr. adjudication, lat. adiudicatio) (<fr. adjudicateur) (<germ. Adjunkt, lat. adiunctus) (<lat. adiurare, fr. adjurer) (<fr. adjuration, lat. adiuratio) (<germ. Adjutant) (<fr. adjuvant, lat. adiuvans) (<lat. ad libitum) (<lat. ad litteram) (<fr. administrer, lat. administrare) (<it. amministrabile) (<fr. administratif, lat. administrativus) (<fr. administrateur, lat. administrator) (<fr. administration, lat. administratio, /2/ rus. administraţiia)

administrábil, –ă administratív, –ă administrátor, –oáre

adj.

s. m. f.

administráţie

s. f.

admirá admirábil, –ă admiratív, –ă admiratór, –oáre

vb. tr. adj. adj. s. m. f.

(<fr. admirer, lat. admirare) (<fr. admirable, lat. admirabilis) (<fr. admiratif, lat. admirativus) (<fr. admirateur, lat. admirator)

admiráţie admisíbil, –ă admisibilitáte admisiúne

s. f. adj. s. f. s. f.

sentiment de încântare, de apreciere deosebită (faţă de cineva sau de ceva).

(<fr. admiration, lat. admiratio)

admitánţă admitanţmétru admíte admonestá admonestáre admonestaţie admonitív, –ă admoniţiúne adnát, –ă adnáţie adnominál, –ă adnotá adnotáre adnotatór, –oáre adnotáţie adogmátic, –ă adogmatísm adolescént, –ă adolescentín, –ă adolescénţă adónic adónis adoptá adoptábil, –ă adoptánt, –ă adoptív, –ă

s. f. s. n. vb. tr. vb. tr. s. f. s. f. adj. s. f. adj. s. f. adj. vb. tr. s. f. s. m. f. s. f. adj., s. m. s. n. s. m. f. adj. s. f. adj. s. m. vb. tr. adj. adj., s. m. adj.

care poate fi admis; acceptabil. (<fr. admissible) posibilitatea de a fi admis. (<fr. admissibilité) (<fr. admission, lat. admissio) 1. intrare a agentului motor în cilindrul unei maşini sau în maşina care îl utilizează.2. porţiune din cursa pistonului în timpul căreia agentul motor intră în cilindru. mărime inversă impedanţei unui circuit electric de curent alternativ. (<fr., engl. admittance) instrument pentru măsurarea admitanţei. (<fr. admittancemètre) 1. a accepta, a lua drept bun.2. a îngădui, a permite.3. a da curs favorabil (<lat. admittere, după fr. (unei cereri).4. a primi (la un examen). admettre) a mustra cu severitate, a dojeni. (<fr. admonester) acţiunea de a admonesta; admo-nestaţie, admoniţiune (2). • hârtie oficială (<admonesta) care conţine o mustrare. admonestare. (<fr. admonestation) care admonestează. (<fr. admonitif) 1. cercetare făcută de judecător.2. admonestare. (<fr. admonition, lat. admonitio) (bot.; despre organe) crescut pe un alt organ. • aderent. (bot.) concreştere a unui organ pe o altă parte a plantei. (despre un adjectiv etc.) care determină un nume. a face însemnări pe marginea unui text. acţiunea de a adnota. • notă explicativă, însemnare pe marginea unui text; adnotaţie. cel care adnotează un text. adnotare. f. (adept) al adogmatismului. sistem de gândire care nu admite dogmele. om ajuns la adolescenţă. de adolescent. perioadă în viaţa omului între 13 (15) şi 18 (19) ani, în care se intensifică procesele de creştere. vers ~ = vers greco–latin care încheia strofa safică, dintr–un dactil şi un spondeu (sau troheu). (fam.) bărbat tânăr foarte frumos. 1. a înfia un copil.2. a–şi însuşi felul de a fi al cuiva. • a alege cu predilecţie.3. a accepta (prin vot). care poate fi adoptat (1). f. (cel) care adoptă (1). (despre copii) primit în familie cu drepturi şi obligaţii de copil propriu; înfiat. • (despre părinţi) dobândit prin adopţie. (<lat. adnatus) (<fr. adnation) (<fr. adnominal) (<lat. adnotare) (<adnota) (<lat. adnotator) (<lat. adnotatio) (<fr. adogmatique) (<fr. adogmatisme) (<fr. adolescent, lat. adolescens) (<it. adolescentino) (<fr. adolescence, lat. adolescentia) (<fr. adonique) (<fr. adonis) (<fr. adopter, lat. adoptare) (<fr. adoptable) (<fr. adoptant) (<fr. adoptif, lat. adoptivus)

adopţianísm adopţianíst, –ă adópţie adopţiéni adorá adorábil, –ă adorál, –ă adoránt, –ă adoratór, –oáre adoráţie adorbitál, –ă adosát, –ă ad pátres adprés, –ă ad quem/–cvem/ adragánt ad referéndum ad rem adrenál, –ă adrenalínă adrenalinemíe adrenalinogén, –ă adrenalón adrenérgic, –ă adrenocorticotropínă adrenocróm adrenolític, –ă adrenosterón adrenoterapíe

s. n. adj. s. f. s. m. vb. tr. adj. adj. s. m. f. s. m. f. s. f. adj. adj. loc. adv. adj. loc. adj. s. n. loc. adj. loc. adv. adj. s. f. s. f. adj. s. n. adj. s. f. s. m. adj., s. n. s. n. s. f.

erezie răspândită mai ales în Spania, în sec. VIII, potrivit căreia Isus era doar (<fr. adoptianisme) un fiu adoptiv. referitor la adopţianism. (<fr. adoptianiste) faptul de a adopta (1); înfiere. (<fr. adoption, lat. adoptio) pl. membri, adepţi ai adopţianismului. 1. a iubi foarte mult, fără limite.2. a diviniza; a venera. vrednic de adorat; fermecător; admirabil. lângă gură. om care se roagă unei divinităţi, în arta cultă. cel care adoră pe cineva sau ceva. iubire, admiraţie nemărginită. • divinizare, veneraţie. lângă orbite. adaxial. • (despre o coloană, un pilastru) lângă un perete; (despre o construcţie) lipită de un edificiu. (fam.) a se întoarce ~ = a muri; a trimite ~ = a ucide. (bot.; despre perişori) strâns alipit de tulpină. (despre termenul unei amânări) pentru care. gumă vegetală secretată de trunchiul unui arbust. (despre acte, tratate) cu condiţia de a se obţine aprobarea superioară. la obiect. referitor la glandele suprarenale. hormon secretat de glandele medulosuprarenale, cu proprietăţi vasoconstrictoare; epinefrină. prezenţa adrenalinei în sânge. care produce adrenalină. produs intermediar de oxidare a adrenalinei, cu acţiune vasoconstrictoare. (despre substanţe) cu acţiune similară celei a adrenalinei. • (despre nervi) ale căror terminaţii eliberează adrenalina. hormon al lobului anterior al hipofizei, care stimulează secreţia substanţei corticale a capsulei suprarenale; corticostimulină. produs de oxidare a adrenalinei, cu acţiune hemostatică şi tonifiantă asupra pereţilor vaselor sangvine. (substanţă) opusă acţiunii adrenalinei. hormon al corticosuprarenalei, cu acţiune virilizantă. folosirea terapeutică a adrenalinei. (<fr. adoptiens) (<fr. adorer, lat. adorare) (<fr. adorable, lat. adorabilis) (<fr. adoral) (<germ. Adorant) (<fr. adorateur, lat. adorator) (<fr. adoration, lat. adoratio) (<engl. adorbital) (<fr. adossé) (<lat. ad patres, la strămoşi) (<lat. adpressus) (<lat. ad quem) (<fr. adragante) (<lat. ad referendum, pentru a referi) (<lat. ad rem) (<engl. adrenal) (<fr. adrénaline) (<fr. adrénalinémie) (<fr. adrénalinogène) (<fr. adrénalone) (<fr. adrénergique) (<engl. adrenocorticotropin) (<fr. adrénochrome) (<fr. adrénolytique) (<fr. adrénostérone) (<fr. adrénothérapie)

adresá

vb.

I. tr. 1. a trimite direct o scrisoare, o cerere.2. a scrie adresa (pe o cerere, pe o scrisoare).II. refl. a–şi îndrepta cuvântul către cineva; a face apel la. (inform.; despre o memorie) care permite a se ajunge direct la singura informaţie căutată. grad de solicitare. destinatar. 1. indicaţie pe scrisori, colete etc. care conţine numele şi domiciliul destinatarului. o la ~a cuiva = cu privire la cineva.2. comunicare oficială făcută în scris de o instituţie.3. dexteritate, îndemânare.4. (inform.) simbol, cuvânt, cod care indică locul din memoria unei maşini electronice unde se înregistrează o informaţie. corp pe suprafaţa căruia se fixează o substanţă prin absorbţie. substanţă fixată prin adsorbţie. refl. (despre substanţe) a se fixa prin adsorbţie. fixare a unei substanţe lichide sau gazoase, într–un strat subţire, pe suprafaţa unui corp solid. totalitatea elementelor dintr–o limbă străină care se adaugă unui idiom după constituirea lui, ca rezultat al interferenţei lingvistice. amestec cristalin în care o substanţă este înglobată în altă substanţă. (muşchi) care produce aducţie (1). 1. mişcare de apropiere a unui membru de planul de simetrie al corpului.2. dirijare a apelor către locul de distribuire. a linguşi, a flata în chip servil. ortoză, transparentă, cu reflexe argintii. f. linguşitor. adulare. f. (fiinţă, organ) ajuns la maturitate. I. adj. (despre soţi) care încalcă fidelitatea conjugală.II. s. n. întreţinere a relaţiilor sexuale în afara căsătoriei. a denatura (un text). 1. (despre copii) născut dintr–un adulter.2. (bot.; despre organe) fals. interpretare a comportamentului copiilor prin raportare la comportamentul adulţilor. (biol.; despre organe) curbat spre interior. (despre calcularea taxelor vamale) după valoare. referitor la advecţie; prin advecţie.

(<fr. adresser)

adresábil, –ă adresabilitáte adresánt, –ă adrésă

adj. s. f. s. m. f. s. f.

(<fr. adressable) (<adresabil + –itate) (<germ. Adressant) (<fr. adresse)

adsorbánt adsorbát adsorbí adsórbţie adstrát adúct aductór adúcţie adulá adulár adulatór, –oáre aduláţie adúlt, –ă adultér, –ă adulterá adulterín, –ă adultomorfísm adúnc, –ă ad valórem advectív, –ă

s. m. s. m. vb. s. f. s. n. s. n. adj., s. m. s. f. vb. tr. s. n. adj., s. m. s. f. adj., s. m.

(<fr. adsorbant) (<fr. adsorbat) (<fr. adsorber) (<fr. adsorption) (<fr. adstrat) (<fr. adducte) (<fr. adducteur, lat. adductor) (<fr. adduction, lat. adductio) (<fr. aduler, lat. adulari) (<fr. adulaire, germ. Adular) (<fr. adulateur) (<fr. adulation, lat. adulatio) (<fr. adulte, lat. adultus) (<fr. adultère, lat. adulterium) (<fr. adultérer) (<fr. adultérin, lat. adulterinus) (<adult + –morfism) (<lat. aduncus) (<lat. ad valorem) (<germ. advektiv)

vb. tr. adj. s. n. adj. loc. adv. adj.

advécţie advént advéntice adventísm adventíst, –ă adventív, –ă

s. f. s. n. s. f. s. n. adj., s. m. adj.

(met.) deplasare a unei mase de aer în sens orizontal. 1. (la catolici) perioadă de patru săptămâni dinaintea Crăciunului.2. fiecare din cele patru duminici care preced Crăciunul. tunică externă, de ţesut conjunctiv, care înveleşte arterele. doctrină a unei secte religioase care propagă credinţa în a doua venire a lui Cristos pe pământ. f. (adept) al adventismului.

(<fr. advection, lat. advectio) (<germ. Advent, lat. adventus) (<fr. adventice) (<engl. adventism, germ. Adventismus) (<engl. adventist, fr. adventiste)

1. (biol.; despre specii) care pătrunde accidental într–o anumită biocenoză.2. (<fr. adventif) (despre rădăcini, muguri) dezvoltat întâmplător în alt loc.3. (despre cratere) care are altă deschizătură decât craterul principal. parte de vorbire neflexibilă care determină un verb, un adjectiv sau alt adverb, arătând locul, modul, timpul etc. pe lângă, care determină un verb. (despre cuvinte, construcţii gramaticale) cu valoare de adverb. tr., refl. (despre un substantiv, adjectiv, participiu) a (se) transforma, prin conversiune, în adverb. 1. situat în faţă; contrar, opus. o parte ~ă = adversar (într–un proces).2. (fig.) potrivnic. 1. persoană care luptă împotriva cuiva sau a ceva; rival.2. (sport) partener de întrecere. care exprimă o opoziţie. o propoziţie ~ă (şi s. f.) = propoziţie coordonată care exprimă o opoziţie faţă de coordonata ei; conjuncţie ~ă = conjuncţie care introduce o propoziţie adversativă. împrejurare potrivnică; dificultate. (în Grecia antică) poet–cântăreţ care îşi recita propriile–i versuri în acompaniament de liră. (ant.) templu în miniatură; capelă mică. 1. a introduce aer proaspăt într–un loc închis; a aerisi.2. a expune la soare şi la aer (lucruri, haine). aerare (1). tezaurul public şi administraţia banilor publici în vechea Romă. 1. tratat prin introducere de aer.2. (despre cereale) răcit cu ajutorul aerului, prin vânturare etc.3. (despre un text) cu o structură simplă; (despre pagini) spaţial. 1. aparat pentru aeraţie.2. maşină de lucru în turnătorie pentru afânarea amestecului de formare. 1. introducere de aer într–un mediu; aerare; ventilaţie.2. răcire a cerealelor depozitate într–un siloz. (<fr. adverbe, lat. adverbium) (<fr. adverbal) (<fr. adverbial, lat. adverbialis) (<fr. adverbialiser) (<fr. adverse, lat. adversus) (<fr. adversaire, lat. adversarius) (<fr. adversatif, lat. adversativus) (<fr. adversité, lat. adversitas) (<fr. aède, gr. aoidos) (<lat. aedicula) (<fr. aérer) (<fr. aérage) (<lat. aerarium) (<aera)

advérb adverbál, –ă adverbiál, –ă adverbializá advérs, –ă adversár, –ă adversatív, –ă

s. n. adj. adj. vb. adj. s. m. f. adj.

adversitáte aéd aedícula aerá aeráj aerárium aerát, –ă

s. f. s. m. /e–di–/ s. f. vb. tr. s. n. s. n. adj.

aeratór aeráţie

s. n. s. f.

(<fr. aérateur) (<fr. aération)

aeraúlică aeraulicián, –ă aerenchím AERI– aerián, –ă

s. f. s. m. f. s. n.

adj.

aéric, –ă aerícol, –ă aerifér, –ă aerifórm, –ă aerlíft

adj. adj. adj. adj. s. n.

ştiinţă care studiază scurgerea gazelor în conducte. specialist în aeraulică. ţesut parenchimatic cu mari spaţii intercelulare aerifere, la plantele acvatice submerse. v. aero–. 1. care se află în aer. • produs în aer.2. referitor la aviaţie. o linie ~ă = traseu aeronautic; alarmă ~ă = alarmă prin care se anunţă un atac aerian.3. (fig.) diafan, transparent; vaporos.4. (fam.) distrat, visător. format din aer. (despre plante) care creşte în aerul liber; epifit. care conţine, conduce aerul; aerofor (1). cu aspectul sau proprietăţile aerului. 1. metodă de explorare a sondelor prin erupţie artificială, ţiţeiul fiind împins la suprafaţă cu ajutorul aerului comprimat.2. dispozitiv pentru ridicarea apei, bazat pe diferenţa de greutate specifică între apă şi emulsia de aer din apă. „aer“. „avion“, „aviaţie“. teamă patologică de spaţii largi şi înalte. (vehicul cu pernă de aer) adaptat la navigaţia aeriană şi pe apă. vehicul terestru care se poate susţine deasupra solului prin o pernă de aer. (despre organisme) care nu poate trăi fără oxigen; aerobiotic. gen de bacterii aerobe, larg răspândite în natură. centru de exploatare a aparatelor de zbor. gimnastică ~ă = gimnastică de întreţinere executată pe fond muzical cu ritm susţinut. 1. microorganism care se dezvoltă în prezenţa aerului.2. (în industria aeronautică) propulsare care nu poate avea loc decât în atmosferă. ramură a biologiei care studiază microorganismele din aer. organism aerob; oxibiont. aparat pentru determinarea gradului de poluare a aerului. aerob. mod de viaţă al microorganismelor aerobe; oxibioză. avion subsonic de pasageri, de mare capacitate; airbus. maturizare a fructelor în aer liber, deasupra solului. marcofilie care se ocupă cu ştampilele aplicate pe trimiterile poştale pe calea aerului. aparat automat folosit în aerocartografie. tehnica întocmirii planurilor şi hărţilor topografice pe bază de aerofotograme. formaţie tumorală datorată distensiei excesive cu aer sau gaz.

(<fr. aéraulique) (<fr. aéraulicien) (<fr. aérenchyme)

(<fr. aérien)

(<fr. aérique) (<fr. aéricole) (<fr. aérifère) (<fr. aériforme) (<engl. airlift)

AERO–/AERI– aeroacrofobíe aeroamfíbiu, –ie aeroautomobíl aerób, –ă aerobactér aerobáză aeróbic, –ă aeróbie aerobiologíe aerobiónt aerobioscóp aerobiótic, –ă aerobióză aerobúz aerocarpíe aerocartofilíe aerocartográf aerocartografíe aerocél

elem. s. f. adj., s. n. s. n. adj. s. m. s. f. adj. s. f. s. f. s. n. s. n. adj. s. f. s. n. s. f. s. f. s. n. s. f. s. n.

(<fr. aéro–, aéri– cf. gr. aer–, –os) (<aero– + acrofobie) (<fr. aéroamphibie) (<aero– + automobil) (<fr. aérobe) (<engl. aerobacter) (<aero– + bază) (<fr. aérobique, amer. aerobic) (<fr. aérobie) (<fr. aérobiologie) (<fr. aérobionte) (<engl. aerobioscope) (<fr. aérobiotique) (<fr. aérobiose) (<fr. aérobus, după engl. airbus) (<fr. aérocarpie) (<aero– + cartofilie) (<fr. aérocartographe) (<fr. aérocartographie) (<fr. aérocèle)

aerocistografíe aerocistoscóp aerocistoscopíe aeroclúb aerocolíe aerodentalgíe aerodesánt aerodinám aerodinámic, –ă

s. f. s. n. s. f. s. n. s. f. s. f. s. n. s. n.

aerodinamicián, –ă aerodínă aerodróm aerodúct aeroelasticitáte aeroelectrónică aeroembolíe aerofagíe aerofár aerofilatelíe aerofilatelíst, –ă aerofíltru aerofítă aerofitobiónte aerofobíe aerofón, –ă aerofór, –ă aerofotografíe aerofotográmă aerofotogrammetríe

s. m. f. s. f. s. n. s. n. s. f. s. f. s. f. s. f. s. n. s. f. s. m. f. s. n. adj., s. f. s. n. s. f. adj.

s. f. s. f. s. f.

metodă de explorare radiologică a vezicii urinare după distensia cu aer a acesteia. instrument în aerocistoscopie. examinare a vezicii urinare prin introducerea de aer, cu aerocistoscopul, pentru distensia organului. club în care membrii participă sau agreează sporturile aviatice. acumulare de gaze în intestinul gros. sindrom dureros dentar, la mari înălţimi. desant aerian. tren automotor cu formă aerodinamică. I. adj. referitor la aerodinamică. • (despre vehicule sau profilul lor) construit în aşa fel, încât să întâmpine la înaintare o rezistenţă minimă la frecarea cu aerul.II. s. f. ramură a mecanicii fluidelor care studiază mişcarea corpurilor într–un mediu gazos. specialist în aerodinamică. vehicul aerian mai greu decât aerul. teren special amenajat pentru decolarea şi aterizarea avioanelor. conductă specială pentru introducerea aerului în încăperi, instalaţii subterane etc. ramură a fizicii care studiază corpurile solide elastice sub acţiunea forţelor aerodinamice. avionică. astuparea cu gaz a unui vas sangvin sau limfatic. înghiţire inconştientă de aer, care pătrunde în stomac. dispozitiv optic de semnalizare la mare distanţă, servind ca punct de reper pentru avioane în zbor. ramură a filateliei care se ocupă cu colecţionarea şi studierea mărcilor poştale destinate aviaţiei. cel care se ocupă cu aerofilatelia. biofiltru cu ventilare artificială. (plantă) care creşte complet în aer, pe un suport; epifită. pl. organisme vegetale aerobe. teamă patologică de mişcarea maselor de aer. (despre instrumente muzicale) care produce sunetele prin punerea în vibraţie a unei coloane de aer dintr–un tub sau a unor ancii. I. adj. aerifer.II. s. n. aparat care furnizează aerul necesar scafandrilor sub apă. tehnica fotografierii unei zone, obiecte din avion, sateliţi sau nave cosmice. fotogramă aeriană. ramură a fotogrammetriei care studiază măsurarea suprafeţelor terestre în vederea întocmirii hărţilor topografice prin fotograme aeriene.

(<engl. aerocystography) (<engl. aerocystoscope) (<engl. aerocystoscopy) (<fr. aéro–club) (<fr. aérocolie) (<engl. aerodentalgie) (<aero– + desant) (<aerodinamic) (<fr. aérodynamique)

(<fr. aérodynamicien) (<fr. aérodyne) (<fr. aérodrome) (<engl. air–duct) (<fr. aéroélasticité) (<fr. aéroélectronique) (după fr. aéroembolisme) (<fr. aérophagie) (<fr. aérophare) (<fr. aérophilatélie) (<fr. aérophilatéliste) (<fr. aérofiltre) (<fr. aérophyte) (<fr. aérophytobiontes) (<fr. aérophobie) (<germ. aerophon) (<fr. aérophore, lat. aerophorus) (<fr. aérophotographie) (<fr. aérophotogramme) (<fr. aérophotogrammétrie)

aerofrâ´nă aerogáră aerogastríe aerogén, –ă

s. f. s. f. s. f. adj.

aerogeneratór aerogeologíe aeroglisór aerográf aerografíe aerográmă

s. n. s. f. s. n. s. n. s. f. s. f.

aerohidroterapíe aeroión aeroionizáre aeroionizatór aeroionoterapíe aerolít aerológ, –ă aerologíe aeromagnetometríe aeromagnetométru aeromamografíe aeromarítim, –ă aeromecánică aeromedicínă aerometeorográf aerometríe aerométru aeromobíl, –ă

s. f. s. m. s. f. s. n. s. f. s. n. s. m. f. s. f. s. f. s. n. s. f. adj. s. f. s. f. s. n. s. f. s. n.

frână aerodinamică. ansamblu de clădiri ale serviciilor unui aeroport. acumulare excesivă de gaze în stomac. 1. produs prin intermediul aerului atmosferic.2. de origine respiratorie.3. (despre bacterii) care descompune substanţe solide sau lichide în suprafeţe gazoase. instalaţie de transformare a forţei eoliene în energie electrică. culegere de informaţii geologice cu avionul. vehicul autopropulsat pe pernă de aer, care se deplasează prin alunecare deasupra solului sau apei; hovercraft; naviplan. pulverizator cu care se stropesc culori lichide peste un desen, o zugrăveală etc. disciplină care studiază aerul şi proprietăţile lui. 1. scrisoare pe un imprimat special, expediată cu poşta aeriană; imprimatul însuşi.2. diagramă aerologică prin repartiţia verticală în atmosferă a presiunii, temperaturii etc. utilizare a aerului şi a apei în tratamentul unor boli. ion atmosferic prin descărcări electrice, evaporări ale apei etc. 1. conţinutul în ioni ai atmosferei.2. metodă de tratament cu ioni electrici din aer, în bolile nervoase şi în dermatologie. aparat pentru concentrarea aeroionilor negativi. tratament medical cu aeroioni produşi de aparate speciale. meteorit dintr–o masă minerală incandescentă. specialist în aerologie. ramură a meteorologiei care studiază păturile înalte ale atmosferei terestre. metodă de măsurare din avion a prospecţiunilor magnetice terestre. aparat în aeromagnetometrie. radiografie mamară după insuflarea aerului în spaţiul retromamar. aeronaval. ramură a mecanicii care studiază mişcarea şi echilibrul gazelor. ramură a medicinei care se ocupă cu studiul influenţei zborului asupra organismului. aparat meteorologic pe aeronave pentru înregistrarea variaţiilor presiunii, temperaturii şi umidităţii aerului. ramură a fizicii care studiază proprietăţile fizice ale aerului pe baza efectelor lui mecanice. instrument pentru măsurarea densităţii aerului. I. adj., s. n. (solid) care se poate menţine şi deplasa în spaţiu.II. adj. apt de a fi transportat pe calea aerului.

(după fr. aérofrein) (<fr. aérogare) (<fr. aérogastrie) (<fr. aérogène)

(<engl. aerogenerator) (<germ. Aerogeologie) (<fr. aéroglisseur) (<fr. áerographe) (<fr. aérographie) (<fr. aérogramme)

(<aero– + hidroterapie) (<fr. aéroion) (după fr. aéroionisation) (<fr. aéroionisateur) (<engl. aeroionotherapy) (<fr. aérolithe) (<fr. aéroloque) (<fr. aérologie) (<aero– + magnetometrie) (<aeromagnetometrie) (<engl. aeromammography) (<fr. aéromaritime) (<fr. aéromécanique) (<engl. aeromedicine, germ. Aeromedizin) (<engl. aerometeorograph) (<fr. aérométrie) (<fr. aéromètre) (<fr. aéromobile)

aeromodél aeromodelísm aeromodelíst, –ă aeromorfóză aeromotór aeronaút, –ă aeronaútic, –ă aeronavál, –ă aeronávă aeronavigáţie aeronevróză aeronomíe aeropatíe aeropáuză aeropiezísm aeropiezoterapíe

s. n. s. n. s. m. f. s. f. s. n. s. m. f.

model de avion sau de planor redus, care poate zbura (plana) fără pilot. 1. tehnica construirii de aeromodele.2. activitate sportivă pentru construcţia şi lansarea aeromodelelor. cel care practică aeromodelismul. (biol.) totalitatea modificărilor morfoanatomice sub acţiunea factorilor atmosferici. motor eolian; anemotrop. cel care conduce un vehicul aerian. I. adj. referitor la aeronautică.II. s. f. tehnica construirii şi conducerii aeronavelor, precum şi a navigaţiei aeriene. referitor la aviaţie şi la marină; aeromaritim. vehicul aerian care transportă pasageri sau mărfuri; aerovehicul. navigaţie aeriană. totalitatea tulburărilor psihogene apărute drept consecinţă a efectuării de zboruri aeriene. ştiinţă care studiază fenomenele produse în atmosfera înaltă. stare patologică provocată de schimbările presiunii atmosferice. regiune între 20 şi 200 km deasupra Pământului. ansamblu de accidente provocate prin acţiunea asupra organismului de aerul rarefiat. metodă terapeutică bazată pe întrebuinţarea aerului comprimat sau rarefiat. folosirea terapeutică a aerului cald sub presiune.

(<fr. aéromodèle) (<fr. aéromodélisme) (<aeromodel + –ist) (<fr. aéromorphose) (<fr. aéromoteur) (<fr. aéronaute) (<fr. aéronautique) (<fr. aéronaval) (după fr. aéronef) (<germ. Aeronavigation) (după engl. aeroneurosis) (<fr. aéronomie) (<engl. aeropathy) (<engl. aeropause) (<fr. aéropiésisme) (<fr. aéropiésothérapie) (<fr. aéropiésothermothérapie)

adj. s. f. s. f. s. f. s. f. s. f. s. f. s. n. s. f.

aeropiezotermoterapíe s. f.

aeroplán aeroplanctofíte aeroplanctón aeropletismográf aeropoligonáţie aeropórt aeroportuár, –ă aeropoştál, –ă aeroproiectór aeropurtát, –ă aeroreactór aerosánie aeroscóp

s. n. s. f. pl. s. n. s. n. s. f. s. n. adj. adj. s. n. adj. s. n. s. f. s. n.

avion. plante microscopice care plutesc în aerul atmosferic. planctonul din aerul atmosferic. aparat pentru înregistrarea modificărilor volumului toracic în timpul respiraţiei. triangulaţie fotogrammetrică spaţială care foloseşte fotograme de lungimi mici pentru determinarea coordonatelor punctelor terestre. perimetru amenajat cu instalaţiile şi serviciile traficului aerian. referitor la aeroport. referitor la poşta aeriană. aparat de restituţie fotogrammetrică pentru proiectarea spaţială a mai multor fotograme aeriene. aerotransportat. reactor la care carburatorul necesar arderii combustibilului este aerul atmosferic precomprimat. sanie metalică, cu un motor şi o elice amplasate în spate. aparat cu probe de aer, supuse unui examen microbiologic.

(<fr. aéroplane) (<fr. aéroplanctophytes) (<germ. Aeroplankton) (<fr. aéroplethysmographe) (<fr. aéropolygonation) (<fr. aéroport) (<fr. aéroportuaire) (<fr. aéropostal) (<fr. aéroprojecteur) (după fr. aéroporté) (<fr. aéroréacteur) (după rus. aerosani) (<fr. aéroscope)

aeroscopíe aeroscúter aerosiderolít aerosól aerosoloterapíe aerosondáj aerospaţiál, –ă aerostát aerostátic, –ă

s. f. s. n. s. n. s. m. s. f. s. n. adj. s. n.

aerostáţie aerostiér aerotánc aerotaxáţie aerotaxí aerotaxíe aerotéhnic, –ă aeroterapíe aeroteréstru, –ă aerotérmă aerotérmic, –ă aerotermodinámică aerotermoterapíe aerotonometríe aerotonométru aerotopográf aerotopografíe aerotranspórt aerotrasportát, –ă aerotransportór aerotrén aerotrianguláţie aerotropísm

s. f. s. m. s. n. s. f. s. n. s. f.

investigare a condiţiilor atmosferice prin examenul microbiologic al aerului. (<germ. Aeroskopie, engl. aeroscopy) motocicletă cu ajutorul unei perne de aer. (<engl. aeroscooter) meteorit având în compoziţia sa metale şi piatră. (<engl. aerosiderolite) (pl.) dispersie de microparticule medicamentoase solide ori lichide într–un (<fr. aérosol) gaz sau în aer. tratament cu aerosoli. (<fr. aérosolthérapie) sondaj al straturilor înalte ale atmosferei. (<fr. aérosondage) referitor la navigaţia în spaţiul cosmic. (<fr. aérospatial) balon umplut cu un gaz mai uşor decât aerul. (<fr. aérostat) I. adj. referitor la aerostatică.II. s. f. ramură a mecanicii fluidelor care (<fr. aérostatique) studiază echilibrul gazelor, precum şi tehnica construirii şi dirijării aerostatelor. ramură a aeronauticii care studiază construcţia şi zborul aerostatelor. (<fr. aérostation) specialist care manevrează un aerostat. construcţie pentru epurarea biologică a apelor. metodă de determinare a elementelor caracteristice ale arboreturilor prin observare directă sau cu ajutorul fotogramelor aeriene. avion utilitar cu întrebuinţări multiple. mişcare de orientare a microorganismelor din apă în funcţie de repartizarea oxigenului. I. adj. referitor la aerotehnică.II. s. f. disciplină care se ocupă cu studiul construcţiei aeronavelor. metodă de tratament al unor boli bazată pe aerul curat. referitor la forţele terestre şi aeriene. instalaţie de încălzire cu aer cald a unor încăperi mari. referitor la aerodinamică şi termodinamică. ştiinţă care studiază fenomenele calorice provocate de scurgerile aerodinamice la viteze supersonice. tratament prin utilizarea aerului cald. măsurare a tensiunii gazelor din sânge şi a altor lichide din organism. aparat folosit în aerotonometrie. aparat fotogrammetric folosit în aerotopografie. tehnică a măsurătorilor terestre cu aerofotograme. transport pe calea aerului; aeropurtat. debarcat pe sol de un avion de transport; aeropurtat. autovehicul pentru transportul de pasageri şi de mărfuri. monorai cu mare viteză pe o pernă de aer comprimat. metodă de determinare a punctelor de triangulaţie prin aerofotograme. tropism sub influenţa oxigenului din aer; anemotropism. (<fr. aérostier) (<engl. aerotank) (după germ. Aerotaxis) (după engl. air–taxi) (<fr. aérotaxie) (<fr. aérotechnique) (<fr. aérothérapie) (<fr. aéroterrestre) (<fr. aérotherme) (<fr. aérothermique) (<fr. aérothermodynamique) (<fr. aérothermothérapie) (<fr. aérotonométrie) (<fr. aérotonomètre) (<fr. aérotopographe) (<fr. aérotopographie) (<fr. aérotransport) (<fr. aérotransporté) (<aero– + transportor) (<fr. aérotrain) (<fr. aérotriangulation) (<fr. aérotropisme)

s. f. adj. s. f. adj. s. f. s. f. s. f. s. n. s. n. s. f. s. n. adj. s. n. s. n. s. f. s. n.

ansamblul faptelor. m. f. (după fr.) îndeletnicire. care dovedeşte afecţiune. affectueux.2. studiul ştiinţific al afaziei. a se preface. Aphanipteren) (<engl. affecter) (<fr. s. vb. afectuosité) (<fr. lucrări privind problemele interne (sau externe) ale unui stat. reacţie emoţională intensă şi de scurtă durată.3. affectionner) . m. affectivité) (<fr. sensibil.2. n. pierdere. 1. disfazie. (cib.3. s. (şi adv. speculant. aphasiologie) (<fr. lat. a atribui. f. afabil. binevoitor. prietenos. adj.II. purtare nefirească.. (<fr. –ă aféct afectá1 afectá2 afectát. –oásă afectuozitáte afecţioná adj. f. activitate comercială. tr. 1. –ă afachíe afág. a îndurera.2. affairisme) (după fr. cel care practică afacerismul. acţiune din care rezultă un profit. lat. s. intr. datorată unei leziuni a cortexului. artificială. affectif. însuşirea de a fi afabil. a posibilităţii de exprimare a cuvintelor. programare pe termen lung a unei exploatări forestiere. affectation. aphasie) (<fr. carburant lichid pentru motoarele–rachetă. s. affectare) (<afecta) (<fr. apiretic. m. practică constând în realizarea de profituri personale. f. prietenos. affabilité. s. totală sau parţială. însuşirea de a fi afectuos. specialist în afaziologie. (fam. lipsă a cristalinului ochiului. 1. affairiste) (<fr. fabulaţie (3). f. adj. care nu este febril. s. lat. afectív. a prejudicia. aérovehicul) (<fr. f. îndurerat. incapacitate de a înghiţi.2. adj. lat. pl. f. –ă afectáţie s. f. o ~i interne (sau externe) = treburi. n. aphasique) (<fr. a iubi mult. denumire generică pentru stările sau reacţiile afective.2. affectivus) (<fr..) instrucţiune care dă o valoare unei variabile. o cifră de ~i = total al banilor obţinuţi în comerţ sau (după fr. studiată. f.2. a întrista. affectuosus) (<fr. cordial. (med.3. • tranzacţie economică. –ă afazíe afaziológ.2. n. Affekt. lat. refl. f. 1. comportare emotivă. aeronavă. a–şi da aere. (<fr. ansamblu al proceselor afective. –ă afabilitáte afabuláţie afácere s. s. aphanite) (<fr. aphakie) (<fr. s. abătut. s. cu afecţiune. lat. emfatic. vb. lat. referitor la sentimente. s. affaire) în alte activităţi economice. s. affecter. (despre animale) care într–un anumit stadiu nu se hrăneşte. a simula. ordin de insecte aptere care sug sângele: puricii.aerovehícul aerozínă afábil. tr.) 1. affabulation. tandru. mâhnit. tr. affectatio) afacerísm afaceríst. adj. aphasiologue) (<fr. f. la afect (1). sensibilitate sufletească. afébrile) (<germ. adj. (suferind) de afazie. affabulatio) 1. s. rocă cu granule fine. cu o contextură compactă. –ă afectivitáte afectuós.2. prefăcut. aérozine) (<fr. s. a avea înclinaţie (pentru ceva). affectus) (<fr. aphage) (<fr. f. n. I. affable. f. morala unei fabule. affabilis) (<fr. preocupări. adj. literare.3. s. s. s. sentimental. 1. affabilitas) 1. vb. aphagie) (<germ. episoadelor care constituie acţiunea unei opere (<fr. f. a destina unui anumit scop. s. –ă afagíe afaniptére afanít afázic. f. –ă afaziologíe afebríl. lat.) leziune.

pl. care se cuvine. m. 1. f. figură retorică prin care se respinge ceea ce trebuie respins. graţios. m. afferens) aferentáţie aferénţă aferéză s. engl. enunţându–se ceea ce este demn de reţinut. aphididés) (<fr. –ă aferent. poezie rebusistă din două părţi.II. stare patologică a unui organ. lat. s. germ. aphidiens) (<fr. m. boală. afghan) afét affábile affettuóso affrettándo afgán. a incumba. adv. affidavit) (<fr. de origine afgană. f. (despre plante) cu tija lipsită de frunze. dispariţie treptată a fibrinogenului din sânge. afiliere. afférent. aphyllie) . s. subordonându–i–se. n.. simpatie. affairé) (<fr.) limbă indo–europeană vorbită de afgani. aphérèse) cuvânt.2. punctul cel mai îndepărtat de Soare de pe orbita unui corp ceresc. s.. pl. unitatea monetară a Afganistanului. affrettando) (<fr. adj. Laffette. aphélie) (<fr. aficionado) (<fr. aphille) (<fr. m.) cu afecţiune. s. care este sau vrea să pară foarte ocupat. sp.) afabil. adj. n. s. mitralieră. tr. care se hrăneşte cu afide.3. f. adj. de acelaşi fel. adj. afibrinogénémie) (<fr. a stabili anumite raporturi de subordonare. pl. (anat. –ă s. afférentation) (med. n. suprimare a vocalei iniţiale. lat. s. s. (după rus. afgáni afibrinogenemíe aficionádo afidavít afíde afidíde afidiéni afidofág. s. aphidés) (<fr. (în unele state) declaraţie scrisă sub jurământ în faţa instanţei judecătoreşti (autentificată). aruncător). f. s. (<fr. lipsa totală a frunzelor la unele plante. f. lafeti. –ă s. afide.) accelerând. afidieni. transmitere a excitaţiei de la neuronii receptori periferici la cei centrali. affabile) (<it. amator de lupte cu tauri. 1. affilier. dragoste.2. intr. prima definind un cuvânt–bază din care. lat. s. câine de companie decorativ. s. grup de insecte din ordinul homopterelor: diferite genuri de păduchi de plante (filoxera). (<fr.II. affiliare) afiliáţie afilíe s. f. (muz. I. aphidophage) (<fr. f. • (s. suport aruncător al unei arme de foc (tun. 1. definit în a doua parte. instituţii etc. affiliation) (<fr. I. (muz. (<fr. revine cuiva. /–zo/ adv. sentimentele prin cuvinte. (<fr. nervi) care merge de la periferie către un centru important sau un organ. expresiv. adj. f. affectio) (<fr. a se alătura unei organizaţii. afghani) (<fr. familie de insecte homoptere fitofage: păduchii de plante. –ă afiliá s. s. despre vase. (muz. cu simţire. ataşament. suprimând prima literă. în legătură cu ceva.. afférer) (fr.afecţiúne aféliu afemíe aferá aferát. f.3. –ă afíl. /–si–o–/ s. f. affection.2. f. vb. affettuoso) (<it. se obţine un alt cuvânt. copleşit de treburi. Afferenz) sistemului nervos central. adv. fr. a unui grup de sunete de la începutul unui (<fr. refl. f. m.) transmitere a impulsurilor senzitivo–senzoriale la diverse niveluri ale (<germ.. imposibilitatea de a exprima ideile. aphémie) (<fr. vb. affût) (<it. (locuitor) din Afganistan.

s. a lipi un afiş. rudă prin alianţă. m. adj. lat. care se adaugă rădăcinii cuvintelor pentru a le modifica sensul.) punct. (<fr.II. s. (fig. tr. înştiinţare publică. actor celebru. affichage) (<fr. f. care poate fi afişat. s. asemănare. affichable) (<fr.) a manifesta ostentativ o anumită atitudine. lat. affixation) (<fr. affinis) (<fr. I. f. element de compunere tematică. n. vb. affinage) (<fr. ataşare a unui afix.2. enunţ prin care se afirmă ceva. n. ferm. –ă aflicţiúne adj. I.. affirmare) (<fr. număr complex într–un sistem de coordonate rectangulare. 1. a se face remarcat prin ceva. (<fr. tr. lat. substanţă care se adaugă materiilor prime din care se fabrică sticla pentru afinare.3. 1. –ă afín. –ă afişór. lat. loc pentru afişaj. (şi adv.II. affinant) (<afina) (<fr. n. afficher) afişábil. avizier. affirmation. a se evidenţia. affirmativus) afirmáţie afíş s. s. orice instrument gramatical având un asemenea rol. operaţie de purificare a zahărului brut. a elimina. f. f. m. affixal) (<engl. m. –ă afixáţie afixoíd aflictív. tr. apropiere. 1.2. 1. a vizualiza o mărime măsurată sau rezultatul unui calcul. affliction. de informare.) mod de vizualizare a datelor şi rezultatelor furnizate de un ordinator. artist care creează afişe publicitare. (<fr. f. 1. aphylopode) (<lat.2. dispozitiv pe care apar caractere alfanumerice comandate electric. affirmatio) (<fr. durere mare.II. n. affineur) (<fr. s. sufixe şi infixe. affirmatif. 1. adj. s. de reclamă. –oáre afíx adj. impurităţile dintr–o masă metalică ori sticloasă. lat. • (log. (text. pedeapsă directă. afflictio) . a susţine. refl. I. (mat. afflictif) (<fr. care precedă decolorarea şi rafinarea. –ă afiná afináj afinánt afináre afinitáte afinór. lat. acţiunea de a afina. cel care lipeşte afişe. s. muncitor care lucrează la afinare.2.afilopód. nume generic pentru prefixe. n. –ă afişáj afişiér afişíst.2. 1. o cap de ~ = primul nume de pe afişul care anunţă un spectacol. affichiste) (<fr.) care afirmă ceva. despre judecăţi) care enunţă aparenţa însuşirii exprimate de predicat la obiectul exprimat de subiect.3. affiner) (<fr. affixus) s.II.2.2. afixál. care se fixează sau se distribuie în anumite locuri. afinare. s.) judecată în care se enunţă existenţa unui anumit raport între subiect şi predicat. referitor la afix. n. s. n. potrivire. I. affiche) afişá vb. gen de artă grafică cu funcţie mobilizatoare. affixoïde) (<fr. 1. lipsit de frunze bazale. adj. pseudoafix. s. tipărită. proprietate a substanţelor de a se combina între ele. s. affinitas) (<fr. affinité. f. –ă adj. f. refl. bulele de aer. rolul.) înrudire prin alianţă. affichier) (<fr. (<fr. afficheur) (<fr. affixe. în timpul topirii. m. s. (jur. pozitiv. vb.2. 1. –oáre afirmá afirmatív. funcţia. (log. f. afişare (1). afinaj. (<fr.) a subţia firele. affirmer. s. s. a declara categoric. f. (despre pedepse) care loveşte direct pe cel care suferă. s. m. înrudit. (inform.2. a apărea în tovărăşia cuiva.

(<fr. –ă afón. indiferenţă a frunzelor faţă de direcţia luminii. a da un caracter specific african.2. lac ori mare. mulţime de oameni. s. înnebunit. • (<fr. particularitate a limbajului francez vorbit în Africa. f. tulburare de comunicare verbală. loc. despre raţionamente) care constă în trecerea de la o judecată la alta pe baza faptului că în favoarea celei de–a doua judecăţi există tot atâtea temeiuri. refl. aphotométrie) (<fr..2. adj. • (fig. (locuitor) din Africa. africain. s. civilizaţia africană.) răguşeală. care se impune cu necesitate. f. affréter) (<fr. adj. f. care aparţin Africii. cu aforisme. cantitate mare. m. lat. –ă africanistícă africanitáte africanizá s. aphorisme. aphrasie) (<it.2. s. (<fr. africano) (<fr. afótic. adagiu. africanus. afoníe afonizá afonizáre aforísm aforístic. mineralele unui zăcământ din subsol apar la suprafaţă. lat. surdă. dificultate de a construi fraze. în ţesături. n. care şi–a pierdut cumpătul. aphoristique) (<lat. adv. africanolog. affluent. aphlogistique) (<fr. pierdere patologică a vocii. loc.. (şi s. 1. 1. n. it. s. lat. adj. m. f. tr. africanologie. aphonos. deplasare a unui fluid în direcţia unui sistem de colectare. s. (despre sânge) a se îngrămădi într–un corp. consoană ~ă (şi s. . s. m. a fresco) (<it. maximă.) care suferă de afonie.) = consoană care se pronunţă fără vibrarea coardelor vocale. I. (despre sisteme optice) format din două (grupuri de) lentile astfel aşezate (<fr. n. africanité) (<fr. afflux. –ă (<fr. affluer.2.3. (despre pictură murală) pictat pe zidul ud. Afrikanistik) (<fr. mut) (<fr. s. f. (fig. affluere) 1. abundenţă. adv. sentinţă. 1. lat. –ă aflorimént afluént afluénţă adj.2. adj. aphotique) (<fr. vb. cu atât mai mult) afolát. affluens) (<fr. datorită eroziunii. s. affresco) (<fr. africaniste) (<germ. a închiria o navă pentru transport de mărfuri. inv. în formă de aforism. s. n. s. o artă ~ă (sau artă neagră) = artă care se manifestă mai ales în sculptura antropomorfă şi animalieră. vb. aflux. f. cugetare.II. lipsit de lumină. f. caracter specific culturii africane. a se deplasa convergent către un punct. apă curgătoare care se varsă într–un curs de apă mai mare. affluxus) acumulare a unui lichid într–o parte a corpului. lat. afluenţă (2). affluence. afocal) încât focarul–imagine al uneia să coincidă cu focarul–obiect al celeilalte. acces al apei superficiale sau subterane într–un râu. 1. africaniser) africanísm africaníst. –ă adj. • care n–are voce sau simţ muzical.) frescă. unde rocile. vb. (pict. orfevrărie. adj. îmbulzeală. s. a suferi fenomenul de afonizare. –ă a fortióri s. cf. • (log. –ă afotometríe afototropísm afrazíe afrésco1 afrésco2 afretá africán.aflogístic. lumea. 1. gr.2. ieşit din minţi.2. proaspăt. s. tr. f. aphorismos) (<fr. affluentia) afluí aflúx afocál vb. judecată care redă într–o formă concisă şi expresivă un adevăr. (<fr. adj. neinflamabil. f. gr. a fortiori. curbare a plantelor în direcţia opusă luminii.) a se îmbulzi. a navlosi. africanisme) (<fr. asurzire. m. s. affolé) (<fr. m. f. intr. aphonie) (<fr. 1. adj. s. f. aphoniser) (<afoniza) (<fr.. pierdere a vibraţiilor glotale la sunetele sonore. affleurement) (<fr. n. aphototropisme) (<fr. aphone.

affronté) (<fr. afro) (<fr. fr. (<fr. după bărbierit. compartimentul cel mai apropiat de pupă al unei nave. s. a ancora o navă cu ajutorul a două ancore. s. (<african + –logie) maimuţă antropoidă fosilă aparţinând perioadei glaciare din Africa orientală. tr. „african“. (fam.. s. adj. s. adj. f. affronto) (<fr. africanthrope) (consoană) care se pronunţă prin închiderea şi deschiderea treptată a organului fonator. f. aphrodisie) (<fr. a sfida. aphtose) (după fr. adj. f. transmisibilă şi omului. dislocare şi spălare de către curentul apei a aluviunilor din jurul unei nave sau al fundaţiei unei construcţii de pe fundul apelor curgătoare. jignire adusă cuiva în public. datorată unui ultravirus. aphteux) (<fr. /áftăr–bit/ s. after–beat) (<engl. urmate de o constricţie a acestuia. aphrodisiaque. individ de origine albă olandeză din Africa de Sud. s.) denumire a timpilor pari „slabi“. n. /áftăr auărs/ s. prin febră şi erupţie pe mucoasa gurii. boală infecţioasă generală. cu debut brusc. cu aspect de aftă. f. plăcut parfumată. gr. 1. adj. it. s. ca prilej de a cânta muzică în ansamblu. n. adj. –ă afrodítă afrodiziác. n. o febră ~oasă = boală a vitelor cornute. afurcá afúrcă vb. (<it. ansamblu de manevre şi cabluri folosite pentru afurcare.. f. adj. a apropia prin operaţie buzele unei plăgi. insultă. affouillement) exacerbare patologică a instinctului sexual. din buri. (substanţă) care stimulează apetitul sexual. Afrodita) (<fr. (muz. n.. /áftăr–şeiv/ s. cu afte. a brava. ulceraţie superficială. contratimp. s. afrikaans) (<fr. elem. –ă afrikáans afrikánder AFRO1– áfro2 afroamericán. de origine africană în societatea americană. affronter) (<fr..) femeie foarte frumoasă. aphte) (<engl. specialist în africanologie. vb. 1. loţiune uşor alcoolizată. s. afro–asiatique) (cf. referitor la Africa şi Asia. afro–) (<engl. afterpeak) (<engl. inv. f. africanistică. disciplină care studiază civilizaţia şi cultura americană. engl. a înfrunta. afrikander) (<engl. dureroasă. rasă de taurine cu cocoaşă.. n. (<africanologie) disciplină care studiază limbile şi civilizaţiile africane. a se opune cu curaj. s. s. (despre motive iconografice) repre-zentat prin două animale dispuse faţă în faţă. africanist. reuniune amicală după orele de activitate cotidiană. f. adj. affront. f. limbă de origine olandeză. de influenţe etnice africane. s. –ă afroamericanístică afro–asiátic. tr. –oásă aftóză afuíre s.2.africanológ. n. (despre coafură) cu părul foarte încreţit. originară din Africa de Sud. after hours) (<engl. prin leziuni veziculo–ulceroase de tipul aftelor. m. –ă áftă after–beat after hours afterpíc after–shave aftoíd. aphtoïde) (<fr. pe mucoasa bucală. after–shave) (<fr. gr. aphrodisiakos) (<fr. vorbită de afrikanderi. s. (<fr. m. –ă afrodizíe afrónt afrontá afrontát. s. –ă aftós. s. afforcare) (<afurca) . s. n.2. f. f. –ă africanologie africantróp africát. afro–américain) (<afro1– + americanistică) (<fr. affriqué) (<fr. m. adj.

a exaspera. ca urmare a rezecţiei totale. ordine de zi. element de reproducere asexuat. care se manifestă prin încetarea secreţiei de lapte şi prin leziuni la ochi şi la articulaţii. agacer) (<fr. engl. agate) (<fr. f. 1. agamonte) (<fr. f. care nu produce gameţi. agami) (<fr. agamogeneză. –ă agápă agar–agár agaricacée agasá agasánt. reproducere asexuată. stropire.afuzíune agabarític. pasăre amazoniană. înmulţire asexuată care nu implică fecundaţie. agastrie) (<fr. lat. corp de fructificaţie în care se dezvoltă agameţii. s. n. pl. agénitalisme) . absenţă. s. agamogenèse) (<germ. 1. dezvoltare embrionară insuficientă. f. care agasează. m. n. absenţă a secreţiei interne a glandelor sexuale. a irita. s. s. agamocyte) (<fr.2. celulă reproducătoare asexuată. –ă agalactíe s.2. 1. s. n. carnet pe care sunt însemnate zilele. masă colegială. f. agape) (<fr. din benzi paralele de calcedonie. agave) (<fr. agame) (<fr. aspersiune ca mijloc terapeutic. n. agar–agar) (<fr. adj. (<fr. lat. f. f. sterilitate. agavacées) (<fr. agamospermie) (<fr.. agamotrope) (<fr. originară din Mexic. din ale cărei frunze se extrag fibre textile. familie de ciuperci bazidiomicete. affusio) (<a– + gabaritic) (<fr. s. pentru diferite notiţe referitoare la anumite date. s. pl. nedezvoltare a glandelor genitale. s. care poate fi dresată şi dă alarma prin strigătul său. cuarţ şi ametist. formare a seminţelor fără fecundaţie. adj. adj. m. s. familie de plante monocotiledonate: agava. lipsă a unui regim juridic privind căsătoria în societatea primitivă. affusion. f. agénésie) agenitalísm s. care depăşeşte un gabarit standard. f. –ă agamét agametángiu agámi agámic. agamogony) (<fr. s. cât un fazan. care nu prezintă mişcări de atracţie reciproce între gameţii conjugaţi. incapacitate de reproducere biologică. s.2.. agamogonie. partenogenetic. s. absenţă a secreţiei de lapte după naştere. foarte dură. s. adj. specie care se reproduce asexuat. capabil a se înmulţi fără fecundaţie. s. f. agamique) (<fr. agamospore) (<fr. m. (<fr. agamétange) (<fr. f.2. (<fr. silice. f. s. agamospecies) (<fr. f. celulă reproducătoare pe cale asexuală. rezultat pe cale asexuată. pl. s. agamète) (<fr. masă comună la primii creştini. de diferite culori. 1. agaşant) (<fr. f. lipsă a stomacului. piatră semipreţioasă. o ~ contagioasă = boală epizootică la oi şi capre. a enerva. s. substanţă gelatinoasă extrasă din unele alge roşii marine: geloză. agaricacées) (<fr. –ă agastríe agát agáte agavacée agávă agéndă agenezíe adj. agalactie) agám. s. f. agate) (<fr. f. asexuat. Agamogonie. s. s. individ format pe cale asexuată. agenda) (<fr. –ă agamíe agamocít agamogenéză agamogoníe agamónt agamospécie agamospermíe agamospór agamotróp. având pălăria la partea inferioară cu lamele dispuse radial.3. tr. agamie) (<fr. 1. litere tipografice cu floarea de şase puncte.2. s. vb. s. plantă ornamentală. m. lat. f.

pietre sau arbori care protejează zidul de incintă al castrelor romane. agioter) (<fr. agérasie) (<fr. (<fr. Agfacolor. vb. agueusie) (<germ. aggio. n. f.) cu agilitate. agenzia) = instituţie specializată care primeşte şi transmite presei ştiri şi informaţii. agénosome) I. adj.II. adv. agilis) (<it. s. agenţíe s. dezvoltare insuficientă a organelor sexuale. f. f. o ~ telegrafică (sau de presă) (<it. s. agénosomie) monstru cu organele genitale şi urinare rudimentare. propoziţie completivă de ~ = propoziţie care arată acţiunea exprimată printr–un verb pasiv. –ă ágile agilitáte ágio a giórno agiotá agiotáj agiotór s.) rar şi liniştit. îndemânatic. s. agile. (muz. lat. adjectiv care indică autorul acţiunii unui verb. intr. (<fr. m. fr.. agiato) (<fr. m.. s. agent de bursă. (muz. agestre) (<fr. politică a bisericii romano–catolice de readaptare a doctrinei tradiţionale a catolicismului la cerinţele societăţii contemporane. s. s. îndemânare. n. aggiornamento) (<it. sprinten.agenosomíe agenozóm agént. ~ economic = persoană fizică sau juridică care participă la viaţa economică a unei societăţi comerciale. f. n. n. n. calitatea de a fi agil. agio) (<it. casă de afaceri condusă de un agent (1). a giorno) (<fr. de spionaj în slujba unui stat străin. s. spion. a specula (la bursă) asupra valorilor sau mărfurilor cu preţ variabil. întreprinderi etc. pierdere patologică a simţului gustativ. reprezentant al unui stat. aparenţă tinerească la o persoană în vârstă. m. m. factor activ ce determină un anumit proces fizic. f. agens) îndeplineşte anumite însărcinări. ~ secret = cel care îndeplineşte o misiune secretă de informare. (<fr. concerte etc.2. lat.) agentúră s. nume de ~ = substantiv. agile) (<fr. Agentur) străine. o ~ diplomatic = reprezentant al unui stat în alt stat în relaţiile politice cu acesta. com. chimic etc. adv. procedeu ~ = procedeu de fotografiere sau de cinematografiere a unei imagini colorate prin suprapunerea a trei straturi fotosensibile. terasament de pământ. (<lat. lat. –ă s. agerazíe agéstru ageuzíe agfacolór s. adv. f. s. priceput. (iluminat) ca ziua. engl. afacerile efectuate. al unei instituţii. adj. agioteur) . agiotage) (<fr. s. inv. complement de ~ = subiectul logic al acţiunii unui verb pasiv. care (<fr. con de dejecţie. n. agent.2. agenţie. ágger aggiornaménto agiáto agíl. 1. ~ de voiaj = birou unde se vând cu anticipaţie biletele de călătorie. dibaci. vioi. faptul de a agiota. o ~ patogen = microorganism care determină apariţia unui proces patologic. reprezentanţă a unei instituţii sau întreprinderi. loc. agger) (<it. 1. serviciu de informare. s. ~ de bilete = birou unde se vând bilete pentru spectacole. supravegherea şi controlul circulaţiei pe drumurile publice. f. sprinteneală. a unor interese (<germ. agilitas) (<it. agilité. ~ de circulaţie = (sub)ofiţer de poliţie cu îndrumarea. diferenţă în plus pe care o poate înregistra cursul pieţei al unei monede sau al unei hârtii de valoare peste valoarea nominală.

(despre oameni) neastâmpărat. agglutinare) I. lat. aparat pentru observarea aglutinării bacteriilor sau a unor componenţi celulari. aşezare omenească. a se îngrămădi. s. care aglutinează. –oáre adj. (muz. agitatorisch) (<fr. adv. • produs obţinut prin aglomerarea minereurilor. a se lipi strâns. lat. instalaţie pentru aglomerarea minereurilor. n. agglutinogène) (<engl. rudă în linie paternă. refl. care se agită. agnatus) . acţiunea de a se aglutina. agglomération) (<fr. /s’/agiter. anomalie congenitală prin lipsa limbii şi a deschizăturii orale. s. a instiga la revoltă. anticorp care se formează în sistemul reticular şi limfocitar prin administrare de vaccinuri. /s’/agglomérer. I. I. n.2. a se aduna laolaltă. aglomerare a bacteriilor.2. o limbă ~ă = limbă în care raporturile gramaticale se (<fr. Agglo. s. • a produce vâlvă în (<fr. n. –ă agitáţie adj. a flutura. m. material de legătură între agregate (2). agitare) public. absenţă congenitală a limbii.II. răscoală. • tumult. m. (<agita) (<it. agitation. adj. f. a se uni. clătinare. dispozitiv mecanic servind la amestecarea lichidelor.II. (fam. tr. • îngrămădire de materiale vulcanice. agglomérateur) (<fr. de agitaţie. de tulburare. de enervare. 1. vb. aglutinínă aglutinogén aglutinoscóp agnát.) alipire şi a unei particule sau unui afix la un cuvânt ori a unui cuvânt la alt cuvânt. /3/ rus. f.3. s. /s’/agglutiner. s. substanţă care are proprietatea de a coagula coloizii. f. dispozitiv servind la punerea în mişcare a granulelor unui material. agglomérant) (<germ. 1. –ă aglobulíe aglomerá adj. –ă s. s. agitatio. a hematiilor şi a altor celule. agglutinoscope) (<fr. nervos. scădere a numărului globulelor roşii din sânge. tr. sub influenţa aglutininei din serul sangvin. agitateur) agitát. (<germ. lat. neliniştit. zarvă. la activarea transmiterii de căldură. • (despre oraşe) a se suprapopula.) agitat. mişcare prelungită. agnat. m. a clătina. m. n. f. aghitaţiia) (<a– + glandular) (<fr. • a se zbuciuma. aglomeránt aglomerát aglomeratór aglomeráţie aglosíe aglosostomíe aglutiná aglutinánt. s. agglutinant) exprimă cu ajutorul afixelor ataşate la rădăcina cuvântului. lat.agitá vb. f. a lega între ele părţile componente ale unui material. (lingv.merat) aglandulár. lat. 1.) a se frământa. refl. (<fr. lipsit de glande. f. substanţă care leagă între ele particulele unor materiale corp din aglomerarea unor materiale mărunte. a fi neliniştit. –ă s. aglobulie) (<fr. agglomerare) (<fr. refl.2. s. agitato) (<fr. anticorp care coagulează bacteriile din organism. aglosie) (<engl. 1. a aţâţa. f.2. s.) tulburat. n. 1. • (fig. f.2.II. s. (<aglutina) aglutináre s. vb. agglutinine) (<fr. 1. aglossostomia) (<fr.III. agitatóric. • (despre o epocă) frământat. substanţă proteică din compoziţia microbilor şi a globulelor roşii care produce aglutinina. stare de nelinişte. s. s.2. a se concentra. –ă agitáto agitatór. (<fr. s. îmbulzeală.

–agogie.2. pieţe etc. atletic. agonisant) (<gr. 1. agnomen) (<fr. agonisch) (<fr. n. gr. f. –ă s. s. linie care uneşte punctele de pe glob cu declinaţie magnetică zero. lat. intr. –agog.2. referitor la agonie. adj. –ă agorafobíe vb.II. adj. n. agnatostomi. agonisari) (<fr. m. agoraphobe) (<fr. (la Socrate) mărturisire a neştiinţei. f. f. agnathie) (<germ. agnatique) (<fr. s. f. f. serbări romane în cinstea zeului Ianus. declin. –ă agonizá agonizánt. muribund. persoanele etc. o (ist. (<fr. m. legătură de rudenie civilă în opoziţie cu înrudirea naturală (cognaţiune). agonie) (<fr. agnate. m. f. (fig. a fi în agonie. adj. „provoacă“. agnostique) (<fr. m. f. I. –ă s. (adept) al agnosticismului. agonothetes) (<fr.2. s. agora) (<fr. piaţă publică a oraşelor greceşti antice în care se concentrau viaţa civică şi negoţul. agent) lipsit de activitate intrinsecă. 1. agonadism) (<lat. Agogik. acvatice.II. referitor la agnaţi. agoniste) agonístic. (<engl. tulburare manifestată prin pierderea capacităţii de a recunoaşte obiectele. –agogue. agonothesia) (<gr. elem. agnosticisme) (<fr. agone) (<germ. s. (fig.II. s. f. cf. –ă agoníe agoníst. s. adj. s.2.) normă ~ă = normă potrivit căreia demnităţile dinastice nu reveneau moştenitorilor direcţi. pl.. s. agnation. agoraphobie) . –ă agonotesíe agonotét agorá agorafób. „care conduce“. agogos) (<germ. a esenţei fenomenelor.2.) decădere. s. (suferind) de agorafobie. stare patologică foarte gravă a organis-mului. –ă agnosticísm agnozíe –agóg. s. totalitatea modificărilor de tempo în procesul interpretării muzicale. care precedă moartea. (fil. referitor la lupte. adj. lat. adj. agogica) –agogíe agonadísm agonále agónă agónic. absenţa congenitală a maxilarului inferior. f. (muşchi) care produce o anumită mişcare. concepţie gnoseologică care neagă posibilitatea cunoaşterii obiective a lumii. referitor la agogică. n. s. s. (<fr.agnáte agnátic. 1.. lipsa congenitală a gonadelor. fără fălci şi dinţi osoşi. n. 1. (substanţă. –ă s. f. pl.. ci numai rudelor masculine celor mai în vârstă. 1. care blochează receptorii. teamă patologică de spaţii largi. adj. I. agnathes) (<fr. /II/ germ. –agogíe agógic. adj. gr. it. agnatíe agnatostómi agnaţiúne agnómen agnóstic.. aggogisch. poreclă purtată de romani în urma unor fapte deosebite. s. personaj care prezida întrecerile atletice la greci.) a fi în declin.) referitor la lupta de idei. v. m. f. f. I. parte a gimnasticii la vechii greci care cuprindea luptele atletice. subîncrengătură de cordate primitive. pl. care agonizează. f. agonistique) (<fr. agoniser.. s. Agnathostomen) (<fr. întreceri atletice la vechii greci. agnatio) (<lat. adj. agonalia) (<fr. agnosie) (<fr. s. disciplină muzicologică care studiază nuanţarea mişcării. s. 1. f.2. s. conducere a întrecerilor atletice la vechii greci. s.

a primi favorabil. agranulocytaire) (<fr. m. 1. (despre elemente) a se uni. –ă agrarianísm agravá agravánt. agrarien) (<fr. aggravant. agrarián. gr. refl. obiect cu care se prinde o haină. germ. tr. boală gravă provocată de dispariţia sau scăderea numărului de granulocite din sânge.agoranóm agorót agradáre agráfă s. agricol. agregare) care agravează. adj. m. agrammatical) (<fr. gr. s.2. părul. agraphie) prin scris. piesă de solidarizare a armăturilor la betonul armat. (arhit. care conţine greşeli de exprimare şi de ortografie. referitor la agranulocite. –ă agramatísm agranulocít agranulocitár. lat. (ant. ignorant. (<fr.2. 1. m. /agrímănt/ s. muncitor agricol. • a accepta un reprezentant diplomatic. (<lat. distractiv. plăcut. faptul de a se agrega. lat. f. o incizie etc. s. agoranomos) (<fr. –ă agreá agreábil. agréer) (<fr. (despre oameni) simpatic. vb. –ă s. • în care predomină agricultura. f. f. a (se) înrăutăţi. –ă agreemént agregá agregáre s. /s’/aggraver. agrammatos) incult. f. pierdere a capacităţii de a exprima cuvintele. n. lat. (<fr. piesă mică de tablă. orientare în gândirea economică care acordă prioritate dezvoltării agriculturii. monedă divizionară a Israelului. refl. referitor la proprietatea funciară.2. agranulocyte) (<fr. agrar. adj. (cel) care face greşeli elementare de gramatică. s. înălţare a albiei unui râu prin aluviuni. m. f. s. agoranome. agraire. incultură. lat. /s’/agréger. adj. tr. vb. acord oficial. s. o stare de ~ = fiecare dintre cele trei stări de (<agrega) consistenţă a materiei. agréable) (<engl. a suta parte dintr–un shekel. Agraffe) agrafíe agramát. –ă adj. agrafe. ridicare a suprafeţei reliefului prin depuneri de materiale. agregaţie. n. agreement) (<fr. f. adj. adj. n. 1. agorot) (după engl. agrarius) agramaticál. I.2.II. afecţiune patologică manifestată prin pierderea capacităţii de redare a ideilor (<fr. f. s. agricultor.. aggravans) (<fr. n. s. agrarian. o circumstanţe ~e = împrejurări care măresc răspunderea penală. ignoranţă. partizan al agrarianismului. agrarianisme) (<fr. a simpatiza. . aggravare) (<fr.. s. aggradation) (<fr.3. adj. • a (se) amplifica. o reformă ~ă = reformă a relaţiilor de proprietate asupra pământului. care nu respectă principiile gramaticalităţii. –ă agranulocitóză agrár. necunoaştere a vorbirii şi a scrierii corecte. s. adj. I. agranulocytose) (<fr.. vb. agrammatisme) (<fr.II. a se alipi. de sârmă pentru fixare.) ornament în formă de consolă în capătul unui arc. leucocită negranulată. (<fr.) magistrat grec cu controlul pieţei. 1. al activităţii economice a oraşului.

obţinut în agricultură. agregat. (în unele ţări) concurs pentru postul de profesor agregat. agrément) internaţional între părţi în scopul reglementării raporturilor juridice. (<fr. a înfrumuseţa prin adăugarea unui accesoriu plăcut. (jur.) consimţământ.) comportament ostil. –oáre agricultúră agrimensór agrimensúră AGRIO– agriologíe adj. agrios) (<agrio– + –logie) . agrio–.. s. agricultor) (<fr. f. m.3. agregare. s. rustic. agrégé) (<fr. agrestis. f. m. a da culoare. tr. mortarului etc.4. „sălbatic. v. –oáre agrést. autorizat să ţină lecţii din cursul acestuia. lat.. agressif) (<fr. • însuşire a unor agenţi patogeni de a ataca plantele. acţiune exterioară care primejduieşte echilibrul şi integritatea unui sistem viu. • ostilitate a animalelor. s. fr. agreste) adj. acord (<fr. s. component elementar al structurii solului. agro–. s. lat.2. it. f. (psih. divertisment. rustic. agriculture. necultivat“. însuşirea de a fi agresiv. nisip etc. atac brutal neprovocat.2. f.2. f. –ă agricultór. ansamblu de lucruri aflate într–o conexiune. disciplină care studiază obiceiurile omului primitiv. profesor ~ = (în unele ţări) titlu universitar conferit prin concurs colaboratorului. aggregatio) 1. –ă agresivitáte adj. proprietate a apelor naturale de a ataca. încuviinţare. m. agressivité) agresór.2. 1. destructiv al unui individ. atac asupra persoanelor sau bunurilor.2. asociat la catedră unui profesor. adj. lat. s. aggressor) (<lat. agrar. agrimensura) (<fr. material inert (pietriş. provocator. agresseur. agression. agricole) (<fr. agrémenter) (<fr. integrităţii teritoriale şi independenţei politice a unui alt stat. f. agregát2 s. agrégat) (după fr. (despre substanţe) care atacă chimic corpurile. irascibil. o ~ mineral = concreştere de minerale în diferite formaţii naturale. (<fr. (<fr. de a produce degradarea solului. n. referitor la agricultură. (<fr.3. s. plăcere. 1. 1. prin acţiune chimică. aggressio) agrementá agresá agresiúne vb. • folosire a forţei armate de către un stat sau o coaliţie de state împotriva suveranităţii. distracţie. –ă AGRI– agrícol. lat. tr.) care se amestecă cu cimentul la prepararea betonului. grup de maşini care lucrează în acelaşi timp ca un tot unitar. care săvârşeşte o agresiune. folosit în agricultură. agrimensore) (<lat. agresser) (<fr. vb. agricultura) (<it. agregáţie agremént s. 1. specialist în agrimensură. agresív. f. s. construcţiile. tehnica măsurătorilor topografice şi cadastrale simple ale terenurilor agricole. câmpenesc. a comite o agresiune. 1. 1. n. agriculteur.2. s. m.2. gr.2. 1. cel care se ocupă cu agricultura. f.agregát1 s. lat. agrégation. (<rus. elem. grosolan.3. (cel) care săvârşeşte o agresiune. ramură a producţiei materiale incluzând operaţiile şi metodele de cultivare a pământului şi creşterea vitelor. /3/ fr. cf.

agrométéorologie) (<rus. adj. pl. ramură a ecologiei care studiază influenţa factorilor de mediu abiotici asupra plantelor de cultură. (despre produse) provenit din agricultură. referitor la producţia agricolă industrializată. f. f. agroindustriel) (<fr. s. f. f. –ă agroclimatologíe agroecologíe agroecosistém agrofíl. f. agrogéologie) (<agro– + –grafie2) (<fr. studiul plantelor agricole. ştiinţă care studiază rolul condiţiilor meteorologice în dezvoltarea plantelor de cultură. Agrophysik) (<rus. –ă agrologíe agromaníe agrometeorológ. s. f. agrobiolog) (<germ. agronome) agroalimentár. s. agriotype) (<fr. m. ştiinţă care studiază cultura plantelor şi creşterea animalelor prin prisma biologiei. specialist în agrobiologie. f. ramură a climatologiei care studiază clima ca factor al producţiei agricole. n. –ă agrometeorologíe agromínim agronóm. specialist în agronomie. s. f. f. s. s. s. s. agrophile) (<lat. tipul cel mai frecvent dintr–o populaţie. agrotehnică (II). adj. m. n. specialist în agrochimie. agrophytae) (<fr. „agricol. m. ansamblu de procedee agrotehnice pentru fertilizarea unui teren experimental. agriothymie) (<fr. s. s. agrionidés) (<fr. (despre plante) care creşte pe terenuri cultivate.agrioníde agriotimíe agriotíp agripníe AGRO–/AGRI– s. n. agrofond) (<fr. s. f. s. f. m. f. f. f. agrométéorologue) (<fr. s. agrocénose) (<fr. s. de a se retrage la ţară. pl. –ă agrobiocenóză agrobiológ. microorganisme şi plantele superioare. ecosistem agricol. procesele fizice din plante. agrogéologue) (<fr. agro–alimentaire) (<fr. s. s. cf. f. f. s. f. agrobotanique) (<fr. f. f. familie de libelule zigoptere: libelula albastră. –ă agrogeologíe agrografíe agroindustriál. biocenoză a organismelor vegetale şi animale din terenurile de cultură. agrobiocenoză. (<fr. Agrobiologie) (<fr. s. ştiinţă care studiază cercetarea condiţiilor în care se dezvoltă plantele. (biol. gr. . m. plante de cultură. descriere sistematică a terenurilor cultivate. specialist în agrometeorologie. ager. s. insomnie. fitogenoză formată în terenurile cultivate. –ă agrofíte agrofitocenóză agrofízică agrofónd agrogeológ. agrologie) (<engl. agrochimiste) (<agro– + climatologie) (<agro– + ecologie) (<agro– + ecosistem) (<fr. f. agrominimum) (<fr. s. s. s. s. –ă agrobiologíe agrobotánică agrocenóză agrochimíe agrochimíst. elem. f. lat. –ă adj. specialist în agrogeologie pedologie1.) 1. n. s. ştiinţă care studiază interacţiunile dintre substanţele chimice. tendinţă patologică de a comite acte de nebunie furioasă. agrochimie) (<fr. s. tip ancenstral al unei specii.2. agrobiocénose) (<rus. agri. agrocenoză. agri–. s. totalitatea lucrărilor agronomice minime pentru a fi aplicate în scopul creşterii producţiei agricole. f. agros = ogor) (<fr. f. agrypnie) (<fr. agricultură“. agro–. agromania) (<fr. agrophytocénose) (<germ. impuls morbid de a trăi în solitudine.

/II/ agrozootehnika) (<agrozootehnică + –ian) (<fr. –ă s. f. terasă amenajată pentru pomicultură şi viticultură. cenuşie. f. aerobuz. ştiinţa măsurării puterii productive a solului. f. ramură a botanicii care studiază păşunile. referitor la silvicultură şi agricultură. din America de Sud şi Madagascar. agrologie. animal rozător de mărimea unui iepure. agro–tourism) (după rus. (locuitor) din Ahaia (Peloponez). /érbüs/ s. s. –ă ái aide–mémoire s.II. s. n. f. agrozootehnică. inv. bazat pe tehnica jiu–jitsu. ahasve-risch) (<fr. agroterrasa) (<fr. fructele citrice. adj. aide–mémoire) agrozootehnicián. (<agrotehnică + –ian) (<rus. n. aïkido) (<fr. adj. aï) (<fr. tip de soiuri la plantele cultivate. s. s. disciplină care se ocupă cu aplicarea metodelor de sporire a fertilităţii solurilor. graminologie. –ă aheeán. agronomie) (<fr. airbus) . notă înmânată personal de un agent diplomatic celeilalte părţi. cu capul acoperit cu o blană moale. agrotype) (<fr. agrozootehnie. f. f. n. agropédologie) (<agro– + silvic) (<fr. engl. s. –ă s. s. elem. m. I. aguti) (<germ.2. s. agrotehnika) agrotehnicián. ştiinţă care studiază modul în care omul poate interveni în corelaţia dintre factorii de vegetaţie. adj. f. agrumes) (<sp. agrotechnique. achéen) (<fr. aifilofíte aihmofobíe aikído ainú airbus (<fr. s. agrosto–. s. tehnică a cultivării plantelor furajere şi a creşterii animalelor. n. pl. agro–tourisme. s. engl. mic mamifer arboricol. agronométrie) (<fr. artă marţială. ştiinţă care studiază metodele şi tehnicile cultivării plantelor şi ale creşterii animalelor. adj. • procedeele tehnice de cultivare a unei plante. –ă AGROSTO– agrostografíe agrostologíe agrotéhnic. agrozootechnie) (<fr. m. referitor la agrotehnică. cu blana aurie. turism (1) care se face în zonele rurale. /II/ rus. 1. –ă agrozootehníe agrúme agúti ahasvéric. I. agrostes) (<fr. m. adj. studiu şi descriere sistematică a gramineelor. • (s. m. aiphyllophytes) (<fr. sol şi plantele cultivate. s. f. „graminee“. aïnou) (<fr. limba vorbită de vechile populaţii din arhipelagul nipon. f. f. n. cf. teamă patologică faţă de obiectele ascuţite. s. „iarbă. Agrostologie) (<fr. f. agrozootehniceskii. f. f. aichmophobie) (<fr..agronometríe agronomíe agropedologíe agrosílvic. s. f. sport de origine japoneză. pl.) vechi dialect vorbit de aheeni. referitor la agrozootehnică. îndreptar cuprinzând esenţialul cunoştinţelor unui domeniu. agrostographie) (<germ. /ed–memoár/ s. s. f. specialist în agrozootehnică.. s. n.II. gr. /a–i/ s. care trebuie memorate. s. păşune“. s. m. plante cu frunze verzi persistente. –ă agroterásă agrotíp agroturísm agrozootéhnic. specialist în agrotehnică. din bazinul Amazonului. veşnic rătăcitor. (<fr. n.

tub scurt şi îngust. „acţiune“. s. a distila cu alambicul. suf. dispuse continuu şi regulat.2. alarmer) . akkadien) (<rus.) a potrivi. m. s. logoplegie. s.3.) a complica inutil.. akmeizm) (<rus. s. m. ornament cu perforaţii. f. s. f. 1.. s. alabastrum) (<rus. (<fr. • (s. imposibilitate de a pronunţa unele cuvinte sau sunete. m. s. n. –ă akmeísm akmeíst. vb. –age) (<fr. s. (suferind) de alalie. I. s.. adaptat la deschizătura de curgere a unor fluide. curent modernist în literatura rusă de la începutul sec. ajuster) ajustábil. XX. allantoïde) (<fr. –oáre ajutáj ak´ân akermanít akkadián. a da alarma. broderie artistică pe pânză. (locuitor) din Akkad. adj. allantoïne) (<fr. vb. (tehn. câmp de gheaţă. din gheţurile polare. –al) (<fr. a executa un ajur.2. (fig. f. care poate fi ajustat. prezent la bacterii şi cianoficee. 1. m. înrudit cu simbolismul.2. muncitor calificat în operaţii de ajustare a unor piese. aliaj de cupru şi zinc. de culoare roşie. refl. s. a înlocui valorile statistice empirice cu valori teoretice. f. n. s. n. alalie) (după it. aparat de distilare. produs de oxidare al acidului uric. adj.) obiect din acest aliaj. ajourer) (<fr. n. f. pentru a regla debitul. icefield) (<fr. alabastro. n. s. ajour) (<fr. mineral rar. f. cu aspect de marmură. a potrivi pe corp (o haină). suf. iceberg) (<engl. akermanit) (<fr. în urina mamiferelor. negricioasă. instrumente muzicale de suflat din alamă (1). din spaţii rărite. lat. membrană embrionară a animalelor vivipare şi ovipare cu respiraţie pulmonară. alanine) (<fr.II. n. f. f. „calitate“. din care se fac obiecte de artă şi ornamentaţii. alalique) (<fr. –ă alalíe alámă alambíc alambicá alanínă alantoídă alantoínă alarmá adj. adj. care să dea o imagine cât mai reală a unui fenomen. silicat de calciu şi de magneziu natural.airozóm áisberg áisfild –áj ajmalínă ajúr ajurá ajustá s. lama) (<fr. ajmaline) (<fr. s. ghips. a (se) alerta. akmeist) (<fr. tr. tr. f. ajutage) (<rus. s.2. pentru fabricarea spirtului.) limbă semitică veche vorbită în Asiria. n.. alambic) (<fr. tr. s. s. –ă –ál alabandínă alabástru alaít alálic. n. 1. f. airosome) (<engl. tr. n. sulfură naturală de mangan. 1.) ajustare. s. m. din Asia Centrală. s. s. cu luciu metalic. alait) (<fr. rapsod popular cazah sau kirghiz. (<fr. vb. alabandine) (<it. ajustable) (<fr. mărime care măsoară exactitatea contactului feţelor a două piese care se întrepătrund. bloc uriaş de gheaţă plutitoare. duză (1). tr. (tehn. • rărituri de–a lungul unei ţesături. f. aminoacid produs prin hidroliza proteinelor naturale. (pl. ajusteur) (<fr. alambiquer) (<fr. s. f. (adept) al akmeismului. a (se) înfricoşa. ajustage) (<fr. de natura materiilor de rezervă. n. a adapta (o piesă). corpuscul în suspensie. s. s. alcaloid extras dintr–o plantă exotică. m. –ă ajustáj ajustór. akîn) (<rus. vb. a pune în stare de alarmă (1).

(despre ştiri) alarmant. (<fr. alatus) (<germ. s. cf. –ă albescénţă albgardíst. membru al forţelor armate contrarevoluţionare ruse. specialist în albanistică. albédomètre) (<engl. n. albada) (<fr. alarmant) (<fr. flori albe în bucheţele şi cu fructe comestibile. s. sulfat dublu de aluminiu şi potasiu.. allassothérapie) cauzat de schimbarea sau scăderea turgescenţei. albanis. mărime fotometrică. albescent) (<fr. belogvardeeţ) (<fr. arbust spinos din familia rozaceelor. unitate tactică de cavalerie în armata romană. (cel) care răspândeşte ştiri alarmante. (<fr. albinisme) (<fr. raportul dintre energia luminoasă radiată de un corp şi cea primită. s. Alaun) (<fr. alastrin) măruntă şi superficială.) nelinişte. –ă albanístică albanológ. cu cioc gros şi încovoiat. alboradă. formă incompletă de albinism. cu frunze crestate. chemare pentru a lua armele. adj. s. albanologie.. s. s.) limbă indo–europeană vorbită în Albania. n. (<fr. (bot. f. I. alarmist (II). pasăre palmipedă marină cu aripi mari. –ă albanologíe albaspínă albatrós albédo albedométru albescént. f. care devine alb.. (din) primul etaj al cretacicului mediu (sau ultimul al cretacicului inferior). f. 1. „schimbare. albédo. albinoïdisme) (<fr. s. s. s.) cu aripi. s. gr. f. instrument pentru determinarea valorii albedoului. s.2. n. m. allautogamie) (<lat. –ă alármă alarmíst. (livr. adj. albedo) (<fr. (locuitor) din Albania. alba spina. însuşirea de a fi albinos. m. engl. adj. it. albigeois) (<fr. alarme) (<fr. sperios.II. s. stare a ceea ce este alb.2. printr–o erupţie veziculoasă (<fr. m. pl. Albanistik) (<albanologie) (<Albania + –logie) (<lat. m. f.alarmánt. absenţă a clorofilei în frunze. f. albanist. animal) atins de albinism. f. f. despre organe) cu aspect de aripă. anomalie congenitală în depigmentarea pielii şi părului sau a irisului. n. adepţi ai unei secte rigoriste şi antiecleziastice din Franţa în sec. f. elevat. albien) (după fr. adj. allassotonique) boală contagioasă şi epidemică din ţările calde. adj. s. • semnal. f. înaripat. • (s. –ă alaún alautogamíe álă albádă albanéz. m. adj. s. piatră–acră. anunţare a unui pericol iminent care necesită măsuri urgente. care prezintă albescenţă. f.. s. (<lat. din auxiliari. XII–XIII. elem. neliniştitor. s. albanolog. albescence) (după rus. albatros) (<fr. alertă. f. (cel) care se alarmează repede. ala) (<sp. f. . m. polenizare în două moduri diferite. –oásă albinozitáte adj. s. 1. 1. s. allasso–. f. păducel. (om. adj. s. n. lat.2. s. albinos) (<albinos + –itate) sulfat dublu al unui metal trivalent sau monovalent. a schimba) ansamblu de metode terapeutice care diferă de medicaţia specifică.. reprimată sângeros de papalitate. n. modificare“. s. adj. albaspina) (<fr. alarmiste) (<fr. m. allassein. –ă albaníst. disciplină care studiază cultura şi civilizaţia albaneză. s. it. s. care alarmează. albanistică. albanese) (< albanistică) (<germ. s. f. f.. împotriva puterii sovietice din războiul civil (1918–1920). –ă albigénzi albinísm albinoidísm albinós. f. –ă ALASO– alasoterapíe alasotónic. s. n. (fig. teamă. m. –ă alastrín alát. –ă albián.

adj. albumin/o/–. albadă. care produce albumină. albuminogenous) (<fr. (<fr. alcade. lat. s. care înveleşte ovarul şi testiculul. guvernator indian în Anzi (Peru). albumen) (<fr. albumineux) (<fr. f. albă. v. (<fr.3. pată albă care se formează pe unghie. ale unei formaţii pe un singur disc. aparat folosit în albuminometrie. albuginée) (<fr. n. strofă ~ă = strofă cu primele două versuri alcaice. adj. n. prezenţa albuminei în plasma sangvină. 1. cântare în onoarea şi sub fereastra cuiva în zori. f. verzui. prezenţa excesivă a albuminei în lichidul cefalorahidian. lat. cu un ritm armonios. lat. prezenţa albuminei în bilă1. cu aspect lăptos. aubadă. alborada) (<fr. lat. alcaicus) . fondant în ceramică. maxime. –ă albuminoíd. (suferind) de albuminurie prezenţa albuminei în urină. m. combinaţie a unei albumine cu oxizi metalici. (<fr. reacţie care indică prezenţa albuminei. f. albuminurique) (<fr. alumosilicat de sodiu. substanţă nutritivă a seminţelor unor plante. ca albumina. 1. s. 1. I. s. polipeptidă solubilă în apă. roşietic sau incolor. n. f. albumén ALBUMIN(O)– albuminát albumínă albuminemíe albuminocolíe albuminogén. albuminones) (<fr. substanţă organică din grupul proteinelor. s. f. plagioclaz. albumino–réaction) (<fr. albuminate) (<fr. s. albuminometry) (după fr. albumen) (<fr. adj. albitisation) (<sp. albumose) (<fr. f. alburno. f. s. albumine) (<fr. albuminomètre) (<fr. carte mare cuprinzând ilustraţii. s. • caiet în care se scriu versuri. colecţie de melodii ale unui cântăreţ. n. s. –ă albuminometríe albuminométru albuminóne albuminorahíe albuminoreácţie albuminós. adj. f.II.2. albumosurie) (<it. f. fotografii etc. m. albugo) (<fr. albite) (după fr. în timpul digestiei gastrice ca rezultat al acţiunii pepsinei asupra protidelor. prezenţa albumozei în urină. primar. mărci poştale etc. determinarea cantităţii de albumină dintr–un lichid organic.. n. opacifiere inflamatorie a corneei. f. alburnum) s. albuminocholie) (<engl. n. f. s. –ă alcálde s. s. s. proteină complexă. din ţesuturile cartilaginoase.. de felul albuminei. s. adj. f. alcalde) vers ~ = vers endecasilabic greco–latin. care conţine albumină. partea de proteine din serul sangvin care nu se coagulează prin încălzire. magistrat municipal în Spania. s. în compoziţia albuşului de ou. elem. strat lemnos situat între scoarţa unui arbore şi inima lui. s.. f. „albumină“.2. albuminémie) (<fr. s. lat. s. s. sp. a sângelui şi a altor lichide organice. albuminorachie) (<fr. n. s. alcade.albít albitizáre alborádă albuginée albúgo albúm s. lat.2. s. f. membrană fibroasă. s. m. sub formă de pată albă. albuminoïde) (<engl. ilustrate. metaproteină. –oásă albuminúric. albuminurie) (<fr. pl. volum special legat în care se păstrează fotografii. album) (<fr. s. –ă albuminuríe albumóză albumozuríe albúrn alcáde/alcálde alcáic.. n. alcaïque. transformare a feldspaţilor în albite.

palat întărit. 1. alcool etilic. olefină. subtilitate. hidroxizii metalelor alcaline. • orice băutură alcoolică. n. lat. pescăruş albastru. alchimiste) (<germ. alkaptonuria) (<fr. în tratamentul acidităţii gastrice. pl. aparat folosit în alcalimetrie. f. alcarazas. spirt. Alkidal) (<fr. –ă elem. fr. (despre ape. alkylat) (<fr. s. de origine maură. în Spania. s. alcalin) alcalinitáte alcalinizá alcalinoterapíe alcaloíd alcalóză alcán alcaptonuríe alcarázas alcazár alchénă alchidál alchíl alchiláre alchilát alchimíe s. hidrocarbură ciclică nesaturată. răşină sintetică. cf. medicamente ~e = medicamente care conţin alcalii.2. s. s. alcane) (<engl. alcyon) (<fr. (despre substanţe) cu reacţie bazică. alcalinité) (<fr. s. m. m. substanţă organică de origine vegetală sau obţinută sintetic. a cerealelor etc. la fabricarea viscozei. lat. alkène. f. produs chimic obţinut prin alchilare. al–kali.. m. f. însuşire a unei substanţe de a fi alcalină. f. care urmărea prefacerea metalelor în aur şi argint şi aflarea unui leac. pigmentare a cartilajelor şi eliminare de urină. s. folosită la prepararea unor lacuri şi vopsele. n. analiză subtilă. s. n. s. soluri) care conţine săruri de sodiu şi de potasiu. 1. ar. f. (<fr. derivat alcalin al celulozei. m. alkylation) (<fr. alcaloïde) (<fr. adj.. n. n. pasăre marină legendară. s. alchimie. alcalicellulose) (<germ. s. alcaloză. f. f. hidrocarbură aciclică nesaturată. alcali) (<fr. Alkine) (<fr.ALCALI– alcalicelulóză alcaliemíe alcálii alcalimetríe alcalimétru alcalín. s. s. m. alcalimètre) (<fr. perturbare a echilibrului acidobazic din organism. vb. animal marin care formează colonii de mici polipi. s. s. prin îndepărtarea hidroxidului unui alcool. (<fr. f. hidrocarbură aciclică saturată. s. alcarraza) (<sp. ştiinţă ocultă din evul mediu.. plantă marină) (<fr. o metale ~e = metale care prin oxidare produc alcalii. parafină. m. alcali–. alcaliemie. cu o triplă legătură. („elixirul vieţii“)2. etanol. 1. reacţie chimică de introducere a unui alchil în molecula unui compus organic. Alkena) (<germ. compus derivat din hidrocarburi prin substituirea cu un carbon saturat. s. f. tr. Alkaliämie) (<fr. alkyle) (după fr. alcalinothérapie) (<fr.3. s. m. m. s. f. sp. folosirea terapeutică a sărurilor alcaline. alcazar) (<fr. a da unei substanţe proprietăţi alcaline.II. alcalose) (<fr. alchemia) alchimíst alchínă alción alcoól s. • concentraţie în ioni de hidroxili a unei soluţii. vas poros de pământ în care se produce răcirea lichidului. s. alcool) . radical organic monovalent. I. lichid obţinut prin fermentarea şi distilarea vinului. germ. prin polimerizare. f. (<fr. s. alcaliniser) (<fr.2. „alcalin“. s. alcalimétrie) (<fr. afecţiune metabolică ereditară care se manifestă prin artropatie. practicant al alchimiei. parte a chimiei care studiază determinarea concentraţiei unei baze. s.

I.) curent în cadrul căruia aceeaşi compoziţie se poate prezenta sub aspecte variate. f. refl. n. –ă aldól aldoláză aldolazemíe aldolizáre aldosterón aldosteronísm aldosteronuríe aldoxímă aldóză aleatóric. aldehidă–alcool. f.alcoolát alcoolemíe alcoólic. alcooltest) (<engl. (despre muzică) care are la bază metoda de compoziţie proprie aleatorismului. aldoxime) (<fr. s. aparat pentru determinarea prezenţei alcoolului în sânge. alcoolique) (<fr. s.. m. aléatorique) (<fr. f. engl. etilism. adj. prin reducere.) loc intim pentru raporturile amoroase. . s. alcoolomanie) (<fr. f. s. f. s.II.2. f. f. s. intoxicaţie cronică cu alcool. f. folosirea terapeutică a alcoolului. s. nişă într–un zid pentru a aşeza un pat. oză cu funcţie de aldehidă. densimetru folosit în alcoolmetrie. s. combinaţie organică rezultată din condensarea unei aldehide cu hidroxilamina. n. alcoolyse) (după fr. tr. s. aldolisation) (<fr. aldimines) (<it. s. s. s. dau amine primare. vb.II. aldostéronurie) (<fr. prezenţa temporară a alcoolului în urină.) pat. alcoolate) (<fr. datorate libertăţii improvizatorice a interpretului.2. care conţine alcool. budoar. ext. ansamblu de tulburări provocate de aldosteron. formarea de aldol pornind de la aldehidă. 1. • (fig.. (muz. s. hazard. substanţă organică obţinută prin oxidarea unor alcooli. s. f. pl. aldol) (<fr. enzimă care intervine în reacţiile biologice de degradare a glicogenului sau glucozei. s. aldostéronisme) (<fr. –ă alcoolísm alcoolizá alcoolíză alcoolmetríe alcoolmétru alcoolomaníe alcooloterapíe alcoolscóp alcooltést alcooluríe alcóv aldehídă aldimíne aldín. substanţă organică prin substituirea cu un metal a hidrogenului din hidroxilul unui alcool. adj. determinarea gradului de concentraţie a unei soluţii alcoolice. aldéhyde) (<fr. prezenţa aldosteronului în urină. text imprimat cu asemenea caractere. referitor la alcool(ism). f. alcôve) (<fr. (despre oameni) a se intoxica cu alcool. prezenţa aldolazei în serul sangvin. 1. cel care consumă abuziv alcool. hormon steroid secretat de granda corticosuprarenală. aléatorisme) s. f. instrument pentru determinarea alcoolemiei. n. f. (p. f. s. (caracter de literă tipografică) cu floarea dreaptă. alcoométrie) (după fr. alcoolothérapie) (<alcool + –scop) (<fr. procedeu de creaţie care urmăreşte. stimularea interesului şi a imaginaţiei spectatorului. f. aldolasémie) (după fr. (<fr. a adăuga alcool unui alt lichid. s. I. aldino) (<fr. alcoomètre) (<fr. aldose) (<fr. gras. 1. alcooluria) (<fr. adj. substanţe care derivă de la aldehide. n. m. n. caracter aleatoriu. aldostérone) (<fr. alcoolémie) (<fr. dar cu conturul mai plin. m. n. s. scindând fructoza. I. alcooliser) (<fr. beţiv. n. aldolase) (<fr. s. –ă aleatorísm s.2. s. alcoolisme) (<fr. f. obţinut prin polimerizarea unei aldehide.3. n. s.II. prezenţa temporară a alcoolului în sânge. f. s. care. s. s. reacţie chimică dintre alcoolul unui ester şi un alt alcool. m. s. prin caracterul întâmplător. dependenţă faţă de băuturile alcoolice.

(<fr. adj. reacţia care există între alelele diferite ale unei gene. alegorísm alegoríst. care depinde de un eveniment incert. operă plastică sau literară care foloseşte acest procedeu. caracteristic alegoriei. o car ~ = vehicul amenajat cu o platformă reprezentând o scenă simbolică şi cu care se defilează la anumite sărbători. s. într–o grădină. –ă alelogenéză alelomórf. s. f. muzică ~ie = muzică în care autorul introduce elemente de hazard. allélisme) (<fr. elem. „reciproc“. drum într–un parc. fiecare dintre ele fiind luată ca o anume probabilitate. adj.2. care prezintă alelotropism. „alternativ“. • stradă îngustă. s. (<fr. gr. s. f. allégorie. lat. fie exclusiv femeli. allégresse) (<fr. s. ca motiv. stocastic. allégorique.3. idei etc. fr. despre un amestec) cu două forme ale unui compus desmotrop în echilibru. s. allegoricus) (<fr. allègre) (<fr.) fiecare dintre formele sub care poate exista o genă ce ocupă acelaşi locus în cromozomii omologi. 1.. –ă alelomorfísm alelopatíe alelotróp. s.) compoziţie care dă impresia că urmăreşte desfăşurarea unei povestiri imaginare. allégation.) a invoca ceva ca scuză. obligaţie de fidelitate şi supunere faţă de o naţiune. (<fr. –ă s.aleatóriu. exprimare prin alegorii. f. lat. 1. s. (biol. f.2. allélotrope) . procedeu artistic.. 1. allégoriste) (<fr. interacţiune stabilită între plantele superioare prin intermediul diferiţilor produşi metabolici. f. –ă alejánţă alélă alelísm ALELO– alelogamíe alelogén. a întări o afirmaţie. de improvizaţie. autor de alegorii. o variabilă ~ie (sau stocastică) = mărime care poate avea diferite valori. de un suveran. allélo– cf. allélogène) (<fr.. adj. flori. f. lat. f. lat.2. allélopathie) (<fr. allélomorphe) (<fr. allegatio) (<fr. supus hazardului. înşiruire pe două rânduri a unor elemente arhitectuale. allélogamie) (<fr. m. –ă alegorizá alegorizánt. pentru a justifica ceva.. 1. (<fr.2. (despre plante) cu indivizi femeli ce produc descendenţi fie exclusiv masculi. (biol. allelon) (<fr. tr. aléatoire. pe margini cu arbori. s. sprinteneală (a tonului. vioi. tr. întâmplător. allégeance) (<fr. –ă vb. (jur. vioiciune. adj. care alegorizează. (muz. f. allélomorphisme) (<fr. s. allégorisme) (<fr. adj. 1. cel care explică alegoriile. vb. alléguer. a exprima prin alegorii. a exprimării). a da realităţii un sens alegoric. totalitatea relaţiilor dintre alelele aceluiaşi caracter. succesiune a două generaţii (sporofitică şi gametofitică) în ciclul de dezvoltare a anumitor plante. constând în exprimarea unei idei abstracte prin mijloace concrete. polenizare în două moduri nespecifice. n. allegrezza. gr. allée) alegá alegáţie alegóric. aleatorius) alée s. bazat pe metaforă. allegoria) alegoríe s. adj. allégoriser) (<alegoriza + –ant) (<it. –ă alegréţe alégru. n. sprinten. f. lat. allegare) (<fr. invocare a unei păreri. intrare. allélogenèse) (<fr. (fiz. f. n.2. despre un caracter ereditar) sub mai multe forme. allèle) (<fr. –ie adj.

s. specialist în alergologie. n. s. Allergose) (<fr. aleurite) (<fr. n. s. scădere excesivă a leucocitelor din sânge. m. grav. afecţiune cutanată de natură alergică. (biol. alléne) (cf.. plante mezofile în locuri umblate de oameni sau animale. s. allergique) (<fr. s. –ă alergíc. allergène) (<fr. rocă sedimentară detritică. alevin) (<fr. vioi. denumire generică pentru bolile alergice. melodia corespunzătoare. f. s. aleuromètre) (<fr. aleurone) (<engl. all’ertezza) (<fr. substanţă proteică de rezervă din seminţele unor plante. f. –ă alergídă alergíe alergografíe alergológ. allergologie) (<germ. allélotropisme) (<fr. f. agent) care provoacă alergie. adj.. s. s. n. iute. m. alevinage) (<fr. aleurospore) (<fr. m. ulterior moderat. iniţial vesel. pe hifele miceliene. s. iaz cu alevini. –ă ALEURO– aleurolít aleurométru aleuronát aleurónă aleurónic aleurospór alevín alevináj aleviniéră s. alerte) (<it. s. aleurolithe) (<fr. alerte) (<fr. f. metodă de testare a alergiei prin provocarea de diverse reacţii. aleuron) (<fr. s. adj. n. f. aletophytes) (<fr. (re)populare cu alevini a unei ape. adj. f. alevinière) . s. s. f. f. • fragment dintr–un astfel de sediment.alelotropísm alemándă alénă alendelón alergén. aleucémie) (<a– + leucocitoză) (<fr. cu dublă legătură în moleculă. sprinten. s. • semnal convenţional internaţional folosit pentru a atrage atenţia asupra evoluţiei diverselor fenomene cereşti. (substanţă. allemande) (<fr. n. produs alimentar bogat în proteine. de natura aleuritelor. s. agerime. s. elan. pui de peşte. organisme. f. m. avânt. „făină“ rocă sedimentară aleuritică. tr. cf. vechi dans de origine germană. din gluten. (suferind) de alergie. f. larvă. prompt. f. f. vioi. hidrocarbură aciclică nesaturată. allergie) (<fr. f. leucemie fără creşterea numărului leucocitelor în sânge. alarmă. aleuro–. allergologue) (<fr. (<fr. aleuronic) (<fr. n. gr. s. adj. refl. s. elem. f. prevenire. s. strat ~ = strat de celule bogate în proteine din învelişul bobului de cereale. tip de haină de piele îmblănită. allergographie) (<fr. Alain Delon) (<fr. ramură a medicinii care studiază mecanismele alergiei şi bolile alergice.. s. s. f. allergide) (<fr. pl. atracţie reciprocă dintre două celule. s. vb. aleuronate) (<fr. vioiciune. s. de roci. n. aleuritique) (<fr. alerter) (<fr. –ă alergologíe alergóză alért. n. adj. –ă alertá alértă alertéţe aletofíte aleucemíe aleucocitóză aleurít aleurític. s. reacţie modificată a unui organism la contactul cu anumite substanţe. aparat pentru determinarea cantităţii de gluten din făină. a (se) alarma.) spor vegetativ. formată din granule foarte mici de minerale. f. s.

alfa) álfa2 s. caracter rafinat. alexandrít aléxic. (<fr. fr. referitor la civilizaţia elenistică din Alexandria. o hârtie ~ = hârtie de calitate superioară. a aranja alfabetic.) particulă ~ = particulă din doi protoni şi doi neutroni. m. alphabetum) alfabetár s. poezie ~ă = poezie de tip rafinat. complement (3). a învăţa pe un analfabet scrisul şi cititul. s. set cu literele alfabetului decupat pentru predarea scris–cititului.2. alexique) (<fr. o ~ telegrafic = alfabet reprezentând combinaţiile de semnale ale unui cod telegrafic. tr. o ~ şi (<fr. (<alfabet + –ar) alfabétic.2. specific poeziei clasice franceze. lat. alphabet. 1. roib. în ordinea alfabetului. (<fr. anticorp. f. alexie) (<fr. metodă de fotografiere a unei grafii ilizibile cu razele alfa. care redau sunetele de bază ale unei limbi. tr. n. vb. alexine) (<fr. o şcoala ~ă = numele mai multor şcoli filozofice de orientare mistică şi eclectică din perioada elenismului târziu. n. n. pentru hârtie. subtil şi uneori obscur. (fig. m. n. alphabétiser) (<alfa1 + –grafie2) . instrument de evidenţă care indică litera la care au fost arhivate unele documente. s. suprafaţă interioară. cu cezură la mijloc. al unei filozofii. alphabétique) (<fr. 1. inv. cilindrică sau conică. f. (<fr. s. alésage) (<fr. sistem filozofic al şcolii alexandrine. Alexandrit. 1. o artă ~ă = artă greacă din epoca elenistică în Egiptul ptolemeic. m. gr. –ă adj.4. adj. de o subtilitate excesivă. –ă aléză alezíe alezór álfa1 s. plantă graminee din Africa şi Spania. s. ţesături etc. alésie) unealtă aşchietoare pentru alezare. alésoir) inv. proprie epocii alexandrine. alèse) incapacitate patologică de a citi litere. –ă alexíe alexínă alezá alezáj alezán. crisoberil.. alexandrite) (<fr. (suferind) de alexie. erudit. lat.2.2. radiaţie ~ = radiaţie din particule alfa. alexandrinisme) (<germ. uneori ezoteric. s. fibre. alexandrinísm s. f. a unei piese metalice. ~ Braille /brai/ = alfabet convenţional cu semnele în relief pentru nevăzători. subtil şi decadent al unei arte. stil ornat. (<fr. alfabét s. f. substanţă proteică din plasma sangvină. (fiz. aléser) (<fr. bucată de pânză care se aşterne peste cearşaf sub un bolnav sau copil mic. erudit. propriu poeţilor greci din epoca alexandrină. din frunzele acestei plante.2. 1. prima literă a alfabetului grecesc (). s. • (inform.3. alpha) omega = începutul şi sfârşitul. sistem de semne grafice (litere) într–o ordine convenţională. 1.) totalitatea simbolurilor la baza unui limbaj de programare. s. n. –ă alfabetizá alfagrafíe adj.2.. f.2. 1. f. vers ~ (şi s. (despre cai) de culoare roşcată. din epoca elenistică. cifre sau note muzicale. alezan) (<fr. corespunzând sunetului a. (<fr. alexandrin. a prelucra fin prin aşchiere un alezaj. ansamblu de manifestări ale civilizaţiei elenistice din Alexandria. s. m. vb. (<fr. 1. adj. diametrul interior al unui cilindru de motor. incapacitate patologică de a citi. alexandrinus) (<fr.) = vers iambic de 12 silabe. n.alexandrín. s.) minimum de cunoştinţe (necesare).

algobactéries) (<fr. –ă algicíd. n. (locuitor) din Algeria. elem. adj. prezenţa sensibilităţii la durere. Algesie) (<fr. teamă patologică de durere. adj. s. s. –ă algíd. „algă“ bacterii acvatice autotrofe înrudite cu cianoficeele. –ă álgă algébră algébric. v. cf. s. alg(o)–. pl. n. algos. specialist în algologie. algistatique) (<fr. adj. s. s. f. algébriste) (<algebră + logică) (<fr.) dialect arab vorbit în Algeria. s. care utilizează literele unui alfabet şi cifrele unui sistem numeric. substanţă mucilaginoasă din unele alge marine în contact cu apa pentru apretare în industria pielăriei. • (despre afecţiuni) care produce o puternică senzaţie de frig. alg(o)–. referitor la alge. –algie. cf. algocénose) (<fr. f. sensibilitate dureroasă. s. ficologie. s. n. s. s. grupare naturală din indivizii uneia sau ai mai multor specii de alge. –ă algebríst. –ă algól algológ. –algezíe. s. f. n. –ă ALGO– algobactérii algocenóză algocultúră algodistrofíe algoestezíe algofilíe algofobíe algogén. –algesie. f. m. fr. f. s. s. plantă inferioară talofită capabilă de fotosinteză. algue. f. îngheţat. algál. algidité) (<fr. algometru.alfanuméric. algol) (<fr. specialist în algebră. referitor la durere. algo–. algérien) (<germ. ramură a botanicii care studiază algele. f. alga) (<fr. algine) (<fr. –ă ALGEZI–. algologue) (<fr. f. (substanţă) care distruge algele. algicide) (<fr. algie) (<fr. f. referitor la algebră.. adj. s. lat. s. algébrique) (<fr. algidus) (<fr. alphanumérique) (<fr. încercare de a înlocui operaţiile logice cu semne şi calcule. f. –ă algícol. s. • (despre plante) care creşte în locuri reci. gr. s. (substanţă) care inhibă dezvoltarea algelor. algophilie) (<fr. . –algíe elem. f. lat. adj. –ă algebrológică algerían. care provoacă durere. f. algèbre. limbaj folosit în programarea de probleme matematice în calculatoarele electronice. • (s. instrument folosit în algezimetrie. adj. adj. în mediul acvatic. m. algoculture) (<fr. algie. f. algicole) (<fr. algebra) (<fr. s. –ă algologíe adj. lat. ramură a matematicii care studiază generalizările operaţiilor aritmetice. determinare a intensităţii excitaţiei necesare provocării unei senzaţii dureroase. lat. algique) (<fr. (despre ciuperci) care creşte pe alge. n.. m. alg/o/–. „durere“. algologie) adj. algophobie) (<fr. s. algezie. algaceus) (<fr. căutarea patologică a senzaţiilor dureroase. n. vacuumetru bazat pe efectul ionizant al radiaţiei alfa. denumire generică pentru sindroamele algice însoţite de tulburări trofice sau vasomotorii. algésimètre) (<fr. algide. (<fr. –ă alfatrón ALG(O)–/ALGEZI–. alga) (<fr. –algezíe algezíe algezimetríe algezimétru álgic. s. –ă algiditáte algíe1 –algíe2 algínă algistátic. alphatrone) (<fr. s. f. alogogène) (<engl. algési–. s. scădere mare a temperaturii corpului. s.. algo–dystrophie) (<fr. algesis) (după lat. f. algoesthésie) (<fr. cultivarea algelor marine. f. f. s. f. f. rece. algésimétrie) (<fr. v. adj.

m.II. s. f. (aborigen indian) din America de Nord • (s. alliance) álias aliát. (despre metale) căruia i s–a adăugat o anumită cantitate dintr–un alt element pentru un aliaj. f. –ă algoritmíst. f. s. m. algorigramme) (<fr. f.algomaníe algomenorée algométru algonevróză algonkián. f. s. numit şi. –ă algonkín. s. spasm muscular dureros. algor) (<fr. Algometer. s. produs metalic obţinut prin topirea mai multor metale ori a unor metale cu metaloizi. adj.. (<fr. simbioză între plante superioare şi alge. s. algostase) (<algo– + –timie) (<fr. a se uni printr–un tratat de alianţă. –ă algopareuníe algoparestezíe algoreceptór algór algorigrámă algorítm s.2. s. –ă adv. f.. m..) limbaj ~ = limbaj de programare pentru ordinatoare. n.2. a modela orice proces. alliacé) (<fr. tr. 1. legătură între familiile a două persoane ce se căsătoresc. allier) aliacéu. zis şi. f. algraphie) (<fr. (<fr. persoană.2. specialist în algoritme. algospasme) (<fr. (<algo– + nevroză) (din) perioada a doua a precambrianului. f. s. n. unit printr–o alianţă.. sistem de reguli. s. f. s. • a se înrudi prin căsătorie. partide politice. s. n. engl. agent de poliţie în Spania. n. copulaţie dureroasă. alias) (<alia) . I. (<germ. 1.. tr. organizaţie. algometer) simptomatologie nevrotică declanşată de o durere fizică. s. 1. Algonkin /indianer/) (<fr. alliage) (<fr.. o (inform. clase. a topi împreună anumite metale (cu metaloizi). stat care face parte dintr–o alianţă. menstruaţie dureroasă. m.) limbă vorbită de algonkini. f. vb. refl. grupuri sociale. s. s. pentru un aliaj. alguazil. m. (<fr. căutare a plăcerii în durere. algezimetru.) senzaţie de frig. algorithmiser) (<algoritmiza) (<fr. s. algorithmiste) (<fr. • a se alătura unei idei. algotrophisme) (<fr.. tipar înalt cu ajutorul unei forme pe o placă de aluminiu. (med. modelare a oricărui proces sau fenomen conform unui program riguros de procedee şi prescripţii succesive. –ée aliáj aliánţă adj. simboluri şi operatori pentru efectuarea oricărui tip de calcule logice sau matematice. s. s. (<lat. suprimare sau diminuare a senzaţiei de durere. algomanie) (<algo– + menoree) (<germ. f. suită de raţionamente sau operaţii având ca scop rezolvarea unor probleme. algoparéunie) (<fr. înţelegere politică între două sau mai multe state. f. (<fr. algorithmique) (<fr. repercusiune afectivă a durerii. adj. s. s. –ă algoritmizá algoritmizáre algospásm algostáză algotimíe algotrofísm algrafíe alguazíl aliá adj. f. s.II. algoparesthésie) (<algo– + receptor) (<lat. receptor (III) al senzaţiilor dureroase. reprezentare grafică a unui algoritm. referitor la usturoi. m. s. s. n. care se bazează pe algoritme. o rudă prin ~ = afin. n. alguacil) (<fr. adj. sp. f. I. algonkien) f. parestezie dureroasă. vb. algorithme) algorítmic.

s. s. 1. refl. adj.II. cu botul lat. f. 1. alimenter.) justificare. (suferind) de alienaţie mintală.) amator pasionat de muzică (de jaz). tulburare gravă a funcţiilor psihice. crocodil lung. din fluviile Americii şi ale Chinei. lat. alimentaire. f. denaturarea relaţiilor personale prin puterea banilor.2. n.. alidade) (<fr. s. (despre combinaţii organice saturate) format din atomi de carbon legaţi între ei în formă de lanţ liber. aliforme) (<lat. lat. –ă I. parte ~ = mărime care se cuprinde de un număr exact de ori într–un întreg. allylique) (<limb) (<fr. s. aliéniste) (<fr. aliquote) (<fr. vb. referitor la alimente. –ă alienáre s. înstrăinare. aliénable) (<fr. nebunie. I. (fig. a (se) hrăni. a rangurilor sociale. adj. –ă alifátic. lat. aliénation. tr. aliénant) (<aliena) alienát. servind ca hrană. care serveşte ca aliment. alimentum) alimentár. adj. s. (jur. s. a aproviziona cu (<fr. m. acţiunea de a (se) aliena. n. f. pentru măsurarea unghiurilor. alimentarius) unitate comercială unde se vând alimente. 1. soi de viţă de vie cu struguri roşietici. rotunde. –ă aligát aligatór aligoté alíl alílic alimbá alimént alimentá adj. a unei maşini etc. adj. riglă gradată ataşată unui instrument goniometric.) a înstrăina un bun (prin vânzare. a înnebuni. s. drepturi) care poate fi înstrăinat.2. lipsă a splinei. probă prin care un inculpat dovedeşte justiţiei că în timpul săvârşirii infracţiunii se afla în altă parte. rotunde. lat. cu boabele dese. adj. a se simţi izolat. bani pe care cineva o plăteşte (lunar) unei persoane pentru întreţinere. . produs natural sau preparat nutritiv. în formă de aripă. m.. m. reprezentarea deformată a realităţii. refl. lat. • vin din acest soi de struguri. s. (<fr. varietate de struguri din viţa franceză de Burgundia. aliphatique) (<fr. a (se) nutri (cu alimente). aliment. f. s. dezumanizează individul. cu boabe mici. –ă alienánt. a limba1. legată cu altele. aliéner. dispozitiv. radical etilenic monovalent derivat din propilenă prin îndepărtarea unui atom de hidrogen. aliéné. operă tipărită sau manuscrisă independentă. adj. a furniza cele necesare pentru funcţionarea unui motor. demenţă. engl. psihiatru. (fam.2. adj. • vin din acest soi de viţă. tr..) depersonalizarea oamenilor. tr. alienaţie.II. alienare) (<fr. scuză. s. 1. s. alienatus) (<fr. –ă alifórm.2. 1. alimentare) ceva necesar traiului. parte mobilă a unui teodolit. (<fr. allyle) (<fr. f. care alienează. I. n. alicante) (<fr.. aligoté) (<fr. n. alligatum) (<fr. alligator) (<fr. f. parte ~ = mărime care nu este cuprinsă de un număr exact de ori într–un întreg. o pensie ~ă = sumă de (<fr. s. adj. lat. n. n. fan. s.alibí Alicánte alicótă alicuántă alidádă aliená alienábil. vb.II. alienatio) (<fr. –ă alienáţie alieníe alieníst. • (fil. (fig. tr. alibi) (<fr. (despre bunuri.) a deveni ostil societăţii. cesiune).2. alliénie) (<fr. lat. (despre alcool) care conţine radicalul alil. aliquante) (<fr. vb. f.

vânturi constante care bat tot timpul anului în regiunile tropicale. obsedantă spre rimă.III. aliós alismatacée alít s. o ~ publică = reţea de întreprinderi comerciale pentru servirea populaţiei cu produse alimentare. hrană. loc. pl. homeoproferon. lat. all right) /ólrait/ loc. cu materie primă de prelucrat. n.II. allitération) alític. I. adv. • constituent principal al clincherelor de ciment portland artificial. –ă alizarínă alizée álla bréve allegrétto allégro all right adj. gresie. pl. adj. parhomeon. produsă prin alterarea scoarţei terestre. strat cimentat de culoare ruginie sau negricioasă în solurile podzolice. adv. rocă sedimentară. allite) alitáre aliterár. simfonii în acest tempo. care marchează trecerea la o altă idee. (după fr. f. din aluminiu şi fier. allitique) (<fr. s. (muz. simfonii în acest tempo. (muz. alignement) dreaptă din traseul unei căi de comunicaţie cuprinsă între două curbe consecutive. s. n. (<fr. cu aliteraţii. neliterar.. (despre ţări) a se asocia într–o grupare pe baza unui tratat. s. cu efect muzical. 1. alitératif) (<fr. I. alla breve) (<it.) mai puţin vioi sau grăbit decât allegro. allegretto) (<it. n. f. n.alimentatór. alios) familie de plante monocotiledonate acvatice prevăzute cu canale aerifere în tulpini şi frunze. sau obţinută sintetic. aliterarisch) (<fr. (<fr. a aceluiaşi sunet (consoană) sau grup de sunete în cuvinte care se succedă. adj. porţiune (după fr. s. n. alinea) (după fr.II. (med. calorizare. I. paragraf. adv. (muz. . sub formă de glicozidă.) repede.2. vioi. (<fr. s. linie dreaptă de teren determinată pe puncte caracteristice. tr. realizată prin repetarea de silabe. roşie. fragment de text între două asemenea rânduri. s. alitage) (<germ. în regulă! (după fr. f. a (se) aşeza în linie dreaptă. aligner) aliniamént s. materie colorantă roşie. –oáre alimentáţie alineát s. vesel. f. s. consum. I.2. –ă aliteratúră aliteráţie s. din rizomii unor plante. alimentation) (după fr. n. f. s. –ă aliteratív. parte a unei sonate. repetare. alimentateur) (<fr. • tendinţă patologică. dispozitiv pentru alimentarea unei maşini cu combustibil. n. (despre sol) care conţine alite. 1. f. alinéa. alizés) (<it. care alimentează. aliniá vb. rând mai retras într–un text. s.II. alittérature) (<fr. alimentare (I). allegro) (<engl. adv. s. adj. • pasaj dintr–un articol de lege. refl. literatură lipsită de valoare estetică. acoperire a suprafeţei oţelului cu pulbere sau cu un aliaj de aluminiu. tr. a îndrepta traseul unei străzi. refl.II. alizarine) (<fr. referitor la aliteraţie. n. parte a unei sonate. alismacées) (<fr.) repetare a unor sunete sau silabe în stări de puternică excitaţie psihică.) indicaţie potrivit căreia o piesă scrisă în măsura de patru timpi se execută în doi timpi.

almanadin) (<fr.2.2. alma mater. care prezintă alocromatism. interj. grad diferit de spiralizare a unor regiuni cromozomiale.2. allochromasie) (<fr. la romani) patria. s.2. allouer) (<fr. allocation. almicantarat) (<fr. allochorie) (<fr. allocyclie) (<fr. comportare anormală a unui cromozom. s. adj. (<fr. f. almée) (<fr. allocarpie) (<fr. n. care prezintă alocorie. –ă alocutív. 1. s. s. –ă alocarpíe alocáţie alocentrísm alochinezíe alociclíe alocór. pl. s. a prevedea.2. f. schimbare a modului de viaţă al unui organism la modificarea condiţiilor de mediu. „diferit“. s. lat. n. allo–. f. care prezintă alocarpie. cuprinde date diverse. granat de culoare roşie–brună din şisturile cristaline şi aluviuni. alocare. 1. prin intermediul diferiţilor factori externi (apă şi vânt). f. publicaţie anuală care. n. texte literare şi artistice etc. aliaj de aluminiu.) percepere incorectă a culorilor. n. allochronique) (<alocuţ/iune/ + –iv) . cf. –ă s. allocarpe) (<fr. tr. formare a fructului prin polenizare încrucişată. allochromatique) (<fr. cu caracter de alocuţiune. adj. s. tendinţă de focalizare a interesului personal spre ceilalţi. s. hallo) (<fr. s. –ă alocromatísm alocromazíe alocrónic. s. s. 1. publicaţie periodică cu articole dintr–un anumit domeniu de activitate. f.. lat. pe lângă indicaţii astronomice şi meteorologice. f. seminţelor sau sporilor. vb. almageste) (<lat. f. f. s. s. s. folosit la confecţionarea de cabluri electrice. „altul“. modificare a coloraţiei pielii. allos) (<fr. allochromatisme) (<fr. allobiose) (după fr. allochore) (<fr. proprietate a unor minerale de a prezenta culori diferite. 1. • indemnizaţie alocată de stat cuiva. elem. s. care se produce în timpuri diferite. sumă prevăzută şi destinată realizării unui anumit scop. tulburare de motricitate constând în executarea fără voie a altei mişcări în locul celei dorite. făcută pentru prima oară de învăţatul grec Ptolemeu. loc. culegere de observaţii astronomice. n. almanach. allocatio) (<fr. mamă hrănitoare) (<fr. abraziv sau piatră semipreţioasă. care polarizează două sau mai multe formaţii vegetale înrudite. allocentrisme) (după fr. alnico) (<fr. (<fr. dansatoare–cântăreaţă egipteană. pe care toţi aştrii au aceeaşi înălţime. almanachus) almandín almée almélec almicantarát alnicó ALO1 – aló2 alobiogenéză alobióză alocá alocárp. la o chemare.Almagéste álma máter almanáh s. allo. allocinésie) (<fr. –ă alocoríe alocromátic. n. alternanţă a generaţiei sexuale cu cea asexuată. nichel şi cobalt. engl. 1. răspândire a fructelor. adj. cerc imaginar de pe sfera cerească paralel cu orizontul. gr. aliaj de aluminiu şi magneziu. (ulterior) universitate. f. s. s. mai mult decât spre sine. adj. adj. (iniţial. n. f. cuvânt prin care se face apelul sau se răspunde la telefon. n. (poligr. almélec) (<fr. a destina mijloace băneşti sau materiale. allobiogenèse) (<fr.

s. care măreşte plasticitatea maselor ceramice. deosebit prin natură şi prin origine de mediul înconjurător. (despre roci) care a suferit deplasări faţă de locul iniţial de formare. formă de proprietate feudală bazată pe alodiu. amestec de silicaţi de aluminiu hidrataţi. mistici şi fideişti. s. allométrie) decât corpul în ansamblu. s. m. alodialitate. (<fr. f. adj. adj. –ă alohtón. care aparţine aceleiaşi specii. s. engl.. allolalie) creştere la animale în care unele organe se măresc mai repede (sau mai încet) (<fr. allogonie) (<alo1– + –graf3) (<fr. aloès. (cel) care vorbeşte o altă limbă. adj. alloglotto) (<fr. lat.. fiecare dintre formele distincte ale aceleiaşi substanţe. s. 1. f.alocutór alocuţiúne alodiál. s. s. (fon. (<fr. din ale cărei frunze se extrage o substanţă întrebuinţată în medicină. s. (despre specii. –ă alofán alofén alofón alogám. allogenic) (<fr. –ă alogísm aloglót alogoníe alográf. f. dificultate în vorbire. n. –ă alodialísm alodialitáte alódiu alóe aloempatíe aloestezíe aloétic.) variantă a unui fonem. –ă alogenéză alogénic. m. allodium) (<fr. care aparţine unui alodiu. (scris) efectuat de o altă persoană.2. s. allochtone) alolalíe alometríe alomórf s. allodial) (<fr. s. n. s. lipsit de logică. şi s. Alogismus) (<it. s. s. aloétique) (<fr. m. adj. allodialité) (<lat. referitor la aloe. s. f. allogame) (<fr. –ă alógic. f. f. –ă adj. • polenizare încrucişată cu polen de la alte plante aparţinând aceleiaşi specii. f. la sceptici. plantă exotică din familia liliaceelor. n. s.) venit din altă parte. allocutio) (<fr.. (în feudalism) domeniu funciar ereditar în deplină proprietate. aloe) (<alo1– + empatie) (<fr. xenogamie. s. n. (<fr. (<it. n. adj. (plantă) care prezintă alogamie. . lat. allophone) (<fr. –ă adj. allocutore) (<fr. alloesthésie) (<fr. judecată care contrazice logica. • care conţine aloe. transferare a unei senzaţii în regiunea corespunzătoare simetrică. allogène) alogenétic. –ă alogamíe s. negare a gândirii logice ca mijloc ştiinţific de cunoaştere autentică. scutit de orice sarcini şi deosebit de feudă. gr. f. cunoaştere a celorlalţi prin propria perspectivă. s. f.. de altă origine.) încrucişare între indivizi genetic deosebiţi. alogen.2. allophane) (<alo1– + –fen1) (<fr. alogique) (<germ.) modificare a formulei datorată mutaţiei. allomorphe) morfem în funcţie de context. 1. dar cu genotipuri diferite. alodialism. modificare genotipică datorată influenţei mediului înconjurător. • (despre o populaţie. f. alogenetic. vorbitor. variantă a unui (<fr. (biol. allogénétique) (<alo1– + –geneză2) (<engl.. cuvântare ocazională scurtă.) caracter condiţionat de mai multe gene ale unor sisteme celulare diferite. s.2. allocution. n. adj. adj. allodialisme) (<fr. adj. n. allogamie) alogén. (biol. s. populaţii) originar din alte regiuni geografice. argilă coloidală. n. în funcţie de context. f. (biol. 1.

f. allomorphosis) (<engl. (<fr. I. (despre bolnavi) care are capacitatea de a se orienta după repere exterioare. s. (<fr.) ritm inegal în diviziunea celulelor sau în dezvoltarea orga-nismelor unicelulare. allomorphism) (<engl. s. –ă alopoliploidíe aloprén alopsíhic. f. adj. allopatrique) (<fr. s. act adiţional. deformare a unei molecule de proteină prin modificarea sau suprimarea proprietăţilor sale enzimatice. psihoză caracterizată prin tulburări în perceperea fenomenelor exterioare bolnavului. alometrie privind relaţiile dintre o parte şi întreg. alomorfism. allopathe) (<fr. cauciuc clorurat. 1. operaţie chirurgicală de înlocuire a ţesuturilor cu ajutorul unor materiale străine. allopolyploïde) (<fr. gr. Allopren) (<fr. s. s. s. allopshychique) (<fr. (despre frunze) care înconjură un organ vegetal. alopécie. f. allopélagique) (<fr.) individ cu sex opus holotipului. s. s. scrimă) în raport cu aceea a adversarului. s. –ă alopsihóză aloritmíe alosindéză alospérm alosteríe alotérm. f. aritmie (2) periodică. dezvoltare anormală a unui ţesut organic. (despre specii. alloplecticus) (<fr. având anumite funcţii. f. nume cunoscut (al altei persoane) cu care cineva semnează o lucrare. anexându–se la acesta. allotherm) (<fr. allotype) (<germ. s. alopecia. m. s. f. f. Allotopie) . f. deplasare anormală a unor centri de dezvoltare a organismului. s.3. allomorphie) (<engl. –ă alopecíe alopelágic. chelie. aloplastie. adj. s. allostérie) (<engl. adj. s. n. allopolyploïdie) (<germ. sau dintre o parte şi o alta a întregului din seriile structurale ale organismului. allopathie) (<fr. lat. f. prezentare a mai multor forme de către aceeaşi substanţă. m. allosyndèse) (<fr. s. s.alomorfíe alomorfísm alomorfóză aloním alónjă s. embrion rezultat prin alogamie. adj. allorythmie) (<fr. f. n. al unui manuscris. prin hibridare. bazat pe mijloace contrare naturii bolii. adj. –ă aloplásmă aloplástică aloplastíe aloplazíe alopléctic. f. s. f. alloplasme) (<germ. 1. care prezintă alopoliploidie. lungime a braţului unui sportiv (la box. procedeu terapeutic opus homeopatiei. medic care tratează prin alopatie. existenţa în nucleu a mai mult de două seturi de cromozomi de la diferite specii. allonge) s.2. populaţii) cu areal distinct. lupte. a cărui temperatură corporală depinde de cea a mediului înconjurător. n. allopsychose) (<fr. cădere prematură a părului (de pe cap). adj.II. Alloplastik) (<fr. text care completează conţinutul unui document. f. (despre organisme vegetale) care creşte la mari adâncimi în mări şi oceane. alopát alopatíe alopátric. alomorfie. alopekeia) (<fr. n. f. (biol. alloplastie) (<alo1– + –plazie) (<lat. –ă alotíp alotopíe s. piesă pentru prelungirea unor obiecte. aloplastică. împerechere în meioză a unor cromozomi de la părinţi diferiţi. s. adj. parte diferenţială a citoplasmei. (biol. allosperme) (<fr. f. allonym) (<fr. –ă alopoliploíd. (despre lucrări) semnat cu numele altuia.2.

s. străin“. ci o ia pe aceea a cavităţii unde se află. (despre minerale) care nu are formă proprie. allotrio–. loc. despre organisme) care foloseşte substanţele organice sintetizate. concordanţă între valoarea nominală şi cea reală a diferitelor hârtii de valoare cu care se tranzacţionează pe piaţă. allozygote) (<fr. implantare anormală a dinţilor. –ă elem. alpin. alpiniste) (<fr. f. n. allotriophagie) (<engl. cu lâna lungă şi mătăsoasă. competiţie sportivă de alpinism. m. adj. alpage) (<it. n. • (p. allotriodontia) (<fr. n. m. s. de talie mare.) rasă de câini de pază. allotrophique) alotrópic. s. (locuitor) din Alsacia. (biol.) ansamblu de dialecte germanice vorbite în Alsacia. homozigot al unei gene recesive. „divers. (<fr. alpestre) caracteristic munţilor Alpi. m. allotrios) (<engl. s. f. înrudit cu cămila.. m. aliaj inoxidabil de cupru. –ă alpín. s. n. proprietate a unor corpuri sau organisme de a se prezenta sub diferite forme ori de a fi diferite ca structură moleculară. (după fr. aloxite) (<fr. s. –ă alsacián. pervertire a simţului gustativ. produs de oxidare a acidului uric cu acţiune distructivă asupra celulelor pancreatice. alpinus) grădină botanică rezervată culturii florei alpine. f. (<fr. allotriomorphisme) (<fr. la paritate) (<fr. gonozom. I. păşunat în zonele înalte. s.. argentan. Alpaka) (<fr. alpestru. alpinum) (<fr. tulburare a olfacţiei constând în senzaţii paradoxale. f. folosit în alpinism. –ă s. adj. f. f. din America de Sud. lat. s. allotriogeusia) (<germ. sp. nichel şi zinc. prezenţa aloxanului în sânge. adj. n. (despre flori) cu adaptare redusă pentru primirea insectelor. m. Aplenstok. al pari. –ă alpináriu alpiniádă alpinísm alpiníst. s.2. aliaj de aluminiu şi siliciu. de talie foarte mare. • stofă fină din lâna acestuia. proprietate a mineralelor alotriomorfe. s. n. gr. allotriosmie) (<fr. folosit la fabricarea tacâmurilor. alumină cristalizată folosită ca produs refractar sau abraziv. carnivoră. cf. adv. 1. s. allotropie) aloxán aloxanemíe aloxít alozáur alozigót alozóm alpacá1 alpacá2 alpáj al pári alpáx alpenştóc alpéstru. care prezintă alotropie.) din regiunile muntoase înalte. domesticit. s. s. allosome) (<fr. alpinisme) (<fr.ALOTRIO– alotriodonţíe alotriofagíe alotriogeuzíe alotriomórf.. s. n. (<fr. (<it. adj. deosebit. adj.. cel care practică alpinismul. alpiniade) (<fr. ascuţit.II. alpenstock) alpin. • (s. aloxan) (<fr. s.2. n. lup ~ (şi s. allotriomorph) (<fr. f. s. f. mamifer erbivor. s. 1. m. –ă alotriomorfísm alotriosmíe alotrófic. (<fr. a instrumentelor medicale etc. alotropique) (<fr. alpax) (<germ. s. f. alsacien) . adj. alloxanémie) (<fr. fr. f. ext. s. s. allosaurus) (<fr. –ă alotropíe adj. alpine. (biol. s. tendinţă patologică de a ingera substanţe necomestibile. alpaca) (<germ. f. sport în ascensiuni pe culmi muntoase greu accesibile. baston cu vârful metalic. reptilă terestră fosilă.) proces de atracţie reciprocă între două celule de sens opus. n.

(<lat. alterne. f. alternateur) (<fr. s. alterner. fiinţa privită din (<fr.2. drept al unui stat de a fi numit primul în exemplarul care îi revine din textul tratatului la care este parte. intr. s. –ă adj. altérable) calitatea a ceea ce este alterabil. (<fr. tr a (se) schimba pe rând. fligorn de forma trompetei. alternance) alterná alternánt. m.) modificare a înălţimii unui sunet cu ajutorul accidenţilor muzicali. adj. f. alternat) (<fr. s.2. a denatura adevărul. s. f. –ă alternatívă alternatór alterniflór. (despre sunete) a se schimba prin alternanţă (2).II. a ramurilor. s. alternative) (<fr. a reveni. alternatif) (<fr. alter ego. (<fr. –ă alteráţie altercáţie álter égo alteritáte altérn. alternare) (<fr. adj. (<fr. flori) care creşte de o parte şi de alta a tulpinii. alteratio) ceartă. altaïque) instrument astronomic pentru măsurarea azimutului constelaţiilor. o ~ vocalică = alternanţă între vocalele din tema unui cuvânt. pl. • (<lat. tr. s. altérité. alsophytae) din regiunea munţilor Altai.) schimbare a sunetelor unui cuvânt sau a sunetelor cuvintelor aparţinând unei familii. (fil. (<fr. • procedeul de decorare prin utilizarea alternativă a două motive. alterniflore) (<fr. s. alternát alternatív.II. o limbi ~ce = limbi turcice. care alternează. al doilea eu) prieten nedespărţit. dispută violentă. lat. persoană care se aseamănă întru totul cu alta. –ă altazimút alterá s. 1. (<fr. alteritas) punct de vedere diferit de ea însăşi. f. altération. care alternează. –ă alternipetál. (<fr. altercatio) alterábil. alterare) dezagrega. f. a face să revină succesiv. vb. plante care cresc în crânguri. n. –ă alternifoliát. (<germ.. (lingv. generator electric de curent alternativ.alsofíte altáic. n. alternifolié) (<fr. (despre plante) cu flori alterne. s. –ă alternánţă vb. –ă altéţă althórn s. f. altérer. care se poate altera uşor. alternipétale) (<it. încât i se poate substitui. adj. însuşirea de a alterna. (<fr.2. adj. apofonie. unghiuri ~e interne (sau externe) = unghiuri formate în interiorul (sau (<fr. intr. mongole şi tunguse.) trecere a unei existenţe de la o stare la alta. f.. situaţii etc. lat. (muz. altercation. s. (despre plante) cu frunze alterne. lat. lat. alternus) exteriorul) a două drepte paralele tăiate de o secantă. s. altérant) (muz. posibilitate sau necesitate de a alege între două soluţii. elemente. ~ consonantică = alternanţă prin consoane. adj. (despre alimente) a se strica. altérabilité) care produce alteraţie. care se exclud. ciclic. periodic. despre sunete) a–şi modifica pronunţarea sub influenţa altui sunet. o curent ~ = curent electric al cărui sens variază periodic. • (despre roci) a (se) (<fr. (despre frunze. adj. –ă alterabilitáte alteránt.) a se modifica înălţimea unui sunet. altezza) (<germ.2. f. refl 1. Althorn) . • existenţa. n. la niveluri diferite. adj. a se descompune. (lingv. adj. alternant) (<fr. lat. (<fr. Altazimut) I. titlu dat principilor şi principeselor. 1. (despre flori) cu petale alterne. lat. 1. s. I. n.

altitudo) (<it. alto) 1. n.. –ă altigráf altimetríe altimétru altiplanáţie altipórt altíst. altiport) (<germ. n. între sopran şi tenor. m. s. înălţime deasupra nivelului mării. semeţ. (<fr. instrumentist care cântă la violă. m. s. f. altus. oxid natural de aluminiu. s. fr. altimetru înregistrator. altiste) (<alti– + telemetrie) altitudinál. altiplanation) (<fr. (cel) care manifestă altruism. înalt) (<fr. care conţine aluminiu sau alumină. altier) (<fr. hipsometrie. determinare a înălţimii de zbor a ţintelor aeriene. „înălţime. proces de nivelare a reliefului sub acţiunea alternării ciclice a îngheţului şi dezgheţului din regiunile montane. lucrare de sculptură cu relief puternic ieşit în afară. a. alumine) (<fr. care arată un orgoliu nemăsurat şi dispreţuitor. principiu etic preconizând asemenea atitudine. s. s. n. f. în forma unui strat uniform. m. altimètre) (<fr. adj. altogravura) (după it. –ă altitúdine álto s. alto relievo) (<fr. altitudinal) (<fr. (<fr. m. mare elevaţie verticală. n. alumine) (<fr. adj. Altist. atitudine binevoitoare şi dezinteresată în favoarea altora. la o altitudine medie de 3000–4000 m. s. adj. altocumulus) (<it. f. varietate de caolin folosită în industria cauciucului. f. formaţie de nori dispuşi în grupuri sau şiruri. instrument pentru măsurarea altitudinii. f. s. 1. f. violă. m. altocúmulus altogravúră altoreliéf altostrátus s. altitudine“. formaţie de nori pentru timpul închis. instrument de suflat cu registre corespunzătoare acestei voci. s. s. altigraphe) (<fr. aparat pentru măsurarea altitudinii unui punct inaccesibil. altimétrie) (<fr. (situat) la altitudine. 1. lat. reproducere după originale de artă cu clişee metalice pantografice. divers colorat. s. altostratus) altruísm altruíst. la altitudine de 6000 m. altitude. ramură a topografiei care se ocupă cu determinarea altitudinii punctelor caracteristice ale scoarţei terestre. m. s. (<fr. s.3. altruiste) (<fr. altitudinaire) (<fr. n. îngâmfat. adj. gravate de mână sau în acvaforte. crioplanaţie. altruisme) (<fr. altitélémètre) (<fr. s. sare în care alumina joacă un rol de anhidridă acidă. n.2. cf. altitudinal. aluminifère) . f. având la bază un mare număr de pietre preţioase.2.ALTI– altiér. –ă altitelemetríe altitelemétru elem. –ă alumín aluminát alumínă aluminifér. suprafaţă de aterizare special amenajată la mari înălţimi montane. f. adj. voce omenească cu timbru grav. lat. –ă s. s. alti–. (<fr. de culoare cenuşie sau albăstruie. de culoare cenuşie. aluminate) (<fr. –ă altitudinár. în vederea practicării sporturilor de iarnă.2. persoană cu voce de alto. n. s. altitudinar.

fr. s. holocen. alluvium) (<fr. lat. lat. produs de aluviuni. aluminium) (după fr. mod de deplasare a unui animal. s. • (despre un fenomen) articulat la nivelul alveolelor dinţilor superiori. allusio) aluzív. (<fr. f. (<fr. ţinută. referitor la aluviuni. pneumoconioză provocată de inhalarea pulberilor fine de aluminiu. n. alluvial) (<fr. cf. –oásă aluminotermíe aluminóză alúmn. intr a depune aluviuni. n. aspect. n. s. alvéographe) (<fr.. vb. adj.U. Alumnat. Alumnus) (<germ. /–lü/ s. intr. alvéo–. stabiliment şcolar de grad secundar. fără a se exprima direct.A. lat.2. n. poziţia vântului faţă de o navă. allusif) (<aluziv + –itate) (<fr. f. s. 1. caracter aluziv. alumosilicate) (<fr. sare naturală din silice şi alumină. – adj. n. extensimetru. n. f. a aseleniza. care conţine aluminiu. s. vb. frază prin care se face o referire la o persoană. s. f. f. allusion. alunir) (<fr. –ă alúviu aluviúne alúzie adj. alluvionnaire) (<lat. –ă alumnát alumosilicát alunít alunitizáre alunizá alúră s. aparat pentru determinarea capacităţii făinii de a forma cu apa un aluat bun. adj. f.aluminít alumíniu aluminizáre aluminós. fr. material detritic transportat şi depus de apele curgătoare. ritm în care se desfăşoară o întrecere sportivă. s. m. metal foarte uşor. m. s. vehicul. de a se purta. alvéol/o/–. s. unghiul format de drumul urmat de o navă faţă de direcţia vântului. alumnus. f.2. acoperire a unor obiecte cu un strat protector de aluminiu. alveol(o)–. alumnat) (<fr. s. alunite) (<alunit + –iza) (după fr. aluminisation) (<fr. pe bază de alumină. alumineux) (<fr. s. –ă aluvioná aluvionár.4. aluminite) (<fr. cu alveole. alluvion. it. din care se fabrică farfurii şi caserole. 1. alveográmă ALVEOL(O)–/ALVEO elem. f. aluminothermie) (<fr. elev într–un alumnat. (<fr. s. bun conducător de căldură şi electricitate.3. alvéolaire) s. alveolár. germ. porţelan foarte refractar. procedeu tehnic de obţinere a unor temperaturi înalte. alveolus) (<fr.5. alluvio) (<fr. proces de alterare hidrotermală prin prezenţa alunitului. s. care face aluzie. –ă aluzivitáte ALVEO– alveográf adj. v. figură de stil constând în a exprima un lucru cu intenţia de a face să se înţeleagă altceva. referitor la alveole. înregistrare la alveograf. allure) aluviál. fel de a merge. cuvânt. în unele congregaţii din Germania şi S. la o situaţie etc. f. dezvoltate de un amestec de aluminiu cu un oxid metalic. înfăţişare. alvéogramme) (<fr. –ă . alluvionner) (<fr. f. s. aluminose) (<lat.. fel de a acţiona. alumno. maleabil şi ductil. sulfat natural hidratat de aluminiu şi potasiu. „alveolă“.

proces de distrugere progresivă a sistemului osos alveolar prin resorbţia ţesutului osos. amabile. amarante. adj.3. s. alveoloclasia) (<fr. (colorant) roşu–violet. s. însuşirea de a fi amabil. adj.6. pentru păstrarea ouălor. scobitură creată la suprafaţa unei roci omogene. adj. rezecţie a peretelui osos al unei alveole dentare.2. amant) (<fr. f. familie de plante erbacee apetale: amarantul. căsuţă construită de albine în fagure. f. atitudine. (despre consoane) articulat la limita alveolelor şi a palatului dur. –ă amalgám amalgamá s.) amestec de elemente diverse. compliment (1). s. vorbă amabilă. n. s. specie de ciuperci. f. amanite) (<fr. amabil. binevoitor. • fiecare dintre scobiturile practicate în balconetul unui frigider. s. • a extrage. I. n. n. s. galbene sau albeII. pl. faptă. amarre) (<fr. s. • amestec metalic servind pentru obturarea cavităţii unui dinte2. a fixa obiectele.) a reuni într–un tot elemente eterogene. leziune inflamatorie a alveolelor dentare sau pulmonare. plantă erbacee cu inflorescenţă în formă de spic. f.5. cel care întreţine relaţii de dragoste cu cineva în afara căsătoriei. purpurii. prietenos. alvéolotomie) (<fr. alvéole) dintre micile cavităţi ce se găsesc în plămâni la capătul bronhiilor. s. f. f. s. (bot. s. (<fr. n. dar şi otrăvitoare.) scobitură. o ~ pulmonară = fiecare (<fr.4.2. cablu pentru amararea ambarcaţiilor. s. alvéolon) (<fr. 1. adj. (<fr.) graţios. politicos. amabilitas) care nu prezintă magnetism. cu flori mici. f. amabilis) alveolectomíe alveolítă alveolíză alveoloclazíe alveolón alveolopalatál. amabile) 1. f. amarare. s. (<it. lat. amalgame. s. . distrugere a ţesuturilor alveolare dentare. –ă amará amaráj amaránt amarantacée amáră amarilidacée s. lat. amarantus) (<fr. cu ajutorul mercurului. inv. s. a face un amalgam (1). s. vb. alveoloplasty) (<fr. m. amalgamateur) (<fr. adv. amarrage) (<fr. tr. amarrer) (<fr. prăjitură din ciocolată cu cremă de migdale. amandine) (<fr. tr. 1. comestibile. –ă alveoloplastíe alveolotomíe alvín. lat. f. hipogastric. f. alvéolopalatal) (<engl. care cresc vara şi toamna prin păduri. vb. (muz. (fig. n. alvéolyse) (<engl. dintr–un spaţiu plantat. pl. f. instalaţiile de la bordul unei (aero)nave. amarantacées) (<fr. –ă amábile amabilitáte amagnétic. f. amalgamer) din minereuri. reconstituire a crestei alveolare dentare. amagnétique) (<fr. amaryllidacées) amalgamatór amandínă amaníta amánt. utilaj pentru extragerea aurului din minereuri. f. (<fr. alvéolectomie) (<fr. cavitate de implantare a dinţilor în osul maxilar. a unei alei. • bordaj de susţinere a unui obiect pe o navă. locaş în care stau seminţele în distribuitorul unei semănători sau al unui trior. punct craniometric la suprafaţa posterioară a alveolelor maxilare. o ~ eoliană = mică adâncitură a solului săpată de vânt în regiunile de deşert. adj. amabilité <lat. f. alvin) (<it. s. (fig. sociabil. aurul şi argintul (<fr.2. alvéolite) (<fr. familie de plante monocotiledonate erbacee. loc retras de la alinierea unei străzi. cu staminele şi ovarul aderent la calciu: ghiocelul. –ă amábil. din familia agaricaceelor. amalgama) 1. n..alveólă s. deschidere chirurgicală a alveolelor dentare. s. aliaj de mercur cu alt metal. (<fr.

embarassant) (<fr. n. (plantă) care preferă solurile nisipoase. amatho–. cf. s. amaxomanie) 1. psamofite. amathophilus) (<lat. abatere involuntară de la drum a unei nave datorită vântului. teamă patologică de praf. amazonite) (mit. vb. m. elem. f.. amaurotique) (<fr. slăbire sau pierdere completă a vederii ca urmare a atrofierii retinei ori a nervului optic. . care îşi tăia (<fr. embarcadero) (<fr. amathos) (<lat. refl. de entuziasm.. amastie) (<fr. s. f. f. fără a exercita ca profesionist. car) teamă patologică de vehicule. amator) amatorísm amaurótic. (<fr. adj. sp. embarder) (<fr. practicare a unei ocupaţii ca amator (2). ambaláj ambará ambarasá ambarasánt. n.) călăreaţă. (despre nave) a lua apă la bord. embardée) amazonít amazonomahíe ambalá s. –ă amatofíte amatofobíe amatól amatór. (despre cai) a–şi lua avânt. embarcation) (<fr.III. s.amarílis amariná amartizá amastíe AMATO– amatocól. adj. aseleniza) (<fr. (fig. f. obstacol. un sport etc.2. a provoca încurcături. a pătrunde peste bord. a (se) urca la bordul unei nave. (<fr. f. amariner) (după aluniza. n. amathophobia) (<fr. 1. tr. (<fr. n. amateurisme) (<fr. s. m.. s. plante care cresc pe terenurile nisipoase. f. emballage) (<fr. vb. a instrui echipajul unei nave pentru serviciul la bord. s. vb. amazone) sânul drept pentru a putea mânui mai uşor arcul.) femeie dintr–un trib războinic legendar. exploziv constituit din nitrat de amoniu şi trinitrotoluen. (cel) dispus să cumpere ceva. elem. a coborî lent pe suprafaţa planetei Marte.) luptă cu amazoanele. (fam. m. (<fr. s. cu vâsle. vb.II. (mit. s..2. amathophytae) (<engl. refl. colorate. împachetare. intr (despre apă) a izbi. tr. 1. pl. curenţilor marini. vele sau motor. 1. s. vb. amatol) (<fr. varietate verde de feldspat. pe nave. intr.. –ă amatofíl. /s’/emballer) turaţia normală. „vehicul“. amateur. f. cf. f. (<fr. (cel) care manifestă o plăcere deosebită pentru ceva. amaxo–. (despre plante) care creşte pe soluri nisipoase. f. –oáre s. care ambarasează. loc unde se îmbarcă mărfuri. tr. f. –ă amauróză AMAXO– amaxofobíe amaxomaníe amazoánă s. lat. a face ambardee. adj. s. gr.II. a încurca. s. diletant. (cel) care are preocupări pentru artă. f. tr. gr. amaurose) (<fr. s. piatră semipreţioasă. încurcătură (financiară0. s. bună călăreaţă. f. tr. material în care se împachetează ceva. călători etc. –ă ambarcá ambarcadér ambarcáţie ambardá ambardée s. adj. (suferind) de amauroză. plantă erbacee cu bulb şi cu flori mari. intr. n.2. embarcadère. embarquer) (<fr. vas plutitor de dimensiuni mici. vb. a face un motor să depăşească (<fr. adj. mascadă. (<engl. f. absenţa congenitală a glandelor mamare. a împacheta pentru transportat. amazonomachie) I. „nisip“. (<fr. amaxa..2. s. s. embarras) (<fr. despre oameni) a se lăsa purtat de mânie. amaryllis) (<fr. f. amathocolus) (<fr. a se înflăcăra. embarrasser) (<fr. I. s. amaxophobie) pasiune pentru vehicule. jenă.

vb. ambasadoriál. şuruburile de calare etc.II. dorinţă puternică de onoruri. it. adj. ext. –ae.2. a crea un ambient. o ambianţă (plăcută). diplomat de cel mai înalt rang. ambiental. ambassadeur) (<engl. neclar. diapazon (2). f.2. s. tr. ambient. m. a (<fr. n. lat. reprezentanţă diplomatică a unei ţări. 1. a trezi ambiţia. Ambitus. –ă ambáză ambetá ambetánt. amfibolie. s. a da un caracter ambiguu. ambitendency) (<germ. f. ambiguitas) (<ambiguu + –iza) (<lat. –ă ambitendínţă ámbitus adj. f. s. tr. –ă ambigén. mediu (natural sau cultural). de la sunetul cel mai grav până la cel mai acut. ambiance) (<fr. ambitionner) se încăpăţâna. a fi stăpânit de ambiţie. însuşirea de a fi ambidextru. ambientale) (<lat. adj. num. –ă AMBI– ambiánt. s. 1. adj. 1. f. societate în care trăieşte cineva. ambiophonie) (<fr. expresie ambiguă. embêter) (<fr. (despre muguri) care generează atât flori. it. (<fr. bisexuat. parte inferioară a unui aparat topografic.. ambigenus) (<fr. monoclin.) evantai. fr. persoană însărcinată cu o misiune. ambiente) (<ambient) (<fr. ambo) (<fr. lat. ambassadorial) (<fr. ambitus) ambíţie ambiţioná s. adj. gamă (a posibilităţilor). referitor la ambient. –uă ámbii. refl. ambiguus. anturaj. embêtant) (<fr. echivoc. ambidextrie) (<fr.. cu suportul. dorinţa de a face ceva. întindere a unei voci.3. fr. ambo. însuşirea de a fi ambiguu. n. ambassade) (<fr. n. f. embiellage) (<engl. . lat. ambiens) (<fr. f. ambi–. cât şi frunze. ambiguité. (p.2. de ambasador. ambitio) I. 1. ambigu) (<lat.) cuvânt. vb. s. aspiraţie. f. ambition. f. tr. de parvenire. cu un mesaj. cu stamine şi pistile în aceeaşi floare.) solie. lat. ambipare) (<engl. vb. –ele ambiofoníe ambipár. m. adj. ambasadór. confuz..2. lat. amândoi. s. ambe) (<fr. a (se) plictisi. a unui instrument. condusă de un ambasador. misiune. refl. gen ~ = genul neutru. f. prezenţa simultană a două tendinţe antagoniste. s. „amândoi“ (despre mediu. localul în care îşi desfăşoară activitatea. cf. it. mediu înconjurător.ambasádă s. –oáre s. col. ambiant. ansamblu format din bielele unui motor cu arborele cotit. (concr. embase) (<fr. elem. cu mai multe înţelesuri. –ă ambiánţă ambidextríe ambidéxtru. ambidextre) (<fr. f. tr. (<fr. (fig. adj. s. atmosferă) înconjurător. ansamblul agenţilor diplomatici. –ă ambiguitáte ambiguizá ambíguu. adj. s. s. ambianţă sonoră printr–o reverberaţie artificială a sunetelor. –ă ambieláj ambiént ambientá ambientál. care reprezintă un stat pe lângă un alt stat sau o organizaţie internaţională. plictisitor. (cel) care se foloseşte cu aceeaşi dexteritate la ambele mâini. vb.

1.2. un motor cu mecanismul pe care trebuie să îl pună în mişcare. –oásă ambivalént. „slab“. –ă s. ambre) (<fr. vb. s.2. f. f. s. s. n. m. n. n. embrasse) (<fr. piesă metalică cu secţiune conică. –ă ambivalénţă adj. n. care aparţine sf. s. tr. f. în intestinul unei specii de caşalot. n. Ambrozie. m. vb.2. m. ambrosien) . s. lat. vb. embrayeur) (<fr. elem. s. embrayage) (<fr. ambosare. pl. ambitiosus) (<fr. s. deschizătură în peretele unei fortificaţii. amblystoma) (<ambli– + –timie) (<fr. „diminuat“. s. spermaceti. organ de maşină care asigură o legătură temporară între doi arbori coaxiali. în care se montează o uşă sau o fereastră.ambiţiós. amblyope) (<fr. procedeu de imobilizare în caz de fracturi prin introducerea unei tije metalice în cavitatea medulară a fragmentelor fracturate. (om) încăpăţânat. f. stare psihologică a unui individ care denotă în acelaşi timp tendinţe şi trăiri contradictorii. adj. embout) (<fr. f. cuplu de două tendinţe spre introversiune şi extroversiune. asta. ce permite adaptarea acului pentru injecţie la seringi sau la un tub al aparatului de perfuzie. amblypodes) (<fr. substanţă cu miros de mosc. a parfuma cu ambră. de suspiciune şi anxietate. ambivert) (<fr. embrayer) (<fr. amblyopie) (<engl. n. s. chihlimbar. tip de personalitate care prezintă ambiversiune. denumire generică pentru fenomenele de obsesie. într–un blindaj. s. animal amfibiu de culoare cărămizie. amblys) (<fr. adj. diminuare a acuităţii vizuale datorată unor boli. ambrosiaque) (<fr.. ambitieux. (suferind) de ambliopie. care prezintă ambivalenţă. ritului sau cântului liturgic care îi sunt atribuite. tr. f. element gramatical (acolo. permiţând şi decuplarea în funcţionare. mamifere erbivore fosile: grupa copitatelor mari. f. a ancora o navă. cu pete mari. embrasure) ámbră ambreiá ambreiáj ambreiór ambroşáj ambroziác. a cupla. amblyoscope) (<fr. embranchement) (<fr. cordon care ţine strâns mijlocul unei perdele sau draperii. embosser) (<fr. tr. s. –ă ambrozián. 1. f. prin intermediul unui ambreiaj. din America de Nodr. s. 1. ambivalent) (<fr. (om) stăpânit de ambiţie. minunat. s. 1. deschise. ambrei) ) <fr.. s. aparat pentru corectarea unui ochi ambliop. care permite tragerea cu armele de foc. f. a da culoarea ambrei. embossage) (<fr. m.2. branşament. existenţa concomitentă a două semnificaţii sau aspecte radical diferite. n. ambiversion) (<engl. adj. f.2. ambivalence) ambiversiúne ambivért AMBLI(O)– amblióp. „şters“. unor excese. 1. gr. s. aceea) care permite legătura anumitor părţi ale discursului. deschizătură redusă într–un zid. pentru a nu–şi mai schimba poziţia. (<fr. divin.2. aici. (<fr. (<engl. s. cu parfum de ambrozie (2). –oápă ambliopíe amblioscóp amblipóde amblistómă amblitímie ambosá ambosáj ambóu ambrá ambranşamént ambrásă ambrazúră s. s. sau bătrâneţii. 1. ambly/o/–. embrochage) (<fr. adj.

• (despre tratamente) care nu necesită spitalizare. a realiza o amenajare (2. n. fără meioză. formaţie sanitară care dă răniţilor primele ajutoare pe câmpul de luptă. m. amélioratif) (<fr. adj. adj. amélioration) (<fr. s. s. blocare (a unor nave. a obţine soiuri sau rase mai bune de animale. muştiuc (1). ambroisie. adj. (<fr.2. s. 1. ambulant. care se deplasează dintr–un loc în altul. –ă ambuşúră ambuteiá ambuteiáj ambutisá ambutisáj ambutisór.2. care poate fi ameliorat.) îmbunătăţiri funciare. merge. emboutisseur) (<fr. navigaţia. f. n. care ameliorează. vb. refl. ambulacre) (<fr. f. despre care se credea că are puterea de a păstra tinereţea veşnică. (mit. n. ambutisare. –ie (<fr. ambrosia) (<fr. (pl. adamantinom. gr.II. f.. loc ascuns de unde se pândeşte inamicul pentru a–l surprinde. ambuscát. I. tr. referitor la ambulacre.. refl. (militar) scutit de instrucţie şi front. adj.2. ameliorare. care poate fi amenajat. 3). ambulacraire) (<fr. –oáre ameióză amelíe ameliorá ameliorábil.. améliorateur) (<fr. f. nave etc. acţiune la luptă în care inamicul este atacat prin surprindere.. s.). 1. ambulatio) (<fr. despre organe) care serveşte la mers. s. améiose) (<fr. s. vb. vb. s. destinat a ameliora. embuteillage) (după fr. plantă aromatică din familia compozeelor.2. (rar) mers. îmbuteliere. embuscade) ambuláţie ambuscá ambuscádă s. s.2. 1. care umblă. fără loc stabil. a îmbutelia. organ de locomoţie la echinoderme.) hrană a zeilor. adj. circulaţia. care nu asigură numărul de cromozomi. –ă ambulácru ambulánt. f. ambulatoire. s. –ă amelioránt.. învârtit.II.II. s. emboutir) (<fr. –ă adj. f. –ă amelioratór. I. embouchure) (<fr. emboutissage) (<fr. I. a (se) îmbunătăţi. m. refl. vb. aménager) (<fr. vb. améliorable) (<fr. a (se) aşeza în ambuscadă. ambulans) (<fr. plimbare. I. (<fr. f.2. 1. améliorant) (<ameliora) (<fr. tub mic terminat cu o ventuză. 1. • (fam. lat. f. (cel) care ameliorează. –ă amelioráre amelioratív. a circulaţiei rutiere etc.) a rămâne în spatele frontului prin diverse aranjamente.. f. a dispune. aménager) . embusquer) (<fr. lat. refl. vehicul destinat transportului accidentaţilor şi al bolnavilor în stare gravă. a prelucra prin deformare plastică.2. acţiunea de a (se) ameliora. tr. f. améloblastome) (<fr. s. a face mai confortabil (un spaţiu). de plante etc. adj. muncitor care lucrează la ambutisare. lat. la cald sau la rece. a aranja într–un anumit scop. embusqué) (<fr. a se încrucişa. (fam. diformitate congenitală constând în absenţa celor patru membre. • (zool. s. –ă ambulánţă s. améliorer) (<fr. s. a bloca cu vehicule.2. s. embuteiller) (<fr. ambulance) ambulatóriu. diviziune nuclează. 1. m. tr. 1. n. adj.) capcană. 1. dispensar. amélie) (<fr. f. n. adj. un semifabricat plat din metal ori alt material. a se împiedica. proces de creare a unor noi soiuri de plante de cultură şi de îmbunătăţire a celor existente. ambulatorius) (<lat. tr. tr.II. –oáre amelioráţie ameloblastóm amenajá amenajábil. tr. s.ambrózie ambulacrár. amelioraţie.

–ă americanísm s. tr.2. adj. (rar) organizare. planurile şi dispoziţiile privitoare la pădurile amenajate. arbori cu amenţi. I. (<fr. s. s. plante cu floarea un ament. amentaceu. (<fr.2. adj. substanţă care. pl. (despre plante) care poartă amenţi. organizare. amentum) (<fr. adj.2.2. s. pl. expresie proprii englezei americane. adj. aménorrhée) (<fr. n. din America. încetare sau diminuare a menstruaţiei. cu flori apetale.II. încorporată solului. adj. aménagiste) (<amendă) (<fr. a îmbunătăţi prin amendamente (o lege). amensalisme) (<it.2. 1.3. 1. pl. f. (<fr. specialist în amenajarea pădurilor. f.II. m. mâţişor. s. amendábil. f. Amentia) (<fr. ~ onorabilă = recunoaştere în public a unei fapte. a aplica o amendă.) seria operaţiilor de aşezare care într–un program nu contribuie direct la obţinerea soluţiei. 1. corectare a anumitor erori sau omisiuni. cuvânt de origine americană pătruns într–o altă limbă. pentru recolte sporite. atitudine binevoitoare. (<fr. tr. • (s. f. grup de plante. m. –ă amentiflóre amentifórm. s. vb. ci mai curând la buna utilizare a organelor calculatorului. purtare specifică americanilor. 1. –ă amendamént adj.) interacţiune care se manifestă între indivizii diferitelor specii. (locuitor) din S. amendable) (<fr. lat. amentiform. –ă amenţíe americán. . familie de plante dicotiledonate lemnoase. amente. stare amentivă.3. s.3. f. amenajáre s.3. f.. îngrijire raţională pentru punerea în valoare a pădurilor. dispuse în ament. aménité. amentifére/s/) (<germ.U. s. stare ~ă = stare confuzională a conştiinţei. • tendinţă de a imita felul de a fi al americanilor. s. 1. amende) (<fr. • lucrare conţinând descrierile. s. –ă amendá1 amendá2 s. (biol. it. n. amensal) (<fr. amabilitate. américain) (<fr. f. f. dement) (<germ. (despre inflorescenţă) în formă de ament. n. absenţă. a unui tratat etc. I. s. sancţiune constând din plata unei sume de bani. f. delir cu dispoziţie veselă. amoenitas) (<fr. operaţie de îmbunătăţire a unor însuşiri ale solului. adj. amento.2. acţiunea de a amenaja. inflorescenţă racemoasă cu flori mici. text introdus în acest scop. amendement) améndă amenitáte amenomaníe amenorée amensál. f. cuvânt. (despre organisme) inhibat în creştere de o altă specie. –ă amentív. amender) amenajíst. lat. tulburare mintală. (cib. şi în Canada.A. îi modifică proprietăţile. amentacé/es/) (<fr. n.4. f. Amentifloren) (<fr. s.. (despre legi) care poate fi amendat2 (1). –ée amentifér. amentiforme) (cf. f. aménagement) 1.A. a ameliora natura solului prin introducerea unor substanţe. américanisme) s. –ă amensalísm amént amentacéu. disciplină care are ca obiect amenajarea pădurilor. vb. aménomanie) (<fr. unisexuate.) limba engleză vorbită în S.) a modifica. a îmbunătăţi condiţia unei persoane prin reeducare. politeţe.U. m. (jur. îmbunătăţire a unui proiect de lege. totalitatea lucrărilor care urmăresc (<amenaja) combaterea acţiunilor dăunătoare sau valorificarea potenţialului unui curs de apă.amenajamént s..

f. echivoc.. articulaţie a oaselor cu un grad limitat de mobilitate. (<fr. • (despre autovehicule) adaptat pentru a se deplasa şi pe apă. –ă amerizá amerizáj amerizór amerospór ametábolă ametíst ametróp. f. s. I.americaníst. (<fr. s. tanc special pentru a se deplasa atât pe uscat cât şi pe apă. sodiu şi aluminiu. s. construcţie defectuoasă care face ca o frază să aibă un sens dublu. s. dispozitiv al unei aeronave care permite amerizarea. n. (suferind) de ametropie. amphi. obscur. benzedrină. piatră semipreţioasă. amétropie) (ametro /pie/ + –scop) (<fr. • (s. s. adj. –ă amfibolíe amfibolít amfibológic. a–şi însuşi felul de a fi al americanilor. piei roşii. la ascomicete. (despre hidroavioane. s. tr a (se) transforma în american. m. s. m. m. m. pl. instrument medical pentru determinarea gradului de ametropie. lat. fier.) automobil. „incert“. f. f. ambiguitate. s. picior de vers format dintr–o silabă lungă (accentuată) încadrată de două scurte (neaccentuate). refl. 1. (animal. f. f. care conţine amfiboli. n. organism cu viaţă terestră şi acvatică. ampho–. n. adj. lat. m. s. amphibie) amfiból amfibólic.. amphibole) (<fr. n. capabil atât să aterizeze cât şi să amerizeze. améthyste. –ă amfibologíe amfibráh s. amethystos) (<fr. indian2. Amphibiont) (<amfi– + –bioză) (<fr. adj. f. –ie s. s. amerrissage) (<ameriza + –or) (<fr. amphibolite) (<fr.II. s. f. clasă de vertebrate tetrapode. Amerika-nistik) (<fr. amétabole) (<fr. viciu de refracţie a ochiului. „dublu“. culturilor şi civilizaţiilor continentului american. posibilitate de vieţuire în două medii diferite. amphibolique) (<fr. din amfiboli. ambiguu.2.. elem. n. vb. amphi–. m. adj. substanţă sintetică cu o puternică acţiune stimulatoare asupra sistemului nervos central. împrejur) (<fr. –ă ametropíe ametroscóp amfetamínă AMFI–/AMFO– amfiartróză amfibiéni amfibiologíe amfibiónt amfibióză amfíbiu. américaniser) (<fr. s. f. spor unicelular.. s. amphibologique) (<fr. f. s. „din ambele părţi“. n. n. din silicaţi de magneziu. m. amphiarthrose) (<fr. s. mineral din rocile eruptive ori metamorfice. specialist în americanistică. amérindien) (după fr. amphibiens) (<engl. amphibrachus) . américium) (<fr. intr. s. calciu. amphibologie. plantă) cu viaţă terestră şi acvatică. • (şi s. amphibraque. amphibiology) (<germ. amétrope) (<fr. disciplină care studiază amfibienii. avion de tip vechi. adept al americanismului (2). f. batracieni. amérospore) (<fr.) ansamblu de limbi vorbite de amerindieni. adj. varietate violacee de cuarţ. rocă metamorfică cu textură şistoasă. cu temperatura corpului variabilă. nave cosmice) a lua contact cu suprafaţa mării. (locuitor) care aparţine unei populaţii băştinaşe din America. cf. s.II. I. gr. s. (despre insecte) care nu prezintă metamorfoză. n. américaniste) (<germ. gr. „în două feluri“. venind din zbor. vb. s. amphibolie) (<fr. element radioactiv sintetic. studiu al limbilor. s. s. s. adj. care pot trăi în apă şi pe uscat. amphétamine) (<fr. f. f. amphibologia) (<fr. amerrir) (<fr. m. f. –ă americanístică americanizá ameríciu amerindián. amerizare. refl.

amphidiploïde) (<fr. plasmă încă neseparată în nucleu şi citoplasmă. amphidromique) (<fr. neinteligibil. pl. creată în jurul sanctuarului unei divinităţi. caracteristică a unor plante de a forma două tipuri de flori şi de fructe. adj. (<fr. amphiptère) .. –ă amfigenéză amfigoníe amfigúric. –ă amfigenétic. s.amfibráhic.2. în urma hibridării. confuz. amphicotilédon) (<fr. având partea dorsală cu plăci calcaroase. amphictyonie. adj. animal marin mic. amphigène) (<fr. n. f. uniune de triburi sau de oraşe–state. s. s. gr. amphidiploïdie) (<fr. amphiphotique) (<fr. s. adj. la bacterii şi cianoficee. reproducere sexuată prin contopirea gameţilor materni şi paterni. amphibrye) (<fr. care începe şi sfârşeşte în acelaşi vas arterial. amphigamie) (<fr. care prezintă amfigamie. încetare a dezvoltării în lungime a organelor unor plante. de la ambii genitori. cuticulă epidermică. apariţie în celulele somatice. ion organic cu două sarcini electrice contrare. –ă amfigamíe amfigén. m. f. cu cotiledoanele concrescute. –ă amficéntric. amphimacre) (<fr. n. s. s. un şarpe sau un dragon înaripat. amphigonie) (<fr. rezultat prin amfigeneză (1). s. din încrengătura protocordatelor. ca un peştişor ascuţit la cele două extremităţi. picior de vers dintr–o silabă scurtă încadrată de două lungi (neaccentuate). amphiplasme) (<fr. fuziune a două celule sexuate din care rezultă nuclei conjugaţi. f. 1. adj. m.2. amfidérmă amfidiploíd. amphigourique) (<fr. în jurul căruia se întorc liniile cotidale. 1. s. s. în Grecia antică. –ă amficţión amficţioníe adj. cu origine dublă. –ă amfimácru amfimixíe amfineuriéni amfión amfióx amfiplásmă amfipóde amfiprostíl amfiptéră s. adj. s. m. clasă de moluşte marine. –ă amfibríe amficarión amficarpíe amficarpogén. f. –ă amfigám. adj. care prezintă amfidiploidie. s. acraniat. amphipodes) (<fr. (despre scriere. ordin de crustacee cu două feluri de picioare. adj. amphicaryon) (<fr. s. amfigeneză (1). s. pl. amphicarpie) (<fr. 1. amphigenèse) (<fr. amphimixie) (după fr. (herald. situaţie a unor homosexuali de a putea întreţine şi relaţii heterosexuale. f. (despre vegetale) care este heliofil primăvara şi sciofil toamna.2. f. lat. creşterea continuându–se numai în grosime. n. maturizare a fructelor. adj. s. pozitivă şi negativă. f. (despre versuri) din amfibrahi. 1. s.) figură. s. (despre organe vegetale) cu creştere la ambele extremităţi. amphiprostyle) (<fr. s. adj. reproducere sexuată la gameţi de la indivizi diferiţi. f. amphigame) (<fr. membru al unei amficţionii. a unor seturi de cromozomi diploizi. care produce fructe pe sol. stil) obscur. amfigonie. membrană externă a contexului. m. f. amphigénétique) (<fr. amphineures) (<fr. m. f. amphion) (<fr.2. pentru sărit şi înotat. –ă amfidiploidíe amfidrómic amfifótic. amphictyon) (<fr. amphiltyones) (<fr. templu antic cu portice pe ambele laturi frontale. dar cu maturaţie subterană. nucleu cu două seturi haploide de cromozomi. adj. f. amphicarpogène) (<amfi– + –centric) (<fr. s. –ă amficotiledón. amphidermis) (<fr. vorbire. punct ~ = punct al mareelor. amphioxus) (<fr. amphibrachique) (<fr. o parte în aer şi alta în sol. în vederea apărării intereselor comune şi a judecării diferendelor ivite între ele.

f. de lut. gazdă. f. amphitokie) (<fr. care conţine amiantă. f. amharique) (<fr. adj. înţelegător. m. f. s.2. n. iar pe cealaltă de urmaşi cu segregare tipică a caracterelor. amforetta) (<fr. amphophile) (despre organisme) care produce descendenţi de ambele sexe. conferinţe cu locurile în plan înclinat sau în trepte. stăpân al unei case. limbă semitică vorbită de etiopieni. configuraţie a unor terenuri dispuse în etaje circulare. amphorophony) (<gr. m. amphiteatrum. (<fr. embrion) curbat în formă de potcoavă.2. cu pericarpul consistent. mare. s. lat. 1. s. adj. făcut din amiantă. amiante) (<fr. alungit cu două toarte. amphorique) (<fr. (<fr. cu pseudopode. amibiase) . mamifer fosil. (despre sunete) cu zgomotul produs ca un urcior gol. amiantifère) (<fr. –ă amiántă amiantifér. pentru păstrat şi transportat lichide şi grâne. s. în formă de amforă. amphoriforme) (<fr. binevoitor. (despre ovul. amphitryon) 1. –ă amíbă amibián. n. (neacoperit). –ă amforísm amforofoníe amforoidión amfotér. / amiánt s. (<fr.amfisárc amfispérm amfiteátru s. n. n. s. amphisarque) învelişul extern al seminţei. amibe) (<fr. –ă amfoheterogoníe ámforă amforétă amfóric. transmitere patologică a vocii. –ă amiantín. adj. amphora) (<it. boală parazitară provocată de amibe. adj. protozoar unicelular fără membrană. (despre boli) cauzat de o amibă. s. amphotonie) (<fr. lat. –ă amibiáză s. s.. s. adj. (despre oxizi. –ă amfogénic.) însuşirea de a produce zgomote amforice. s. n. s.) producere de urmaşi constanţi pe o parte a ramurii. amphoroidion) (<fr. s. f. (ant. cu un timbru metalic. 1. amiantin) (<fr. f. specific amibelor. –oánă amfitróp. amphitrope) ovulul răsturnat. amphithecium) (<fr. amphisperme) (<fr. bacă indehiscentă multispermă. în timpul jocurilor publice. filtrantă şi ignifugă. amibien) (<fr. –ă amforifórm. (biol.) care se comportă atât ca acid cât şi ca bază. gr. amphithèce. strămoş al marsupialelor şi al mamiferelor placentare. hipertonie a sistemului nervos simpatic şi a celui parasimpatic. amphithéâtre. amphohétérogonie) (<fr. amiable) (<fr. s.2. formă de partenogeneză în care din ovulul fecundat rezultă indivizi masculi sau femeli. electroliţi etc. s. f. sală de curs. f. lat. strat celular extern al capsulei muşchilor sau al apoteciului la licheni. prietenos. v. f. amphorisme) (<engl.) vas mic în formă de amforă. (despre plante) cu (<fr.3. (bot. (la greci şi la romani) edificiu de formă circulară sau elipsoidală. amphore. –ă amfotoníe amhárică amiábil. dintr–o masă protoplasmatică. (<fr. (<fr. amphogénique) (<fr. s. silicat natural hidratat de calciu şi magneziu. s. (med. cu contextură fibroasă. vas antic grecesc.2. adj. n. adj. f. adj. amphitheatron) amfitéciu amfitériu amfitochíe amfitrión. amphithérium) (<fr. dintr–o arenă înconjurată de trepte şi tribune. verzui–alb ca amianta. adj. amphotère) (<fr. fructul baobabului. despre celule) care se colorează deopotrivă cu coloranţi bazici şi acizi. amforă mică. conciliator. 1. f. amfi–. n. adj. cu fundul plat. –ă AMFO– amfofíl. s.

lipsit de mielină. amygdalotomie) (<fr. s. tonsilectomie. it. f. f. amidure) (<fr. adv. s. care conţine amidon. adj. ablaţiune a amigdalelor. f. f. tonsilită. fiecare dintre cele două glande în formă de migdală din faringe. gr. elem. –ă s. –ă amigdalítă amigdaloíd. amygdaloïde) (<fr. f. aminofenazonă. amylasémie) (<fr. amygdalien) (<fr.amibocít amiboíd. adj. amylasurie) (<fr. –ă amielotrofíe amiezítă amigdálă amigdalectomíe amigdalián. instrument folosit în amigdalotomie. amicizia) (<fr. n. s. îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic. prezenţa amilazei în sânge. de natura amidonului. tonsilă. adj. amyle) (<fr. –ă amicroscópic. adj. amikroskopisch) (<germ. –ă amidáză amídă amidínă amidól amidón amidopirínă amidúră amielíe amielínic. –ă amicalménte amicíţie amicrobián. absenţă patologică a măduvei spinării şi a ganglionilor rahidieni. f. adj. amical. f. lat. s. enzimă care provoacă hidroliza amidonului şi a glucidelor. (<fr. amicrobien) (<germ. m. f. amyélotrophie) (<fr. incizie a amigdalelor. amyésite) (<fr. compus organic obţinut prin deshidratarea sărurilor amoniacale. amical. n. s. s. piramidon. prieten. s. prietenie. referitor la amigdale. s. amiboïde) (<lat. f. amigdaliform. adj. amyl/o/–. amyélie) (<fr. procedeu de ablaţiune a amigdalelor hipertrofiate prin zdrobirea acestora cu un cleşte special. n. f. s. amylase) (<fr. substanţă de rezervă în plante. amicus) (<fr. s. amidine) (<fr. care aminteşte de amibă. eliminare a amilazei prin urină. amicitia. enzimă care desface legătura dintre carbon şi azot. –ée amiláză amilazemíe amilazuríe amílic amilifér. • (adv. amyélinique) (<fr. amidon) (<fr. s. „amidon“. amidopyrine) (<fr. tonsilotomie. amicalis) (<fr. s. denumire generică a compuşilor derivaţi din amide. tonsilotom.) prieteneşte. f. –ă amíc. –ă amigdalifórm. celulă animală sau vegetală cu caracterele amibelor. pentanol. polizaharidă naturală. adj. s. amigdaloid. diastază. amicalement) (<lat. care nu poate fi văzut nici cu microscopul. adj. Amidase) (<fr. atrofie a măduvei spinării. –ă amicál. radical organic monovalent care intră în compuşi amilici. s. m. cu acţiune febrifugă şi analgezică. s. f. amylique) (<fr. inflamaţie a amigdalelor. f. amygdalotome) (<fr. f. cf. n. amylon) (<fr. prin înlocuirea unui atom de hidrogen cu un metal. f. adj. s. amide) (<fr. substanţă folosită ca reductor în fotografie. amygdalite) (<fr. amibocyte) (<fr. s. amidol) (<fr. sub formă de granule. s. s. amygdalectomie) (<fr. amylacé) (<fr. în formă de migdală. f. f. s. amygdalotripsie) (<fr. amylum. adj. adj. medicament din antipirină. amylifère) . compus organic obţinut din amoniac. amygdale) (<fr. s. prietenos. alcool ~ = alcool aciclic saturat din pentan. f. –ă amigdalotóm amigdalotomíe amigdalotripsíe amíl1 AMIL2(O)– amilacéu. amygdaliforme) (<fr. lat. care nu conţine microbi. s.

acid ~ = glicocol. s. f. amylose) (<fr. producând acidul butiric. amylomètre) (<fr. m. s. s. răşină sintetică obţinută prin acţiunea ureii asupra formolului. s. n. aminobenzoïque) (<fr. amyloïde) (<fr. aparat pentru determinarea conţinutului de amidon din tuberculii de cartofi. denumire generică pentru corpurile cu funcţie de amină şi de fenol. aminobenzène) (<fr. f. f. f. amidopirină. f. substanţă a materiei vii care se caracterizează prin prezenţa aceeaşi moleculă a unei funcţii acide şi a unei funcţii bazice. s. bacterie anaerobă care atacă amidonul. aminoacide) aminoacidemíe aminoaciduríe aminoalcoól aminobenzén aminobenzóic aminofenazónă aminofenól aminolác aminopeptidáză aminoplást s. amylosphère) (<fr. s. amino) (<fr. amylodextrine) (<fr. aminoalcool) (<fr. hidrolizare a amidonului sub acţiunea amilazelor. din vegetale. s. s. plastidă incoloră din celulele plantelor. diagramă înregistrată la amilograf. s. în compoziţia proteinelor. –ă amiloidóză s. f. f. amylopectine) (<fr. f. aparat care înregistrează consistenţa gelului de amidon. prezenţa aminoacizilor în urină. amino–acétique) (<fr. (<fr. f. constituent solubil al amidonului. f. s. n. zahărul şi celuloza. s. f. amylogenèse) (<fr. s. –ă amilogenéză amilográf amilográmă amiloíd. f. care produce amidon. amylogène) (<fr. n. prin substituirea atomilor de hidrogen cu radicali organici. s. aminoplaste) . f. prezenţa în sânge a bazelor aminice. s. amylographe) (<fr. aminopeptidase) (<fr. n. m. s. component al amidonului dizolvabil în apă prin încălzire. amination) (<fr. n. f. adj. m. proces de sinteză a amidonului. pierdere patologică a capacităţii de exprimare prin mimică a unor stări afective. idei etc. f. amylogramme) (<fr. compus organic din amoniac. (<fr. folosit la fabricarea lacurilor. aberaţie alimentară în digestia amidonului. f. adj. f. f. radical monovalent rezultat prin înlocuirea unui atom de hidrogen din molecula amoniacului. amylophagie) (<fr. anilină. s. s. amiloplaste) (<fr. introducere a radicalului amino în molecula unui compus.) (<engl. adj. (<fr. amylobacter) (<fr. răşină sintetică pe bază de formol şi uree. m. n. m. amyloïdose) amilolíză amilométru amilopectínă amiloplást amilosféră amilóză amimíe amináre amínă aminemíe amíno aminoacétic aminoacíd s. amylolyse) (<fr. denumire a compuşilor organici cu funcţie de amină şi de alcool. (substanţă) care seamănă cu amidonul.amilobactér amilodextrínă amilofagíe amilogén. s. s. s. aminophénasone) (<fr. plastidă globulară amilogenă cu rol nutritiv. din amidon. amimie) (după fr. acid ~ = acid antranilic. aminémie) (<fr. boală gravă a metabolismului constând din depunerea în ţesutul conjunctiv a unei substanţe proteice amorfe asemănătoare cu amidonul. polizaharid obţinut prin hidroliza parţială a amidonului. s. s. amine) (<fr. enzimă cu acţiune de hidroliză. s. aminoacidurie) (<fr. com. aminophénol) (n. s. s. prezenţa aminoacizilor în sânge. s. aminoacidémie) (<fr.

amnéstique) (<fr. boală mintală tropicală. religie etc. cf. adj. n. s. f. amnio–. s. pierdere parţială sau totală a memoriei. inflamaţie a amniosului. care poate fi amnistiat. amixie) amnéstic. pl. „amnios“. elem. pl. amnios) (<fr. gr. s. amyotaxie) (<fr. f. f. provocată de abuzul de stupefiante. ammiralità) (<fr. ammonal) . (după fr. amniogenesis) (<engl. vertebrate al căror embrion are amnios şi alantoidă. amyos) (<fr. amnistier) (<fr.II. adj. m. amyostasie) (<fr. amniotique) (<fr. amnicolus) (<fr. miatrofie. amnistie. s. f. „degenerare musculară“. f. manifestată prin tendinţă la fugă şi impulsuri criminale. –ă AMNIO– amniogenéză amniografíe amniós amnioscopíe amnióte amniótic amniotítă amnistiá amnistiábil. amyotonie) (<fr. n. tr. f. f. s. radiografie a amniosului cu ajutorul unei substanţe de contrast. amnésique) (<fr. s.aminozaháruri AMIO– amioplazíe amiostazíe amiosteníe amiotaxíe amiotoníe amiotrofíe amirál s. amyo–. uitare) (<fr. amino–sucres) (<fr. engl. atonie musculară. gr. s. cel mai înalt grad în marina militară. amnioscopie) (<fr. amestec exploziv pe bază de nitrat de amoniu. referitor la amnios. adj. amiral) amiralitáte amitóză amixíe1 amixíe2 s. –ă amnistíe amóc adj. s. fosfor şi potasiu. I. s. (<it. vb. amniotite) (<fr. diviziune celulară directă. act al puterii de stat prin care se înlătură răspunderea penală a unei infracţiuni. Ammophos) (<fr. (fig. convulsiuni de origine reflexă. gr. (substanţă) care provoacă amnezie. (<fr. păsări şi reptile. absenţă congenitală a ţesutului muscular. amok) amofós amofósca amonál s. s. amitose) (<fr. amnestia. cea mai înaltă autoritate a marinei militare. s. n. adj. fluture ~ = fluture de zi. f. derivaţi aminaţi ai zaharurilor din componenţa unor substanţe complexe naturale.. n.. n. f. frumos colorat. care conţine azot. ammophos. s. de forma unui sac plin cu lichid. –ă amnezíe amnícol. s. amniotes) (<fr. amnistiable) (<fr. n.. reproducere a unui organism pe cale asexuată la speciile inferioare.) izbucnire violentă. amniography) (<fr. a acorda o amnistie. absenţă a secreţiei mucoase. amnion) (<engl. elem. amyotrophie) (<fr. f. restricţie impusă membrilor unei colectivităţi de a contracta căsătorii cu parteneri din aceeaşi castă. din azot şi anhidridă fosforică. n.. s. s. membrana cea mai dinăuntru a placentei. (suferind) de amnezie. f. uşor solubil. examen endoscopic al lichidului şi al cavităţii amniotice. f. proces de formare şi dezvoltare a sacului amniotic. s. o (adj. s. care creşte pe lângă râuri. care înveleşte fetusul la mamifere. f. –ă amnézic. f. s. f.2. s. rasă. s.) navă ~ = navă care poartă pavilionul amiralului. amixie) (<fr. germ. îngrăşământ chimic complex. sciziparitate. 1. (<fr. fără cromozomi. excitante etc. mare. s.2. îngrăşământ chimic complex. tremur muscular. amyoplasie) (<fr. f. miatonie. m. f. f. atrofie musculară. al amniosului. 1. s. ammophoska) (<fr. amnésie) (<lat. amyosthénie) (<fr. s.

înecăcios. în ~ = situat pe cursul superior al unui râu. s. f. n. amorcer) . care nu are noţiunea de moralitate. inform. amoralisme) (<fr. ammoniacal) (<fr. ammoniurie) (după fr. s. n. –ă amoralísm amoralíst. lipsă de formă. iubire. Amorette) (după fr. n. fără formă precisă. dragoste. (muz. ammoniémie) (după fr. 1. f. s. sare complexă cu amoniac a metalelor grele. din compunerea sărurilor amoniacale. nepăsător. a monte) (<lat. combinaţie a amoniacului cu un oxid metalic. adj. adj. exploziv constituit din azotul de amoniu şi compuşi nitrici. apatic.) adorator.2. s. negare a oricărei morale. lipsă totală de ordine în aranjarea spaţială a atomilor. –ă s. n. m. ordin de cefalopode fosile: amoniţii. (fam. zeul dragostei la romani. ammonisation) (<fr. pl. prezenţa amoniacului în urină. de înfăţişare precisă. (fig. a începe unele lucrări de construcţii sau amenajări genistice. amoral) (<fr. amoraliste) (<fr. (adept) al amoralismului. adj. f. iubit(ă). ammonium) (<fr.2. f. (despre substanţe solide) care nu are formă cristalizată proprie.amoniác amoniacál. sufocant. amorphognosie) (după fr. ammoniogenèse) (<fr. f. formare a amoniacului.3. vb. imposibilitate de a recunoaşte tactil forma obiectelor. Ammonit) (<fr. • (fam. • plin de dragoste. (<fr. şi–au pierdut forma specifică. refl. tr. 1. amorfíe amorfísm amorfognozíe amorós.) nediferenţiat. gr. f. s. o ~ propriu = ataşament de preţuire exagerată a propriilor calităţi. îndrăgostit. s. (cântat) cu căldură. referitor la dragoste. s. adj. proces de formare a amoniacului prin descompunerea proteinelor şi a altor compuşi organici din sol sub acţiunea microorganismelor. m. compartimentată. ammonitidés) <fr. cefalopod fosil cu cochilia în spirală. s. n. prin degenerescenţă. 1. statuetă de copil cu aripioare. /–zo/ adv. combinaţie a hidrogenului cu azotul. transformare a azotului organic în azot amonical. amorphe. de dragoste. f. s. ceratiţii şi goniatiţii. ammonisation) (<fr. amor) (<fr. adj. ammoniac) (<fr. f. amorso) (<fr. cu miros înţepător. ammoniate) (<fr. a pune o amorsă (1). n. duios. vb. s.. –ă amorezá amórf. 1. –oásă amoróso amorsá s.2. gaz incolor. ammonite) (<germ. s. n. amoureux) (<amorez) (<fr. amorphos) (<germ. amoralité) (<germ. m.) drăgăstos. amorphisme) (<fr. descompunere a combinaţiilor cu amoniac. s. a provoca declanşarea unei acţiuni.) indiferent. amoureux) (<it. f. la nivelul ţesuturilor. Amorphie) (<fr. spre izvor. s. s. care conţine amoniac. radical cu proprietăţi de metal monovalent. s. s. s. prezenţa amoniacului în sânge. m. 1.3. concepţie care preconizează renunţarea la principiile morale. ammoniacate) (<fr. f. –ă amoralitáte amorétă amoréz. stare a organismelor care. –ă amoniacát amoniát amoniemíe amonificáre amoniogenéză amonít1 amonít2 amonitíde amóniu amoniuríe amonizáre amonolíză amónte amór amorál.2. atitudine a omului amoral. m. s. f. s. s. ammonolyse) (<it.4. statuetă reprezentând pe Amor. lipsă de orientare a complexelor macromoleculare. f. agnozie (parţială).2. n. o prim–~ = actor care interpretează rolul tânărului îndrăgostit într–o piesă de teatru. s. a se îndrăgosti.

–ă ampelográf. gr. amortizábil.5. organ de stabilizare şi de comandă din planuri fixe şi mobile. amortisseur) amortismént amortizá s. motor etc. a stinge treptat un credit. opacă. f. ale unei bombe de avion. bandă neagră. amovible) organe de maşină etc. s.2. ampélophage) (<fr. n. n. prin plăţi periodice. care se poate amortiza. lăuruscă. n. ştiinţă care se ocupă cu experimentarea şi cultivarea soiurilor de viţă de vie. ampère) amperáj s. disciplină care studiază soiurile de viţă de vie. • cantitate de pulbere (<fr. (<fr. unitate de măsură a intensităţii curentului electric. adj. intensitate în amperi a unui curent electric. amortissement) 1. (<fr. aripa unei săgeţi. adj. ampélologie) (<fr. 1. (despre piese. legătura dintre zidărie şi grund. s. viţă sălbatică. înlocuit. amortir) treptat capitalul fix al unei întreprinderi prin cote anuale. distanţa dintre axele osiilor externe ale unui vehicul. empattement) „viţă de vie“. elem. s. f. • aripioarele unui proiectil. vb.2. ampélographie) (<fr. soclu de zidărie. specialist în ampelografie. f. • a recupera o cheltuială. s. un zgomot).. pl. amovibilité) 1. folosirea strugurilor în scop terapeutic. ampél/o/–. capsă. • (cinem. s. dispozitiv de aprindere a unei încărcături. m. (<fr. s. nadă. grimpantă.2. f. a înlocui (după fr.) serie de instrucţiuni care permit introducerea unui program. ampélothérapie) (<fr. a unei investiţii. s. însuşirea de a fi amovibil. amorşage) 1.4. momeală (pentru peşti). f.3. a scădea progresiv amplitudinea unei mărimi pentru un fenomen de ondulaţie. f. –ă amortizór amovíbil. (<fr. empennage) ampér s. n. strat de tencuială. care serveşte la încărcarea–descărcarea aparatelor cinematografice ori a casetelor de filme la lumină. –ă amovibilitáte ampatamént AMPEL(O)– ampelidacée ampelofág. a diminua (un şoc. s. (<fr. (despre funcţionari) care poate fi revocat. trepidaţiile unui automobil. amorce) aşezată între dispozitivul de aprindere şi încărcătura de azvârlire a unei lovituri de artilerie. s. ampérage) .) mobil. ampélopsis) (<fr. ampelos) (<fr. (insectă) care atacă viţa de vie. s. –ă ampelografíe ampelologíe ampelópsis ampeloterapíe ampenáj adj. • a atenua.2. (<fr.3. stingere treptată a unei datorii. amortissable) (<fr. dispozitiv care atenuează şocurile. s. cf. 1.) detaliu plasat în prim–planul cadrului cu scopul de a da imaginii profunzime. (<fr. tr. familie de plante dicotiledonate dialipetale: viţa de vie. m.amorsáj amórsă s.3. mutat. m. al cărei fruct este un ciorchine. f. un împrumut. n. intensitatea curentului constant de un volt care străbate un conductor cu rezistenţă de un ohm. ampélographe) (<fr. n. ~a drumului = primul tronson terminat al unui drum. f. dispozitiv al unei giruete care indică direcţia vântului. (cib. s.2. (<fr. în partea din spate a fuzelajului unui avion. ampélidacées) (<fr. (<fr. de celuloid.

s. adj. ampèremètre) (<fr. emplacement) amplectív. un dispozitiv etc. f. (despre frunze) care îmbrăţişează tulpina. amplifier) amplificáre s.) inducţie ~ă = inducţie care se bazează pe un număr cât mai mare de cazuri. elem. amplificaţie. procedeu de reluare rapidă în cadrul transmisiilor directe a imaginilor de televiziune prin intermediul unei imprimări magnetice. înlănţuire de figuri de stil prin care se reiau elementele unei descrieri pentru a se reda gradat şi viu imaginea. (<amper + spiră) ámpex ampicilínă amplasá amplasamént s. tr. amplificare. în timp de o oră. tratare sumară. –oáre adj. tr. –ă amplificá adj.2. amplificativ.) mod de investigare clinică prin palparea volumului a două regiuni simetrice ale corpului. amplexation) (<fr. „care cuprinde. unitate de măsură a tensiunii magnetice. adj. n. f.2. s. amplexus) (<fr. 1. s. (mat. f. (despre plante) cu frunze amplexicaule. reprezentând sarcina transportată de un curent cu intensitatea de un amper. amplificator. f. a (se) dezvolta. a (se) mări. aparat. acţiunea de a amplifica. s. a (se) intensifica. (<amplifica) amplificatív. f. n. fr. (log. s. 1. (bot. ampicillin) (<amplasament) (<fr. amplificateur) amplificáţie s. lat. amplificare. adj. produsă de o spiră prin care trece un curent electric cu intensitatea de un amper. care amplifică. maşină electrică amplificatoare de curent continuu. I. o instalaţie. augmentativ. f. amplexicaule) (<fr. loc pe care se aşază o construcţie. instrument pentru măsurarea intensităţii curentului electric în amperi. amplidyne) (<fr. –ă amplificatór. într–un anumit loc. îmbrăţişează“. (bot. s. a intensifica. a mări (valori electrice. amplexio) (<fr. n. unitate de măsură a cantităţii de electricitate. amplexifolié) (<fr. (<fr. acustice.) care îmbrăţişează floarea. cf. îmbrăţişare. –ă amplexáre AMPLEXI– amplexicául.. optice). f. lat.II. dispozitiv electric care măreşte valorile caracteristice unui fenomen. lucrare genistică în care se instalează pentru tragere o piesă de artilerie. vb. tr. adj.. amplificatif) (<fr. n. –ă amplexiflór. amplification) .2.II. o instalaţie etc. –ă amplexiúne amplidínă amplifiánt. amplifiant) (<lat.ampermétru amper–óră s. amplectif) (după fr. vb. cuprindere. luând energie de la o sursă separată. f. refl. I. amplexiflore) (<fr. (<engl. amplexion. 1.) a forma o fracţie de aceeaşi valoare cu fracţia dată prin înmulţirea numărătorului şi a numitorului cu acelaşi număr. (<fr. (<fr. –ă amplexifoliát. adj. despre organe) care îmbrăţişează complet alte organe. egală cu tensiunea magnetică în lungul unei linii închise. (<fr. amplexi–. ampex) (<engl. s. cu flux magnetic transversal. (med. antibiotic cu spectru larg. ampère–heure) amper–spíră s. a aşeza o construcţie.

) distanţă care separă punctele extreme ale unul arc de curbă. o putere de protecţie. s.) a ciopârţi. refl. –ă amuzíe1 adj. amusie. influenţă. (despre stil) emfatic. valoare absolută. adj. amusement) (<fr. lat.II. s. s. o ~ a unui astru = arcul de orizont între punctul cardinal est şi vest şi punctul de pe orizont unde astrul răsare (apune). zelos. amploare. amplitude.2. (<fr. distractiv. vb. calitate de a fi amplu. cu amănunte multe. tr. distanţa dintre poziţiile externe ale unui corp care oscilează. ampullome) (<fr. întins. s. lat. • lungimea (<fr. amputatio) (<fr. 1. • (fig.3. fiolă. amputation. pierdere cu caracter patologic a capacităţii de a reproduce. (<fr. a (se) distra. ampolloso) (<it. bombastic. adj. un dig. intr. talisman. f. obiect mic căruia i se atribuie. emfază (în stil). amusant) (<fr. 1. o (pl. /s’/amuser) (<fr. I. (anat. f. lat. o ~ climatică = diferenţa dintre valorile maximă şi minimă înregistrate de un element meteorologic în evoluţiile sale periodice. maximă a elongaţiei unei mărimi care variază periodic. organ de mers la echinoderme. s. f. veziculă aeriană pe frunzele sau pe tulpina unor plante plutitoare.. studiul amprentelor digitale. fetiş. 1. tumoare dezvoltată la nivelul unei ampule (2). tub de sticlă închis la capete. larg. –ă ampolós. amabil. amplituner) amplitúner s. destindere. a imprima într–o masă plastică o parte a maxilarului în vederea confecţionării unei proteze dentare. amulette.) extremitate dilatată a unui canal.amplitúdine s. ampollosità) (după fr. lat. prevenitor. amputer. (fig. n. (fig. empreindre) ampréntă s. a (se) înveseli. 1.2. (<fr. lat.4. de o stare psihică etc. s. vindecare etc. de a recunoaşte o bucată muzicală. empressé) (<fr. lat. divertisment. amputare.2. lat. ample. a marca profund. a tăia. urmă lăsată de un obiect prin apăsare. amplitudo) pasului unui cal. empreintologie) (<fr. curtenitor. vast. de veziculă. s.3. vb. n. (mat. (<engl. în formă de ampulă. ascendent. dezvoltat. care amuză. (<fr. –oásă ampolozitáte amprentá s. n. adj. a (se) recrea. –ă ampulóm amputá amputáţie amulétă amuzá amuzamént amuzánt. amplus) (<it. (<lat. retorism. mulaj al maxilarului sau al unei părţi din acesta servind pentru lucrarea protezelor dentare. amputare) (<fr.) urmă lăsată de o idee. lăţime totală a fâşiei de teren pe care se construieşte un terasament. un baraj. a diminua. amuletum) (<fr. aparat radioreceptor care funcţionează simultan ca amplificator al semnalelor radiodifuzate sau provenite din citirea benzilor magnetice şi al semnelor lecturate de pe discuri. adj. amploáre ámplu. distracţie.. autoritate morală. f.2. 1.2. ampoule.2. amusia) . a tăia chirurgical un membru al corpului. f. emprise) ámpulă s.) ~e digitale = urmele lăsate de vârfurile degetelor pe ceva. vb. f. f. 1. –ă ampríză s. magic. empreinte) amprentologíe ampresát. tr.) întindere. f. f. ampleur) (<fr. ampulla) ampulifórm. ampulliformis) (<fr. atent. tr. f. a lua amprentele cuiva.3.

anachromatique) (<fr. anaconda) (<fr. lucru care nu corespunde spiritului unei epoci. s. anabaptisme) (<fr. anabolisant) (<fr. m. –ă anaciditáte anacláză anaclinál. anabaptiste) (<fr. anacónda anacreóntic.2. 1. cf. alcaloid toxic. adj. „în sus“. adj. –ă anabolísm anabolít anabolizánt.) care creşte. adj. fructul anacardierului. s. familie de arbori sau arbuşti lactescenţi ori răşinoşi tropicali. (<fr. greşeală de gramatică constând în întreruperea construcţiei sintactice. anacronize) . n. anacoluthe) elem. anacardiacées) (<fr.. m. se măreşte. tr. absenţa acidului clorhidric din sucul gastric. –ă anabátic. f. care conţine un anacronism. aclorhidrie. o falie) înclinat în sens contrar. s. anacréontique) anacreontísm anacromátic. (despre vânturi) care posedă o componentă ascendentă. • (s. n. „locuitor al. adj. şarpe uriaş.. criptobioză. –ain. f. lipsă de aciditate a sucului gastric. a–. (despre stil) lejer. neveninos. s. (medicament) care activează anabolismul. anabiose) (<fr. –amusie. s. (despre un sistem optic) care nu corectează aberaţiile cromatice. (med. „în afară“. imitaţie a poeziei anacreontice. s.. n. f. vb. (adept) al anabaptismului. revenire la viaţă a unor organisme după o întrerupere a funcţiilor vitale prin hibernare. –ă ANA– anabaptísm anabaptíst. –ă anacroníe anacronísm anacronizá s.. anacyclique) (<fr. o vers ~ = tip de vers (iambic. ana) (<fr. m. adj. Anabasin) (<fr. anachlorhydrie) (<fr. germ. n. „surditate“. s. f. –ă anaclític. anacidity) (<fr. graţios prin forme strălucite. extras dintr–o plantă sălbatică din Asia Centrală. ana–. discordanţă între timpul real al desfăşurării evenimentelor şi cronologia ideală a narării lor. anacarde) (<fr. a face. –ă anacronic. „disonanţă“. n. din America Centrală şi de Sud. eroare în fixarea datei unei întâmplări. anabolique) (<fr. anaclitic) (<fr. –éen.. s. adj. (despre o plantă de teren. f. produs din timpul anabolismului. n. –e. –ă s. anabolisme) (<fr. anaclase) (<engl. sp. anabatique) (<fr. anacard. a deveni anacronic. (<fr. –ă / –éan. anacréontisme) (<fr. s. adj. s. (despre versuri) cu sens citit de la început sau de la sfârşit. –anus) (<fr. „în sens contrar“. –ă anacárd anacardiacée anacardiér anacíclic. „origine“.) anacardier. anaclinal) (<engl.. s. gr. s. n. învechit. n. –ne. n.“. anacidité.2. arbust din America tropicală cu fruct combustibil. lat. cf. sectă religioasă care nu recunoaşte valoarea botezului. a unui eveniment etc. dimetru) caracteristic odelor atribuite lui Anacreon. amusia.–amuzíe2 AN1– –án2. adj. pref. s. adj. engl.. anabasine. adj. refl. amousia) (<fr. pl. s. f. 1. –ă anaclorhidríe anacolút elem. s. lat. referitor la anabolism. gr.. dar superficiale. v. în frază. anachronisme) (<engl.) în asociere cu. anacardier) (<fr. anabolite) (<fr. cauzată de neconcordanţa dintre planul logic şi cel gramatical al enunţului. (psihan. s. f. anachronique) (<an1– + acronie) (<fr. distribuire a unei silabe lungi la două picioare metrice. –ă anabazín anabióză anabólic. m. asimilaţie (2). cf. bazat pe. „din nou“.. (<fr.

epanaforă.. anagenèse) (<fr. 1. sculptură în (baso)relief. surditate totală. –ă anagnóst adj. s. s. n. anaerobiotic. s. a treia fază a mitozei. adj. procedeu stilistic constând în repetarea aceluiaşi cuvânt la începutul mai multor unităţi sintactice sau metrice. –ă anagenéză anaglífă s. f. s. f. anagnoste) . front atmosferic în care aerul cald are o mişcare ascendentă. inv. s. mod de viaţă al organismelor anaerobe. geminaţie. sistem ~ = sistem astral în afara galaxiei noastre. s. cu caracter de anafilaxie. în care cromatidele se îndreaptă. (bot. adj.) evoluţie progresivă a unei specii2. silabă neaccentuată care precedă primul picior complet al unui vers. adj. anaglyphe) s. regenerare a ţesuturilor vii. f. dă imaginea unui corp în relief. lipsa funcţiei glandelor suprarenale. I. n. anoxibiotic. zeiţa dragostei. anafront) (<ana– + galactic) (<fr. 1. anoxibioză. anaglyptique) (<fr.. anaérobitique) (<fr. s. adj. anaphorèse) (<fr. anaphylactique) (<fr. –ă anaerobióză anaerofít. imprimat în relief (pentru nevăzători). m. reluare a unui cuvânt de la sfârşitul unei unităţi sintactice sau metrice la începutul unităţii următoare. anadipsie) (<an1– + adrenalină + –ism) (<fr. spre vârf. s. s. cofoză. anaphorique) (<fr. (despre peşti) care trăieşte în mare. n. anadrome) (<fr. –ă anafrodiziác. s. s.2. f. 1.. (muz. f. anaphylaxie) (<fr. adj. anaphora) (<fr. f. anaphrodisiaque) (<fr. adj. adj. f. creştere a sensibilităţii organismului faţă de anumite substanţe prin asimilarea unor doze foarte mici. –ă anafáză anafiláctic. f. reduplicaţie. anagliptic.II. f. anaérobiose) (<fr. Anadyomène) (<fr. s. anacrouse) (<fr.anacrúză anacuzíe Anadioméne anadiplóză anadipsíe anadrenalísm anadróm.3.) orientat în sus. f. 1. sete exagerată. diminuare a apetitului sexual. desen al unui corp geometric în două culori (roşu şi albastru) care. (<fr. (om) lipsit de apetit sexual. (<germ.2. f. (substanţă) cu efect contrar afrodiziacelor. anaphrodisie) (<fr. anaphase) (<fr. s. absenţă. s. anaérobionte) (<fr. (despre organisme) capabil să trăiască în absenţa oxigenului. (la romani) sclav însărcinat să facă lectură în timpul mesei sau al băii. lat. procedeu stereoscopic prin care se obţin imagini în relief. adj. adj. s. anaérophyte) (<fr. s. anaglyphisch) (<fr. f. (plantă) anaerobă. f. o idee deja exprimată. f. adj. fiecare din polii celulei. dar pentru reproducere urcă în apele dulci. s. –ă anafrodizíe anafrónt anagaláctic. nume dat lui Venus. –ă anaerób. să copieze manuscrise etc. anacousie) (<fr. migraţie a soluţiilor coloidale spre anod sub acţiunea curentului electric. cu ochelari speciali.2. (despre cuvinte) care reia o noţiune. m. –ă anaerobiónt anaerobiótic. –ă anafilaxíe anafóră anaforéză anafóric. anaglífic. organism anaerob. f. anaglific. (biol. anaerob.) sunet precedând primul timp tare al unei măsuri. m. –ă anaglíptic. s. anaphore. anaérobie) (<fr. f. anadiplose) (<fr.

m.. analemme) (<fr. s. anal) (<fr. adj. indiferenţă afectivă la o durere perfect percepută..2. s. s. –ă analfabetísm analgézic. s. tonic. s. analgésier) (<fr. n. anagrammatiste) (<fr. vb. s. analepsie) (<fr. s. (medicament) care calmează temporar durerea.anagogíe anagón anagramá anagramátic. a unei epoci. a atenua durerea printr–un analgezic. (fig. pustnic. culegere de texte alese din opera unui autor sau din literatura unui popor.2. m. anacho-rétique) (<fr. autor de anale. f. 1. antipirină. s. anagrammatique) (<fr. f. n. adj. ascetism (1). propoziţii. a suprima. analgésine) (<fr. f. pl. com. n. hexaclorciclohexan. de anagramă. eremit. sihastru. insecticid puternic. s. pierdere totală a sensibilităţii la durere. s. analeptique. anagon) (<fr. a ploşniţelor. f. refacere a forţelor după o boală. –ă analgezíe analgezínă analgíe analgizá analgognozíe analgotimíe analíst1 analíst2. s. s. anallatism) (n.) ignorant. s. referitor la anus. f. s. s. schimbare a ordinii literelor unui cuvânt sau unei fraze pentru a se obţine un alt cuvânt sau o altă frază. annaliste) (<fr.) mod de viaţă al anahoreţilor. f.2. neştiinţă de carte. psihanalist. adj. –ă anahorétic.. incompetent. pentru distrugerea păduchilor. lat. f. (substanţă) care nu provoacă alergie. publicaţie ştiinţifică periodică. s. 1. diagramă care dă declinaţia Soarelui şi ecuaţia timpului pentru orice zi a anului. analgognosie) (<fr. analgésie) (<fr. f. analgothymie) (<fr. analgésique) (<fr. lat.) (<fr. f. interpretare a Scripturii. analeptikos) (<fr. anagramme) anahorét. s. m. autor de anagrame. evocare ulterioară a unui eveniment istoric. specialist în analiza informatică sau psihologică. adj. a ţânţarilor etc. gr... incult. n. însoţită de absenţa reacţiei de apărare. problemă enigmistică în care prin schimbarea ordinii se obţin cuvinte. f. care se ridică de la sensul literar al textului la cel alegoric şi spiritual. f. n. (<fr. s. tr. pl. 1.2. analyste) .. anachorète. 1. –ă analátic. adj. s. fraze cu alt înţeles. m. (medicament) întăritor. f. vb. lat. a (tran)scrie sub formă de anagramă. anagogie) (<fr. • cuvântul obţinut. analphabète) (<fr. anallergique) (<fr. f. (fig. scriere istorică în care evenimentele sunt consemnate an de an. analectes. f. m. n. fortificant. neştiutor de carte. –ă analatísm analcíd anále analécte analémă analépsă analepsíe analéptic. s. adj. annales) (<fr. analgie) (după fr. tr. –ă s. de anahoret. s. f. analecta) (<fr. –ă anagrámă s. n. proprietate optică a stadimetrului şi a taheometrelor de a da direct prin citire distanţa de la centrul aparatului foto la mira vizată. anachorétisme) (<fr. –ă anagramatíst. analgie. –ă analérgic. s. care prezintă analatism. –ă analfabét. incapacitate de înţelegere de către bolnav a unei dureri. (<fr. anachoreta) (<fr. n. analgezie. exploziv minier pe bază de azotat de amoniu. f. adj. s. adj. anallatique) (<fr. analphabétisme) (<fr. anagrammer) (<fr. –ă anahoretísm anál.

a obiectelor studiate în părţile lor constitutive. analytique.4. orice aparat cu un sistem de recepţionare şi de analiză a unor informaţii. limbă ~ă = limbă flexionară în care raporturile gramaticale se exprimă prin cuvinte izolate.2. bazat pe analiză. a unui text.2. referitor la analistică. f. analogos) (<fr. –ă adj. analogicus) analógic. –ă analizatór analíză adj. 1.). 1. curbă care uneşte pe o hartă punctele cu aceeaşi variaţie pozitivă a presiunii atmosferice. vb. 1.II. dispozitive. similar. (<fr. bazat pe analogie. n. analogique. care poate fi analizat. compus dintr–un organ de simţ. analizábil.3. tr. ~ matematică = ramură a matematicii care studiază funcţiile. gr. analyse. (despre organe animale) cu funcţii identice. s. –oágă s. o chimie ~ă = ramură a chimiei care studiază elementele (<fr. bazată pe descompunerea proceselor.2.2. s. analyseur) (<fr. (II) germ. dar care se deosebesc ca structură şi origine. analogus. limitele. analitísm analizá s. • examinare amănunţită a unei probleme. 1. o în ultimă ~ = în concluzie. f. f. • a identifica compoziţia unei substanţe.3. însuşirea de a fi analitic. analythicus) componente ale substanţelor. s. literar. care prezintă analogie. –ă adj. (<fr. m. prin analogie. (<fr. gr. instrumente. –ă analític. analogue. asemănător. adj. n.analístic. stilistic etc.2. a cerceta un lucru. sisteme) care măsoară.3. Annalistik) 1. analyser) I. lat. lat. • a examina un text (gramatical. (despre aparate. opere literare.2. analyseur) analobáră analóg. prelucrează şi stochează semnale analogice (2). filozofie ~ă = orientare care reduce filozofia la analiza mijloacelor lingvistice şi conceptuale ale cunoaşterii. studiul analelor. adj. un fenomen etc. descompunându–l în elementele lui componente. aparat al sistemului nervos. analysis) analizór s. a examina cu atenţie în vederea unor concluzii documentate. lat. analysable) (după fr. pentru a–i stabili compoziţia chimică. analytisme) (<fr. din nervi şi centrii corespunzători din scoarţa cerebrală. (despre semnale electronice) a cărui valoare poate fi reprezentată printr–o funcţie continuă de timp. instrument pentru determinări analitice. care utilizează calculul algebric şi infinitezimal. (<fr. o geometrie ~ă = ramură a geometriei care studiază proprietăţile figurilor geometrice cu ajutorul calculului algebric. metodă ştiinţifică de cercetare a realităţii. dispozitiv optic cu care se studiază polarizarea luminii. . faptul. ~ corticală = funcţie a cortexului prin care se desprind însuşirile generale şi cele specifice ale obiectelor şi fenomenelor. descompunere a unei substanţe. annalistique. 1. derivatele şi aplicaţiile lor. anallobar) (<fr. ca încheiere. (<engl.

evoluţie morfologică progresivă la grupele de plante din timpurile geologice. vb. sau de conţinut a două elemente de limbă. sp. care determină modificarea unuia dintre ele sub influenţa celuilalt. (<anamneză + –ic) (<fr. s. deformare a imaginii unui obiect într–o oglindă curbă sau într–un sistem optic nesferic. (fil.3. obiectiv folosit pentru anamorfozare. n. referitor la anamneză (3). .2. vertebrate cu embrionul lipsit de amnios şi alantoidă. f. obţinute de medic prin interogarea bolnavului. o psihopatie ~ă = psihopatie caracterizată prin slăbirea simţului (<fr. analogize) (<gr. asemănare parţială de formă. analogie. f.. anancastique) realului. procedeu de filmare în cinemascop prin comprimarea imaginii astfel încât să se poată înregistra pe pelicula obţinută imagini corespunzătoare ecranului lat. ananas) obsesional. 1. (<fr. anamorphoser) (<anamorfoza) anamorfozátor anamorfóză s. anamorphosateur) (<fr.2. n.2. lat. (<fr. anamnezic.3. anamniotes) (<fr. vb. cărnoase. f. plantă erbacee originară din America tropicală. (la Platon) explicare a cunoaşterii prin reamintirea ideilor pe care sufletul (<fr. anacolut în care din două elemente corelative ale unei expresii alternative lipseşte unul sau este înlocuit. anamorphisme) anamnézic. corespondenţă. 1. efect optic. intr. n. s. –ă s. n.2. gr. anamnestic. anamorfótic.2. s. 1. anantapodotone) anantapodotón s. noţiuni etc. a efectua o anamorfozare. a explica prin analogii. caracterizat prin a deforma ceea ce. –ă anamnéză s. rugăciune care se face în timpul unei mise la catolici.5. s. analogon) (<ana/gramă/ + lo/go/grif) analogísm analogizá analogón analogríf anamnéstic. îmbinare între anagramă şi logogrif.) asemănare relativă a două organe (de animale) analoage. dar asemănător. văzut dintr–un anumit unghi. analogisme) (<engl. (<fr. echivalenţă. f. (biol. s. n. anamorphotique) (<fr. nehotărâre şi impresionabilitate. formare de minerale cu o compoziţie mai complicată şi cu densitate moleculară mai mare. tr. s. cu fructe mari. (<fr.4. referitor la anamorfoză. f. obiecte. (<fr. analogia) fenomene. anamorphose) ananás anancástic. • (despre un dispozitiv optic) care permite modificarea distanţei focale a unui obiectiv. –ă anamorfozá anamorfozáre adj.) metodă de soluţionare a unui caz neprevăzut de lege. m. (jur. n. anamnèse. metodă de studiu al unui sistem bazată pe analogia (1) dintre acesta şi un alt sistem cunoscut.) caz asemănător pentru toate lucrurile şi fenomenele de acelaşi fel. (<fr. analogie. adj. pl. asemănare între două sau mai multe situaţii. s.analogíe s. raţionament prin analogie. ipohondrie. problemă enigmistică. anamnestique) 1. anamnesis) le–ar fi contemplat într–o existenţă anterioară. totalitatea antecedentelor unei boli. –ă anamnióte anamorfísm adj. adj. pare normal. (<fr. în pictură. tendinţa spre anxietate. 1.

anarho–sindikalizm) muncitoare. n. s. (<fr. n. f. s. –ă anaplasmóză anaplastíe anaplazíe anaptíxă anárhic. anarho–individualizm) (<rus. s. anastigmate) (<fr. stare de anarhie. a se îmbina prin anastomoză. vb. anarhizm. rus. undă seismică a cărei primă deplasare se produce dinspre epicentru spre exteriorul regiunii respective. anastigmatisme) (<fr. anaptyxe) într–un cuvânt. a ordinii şi disciplinei sociale în germ. trăgând textul la piatră sau la zinc. s. f. mişcare social–politică extremistă care neagă necesitatea (<fr. Anarchismus) general.II. s. anastasis) (<fr.2. germ. (adept) al anarhoindividualismului. (<fr.. 1. a practica o anastomoză. (<fr. (<fr. f. –ă anastátic. adj. anarhist.. (livr. (<fr. s. s. adj. anarthrie) (<fr. anaplastie) dezvoltare incompletă sau anormală a unei celule. calitate a unui sistem anastigmatic. lat. anarhosindicalísm anarhosindicalíst. a unui ţesut. f. (<rus. (<fr. anastigmatique) (<fr. f. Anastasis. –ă anarhoindividualísm adj. adj. s. edem generalizat în tot corpul. f. adj. a unui relict. s. de haos într–o ţară. gr. –ă anastigmatísm anastilóză anastomozá s. referitor la anarhie. anarchisme. anarhoindividualíst. s. n. atribuind sindicatelor rolul principal în lupta clasei (<rus.. (adept) al anarhosindicalismului. curent mic–burghez care. anarchiste. boală a plantelor datorată excesului de apă din ţesuturi. I. anaplasmose) operaţie chirurgicală cu scopul de a reda forma normală a unui organ mutilat. f. (sistem) anastigmatic. m. anapeste. –ă adj. picior de vers din două silabe scurte (neaccentuate) şi una lungă (accentuată). f. anapestique) boală parazitară la rumegătoare. s. m. anarchisant) (<rus. anastatique) (<germ. reconstituire a unui obiect distrus parţial. anastaltique) (<fr. nega necesitatea partidului şi a statului. adj. s. anasarque) (<ana– + seism) (<fr. care corectează toate aberaţiile şi dă o imagine clară: anastigmat. • indisciplină. rus. (<fr. m.) înviere. s. s. propriu anarhiei. f. s. anarhizánt. refl. f. adj. n. (<fr. m. anarchie. instituţie etc. anastomoser) . curent mic–burghez care caută să abată clasa muncitoare de la disciplina proletară. anarchique) stare de dezvoltare. –ă adj. anarho–sindikalist) imposibilitate de a articula cuvintele. f. (medicament) cu acţiune astringentă. statului şi formele lui de organizare. concepţie. 1. anarho–individualist) anarhíst.anapést anapéstic. s. –ă anarhíe anarhísm s. n. anastylose) (<fr. f. –ă anartríe anasárcă anaseísm anastáltic. anapaestus) (despre versuri) format din anapeşti. s. (<fr. (adept) al anarhismului. tr.2. gr. (despre sisteme optice) construit din sticle speciale. Anarchist) care manifestă simpatie pentru anarhism.. (<fr. adj. n. anaplasie) modificare fonetică constând în introducerea unei vocale între două consoane (<fr. n. care reproduce o tipăritură. anarkhia) nesupunere a individului faţă de o colectivitate organizată. –ă anastáză anastigmát anastigmátic. s..

(bot. fibre nervoase sau musculare etc. lat.) studiu. adj.anastomóză s. n. anatocisme. anatidés) (<fr. adj. s. gr. s. anatoxithérapie) (<fr. toxină care. –ă anauxít anavaccín s. lat. elem. anatomie. excludere a cuiva din sânul bisericii. anathématiser. (fig. (despre ţânţari) care nu poate depune ouăle decât după un prânz sangvin. anathema) (după fr. anautogène) (<fr. (<fr. f. referitor la anatomopatologie. capitalizare a dobânzii unei sume împrumutate. referitor la anatomia şi la fiziologia corpului. adj. s. f. 1. anatome.2. anatomophysiologique) (după fr. lat. analiză minuţioasă. 1. • structura internă a unui organism sau organ. adj.2. de culoare albă.3. ştiinţă care se ocupă cu studiul structurii organismului uman. anathème. mineral cristalizat. adj. gr. vaccin cu anatoxină. –ă anatomopatológic. referitor la anatomie. a pronunţa anatema. s.2. formă exterioară a unui corp. anastrophe) anatémă anatemizá anatexíe anatíde anatocísm anatómic. ansamblu de tulburări care apar la unii emigranţi ca urmare a neadaptării la noua societate. disecţie. cu luciu sidefiu. anatom/o/– cf. n. folosirea în scop terapeutic a anatoxinelor. „anatomie“. anatrope) (<fr. anatomopathologiste) (<fr. iar filamentul la polul opus. lat. n. –ă s. s. m. specialist în anatomopatologie. (med. dobândă la dobândă. m. f. anatropisme) (<fr. despre ovule) care are micropilul vecin cu placenta. comunicaţie naturală sau chirurgicală între două sau mai multe vase sangvine. 1. specialist în anatomie. pl. gr. f. f. s. –ă ANATOMO– anatomoclínic. anatomopathologique) (<fr. şi–a pierdut toxicitatea. anatexie) (<fr. f. anseride. –ă anatropísm anautogén.) metodă ~ă = metodă de observaţie constând în a recunoaşte pe viu modificările patologice ale organelor profunde. n. anavaccin) anatomo–fiziológic. f. n. anathemisare) (<fr. animal sau vegetal. atenuată prin căldură şi formol. s. –ă adj. –ă anatomopatologíe anatopísm anatoxínă anatoxiterapíe anatróp. anatomopathologie) (<fr. s. reunire a diferitelor organe vegetale. familie de păsări palmipede: raţa. s. anatomiste) (<fr. anatomique) (<fr. anatoxine) (<fr. anatopisme) (<fr. anatomopatológ. s. anastomosis) (<fr. vb. f. ramură a medicinei care studiază leziunile anatomice.. anastomose.. (<fr. anatocismus) (<fr. transformare a rocilor din zonele adânci ale scoarţei Pământului în mase compacte de gresie şi granit. s. perioadă cu modificări rapide în forma organismelor. f. anauxite) (<fr. anastrófă s.4. f. procedeu stilistic constând în inversarea topicii normale a cuvintelor într–o propoziţie. tr. (<fr. f. anatomo–clinique) (<fr. anatomia) anatomíst. gr. disecţie) (<fr. curbare a plantelor în direcţia factorului de excitaţie. –ă anatomíe s. ..

2. care anchilozează. encastrement) (<lat. (<fr. metodă de investigaţie ştiinţifică. f. –ă anavírus anazoturíe ancablúră ancadramént s. f. n. cf. s. n. s. ankyloglossie) (<fr. s. de slugă. secţionare chirurgicală a unei anchiloze. s. s. de la strămoşi. carbonat natural de calciu. sau la peretele bucal. boală parazitară provocată de anchilostom. adj. bordură îngustă de cărămidă. refl. (<fr. s. ankylodactylia) (<fr. gr. „curbare“. magneziu şi fier. f. imobilizare a unei articulaţii. s. –ă elem. f. enquêter) (după fr. f.) a deveni greoi. s. –ă anchilóză anchiluríe áncie ancilár. anavenin) (<fr. tr. n. (fig. ankerite) (<fr. enquêteur) (<fr. diminuare sau suprimare a azotului în urină. anavirus) (<fr. ankylostomiase) (<engl. f. a zecea parte dintr–o milă marină. gr. care mărginesc o piaţă. s. s. s. o fereastră. ext. (<fr. anavirulent) (<fr. ankylose. a face o anchetă. (p.3. n. obliterare congenitală sau dobândită a pupilei. n. diformitate prin sudura patologică a degetelor. ancilaire) . 1. aderenţă a limbii la gingii. s. antigen inofensiv prin detoxificarea cu formol a veninurilor. f. o schelă. f. cercetare făcută de o autoritate publică în scopul stabilirii împrejurărilor în care s–a produs un fapt şi a răspunderilor. m. adj.) gen publicistic în care se prezintă rezultatele unor asemenea cercetări. n. ankyl/o/–. f. a (se) înţepeni. împrejmuire de vegetaţie care mărgineşte un spaţiu plantat. encablure) (<fr. s. unitate de lungime. vierme nematod parazit al intestinului uman. ankyloser) (<anchiloza + –ant) (<fr. adj. tr. prin cercetarea pe teren. m. f. inframicorp devenit inactiv patologic sub acţiunea căldurii sau formolului.. s. ancia) produce sunete. ancêtre) (<engl. ereditar. (<it. aşezată la gura unor instrumente de suflat din lemn. s.anavenín anavirulént.2. a căpăta o anchiloză. ankylosis) strâmtare patologică a uretrei. encadrement) ancastramént ánceps ancestrál. ankylostome) (<fr. (despre vaccinuri) format dintr–un anavirus. semn grafic care marchează cantitatea unei silabe. anazoturie) (<fr. 1. –ă ancéstru ancherít anchetá anchetatór. 1. ansamblu de construcţii. –oáre anchétă s. f. ankylurie) mică lamă elastică care. referitor la servitori. cadru decorativ care înconjoară o uşă. n. sudare (congenitală) a buzelor. vb. anceps) (<fr. adj. s.2. ankylos) (<fr. instrument chirurgical în anchilotomie. vb. ankylocheilie) (<anchilo– + –corie2) (<engl. m. prin inflamarea mucoasei intestinului. străvechi. f. f. loc într–o zidărie în care se montează pasarela unui ponton. (<fr. „înţepenire“. s. (<fr. ankylotomy) (<fr. s. s. ancestral) (<fr. cel care face o anchetă. enquête) ANCHIL(O)– anchilocheilíe anchilocoríe anchilodactilíe anchiloglosíe anchilostóm anchilostomiáză anchilotóm anchilotomíe anchilozá anchilozánt. s. ankylotome) (<fr. strămoş. plantaţii etc.

. adj. refl. andalousite) (<it. anconé) (<it. roz sau brun. (parte dintr–o) sonată.. în formă de cârlige ascuţite. consolă care susţine cornişa. îmbulzeală. (tehn. albe. sistem de cabluri care fixează un stâlp. –ă ancónă anconéu ancorá vb. care împiedică trecerea. concert în acest tempo. metalică. encoller) (<fr. n. tr. ancona) (<fr. s. adv. encrasser) ancrasá vb. 1. de culoare închisă. ancolare. pisălog. vb. enclencher) (<fr. f. s. I. (fig. encombrement) (<fr.II. materiale sau obiecte. 1.) lent.) gladiator a cărui cască nu avea deschizături pentru ochi. andin) (<fr. (muz. ancorotto) 1. • piesă de oţel care întăreşte legătura dintre elementele unei construcţii.. f. (<fr.3. vb. referitor la munţii Anzi.2. ancoraggio) (<it. lat. adj. lat. incomodant.anclanşá ancolá ancoláj ancolúră ancombramént ancombránt. andabate. n. comestibile. (<fr. 1. crestătură. 1. n.2. andabát andaluzít andánte andantíno andezín andezít andín. din silicat de sodiu şi calciu. n. (muz. n. n. 1. m. f. f.2. tr. ancora) ancorót ancóşă s. ancoráj ancoratór áncoră s. m. f. de ulei ars. (<fr. (muşchi) extensor al antebraţului. s. pentru a fixa o navă. (tehn. îndoca. v. s. andésine) (<fr. gâtul calului. I. cablu care întăreşte anumiţi stâlpi. andabata) (<fr. loc unde se ancorează. s. care (<fr. folosită în construcţii şi pavaje. construcţii înalte etc. adj. I. silicat natural de aluminiu. despre piese) a se acoperi cu un strat de cărbune. adv. dispozitiv pentru manevrarea şi amorsarea ancorei (1). tr. o mină cu ajutorul ancorei (1). rocă efuzivă porfirică. cristalizat rombic. liniştit. –ă andívă andocá s. encollage) (<fr. ansamblu de piese pentru ancorare. fiind obligat să lupte orbeşte. simfonie. a imobiliza o navă.. s. refl. (despre obiecte) care încurcă trecerea printr–un spaţiu. plantă erbacee cultivată. (ant. o construcţie. din Anzi. ancoră mică. care împiedică funcţionarea normală. endive) s.3. canal într–o piesă metalică pentru a introduce conductorii electrici. tr.2. decupare pe marginea filmelor cinematografice.III.) puţin mai viu decât andante. a încleia.II. n. andésite) (<fr. encoche) acţionează dispozitivul de schimbare a iluminării în porţiunea maşinii de copiat. . cu frunze cărnoase. ancoratore) (<it. a angrena un mecanism în vederea declanşării. s. din familia compozeelor. s. (despre un tipar) a se îmbâcsi. encolure) (<fr. vb.) spaţiu ocupat de un obiect. piesă grea. înapoia cotului. s. 1. andantino) (<fr. intr.2. despre oameni) plictisitor.2. s. encombrant) (<it. arie în acest tempo. (rar) afluenţă de oameni. mineral din familia plagioclazilor. /–lü–/ s. n. masă aşezată în altar. s. n. (<it. a lega un sistem tehnic de un altul sau de pământ pentru mai multă stabilitate.2. s..) a (se) fixa pe o bază solidă.II. (fig. ancorare) (<it. andante) (<it. n.

însuşire a florilor hermafrodite cu stamine bine dezvoltate.3. bisexualitate. s. varietate de granat incolor sau brun. n. cf. verde. (despre plante) răspândit prin intermediul omului. androécie) (<fr. totalitatea staminelor unei flori. –oáre ANDR(O)–. al unei poliţe. I. androphilie) (<fr. m. andro–. a indica în scris pe dosul unui cec. andosant. s. andr(o)–. s. s. androdynamie) (după fr. m. androgamétange) (<fr. s.II.2. s. f. 1. androphore) (<fr. negru. v. androgamie) (<fr. f. androgeneză (1). 1. andradite) (<andr– + –agogie) (<engl. solidă. individ de sex masculin cu aparenţă feminină. androdioécie) (<fr. adj. s. –ă s. f. care produce numai descendenţi masculi. al unei poliţe etc. f. androcéphale) (<fr.II. peduncul din alungirea ultimului internod al pedunculului floral. cel care andosează. f. gir. m. androginoíd s.2. f. s. f. tumoare rară. s. m. s. n. prezenţa caracterelor sexuale secundare feminine la un individ de sex (<fr. dezvoltare a unui organism dintr–o celulă cu numai material genetic patern. pe care sunt prinse staminele. plantă care poartă organele de reproducere mascule. plantă masculă din generaţia sexuată. androgenie. androgamétophore) (<fr. proces de producere a hormonilor masculi. (<fr. m. tr. endossant) (<fr. ştiinţa şi practica educaţiei adulţilor. 1.2. „bărbat“. caracterul plantelor monoice care prezintă atât flori mascule cât şi femele distincte. cu aspecte testiculare. simpatie pentru bărbaţi.. m. (despre plante) cu flori mascule sau hermafrodite pe indivizi diferiţi. andosator. aversiune patologică faţă de bărbaţi. endossement) (<fr. (<fr. adj. androblastoma) (<fr. rezultat prin androgeneză. –ă androgenéză adj. adj. endossataire) (după fr. –ă androecíe androfilíe androfítă androfobíe androfór androgametánge androgametofór androgamíe androgén. androgénie) (<fr. adj. androgène) androgenétic. endosser) (<fr. f. –ă androdinamíe androdióic.) fiinţă fabuloasă jumătate bărbat şi jumătate femeie. f. s. adj. s. s. s. (despre plante) cu anteridii şi organe pe aceeaşi hifă. –ándru andradít andragogíe andríe androblastóm androcefál. androgénétique) (<fr. –ă vb. f. gametange cu celule sexuale mascule. n. f. s. elem. prezenţa numai de flori mascule pe aceeaşi plantă. androchore) (<fr. f. androgyne) androginíe s. numele împuternicitului care poate încasa contravaloarea. f. androgynie) masculin. s. adj. s. –ă andosatór. s. androgenèse) androgeníe androgín. m. n. hermafrodit. –dros) (<engl. (despre o femelă) care produce numai descendenţi masculi. a ovarului. gr. I. antrophobie) (<fr. (hormon) care stimulează dezvoltarea caracterelor sexuale masculine. cel care beneficiază prin andosare. endosseur) (<fr. s. (<fr. menţiune scrisă pe dosul unui cec. –ă andosatár.andosá andosamént andosánt. m. cu cromozomi numai de origine paternă. cu cap de om. n. s. proces de fecundare a gametului mascul cu cel femel. (mit. androphobie) (<fr. –ă androcéu androcór. dar cu stigmat redus. –andríe. aner. arenom. translucid. androgynoïde) . (<fr. androcée) (<fr.2. 1.

) a se spulbera. a dispărea. f. androstérile) (<fr. s. cu caracter de anecdotă. andropathie) (<fr. care se mişcă cu ajutorul unor perişori. m. medic specialist în andrologie. m. refl. n. –ă s.II. spaţii) lipsit de ecou. s.II. prezent în urină. modificare morfologică rezultând în urma excitaţiilor produse de tubul polinic în curs de dezvoltare. a distruge în întregime. pl. anecdotique) (<anecdotă + –ism) (<anecdotă + –ist) (<fr. lat. s. s. m. refl. andr(o)–. tr. a povesti anecdote. m. cu un sfârşit deosebit. s. adj. s.androgóniu androíd. protoplasmă activă a gametului mascul. tr. s.2. f. (fig. –ă andrológ. n. adj. androlatrie) (<fr. s. încrengătură de viermi cu corpul cilindric inelat. –ă andromorfóză andropatíe andropáuză androplásmă androspór androsporánge androsteríl androsterón androtíp androtropíe androzóm –ándru ándruc anduránţă aneantizá anecdótă anecdótic. cromozom prezent numai în gameţii masculi. s. (cel) care practică androlatria. a unui film etc. (fig. Andruck) (<fr. m. s. adj. andrologue) (<fr. 1. s. s.. f. vb. andromédides) (<fr. n. anekdota) (<fr. androplasme) (<fr. 1. stadiu iniţial în formarea celulelor spermatice. andropause) (<fr. –ă anelíde anemiá anémic. f. scurtă povestire hazlie. climacteriu la bărbaţi. adj. andromorphose) (<fr. s. vb. endurance) (după fr. (despre încăperi. autor. /s’/anémier) (<fr. s. a (–şi) pierde puterile din cauza anemiei.II. rezistenţă mecanică a (unui motor). sporage care conţine androspori. anémique) s. f. f. capacitatea de a rezista la eforturi fizice.. f. intr. robot. . androïde) (<fr.. (suferind) de anemie. s. cu înfăţişare de bărbat. anéantir) (<fr. gr. –ă andrologíe andromastíe andromedíde andromonóic. androgonium) (<fr. f.) fără vlagă. f. ramură a medicinei care studiază fiziologia şi patologia organelor sexuale masculine.2. pl.) mascul steril. m. adj. s. s. androspore) (<fr. exemplar tipic mascul al unei specii. predilecţie a unor afecţiuni pentru sexul masculin. care prezintă caractere masculine. anecdotiser) (<fr. din direcţia constelaţiei Andromeda. în noiembrie. spirituală. (biol. s. s. –ă anecdotizá anecoíd. schema desfăşurării epice a unei povestiri. f. androtype) (<andro– + –tropie2) (<fr.II. andromonoïque) (<fr. la criptogamele vasculare. s. s. divinizare a bărbatului. s. androlatre) (<fr. s. I. f. m. vb. m. s. annélides) (<fr. f. automat antropomorf. m. f. I. androstérone) (<fr. andromastie) (<fr. f. neaşteptat. (despre plante monoice) cu flori mascule şi hermafrodite pe acelaşi individ. răbdare.) tipar de probă 1. anéchoïde) (<fr. s. f. hormon sexual masculin. prezenţă la femei a unei mamele atrofiate. androsome) (<germ. –ă androlatríe androlátru. caracter anecdotic. fapt puţin cunoscut din viaţa particulară a unei personalităţi.2. androsporange) (<fr. n. adj. n. –ă anecdotísm anecdotíst. (<fr. I. adj. boală specifică bărbaţilor. la plante. andrologie) (<fr. I. a nimici. (poligr.. spor mascul. anecdote. f. v. m. ploaie periodică de meteoriţi. povestitor de anecdote.

anemofilie. f. anémographie) (<fr. anémogamie) (<fr. diminuare. monede etc. f. s. polenizare a plantelor anemofile. n. anémoscope) (<fr. s. plantă anemofilă. s. stalagmită etc. ANEMO– anemocór. s. s. diagramă înregistrată la anemograf. anémo–. n. aparat pentru difuzarea aerului cald în încăperi. anemophobia) (<fr. s.) fără nici un fel de inscripţie. s. n. adj. monstru lipsit de creier. monstruozitate caracterizată prin lipsa sau reducerea encefalului. s. s. n.. s. s. f. s. ansamblu de tehnici pentru măsurarea vitezei vântului. anemogamie. s. anemone) (<fr. f. anémomorphie) (<fr. instrument folosit în anemometrie. anémone. m. f. –ă anemográf anemografíe anemográmă anemohidrocór. anémochorie) (<fr. f. anémo–hydrochore) (<fr. cu frunze păroase şi cu flori mari. f. f. gr.. cf.. s. 1. anémozoochore) (<fr. (plantă) ale cărei seminţe sunt răspândite prin intermediul vântului. anémogène) (<fr. adj. răspândire a plantelor anemocore. disciplină care se ocupă cu descrierea vânturilor. s. f. f. anemos) (<fr. giruetă. lat. teamă patologică de vânt. n. gr. s. s. –ă anemogamíe anemogén. (<fr. fructe.anemíe s. anencéphalie) (<germ. f. f. formaţie (stalactită. anemogam. anepigrafic. a numărului eozinofilelor din sânge. –ă anemofilíe anemofítă anemofobíe anemogám. m.. adj.. 1. armoniu cu corzi. de diferite culori. a fluidelor gazoase în conducte etc. –ă anemocórd anemocoríe anemofíl. f. anémophilie) (<fr. o ~ pernicioasă = stare gravă de anemie în care măduva oaselor nu mai poate forma globule roşii. n. Aneosinophilie) (<an1– + epifiză) (<fr. de curenţi de aer. anémogramme) (<fr. s. anémophile) (<fr. care se evaporă datorită curenţilor de aer din galeriile subterane. anémolithe) anemometríe anemométru anemomorfíe anemónă anemoscóp anemospór anemostát anemotróp anemotropísm anemozoocór. s. anémocorde) (<fr. plantă erbacee otrăvitoare.2. –ă anencefál anencefalíe aneozinofilíe anepifizíe anepigráf. anemofil. anépigraphe) . dediţel. s. f. aeromotor. anémotropisme) (<fr. s. anémogame) (<fr. f. anémie) (<fr. s. anencéphale) (<fr. f. eolian. –ă anemolítă elem. (despre scrieri) fără titlu. n. f. (despre monumente.2. spori) răspândit prin intermediul vântului şi animalelor. adj. datorat acţiunii vânturilor. (bot. anémostat) (<fr. adj. anemometru înregistrator. apinealism.) spor împrăştiat prin vânt. adj.) deviată prin împingerea laterală a apei. anémotrope) (<fr. anémophyte) (<engl. s. stare de slăbiciune cauzată de scăderea numărului de globule roşii şi a hemoglobinei din sânge. ~–de–mare = actinie. conformaţie a plantelor de a se apăra împotriva acţiunii vântului. (plantă) a cărei polenizare se face prin intermediul vântului. anémospore) (<fr. s. anémométrie) (<fr. s. anémomètre) (<fr. aerotropism. f. (plantă) ale cărei seminţe sunt răspândite prin intermediul vântului şi al apei. (despre seminţe. –ă s. f. (<fr. s. anémochore) (<fr. adj. „vânt“. până la dispariţie. anémographe) (<fr.

–ă anetodermíe anetól aneuploíd. m. f. adj. pierdere a capacităţii de reacţie a organismului faţă de antigenii unei anumite boli. –ă anestezíe adj. s. anestezic. adj. anesthésique) (<fr. f. energie termică corespunzătoare unui sistem fizic în echilibru termodinamic cu mediul înconjurător. 1.2. f. s. n. care prezintă pete roşii–violacee. suprimare temporară a sensibilităţii corpului cu ajutorul unor agenţi fizici sau chimici. aneusporie) (med. lipsă a sensibilităţii în unele boli nervoase. anaisthesia) anestezimétru anesteziologíe anesteziologíst anestezíst. f. aneuploïde. –ă anestézic. (<germ. s.) dilatare patologică a pereţilor unei artere. f. aneuploïdie) nucleul celulelor somatice. anepigraf. anéroïde) (<an1– + eros + –ie) (<an1– + erotism) (<germ. anepigraphisch) (<fr. care prezintă aneuploidie. aneurose) formare a sporilor în cursul meiozei neregulate. s. anesteziant. f. aneurysmotomy) . aparat pentru măsurarea cantităţii de anestezic inhalat. engl. f. f. n. 1. aneurinothérapie) aneurie. ondulată. s. a instinctului sexual. s. f. adj. n. s. f. f. anesteziologist. f. aneurysmoplasty) refacere a unei artere anevrismale. aneurine) folosirea terapeutică a aneurinei. cu leziuni mici. n. s. vb. anesthésiologie) (<fr. anesthésier) (<fr. deschidere a unei artere anevrismale. anesthésiologiste) (<fr. –ă anesteziá anesteziánt. adj. s. a provoca o anestezie. în interiorul căreia se află aer sub presiune. anévrisme) care se aseamănă cu un anevrism. s. tr. care nu produce energie. s. aneurie) vitamina B1. –ă aneuploidíe aneuríe aneurínă aneurinoterapíe aneuróză aneusporíe anevrísm anevrismátic.2. (<fr. s. n. (<fr. care nu are caracter estetic. s. aparat cu care se apreciază gradul de insensibilitate într–o regiune a corpului. anesthésiste) (<fr. anerotism. anévrismatique) operaţie chirurgicală a unui anevrism. adj.2. anétodermie) (<fr. anethol) (<fr. slăbire a funcţiilor nervoase. anerosie. aneuroză. s. anergisant) (<fr. anévrismorraphie) (<engl. component principal al uleiului eteric din frunzele de piper şi din rădăcinile unor plante. s. atrofie musculoasă idiopatică a pielii. anesthésiant) (<fr. combatere directă a unui argument. (<fr. anerythropoïèse) (<fr. anherèse) (<fr. anästhetisch) (<fr. s. tiamină. medic specialist în anestezii. m. disciplină medicală care se ocupă cu anestezia. s. f. (<fr. s. n. (barometru) cu o capsulă de tablă subţire. s. (<fr. f.. –ă anevrismoplastíe anevrismorafíe anevrismotomíe s. (<fr. s. (substanţă) care produce anestezie. anergizánt. f.. aneuploid) poliploidie constând în adăugirea sau scăderea numărului de cromozomi din (<fr. anesthésie.. neputinţă a măduvei oaselor de a produce eritrocite. –ă aneritropoiéză aneroíd anerosíe anerotísm anestétic. s. (<fr. s. n. f.anepigráfic. anergie) (<fr. f. heteroploidie. gr. lipsa erosului. 1. s. (<fr. –ă aneréză anergíe adj. (<engl. anesthésimètre) (<fr. s. adj. anestezist. (<fr.

anfractueux) (<fr.2.2. –oare angaríe angeítă ANGEL(O)– s. a unui teritoriu străin. a se obliga la ceva. s. –ă adj. refl.. promisiune solemnă. s. • a pune pucul sau mingea în joc (la hochei. a contracta un angajament. a adăuga. annexer) un teritoriu străin. anflamá anfractuós. a unei nave). formaţie. m. –oásă angajá vb. (<fr. încorporare de către un stat. angelos) . (<fr. a (se) încadra într–un loc de muncă. f. a se pasiona. angajare a cuiva într–un loc de muncă. annexion. la baschet). (adept) al anexionismului. 1. o (mil. vascularită. angarie) (<fr. a atrage după sine o obligaţie. (<fr. cel care angajează. f. a se înflăcăra. prin mijloace violente (<fr.2. f. s. s. m.3. inflamaţie a ovarelor şi a trompelor uterine. a alătura. punere a pucului sau a mingii în joc. (<angaja + tor) (<fr. (despre literatură) care serveşte conştient o cauză. s. ispititor. m. adj. I. dispunere pe aceeaşi dreaptă a unor elemente arhitectonice de acelaşi fel.) ţesut. refl. social. • a antrena într–o acţiune. material documentar alăturat unui text. adaos. lat. s.2). obligaţie luată de cineva din proprie iniţiativă. engager) angajamént s. • (despre avioane) a intra (fără voia pilotului) într–o poziţie nedorită. 1.2. annexite) (<fr.. politică de anexiune. I. îmbietor. –ă anexítă anexíune anfiládă s. 1. lat. tr. (despre oameni) încadrat într–un curent politic.2. s. adânc şi cu neregularităţi. a apuca un anumit drum. • obligaţie asumată în scris de o întreprindere faţă de bancă. f. n.) tragere de ~ = tragere în ţinte înşirate perpendicular sau oblic faţă de frontul de tragere. annexionnisme) (<fr. care angajează (II. inflamaţie a vaselor sangvine. annexus) 1.anéx. f. tr. tr. (<fr. atrăgător. engagé) angajatór. elem.III.II. enfilade) anexionísm anexioníst. annexionnisme) (<fr. angéite) (<fr. engagement) angajánt. prin mijloace violente. f. engageant) (după fr. (arhit. (cel) care lucrează într–un anumit loc de muncă. „înger“. adj. plătind despăgubiri. enflammer) (<fr. cf. alăturat unui lucru (principal). annexe) (anat. 1. refl. vb. alăturat. n. organ legat structural de alte organe în cadrul unei funcţii comune. f. annexe. a–şi lua un angajament.II. unit de un lucru principal sau de care depinde. lat. –ă anexá anéxă adj. într–o discuţie. f. • a închiria ceva. vb.2. (<fr. • a începe o manevră (de depăşire a unui autovehicul.3. angél/o/–. ooforosalpingită. (<fr. angelus. despre o coloană) zidită cel puţin cu jumătate din diametrul ei în zidul (stâlpul) cu care face corp comun. f. • (despre o ancoră) a se prinde de un obiect pe fundul apei. –ă angaját. a alipi. a încorpora unui stat. annexio) (<fr. ceea ce este legat. gr. rechiziţionare de către un stat beligerant a unor bunuri mobile străine. o răspundere. s.. adj. 1. • (militar) care serveşte pe baza unui angajament voluntar.

erezie care constă în adorarea îngerilor. f. s. f. anguillidés) (<fr. lat. –ă angiocheratóm s. angelicus) (<fr. (ca) de înger. n. s. s. (<fr. care se spune în amintirea aşa–zisei încarnări a lui Cristos. s. angialgie) (<fr. f. angelus) (<germ. . f. fíe angiocardítă angiocárp. mâncare cu carne (de pui sau de miel) şi cu sos alb de lămâie. angélolâtrie) (<fr. (<fr. elem. gr. lat. după injectarea unei substanţe radioopace. Eingemachte) (<fr. anghină. s. angineux) (<fr. f. n. adj. durere la nivelul unui vas sangvin sau limfatic. aparat folosit în angiocardiografie. lat. anguilla) (<fr. n. f. f.) serafic. asemănător cu un înger. angiectopie) (<fr. angiocardiopatíe angiocardiopneumogra s. angelità) (<angel– + –oid) (<fr. –ă angelologíe ángelus ángemaht anghílă anghilíde anghínă/angínă adj. amgélique) (<fr. „vas anatomic“ (sangvin. angiocardiographie) (<fr. cu corpul în formă de şarpe. cardiopatie arterială. rugăciune catolică. • deplasare accidentală a unui asemenea vas. s. familie de peşti teleosteeni: anghila. s. n. s. f. –oásă ANGI(O) – angialgíe angiectazíe angiectomíe angiectopíe angínă angioblást angioblastóm angiocardiográf angiocardiografíe angiocardiográmă adj. angiokératome) s. angioblastome) (<fr. –ă angelolatríe angelolátru. dilatare a unui vas sangvin sau limfatic.2. anguille. 1. s. angélisme) (<it. adj. cf. radiografie a cavităţii inimii şi a vaselor mari ale toracelui. angeion) (<fr. Angelus. m. lat. f. angiocardite) (<fr. s. f. frumuseţe. „receptacul“. angiocardiopneumographie) (<fr. dilataţie vasculară însoţită de cheratoză. celulă primitivă mezenchimală din care se formează vasele şi celulele sangvine ale embrionului. angélique. cu tulpina ramificată şi groasă la bază. ţipar. angiectasie) (<fr. tumoare musculară malignă. n. –ă angelícă angelísm angelitáte angeloíd. f. angiocardiographe) (<fr. angine. angiocardiopathie) (<fr. s. angi/o/–. inflamaţie a mucoasei din fundul gâtului sau a faringelui. f. s. excizie a unui fragment dintr–un vas sangvin sau limfatic. s. adj. f. s. s. s.angélic. f. f. angina) anghinós. s. f. însoţită de greutatea de a înghiţi. s. angiocardiogramme) (<fr. clişeu obţinut prin angiocardiografie. s. s. s. angélolâtre) (<fr. metodă de examinare radiologică a inimii şi vaselor mari cu o substanţă de contrast. pur. începând cu acest cuvânt. parte a dogmaticii care tratează despre îngeri. s. angiocarpe) (<fr. f. puritate angelică. pl. n. angor. nobil. angiectomie) (<fr. inflamaţie a inimii şi a vaselor sangvine. ~ pectorală = afecţiune caracterizată prin accese de sufocare şi dureri în regiunea inimii. „canal“. plantă erbacee aromatică din familia umbeliferelor. angélologie) (<germ. peşte teleosteean migrator. n. puritate. limfatic). (cel) care practică angelolatria. graţie. angioblaste) (<fr. cu fructe acoperite.. referitor la anghină. f. • (fig. situare a unui vas sangvin sau limfatic în altă parte decât zona normală. îngeresc. v.

f. s. angiolipome) (<fr. radiografie a vaselor creierului cu o substanţă opacă la razele X. radiografie a căilor biliare cu ajutorul unei substanţe de contrast. s. f. inflamaţie a colecistului şi a căilor biliare. f. engl. n. s. (<fr. venos sau capilar. angiocholécystographie) angiocolítă angiodisplazíe angioencefalografíe s. s. studiu. s. n. f. f. angiocholite) (<fr. f. s. formarea şi dezvoltarea vaselor de sânge. f.angiocheratóză angiocolecistítă angiocolecistografíe s. înregistrare radiografică prin angiografie. 1. angiokératose) (<fr. angionévrectomie) (<fr. angiopathie) (<engl. f. n. (<fr. angio–pancréatite) (<fr. s. f. denumire generică a bolilor vaselor sangvine. adj. angioneurotique) (<fr. Angiogramm) (<fr. (<fr. tumoare malignă a vaselor sangvine. (<fr. f. n. s. anomalie în dezvoltarea unui vas sangvin sau limfatic. angiographie) (<germ. radiografie vasculară cu substanţă radioopacă. f. s. inflamaţie ascendentă a căilor pancreatice. angiomégalie. angiomalacie) afecţiune (congenitală) prin formarea unui mare număr de angioame. dilatare a vaselor sangvine. (<fr. angiogénie) (<fr. n. angiofluoroscopie) (<fr. s. (<fr. s. pe piele (<fr. angiodysplasie. angiologie) tuberculoză cutanată atipică. s. formaţiune tumorală în care ţesutul intravascular este de tip glial. prin proliferarea celulelor endoteliului. colangită. f. angiocholécystite) (<fr. s. angiohémophilie) (<fr. s. angioplasty) . f. (<fr. f. f. –ă angionevróză angiopancreatítă angiopatíe angioplastíe s. angiofluorographie) (<fr. s. (<fr. s. dezvoltare de angiocheratoame. caracterizată (<fr. s. angiome) diminuare a elasticităţii unui vas sangvin sau limfatic. angiomegaly) tumoare din fibre musculare şi numeroase vase. tumoare benignă a vaselor sangvine sau limfatice. inflamaţie a căilor biliare. de natura angionevrozei. situată de obicei pe faţă şi pe nas. f. s. s. descriere a vaselor dintr–un organism. radioscopie a vaselor sangvine bazată pe apariţia unei fluorescenţe cutanate după injectarea cu fluoresceină.2. nevroză a peretelui unui vas sangvin. angiomyome) radiografie a sistemului vascular renal cu ajutorul unei substanţe de contrast. s. angiom infiltrat în ţesutul adipos. s. angiolupoïde) prin plăci roşii. n. parte a anatomiei care studiază vasele sangvine şi limfatice şi bolile lor. f. concreţiune calcaroasă în interiorul angioamelor cavernoase. (<fr. angiodyplasia) (<fr. s. s. angio–encéphalographie) angioendotelióm angiofluorografíe angiofluoroscopíe angiogeníe angioglióm angiografíe angiográmă angiohemofilíe angiolipóm angiolít angiologíe angiolupoíd angióm angiomalacíe angiomatóză angiomegalíe angiomióm angionefrografíe angionevrectomíe angionevrotíc. engl. angiolithe) (<fr. refacere a unui vas sangvin sau limfatic. (<fr. n. angionephrographie) rezecţie a vaselor sangvine şi a nervilor. angiomatose) sau în organele interne. s. f. angio–endothéliome) radiografie sau radioscopie a vaselor sangvine cu ajutorul fluorului. angioneurose) (<fr. s. f. f. s. angiogliome) (<fr. afecţiune prin hemoragii repetate. f. f.

f. f. f. filoenglez. încrengătură a fanerogamelor. f. s. s. n. anglican. s. m. m. m. s. f. angiosperme/s/) (<fr. f. f. de origine engleză. cultura şi civilizaţia engleză. angiosténose) (<fr. tr. /–gléz/ s. constituită oficial în 1562 sub (<fr.angioplegíe angiorafíe angioragíe angiorexíe angiosarcóm angioscleróză angioscóp angioscopíe angiospásm angiospasmódic. angiosclérose) (<fr. (<fr. a da un aer. anglophilie) (<fr. cuvânt pătruns într–o altă limbă şi (<fr. angiothérapie) (<fr. adj. elem. sudură a unui vas sangvin. – anglicanísm anglicísm s. n. angiospastique) (<fr. angiospastic. un accent englezesc. f. anglophile) (<fr. anglomanie.. cu caracter reformat. f. efectuare a unei hemostaze prin compresiune cu ajutorul angiotribului. buldozer cu lamă orientabilă. f. m. . plante cu ovulele închise în carpele. anglici-sant) (<fr. cu structură bipartită. disciplină care studiază limba. (<angio– + –plegie) (<fr. incizie chirurgicală a vaselor sangvine. –ă s. I. (cel) stăpânit de anglofobie. –ă angiospérme angiostenóză angioterapíe angiotomíe angiotríb angiotripsíe anglaise s. strâmtare. hemoragie arterială. f. aparat folosit în angioscopie. 1. adj. adj.II. vasotripsie. –ă anglofilíe anglofób. adj. n. (adept) al anglicanismului. contradans. adj. s. obicei tipic englezesc. care împinge pământul lateral. angiospasmodique) (<fr. angioscope) (<fr. s. „englez“ f. folosire a arterelor. caracteristică. anglicanisme) Elisabeta I. –ă anglist. angliciste) (<fr. refl. angloman. engl. (despre plante) cu sămânţa închisă în fruct. f. expresie proprii limbii engleze. angioscopie) (<fr. angiotribe) (<fr. engl. anglicisme) încă neintegrat în aceasta. angledozer) (<fr. s. lat.. s.2. anglaise) s. n.. engl. specialist în anglistică. –ă anglístică ANGLO– anglofíl. f. sarcom prin proliferarea elementelor conjunctive ale vaselor sangvine. îngustare a vaselor sangvine. instrument chirurgical folosit în angiotripsie. scleroză vasculară. f. f. angiospasmodic. adj. s. s. s.. n. angiotripsie) (<fr. examen al vaselor capilare cu ajutorul angioscopului. foarte vioi.. s. s. angiorrhaphie) (<fr. s. I. s. anglophobe) anglicíst. anglicanus) religie de stat a Angliei. m. anglo–) (<fr. adj. angiosarcome) (<fr. –ă anglicizá anglicizánt. f. s. angiotomie) (<fr. referitor la angiospasm. anglistics) (<fr. s. –ă angiospástic. vechi dans popular. n. angliste. angiorrhagie) (<engl. angliciser) (<fr. venelor şi capilarelor pentru introducerea medicamentelor în organism. f. n. s. ruptură vasculară.II. cuvânt. s. angiospasme) (<fr. contracţie spasmodică a unui vas sangvin. executat în grup. vb. f. angiorhexis) (<fr. anglicist. care anglicizează. s. pl. (<fr. a lua un caracter englez. s. angledózer anglicán. paralizie vasculară. anglist) (<engl. anglist. dansatorii schimbându–şi necontenit locul prin repetarea aceleiaşi figuri.

(despre păsări) cu ciocul îngust. a nelinişti (profund). anglo–normand) (<fr. (<fr. lat. cf. anglofilie. adj. /–ghi–/ s. (<fr.II. –ă ángstrom anguíde anguifórm –ă angulár. m. specii de animale (pisici. adj. tulburare cauzată de o teamă puternică fără obiect real. s. f. s. angulare. I. egală cu 1/10000 dintr–un micron. pl.2. admiraţie exagerată faţă de englezi şi de obiceiurile lor. –ă angoásă vb. părul acestor animale. en gros) (<germ. familie de reptile: şarpele. m. • toga însăşi. adj. cu unul sau mai multe unghiuri. concret. angoisse) adesea patologică. „îngust“.II. de tot ceea ce este englezesc. n. m. sistem de roţi dinţate care se angrenează unele în altele. s. I.) stare provocată de contracţia regiunii epigastrice. tr. f. adj.) sentimentul înstrăinării omului. (<fr. m. angularis) (<amer. n. (cel) stăpânit de anglomanie. anguleux. lat. –ă anglofoníe anglomán anglomaníe anglo–normánd anglo–saxón. anguiforme) (<fr. adj. ură faţă de englezi.. engrenage) angofrazie ángor angóra angrená angrenáj s. (vorbitor) de limbă engleză. nelinişte. a face ca dinţii unei roţi să intre între cei ai altei roţi spre a–i transmite o mişcare. (med. adj. iepuri. anglo–saxon) angoasá angoasánt.. cu ridicata. însuşirea de a fi angulos. angoisser) care produce angoasă. f. mecanism. (<fr. anguidés) (<fr. s. anglophone) (<fr. care aparţine anglo–saxonilor. angora) (<fr. engleza veche. Engrossist) (<fr. f. –ă adv. n. tr. folosit în industria textilă. s. anglofil. capre) cu păr lung şi mătăsos. f. în formă de şarpe. anglomane) (<fr. V–VI. defect de vorbire constând în intercalarea unor sunete repetate în fraze. însoţită de mari dificultăţi respiratorii şi de tristeţe excesivă. anglophobie) (<fr. refl. pl. angulation) (<fr. vb. elem. adj. angusticlave) (<fr. conştiinţa condiţiei umane de fiinţă muritoare. –ă s.3. s. a antrena. s. comerciant care face comerţ angro. f. angustirostre) . s.2. f. a fi antrenat într–o acţiune. lat. angor) (<fr. s. tr.) înlănţuire. angrström) (<fr. (fig.. fâşie îngustă de purpură cu care era tivită toga romană. s. populaţii germanice care s–au deplasat de pe continent în Insulele Britanice în sec. a da o stare de nelinişte. 1. f. (<fr. s. (fil. concurs de împrejurări strâns legate unele de altele. în cantităţi mari. anghină. inv. angophrasie) (<fr. colectivitate din popoarele anglofone. unitate de măsură pentru lungime. angusti–. f. anglomanie) (<fr.anglofobíe anglofón. dialect francez vorbit pe cele două coaste ale Mării Mânecii.. s. o limbă ~ă = limbă germanică vorbită de anglo–saxoni. f. f. f. m. s. anglophonie) (<fr. angustus) (<fr. angoissant) 1. angró angrosíst. lat. angulosus) (<fr. –oásă ANGUSTI– angusticlávă angustiróstru. –ă anguláţie angulós. (<fr. unghiular. engrener) (<fr. f. s. adj.

(despre o substanţă. (<fr. anhydrobiose) lipsa lichidului cefalorahidian. ext.. n. s. animer. vb. sulfat anhidru natural de calciu.) (<fr. (<fr. anhydromyelie) (<fr. observabilă numai la microscop. animale sau vegetale. indigotier. anilisme) tr. în viaţa latentă. –ă aniconíe aniconísm anideáţie anihilá anihilánt. transformându–se într–o particulă de altă natură. annihilare) (<fr. ~ acetică = lichid incolor cu miros înţepător. s. sistem nervos etc. adj. o ~ carbonică = bioxid de carbon.) proces prin care o particulă şi o antiparticulă interacţionează. anihilator. s. s. s. n. anhydrose) (<fr. anhydrémie) (<fr. f. fiinţă care are organe de simţ. folosit la fabricarea coloranţilor. anhydr/o/–. f. . (fig. 1.anhedoníe ANHIDR(O)– anhidremíe anhidrídă s. plantă exotică din care se extrage indigoul. (<fr. anil) (<fr.. • (fiz. prin acţiunea acizilor. f. anidéation) (<fr. a clorurilor acide şi a anhidridelor. f. tr. o acţiune. cu miros specific. adj. anhedonia) (<fr. f. f. (<engl.) care nu recurge la reprezentări figurate. acţiunea de a anihila. –ă anhormoníe anicónic. vb. annihilateur) (<fr. un material) care nu conţine apă.2. engl. incapacitate de a resimţi plăcerea în situaţii normale. adj. propriu animalelor. f. lipsă a unui anumit hormon. a fluxului ideativ. n. s. s. anhydre) (<an1– + hormon + –ie) (<an1– + iconic) (cf. adj. (despre religii) fără icoane (p. aminobenzen. diminuare a cantităţii de apă din sânge. stăpânit de instincte. incapacitate patologică de elaborare a imaginilor în schizofrenie. a nimici. n.. f. s. s. „lipsa apei. incolor. a medicamentelor etc. annihiler. s. din gudroanele cărbunilor de pământ.II. vietate extrem de mică. s. a zădărnici. substanţă anorganică (oxid) care. lat. f. cf. lichid uleios. anhydride) anhidrít anhidrobióză anhidromielíe anhidrótic. refl. în combinaţie cu apa. gr. substanţă organică rezultând prin eliminarea unei molecule de apă din două grupări carboxil. anhydrotique) (<fr. lipsa reprezentării figurate a unei divinităţi. animare) I. dă un acid. s. m. –ă anihiláre s. a (se) însufleţi.. de mişcare. s. (<fr. a (se) înviora. anihilant. eikon. animalcule) (<fr. a medicamentelor etc. de animal.. a anula un efect. annihilant) (<anihila) anihilatór. animalculiste) animálcul animalculísm animalculíst. f. dispariţie totală a procesului gândirii. 1. –ă s. animal) om josnic. care anihilează. intoxicaţie cu anilină. gr. s. preformism. f. f. s. s.2. –oáre aníl anilidă anilínă adj. lat. anilide) (<fr. adj. m.. n. absenţă sau diminuare a secreţiei sudorale. animalculisme) (<fr. f. s. aniline) anilísm animá animál s. lat. (adept) al animalculismului. (<fr. elem. (<fr. derivat de acilare al anilinei şi al omologilor respectivi. a neutraliza. folosit în sinteza coloranţilor. anhydrite) stare de deshidratare a unor organisme. imagine) (<anicon/ic/ + –ism) (<fr. m. (<fr. deshidratare“. n. a da viaţă. adj. (medicament) care diminuează secreţia sudorală. spermatist. –ă anhidróză anhídru. anhydros) (<fr.

–ă animáto animatór. f. anion) (<germ. adj. anason. zahăr şi anason. m.) lipsă congenitală a irisului.. animisme) animíst. animato) (<fr. anionisch) (<fr. inuman. anionaktiv) (<germ. repulsie. adj. (cel) care animă. ion negativ. vb. anisien) (<fr. f. animáţie animísm s. stimulează o activitate. o acţiune. f. s.2. viu.. de vehicule). animus. lat. –ă anionít aniridíe anís anisét anisián. însufleţire. la produse de origine animală. s. f. s. s. anisette) (<fr. sculptor) care înfăţişează animale. lat. brutal. s. –ă adj. credinţă primitivă potrivit căreia obiectele şi fenomenele naturii ar fi însufleţite. s. ostilitate. s. m. m. animation. (<germ. adj. s.animálic. inflamaţie a anusului. n. –ă anistoricitáte anistorísm anítă adj. a (se) abrutiza. femeie tânără în localurile de noapte pentru a atrage clienţi. s. lichior preparat din alcool. (pictor. personificare a forţelor şi fenomenelor naturii. adj. acţiunea de a (se) animaliza. s.II. f. m. spiritualizare. inteligenţă) (<fr. (muz. eter metilic al fenolului. animateur) animát. pe influenţa anionilor. f. din Orient. anionite) (<fr. m. s. adj.) con anima. adj. f. ca solvent. –ă aniónic.) lipsă de simţire.2. f. caracter anistoric. referitor la anioni. apă. spirit. animatio) (<fr. animalisch) (<fr. (med. m. a coborî în starea de animal. lat. anisidine) (<fr. albe. specific animalelor. lat. refl. anis. (adept) al animismului. animalitáte animalizá animalizáre s. tratament chimic al fibrelor (<animaliza) textile vegetale pentru a le da proprietăţi specifice fibrelor de natură animală. virglorian. plantă aromatică din familia umbeliferelor. animiste) (cf. s. f. –oáre adj. animé) (<it. (fig. esenţă aromatică extrasă din anason. n. 1. o desene ~e = film de animaţie. anisum) (<fr. comportare de animal. s. s. animositas) (<fr. care reţine ionii dintr–o soluţie. s. I.. –ă anisidínă anisól anistóric. s.2. aniridie) (<fr. duşmănie. pentru a parfuma unele băuturi alcoolice. stare. situat în afara realităţilor concret–istorice. substanţă schimbătoare de ioni. mişcare continuă şi zgomotoasă (de fiinţe. dezumanizare. atitudine filozofică ce tinde să substituie studiul concret–istoric al realităţilor sociale prin speculaţii abstracte. o film de ~ = film constând dintr–o suită de desene animate. s. animosité. lichid cu miros plăcut. s. 1. conţinând ulei eteric.III. animaliser) 1. f. I. însufleţit.) josnic. religie etc.. (despre opere de artă) care reprezintă animale. adv. animalitas) tr. anison. (fig. (din) primul etaj al triasicului mediu alpin. (<fr. artă. n. –ă animaliér. însufleţit. (<fr. s. care se bazează pe acţiunea. anite) . agitaţie. ştiinţa sistemului conceptual sau a activităţilor spirituale referitoare la instituţiile sociale. –ă animologíe animozitáte anión anionactív. de omenie. (<fr. animalité. f. referitor la animale.. adj.. m. ură. n. f. animalier) (<fr. f creator de desene animate. s. anisole) (<an1– + istoric) (<anistoric + –itate) (<anistor/ic/ + –ism) (<fr. lat. m. (<fr. s.II. n. cu flori mici.

anisosphygmie) (<fr. –ă aniversáre aniversatív. anizophylle) (<fr. ametropie asimetrică. adj. f. „inegal“. formă. –ă anizomelíe anizomenorée anizometríe anizometropíe anizopetál. care prezintă anizotropie. s. anisoscillométrie) (<fr. anisocytose) (<fr. s. f. s. f. adj. anisopia) (<fr. cu maxilare asimetrice. s. adj. f. s. f. anomalie congenitală constând în inegalitatea celor două pupile. anniversaire) (<aniversa) (<aniversa + –/t/iv) (<fr. s. anisoploïde) (<fr. heterodont. –ă ANIZ(O)– anizeiconíe anizocitóză anizocoríe anizocromíe anizodactíl. anisosthénie) (<fr. –ă anizodontíe anizofíl. adj. anisomelia) (<fr. adj. (despre flori) cu mai multe carpele decât sepale. cu petalele inegale. cu număr impar de cromozomi. anisognathous) (<fr. inegalitate a degetelor. stare a gameţilor cu genotip diferit. s. gr. s. s. s. –ă anizofilíe anizoforíe anizogám. f. defect de vedere prin hipermetropie la un ochi şi miopie la celălalt. eolotrop. s. adj. malformaţie prin dezvoltarea inegală a membrelor. f. s. –ă anizodactilíe anizodónt. f. zi în care se aniversează ceva. f. f. anisogènie) (<fr. s. s. anisotrope) . adj. f. (despre hibrizi) care prezintă carac-tere paterne combinate în măsură inegală. însuşire a plantelor anizofile. s. adj. anisométrie) (<fr. –ă anizogamét anizogamíe anizogeníe anizogín. aniséiconie) (<fr. anis/o/–. –ă anizogón. ani-sométropie) (<fr. f. –ă vb. –ă anizopíe anizoploíd. inegalitate de amplitudine a oscilaţiilor arteriale. f. tendinţă de deviaţie în sus a axei vizuale a unui ochi. s. –ă anizognát. anisophyllie) (<fr. inegalitate a imaginilor retiniene binoculare. anisogamie) (<fr. anisodont) (<germ. inegalitate a dimensiunilor. adj. anisochromie) (<engl.. (plantă) cu frunze de forme şi dimensiuni diferite. diferiţi ca sex. cu caracter de aniversare. f. anisogone. anisogyne) (<engl. f. anisogame) (<fr. s. s. s. dezvoltare inegală şi asimetrică a dinţilor omologi. s. cf. anisostylie) (<fr. structură. m. tr. anisostasie) (<fr. care revine în fiecare an. f.aniversá aniversár. s. care prezintă anizodactilie. adj. f. anisophorie) (<fr. anisomenorhée) (<fr. (<aniversar) (<fr. care prezintă anizogamie. adj. f. anisogamète) (<fr. adj. menstruaţie cu ritm neregulat. elem. lat. anisocorie) (<fr. care aminteşte de un eveniment petrecut la aceeaşi dată. inegalitate în intensitatea de coloraţie a globulelor roşii din sânge. f. anisodactylus) (<anizodactil + –ie) (<germ. anisos) (<fr. prezenţa de stile lungi şi scurte la florile din aceeaşi specie. f. f. s. –ă anizoscilometríe anizosfigmíe anizostazíe anizosteníe anizostilíe anizotróp. Anisodontie) (<fr. ani-sopétale) (<engl. fiecare dintre cei doi gameţi conjugaţi (femel şi mascul). a sărbători împlinirea unui număr de ani de la data când s–a petrecut un eveniment. inegalitate în dimensiuni a globulelor roşii şi albe. inegalitate a tonusului în unele grupe de muşchi. f. faptul de a aniversa. heterogamie. s. anisogonus) (<engl. absenţa izostaziei într–o anumită regiune geografică. inegalitate în amplitudinea pulsului arterial.

anodonte) (<fr. f. adj. (med. anophélogène) (<fr. lipsă (congenitală) a globilor oculari. bivol mic. s. (despre terenuri. m. individuale. anomal. anophtalmie) s. (în Imperiul Bizantin) tain al soldaţilor. anodontie) (cf. s. lat. m. –ă anofél anofelísm anofelogén. adj. f. m. f. anomalie. anisotropie) (<fr. anom/o/–.) referitor la senzaţii şi percepţii. meteahnă. m. la trăiri subiective. (<fr. –ă anomalíe anomaloscóp anómic. o ~ ciclopică = malformaţie congenitală constând în unirea ochilor şi a orbitelor rudimentar dezvoltate. (în Roma antică. prezenţa de ţânţari anofeli într–o anumită zonă. stare în care debitul urinar variază. dezorganizat. s. în perioada imperiului) obligaţie a populaţiei de a aproviziona oraşele şi armata. I. annona) anoá anoblepsíe anód anódic. f. s. electrod pozitiv. neînsemnat. anomie) . caracterizată prin lipsa de legi. de norme. localităţi etc. moluscă bivalvă de apă dulce cu şarniera fără dinţi. s. f. gr. vb. adj. f. s. s. gr. anophtalme) (<fr. fără valoare. (biol. anoblepsie) (<fr. magnetice etc. annata) (<lat. electrice. s. –ă anodiníe anodónt. echivalând cu veniturile lor pe un an. adj. (fil.2. anodique) (<fr. anomaloscope) referitor la anomie1.) însuşire a unui organ de a reacţiona diferit la excitaţii externe. banal. f. monstru fără ochi. s. ilustraţie în culori vii a manuscriselor medievale.. variate. anophélisme) (<fr. optice. anomos) (<fr. anophèle. 1. f. a împodobi cu ornamente. s. din pădurile insulelor Moluce. lat. sindrom care se manifestă prin fixarea privirii în sus.) lipsă a durerii. (<fr. –ă anoftálm anoftalmíe s. a orna cu miniaturi. „neregulat. neorganizat. (<fr. –ă anodín. anopheles) (<fr. anomique) stare de dezorganizare a societăţii. adj.) redevenţă percepută de papalitate de la episcopii şi abaţii nou instalaţi. gr. lipsă a dinţilor. ţânţar ~ = ţânţar a cărui femelă transmite microbul malariei. referitor la anod. s. s. –ă anomíe1 anomíe2 elem.II. s.2. n. adj. enluminure) (<fr. ca urmare a devierii spastice a globilor oculari. tr. f. abatere de la normă. care prezintă anomalie. anizuríe anluminá anluminúră annátă annóna s. anodynie) (<fr. s. gânditor) (<fr. gr. proprietate a unui corp de a prezenta caracteristici mecanice.anizotropíe s. eolotropie. bălţi) care constituie un focar de dezvoltare a ţânţarilor anofeli. anomalos) (<fr. f. ANOM(O)– anomál. f. (ist. f. de la regulă. fără dinţi. annate.2. anisurie) (<fr. enluminer) (<fr. anomalia) aparat pentru măsurarea defectelor de sensibilitate cromatică. (<engl. anomie) neputinţa de a evoca nume de persoane. noetikos. adj. cf. (<fr. adj. f. anode) (<fr. defect grav. anormal“. anodin) (<fr. (<fr. gr. ino-fensiv. –ă anodontíe anoétic. (<fr. 1. 1. la stări afective. anoa) (<fr.

inapetenţă. s. anorganicien) (<it. (<fr. pl.. necunoscut. lipsă a sensibilităţii olfactive. o ~ mintală = repulsie faţă de alimente. anopistographe) (<fr.) sistem ~ = sistem de redare a imaginilor care nu foloseşte mijloace optice. obscur.II.. f. (fig. Anorthit) (<fr. f. incognito. însuşirea de a fi anonim. însuşirea de a fi anormal.3. lipsit de personalitate.III. adj. specialist în chimia anorganică. s. f. însoţită de pierderea totală a poftei de mâncare. –ă anorganicían. m. incapacitate de a realiza orgasmul. fel de strabism cu globul ocular deviat în sus. fără nume. în rocile eruptive bazice şi în unele şisturi cristaline. prin apelativul din care provine prin antonomază. gr. s. cu frunze neregulate. anorexia) (<fr. n. anorganicità) (<engl. m. f. atrofie a testiculelor. contrar regulilor. –ă ANOPL(O)– anoplastíe anoplotériu anoplúre anoproctíe anopsíe anóptic. annomination) (<anomo– + odont) (<fr. anorganique) (<fr. (despre un text. (<fr. s. reptile fosile din ordinul teromorfelor. s. gr. cf. f. de obicei de persoană. anorthoploïde) (<fr. feldspat plagioclaz de calciu cenuşiu. diminuare. cu dinţi reduşi la doi canini puternici. scrisoare nesemnată. anopsie) (<fr. –ă s. anomophylle) (<fr. s.2. adj. anorexie. f. elem. anoplastie) (<fr. –ă anorgánic. 1. anonychie) (<fr. f. normelor. lipsă congenitală.. adj. s. o chimie ~ă = ramură a chimiei care studiază corpurile anorganice. s. adj. s. f.anomináţie anomodónte anomofíl. animal erbivor fosil din eocenul superior. s. anomalie. societate ~ă = întreprindere capitalistă prin asocierea mai multor acţionari. situaţia celui anonim. pierdere a poftei de mâncare. anoplothérium) (<fr. adj. adj. n. s. 1. referitor la anus şi la rect. refacere chirurgicală a regiunii anale. –ă anorectítă anorexíe anorexigén. anorchidie) (<fr. pl. o operă) cu autor necunoscut. Anonymität) (<fr. –ă anonichíe anoním. lipsa congenitală a unghiilor. –ă anoréctic. f. ordin de insecte ectoparazite fără aripi: diferite specii de păduchi. –ă anormalitáte anortít anortoploíd. „nearmat. I. inflamaţie a anusului şi a rectului. s. f. lat. adj. cu caractere de mamifere. s. s. anoptique) (<fr. s. f. n. s. n. –ă anorectál. (despre corpuri) lipsit de însuşirile materiei vii. m. f. sticlos. anosmique) (<fr. m. • (despre oameni) care prezintă infirmităţi fizice sau psihice. m. –ă anosmíe s. neprotejat“. adj. asimetrice. f. adj. constând în repetarea unui nume propriu. anorexigène) (<fr. –ă anósmic. s.2. adj. faptul. anorgasmy) (<fr.. (cel) care nu–şi indică numele. adj. adj. anopl/o/–. s. (despre organisme) cu un număr impar de cromozomi. –ă anorganicitáte anorgasmíe anorhidíe anormál. anus artificial. anonyme. anormal) (<anormal + – itate) (<germ.) neştiut. f. f. însuşirea a ceea ce este anorganic. s. f. tipărit pe o singură faţă a foii. anosmie) . s. f. figură de stil.. lipsă a vederii. s. (suferind) de anosmie. anorectique) (<ano– + rectită) (<fr. s. anonymat) (<germ. f. anonymus) anonimát anonimitáte anopistográf. (text) scris. anoploures) (<ano– + –proctie) (<fr. ano–rectal) (<fr. f. (suferind) de anorexie. anoplos) (<fr. s. f. (medicament) care provoacă anorexie. (tv.

n. anovarie) (<fr. –ant. retragere a malului unui râu datorită eroziunii. fir de platină sau de nichelină în formă de laţ. (<fr. s. s. –ánţă/–ént. diguri.2. anosognosie) defect de percepţie care face imposibilă recunoaşterea unui segment bolnav. aglomerare de materiale (piatră. gâşte. f. f. f. f. vb. ansa) anseríde anserifórme ansifórm.3. (<fr. tr. pastă preparată din carnea acestui peşte. ensemble) atrofie a oaselor. lipsă a ovulaţiei în timpul ciclului menstrual. lat. anoso–. s. formând un golf larg. s. gr. f. • piesă muzicală pentru o astfel de formaţie. adj. ánsă s. înlănţuire. f. f. –ă anoxibióză anoxíe ANOZO– anozodiaforíe anozognozíe anozomelíe anrobá anrocamént ansámblu s. s. formaţie anatomică în formă de toartă. 1. s. –ă ansiláj ansotomíe anşenéu anşoá ANT1– –ánt2. a acoperi cu un strat protector. hipoxie. anovulation) (<fr. totalitate. pl. m. anséridés) (<fr. atrofie a ovarelor. anaerobioză. anostose) (<fr. depresiune profundă a liniei malurilor mării. –ance. baraje. element de arhitectură compus din arhitravă. anoxie) (<fr. f. (<fr. (<fr. lipsă. s. anosodiaphorie) nerecunoaştere de un bolnav a propriei sale boli. entablement) .5. (după fr. s. anoxybiotique) (<fr. s. anoxybiose) (<fr. formaţie (4). ansotomie) (<fr. anchois) suf. n. adj.4. tot unitar rezultat din unirea unor elemente izolate. „agent“. deasupra unui şir de coloane. s. „nerecunoaştere a bolii“.anostóză anóu anovaríe anovulatór. în partea superioară a unui zid. oxigenare insuficientă a organismului. a îngloba. care nu comportă ovulaţie. anneau) (<fr. anosomélie) 1. anoxémie) (<fr. cf. f. n. care serveşte la recoltarea sau la însămânţarea microorganismelor. f. anse. lipsă a oxigenului din ţesuturile organismului. efect cinematografic constând din înlocuirea gradată a unei imagini cu alta prin suprapunerea lor temporară. anatide. enrober) granular cu un liant. anovulatoire) (<fr. în formă de toartă. f. pl. (<fr. f. –énţă antablamént s. grup de muzicieni care cântă împreună.2. ca aperitiv. 1. colectiv artistic al unui teatru.2. anaerobiotic.2. ordin de păsări înotătoare palmipede cu gât lung şi picioare scurte: lebede. secţionare chirurgicală a unei anse (3). s. s. s. (<fr. f. „calitate“. ansériformes) (<fr. s. „ocupaţie“. v. un coş etc. toartă de care se prinde un vas. s. enrochement) 1. adj. n. n. (<fr. friză şi cornişă. conservare prin murare a nutreţurilor verzi. a amesteca un material (<fr. elem. –ence) (<fr. –ent. nosos. beton) care formează fundaţii. (rar) inel. boală) indiferenţă manifestată de un bolnav faţă de propria–i boală. –ie anovuláţie anoxemíe anoxibiótic. enchaîné) (<fr. s. lamelirostre. ensilage) (<fr. s. anti–. n.3. ansiforme) (<fr. (<fr. care susţine acoperişul. peşte mic în Marea Mediterană şi în Oceanul Atlantic.

–ă antagonísm adj. faptă.II. f. antarcticus) (<fr.II. întâmplare anterioară unui fapt. –oáre s. antagonista. adj. s. ante) (<ante– + lat. s. a da un caracter antagonic. tr. tr. s. o ~ penal = fapt penal privind trecutul unui inculpat. vb. f. s. anterioritate. înţelegere.4. lat. s. antalgique) (<fr. agent. la o acuzaţie. (muz.. • (despre o vale) care s–a stabilit înaintea unei deformări tectonice. a deschide (o discuţie. predecesor. n. f. muşchi) care împiedică efectele agonistului2 (II). –ă vb. gr. „anterior“ (spaţial şi temporal). s. f.2. antagonize) (<fr.2. antagonic. –ă opus ireductibil. s. simbioză avantajoasă numai unuia dintre simbionţi.) prima expunere tematică într–o lucrare elaborată prin tehnica contrapunctului. n. (substanţă. alianţă.2. fenomen prin care un curs de apă (<fr. n. n. (<it. f.3. adj. –ă antebráţ antecálă antecálcul antecalculá antecalculáţie antecambrián. entente) (<germ. anté–.) opoziţie funcţională între două sisteme. (medicament) care calmează. f. n. în antagonism. (din) precambrian. (log. antecesor) . prima secţiune a unei unităţi melodice structurată binar. cf. adj. (fiziol. 1. un proces etc. preexistent deformărilor tectonice. antecedens) antagonizá antálgic. adj. s. figură de stil constând în reluarea unui cuvânt.). I. antagoniste. antarctique.2. vb. 1.antagónic. compartiment al camerei de combustie a unui motor în care se injectează combustibilul. s. a începe. s. 1. parte a braţului de la cot până la încheietura mâinii. s. de dinaintea unui război. antanaclase) (<fr. f.2.. adj. parte a membrelor anterioare la animale. austral. parte a calei unei nave. n. antecessore. n. situat la Polul Sud. antagoníst. –ă antecámeră antecedént. avant–bras) (<it. refl. antecedénţă antecesór. antagonisme) (<fr. faptul de a fi antecedent. entamer) (<fr. antagonistes) (<engl. anticamera) (<fr. denumire dată unor alianţe politico–militare dintre state imperialiste. s. adj. antagonist. lat. f. de război) (după fr.. inamic. tot ceea ce poate constitui premisa unei demonstraţii. organe sau substanţe. lat. pref. 1. 1. răspuns la un argument. I. antecalculaţie. antécédent. calculaţie anticipată: antecalcul. m. s. între cot şi genunchi.. antagonique) (<fr. Antapex) (<fr. bellicus. folosit succesiv în accepţii diferite. a face un antecalcul. n. pilastru pătrat care prelungeşte zidurile laterale ale unui edificiu. rival. s.) primul termen al unei judecăţi ipotetice. lat. lat. rivalitate. a deveni antagonic. ante) (<fr. înlătură durerea. calmant. antanagoge) (<fr. sub nivelul mării. punct pe cer diametral opus apexului. antécambrien) (după it. –ă ántă ANTE– antebélic. antécédence) îşi menţine traseul. f. antecala) (<ante– + calcul) (<antecalcul) (<ante– + calculaţie) (<fr. care precedă în timp. (<fr. unei stări actuale. tr. contradicţie antagonistă. adj. s. –ă antamá antanacláză antanagógă antántă ántapex antárctic.3. s.

antéclise) (după fr.2. (rar) prenupţial. antenates) (<fr.) de modă veche. către care evoluează vegetaţia. document cuprinzând evaluarea prealabilă a costului unei construcţii proiectate. antéfixe) (<fr. m. f. s. f. antéhypophyse) (<fr. adj. 1. al crustaceelor şi miriapodelor. aplicată pe partea din faţă a mesei altarului. f. structură a unei platforme geologice cu aspect de anticlinal. unitate subalternă detaşată pe lângă un organism central. din epoca străveche a omenirii. care precedă un portal (1). 1. –ă antelíe antemeridián. dispozitiv de transmitere.) ornament spiral în formă de frunze şi flori de lotus. antependium) (<lat. de captare a undelor electromagnetice. (fig. antenatal) (<fr. avant–creuset) (după fr. miriapode şi crustacee. preislamic. n.) sursă de informaţii. s. firişoare mobile pe capul unor insecte. avant–cuirasse) (după fr.. ~a uterului = deplasare înainte a uterului. tr. n. n. (lingv. –ă antemión antenatál. la aparatele de emisie sau de recepţie a undelor. dată anterioară celei reale. n. –ă antepozíţie s.2. adj. climax (3) nou. (<ante– + climax) (<fr. a unei părţi dintr–un organ. s. –ă antenáte anténă s. motiv ornamental la marginea inferioară a acoperişului de olane al unui edificiu. antiflexion) (<engl.anteclímax anteclíză antecreuzét antecuirásă antedatá antedátă antedevíz antediluvián. s.5. flexiune în direcţia înainte a unui organ. Anthemion) (<engl.2. n. anthélie) (<lat. cuvă cilindrică pentru acumularea de fontă lichidă. fiecare dintre cele două organe de simţ. /abr. pe locul al treilea de la sfârşit. de dinaintea amiezii. vb. blindaj inelar care protejează calota mobilă a turelelor. f. animale prevăzute cu antene: insecte. n. s. s. s. f. f. prenatal. (arhit. antéposition) . situată înainte de helix. (în bisericile catolice) piesă de stofă decorată. stare a cuvântului. antenne. antehelix. care se formează pe cer în partea opusă Soarelui. pată luminoasă. –ă antefíx anteflexiúne antehélix antehipofizár. a particulelor antepuse. lobul anterior al hipofizei. s. vergă a unei vele latine. filială. antidater) (după fr. pl. avant–portail) (<fr. dinainte de potopul biblic. fr. antéhypophysaire) (<fr. anténuptial) (<lat. (<antenă + –ist) (<fr. proeminenţă a pavilionului urechii. s. s. rotundă. muncitor specializat în ancorarea şi repararea antenelor de televiziune. antenna) anteníst antenupţiál. s.4. pe un document. adj. a pune o dată anterioară pe un act. s. antédiluvien) (<fr. antéhélix) (<fr. (fam. pl. s. –ă anteportál. antidate) (<ante– + deviz) (<fr. f.) antepunere. montat în construcţia de zidărie sau beton a unei fortificaţii. antemeridianus) (<germ. supraclasă a artropodelor. m. adj. referitor la antehipofiză. antepaenultimus) (după fr. adj. f. adj. –ă antehipofíză anteislámic. înainte de penultimul. ascuţită la extremităţi. a. s.3. lat. n. antéislamique) (<fr. adj. / adj. –ă antepéndiu antepenúltim. foarte lungă. f. s. 1. la partea din faţă a creuzetului cubiloului.

anterior) anterioritáte ANTERO– anterofilíe anterofór anterográd. 1. obuziere. avant–titre) (<fr. n. f.) îndoire. a pune înainte.2. adj. microgamet. –ă anteprogramát. f. contra principiilor academice. silvostepă.3. adj. indicaţie (tipărită) în partea de sus a unei hârtii. transformare teratologică a anterelor în petale sau în alte elemente foliacee. s. n. perioada de înflorire la plante. întreprinderi sau persoane. „(în) contra“. s. cf. vorbitor care precedă într–o adunare alt vorbitor. maşini agricole etc. s. antheros) (<fr. (despre sunete) care se articulează într–un punct în partea dinainte a cavităţii bucale. care are direcţia din faţă către spate. „anteră. gamet mascul. f. avant–projet) (med. anti–. antérograde) (<fr. (<ante– + programat) proiect sumar conţinând elementele esenţiale. antéposer) (<antepune) (<fr. rotor cu palete elicoidale dispus în faţa rotorului propriu–zis al unui compresor centrifug cu palete radiale. s. anti) (<fr. „fals“. (med. avant–train) (<fr. cf. –oáre antéză ANTI–/ANT– antiacadémic. adj. receptacul în care se găseşte anterozoidul. antétraction) (după fr. precedent. antépulsion) (după fr. adj. anthérophyllie) (<fr. n. „opus“. anthérophore) (<fr. m. elem. antésocle) (<fr. ale unei instituţii. s. s. (<ante– + preşcolar) programat dinainte. –ă anteproiéct antepúlsie antepúne antepúnere anterídie anteriór. text înaintea titlului unei cărţi. f. situat în faţă. numele colecţiei etc. anthérozoïde) (<fr. anterior. numărul seriei. antepoziţie (1). la plante. vehicul pe două roţi care tractează tunuri. (după fr. –ă s. f. antiacadémique) . en–tête) antetítlu antetracţiúne antetrén antevérsie antevorbitór.) flexiune a corpului spre înainte provocată de contracţia muşchilor abdominali. f. f. a unui plic. (după fr. întoarcere sau deplasare anterioară a unui organ. s. n. organ. f. anterior perioadei preşcolare. n. f. gr. antestépă antét s. adresa etc. însuşirea de a fi anterior. pref. anthéridie) (<fr. anthéro–. axă care poartă anterele. „împotriva“. n. antéropostérieur) (<fr. denumirea instituţiei sub egida căreia apare. parte componentă a unei turbine hidraulice pentru consolidarea şi rigidizarea muchiilor fantei de admisiune spre stator a camerei în spirală. caracteristice ale unei lucrări. –oáră adj. s. petrecut înaintea altui eveniment. m. s. lat. gr. avant–steppe) (<fr. s. antéversion) (după germ. antestator) anteroposteriór. procliză. anteridie“. precedenţă. –oáră adj. s. s. chesoare de muniţii. (med. vb. s. o amnezie ~ă = formă de amnezie care păstrează amintirile vechi. antérotor) (<fr. –ă s. (<fr. bază ieşită în afară a soclului unei clădiri.antepreşcolár. antérieur. n. anterotór anterozoíd antesóclu antestatór s. conţinând numele. s. (după fr. tr. anthèse) (<fr. (<fr. s. f. header.. care antrenează fluidul. Vorredner) (<fr. lat. antériorité) (<fr.) tendinţă de cădere spre înainte. n.

adj. atom ipotetic. curent în avangarda artistică a ultimelor decenii cu caracter contestatar faţă de arta academistă. s. n.II.. (medicament) capabil să reducă frecvenţa. m. s.. antiaristocratique) (<fr. n.. I. (despre materiale) rezistent la acţiunea acizilor. măsuri care combat alcoolismul. –oásă antianticórp antiaparthéid antiapopléctic. s. intensitatea crizelor anginoase. (medicament) profilactic sau curativ în aritmiile cardiace. n. –ă antiamericanísm antianafilaxíe antianémic. . n. I.2. (cel) care este împotriva abuzului de alcool. –ă antibarión antibenzopirínă antibiográmă antibioterapíe adj. antiatome) (<fr. antibactérien) (<engl. s. adj. antianémique) (<fr. f.. adj. s. analiză a sângelui prin care se verifică sensibilitatea unui microb la un anumit antibiotic. s. s.. –ă antianginós. (<fr. anticorp specific care provine din acţiunea aglutininei. n. s. –ă antiaglutinínă antiagregánt. atitudine împotriva alcoolismului. adj. f. (medicament) contra apoplexiei. substanţă în organism în urma injectării de anticorpi. antiapoplectique) (<fr. –ă antialbuminát antialcoólic. adj. antiatomique) (<fr. antialcoolique) (<fr.. din antinucleu. adj. s. inv. f. f. s. care neutralizează acţiunea acestora.U. –ă antiamericán. antiathérogène) (<fr. aristocratismului. adj. antialcoolisme) (<fr. engl. antialergique) (<fr. antiballistic) (<fr. n. antiparticulă a unui barion. împotriva rachetelor balistice. antiaérien) (<fr. atitudine atiamericană. antiart) (<anti– + artistic) (<fr. –ă antiarítmic. destinat a combate atacurile aviaţiei. adj. cu electroni pozitivi. m. care se opune influenţei. îndreptat împotriva aristocraţiei. f. adj. care împiedică producerea ateroamelor. f. –ă antialcoolísm antialérgic. s. (medicament) contra stărilor alergice. condiţie imunologică care împiedică stări anafilactice. s. adj. f. n. –ă antiártă antiartístic. antiangineux) (<fr. (medicament) care inhibă agregarea trombocitelor. s. adj. antiarthritique) (<fr. –ă antibalístic. s. adj. (medicament) contra artritei.. n. antimicrobian. antiagglutinin) (<anti– + agregant) (<engl. s.A. antiasthmatique) (<fr. n. artilerie antiaeriană (I). oleat de magneziu. antianticorps) (<anti– + apartheid) (<fr. antiacide) (<anti– + adrenergic) (<fr. s. artă lipsită de conţinut. n. n. adj. s. –ă antiaristocrátic. destinat să combată atacurile cu arme nucleare. m. adj. s. (medicament) care combate anemia. care combate alcoolismul. adj. s.. n. s. antibaryon) (<anti– + benzopirină) (<fr. antiarythmique. m. adj. antialbuminate) (<fr. f.antiacíd.. 1. s. s. acţiunii S. – antiastmátic.. –ă antibacterián. (medicament) contra astmei. (medicament. (substanţă) care blochează structurile adrenergice. (medicament) capabil să neutralizeze aciditatea gastrică. adj.. tratament medical cu antibiotice. antibiogramme) (<fr. lat. (despre opere) cu caracter opus celui artistic. –ă antiaterogén. s. –ă antiafrodiziác. adj. antiaphrodisiaque) (<engl. antianaphylaxie) (<fr.II. –ă antiadrenérgic... antiaméricanisme) (<fr. n. care combate bacteriile. antiarythmic) (<fr.. s. contra politicii de apartheid. produs rezultat din proteoliza incompletă a albuminei. rezistent faţă de acizii slabi şi bun conducător de electricitate. regim) care calmează excitaţia genezică. adj. adj. s. –ă antiatóm antiatómic. antiamérican) (<fr. n. –ă antiartrític. –ă antiaerián. antibiothérapie) adj.

f. antitanc. adj. –ă antiblenorágic.. (despre substanţe) care combate cariile dentare. adj. n.II. (despre un ser imun) care împiedică dezvoltarea germenului corespunzător anticorpilor serului respectiv. s. negustor de antichităţi.. I. s.. figură retorică prin care se răspunde unor acuzări. adj. –oásă anticanónic. concepţie. anticancéreux) (<anti– + canonic) (< anti– + capitalist) (după fr. împotriva botulismului. inv. (despre medicamente) care combate. lovit de razele catodice. n.. n. 1. (<fr. de obiecte (de artă). anticentre) . –ă antibrahiál. antikategorie) (<fr. care. n. –ă anticancerós. –ă anticapitalíst. adj. anticatharral) (<fr. antiblastique) (<fr. substanţă organică produsă de unele microorganisme. s. s. s. s. s. germ. adj. n. –ă anticár1 anticár2 anticariát anticárie anticatalíză anticatarál. adj. n. –ă anticalofilíe anticalofilísm anticámeră anticáncer anticancerigén. adj. adj. care împiedică dezvoltarea anumitor microbi. anticamera) (<anti– + cancer) (<anti– + cancerigen) (<fr. adj. atitudine de antibonjurist.2. –ă antibronşític. antiblennorragique) (<anti– + bonjurism) (<anti– + bonjurist) (<fr. (boiernaş din perioada prepaşoptistă) care se opunea bonjuriştilor. potrivnic capitalismului. (despre stil) care denotă anticalofilie. n. anticarious) (<fr. împotriva cancerului. –ă s. antique. f. adj. –ă antibióză antiblástic. –ă antibotulínic. cameră de aşteptare la intrarea într–un birou. f. (medicament) contra blenoragiei. f. antibrachial) (<anti– + bronşitic) (<fr. împotriva canoanelor. unitate comercială care cumpără şi vinde cărţi vechi. s. antiquus) anticabráj anticalofíl. adj. n. de cărţi vechi. adj. antibotulinique) (<fr. referitor la antebraţ.. anticalofilie. buchinist. adj. cel care aparţine popoarelor din antichitate. adj. (medicament) contra cancerului. –ă antíc. s. s. I. –ă antibonjurísm antibonjuríst. antioncogen. n. dispozitiv pentru reducerea tendinţei de cabrare a locomotivelor electrice şi Diesel electrice. • (fig. adj. referitor la antibiotic (I). f. s. n.antibiótic. antibrouillage) (<anti– + burghez) (<fr. anticalofilism.II. m. (biol. în genul creaţiilor din antichitate.) clasic. contramăsuri care înlătură bruiajul. acţiunea de încetinire a unei reacţii chimice de către anumite substanţe. negare a calofiliei. respingere. adj. n. tip de relaţii între două sau mai multe specii de microorganisme în care una împiedică dezvoltarea celorlalte. îndreptat împotriva burgheziei. f. electrod metalic în faţa catodului. previne catarul. antichar) (<fr. inv. antibiotique) (< fr. adj. loc de pe suprafaţa Pământului diametral opus epicentrului unui cutremur. –ă anticategoríe anticatód anticéntru s. lat. s. Antiquar) (<germ. antiquaire. inv. (medicament) contra bronşitei. f.) care inhibă activitatea unor specii. antibiose) (<fr. anticancerigen. devine producător de raze X. anticatalyse) (<fr. într–un cabinet. –ă antibruiáj antiburghéz. străvechi. m. s. Antiquariat) (după engl. s. anticanceros. (<anti– + cabraj) (<anti– + calofil) (<anti– + calofilie) (<anti– + calofil + –ism) (<it. 1. s. s. adj. s.2. s. care aparţine antichităţii. m. n. anticathode) (<fr.

) sunet care apare înaintea acordului căruia îi aparţine. anticiper.. f. (pl. f. regiune în care presiunea atmosferică creşte de la periferie spre centru şi (<fr. nonconformism. s. –oáre anticipáţie adj. s.) plan de diviziune celulară perpendicular pe axul central. s. producând vreme senină. anticipant) (<anticipa) (<fr. adj. adj. antiquité. n. anticommunisme) (<fr. literatură de ~ = literatură a cărei acţiune se petrece în lumea viitorului. anticlérical) (<fr. (adept) al anticolonialismului. antifloculant. atitudine politico–ideologică împotriva mişcării comuniste. adj. f. anticollagenase) (<anti– + colesterol) (<fr. –ă anticlinóriu. anticipé) (<fr. s. progresului. (substanţă) care împiedică coagularea sângelui.. s. intr.. ascendentă şi descendentă. arme etc. anticlimax) (<fr. (<fr. –ă anticomplementár. –ie anticlór anticoagulánt. –ă anticipáre anticipát anticipatív. s. adj. adj. contracepţie. a ghici dinainte. f. s. adj. s. anticonceptionnel) (<fr. s. n. n. cu caracter de anticiclon. destinat protecţiei împotriva armei chimice. gradaţie (2) descendentă. n. antichimique) (<fr. 1. cu anticipaţie. la decolorarea pastei de celuloză sau a lânii. • vechime. faptul de a anticipa.. anticonformisme) anticiclónic. inv. partea concavă a unei cute a scoarţei terestre. s. o cu ~ = înainte de termenul stabilit. n. anticipare) (<engl. n. referitor la anticiclon. respingere a amestecului clerului în viaţa publică. anticommuniste) (după fr. anticiclón s. antigen) care are proprietatea de a fixa complementul (3). f. adj. anticipatif) (<fr. s. anticomplémentaire) (<fr. anticlinal) (<fr. (substanţă) care diminuează colesterolul din sânge. epocă îndepărtată a istoriei. enzimă care neutralizează colagenaza. lat. –ă anticolagenáză anticolesteról anticolonialísm anticolonialíst. care nu corespunde cerinţelor comerţului. n. (muz. vb. adj. (despre un ser. anticipatio) (<anti– + civilizator) (<fr.2.. anticoagulant) (<engl. medalii. f. n. lat. anticivilizatór. lat. s. anticolonialiste) (<anti– + comercial) (<fr. anticolonialisme) (<fr. –ă anticlericalísm anticlímax anticlinál.) păstrate din antichitate (1). m. –ă anticipá anticipánt. m.. n. atitudine ostilă faţă de cler şi de biserică. –ă anticomerciál. –ă anticipatór. adv. –ă antichitáte adj.2.) pronunţare anticipată a unui sunet din silaba următoare. s. adj. s. sau vechi şi valoroase. (structură geologică de cute) în formă de anticlinal. cu caracter de anticipaţie. (cel) care face anticipări. anticléricalisme) (<fr.. anticipateur) (<fr. (luptător) împotriva comunismului. a devansa. ad. împotriva civilizaţiei. a prevedea. –oáre anticlericál. contraceptiv. substanţă care fixează clorul. antichlore) (<fr. 1. .) obiecte ale vieţii materiale (vase.antichímic. s. (biol.. anticyclone) masele de aer au o mişcare divergentă. anticyclonique) (<fr. infecunditate prin metode anticoncepţionale. f. anticlinorium) (<fr. referitor la anticlericalism. s. care anticipează. adj. –ă anticomunísm anticomuníst. s. • opoziţie într–un context a două gradaţii. s. anticipation. tr. anticipare. • (lingv. contraception) (<fr. mişcare social–politică a popoarelor împotriva colonialismului. n. –ă anticonformísm adj. f. (<fr. (mijloc) care împiedică fecundaţia. antiquitas) 1. s. n. adj. în care s–au dezvoltat vechile civilizaţii. n. anticipaţie. –ă anticoncépţie anticoncepţionál. m.2.

n. –ă anticrític. s. adăugată în benzină. s. n.. micşorează viteza de propagare a arderii în masa unui amestec carburant. f.II. la schiuri) care reduce sau anulează derajapul. adj. s. s. n. (dispozitiv adaptat la roţi. s.. n. manifestări) împotriva culturii. ă antidiabétic. (mijloc) care poate fi folosit fără pericol în spaţii unde există posibilitatea de explozie. adj. adj. n. –ă anticríză anticulturál. caracter anticonstituţional. –ă adj.. (substanţă) care împiedică coroziunea.. n. cu mare rezistenţă la rupere. –ă antidemocratísm antidemocraţíe antidepresánt. (<fe. anticryptogamique) (<fr. –ă antidiftéric. –ă antícvă/antícva antidecapánt antideflagránt. răspuns la o critică. adj.anticonformíst. antidétonant) (<fr. adj. s. inv. anticonvulsif) (<germ. n. s. –ă anticriptogámic. antidepressant) (<fr.. /II/germ. anticorps) (<anti– + corupţie) (după fr. (medicament) care combate diabetul. substanţă care. f.. s. cu linii de grosime diferită. s. s. adj. antidépressif) (<fr. anticongélant) (<fr. n. caracter antidemocratic. referitor la anticritică.. spiritului democratic. nonconformist. (substanţă) care împiedică congelarea. litere de tipar drepte. Antiqua) (<anti– + decapant) (<fr. s. antidepresiv. s. substanţă pentru delimitarea întinderii suprafeţei de lipire dintre două piese metalice. s. m. s. n. antidérapant) (<fr. adj. adj. care se opune apariţiei diabetului. I. –ă antidiaréic. adj. n. împotriva crizei. adj. –ă anticonstituţionál. care combate difteria. Antikritik) (<anti– + criză) (<anti– + cultural) (<germ.. antidéflagrant) (<anti– + delirant) (<anti– + democrat) (<fr. adj. –ă anticórp anticorupţie anticreştín. n. împotriva corupţiei. –ă antidialéctic. n. n. (despre atitudini. m. s. proteină specifică elaborată de organism ca răspuns la pătrunderea unui antigen. adj. / s. adj. . antidiphtérique) (<fr. –ă anticongelánt. –ă antidictatoriál. împotriva dialecticii. adj. adj. adj. antidynastique) adj. –ă antidemocrátic. inv. adj. împotriva delirului.. care încalcă prevederile constituţiei. falsă democraţie. s. adj. –ă antidetonánt. –ă antideliránt. –ă anticonstituţionalitáte anticonvulsív. magneziu şi siliciu.. (produs) care protejează plantele împotriva bolilor cauzate de ciuperci. antidiabétique) (<anti– + diabetogen) (<anti– + dialectic) (<anti– + diareic) (<anti– + dictatorial) (<fr. –ă anticorodál anticorosív. adj. antidepresant. f.. anticorrosif) (<fr. –ă antidepresív. împotriva dictaturii. f. anticonformiste) (<fr. –ă antiderapánt. (remediu) care combate convulsiile. Anticorrodal) (<fr. aliaj ameliorabil de aluminiu. f. (medicament) contra diareii. f. antichrétien) (<fr. anticonstitutionnel) (<anticonstituţional + –itate) (<fr. adj. împotriva dinastiei. m. adj. (om) împotriva creştinismului. anticritique. cel care este împotriva democraţiei. (medicament) contra depresiunii nervoase. s. s. m. inspirate de inscripţiile de pe monumentele Romei antice. adj. (medicament). s. –ă antidiabetogén. –ă antidinástic... antidémocratique) (<antidemocrat + –ism) (<anti– + democraţie) (<engl. s. opus democraţiei. s. n. s. m. adj. s. n. –ă antidemocrát. n.

. atitudine antidogmatică. s. antidiurétique) (<engl. pozitron. soluţie. s. s. (substanţă. nefilozofic. s. care respinge dogmatismul. antifébrine) (<fr. –ă antifáză antifebríl. s. n. adj. (despre două mărimi armonice de aceeaşi frecvenţă) cu o diferenţă de fază care corespunde unei jumătăţi de perioadă... –ă antifáding antifág antifagínă antifascísm antifascíst. erou negativ. n. /–fe–/ adj. antifading) (<fr. s. adj. f. –ă antifílm antifilozófic. antiesthétique) (<fr. adj. n. antiphone) . f.. f. s. ă antifebrínă antifermént antifeudál. s. împotriva epidemiilor. antifébrile) (<fr. s. împotriva (regulilor) esteticii. personaj negativ al unei opere literare.. m. m. f. s. s. până la suprimare. inv. împotriva feudalismului. n. a debitului urinar. antidote) (<fr. vasopresor. antidoping) (<fr. antiphagine) (<fr. contra dopingului. s. mijloc) contra drogurilor. s. film lucrat după alte reguli decât cele obişnuite. –ă antiflatulént. s. care exercită o proastă gestiune economică. (medicament) care combate flatulenţa. antifasciste) (<fr. fr. anticorp indus prin pătrunderea în organism a endotoxinelor. antiépileptique) (<fr. a unor bacterii. curent ideologic care neagă posibilitatea egalităţii sociale a oamenilor. antidumping) (<fr.. antiphlogistique) (<fr. antiémétique) (<anti– + endotoxină) (<fr. adj. s. n. engl. n. antienzyme) (<germ. anticoagulant. antiepidemisch) (<fr. s. s. adj. adj. f. engl. (despre instalaţii de radiocomunicaţii) care reduce. s. –ă antifloculánt. s. –ă antiepiléptic. antiphage) (<fr. f. adj.2. n. substanţă care inhibă acţiunea unei enzime. (luptător) împotriva fascismului. –ă antiendotoxínă antienzímă antiepidémic. inv. s. n. mişcare socială şi politică care combate şi demască ideile şi practicile fascismului. s. s. împotriva filozofiei. antiféodal) (<anti– + film) (<fr. (medicament) contra epilepsiei. adj. substanţă care apără microbii de fegocite. antielectron) (<fr.. n. engl. –ă antieróu antiestétic. n. m. adj. f. f. antiferment) (<fr. s. –ă antiegalitarísm antielectrón antiemetíc. –ă antidogmatísm antidominántă antidóping antidót antidróg antidúmping antieconómic. (telec.. care depistează dopajul. (<fr. adj. adj. –ă antidiuréză antidogmátic. febrifug. agent care previne. valoare care corespunde frecvenţei minime într–o repartiţie statistică. mic corp plastic care se introduce în ureche pentru a o apăra de zgomote intense. antiéconomique) (<anti– + egalitarism) (<fr. n. antiphase) (<fr. antidrogue) (<fr. adj. antidiuresis) (<engl. antiphilosophique) (<anti– + flatulent) (<fr. 1. n. n. inv. antifascisme) (<fr. (medicament) care reduce diureza. s. împiedică fermentarea. (medicament) care combate procesele inflamatorii. reducere. –ă antifazát. adj. antidogmatisme) (<anti– + dominantă) (<engl.. medicament contra febrei. adj. politică comercială defensivă. antihéros) (<fr. antivomitiv. adj. de contracarare a dumpingului. component al unei bacterii care distruge bacteriofagii. s. compensează fenomenele de fading. antiphasé) (<fr.) remediu. –ă antifón adj. adj. –ă antiflogístic. s.) opoziţie de fază... • (fig. n.antidiurétic. contraotravă.. antifloculant) (<fr. m. m. s. antidogmatic) (<fr. substanţă care neutralizează efectul unei otrăvi. n. acţiunea unui virus..

s. s. n.antifoná antifónic. folosit la cuzineţi pentru a reduce frecarea. adj. antihemolytic) (<fr. antigénothérapie) (<anti– + germinativ) (după fr. substanţă proteică care. combate hemoragiile. anticorp specific pentru serumglobulină. antigel) (<fr. (medicament) destinat a combate gripa. –ă antifúrt antigáng antigáz antigél antigén antigenoterapíe antigerminatív antiglisánt. s. s. s. (<fr.. antiformant) (<fr. f. îndreptat împotriva grevelor. n. n.. figură retorică prin care o locuţiune. f. s. antihemoroidal) (<anti– + hipertensiv) antiguvernamentál. –ă antigripáj antigripál. adj. –ă antiglobulínă antigráf antrigravitáţie antigrevíst. efect de anihilare a gravitaţiei prin metode speciale sau cu substanţe ipotetice. n. antigraphon) (<fr. adj. –ă antifoníe antiformánt antifráză antifricţiúne antifúngic. (<fr. antihémorragique) (<engl. –ă antihemoroidál.2. stimulează formarea de anticorpi.. –ă antihipertensív. al unui cor) alternativ. s.. introdusă în organism. copie manuscrisă de pe un original. 1. antihalo) (<fr. antigouvernemental) (<fr. adj. antifriction) (<fr. s. (medicament) contra hipertensiunii. antigraphum. a bandelor de răufăcători. antiser conţinând astfel de aticorpi.. s. n. inv. n. îndreptat împotriva gangurilor. antiglobuline) (<lat. antigrippal) (<fr. (medicament) care opreşte. inv. n.) zonă de minimă energie. adj. gr. adj. s. adj. –ă antigrizutós. care împiedică formarea efectului halo. s. f. adj. (despre uleiuri) împotriva gripării motoarelor. –ă antihemorágic. m. f. s. soluţie care se introduce în circuitul de răcire al motoarelor cu ardere internă. s. antigang) (<it. adj. n. substanţă care împiedică germinarea plantelor. adj. antigrisouteux) (<fr. adj. (medicament) împotriva hemoroizilor. antigas) (<fr. inv. –ă s. cântare alternativă a unui solist şi a unui grup vocal ori instrumental. folosirea terapeutică a substanţelor care pot produce anticorpi. antigène) (<fr. vermifug. s. antiphonie) (fon. antihaló antihelmíntic. . inv. o frază se întrebuinţează cu un înţeles contrar. n. f. –ă adj. prevăzut cu dispozitive speciale de protecţie contra exploziilor în minele de cărbuni cu emanaţii de grizu. n.. antiphrase) (<fr. care are proprietatea de a împiedica alunecarea. între doi formanţi apropiaţi.. a micozelor cutanate. (medicament) care împiedică dezvoltarea ciupercilor. f. antifungique) (<it. s. –oásă vb. n. adj. adj. antifurto) (<fr. tr. (dispozitiv) care semnalează orice tentativă de furt. s. n. contra gazelor. adj. n. aliaj pe bază de antimoniu. împotriva guvernului. a acoperi (caroseria unui autovehicul) cu un strat protector pentru atenuarea (<anti– + –fon2) zgomotelor. –ă antihemolític. (despre cântecul unui solist. (medicament) care neutralizează acţiunea hemolizinei. peliculă de lac sau de gelatină colorată. antihelmintique) (<engl. adj. s. antiglissant) (<fr. (despre materiale) (<anti– + fonic) care atenuează zgomotele. s. antigravitation) (<anti– + grevist) (<anti– + gripaj) (<fr. s..

mişcare socială împotriva politicii imperialiste de forţă şi dictat. s. (cel) contrar junimismului. adj. n. m. antiinflammatoire) (<fr. anti–impérialisme) (după rus. substanţă de apărare produsă de organism când i se administrează hormoni proteici. anticholérique) (<fr.. (cel) împotriva imperialismului. antiintellektualist) (<anti– + ischemic) (<anti– + istorism) (<anti– + izostatic) (<fr. creaţie literară în care nu se ţine seama de procesele artistice tradiţionale. n.. atitudine. s. antihygiénique) (<anti– + imago) (<fr. –ă antihitleríst. adj. s. • concepţie care neagă posibilitatea cunoaşterii ştiinţifice a adevărului cu ajutorul raţiunii. s. iraţionalism. adj. (adept) al antiintelectualismului. m. adj. împotriva infecţiilor. concepţie şi metodă neştiinţifică care respinge sau ignoră principiul istoric în considerarea şi analiza proceselor şi fenomenelor. s. f. adj. (despre fenomene) care acţionează în sensul deranjării echilibrului izostatic al scoarţei terestre. substanţă din ser care apare în unele cazuri de diabet rezistent la insulină. împotriva hitlerismului. în tratamentul leucozelor şi leucemiilor. –ă antiinfracţionál. atitudine critică faţă de tendinţa de folosire excesivă a abstracţiilor. anti–inflation) (<fr. n. acţiune antiepidemică de combatere a formelor adulte ale insectelor transmiţătoare de boli. s. adj.. –oásă antiinflamatór.. s.) eliminare. antiimperialisticeskii) (<fr.. concepţie antijunimistă. s. antileucémique) (<fr. (<rus.. –ă antiistorísm antiizostátic. f. f. n. (jur. –ă antiliteratúră adj. –oáre antiinfláţie antiinflaţioníst. antigivrage) (<fr. s. s. –ă antijivráj antijivránt. n.antihipnótic. anti–induction) (<fr. f. s. (telec. împotriva infracţiunilor. (<engl. n. adj. politică antiinflaţionistă. s. –ă antiholéric. n. n. –ă antihistamínic. adj. f. (substanţă) capabilă a bloca micozele. antiinfectieux) (<fr. a operaţiilor logico–intelectuale în interpretarea fenomenelor. –ă antileucémic. s. antihypnotic) (<fr. –ă antijunimísm antijunimíst. antilittérature) . antigivrant) (<anti– + junimism) (<anti– + junimist) (<fr. f. care combate holera. s. s. s. –ă antiindúcţie antiinfecţiós. (substanţă) care împiedică jivrajul. –ă antiinsulínă antiintelectualísm adj. a tuturor formelor de exploatare şi dominaţie a popoarelor. sistem tehnic pentru prevenirea sau remedierea jivrajului. antichrèse) (<fr. contrar igienei. n. s. n. s. n. s. –ă antiischémic. s..) cedarea de către creditor a venitului unui bun imobil aparţinând debitorului. m. antihistaminique) (<anti– + hitlerist) (<fr. –ă antihormón antihréză antiigiénic. s. adj. (medicament) împotriva somnului. (medicament) care atenuează efectele produse de histamină. adj. adj. adj. (medicament) care opreşte un proces inflamator. –ă antiimágo antiimperialísm antiimperialíst. reducere a efectelor inductive perturbatoare dintre circuite paralele. antiintellektualizm) antiintelectualíst.. n. f. antihormone) (<fr. împotriva inflaţiei. adj.. (medicament) cu acţiune vasodilatatoare capabil să amelioreze irigaţia deficitară la nivelul membrelor şi creierului. f. anti–inflationniste) (<anti + infracţional) (<anti– + insulină) (<rus. m. adj.

antimétalepse) (<fr.2. antimatière) (<fr. adj.. acid ~ = acid al antimoniului. n. antilopă americană în preriile şi deşerturile din vestul Americii de Nord. f. s. antilopides) (<fr. număr corespunzător unui logaritm dat. adj. (cel) împotriva marxismului. contradicţie între două idei. pl.2. (medicament) împotriva micozelor. antiluétique) (<fr. antipaludic.. adj. antiméthathèse) (<fr. s. antiméridien) (<fr. n.. antilocapra) (<lat. antisifilitic. n. familie de mamifere rumegătoare: antilocapră. s. f. adj. adj. antimagnétique) (<fr. adj. adj. (remediu) împotriva migrenei. (substanţă.. n. m. (medicament) în tratamentul unor forme de cancer. –ă antimicrobián. s. s. s. africane sau indiene: antilopa. antimétabole) (<fr. f. antimilitariste) (<fr. s. remediu) împotriva miasmelor. s.. –ă antimoniát antimónic antimoníl s. adj. s. m. f. s. –ă antiministeriál. s. care împiedică metabolismul acestora. antimetabolă. –ă antimolecúlă antimonárhic. (medicament) împotriva sifilisului. antiméson) (<engl. m. antimetabolă. antimonarchique) (<fr.antilocápră antilocapríde antilogarítm antilogíe antilópă antilopíde antiluétic. pl. memorii cu caracter evocator. concepţie şi mişcare internaţională de masă îndreptată împotriva politicii militariste şi a războaielor imperialiste. –ă antimagnétic. s. s. –ă antimarxísm antimarxíst. meridian diametral opus altuia. cu picioarele lungi şi subţiri şi corpul suplu. (substanţă. adj.. n. –ă antimonarhíst. care schimbă sensul comunicării. ajd. n. m. f. antimonyle) . antimigraineux) (< fr. antilogarithme) (<fr. antimétabolite) (<fr. antimitotique) (<anti– + moleculă) (<fr. antimoniate) (<fr. 1. –oásă antimilitarísm antimilitaríst. factor) care împiedică mitoza.. antimetateză. mamifer rumegător din ţările calde. antimycotic) (<anti– + microbian) (<fr. s. s. s. –ă antimemórii antimeridián antimetábolă antimetabolít antimetalépsă antimetatéză antimezón antimicótic. antimonique) (<fr. n. antimonarchiste) (<fr. n. care se opune unei decizii ministeriale. n. s. s. f. –ă antimască antimatérie antimefític. (<lat. antilope) (<fr. antimilitarisme) (<fr. antimémoires) (<fr. f. m.. care nu respectă procedeele consacrate ale memorialisticii. antimonarhist. antiméphitique) (<fr. antisubstanţă. n. adj. adj. pielea tăbăcită a antilopei (1). familie de rumegătoare cavicorne. ion care ia naştere în urma tratării unor săruri de stibiu cu apă. f. insensibil la câmpuri magnetice. substanţă analoagă structural metaboliţilor. s. Antimarxismus) (după rus. opoziţie faţă de marxism. –ă antimaláric. contramonarhist. sare a acidului antimonic. s. antiministériel) (<fr. m. f. adj. antibacterian. s. imitaţie a acestei piei. s. s. împotriva monarhiei. m.. s. antimarksistskii) (<fr. antimonarhic. antilocapridae) (<fr. (teatru) interludiu comic. –ă antimigrenós. f. s. s. f. adj. f. moleculă simetrică moleculelor. –ă antimitótic. (medicament) împotriva malariei. s. f. antimetalepsă. pl. (cel) împotriva militarismului. antimasque) (după fr. s. antimalarique) (<germ. f. s. antilogie) (<fr. gazela etc. 1.. antiparticulă a mezonului. materie ipotetică din antiparticule. m. repetare a aceloraşi cuvinte în ordine inversă. f.

stibină. –ă antineoplázic. m. s. –ă antioxidánt. anticancerigen. f. adj. –eáscă adj. antinational) (după germ. adj. s. în procesele nucleare. antipapal) (<fr. antioxygène) (<it. . s. teze sau principii ce se exclud reciproc. metaloid alb–cenuşiu cu aspect metalic. Antimon. m. n. antinéphrétique) (<anti– + neoplazic) (<fr. –ă antipápă antipapísm s. –ă antinazíst. antinazistisch) (<fr. adj. s. antimoniure) (<engl. (<fr. (medicament) împotriva durerilor de rinichi. m.. s. m. antipallage. schimbare reciprocă. (substanţă) care combate. s. antiparticulă a neutronului. –ă antinomíe antinomísm adj.2. n. n. (opt. problemă enigmistică în care exprimarea se face printr–un cuvânt ce trebuie (<anti– + monoverb) transformat în monoverb. s. n. –ă antinucleár. punctul cel mai proeminent al glabelei. atenuează efectele nicotinei. papă ales pe cale ilegală. s. în numele supremaţiei graţiei. opus inionului.antimonít antimóniu antimoniúră antimonopolíst. n. Antinomist) (<fr. antimonium) (<fr. s. antioxidant. n. f. gr. antinomisme. stare a bisericii catolice condusă de un antipapă. antioxydant) (<fr.. antineutron) (<fr.. s. s. referitor la antinomie. –ă antinucléu antioncogén. antinomia) (<fr. –ă antineutríno antineutrón antinevrálgic antinicotínic. –ă antinión antinodál. (medicament) împotriva neoplasmului. anacolut în care discontinuitatea sintactică reprezintă o abatere de la congruenţa cauzală în propoziţie. antinuclear) (<anti– + nucleu) (<anti– + oncogen) (<fr. adj. s. adept al antinomismului. antipaludique) (<engl.. s. indiferenţa faţă de legi.. s. antipape) (<fr. antipapisme) antinomíst. s. combinaţie a antimoniului cu un alt corp simplu. rus. antinaţionál.. adj. s..) puncte ~e = puncte în care mărimea unghiulară are valoarea –1. anti–node) (<fr. (<fr. n. antinucleaire. s. antinomie. germ. antioxigen. n. tendinţă de negare a legilor sau legalităţii. împotriva clasei muncitoare. –ă antinefrétic. m. adj. (<anti– + muncitoresc) împotriva intereselor propriei naţiuni.. adj. n. adj. (luptător) împotriva nazismului.) doctrină care propovăduieşte. antimonopolist) antimuncitorésc. antinévralgique) (<fr. antypallage) (<fr. engl. (substanţă) care împiedică oxidarea. –ă antioxigén antipalágă antipalúdic. antimonite) (<germ. f. f. n. 1. s. antinicotinique) (<anti– + inion) (după engl. lat. n. împotriva monopolurilor. folosit în aliaje. –ă antimonovérb s. –ă antipapál. m. împotriva armelor nucleare. nucleu atomic din antiprotoni şi antineutroni. antiparticulă a unui neutrino. (medicament) care calmează nevralgiile. adj. adj. îndreptat împotriva papei. stibiu. m. (teol. Antinomismus) (<germ. s. adj. antinomique) (<fr. s. f. contradicţie categorică între două legi. antimalaric.. n. s. adj. –ă antinómic. lat. antineutrino) (<fr. n. adj.

lat.. gr. antiparasite) (<fr. (substanţă) care combate paraziţii animali sau vegetali. medicament amărui. s. m.. (<fr. germ. antipyrine.2. adj. f. celule situate la baza sacului embrionar la angiosperme. concepţie împotriva sistemului parlamentar. –ă antipátic. programului partidului din care face parte. (despre dispozitive. f. stomacul şi intestinele de jos în sus. antipodes) antipodál. s. adj. n. s. parodie a unei piese.antiparalél. a manifesta antipatie faţă de cineva. pl. (<fr. fenazonă. care participă la fecundarea şi dezvoltarea embrionului. antipièce) (<anti– + piogen) (<fr. –ă antiparlamentár.) care combate sau reduce perturbaţiile electromagnetice.. f. –ă antipatriotísm antipelagrós.. s. cu proprietăţi opuse celor care caracterizează atomii elementelor chimice.) ~zi optici = substanţe cu aceeaşi formulă şi aceleaşi proprietăţi fizico–chimice. antene etc. s. antiferment al pepsinei. –oásă antipepsínă antiperistáltic. adj. antipéristaltique) (<fr. antipatriotisme) (<fr. s. adj. mişcări ~ce = mişcări care contractă esofagul. –ă antiparlamentarísm antiparkinsonián. îndreptat împotriva propriei patrii. adj. –ă antiparazitár. antipartiinîi) (<fr. n. antipathie. adj. nesuferit. s. adj. om lipsit de patriotism. –ă antipartículă antipartínic. n. piesă de teatru care nu ţine seama de procedeele artistice tradiţionale. respingător. antitermic. atitudine antipatriotică. adj. figură retorică prin care se urmăreşte să se demonstreze că faptul incriminat este lăudabil. febrifug. 1. (medicament) care diminuează rigiditatea şi trembolenţa în boala lui Parkinson. n. loc de pe Pământ diametral opus. s. adj. antiparallèle) antiparastáză antiparazít. adj. –ă antipatíe antipatizá antipatogén. n. care inspiră antipatie. (medicament) care provoacă scăderea febrei. particulă elementară. –ă antipirínă antipód s. (chim. vb. (remediu) împotriva mirosurilor pestilenţiale. în totală opoziţie cu altele. n. –ă antipiésă antipiogén. antiperistaltisme) (<fr. Antipyrin) (<fr. aversiune.. f. –ă antipatriótic. antipellagreux) (<fr. concepţie. antipatriotique) (<fr. antipestilentiel) (<fr. care combate boala. idee etc. lucru. împotriva uzului parlamentar. antipiretic şi analgezic. tr. care combate pelagra. –ă adj.II.) fiinţă. ansamblul mişcărilor antiperistaltice. n. antipodal) . antiparlamentarisme) (<fr.. f. –ă antipatriót. analgezină. antipyrétique) (<fr. s. antipathia) (<antipatie + –iza) (<engl. antiparastase) (<fr. (despre drepte. situat la antipozi. antipepsine) (<fr. (<fr. antiparlamentaire) (<fr.3. opoziţie faţă de regimul parlamentar. care se opune ideologiei. antipathogen) (<anti– + patriot) (<fr. –ă antipirétic. resentiment. s. • (despre două drepte în raport cu altele două) care formează un patrulater inscriptibil. s. antiparasitaire) (<fr. (substanţă) care împiedică autoaprinderea cărbunilor. s. antipathique) (<fr. f. (fig. n. –ă antiperistaltísm antipestilenţiál. s. I. adj. s. adj. antiparkinsonien) (<fr. antiparticule) (după rus. vectori) paralel şi de sens contrar. f. f. antipodic. m. s. s. dar cu activitate optică diferită. adj. antipode/s/. lat. –ă adj.

adj.. adj. n.. antirasial. antipoliomyélitique) (<fr. m. poem scris după alte reguli decât cele tradiţionale. ostil realismului. –ă antipórno antiprogresíst. negare a realităţii obiective. al polului unei drepte în raport cu acea dreaptă. care anihilează radarul. adj.II. (mat. m. antipodal. adj.. s.. s. antireformist) (<anti– +regalist) . împotriva pornografiei. opoziţie fată de rasism. antiracisme) (<fr. care combate publicitatea. s. adj. contrar poeziei. f. adj. –ă antirábic. antirabique) (după engl. acţiune împotriva poluării. –ă antipoluáre antipopulár. antireflet) (<engl. –ă antipoezíe antipól antipoláră antipoliomielític. spiritului ei. (adept) al antirasismului. (adept) al antiraţio-nalismului. (medicament) împotriva pruritului. rachetă destinată combaterii altei rachete (balistice). –ă antirasísm antirasíst. inv. transparent) care atenuează reflexiile produse de suprafeţele optice. contrar raţiunii. –ă s. f. antiradar) (<fr. s. f.. –ă antirasiál. s. adj. antipruritic) (<fr. m. împotriva războiului. a simetricului unui punct în raport cu centrul acelei conice. poezie lipsită de valoare artistică. antirationnel) (<fr. contrar politicii. s. n. s. –ă antirachétă antirádar antirahític. s. m. (mat. adj... antiraciste) (<fr. s.) curbă a cărei podară în raport cu un punct este o curbă dată. împotriva poporului. (medicament) care permite controlul halucinaţiilor. f. –ă antipsoriázis antipublicitár. –ă antiprotón antipruriginós. antirationaliste) (<anti– + războinic) (<fr. (despre remedii) împotriva psoriazisului. antiputride) (<fr. inv. (medicament) care combate putrefacţia. adj. s. –ă antipoém antipoétic. m. • care detectează prezenţa radarului.antipodáră antipódic. adj. adj. n. –oásă antiprurític. realităţii. f. antiparticulă a protonului. împotriva reformismului. antipolitique) (<anti– + poluant) (după fr. antiproton) (<fr. n. n. antipsychotique) (<anti– + psoriazis) (<anti– + publicitar) (<fr. antipolaire) (<fr. f.. n. (vaccin) contra poliomielitei. (strat subţire. (medicament) folosit în prurigo. adj. s. antipodisch) (<anti– + poem) (<fr. s. (vaccin) contra turbării. în raport cu o conică. reclamă care deserveşte produsul respectiv. ideilor delirante. adj. –ă antipsihótic. –ă antiregalíst.) polara. –ă antirăzbóinic. (procedeu. îndreptat împotriva unei rachete. s. inv. –ă antipolític. n. adj. antipoétique) (<anti– + poezie) (<anti– + pol) (<fr. –ă antirealísm antirealíst. inv. (mat. adj. adj. în raport cu centrul unei conice. care previne sau combate rahitismul. antipollution) (<anti– + popular) (<anti– + porno) (<anti– + progresist) (<fr. n. s.) simetricul. s. s. adj. antirocket) (<fr.. adj. m. adj. adj. substanţă) împotriva poluării. f. concepţie care neagă valoarea raţionalismului. –ă antiputríd. confuziei mintale. antiréaliste) (<anti– + reclamă) (după fr. n. –ă antireformíst. f. adj. s. adj. a existenţei şi a legilor sale. s. –ă antireclámă antirefléx. adj. adj. –ă antipoluánt. adj. n. –ă antiraţionalísm antiraţionalíst. adj. n. adj. antirachitique) (<anti– + rasial) (<fr. antipodaire) (<germ. s. împotriva progresului. s. I.. (<fr. (luptător) împotriva regalităţii. antiréalisme) (<fr. s. antiprurigineux) (<engl. f. antirasist.. –ă antiraţionál. s. antirationalisme) (<fr.

metodă de combatere a microbilor patogeni şi a focarelor de infecţie din organism.. adj. realist. s. f. adj. referitor la antirevizionism. adj.. (medicament) care produce antisepsie. –ă antiromán antiromántic. f. s. (<fr. s. adj. m. s. n. (om) ostil religiei. a politicii revanşarde. s. n. s... f. atitudine ostilă faţă de evrei. (om) cu spirit practic. antisérum) (<fr. (produs cosmetic) contra ridurilor. adj. m. s. antisialagogue) (<fr. antiroman) (<engl. gen de roman care îşi propune să reflecte realitatea nudă. adj. antirévisionnisme) (<fr. f. n.. care prezintă antirezonanţă. –ă antiseísmic. –ă antirezonánt. antiesclavagiste) (<anti– + sclerotic) (<fr. împotriva seismelor (1). practică antisemitismul. m. –ă antisclerótic. antirides) (<fr. n. adj. contrarevoluţinar. –ă antirezonánţă antiríd. dispozitiv de reglaj la pick–up–urile moderne pentru compensarea forţei centripete. –oásă antirenínă antirepublicán.. –ă antirevizionísm antirevizioníst. antireumatismal. s. antirheumatic) (<fr. adj. antisiccatif) (<fr. –ă antirepublicanísm antireumátic. n. engl. adj. f. antireumatic. antisepsie) (<fr.antireligiós. –ă antisér antisialagóg. antirévisionniste) (<fr. n.. –ă antirevanşárd. n.. adj. antisémite) (<fr. f. antiromantic) (<engl. f.. n. s. m. n. (cel) care admite. n. s.. fără semnificaţii. s. adj. –ă antisicatív antisifilític. adj. adj. –ă antisemitísm antisepsíe antiséptic. s. n. antirésonnant. adj. engl. antiscorbutique) (<germ. acţiune contra republicii. f. fenomen asemănător anteliei care se formează în raport cu Luna. antiluetic. –ă adj. –ă antireumatismál. f. s. s. antiségrégationniste) (<anti– + seisme) (<it. rezistent la seisme. s. adj. antisémitisme) (<fr. m. anticorp care inhibă efectele enzimatice ale reninei. engl. (duşman) al ideilor republicane. ser sangvin provenit de la un animal după imunizarea cu un antigen specific. adj. antiresonant) (<fr.. adj. (cel) care se opune sclavagismului. antisyphilitique) . anti–selene) (<fr. s. s.. s. antiseborrheisch) (<anti– + secretor) (<fr. antiresonance) (<fr. s. –ă antiseboréic. s. (medicament) în tratamentul seboreei şi acneei. –ă antischéting antisclavagíst. împotriva discriminării rasiale. n. antirépublicanisme) (<engl. antireligieux) (<engl. s. s. –oáre antisegregaţioníst. (medicament) în tratamentul sclerozei.. opreşte secreţia salivară. antispetique) (<fr.. s. adj. antirévolutionnaire) (<fr. s. ostilitate faţă de revizionism. s. –ă antirevoluţionár. antirheumatismal) (<anti– + revanşard) (<fr. antirennin) (<fr. (medicament) împotriva scorbutului. n. –ă antiselénă antisemít. –ă antisecretór. împotriva spiritului. (medicament) care inhibă o secreţie. substanţă care reduce capacitatea de uscare a unui lichid. antiskating) (după fr. antirésonance. s. n.. stare de vibraţie opusă rezonanţei. n. (medicament) contra reumatismului.. adj. antirépublicain) (<fr. (factor) care diminuează. m. n. –ă antiscorbútic. adj.

adj. antispasmodic. • (despre sisteme fizice) care. inv. (<fr. anti–scientifique) (<fr. antistrophe. (medicament) care împiedică. adj. adj. –ă adj. s. antimaterie. adj. adj. s. adj. adj. antisymétrie) (<fr. împotriva fumatului. –ă antisovietísm antispasmátic. printr–o transformare simetrică (<fr. repetare a cuvintelor în ordine inversă în vers. antitank) antisimetríe antisindicál. n. s. tratare a unui material din fibre sintetice cu o substanţă antistatică.antisimétric. adj s. a drepturilor lor. adj. –ă antisolár. politică. –ă antisocialíst. anti–statique) (<antistat/ic/ + –iza) (<anti– + steril) (<anti– + stres) (<fr. –ă antistátic. adj. anticar1. adj. împotriva tancurilor.. lat.. n. n. inv. s.. antispaste. antisubmarín. persoană lipsită de talent. –ă antisociál. antisulfamide) (<fr. m. antisowjetisch) (<germ. împotriva sindicatelor. ostil socialismului. substanţă care reduce capacitatea de spumare a unor lichide. f. adj. m.3. adj. antistropha) (<engl. n. antispastus) (<fr. s.. –ă antisoviétic. adj. nu iubeşte sportul. care apără împotriva soarelui. antisyndical) (<fr. diminuează secreţia sudorală. antisocial) (<anti– + socialist) (<fr.. antispasmatisch) (<fr. ostil evreilor. (factor) care previne. lat. a unei funcţii matematice de a fi antisimetric(ă). –ă antispást antispástic. între strofă şi epodă. antispastique) (<fr. f. antisolaire) (<germ. • (mat. picior de vers antic format dintr–un iamb şi un troheu. adj. opus simetriei. adj. –ă antisportív. împotriva ordinii sociale.2. n. antispasmodic. –ă antisioníst. (remediu) împotriva fumatului. contrar teoriilor ştiinţifice şi progresului. antisudorific) (<fr. despre funcţii) care îşi schimbă semnul prin permutarea variabilelor. la suprafaţa acestora.. încorporată materialelor plastice. însuşirea unui sistem fizic. capătă proprietăţi opuse celor iniţiale. f. combate sterilitatea. s. –ă antisulfamídă antişóc antiştiinţífic. antichoc) (<fr. –ă antispasmódic. răspuns al corului în tragedia antică grecească. s. s. (substanţă) care. f. epiforă. –ă antitabác antitabágic. atitudine antisovietică. n. adj. s.. denumire generică pentru substanţele care se opun acţiunii bacteriostatice a sulfamidelor. împotriva submarinelor. s.. a doua stanţă într–o poezie lirică grecească. –ă antistrés antistrófă s. .. care combate stresul. –ă antispumánt antistatál. anti–tabac) (<anti– + tabagic) (<anti– + talent) (<fr. s. f. în frază etc. nesportiv. antisubmarine) (<fr. adj. împiedică dezvoltarea electricităţii statice. 1. s. care nu practică. adj. antisubstance) (<engl. anti-sioniste) (<fr. adj. n. care amortizează şocul sau unda de şoc. (medicament) care combate spasmele. s. împotriva intereselor statului. s. antisportif) (după fr. –ă antistatizáre antisteríl. n. –ă antitalént antitánc adj. –ă antisubstánţă antisudorífic. f. s. antiécumeux) (<anti– + statal) (<fr. n. inv. n. împotriva fostei Uniuni Sovietice. de îndemânare. antispasmatic. antispasmodique) (<fr.. antisymétrique) faţă de un centru de simetrie. Antisowjetismus) (<germ. antispastic.

n. anti–traditionnel) (<fr.) emulsie din ulei de in. n. substanţă din sânge capabilă să inactiveze trombina. gr. m. adj. vârtej. adj. –ă antitrágus antitrinitár. trombă (1) marină descendentă.. –oásă antiumán. s. politică. substanţă care inhibă acţiunea tripsinei. s. antitrypsin) (<anti– + trombă) (<fr. n. –ă antitrinitarísm antitripsínă antitrómbă antitrombínă antitromboplastínă antitrombozínă antitrúst antituberculós. antitetanic. (medicament) care combate febra tifoidă. opusă şi posterioară tragusului. fr. (despre oameni) lipsit de talent tehnic.. antithèse. antityphique) (<fr. antithesis) antitífic. adj. opus. (medicament) împotriva ulcerului. s. doctrină eretică în biserica veche care nega dogma creştină a Treimii. s. adj. situaţii. n. personaje etc. antithermique) (<anti– + terorism) (<anti– + terorist) (<fr. n. antituberculeux) (<it. –ă antitéză s. idei. lipsit de omenie. (adept) al antitrinitarismului. (<anti– + tehnic) antipiretic. (substanţă) care împiedică formarea hormonilor tiroidieni. s. care circulă în sânge.2. –ă antitotalitarísm antitóxic. n. f. –ă antitusív.. s. –ă antitérmic. adj... (poligr. s. gumă arabică şi acid fosforic. antitétanique) (<anti– + tetanos) (<fr.. 1. adj. –ă antitetanós antitétic. figură de stil care exprimă opoziţia dintre două idei. (<engl. una dintre proeminenţele pavilionului urechii. fenomene. anticorp capabil să neutralizeze toxinele. antitussif) (<anti– + ulceros) (<anti– + uman) . antitrinitaire) (<fr. n. adj. antithéâtre) esenţiale. antitoxique) (<fr. judecăţi. f. antitoxine) (după fr. adj.antiteátru antitéhnic. (<fr. s. opoziţie dialectică între două fenomene.2. s. antitrust) (medicament) care combate tuberculoza. 1. n.3. (medicament) care previne tetanosul. f.. s. –ă antitón antitotalitár.. adj. adj. –ă antitoxínă antitradiţionalíst. împiedicând (<fr. antitumorale) (<fr. antithétique) (<fr. adj. adj. inv. folosită pentru combaterea fenomenului de tonare. (medicament) care anihilează efectele otrăvurilor. –ă antitetánic. împotriva totalitarismului. atitudine antiteroristică. –ă antiterorísm antiteroríst. s. adj. f. împotriva tehnicii. s. f. împotriva tradiţiilor şi a tradiţionalismului. inv. adj. n. –oásă antitumorál. s. adj. care conţine o antiteză. antithromboplastine) substanţă formată în ficat şi în alte organe. f.. s. adj. s. s. f.. care previne. s. antithrombosine) coagularea. n. (remediu) împotriva tusei. s. –ă antiulcerós. inhibitor natural al coagulării sângelui. n. antitetanos. (<fr. s. adj. atehnic.. antitrinitarisme) (<engl. curent modern în teatru care încearcă să reducă dramaturgia la elementele ei (<fr. n. –ă adj. care se opune monopolizării pieţei şi îngrădirii liberei concurenţe. împotriva terorismului. –ă antitiroidián. n. (fil. atitudine împotriva totalitarismului. la Hegel) treapta a doua a triadei. n. sorb gigantic. s. combate tumorile. antityroïdien) (<anti– + ton/are/) (<fr. care foloseşte antiteze. antitragus) (<fr. s. antithrombine) (<fr. politică. (<fr. f. antitotalitaire) (<antitotalitar + –ism) (<fr. puse reciproc în lumină. opusă tezei.

liliachiu sau verde. s. n. –ă ANTO– antobiologíe antocárp antocián antoclór antódiu antofág. amfibol care conţine fier şi magneziu.. anthologize) . –ă antivírus antivirusoterapíe antivitamínă antivoál antivomitív. antizimotic. anthophore) (<anto– + –geneză) (<fr. 1. n. s. uniunii a două ţări. –ă antizimótic. n. –ă antiunioníst. adj. s. (despre un sistem tehnic) care împiedică vibraţiile de o anumită frecvenţă. –oásă antivibratór. s. anthophytose) (<fr. m. adj. f. s. s. s. separare.. –ă antofíl.. s. antiemetic. antholithe) (<fr. dezvoltării libere şi multilaterale a omului. antivénerien) (<engl. anthos) (<engl. fruct înconjurat de un caliciu cu tendinţă de creştere. adj. atitudine a unui artist. care poartă petalele.. împotriva sentimentelor omeneşti. adj. anthophyllite) (<fr. floricol. n. gr. artă etc. n. din frunze.) a alege. adj. antivariolique) (după engl. s.. –ă antixeroftálmic. anti–voile) (<fr. s. adj.. anthocyane) (<fr. s. substanţă care se adaugă unui revelator pentru a împiedica voalarea materialului fotosensibil în procesul de developare. (medicament) care combate starea. sportiv opusă vedetismului. (cel) împotriva unirii. antizymique) (<engl. f.. s. fr. adj. s. antixérophtalmique) (după fr. n. s. între caliciu şi corolă. (vaccin. petale şi fructe. (despre insecte) care mănâncă florile. anticorp care neutralizează acţiunea toxică a veninului. adj. (medicament) care împiedică xeroftalmia. s. –ă antivedétă antivedétism antivenéric. cf. orientare în filozofie. artist care nu are veleităţi de vedetă. substanţă cu acţiune contrară unei vitamine. adj. f. n. s. adj. anthobiology) (<fr. anthocarpe) (<fr. biologie florală. s. –ă antivariólic. adj. staminele şi pistilul. –oáre antivirál. medicament) contra variolei. –ă antofilít antofíte antofitóză antofór antogenéză antolít antolíză antologá s. formare a florilor din elementele vegetale ale plantei. n. de natura antivirusului. n. anthophile) (<fr. (<anti– + umanism) (<anti– + umanitar) (<anti– + unionist) (<fr. anthophage) (<fr. s. pigment galben din sucul celular al unor flori.. f. adj. care combate bolile venerice. metamorfoză regresivă a organelor florale. anti–bruit) (<fr. (fig. s. f. plantă fosilă în formă de floare. anthochlore) (<fr. ser. s. s. f. engl. senzaţia de vomă.2. n. antizimic. n. boală a plantelor provocată de paraziţi. „floare“. albastru. adj. n.antiumanísm antiumanitár. substanţă care împiedică dezvoltarea virusurilor. (substanţă) care împiedică fermentaţiile. antiviral) (<fr. n. ostilă valorilor umane. fanerogame. inv. s. 1. antho–. antivirusothérapie) (<fr. anti–vibrateur) (<fr. m. care combate otrăvurile. calatidiu. antivitamine) (<fr.2. elem. anthode) (<fr. s. n. f. f. antizymotic) (<fr. tr. –ă antizgómot antizímic. s. s. n. a selecta texte pentru o antologie. n. antivenéneux) (<fr. axă florală. anti–vomitif) (<fr. (dispozitiv) care anihilează zgomotele. vb. s. antivirus) (<fr. anthophytes) (<fr. pigment roşu. f. antholyse) (după engl. pl. multiplicare a elementelor florale. n. –ă antivenín antiveninós. anti–star) (<anti– + vedetism) (după fr.. folosirea terapeutică a antivirusurilor. antivenin) (după fr. adj.

f. f. problemă enigmistică. ce constă în prezentarea unui cuvânt sub forma unui text literar. s.antologábil. (fig. adj. s. pl. anthologie. antonymique) corelaţie între două cuvinte antonime (1). mod de dispunere a florilor pe tulpini şi pe ramuri. s. gr. anthracothérapie) (<lat. s. substanţă cristalizată. pigment galben prezent în petalele florilor. (<fr. n. f. anthologiste) 1. f. cuvânt cu sens opus altui cuvânt. cărbune natural superior. n. indicat sau care reiese dintr–o definiţie. (<antologa + –bil) antologist. (<fr. (<fr. care se prepară prin distilarea (<fr. s. (<fr. simptomatic pentru antrax. s. memorabil. s. s. n. gr. cu un procent mare de carbon. apoi antonimul cuvântului nou aflat. s. m. –ă antonimíe antonomáj antonomasíe antonomáză antorísm antotaxíe antotropísm antovérb adj. –ă antracosilicóză antracoterapíe antracotériu adj. tulpini şi fructe. s. anthotaxie) (<fr. coralieri. f. antonyme) opus altuia. s. m. procedeu stilistic constând în înlocuirea unui cuvânt cu altul. s. anthracotherium) . f. antonomasia) figură retorică constând în folosirea unui nume comun în locul unuia propriu şi invers.2. anthracène) gudroanelor de huilă. m. f. făt mai mult sau mai puţin format. n. cu aspect de floare. joc care cere să se caute un cuvânt (<fr. anthracnose) antracoíd. anthologia) autor de antologii. (<fr. anthraquinone) la fabricarea unor coloranţi. anthozoaires) (<fr. (<fr. (<lat.. de antologie. (<fr. unei ilustraţii. f. –ă antoním antonímic. elem. de talia unui rinocer. cerând să se afle antonimul acestuia. anthracite) boală a plantelor provocată de unele ciuperci microscopice parazite. (<fr. în raport de antonimie. anthracoïde) (<fr. antonymie) distrugere a gărgăriţelor florilor de măr. materie primă (<fr.. antonomase) (<fr. s. gr. anthorisme) (<fr. clasă de celenterate marine. s. considerat mai puternic sau mai exact. (<fr. care se manifestă prin pete brune sau roşietice pe frunze. substanţă organică din antracen. mamifer artiodactil fosil.) remarcabil. cu aspect de antrax. negru–sticlos. s. reprezentată prin: polipi. f. anthozit) (<fr.2. lat. antologator. „cărbune“. adj. s. it. n. s. –akos) hidrocarbură aromatică. valoroase. (<antologa + –tor) 1. referitor la antonime. dintr–unul sau mai mulţi autori. sedentare. s. anthoxanthine) (<fr. culegere de texte alese. –ă antologíe antologíst. s.. s. anthrac/o/–. anthonomage) antonomază. reprezentativ. sistematic al florilor. antonomasie. (<fr. anthotropisme) (<anto/nim/ + verb/2/) antoxantínă antozít antozoáre ANTRAC(O)– antracén antrachinónă antracít antracnóză s. n. s. f. anthologique) 1. cf.2. pneumoconioză provocată de inhalarea pulberilor de cărbune şi de silice. m. care merită să figureze într–o antologie. studiu (<fr. n. anthracosilicose) (<fr. anthrax. din care s–a dezvoltat porcul mistreţ. folosirea terapeutică a carbonului. alcătuită din cristale galbene. mişcări de curbare ale florilor sub influenţa factorilor externi. f. –ă antologatór antológic. m.

n. acţiune etc. stimulează (la ceva). s. anthrax) (<fr. s. antrum. magazie în care se depozitează stocuri de mărfuri sau materiale. entrelacs) (<fr. alcool obţinut prin reducerea antrachinonei cu staniu şi acid acetic. entre–. cf. (<fr. dalac. animaţie.2. rezecţie a antrului piloric. tumoare inflamatorie a ţesutului celular subcutanat. (<fr. antro–. fel de mâncare care se serveşte ca aperitiv. s. acid aminobenzoic. f.II. antracte) (<fr. întreprindere care execută lucrări de antrepriză (1).2.. însufleţire. persoană calificată care se ocupă de antrenarea sportivilor. entrepreneur) (<antreprenor + –ial) (<fr. s. anthrectomie) (<fr. antral) (<fr. antron. antrite) (<fr. n. (<fr. I. (după fr. comerciant care are mărfuri în antrepozit. aşezată transversal între alte piese. entrée) (<fr. care atrage. anthracose) (<fr. m. (arhit. pneumoconioză datorată inhalării pulberii de cărbune. –ă antrenór. referitor la antrul piloric. sistem de executare a lucrărilor de construcţii–montaj. 1. n. s. m. I. entrecôte) (<fr. anthranilique) antranól átrax ANTRE– antrectomíe antrelác antrén antrená s. exerciţiu metodic la care este supus un organ sau întregul organism animal în scopul obţinerii unei producţii superioare. entraîner) antrenamént s. n. a atrage. –oáre adj. s. adj. a(–şi) conserva şi dezvolta însuşirile fizice prin exerciţii metodice. solubilă în apă şi în alcool.) ornament compus din linii sau din corzi împletite. refl. ai cărei derivaţi sunt întrebuinţaţi în parfumerie. entraîneur) antrepózit antrepozitár. (<fr.). n. f. 1. tr. vb. bună dispoziţie. în care preţurile unitare pe care beneficiarul urmează să le plătească constructorului se stabilesc prin deviz întocmit dinainte. dansator. entresol) (<fr. distractiv. s.antracóză antráct antrál. f. gr. 1. produsă de microbi foarte virulenţi. –ă antreprenór. utilaj pentru rotirea unor scule sau a pieselor de maşini–unelte. s. adj.II. m. entraînement) antrenánt. antru“. n. f. n. adj.2. s. f. s. pref. lat. inflamaţie a antrului mastoidian în evoluţia unei otite. conducător al unei antreprize. tr. m. referitor la antreprenor. entretoise) (<fr. n. elem. s. a pune în mişcare. –ă antrepríză s. acid ~ = pulbere cristalină incoloră. entreprise) antresól antretoáză antréu antricót antrítă ANTRO– s. –ă antranílic s. n. a se înflăcăra. (< fr. înlănţuite. în industria coloranţilor. a vocii unui cântăreţ etc.2. friptură din această carne. n. entrepôt) (<fr. folosită ca reactiv. peşteră) . s. f. „între“. f. s. complex de exerciţii desfăşurate sistematic pentru antrenarea unui sportiv. lat. • piesă instrumentală între actele unei lucrări lirice muzicale. entrepositaire) (<fr. a trage după sine. vestibul (2). a stimula (într–o discuţie. inter) (<fr.III. entraînant) (<fr. refl. pauză între actele unei reprezentanţii. loc. „cavitate. –oáre antreprenoriál. carne de vită sau de porc din regiunea coastelor. s. anthranol) (<fr. mezanin. 1. cotlet. piesă de lemn. f. entrain) (<fr. de fier etc.

excizie a apofizei mastoide. inflamaţie a antrului piloric. adj. s. ale politicii. s. f. f. anthropophagie) (<fr. (<antro– + celulotomie) (<fr. f. s. s. anthropocentrisme) (<fr. s. culturii. adj. pl. s. –ă antropofagíe antropofíl. s. descriere anatomică a corpului uman. gr.II. s. (despre plante. rezecţie a antrului piloric. anthropophobie) (<fr. f. anthropophyte) (<fr. ramură a antropologiei care studiază originea. s. canibalism. f. f.II. adj. f. obicei al unor oameni de a–şi mânca semenii. f. anthropisme) (<fr. subordin de maimuţe superioare asemănătoare cu omul. civilizaţiei etc. antropolatríe s. care consideră omul ca fiind opus întregii naturi. s. –ă antropofilíe antropofítă antropofób. concepţie teologică înrudită cu antropocentrismul şi antropomorfismul. canibal (II. anthropobiologie) (<fr. anthropoïde/s/) s. –ă antropofobíe antropogén antropogenéză antropogeníe antropogeografíe antropogoníe antropografíe antropoíd. s. explicaţie mistico–religioasă a apariţiei omului. f. s. antromastoïdite) (<fr.. –ă antropocoríe antropofág. antroduodénostomie) (<fr. s. cult al lui Dumnezeu conceput în formă omenească. determinat de acţiunea omului. anthropobiocénose) (<fr. anthropophilie) (<fr. s. ştiinţă care studiază efectele climei asupra omului. adoraţie a omului deificat. s. antropomorfe (II). f. anthropophile) (<fr. n. m. s. animale) care creşte. teamă patologică de oameni. –anthrop. anthropocentrique) (<fr. f. s. I. inflamaţie a antrului şi a mastoidei. antromastoidítă ANTROP(O)–. anthropique) (<fr. (<fr. antropylorite) (<fr. geografie umană. f. –ă adj. plantă cultivată. –antróp elem.antrocelulotomíe antroduodenostomíe s. mod de răspândire a plantelor antropocore. anthropogenèse) (<fr. f. plante polenizate artificial. anthropogéographie) (<fr. antrópic antropilorectomíe antropilorítă antropísm antropobiocenóză antropobiologíe antropocéntric. anthropogonie) (<fr. s. f. f. n. lipsite de coadă.. cf. 1). evoluţia şi dezvoltarea speciei umane. s.. f. m. antropogenie.2. s. antropomorf (I. anthropos) (<fr. antropogen. (om) care mănâncă carne de om. antropogeneză. antropylorectomie) (<fr. anthropogène) (<fr. anthropographie) (<fr. s. anthropogénie) (<fr. sinantrop. (cel) care suferă de antropofobie. anthropolâtrie) . (despre maimuţe) care seamănă cu omul.II. s. cu referire la anumite trăsături fizionomice specifice raselor şi tipurilor umane. răspândit de către om sau cu ajutorul mijloacelor create de el. anthropophage) (<fr. adj. 1). antropic. f. „om“. f. n. concepţie potrivit căreia omul este raţiunea de a fi a universului. 1. biocenoză componentă a ecosistemelor umane. în caz de ulcer al acestei regiuni. f. anthrop/o/–. adj. I. f. referitor la antropocentrism. trăieşte pe lângă aşezările omeneşti. antropologie. adj. pl. n. I. cuaternar (II). anthropoclimatologie) (<fr. adj. anthropochorie) (<fr. operaţie chirurgicală constând în legarea antrului piloric cu duodenul. –ă antropocentrísm antropoclimatologie antropocór. f. s. anthropochore) (<fr. f. preferinţă a unor insecte de a înţepa omul. ramură a geografiei care studiază aspectele geografice ale aşezărilor umane. anthropophobe) (<fr.

I. s. –ă antroponosologíe adj. s. (adept) al antropomorfismului. iar pe infractor ca un tip înnăscut de „om criminal“. anthropologie) ştiinţă care studiază originea şi evoluţia omului. b) orientare sociologică care susţine în mod eronat că viaţa socială a popoarelor este determinată de caracteristicile anatomo–fiziologice ale rasei. n. în strânsă corelaţie cu condiţiile naturale. f. formă. f. n. referitor la antropomorfism. n. n. –ă s. (<fr. totalitatea numelor de persoane. f. ramură a lingvisticii care studiază antroponimele: antroponomastică. anthropologisme) consideră omul în mod abstract. (<fr. antroponomastic. (<fr. anthropologue) (<fr. anthropométrie) ale corpului uman.2. referitor la antropologie. referitor la antroponimie. (<fr. n. m. s. antroponimic. reprezentare a divinităţilor sub înfăţişare omenească. nume de persoană. m. disciplină care studiază bolile speciei umane. metodă de identificare a criminalilor pe baza descrierii corpului uman (dimensiuni. anthropolâtre) (<fr. –ă antropomorfíde antropomorfísm adj. f. antroponim. anthropomorphiser) totalitatea modificărilor morfologice care au marcat trecerea de la animal la om. anthropomorphiste) a atribui unui lucru. cel care adoră o divinitate reprezentată în forme umane. asemănător (ca formă) cu omul. proprie iniţial materialismului premarxist. –ă antroponimíe antroponomástic.2. 1. f. 1. s. vb. adj. s.2. concepţie filozofică. s. amprente digitale).2. (<fr. instrument în antropometrie. tr. adj. antropobiologie. unui fenomen. fosilă umană petrificată. 1. anthropolithe) (<fr. I.II. s. adj. anthroponyme) (<fr. concepţie care atribuie divinităţilor sau lucrurilor şi fenomenelor naturii (<fr. însuşiri şi sentimente umane. f. s. anthroponymie) (<fr. unei divinităţi calităţi şi trăsături umane. anthropomorphose) (<fr. o şcoală ~ă = a) şcoală întemeiată de Lombroso. m. anthropomorphisme) forme. n. f.antropolátru. –ă antropomorfizá antropomorfóză antroponím antroponímic. anthroponosologie) s.. cele mai apropiate de om.II. antropomorf. pl. metodă de cercetare în antropologie constând în măsurarea diferitelor părţi (<fr. (<fr. care (<fr. antroponimic. f. care concepea infracţiunea ca un produs al factorilor biologici. anthroponymique) (<fr. anthropologique) antropologíe antropologísm antropometríe s. anthropomorphe) antropométru antropomórf. s. pl. s. antropoid (I). cel care divinizează omul. s. familie de maimuţe mari. antroponimie. antropomorfic. s. adj. (<fr. n. specialist în antropologie. numai ca parte a naturii. anthropomètre) (<fr. care reprezintă figura umană. s. –ă s. somatometrie.2. –ă antropolít antropológ. antropoide. în procesul de antropogeneză. f. –ă antropológic. n. 1.3. I. anthropomorphique) (<fr.II. antropomórfic. 1. . anthroponomastique) (<fr. anthropomorphides) antropomorfíst.

tr. gr. anthume) (<fr. cf. f. s. anthroposomatologie) (<antropo– + speologie) (<fr. (anat. „inel“. s. f. annuel. lărgire operatorie a (<fr. festival care se organizează în fiecare an. –ă anuitáte ANUL(O)– adj. f. ştiinţă care studiază creaţiile şi tradiţiile populare. (<fr. (<fr. anthropotechnique) (<fr. (<fr. n. I. antúm. antre. v. annuité. pe care le simte şi cărora le percepe vocea. reconstituire a formelor anatomice ale speciilor dispărute. concepţie şi credinţă mistico–religioasă care înlocuieşte pe Dumnezeu. antrostomie) deschiderii buzelor pentru uşurarea accesului în cavitatea bucală. pentru rambursarea unei sume împrumutate. adj. m. care comunică cu urechea mijlocie: ~ piloric = parte a stomacului. s. s. s.. annuclée) (<fr. atribuirea de însuşiri şi stări afective specific umane unor obiecte. entourer) (<fr. f. • reprezentare a divinităţii. annuaire) ántru s. instituţii etc. s. (din) era cuaternară. f. anul/o/–. (despre opere: şi s. n. f. carac-terizată prin apariţia omului. mediul social în care trăieşte cineva. s. s. n. ca o fiinţă cu sentimente şi pasiuni omeneşti. peşteră) (<fr.. –ant2. boală comună omului şi animalelor. 1. adj. s. mediului înconjurător. n. (<engl. f. o ~ mastoidian = cavitate în mastoidă. antrum. a (se) înconjura (de). I. formă de delir caracterizată prin convingerea bolnavului că în propriu–i corp coexistă fiinţe umane. (celulă) lipsită de nucleu. publicaţie periodică conţinând date statistice asupra unei întreprinderi. lat. antropopatie (2). f. sfera socioeconomică a Pământului. ramură a speologiei care studiază resturile umane fosile din peşteri. anthropopithèque) (<fr.2. lat. cu fiinţa umană divinizată. deschidere chirurgicală a unui antru.antropopatíe s. –ă anuár adj. annuitas) (<fr. naturii. scobitură. lat.II. anthropopathisme) (<fr. deasupra pilorului. în sistemele religioase primitive. lat. s. –ă anucleát. expoziţie. • publicaţie anuală a unei instituţii ştiinţifice. disciplină care studiază structura şi funcţiile organice ale corpului uman. f. s. f. s. maimuţă considerată strămoş al omului. anthroposophie) (<fr. tr. s. (despre eritrocite) fără nucleu. anucleár. sumă de bani plătită anual de către debitor. antron. revine în fiecare an. f. entourage) (<fr. f. pentru drenare. anthropoplastie) (<antropo– + psihologie) (<antropo– + sferă) (<fr. refl.II.. anthropopathie) antropopatísm antropopitéc antropoplastíe antropopsihologíe antroposféră antroposomatologíe antropospeologíe antropotéhnică antropozofíe antropozóic.) publicat în timpul vieţii autorului. s. –ă antropozoonóză antrostomíe s. s.) a copleşi (cu atenţii). n. f. vb. annualis) (<fr. antropopatism. s. adj. Anthropozoonose) 1. (fig. care durează un an. anthropozoïque) (<germ. anulus) . pornind de la elementele scheletului. anuclear) (<fr. –ă anturá anturáj –ánţă anuál.2. elem.) cavitate. arta de a dezvolta armonic fiinţa umană.

la unele nevertebrate. anuscopie) 1. supracopertă. s. lat. distanţa dintre vârfurile aripilor unui avion. unui fluture. f..anulá anulábil. annulus) (<fr. –ă anuríe ánus anuscóp anuscopíe anvelópă vb. aoristos. aortique) . s. • a vesti sosirea cuiva sau un eveniment. annonce) (<fr. f. annulaire) (<fr. aort/o/–. –ă anuláţie anulocít anuloplastíe anúlus anunciatór anúnţ anunţá anúre anúric. f.2. s. aparat care semnalează anumite modificări în timpul funcţionării unui sistem tehnic. ordin de batracieni fără coadă: broaştele. a unui proiect etc. ale unei păsări. anulare. –ă anulatív. s. vb. n. (arte) atmosferă care învăluie figurile dintr–un tablou. eritrocit în formă de inel. (medicament) care combate anxietatea. f.) formaţie inelară în jurul unei deschideri. (<fr. aorte) (<fr. aviz. anvizajá anxietáte anxiogén. agent) care provoacă anxietate. s. aortectasie (<fr. (<fr. (<fr. arteră principală care pleacă din ventriculul stâng al inimii. a egala cu zero o expresie matematică. folosit în anuscopie. formă verbală a unei limbi care exprimă aspectul momentan al unei acţiuni trecute. de teamă. annulation) (<fr. volei etc. gr. annullare) care poate fi anulat. 1. s. annulatif) (<fr. întindere. (<fr. f. îngrijorat. adj. m. (om) neliniştit.2. posibilitatea (unui act) de a fi anulat. n. s. • mapă în care se păstrează o carte în timpul cititului. enveloppe) • înveliş al unei mingi (de fotbal. în formă de inel. a lua în considerare. (<fr. s. annulocyte) (<fr. annuler. adj. s. n. al aortei. (<fr. (<fr. a desfiinţa. s. s.3. f. (<fr. m. anxiété. ablaţiune a unei părţi din aortă. s. s. vas pulsator cu funcţie de inimă. adj. anxieux) (<fr. annulabilité) (<fr. dilataţie a aortei. gr. anxiolytique) (<fr. desfăşurare. anoures) f. (<fr. aorte) (<fr. reparaţie chirurgicală a unui orificiu anular. lat. s. gr. f. s. tr. n. importanţă. n.). • plic. f. anuscope) examinarea canalului anal cu anuscopul. (anat. s. s. n. anus) instrument în formă de tub.. a aduce la cunoştinţă.3. anurique) încetare patologică a secreţiei urinare. adj.2. annoncer. annuntiare) anvergúră s. f. lat. annonciateur) (după fr. annuloplastie) (<lat.. elem. al unei roţi de vehicul. 1. anxietas) (medicament. fără nici o referire la prezent. anurie) orificiu de la extremitatea rectului. –oásă aoríst AORT(O)– aórtă aortectazíe aortectomíe aórtic. adj. adj. înveliş protector din cauciuc al unei camere de aer. amploare a unei acţiuni. (<fr. n. s. (<fr. „aortă“. –ă anxiós. f. s. aortectomie) (<fr. f.. s.2. f. adj.. envisager) stare patologică de nelinişte. s. tr. –ă anulabilitáte anulár. annulable) (<fr.. –ă vb. n. –ă anxiolític. cf. (<fr. înştiinţare scrisă. s. lat. n. tr. nedeterminat) (<fr. a declara nul (un act). envergure) 1. anxiogène) (<fr. adj. (<fr. aoriste. (suferind) de anurie. care anulează. f.

s. ~ de stat = totalitatea organelor de stat care îndeplinesc funcţiile acestuia. apagogie) (<fr. scribi) care însoţea pe magistraţii romani. adj. sala tronului în palatele regilor persani. fr. adj. demonstraţie apagogică. manifestare exterioară evidentă. s. bun material sau spiritual care aparţine exclusiv cuiva. uneori înşelătoare. 1. apparition. f. à part) s. aortosténose) (<fr. it. ansamblul aparatelor care asigură funcţionarea. o ~ ştiinţific = totalitatea mijloacelor de cercetare într–o muncă ştiinţifică. appareillage) (<germ. totalitatea aparatelor într–un anumit domeniu.5. s. publicare. ştiinţifică etc. apanage) aparát s.) ansamblu de organe care îndeplinesc aceeaşi funcţie în organism. mod de dispunere a pietrelor. Apparat) aparatáj aparatúră apareiáj aparént. ~ critic = notele explicative care însoţesc un text. apparitor. f. s. 1. I. apparent. clişeu obţinut prin aortografie. aortogram) (<fr. s. aorto–artériographie) (<fr. –ă aparénţă apareuníe aparitór aparíţie apartamént apárte s. în aparenţă. incapacitate a copulaţiei. 1. f. f. s. totalitatea procedeelor şi mijloacelor într–o anumită muncă. n. apparentia) (<fr. aortographie) (<engl. lat. 1. s. adv.2. inflamaţie (cronică) a aortei. s. s. raţionament ~ (sau demonstraţie ~ă) = ddemonstraţie indirectă prin dovedirea absurdităţii contrariului. aortorrhaphie) (<fr. faptul de a apărea. Apparatur) (<fr.II. s. evident. (<lat. apparens) (<fr. appartement. (după fr. aortotomie) (<fr. slujbaş inferior (lictori.3. s. apparence.2. separat. apagogie. f. totalitatea serviciilor unei instituţii. lat. n. deosebit. apagogique) (<fr. n. apparitio) (<fr.2. 1. inv. apparat. s. f. s. fals. f. nereal. f. f. I. (<fr. special. s. appariteur) (<fr. f. controlul şi reglarea unei maşini sau instalaţii. s. aortoclasie) (<fr. apparatus. ruptură a aortei. s. appareillage) (<fr. (anat. n. incizie longitudinală a peretelui ventral al aortei. unealtă pentru exerciţii gimnastice. adj. datorită unei malformaţii a organelor genitale feminine. înfăţişare. îngustare patologică a pereţilor aortei. ieşire de sub tipar. vizibil. radiografie a aortei. radiografie a aortei şi a ramificaţiilor ei cu o substanţă de contrast. aortite) (<fr. lat. germ.4. . comentat de editor. imaginar. f. adv. n. sistem tehnic care serveşte pentru o operaţie tehnică. appartamento) (după fr. f. apareunie) (<lat.aortítă aortoarteriografíe aortoclazíe aortografíe aortográmă aortorafíe aortostenóză aortotomíe apadánă apagógic. fr. f. cărămizilor unei zidării aparente. f. mic slujbaş (aprod) la unele instituţii superioare din trecut.2. ansamblu de camere şi dependinţe care formează locuinţa cuiva.2. apadâna) (<fr.II. o în ~ = la prima vedere. domeniu funciar sau venit acordat de suverani pentru întreţinerea unor membri ai familiei domnitoare. sutură a aortei. m. • desen ornamental care imită elementele unei astfel de zidării. • instalaţie. –ă apagogíe apanáj s.

f.) a face apel (4). aparté) politică rasistă de discriminare dusă de minoritatea albă împotriva majorităţii (<engl.. s. m. având toţi cetăţenii cu drepturi depline. appel) colectivităţi. indiferenţă. nejustificată. tâlhar. adj. adj. apa. (fil. m. fosfat natural de calciu..4. m. s. n. f. lat. f. f. de infinit. (<fr. (substantiv) comun. (<fr. n. s.2. gr. informaţii). . intr. f. • îndemn. bandit. appartenir) 1.. s. heimatlos situaţia de apatrid. materie (<gr. apeirophobia) care aparţine de drept. indiferent. f. (<fr. intr. (fil. apathie. adj. hoţ. lat. apatitose) (<fr. apeiron) indeterminată şi infinită (aerul. appartenance. 1. appellare) (<fr. teamă excesivă. (pl. s. f. inerţie. appartenente) (<fr. apatride) (<fr. s. s. I. focul şi pământul). (om) cuprins de apatie. m. n. s. a adresa o cerere. a face apel la cineva. appartenent. (mat. apatridie) (<fr apaturies. n. it. (inform. de a ţine de ceva.. apache) (<fr. apathique) (<fr. s. trecuţi de 30 de ani. apatheia) (<fr apatite) (<fr. pl. lat. s. it.. s. (după fr. tr. a face parte (din). –ă aparţíne apáş apátic. faptul de a aparţine cuiva. appellation.) sărbători solemne în cinstea zeiţei Venus.II. f.. placid. f. îndepărtare chirurgicală a apexului unei rădăcini dentare. a fi proprietatea cuiva.2. gr. fr. s. (jur. huligan. –ă apartenénţă apartéu apártheid apartínic. vb. apartheid) populaţiei de culoare din Africa de Sud. lat. appelant) (<fr. • adresare (însoţită de o cerere. f. s. fără de partid. (<fr.2. s. –ă apatridíe Apatúrii apectomíe apedúct apeirofobíe apeirón apél adj. sistem de construcţii şi instalaţii de transportare a apei de la locul de captare până la cel de consum. appeler. a încerca să obţină (date.3. (jur. (persoană) fără cetăţenie.) acţiune făcută de o instanţă judecătorească imediat superioară pentru a schimba sau a infirma o hotărâre dată de o instanţă inferioară. • (jur. f. s. aquaeductus) (<engl. apella) apelá apelánt. nume. nume calificativ. chemare scrisă sau orală adresată unei (<fr. rugăminte. appellatio) (<gr. 1. semnal sonor sau luminos produs într–un post de telefon.) a cere. –ă apelatív. apathia.apartenént. pneumoconioză provocată prin inhalarea prafului de apatit. appartenenza) replică spusă aparte (pe scenă) unui actor ca pentru sine. vb.. appellativus) (<fr. s. de telegraf etc. appellatif. f. adj. s.2. n. lipsă de interes. denumire.) apel. lat.) indieni din Texas. 1. –ă apelaţiúne apélla adj. calificare. cerere. n. (după rus. de o rugăminte). apaturia) (<apex + –ectomie) (<lat. derbedeu.. adunare populară în Sparta antică. strigare a numelui cuiva.II. I. f. 1. indolenţă. bezpartiinîi) a ţine de cineva sau de ceva. adj.2. (ant.. îngrăşământ agricol. la Anaximandru) element primar şi cauză materială a lucrurilor. care apelează. gr.. s.) calitate a unui element care face parte dintr–o mulţime. –ă apatíe apatít apatitóză apatríd. la stoici) stare de eliberare deplină a sufletului de orice pasiuni. s. care aminteau vechea organizare a Atenei. (cel) care face un apel (4). s.

2.2. n. lat. aperceptible) (<fr. adj. adaos la o lucrare. digestie defectuoasă datorită insuficienţei pepsinei în sucul gastric. appétissant) (<fr. 1. apepsie) (după germ. dorinţă. (<fr. poftă de mâncare. appendicostomie) (<fr. s. ablaţiune a apendicelui (1). grup de plante dicotiledonate cu florile fără petale. –ă apérto apertométru apertúră s. lat. aperto) (<fr. gustare (sau băutură) înainte de masă.. appendiculaire) (<fr. (despre flori) lipsit de petale. s. referitor la apendice. f. apertometer) (<fr. înclinaţie către ceva. 1. –ă aperitív apersonalizáre apért. lat. f. f. f. anexă. f. aperceptibilité) (<fr. (despre un sistem fizic) care atinge fără oscilaţii o poziţie de echilibru. muguri. deschidere a apendicelui (1) la piele şi crearea unui drenaj al conţinutului cecal. f. s. (despre flori. aparat pentru măsurarea aperturii obiectelor microscopice. appendicectomie) (<fr. adv. apetiţie. (muz.2. dorinţă. s. râvnă.apéndice/apendíce s. vb. 1. inv. tr. a asimila. I. în formă de apendice (1). –ă apetít apetíţie s.3. fotografice etc. f. care aparţine apercepţiei. –ă apepsíe apercépe aperceptíbil. (despre sunete) deschis. tendinţă de a satisface o nevoie. orificiu. deschis. f. crustacee etc. aperitivus) (<a– + personalizare) (<lat. n. (<fr.2. s. adj. organ al unor aparate anatomice la artropode. appendice. dată de unghiul sub care se vede diamentrul primei lentile din punctul de intersecţie al axei obiectivului cu planul acestuia. appetentia) (<fr. lat. pl.4. appendicule) (<fr. s. adj. adj. s. care porneşte de la cec2. apertura) apetál. adj. prelungire a intestinului gros. apendice mic. n. s. apétale/s/) (<fr. –ă aperceptivitáte apercépţie aperiódic. aperceptif) (<fr. integrare a percepţiei în experienţa cognitivă anterioară. ispititor. s. referitor la apercepţie. aperception) (<fr. care poate fi perceput. ca un deficit de responsabilitate matură de a se conduce în viaţă. facultatea apercepţiei.II. appétition. prefloraţie) neacoperit. apertomètre. n. arahnide. adj. lat. appendix) apendicectomíe apendicítă apendicostomíe apendícul apendiculár. depersonalizare nevrotică. –ă apeténţă apetisánt. n. s. deschizătură. f. apertus) (<it.3. • element fonic suplimentar care însoţeşte articulaţia unui sunet. f. calitatea de a fi aperceptibil. care trezeşte apetitul.) 1. s. adj. apperzipieren) (<fr. s. appétence. apériodique) (<fr. atrăgător. aperceptivité) (<fr. inflamaţie a apendicelui (1). apéritif. f. (<fr. adj. s. lipsit de periodicitate. appendicite) (<fr. parte a unui lucru ca o prelungire a acestuia. aperture. s. aciclic. caracteristică a aparatelor microscopice. engl. poftă. (despre instrumente de suflat) fără surdină. f. a percepe. supliment. appetitio) . appétit) (<fr. grad de deschidere a canalului fonator în timpul emiterii unui fonem. –ă aperceptibilitáte aperceptív.

f. (despre consoane) care se articulează (<fr. –ă apifúg. adv. apinéalisme) (<fr. apyrexie) (<fr. ablaţiune a porţiunii apicale a rădăcinii unui dinte. f. aplanat) (<fr. aplacentaires) (după fr. s. vb.ápex s.. adj. apicectomy) (<fr. m. apyrétique) (<fr. adj. apicis) 1. apicole) (<fr.3. referitor la albinărit.4. apic/o/–. conic. s. fructe) terminat cu vârf scurt şi ascuţit. api–. f. afebril. lat. operaţie de turtire a vârfului unui plămân. (despre frunze.2. a netezi. f. lipsit de placentă. adj. • de (la) albine. f. bondarii etc. –ă adj. 1. s. terapie cu extrase din plante şi produse apicole. insuficienţă a secreţiei glandei pineale. (anat. lat. apexite) (<apex + cardiogramă) (<fr. adj. –ă apinealísm apiól apiologíe apirén. (<engl. apical) cu vârful limbii apropiat de dinţi. (despre fructe) fără sâmbure. 1. (despre un preparat) care îndepărtează albinele. apiculture) (<fr. f. s. ştiinţă care se ocupă cu creşterea albinelor. f. a piacere) (<fr. „albină“. n. folosire a produselor apicole în scop terapeutic. –ă apexítă apexocardiográmă API– a piacére APIC(O)– apicál. n. apexien) (<fr. aplanir) (<fr. s. leziune a vârfului rădăcinii dentare. apyrogène) (<fr. s. s. –ă apicultór. a nivela (un teren. apiculé) (<fr. apyrenus) (<fr. apidés) (<fr. –oáre apicultúră apíde apidologíe apifitoterapíe apifobíe apifórm. metateriene. mitra vechilor regi şi satrapi perşi. s. elem. inflamaţie a porţiunii apexiene a dintelui. f. fundamentul unui drum). n. apifuge) (<fr. f. elem. cel care se ocupă cu apicultura. –ă apicolíză apiculát. 1. apithérapie) (<fr. apyrène. adj. adj. (sistem optic) aplanetic. . curbă rezultată din înregistrarea grafică a mişcărilor şocului apexian. osteită a vârfului stâncii temporalului. absenţă a febrei în caz de boală. n. vârf. bonetă a flaminilor. apiculteur) (<fr. apiol) (<engl. –ă s. aplanétique) apicectomíe apícol. a înlătura. studiul biologic al albinei domestice. lat. f.2. –ă apirétic. adj. s. loc.. apiphobia) (<fr. adj. anepifizie. suprimare a funcţiei hipofizei. apituitarisme) (<engl. apiology) (<fr. tr. apexián. –ă aplacentáre aplaná aplanát aplanétic. teamă patologică de albine. n. lat. de alveole sau de bolta palatului. (muz. apiforme) (<fr. cf. cf. după dorinţă. care previne febra. (<fr. –ă apirexíe apirogén. de forma unei albine. extremitate“. aplacental) (<fr. la romani. s.4. adj. pl. a potoli (un conflict)2. 1. apidologie) (<api– + fitoterapie) (<engl. f. s. punct de pe sfera cerească spre care se deplasează Soarele. referitor la extremitatea unui organ anatomic.) situat în vârful unui organ. s. grup de mamifere inferioare lipsite de placentă. n. s. apis) (<it. f. ulei volatil din seminţele de pătrunjel. care prezintă aplanetism. pl.2.) după plac. familie de insecte himenoptere: albinele. –ă apiterapíe apituitarísm aplacentál. ca febrifug şi emenagog. s. studiu ştiinţific al albinelor. adj. s. albinărit. „vârf. apicolyse) (<fr. apex) (<fr. apex. extremitatea posterioară a cochiliei gasteropodelor. s.2. s. creştet. f.

aplatir) (<aplatiza) aplaudá apláuze aplázic. (<fr. adj. însuşirea de a fi aplicabil.II. aplanosporange) (<fr. applicatio) aplícă aplít s. a raporta un principiu general la ceva. s. applaudir) (<it. caracter aplicativ. applicatif) (<fr.aplanetísm s. s. perpendiculară pe axa sa. gravură etc. application. • (fig. • (mil. adj. applauso. a (se) face plat. pentru un obiect de asemenea plan. să se lipească de ceva. f. o punct de ~ = punct în care se exercită o forţă asupra unui corp. s. aplicare. 1. perpendicular pe această axă. s.) tr. refl. applicare) aplicábil. spor asexuat.) aptitudine. m. după fr. (<fr. aplanospore) (<fr. organ al plantelor în care se formează aplanogameţii. în scopul de a reduce variaţiile unei mărimi într–un anumit interval de timp. –ă aplazíe aplicá vb. n. aplasique) (<fr. lipsit de structură. 1. I.3.2.2. lat. s.II. adj. s. f. care se fixează pe perete. proces natural prin care prundişurile de formă sferoidală capătă formă plată. care poate fi aplicat. rocă eruptivă de culoare deschisă. de mulţumire etc. • a administra (un tratament medical). cu aspect granular fin. vb. intr. fără mobilitate. germ. –ă aplát aplatizá aplatizáre elem. gamet neciliat. (fig. imobil“.). (<fr. punere în practică. refl. (despre anemie) care nu prezintă indicii de regenerare a globulelor roşii. a face (un lucru) să adere. cf. appliquer. lipit.2. I.3. –ă aplicabilitáte aplicát. în care se face practică pedagogică. aplastique) (<fr. s. talent. aplasie) (<fr. applicabilité) (<aplica) (<fr. a bate din palme. 1. o artă ~ă = artă decorativă. (<lat. şcoală de ~ = instituţie şcolară ataşată pe lângă o instituţie de pregătire a cadrelor. pl. a pune în practică. aplanogamétange) (<fr. apllausus) (<fr. vb. s. unicelulat şi imobil. lat.) formă de pregătire a comandamentelor şi trupelor prin rezolvarea unor situaţii de luptă ipotetice. • potrivit. sporange care conţine aplanospori. aplanes) (<fr. proprietate a unui sistem optic de a da o imagine plană. 1.) a–şi exprima mulţumirea. aşezat pe. aplanogamète) (<fr. „nemişcat. prin aplauze. n. lat. pus în practică. m. f. f. f. a (se) turti (prin presare). modificare a parametrilor unor elemente de circuit electric. bătăi repetate din palme (în semn de admiraţie. ornament în relief care se aplică pe veşminte. de o formă bine definită. cu caracter de aplicaţie.. a se consacra. (rar) a se dedica. applique) (<fr. • (despre ştiinţe) cu aplicaţii practice. aplano–. n. s.) alipit pe alt organ fără aderenţă. aplat) (după fr. –ă aplicativitáte aplicáţie adj. gr. lampă de iluminat. (fig. m. m. entuziasmul.2. s.2. applaudere. 1. aplite. f. (despre ţesuturi. adj. applicativité) (<fr. s. aplanétisme) APLANO– aplanogamét aplanogametánge aplanospór aplanosporánge aplástic. –ă aplicatív. Aplit) . acţiunea de a (se) aplatiza.2. mobilier etc.2. tentă de o singură culoare (în pictură. tr. (bot. s. întrerupere a dezvoltării unui ţesut sau organ. applicable) (<fr. f.. tr.) a (se) uniformiza. vase. 1. 1. (<fr. organe) care prezintă aplazie.. adecvat.

s. apo–. s. – apocárp. o dată cu secreţia. apocynacées) apocópă apocríf. obţinut (din)“. apocalypse. s. apocarpe) (<fr. apo) (<fr. f. familie de plante dicotiledonate. f.2. s. peşti osoşi. gr. gr. proprie amfibienilor tereştri cu respiraţie cutanată. gr. apophantique. pl. viziune mistică înspăimântătoare a sfârşitului lumii în religia creştină. verticalitate. (<fr. 1. –ă s. • (la stoici şi unii mistici) reconstituire a unor situaţii iniţiale de provenienţă originară. apocarpie) (<gr. sinucidere prin inaniţie. siguranţă în felul de a se comporta. readucere la un stadiu anterior. adj. I. pl. indiscutabil. lat. apocryphe. cf. • scriere care înfăţişează alegoric sfârşitul lumii.2. teribil. apodose. n. apocalyptique) (<fr. (glandă) care. pref. catastrofic. s. absenţa plămânilor. obiectiv apocromatic. f. din regiunile tropicale şi mediteraneene. punct al orbitei unui corp ceresc unde acesta se află la cea mai mare distanţă de corpul central în jurul căruia se mişcă. s. aplustre. apodicticus) (<fr. n. adj. apochromatique) (<fr. s. „derivat. adj. (<fr. (<fr. cădere a consoanei finale a unui cuvânt sau a unei silabe de la sfârşitul acestuia.II. f. s. gr. –ă apofántic. (log.aplómb s. apodíctic. (despre documente. erbacee sau lemnoase. –ă adj. • poziţie şi direcţie a picioarelor unui animal în raport cu pământul şi cu planul median al corpului. îndrăzneală. apokatastasis) (<fr. lat. nume dat unor animale fără lipsa membrelor şi forma alungită (holoturii. de a vorbi. neautentic. n. (ant. actinomorfe. apodictique. direcţie verticală. n. n. apochromat) (<fr. –ă apocromát apocromátic. s. (despre animale) lipsit de picioare. adj. –ă apód. lat.II.. apocentre) (<fr. apocryphus) (<fr. –ă apodíe apodióxis apodóză apoétic. şi cu latex.) piesă a unei corăbii plasată la pupă şi ornată cu banderole. s. apodosis) (<a– + poetic) (<fr. fractură cu pierderea unei părţi a osului. care evocă sfârşitul lumii. (despre judecăţi. apodioxis) (<fr. f. elimină şi o parte a celulei. apokarteresis) (<fr. f. gr. s. propoziţie principală regentă a unei subordonate condiţionate. lat. cu frunze opuse şi flori hermafrodite. scriere religioasă nerecunoscută de canoane. (despre un obiectiv fotografic) a cărui aberaţie cromatică a fost corectată pentru trei culori (roşu. raţionamente) care exprimă raporturi şi legături necesare între fenomene. care prezintă apocarpie. adj. s. s. s. aşezată după aceasta. apode/s/) adj. aplomb) 1. (<fr. lipsit de poezie. f. apocrine) (<fr. adj. f. aplústră apnée apneumíe APO– Apocalíps apocalíptic. apocatastase. apocope. –ă apocrín. apophantikos) . amfibieni). galben şi violet). adj.) care evidenţiază existenţa unui raport printr–o afirmaţie sau negaţie cu privire la ceva. scrieri) atribuit în mod fals unui alt autor. n. –ă apocarpíe apocarterésis apocatastáză apocéntru apocinacée s. apodie) (<fr. apocopa) (<fr. gr. „departe (de)“. apnée) (<fr. n.. apneumie) (<fr. aplustra) oprire temporară a respiraţiei. s. (<fr. f. monstruozitate prin lipsa congenitală a picioarelor. n. apokalypsis) (<fr. • care nu permite opoziţie. figură retorică constând în respingerea unui argument ca fiind absurd. I. f. stare a unei flori ale cărei carpele nu sunt unite în pistil.

ablaut. apophtegme. s. scriere. echilibrat. adj. (<fr. adj. apologia) cuvântare prin care se ia apărarea cuiva sau a ceva. apophonie) (<fr. senin. apophtegmatique) (<fr.2. (bot. (<fr. s. apogamique) dezvoltare a embrionului din oricare celulă a sacului embrionar. apophytes) 1. (<fr. m.3. apologos) 1. proeminenţă a unui os. (la Nietzsche) spirit meditativ. armonie. apophthegma) poziţie. f. m. lat. s. –a apogamíe apogeníe apogéu s. f. s. f. (<fr. apophysite) (<fr. –ă apolínic. apogame) care prezintă apogamie. s. (<fr. apolitique) abţinere de la viaţa politică. appollinaire. o idee. ramură a teologiei care are ca scop (<fr. apogénie) 1. culme. apogam. apologetísm apologíe s. adj. f. ludi de–al doilea război punic. f. adj. (bot.2. teorie etc. care conţine o apologie. apophylaxie) plante de origine autohtonă devenite antropocore. executate prin scurtarea duratei normale a notei precedente. –ă s. adj. apogiatúră apoginíe apolinár. referitor la zeul Apolo. apophyse. s. osteită limitată la o apofiză (1). caracter apolinic. m.2. apollinisch) 1. indiferenţă politică. 1. gr. (cel) lipsit de spirit politic. apollon) scurtă povestire (în proză) cu intenţii moralizatoare. n. umflătură la baza unei capsule. –ă apogámic. apologist. apogaion) artificial. apogamie) ovulului. gr. caracterizat prin echilibru. Apologet) de apologii (2). ramură secundară a unei roci eruptive. s. gr. sentinţă. (<it. apolitisme) (fam. mulură concavă care marchează legătura dintre fusul unei coloane şi baza ei. a unei situaţii etc. s.. . I. alternanţă vocalică. uşor adaptabile în culturi. s. sistem preconceput. f. apologie.2. laudă exagerată. n. f. f. apogynie) apolinic. f. cea mai mare distanţă faţă de galaxia noastră. lat. f. –ă apolitísm apólo apológ apologét apologétic. o jocuri ~e = jocuri la Roma în cinstea zeului Apolo în timpul celui (<fr. o idee etc. lat.) pierdere a capacităţii de reproducere a unui organism. n.II. s. s. (<fr. apomixie. (<fr. –ă apoftégmă apogalaxíe apogám. f.2. punctul cel mai depărtat de Pământ de pe orbita unui satelit natural sau (<fr. gr. –ă s.) incapacitate de reproducere a unui organ femel. apollinares) (<germ. (<fr. f. formulare aforistică memorabilă. apologus. (<fr. apologue. maximă. (<fr. autor (<germ. s. adj. un sistem etc. n. gr. apogée.. apologetism. (<apolin/ic/ + –ism) f. s. (med. (<fr. appoggiatura) (muz. s.) slăbire a puterii de apărare a organismului. adagiu. apărare servilă şi interesată. prin care se elogiază neîntemeiat o persoană. (<apologet + –ism) 1. adj. (<fr. f. pl.) ornament melodic din unul sau mai multe sunete. cu caracter de apoftegmă. claritate în gândire. • luminos. apologétique) apărarea creştinismului. apolinar. cu excepţia (<fr.. (<fr. excrescenţă) apofizítă apofoníe apoftegmátic. apologie (1).4.apofilaxíe apofíte apofíză s.) om de mare frumuseţe. s. măsură. n. punct culminant în dezvoltarea unui fenomen. apolinísm apolític. s. (<fr. apophysis.. cel care laudă cu un zel excesiv o persoană. apogalaxie) apogamic.2.

s. aportare. f. f. apport) aportá aportáj aportór vb. a face apologia (cuiva sau a ceva). în care apar pentru prima dată denumirile celor trei conice: elipsa. f. adj. aponévrotique) (<fr aponévrotomie) (<fr. inflamaţie a unei aponevroze. derivat al morfinei. pierdere totală a conştiinţei.2. s. –ă apologizá apolónic. (despre câini) a aduce vânatul împuşcat sau un obiect aruncat. apomorphine) (<fr. apporteur) . s. adj. s. n. aporia) (<fr. cu caracter de aporie. apomagmatique) (<fr. adj apomagmátic. bunuri (i)mobile. f. adept al filozofiei scepticului Pyrrhon. tr. s. apoméiose) (<apă + –metru2) (<germ. apogamie. ducând la uscarea lor bruscă. (<apologie + –ism) (<fr. lat. apomorphe) (<fr. (om) predispus la apoplexie. f. –ă apomixíe apomórf. care acoperă şi susţine muşchii. lat. contor de apă. despre organisme) care rezultă din diviziunea unei anumite specii. apomixie) (<fr. apportage) (<fr. (despre agregate cristaline sau amorfe) format din crăpăturile scoarţei terestre din soluţii magmatice. (biol. m. boală a plantelor datorată căldurilor excesive. s. aponévrose) (<fr.apologísm apologíst. la plante. –ă apomorfínă aponevrótic. în care oratorul face adversarului o concesie fără valoare. apoplectique) (<fr. f. aponévrosite) (<fr.III. –ă apomeióză apométru apomíctic. secţionare chirurgicală a unei aponevroze. n. fără a căuta răspunsuri.. adj. f. • capital cu care un acţionar contribuie la o societate pe acţiuni. I. focare etc. n. axe. f. –ă aponevrotomíe aponevróză aponevrozítă apopléctic. tr. f. s. urmată de hemoragie. aporétique) aporém aporétic. –ă s. provocată de ruptura unui vas din creier. bani. f. n. s. membrană fibroasă. eliminare a meiozei în procesul de formare a generaţiei asexuate. s. la o acţiune comună. a lăuda excesiv. gr. hiperbola. 1. aporíe apórt1 apórt2 s. n. câine de vânătoare care aduce vânatul. referitor la opera matematică a lui Apollonius. contribuţie a unei persoane sau colectivităţi la o întreprindere. problemă grea sau imposibil de rezolvat. s.. apporter) (<fr. (pentru a îndemna un câine să aducă vânatul doborât) adu! caută! 1.. în termeni noi. apologizzare) (<germ. fără acţiune analgezică sau hipnotică. adj. adj. s. apologiste) (<it. s. apollonisch) (<fr. gr. m. m. apologet (1). s. (<fr. –ă apoplectifórm. foarte rezistentă. Aporem) (<fr.. f. ca: diametri. (fil.2.II. 1. s.) incapacitate de a decide între două argumentări contradictorii. discurs cu nuanţă ironică. care prezintă apomixie. modalitate de filozofare care se rezumă la punerea problemelor. parabola şi alte noţiuni. raţionament dialectic care conduce la contradicţie. s. aporie. apoplexie. f. adj. apoplectiforme) (<fr. –ă s. valori pe care un asociat le aduce într–o unitate economică. apoplexia) (<germ. apporte) (<fr. care prezintă simptomele apoplexiei. apomiktisch) (<fr. interj. vb. (<fr.2. referitor la aponevroză. n. –ă apoplexíe adj.

lat. n. (<it. (ant. apostolicus) semn ortografic în formă de virgulă (‘) care marchează absenţa accidentală a (<fr. apostolique. apostrophus. reproducere a unui gametofit diploid direct din sporofit. (despre raţionamente. fără meioză.2. apostrophe. gr. a preamări. s. răzvrătire (<fr. împotriva stăpânirii. despre ovule) prins lateral pe peretele placentar. tr. (<fr. apostrophe) ideilor pentru a se adresa direct unei persoane sau unui lucru. –ă adj. f.2. reproş. lat. loc. –ă apostazíe a posterióri aposteriorísm apostíe apostílă apostílb apostolát apostólic. lat. a unei învăţături. apotheosis) apotróp. adv. lat. reproducere fără fecundare sau fără seminţe. apotéciu apotémă s. apositíe apospermíe aposporíe apostát.. (<fr. s. papal. pornind de la datele experienţei.2. gr. urmează) concepţie filozofică potrivit căreia toate cunoştinţele se capătă prin (<fr. unor sunete ori silabe. apostolatus) misiuni. apothéose. f. rebel. (cel) care a săvârşit o apostazie. s. mustrare. apostrophos) a adresa cuiva o mustrare. organ reproducător. s. lat. renegare publică a unei credinţe religioase.2. –ă apostátic.. f. adj. apostasie. f.. apostat. reticenţă. apothécium) (<fr. (bot. apostrophe. (<fr. apostille) unitate fotometrică de măsură a luminanţei. înălţime a feţei laterale a unei piramide regulate. triumfal.II. pe un act oficial. s. apostata. vb. s.) a acorda (cuiva) onoruri neobişnuite. gr. glorificare.2. f. n. 1. a dojeni. apostropher) 1. –ă apostróf s. tr. s. adj. ori pentru că interlocutorul poate înţelege singur ce ar mai urma să se spună. gr. a posteriori. (<apote/oză + –otic) (<fr. (<engl. (<germ. încheiere solemn a unei piese muzicale. a critica. la ascomicete şi licheni. apostériorisme) experienţa individuală. (fig. din ceea ce cunoştinţe) care provine numai din experienţă. aposthie) rezoluţie pusă pe o petiţie. apotrope) . aposiopesis) s. segment de dreaptă care uneşte centrul unui poligon regulat cu mijlocul oricăreia dintre laturi. figură retorică constând în întreruperea bruscă a şirului (<fr. a slăvi. s. f. n.) preamărire. m. apostates) de apostat. f.2. s. întrerupere a vorbirii. (ant. slăvire. aposporie) (<fr. 1.2. care constituie o apoteoză. senzaţie de dezgust puternic faţă de hrană. (<fr. figură de stil constând în întreruperea unei propoziţii sau fraze din cauza grabei. (<fr. s. s. îndeplinire cu abnegaţie a unei (<fr. (fig. adj. apothème) apostrofá apostrófă vb. s. f. în care se formează ascele. a unor convingeri. m. apostasia) I. denumire a scenelor finale cu caracter solemnă şi triumfal din opere sau balete. a unui împărat) în rândul zeilor. referitor la apostoli. a diviniza.aposiopéză s. (<lat. lipsa congenitală a prepuţului. conform cu ideile lor. (<fr.. 1. gr. –ă apoteozá apoteóză adj. f. 1. f.) a trece în rândul zeilor. inv. f. apospermie) (<fr. apositia) (<fr. aposiopèse. gr. apoteótic. apostatico) 1. apostolat. Apostilb) propagare a unor idei. (<fr.) solemnitate de trecere (a unui erou. apothéoser) (<fr. a deifica. adj. n. lat.

appositif) (<fr. nedesluşită. f. m. s. pe lângă (un element din) regentă. adj. stimă. a estima. m. s. s. apracto–agnosie) (<fr.. appositio) apoziţionál.2. apprêt) (<fr. appréciable) (<fr. (fig. s. apraxique) (<fr. apprêter) . decocţie.2. analiză. n.apotropáic. • orice construcţie sintactică de tip apoziţional. apragmatisme) (<fr.) a se nelinişti înainte de ivirea unui pericol posibil. s. gheată călduroasă care se foloseşte iarna. s. s. adv. atribut substantival. apo-tropaion) curbare a plantelor contrară direcţiei factorului de excitaţie. care poate fi apreciat. s. scrobeală. –ă apreciatív. preţuire. s.. m. –ă apreciatór. care marchează o apreciere.. a se teme de. (livr. care serveşte ca apoziţie. aprés–ski) (<engl. a prinde. a stima (pe cineva). (<fr. judecată. m. (biol. (<gr. formulă de încheiere. –ă apreschí apresór aprét apretá adj. –ă appassionáto apprentí apractoagnozíe apractofagíe apragmatísm apráxic. adj. lat. apprehendere) (<fr. appréhension. timid. tr. după schiat. s. lat. a scrobi. s. –ă apraxíe aprecáţie apreciá apreciábil. f. considerare. a socoti. a înhăţa.) 1.. (fig. vb. s. n. appositionnel) (<it. (<fr. n. talisman sau orice mijloc folosit în magie pentru îndepărtarea spiritelor rele. a stabili valoarea. considerabil. f. n. lat. pronominal sau numeral. a considera (că). tr. s. incapacitate de a acţiona coerent. s. apozème) (<fr. adj. 1. apposition. (suferind) de apraxie. organ de fixare sau absorbţie al unor plante. apraxie alimentară.2. apotropaïque) (despre obiecte sau formule magice) destinat apărării împotriva duhurilor rele. de a coordona ansamblul acţiunilor parţiale care concură la realizarea unui scop util. lat. n. adj. enzimă care produce fermentaţia alcoolică. component proteic termolabil al zimazei.) începător. apprecatio) (<fr. f. f. f. apprécier. apraxie asociată cu agnozie. gr. f.) cu pasiune şi înflăcărare. adj. (rar) 1. apprehensio) (<fr. (muz. cauzată de presupunerea posibilităţii unui pericol. –ă apozíţie adj. f. o propoziţie ~ă = propoziţie cu rol de apoziţie. f. adj. –ă apotropéu apotropísm apozémă apozimáză apozitív. appréciatif) (<fr. infuzie de substanţe vegetale la care s–au adăugat unele medicamente. apraxie. 1. s. a trata cu apret. apractophagie) (<fr. vb. apoziţional. • a preţui. apozymase) (<fr. –oáre apreciére aprehendá aprehensiúne aprehensív. praxis) (<lat. apprenti) (<fr.) creştere în grosime a membrelor celulare prin depunerea succesivă a straturilor noi. de obicei în cazul nominativ. tr. apréciateur) (<aprecia) (<fr. (<fr. f. s. a evalua. apressor) (<fr. appréhender. tânăr care învaţă o meserie sub îndrumarea unui instructor. f. (cel) care apreciază. appréhensif) (<fr. appretiare) (<fr. s. acţiunea de a aprecia. unui maistru. preparat la tratarea ţesăturilor şi fibrelor textile pentru a le da anumite calităţi.2. teamă vagă. apotropisme) (<fr. incapacitate patologică de a executa mişcări coordonate ca urmare a unor leziuni ale creierului. vb. apozitiv. neîncrezător. appassionato) (<fr. a pune mâna pe. /a–pran–/ s.

à–propos) (<fr.apretáj apretór. refl. • diferenţa dintre valoarea exactă a unei mărimi şi o valoare apropiată de aceasta. f. appruare) (<fr. apriorisch) (<fr. approximare) (<fr. lat. faptul de a aproba. approbatif. datorită încărcăturii neuniforme. imprecis.II. aprosexie) (după it. apprêter) (<germ. approvisionner) (<aproviziona) (<lat. n. a încuviinţa o acţiune. s. a face să devină potrivit (pentru). a furniza provizii. vb. f. f. approximation. 1. luat cu aproximaţie. approfondir) (<fr. vb. n. vb. n. care este aproape exact. approbateur. appropriare) (<fr. 1. tr. în timpul bolii lui Parkinson. operaţiile de fierbere. secţie. s. apriorisme) (<fr. în stări confuzionale. 1. adj. vb. caracter aprioric. f. piei etc. aprozodíe aprozopíe s. s. f. s. 1. –ă aprobativitáte aprobatór. s. –ă apriorísm aprioritáte aprobá aprobáre aprobatív. approbator) (<fr. a studia temeinic. şi adv. circa. lucrător care apretează ţesături. adj. s. s. (despre cunoştinţe) care nu provine din experienţă.2. f. act prin care se aprobă ceva. f. a pătrunde cu mintea. obţinută printr–o operaţie de aproximare. înălbire. malformaţie congenitală caracterizată prin absenţa feţei. bazat exclusiv pe raţiune. lipsa congenitală a anusului. • a rezolva favorabil. apriorité) (<lat. adj. appropriable) (<fr. . o părere etc. intr. aprobativ. către proră. tr. (fam. lat.) ce voiam să spun! fiindcă a venit vorba!II. adj. s. f. tr. –oáre apretúră a prióri aprióric. vb. tr. a–şi atribui. approximatif) (<fr. Appretur) (<lat. aproctie) (după fr. a–şi face provizii. a–şi însuşi lucruri sau bunuri străine. adj. în schizofrenie sau epilepsie. concepţie filozofică idealistă care consideră cunoaşterea esenţei lucrurilor anterioară experienţei omului. apretare. anterior oricărei experienţe. lat.II. a priori. slăbire a atenţiei. apretare etc. f. a determina valoarea aproximativă a unei mărimi. loc. approbativus) (<fr. aprosodie) (<fr. I.2. approprier. m. ale unui material textil. evaluare aproximativă a unei situaţii. –ă aproximáţie s. f. a–şi da consimţământul. vag. monotonie a vorbirii. apprêtage) (<fr. aluzie răutăcioasă la adresa cuiva. aprosopie) vb. s. aprobator. refl. tr. s. (<fr. mărfuri. care exprimă o aprobare. a asigura din timp. aproximatio) (<fr. din ceea ce precedă) (<germ. instalaţie unde se fac asemenea operaţii. f. (în mod) aprioric. care poate fi apropriat. –ă aprosexíe aprová aprovizioná aprovizionáre aproximá aproximatív. demenţe şi oligofrenii. adv cam. serviciu într–o întreprindere sau instituţie care se ocupă cu aprovizionarea (1).. (despre nave) a se înclina longitudinal. s. –oáre aproctíe aprofundá apropó apropriá apropriábil. approbativité) (<fr.2.2. I. acţiunea de a (se) aproviziona. adj. a fi de acord. s.2. aproape. 1. lat. atitudine exagerată de a aproba (pe un interlocutor). muniţii.. approbare) (<aproba) (<fr. I. adj.

m. s. peţiol. dispoziţie naturală sau câştigată de a face unele lucruri. f. (mat. aptyalisme) (<engl. arabe. referitor la aptitudine. –ă s. pl. persane şi bizantine. apsithyrie) (<fr. –arius. adj. pl. –aire. bun (pentru).3. papagal mare. asialie. „referitor la. intr. arabic (1). s. 1. fără aripi. ara) I. înclinaţie. din America de Sud. caracterizată prin imposibilitatea de a emite mai mult de un murmur. adj. s. vas de aramă sau de bronz folosit în evul mediu de către preot pentru spălarea mâinilor înainte de slujbă.. unitate de măsură pentru suprafeţe de teren (100 m2). aptitude.“. ca izvor informativ) după. cu coada lungă. capabil. pasărea kiwi. f.2. 1. pl. • (despre cai) care aparţine unei rase originare din Pen. aptère. (despre avioane. apponter) (<fr. refl. apte. vb. o sinteză între elementele mesopotamiene. s. aptéryx) (<fr. punte de–a lungul malurilor la acostarea ambarcaţiilor. (din) ultimul etaj al cretacicului inferior. popor) din Orientul Apropiat şi din nordul Africii. aptitudo) (<fr. s. gr. f. după o lege a geometriei particulare. . sp. f. adj. • (s. n. /a–cva–/ s. appouper) (<fr. –eur. aptérygotes) (<fr. Arabia. (<fr.2. appontement) (după fr. intr.apsidál. m. apud. elicoptere) a ateriza pe puntea unui portavion.. n. potrivit. appointements) (<fr. (<fr. despre suprafeţe) care derivă dintr–o altă suprafaţă. apsidal) (<fr. –euse. (despre nave) a se înclina longitudinal către pupă. (<fr. palate. destoinicie. afonie extremă.) limbă semitică ale cărei dialecte sunt vorbite de arabi. (despre tulpină. cu influenţe ale tradiţiei locale. f. nume de agent) s. s. la. suf. n. lat. arabus) adj. (locuitor.. prep. apteros) apterigíde apterigóte aptérix aptialísm aptitudinál. lat. vb. o arta ~ă = artă.. lat. –ă aptér.. mausolee) curtea interioară încadrată de porticuri. f. la) (<fr. adj. aptus) (<fr. s. f. s. adj. aquamanile) (<fr. are) (<fr. –ă aptitúdine apţián. m. apuntare. f. cifră ~ă = simbol grafic. referitor la apsidă. iar în artele decorative ornamentul geometric şi floral. (despre insecte) lipsit de aripi. prezentând în construcţii (moschei. fiecare dintre extremităţile axei mari ale orbitei eliptice a unui corp ceresc. viu colorat. s. s. –ă apsídă apsitiríe apt. aptitudinal) (<fr. element al sistemului de numeraţie zecimal. lat. datorită unei încărcături neuniforme. subclasă de insecte inferioare ametabole. „cel care exercită o meserie. –éză ára aráb. (<fr. „care are calificare“. o funcţie“. care aparţine arabilor.. cf. familii de păsări aptere: apterix. n. f. aptien) (<lat.. m. peduncul) fără expansiuni foliolare sau membranoase în formă de aripi. s. aptérygidés) (<fr. (ca trimitere la un text.II. appontage) (<fr. –ă adj. apside) (<fr.. s. (despre temple antice) fără colonade laterale. –ă ápud apuntá apuntáj apuntamént apuntaménte apupá aquamaníla ar1 –ár2 / –(i)ér(ă) /–ór. remuneraţie fixă pentru o funcţie în sectorul economic particular.

acarienii.) (<aracet + –in) (<A/stra/ R/omână/ + gaz) aragonéz. I. arabiser) (<fr. tr.3. s. acetat de polivinil. • fructul însuşi.2. –ă arabinóză arabísm arabíst. s. cu piciorul şi braţul liber spre orizontală. I. –ă (<fr. arab (II). arabesque) diverse combinaţii de figuri (linii. expresie proprii limbilor arabe. s.) dialect vorbit în Aragon. f. elem. folosit drept combustibil comprimat în butelii speciale. figură în baletul clasic. bogate în grăsimi: „alune (<fr. mod de exprimare prin exces de ornamente. 1. s. Arabistik) (<fr. 1. carbonat de calciu natural. arabisme) arábic. aragonais) aragonít arahídă ARAHN(O)– arahnefobíe arahníde arahnodactilíe arahnoíd. folosit ca adeziv. –ă arabofón. f. apretat etc. cuvânt. arabophone) (<fr.2. melodia corespunzătoare. „păianjen“. 1. f. pentru obiecte ornamentale şi (<fr. băutură alcoolică foarte tare. formaţie congenitală caracterizată prin lungirea excesivă a degetelor. s. n. (vorbitor) de limbă arabă. flori) împletite simetric. s. s. s. clasă de artropode terestre: păianjenii. cf. frunze. arachnoïde) . (despre pământ) bun pentru cultură. vb.3. a da un caracter arab. pentan etc. arac. • motiv decorativ ornamental din (<fr. (locuitor) din Aragon. adj. rachiu din orez sau din plante suculente bogate în zahăr. meningea mijlocie care înveleşte encefalul şi măduva spinării. engl. com. s. maşină de gătit..2. doctrină politică ce tinde către unirea tuturor popoarelor arabe. familie de plante erbacee monocotiledonate perene: rodul–pământului. f.. dans popular spaniol. s. arachnephobia) (<fr. s. Arabinose) (<fr. f. –ă arábil. scorpionii. s. lichefiate. • (s. arachnodactylie) (<fr. n. care arabizează. arabique) (<fr. f. 1.II. m. f. cu fructe comestibile. arachnides) (<fr. specialist în arabistică. particularitate a civilizaţiei arabe. –ă arabístică arabizá arabizánt.4.2. pl. adj.II. n. (<germ. aragonite) decorative. aracées) (n. f. arachide) de pământ“. arabilis) (<germ. s. cristalizat. (<fr. pl. piesă muzicală cu o linie melodică bogat ornamentată. s. (<fr. asemănător cu o pânză de păianjen. adj. gumă ~ă = substanţă cleioasă din unele specii de salcâm exotic sau obţinută pe cale sintetică. s. Arabist) (<germ. arachn/o/–. s. disciplină care studiază limba. în măsură ternară. gr. m. ornament muzical. s. lat. substanţă cleioasă cu care se lipesc obiecte din diferite materii. (<engl. plantă leguminoasă tropicală. n. n. propan) cu etan. f. f. pastă fluidă. n. pentru lipit. – arác aracée aracét aracetín aragáz s.II. ornament inspirat din arta arabă.arabésc I. monozaharidă cu cinci atomi de carbon în moleculă. cultura şi civilizaţia arabă. f. adj. adj. s. arable. m. adj. reşou la care se foloseşte acest combustibil. vioi. f. la patinaj sau la gimnastică. n. procedeu stilistic care realizează acest mod. arrack) (<fr. arakhne) teamă patologică de păianjeni sau de insecte în general. arabisant) (<fr. –ă s. n. f. amestec de gaze petroliere (butan.

arahnoidéu.. s. 1.II. s. araméen) (după fr. tr. care servea la aruncat săgeţi sau proiectile. arachnoïdé) (<fr. ramură a zoologiei care studiază arahnidele. f. s. f. s. familie de plante dicotiledonate. f. cel care adaptează un roman. araucaria) (<fr. engl. aranéographie) (<fr. s. –ée arahnoidián. familie de conifere: araucaria. a se pune bine. (<lat. una dintre cele mai importante ale antichităţii. care are fineţea unei pânze de păianjen. tr. refl. s. m. cu flori mici grupate în umbele simple sau compuse: iedera. m. pl. mod de alcătuire.2. –ă arahnologíe arahnóză araliacée aramáic. pl. stare morbidă provocată de arahnide. pl. armă folosită la vânătoarea sub apă. 1. aranéologie) (<fr. I. arachnose) (<fr. a conduce desfăşurarea regulamentară (<fr. n. sp. inv. • (s. specialist în arahnologie. s. a lua anumite măsuri în interes personal. (<fr. arahnoïdite) (<fr. (despre idiomuri) din familia limbilor semitice. s. f. v. • a pune la cale. arbore din America de Sud şi Australia.2. arbalétrier) penelor pe care se fixează căpriorii unui acoperiş. în care sunt scrise cărţi de cult ale evreilor. o ~ muzical = transcriere a unei piese muzicale pentru alte instrumente sau formaţii decât acelea pentru care a fost compusă. uneori erbacee. adj. fie prin ordinea lor.II. f. astfel încât două grupe oarecare să difere între ele fie prin natura obiectelor. I. a prelucra. –ă araméic/aramáic. a–şi face un rost. aranéides) (<fr. adj. araliacées) (<fr.. o piesă de teatru sau aranjează o compoziţie muzicală pentru alte instrumente. arachnoideus. araucariacées) (<fr. (mat. s.2. armeic. aramaik) ARANE(O)– araneíde araneografíe araneologíe aranjá elem. (<fr. 1. (fam. soldat înarmat cu o arbaletă. • a se înţelege cu cineva. arbitrer) a unei competiţii sportive. m. aranea) (<fr.3. .3. de dispunere. arameic. f. lat.) limbă semitică. arranger) aranjamént s. 1. arachnoïdien) (<fr. aranger) (<fr. care se ocupă cu descrierea păianjenilor. n. lat. arbalète) arbaletriér arbitrá vb. arachnologie) (<fr. 1. f. arrangement) aranjór araucária araucariacée arbalétă s. acord. –ă adj. s. s. vb. grindă care serveşte la susţinerea (<fr. arangeur. adj. f. arahnologie. n. arachnologue) (<fr. asemănător cu pânza de păianjen. a soluţiona un diferend ca arbitru. aramean.2. cf. „păianjen“. sem. care aparţine arahnoidei. cultivat la noi ca plantă decorativă de apartament.2. pl. f. araneologie.) a face cuiva un rău. pin–de–Chile. înţelegere. arbori şi arbuşti. • a–şi potrivi ţinuta exterioară. –ă arahnoidítă arahnológ. a transcrie o bucată muzicală pentru instrumente sau voce. inflamaţie a arahnoidei. arane/o/–. armă din evul mediu constând dintr–un arc montat pe un suport. ordin de arahnide: păianjenii. –ă arameán. araméen. a rândui. parte a entomologiei. s. adj. f.) totalitatea posibilităţilor de aşezare a unui număr dat de obiecte. (<fr. s. f. a pune în ordine.

arbitraire. –ă arborescénţă arborét adj. fr. arboriculture) (<fr.4. cf. cu tulpina piramidală şi frunze (<lat. s. s. s. (făcut) după bunul plac. referitor la arboricultură. I.) cumpărare de valută. abuziv. de arbitru. acţiune. (inform. –ă arborícol. argint.2. arbitrage) arbitrál. –ă arbitrár. samavolnic. I. s. o ~ de stat = organ de stat care rezolvă anumite litigii patrimoniale. lat. un litigiu. f. arbitral) (<fr. arborescent. care trăieşte pe (în) arbori. solzoase. cu aspect şi consistenţă de arbore. vb. lat. arborisation) .2.II. (<fr. arbor) verzi.. a instala catargele la bordul unei nave. arbiter) s. 1.2. s. arbor/i/–. a înălţa drept. ARBOR(I)– arborá elem. adj. procedeu arbitrar. it.. 1. arbitrarietà) (<fr.5. lat.3.) graf orientat. tuia. copac.3.) a afişa ostentativ o ţinută. 1. partea superioară a unui catarg. m. m. 1. b) (fig. lat. s. –ă arboricultúră arborizá arborizáţie adj. a legăturilor de rudenie dintre membrii unei familii sau grup de familii înrudite. (<fr. teren plantat cu numeroase specii de arbori şi arbuşti şi destinat studiului condiţiilor lor de dezvoltare. n. persoană. n. (fin. arborare) arborádă árbore s. s. arbor) (<fr. 1. aciclic. a ridica sus. (fig. arborescence) (<lat. (făcut) la întâmplare.II. –ă arbitrarietáte arbítru adj. arborescens) (<fr. acţiuni.2. • (tehn. faptă. m.) schemă reprezentând evoluţia omului de–a lungul vieţii. s.3. 1. o atitudine. rente. ansamblul catargelor şi vergelor unei nave. s. cel care arbitrează o aplicaţie tactică. cultura arborilor şi a arbuştilor. instituţie care are sarcina de a soluţiona un diferend. f. ca un arbore.2. arbitrarius) (<it. (<fr. arborer. a purta (un steag. a unei competiţii sportive de către un arbitru. f.2. n.) ramificat. arboriser) (<fr. s. atitudine. n. desen natural sugerând ramuri de arbori în unele minerale sau pe geamuri când îngheaţă. formă arborescentă. • format din arbitri. arboricíd. arboricide) (<fr. vb. samavolnicie. (mat. (substanţă) pentru combaterea anumitor plante lemnoase sau la devitalizarea rădăcinilor. m. (<arbor/et/ + –adă) 1. a cultiva arbori.2.) structură de date în care fiecare conţine puncte de referinţă la celelalte. f.arbitrábil. un pavilion etc. arbitre. ~ genealogic = reprezentare grafică. axă care transmite o mişcare de rotaţie diferitelor organe ale unei maşini. s. o ~le vieţii = a) arbore decorativ. situaţie arbitrară (I). aur etc. stare a unei plante arborescente. arboricole) (<fr. arboretum) arborescént. pentru vânzare pe aceeaşi piaţă sau pe o alta. (<fr. catarg. tr. –ă arbitragíst arbitráj adj. conducere a unei aplicaţii tactice. soluţionare a unui diferend de către o persoană sau o instituţie autorizată. o competiţie sportivă. adj. care poate fi rezolvat prin arbitraj. arbitrable) (<fr. f. „arbore“. cel care se ocupă cu arbitrajul de bursă. arbitragiste) (<fr.). • hotărâre luată de un arbitru. (<fr. tr.

arcuatus) (<fr. adv. (<fr. boreal. 1. arco. asemănătoare cu puşca. n. arkose) (<fr. f. lat.) microrelief de forma unui arc suspendat. din oţeluri aliate. m.5. n.2.3. arcature) (<it. nişă arcuată funerară într–o biserică sau catacombă. din Arcadia. s. arc) (mat. arctique. arbore mic. (geol. arqué) (<fr. • motiv (<fr. (<lat. (<fr. adj. lat.. copăcel. adj. –ă arcán arcát. două coloane etc. porţiune anatomică (osoasă) în formă de arc. element de arhitectură în formă arcuită.arbúscul arbúst arbustív. • de simplitate rustică. după un pizzicato. • loc tainic. (<fr. tufă mică cu aspect de copăcel. arcadien) (<it. s. arcade) decorativ constând din înscrierea ritmică a unor arce de cerc. (anat. nume dat ciclurilor astrologice de provenienţă egipteană. dintr–un cerc. m. lat. s. ~ voltaic = descărcare electrică între doi electrozi prin care circulă un curent de mare intensitate. s. . plantă lemnoasă cu tulpina ramificată de la bază.) indicaţie potrivit căreia urmează să se cânte cu arcuşul. (pl. partea curbată a osului frontal. de tracţiune. arcadián. 1. fr.4. arcosolium) (<gr. ramificat ca un arbore. s. (<fr. s. secret.4. depreciativ“. „peiorativ. arcat.6.. s. arquebuse) (<fr. –ă arcatúră árcă archebúză archebuziér arcifórm. arciforme) (<it. arquebusier) (<fr. arca) (<fr. lat.2. gresie foarte bogată în feldspat. rasă de cai mari. (muz. ardennais) arcá arcádă vb. ~–rampant = arc cu reazemele denivelate. ~–butant = construcţie în formă de semiarc. –ard) (<fr. arcuit. –ă ardenéz adj. puternici. adj. o ~ de triumf = monument în formă de portic arcuit ridicat în amintirea sau pentru comemorarea unui eveniment. m. portal. s. s. arbuscula) (<fr.. septentrional. adj. încovoiat. câmpenesc.) organ foarte mic. n. arcus. idilic. arquer) 1.. armă (primitivă) de aruncat săgeţi. germ. f. pitoresc.2. adj. constituit din arbuşti. arcadico) (<fr. m. sub formă de punţi arcuite. adj. a (se) arcui. elem. element de arhitectură dintr–un arc şi din elementele care îl susţin. soldat înarmat cu o archebuză. refl. situat la Polul Nord. ~ reflex = ansamblu de elemente nervoase care asigură realizarea reflexelor. tr. • tot ceea ce are forma unui arc (1). pastoral. f. mister.) taină. arcuş) (<fr.3. organ de maşină. destinat legăturii elastice între două piese. s. arbustum) cu caractere de arbust. lat. armă de foc din evul mediu. în formă de arc. în exteriorul unui edificiu pentru a neutraliza împingerea boltelor gotice. arcuat. f. şir de mici arcade decorative zugrăvite pe un zid. f. arbuscule. arcanum) (<fr. –ă arc s.2. arktikos) (<lat. arbuste. –ă arcuát. fiecare dintre părţile unei şei. (rar) corabie. –ă árco arcosólium arcóză árctic. gr. care leagă între ele două ziduri.) porţiune dintr–o linie curbă. s. curbat în arc. arcane. arbustif) 1. deasupra ochiului. –ă arcádic. –ă –árd. misterios. lat. arcticus.

f. ardeur. lat. areal“. asemănătoare unei zguri. aren/o/–. arena) circ etc. –ă arecífă arefléxie arefóre adj. pentru tăbliţele de scris şi pentru acoperirea caselor. absenţă a reflexelor. elem. sp. f. hidrocarbură aromatică. s. s.2. (<fr. se întoarce cu prora în direcţia din care bate vântul. ardoare. ardenza) (<it. n. arrhéphores. s. (fig. f. tinere fecioare. m.2. (despre nave) care. arénisation) (<fr. cu structura foioasă. pirometru cu radiaţie pentru temperaturi înalte. adj. „puţin dens“. it. n. pasionat. (ant. în mijlocul unui amfiteatru. f. s.) domeniu. f. –ée arenál arenár arenária arenárie arénă1 adj. arie1 (2). s.2. teritoriu de răspândire a unei specii de plante sau de animale. f. f. gr. de consistenţa nisipului. înfocat. arid. pl. lat. s. adj. lat.) gladiator care lupta în arenă. din preajma unui vulcan. arrecife) (<fr. ardent. . care creşte pe stânci şi nisipuri. plantă cariofilacee. din particule fine de nisip. arénome) (<fr. arène) (<fr. arénacé) (<it. de culoare neagră–cenuşie. –ă arenizáre arenóm AREO1– AREO2– areografíe s. „nisip. arène. cf. cf. s. aréisme) (<fr. ardens) (<fr. s. sferă a unei activităţi. „suprafaţă. creşte în nisip. (<fr.ardént. (ant.. slujitoare ale zeiţei Atena. n. –ă areísm AREN(O)– arenacéu. loc circular acoperit cu nisip (sau rumeguş). arenale) (<lat. (despre sol. s. f. regiuni) lipsit de râuri.2. s. aréo–. uscat. elem. lipsită de vegetaţie. carieră de nisip. lat. aréo–. rocă argiloasă tare. crustă lateritică dură. 1. mormânt al sclavilor gladiatori căzuţi în luptele de (<lat. care respinge apropierile prea directe între planul artistic şi cel real. s. s. s. (<fr. ce apare în solurile de savană. înflăcărare. care trăieşte. în timpul Panateneelor. elem. androblastom.3. arena) (<fr. f. area. cf. ardor) (<germ. n. f. studiu descriptiv al răspândirii plantelor. arenaria) arenă.II. arenarius) (<fr. ireal.“ I. sediment continental neconsolidat. ardesia) (<fr. s. aréique) (<fr. f. areale) (<fr. ardenţă (1). s. înflăcărat. pasiune. adj. araios) (<fr. f. 1. cu flori albastre şi roz. hidrocarbură care conţine unul sau mai multe nuclee benzenice în moleculă. zonă joasă. arrhephoria) (<fr. n. gr. în afara realităţii. stare a unei regiuni areice. • suprafaţă de teren din complexul unui stadion. loc neted) (<fr. sub acţiunea vântului. arénaria) aréic. gr. dintr–o sală de sport în care au loc competiţiile. (mar. s. aréographie) arénă2 arenícol. care duceau pe cap coşuri cu obiecte sacre până la grădina sanctuarului. 1. aréflexie) (<fr. s. cimentată de hidroxidul de fier. din roci dezagregate. transformare în nisip a rocilor cristaline. a unui fenomen natural etc. Ardometer) (<germ. „rarefiat“. Areal) (<it.) tendinţă a unei nave de a veni cu prora în vânt. ţestul unor foraminifere fosile. arénicole) (după fr. n.) 1. –ă ardénţă ardézie ardoáre ardométru areál1 areál2. s. ardence. avânt.

paraziţi la om şi la animale. după fr. 1. 1. argento–. n. 1.3. adj. s. gr. argentine) (<fr. argiroză (1). v. 1. aréolite) (<fr. aréolaire) (<fr. neoplasm format din celule argentafine. (geol. pentru determinarea densităţii lichidelor. arrêter) (<fr.3. lat. 1. s. instrument folosit în areometrie. hrănindu–se cu sângele acestora. alpaca2. argintos. aréologie) (<fr. n. f. m. –ă adj. s. n. s. f. vb. s. suprafaţa pigmentată care înconjură mamelonul sânului. „argint“. arrestare. s. n. s. argentifère) (<fr. aréopagite) (<areo1– + picnomentru) (<fr. praf de staniu. lat. n. intercolonament în care intervalul dintre două coloane consecutive este de 3 la 4 diametre. argentaffine) (<fr. m. aréopage. de litere etc. viteză ~ă = cantitate ce caracterizează la un moment dat aria descrisă de raza vectoare care defineşte poziţia unui mobil faţă de un punct fix. argentomètre) aretá árgas argentafín. deţinere sub pază legală a cuiva bănuit de o infracţiune. în imprimarea textilă şi la fabricarea hârtiei. gen de acarieni (căpuşe). . intr. parte a irisului care include pupila.areolár. n. n. it. aréométrie) (<fr. oameni de stat. argas) (<fr. –ă argentín argentít ARGENTO–/ARGENT I– argentométru vb. s. în formă de gropiţă. areólă s. a priva de libertate.. care conţine argint. argenti–. –ă argentafinóm argentán ARGENTI– argentifér.2.2. a ponta3 (I). de ştiinţă. s. f. s. lat. f. a supune pe cineva la arest. n. s. studiu al repartizării ariilor dialectale pe un anumit teritoriu. aeroliformis) (<fr. aréomètre) (<fr. cf. determinare a densităţii lichidelor. locul acesteia. pată incoloră pe suprafaţa unui organ. (fig. areola) (<lat. aréostyle) (<germ. areopagít areopicnométru areostíl arést arestá arét s. arrêt) câine de vânătoare dresat pentru a aduce vânatul doborât. areopagus) (<fr. elem. s. argirit. inflamaţie superficială a areolei (3). –ă areolítă areologíe areometríe areométru areopág adj. aerolifórm. (<fr. referitor la areolă. • cerc roşiatic care înconjură o zonă inflamată a pielii. adj. s. arresto) (<lat. (<fr. închisoare. n.) eroziune ~ă = eroziune care acţionează lateral. a deţine.2. n. aréole. n. argentan) (<fr.2. Arrest.) adunare de jurişti. argentum) (<fr. argentite) (<fr. o câine de ~ = (<fr. tr. (despre substanţe) care se colorează prin sărurile de argint. argento–. colorimetru pentru determinarea conţinutului de argint al unei soluţii. membru al areopagului (1). reuniţi pentru a examina o problemă foarte importantă. argentaffinome) (<fr. instrument dintr–un aerometru şi un picnometru. s. tribunal suprem în Atena antică.2. s. arrêter) poziţie a unui câine de vânătoare când simte sau vede vânatul. disciplină care studiază arealul de răspândire a speciilor vegetale.

argentit. ngr. argyrophile. m. f.. f. –argír/ARGHIR(O)– argiríe argirísm argirít argirofíl. f. moluscă cefalopodă din mările calde.. f. argyrophil) (<fr. argilla) ARGILO–/ARGILI– argilolít argilós. adj. a vorbi în argou. intoxicaţie cu săruri de argint. în sculptură etc. s. (<fr. argilisation) a unei roci faţă de apă prin umplerea fisurilor cu argilă. ce se formează pe pereţii vaselor în care fermentează mustul. f. argilla) (<fr. argilo–. s. s. care în contact cu apa devine plastică. –ă argiróză argól elem. argir(o)–. (fig. argilo–. de argou. 1. f. (om) lacom de bani. argileux) (<argilo– + –trof) (<fr. argentit. argilifère) rocă din deshidratarea şi recristalizarea argilei. –ă argináză arginínă ARGIR(O)–. „argilă“. argirie. argyrie) (<fr. lutos. tuf vulcanic din riolite şi din porfire conţinând cuarţ. n. care argotizează. s.2. s.) navigator îndrăzneţ. (<fr. cf. gaz inert. argonaute. argyros) (<fr. „bani“. –ă argotísm argotíst. rocă sedimentară fină şi unsuroasă. formare de minerale argiloase prin alterarea silicaţilor. n. lut. argilite) 1. m. cf. gr. impermeabilizare (după fr. adj. „argint“. v. –ă argotizá argotizánt. n.2. expresie argotică. elem. s. depozit de cristale roşietice–cafenii. n. argotiste) (<fr. incolor şi inodor. f. n. lat. –ă argilít argilizáre s. sulfură naturală de argint. care are afinitate pentru sărurile de argint. s. f. cuvânt. f. argyr/o/–. (<fr. argentitypie) adj. s. v.2. argotique) (<fr. vb. m. (despre terenuri) care conţine argilă în suspensie. 1.3. (<fr. s. n. cu multă argilă. s. –ă adj. s. leziune a pielii manifestată prin înnegrirea tegumentelor. s. argotisme) (<fr. (<fr. (<fr.) eroi antici greci care au plecat în Colchida (pe corabia „Argo“) în căutarea lânii de aur. adj. pl. argol) argón argonaút s. argotiser) (<argotiza + –ant) . argiroză (2). s. intr. arghirofilos) (<ngr. (mit. –ă arghirofilíe argílă ARGILI– argilifér. lat. arginase) (<fr. compus în special din tartrat acid de potasiu. s. –oásă argilotróf. argyrophile. s. arginine) (<fr. argyrisme) (<fr. dragoste. aminoacid din proteine cu rol important în contracţia musculară. argilolit) (<fr. argyrose) (<fr. (<fr.. folosit la umplerea becurilor şi a tuburilor luminescente.argentotipíe ARGHIR(O)– arghirofíl. argonautes) argótic. n. adj. arghirofilia) (<fr. care conţine argilă. f. –argyr. lăcomie de bani. argyrite) (<engl. germ. argon) (<fr. enzimă solubilă în cantitate mare în ficatul mamiferelor. lingvist specializat în studiul argourilor. folosită în olărie. procedeu de multiplicare prin fotoreproducere în care developarea se face succesiv în soluţie de nitrat de argint şi de oxalat de potasiu. adj. s. gr. argile. argili–.

tr. s. s. archéocétes) (<arheo– + chimie) (<fr. cu coada lungă. cu penele împestriţate de numeroase pete rotunde. 1. n. „putere. lat. muşchi.II. argumentation. lat. s. argutie. adj. archégone. s. care au apărut în eocenul inferior. (<fr. –arhíe arháic. şef“. archéocivilisation) (<fr. –archie. fără semnificaţie. disciplină care studiază datele astronomiei arhaice după simbolurile iconografice din preistorie. s. s. s.argóu s. grup de plante cu aceeaşi structură de arhegon: muşchii şi ferigile. 1. autoritate“. a întări cu argumente. archaïser) cu aspect voit arhaic. pl. pătrunzătoare. –ă adj. s. vb. civilizaţie a unei societăţi arhaice. f. păzitor vigilent. n. m. f. s. –arque. dată folosită drept cheie în cursul unei sortări. cf.. a conduce) I.3. arheian. f. lat. n. al unei opere literare etc. argumentari) (<engl. pl. (<fr. n. arhar) „vechi. gen de păsări palmipede din ordinul galinaceelor. ferigi şi gimnosperme. adj. probă. (fig. construcţie. stilului etc. –ă arheoastronomíe arheocéte arheochimíe arheocivilizáţie s. gr. (<fr. a aduce dovezi. f. arcaita1) a da un caracter arhaic limbii. s. archaïsme) caracter arhaic. limbaj convenţional folosit de un grup social restrâns (vagabonzi. argument. cf. raţionament) pe care se întemeiază o demonstraţie. delicvenţi (<fr. (mat. disciplină a chimiei în slujba arheologiei.) personaj legendar cu o sută de ochi. organ de reproducere femel la alge. f. –ă arhár ARHE(O)– arhebióză arhegón arhegoniáte arheián. subtilitate (<fr. f. elem. adj. (<fr. (<it. argutia) exagerată în argumentare. „conducător. mamifere cetacee vechi. primitiv“.2. arkhaikos) învechit. (<fr. arkhegonos) (<fr. archaïsant) ovină sălbatică din Asia Centrală. argumentatio) (<fr. n. arhébiose) (<fr. argumentum) argumént s.) element din domeniul de definiţie al unei funcţii. expresii) (<fr. variabilă independentă. gr. elem. n. m. s. archein. (din) prima perioadă a precambrianului. argumentá argumentatív. originar. archéen) (<arheo– + astronomie) (<fr.3. a demonstra. argumenter. gr. (<lat.4. adj. ieşită din uz. • (despre cuvinte. azoic. argus) . (<fr. vechime. archégoniates) (<fr. (<fr. s. argumentare sprijinită pe fapte neînsemnate. argút.) pentru a nu fi înţeleşi de restul societăţii sau pentru a şoca. –ă arguţíe –árh. gr. lat. totalitatea argumentelor aduse pentru a dovedi ceva. cuvânt. expresie învechită. f. adj. arhaísm arhaitáte arhaizá arhaizánt. argutus) 1. argumentative) (<fr. arché/o/–.) om cu privire ageră. f. s. arhaic. ieşit din uz.2. dintr–o epocă îndepărtată.2. rezumat al unei piese de teatru. din arhipelagul Malaysiei. dovadă (propoziţie. n. (mit. unei căutări într–un fişier. adaptate la viaţa marină. tr. archaïque. (<engl.. ascuţit. penetrant. argot) etc. –ă argumentáţie árgus vb. care conţine oosfera. s. arkhaios) originea vieţii pe Pământ. străvechi. care conţine o argumentare.

specialist în arheologie. arciduchessa) . arhetipál. archéologue) (<fr. s. original (manuscris. m. archiducal) (după fr. it.3. s. lat. reprezintă un arhetip. prim. în imperiul francez. specialist în arheografie (1). desăvârşit. cea mai veche pasăre fosilă. –ă arhidiecéză arhiducál. „mai mare peste“. 1. arkhein. titlu purtat de prinţii fostei case imperiale a Austriei. titlu purtat de prinţesele fostei case imperiale a Austriei. pref. f. archicarpe) (după fr. arhetipic. archidiocèse) (<fr. f. răspândite încă din culturile preistorice. • ideal. bazată pe transformarea informaţiei arheologice într–una cantitativă. organ reproducător femel al ascomicetelor. f. 1. –ă arhiducát arhidúce arhiducésă adj. –ă arheografíe arheológ. eră ~ă = a doua eră geologică. m. referitor la arhiduce. adj. (fil. s. • sinteză a arheotipurilor sau modelelor primare ale culturii din perioada antropogenezei până în perioada diferitelor etnogeneze. m. archidiocésain) (după fr. s. considerate ca reprezentări imperfecte şi copii ale sale. care aparţine arhiducelui. archéologie) (<arheo– + –metrie2) (<fr. ideal al obiectelor sensibile. reprezentare a unor scene antice cu ajutorul artelor plastice. –ă arhéu ARHI– arhicancelár arhicárp arhidiecezán. archiduc. s. adj. f. s. operă) după care se fac reproduceri. archéoptéryx) (<fr. arkhe) (<fr. s. m. f. s.. s. lat. referitor la o arhidieceză. proterozoic. arciducato) (<fr. gr. s. arhetipal. adj. archi–. de mărimea unui porumbel. f. a comanda) (<fr. –ă arheologíe arheometríe arheoptérix arheozóic.arheocultúră s. ştiinţă care studiază trecutul istoric al societăţii omeneşti pe baza interpretărilor vestigiilor aparţinând diferitelor culturi materiale. archéophytes) (<arheo– + /geo/fizică) (<arheografie) (<fr. archichancelier) (<fr. adj. it.2. n. m. demnitar. n. archée. tip originar. f. lat. (<arheo– + –cultură2) (<arheo– + etnologie) (<fr. arheoetnologíe arheofíte arheofízică arheográf. gr. –ă arhetípic. prototipul tuturor lucrurilor şi fiinţelor. plante antropofile. dieceză condusă de un arhiepiscop. măsurabilă. „foarte“. cultură a unei societăţi arhaice. s. s. archéozoïque) (<fr. forţă vitală. s. archiduché.2. archétypal) (<germ. n. –ă arhespór arhetíp s. pl. prin diviziune. care constituie. archéographie) (<fr. protonotar. disciplină a istoriei care studiază textele şi manuscrisele antice. în fruntea serviciilor justiţiei sau administraţiei. la Platon) modelul prim. paleoetnologie. m.) termen care exprimă esenţa tuturor fenomenelor. în care a apărut prima formă de viaţă. archidux) (după fr. potrivit psihologiei abisale. m. archeus. f. archetypisch) (<fr. celulă care dă naştere. f. archéspore) (<fr. ştiinţă care preconizează pentru cercetările arheologice folosirea metodelor şi aparatelor de care face uz geofizica. archetypum) (<fr. cf. în vis şi în mituri. celulelor mamă sporifere. care prezintă caractere de reptilă. s. teritoriu aparţinând unui arhiduce. disciplină între arheologie şi fizi-co–chimie. • fiecare din modulii ancestrali universali ai intuiţiei şi intelectului care apar. iniţial. s. archiduchesse. f. s. prim–cancelar. archétype. s. principiu. f. (fil.

architecture.II. –ă arhitectúră vb. ştiinţă auxiliară a istoriei care se ocupă cu studiul şi organizarea sistematică a arhivelor. 2). arhitectonic. funcţionar care are în păstrare actele unei arhive. f. local. despre care în lingvistica structurală se afirmă că reuneşte în sine două sau mai multe foneme. parte inferioară a antablamentului. parazite. . (<fr. Archivar) (<fr. archiver) (<engl. depozit unde se păstrează aceste documente.) creator al unei concepţii privind relaţiile politice interstatale. gr.2. f.–arhíe arhiepiscopál. (<fr. archimycètes) arhimicéte s. care se sprijină pe capitelul coloanei. a construi cu rigoare (o operă literară sau artistică). alcătuire internă a ceva. 1. (constr. lat. constituţie (I. f. I. funcţie. n. –ă arhistratég arhitéct. m. s. archival) (<germ. gr. architecturer) (<fr.3. (<fr. (fig. serviciu. architectus. arkhitekton) (<fr. architectonique. f.2. îmbinare a elementelor constructive ale unei construcţii. –ă arhiepiscopát arhifoném adj. vers antic prezentând două variante: mare ~ = vers din patru dactili (sau (<lat. archivistique) arhivíst. lat. referitor la arhivistică. cu talul format dintr–o singură celulă.II. referitor la arhitectură. n. adj. –ă s.) piesă de susţinere verticală. architectonicus) (<fr. al unei epoci. arhipelagos) (după fr. microscopice. f. I. grup de insule într–o mare sau într–un ocean. architravée) (<fr. 1. architectural) (<fr. archiépiscopat) (<fr. –ă s. mic ~ = vers din trei picioare. s. s. f. s. m. tip deosebit de gen gramatical. specialist în arhitectură (1). –ă arhipelág arhiplín. lat. architectura) arhitectónic.) construire. m. adj. arhitrávă arhitravée arhivá arhivál. pl. n. n. architecte. architrave) (<fr. s. s. (în Grecia antică) comandant suprem al armatei. specialist în arhivistică. –ă arhivístic. s. clasă de ciuperci primitive. archives. v. la un oraş. (<fr. ştiinţa şi arta de a proiecta şi construi clădiri potrivit anumitor proporţii şi reguli. –ă arhivár arhívă s. s. a clasa documentele în arhive după criterii prestabilite. archiviste) (<fr. plin peste măsură. archilochium) spondei) şi trei trohei. înmulţindu–se asexuat prin zoospori sau sexuat prin izogamie. s. (fig. (fig. care aparţine unui arhiepiscop. formând un tot. –ă arhitecturá arhitecturál. epistil. adj. ornamental. lat. totalitatea actelor şi documentelor privitoare la o ţară. adj.2.) structură.2. archiépiscopal) (<fr. tr. adj. archimillionnaire) (<ngr. f. din lemn. n. s. la o instituţie etc. om extrem de bogat. arkhistrategos) (<fr. cu doi dactili şi o silabă. cornişă care se leagă direct cu arhitrava. caracterul distinctiv al unei construcţii. m. Archiv. fără friză. f. stilul. de arhivă. s. archivum) (<fr. archistratège. m. 1. vb. archiplein) (<fr. archiphonème) arhigén arhilóc s. rang de arhiepiscop. –arh. 1. dedus din genurile gramaticale clasice ale (<arhi– + –gen2) primului nivel de repartizare a acestora. f. germ. f. unitate fonologică supraordonată fonemului.2. arhimilionár. s. tr. mod de îmbinare. 1.

) în ~ = într–o poziţie inferioară. s. (<arhivă + –logie) mulură la partea de sus a unei arcade.) restant. faptul de a fi arid. f. s. arriération) (<fr. nerambursat la scadenţă. „în urmă“. cu gât foarte strâmt şi cu buză lată. boală. (în Atena antică) înalt magistrat din conducerea republicii. s. caracter propriu arienilor1. s.. mărime a unei suprafeţe limitate. 1. aryen) (<fr. f. f. n. (<fr. arien) (<fr. adj. f.2. gr. aride.II. fragment dintr–o operă. I. arrière–plage) (<fr. s. arriéré) (<fr. s. adj. aryle) s. m. titlu dat unor mari ofiţeri la curtea Constantinopolului. area) arián1 –. teritoriu în care se vorbeşte o anumită limbă. veche denumire dată popoarelor care vorbesc limbi indo–europene. zonă de răspândire a unui fenomen. o (fig. asigurându–i spatele. neproductiv.) vas grecesc sferic. aridus) (<fr. aria) ARIER– arierát. f. în imagini. s. (sub)unitate militară care se deplasează în urma unei alte unităţi în marş. archon. s. pl. s. m. f. linie de perspectivă la cea mai mare depărtare de spectator. (ant. (despre un împrumut. lat. f. lat. ultimul plan. demnitate de arhonte. arkhon. 1. arianisme) (<gr. organizării şi valorificării documentelor. înapoiere mintală. s. s. înapoiat mintal. ariditas) (<lat. –ă arián2. adj. m. 1. . f. sec.2. (mat.arhivoeconomíe arhivologíe arhivóltă arhivotehníe arhontát arhónte s. f. n.) sărac în idei. (despre sol. cantată etc. dună situată în partea dinspre uscat a unui complex de dune litorale. arrière–plan) (<it. –tos) (<fr. ramură a arhivisticii care studiază istoria arhivelor şi a fondurilor arhivistice. –ă arieráţie arierbéc arierdúnă ariergárdă arierplájă arierplán ariétă aríl1 elem.2. s. (< arhivă + economie) ramură a arhivisticii care cercetează şi stabileşte condiţiile optime de depozitare şi conservare a documentelor.3. (muz. regiuni) uscat. doctrină eretică de la începutul creştinismului. archonte. m. radical organic monovalent derivat de la o hidrocarbură aromatică prin îndepărtarea unui atom de hidrogen. –tis. n. arryballos) (<fr. arietta) (<fr.2. porţiune de plajă situată între linia atinsă de apele cele mai mari şi baza falezei.. s. timpul cât funcţionează un arhonte. (<it. f. f. o sumă.II. (fig.) arie de proporţii reduse. s. f. s. referitor la arianism1. parte dinspre aval a unei pile de pod. s. s. arrière–garde) (<fr. s. –ă ariditáte árie1 adj. aryanisme) (<fr. susţinută de episcopul Arius (din Alexandria). ariboflavinose) (<fr. s. (adept) al arianismului2. sterp. n. arrière–bec) (<fr. ştiinţa despre arieni. în umbră.) întindere. f. árie2 s. f. (<fr. s. ramură a arhivisticii cu probleme ştiinţifice. n. adj. oratoriu. f. monoton. –ă arianísm1 arianísm2 aribál ariboflavinóză aríd. I. arrière–dune) (<fr. arrière) (<fr. • areal1. cu acompaniament de orchestră. n. juridice şi practice ale selecţionării. compoziţie vocală rezervată solistului. un dialect etc. lat. aridité. piesă instrumentală cu caracter cantabil. f.2. provocată de lipsa ribofla-vinei din alimentaţie.2. 1. archontat) (<fr. n. s. a unui portal. f. archivolte) (<arhivă + –tehnie) (<fr. şi s.

m. –ă aristotelicián. cf. viu colorat. pl. propriu lui Aristofan. (<fr. dar drept. aryténoïdectomie) . aril fals. propriu aristocraţiei. (muz. care beneficiază de mari privilegii. arylation) (<fr.) nobil. a fixa încărcătura unei (aero)nave pentru menţinerea unui centraj favorabil stabilităţii. adj. arrimer) (<fr. aristotelian) (<fr. adj. f. n. cu care se termină frunzele sau unele piese florale la graminee. s. aristatus) (<lat. f. aristocratie. 1. arista) (<fr. aristotélique) (<fr. aristolochiacées) (<fr.II.) cantabil. aristotelian. aristoforme) (<fr. arille) (după fr. aristocratiser) (<fr.II. (cartilaj mobil al laringelui) care întinde corzile vocale. critic sever. înveliş cărnos. format prin lărgirea marginii micropilului seminţei. introducere a unui radical aril în molecula unui compus organic. care. f. n. arillodium) (<fr. a da un caracter aristocratic. aristocratisme) (<fr. adj. m. aristokratia) aristofánic. s. /–zo/ I. f. aristotelician. s. vechi aparat muzical care. s. –ă aristotelísm adj. –ă arístă ARISTO– aristocrát. acţionat cu o manivelă. gr. • (adj. aristos) (<fr. f. aristoloche) (<fr. arillatus) (<lat. s. s. având ca punct de plecare recunoaşterea primordialităţii naturii faţă de cunoaştere. • vârfurile privilegiate care s–au desprins de clasa din care fac parte şi se bucură de avantaje speciale. –ă aristolóh aristolohiacée aristón aristotelián. clasă socială conducătoare care deţine puterea de stat şi asupreşte celelalte clase (în orânduirea sclavagistă şi feudală). arată că generalul există în lucrurile individuale. adj. „nobil“. n. s. gr. –ă aristocrátic. pătură restrânsă a claselor exploatatoare. m. m.. vb. cel care aparţine aristocraţiei. stivuitor. –ă aritenoidectomíe adj. atitudine.aríl2 ariláre arilát.II. arimare. elem. m. aristotélicien) (<fr. lat. refl. aristocrate) (<fr. în genul ariei.. a–şi însuşi concepţii şi maniere aristocratice. aristophanisch) (<fr. extirpare chirurgicală a cartilajului aritenoid. că esenţa există în obiecte şi că adevăratele „substanţe“ sunt lucrurile materiale concrete percepute prin simţuri. prevăzut cu aristă. (<fr. plantă apetală grimpantă cu flori galbene în formă de tub. propriu lui Aristotel.) aristocratic. tetrametru anapestic folosit de Aristofan în comediile sale. arioso) (<fr. (p. n. s. adj. s. familie de plante erbacee şi arbuşti: aristolohul. (<germ. aryténoïde) (<fr. s. aristocratique) (<fr. vb. concepţie filozofică a lui Aristotel. s. –ă aristofórm. s. –ă aristotélic. arrimeur) (<it. I. s. formaţie alungită. al unor seminţe. adv. ariston) (<engl.. arillé. f. s. în formă de aristă. s. s. f. aristocrat. nobilime. aristo–. adj. • vers antic dintr–un dactil şi doi trohei. concepţie aristocratică. arrimage) (<fr. m. execută mecanic ariile înregistrate pe nişte discuri. f. n. adj. –ă arilódiu arimá arimáj arimór arióso aristárh aristát. cel care se ocupă cu arimarea. s. (adept) al aristotelismului. m. aristarque) (<lat. formă intermediară între arie şi recitativ. n. –ă aristocratísm aristocratizá aristocraţíe s. tr. s. aristotélisme) aritenoíd. ext. tr. (despre seminţe) prevăzut cu aril. s. n. ţepoasă. n.

s. I.. v. s. n. s. –arítm. lipsit de ritm. fr. armada) (<fr. –ă aritmomaníe aritmométru ariváj arivísm arivíst. neregularitate în succesiunea silabelor accentuate ale unui vers. escadră.3. a matematicii care studiază numerele şi operaţiile ce se pot face cu acestea. n. dispuse orizontal. f. m. obsesie patologică a calculelor aritmetice. „număr“. armare) de fier a unei construcţii de beton armat. piesă în care arlechinul joacă rolul principal. arlecchino. (<fr. lat. tr. arriviste) (<it. referitor la aritmetică. arithmeticus. adj. gr. (suferind) de aritmomanie. 1. f.2. arithmomètre) (<fr. f. arythmique) (<fr. arlequinade) ext. ţări etc. (mar. aritm(o)–. –ă armá s.) a echipa o navă cu cele necesare plecării în larg. f. joc de cuvinte încrucişate constând din înlocuirea cu cifre a literelor mai multor cuvinte din acelaşi domeniu. f. arithmomanie) (<fr. s. m. prin procedee aritmetice. elem. vb. –arithmie. 1. s. dorinţă de a parveni cu orice preţ. intrarea în port a unei nave. s.. s. (<it. –aritmíe aritmétic. independent de operaţiile care se pot efectua cu ele. f. . bufonerie de arlechin. fr. a fixa armătura (<fr. (<sp. cel care caută să parvină. tulburare a ritmului cardiac. s. teamă patologică de numirea cifrelor. panou lateral şi draperie care încadrează deschiderea scenei. lipsă de ritm. n. totalitatea mijloacelor tehnice de luptă din dotarea unei unităţi militare. (<fr. a introduce un cartuş în camera de tragere a unei arme. gr. ramură (<fr.II. n. n. Arithmogriph) aritmologíe aritmomán.2. care purta mască şi un costum pestriţ. sosire de mărfuri (pe apă). m. f.III. armamentum) armádă armamént s. aryténoïdite) (<fr. –ă arlechín s.. f. f. caraghios. arithm/o/–. 1. adv. s. tot ce există la bordul unei nave gata de plecare. buf. s. ridicolă. arithmomane) (<fr. arithméticien) (<fr. (<aritmo– + –fobie2) (<fr.aritenoidítă ARITM(O)–.II. f. aritmometru înregistrator. arlequin) arlechinádă arlechinésc. o galerie de mină. bufon.2. –ă s. a unei nave.2. arythmie) aritmeticián. lat. ambiţie. s. –arithme. • (p. n. adj. (<fr. infamaţie a cartilajului aritenoid. arithmos) I. m. –ă arítmic. lat. fiecare dintre reflectoarele laterale din faţa scenei. • a consolida cu o armătură o piesă. adj. arithmétique. arrivisme) (<fr. specialist în aritmetică.) faptă caraghioasă. s. studiu al proprietăţilor numerelor. prin orice mijloace. cf. armer. arithmetikos) s. arrivage) (<fr. 1. n. arlechinesco) 1. aparat pentru efectuarea de operaţii aritmetice. s. arithmographe) (<aritmo– + –grafie2) (<germ. s. mare unitate navală sau de aviaţie. armement. • a introduce ramele unei ambarcaţii în furcheţi. descriere a numerelor. arithmologie) (<fr. f. it. adj. (<fr.2. –ă aritmíe1 –aritmíe2 aritmofobíe aritmográf aritmografíe aritmogríf s. f. care încadrează un cuvânt vertical. personaj comic din vechile comedii populare italiene.

armát. n. crustaceelor. o ~ albă = armă destinată luptei corp la corp (baionetă. lat. totalitatea pieselor metalice ale unor instalaţii alcătuite din ţevi sau conducte. proprietar de nave. forţe ~e = ansamblul mijloacelor militare ale unei ţări. f. totalitatea forţelor militare ale unui stat. n. –ă arminianísm armistíţiu armoár armoaríi armónic. armistice) (<fr.3. armonios. s. armură (3). –ă adj. f.) = sunete de diferite înălţimi. armatán armátă s. s. armatura) (<lat. şifonier. f. ~ (bucală) = totalitatea părţilor care formează aparatul bucal al insectelor. 1.. • serviciu militar. armata) (<fr. n. ceată. arminisme) (<lat.2.2. (fig. n. s. it.2. unealtă. fiecare dintre plăcile conducătoare ale unui condensator electric. 1. construcţie de lemn. (mat. de zidărie etc. armilár. lat. armé) (<fr.) ansamblul semnelor heraldice de pe o stemă. înveliş metalic protector al unui cablu electric. • (despre un conflict) însoţit de acţiuni militare.7. blazon.6. stilet etc. f. ansamblu de bare metalice dintr–un element de beton armat. (despre o armă de foc) pregătită pentru tragere. • (bot. dulap. a căror frecvenţă reprezintă un multiplu întreg al unei frecvenţe fundamentale.). din care două împart segmentul celorlalte două în acelaşi raport.) ceea ce susţine. suspendare temporară a ostilităţilor.2.) prevăzut cu organe de apărare. armature. spinos. armator) (<it. harmonique. s. lat. gr. • mare unitate operativă formată din mai multe unităţi de arme întrunite. armătúră s. o sunete ~ce (şi s. 1.4. 1. oscilaţie ~ă = oscilaţie a unei mărimi care variază periodic după anumite legi. doctrină protestantă fundată de episcopul olandez Arminius. 1. –ă adj.) mijloc de combatere a unui adversar pe planul ideilor. vânt fierbinte. m. cel care armează o navă în scopuri comerciale. de pe un blazon. armistitium. (astr. arminien) (după fr. s. (fig. s. categorie de trupe din forţele armate corespunzând unei activităţi specializate.) mare colectivitate de oameni.5. (fig. bazat pe principiile armoniei. armillaire) arminián. înarmat. (fig. osatură (3). armatore. f. armatór armatúră ármă s. mulţime. servind la întărirea pereţilor unei galerii subterane. foarte uscat. oaste. adj. f.) a ceda. armatura) (<fr. m. s. armoire) (<fr. arma) (<fr. f.) sferă ~ă = ansamblu de cercuri concentrice reprezentând cerul şi mişcarea aştrilor şi având în centru un glob ce figurează Pământul. fr. a depune ~ele = a se preda. harmonikos) . s. pl. • (pl.3. –ă adj. maşină care serveşte pentru atac sau apărare. harmonicus. (<fr. armoairies) (<fr. (despre beton) prevăzut cu o armătură. (adept) al arminianismului. spre est şi nord–est în Sahara şi Africa occidentală. schelet (3). armateur. serveşte ca bază diferitelor părţi ale unui tot.3.4. al politicii.) diviziune ~ă = ansamblu de patru puncte coliniare. miner specializat în armarea excavaţiilor subterane. harmattan) (<it. (<fr. care combătea rigorismul calvinist.2.

armurier) (<fr. strămoşul bivolului. I. f. repară sau vinde arme (de foc). s. în care sunetul este produs (<germ. ~ vocalică = fenomen fonetic caracteristic limbilor fino–ugrice. f. • parte a teoriei muzicii care studiază acordurile. instrument muzical portativ cu ancii metalice. plăcut. lat. tr. un drept. f. harmonographe) (<fr. refl. mod de împletire a fibrelor de urzeală cu cele de bătătură ale unei ţesături. s. la care sunetele sunt produse de ancii metalice puse în vibraţie de un burduf acţionat prin pedale. harmonia) conformitate cu anumite legi. referitor la armoarii. s. lat. s. colectivităţi etc. m. 1. f. potrivire a elementelor componente ale unui întreg: concordanţă. –ă arogánţă s. atitudine de mândrie dispreţuitoare. refl. armure) armoniós. 1. arnèse) (<germ.2. harmonie. 1. (muz. consens. armoníe s. armonizá armonográf armoriál. acord. Arni) (<fr. –ă armóniu adj. aparat mecanic cu care se pot obţine serii de curbe cu aspect grafic plăcut. plin de armonie. impertinenţă. arrogant. • (maistru militar) specialist în verificarea şi repararea armamentului. tr. f. 1. –ă armúră vb.) care manifestă aroganţă. a (se) potrivi. bivol sălbatic din sud–estul Asiei şi al Indoneziei. n. f..II. s. prin acomodarea timbrului unei vocale cu cel al vocalelor din silabele anterioare.2. adj. arrogantia) . culegere de armoarii. vb. f.) totalitatea sunetelor de alteraţie la cheie. armonios. legile înlănţuirii lor. spre a indica tonalitatea.2. s. arrogans) (<fr. germ. specialist în ştiinţa armoniei. îmbrăcăminte de protecţie din plăci de metal şi zale. a compune acompaniamentul unei melodii. it. referitor la armonie. cel care fabrică. 1. harmonieux. –ă armoriát. muzicuţă armonica) (de gură). o ~ imitativă = efect stilistic obţinut prin îmbinarea unor cuvinte ale căror sunete imită un sunet din natură. asemănător cu orga. –ă armonístic. n. a (se) pune în armonie. s. (şi s. combinare simultană a mai multor sunete (muzicale sau vorbite) în (<fr.armónică s. Harmonium) (<fr. armorial) (<fr. armonioso) (<fr. s. Harmonika. /s’/arroger. n.2. înfumurare. adj. lat. n. armorié) (<fr. fabricare. armatură. arrogare) (<fr. harmonistisch) (<fr.3. figură de stil prin care se scot în evidenţă însuşiri legate de o anumită calitate omenească. m. arrogance. adj. obrăznicie. (despre steme. prin vibraţia unei coloane de aer cu un burduf manevrat manual. la războinicii medievali. instrument muzical cu claviatură. lat. it. a–şi atribui cu de la sine putere o calitate. blazoane) ornat cu elemente simbolice. –oásă armoníst. armurăríe armuriér arnéză árni arogá arogánt. profesiunea armurierului. cântăreţ din armonică (1). armurerie) (<fr. harmonium. s. adj.2. harmoniste) (<germ. înţelegere deplină între persoane.3.II. comerţ de arme. harmoniser) (<fr. 1. (<fr. (<fr. relaţiile dintre ele.

ascendent sau descendent. arpentage) arpentór arsén arsenál s. n. substanţă care răspândeşte o aromă. parfumat. inv.2. adj. arrondissement) (<it. aromatizare) (<aromatiza + –ant) (<fr. arsenic. profesie etc. lat. –ă s. aromatiser.2. arsenikon) (<fr. f. metaloid cristalizat. cu miros de usturoi. n. arsenic1. adj.. sare a acidului arsenic. n. . f. (despre substanţe organice. –ă aromátic. adj. substanţa însăşi. de mărimea violoncelului. arséniate) (<fr. care răspândeşte aromă. lat. aromothérapie) (<fr. n.2. lat. acid ~ = acid din combinarea arsenului cu acid azotic. de care se serveşte cineva într–o acţiune. mirodenie. arome. arsénieux) arsénic2 arseniemíe arsenifér. aromorphose) (<fr. pulbere fină. tehnica măsurării şi evaluării suprafeţelor de teren. n. 1.2. arrondir) (<fr. emanaţie a unor substanţe mirositoare. s. –oásă adj. arsenic.2. gr. s. 1. tr. specialist în arpentaj. –ă arsénic1 s. arsénifère) (<fr. I. aroma) (<fr. n. 1. întreprindere (militară) pentru fabricarea sau repararea armamentului sau muniţiilor. arpeggione) (<it.2. combinaţii) care are în molecul unul sau mai multe nuclee de 6 atomi de carbon. care conţine arsen. 1. –ă arseniós. foarte toxică.II.) ansamblul mijloacelor de luptă. s. n. a executa (un pasaj) în arpegiu. cu o structură caracteristică.aromát1 aromát2. anhidridă ~oasă = trioxid al arsenului. m. 1. • (despre plante) care conţine diferite substanţe mirositoare. a reuni terenuri. cu aromate. cu luciu cenuşiu. albă. f. s. arpenteur) (<germ. lat. s. lat. vechi instrument cu coarde şi arcuş. (<fr. gr. 1. n. şoricioaică. tr. acid ~ = oxiacid al arsenului. (<fr. adj. s. anhidridă arsenioasă. a comasa. arsenale) arseniát. s. s. vb. adj. unităţi agricole. (biol. a da (unei substanţe) miros plăcut. aromaticus) aromatizá aromatizánt. it. arsenicum. tr. arsen (2). arsenal. a transforma într–o hidrocarbură aromatică. (substanţă aromată) care se adaugă unui produs pentru a–i da un miros plăcut. parfum. n. aromatique. (fig. aromatum) (<aromă) (<fr. (despre un teren. (<fr. s. n. asemănător cu chitara. arseniémie) (<fr. 1. s. toxic. –ă arómă aromorfóză aromoterapíe arondá arondismént arpegiá arpegióne arpégiu arpentáj vb. (<fr.. arpeggiare) (<it. un mineral) care conţine arsen. aromate. subdiviziune teritorial–administrativă a unui departament în Franţa. prezenţa arsenicului în sânge. adj. s. vb.2. Arsen) (<fr. s. întocmire a planurilor topografice cu ajutorul instrumentelor de măsurat lungimi. metodă terapeutică bazată pe efectul produşilor chimici mirositori din uleiurile volatile din plante. f. a repartiza cartiere sau populaţia unui cartier la un anumit centru. arsénique) (<fr. intonare succesivă a sunetelor unui acord melodic.) complex de modificări morfologice cu rol preponderent în procesul evoluţiei filogenetice. cu aromă. arpeggio) (<fr.

geometriei. f. artériectopie) puncţie arterială.arsenít arseniúră arsenolít arsenopirítă arsenoterapíe arsínă ársis ártă s. lat. lat. neaccentuat.) semnal parazit supus unei informaţii. structură. (med. lat. 1. f. 1. concentraţie calcaroasă în pereţii arterelor sclerozate. aritmeticii. (<engl. (<fr. –ă arteriectazíe arteriectomíe arteriectopíe arteriocentéză arterioflebítă arterioflebografíe arteriográf arteriografíe arteriográmă arteriólă arteriolít elem. f. f. s. m. n. f. artère) magistrală de circulaţie. linie electrică de alimentare principală a unei reţele de distribuţie. cf. • ~e liberale = denumire dată în învăţământul medieval gramaticii. s. ARTERI(O)– arteriál. (<fr. „arteră“. artériole) (<fr. f.) modificare în preparatele histologice produsă artificial sau datorită unor defecte de fixare ori de colorare. dialecticii (trivium). (<it. radiografie a arterelor. mispichel. sfigmogramă. (<fr. f. (<fr. s. • accent tonic. retoricii. f. măiestrie. vas sangvin care duce sângele de la inimă la organe şi ţesuturi. f. m. fenomen artificial în cursul unei investigaţii sau exploatări. pricepere. arsis) (<fr. s. s. s. arséniure) (<fr. s. arsénothérapie) (<fr. (<fr. s. ceramică). • artist. abilitate. sfigmografie. folosirea compuşilor arsenici în scop terapeutic. (<fr. ars. s. (<fr. artériectomie) situare anormală a unei artere (1). adj.2. artériolithe) .. n.3. artis) art deco artefáct s. s. (cib.3. muncitor. artéri/o/–. meşteşugar. iscusit. s. totalitatea operelor care aparţin acestei forme. astronomiei şi teoriei muzicii (quadrivium). art déco) (<fr. s. minereu din care se obţine arsen prin încălzire în absenţa aerului. conductă hidraulică magistrală. (<arterio– + –centeză) arterită complicată cu flebita venelor învecinate. m. s. f. artefact) artefíce artéră s. s. arsine) (<fr. s. gr. timpul slab. (<fr.. arsénite) (<fr. îndemânare deosebită. (<fr. anhidridă arsenioasă naturală. s.4. f.2. artériogramme) (<fr. artério–phlébite) radiografie a unei artere şi a ramificaţiilor ei. meşter.) om dibaci. s. într–un trombus. f. f. f. o operă de ~ = operă rezultată din activitatea artistică creatoare. n. s. îndemânatic. în semnificaţia căreia joacă un rol nul sau negativ. arsénolite) (<fr. gr. artă aplicată obiectelor utilitare (mobilier. artériel) dilatare a arterelor. o ~ militară = parte a ştiinţei militare care studiază teoria şi practica pregătirii şi ducerii acţiunilor de luptă şi a războiului. artériographie) (<fr. f. compus al arsenului cu un metal. denumire generică a unor compuşi organici ai hidrogenului arseniat. f. formă a activităţii umane care oglindeşte realitatea în imagini expresive. arteria) referitor la artere. ramificaţie subţire a arterelor (1). arsénopyrite) (<fr. s. 1. art. artériophlébographie) sfigmograf. (fig. costumaţie. (<fr. al unei formule ritmice. sare a acidului arsenios. artefice) (rar) 1. s. f..2. • (despre sânge) care circulă prin artere. artériographe) (<fr.2. artériectasie) rezecţie a unei porţiuni dintr–o arteră.

article) (<lat. a unui regulament etc. (tehn. f. parte de vorbire flexibilă. f. (ir. denumire generică a afecţiunilor pereţilor arteriali.4. artérionécrose) (<fr. a emite.) legătură între două corpuri solide.6. arteriosclerotico) (<fr. I. m. referitor la articulaţii (1). izvor) din care apa ţâşneşte în sus. articularis) (<fr. adj. n. (<fr. (<fr. articulé/s/) articulatóriu. f. care permite rotirea lor în jurul unui ax. f.7. s. artéritique) (<fr. plante cu tulpina articulată. s. a se lega printr–o articulaţie. s. m. fr. arteriomalacia) (<fr. a ataşa articolul unui substantiv. expunere într–o publicaţie periodică. –ă articulát. inflamaţie. s. lat. 1. artérite) (<fr. artériorrafie) (<fr. f. subdiviziune a unei legi. s. nod. –ă arterioscleróză arteriospásm arteriostenóză arteriotóm arteriotomíe arterítă arterític. s. a unui plan financiar. artériopiézographie) (<engl. s. • a executa o serie de sunete succesive la un instrument muzical sau cu vocea. artériomètre) (<fr. obiect primitiv făcut de mâna omului. f. s. f. articulár. n. • (despre tulpini) formată din (inter)noduri. arteriorragie) (<it. artériosclérose) (<fr. s. articulus) (<fr. s. s. ramură a anatomiei care studiază arterele. articulatio) (mobilă) între oase. . f. tr. s.) element logic al unei înregistrări dintr–un fişier. organe) format din articole (5)./ s. îngustare patologică a arterelor. adj..) încheietură. s.. cu rolul de a individualiza obiectul denumit. leziune degenerativă a unei artere. fiecare dintre fragmentele diferitelor părţi ale corpului crustaceelor. a rosti cuvinte. it.. artésien) (<fr. n. –ă articliér. sunete. f. (anat. refl. articlier) (<lat. mod de a pronunţa un sunet. instrument chirurgical folosit în arteriotomie. f. instrument pentru măsurarea diametrului unei artere. articuler. articulus.3.II. piezografie arterială. sutură chirurgicală a unei artere. f. insectelor şi acarienilor. –ă artícol s. tratând o problemă dintr–un domeniu oarecare. s. s. articulare) (<fr. s. loc de inserţie a unui organ pe altul. legătură (<fr. pl. 1.2. autor de articole (1) fără esenţă. arterioplasty) (<fr. (fântână. –ă artezían. articolo. fiecare dintre segmentele unui organism sau organ vegetal. artifact) artifáct s. f. artériotomie) (<fr. cea mai mică unitate de informaţie utilă prelucrată de un program. lat. articulatoire) 1. contracţie spasmodică a pereţilor arteriali.2. s.II. f. (suferind) de arterioscleroză. n. lat. s. f.2. f.5. artériopathie) (<fr. s. referitor la articulaţie (3). obiect de comerţ. f. înmuiere a unui ţesut arterial. • diviziune a unui buget. articulation. internod.3. vb. care însoţeşte substantivul sau adjectivul. artériospasme) (<fr. n. artícul articulá s. adj.) ziarist. m. m. proces de nevrozare a arterelor. artériosténose) (<fr. I. s. îngroşare şi sclerozare a pereţilor arterelor şi ai arteriolelor. –ie articuláţie adj. (despre organisme.arteriologíe arteriomalacíe arteriométru arterionecróză arteriopatíe arteriopiezografíe arterioplastíe arteriorafíe arterioragíe arteriosclerótic. s. (suferind) de arterită. articulaire. deschidere operatorie a unei artere. (<engl. artériotome) (<fr. (inform. adj. n. refacere chirurgicală a unui perete arterial. artériologie) (<engl. f. –ă adj. hemoragie a unei artere. f.

s. 1. de artă. artropode etc.2. (fig. arbitrar. vb. it. (despre animale) cu degete perechi. tr.artificiál. –ă artioploíd. meşteşugit. f.2. (<fr.2. 1. s. n. –ă artimón artinskián ARTIO– artiodactíl. artificialité) (<artificial + –iza) (<fr. f.2. care lucrează într–un anumit domeniu al artei. persoană înzestrată cu aptitudini şi talent. (<fr. artiozoaires) 1. artisticità) (<fr. –ă artiozoáre artíst. Artillerist) (<rus. din platforma rusă. abilitate. n. s. artificiel.. pereche. it. creator a ceva. a deveni artificial. artiste. germ.3. militar din artilerie. mijloc prin care se urmăreşte să se schimbe realitatea în mod nefiresc. meşteşug. lipsă de naturaleţe. s. artimon. f. (<rus.) prefăcut. f. –ă adj. artificium. creator de artă în stil popular. s. referitor la artă. realizator. –ă s. adj. nenatural.) autor. 1. artificier) artificiós. cu talent. paricopitat. m. s. (pl. elem. s. gr. referitor la artizani. artista) artístic. specialist în manipularea explozivelor şi a mijloacelor pirotehnice. adv. lat. „par. –ă artificialitáte artificializá artificialménte artificiér adj. artistique) (<artist + –ism) (<it. (<fr. s. (<fr. (<fr. artificieux. caracter artificial. artisanal) . –ă artistísm artisticitáte artizán artizanál. artillerie) (<rus. artiodactyle/s/) (despre organisme poliploide) cu un număr par de seturi cromozomiale. muncitor specializat în producerea exploziilor în exploatările miniere. actor. (<fr.3. lat. s. după fr. făcut de om. meşteşugar. m.2.II. a face. artificiosus) (<artificios + –itate) (<lat. n. pl. caracter artificios. artios) I. de artilerie. m. s. –oásă artificiozitáte artifíciu adj. de artizanat. paricopitate. n. fr. artioploïde) adj. circumscriere a mijloacelor artistului doar la procedeele formale ale unei comunicări. artinskian) etaj al permianului inferior de facies marin. artio–. caracter artistic. artimone) (<rus. fetişizare a mijloacelor de expresie. (<fr. catarg de la pupă al unei nave. artilerist. cf. artificialis) (<fr. f. adj. care produc efecte de lumină şi culori. m. • (şi adv. n. artisan) (<fr. o ~ de calcul = procedeu prin care se ajunge la rezultatul unui calcul pe o cale mai scurtă. artificiellement) (<fr. artileriia. armă din compunerea forţelor armate cu guri de foc şi instalaţii care servesc la aruncarea de proiectile grele la distanţă mare. adj. (<fr. artileriiskii) (<fr. nesincer. artificios. 1. n.) amestec de materii uşor inflamabile. simetrie“. meseriaş (din evul mediu). artificial (2). în mod artificial. s. artifice) artilérie artileríst artilerístic. (şi adv. s. moluşte. pl. • persoană cu aptitudini deosebite în meseria sa.) făcut cu artă. s. refl. animale metazoare cu simetrie bilaterală: anelide. corespunzător autunianului.

n. arthrectomie) (<fr. totalitatea artizanilor. 1. f. f. boala însăşi. durere articulară vagă şi nedeterminată. radiografie a unei articulaţii (1) cu ajutorul unei substanţe de contrast. predispoziţie constituţională la unele boli articulare şi de nutriţie. Arthrogrypose. arthroplastie) (<fr..) fiecare dintre părţile unui organism articulat. colecţie de obiecte de artă. n. f. arthropodes) şi membrele formate din inele articulate. arthromere) (<engl. arta meşteşugarilor. f. f. arthroclasia) (<fr. arthrocentèse) (<engl. s. s. arthron) (<fr. artnapping) (<artă + –tecă) (<fr. încrengătură de animale nevertebrate.. arthrodèse) (<fr. (suferind) de artritism. s. f. arthrite. arthrographie) (<fr. s. Arthroskopie. s. furt de obiecte de artă. n.2. s. afecţiune a articulaţiilor. f. lat. lat. arthrogryposis) (<fr. s. elem. (<fr. (<engl. s. (<germ. artisanat) artnápping artotécă ARTR(O)– artralgíe artrectomíe artrítă artrític. –ă artritísm artrocél artrocentéză artroclazíe artrodéză artrodíe artrodiníe artrografíe artrográmă artrogripóză artrolíză artrologíe artromér artrométru artropatíe artroplastíe artropneumografíe artropóde artroríză artroscóp artroscopíe s. instrument pentru măsurarea unghiului de mobilitate a articulaţiilor. breaslă. n. f. s. m. arthritique. f. f. operaţie destinată a provoca anchiloza unei articulaţii. arthrometer) (<fr. acumulare patologică de lichid în articulaţii. n. s. f. s. desmologie. arthriticus) (<fr. arthropathie) (<fr. cu corpul (<fr. arthrodynie) (<fr. f. rezecţie a unei articulaţii (1). s. s. s. operaţie care urmăreşte a limita mişcările unei articulaţii. n. 1. s. secţie ce împrumută acasă tablouri şi alte diverse obiecte de artă. arthrodie) (<fr. rupere chirurgicală a unei anchiloze fibroase. arthro–pneumographie) pl. radiografie a unei articulaţii în care s–a introdus aer. adj. • unitate comercială cu obiecte artizanale. f. (<fr. intervenţie chirurgicală pentru redarea mişcărilor unei articulaţii anchilozate. f. cu schelet extern chitinos. cf. arthrologie) (<engl. engl. arthrolyse) (<fr. s. f. s. încheietură“. sistem de organizare a muncii pe bresle. articulaţie sinovială cu o mare mobilitate. s.2. arthr/o/–. arthritis) (<fr. s. operaţie chirurgicală destinată a reda mobilitatea ligamentelor unei articulaţii anchilozate. s. s. arthralgie) (<fr. arthritisme) (<fr. (<amer. arthrorise) instrument optic folosit în artroscopie. f. „articulaţie. f. arthrocèle) (<fr. arthroscopy) . fr. s. f. durere la nivelul unei articulaţii (1). arthroscope) examinare a leziunilor unei articulaţii cu ajutorul artroscopului. (biol. imobilizare persistentă a unei articulaţii prin contracţia spastică a musculaturii corespunzătoare (cu luxaţii). n. gr. arthrogramme) (<germ. imagine obţinută prin artrografie. ramură a anatomiei care studiază articulaţiile.artizanát s. f. s. f. denumire generică pentru afecţiunile inflamatorii acute sau cronice ale articulaţiilor. puncţie a unei articulaţii. s. s. gr. s. n.

carte de joc pe care este însemnat un singur punct. f. s. assaltare) (<it.2. luptă avântată. arvicole) (<fr. a lua cu ~ = a cuceri printr–un atac violent. m.4. o a da ~ul = a ataca. (fig. a da un asalt. assainisseur) (<fr. cel care comite un asasinat. (suferind) de artroză. s. m.artrosífilis artrosinovítă artrostomíe artrotomíe artróză artrózic.) membru al unui colegiu religios la romani care conducea. deschidere la piele a unei articulaţii. a înlătura surplusul de apă de pe o suprafaţă de teren prin lucrări hidrotehnice. arthrose) (<fr. s. terapie prin artă. f. ucigaş. • sistem format din două sau mai multe piese. a însănătoşi. arthrosique) (<artă– + –terapie2) (<lat. adj. s. aparat care înlătură mirosurile urâte. maşină de asamblat cabluri electrice. (după fr. s. s. a subansamblelor. 1. s. trăieşte pe câmp. fr. assainir.2. f. s. produs chimic. cel care asaltează.) a îmbunătăţi. s. segmente. procesiuni pe câmpuri şi implora zeilor recolte bogate. s.II. arvale) arvícol. a năvăli. s. tr. –oáre asamblá asambláj vb. • (fig. cu cereri.2. care creşte.) a efectua o asamblare. as) asacríe asált s. exerciţiu de scrimă. asamblare.II. (<it. assalto) asaltá asaltatór. (tenis de câmp) ghemul (punctul) marcat direct din lovitura de serviciu. adj. (<a– + sacrum) (<it. –ă as adj. anomalie constând în absenţa osului sacru. acţiunea de a asambla. m. arthrotomie) (<fr. s. având valoarea cea mai mare. tr.) a curăţa. I.3. f. assassin. assembleuse) (<fr. arthrostomie) (<fr.) persoană care stăpâneşte foarte bine cunoştinţele dintr–un domeniu. ext. –oáre asasín. 1. m. f. • (ec. lat. (<fr.) program care prelucrează instrucţiunile scrise într–un limbaj simbolic pentru calculator. m. (p. –oáre s. f. f. monedă romană. sanare) asanatór. (<asambla) (<fr. m. f. assembler) (<fr. f. (med. s.. arthrosynovite) (<fr.2. (inform. inflamaţie a sinovialei unei articulaţii.2. n. f. a reuni. f. s. –ă artterapíe arvál s. f. sifilis localizat în articulaţii. muncitor specialist în asamblarea pieselor. s. (ant.2. n.) acţiune.. a îmbina două sau mai multe piese. tr.. afecţiune degenerativă a articulaţiilor. (inform. elemente asamblate între ele. it.3. incizie chirurgicală a unei articulaţii. a face salubru. a redresa. 1. care se distinge în mod special într–o meserie. vb. bazată pe stimularea creativităţii artistice a bolnavilor psihici. 1. 1.) a stabiliza (moneda). (fam. (inform. la origine din bronz. assembleur) asaná vb. arthrosyphilis) (<fr. I. –ă s. arvales /fratres/. assaltatore) (<fr. assemblage) asambláre asambléză asamblór. (<fr. f. n. • fotogramă prin îmbinarea mai multor fotograme parţiale. lat. atac violent pentru cucerirea unui obiectiv militar pentru a învinge rezistenţa inamicului. (cel) care asanează. m. (după fr. assassino) .) a copleşi cu insistenţe. la sfârşitul lunii mai.) a elimina un focar de infecţie.) operaţia de traducere în limbaj de maşină a unui program de către asamblor (II). n. 1. s. n. (fig.

) a plictisi în cel mai înalt grad (cu insistenţele). ascítă ascític. mod de viaţă prin austeritate. autoritate morală. tr. ascensionniste) (<fr. vierme parazit în tubul digestiv al omului şi al unor animale. s.2. ascidie) s. s. vb. ascèse) (<fr. ascendance) (<fr. s. rudă în linie directă care face parte dintr–o generaţie anterioară. doi coriambi şi un iamb. s.2. viaţă austeră şi retrasă. omor cu premeditare. acumulare de lichid în cavitatea peritoneală. lat. it. tr. influenţă (asupra cuiva). assassinat.2. m. (<it. m. f. ascète) (<fr. 1. 1. s. a comite un asasinat. s. –ă ascetísm ascetizá ascéză ascídie adj. s. 1.III. adj. asque. asclépiade. f. la naştere. cel care practică ascetismul. tr. cel care face ascensiuni (2). ascétique) (<fr. 1. –ă ascensiúne s. lat. ascetism (1). (fig. ascaride. (rar) a face o ascensiune. m. ascensiv.2. 1. asclépiade) . (<fr.. gr. animal marin cu corpul tubular. linie de rudenie ascendentă care urcă de la fiu la părinţi. înălţare (cu balonul). urcător. f. ascaridiose) organ sporifer intern. ascensio) ascendénţă ascensioná ascensionál. ascitique) (<fr. (<fr. n. suire (pe un munte). limbric. (<fr. • proces de cucerire a puterii de către o organizaţie politică. ascendens) liniei orizontului. –ă ascensioníst. 1. care tinde să urce. s.) om care îşi impune o viaţă austeră şi retrasă. suitor. asceză.) în dezvoltare progresivă. –ă vb. privaţiuni etc. ascensivo) (<fr. n. assassinato) (<fr. f. f. –ă ascétic. semn zodiacal ridicat deasupra orizontului estic. asclepiadeus) (<fr.2. organ în formă de urnă din frunzele unor plante carnivore. ascendent. ascétisme) (<ascet+ –iza) (<fr. n. s. s.2. (fig. (suferind) de ascită. ascension. n. 1. urcare. adj. fixat în zona litorală nisipoasă. I. f. f. vb. –ă asclepiád1 asclepiád2 s. m. • promovare pe treptele ierarhiei profesionale sau sociale. (fig. adj. roşu–aprins şi transparent. lat.2. ascenseur) (<fr. mişcare de jos în sus a unui mobil. assassiner) (<fr..) parte a cerului deasupra orizontului în momentul naşterii cuiva. m. anahoretism. ascensív. adj. (vers antic) dintr–un spondeu (sau troheu). refl. adj. m. a da. doctrină etico–religioasă care propovăduieşte ascetismul (1). pustnic. membru al corporaţiei medicilor greci. ascensionner) (<fr. s. platformă care transportă pe verticală oameni şi materiale într–o clădire cu etaje.asasiná asasinát ascaríd ascaridióză áscă ascendént. f. ascite) (<fr. f. (<fr. lift. aplicare în practică a virtuţilor prin exerciţiu de voinţă.. (fam. într–o mină.II.3. de ascet. ascensionnel) (<fr. ascarida) boală parazitară cauzată de ascarizi în intestin. înălţare a unui astru deasupra orizontului. ascendant. m.2. cabină. 1. ramură a teologiei care studiază viaţa şi operele marilor asceţi creştini.. askos) I. f. • (despre un astru) care se înalţă deasupra (<fr. f.3. f. urcător. s. (<fr. s. suitor. s. dezvoltare. –ă ascensór ascét.) creştere. (astrol. s. a căpăta un caracter ascetic.II. la unele ciuperci. lat. s.

în stare de asepsie.. vb. în acţiunea cuiva. precum şi bancurile de nisip submarine. intr. ascomycétes) (<fr. tr. f. ascorbique) (<fr. adj. assicare) (<it. prin pete galben–cenuşii sau brune ce apar pe frunze. asclépiade) (<fr. a steriliza. (despre propoziţii. cf. aseitas) (după rus. judecăţi) care enunţă simplu ceva. acid ~ = vitamina C. f. (<fr. familie de plante dicotiledonate. Selene.. a deseca. a îndepărta apele de infiltraţie dintr–un teren. f. o stare de ~ = suspendare a puterii anumitor legi şi înlocuirea lor cu un regim special de esenţă militară. ascorbinémie) (<fr. adj. askos. aselenizaţiia. s. (cel) care asediază. prin ultrasunete. burduf. o a fi în (<fr. lipsit de fenomene seismice. aséismicité) (<lat. cu caracter asertiv.2. (<fr. a unui loc întărit. s. clasă de ciuperci saprofite sau parazite care se înmulţesc prin spori. (<lat. încercuire cu forţe armate a unui oraş. (despre astronave) a lua contact cu Luna venind de pe Pământ. sterilizare a instrumentelor şi utilajelor chirurgicale. 1. s. ascorbicurie) (<fr. pl. tr. a supune unui asediu. f. aparat de detectat submarinele. assediatore) (<it. assertivo) (<fr.asclepiád3 asclepiadacée ASCO– ascochitóză ascolichéne ascomicéte ascórbic ascorbicuríe ascorbinemíe ascospór ásdic asecá asediá asediatór. asepsie) asepsíe aséptic. asémie) (despre unităţi lingvistice) lipsit de sens. s. aséismique) (<fr. asémantique) (<fr. –ă asemíe asentimént adj. adj. absenţă a germenilor microbieni. s. vb. s. declarativ (3). –ă aseismicitáte aseitáte aselenizá asemántic. absenţă a fenomenelor seismice. ascochytae+–oză) (<fr. a aluniza. –ă asertóric. gr. f. asco–. incapacitate de a folosi semnele pentru înţelegerea şi exprimarea ideilor. adj. asertorique) . s. tulburare a limbajului mimic. Lună) (<fr. assedio) aseísmic. elem. (<fr. s. ascospore) (<fr. bancurile de peşti etc. m. prezenţa acidului ascorbic în urină. –ă aseptizá asertív. s. cf. „ască“. s. f. sac). ad. vb. asclépiadacées) (<fr. adj. vb. ascolichenes) (<fr. consimţământ voluntar la propunerea. tulpini şi fructe. (în scolastică) caracterul unei entităţi de a avea ea însăşi cauza şi principiul propriei sale existenţe. pungă. m. n. it. f. clasă de licheni dintr–o ciupercă şi o algă verde sau albastră. lat. s. asertoric. n. n. assentiment) ~ul cuiva = a proceda în conformitate cu dorinţa cuiva. s. s. n. f. sonar. pentru a–l cuceri. f. aseptiser) (<fr. prezenţa acidului ascorbic în sânge. boală a plantelor produsă de unele ciuperci. tr. gr. s. m. permisiune. (<fr. –ă s. asdic) (după fr. gamopetale: asclepiadul3. aseptique) (<fr. pl. assediare) (<it. plantă erbacee perenă cu flori albastre parfumate şi cu fructul îngroşat şi cărnos. –oáre asédiu s. assertif. pl. assécher. f. spor format în interiorul unei asce. sterilizat.

amplu ritmat şi afectat. asphaltènes) asfaltá asfaltáj asfalténe vb. s. refl. asphaltos) (<fr. asphalteur) (<fr. solidă. a pune ingrediente într–o mâncare. (p. o reproducere ~ă = înmulţire prin diviziune fără fecundaţie. fără vreun suport organic. adj. m. a (se) înăbuşi. s. afirmativ sau negativ. pentru îmbrăcăminţi rutiere. s. n. –ă asfaltiér asflatít asfaltizáre asfaltogén. s. s. assesseur. a interesului sexual. ashram) (<fr.. lat. adj. s. n. sufocant. f. n. ext. funcţia de asesor. cu flori albe. assertion. absenţă sau diminuare a secreţiei salivare. strat de asfalt pe suprafaţa unui element de construcţie. m. asexuality) (<fr. asservir) (<fr. –ă asfigmíe asfixiá asfixiánt. s. (despre o suprafaţă curbă) care nu este sferică.) afirmaţie. asiatic. insolubili în eter de petrol. (<fr. engl. n. tr. gr. pl. dintr–un amestec de bitum cu alte materiale minerale. s. f. asexué) (<fr. 1. s. absenţă temporară a pulsului. –oásă asféric. Asianismus. –ă asianísm asiát. asphygmie) (<fr. asialie) (<germ. n. –ă asfixíe asfodél asfolít ashrám asialíe asiánic. (gaz) care provoacă asfixie. transformare naturală lentă a ţiţeiului în asfalt. –ă asexualitáte asexuát. s. n. f. assessorat) (<engl. tr. aptialism. asphaltage) (<fr. s. f. neagră. assaisonner) (<fr.. vb. ermitaj. referitor la asianism. s. asphyxier) (<fr. înec etc. asphalte. adj. gr. rocă sedimentară. n. lat. o ţară) unor interese sau puteri străine. assertio (<fr. (log. loc de retragere colectivă unde discipolii se adună în jurul propovăduitorului. asphyxie. f. vb. asiate) . transformare a bitumului din păcura asfaltică în asfalt. asphalteux) (<fr. asphérique) (<fr. s. asfáltic. asphodèle) (<fr. asexual) (<engl. n. aspholithe) (<fr. n. –ă asezoná asfált s. asphyxia) (<fr. a acoperi cu asfalt. care dau bitumului calitatea de aglomerat. tr.2. asphyxiant) (<fr. vb. –ă asfaltór asfaltós. adj. f. (<fr. beton asfaltic dur. respirarea unui gaz toxic. asfaltos. s.. s. asianisch) (<germ. care produce asfalt. assessor) (<fr. rezistent la temperaturi joase. s. din familia liliaceelor. navă amenajată pentru transportat asfalt. patetic. asphaltogène) (<fr. fără sex. amestec natural de bitum şi materii organice. tr. muncitor specializat în lucrări de asfaltare. a (se) sufoca. asfaltic. lat. dat ca adevărat. adj. adj. plantă bulboasă. s. f. ajutor al unui judecător (în diferite sisteme de judecată). oprire a respiraţiei prin strangulare. indiferent faţă de relaţiile sexuale. a supune (un popor.. sufocare. –ă adj. asphalter) (<fr. cel care ia parte la judecată alături de magistrat. asphaltite) (după fr.aserţiune aserví asesór.) enunţ. tendinţă a literaturii elenistice către un stil înflorit. a subjuga. f. propriu asianismului. m. asphaltier) (<fr. asphaltisation) (<fr. m. care conţine asfalt. asphaltique) (<fr. s. –oáre asesorát asexuál. constituenţi ai asfalturilor din hidrocarburi cu greutate moleculară mare. orice îmbrăcăminte rutieră pe bază de bitum. f. asianism) (<fr. asphaltus. adj. impregnat cu asfalt. lipsă a dorinţei. adj. s. în special pentru asfaltarea drumurilor.

a face ceva sigur. fenomen fonetic prin care o consoană oclusivă se transformă în consoană africată (fricativă) sub influenţa lui i sau e următor. assimilare) organism.2. a integra. adj. (locuitor) din Asia. assibiler) (<asibila) asibiláţie asiduitáte asíduu. lipsit de simetrie. a considera egal.2. adj. idei etc. f. deşi bolnavul recunoaşte literele separat. a face asemănător. –ă asiétă asignáre asignát asigurá s. vb. f. repartizare a frecvenţelor de lucru pentru diferite staţii de radiocomunicaţii. s. lat. adj. accidente etc. a(–şi) lua măsuri de siguranţă.asiátic. (<asigura) (<asigura) (<asigura + –toriu) (<asigura + –tor) (<fr. vb. f.II. assignat) (după fr. a face să se integreze în alt grup social sau naţional. sârguinţă. asymétrique) (<fr. stăruinţă. m. asibilaţie. convenţie de despăgubire pentru accidente în care nu este angajată responsabilitatea celui asigurat. hârtie–monedă convertibilă în aur..4. m. poziţie a planului de bază al unei (aero)nave faţă de planul orizontal.) a (se) transforma sub influenţa unui alt sunet din apropiere. adj. insistent. care nu poate fi exprimat sub formă de silogism. f. pentru asigurare. f. assimiler. s. (fin. tr. perseverent. somptuos. s. acţiunea de a (se) asigura. s. –ă asimbolíe asimétric. assiduité.2. 1. adj. (fon. assiduus) (<fr. refl. excesiv. –ă asimetríe asimilá s. 1.5. de calamităţi. . asibilare. f. –oáre asilabíe asilogístic. –ie asigurătór. assiette) (după fr. lipsă de simetrie. a garanta. 1. s. asiatisme) (<asiat + –istică) (<fr. asiatique.. ca în vechile monarhii din Orient. a (se) încredinţa. n. refl. f. s. (<fr. incapacitate patologică de a înţelege simbolurile. f. ideologie autohtonă asiatică. 1. a da o garanţie pentru înfăptuirea unui lucru. instituţie) care face asigurări de persoane. insistenţă. s. s. adj. a–şi însuşi cunoştinţe. o tehnologie nouă etc. lat. disciplină care studiază cultura. limbile şi literatura popoarelor din Asia. asyllogistique) (<fr.II. varietate de afazie. lat. a transforma în substanţă proprie materiile nutritive absorbite de (<fr.2. assibilation) (<fr. –ă asiatísm asiatístică asibilá asibiláre adj. a căpăta caracterele unei consoane africate.. s. stăruitor. asiat.2. n. s.. a încheia un contract pentru ocrotire materială în caz de boală. –ă asiguratóriu. tr. a introduce în procesele de fabricaţie produse sau materiale noi. refl. gr. lat. (persoană. m. asymétrie. 1. disimetrie. f. f. assignation) (<fr. f. tr. assurer) asiguráre asigurát. s. I.3. assiduitas) (<fr. (cel) care a încheiat o convenţie de asigurare.. f. asiaticus) (<fr. a da. s. garantată în ipotecă asupra domeniilor statului. asyllabie) (<fr. 1.2. vb.. tr. assidu. f. • perseverenţă. asymbolie) (<fr. de. (<fr. incapacitatea de a forma silabe.) mod de aşezare a impozitelor către stat. asymmetria) I. tr. similar cu altă persoană. s. nesimetric.

adj. –ă asíndeton asindéză asinergíe asinián. –ă asiriologíe adj. –ă asincronísm asindét/asíndeton asindétic. fără însă a o atinge niciodată. s. caracter asincron. • care urmăreşte asimilarea forţată a unui grup social sau naţional a culturii etc. assimilable) (< asimila) asimilatív. m. asymptomatique) (<fr.2. v.2. –ă asimptótă asimptótic. o maşină ~ă = maşină cu curenţi alternativi a cărei frecvenţă a forţelor electromotoare nu este în raport constant cu viteza. –ă asinápsă asinclitísm asincrón. s. care nu este sincron. s. f. s. • efect cinematografic bazat pe neconcordanţa dintre coloana vizuală şi cea sonoră. asimilare. f. –ă asimilatór. (cel) care asimilează. asincronic. ~ regresivă = asimilare realizată din sunetul posterior. motor ~ = motor a cărui turaţie a rotorului diferă de a câmpului magnetic al statorului. assyrien) (<fr. pentru a–i da expresie. f. (<fr. (<fr. anabolism. f. specialist în asiriologie. f. assimilatio) (<fr. asynchronique) (<fr. asincron.. f. adj. adj. în sensul dobândirii unei caracteristici asemănătoare. dinamism. asyndeton) (<fr. s.. figură de stil constând în suprimarea conjuncţiilor copulative într–o frază. asinità) (<fr. adj. adj. asynclitisme) (<fr. adj. 1. n. (<fr. (med. assyriologue) (<fr. asyntactique) (<engl. s. măgărie. asindet. acţiunea de a asimila. o ~ progresivă = asimilare realizată din sunetul anterior. assyriologie) . n. asymptote) (<fr. 1. f. s. assimilateur) (<fr. limbaj lipsit total de structura gramaticală. f. ca o asimptotă. în profaza meiotică. (inform. –ă adj. constând dintr–o succesiune de cuvinte care îşi păstrează semnificaţia. asimilaţie.. referitor la asindet. f.2. f. fenomen fonetic. –ă asimiláre adj. s.) mod asimetric de angajare şi coborâre a fătului în bazin. (locuitor) din Asiria. adj. asyntaxia) (<fr. s. care aparţine asindetului. disciplină care studiază antichităţile asiriene. despre un ordinator) la care fiecare operaţie este declanşată printr–un semnal provocat de terminarea operaţiei precedente. s. de asin. • (s. asynchrone) asincrónic. –ă asinitáte asintáctic. asyndète. incapacitate a cromozomilor omologi de a forma perechi în cursul meiozei. referitor la asimptotă. asymptotique) (<fr. (despre cuvinte compuse) care nu este format pe baza regulilor sintactice de îmbinare a cuvintelor. totalitatea proceselor metabolice de sinteză care au loc în organismele vii. asyndèse) (<fr. incapacitate patologică de a îndeplini simultan diferite mişcări elementare. assimilatif) (<fr. 1. s. m. care poate fi asimilat. transformarea unui sunet sub influenţa altuia aflat în apropiere. m. care are însuşirea de a asimila. lat. s.asimilábil. –ă asiriológ. s. f. s. n. asinien) (<it. s. propriu măgarului. asynchronisme) (<fr. absenţă a împerecherii cromozomilor omologi. asyndeton) (<fr.. s. dreaptă faţă de care se apropie o curbă. assimilation. asynergie) (<fr. gr. f. adj. asynapse) (<fr. –ă asintaxíe asirián. –oáre asimiláţie asimptomátic. f.) limbă semitică vorbită în Asiria. (despre boli) fără simptom clinic. f.

–ă asistolíe asíză askári asociá adj. asociaţioníst. prezent. a sta pe lângă cineva pentru a–l (<fr.2. concepţie în psihologie potrivit căreia întreaga dezvoltare a vieţii psihice trebuie explicată prin asociaţiile dintre diverse stări şi fenomene psihice elementare. strat orizontal de piatră etc. material etc.2. • cooperare materială sau morală în viaţa internaţională. (<fr.4. m. (mat. a pune laolaltă. unire constituită printr–un statut. adj. –ă asociát. f.. s.. legătură specifică între două sau mai multe procese şi produse psihice (reprezentări. asociáţie s. • public care ia parte la o conferinţă. I.II. tr. f. împreună. a cultiva pământul în asolamente. conduce la acelaşi rezultat. asocial) (<fr. askari) (<fr.II. associatif) 1. (<fr. a acorda asistenţă. m. în special în ultima fază a bolilor cardiace. unire. associationniste) (<fr. adj. s. assister. de faţă (la ceva). referitor la asistolie. f.) grupare a indivizilor unei singure (<fr. –ă asolá adj. –ă asisténţă s.2.. s. în structura unei zidării.. ~ socială = sprijinire materială a unei persoane inapte de muncă. adj. associare) asistént.). –ă adj. despre avocaţi) a se prezenta altături de o persoană în faţa unui organ de jurisdicţie pentru a–i apăra interesele.2. asistare. refl. căreia i se opune violent. assoler) . dat unei persoane pentru a–şi susţine drepturile în faţa justiţiei. (<fr. idei. sprijin. s. grupare. o ~ juridică = ajutor competent. colaborator. • (jur. s. associer. assistere) putea ajuta. f. m. f. assise) (<fr. f. it. s. Assistent) o ~ universitar = grad didactic în învăţământul superior. (<fr. tr. (despre memorie) evocator de imagini prin asociaţie (3). f. lat. ~ medical = cadru tehnic mediu specializat în munca medico–sanitară. lat. a se lega (pe bază de asociaţii). associativité) 1. I. m. vb. 1.asistá vb. slăbire a contracţiilor inimii. 1. asystolique) (<fr.II. (<fr. tr. a fi prezent. repetată şi aplicată unui şir de factori. intermediar între preparator şi lector. cel care asistă la ceva. asistólic. întovărăşire. • proprietate a unui element de a se asocia cu un altul. sentimente etc.) proprietate a unei operaţii (adunare. (mat. associé. associato) asociativitáte s.) ~ moleculară = grupare de două sau mai multe molecule identice. assistant. relativ la asociaţie (3). de specialitate.3. soldat indigen din vechile trupe germane şi italiene. (<fr. (<fr. n. vb. (adept) al asociaţionismului. neadaptabil vieţii sociale. la un spectacol etc. despre o operaţie) care. intr. asociere. associationnisme) asociaţionísm s. înmulţire) de a fi asociativă.3. (<fr. I. • (biol. association) specii sau ai unor specii diferite. assistance) ajutor (medical. a se uni (într–un anumit scop). a se întovărăşi. 1. –ă asociatív. capacitate de asociere. (chim. f. a participa (la ceva).2. (cel) care face parte dintr–o asociaţie.). asemănător sau diferit. a se alătura. asociál. asystolie) (<fr. germ.

a se armoniza. care poate fi asortat. aspecter) (<fr. (<asorta + –bil) (<fr. n. prezentabil. instalaţie pentru asomare (1). assommer) (<fr. (despre edificii) a fi orientat într–o anumită direcţie. s. a se potrivi. f. lat. ansamblu de mărfuri sau produse de aceeaşi categorie. tr. aspectuel) (<aspect + –/u/os) (<fr.2. s. a aproviziona (un magazin) cu mărfuri variate. s. s. aspectual. m. lat.. adj. –ă asortimént asparágină asparágus aspártic aspéct adj. 1. adj.II. (<fr. diuretic. aspectus) aspectá aspectív.2. micoză provocată de dezvoltarea aspergilului în organism. din rădăcinile de nalbă etc. n. asperitas) . s. –ă aspectomát aspectuál. s. s. aspergilliforme) (<fr. m. –oásă aspergíl aspergilále aspergilifórm. f. aspergillales) (<fr. 1. însuşirea de a fi aspru la pipăit. refl. assonanza) asortá vb. f. zgrunţuros. aparat de proiecţie cu schimbare automată a diapozitivelor. alcaloid din mlădiţele de sparanghel.. s. adj. asparagus) (<fr. aspect. pl. ordin de ciuperci ascomicete: mucegaiurile (aspergilul. assomeur) (<fr. fr. aspergillus. asomatophytes) (<fr. aspectif) (<germ. adj. 1. s. categorie gramaticală caracteristică unor limbi. adj. cu aspect plăcut. acid ~ = acid aminat obţinut prin hidroliza asparaginei. 1.2. it. I. –ă aspergilóm aspergilóză asperitáte vb. rimă imperfectă sprijinită numai pe identitatea vocalei finale accentuate. n. adj. f. n. asparagine) (<lat. s. a ameţi animalele la abator înainte de tăiere (cu o lovitură puternică). tr. 1. s. care arată gradul de realizare a acţiunii exprimate de verb. în formă de pămătuf. s. pentru a produce efecte expresive.) asprime. (<fr. –ă aspectuós. din familia liliaceelor.2. a inoportuna. f. assonant) (<fr. referitor la aspect. plantă ornamentală cu frunze foarte fine. aspectiv. care produce asonanţă. n. înfăţişare a unei fiinţe. (<fr. assomoir) (după fr. assolement) (<fr.asolamént asomá asomatofíte asomatognozíe asomatór1 asomatór2 asonánt.). lat. aparat. aspergillome) (<fr. m. plante inferioare care nu provin din celulele somatice. assortiment) (<fr. varietate de aspergiloză cu aspect pseudotumoral. mucegai care se dezvoltă pe substanţe dulci. s. Aspektomat) (<fr. de supleţe. f. 1. penicilium etc. repetare a aceleiaşi vocale accentuate într–un vers sau într–o frază. s. tr. alternare periodică a culturilor agricole de pe o anumită suprafaţă de teren. partea zgrunţuroasă a unei suprafeţe. aspergillose) (<fr. asomatognosie) (după fr. lipsite de ţesuturi permanente. folosit ca. (fig. s. (fig. aspartique) (<fr. assonance. însoţită de consoane asemănătoare. aspérité. f. dar de forme şi calităţi diferite. a unui lucru.) ucigaş. vb. aspergillum) (<fr. lipsă de delicateţe. cel care execută operaţia de asomare (într–un abator). pl. n. a lovi. a aşeza la un loc diferite lucruri pentru a forma un tot armonios. pierdere a capacităţii cuiva de a–şi recunoaşte unul sau mai multe segmente ale corpului.2. assortir) asortábil. –ă asonánţă s. bătăuş.2.

2). s.aspermátic. a trage aer în plămâni. praful etc. –ă suf. n. aspirine. selecţionat dintre candidaţii (2) unui arboret. dispozitiv de irigare prin aspersiune. tr. lat. 1. adv. s. despre sunete) pronunţat cu aspiraţie (3). (<fr. assai) (<fr.2. dorinţă puternică. sterilitate cauzată de lipsa seminţei bărbăteşti. • doctorand. pl. (fig. comprimat conţinând acid acetilsalicilic. (<rus. s. f. etalier. asporogène) (<it.2.II. metodă de udare cu apă a unei culturi. –ă assái assíze s.. s.2. f. plantă de apartament cu frunze late. foarte 1. întovărăşindu–l de un sunet laringal. (<aspira) (<fr. (suferind) de astazie. –aste) (cf. f. –ă s.) a împroşca. f. astatique) . hotărârea adoptată. lat.3. (în trecut) formă de studiu organizată pe lângă instituţiile de învăţământ superior şi institutele de cercetare ştiinţifică pentru pregătirea în vederea obţinerii titlului de „candidat în ştiinţe“. lipsit de sămânţă bărbătească. adj. s. (<germ. stropire cu apă a corpului. substanţă gelatinoasă din zeamă de carne şi oase. • (în unele ţări) primul grad de ofiţer în marina militară.)3. praful. s. aspiránt. Aspirin) (<fr. –ă aspersór aspíc aspidístra aspirá adj. s. aspermatisch) (<fr. adj. nu se înmulţeşte prin spori. –oáre aspiráţie adj. aparat care aspiră fumul. care nu produce. aspersoir) (<fr. aspic) (<fr. f. aspermie) (<aspersor) (<fr. (<fr. năzuieşte la ceva.. la animale şi la plante). lipsă a seminţei (la om. m. n. adj. aspirateur) (<fr. aspirant) aspirantúră s. n. a inspira. vb. lat. adspirare) (<fr. s. m. vb. –ă aspermatísm aspermíe aspersá aspersiúne aspersív. s. f. adj. adj. lat. 1. dispersor. administrative etc. rac) (<fr.) destul de. care aspiră (I. rus. intr.. tânăr ambarcat supranumerar pe o navă civilă în vederea efectuării practicii pentru obţinerea gradului de ofiţer stagiar. febrifug şi calmant. năzuinţă. f. aruncată sub formă de picături imitând ploaia. I. aspidistra) (<fr. f. s. adspiratio) s. ramură a acviculturii care se ocupă cu creşterea şi exploatarea raţională a racilor.2. lat.) a năzui. f. „pasionat“. referitor la aspersiune. tr. assises) –ást astacicultúră astátic.. arbore de cea mai bună calitate. n. aspersion.II. a tinde (spre).2. 1. germ. astacus. f.II. din familia liliacee. zgomot produs prin frecarea aerului la trecerea lui prin laringe. aspersio) (<engl. în echilibru în toate poziţiile. (fig. (în evul mediu) adunări reunind pe suzeran şi vasalii săi. imposibilitate de producere şi evacuare a lichidului seminal. aspiration. aspirínă asporogén. (despre o pompă) a absorbi (un fluid. –ă aspiratór. aspermatisme) (<fr. gazele nocive etc. cel care tinde. I. aspersiv) (<fr. de culoare verde închis. (muz. 1. (fon. lucioase. I. pentru prepararea unor mâncăruri. 1. a pronunţa un sunet. deplasare a unui fluid de–a lungul unei conducte prin micşorarea presiunii aerului din ea. aspirer. sau erau adoptate hotărâri. aspirantura) arpirát. în cadrul cărora se discutau probleme juridice.

astro–. steluţă. gr. partea superioară a „mantalei“ Pământului. (<astenie + –iza) (<fr. s. s. m. imposibilitate patologică de a realiza şi menţine poziţia verticală. vb. (<fr. din magmă vâscoasă. –ă astenopíe adj. (<fr. –asthénie. asthénique) (<fr. asthénospermie) (<fr. f. f. f. stea–de–mare. xeroză1. asthénopie) astenosféră astenospermíe astér1 s. astéréognosie) clasă de echinoderme marine: asteriile. figură în formă de stea a cromozomilor în cariochineză. astéatose) (<fr. f. asthenophobia) (<engl. figură retorică constând în deghizarea unei laude sau a unei flatări sub aparenţa blamului ori a reproşului. (<germ. asteriskos) sau. f. (suferind) de astenie. f. v. incapacitate patologică de a recunoaşte formele obiectelor prin palpare. astéisme) (<fr. scădere a capacităţii funcţionale a ochiului din cauza muşchilor oculari. „oboseală. studiu ştiinţific al debilităţii. situată imediat sub litosferă. f. a (se) îmbolnăvi de astenie. astérides) echinoderm cu corpul în formă de stea. gr. tr. asten(o)–. asthénosphère) (<fr.astatíniu astatizáre astazíe asteatóză asteísm ASTEN(O)–. asthénobiose) (<engl. stare patologică de slăbiciune şi oboseală anormală a organismului. s. cu flori colorate în diferite tonuri de roz şi violet. fază de activitate redusă care intervine temporar în viaţa unor specii de insecte. (<fr. asthenology) (<astenie– + nevrotic) (<fr. astérisme) asterísm s. f. astérisque.. mărire a sensibilităţii unor sisteme deformabile faţă de acţiunile deformante. s. n. s. elem. Astatinium. s. s. astatisation) (<fr. –ă asteníe1 –asteníe2 astenizá astenobióză astenocoríe astenofobíe astenologíe astenonevrótic. faptul că sunt neatestate. astasie) (<fr. asthén/o/–. plantă erbacee decorativă. 1.2. astrosferă. teamă excesivă şi nemotivată de oboseală. asthenos) (<fr. înaintea unor elemente lexicale. element radioactiv sintetic. indică prezenţa unei note la subsol (<fr. n. f. f. s. m. fr. s. f. (<fr. s. n. (<fr. a obosirii nervului optic sau datorită unor deficienţe ale retinei. care. f. pus într–un text. s.. micşorându–le stabilitatea. s. s. aster) ASTER2(O)– astereognozíe asteríde astérie asterísc s. gr. f. pl. asthenocoria) (<engl. asthénie. slăbire“. v. . adj. refl. s. cf. astérie) semn tipografic (*). s. oboseală pupilară. proprietate a unor minerale de a prezenta în masa lor cercuri luminoase în lumina reflectată prin ele în diferite direcţii. f. reducere a vitalităţii spermatozoizilor. f. astheneia) asténic. f. astatine) (după fr. –asteníe s. s. referitor la astenia nervoasă.

astragalus. astien) (<fr. pl. astral. astigmat (I). n. astraphobie) I. astigmate. f. adj. s. lat. (<fr. m. talus. –ă astmatifórm. adj. plantă din familia papilionaceelor. f. f. astigmatisch) astigmatísm s. exploziv de siguranţă. agnozie vizuală constând în imposibilitatea de localizare a obiectelor apropiate. s. s. n. s. adj. I. stele–de–mare. (sistem optic) astigmatic. –ă astigmátic. între orbitele lui Marte şi Jupiter. astéroïde) ateroním asteronóm asteropsíe asterozoáre astián. (suferind) de astmă. s. –ă ástmă astmogén. (<fr. astrakan) (<fr. .. defect al vederii datorat unor diferenţe de curbură a corneei sau cristalinului. germ. (<fr. n. asthmatique. s. lat. boală manifestată prin dificultăţi respiratorii. asthmatiforme) / astm s. lat. (<fr. care se rotesc în apropierea planului elipticii. m. asthmogène) ramură a medicinei care studiază afecţiunile astmatice. primul dintre oasele mari ale tarsului. f. clasă de echinoderme marine cu corpul alcătuit dintr–un disc central cu cinci braţe radiale. astragalos) m. astralon) astragalectomíe astrahán astrál. aparat pentru măsurarea gradului de astigmatism. (<fr. extirpare a astragalului (I. f. astéronome) (<astero– + –opsie) (<astero– + –zoare) (<fr. n. cu părul mătăsos şi buclat. s. adj. grup de asteriscuri (urmând după o majusculă) care înlocuiesc un nume. f... n. –ă astralít astralón s. (despre sisteme optice) care prezintă astigmatism. n. f. asthme. care par plasate în acelaşi plan în spaţiu. n.. I. cavitate stelară produsă prin roaderea de către larvele insectelor a ţesutului vegetal. 1. s. care dă o imagine deformată datorită curburii sale neegale. m. astomie) teamă patologică de tunete şi fulgere. astralite) (<fr. (<fr. (<astmă + –logie) absenţă congenitală a orificiului bucal. s. referitor la aştri. produs chimic termoplastic obţinut prin copolimerizarea clorurii de vinil şi a acrilatului de metil. adj. s. planetoid. mulură rotunjită care (<fr. s. s. împodobeşte extremitatea superioară a unei coloane la baza capitelului.asteroíd s. care produce o gumă lipicioasă. s. pielicică de miel din rasa caracul. care fac ca ochiul să perceapă obiectele deformate. adj. s. (<fr. astmă.II. f. (suferind) de astigmatism. –ă astigmát.2. f. defect al unei lentile. cariere etc. gr. n. asthmaticus) care prezintă simptome de astmă. n.II. adj.II. n. lat. n. astralis) (<fr. n. nume dat unor planete mici. s. sateliţi ai Soarelui.. m. (<fr. n. s. (<fr. v. (din) ultimul etaj al pliocenului. / astralítă s. adj. adj. astigmatisme) astigmométru astm astmátic. astragale. (<fr.2. s. 1). astéronyme) (<fr. deformat datorită astigmatismului. astigmomètre) (<fr. s. astigmatic (II). sideral. 1. –ă astmologíe astomíe astrafobíe astragál s. –ă s. f. Astigmat) (<germ. asthma) care produce crize de astmă. astragalectomie) (<fr. detonant în mine. • haină de damă dintr–o astfel de blană.

(<fr. s. care combate secreţiile exagerate. medicament) care produce contractarea ţesuturilor animale. adj. din astroblaste.2. s. structura şi mişcarea corpurilor cereşti. fotometrie astronomică. ramură a astronomiei care studiază aştrii şi constelaţiile. s. f. astér/o/–. f. compoziţia chimică. astroblastome) ramură a exobiologiei care studiază viaţa plantelor de pe alte planete. rus. s. parte a astrofizicii care foloseşte fotografia ca mijloc de investigaţie a aştrilor. ramură a astronomiei care se ocupă cu descrierea aştrilor. astrobotanique) specialist în astrobotanică. f. astrographe) (<fr. 1. lat. aparat folosit în astrofotometrie. astrophique) (<fr. cupolă transparentă a marilor aeroporturi. instrument de navigaţie în mările polare care indică direcţia cu o alidadă ce vizează un astru. astrobotanist) (<fr. engl. (<fr. tumoare glială benignă a nevraxului. „stea.. n. f. –ă astrobiologíe astroblást astroblastóm astrobotánică astrobotaníst. f. astrophotographie) (<fr. s. astrophotogrammétrie) (<fr. aster) specialist în astrobiologie. s. astroblaste) vaselor. curbă plană descrisă de un punct al unui cerc care se roteşte fără alunecare într–un cerc fix cu raza de patru ori mai mare. s. pentru determinări pe cale stereoscopică. astringens) astrofizicián. f. m. n. aparat cu care se fotografiază spectrele aştrilor. denumirea şi poziţiile lor reciproce. s. –ă astrofotografíe astrofotogrammetríe astrofotometríe astrofotométru astrogeologíe astrognozíe astrográf astrografíe astroídă s. s. astrographie) (<fr. cf. –ă astrocít astrocitóm astroclimát astrocompás astrodóm astrodróm astrófic. gr. I. cosmodrom. m.II. s. astrogéologie) (<astro– + gnozie) (<fr. tumoare a substanţei nervoase. s. elem. astru“. s. specialist în astrofizică. s. astringence) (<fr. instrument pentru observarea aştrilor şi determinarea coordonatelor lor. f. –ă adj. (<fr. n. (<fr. n. astrocytome) (<fr. s. adj. s. astron. n. astrodrome) (<fr. (<fr. proprietate a unor substanţe astringente. f. s. n. astrophysicien) (<fr. astro–. f. s. –ă astringénţă ASTRO–/ASTER(O)– astrobiológ. ramură a astronomiei care studiază proprietăţile fizice. astrophysique) (substanţă. (<engl. n. m. astroïde) . f. geologie a aştrilor. (despre versuri) care nu formează strofe. s. s. astrodôme. ramură a fotogrammetriei cu aplicaţii în măsurările astronomice. f. n. s. astroclimat) (<astro– + compas) (<fr. f. astrodom) (<fr. s. –ă astrofízic. astringent. celulă de ţesut nervos proprie emisferelor cerebrale. s. f. s. astrocyte) (<fr. (<fr. totalitatea factorilor care contribuie la stabilirea unui loc adecvat pentru observaţii astronomice. n. astrophotométrie) (<engl. (<astrobiologie) exobiologie. n. f. astrophotometer) (<fr. s.astringént. n. referitor la astrofizică. astrobiologie. astrobiologiia) celulă glială triunghiulară cu expansiuni citoplasmatice implantate pe pereţii (<fr.

it. ştiinţă care studiază mişcările. pseudoştiinţă care pretinde că poate prezice destinul şi caracterul omului după poziţia şi mişcarea aştrilor. subtilitate. tehnica determinării poziţiei aştrilor pe bolta cerească. (<it. –oásă s. (<it. astrométéorologie) (<fr. astrologus) (<fr. depreciativ“. specialist în astronautică. –ă s. vechi instrument pentru măsurarea unghiurilor. s.2. s. ştiinţa şi tehnica zborurilor cosmice: cosmonautică. fr. f. astronavigation) (<fr. o literatură ~ă = literatură cu caracter divinatoriu. s. cosmonaut. f. astronomia) (<fr. 1. (în vechile religii) închinare la stele. f. instrument pentru măsurarea înălţimii aştrilor deasupra orizontului.2. /s. astrolabe) (<fr. f. ramură a astrofizicii care studiază spectrele corpurilor cereşti. navă spaţială. a coordonatelor geografice ale locului. a orei exacte etc. aster1 (2). (<fr. astron) „peiorativ. ingenios. lat. gr. aparat fotometric pentru măsurarea şi compararea gradului de luminozitate a aştrilor. viclenie. membru al echipajului unei nave cosmice. examinare a bolţii cereşti. lat. s. astrologique. –ă astrológic. astrum. s. s. s. astre. –astro. astuzioso. corp ceresc natural. vehicul destinat zborurilor cosmice. practicant al astrologiei. suf.2. astronomique. astuzia) 1. astrologia) (<fr. perfidie. f. astrologicus) (<fr. astrum) 1. f. 1. gr. Astroskopie) (<fr. –ă astronauticián. s. referitor la astronautică.II. f. lat. ramură a astronomiei. f. fineţe. –ă astronómie astroscóp astroscopíe astrosféră astrospectrografíe astrospectroscopíe ástru1 –ástru2 astúţie astuţiós. s. (fig. astronomie. n. s. f.astroláb astrolatríe astrológ. astronomus) (<fr. (<fr. m. nume propriu de corpuri cereşti.. astrométrie) (<germ. cercetare a spectrelor aştrilor pentru a deduce componenţa şi stările fizice ale (<fr. m. 1. astucieux) . s. f. s. n. f.2. astrospectrographie) astrologíe astrometeorologíe astrometríe astrométru astronaút. n. s. gr. astrologue. s. s. astronome. s. adj. adj. m. astronef) (<engl. s. lat. s. lat.) creator. cf. Astrometer) (<fr. fin. f. astrosphère) (<fr. –ă astronaútic. f. –ă astronómic. universul în totalitatea lui. astroscope) (<germ. m. adj. artist cu un mare renume. s. studiul fenomenelor meteorologice care au loc în atmosfera planetelor. (<fr. astronomicus) (<fr.2. astrospectroscopie) acestora. navigaţie spaţială. f. astronaute) (<fr. astrolâtrie) (<fr. n.) de proporţii uriaşe. referitor la astronomie. structura şi evoluţia corpurilor cereşti. referitor la astrologie. –astre. astronyme) (<fr. specialist în astronomie. subtil.. astronautique) (<fr. I. (fig. –ă astronávă astronavigáţie astroním astronóm. f. şiret. s. f. astronauticien) (după fr. astrologie. viclean. şiretenie. lat. f. adj. întemeiată pe credinţa în influenţa aştrilor asupra destinului. lat. lat. m. telescop astronomic pentru examinarea sumară a bolţii cereşti. n.

1.) moment în care o voce sau un instrument începe să cânte. tr.II. (fig.. urmărită ca ţel suprem de mai multe şcoli filozofice. monedă divizionară în Laos. s.) a se lega sufleteşte de ceva sau de cineva. (<fr.. –ă ataşát. refl. pasionant. s. care poate fi atacat. attache) (<fr. /s’/acharner) (<fr. tr. • agresiune împotriva cuiva. refl. s. a (<fr. (muz. m. • apropiat. a(–şi) lua asupra sa. n. • jucătorii care formează linia atacantă a unei echipe.2.asumá vb. f. 1. (despre firi. stare de linişte sufletească. (med. attaquant) (<ataca + –tor) (<fr. attacher) (<fr. –ă atacatór. f. s. . 1. tr. care poate fi ataşat. f. s. atavique) adj.) actul de a asuma. s.) premisă minoră. valorând a suta parte dintr–un kip.2. attachement) (<ataşament /2/ + ist) (<fr. attaquer) atacábil. 1. I. a efectua un atac. (fam. a aborda (o problemă. I. caractere) apropiat. alipit.3. a mina. refl. atacator. 1. a distruge.III. adj.. 1. attacable) (<fr. refl. acţiune de luptă ofensivă. ataraxique) (<fr. lat. m. a se) pasiona.) sociabil. criză. assomption.. (<fr. afecţiune puternică pentru cineva sau ceva. 1. attaque) atacá vb. n.II. I. (<fr. m. acţiune violentă şi susţinută împotriva unor teorii. transmis prin atavism. 1. un subiect. f. a (se) îndârji.4. a unei funcţii. de a presupune.2. tr. –ă ataşánt. refl. (med. tr. assumere) accepta ca ipoteză o propoziţie (judecată) pentru a constata consecinţele ce rezultă din ea. care atacă. –ă ataraxíe adj. assus) (<fr. referitor la atavism. adj. –ă atávic. şoc. adj. suf.2. cel mai mic în rang între membrii reprezentanţei diplomatice a unui stat. –oáre ataráxic. (fil. assumer. (log. iniţiativă într–un joc sportiv. • a cere în justiţie anularea sau reexaminarea unei hotărâri ori a unui act juridic.. (fig. o discuţie). a lua iniţiativa într–o întrecere sportivă. agresor. concepţii etc. attachant) (<ataşa) (<fr. liberă de griji şi temeri.2. cutie metalică ce se ataşează la o motocicletă. atrăgător.2. n. adj. 2). –ă atacánt. emisiune mai accentuată a unui sunet. alăturat.II. atractiv. a (se) alătura. a se ofusca. (medicament) cu o puternică acţiune calmantă asupra sistemului nervos central. attachable) (<fr. vb. ataraxie) s. de o teorie etc. a începe executarea unei piese muzicale. (<fr. jucător din linia de atac a unei echipe de fotbal. a se angaja la îndeplinirea unei lucrări. intr. m. n.4. s. vb. (fig. a acuza. captivant. m.II. caiet de ~ = registru de şantier în care se notează lucrările executate.5. faptul de a ataca. a (se) înverşuna. s. I. (<fr. „sare“. devotat. lat. n.3. at) (<fr. –ate) (<fr. assumptio) partea detaşabilă a formularelor dintr–un chitanţier etc. asúmpţie asús aşarná at1 –át2 atác s. cald. atacant (II.2. a se simţi jignit. adj. –ă ataşamént ataşamentíst. f.2. s. tehnician care completează caietul de ataşament. „ester“. handbal etc. –ă s. cel care atacă. I. atáş ataşá ataşábil.II.) a lua atitudine potrivnică faţă de o situaţie.) stare patologică de pasivitate a unui organ. a critica.) acces (2).

prin coordonarea unui termen concret cu unul abstract. 1. fotograf etc. f. n. dezvoltarea incompletă a mâinilor. s. combinând scăderea tonusului motor cu diminuarea forţei musculare. anomalie caracterizată prin dezvoltarea incompletă a inimii. f. s. f. s. (<fr. • artiştii. athéiste) (<fr. ataxique) sindrom psihomotor caracterizat prin incapacitatea de a coordona mişcările. f. s. reapariţie (la unele animale sau plante) a unor caractere ancestrale latente. (<engl. gr. turtire. atél/o/–. attelage) harnaşament pentru caii unui atelaj (1). s. athélie) (<fr. ansamblu de caractere ereditare. s. maimuţă agăţătoare din America de Sud. din oraşul Atella (Campania). de dărâmături. atélencéphale) (<fr. ca urmare a leziunii simultane a coloanelor posterioare şi laterale ale măduvei spinării. –ă ateísm ateíst. (<fr. m. din lemn sau material plastic. defectuos“. atavisme) (<fr. atelocardia) (<engl. m. (<fr. atephobia) (<a– + tehnic) (<fr. de ateu. ataxophobie) (<fr. m. f. atelocheilia) . animalele de tracţiune înhămate la un vehicul şi harnaşamentul necesar. elem. f. orice credinţă în supranatural. f. –ă ataxíe ataxoadinamíe ataxofemíe ataxofobíe ataxoparaplegíe atebrínă atefobíe atéhnic.atavísm ATAX(O)– atáxic. atébrine) (<engl. (<fr. concepţie materialistă care respinge orice religie. atellane. local cu unelte sau maşini unde se desfăşoară o activitate meşteşugărească sau industrială. s. m. atèle) (<fr. n. ateles) atelajiér atelánă atélă atelectazíe atelencefál atelencefalíe atelíe ateliér s. s. cu membre şi coadă foarte lungi. atelier) atelocardíe atelocheilíe s. combinare a ataxiei cu paralizia. elevii.2. s. gr. s. colabare a unui plămân din cauza lipsei aerului alveolar. „incomplet. gr. antitehnic (2). f. echipament de legătură dintre două vehicule. cf. athéisme) (<fr. adj. elem. s. s. s. ataxo–adynamie) (<fr.3. (<fr. figură de stil. atélectasie) (<fr. încăpere de lucru a unui pictor. cf. n. atellana) piesă metalică. lucrător într–o întreprindere agricolă având în grijă atelajele. (<fr. s. dezvoltare incompletă a encefalului. referitor la ateism.2. adj. s.. f. 1.2. s. (<atelaj + –ier) piesă de teatru satirică jucată de tineri romani. f. (<fr. n. în combaterea malariei şi a teniazei. ataxia) f. ataxoparaplégie) (<fr. ataxophémie) (<fr. derivat al acridinei. atéléncéphalie) (<fr. adj. ataxie. „dezordine“. monstru care prezintă atelencefalie. f. attelle) (<fr. f. 1. încăpere. fobie faţă de dezordine. studenţii care lucrează sub îndrumarea aceluiaşi maestru într–un atelier (2). s. pentru imobilizarea unui membru fracturat. • totalitatea lucrătorilor care muncesc într–un asemenea local. –ă atél1 ATEL2(O)– ateláj s. s. f. tulburare în coordonarea musculaturii aparatului fonator. lat. s. (suferind) de ataxie. f. absenţă congenitală a mamelonului. teamă patologică de ruine.4. atax/o/–. ataxia) tulburare a dinamogenezei.

lat. s. adj. interes. cel care comite un atentat.) (revenind) la acelaşi tempo (de mai înainte). attention. attentare) (<fr. s. s.) cu atenţie. s. s. cu atenţia îndreptată spre cineva sau ceva. (ant. politicos. m. attentivus) (<fr. imposibilitatea de a executa mişcări a uneia dintre extremităţile corpului. athénée. adj. s.. în fiecare an. s. f. athenaeum) (<lat.2.3. –ă atematísm a témpo atemporál. m. acţionează cu atenţie. (despre cuvinte) în care sufixul sau desinenţa se adaugă direct la rădăcină. atac criminal ilegal faţă de persoane. attentif. în afara cadrului concret istoric. f.) atac îndreptat împotriva unor sentimente. (la vechii greci) sanctuar al zeiţei Atena. –ă atemporalitáte atenánsă Atenée atenéu atént. s. adv. s. I.. ateloglossia) (<fr. f. (fig. atelopodia) (<fr. a comite un atentat. f. solicitudine. (adept) al atentismului. f. interj. athématique) (<a– + tematism) (<it. n. cadou oferit cuiva în schimbul unor mici servicii. atélostomie) (<fr.2. intr. monstruozitate caracterizată prin lipsa parţială a maxilarelor. attentio) . (<atenta + –tor) (<fr. atélognatie) (<engl. f. f. adj. atemporel. atéloprosopie) (<fr. it. –ă aténţie s. 1. acronic. f. attentat) atentatór. preocupare. lat. 1. malformaţie caracterizată prin dezvoltarea incompletă a feţei. prevenitor. lat. • dar. nedeterminat. n. anomalie constând în dezvoltarea incompletă a gurii. s. s. f. prin orientarea şi concentrarea conştiinţei într–o anumită direcţie. amabilitate. • (şi adv. –ă atentá atentát s. s. n. defect congenital de dezvoltare a limbii. grijă. politică. attentisme) (<fr. interpretare obiectivistă. atitudine de tergiversare. curtenitor.) serbări în cinstea zeiţei Atena. drepturi. anomalie în dezvoltarea incompletă a măduvei spinării. dependinţă. s.2.) atitudine binevoitoare. anexă a unei case. lat. anomalie în dezvoltarea defectuoasă a picioarelor. attentiste) (<fr. f. atelocheiria) (<fr. adj. pl. atelomyelia) (<engl. f. instituţie specializată în activităţi cultural–ştiinţifice. athénées) (<fr. bunuri. a tempo) (<fr. metodă de compoziţie care neagă principiul clasic al construcţiei tematice. adj.atelocheiríe atelochinezíe ateloglosíe atelognatíe atelomielíe atelopodíe ateloprozopíe atelostomíe atemátic. f. atemporal) (<it. loc. s. atemporalità) (<fr. clădiri etc. priveşte. fii atent! bagă de seamă! (<engl. 1. f. s. de oportunism în luarea deciziilor importante. atélokinésie) (<engl. attentus) (<fr. nelegat de condiţii istorice date. s. amabil. perceperea distinctă numai a anumitor impresii din mai multe simultane. f. n. a fenomenelor istorico–sociale etc. 1. concepţii etc. o a da ~ (cuiva) = a fi amabil. vb. (pl. attenanza) (<fr. care ascultă. stări de lucruri.II. attenance. engl.2. dezvoltarea incompletă a buzelor. (muz. –ă atentív. –oáre atentísm atentíst. attenter.

atticus. s. afecţiune caracterizată prin prezenţa de ateroame arteriale. n. atheos) (n. athermique) (<fr. adj. loc unde o navă poate să tragă la uscat. (suferind) de ateromatoză. –ă s. athérosclérose) (<fr.II. n. (sport) a lua contact cu solul după o săritură. tr. s. attenuare) care atenuează. deasupra cornişei. localizate mai ales în mâini şi picioare. adj. atterrir) aterizáj aterizór atermál. atticismus) . athéromateux) (<fr. a figura într–un text. athérogène) (<fr.2. puritate de stil şi de limbă. –ă ATERO– aterogén. a confirma.2. • fineţe de gust. s. a răsplăti pentru (<atenţie + –ona) un serviciu solicitat. • (despre nave) a lua contact vizual cu uscatul. s. frumuseţe ~ă = frumuseţe desăvârşită. gr. aterizare.2. atterrisseur) (<fr. • a exista. f. s. Attestat) (<fr. lat. depozit de aluviuni transportate de ape. n. f. gr. atténuateur) aterisamént aterizá s. măsură. s. cf. s. athérome. diplomă. material termo– şi fonoizolant.atenţioná atenuá atenuánt. vb. athermane) (<fr. s. a dovedi. f. athermal) (<fr. athere. care comunică în vederea reducerii zgomotului. s. atténuant. o circumstanţe ~e = împrejurări care uşurează răspunderea penală a unui inculpat. m. etaj scund. atténuer. f. s. adj. f. atterrissage) (<fr. spirit fin. a face atent pe cineva. referitor la apele minerale reci. deasupra cornişei. (<fr. propriu Aticii. adj. s. (<fr. f. (adept) al ateismului. dispozitiv în tuburile de ventilaţie. gr. n. care produce ateroame. adj.2. adj. 1. –ée átex átic. o sare ~ă = ironie subtilă. dispozitiv electric într–un circuit de transmisiune pentru reducerea nivelului unui semnal. com. lat. attenuans) (<fr.. m. venind dinspre larg. vb. parte a antablamentului. tren de aterizare. producerea de ateroame. adj. scleroză arterială cauzată de producerea de ateroame. n. atticisme. atestare. nu absoarbe căldura.2. adj. n. atheroma) (<fr. certificat de studii. 1. elem. attique. lente. (despre transformări) care nu degajează. gr. a confirma pe cineva într–o anumită funcţie sau calitate. I. lat. tr. –oásă ateromatóză ateroscleróză atestá atestát atestáţie atetóză atéu. attester. formă particulară a dialectului atic. s. athée. f. n. (<fr. 1. „aterom“. –ă atermán. s. a preveni. la nivelul faţadei sau retras. importanţa sau gravitatea unui fapt. 1. athétose) (<fr. attikos) aticísm s. vb. attestation) (<fr. document oficial care atestă ceva.) (<fr. (<fr. din fibre de lemn. eleganţă. a micşora intensitatea unui fenomen. după zbor. lat. menită să mascheze marginea acoperişului. –ă atenuatór vb. 1. –ă atérmic.2. n. n. a oferi cuiva un cadou. lat. 1. terci de făină) (<fr. athéromatose) (<fr. atterrissement) (după fr. • care se distinge prin bun–gust sau spirit. attestari) (<germ.. o dialect ~ = dialect grec vorbit în Atica. tulburare motrice cu mişcări involuntare. (despre un mediu) prin care nu trece căldura. –ă aterogenéză ateróm ateromatós. depozit de substanţe grase şi de colesterol pe pereţii vaselor sangvine. athérogenèse) (<fr. tr. (despre aeronave) a reveni pe pământ. tr. (<fr. athéro–.

(atins) de atimie. gr. de a acţiona. ramură a sportului care cuprinde probe de alergări. adj. abur) (<germ. • om cu o constituţie fizică robustă. s. atmosféric. (<fr. atmosphérique) . it. instrument pentru măsurarea cantităţii de lichid evaporat de o plantă în atmosferă într–un timp dat. m.. absenţă a manifestărilor afective. s. telamon. f. –ă atlétic. fr. athyroïdie) (<it. s. s. n. s. o a lua ~ = a–şi afirma cu hotărâre punctul de vedere. athymie) (<fr. sportiv care practică atletismul. f. aparat pentru înregistrarea perturbaţiilor atmosferice. –athlon. ţinută. grafice. s. m. –ă atletísm –atlón atmidométru ATMO– atmofíl. care nu prezintă caracterele tipului. culegere de hărţi. doctrină a partizanilor pactului atlantic. sărituri. planşe. atypique) (<fr. atmosphère. statuie. atticiste) (<fr. –ă atímic. imitator al scrierilor atice.2. m. s. atmos. s. locuitor al legendarei Atlantida. atlante) (<fr. „probă fizică“. mediu. adj.aticíst. n. atmidometru. absenţă completă a secreţiei tiroidiene. „aer“. poziţie faţă de un eveniment. ca suport pentru balcoane şi bovindouri. prima vertebră a gâtului. –ă atiroidíe atitudinál. atlánt atlántic. cadru. strat de aer care înconjură unele corpuri cereşti. f. 1. unitate de măsură a presiunii.3. –ă atimíe atípic. de un fapt. athletes) (<fr. s. masă de gaze aflată într–un spaţiu în care se produce o reacţie fizico–chimică. luptător (la circ). n. (despre elemente chimice) care intră în compoziţia atmosferei terestre. s. gr. referitor la atletism. m. n. –ă adj. –ă atitúdine s. (<fr. f. lat. athlon.) stare de spirit. atletică uşoară. –ă atlantozáur atlás1 s. adj. athmogoniographe) (<fr. aruncări. atmo–. 1. s. cf. athymique) (<fr. s. s. atmophil) (<fr. –ă atlantísm atlantíst. athlète. referitor la Oc. (fig. în schizofrenie. ~ grea = sportul cu halterele.2. f. o ~ lingvistic = lucrare care prezintă pe hărţi răspândirea teritorială a unor fapte de limbă. (partizan) al atlantismului. atlas) atlás2 atlét. atmidomètre) (<fr. (<fr. adj. atmolyse) (<engl. „exerciţiu“. cf. attitude) (<fr. Atlantic şi la statele care îl mărginesc. adj. s. bărbat într–o atitudine de efort. ambianţă.. elem. planuri. adj. f. 1. –ă atmogoniográf atmolíză atmométru atmosféră s. gr. de (din) atmosferă. luptă) (<fr. f. comportare. n.. atlantique) (<fr.4. f. • fel de a se purta. stampe etc. atlantiste) (<fr. gr. separare a unui amestec de gaze la trecerea prin pereţii unui vas poros. poziţie a corpului. s. attitudine. adj. referitor la atmosferă. m.2. atmometru. dinozaurian uriaş asemănător cu brontozaurul. atlantisme) (<fr. I. athlétique. attitudinale) (<it. m. n. lat. ~ uşoară = atletism. atlantosaure) (<fr. athleta.II. referitor la atitudine. atmometer) (<fr. f. elem. n. athleticus) (<fr. athlétisme) (<fr. f. atlas) (<fr. atmoosphaira) s.

revelator fotografic pentru granulaţie foarte fină. adj.) stare de spirit care se creează în jurul cuiva. atomism.) a fărâmiţa. aplicare a izotopilor radioactivi în diagnosticare şi tratament. atomistique) (<fr. atomizator. n. atomisme) care există în mod obiectiv. referitor la atomi. adj. diminuare a elasticităţii ţesuturilor. atopic) atomíst. (<fr. f. referitor la asemenea atomi. . a transforma un lichid în picături foarte fine prin pulverizare. (<fr. atonalité) (<fr. atomicitáte atomísm s. s. adj. lat. referitor la atomism. n. –ă atomizá atomizatór atomizór atomoeléctric.2. (despre o leziune) care nu are un loc anume. specific atomilor. metodă de compoziţie muzicală care neagă armonia. –ă atomoterapíe atón. 1. propriu atomismului. caracter atomic. gr. energie ~ă = energie nucleară. 1. adj. (<atmosferă + –iza) (fig. atomique) atól atóm atomál atomár. n. este constituită din atomi. f. s. teorie ştiinţifică modernă a structurii şi a proprietăţilor atomilor. lipsă de armonie. s. adj. s. n. f. cult monoteist cu adorarea discului solar. m. –ă atomístic. atonalisme) (<fr. s. a distruge. atonia) (<Aton. • fizica nucleară. f. bombă ~ă = bombă a cărei putere este bazată pe energia nucleară. atomicité) 1. Atomal. insulă de corali în forma unui inel având la mijloc o lagună.atmosferizáre s. (muz. s. –ă atonalísm atonalitáte atónic. concepţie materialistă. –ă s. silabe) fără accent. 1. atomoélectrique) (<atom + –terapie2) (<fr. I. atone) (<fr. o număr ~ = număr de ordine pe care îl are fiecare element chimic în tabelul periodic al elementelor. 1.2. dezvoltare şi descompunere a rocilor sub influenţa agenţilor atmosferici. –ă atonál. atomizzatore) (<fr. tr. engl. adj. s. atoll) (<fr. f. gr.2. (fig. atopique. atomiser) (<it. f.. adj. fundată încă din antichitate. (despre vocale. lipsă de vitalitate. constituit de atomi izolaţi.) tehnică de compoziţie care recomandă atonalitatea. n. (despre ţesuturi) atins de atonie. lipsit de vitalitate. adj. atonie. a ceva. compus după regulile atonalismului. care foloseşte armele atomice. de tonalitate. –ă atómic. atomos) (<germ. (<fr.2. f. m. atonal) (<fr. referitor la electricitatea produsă cu ajutorul energiei atomice. (<fr. com. n. vopsit etc. atomus. atonique) (<fr. ca aspect vizibil al divinităţii. –ă atoníe atonísm atópic.2. specialist în fizica atomică. –ă vb. aton (1). s.2. atome.) (<germ. atomiste) (<fr. la dezinfectare. (fig. 1. m. cea mai mică particulă a unui element chimic. atomiseur) (<fr.) inerţie morală sau intelectuală. 1. Soarele la vechii egipteni + –ism) (<fr. partizan al atomismului.3. potrivit căreia materia. s. atonic. atomistică. referitor la atomism. părere care reduce un ansamblu la cele mai elementare diviziuni. adj. surd. s. I. atomar) (<fr. s.2.II. o ~ –gram = valoare în grame a masei atomice a unui element chimic. s.II. atomizor. aparat pentru pulverizarea fină a unui lichid. n.

(<atracţie + –os) (după fr. adj. f. s. athrepsie) (<fr. formă ereditară de neuroastenie caracterizată prin lipsa de energie psihică. monstru cu nările sau gura neperforate.. s.2. germ. neotrăvitor. malformaţie constând în atrezia cardiei şi a orificiului piloric. referitor la atriu. adj. atrabilar) (<atrage + –ant) (<fr. atrésie) (<fr. astupare. lat. atrét/o/–. atretometria) (<engl. atretocephalus) (<engl. s.2. atopia) (<fr. m. f.) a ademeni. specifică omului. –ă s. gr. diaree etc. „neperforat. –oásă atráge adj. f.) forţă care tinde să apropie corpurile. ciclu menstrual dereglat şi nespecific. s. Atraktivität) 1. (<germ. fără astenie musculară. –ă atractánţi atractív. adj. captivant. s. neperforare a unui orificiu sau canal natural. (după germ. s. atretopsia) (<engl. 1. malformaţie caracterizată prin atrezia cavităţii uterine şi vaginale. s. f. inofensiv. o număr de ~ = număr din programul unui varieteu. f. f. s. la sugari. f. f. manifestată prin slăbire pronunţată. atretos) (<engl. atrial) . s. s. gr. • a determina (pe cineva) să facă ceva. (suferind) de atrepsie. engl. adj. –ă atrepsíe ATRET(O)– atretocefál atretogastríe atretometríe atretopsíe atretostomíe atretouretríe atrezíe atriál. atrabilaire. datorată unui regim alimentar defectuos. atrăgător. vb. atopie. s. Atramentverfaren) (<fr. a avea drept consecinţă. atreturethria) (<fr.2. petrecere. al unui circ. s. • (fiz. s. obiect destinat a înşela prin amuzament. s. anomalie constând în imperforaţia orificiului bucal. f.atopíe atopognozíe atopomenorée atóxic. attraction. –ă atractivitáte atrácţie s. atracţios. lat. (<fr. anomalie congenitală caracterizată prin persistenţa membranei pupilare. tendinţă de apropiere (<fr. interes. • farmec. attrape) (<fr. f. cu predispoziţie spre anumite manifestări alergice. hipersensibilitate precoce. m. s. m. elem. a duce la (către) sine. f..3. adj. aparenţă înşelătoare. –ă atrabilár. f. 1. f. pl. a stârni curiozitate. attractif. attractio) a două elemente lingvistice. anomalie constând în imperforarea uretrei. păcăleală. gravitaţie. vărsături. • siluetă. închis“. (fig. atractiv.3. a trage. amuzament. tr. substanţe produse de insecte sau de alte organisme pentru a atrage indivizi de sex opus. o ~ universală = proprietate a tuturor corpurilor din univers de a se atrage reciproc. irascibil. (pl. tratament termochimic al pieselor de oţel prin încălzire în baie cu soluţie de fosfat de fier şi de mangan. f. atopognosie) (<atop/ic/ + menoree) (<fr.) distracţie. athrepsique) (<fr. atretogastria) (<engl. s. înclinaţie puternică spre cineva sau ceva. atrémie) (<fr. tulburare gravă de nutriţie. atoxique) (<fr. f. imposibilitate de a localiza o senzaţie percepută la suprafaţa corpului. f. atramentáre atrápă atremíe atrépsic. atretostomia) (<engl. attractivus) însuşirea a ceea ce este atractiv. (despre temperament) coleric. manechin pentru atragerea vânatului. cf. attirer) atracţiós.

atrophia) adj. attributio) lipsă a părului.2. sângeros. attributum) distinctiv.3. atrocité. a–şi pierde vitalitatea. intervenţie chirurgicală de corijare a unui defect septal interatrial. s. cauzată de inactivitate sau de tulburări de nutriţie.) = propoziţie subordonată care (<fr. propoziţie relativă. atrox. gr. atrocitas) (<fr. cu funcţie de atribut. atroph/o/–. atróce atrocitáte ATROF(O)–. nerăsucită. al unui personaj alegoric. simbol al unei funcţii. –atrofíe atrofiá atrofiánt. it. v. atriotomie) (<fr. –ă adj. îndepărtare a particulelor de pe suprafaţa granulelor minerale prin frecare umedă.. athrophiant) (<fr. (<fr. la intrarea într–o bazilică. lat. gr. adj. f. n. lipsă de hrană) (<fr. a suferi o atrofie. cumplit. s. (<fr.3. atrioseptopexie) (<fr. cf. atrium) (<fr. atrope) . • semn (<fr. (<fr. refl. reducere a volumului şi puterii unui ţesut sau organ. înconjurat uneori de coloane. o propoziţie ~ă = (şi s. (anat.) auricul. groaznic. attribuere) 1. f. (<fr. s. s. despre organe) cu poziţie dreaptă. însuşire esenţială proprie unei fiinţe.atribuí atribút vb. a caselor romane. f. atrophia. –ă atrofíe1 –atrofíe2 atróp. fr. f. attrition) atributív. lat. fioros. atrof(o)–. lat. átrium/átriu s. corectare chirurgicală a insuficienţei mitrale. n. attributif) îndeplineşte funcţia de atribut pe lângă un substantiv din regentă. atrium) spaţiu deschis. înconjurată de portice acoperite. înscriere grafică a activităţii electrice a atriilor inimii. parte secundară a propoziţiei care determină un substantiv sau un echivalent al acestuia. • uzură a pietrelor unei îmbrăcăminţi rutiere prin frecarea între ele. „atriu“. atriomégalie) (<fr. atrichie) (<fr. a se degenera. attribut. a repartiza. s. care atrofiază. competenţă. culoar care înconjură un con vulcanic secundar.2. auriculotomie. lucru etc. (<fr. s. (inform. f. crud. elem. dilatare patologică a unui auricul al inimii. a conferi. s. lat. atrio–. (bot. f. f. atribúţie atrichíe ATRIO– atriocomisuropexíe atriográmă atriomegalíe atrioseptopexíe atriotomíe atriţiúne s. vb. curte interioară. cruzime. atrophier) (<fr.. –cis) însuşirea de a fi atroce.. 1. a acorda. „atrofiere“. elem. f.3. f. atriogramme) (<fr. inv. care comunică cu exteriorul prin oscul. autoritate care se exercită într–o anumită sferă de activitate. atriocomissuropexie) (<fr.5. atroce.4. f. f. attribution. s. (<lat. îmbucat în craterul unui vulcan mai vechi. unui fenomen. tr. s. s. 1. atrophie. grozăvie. vigoarea.. lat. cf. spaţiu gastric la spongieri. (<fr. –ă adj. lat.2. attribuer.) informaţie care însoţeşte o categorie sintactică. a pune pe seama cuiva. lat.

adj. –ă audibilitáte audiént. audiophonologie) (<fr. audiens) (<fr. element. attroupement) (<fr. alboradă.2. lat. o a avea ~ la public = a trezi interesul unui public numeros. acceptare (entuziastă) a ceva. n. audiographie) (<fr. aparat acustic la hipoacuzici pentru amplificarea sunetelor. întrevedere oficială acordată de către un demnitar unei persoane care l–a solicitat. medic specialist în audiologie. audibilité) (<lat. al autorului. n. s. care serveşte la perceperea auditivă. f. cu un efect puternic calmant asupra sistemului nervos. verzi şi cu pete galbene.2. audiographe) (<fr. –ă s. pe martor sau oricare altă parte într–un proces. s.3. cultivat ca gard viu. atropine) (după fr. a auzi) (<fr. s.2. audiophone) (<fr. cf. audire. audiogramme) (<germ. f. o conferinţă. student care asistă la cursuri fără a fi înscris. atropinisation) (<fr. f. audimutitáte AUDIO1– aúdio2 audiofón audiofonologíe audiofrecvénţă audiográf audiografíe audiográmă audiológ. atto–) (<atto– + secundă) (<fr. lat. m. auctio) audiá vb. tr. 1. proprietate a sunetelor de a fi percepute de ureche. din Japonia. audio–.. f. 1. situaţie. administrarea atropinei în scop terapeutic. adj. f. s. m. inv. (<fr. engl.. frecvenţă a oscilaţiilor sonore percepute de auz. 1. (jur. care poate fi auzit. audibilis) (<fr. aubade) (<lat. produsă de un virus. foarte toxic. alcaloid din mătrăgună. atenţie. s. f. (<fr. „de un miliard de miliarde mai mic“ (10–18). n. s. s. f. audible. (<fr. • (adj. f. –ă aucţiúne aucúba s. atout) aubádă auctoriál. (jur. f. mutitate congenitală neînsoţită de surditate.) mozaic ~ = boală a cartofului. poziţie care oferă un avantaj în plus. • a asculta muzică (înregistrată). „auz“.atropínă atropinizáre atropísm atrupamént atto– attosecúndă atú s. s. audientia) audíbil. –ă audiénţă adj. Audiologe) . a 10–18a parte dintr–o secundă. în trecut) evadare săvârşită de mai multe persoane acţionând sub influenţa unei sugestii colective. înregistrare grafică a intensităţii şi frecvenţei sunetelor. audi–mutité) (<fr. 1. s. elem. s. carte de joc de culoare socotită în mod convenţional superioară celorlalte cărţi. s. n. audio) (<fr. n.4. a (<lat. f. aucuba) arbust cu frunze coriacee. audire) asculta un curs. de autor. interes pe care cineva îl poartă celui care i se adresează. a asculta pe inculpat. s. f. prin pete galbene pe frunze. (<fr. f. audience. audiofréquence) (<fr. atropisme) (<fr. audiometru înregistrator. (<fr. f. s. s. audiţia şi limbajul. intoxicaţie cu atropină. înregistrare grafică a rezultatelor audiometrice. m. f. elem. succes. ramură a medicinei care studiază fonaţia. s. Auction. tomatelor etc. lat. s. s.) şedinţă de judecată în care are loc audierea părţilor. auctor. lat. vânzare la licitaţie. curbă care înregistrează rezultatele unui examen audiometric.2. autor + –ial) (<germ.

germ. auditoire. proces prin care persoane competente. audiomat) (<fr. aparat pentru determinarea acuităţii auditive. augmentum) a mări. adj. audioviziv. independente colectează şi evaluează probe pentru a–şi forma o opinie asupra gradului de corespondenţă între cele observate şi anumite criterii prestabilite. mineral din grupa piroxenilor. radio) sistem de evaluare a audienţei unei emisiuni. sală pentru audiţii şi (<fr. n.) (cuvânt) format cu un asemenea sufix. n. augmentare. s. tr.2.2. constituent al rocilor magmatice efuzive. pentru înregistrări fonice. audition. (<lat. Augment. s.. augurá augurál. prevestire făcută de un augur (I). acumetru. f. auditív. dispozitiv care protejează urechile de zgomote.. f. augmentáţie augúr s.3. s. augural) . augite) augít augmént s. indentificare a sunetelor cu ajutorul simţului auditiv. –ă vb. a spori. s. –oáre auditóriu audíţie adj. audiovizual. acumetrie. lat. o în primă ~ = (despre executarea unei compoziţii muzicale) pentru prima oară în public. s. n. auditorium) 1. n. acţiune trecută.. fr. audioprotectór audiovídeo audiovizív. audiere de muzică (<fr. auditor) 1. s.. n. –ă auditór.2. ataşat la un substantiv. –ă audít s. auditif) (<fr. audit) (<fr. f. adj. a fost deschis. augurare. înaintea unei forme verbale pentru a marca o (<fr. tr. n. s. ext. a prezice.). it. –ă audiovizuál. (<fr. referitor la auz. augur) zborul. inv. (p. augmentare) (<fr. (<lat. s. lat. audio–visuel) (<fr.. n. m. adj. la un curs etc. (<fr. audiovisivo) (<fr. augmentation) I. auditeur. augmenter. metodă de măsurare a acuităţii auditive. augurer) referitor la auguri. s. augment. n. favorabil (sau nefavorabil). a da semne de bun augur. s.audiologíe audiomát audiometríe audiométru s.. adj. adj. audiomètre) (<it. audioprotettore) (<audio1– + –video2) (<it. Audiologie) (<fr. s. (tv. exprimă o creştere a dimensiunilor obiectului denumit. lat. (afix) care. –ă vb. preot roman despre care se credea că poate prevesti viitorul după (<lat. o a fi de bun (sau de rău) ~ = a fi semn bun (sau rău). de radiodifuziune şi televiziune. ascultător. control electronic care înregistrează automat timpul în care un receptor radio sau tv. s. (mijloc de comunicaţie şi informaţie) care solicită în special auzul şi văzul. /2/ lat. audiométrie) (<fr. disciplină medicală care studiază problemele legate de auz. lat. auditio) cu un public restrâns. asistenţă. f. cântecul şi măruntaiele păsărilor. adj. recepţionare de semnale audio. o conferinţă etc. în unele limbi. auguralis. public (la o conferinţă. fr. n. (<germ. augmentatif) augmentá augmentatív. (cel) care audiază un curs. 1. funcţie de control şi de revizie contabilă a unei firme.II. m. f. vocală adăugată. n. (<fr.

nimb. doctrina augustinilor. cerc luminos cu care pictorii înconjură capetele unor personaje. fenomen de iluminare parazită. lat. augurat) (<fr. m. aulique. augustinus. instrument de suflat cu ancie dublă. –ă augustál augustán. aulicus) (<fr. Aula) augustinísm áulă s. în special ale sfinţilor.3. auréomycine) (<lat. (<lat. ofiţer ataşat persoanei împăratului roman (August). consilier ~ – sfetnic la curtea Habsburgilor. f. tr.4. (<fr. augustanus) (<lat. –ă s. s. f. 1. f. n. stare particulară care precedă o criză de epilepsie. adj. la grecii antici. gr. demnitatea. f. fr.II. cavitate“. rafinat. f. din epoca lui. concilierea (<fr.2. cursuri sau festivităţi (în incinta unei instituţii). adj.2. pe o fotografie etc. substanţă cristalină. (<lat. fr. s. n. Augustin. biomicină.) glorie. aulos) (<gr. s. lat. f. materie colorantă galbenă. n. aulophobia) (<fr. impunător. aurar) (<lat. augustinian. adj. 1. augustin) I. care exaltă puterea graţiei divine.2. aulos) (<fr. măreţ. augustinien) de ordine catolice stabilite pe baza scrierilor Sf.) maiestuos. (fig. monedă divizionară din Islanda. aureolă (5). /eyrir/ s. „tub. germ.) a glorifica. s. cf. Auramin) (<fr. auramine. 1. de natură luminoasă sau electromagnetică. slăvit. aulophytes) (<engl. augustin. germ. halo în jurul unui astru. (călugăr) aparţinând unui grup (<fr. –ă augustinián. auguratus. f. • (fig. (ca epitet dat monarhilor sau membrilor familiilor princiare) preamărit. auréole. 1. aură (1). funcţia de augur.) profeţie. cânt vocal acompaniat de aulos. s. s. (fig. f. s. s. o consiliu ~ = tribunal suprem în Imperiul Romano–German. augustinisme) platonismului cu doctrina creştină şi subordonarea filozofiei faţă de credinţă. a bumbacului etc.3. f. faimă. aúlic1 aúlic2. m. folosită ca antibiotic... în jurul punctelor luminoase de pe ecranul tubului cinescop. s.3.) curte în faţa locuinţelor importante în jurul căreia se grupau dependinţele. 1. lat. tribunal suprem al vechiului Imperiu German. –ă augustín. elem.2. a suta parte dintr–o coroană. aura) aureolá aureólă vb. • zonă luminoasă care înconjură flacăra propriu–zisă. lat. m. auréoler) (<fr. augustus) (<fr.5. aulicus) (<fr. elegant. referitor la Sf. a înconjura cu aureolă. propriu împăratului August. n. s. m. aureus) . gr. al unei efigii.2. augustal) (<lat.augurát augúst. Augustin. 1. aula. adj.. teamă patologică de sunete emise de instrumente de suflat. (fig. m. sală de conferinţe. aulo–. (<lat. (<fr. templu construit după ce s–au cercetat augurii. s. f.. efect nedorit de zonă luminoasă pe mărcile poştale litografiate. (în evul mediu) curte princiară. de curte. s.2. fr. monedă romană de aur. aulodia) (<fr. plante care trăiesc în cavităţile unor organe ale altor plante cu autotrofe sau saprofite. preot. folosită la vopsirea hârtiei. fenomen biofizic dintr–un câmp de emisiune a unor radiaţii ale corpului. galbenă–aurie. adj. –ă AULO– aulodíe aulofíte aulofobíe aúlos auramínă aurár áură s. (ant. pl. sub formă de inele concentrice. auguste. aureola) aureomicínă auréus s.

s. pentru a remedia o malformaţie cardiacă. f. lat. prin arcuri de culoare albastră. pavilionul urechii. n. fiecare dintre cele două compartimente superioare ale inimii. n. lat. crisoterapie. adj. –ă auríga aurignaciáian.2. (<fr.3. atrium (3). auricule. –ă aurícul1 AURICUL2(O)– aurículár. auroral) (<fr. verde–gălbuie sau roşie. aurolít aurorafobíe aurorál.) început al unei alte epoci. lac pentru vopsit elemente metalice conţinând solvenţi cu efecte (n. auri–. aurifer) (<lat. –ă elem. auri–. adj. auriculotomie) (<fr. aurolithe) teamă patologică de lumina zorilor. s. elem.. 1. „aur“. auricula) I. auricula) (<fr. prin metamorfozarea rocilor argiloase. f. bun colorant pentru hârtie. aurochore) I. care auricularius) permite ascultarea individuală.) copil fără cămin.AURI1–/AURO– AURI2– aúric. lat. –ă aurínă auripigmént AURO– aurocór. orpiment. aurothérapie) . la ureche. f. /oriniasian/ adj. auri1–. aurique. atriotomie. adj. deschidere a unui auricul al inimii. s. (<fr. s. com. cf. s. (<fr. degetul mic (<fr. (despre specii) activ în zorii zilei. cu urechiuşe. (plantă) ale cărei seminţe se răspândesc pe baza greutăţii proprii. (fig. lat. (<fr. aurignacien) (<fr. elem. lat. s. (p. f. „ureche“. auriculé.2. o ~ polară = fenomen atmosferic specific regiunilor polare. lat. f. care se droghează cu aurolac (I). (despre terenuri. –ă auróră s. (fig. ext. 1. s. lumină care precedă răsăritul soarelui. ramură a medicinei care foloseşte pavilionul urechii pentru diagnostic şi tratament. (<engl. aurum) (<fr. n. lat. s.) redus mintal. auripigmentum) auriculát. n. aurore.) halucinogene.) conducătorul unui car (de curse). adj. m. auroraphobia) (<fr. lat. cf. it. al străzii. auricul/o/–. auricula) (<fr. referitor la ureche. aurine) (<germ. lat. aurifère. „auriculă“. râuri) care conţine aur. auro–. m. auriga) (<fr. lat. m. aurica) (<fr. care aparţine auriculului. s. zori de zi. adj. f. (din) primul subetaj al paleoliticului superior. –ă aurolác adj. f. –ă aurículă auriculoterapíe auriculotomíe aurifér.3. auris) (<fr. 1.II. s. auriculatus) (<fr. f. aurora) auroterapíe s. (despre vele) în formă de trapez. a transmisiunilor.2.III. s. auricule. silicat de aluminiu şi magneziu. accesoriu al aparatelor radioreceptoare şi telefonice. s. auriculothérapie) (<fr. (ant. v. m. auriu. (fig. (<fr. compus chimic.II. în axa navei. s. s. prevăzut cu auricule. Auripigment.. roci. n. s. iluminarea cerului în timpul nopţii. auriculaire. de la mână.) de auroră (2). referitor la auroră.

auscultare) (<fr. atitudini) sobru. adj. f. prehominieni. 1.) individ (<fr. (locuitor) din Australia. n. (<germ. a asculta cu urechea sau cu stetoscopul zgomotele inimii ori plămânilor pentru diagnostic. autarchico) (<fr. ramură a ecologiei care studiază interacţiunea organismului vegetal sau animal cu mediul. (<fr. austral. cu caracter de autarhie. aspru. n.. m. penalizarea aplicată în această situaţie. s. adj. austere. australoïde) din această populaţie. sub patronajul cuiva. alături de (<austr/aliană/ + /mela/neziană) australiană şi papua. (adept) al austromarxismului. out. cea mai apropiată de om. maimuţă antropomorfă fosilă. referitor la australoizi. s. maşină“. cf. f. auspice) austenítă austér. australopithèque) (<engl. –ă austroneziánă aut1 s.II. sudic. a cheltuielilor publice etc. cumpătat. sub cele mai bune ~ii = în împrejurări favorabile.) populaţie de rasă neagră din Australia şi Oceania. Austromarxist) limbi ~iene = una dintre cele trei mari familii de limbi din Oceania. auscultatio) (<lat. • dreptul de a lua auspiciile (rezervat consulilor. I. adj. m. subfamilie de hominide fosile: australopitecul. meridional. auscultation.2. Austromarxismus) revoluţionare. Australide) I. fr. auspicium. –ă adj. (despre oameni. austérité.II. adv. lat. o sub ~iile cuiva = sub egida. de energie. lat. „însuşi. s. lat. (în şcoala cinicilor) independenţa indivizilor de toate convenţiile sociale. gr. autecology) (<fr. australopithecine) curent în social–democraţia austriacă. m. singur“. auscultare. s. f. f.II. –ă austeritáte austrál. s. adj. tulburare de origine psihică manifestată prin vomismente continui. (<fr. 1. f. adj. de la Polul Sud. autarchie) AUT2(O)– autárhic. (sg. ieşirea. tr. (<engl. I. autecologíe autemezíe s. care aparţine Australiei. (sport) în afara terenului de joc. s.. pl. sever. politică de izolare a unui stat care îşi satisface nevoile economice prin propriile–i puteri. f.2. adj. m. o limbi (<fr. (<germ.auscultá auscultáţie auspíciu vb. australoid. austénite) (<fr. f. f. australid. australid. (rar) protecţie. austeritas) (<fr. australien) ~iene = una dintre cele trei mari familii de limbi din Oceania. scoaterea mingii în (<engl. autos) (<it. –ă australoíd. s. f. s. –ă s. australis) australíd. pretorilor şi cenzorilor). alături de austroneziană şi papua.2. –ă australián. s. ausculter. austerus) (<fr. aut/o/–. însuşirea de a fi auster. f. 1. (la romani) prevestire făcută de auguri (I). (<fr. n. (pl. constituent structural al aliajelor de fier şi carbon. afară) afara terenului de joc. m. adj. considerate ca străine naturii. adj. autémésie) . „automobil. lat. lat. f.. s. (<fr. care nega necesitatea transformărilor (<germ. australopitéc australopitecíne austromarxísm austromarxíst. o regim de ~ = reducere a consumului de materii prime. –ă autarhíe elem. s. lipsit de podoabe (inutile). s.

f. a da. autentificare. automobil. vb. adj. I. s. vb. s. auto–agglutinine) (<auto2 + agregat) (<fr. metodă de analgezie generală prin care bolnavul îşi diminuează singur durerea. s. proces prin care unii cărbuni aglutinaţi pot fi brichetaţi. a–şi afirma personalitatea. tr. radioreceptor care înregistrează automat semnalele de pericol. n. autiste) (<fr. s.. autoagression) (<fr. I. authenticus) (<fr. v. autenticitáte autenticizá autentificá autentificáţie autigén. –ă AUTO1 – áuto2 autoabrogáre autoaccidentá autoacuzá autoacuzáţie autoadaptá autoadezív. autoaccuser) (<fr. (despre transporturi.auténtic. f. lat. auto) (<auto1– + abrogare) (<auto1– + accidenta) (<fr. vb. f. faptul. care se lipeşte singur. s. f. f. autigène) (<fr. adj. f. original. auto–alarme) (<fr. • formă de delir în care bolnavul se învinuieşte de fapte imaginare. abrogare a unei legi la termenul fixat în prevederile ei. refl. fără intervenţia unui agent exterior. refl. s. autosanitară. authentique. tulburare psihică prin ruperea contactului cu realitatea exterioară. –ă autísm autíst. vb. stare patologică în care organismul produce substanţe nocive împotriva unora dintre propriile sale celule.II. a face ca un act să fie autentic. authentifier) (<it. auto–anaphylaxie) (<fr. m. prezenţa în cadrul aceleiaşi specii a unor indivizi parţial autogami şi alogami. refl. a se adapta prin eforturi proprii. adj. a se accidenta involuntar. s. (suferind) de autism. f. real. a se administra prin mijloace proprii. refl. vb. s. vb. unei epoci. agregat (2) montat pe o maşină. a–şi admira propriile calităţi. germ. auto–agglutination) (<fr. autoacuzare. f. tr. s. auto–adhésif) (<auto1– + administra) (<auto1– + admira) (<auto1– + afirma) (<auto1– + aglomerare) (după fr. refl. autovehicul de construcţie specială. bandă care se lipeşte fără a fi nevoie să fie umezită.. autoamfibio) (după fr. s. s. f. auto–accusation) (<auto1– + adapta) (<fr. prin inhalaţia analgezicului. f. –ă adj. autoamorşage) (<fr. f. adj. • (despre acte) întocmit cu toate formele legale. authenticité) (<autentic + –iza) (după fr. refl. f. pentru deplasare pe uscat şi pe apă. vb. f. prin încălzire. n. f. fără lianţi. s. ţesuturi sau organe. de automobil. vb. veridic. –ă autoadministrá autoadmirá autoafirmá autoaglomeráre autoaglutináre autoaglutinínă autoagregát autoagresiúne autoalármă autoalogamíe autoambulánţă autoamfíbiu autoamorsáre autoanafilaxíe autoanalgezíe s. aut2(o)–. recunoscut ca propriu unui autor. aglutinare a globulelor roşii din sânge. n. (despre un component al unei roci) format o dată cu roca. refl. s. autisme) (<fr. s. s. a căpăta un caracter autentic. amorsare spontană a unei maşini sau reacţii. s. n. tracţiune) făcut cu un autovehicul. a se acuza singur. necontrafăcut. f. anafilaxie prin injectarea intravenoasă a sângelui propriu. n. anticorp al serului care aglutinează hematiile proprii ale individului. s. a cărui autoritate sau realitate nu poate fi pusă la îndoială. autoallogamie) (<auto2 + ambulanţă) (<it. (<fr. inv.II. s. autentificazione) (<fr.. auto–analgésie) . însuşirea de a fi autentic. s.

auto–analyse) (<fr. s. n. s. adj. atelier mobil de reparaţii. s. aprindere de la sine a combustibilului injectat în cilindrul motorului cu ardere internă. s. analiză a propriilor trăiri. vb. s. f. s. s. automobil închis. auto–captation) (<auto2 + captor) (<fr. aparat cu care se iau probe de aer din lucrările miniere subterane. vb. autobiographie. s. s. autobiographique) (<fr. autoblocage) (<auto1– + blocare) (<fr. f. refl. s. f. avtobaza) (<auto2 + benă) (<auto2 + betonieră) (<fr. n. • introspecţie. autobreak) (<fr. autobuz. pentru excursii. autocamion prevăzut cu benă basculantă. a–şi atribui sieşi. f. f. organ care se comportă ca antigen al organismului propriu. a–şi caracteriza propria persoană. autoblindata) (<fr. ţesut. s. dispozitiv de blocare automată a sistemelor de semnalizare. montată pe o maşină.autoanalizá autoanalíză autoanticórp autoantigén autoapăráre autoapreciá autoapríndere autoaprovizioná autoasiguráre autoateliér autoatribuí autobalsám autobánd autobándă autobasculántă autobáză autobénă autobetoniéră autobiográfic. auto–antigène) (după fr. prin care un râu îşi captează propriile ape. pentru misiuni de recunoaştere. a se aproviziona prin posibilităţi proprii. siguranţă etc. f. apărare prin mijloace proprii. n.. instalat pe un autovehicul. s. a–şi face autoanaliza. n. –ă autobiografíe autoblindát autoblocáj autoblocáre autobréc autobúz autocámeră autocamión autocamionétă autocaptáre autocaptór autocár autocaracterizá vb. f. n. camionetă. s. s. betonieră montată pe un automobil. autocamion prevăzut cu benă (1). autocar) (<auto1– + caracteriza) . autovehicul pentru transportul mărfurilor. împotriva propriilor sale celule sau ţesuturi. s. centru de întreţinere şi exploatare a autovehiculelor. s. s. vb. fenomen caracteristic regiunilor carstice. cu benă sau cu platformă. vb. refl. m. s. cu scopul realizării unei imagini generale despre sine. f. refl. avtabiografiia) (<it. înarmat uşor. f. s. materialelor etc. n. cameră de luat vederi pivotantă. f. autocamion mic.. folosit în afara oraşelor. asigurare a propriei persoane sau a maşinii (auto) împotriva calamităţilor naturii şi a accidentelor. autodéfense) (<auto1– + aprecia) (<auto1– + aprindere) (<auto1– + aproviziona) (după rus. s. s. vehicul blindat. f. n. s. (<auto1– + analiza) (<fr. engl. scriere literară în care autorul îşi povesteşte viaţa. refl. s. n. de macazuri etc. Autobus) (<auto2 + cameră) (<fr. s. autovehicul închis care asigură transportul în comun. s. oprire în timpul funcţionării a unui mecanism. Autoband) (<auto2 + bandă) (<auto2 + basculantă) (<rus. cu roţi sau cu şenile. autostradă. a unei maşini sub acţiunea propriilor forţe rezistente la frecare. a–şi examina critic pregătirea şi conduita (proprie). f. bandă transportoare automată. f. rus. anticorp produs de organism. refl.2. cu care se pot transporta circa zece persoane. cu instalaţie proprie de apă. auto–anticorp) (<fr. 1. biografie a unei persoane. n. f. n. s. referitor la autobiografie. samostrahovanie) (<auto2 + atelier) (<auto1– + atribui) (<auto2 + balsam) (<germ. • a se supune introspecţiei. autocamion) (<auto2 + camionetă) (după fr. germ. autobus. scrisă de ea însăşi. soluţie grafitată pentru lustruitul maşinilor. f.

combină autopropulsată. de bunăvoie. s. s. m. n. tratare a unor materiale cu aburi sub presiune în instalaţii industriale cu autoclave. acţiunile asupra propriei persoane. care dă reprezentaţii cinematografice în diferite locuri. coloană de automobile. autocatalyse) (<fr. autocodeur) (<fr. caravană de automobile. f. în care se transportă diferite produse lichide. sentimentele. autocensure) (<auto1– + cheratoplastie) (după engl. s. m. s. muncitor specialist care construieşte caroserii. s. cod care permite unui calculator electronic să transforme un limbaj simbolic în limbaj–maşină. recipient metalic închis ermetic. a–şi cenzura propriile gânduri. închis prin presiunea din interior. autoinvestigaţie prin punerea subiectului cercetat în postura de a elabora el însuşi întrebările care trebuie să facă parte dintr–un chestionar. însuşire a plantelor care produc fructe prin autopolenizare. autocéphale) (<fr. s. din propria operă. autocollimation) (<auto2 + coloană) (<fr. autocartographe) (<auto2 + casetofon) (<fr.) sistem de programare simbolică prin prezenţa de macroinstrucţiuni. aparat pentru planuri şi hărţi prin restituţia automată a fotogramelor. s’autocensurer) (<fr. f. s.2. s. care se bucură de autocefalie. independenţă a unei biserici ortodoxe naţionale. cenzură asupra propriului text. autovehicul special. f. autocode) (<fr. s. capac care închide ermetic un recipient. vb. autoclasis) (<fr. adj. casetofon adaptat la bordul unui autovehicul. autocommande) (<auto2 + combină) (<auto1– + concura) . s. corectare mecanică. s. s. s. adj. autoclaustrer) (<fr. cataliză a unei reacţii datorită chiar produşilor de reacţie. self questioning) autocirculáţie autocistérnă autocitá autoclaustrá autoclávă s. s. f. a se concura pe sine însuşi. refl. menţinere a deplasării unei ape în circuitul închis de vaporizare al unor căldări acvatubulare. autocitare) (<fr. –ă autocenzurá autocenzúră autocheratoplastíe autochestionáre s. autovehicul cu o cisternă. s.autocaravánă autocarosiér autocárp. acţiuni. (despre fructe) rezultat prin autopolenizare. f. f. a erorii de colimaţie a unei lunete topografice. n. în care au loc procese fizice şi chimice sub presiune (la o temperatură ridicată). 1. vb. (<auto2 + caravană) (<auto2 + carosier) (<fr. refl. f. f. (<autoclavă + –iza) (<engl. adj. autocollant) (<fr. refl. n. –ă autocefalíe autocéntric. topire a unui ţesut organic prin fermenţi proprii. refl. f. avtoţisterna) (<it. f. (despre bolnavi) care îşi concentrează gândurile. autoclave) autoclavizáre autoclazíe autocód autocodór autocolánt autocolimáţie autocolóană autocomándă autocombínă autoconcurá s.2. vb. etichetă care se poate lipi fără a fi umezită. refacere plastică a corneei distruse cu materialul prelevat de la acelaşi bolnav. –ă autocarpíe autocartográf autocasetofón autocatalíză autocefál. a se claustra singur. s. autocarpe) (<fr. f. vb. 1. a se cita pe sine însuşi. f. f. autocirculation) (<rus. prin intermediul unui dispozitiv. f. autocéphalie) (<auto1– + centric) (<fr. n. comandă automată. s. s. s. autocarpie) (<fr. f. (inform. f. (<fr.

autocondúcere autoconservá autoconsisténţă s.II. autocopie) (<fr. s. reproducere a unei scrisori. de către însăşi colectivitatea (după engl. a se contempla pe sine însuşi. bazileu ~ = (la Bizanţ) titlu oficial al împăratului. –ă autocriticá autocromíe vb. economice etc. port. self–government) respectivă sau prin reprezentanţii ei. tiranie. adj. refl. autokrator) (<fr. formă de guvernare în care întreaga putere este concentrată în mâna unei singure persoane. auto–couchette) (<fr. f. vb. propriile aspiraţii. –ă autocratísm autocrátor autocraţíe s.2. doctrină bazată pe autocraţie. autocrator. control asupra calităţilor şi activităţii proprii. (<it. gr. procedeu de fotografiere în culori. f. vb. autochorie) (<fr. conducere a activităţii sociale. autochore) (<fr. absolutism. fotografia obţinută. s. autodafé. n.2. a se socoti singur vinovat (de ceva). autocrate. auto da fé. I. (plantă) ale cărei seminţe se răspândesc fără intervenţia factorilor externi. n. adj. iar maşina sa pe un vagon special. autocontrollare) (<fr. adj. selfcontrol. f. s. deţinătorilor unei autorităţi absolute. f. stat cu o asemenea formă de guvernare. gr. 1. f. acţiune proprie unui sistem cibernetic de a perfecţiona rezultatele la ieşirea din sistem. a–şi cunoaşte propriul eu. inv. după rus. s. 1. analiză critică a propriei activităţi. a se declanşa automat. f. autocrític. (<auto1– + conserva) principiu în filozofia materialistă potrivit căruia materia nu are nevoie de (<auto1– + consistenţă) nimic din afara ei pentru a se desfăşura până la formele cele mai înalte de conştiinţă. self–controll) (<it. în Grecia antică. folosire de către un producător pentru consumul propriu a produselor realizate de el însuşi. concepţie. n. s. gr. proprietate fundamentală a materiei de a se susţine prin ea însăşi. nimicire prin foc.2. refl. titlu dat. container montat pe o maşină. răspândire a seminţelor prin mijloace proprii ale plantei. operaţie de control intern al unei maşini de calculat. (monarh) absolut. tipar colorat executat prin combinarea a două procedee de imprimare diferite. ceremonie de ardere pe rug a ereticilor condamnaţi de inchiziţie. vb. s. (<fr. m. m. f. autocratisme) (<fr. vb. adj. 1. autocritique. autokrates) (<fr. s. refl. a se critica pe sine însuşi. act de credinţă) (<auto1– + declanşa) . Autochromie) autocrós autoculpabilizá autocunoáşte autocuşétă autodafé autodeclanşá s. s. –ă autocrátic. n. a–şi conserva propria fiinţă. refl. 1. samokritika) (<fr. s. f. cu caracter de autocraţie. s.2. s. autocratique) (<fr. tren ~ = tren de noapte care transportă pe automobilist în cuşeta vagonului de dormit. adj. autoconsumo) (<auto2 + container) (<fr. autocorrection) (<fr. s. a se autosupraveghea. a unui desen în mai multe exemplare. refl. a–şi controla propriile fapte. cros1 pentru maşini. n. f. bazat pe autocritică. s. autocontempler) (după engl. refl. 1. vb. autocratie. (<auto2 + cros) (<auto1– + culpabiliza (<auto1– + cunoaşte) (<fr. n. vb.2. (conducător) cu puteri absolute. ardere. refl. f.. autokrateia) autoconsúm autocontáiner autocontemplá autocontról autocontrolá autocópie autocóră autocorécţie autocoríe autocrát. s. s’autocritiquer) (<germ..

autrodome) (<auto2 + dubă) (<engl. refl. –ă autodigéstie autodinámic. f. produse alimentare etc. refl. a se devora pe sine. a se domina pe sine însuşi. autodiscipline) (după fr. • (într–o unitate şcolară) menţinerea disciplinei prin elevi. adj. s. m. pistă destinată curselor şi încercării autovehiculelor. principiu care exprimă dreptul fiecărei naţiuni de a–şi alege. s. n. vb. s’autodétruire) (<auto1– + dizolva) (<it. a se descrie singur.autodeclanşatór autodefiní autodefiniţie autodemascá autodentáră autodenunţá autodepanáre autodepanatór autodepăşí autodescríe autodetermináre s. f. s. drezină autopropulsată. diagnostic pus de bolnavul însuşi. mecanism destinat punerii în mişcare automat a obturatorului aparatului fotografic. f. s. Auto–Dumper) . f. autodominare) (<auto1– + dota) (<rus. cel care a învăţat sau s–a instruit singur. montaj de radiorecepţie care foloseşte tub electronic ca detector şi oscilator. f. de la sine. f. vb. autodinamisch) (<fr. m.) a se dizolva. refl. societate etc. a unui avion cu ajutorul unor aparate şi dispozitive instalate la bord. refl. autodigestion) (<germ. adj. s. autovehicul prevăzut cu o dubă. vb. s. adj. f. s. autodevorá autodezagregábil. s. vb. avtodrezina) (<fr. s. a se demasca singur. autovehicul special pentru tratamente stomatologice. s. s. autodumper. autodétermination) (<auto1– + devora) (<auto1– + dezagregabil) (<auto1– + dezvoltare) (după engl. f. a–şi înceta activitatea prin propria hotărâre. care este mişcat de propria sa forţă. vb. vb. a se denunţa singur. a se autoutila. caracterizare a propriei persoane. f. refl. vb. f. (despre o organizaţie. depanator auto. care se dezagregă de la sine. autodidaktisch) (<fr. fără imixtiuni din afară. –ă autodínă autodirijáre autodisciplináre autodisciplínă autodistrúge autodizolvá autodominá autodotá autodrezínă autodróm autodúbă autodúmper vb. dezvoltare prin sine. a–şi depăşi propriile realizări anterioare. autodidacte) (<germ. refl. digerare patologică a ţesuturilor proprii. s. f. s. –ă autodidáctic. autodyne) (<auto2 + dirijare) (<auto1– + disciplinare) (<fr. statutul ei politic şi calea de dezvoltare economică. refl. vb. acţiune educativă exercitată asupra cuiva de către persoana sau grupul social respectiv. (<auto1– + declanşator) (<auto1– + defini) (<auto1– + definiţie) (<auto1– + demasca) (<auto2 + dentar) (<auto1– + denunţa) (<auto2 + depanare) (<auto2 + depanator) (<auto1– + depăşi) (<auto1– + descrie) (după fr. f. n. a se distruge singur sau de la sine. s. f. s. motodrom. n. reparare pe traseu a unui autovehicul rămas în pană. fără profesor. f. autodiagnosis) (<auto1– + dictare) (<fr. s. s. vb. procedeu de scriere după propria rostire. s. socială şi culturală. a se defini singur. pentru transportul de materiale fragile. autocamion cu cuvă metalică basculantă. refl. germ. refl. refl. de autodidact. f. disciplină pe care şi–o impune cineva. dirijare a unei rachete. –ă autodezvoltáre autodiagnóză autodictáre autodidáct.

excitaţie magnetică a unei maşini electrice. generaţi de acelaşi individ. f. autofertilité) autoecolalíe autoeducá autoeducátiv. s. f. f. auto–étanchement) (<auto1– + evalua) (<auto1– + evidenţia) (după engl. s. autoeducativo) (<auto1– + educaţie) (<auto2+ electro– + mobil) (<auto1– + elogiu) (<auto1– + empatie) (<fr. s. produsă în cursul funcţionării de o sursă de energie proprie. f. –ă autoeducáţie autoelectromobíl autoelógiu autoempatíe autoepuráţie autoestezíe autoetanşáre autoevaluá autoevidenţiá autoexámen autoexaminá autoexcitáţie autoexigénţă autoexíl autoexplozív. s. –ă auto–exprés autofág. n. fără intervenţia omului. autofécondation) (<fr. proces de formare a propriei personalităţi prin eforturi personale. refl. a se educa pe sine. fuziune a doi gameţi de sex diferit. m. refl. autofécondation) (<auto1– + –fen1) (<fr. (despre un caracter genetic) controlat de o singură genă. f. vb. cât şi cu energie electrică. s. s. absorbţie. elogiu adus propriei persoane. a–şi evalua propriile merite. distrugere a celulelor de către fagocitele propriului organism. n. autoépuration) (<auto1– + estezie) (după fr. s. simptom al unor boli mintale în repetarea stereotipă a propriilor cuvinte. f. autofecundare. s. autofertile) (<fr. (despre unele specii vegetale) la care autofecundarea dă seminţe apte să germineze. care prezintă autofagie. autophage) (<fr. s. s. . adj. autoecholalia) (<auto1– + educa) (<it. este exploziv. restaurant anexat unei staţii service sau de benzină. adj. n. autophagie) (<fr. adj. auto–excitation) (<auto1– + exigenţă) (<auto1– + exil) (<fr. automobil care funcţionează atât cu benzină. –ă autofertilitáte s. autoexplosif) (<auto2 + expres) (<fr. f. referitor la autoeducaţie. refl. a se evidenţia pe sine însuşi. a–şi controla propriile cunoştinţe. s. f. vb. f. autophagocytose) (după fr. –ă autofertíl. f. f. sensibilitate a plantelor la excitaţiile interne. f. s. refl. f. autoapreciere a gradului de empatie pe care subiectul o declanşează în colectivitate. exigenţă faţă de propria persoană. s. proces de purificare naturală a unui mediu poluat de substanţe (an)organice. adj. s. adj. autofecundaţie. (<engl. s. s. proprietatea de a fi autofertil. care se manifestă autonom în cursul transplantelor. self–examination) (<auto1– + examina) (<fr. s. fără adiţie de carburant. între jantă şi butuc. n. echilibrare automată a roţilor de autovehicul cu ajutorul unui dispozitiv care (<auto2 + echilibrare) se intercalează la montajul acestora. vb. consumare a propriilor ţesuturi de către un organism supus inaniţiei. exil pe care şi–l impune cineva. f. vb. –ă autofagíe autofagocitóză autofecundáre autofecundáţie autofén. examen al propriei persoane.autoechilibráre s. realizare a impermeabilităţii unui dig datorită proprietăţilor materialului de construcţie. (despre gaze) care.

f. s. (plantă) care prezintă autogamie (1). freză autopropulsată. creat. s. a cărui dezvoltare este produsă de factori interni. absolutizând acţiunea factorilor interni ereditari şi negând cu totul acţiunea mediului. adj. s. adj. autoflagelare. împiedicare a mişcării în sens invers celui dorit a anumitor elemente ale unor mecanisme. făt teratologic care poate trăi în viaţa extrauterină. f. f. s. rezonanţă penibilă şi obsedantă a propriei voci. gestiune sau administrare proprie. 1. adj. un organism viu evoluat. autophonie) (<auto1– + formaţie) (după fr. autoflageller) (<autoflagela) (<fr. a se finanţa din fonduri proprii. (<auto2 + freză) (<auto2 + frigider) (<auto2 + frigorific) (<auto2 + furgon) (<auto2 + furgonetă) (<fr. s.3. generaţie spontanee. concepţie în biologie care rezolvă unilateral problema dezvoltării în natura vie. n. –ă autogestionár. f. 1. f. f. autofrigorifică. autogestion. (<fr. –ă autogamíe autogáră autogén. –ă autogestiúne adj. autogestione) .2. f s. f. s.2. f. teamă patologică de a fi singur. autogamie) (<auto2 + gară) (<fr. • obţinerea excitaţiei (satisfacţiei) sexuale prin biciuirea propriului corp. plantă autotrofă care se nutreşte prin fotosinteză direct din materia organică. autophyte) autoflagelá autoflageláre autoflageláţie autofobíe autofón. s. –ă autofoníe autoformáţie autofrânáre vb. referitor la autogeneză. adj. it. cu gestiune sau administrare proprie.autofetişísm autofilíe autofilogeníe autofinanţá autofít s. f. autogène) autogenétic. 1. –ă s.3. f. autofrigider. (<germ. f. m. s’autofinancer) (<fr. furgon autopropulsat. autofreinage) autofréză autofrigidér autofrigorífică autofurgón autofurgonétă autogám. s. frigider montat pe o maşină de transport. s. autophone) (<fr. (<fr. autoflagellation) (<engl. 1.. în mod spontan. s. autogenèse) autogenotípic. teorie potrivit căreia din materia organică poate lua naştere. a se supune singur unor chinuri fizice sub impulsul unor credinţe mistice. refl. autophilie) (<fr. fetişism prin apariţia excitaţiei sexuale în prezenţa unui obiect personal al subiectului. (despre sudură) făcută cu ajutorul unui metal topit la o flacără oxiacetilenică. f. autophyllogénie) (<fr. s. prin frecarea dintre suprafeţele care vin în contact. autoflagelaţie. s. autofecundare la unele protozoare. s. autophobia) (<engl. (<auto1– + fetişism) (<fr. f. f. care provine din acelaşi genotip. s. refl. s.2. –ă autogenéză adj. educaţie prin sine însuşi. narcisism. vb. n. dezvoltare a unor frunze din lamina altor frunze. s. autogenetisch) (<fr. f. homoclin (2). s. existent prin sine însuşi. polenizare cu polen produs în aceeaşi floare. acţiunea de a se autoflagela. furgonetă autopropulsată. autogestionnaire) (<fr. autogame) (<fr.2. autogénotypique) (<fr. idiofon. gară pentru autovehicule. f. capacitate a unui organism vegetal de a se reproduce prin polenul propriu.

autokhthon) autohtonísm s. engl. oscilator realizat prin cuplarea circuitelor de anod şi de grilă ale unui etaj cu triodă. s. document.. n. aeronavă cu o elice care se roteşte în jurul unui ax vertical. rămase pe locul lor. s. râu având izvoarele în aceeaşi unitate morfologică. autotransfuzie (2). autochtonisme) autohtonizá autoignorá autoiluzioná vb. permiţând decolorarea şi aterizarea în plan vertical. autographe) (<germ. text) scris chiar de mâna autorului. (<autohton + –iza) (<auto1– + ignora) (<auto1– + iluziona) .autoghidáj autogír autognóstic. 1. autographieren) (<fr. concepţie social–politică ce exagerează caracteristicile particular–etnice ale unei populaţii. regiune climatică cu gura de vărsare. Autogravüre) (<auto2 + greder) (<fr.II. afişată la staţiile de benzină. indigen. –ă adj. n. autoplastie.2. s. s. (semnătură. f. sistem care permite unui mobil de a–şi dirija el însuşi mişcarea. autohétérodyne) (<auto1– + hipnotic) (<germ.3. autogire) (<fr. un desen etc. s. haltă pentru autobuze. peste care au fost împinse din regiunile învecinate roci mai vechi. n. tr. aparat pentru înregistrarea imersiunii şi înclinării unei torpile în drumul către ţintă. f. a–şi neglija propria persoană. n. a–şi face singur iluzii. refl. f. aparat fotogrammetric. Autohypnose) (<fr. tehnici) cu rol hipnotic. f. autographe) (<fr. complex de straturi constituit din roci mai tinere. 1. (<fr. a da. autographie) (<fr. pentru măsurarea corpurilor cu ajutorul fotogramelor terestre. a lansării unei mine sau a imersiunii unei drăgi. –ă autografiá autografíe autográmă autogravúră autogréder autogréfă autoguverná autoháltă autohemolíză autohemoterapíe autoheterodínă autohipnótic. a reproduce prin autografie. caracter autohton. s’autogouverner) (<auto2 + haltă) (<fr. vb. –ă autognozie autogól autograf1 s. f. s. autogoal) (<fr. s. n. s. gr. autoguidage) (<fr. n. s. autográf2. autognostique) (<fr. adj. (despre procedee. (despre specii. cuvânt autohton. –ă autohipnóză autohtón.2. s. autohémolyse) (<fr. (psihiatr. despre idei obsedante) care apare în conştiinţă ca o gândire generată spontan. refl. autochtone. procedeu prin care se reproduce pe o piatră litografică sau pe o hârtie specială un text. autognosie) (<fr. a (se) aclimatiza. 1. autogreffe) (<fr. a se conduce singur. aborigen. (sport) gol în propria poartă. velografie. distrugere a hematiilor de către propriul ser al bolnavului.. f.3. f. hemoterapie din injectarea unei cantităţi mici de sânge provenit de la acelaşi individ. f. vb. cunoaşterea de sine însuşi. hipnoză provocată de subiectul însuşi.2. refl. 1. populaţii) care s–a format şi dezvoltat pe teritoriul unde trăieşte în prezent: băştinaş. adj. autohémothérapie) (<fr.2. 1. vb. în telegrafie. n. la fotbal.. s. utilizat de subiecţi individual şi independent. adj. s. vb. format în locul de origine al plantelor din care provine. s. telegramă pentru automobilişti. greder autopropulsat.2. tr. refl. s. (<fr. s. • produsul obţinut. a scrie cu propria mână. s. referitor la autognozie. zăcământ de cărbuni. f.. autogramme) (<germ. a căpăta un caracter autohton. n. f. I.

autojustification) (<auto2 + laborator) (<it. s. dezintegrare a celulelor şi ţesuturilor organice sub acţiunea enzimelor proprii. refl. însămânţare naturală a plantelor prin scuturarea seminţelor. refl. auto–infection) (<auto1– + infestaţie) (după engl. samooblojenie) (<fr. n. f. autolatreia) (<auto2 + librărie) (<auto1– + linişti) (<fr. s. justificare faţă de sine însuşi. s. f. a se instrui singur. 2). gr. vb. s. laborator instalat pe un autovehicul. împreună cu care a provenit din aceeaşi magmă iniţială. vb. (<fr. adj. exagerare a eului propriu. referitor la autoliză. procedeu de reproducere tipografică. s. s. s. vb. refl. s. vb. s. f. a lucrărilor executate direct pe piatra litografică. s. refl. infectare cu microbi proprii. f. vb. f. f. s. ca urmare a formării de substanţe toxice. f. f. f.autoimpúnere autoimún. autolytique) (<auto1– + litografie) (<fr. autoinoculation) (<auto1– + instrui) (<auto1– + intitula) (<fr. f. intoxicaţie produsă de organismul însuşi. imunitate faţă de antigene proprii. s. (după rus. selfinducţie. f. –ă autoimunitáte autoimunizáre autoincendiá autoindúcţie s. s. prin punerea de întrebări privind o anumită problemă. automulţumire. a–şi atribui un nume. a se supune autoironiei. producere a unei forţe electromotoare într–un circuit datorită câmpului magnetic al curentului electric variabil care trece prin însuşi circuitul indus. f. s. autovehicul pentru transportul pe distanţe scurte al unor materiale. f. adoptând o atitudine de pasivitate lipsită de vigilenţă. s. investigare a propriului spirit. refl. adj. care prezintă autoimunitate. autolatria. refl. s. –ă autolitografíe autolíză s. pe o placă de metal sau de hârtie. contribuţie în bani sau în muncă benevolă. f. adoraţie a propriei persoane. instalată într–un autovehicul. infecţie secundară determinată de germeni dintr–un focar infecţios preexistent în organism. rocă magmatică înglobată în altă rocă. librărie mobilă. stabilită de o colectivitate în vederea unor lucrări locale de interes obştesc. f. izotermă (II. n. f. a se izola de bunăvoie. f. opere etc. s. infestare cu forme infecţioase ale unui parazit care se găseşte deja în organism. f. s. autoimmun) (<fr. autoimmunité) (după fr. un titlu. s. a–şi da foc (în semn de protest). auto–induction) autoinfécţie autoinfestáţie autoinoculáre autoinstruí autointitulá autointoxicáţie autoinvestigáţie autoironíe autoironizá autoizolá autoizotérmă autoîncărcătór autoîncântáre autoînsămânţáre autojustificáre autolaboratór autolatríe autolibrăríe autoliniştí autolít autolític. ironie la adresa propriei persoane. autolithe) (<fr. vb. auto–intoxication) (<auto1– + investigaţie) (<auto1– + ironie) (<auto1– + ironiza) (<auto1– + izola) (<auto2 + izotermă) (<auto2 + încărcător) (<auto1– + încântare) (<auto1– + însămânţare) (după fr. n. a–şi linişti propria conştiinţă în urma unor succese. auto–immunisation) (<auto1– + incendia) (<fr. autolyse) . producere de anticorpi faţă de substanţele propriului organism.

de contradicţii interne proprii tuturor obiectelor şi fenomenelor. f. germ.) om lipsit de voinţă. s. I. f. o armă ~ă = (şi s. s. automobiliste) (<fr. sportiv care practică automodelismul. unitate în care băuturile şi alimentele uşoare sunt servite automat. –ă automatísm automatíst automatizá automedicáţie autometamorfísm automistificá automişcáre s. automatiste) (<fr. adj. f. maşină care. vehicul pe roţi care se poate deplasa prin mijloace de propulsie proprie.II. practica de a lua medicamente din proprie iniţiativă.3. aparat. automate. ramură a ştiinţei şi tehnicii care studiază metodele şi mijloacele utilizate pentru conceperea şi construirea sistemelor automate. samodvijenie) automitraliéră automixíe automobíl. masaj făcut sieşi. pistol–mitralieră. n. autofecundare la care fuzionează doi gameţi sau doi nuclei sexuaţi de acelaşi sex ori înrudiţi. autovehicul în miniatură. vb. s. s. fără prescripţie medicală. acţionat cu ajutorul unui dispozitiv care efectuează singur o anumită operaţie. gest..) care se face mecanic. (<fr. lat. s. –ă s. adj. Automobil) (<fr. –ă (<fr. 1. s. transformare a rocilor eruptive sub influenţa soluţiilor fierbinţi provenite din propria lor magmă. fără iniţiativă. refl. m. f. n. f. vb. s. specialist în automatică. dezvoltare. n. f. cuvânt repetate inconştient. tr. automatiser) (<fr. gr. s. m. . m. s. a–şi modela personalitatea. substanţă care distruge globulele roşii din sânge. vb. n. automédication) (<fr. devenire neîntreruptă a naturii. automitrailleuse) (<fr. sport practicat cu automobilul. de automat.2.) = armă de foc la care armarea se face automat. n. –ă s. f.autolizínă automacará automagazín automalaxór automasáj automát. folosită la lucrări de depanare. (după fr. magazin mobil instalat într–un autovehicul. automobil blindat prevăzut cu un tun şi mitraliere. adj. efectuează o anumită operaţie. automatisme) (<fr. f. n. automatist. n. s. germ. automatos) automátic. f. dispozitiv. care se mişcă prin el însuşi. cu un sistem de propulsie şi de comandă. s. s. –ă automobilísm automobilíst. automatus. o ~ de scară = dispozitiv care asigură iluminarea temporizată a holului şi scările din blocuri. a se iluziona. fără intervenţie exterioară. auto–métamorphisme) (<auto1– + mistifica) (după rus.II. refl. automodélisme) (<automodel/ism/ + –ist) s. s. malaxor pe un autovehicul. a greşi în judecăţile despre propria persoană. m. macara pe un autocamion. activitate fără controlul conştiinţei şi fără efort voluntar. n. cel care practică automobilismul. prin introducerea într–un aparat a unor fise sau monede. s.II. –ă automodél automodelá automodelísm automodelíst. automatique) automaticián. determinată de cauze. Autokran) (<auto2 + magazin) (<auto2 +malaxor) (<auto1– + masaj) (<fr. s. (fig. adv. sport constând în construirea de automodele. automobile. n. s.. auto–modèle) (<auto1– + modela) (<fr. societăţii şi gândirii. automobilisme) (<fr. automa-ticien) (<fr. I. a echipa o instalaţie cu utilaj automat. it. mişcare. n. mişcare. automatician. n. • (şi adv. s. autolysine) (după germ. n. (<fr. automixie) (<fr. I. Automat.

autonome. automorphisme) (<fr.2. . vb. autonomiser) (<fr. potrivit disponibilităţilor şi intereselor sale. n.2. f. în cadrul unui stat condus de o putere centrală. vb. homomorfism. autoobservare. refl.3. n. f. s. vb. –ă adj. pentru transportul călătorilor. manifestări comportamentale. modificare organică condiţionată de factori interni. (despre lucrări. (despre minerale) limitat de formele cristaline proprii speciei respective. creare în taxonomia biologică a numelui unui alt taxon de acelaşi rang. s. idei. care se bucură de autonomie. f. proprietate a unui sistem evolutiv de a–şi elabora noi forme de organizare. independent. (<fr. autonomisme) (<fr. s. în anumite domenii.automórf. în urma unor succese. însuşirea de a fi autonim. autonomiste) (<fr. tendinţă de a judeca pe alţii prin prisma propriei persoane. automoteur) (<auto1– + mulţumire) (<auto1– + mutila) (<fr. dificultatea de a–şi aminti nume proprii sau (<engl. s. distanţă maximă pe care o poate parcurge o navă sau timpul maxim de zbor al unui avion (elicopter) fără refacerea plinurilor de combustibil. s. vb. noi modele sau structuri interne. autoobservation) (<auto1– + organizare) (<auto1– + orientare) autonomísm autonomíst. s. a deveni autonom. s. care include tipul taxonului imediat superior. tendinţă către autonomie. 1. gr. –ă autonomazíe autonomíe adj. autonyme) autonimíe s. autonomia) propria voinţă. cultural etc. adj. opere) publicat sub numele adevărat al autorului. operaţie de scoatere totală din funcţiune a unui rinichi tuberculos. 1. refl. (despre un cuvânt) care se desemnează pe sine şi nu obiectul pe care îl denumeşte. (fil. autonomos) formă de afazie amnezică. f. trăiri afective. calitate a unui cuvânt de a avea un sens lexical deplin. n. autoobserver) (<fr. a se mutila în mod voluntar. automorphe) (<fr. de a dispune liber de (<fr. autonastie) (<engl. lat. automorphose) (<fr. • autoconducere. s. f. (<fr. autonephrectomy) (<auto1– + nega) (<fr. care duce la suficienţă. mulţumire de sine. (<fr. s. autoîncântare. f. autonomasia) substantive. (partizan) al autonomiei (în materie politică). (<fr. faptul. normelor proprii. –ă automorfísm automorfóză automotór automulţumíre automutilá autonastíe autonefrectomíe autonegá autoním. refl. 1. capacitate a individului de a se orienta pe plan social. f. drept de a se guverna sau administra prin organe proprii. adj. curbură de creştere inegală a organelor vegetale datorată unor cauze interne. 1.2. politic.4. f. a–şi observa propriile acţiuni. f.) faptul de a se supune legilor. f. s. m.. s. s. a se nega (pe sine însuşi). f. vehicul feroviar cu motor cu ardere internă sau electric. refl. –ă autonomizá autoobservá autoobserváţie autoorganizáre autoorientáre s. autonomie.2. autonymie) autonóm. stagnare.

adj. care se protejează pe sine. autopolyploïdie) (<fr. auto–oxydation) refl. polenizare directă cu polenul propriu. s. refl. autovehicul prevăzut cu perii pentru curăţatul străzilor. s. (<fr. (<fr. adj. n. autopompe) (<auto2 + pornire) (<fr. f. s. a se lua pe sine în râs. s.. s. f. portret al propriei persoane. f. m. pilot automat. autogrefă. metodă chirurgicală prin care se înlocuieşte o parte distrusă sau bolnavă dintr–un ţesut prin transplantarea unei grefe luate de la acelaşi individ. adj. autopsier) . rulare automată a funcţionării normale a unui motor asincron. a se prezenta drept ceva sau cineva (fără temei). proiector pe un autovehicul. proces de dezvoltare în care unele celule ale embrionului se diferenţiază morfologic şi biologic într–o anumită direcţie. s. f. f. oxidare lentă cu ajutorul oxigenului din aer. refl. oscilaţie electrică. autopode) (după fr. tr. vb. folosirea terapeutică a plasmei sangvine. s. (despre scriitori) a–şi imita procedeele artistice proprii. care se produce în aparatele electronice din cauza unui cuplaj parazit între circuite. (<fr. despre bolţi) a cărei stabilitate este asigurată doar prin rigiditatea formei. poliploidie prin multiplicarea setului de cromozomi provenind de la aceeaşi specie. vb. s. –ă autopropúlsie autopropulsór autoprotectór. Autopilot) (<fr. autopollinisation) (<fr. s. refl. autopolyploïde) (<fr. s. autovehicul pentru spălarea şi deszăpezirea străzilor. adj. vb. a se programa singur. s. f. autoportant) (<fr. autoplasie) (după fr. la florile hermafrodite. (despre organisme) care pre-zintă autopoliploidie. n. vb. auto–charrue) (<fr. –ă autoportrét autoprezentá autoproclamá autoprogramá autoproiectór autopropulsát. f. s’autoprogrammer) (<fr. a se ironiza. refl. manieră. n. s. autoportrait) (<auto1– + prezenta) (<auto1– + proclama) (<fr. ax vegetativ de creştere prin mugurul terminal. a se proteja prin mijloace proprii. autopropulseur) (<auto1– + protector) (<auto1– + proteja) (<fr. autocisternă cu o pompă acţionată de un motor. a se investi pe sine cu anumite titluri. germ. vb. vb. s. –ă autoperfecţioná autopérie autopersiflá autopilót autoplasmoterapíe autoplást autoplastíe s. s. a face o autopsie. autoplasmothérapie) (<fr. (dispozitiv) care asigură autopropulsia. (<auto–1 + perfecţiona) (<auto2 +perie) (<auto1– + persifla) (<fr. adj. autoplastie) autoplazíe autoplúg autopód autopolenizáre autopoliploíd. refl. vb. –ă autopoliploidíe autopómpă autopórnire autoportánt. f. –oáre autoprotejá autopsiá s. f. autopélagique) refl. şablon. f.autoosciláţie autooxidáre autopastişá autopastíşă autopelágic. (<auto1– + pastişa) imitaţie a propriilor procedee artistice. adj. autooscillation) (după fr. propulsie a unui vehicul prin consum de energie din interior. autopropulsion) (<fr. (arhit. autopilote. n. s. f. autopropulsé) (<fr. n. f. a se perfecţiona pe diferite planuri. cleistogamie. s. (<auto1– + pastişă) (despre organisme) care trăieşte permanent în stratul superior al apelor mării. n. nedorită. autoprojecteur) (<fr. autoplaste) (<fr.. granulă de clorofilă. vb. s. care se deplasează prin autopropulsie.

autopsie) (<fr. autorégler) (<fr. de acest prestigiu. n. vb. refl. f. tr. m. autoradiogramme) (<auto/motor/ + rapid) (<auto1– + realizare) (<auto1– + recenzie) (<auto1– + recepare) (<fr. f. de a impune ascultare. n. a permite. n. lat. recenzie făcută unei lucrări de propriul ei autor. autopsier) (<fr. s. n. atitudine autoritară. medic. adj. • reprezentant al acestei puteri.autopsíe autopsiér autór. (<fr. s. s. autoriser) . f. n. s. însuşire a materiei vii prin care organismele îşi asigură. asistent medical specializat în autopsii. s. s. s. de a da dispoziţii. aparat pentru examinarea automată a vederii. remorcher cu propulsie proprie. s. s. clişeu obţinut prin autoradiografie. f. proces educativ axat pe participarea individului la acţiuni susţinute în scopul dezvoltării propriei personalităţi. m. tr. radiocasetofon fixat pe bordul unui automobil. f. f. m. autoréclame) (după rus. 1. autoradiographie) autoradiográmă autorapíd autorealizáre autorecénzie autorecepáre autoreclámă autoreferát autorefractór autoregeneráre autoreglá autoregláj autoregláre s. relaxare prin resurse proprii. adj. refl. auctor) (<auto2 + radiocasetofon) (<fr. al unei invenţii. necropsie. (<auto1– + relaxare) (<auto2– + remorcher) (<auto1– + replicare) (<auto1– + reproducere) (<auto1– + reproşa) (<fr. autoritaire) (<fr. f. s. automotor cu viteză de tren rapid. f.3. uscare a tulpinii puieţilor din lipsă de lumină sau din altă cauză naturală. autoreglare. vb. a–şi reproşa sieşi. auctoritas) autorizá vb. n. o acţiune etc. reclamă a propriei realizări. s. a împuternici. drept de a comanda. (biol.. s. a da cuiva dreptul. organ al puterii de stat competent să ia măsuri şi să emită dispoziţii. metodă modernă de cercetare bazată pe studiul imaginii obţinute pe o peliculă fotografică sau radiografică a unui organ conţinând un produs radioactiv. automat şi de la sine. (<fr. avtoreferat) (<auto1– + refractor) (<auto1– + regenerare) (<fr. • cel care se bucură de această influenţă.. creator al unei opere literare. (<fr. f. 1. –oáre autoradiocasetofon autoradiografíe s. s. s. autoritarisme) (<autoritar + –ist) (<fr. s. ascendent. f. artistice. puterea de a face ceva. s. s. f.2. (adept) al autoritarismului. cel care face un lucru. f.2. –ă autoritarísm autoritaríst. influenţă. s. acţiunea de a (se) autoregla. urmaşi. 1. care uzează de autoritatea sa. a (se) regla automat. f. n. somitate. autoreglaj. cibernetic de a recepţiona informaţia. putere. f. deschidere şi examinare a unui cadavru în scopul stabilirii cauzei morţii. s. sistem politic autoritar. expunere succintă făcută de autor asupra unei lucrări proprii. s. • proprietate a unui sistem biologic. auteur.2. autorité.) capacitate a unei molecule de a da naştere unei noi molecule identice. autoréglage) (<autoregla) autorelaxáre autoremorchér autoreplicáre autoreprodúcere autoreproşá autoritár. –ă autoritáte s. fără calmante. de a o transmite elementelor sistemului şi de a selecţiona răspunsul cel mai adecvat. lat. care urmăreşte să–şi impună voinţa. f. regenerare prin sine însuşi. prestigiu.

adj. refl. referitor la transportul auto pe drumurile publice. distrugere a microbilor dintr–un organism sub acţiunea forţelor de apărare ale acestuia. s. autorotation) (<auto2 + rulotă) (<fr. (<fr. n. f. s. operaţie simplificată de conectare a generatoarelor sincrone în paralele cu reţeaua. tratament cu ser din sângele bolnavului. s. incapacitate a unui organism hermafrodit de a se autofertiliza. f. autosanitară. autospecială pe care sunt montate aparatură şi mijloace destinate unei anumite funcţiuni. s. s. staţie de întreţinere a autovehiculelor. pe scene improvizate pe străzi. cu o minibutelie de acid carbonic. mişcare de rotaţie a unei suprafeţe portante sau a unui avion.. autosa-tisfaction) (<auto2 + scară) (<fr. refl. samoobshujivanie. mod de servire în magazine. observaţie asupra propriei persoane. care avea loc de ziua Domnului. adj. autosacramental) (<auto1– + salva) (<autosalva) (<auto2 + sanitară) (<fr. într–un restaurant). n. autoroutier) (<fr. s. self–service) (<auto1– + sesiza) (<fr. f. n. având caroseria adaptată pentru un anumit scop. autoscopie) (<auto2 + screper) (<auto1– +selector) (<germ. s. staţie de autobuze. după ceremoniile religioase. s. refl.2. autospeciale) (<auto2 +sport) (<auto2 + staţie) (<fr. s. autovehicul cu un schelet în formă de turn cu scară. vb. într–un dispozitiv special. s. adj. f. f. tub pentru prepararea sifonului. 1.autorizáţie autorotáţie autorulótă autorutiér.2. s. împerechere în meioză a cromozomilor de aceeaşi origine paternală. /–sérvis/ s. engl. f. în clipa morţii etc. simptom al unor boli. autosemantisch) (<fr. f. s. f. autoturism cu caroseria aerodinamică şi motor puternic pentru viteze mari. automobil închis pentru transportul bolnavilor (răniţilor). autoambulanţă. (despre cuvinte) cu sens de noţiune. n. n. f. vb. împuternicire. s. f. f. autosalvare (2). f. localuri de alimentaţie publică. autoscréper autoselectór autosemántic.2. • înscris care dovedeşte o împuternicire. autostérile) (<autosteril + –itate) (după fr. 1. n. autosiphon) (<auto2 +sincronizare) (<fr. mulţumire de sine. s. sp. autorisation) (<fr. prin care clienţii se servesc singuri. a se servi singur (într–un magazin. care se întreţine de la sine. auto–sérothérapie) (<autoservire) (<engl. autosyndèse) (<it. autovehicul cu destinaţie specială. s. f. s. . s. –ă autoseroterapíe autoserví autoservice autoservíre s. auto–stérilisation) autosesizá autosifón autosincronizáre autosindéză autospeciálă autospórt autostáţie autosteríl. s. s. prin halucinaţie al cărei obiect este imaginea vizuală a propriului corp (în timpul agoniei. –ă autosterilitáte autosterilizáre vb. f. care prezintă autosterilitate. reprezentaţie dramatică în Spania. incubator pentru clocitul ouălor de peşte. rulotă autopropulsată. f. f. a se sesiza din oficiu. auto–service) (după rus. acţiunea de a se autosalva. 1. a se salva singur.) screper montat pe un autovehicul. permisiune (dată de o autoritate). –ă autosacramentál autosalvá autosalváre autosanitáră autosatisfácţie autoscáră autoscopíe s.

vb. cale rutieră modernă. sudare a unui material fără intervenţie specială a cuiva. capacitate pe care o au unele organisme vegetale de a–şi reface unele părţi desprinse spontan. f. s. autotype) (<fr. tulburare a imaginii despre propriul corp. refl.) tip de taxon stabilit de autorul însuşi. s. autosuggestionare) (<auto1– + supraveghea) 1.) calitate a individului de a putea determina el însuşi scopul acţiunilor sale. procedeu fotochimic de executare a unui clişeu într–o singură culoare. şasiu pentru autovehicule. trafic de automobile. s. refl. s. n. rezervată exclusiv autovehiculelor. crabii). caracterizată prin incapacitatea de a localiza părţile acestuia. autostopista) (<it. autotest) (<fr.autostóp s. (fil. autochenille) autocamion echipat cu roţi directoare în faţă şi cu şenile propulsoare în spate. s. s. s. f. tracţiune cu mijloace automobile. vb. s. f. m.2. (biol.) care îşi are scopul în sine. f. f. (<auto2 + şasiu) autovehicul de transport pe şenile. s. s. autotoxine) (<fr. f. (<fr. f. s. autosuggestion) (<it. chestionar la care răspunde însuşi autorul pe baza unor coeficienţi numerici stabiliţi pentru fiecare întrebare. instalaţie servind la oprirea automată a unui vehicul de cale ferată când mecanicul uită să ia măsuri de frânare. vehicul pentru stropitul şi spălatul străzilor. (< auto1– + tipografie) (<fr. a se autocontrola. vb. s. s. autotomie) autotopoagnozíe autotoxínă autotractór autotracţiúne autotrafíc autotráiler s. a se studia pe sine. de autovehicule. tipar înalt ale cărui clişee se prepară prin corodarea unei plăci de metal pe care imaginile au fost executate direct. f. autovehicul destinat pentru tractarea semiremorcilor. vehicul pentru transportul pieselor grele. autotracteur) (<fr. n. • clişeul obţinut. n. s. s. n. s. autotraffico) (<auto2 + trailer) . autoamputare a unei părţi a corpului la care recurg unele animale (şopârla. 1. autostrade) (<auto2 + stropitoare) (<auto1– + studia) (<auto1– + sudare) (<fr. f. f. f.3. (<fr. cel care practică autostopul (3). fr. a se autocontrola. f. s. nuanţele de umbră şi lumină fiind reduse prin descompunerea imaginii în puncte sau în linii. autotélique) (<fr. auto–stop) autostopíst. a–şi produce o autosugestie. (<fr. f. autotélie) (<fr. adj. autotraction) (<it. autostrada. s. sugestie asupra propriei conştiinţe sau conduite. (<autoşenilă + –etă) sistem de plată în autovehicule prin compostarea biletelor de către pasageri. substanţă toxică produsă de propriul organism.2. (<auto1– + taxare) (fil. f. autotypie) autotipografíe autotomíe s. refl. n. instalaţie de semnalizare luminoasă pentru reglementarea circulaţiei pe străzi.2. –ă autotelíe autotést autotíp autotipíe s. (<fr. n. (<it. n. autotopoagnosie) (<fr. 1. f. –ă autostrádă autostropitoáre autostudiá autosudáre autosugéstie autosugestioná autosupravegheá autoşasiu autoşenílă autoşenilétă autotaxáre autotélic. oprire a unui automobilist de către un pieton care solicită să fie luat în maşină. şasiu lipsit de caroserie. formată din două şosele cu mai multe benzi.

n. transformator de curent electric alternativ monofazat. vb. autotrophe) (<fr. –oáre autotratamént autotrén autotróf. în caz de monştri dubli. f. n. (despre întreprinderi. autoutilitaria) (<fr. m. vb. f. (<auto1– + tratament) (<it. două externe pentru tensiunea înaltă şi una intermediară. autotrophie) (<auto2 +troliu) (<fr. (<fr. autotransfúzie autotransplánt s. a–şi verifica propria activitate. n. f. a se autodota.II. cel care lucrează pe o maşină de transportat materiale. vb. n. n. n. s. (mil. s. n. s. adj. capacitate a plantelor de a–şi redobândi poziţia lor naturală. s. refl. I. n. deosebit de cel parazit. s. f. autotouriste) (<auto2 + turn) (<auto1– +utila) (după it. pentru a obţine o cât mai bună imunizare. –ă autotrofíe autotróliu autotropísm autotún autoturísme autoturíst. n. autotreno) (<fr. tratament medical aplicat fără o indicaţie medicală autorizată. f. s. –ă autotúrn autoutilá autoutilitáră autovaccín autovacciná autovaccinoterapíe autován autovehícul autoverificá autozigót autozít s. autovacciner) (<fr. (<fr. vaccin preparat prin culturi de microbi chiar de la bolnav. troliu montat pe o maşină. s. s. automobil pentru transportul unui număr redus de persoane. van.2. s. n. refl. autohemoterapie. autosite) . s. n. s. cu o singură înfăşurare (<fr. tr. s. neînarmat.II. refl. care. avtotransport) (<auto2 + transportor) s. n. autovaccin) (<fr. la lucrările de reparare a firelor electrice aeriene. ansamblu format dintr–un autovehicul cu una sau mai multe remorci. folosit în transportul trupelor.autotransformatór s. vehicul cu tracţiune mecanică proprie. f. n. pe şenile. autotransplant) transport cu autocamioanele. autotransformateur) şi cu trei borne. fără turelă. a se vaccina personal. s. (despre organisme vegetale) care îşi produce singur substanţele nutritive necesare. 1. autovaccinothérapie) (<auto2 + engl. n. autovehicul de luptă blindat. constituie bornele pentru tensiunea joasă. m. m. cu armament de artilerie puternic. împreună cu câte una din cele externe. autotranspórt autotransportór. autovehicul pentru nevoile întreprinderilor şi unităţilor comerciale. vehicul) (<fr. a face un autovaccin. folosire a autovaccinurilor în scop terapeutic. s. automobil cu o platformă care se poate înălţa. I. instituţii) a se utila cu mijloace proprii. s. capabil de a trăi independent. face plimbări cu autoturismul. autovehicul blindat de luptă. făt dezvoltat. autovérifier) (<auto1– + zigot) (<fr. autotransfusion) fragment de ţesut transplantat într–o altă parte a corpului aceluiaşi individ. autovehicul cu caroserie special construită pentru transportul animalelor.) organism care prezintă o pereche de celule provenind de la un strămoş comun. s. mod de hrănire a organismelor autotrofe. s. s. autotropisme) (<auto2 + tun) (<auto2 + turism) (<fr. m. autovéhicule) (<fr. (biol. (<rus. turism (2).) convoi de automobile. cel care conduce. fără intervenţie externă. dirijare a sângelui de la periferie spre inimă.

n. o verb ~ = verb care ajută la formarea timpurilor şi modurilor compuse: ~ de aspect = verb care ajută la exprimarea gradului de realizare a acţiunii.. –ă autunián. m. autunite) /o–ver–/ adj. s. limitat la vestul Europei. s. s. lat. auxomètre) (<fr.II. auxein. –ă avál1 s. 1. s. n. n. auxotonique) (despre organisme) care trebuie să–şi asigure factorii de creştere din mediul (<auxo– + –trof) exterior. dezvoltare“. la diatomee. s. auxospore) (<fr.) spor de creştere.. fosfat natural de uraniu şi de calciu. (<fr. în ~ = situat pe cursul inferior al unui râu. adj. s.autozóm autumnál. trupă aliată încadrată în armata romană în afara legiunilor şi recrutată dintre locuitorii neromani ai provinciilor. spre vărsare. îi intensifică culoarea şi îi conferă afinitate pentru materialul pe care se aplică.. auxométrie) (<fr. f. rezultatul determinării necesităţilor nutritive ale plantelor. adj. (med. studiu ştiinţific al creşterii şi dezvoltării organismelor. f. –ă auxotróf.. pe plan secundar. (<lat. auxilium) (<fr. auxanogramme) (<fr. a creşte) s. f. auxiliaris) auxanográf auxanográmă auxanométru auxiliár. (<fr. accesoriu. (element) care ajută la ceva.2. aval) . n. „stimulare“. fr. autumnal) eliptică şi ecuatorul ceresc. adj. (despre mişcări. s. (<fr. –ă auxilium auxínă AUXO– auxoblást auxocróm. f. auxano–. • (mat.) tulburare a creşterii.) cu care se poate simplifica şi rezolva o problemă mai uşor. (<fr. aparat pentru măsurarea creşterii plantelor. „creştere. auxanomètre) (<fr. cf. f. (grupare de atomi) care. (<it. auxo–. auxopathie) (<fr. (<fr. –ă AUXANO–/AUXO– s. m. auxanometru înregistrator. s. s. –ă autunít auversián. n. autosome) de toamnă. (din) permianul inferior de facies continental. auxanographe) (<fr. s. (<fr. parte a dendrometriei care studiază metodele de măsurare a creşterii arborilor sau arboreturilor. auxiliare. m. s. aparat folosit în auxometrie. dintre (<lat. auxanein. auxoblaste) (<fr. introdusă în molecula unei combinaţii organice colorate. în procesul de determinare a sexului. s. s. auxine) (<fr. (<fr. autumnalis. –ă s. auxologia) (<fr. f. o (astr. I. auvérsien) s. contracţii) cauzat de creşterea tensiunii de turgescenţă. elem. lăstar de creştere care serveşte la înmulţirea vegetativă. f. adj. auxano–. n. auxochrome) auxologíe auxometríe auxométru auxonomíe auxopatíe auxospór auxotónic. s. v. auxonomie) (<fr.) punct ~ = unul din cele două puncte de intersecţie. ajutător. ostaş roman aparţinând unui auxilium. (bot. hormon vegetal care stimulează creşterea plantelor. (din) al doilea etaj al eocenului. autunien) /o–tu–/ adj. n. cromozom din celulele somatice. n. adj. m. disciplină care studiază legile creşterii arborilor şi arboreturilor. s. gr. n. (hormon vegetal) care are rolul de a stimula sinteza pigmenţilor.

adj. s. –oáre AVAN– avanbéc avancálă avancrónică avandună avanfosă avangárdă s. avangardă (3). anterior“. avant–chronique) (<fr. element de siguranţă înaintat al unei trupe în staţionare. girant. n. avant–gardiste) afront public umilitor. ziarişti etc. politice. germ. m. avant–garde) avangardísm avangardíst. mişcare literar–artistică complexă şi eterogenă. a unui film. s. n. s. plasată în amonte faţă de o construcţie hidraulică. n. vb. lucrare destinată să prevină afuirile. tr. f. cel care garantează plata unei cambii prin aval2. avant–port) (<fr. (adept) al avangardismului. avaliseur) (<fr. (<fr. s. avant) (<fr. s. naţionale etc. avant–poste) (<fr. care se situează pe poziţiile cele mai înaintate în cadrul unei mişcări sociale.. f. f. (fin. avant–plage) zonă amenajată pentru staţionarea temporară a navelor la intrarea într–un port. cronică a unui spectacol scrisă înainte de a fi avut loc premiera. elem. avaliser) (după fr. f. avangardism. o de ~ = care merge. care conduce. depresiune alungită a scoarţei terestre. potop. f. asumându–şi rol de precursor. masă de zăpadă. m. –ă avaníe avanplájă avanpórt avanpóst avanpremiéră avanrádă s.2. f. de pietre etc. m. (fig. (<fr. avant–première) (<fr. grup social. (mar. 1. avant–fossé) (<fr. organizaţie politică conducătoare.) parte a calei cufundată în apă. avaliste. „înainte. între un lanţ muntos cutat şi o platformă 1. reprezentaţie pentru critici. f. desprinsă de pe un povârniş de munte şi care se rostogoleşte către vale. Avantgardismus) f. (fin.) a garanta (o cambie). avanie) sector de plajă situat între limita atinsă de ape în timpul fluxului şi refluxului. s. garanţie. avantbec) (<avan– + cală1) (<fr. care. avalanche) avalíst avalizá avalizatór. (<fr. s.avál2 avalánşă s. proclamă ostentativ şi polemic necesitatea înnoirii. avant–dune) (<fr.) act prin care cineva garantează plata de la scadenţă a unei cambii. clasă. avalizator. s.2. n. avalist. s. cantitate mare. s. s. f.) mulţime. detaşament care se trimite în fruntea unei trupe în marş spre a face siguranţa pe direcţia de deplasare a acesteia. dună litorală paralelă cu ţărmul. (<germ. pe partea dinspre mare a acestuia. afişând o respingere totală a formelor consacrate şi a tradiţiei.3. (<fr. (<fr. f. n. s. s. (<fr. f. f. înaintea premierei unui spectacol. s. avant–rade) . aval) (<fr. gir. Avalist) (<fr. s. parte dinspre amonte a unei pile de pod.

calic. partea anterioară a unei maşini agricole pe roţi. f.II. a progresa.2.2. culori etc.) primele demersuri pentru încheierea unei afaceri. tr. n. it. privilegiu. m. cu multe pericole. pentru o înţelegere.). (<fr. aventurier. (<fr.3. a da cu anticipaţie (sume de bani). de poziţie etc. avant–scène) 1. s. superioritate (de situaţie. n. de o construcţie etc. interj. favoare. • (tenis) punct marcat de unul dintre jucători când aceştia se află fiecare la 40 de puncte. a (se) strica. (<fr.2. vb.2. avaritia. lat. avventuriere) . folositor. metamorfoză. de un avion. s’aventurer) 1. avarice) (<fr. avenida) refl. (<sp. (fam. (<fr. refl. f. avarie. spaţiu cu care cineva sau ceva se află înaintea altcuiva. favorabilă. f. a procura un avantaj. o ~ la aprindere = avans cu care se produce aprinderea combustibilului în camera de ardere a unui motor. avantager) (<fr. it. a se expune unor riscuri mari. n. (<fr. aven) bulevard (în Spania. avance) 1. drept excepţional. Portugalia. America Latină). 1. n. f. 1. prăpastie. f. (<fr..) a reliefa însuşirile fizice ale cuiva. a se dezvolta.) a anticipa (o propunere). prin care se scurg apele subterane. tr. f. a înainta (într–o direcţie). s. interval de timp. să favorizeze dezvoltarea acestora. I.2. aventura) om care caută aventuri om fără căpătâi. s. avant–train) avantajá avantajós. fiecare dintre cele două loji în imediata apropiere a scenei. calicie. vb.3. s. o în ~ = mai înainte de timpul sau distanţa prevăzută. vagabond. beneficiu. avantage) 1. ave) (<fr. a favoriza. avantageux) (<it. it.) înainte! 1. schimbare (obişnuită). acţiune îndrăzneaţă. (fig. abis în regiunile calcaroase. a acorda. legătură amoroasă întâmplătoare.2. (om) zgârcit.aváns s. s. avare. s. s. (despre obiecte de îmbrăcăminte. adj.) ansamblu de valţuri cu dinţi şi caneluri dintr–un dispozitiv de cardare care zdrobeşte resturile vegetale ataşate de flocoanele de lână. avenant) (<fr. parte a scenei între cortină şi rampă. deteriorare suferită de o navă. profit. avaria) (<lat. 1. care oferă un avantaj.2. • antetren. • situaţie mai bună. (text. –oásă avánti avantrén vb. pentru înfiriparea unei legături. zgârcenie. aventure. tr. intr. –ă avariá avaríe avaríţie avatár áve avenánt avénă avenída aventurá aventúră aventuriér. distanţă. s. m. avarus) (<fr. folos. avatar) (<lat. a se hazarda. avanti) (<fr. • (pl. (<fr. a înainta. interj. salut! act adiţional care constată modificările aduse clauzelor iniţiale ale unui contract sau tratat. (în religia indiană) reîncarnare succesivă a unei fiinţe.2. convenabil. (<fr. s.) transformare. avancer) a promova într–un grad. –ă adj. avanscénă avantáj s. sumă de bani plătită cu anticipaţie. a risca. avarier) (<fr. s. n. într–o funcţie superioară. fr. avansá vb. o ~ reciproc = principiu de bază în relaţiile internaţionale potrivit căruia raporturile dintre state trebuie să se întemeieze pe respectarea intereselor lor (inter)naţionale. (<fr. s. a (se) deteriora. f. (fig. avár. f..

bruscă şi de scurtă durată. aventurisme. average) (<fr. (adept) al averroismului. s. adj. derivată din zendă. –ă avérs avérsă aversiúne avertínă avertismént s. bulevard. s. „pasăre“. colivie mare pentru păsări. • antipatie profundă. o limba ~ă (şi s. s. n. –oásă avenue –averáj averroísm s. (sport) măsură prin care arbitrul avertizează pe un jucător asupra intervenţiilor sale nereglementare. referitor la avicultură. f. –ă AVI– aviár. cu gust şi miros aromatic. 1. sancţiune administrativă. pl. ură. I. I. a atrage cuiva atenţia. aversio) (<fr.II.2. avícol. aventuriste. avertissement) avertizá avertizór. f. averse) (<fr.. f. (despre oameni) amator de acţiuni îndrăzneţe şi riscante. n. care se hrăneşte cu păsări. colecţie de texte sacre mazdeene. lat. personalul şi mijloacele de zbor ale unei ţări. care face parte din echipajul acestuia. adj. –ă aviatór. n. s. aviatisch. n. avenue) (<fr. consumat de păsări. s. m. avis) (<fr. (<fr. aviateur) (<fr. elem. aviculaire) . it. înştiinţare prealabilă. aventureux. n. faţa unei monede sau medalii. s. repulsie. curent în filozofia medievală occidentală având la bază învăţătura lui Averroes. resentiment. care constituie o aventură.aventurín aventurísm aventuríst. n. • disciplină care studiază tehnica şi zborul vehiculelor aeriene mai grele decât aerul. f. f. –oáre aviáţie vb. –ă adj. în care sunt scrise cărţile Avestei. adj. s. • forţă aeriană înglobând personalul şi avioanele militare ale unei armate. rus. cristalină. aversion. s. avestique) (<fr. a înştiinţa în prealabil.II. atribuite lui Zoroastru. aviary) (<germ. aventuroso) (<fr. avicole) (<fr. tendinţă de a lua hotărâri pripite. tr. elem. tehnica zborului. –oáre Avésta avéstic. f. Avesta) (<fr. avantiurist) (<fr. /evníu/ s. alee care duce la o locuinţă. (după fr. avertisseur) (<fr. prevenire. o ~ sanitară = formaţie sanitară dotată cu avioane pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă. adj. s. –ă aventurós. 1. f. averroïsme) averroíst. avertine) (<fr. referitor la Avesta. n. adj. zbor cu ajutorul avioanelor.2. mustrare din partea unui organ superior pentru o abatere disciplinară. a preveni. adj. 1. f.2. n. ale unei societăţi comerciale etc. (<fr. care avertizează. avers) (<fr. „medie aritmetică“. anestezic general.2. ploaie abundenţă. m. rus. referitor la aviaţie. cu caracter de aventură. cel care pilotează un avion. –ă aviculár. –ă aviáriu aviátic. adj. /II/ Aviatik) (<fr. spirit de aventură. referitor la păsări.) = limbă veche iraniană. averroïste) (<fr.2. aviation) s. avantiurizm) (<fr. s. referitor la păsări. pulbere albă. s. s. avertir) (<fr. varietate de cuarţ cu numeroase foiţe de mică galbenă sau verzuie. aventurine) (<fr. avi–. cf.. 1. engl. (<fr. lat. f. care afirma că materia şi mişcarea sunt veşnice şi nega nemurirea sufletului şi viaţa de apoi. engl. care reflectă lumina. aviaire) (<engl. aparat care semnalează optic sau acustic un pericol. coteţ.

tub acustic care permite membrilor echipajului de la bordul unui avion să comunice între ei. n. avirulent) (<fr. afişier. aviculture) (<fr. n. f. a înştiinţa în prealabil. vb. aviver) avíz avizá avizajá avizát. s. n. s. 1. n. referitor la avocatură. aviditas) avifáună aviocár aviochímic. adj. doritor de ceva. avocados) avocát. ovoid. f. a–şi da avizul. vb. f. adj. documentul prin care se face. adj. engl. nesăţios. (<fr. –ă avocatúră avocaţiál. avion) (<fr. (despre un act) pe care cineva şi–a pus avizul. avvisare) (<fr. advocatus) (<germ. mijloc de distracţie constând dintr–un avion care. sondaj meteorologic cu ajutorul unui avion. susţinută de aripi şi propulsată de motoare cu elice sau reactoare. n. Advokatur) (<avocat + –ial) . avion mic. avionnette) (<fr. adj. verde. I. pulpa comestibilă şi un sâmbure mare.2. avisé) (<aviz + –ier) (<fr. aviophone) (<fr.2. m. persoană care are calitatea de a acorda asistenţă juridică.2. referitor la tratamentul modern al plantelor cu substanţe chimice împrăştiate din avion. f. lăcomie. s. –ă aviditáte s. lat. înştiinţare oficială. avio/n/ + car) (<germ. • apreciere. s. (ştiinţă care se ocupă cu) creşterea păsărilor de curte. • lacom. afecţiune cauzată de lipsa vitaminelor în alimentaţie. avidité. punct de vedere. consimţământ. a aproba. s. avocat. avide. –ă aviziér avizó avocádo s. adj. (<fr. prevenit. s. f. părere. însuşire de a fi avid. s. rezoluţie a unei autorităţi.2. intr. a avertiza. –ă s. avis) (<fr. navă mică de luptă. aeroplan. cu coaja subţire. de mărimea unei pere. avionneur) (<avio/n/ + sondaj) (<engl. care transporta ordine de luptă. s. profesiunea de avocat. avifaune) (<fr. este catapultat în lupinguri acrobatice. –ă avitaminóză avivá s. –ă aviofón avión avionétă aviónică avionór aviosondáj avirulént. a decide. competent.avicultór. aviochemisch) (<fr. lat. avidus) (<fr. s. 1.II. lat. a privi în faţă. specialist în avicultură.) a învenina. tr. constructor de avioane. a da unui material textil. pregătit. aviso) (<sp. f. pom cultivat în zonele subtropicale şi mediteraneene. n. a considera. (chim. poftă nelimitată. m. unei piei o nuanţă mai vie prin tratarea cu anumite substanţe.) proprietate a unor substanţe de a reacţiona cu intensitate faţă de altele. avionique. având fructe bace. aviculteur) (<fr. 1. (despre un germen patogen) lipsit de virulenţă. intr. a face să sângereze feţele unei plăgi sau fistule. corespondenţă etc. f. (<fr. • a înviora. rapidă. lumea păsărilor unei regiuni. aviser) (după it. tr. n. informat. aplicare a tehnicilor electronicii în domeniul aviaţiei. (<fr. m. s. a irita. avitaminose) (<fr. f. m. aeroelectronică. a răscoli (o durere). (fig. f. s. avionics) (<fr. cu ajutorul unui scripete. –oáre avicultúră avíd. 1. s. s. s. vb.3. pasionat. aeronavă mai grea decât aerul.

s. organ de maşină care susţine diferite elemente ce se rotesc. n.. figură de patinaj artistic care comportă o săritură de răsucire a corpului patinatorului în jurul lui însuşi.) eşec. osie. (<fr. ~ cerebrospinal = ansamblu anatomic şi funcţional. (<fr. m. a (se) conforma cu ceva. refl. Axialität) (<fr. adj. avouer) (<fr. abortare) avortón avuá avuábil.) lucru nereuşit. 1. • (peior. –ă axialitáte –axíe axifoidíe axilár. axe. 1. s. v. axio–. tr. a centra (o piesă). pierzând florile şi nelegând fructe. f. –ă avulsiúne s. adj. dreaptă care se consideră a fi orientată într–un anumit sens.2. axerophtol) (<fr. vitamina A.) a (se) desfăşura în jurul a ceva. tr. avouable) (<fr. axer) axantopsíe áxă s. a (se) orienta. avulsio) ax s.2. f. 1. n. f. (despre plante) a nu ajunge la dezvoltare completă. 1. axiphoïdie) (<fr. referitor la o axă. lat.2.2. f. plantă. însuşirea de a fi axial. adj. (despre plante) cu flori axilare. tr. (tehn. loc unde se împreună ramura cu trunchiul unei plante sau frunza cu ramura. o ~ de rotaţie = dreaptă imaginară în jurul căreia se execută mişcarea de rotaţie a unui corp. vb. separare a unei porţiuni de teren prin acţiunea unui râu.) om slab dezvoltat la trup sau la minte. când acesta străbate un istm sau partea îngustă a unei bucle. s. axillaire) (<fr. în raport cu o axă. s. f. s.avométru avórt avortá s.) ~ a lumii = prelungire a dreptei care uneşte polii Pământului până la intersecţia cu sfera cerească. axilliflore) áxel axeroftól axiál. Achse) dreaptă care ocupă o anumită poziţie într–un sistem tehnic.3.) a eşua. îndepărtare prin smulgere a unei formaţii anatomice. I. stârpitură. putând funcţiona şi ca ohmetru. grup constituit în timpul celui de–al doilea război mondial de Germania. situat la axilă. avorton) (<fr. intr.2. 1. axel) (<fr. axantopsie) 1. n. 1. ~ optică = linie care trece prin centrul corneei şi prin centrul optic al ochiului. (astr. germ. n. a (se) susţine pe baza unei anumite situaţii. a pierde fătul prin avort. f. (fig. lat. s. expulzare din cavitatea uterină a unui făt înainte de termen. s. axilla) (<fr. (fig.4. lat. imposibilitatea de a distinge culoarea galbenă.2. avulsion. axial) (<germ. adj. . lat. referitor la axilă. –ă s. subsuoară. animal venit înainte de termen. axile. a unui organ etc. axe. Italia şi aliaţii lor. 1.) linie (<fr. (fig. absenţa apendicelui xifoid.2. (<fr. din creier şi măduva spinării. vb. aparat care îndeplineşte funcţiile voltampermetrului. (<a/mper/ + v/olt/ + o/h/metru) (<avorta) (<fr. n. –ă axílă axiliflór. (fig. (<fr.2. (<fr.II. (rar) a mărturisi care poate fi mărturisit. ~ de simetrie = linie a unui corp sau a unei suprafeţe faţă de care acestea prezintă anumite proprietăţi de simetrie. avorter.3. axis) axá vb.

disciplină care studiază înlănţuirea coerentă a axiomelor. cf. timologie. axo–. aparat dintr–un sector de cerc gradat. emolient şi bază de unguente. n. (<fr. în scopul asigurării corectitudinii fundamentelor matematicii şi a utilizării corecte a deducţiei în ştiinţe. stadiu larvar acvatic al unei specii de salamandre. azalée) (<fr. I. 1. tulpina principală. lat. –ă axungíe ayatoláh azalée –áză ázbest s. axioma) axiométru áxis AXO– axogamíe axoídă axolót axometríe axométru axón AXONO– axonometríe axonométru axoplásmă axospérn. I. suf. metodă de obţinere a proiecţiei obiectelor din spaţiu pe un plan. engl. –axíe axiológic. (med. cu contextură fibroasă.II. axon) (<fr. s. f. f. structura şi ierarhia valorilor.2. cf. axiome. –ă elem. m. produs obţinut prin topirea grăsimii de porc. determinare a poziţiei spaţiale a axei medii a undelor electrocardiografice. neinflamabil. axoid) (<fr. n. –axie. prezenţa organelor de reproducere pe tulpina frunzoasă. protoplasma axonului. 1. f. gr. lat. ayatollah) (<fr. axogamie) (după engl. la fabricarea ţesăturilor şi izolatorilor termici. axon) (<fr. m.. f. f. gr. neurit.) despot. a reduce cunoaşterea la un sistem de axiome. referitor la axiologie. întemeiat pe o axiomă. prelungire a neuronului. adj. cilindrax. axolott) (<fr. (plantă) cu placentaţia axilară. s. axono–. asbestos) . tulpină“. s. roz sau albe. s. disciplină filozofică care studiază geneza. cu flori roşii. format din elemente identice cu acelea din corpul neuronal. s. n. s. disciplină care studiază reprezentările axonometrice. pornind de la axiome. axone) (<fr. f. arbust ornamental. „condiţie“. cf. f. adj. s. axungia) (<fr.2. n. s. f. „valoare“. care indică unghiul de cârmă. (mat. s. axiologique) (<fr. valabil) (<fr.) enunţ primar acceptat fără demonstraţie. axis) (<fr. cilindrul central la plante. n. care se articulează cu atlasul2. f. (<fr.2.. „axă rectangulară“. s. deduce noi propoziţii (teoreme). adevăr fundamental admis ca real fără a fi demonstrat. s. –iasus) (<fr.. s. Axonometer) (<fr. o metodă ~ă = metodă (<fr. axiomatiser) (<fr. gr.) „stare“. –ă axiologíe axiomátic. „axă. „enzimă“. „situaţie“. (fig. montat la timona unei nave. axosperne) (<lat. curbă.AXIO–. loc geometric al axei instantanee de rotaţie în mişcarea unui corp rigid. axonométrie) (<germ. s. gr. f. axoplasma) (<fr. axiologie) axiomatizá axiómă vb.. elem. tr. adj. gr. elem. originar din China. silicat natural de magneziu. axométrie) (<fr. gr. asbeste. elem. cf. axiomatique) ştiinţifică de expunere care. pe baza căruia se formulează o teoremă. aparat folosit în axonometrie. s. aparat pentru determinarea axului cilindric al unei lentile. s. m.II. f. axio–. (<fr. a doua vertebră a gâtului. s. s. s. –ase. axiomètre) (<fr. 1. cu caracter de axiomă. teoria valorilor. axios. axomètre) (<fr. şef al religiei mahomedane şiite.

par) (<fr. rezistent şi ignifug. n.. azo) cu doi radicali hidrocarbonaţi. azer. f. s. azimutal) combinaţie organică cu inele de şase atomi diferiţi. –ă azeotrópic. –ă azínă ázo azobenzén adj. f. unghi format de un plan vertical fix. fără soţ“. m. azine) de azot. s. azygos) (<fr. azeotropie.. asboţement. f. material de construcţii pentru acoperişuri. legată (<fr. grupare funcţională (–N=N–) în structura moleculară a unor substanţe. –ă azeotropíe azeotropísm s. f. f. azéotrope) (<fr. proprietate a unui amestec de lichide de a fierbe la o temperatură constantă pentru o anumită presiune. s. n. s. azygomorphe) (<fr.. adăpost. –ă azigós azigospór azigót azíl adj. asbestolite) (<fr. 1. s. azeotropism. s. s. (<fr. azimut) azimutál. s. azéotropique) (<fr. care prezintă azeotropism. –ă azídă AZIGO– azigografíe azigomórf. material rezistent dintr–un amestec de azbest şi ciment. cf. (<fr. adj. s. s. tuburi etc. degajând vapori cu aceeaşi compoziţie ca şi lichidul din care provin. invalizi. o drept de ~ = drept de inviolabilitate acordat de către un stat unei persoane străine persecutate în ţara sa din motive politice. spor rezultat din diviziunea directă a unui gamet. substanţă care conţine în moleculă doi radicali fenil legaţi prin gruparea azo. elem. azobenzène) . pneumoconioză provocată de inhalarea particulelor fine de azbest. (venă) care face legătura dintre cele două vene cave.azbestolít azbestóză azbocimént azbotextolít azeotróp.) (<azb/est/ + textolit) (<fr. azeotropic. adj. m. azygote) (<fr. azér) (după fr. „impar. s. s. f.) limbă turcă din familia altaică. s. com. loc de refugiu inviolabil. • (s. adj. uşor. referitor la azimut. uneori producând explozie. lat. azéotropie) (<fr. cu planul vertical al unei direcţii ce trece prin punctul considerat. imigrant. (<azil + –ant) (<fr. azygo–. n. asila. azér. asylum) azilánt azimút s. n. n. s. (<fr. azerbaïdjanaise) (<fr. s. azerbaidjan. zygos. azéotropisme) (<fr. m. n. (locuitor) din Azerbaidjan. bătrâni. folosit la fabricarea de plăci. n. azeotrop.2. azygospore) (<fr. printre care cel puţin unul (<fr. adj. eternit. f. azide) (<fr. asbestose) (<rus. azygographie) (<fr. s. metodă radiografică de punere în evidenţă a sistemului venos azigos cu ajutorul unei substanţe de contrast. n. material electroizolant obţinut prin presare din ţesături de azbest impregnate cu răşini fenolice. cetăţean străin care a obţinut azil într–o ţară. s. f. f. inv. vorbită de azerbaidjeni. n. m. lipsit de simetrie. fabricat din fibre de azbest. –ă azerbaidján. adj. care trece printr–un anumit punct. zigot haploid rezultat prin partenogeneză. instituţie cu caracter filantropic pentru copii. gr. m.. combinaţie organică instabilă care se descompune prin încălzire.

nitrit.. azotophile) (<germ. adj. f. n. f. s. acid nitric. adj. f. apă tare. sare a acidului azotic. azur) vb. sunt legaţi prin gruparea azo. 1.. element gazos incolor. s. adj. s. acid ~ = lichid incolor. s. s. Azotogen) (<fr. azoteux) (<fr. eliminare anormală de substanţe azotate (uree. f. nitrogen. –ă azoospermíe azót azotát. s. substanţă toxică vezicantă de luptă. m. n. adj. I. ca azurul. m. m. hidrocarbură din uleiurile naturale din plante şi din unele gudroane. acid uric) prin urină. acid ~ = acid oxidant al azotului.) dialect vorbit de azteci. –ă azotemíe azothídric azótic azotimétru azotiperítă azotít azotobactér azotobacterín azotofíl. trăsăturile din jurul desenelor sau gravurilor care îndeplinesc rolul umbrelor. azonal) (<fr. azotémie) (<fr. volatil. • (s. combinaţie a azotului cu un metal. adj. (<germ. care aparţine aztecilor. f.. n. adj. (geol. f. n. s. azodérivé) de hidrogen din molecula unei hidrocarburi. pentru a îndepărta slaba coloraţie (<fr. azoospermie) (<fr. pl. adj. azothydrique) (<fr. adj. n. o acid ~ = acid oxigenat al azotului. (despre compuşi organici) azotat. exploziv. Azulen) (<fr. –ă adj. azurer) galbenă pe care acestea o au la început. (<fr. (<germ.2. –ă azól adj. f. azotite) (<fr. azoturie) (<fr. azotomètre) (<fr. acid nitros. sare a acidului azotos. azotogen. culoarea albastru–deschis.II. lipsit de viaţă animală. (<fr. s. lichid incolor. n. azonál. –oásă azotúră azoturíe aztéc. îngrăşământ bacterian alcătuit din culturi artificiale de azotobacterii. (amerindian) care face parte dintr–o uniune de triburi din regiunea centrală a Mexicului. s. f. a atomilor de azot cu atomi de carbon. inodor şi insipid. azotobacter) (<fr.II. azoïque) I. I. bacterie aerobă care asimilează azotul atmosferic. azoïque) denumire generică dată unor compuşi hete-rociclici derivaţi din furan. (<fr. azotypérite) (<fr. toxic. n. azotobactérin) (<fr. azoture) (<fr. /II/ azotate) (<fr. azotimètre) (<fr. s. m. azotat. m.. n. nitrură. absenţa spermatozoizilor din lichidul seminal. aparat pentru dozarea azotului conţinut în substanţele organice. adj. corosiv şi oxidant puternic. proveniţi prin îndepărtarea unui atom (<fr. s. s. azotobacterin. –ă azotogén azotométru azotós.azoderivát s.II. azulénă azúr azurá azúre s. s. azole) sau pirol prin substituirea. s. (plantă) care creşte pe soluri bogate în azotaţi. s. a albăstri uşor produsele textile albe. prezenţa în sânge a produşilor azotaţi degradaţi. o arta ~ă = arta precolumbiană.) arhaic. aparat pentru dozarea azotului. substanţă organică în care doi radicali. Azuree/linien/) . azotos.II. pe care îl transformă în azot organic. azotique) (<fr. relativ independent de un mediu bioclimatic. adj. tr. –ă azóic2. nitrat. f. albastrul cerului. s. în lanţ. care nu formează zone. s. azoté. I. s. tiofen (<fr. care conţine azot. care intră în compoziţia aerului atmosferic în proporţie de circa patru cincimi. cu proprietăţi oxidante şi reductoare. azote) (<fr. aztèque) azóic1. (despre terenuri) lipsit de fosile. n. s.

bac) I. m. (fam. măreţ. –ă babilónic. s.3. f. n. haotică. n. n. –ă babiloníe babínă babirúsa babísm babórd babuín babuvísm babuvíst. azzuro) (<fr. 1. cu buze proeminente. s. parapet amenajat pentru cultura plantelor pe un substrat. animale şi (<fr. s. babbit) (<fr. în absenţa părinţilor. s. partea groasă. m. copil. cinocefală. piesă cu ajutorul căreia se fixează obiectele de prelucrat la menghină. /bébi/ s.) exuberant. babouviste) (<engl. babilonian. babiroussa) (<fr. baby) (<baby + cart) (<engl. enorm. instalaţie pentru iniţierea şi perfecţionarea canotorilor. s. străbătând pielea botului. adj. • (s.) dialect akkadian vorbit în Mesopotamia. –ă s. platformă plutitoare care serveşte la transportul de oameni. somptuos. scriere confuză.2. m. titlul obţinut. n.4. –ă babeurre babilonián. f. minereu bazic de cupru. uriaş. lat. recipient de sticlă. maimuţă mare. 1.2. avion echipat pentru transportul automobilelor şi al pasagerilor lor. (<fr. vorbire. s. (adept) al babuvismului. s. aliaj de staniu. stibiu şi cupru. situaţie confuză. f. încurcare. folosit ca piatră de ornament sau ca pigment pentru pictură. babouvisme) (<fr. adj. iniţiat de revoluţionarul francez Babeuf în timpul revoluţiei din 1789. cel angajat să aibă grijă de un copil.5. n. pentru depunerea unui lichid. n. metal sau ebonită. fotbalist din echipa Italiei. (<fr. preparat alimentar dietetic. curent comunist utopic. de o confuzie extremă. cu caracter antifeudal şi anticolonial. inv. (fig. • piesă în care se fixează vârful bocancului de schiuri. carte fără valoare (la jocul de maca). adj. s. rezistent la fricţiune. marginea stângă a fuzelajului unei aeronave. (locuitor) din Babilon. gigantic. bâbord) (<fr. 1. f. cart2 pentru copii. babeurre) (<fr. porc sălbatic din insulele Moluce. cu corpul fără păr şi colţii în sus. f. bac3 bacalaureát. /bebisităr/ s.2. baccalauréat. n. s. 1. curent desprins din islamismul şiit. . bac) vehicule peste un curs de apă. din lapte degresat.2. /–bör/ s. s. examen de absolvire a liceului. n. Backe) filieră etc. posesor al unui asemenea titlu. s. cuvetă. care atârnă.2. babylonien) (<germ. azurite) (<it. partea din stânga a unei nave (privind dinspre pupă). 1. din Africa. amestecare a limbilor. s. s. a buzelor unor animale. babisme) (<fr. pentru sugari. la (<germ. babylonisch) (<babilon/ic/ + –ie) (<fr. fr.azurít azzúro babbít babélic. baby–sittér) bac2 s. n.II. s. absolventul a atins nivelul adecvat de cultură generală şi de maturitate baccalaureatus) intelectuală. s.2.. albastru–închis. • dezordine. m.. m. babilonic. –ă baby báby–cart baby–sitter bac1 s. n. caiaciştilor şi canoiştilor. care urmăreşte să verifice dacă (<fr. m. babine) (<fr. f. bac3 (2). • doctrina acestui curent. 1. babélique) (<fr. babouin) (<fr. m. n.) bacalaureat. bazin.. n. adj.

baccarat) joc de cărţi. f. fundal sonor (melodic. (<fr. armonic. sărbătoare cu muzică şi dansuri. cu pieliţă subţire şi cu miezul zemos. „bacil“. m. de bacanală. bacillo–.2. s. /béc–cros/ s. lat. f. bacillophobia) (<fr. f. bastonaş) (<fr. cu ritm alert. (fig. adj. s. f. ducerea piciorului drept peste cel stâng. n. baccifère) (<fr. –ă bacilemíe bacilicíd. back–cross) bacilár. bacilli/i/–.2.II. instrumentală sau vocală. lat. adj. bacille. • obiect fabricat din acesta. –ă bacilifórm. urmată de retragerea rachetei spre partea stângă şi înapoi. f. adj. f. adj. s. lat.3. cristal de calitate superioară. adj. în excreţiile şi în produsele patologice. baccara) fruct cărnos. bacillurie) (<fr. cu n. bacillémie) (<engl. bacillifère) (<fr. bacillaire) (<fr. cf. bacillose) (<fr. background) n. (<lat. cu o factură acordică şi sonoritate amplă. s. v.) femeie (<fr. orgie. 1. la romani. s. ritmic) care susţine şi completează partea (<engl. evie. –ă back–cross background adj. bacon) . cf. (<fr. bacil2(i)–. bacciforme) (<fr. piesă instrumentală sau orchestrală. referitor la bacili. (<engl. bacchante) cu atitudini libertine. (<engl. (<fr.2. (despre boli) provocat de bacili.. punctat. infecţie generalizată datorită pătrunderii bacililor în sânge. bacchanalia) bacántă bacará1 bacará2 bácă bachelítă BACI– bacifér. bacillum) (<fr. în formă de bacă. (medicament) care distruge bacilii.bacanál. în formă de bacil. tehnică de filmare la care o proiecţie formează fondul decorativ. care se hrăneşte cu bace. tuberculoză. lat.2. s. backhand) /béc–hend/ s. f. –ă bacilifér. f. s. „bacă“. şuncă specială. s. elem. elem. n. s.) încrucişare a unui hibrid cu unul dintre părinţi. –ă I. bacilloscopie) (<fr. în cinstea zeului Bacus. –ă bacifórm. bacilliforme) (<engl. n. (fig. f. –ă BACILO– bacilofobíe baciloscopíe bacilóză baciluríe bacivór. adj. baccivore) (<engl. s. 1. maca. care poartă bacili. bakélite) folosită la fabricarea unor piese electroizolante. test de căutare a bacilului tuberculozei în organele. prezenţa bacililor în urină. s. adj. (<fr. –ă bacíl1 BACIL2(I) –/BACILO– 1. (tenis) lovitură a mingii care se execută răsucind trunchiul spre stânga. backhand bacon /bécgraund/ s. 1. (fig. /béi–căn/ s. teamă patologică de bacili.) orgiastic. al reacţiei de condensare dintre aldehida formică şi fenoli. f. (<engl. bacchanal/e/. bacca) al cărei fruct este o bacă. bacillum. s. bacillicide) (<fr. solistică.) petrecere zgomotoasă. preparată din carne grasă şi afumată. s. bacterie (patogenă) în formă de bastonaş. (<fr. bacci–. menadă. din perioada clasică şi romantică. bacca) răşină sintetică. (biol. (la romani) preoteasă a cultului zeului Bacus. f.

bactériologie) (<fr. familie de microorganisme înglobând bacteriile cu celula în formă de bastonaş. care ia forma unui bacil. în formă de bacterie. f. examen al unui preparat microscopic pentru a depista prezenţa bacteriilor. f. s. baconien) (<fr. m. hematie alungită. f. f. bactériophage) (<fr. care exprimă sentimentul izolării. –ă bactérie bacteriemíe bacterifórm. tratament al unor infecţii prin administrarea de bacteriofagi specifici. metodă de analiză a unui mediu bacterian. s. f. f. s. bastonaş) (<fr. baconisme) (<bacovian + –ism) (<fr. f. adj. s. adj. bactérien) (<fr. –ă bacteriostáză bacterioterapíe /bei–că–/ adj.. f. bactériophobia) (<fr. –ă baconísm bacovianísm BACTERI(O)–. bactériocyte) (<fr. f. m. n. (adept) al baco-nismului. bactéricide) (<fr. bactéri/o/–. f. s. (despre boli) produs de bacterii. care distruge bacteriile. specialist în bacteriologie. dizolvare a bacteriilor sub acţiunea bacteriolizinei. f. s. pl. n. s. fixare a bacteriilor în organism. bactériacées) (<fr. bactériopexie) (<fr. s. cf. teamă patologică de bacterii.. s. care produce bacterioliză. s. bakteria. –ă bactericíd. f. (<fr. s. bactériostatique) (<fr. s. bactérie) (<fr. –ă bacteriologíe bacteriometríe bacteriopexíe bacterioríză bacterioscopíe bacteriostátic. prezenţa unor bacterii în sânge. „bacterie“. fag1. s. bactériolyse) (<fr. virus care distruge unele bacterii. s. s. gr. bactériophytes) (<engl. bactériforme) (<fr. bactériémie) (<fr. f. bactériocytose) (<fr. simbioză între rădăcinile unor leguminoase şi bacteriile fixatoare de azot. n. bactériométrie) (<fr. organism unicelular microscopic. cauzată de bacterii. bactériolytique) (<fr. creştere anormală a ţesuturilor pe diferite organe ale plantelor. elem. –bactér bacteriacée bacterián. bactériorhise) (<fr. f. pl. care. ramură a microbiologiei care studiază bacteriile. împiedicare a înmulţirii bacteriilor. bactériothérapie) s. bactériocécidie) (<fr. n. . caracteristică a poeziei lui Bacovia. s. obsesia morţii. –ă bacteriolíză bacteriolizínă bacteriológ. adj. a pus bazele metodei inductive moderne. s. nevroze şi plictisul halucinant al periferiei provinciale. f. filozofia lui Francis Bacon. s. clasă de microorganisme schizofite: bacteriile. metodă de tratament cu microbi capabili să distrugă germeni patogeni. f. s. o nostalgie incurabilă. bactérioscopie) (<fr. f. –ă bacteriocecidíe bacteriocít bacteriocitóză bacteriofág bacteriofagíe bacteriofagoterapíe bacteriofíte bacteriofobíe bacteriolític. prezenţa bacterocitelor în sânge. s. adj. s. n. –bacter. n. referitor la bacterii. monotonia vieţii citadine. bactériophagie) (<fr. combătând scolastica şi metoda deductivă. f. anticorp din serul sangvin imun. distrugere a bacteriilor de către bacteriofagi. adj. (medicament) care împiedică dezvoltarea bacteriilor. s. (substanţă) care distruge bacteriile. f. forma cea mai primitivă de structură celulară. bactériphagothérapie) (<fr. bactériostase) (<fr. m.. bactériolysine) (<fr. s. bactériologue) (<fr.baconián. s. s.

baculiforme) (<fr. n. (<fr. dans francez de origine populară cu caracter glumeţ. n. adj. n. n. (despre substanţe) care se fixează pe anumite bacterii. a acoperi o şosea asfaltată cu un strat de produs bituminos. • obiect de mică valoare. adj. într–o gară. badinage) (<fr. badigeonnage) (<fr.) piesă muzicală (<fr. s. /bédecher/ s. bactériose) (<fr. prezenţa bacteriilor în urină. domesticită. s. adj. fleac. f. –ă bacteroíd. 1. tr. în Asia. cu aspect de bacterie. badiner) (<fr. a unge trunchiul unui pom cu o soluţie specială împotriva insectelor. s. pentru uzul turiştilor. a diminua importanţa unui lucru. badlands) (<engl. care se loveşte cu racheta. arbust din Extremul Orient ale cărui frunze. responsabil cu bagajele într–un hotel.) piesă instrumentală cu caracter glumeţ. vesel şi ritm vioi.2. ghid al unui oraş. glumă. tr. adj. bactériotrope) (<fr. 1. f. a unge cu o doctorie un organ sau o parte a corpului.bacteriotoxemíe bacteriotoxínă bacteriotróp. f. bagatellisieren) bagatelizá vb. a desconsidera. obiecte. s. (<germ. denumire generică pentru bolile infecţioase cauzate de bacterii.2.2.) ~ de cunoştinţe = totalitatea cunoştinţelor cuiva într–un domeniu oarecare. s. s. practicat cu o minge mică şi uşoară. (<fr. n. variată ca expresie şi formă. . pe o temă uşoară. bagatella) scurtă. bagatelle. a subaprecia. –ă badián badijoná s. f. joc sportiv asemănător cu tenisul.3. s. bacteroid) (<fr. badminton) (<germ. badigeonner) badijonáj badiná badináj badineríe s. (muz. bactériotoxine) (<fr. vb. al unei ţări. f. f. (despre organisme) care se hrăneşte cu bacterii. it. –ă bacterióză bacteriuríe bacterivór. m. şagă. 1. (muz. (<engl. badinerie) badlands badminton baedeker bagáj /bédlendz/ s. bactériotoxémie) (<fr. flori şi tulpină răspândesc un miros aromatic. badiane) (<fr. lucru neimportant. glumă. cu văi lipsite de vegetaţie. din regiunile (semi)aride.2. cămilă cu două cocoaşe. intoxicaţie generală datorită răspândirii în sânge a toxinelor unor bacterii. Baedeker) (<fr. toxină produsă de bacteriile patogene. a glumi. teren argilos degradat de ape torenţiale. joacă. bagage) bagajíst bagatélă s. într–un aeroport. bactérivore) (<engl. m. /béd–/ s. (fig. s. n. f. intr. a minimaliza. vb. bagagiste) 1. în formă de bastonaş. badijonare. (<fr. –ă bactriánă baculifórm. lucruri luate de cineva într–o călătorie. bactériurie) (<fr. bactrienne) (<fr. bluetă (2).3. s.

speculaţie la bursă practicată la operaţiuni de vânzare pe termen. produs chimic folosit în vopsitorie.III. de băutură. de culoare diferită de cea a mulurii principale. /baiú/ s. ascuţită la vârf. bailadeira) (<rus. 1. baion) s. fiecare dintre cele două plutitoare laterale ale unui doc plutitor.2. s. s. câmpie de acumulare pe fundul depresiunilor din regiunile (semi)aride. partea de lemn a arcuşului. baian) (după fr.2. –ă s. talentul unui dirijor. (<fr. f. bandaj al roţii unei biciclete de curse conţinând în anvelopă o cameră subţire de cauciuc. bain–marie) (<sp. cu care se decorează un element arhitectonic. n. de origine populară. baïonnette) segmenţii pistoanelor. m.6. n. dungă colorată care împodobeşte uneori ciorapii pe partea exterioară. dans modern brazilian. • vergea subţire folosită de dirijori. s. constituent structural al oţelurilor. port. –ă s. scrin. s. Beize) (<fr. n. baguette) baháda báhic. s. f. byte) (<germ. bajada) (<fr. s. n. element ornamental aşezat lateral pe o pagină de carte. bacchicus) baht bahut baiadéră baián baiéu bainítă bain–marie baión baionétă s. n.II. s. Bainit) (<fr. tăietură în (<fr. baisse) vânzarea titlurilor de valoare sau a mărfurilor la un curs ridicat cu scopul de a le răscumpăra. armonică de mână. sp.) îmbinare demontabilă între două piese. (inform. cântec de petrecere. s. n. s. n. la curăţirea unor corpuri de lemn sau de metal. s.) modul de interpretare. n. n. la un curs mai scăzut.octet2 (2). a unui mecanism. (<fr. 1. (din) etajul inferior al jurasicului mediu. la expirarea termenului. cu lama tăioasă. fel de a fierbe ori de a coace uşor un aliment. de catalog etc. unitatea monetară a Thailandei. bacchique.II. la fixarea coloranţilor pe fibrele textile etc. de chef.baghétă s. (<engl. bajocien) bait baiţ bajoaiér bajocián. care permite trecerea de abur sau de gaze. 1. n. s. care necesită montări şi demontări rapide. m. baisse /bes/ s. (fig. m. (<engl.2. f. un corp. bufet. tical. bajoyer) (<fr. dansatoare indiană care execută dansuri rituale sau laice.3. bahada. I. pâine lungă şi subţire. constând în (<fr. picior metric (antic) dintr–o silabă scurtă şi două lungi. f. beţişor. boyau) (<germ. f. I. adj. (tehn. cântăreţ de balade rus sau ucrainean. melodia corespunzătoare. cu butoni în loc de clape. a unei maşini.5. consacrat lui Bacus.3. lat. . /ben–marí/ s. perete lateral al unei ecluze. baht) (<fr. m.4.7. prin transformarea austenitei. mulură mică cu secţiunea semicirculară. piesă cilindrică. adj. subţire. • băţ de lemn sau de metal servind la punerea în vibraţie a unor instrumente de percuţie.) ansamblu de opt biţi pentru exprimarea capacităţii de memeorie (3/. netedă sau decorată.. bayadère. armă albă pentru împungere. nuieluşă. constând în a plasa recipientul în care este conţinut în apa ce se încălzeşte direct. bahut) (<fr.

operaţie chirurgicală de refacere a glandului penian. (<baladă + –ist) (<fr. cf. (<fr. cu aspect de ghindă. (<rus. mic crustaceu fixat pe rocile litorale sau pe cochilii. elem. balanifère) (<fr. n. montate pe un arbore canalat şi deplasabile în lungul axei. 1. (muz. balanos) care poartă ghinde. balot. balanophage) (<fr. a crea un echilibru între doi factori. la insectele diptere. balanotomie) (după fr. cântec bătrânesc. • (jaz) interpretare rapsodică a unei piese de către un solist acompaniat de orchestră. n. marimbafon.2. inflamaţie simultană a glandului şi a prepuţului. elem. compus dintr–o cutie de rezonanţă triunghiulară. s. care. s. balanorrhagia) (<fr. f. a (se) legăna. balafon) lemn tare acordate diatonic. din lame de (<fr. instrument muzical de percuţie. balaniforme) (<fr. n. balalaika) vechi instrument muzical rusesc. balane. adj. dispozitiv. poezie populară medievală în versuri endecasilabice sau septenare. pe metatorace. I. –ă baladíst baladór adj. balansor. asemănător cu xilofonul. balanographie) (<fr. –ă balanítă balanofág. s. s. s. (<fr. comediant. studiu ştiinţific al ghindelor şi al stejarului. n. –ă baládic.) organe de echilibru pentru zbor. balancer) balansiér s. balanus) „gland“. f.bal1 bal2 –bál3 baládă s. f. I.3. gr.2. reuniune cu dans organizată într–un local special pregătit. tr. • poezie epică. piesă a unui mecanism. tr. n. f. bal) (<fr. s.II. a oscila. balano–posthite) (<engl. adj. marimbă. s. s. refl. f. „minge“. balle) (<engl. balan/o/–. referitor la baladă. f. baladier. balansare. –ă balanografíe balanoíd. prăjină folosită de dansatorii pe sârmă pentru a–şi menţine echilibrul. (<fr. în formă de ghindă. adj. pot transmite viteze diferite. inflamaţie gonoreică a glandului penian. cântăreţ de balade. s. –ă balanifórm. secţionare chirurgicală a glandului. adj. s. s. balladisch) (în vechiul teatru francez) saltimbanc. balanoïde) (<engl. balancier) . ballade) baladésc. 1. (despre animale) care se hrăneşte cu ghindă.. m. inflamaţie a mucoasei glandului. bufon.) compoziţie vocală sau instrumentală cu caracter narativ. mişcare de oscilaţie. –ă balanoplastíe balanopostítă balanoragíe balanotomíe baláns balansá s. (<germ. adj. cu trei coarde ciupite. n. haltere (2). –ă baladín. f. balanoplasty) (<fr.2. m.II. a unui instrument. lat. african. balancement) (<fr. s. m. „ghindă“. (<fr. baladeur) sistem compus dintr–una sau mai multe roţi dinţate. (pl. care narează fapte istorice sau legendare. care se cânta şi se recita. vb. angrenate cu roţi dinţate de pe alţi arbori. balladesk) balafón balaláică balán1 BALAN2(O)– balanifér. a (se) mişca în aşa fel încât să oscileze fără să–şi piardă echilibrul. s. a ~ un cont = a egala debitul cu creditul unui cont. 1. (<fr. balanite) (<fr. element specific baladei. baladin) autor. (<germ. s. (<fr. f. –ball) (<fr. n. populară sau cultă. cu caracter de baladă. a cărei oscilaţie reglează mişcarea unei maşini. s. f.

două conturi etc. s. –ă balánţă s. (<fr. balbutiement) balcaniádă balcánic. (<fr. s. 1. compas dintr–un braţ. n. ballaster) (<fr. obicei din această regiune. fenomen specific mentalităţii şi moravurilor din regiunea balcanică.balansínă balansoár balansór balánt. tabel. amestec de pietriş şi de nisip la diferite construcţii.2. s. f. s. un ghiu sau un tangon. n. f. gumă dintr–un arbore din America tropicală. (fig. cuvânt. n. f. o maşină agricolă. –ă s.2. la impregnarea curelelor de transmisie. din una sau mai multe strofe şi un refren. Balkanismus) . strat de pietriş folosit ca pat pentru aşezarea traverselor unei linii ferate. al şaptelea semn al zodiacului (23 septembrie – 22 octombrie). 1. (mar. balkanique) balcanísm s. sp. ~ de plăţi = raportul dintre sumele încasate şi plăţile efectuate de către o ţară în relaţiile sale cu alte ţări într–o perioadă de regulă un an. la trasarea de cercuri mari.2. balbisme) (<fr. n. ballast) balastá balastiéră balastór balástru vb. balata) (<it. o jocuri ~e = întreceri sportive organizate periodic între reprezentanţii ţărilor din regiunea balcanică. n. jocuri balcanice. din regiunea Balcanilor. se balansează. (<germ. s. n. maşină pentru balastare. unitatea monetară a statului Panama. ballastière) (<balasta + –or) baláta balátă balbísm balbóa balbuţíe s. (fin. a lesta. de care este legat un al doilea braţ care se arcuieşte şi poartă un creion. n.3.. m. un teren.2. lest (nisip. Balkaniade) (<fr. cu manşon la partea superioară. cântar. carieră de nisip sau pietriş. o a pune în ~ = a judeca bine faptele înainte de a lua o hotărâre. (<fr. balbuţie. ballant) (<fr. (<germ.) ceea ce este inutil. situaţie cu un asemenea raport. adj. (despre braţe. f. tr.) raport între două sume. a unei maşini agricole sau reglarea altitudinii unui balon. balancine) (<fr.3.4. adj. balanşoire) (<balansa + –or) (<fr. s. pietriş) care asigură stabilitatea unei nave. de prisos. ~ contabilă = situaţie recapitulativă şi periodică ce regrupează la un moment dat sumele şi soldurile conturilor debitoare şi creditoare. s. o ~ comercială = raportul dintre valoarea importului şi exportului unei ţări pe o perioadă de timp dată. balbism. la fabricarea izolanţilor. f. s. balboa) (după fr. tulburare de articulare a cuvintelor caracterizată prin repetarea sunetelor sau silabelor şi folosirea unor pauze care întrerup vorbirea. poezie (medievală) care se cânta pe o melodie de dans. 1. s. balansier (1). engl. a acoperi cu balast o şosea. f.. 1.) frânghie care susţine o vergă. s. bâlbâială. balance) balást s. ballata) (<fr. compartiment etanş al unui submarin care asigură scufundarea sau ridicarea submarinului la suprafaţă. (<fr. instrument pentru măsurarea greutăţii corpurilor prin echilibrarea lor cu greutăţi–etalon. a încărca cu balast o navă. f. picioare etc.) care atârnă. fotoliu cu două tălpi curbate care se poate balansa. propriu acestei regiuni.. balcaniadă.

1. 1. (<fr.) persoană foarte grasă. ballettare) (<balet + –ist/ă/) (<fr. (<fr. s. 1. platformă ieşită în afară. (<germ. s. balkaniser) (<germ. lamelă flexibilă. m. s. f. ştiinţă complexă care studiază limbile. balayage) balénă s. lat. f. balaena) baleníde baleniér. –ă baléstră balestriéră balét s. navă pentru pescuitul şi prelucrarea balenelor. baleiá baleiáj vb. it. n. balistă. a unui amvon. –ă s.3. 1. f. baleinier) baleniéră s. (<fr. galerie a unei săli de spectacole. pentru sport sau pentru transportat oameni. s. referitor la pescuitul balenelor.2. balayer) (<fr. ballerino. f. explorare cu ajutorul unui fascicul electronic a suprafeţei ecranului unui tub catodic. ballerin/e/. tr. n.2. s. balcon mic în uşa unui frigorifer.2. a căpăta un caracter balcanic. (<fr. balcone) interiorul. balconét baldachín s. „azvârlire“. n. f. evacuare forţată cu ajutorul unui curent de aer sau al unui amestec carburant a gazelor arse din cilindrul unui motor cu ardere internă. balestriera) (<fr. balcon.2.2. a da.) a mătura. m. s. Balkanistik) (<fr. literatura şi istoria popoarelor balcanice. f. muzică şi (uneori) pantomimă. balcanologie. n. (<fr. dansator într–un corp de balet. s. it. balconnet) 1. –ă balcanologíe balcón s. f. s. n. vb.II. (<it. balcanistică. familie de cetacee: balenele.2. corsetele etc. f. s. (<fr. –ă balcanístică balcanizá balcanológ. gen de spectacol alcătuit din dans. acoperământ purtat deasupra capului unui înalt prelat în timpul unei solemnităţi.balcaníst. baleinière) balerín. ballerina) (<it. elem. m. spetează la ambarcaţiile de sport. s. balestra) (<it. s. 1. I. refl. I. f. fr.) barbacană. a dansa (prost). intr. salt. balist/o/–. baleine. balcanist. procesiuni etc.. pl. „mişcare. acoperământ decorativ din perdele deasupra unui pat. • (fam. m. (<fr. a parcurge cu un fascicul electronic suprafaţa ecranului luminescent al unui tub catodic. din fanoane de balenă (1).2. it.III. Balkanologe) (<germ.3. adj.2. crenel. –ă BALIST(O)– vb. m. cf. f. mamifer cetaceu foarte mare. balkanologie) 1. balénidés) (<fr. lat. 1. specialist în balcanistică. (arbit. oscilaţie“. s. dans artistic cu figuri pe o temă dată. (fig. balista) . marinar specializat în vânarea balenelor. baldaquin) lucrare arhitectonică cu acest aspect. încălţăminte femeiască uşoară şi plată. Balkanologie. balletto) baletá baletíst. şalupă rapidă (cu motor) pentru vizite oficiale. asemănătoare pantofilor de dans. balerin(ă).II. pentru a ţine întinse gulerele la cămăşi.2. pe una dintre feţele unei clădiri şi comunicând cu (<fr. ballet. tr. fandare la scrimă. s. la salvarea naufragiaţilor etc. compoziţia muzicală corespunzătoare. a umbla săltând. Balkanist) (<germ. ambarcaţie uşoară la vânarea balenelor. f. pl. 1. balcanolog. ansamblu de balerini şi balerine. deasupra parterului. n. m. a ţopăi.

la romani. ştiinţă care studiază mişcarea corpurilor grele în câmpuri gravitaţionale. balnéation) (<balneo– + climateric) (<fr.II. aparat folosit în balistocardiografie. (<fr. f. f. balnéotherapie) . balistocardiographe) (<fr. balisage) (<fr. balizare. s. navă pentru instalarea de balize. f. f. s. I. balise) balizór BALNE(O)– balneár. balnéogéologie) (<germ. balnéaire. balisticián. tratament al unor boli prin mişcare în mediu balnear. balista. baliverne) (<fr.balístă balístic. specialist în balistică. fructe) diseminat prin expulzare. n. balestră (1). adj. s. m. s. prin balize. adj. cel care se ocupă cu montarea sau supravegherea balizelor. înregistrare a oscilaţiilor transmise corpului de contracţiile inimii şi de propulsia sângelui în aortă.II. vb. s. balneoclimateric. balnear şi climateric.. fr. o curbă ~ă = traiectoria unui proiectil. lat. adj. studiul relaţiilor dintre apele minerale şi structura geologică respectivă. –ă balneáţie balneoclimatéric. balisticien) (<fr. f. m. reper de navigaţie care marchează diferite puncte terestre. s. balistite) (<fr. s. balistocardiogramme) (<engl. „de băi. reper indicator al poziţiei unui punct topografic. balnear“. a marca (un teren). s. –ă balneologíe balneoterapíe elem. tratament cu ape minerale şi nă. balneoclimatic. f. –ă s. s.moluri. Balneologie) şi a nămolurilor. f. tr. I. n. înregistrare la balistocardiograf. maritime sau fluviale. f. balnéoclimatique) (<balneo– + fizioterapie) (<fr. n. –ă balistítă balistocardiográf balistocardiografíe balistocardiográmă balistofobíe balistográf balivérnă balizá balizáj balíză s. –ă balneoclimátic. 1. f. balné/o/–. baliste) (<fr. (despre seminţe. ansamblu de balize aşezate într–un anumit loc. vorbă goală. baliser) (<fr. adj. pendul ~ = pendul pentru determinarea vitezei proiectilelor. s. –ă balneofizioterapíe balneogeologíe balneografíe balneokinetoterapíe balneológ. 1. teamă patologică de proiectile. balnearius) (<fr. balistique) (<fr. baliseur) (<fr. Balneographie) (<balneo– + kinetoterapie) specialist în balneologie.2. acţiunea de a folosi băile în scop terapeutic. explozii. cf. balneum. s. f. aparat fotografic special pentru fotografierea unor obiective care se mişcă foarte repede. s. f. f. f. ballistophobia) (<fr. f. pulbere de azvârlire fără fum. lipsită de importanţă sau nesocotită. cardiobalistografie. (<fr. s. lat. s. pentru lansarea de suliţe sau de bolovani. strălucitoare. (<lat. s. f. referitor la băile curative. descriere a băilor. balistographe) (<fr. s. Balneolog) disciplină care se ocupă cu studiul şi aplicarea terapeutică a apelor minerale (<germ. un şenal etc. palavră. s. tratament al unor boli prin fizioterapie în mediul balnear. s. f. precum şi prezenţa unui obstacol. balistocardiographie) (<fr. m.2. s.2. 1. referitor la balistică. baie) (<fr. (<germ. maşină de război antică. cu o flacără vie. s. n. f.

(plantă) la care diseminarea se face printr–un mecanism propriu de expulzare.2.4. a arunca) (<fr. s. prin umflare şi dezumflare. cu care se joacă copiii. cu lemn uşor şi tare. (fig. n. pl. flotor la extremităţile aripilor unui hidroavion. minge (de fotbal. legătură mare de mărfuri. material de mătase impermeabil. balsamique) (<it. răşină de origine vegetală. vb.3. al unui tub electronic etc. (<fr. folosită în farmacie.5. ballospore) (<fr. consolare. s. f. pachet. s. s.). menţine echilibrul în timpul zborului. lat.) alinare.) miros foarte plăcut. arbore tropical din America Centrală. înveliş transparent sau translucid. la care este ataşată o nacelă. ballottage) (<fr. o (fam.) velă triunghiulară la ambarcaţiile de regate. m. bal2. s. ballo–. ballotter) (<germ. refl. etanş. adj. ballonner) (<balon + –aj) (<fr. tr. de baschet etc. s. n. refl. • haină de ploaie confecţionată dintr–un astfel de material. I. balte) . balsaminacee) (<fr. inv..2. n. a (se) umbla. (<fr. parfumată. m. s. • (fig. s. a deveni ca un balon. o oţel–~ = bandă de oţel la legarea baloturilor. a (se) face. s. plantă ornamentală originară din India. adj. n. s. vas de formă sferică pentru anumite reacţii chimice (de laborator). ballon) balón2 baloná balonáj balonét s. Ballotade) (<fr. s. balonzaid. baltic. balsamum) (<fr. balsamo. familie de plante erbacee cu frunze întregi şi flori zigomorfe. n. n. balsamine) (<fr. adj. cf. balon2. Ballograph) (<fr. aflat sub presiune maximă.BALO– balocóră balográf balón1 elem. cu flori albe–roşietice sau pestriţe.. ascospor expulzat din ască printr–un mecanism balistic propriu. „aruncare. situaţie care se creează atunci când nici unul dintre candidaţii la o alegere n–a obţinut numărul necesar de voturi pentru a fi ales. instrument pentru măsurarea vitezei proiectilelor. a i se umfla cuiva abdomenul (datorită acumulării de gaze în intestine).) a lua (pe cineva) în ~ = a face glume pe seama cuiva. 1. ballot) balotá balotádă balotáj bálsa balsám balsámic. (mar. f. n. vehicul aerian dintr–un corp sferic umplut cu un gaz mai uşor decât aerul. (<balon/zaid/) (<fr. n. n. (<germ. f. gr. sp. care închide corpul luminos al unei lămpi electrice. care.2. de balsam. mişcare de dresaj înalt în care calul execută cu toate picioarele deodată o săritură în sus şi înapoi. tr. Ballonseide) (<fr. a strânge în baloturi. de diferite obiecte etc. f. asemănătoare unei mingi. hermafrodite: balsamina. • băşică de cauciuc foarte subţire. pătrunzător.. • care are însuşirile balsamului (1). –ă balsaminacée balsamínă balt.. la confecţionarea cercurilor de butoaie etc. –ă vb.II. 1. cameră de gaz la un dirijabil. ballochore) (<germ. balsa) (<it. s. lăţime a secţiunii transversale a unui pneu. la subsuoara frunzelor. s. ballonnet) balonzáid balospór balót s. ballein. expulzare“. 1.

care conţine banane. o capital ~ = capital bănesc de care dispun băncile şi din care se acordă împrumuturi cu dobândă. bananier) s. banc) banc3 báncaizăn bancár. care aparţine Mării Baltice şi regiunilor învecinate. caracterul a ceea ce este banal. n. s.) copil mic.2.2. f. n. m. s. Bankeisen) (<it. care aparţine băncii1. comun. compas pentru trasarea circumferinţelor de diametru mic.2. (fam. postament. (de) culoare roz–galben. a face să devină. bambino) (<germ. fructul bananierului. banc) banc2 s. cu tulpina subţire şi înaltă. o bibliotecă. banan. banaliser) (<it. I. 1. plantă exotică arborescentă.3. plantă tropicală arborescentă. n. aglomerare de peşti marini. m. 1. banano) (<fr. în care predomină o anumită specie. rocă magmatică intruzivă. –ă banalitáte banalizá banán banánă bananiér. • imitaţie a operei lui. cu tulpină lemnoasă. tr. nisip. baltisch) baltístică balustrádă balústru s. foarte rezistentă. bancario. obişnuit. bombat la partea inferioară. pe marginea unor construcţii. banane. banalité) (<fr. stâlp scurt. germ. alcătuită din granodiorit. adj. balustrade) (<fr. balustre) balzacianísm s. s. banal) (<fr. dintr–o balustradă. n.. adj. suport care susţine o maşină–unealtă. numele unui joc de cărţi. f. refl. în buchet în vârful tulpinii şi cu fructe în ciorchine. port. Bambus. n.báltic. n. f.4. s. fr. I. f. dreaptă.II. ceea ce este specific operei balzaciene. depunere de aluviuni. s. m.II. s.2.2. referitor la banane. balt. baltique. platitudine. (<fr. (<balzacian + –ism) bam bambíno bámbus banál. prevăzută cu noduri. (<engl. 1. inv. 1. instalaţie pentru încetarea puterii motoarelor. o limbi ~ce = grup de limbi indo– europene din care fac parte letona şi lituaniana. –ă adj. bancaire) . (<fr. (<germ. metodă de prognoză în activitatea de afaceri. (fam. sesizând raporturile social–economice existente în cadrul capitalismului premonopolist.) glumă ieftină. care configurează un vast şi viguros tablou al societăţii franceze sub Restauraţie.3. bam) (<it. granit etc. masă de atelier pe care se fixează piesele de prelucrat. s. s. s. m. îngrăditură verticală scundă din mai mulţi baluştri uniţi printr–o bară de sprijin. m. m. a deveni banal. ştiinţă care studiaţă limbile şi literaturile baltice. banatít banc1 s.. comun. adj. n. s. bucată de fier la bancul tâmplarului. Bank) (<germ. cargou amenajat pentru transportul bananelor. bananier. ca banana. –ă s. adj. (<balt/ic/ + –istică) (<fr. bambou) (<fr. piesă de fier cu care se fixează în perete un dulap. anecdotă. s. în tranzacţiile de bursă. • lucru obişnuit. lacurilor şi al fluviilor. banatite) (<fr. fişă mică montată la capătul unei conducte electrice pentru stabilirea contactului. vb. pietriş şi nămol pe fundul mărilor. parte laterală a capitelului ionic. goală pe dinăuntru. ca scaun pentru cei care trag la rame. cu frunze late şi alungite. fr. banana) (<it. (<fr. 1.III. –ă s.2. lipsit de originalitate. de bancă. n. 1. scândură transversală la bărci.

(<fr. instituţie financiară care efectuează operaţii de plată şi de credit. hârtie–monedă emisă de o bancă. • fâşie orizontală de–a lungul unui terasament. (p. fr. platformă pe un taluz ori la baza lui. banquet. ~ litorală = platformă de abraziune îngustă la piciorul unei faleze. n. (<germ. posesor de capital bancar. banchér banchét banchétă s. a inciza în benzi. germ. ~ de date (sau de informaţii) = instituţie specializată în stocarea şi furnizarea de informaţii prelucrate cu ordinatorul. bandage) 1. s. bancă mică fără spetează. bancocrate) afirmare puternică a puterii politice a capitalului bancar. refl. mare acţionar al unei bănci1. vb. faşă cu care se leagă o rană. banc. (<bandaj) bandajá vb. banqueroutier) situaţie a unui comerciant falit.2. vb. sistem de inele din sârmă cu care se consolidează înfăşurările rotoarelor maşinilor electrice. 1. bancocratie) bancrutar. cel care ţine banca2. f. Banknote. cu sau fără rezemătoare. s. banca. o parte bolnavă a corpului. (<it. (<engl. bilet de bancă. masă festivă în cinstea unei persoane. • scaun cu pupitru pe care stau elevii în clasă. bank–note) inv. ext. refl. báncă2 bancă3 s. (<fr.) pansament. f. banquise) picior de susţinere la baza unui puţ de mină în curs de spălare pentru a susţine zidăria de deasupra până face priză. band) I. f. (<germ.2. f.. spre a–i spori stabilitatea.3. câmp de gheaţă în regiunile polare de–a lungul ţărmurilor mării. it. bancnótă bánco bancocrát. a înconjura. s. fr. (la jocul de bacara) totalitatea mizelor depuse de jucători. Bank) (<fr.2. intr. it. (<fr.4. m. 1.2.II. • aparat special pentru a susţine o hernie. bilet de ~ = bancnotă..báncă1 s. banchetto) banchíză s. (echit. s. (<germ. proprietar. cerc metalic sau de cauciuc care se montează pe janta unei roţi de vehicul. Bank) (<fr. • faşă cu care boxerii îşi înfăşoară pumnii pe sub mănuşi. n. m. suprafaţă orizontală. • rambleu format din excedentul de material excavat. tr. (<it. s. f. bander) bord din cauza vântului sau a încărcăturii aşezate greşit. banque) (<germ. canapea în compartimentele vagoanelor de cale (<fr. bandă1 (3). f. (<fr. s. tr. piesă de mobilier. o ~ de emisiune = instituţie care are dreptul să emită bancnote. o a sta în ~a sa = a fi neutru. f. bancrut. (după fr. –ă bancocraţíe bancrút bancrutá bancrutár bancrútă band bandá bandáj s. fr. it. n. s. bankrottieren) falit. f. a unui eveniment. bancarotta) faliment. pack. banqueroute. pe care pot şedea deodată mai multe persoane. a sta oasiv. s. banquier. n. s.3. mijloc de plată. . (<fr. f. s. Bankrott) a da faliment. m. ~ de organe = serviciu într–un spital care conservă organe anatomice în vederea utilizării lor pentru transplant. 1. banchiere) (<fr.) obstacol natural format dintr–o moviliţă acoperită cu iarbă. a(–şi) aplica un bandaj. indiferent. 1. vinovat de rea administrare sau de fraudă.2. banquette) ferată. s. (la jocul de cărţi) banii puşi în joc de cel ce ţine jocul. m. (despre nave) a se înclina pe un (<fr. banco) adept al bancoraţiei.

bande. sp. m. s. vb. banderilla) (<fr. m. pentru înregistrarea şi reproducerea sunetelor cu magnetofonul. excizate sau pictate.. f. n. clar diferenţiată. banderie) (<fr. bandagiste) (<fr. banderoler) (<fr. sp. banderille. detaşament de infanterie. tâlhar. ştraif. bandothèque. f. • (spaţiu neimprimat) între două sau mai multe mărci poştale. banditisme) (<engl. ~ rulantă = fâşie îngustă. • încăpere. Band) îngustă a unei suprafeţe. tr. • parte lungă şi (<fr.2. adj. s. 1. ~ sonoră = peliculă cinematografică de înregistrat sunetul. grup de oameni (reuniţi în scopuri necinstite).3.6. 1. ~ de imagini = peliculă cinematografică. brasardă (1).)2. m. se înfăşoară ceva. band. s. continuă (de cauciuc) care serveşte la transportul în plan orizontal al unor materiale sau piese. f. o în ~ = (despre figuri) aşezat în diagonala scutului. f. ~ de magnetofon = fâşie îngustă de material flexibil. (<fr. bandelette) (<fr.2. banderole. asemănător cu bandura. bandiera) (<fr. pe care toreadorii o înfig în ceafa taurilor. 1. suliţă mică cu un steguleţ în vârf. clică. de bandit. (herald. bande. bandiéră bandít banditésc. s. mănunchi de fibre conjunctive sau nervoase. (<germ. s. /bánd–lider/ s. bándă2 s. f. şef. ~ etalon = bandă magnetică cu înregistrări speciale pentru reglarea sau verificarea parametrilor unui magnetofon ori magnetoscop. germ. pavilion al unei corăbii. Bandotek) . (anat. conducător al unei formaţii instrumentale. –eáscă banditísm bandleader bandólă bandotécă toreador care înfige banderilele în taur. f. fâşie îngustă şi lungă cu care se leagă. bandola) (<fr. fir de circulaţie pe o stradă sau şosea. /3/ engl. steguleţ (de lance.. tâlhărie. (glumeţ) grup de prieteni care umblă împreună. f. grup de frecvenţe învecinate sau apropiate care fac parte din spectrul un ceramică neolitică din Europa.3. bentiţă. de catarg etc. s. cu un strat fin de substanţă feromagnetică. a aplica o banderolă (2). fabricant. s. margine elastică de la masa de biliard. f. mobilă pentru benzi. ceată de oameni înarmaţi care însoţeau un nobil feudal în luptă. bandă de pânză care se poartă la braţ ca semn al unei anumite însărcinări etc. f. de culoare mai închisă sau mai deschisă. gangster. • parte a cromozomului. a unei cărţi etc. bandă de hârtie lipită în jurul unei cutii. trupă band) de muzicanţi. s.) fâşie de ţesut care uneşte două organe.5. banderuola) bandcerámică bandelétă banderíe banderílă banderiliér banderolá banderólă s. act. s. bandleader) (<sp. it. 1. banderillero) (<fr. s.) figură diagonală care reuneşte unghiul drept de sus al unui scut cu unghiul stâng de jos. faptă violentă săvârşită de o bandă.4. Bandkeramik) (<fr.3. s.2. germ. intrument muzical cu coarde. 1. ansamblu muzical instrumental. vânzător de bandaje. bandito) (<bandit + –esc) (<fr.2. m. bande. it. f.bandajíst bándă1 s. o ~ magnetică = fâşie pentru înregistrarea magnetică a semnalelor electrice. bandit. brigand. caracterizată prin decorul din benzi incizate. it. (<it. arhivă de benzi magnetice.

capul. ci trebuie completate cu banii de credit emişi de bănci pe baza (re)scontării poliţelor comerciale. bantam) (<fr. reprezentat de un (<engl. n. cu numeroase rădăcini adventive aeriene verticale. de legat ochii. f. interj. cu cutie de rezonanţă din piele. originare din insula Java. rasă de găini pitice. asemănătoare unei mici tobe. joc sportiv. banjo) bánking s.bandóu s. bandă de piele. populaţiei de culoare din Republica Sud–Africană. sub regimul rasist. pentru a merge la război. n.. de stofă. bandurist) (<engl. zgomot violent produs de un avion care depăşeşte viteza sonică. pusă de–a curmezişul pieptului.2. s. s. smochin din India. utilizat în jaz. n. 1. smochinul pagodelor. care susţineau că mijloacele de circulaţie nu se pot reduce numai la aur şi la simbolurile lui. care marchează naşterea unei bolţi sau limita dintre etaje. pe corăbii. /béndi/ s. bandúlă banduliéră bandúră banduríst. (<engl. bantustown) (<germ. banian) (<fr. de care se agaţă sabia. bandeau) (<it. m. bandoulière) (<rus. s. capelă pentru botez în bisericile catolice. ucr. în formă ovală. apropiate.. puşca etc. bandola) (<fr. legătură de încins fruntea. –ă baptistériu s. 1. s. (zece mii de ani) trăiască! arbore din regiunile tropicale de mărimi uriaşe. n. • unitate militară feudală.3. s. baptiste) (<lat. fr. bazin de înot în termele antice. principiu ~ = ansamblu de idei privind politica monetară. fr. frânghie subţire. s. 1. viaţă lungă!. f. o limbi ~ = familie de limbi negro–africane cu structură gramaticală şi lexic. Anglia etc. bantou) (<engl. şi cu o tastieră scurtă. n. o în ~ = de–a curmezişul pieptului. populaţie negridă din Africa ecuatorială şi de sud. . f. la prinderea şi la tragerea parâmelor grele. şi cu un gât foarte lung. cu o greutate de lemn la un capăt. f. (box) categoria „cocoş“ (boxeri cu o greutate între 51 şi 54 kg)... engl. bandura) (<rus. banking /principle/) grup de economişti englezi. f. asemănător cu hocheiul pe gheaţă. s. bannière) banjó s. –ă bandy bang banián baniéră s. m.. banzai) (<fr. s. bang) (<fr. s.2. m. instrument muzical ucrainean cu coarde ciupite. n. (adept) al baptismului.2. bandy) (<fr. s. (în evul mediu) steag sub care se adunau vasele unui senior. m. n. (<amer. s. port. baptistère) bántam bantú/bántu bantustán banzái baobáb baptísm baptíst. care se practică cu mingea în loc de puc în ţările scandinave. bazin la botezul prin scufundare. zonă rezervată. f. n. baobab) (<fr. baptisterium. n. instrument muzical cu coarde ciupite. baptisme) (<fr. adj. cântăreţ la bandură. (<fr. stindard trapezoidal. n. mulură orizontală ieşită uşor în relief.2. doctrină a unei secte creştine protestante care nu admite botezul decât la vârsta adultă. 1. cadru decorativ exterior al portalului unui tunel. s.

it. în care se aşază băuturi. lucrare de fortificaţie care împiedică înaintarea inamicului pe anumite direcţii.2. f.2. it. • tejghea (specială) într–un restaurant etc. s. barateríe baratrométru s. m. stăvilar. bar) v. la care se servesc şi se prepară băuturile. a întrerupe. n. aparat cu ajutorul căruia se fabrică untul şi unele grăsimi vegetale.2. baranesthésie) (<fr.).. s. barraca) 1.. s. cabaret. • mobilă. ansamblu de barăci.3. tobă metalică cu perete dublu pentru răcire la dispozitivul în care se tratează celuloza pentru obţinerea firelor de viscoză. construcţie hidrotehnică aşezată transversal pe cursul unei ape curgătoare (<fr. s. unitate de măsură a presiunii egală cu un milion de bari. cu un obstacol circulaţia. (<fr. baracca. a opri. tutun şi prăjituri. fr. a trage o linie peste. o stradă etc.bar1 s. baraterie) comandant sau echipaj. tr. n. baro–. pierdere a sensibilităţii ţesuturilor profunde la presiune. foc intens de artilerie sau de arme automate ca să oprească atacul inamicului. (<fr. barieră. bar2 –bár3(ă) bará s. (<engl. întrecere suplimentară pentru promovarea mai multor echipe sportive sau concurenţi aflaţi la egalitate ori pentru stabilirea ordinii lor într–un clasament.. local public în care consumatorii sunt serviţi stând în picioare sau pe scaune înalte. vb. m.. f. (<fr. baraque. barragiste) (<fr. 1. (<fr. a stopa. trecerea (pe (<fr.) tulburare ideomotorie caracterizată printr–un blocaj în şirul ideilor. (med. zăgaz.6. 1. s.2. baraccamento) construcţie provizorie de scânduri servind ca locuinţă.5.. pahare. a împiedica cu o bară. barrer) un drum. baratromètre) . f. separată sau montată într–un interior. baracamént barácă baráj s. cel care asigură întreţinerea unei instalaţii de captare a apei. magazie etc. instrument cu care se măsoară rapiditatea şi direcţia curenţilor marini.7. în faţa unei tejghele. barrage) pentru a ridica nivelul apei sau a–i regulariza cursul. bar) 1. a şterge cu o linie (un text). n.4. (<fr. lucrare provizorie pentru a împiedica pătrunderea apei într–o zonă de lucru. baraquement. piedică. într–o casă. n.) a împiedica. sp. în exprimarea lor. baratte) barajíst baranestezíe barátă s. f. prejudiciu adus unei nave prin încălcarea intenţionată a îndatoririlor de către (<fr. a opri circulaţia rutieră etc. (fig.

n. mascaret. tr. 1. cuvânt.3. barbadénsis barbár. neinteligibilă.. element de separare într–un text. al unui coridor.) figură diagonală care reuneşte unghiul stâng de sus al unui scut cu unghiul drept de jos. un om. intrarea unei cetăţi (<fr. necivilizat. cioc. f. piedică în calea realizării unui lucru.báră s. lat. f.) nume dat în trecut popoarelor migratoare care au invadat Europa la începutul evului mediu. s. (pl. vb. grosolan. (pl. s. neomenie. bărbuţă ascuţită. f.) om crud. îngrămădire de aluviuni la gura de vărsare a unui râu într–un fluviu sau în mare. barbecue) (<fr. lat. barbare. m. fiecare dintre cei trei stâlpi care delimitează poarta la unele jocuri sportive. a aduce în stare de barbarie. barbaríe s.2. deschidere înaltă şi îngustă în zidul unui turn.3. vorbire stranie. barieră care desparte pe judecători de avocaţi şi împricinaţi. s. barbetta) barbacánă s. platformă de pământ de pe care tunurile pot trage pe deasupra parapetului unei fortificaţii.) în mod crud. lat. faptă. barbette) (<fr. 1. (sg. grătar cu mangal pentru pregătirea mâncării în aer liber. s. s. barbe) (<fr. f. (<lat. barba densis) 1. barbariser) (<fr. barbet) (<it. (<fr. sălbatic. cruzime. (fig. a unui zid de sprijin pentru a permite scurgerea apelor colectate în spatele acestora. barbillon) (<fr. parâmă scurtă la fixarea sau remorcarea ambarcaţiilor. specializat în vânătoarea de baltă. barbarismus) (<fr. s.) individ aparţinând unui asemenea popor. s. • ridicătură de metal liniară încrustată în tastiera unor instrumente cu coarde ciupite. n. barbétă2 barbifér. –ă s.) favoriţi.2. • (adv. n. şi adj. barbacane) etc. m. barbarolalie) (<fr.4. nume dat de greci şi romani oricărui individ care aparţinea unei populaţii (<fr. –ă barbión barbişón s. barbarie. sălbatic. (<fr. centură de metal rezistentă. 1. /–băcü´/ s. locul de unde se pledează în faţa justiţiei. barre) construcţii sau în dispozitive tehnice pentru transmiterea eforturilor.3. 1. în (<fr.7.2. stadiu de civilizaţie înapoiată în care se află un popor. sacadată.3. atitudine în care se reflectă o asemenea concepţie. specie de bumbac care produce fire de calitate superioară. barbarísm barbarizá barbarolalíe bárbă barbecue barbét barbétă1 s. barbichon) .2. în schizofrenie. barbarus) străine.6. deschizătură mică lăsată din loc în loc în zidăria unei culee de pod. barbaria) lipsă de respect pentru cultură şi civilizaţie. linie verticală sau oblică. câine prepelicar. cu părul creţ.5. f. (herald. erecţie a papilelor limbii la bovine datorită unei tumefacţii. (<fr. f. lucrare de fortificaţie care protejează capul unui pod. un grup. sălbăticie. barbarisme. n. • linie verticală care separă măsurile unui portativ.) obstacol. (despre plante) prevăzut cu un smoc de peri lungi. m. f. f. drug de metal (destinat prelucrării). la baza turelei unui tun naval. construcţie introduse într–o limbă străină fără a fi necesare şi neintegrate în limba care le–a împrumutat.2. • (fig. barbifère) (<fr. adj. • şut în stâlpul porţii de fotbal. fiecare dintre perişorii implantaţi în tija unei pene de pasăre. • piesă de metal sau de lemn.

piesă vocală sau instrumentală cantabilă. s. n. n. perete de beton (armat) turnat în teren pentru lucrări de fundaţii. vele sau cu motor. cu rame. (<it. I. vb. s. s. adj.barbitál barbitón barbitúric s. bardot) (<fr. tr. Barchent) (<fr. s.2. bardus) (<fr.. barde. hipnotic barbituric cu acţiune de lungă durată. introdus într–un circuit electric. s. sensibilitate a ţesuturilor şi a organelor profunde la variaţiile de presiune. . v. lamelă de metal care (<fr. 1. f. n. (<fr.. în afară de artimon. pălărie roşie purtată de cardinali. amestec de apă cu tărâţe la hrana animalelor. barbotin) (<fr. de pânză) care încheie un pantof. sedativ sau narcotic. asemănătoare romanţei. cu mişcare ritmică legănată. poet eroic şi liric. intoxicaţie cu barbiturice. it. baribal) barétă2 baretór barhét/bárhet BARI– baribál s. barbiton) (<fr. 1.2. barretter) (<germ. 1.2. cu vele pătrate. s. (<engl. barbotage) (<fr. f. 1. barbital) (<fr. 1.. s. poet şi cântăreţ la celţi. din acest acid. (medicament) hipnotic.) a trece forţat un gaz sub formă de bule printr–un lichid. menţine constantă intensitatea curentului. baresthésie) 1. care poartă vele aurice. fr. macara mobilă utilizată pe şantierele de construcţie. urs negru din America de Nord. pastă diluată vitrifiabilă cu care se lipesc ornamentele şi toartele pe obiectele de ceramică. s. barboter) (<fr.II. barca. instrument muzical asemănător cu lira. barco) (<fr. velier cu trei.3. roată dinţată care antrenează lanţul ancorelor sau şenila unor vehicule. f. ţesătură de bumbac flanelată. barcarola. n. bardeur) (<fr. ambarcaţie mică. lat. adj. s.3. animal obţinut din încrucişarea unui armăsar cu o măgăriţă. n. tabacheră etc. în deşerturi. f. decoraţie cu o asemenea pastă pe porţelan sau pe faianţă. în afară de arborele trinchet. s. s. s. n. în formă de semilună. bentiţă (de piele. barbiturique) barbiturísm barbotá barbotáj barbotín barbotínă s. s. f. s. barème) barestezíe barétă1 s. (<fr. barque) (<it. gr. s. normă care trebuie realizată de un sportiv sau o echipă pentru a se califica într–o competiţie.2. fără punte. gondolieră. perpendiculară pe direcţia vântului. barchetinna) (<fr. barque.. lat. n. barkhane) (<it. m. n. baro–. f. sistem de ungere a unui motor prin împroşcarea lubrifiantului pe suprafeţele de uns.2. barbotine) barc barcánă barcarólă bárcă barchetínă bard bardór bardóu barém s. n. n. acid ~ = substanţă sintetică obţinută prin condensarea ureii. baretta) (<engl. m. s. la vechii greci. (<fr. barbiturisme) (<fr. f. barrette) se fixează transversal pe o medalie.2. fr. barcarolle) (<it.4. velier cu trei arbori şi velatură pătrată. pânză cauciucată pe care se implantează ace pentru pieptănatul fibrelor textile. culegere de tabele conţinând calcule gata făcute. n. rezistor neliniar care. patru sau cinci arbori şi vele aurice. (tehn. fr. dună mobilă de nisip. nivel al unei contribuţii financiare stabilit în prealabil. s. m. f.

problemă enigmistică constând în găsirea unui cuvânt. adj.2. (<fr. o sistem ~ = repartiţia presiunii atmosferice la suprafaţa Pământului. loc de intrare într–un oraş unde. s. baryphonia) (<fr. f. categoric.9 l în S. de o dină de cm2. s. se încasau taxele pe mărfurile aduse spre vânzare. s. barytine) . start. (<fr. barymètre) influenţă morfogenetică a forţei de gravitaţie asupra organelor plantelor. (<fr. limbajul fiind ininteligibil. n. pestriţ. întăritură din diferite materiale sau lucruri. însemnat cu benzi de culori asortate bizar. (fig. stofă fină de lână. baryon) nucleonului. f. sulfat natural de bariu. s. barrière) barifoníe barigiroscóp bariglosíe baríl barilalíe barimetríe barimétru barimorfóză barioláj bariolát. bariolage) o coardă la alta.3. tulburare de limbaj manifestată prin dificultăţi în articularea cuvintelor. punct de întâlnire al medianelor într–un triunghi. în trecut. barège) (hidr)oxid de bariu. răguşită.2. f. (<fr. barye) (<fr. s.) a (se) închide ferm. voce cu timbru gros. instrument giroscopic pentru punerea în evidenţă a rotaţiei Pământului. s. –ă baricadá baricádă baricéntru bárie bariéră adj.5. (<fr. barisch) referitor la presiunea atmosferică. baryte) (<fr. n. barymétrie) instrument pentru determinarea intensităţii zgomotelor. s. cu două sau mai multe (<it.) executarea rapidă a unei succesiuni de sunete. ext. cu masă de repaus egală sau mai mare decât cea a (<fr. 1. (<fr. aprecierea greutăţii animalelor vii pe bază de măsurători.báric.. n.A. s. s. (<fr.5 l în Anglia.2. f. (<fr. centru de greutate. f. barricade) (<fr.4. tulpan. linie de plecare (la cursele de cai). testemel. f. barricader) 1. s. • (p. barylalie) devenite neinteligibile. stare marcând limitele posibilităţilor fizice sau psihologice (ale unui sportiv). în special pentru produse petroliere. maramă. obstacol. (<engl. m. barrel) egală cu 158. s.) piedică. microbar. bălţat. f.) loc de întretăiere a unei căi ferate cu o şosea. n. vb. f. (p. bariolé) particulă elementară grea. barygyroscope) dificultate în pronunţarea cuvintelor. (<fr. element constructiv sau dispozitiv pentru evitarea ori reglementarea schimbului de umiditate. după cum intervine accentul. folosit în radiologia tubului digestiv. f. (după fr. s. baril. centrosferă (1). şi 163. (<germ. căldură etc. f.U. n. baryglossie) unitate de măsură pentru capacităţi. –ă barión bariotróp barisféră baríş barítă baritínă s. ext. s. n. trecând alternativ de la (<fr. (<fr. punct de aplicaţie al rezultantei forţelor de presiune. 1. engl. refl. tr. n. bariotrop) sensuri.. s. engl. broboadă subţire şi uşoară. barymorphose) geomorfoză. barycentre) (<fr. s. barysphère) 1. f. unitate de măsură a presiunii. s. a (se) închide cu o baricadă. s. (muz. cu scopul de a feri pe cei atacaţi de loviturile atacatorilor.2. s. bară mobilă pentru a închide temporar trecerea peste o cale ferată sau şosea. (<fr.

1. s. –ă barofobíe baroforéză barognozíe barográf barográmă barometríe barométru s. predominant (<fr. I. s. m. baritonal) (<fr. baritono. în fizica nucleară. s. barytose) (<fr. s. –ă baritóză báriu bárjă barlóng. pentru pescuitul pe râuri. proprietar al unui bar. barcă cu o velă pătrată. XVIII. n. cu latura mai lungă în faţă. s. barophile) (<fr.) = stil în arhitectură. s. greutatea şi consistenţa obiectelor. (despre organisme) care trăieşte în medii de viaţă cu presiuni atmosferice scăzute. baro–/bary–. de alamă. muzică. s. • stil de la sfârşitul perioadelor clasice. însămânţare pe arealul propriu. barometru înregistrator. cu timbru şi ambitus corespunzător. adj.2. la fabricarea vopselelor. barocchista) (<fr. gr. s. barge) (<fr. barlong) (<engl. presiune“. baronne) 1. s. –bare. barn) (<fr. caracter baroc al unei opere de artă f. s. baroquisme) (<it.II. adj. adj. n. f. f. a sticlei etc. f. barographe) diagramă înregistrată la barograf. f. unitate de suprafaţă. în care forma se dezvoltă în dauna conţinutului. de culoare albă–argintie. 1. s. n. de bariton. baryton) (<germ. de 10–24 cm2. s. f. baromètre) pentru a măsura. . f.2. –ă barofób. cameră pentru încercarea rezistenţei fizice a piloţilor şi sportivilor în condiţii de variaţie a altitudinii şi presiunii.2. (<baro– + cameră) (<fr.2. care cultivă libertatea şi monumentalitatea formelor. 1. „grav“. (<fr. adj. barophobe) (<fr. –ă barn BARO–/BARI–. f. cântăreţ cu voce de bariton (II. pneumoconioză provocată de inhalarea prelungită a pulberilor de sulfat de bariu sau barită. n. literatură.baritón/baríton baritonál. mai lung într–o parte decât în alta. barochore) (<fr. –ă adj. adj. s. (<it. alcalino–pământos. f. pentru transporturi grele pe căile navigabile. s. (<fr. fr. –ă bárman.2. extravagant. inventivitatea şi fantezia exprimării. m. (fig. difuzie a particulelor dintr–o suspensie sub influenţa gravitaţiei. barogramme) parte a fizicii despre tehnicile şi aparatele de măsurare a presiunii (<fr. f.1).. 1. (plantă) la care însămânţarea se face pe loc. adj. „greutate. cel care serveşte la bar1. baros. –ă barocóră barocoríe barofíl. baroque. f. –bár(ă) baroánă baróc. barométrie) atmosferice. (despre organisme) care se dezvoltă în locuri cu presiune ridicată. posibilitatea de a aprecia. it. instrument pentru măsurarea presiunii atmosferice. ornamentaţia excesivă. fr. (<fr. (adept) al barochismului. baryum) (<fr. teamă patologică de gravitaţie. pictură. s... barochorie) (<fr. barognosis) barocámeră barochísm barochíst.) ceea ce serveşte (<fr. s. navă cu fundul plat. stil ~ (şi s. m. instrument de suflat. m. s. elem. cf. (fig. metal moale. barophobie) (<fr. datorită greutăţii fructelor şi seminţelor. barman) (<fr.) exagerat. barocco) între sfârşitul Renaşterii şi mijlocul sec. n. s. barys) baroneasă. fără a vedea. f. voce bărbătească cu timbru intermediar între tenor şi bas. bizar. f. s. baroforeuse) (<engl. n.

(<fr. f. (<fr. Barothermograph) (<fr. s. s. acord. –ă barzói bas s. barreau) (<sp. –ă barotropísm baróu barráncos barremián. parte a unei jachete (fuste) care acoperă şoldurile. n. fr. barotaxie) tratare a unor maladii cu presiuni determinate sau al aerului comprimat. (<fr. m. barothérapie) barotermometru înregistrator. dat unui ordin de cavaleri. reacţie a substanţei vii faţă de variaţiile de presiune. narcoză prin inhalarea unui amestec de gaze la o presiune mai mare decât cea (<fr. barrot) alune. n. n. Baron) senior feudal care avea pe pământurile sale drepturi absolute. adj. domeniul unui baron. f. baroană. stare patologică provocată de o variaţie bruscă de presiune. s. barrémien) (<engl. n. baronnie) presoreceptor. n. f. m. baroscope) (despre organe) sensibil la presiune. cântăreţ cu voce de bas (II. (<germ. s. n.) limbă aglutinantă vorbită de basci.2. –ă barostát barót barotaxíe baroterapíe barotermográf barotermométru barotraumátic. beretă cu marginile îndoite înăuntru. barter) (<fr. provocat de modificările presiunii atmosferice. baron.. în Anglia. s. barrancos) (<fr.II. –ă barotraumatísm barotróp. vocea bărbătească cea mai (<it. • (s. organizaţie profesională a avocaţilor dintr–o anumită unitate administrativ–teritorială. s. s. pl. adj. s. adj. basse) gravă.barón baronarcóză baroneásă baronét baroníe baroreceptór baroscóp barosensíbil. m. n. (<fr. femeie având titlu de baron. (<fr. I. (din) penultimul etaj al cretacicului inferior. adj. bartonien) (<rus. s. –ă bárter bartonián. (<fr. instrument de suflat de alamă care produce sunetele cele mai grave. /beret/ basque) basc1 basc2. (despre distribuţia presiunii şi a densităţii) în care suprafeţele atmosferice sunt izobare. f. s. baronnet) titlu de baron. s. s. 1. • titlu de nobleţe între cavaler şi viconte. germ. barotrope) (<fr. n.. (<fr. în practica comercială. basso. 1). s. s. barorécepteur) balanţă folosită pentru a demonstra existenţa presiunii atmosferice. instrument pentru determinarea simultană a presiunii şi a temperaturii aerului. barotropisme) (<fr. s. s. s. reacţie locomotorie a organismelor la modificările presiunii mediului. barostat) semipreparat din fondant sau ciocolată şi miezul fructelor oleaginoase (nuci. n. (locuitor) din Pirinei. (<it. barzoi) I. m. f. mici văi formate de ape pe flancurile unui con vulcanic. migdale). n. (din) ultimul etaj al eocenului. . (<fr. s. basque) (<fr. f. fiică de baron. soţie. n. folosit la vânătoare şi agrement. m. baronarcose) atmosferică.. n. n. barothermomètre) (<fr. s. n. (<fr. –ă báscă s. s. (<fr. basque) (<fr. (<fr. baronessa) titlu de nobleţe. barotraumatisme) (<fr. s. f. m. s. prin care părţile convin să schimbe între ele mărfuri de valori egale. f. s. câine rusesc cu siluetă graţioasă şi zveltă. adj. s. adj. barotraumatique) (<fr. barosensible) aparat pentru menţinerea unei presiuni constante.

/béizic–frenci/ formă simplificată a limbii franceze. a executa o mişcare de rotaţie limitată în jurul unei axe orizontale. bastardieren) 1. basson. s. basculeur) (<fr. basic) (<engl. n. f. 1. (<fr. vagonet etc. partea metalică a armelor de vânătoare cu ţevi mobile. tr. gramaticale. (în evul mediu) construcţie dintr–un sistem de fortificaţii. pentru a ataca o fortificaţie. câine de vânătoare cu corpul alungit şi labele scurte. sculptură în care figurile ies în relief pe un fond scund. bascule) (<engl. n. s. • dispozitiv care permite modificarea poziţiei în raport cu axa optică a unei părţi a aparatului fotografic.2. basset) basic basic–english basic–french basíst basón basoreliéf básta bastárd. 1. adj.. s.báschet baschetbál baschetbalíst. adj. bassone) (<it. s. jucător de baschet.3. bastimento) bastimént s. bastille) (fig. dispozitiv mecanic pentru descărcarea prin basculare a unui autocamion. base–ball) (<fr. hibrid. intr.II. pentru greutăţi mari. (<it..) închisoare. f.) limbaj de programare a calculatoarelor. bassorilievo. nelegitim. it. cu pete roşietice sau negre. • aparat de gimnastică pentru executarea diferitelor sărituri acrobatice. utilizat în regim convenţional şi interpretativ. (<engl. I.2. fagot. /béizic–ingliş/ formă simplificată a limbii engleze. vb.. n. (inform. n. baschet (I). s. rasă franceză de găini cu picioare foarte scurte. încât să permită o mişcare oscilatorie liberă. simbol al puterii arbitrare. f. s. baschetbal. s. basic–french) (<fr. adj.2.3. basta) (<it. încălţăminte de sport asemănătoare unor ghete de pânză cu talpă groasă. s.2. care basculează. vb.2. mică lucrare provizorie. n. n.2.II.. fr. s. joc sportiv între două echipe a câte 5 jucători. pl. s. . oraş fortificat (<fr. balanţă cu două braţe inegale. bas–relief) (<it. (copil) conceput în afara căsătoriei. –ă basculá basculánt. f. cetăţuie fortificată. cu un minimum de cuvinte şi forme s. n. /béiz–bol/ s. m. 1. m. m. f. germ. ajunge! destul! f. s. Bastard) a hibrida. s. în care mingea se aruncă într–un coş fixat de un stâlp pe terenul echipei adverse. s. bastardo. n. asemănător cu oina. f. m. navă de război de mare tonaj. joc sportiv (la americani) între două echipe a câte 9 jucători. 1. (<germ. 1. bassiste) (<fr. bastide) pentru apărarea unui stat seniorial sau a unui domeniu. fr. basic–english) (<engl. f. basculant) (după fr. basket–ball) (<baschetbal + –ist) (<fr. /béizic/ s. s. mod de a cânta la orgă. s. basculer) (<fr. cu un vocabular şi o gramatică reduse. castel întărit. basket) (<engl. –ă basculatór bascúlă base–ball basét I. fr. interj. –ă bastardá bastídă bastílie (<engl. muzicant care cântă la contrabas sau alt instrument cu timbru grav. m. (autocamion) echipat cu o benă basculantă. pârghie cu punctul de sprijin la mijloc pe o axă.

s. battaglista) (<fr. –ă s. (fig. bastonnade) (<it. n. (<baterie + –ist) . n. n. (locuitor) din Başkiria. fam. rus.5. n. battelliere) (<fr. –ă batalíst batánt. s. rus. n. port. 1. bară cilindrică din metal sau lemn. bătaie cu bastonul.4. 1. element grafic caracteristic scrierii de mână. bastone) (<fr. n. pentru întreţinerea păsărilor. m. cu două flancuri şi două feţe. ca sprijin la mers. construcţie provizorie. bataillonaire) (<it. batteria) bateríst. s. batardeau) (<sp. de scene de război. tunuri. (<fr. s. (<it. s. –ă s. batalion. oţel sau beton pentru împiedicarea pătrunderii apei într–o zonă de lucru. adj. n. operaţia de lovire repetată cu bătătoarea a masei de material fibros. • ansamblul tunurilor de acelaşi calibru de pe o navă. bati–. adj. m. ansamblu de cuşti metalice suprapuse. care îndeplinesc aceeaşi operaţie. baskhir) (<fr. batterie. n. patată. ciomăgeală.2. subunitate de artilerie. ramura turcică. f.II. f. ~ de teste = ansamblu de teste care vizează un anume aspect al structurii psihologice a cuiva. (fig. • utilajul cu care se execută. frapieră. f. s.) mulţime (de fiinţe). bastion) (<it. în care se păstrează hamacele şi alte materiale ale echipajului. battello) (<it. ansamblu de aparate..3. bataglione) (<fr. bastingage) (<fr. bastonádă bastonátă başchír. ferestre) care poate executa o mişcare de rotaţie limitată în jurul unei axe verticale. (rar) pictor de bătălii. f. ~ solară = grup de celule fotoelectrice care transformă energia solară în energie electrică.2. foarte bogată în amidon. 1. n. cântăreţ la baterie (4). (despre scriere) cu caracter de scriere rondă şi cursivă. în filatură. it. (<fr. obiect în formă de băţ.3. piese.2.2.) ceea ce constituie un sprijin solid. s. vitamine şi zahăr. vas cu gheaţă pentru a răci vinul şi sifonul din sticle. v. subunitate militară din mai multe companii. s. batata. batat) s. purceilor sau iepurilor de casă. adj. battage) (<pol. cu diferite întrebuinţări la bordul unei nave. lucrare de fortificaţie în formă de turn scund şi puternic. grupul instrumentelor de percuţie într–o orchestră. it.) caracter de literă al acestei scrieri.. cheson (2) la bordul unei nave. m.bastingáj bastión bastón s. –ă batáj batalión batalionár. (despre uşi. rachete etc. băţ de mărimi diferite în gimnastica medicală cu scop corectiv. panou mobil la o poartă sau uşă. o ~ electrică = ansamblu de mai multe pile sau acumulatoare electrice. m. care aparţine unui batalion. • terasament care protejează tunurile în poziţie de tragere. plantă perenă asemănătoare cartofului. f. dintr–un număr variabil de plutoane. s. batarde) (<fr. I. –ă batardóu batát –bátă batél bateliér bateríe adj.) limbă din familia altaică. f. vaporaş.. • (s.6. • (s. dispozitive. s. vorbită de başchiri. bastonata) (<rus. 1. legate între ele. o ~ de mareşal = baston purtat de mareşal ca semn distinctiv al demnităţii. battant) batárd. dig din lemn. s. matelot din echipajul unui batel. f. s..

n. (<engl. s. bathyscaphe) nacelă sferică suspendată cu un cablu. bathocrôme) (<fr. s. batmotróp. teamă patologică de adâncime terestră. „(rug de) mure“. construcţie de metal care formează legătura dintre un motor. gr. n. (<fr. (<fr. batho–. (<fr. bátir) instrument pentru înregistrarea direcţiei şi vitezei curenţilor marini. f. s. bathysphère) adâncimi. (<fr. „excitabilitate“. f. (<fr. bathonien) (<fr. s. pentru cercetări submarine la mari (<fr. pânză foarte fină de bumbac sau de in. bathymétrie) mări. batimétru batipelágic. m. care. s.2. n. n. engl. v. n. bathycardie) (<fr. f. n. n. bathyesthésie. lacuri şi râuri. f. s. (<fr. s. f. bathy–. treaptă. s. din zona oceanică. determină închiderea culorii acesteia. grad) (<fr. f. (<fr. –ă batiplanctón batipnée batír batireométru batiscáf batisféră batíst batístă batitermográf batíu s. f. 1. gr. bathygramme) 1. (<fr. ţesătură colorată şi imprimată. însuşire a fibrelor musculare de a fi batmotrope. batik) (<fr. (<fr. bathythermographe) 1. –bathe.2. sensibilitate profundă mioarticulară privind mişcările şi poziţia corpului. bathypnée) fir de bumbac răsucit uşor. adj. s. s. bathophobie) batmán BATMO– s. batos) (<fr. –ă batmotropísm BATO1– BATO2– batocróm batofobíe adj. elem. f. faţa etc. basma. (<fr. bathys. . batiste) aparat pentru înregistrarea temperaturii apei la adâncimi. efect produs de o grupare de atomi. (<fr. cadru pe care se montează mecanismele maşinilor–unelte.. cf. elem. bâti) şi fundaţie. distribuţie pe verticală a organismelor dintr–un anumit mediu. profund) batiál. n. jucător din ofensiva unei echipe de crichet. (<fr. introdusă în molecula unei substanţe organice. s. bathesthesia) situare a stomacului mai jos faţă de poziţia normală. „adânc“. s. bathmo–. s. bathmotropisme) (<fr. batsman) (<fr. –bátă adj. bathygastrie) batimetru înregistrator. cf. gr. referitor la excitabilitatea fibrei musculare. cf. s. (din) etajul superior al jurasicului mediu. n. s. bathmos. (<fr. bathyal) (<fr. s. n. situare mai jos a inimii. bathymètre) din zona oceanică de mare adâncime (2000–6000 m). (<fr. s. bathmotrope) (<fr. f. –ă BATI–/BATO–. bathygraphie) diagramă înregistrată de batigraf. s. elem. f. bathyrhéomètre) submarin pentru explorări oceanografice. s. aparat folosit în batimetrie (1). (<fr. „adâncime“.bathonián. ramură a hidrometriei care se ocupă cu măsurarea adâncimii apei în ocean. bati–. n.. bathygraphe) înregistrare a adâncimilor mărilor şi oceanelor. s. bathos. (<fr. batiste) bucată mică de pânză pentru şters nasul. n.2. s. (<fr. (<fr. s. bato–. –ă batíc baticardíe batiestezíe batigastríe batigráf batigrafíe batigrámă batimetríe adj. o maşină etc. între 2000 şi 2500 m adâncime. la mari adâncimi. engl. la însăilat. bathypélagique) plancton al zonelor de mare adâncime a mărilor. bathyplancton) respiraţie profundă. n.

bâton) (<fr. maşină agricolă pentru desfacerea boabelor din spice. bathron. apărătoare de cauciuc la roţile (din spate) ale autovehiculelor. „broască“. batrachosperme) „proeminenţă. protruzie“. unitate de viteză în transmisiunile telegrafice.) în formă de bastonaş. s. care se serveşte rece.) abatere. rom etc. cu sau fără deplasare de pe sol. 1. f. f. între brânzeturi şi fructe. şorţ de tablă deasupra coamei la acoperiş. incapabil de a păstra un secret. (coregr. s. gr. rocă intruzivă. gr. • şerveţel la gâtul copiilor când mănâncă. s.. (<batro– + – cefal) deformare a craniului caracterizată prin protruzia posterioară a occipitalului. tact. /bod–le–/ s. m. s. battuta) (<it. opal. scrimă) mişcări ale piciorului liber înainte. bărbiţă. battement) (<it.2. –ă bavardáj bavaréză bávă bavétă /bat–mán/ s. bavaroise) (<it. încercat de sentimente satanice şi însetat de absolut. limbut. bathro–. m. n. n. bava) (<fr. s. instrument pentru recoltarea probelor de aluviuni sau de apă de mare de la diferite adâncimi. f. 1. amfibieni. s. treaptă. imitaţie a poeziei lui Baudelaire. (<fr. parte a peretelui unei gogoşi de mătase din care se extrage mătasea superioară. n. batographie) (<fr. preparat culinar cu aspect gelatinos. s. (cel) care prezintă batrocefalie. înapoi sau lateral. f. f. măsură. f. battologie) (<fr. (<batraco– + –cultură2) asemănător cu ouăle de broască. (<batrocefal + –ie) (<fr. guraliv. –ă BATRO– batrocefál. f. care exprimă drama omului modern apăsat de spleen. obsedat de ideea morţii. porumbi etc.3. batografie. de ciocolată etc. flecăreală. f. bavardage) (<fr.. (<fr.2. /bo/ s. studiu şi descriere sistematică a speciilor de mure. m. caolinit etc. –ă batrocefalíe battement battúta batúră baud baudelairianísm s. s. din ciocolată. bogată în silicaţi de aluminiu. adj. bauxite) (<fr. baud) (<baudelairian + – ism) bauxítă bavárd. f. batrach/o/–. (<fr. batholite) (<fr.batografíe batolít batologíe1 batologíe2 batométru batón batóză BATRAC(O)– batraciéni batracocultúră batracospérm. s. s. s. n. batteuse) (<fr. (<fr. hiperactivitate verbală. bathomètre) (<fr. adj. elem. m. repetiţie de cuvinte sau de fraze. partea de sus a unui şorţ. elem. (<fr. (muz. inutilă şi plictisitoare. s. f. cf.. n. adj. rocă sedimentară roşie–brună. s. bavette) . s. batologie2. battura) (<fr. bucată (de vanilie. păstăi. f. batologie) (<fr. bavard) (<fr. şanţ pe ambele laturi ale chilei unei nave de lemn pe care se prind coastele şi bordajul. batraciens) ranicultură. revenire la o succesiune metrică ori de tempo riguroasă. lipsită de consistenţă în ce priveşte conţinutul de idei şi informaţii. cf. pas) f.. batrakhos) pl. s. vorbăreţ. f. s. din răcirea şi consolidarea magmei în interiorul scoarţei terestre. indiscret. s. în formă de masiv.

5. a pune ~ele = a întemeia. trupe. m. refl.bavúră s. /5/ rus. (<engl. pentru o activitate determinată. (tehn.) porţiune de material în relief faţă de profilul cerut al unei piese metalice. baza) 1. cf. n. basaltine) 1. totalitatea relaţiilor de producţie dintr–o etapă determinată a dezvoltării sociale. (<fr. (<fr. agitaţie. (<fr. mijloace şi materiale de luptă. box) 1. basaltes) pavaje.2. în combinaţie cu un acid. –ă bazált bazáltic. rezultată din prelucrare. mijloace materiale etc. bayou) bucla unui meandru. caracterizată prin (< fr. a vinde de urgenţă. (mat. manifestată prin bulbucarea ochilor. . tr. –ă bazedovísm s.. ext. pozitiv şi diferit de 1. (<fr. n.. suport) bazedóv bazedovián. (<fr. dintr–un şir de prăvălii sau tarabe. a (se) sprijini (pe ceva). bavure) 1. s. (suferind) de bazedov. element fundamental.) târg. bazar) se vând obiecte de tot felul. s. (<germ.4. f.. piedestal. electrod corespunzător zonei dintre două joncţiuni ale unui tranzistor. (<fr. basedowien) criză acută. în care sunt concentrate unităţi.8. n. temelie. a avea încredere (<fr.) contur îngroşat. s. la construcţii şi (<fr. tahicardie etc. basaltique) piatră din bazalt concasat. parte inferioară a unui corp. în poziţia cea mai de jos. edificiu etc. pe care se înalţă suprastructura corespunzătoare. după o tiroidectomie. Basedow) stare de nervozitate şi palpitaţii. lac în formă de semicerc pe (<fr.2. s. bazardá báză vb. substanţă care poate fixa protonii el boală cauzată de hipersecreţia tiroidei. compactă. o de ~ = principal. f. base.2. BAZI– elem.). magazin de obiecte diverse. „fundament. adj.) număr real. gr. vb. basedowisme) creşterea stării de anxietate. basal) rocă magmatică efuzivă cu structură porfirică. • latură a unui poligon sau faţă a unui poliedru. (p. (<it. adj. (poligr. formează o sare. s. economice. complex comercial de tip oriental. în timpul bolii bazedov. fundamental. substanţă chimică cu gust leşietic. s. bax bayóu bazá bazál. referitor la bază. (<fr. engl. loc de concentrare a unor oameni.6. basalte. basamento) 1.. I. basi–. (fam. tr. soclu (la o statuie. n. s.3. f. bază“. format din bazalt. –ă bazaltínă bazamént bazár s. combinaţie chimică etc. canal ce traversează terenurile mlăştinoase. unde (<fr. lăsat de o cerneală proastă.II. bază. o ~ militară = zonă special amenajată şi dotată cu instalaţii. refl. adj.2. f. fundament. basis. esenţial a ceva (cuvânt. a (se) întemeia. la care se face logaritmarea. ~ sportivă = teren special amenajat şi dotat pentru practicarea diferitelor sporturi.2. a înfiinţa. n. la o coloană). (<fr. al bazei.) a se debarasa de ceva pe căi cât mai rapide. s. lat. cutie (de diferite dimensiuni) pentru ambalaj. piaţă. f. „alcalin“. o ~ a puterii (unui număr) = număr care se ridică la puterea indicată de exponent. care albăstreşte hârtia de turnesol şi care. • distanţă între difuzoarele (externe) ale unui sistem de redare radiofonică. baser) (în). n. temelie. bazarder) indiferent de preţ.7.

lateral la bază. basiotribe) bazín s. fr. s.2. spor format pe bazidii. alimentat de la o sursă. având pe cap o excrescenţă epidermică triunghiulară. bazinét BAZIO– bazioním baziotríb s. capul şi gâtul scurte. (despre substanţe) care are proprietăţile unei baze. f. organ special la bazidiomicete pe care se formează sporii. –ă bazilaterál. basidiomycètes) (<fr. între oasele iliace. s. (plantă) care preferă solurile alcaline. lat.2. gen de şopârlă din (<it. basilissa) 1. piatră sau ceramică.4. bassin) unui port pentru staţionarea navelor. rezervor mare de apă. gr. f. basification) (<fr. bază mică) (<fr. f. s. la baza unui organ.5.2. pelvis. basilica) bazilísă bazilísc s. parte inferioară a cavităţii abdominale. m. basionyme) (<fr. basiliskos) America Centrală cu limba groasă.3. (<it. basiphile) (<fr. tun lung folosit pe galere.3. elem. regiune cu zăcăminte de minereuri. 1. (<fr. n. s. după planul bazilicilor romane.2. basileus) bazilicále bazílică s. nume de bază în sistematica plantelor. bassinet) (<fr. gr.. –ă baziléu s. conic ori în formă de calotă sferică. basilatéral) (<fr. destinată să conţină apă. Basidie) (<fr. suprafaţă de apă în incinta (<fr. (mit. basio–. n.6. n. basigamie) (<fr. basidion. 1. basilica. bursă comercială sau loc de adunări. 1. f.2. basidiospore) (după fr. s.3. basilaire) (<fr. 1. caracterul de bază (8) al unui corp. trecere a unui corp chimic la starea de bază. adj. (anat. s. –ă bazigamíe bazilár. numărul de ioni de hidrogen din molecula unui acid care pot fi substituiţi printr–un metal. basilisco. . regiune de unde un curs de apă îşi adună afluenţii. parte a rinichilor de unde pornesc tuburile urinifere. instrument obstetrical folosit în bazi-otripsie. n. f. basilique. mic bazin. f. (în Atena) titlu al celui de–al doilea arhonte. (<lat. cf. –ă bazicitáte adj. vas din metal. biserică catolică de mari proporţii. f. f.2. (<fr. • element de arhitectură constând dintr–o cavitate prismatică sau cilindrică. gr. pl. coadă lungă. s. edificiu public roman de formă dreptunghiulară. 1. gr. pl. titlu purtat de împăraţii bizantini şi de regii persani până la cucerirea arabă. m. s. colecţie de legi juridice publicate de unii împăraţi bizantini. cf. suport) (<fr. n. adj. fiinţă fantastică cu privire ucigătoare. s. fecundaţie la care tubul polinic pătrunde în sacul embrionar prin regiunea şalazei. 1. „baza craniului“.) şarpe. basis. s.) care serveşte ca bază. soţie a unui bazileu. basicité) bazídie BAZIDIO– bazidiomicéte bazidiospór bazificáre bazifíl. elem. clasă de ciuperci saprofite sau parazite care se înmulţesc prin bazidiospori.bázic. (<germ. alcalinitate. f. basilicorum libri) (<lat. basique) (<fr. care servea ca loc de judecată. alcalin.2. • biserică din primele secole ale creştinismului. basidio–. (în Grecia homerică) titlu purtat de conducătorii tribali. „bazidie“. cu interiorul împărţit prin şiruri de coloane. s.

câine de vânătoare de rasă engleză. mic. s. back) accident muzical care. engl. /bigl/ s. fr. fr. s. béatifique) (<lat. (<engl. vb. 1. vrea să–şi afişeze nemulţumirea şi protestul faţă de o societate pe care o consideră inumană.) copil drăgălaş. m. (despre frunze. (după fr. baso–. (jaz) bătaie. teamă patologică de a merge.) tânăr (din Occident) cu plete şi ţinută neîngrijită. cu urechile lungi. /bit/ I. s. basitone) (<fr. gr. tr. /–zúca/ s. (despre plante) cu dezvoltare mai pronunţată în partea bazală. basopénie) (<it. frizer. „bazic“. aruncător portativ de grenade antitanc. f. străbătut de un curent electric. beatificare. timp al unei măsuri. s.2. bop. n.baziotripsíe bazipetál. curajos. (leucocită) cu afinitate pentru coloranţi bazici. f. f. cu ciocul şi picioarele lungi. prin neîngrijire şi stridenţă. becaţină. beatnik) /bit–nic/ s. (fam. care devine (<fr. f. anulează un diez sau un bemol. basaner) (<amer. beatitudo. basocyte) (<fr. adj.2. n. –ă bazitón. tr.II. barbiere) (<engl. elem. basiotrypsy) (<germ. a aplica bazoane. pentru a–i întări. „mers. deplasare“. s. cf. 1. bazooka) (<fr. robust. engl. scădere a numărului bazofilelor din sângele periferic. când fătul nu poate fi extras prin craniotomie sau cranioclazie. s. după moarte. m. s. m. leucocită bazofilă. mulură la partea de jos a ferestrei. s. –ă BAZO– bazocít bazofíl. adj. 1. de a cădea din mers.2. ext. bec) incandescent şi luminează. bécasse) bec2 becár becáţă . în rândul sfinţilor. stare de fericire deplină.) transformator de simetrizare. balonaş de sticlă cu un soclu şi un filament în interior. a trece pe cineva. (telec. basophobie) (după fr. (p. bébé. 1. 1. –ă bazofilíe bazofobíe bazón bazoná bazooka bazopeníe bărbiér beagle beat s. s. plate. basis) (<fr. s. f. n. inv.) cel care trăieşte o bucurie spirituală. gustoasă. (<fr. n. s. operaţie constând în zdrobirea craniului fetal. stare patologică de euforie permanentă. s. n. adj. f. s. creşterea excesivă a numărului de leucocite din sânge. care beatifică. destinată a împiedica prelingerea apei de ploaie pe faţadă. care presupune accentuarea tuturor celor patru timpi ai măsurii. piele sau pânză aplicată pe turul pantalonilor sau chiloţilor. (<fr. însuşirea de a fi bazofil. stil în rockul modern (şi în jaz) la începutul deceniului al şaptelea. n. bucată de stofă. n. beagle) (<engl. basane) (după fr.. • (s. m. • (în formaţiile instrumentale) prezenţa tobei mari. (<fr. basipetal) (<fr. care aparţine beatnicilor. béatitude) bebé/bébi bé–bop bec1 (<engl. adj. bécarre) pasăre migratoare de baltă. jucător fundaş de fotbal. vb. m. basophilie) (<fr. pus înaintea unei note. inflorescenţe) care se dezvoltă dinspre vârf spre bază. f. v. (<fr. béatifier) (<lat. basiotripsie. tânăr care. basophile) (<fr. m. s. f. inv. beat) beatífic.2. baby) s. –ă beatificá beatitúdine beatnic adj.2.

–oásă beliéră s. n.). m. adj. ameninţător. adj. concepţie care consideră psihologia ca ştiinţă a comportamentului. dispozitiv pe care se sprijină coada avionului. s. beep–beep) (<engl. belicos. Belletrist) (<germ. . războinic. bellicosus. s. agresiv. f. pager. belle arti) (<fr. bellicisme) (<fr. beige) (<fr. direcţie politologică americană care îşi propune să cerceteze comportamentul politic. bélière) s. /bip/ s. béhavioriste) (<fr. n. scriitor de beletristică. /II/ Belletristik) (<fr. s. /be–che–/ s. bécquerelite) (<fr. ţiuit. bégard) (<fr. adj. n. constituind confrerii caritative.. f. din evul mediu. behaviourism. inv. literatura artistică. XIII în scopul atingerii perfecţiunii evanghelice. it. /bi–păr/ s. (muz. familie de plante dialipetale erbacee perene sau frutescente monoice: begonia. m. n. s.2. s. (<it. beeper) (<fr. (adept) al behaviorismului. mineral radioactiv de uraniu. bégoniacées) (<fr. béhaviorisme) (<fr. adj. s. bel canto) (<it. semnal sonor de avertizare emis de un aparat de comunicaţii.II. s. béguine) begoniacée begónie behavioralísm behaviorísm behavioríst. f. (cel) care susţine folosirea forţei în relaţiile internaţionale. belliciste) (<lat. s. belladone. verzi sau roşii şi flori albe. unitate de măsură pentru intensitatea acustică: nivelul sonor al unui sunet a cărui intensitate este de zece ori mai mare decât pragul de audibilitate. care. bélemnite) (<germ.. adj. n. călugăriţă văduvă sau celibatară. belladonna) belcánto bele–árte belemnít beletríst beletrístic. bécassine) (<fr. mătrăgună. s. apărătoare metalică a elicei unei ambarcaţii. (după fr. care urmăreşte frumuseţea liniei melodice. s. sculptură etc. (<fr. belliqueux) (<fr. –ă belicísm belicíst. n. m. cu un os intern de susţinere. f. 1. comportamentism. m.) tobă mare. ignorând conştiinţa. f. belletristisch. f. –ă belicós. verigă de care se atârnă sabia. béquille) (<fr. m. f. I. trăia în mănăstire. pl. m. (de) culoare cafeniu–deschis. –ă bej bel s. bel) beladónă s. doctrină a celor care preconi-zează folosirea forţei. bedon) (<engl.).becaţínă bechíe becquerelít bedón beep beeper begárd beghínă becaţă. originară din ţările calde. membru al societăţilor mistice care se formau în sec. fără a fi pronunţat un jurământ. nume dat artelor frumoase (pictură. fr. 1. • proptea care împiedică răsturnarea unei nave naufragiate. s. bégonia) (după amer. a războiului. stil de interpretare în muzica vocală italiană. f. fr. plantă ornamentală cu frunze mari. s. s.. care aparţine beletristicii. plantă cu flori brune–violete şi fructe negre care conţine diverşi alcaloizi (atropina etc. f. n. moluscă cefalopodă fosilă. f. (<fr. n. n. medicament preparat din rădăcinile şi din frunzele acestei plante. roz sau roşii. s. s. atitudine.2. s. s. behavioral sciences) (<engl. f. pl.

f. din mările arctice. bémoliser) (<fr. familie de peşti teleosteeni marini. a marca o notă cu un bemol. m. instituţie pentru care se execută o lucrare. „vârf ascuţit. despre sunete) caracterizat prin coborârea intensităţii. binecuvântare (solemnă). bendix) (<fr. se prestează diferite servicii. terasă pe un loc ridicat care permite o largă panoramă. f. bénédiction) benedictínă benedicţiúne benéfic. s. bénding béndix benedictín. harnic. pl. n. gr. alternarea arcuşului cu ciupirea coardelor (la contrabas). favorabil. bélon/o/–. bémol. cf. adj. care aparţine benedictinilor. s. s. (stat. I. bénéficier) (<fr. calitatea de beligerant. o muncă de ~ = muncă intelectuală minuţioasă şi de lungă durată. elem. mecanism care permite angrenarea pini-onului electromotorului de pornire cu coroana dinţată de pe volantul motorului. binefăcător. adj. lat. adj. teamă patologică de înţepăturile cu acul. béloniformes) (după fr. it. belonidae) (<fr. vb. adj. din ordinul beloniformelor. lichior prin macerarea în alcool a unor plante aromate. călugăr(iţă) dintr–un ordin catolic. belvédère. accident muzical care coboară cu un semiton nota pe care o precedă. platformă închisă. beneficus) (<fr. f. (fig. m. s. f. f.II. peşti osoşi marini cu corpul alungit şi cilindric: zăganul. a trage un folos. preparat la început după reţeta călugărilor benedictini. • ţesătură imprimată. ordin din clasa actinopterigienilor.beligeránt. bellite) (<fr. stare de război. –ă s. –ă beligeránţă belinográf belinográmă belítă BELON(O)– beloníde belonifórme belonofobíe belotă belúga belvedére bémberg bemól bemolizá bemolizát. cutie a unui autocamion în care se transportă beton sau alte materiale. bélonéphobie) (<fr. pentru lenjerie. s. belligerans) (<fr. imagine transmisă prin belinograf. benne) vb. care a desfăşurat o susţinută activitate în domeniul construcţiilor. armată) în stare de război. ac“. belligérance) (<fr. f. bémolisé) (<fr. –ă bénă adj. –ă s. (<fr. s. a avea un beneficiu. m. s. joc de cărţi. aparat pentru transmiterea de imagini fotografice la distanţă prin telegrafie. bénédiction) (<fr. s. bending) (<fr. 1. s. (<engl. f.) laborios. f. belvedere) (<fr.II. f. béluga) (<fr. pl. (<fr. –ă beneficiá beneficiár. s. n. s. bénédictine) (<lat. f. s. I.. pavilion. s. f. lat. cupă a unei macarale care prinde materialul de transportat. belote) (<fr. n. bénéficiaire. it.2. s. • persoană. beneficiarius) . n. bénéfique. fr. belligérant. f. cel care beneficiază de ceva. bemolle) (<fr. graţie. fir de mătase artificială prin extrudarea soluţiei de celuloză. n. tr. intr. n. belone) (<lat. întreprindere. benedictio. muncitor. exploziv de siguranţă în minele de cărbuni. (fon. cetaceu asemănător cu narvalul. 1. (despre note) coborât cu un semiton. s. bemberg) (<fr. m. s. lat. s. s. alb.2. f. bélinographe) (<fr. bélinogramme) (<fr.

benefíciu s. rocă sedimentară argiloasă.II. /feu de/ Bengale) (<Bengal + –ez) (<fr. s. pl. amfetamină. s. s. cu miros de migdale amare. –ă bengalí/bengáli benígn. f. adâncime“. n. (peşte) care îşi depune icrele pe un substrat vegetal. benthos) (<fr. m. beneficium. I. s. trăind în regiunile calde. „adânc. fr. f. (despre sedimente marine) de origine organică. în industria coloranţilor etc. folosit ca decolorant şi dezodorizant. benzaldéhyde) (<fr. 1. benthos. stare benignă. din silicat de aluminiu hidratat. n. cf. –ă bentográf bentónic. puternic şi viu colorat. –ă béntic. benthophile) (<lat. n. bentonic. (despre boli) care nu dă complicaţii sau stări grave. fosile. care se hrăneşte cu vieţuitoare bentonice. bentho–. adj. adj. n. foc ~ = foc de artificii.. n. lat. n. –ă bentonít béntos bentoscóp benzaldehídă benzedrínă s. benjamin) (<fr. inv. s. sferic. adj. pl. gr. aparat de scufundare. fr. pl. adj. benevolus) (<fr. nesilit. bentic. –ă BENTO– bentofág. adj. bénévole. bengali) (<lat. gr. . limbă derivată din sanscrită. benthophage) (<fr. benthos) (<bentos + –scop) (<fr. lichid incolor. (locuitor) din Bengal. benthogène) (<fr.II. f. bental. bénignité) (<fr. adj. s. adj. lacurilor. s. s. (în feudalism) concesiune de pământ făcută de un suzeran unui vasal ca (<lat. benthonique. coloidal. bentonite) (<fr. care fac trecerea la angiosperme. totalitatea organismelor vegetale şi animale care trăiesc pe fundul bălţilor. pietros sau nisipos. s.2. mărilor şi oceanelor. profit. n. s. copil iubit. cu trunchiul scurt şi masiv. inv. câştig. (<fr. o sub ~ de inventar = în mod provizoriu. clasă de gimnosperme fosile care fac trecerea la angiosperme. • venit net al unei întreprinderi. benthophytae) (<fr. adj. bennetittales) benetitále s. f. s. germ. adj. elem. folosit în parfumerie. asemănătoare vrabiei. (<fr. lojă la parter. s. făcut de bunăvoie. benthographe) (<fr. benignus. f. sursă de acumulare. m. popor indo–european din regiunea cursului inferior al Gangelui. care aparţine bengalezilor. aparat cu care se poate fotografia fundul mării. –ă benignitáte benjamín benoár bentál. răsfăţat (cel mai mic dintre fraţi). ordin de plante gimnosperme inferioare. baignoire) (<germ. bental. benthal) (<fr. s. sub rezervat verificării. I. benetíte benevól. –ă bengál bengaléz. bentonic. terminat la partea superioară cu un buchet de frunze. benetittés) (<fr. bénéfice) recompensă în schimbul achitării de unele obligaţii. m. benzédrine) adj. vorbită în Bengal. s.. s. bentos. o ~ de inventar = drept de care se bucură un moştenitor de a accepta condiţionat o succesiune. m. –ă bentofíl. bentonisch) (<fr. plante fixate pe fundul mărilor sau al apelor dulci.II. f. benthique) (<fr. f. –ă bentofíte bentogén. pasăre mică. adj. bénigne) (<fr. folos. aldehidă aromatică din benzen. I. care trăieşte pe fundul apelor. f. ataşat printr–un cablu de o navă de cercetări.

s. benzine) (<fr. în fumul de ţigară. (<fr. unul dintre cei mai imporanţi coloranţi pentru bumbac. erbacee şi lemnoase: dracila. berceuse) (<fr. s. vulgaritate. substanţă cristalizată. Benzpyren. benzidine) (<fr. boală profesională datorată manipulării benzolului sau a derivaţilor lui. bască. substanţă gudronată. benzpiren) (<fr. m. care conţine benzen. folosită la fabricarea coloranţilor. n. s. berbère) limbă din familia de limbi hamito–semitice vorbită de berberi. acid ~ = acid aromatic din unele răşini vegetale (smirnă). m. amestec lichid de hidrocarburi obţinut prin distilarea primară a ţiţeiului. foarte solubilă în benzen. antiseptic intestinal.) (<fr. benzénisme) (<fr. sare sau ester al acidului benzoic. s. s. pl. berbéridacées) piesă instrumentală având la bază un cântec de leagăn. benzopurpurine) (<germ. hidrocarbură aromatică. adj. f. n. insolubilă în apă. benzopirine) (<fr. berretta) . benzoat de naftol. m.. caracter rudimentar în stil şi în limbă. benzonaphtol) (<fr. m. m. f. s. benzolism. benzyle) (<fr. bădărănie. volatil. smirnă. m. (<fr. solid. produs natural vegetal. f. benzoë) (<fr. f. –ă berberidacée berceuse berétă s. substanţă puternic cancerigenă. amestec de benzen. f. hidrocarbură extrasă din gudron. n. benzène) (<fr. f. s. s. f. din gudronul de huilă şi întrebuinţată larg în industrie. care exprimă un sentiment de duioşie. benzylidène) (<fr. folosit în medicină. s.) grup de populaţii din nordul Africii. benzile) (<fr. conţinând răşini. f. f. adj. béret. familie de plante dicotiledonate dialipetale. de preocupări intelectuale. galbenă. f. m. s. rezultat din distilarea gudroanelor de huilă. s. solubilă în alcool şi eter. m. benzenism. lipsit total de preocupări intelectuale. f. şapcă moale. s. fără cozoroc. n. benzoïque) (<fr. urmaşe ale vechilor libieni. benzénique) (<fr. s. toluen şi xilen. în parfumerie şi în industria coloranţilor. prin cracare sau sinteză. cristalizată. radical bivalent derivat din toluen prin eliminarea a doi atomi de hidrogen. • (s. (om) ignorant. benzol) (<fr. cetonă aromatică formată prin distilarea benzoatului de calciu. s. substanţă roşie. care se manifestă prin anemie şi leucopenie. s. /ber–söz/ s. s. s. benzoate) (<fr. s. –ă benzenísm benzidínă benzíl1 benzíl2 benzilidén benzínă benzoát benzóe benzofenónă benzóic benzoíl benzoiláre benzól benzolísm benzonaftól benzopirínă benzopurpurínă benzpirén beotísm beoţián. benzolisme) (<fr. lichid incolor. radical monovalent derivat din acidul benzoic prin eliminarea grupării hidroxil. f. benzoyl) (după fr. benzoylation) (<fr. introducere a radicalului benzoil în molecula unui compus organic. substanţă aromatică. f. béotisme) lipsă de gust. radical monovalent provenit din toluen prin îndepărtarea unui atom de hidrogen. benzophénone) (<fr. m. (<fr. –ă berbér. (<fr. adj. acid benzoic şi un ulei volatil. s. engl. m.benzén benzénic. s. s. it. s. substanţă aromatică cristalină. béotien) (pl.

rotunde. n. bermuda) (<germ. berme. folosiţi la paza turmelor. m. atitudine. foarte dur şi uşor. cu spătar înalt. în semn de doliu. m. trăsură.bergamáscă bergamótă/pergamotă berger bergerétă berginizáre bergsonián.. (<fr. /ber–cle–/ adj. –ă bérnă berriasían.) pere ~e. f. boală din Extremul Orient. saint–bernard. gr. (<fr. feroce. berkeleysme) (<fr. incolor sau divers colorat. n. n. şort până la genunchi. purtată de femei. bérline) (<fr. silicat natural de beriliu şi aluminiu. maleabil. adj. caroserie de automobil cu patru uşi şi patru geamuri laterale. inuman. 1. n. dresat special pentru salvarea drumeţilor rătăciţi în munţi. în unele aliaje uşoare. Berme) (<fr.2. n. amer. metal alb–cenuşiu. berkeleyen) (<fr. f. interpretat de un grup de femei şi bărbaţi aşezaţi în cerc. –ă bersaliér bértă bertillonáj bertón bestiál. a cărei categorie centrală este „durata“ şi care susţine că adevărul nu este accesibil cunoaşterii ştiinţifice. /ber–clism/ s. animalic. bestialis) (<fr. alb cu pete roşii. s. m. m. f. n. cu ciucuri. bergamote. • perversiune sexuală prin săvârşirea actului sexual cu animale. (adept) al bergsonismului. pornire bestială. rasă de câini ciobăneşti. adj. béryl. beryllus. /–jér/ s. cupeu cu patru locuri. f. s. soldat din armata italiană. bergamasco) (<fr. piatră preţioasă. vechi dans şi cântec popular italian cu ritm vioi. f. f. s. s. lat. • (adj. s. bergsonisme) beri–béri beríl beríliu berjéră berkeleián. fotoliu larg şi adânc. s.. viguros şi musculos. f. s. Bernhardiner) (<fr. în ~ = (despre steaguri) coborât pe jumătate. lat. pentru a obţine hidrocarburi uşoare. bertillonage) (<fr. s. s. bernardin) (<fr. bergamotta) (<fr. s. sistem filozofic antiştiinţific care susţine că însuşirile lucrurilor şi înseşi lucrurile nu sunt decât senzaţii ale omului. f. galbene. de bestie. doctrina filozofică a lui Bergson. berriasien) (<it. béryllium) (<fr. a gudroanelor. bergère) (<fr. bazat pe măsurători antropometrice. –ă bestialitáte s. s. fire. f. s. mică arie cu subiect şi aspect pastoral. n. s. bestial. călugăr(iţă) dintr–o congregaţie desprinsă din ordinul benedictinilor. n. bergerette) (după fr. berne) (<fr. bergamasque. it. berthon) (<fr. monstruozitate. zemoase şi aromate. berkélium) (<fr. datorată lipsei vitaminei B1 din organism. m. m. s. câine de talie mare. ductil. f. germ. întăritură pentru consolidarea unui taluz. bestialité) . din pânză cauciucată. f. barcă cu vâsle pliantă. s. s. s. s. sistem de identificare a criminalilor. uşor prelungit lateral. f. f.2. soi de pere mari. s. element sintetic radioactiv. (adept) al berkeleismului. it. s. n. (din) primul etaj al cretacicului inferior. procedeu de hidrogenare a hidrocarburilor grele. 1. s. crud. –ă berkeleísm berkéliu berlínă bérmă bermúdă bernardín1 bernardín2. baryllos) (<fr. f. bergsonien) (<fr.. faptă bestială. bersagliere) (<fr. făcută din pământul rezultat prin săparea şanţului. béribéri) (<fr. mineral sticlos. berthe) (<fr. vânător de munte. broboadă croşetată din lână. s. berger) (<fr. –ă bergsonísm s. berginisation) (<fr.

radiaţie ~ = radiaţia emisă de nucleul izotopilor radioactivi. s. n. s. din Asia Mică şi din Caucaz. /bestsélăr/ s. s. s. s. vb. m. loc în care sunt închise animale sălbatice. bétaïne) (<fr. specie de capre sălbatice din munţii stâncoşi din Creta. 1. bétonite) (<fr. n. n. s. bétonnier) (<fr. se transformă într–o masă rezistentă. din familia piperaceelor. bétel.. în circuri. culegeri medievale de fabule sau de povestiri alegorice despre animale. s. m. s. bétonner) (<fr. béton) (<fr. bétathérapie) (<fr. arinul etc. pl. s. I. maşină pentru prepararea betonului. n.2.) sărut trimis cuiva apropiind şi depărtând vârful degetelor de buze. disc de mare tiraj. bloc prefabricat de beton. s. f. a deveni bestial. pronunţare alterată a consoanelor b şi p.) a întări. bétatron) (<fr. pl.2. accelerator ciclic de particule pentru accelerarea electronilor care imprimă energii foarte mari. 1. cu un cortegiu de prezicători. folosit la executarea îmbrăcămintelor de tunel. care. s. n. m. f. carte. bévatron) (<fr. a consolida. fr. bézoard) . –ă betonít betonoscóp betulacée betyl s. fiară. derivat al glicocolului. a doua literă a alfabetului grecesc (b). 1. într–un cort montat pe o cămilă. f. concreţiune calculoasă formată din resturi vegetale sau din păr. s. n. accelerator de particule capabil să dea electronilor o energie de miliarde de electronvolţi.bestializá bestiár bestiárii béstie best–seller beşamél béta vb. bétonoscope) (<fr. n. (fig. (<fr. în tubul digestiv al unor patrupede. refl. lat. bestiaire) (<fr. (fam. best–seller) (<fr. f. (la arabi) piatră neagră care însoţea tribul în deplasările sale. sos alb făcut cu smântână. bêta) s. bétonnière) (<beton + –ist) (<fr. m. n.2. corespunzând sunetului b. betonier. amestec de pietriş. din electroni. s. betonist. cu flori unisexuate monoice. s.) om crud. béchamel) (<fr. bestia) (<amer. inv. muncitor. cu un liant şi apă. bestiarium) (<it. bestiaire. n. a turna betonul (în cofrajele unei construcţii). prin întărire. s. mic arbust tropical. nisip. lat. s. feroce. grupate în amenţi: mesteacănul. (<engl. f. ocrotitor. betonare. f. baiser) (<engl. s. prăjitură făcută din albuş de ou bătut cu mult zahăr.. din sfecla de zahăr. tr. bétonnage) (<fr. s. cu tulpini grimpante cultivat pentru frunzele sale. bestiarius. intr. substanţă. aparat pentru determinarea calităţii betonului. n. port. tratament medical cu izotopi care constituie surse de radiaţii beta. bétyle) bevatrón bezeá bezoár1 bezoár2 s. betacísm betaínă betaterapíe betatrón betél betón betoná betonáj betoniér betoniéră betoníst. • (fig. cel care lupta cu fiarele sălbatice în arenele amfiteatrelor romane. m. betel) (<fr. s. (<fr. cu un mare succes. brută. animal sălbatic. bezoar) (<fr.II. purtată ca obiect sacru. n. n. s. bestialiser) (<lat. f. toboşari şi femei dansând. betacism) (<fr. familie de plante dicotiledonate. inginer specializat în lucrări de beton. bétulacées) (<fr. s. cu gust înţepător. m. n.

copie fotografică pe film cu bandă îngustă a unui text. –ă s. m. adj. a selecţiona. –ă biblioclastíe bibliofág. rare. adj. cel care manifestă tendinţa patologică de a distruge sau mutila cărţile. adj. (<fr. (fin. (p. biannual) (<fr. s. engl. descrie şi adnota publicaţii. –ă bibliofobíe bibliográf. bibliobus) (<germ. act patologic de negare. diatomic. cu două articulaţii. „carte“. biblioteci. biarticulé) (<fr. s. s. biberon) (<fr. diacid. adj. bibliphobia) (<fr. 1. pentru interior. bi–. bis) (<fr. blăniţă de miel de culoare maro–roşcată. s. castor. n. (despre frunze. –ă bibliofilíe bibliofílm bibliofób. iubitor. Biberett) biberón bíblic. fructe) terminat cu două vârfuri. flacon având la gură o tetină. clasifica. m. dibazic. cf. bibliophage) (<fr. n.. cu părul din lână ori din fibre sintetice. al valorii lor artistice. bibliofilm) (<germ. biatomique) (<engl. • atitudine de respingere a unor lucrări înainte de a fi citite. f. (despre cărţi. folosit pentru garnituri de gulere. –ă bibliofíl. (<fr. referitor la Biblie. m. „de două ori“. bibliophile) (<fr. –ă biatómic. decorativ. s. (insectă) care distruge cărţile şi actele. –ă biatlón elem. f. engl. adj. Biblioklast) (<biblioclast + –ie) (<fr. adj. blană de biber (1). cu două axe. s. f. f. cf. s. n. m. Bibliophobie. sportiv participant la un biatlon. biblique) (<fr. autobuz amenajat ca bibliotecă itinerantă. s. bibliophilie) (<fr. Biber) (<germ. s. bis–. rus. (<biatlon + –ist) (<fr.. biblion) (<fr. „doi“. gr. m. ext. pentru sugari. biaxial) (<fr. bienal. bibasique) (<fr. adj. m. colecţionar de cărţi preţioase. s. adj. vb. –ă BIBLIO– bibliobúz biblioclást. Bibliophobe. tr. I. bibelot) (<germ.BI–/BIS– biacíd biacuminát. f. –ă bibázic bibelóu bíber biberét s. biblio–. s. adj. referitor la bibliografie. adj. n. I. din timpul evocat de Biblie. bibliographique) s. f. s. biacide) (<fr. s.II. albume. pluş gri sau maro. bibliographieren) (<fr. ediţii) rar şi preţios. adj. elem. specialist în bibliografie (1). biblipgraphe) (<germ. biacuminé) (<it. aversiune patologică faţă de cărţi. n. adj. bianco) (<engl. m. s. probă sportivă constând din alergări pe schiuri pe o distanţă de 20 km şi trageri cu arma la ţintă. biathlon. f. n.2. „dublu“. n. concurs atletic combinat din două probe. 1. pasiunea bibliofilului. duşman al cărţilor. m. s. manşete etc. –ă biarticulát. mic obiect de artă. –ă biaxiál. –ă biánco bianuál.2. lat. de distrugere a cărţilor. biatlon) biatloníst. ramură a bibliologiei care studiază cărţile sub raportul rarităţii. .) străvechi. bibliophob) (<germ. necompletat. f. realizat în condiţii grafice deosebite.II.) în alb. (corp) care posedă două funcţii acide. –ă bibliografiá bibliográfic.

–ă bibliologíe bibliomán. f. –ă adj. (<fr. –ă bicameralísm bicamerísm bicapsulár. s. al istoricului lor etc. s. bibliotechnie) (<bibliotehnică + –ian) (<fr. (<fr.3. f. (<engl. instituţie. f. bicapsulaire) bibliotécă s. bibliographie) opere literare. n. s. s. sare a acidului carbonic. • material informativ asupra unei probleme. m. noutăţi) din lumea (<biblio– + –rama2) cărţii. manuscrise. actualizarea şi utilizarea unei biblioteci (3). folosită la prepararea prafului de copt şi ca activator al sucului gastric. s. ramură a bibliologiei care studiază organizarea şi conducerea bibliotecilor. . –ă bibliomaníe biblioráft biblioráma bibliotecár. cel care are în grijă administrarea unei biblioteci. (despre fructe compuse) cu două carpele asemănătoare unor capsule. al ediţiilor de (<fr. bibliothécaire) care permite crearea. publicaţie (periodică) cuprinzând titluri recent apărute. s. f. –ă bicarbonát s. care funcţionează cu două cabluri. bibliotèque. f. m. m. f. sistem politic comportând două adunări legislative. s. colecţionar pasionat de cărţi (rare). f. bibliologue) (<fr. bibliothéconomie) tehnica producerii materiale a cărţii. bibliotheca) dulap pentru păstrarea cărţilor. n. f. (despre organe legislative) cu două adunări reprezentative. aranjate şi clasate (<fr. bicaméralisme) (<fr. ramură a bibliologiei care se ocupă cu studiul tipăriturilor. o ~ (de sodiu) = sare albă solubilă în apă. listă. • totalitatea operelor unui autor. biblomanie) (<fr. mapă de carton. f. • mobilă. adj. publicaţii periodice etc. n. bibliomane) (<fr. bibliorhapte) bibliolatríe bibliológ. s. tehnician specializat în organizarea bibliotecilor. s.2. m. disciplină care studiază cărţile din punctul de vedere al formelor în care se prezintă. bibliolatrie) (<fr. Biblistik) (<fr. provenit din două carpele. m. s. s. –ă biblioterapíe biblíst. f.bibliografíe s. nume dat unor colecţii de tipărituri. bicamérisme) (<fr. m. I. local care o adăposteşte. n. s. bibliothérapie) (<fr. specialist în bibliologie. bicaméral) (<fr. –ă s. aprecierea. colecţie de cărţi. identice ca aspect.. colecţie de programe într–o unitate de informatică.3. f. adj. raft. pasiune exagerată pentru cărţi. bibliste) (<germ. doctrină care susţine bicamerismul. adj. f. acceptarea şi interpretarea literală a textului biblic. studiul Bibliei. bibliologie) (<fr. f. s. clasor pentru păstrarea corespondenţei. rezultat prin înlocuirea unui atom de hidrogen cu un (<fr. care tratează teme dintr–un domeniu oarecare.2. bicarbonate) metal. cu descrierea. (după fr. bicarpellaire) bicarpelár. comentarii. listă a scrierilor care se referă la o anumită problemă. biblioteconomíe bibliotéhnică bibliotehnicián. 1. lat. titlu de rubrică cu conţinut complex (cronici. bicâble) (<fr. într–o anumită ordine. s. s. 1. –ă biblistică bicáblu bicamerál.II. a actelor etc. f. s. metodă de tratament în psihiatrie prin lecturi. sistematizarea şi răspândirea publicaţiilor. specialist în biblistică. program (<fr. f.

–ă bicotidián. s. bicornate. cu botul subţire. prima fiind roata motoare. se propagă în două direcţii. adj.) cu două vârfuri.) cu dublă reproducere. tipar în două culori. (bot. clonal) (<fr. adj. • (despre compuşi organici) care conţine două cicluri închise în formulă. adj. cu două feţe convexe opuse. s. două dimensiuni. 1. bickford) (<bi– + engl.2. bicycliste) (<fr. muşchi cu două ligamente la extremitatea superioară. pălărie bărbătească cu două colţuri. bicentrique) (<fr. s.) cu doi conducători. adj. un animal) cu două capete. (<fr. cu două culori. s. velociped cu două roţi inegale.2. s.II. al doilea centenar. (<fr. folosită ca oxidant şi colorant. biceps) (<fr. –ă bicíclu bicipitál. pusă în mişcare. bicipital) (<fr. fr. cordon de materie fuzantă pentru aprinderea explozivelor. adj. –ă bicordatúră bicórn. vas de tablă în care se păstrează apa de băut în excursii. f. –ă bíceps bichón biciclétă adj. adj. m. coexistenţă a două culturi naţionale. n. (<engl. recipient portativ pentru lichide. bicyclique) biciclíst. n. f. bicornat.) dispus în două verticile sau cercuri. n. marşuri etc.) gamă dublă executată pe instrumente la care se cântă cu arcuş. o ~ de potasiu = sare cristalizată. n. m. diplomaţi. –ă biconvéx. cu două cicluri. care are loc de două ori pe zi. s. s. bicyclette) adj. bicorn (1). referitor la biceps. vas. care arde lent. bidactyly) (<fr.II. cu două antene sau coarne. bicorne) şi azi în Occident de către academicieni. (anat. bidet) (<bi– + dimensional) (<bi– + direcţional) (<fr. s. s. din porţelan sau metal. chiuvetă. bicíclic. la solemnităţi. adj. –ă bicentenár. –ă bidirecţionál. bicuspide) (<engl. –ă adj. cel care umblă pe bicicletă. compus din doi atomi de clor. adj. nasul negru şi craniul plat. bicordatura) I. m. bichromie) (<fr. –ă bicéntric. adj. biconcave) (<fr. de două pedale acţionate cu picioarele. –ă bidactilíe bidéu bidimensionál. f. (fig. –ă bíckford biclonál. vehicul cu două roţi aşezate una în spatele celeilalte. adj. cu două feţe concave opuse. biconvexe) (<it. –ă biconcáv. n. pentru toaleta intimă. /–şon/ s. bichlorure) (<fr.. –ă bidón . care se mai poartă (<fr. câine de talie mică. n.bicefál. bicéphale) (<fr. anomalie congenitală a două degete la o mână sau la un picior. f. s. biquotidien) (<fr. bidon) bicornát. –ă s. (med. (despre un făt. bicentenaire) (<fr. s. prin intermediul unui lanţ. adj. –ă bicromát bicromíe biculturalísm bicuspíd. f. (<fr. adj. care are loc. f. n. care durează de două sute de ani. bichon) (<fr. s. sare obţinută prin tratarea cu acid a cromatului unui metal. lat. cu părul lung. m. cu două centre. bicornu) (<fr. fr. portocalie. 1. s. –ă biclorúră bicolór. biculturalisme) (<fr. s. bicycle) (<fr. bicolore) (<fr. (muz. bichromate) (<fr. I..

adj. biffer) (<fr. bifteck. –ă bienál. adj. lat. n. porţiune a unui curs de apă. bifurquer) (<fr.2. improvizate din deşeuri industriale. (<fr. adj. care are loc o dată la doi ani. (<germ. n. f. care depinde de doi factori. biphasé) (<fr. stil ~ = stil de mobilier caracterizat prin forme simple. fâşie de material textil tăiată oblic. târg care se organizează la fiecare doi ani. f. biais) (cf. din tabla bidoanelor uzate etc. (<fr. s. s. bielă de dimensiuni mici. n. despre suspensii) cu două fire paralele. s. f. adj. fruct uscat. –ă s. a face un mic semn anumitor cuvinte. –ă s. n. • (mec. cu două fuzelaje. biennium) (<fr. –ă bifoliát. cu aspect general greoi. friptură din muşchi de vacă. Biedermeier) (<fr.) unul dintre dialectele slavei orientale. –ă bíg adj. canal între două braţe. engl. bifurcation) (<bi– + fuzelat) (<germ. –ă bifazát. belorus) (<fr. unde locuieşte populaţia săracă a unei metropole. adj. bifactorial) (<fr. bifollicule) (<fr. despre o deschidere) cu două uşi sau canaturi despărţite printr–o colonetă. –ă bíftec. (despre plante) cu două frunze. difazat. –ă bifuncţionál. m. f. biform. 1. bifolié) (<fr.. tr. direcţii. –ă biflór. refl. biphilar) (<fr. adj. a se despărţi în două ramuri. vorbit de bieloruşi. s. loc unde se bifurcă un drum. bifora) bifórm.. (despre lentile) cu două distanţe focale diferite. articulată la capătul unei biele principale.bidonvíl s. biflore) (<fr. n. n. bifidus) (<fr. biennalis) s. cifre sau rânduri dintr–o listă. –ă bifíd. adj. s. –ă bifór. s. cu două forme. vb. f. adj. despicat în două. bidonville) bié Biedermeier biéf biélă bielétă bielorús. (despre plante) cu două flori. –ă bifurcá bifurcáţie bifuzelát. adj. bifurcare. adj. organ de maşină care transmite mişcarea unei alte piese sau transformă o formă de mişcare în alta. • (s. lat. (în stilul romantic şi gotic. care formează două vârfuri. fiecare terminându–se printr–un arc. în croitorie. festival. (despre ochelari) cu lentile bifocale. vb. bifoliolé) (<it. bifilaire. (locuitor) din Bielorusia (Belarus). –ă bifolículă bifoliolát. /bi–der–má–ier/ adj. f. (despre circuite) cu doi conductori separaţi. bifide. bielle) (<fr. I. linie de îndoire executată prin presare pe suprafaţa unui carton. s.2. bifocal) (<fr.. lemn curbat. Biga) . n. (despre frunze compuse) cu numai două foliole. adj. cartier de locuinţe mizere. dehiscent. bief) (<fr.II. la grătar sau la tigaie. adj. interval de doi ani. –ă bifocál. expoziţie. un râu etc. bi(s)anual. (<lat. beef–steak) (<bi– + funcţional) (<fr. suprafeţe netede. format din două folicule. biellette) (<rus. ecluze sau baraje. –ă bifilár. biennal. engl. biéniu bifá bifactoriál. uter ~ = malformaţie a uterului al cărui col prezintă două orificii. cu dublă funcţie. biformis) (<fr. difil. adj. lat. care durează doi ani. s.

) funcţie bijectivă. dans originar din Ins. situaţie a cuiva căsătorit cu două persoane în acelaşi timp. bilabié) . (publicaţie) care apare de două ori pe săptământă. m. (despre golul unei ferestre.) pustiu. (despre corolă. tulburare a ritmului inimii. s. bigue) (<lat. s. s. proiect de lege propus parlamentului englez. giuvaer. bijectif) (<fr. s.. bijoutier) (<engl. –ă biiodúră bijectív. sare cu două molecule de iod. s. big store) (<fr. n. • (fig. (astr. f. f. s. giuvaergiu. habotnic. caliciu) cu două labii. bijection) (<fr.2.) marea explozie (ipotetică) a atomului primitiv de materie. atelier de bijuterii. 1. bigot) (<fr. n. n. lat. f. uşi) divizat în patru părţi. s. n. s... chilot scurt. bigéminé) adj. car roman cu două roţi. cu un ritm şi acompaniament caracteristice. f. la care erau înhămaţi doi cai. s. arbore decorativ cu frunze foarte mari. s. adj.. (mat. f. /–ghi/ s.2. legea votată. adj. s. f. costum de baie feminin din două piese de dimensiuni foarte reduse. f. (consoană) care se articulează prin participarea buzelor. –ă bigoteríe bigotísm bigrílă big–store bigudíu biguínă s. n. de apocalips atomic.2. bill) (<fr. 1. fr. n. Martinica. catalpa etc.2. –ă bignónia bignoniacée bigót. f. supermagazin. despre funcţii) în acelaşi timp surjectivă şi injectivă. pl. biga) (<engl. bilabial) (<fr. –ă adj. s. bigoudi) (<sp. (cel) vinovat de bigamie. bikinian) (<engl. s. s. din atolul Bikini. ansamblu mare orchestral de jaz. magazin. bing bang/theory/) (<fr.. fr. biiodure) (<fr. bigamus) (<fr. bigame. adj. caracter. bigrille) (<engl. obiect de podoabă. exploziv. f. (<fr. în formă de inimă şi flori albe.3. în tempo rapid. bigotism. (despre puls) a cărui pulsaţie normală este urmată de o extrasistolă. s. adj.. bigoterie) (<fr. s. macara specială la bordul navelor pentru încărcări şi descărcări. bignonia) (<fr. 1. f. (cel) care se conformează strict tuturor preceptelor rituale ale unei religii. m. cu tempo lent şi cu caracter melancolic. bigamie) (<fr. –ă bilabiát. f. /bigstór/ s. mică tijă metalică pe care se răsuceşte părul pentru a–l ondula. (mat. atitudine de bigot. n. f. –ă bijécţie bijuteríe bijutiér bikíni bikinián. bikini) (<engl. gol. biguine) bihebdomadár. bijouterie) (<fr. m. –ă bigamíe bígă1 bígă2 big band big bang bigeminát.) lucru elegant şi de mare preţ. s. –ă bil bilabiál. şocant. adj. bihebdomadaire) (<fr.bigám. 1. –ă adj. familie de plante gamopetale exotice cu plante lemnoase: bignonia. 1. (despre plante) provenit din două genuri deosebite. tub electronic cu două grile. care a iniţiat expansiunea universului. melodia corespunzătoare.. f. /big–bénd/ s. (despre frunze) cu peţiol comun divizat în două. cel care execută sau vinde bijuterii. bigénérique) (<fr. adj. (<fr. dans popular din Antile. n. bigotisme) (<fr. bignoniacées) (<fr. /big–béng s. s..2. bigeminísm bigenéric. n. bigéminisme) (<fr. s. (fig. big band) (<engl. f. (<fr. bigoterie. cu un puls bigeminat. fr.

număr egal cu o mie de miliarde. bildungsromán bilentílă bilét s.. referitor la cele două laturi. s. s. bilatéral) (<germ. s. n. f. produs de secreţie al ficatului. metal etc. s. –ă biliárd1 biliárd2 biligén. în Anglia.2. neagră etc. I. feţe (opuse. o veziculă ~ă = băşica fierii. (<fr. convenţii) care angajează reciproc cele două părţi. n. s. biliard. bile) (<fr. Bilanz) (<it. engl. biligenèse) care vorbeşte două limbi. (<fr. cu două laturi. (fig. fiere“. n. (despre contracte. bille) (<germ. biglietto) bilétă bilharzíe bilharzióză BILI(O)– biliár.3. 1. aspecte ale unui lucru. adj. (în uzul actual american) miliard.3. sistem de echilibrare a schimburilor economice internaţionale pe acordul bilateral. masa însăşi. (<fr. adj. registru de înscriere a bilanţurilor.II. bilateralísm bílă1 bílă2 s.2. billette) (<fr. 1. sârme etc. adj. bilharziose) (<fr. n. f. n. s. bilanţiér. bilioprive) situaţie a unui vorbitor bilingv. bilinguis) (<fr. (albă. billard) care produce fiere. lat. roşie. stâlp de lemn. la un moment dat. (<fr. it..). s. fr. fiere. Germania etc. –ă biligenéză bilíngv. ţaglă. billet. schistozomiază.. n.2. tabletă (4). lat. cu rol fiziologic în digestie. –ă s. 1. bilingue. . f. bilancierre) (<fr. f. (fam. biliardo. n. rezultat al unei acţiuni. –ă adj. obţinut prin secţionarea în diametru a unei lentile convergente.) notă care se dădea în trecut la unele facultăţi. n. elem.3. 1. bipartit. la scadenţă.) situaţie finală. 1. schistozomă. în trecut.2. simetrice). s. pentru popice. f. rulmenţi etc. cu caracter de bilanţ. –ă bilingvísm biliniár. rotund. cf. (<germ. sticlă. n. colecist. Bilateralismus) (<fr. bilharzie) (<fr. adj. roman care înfăţişează procesul de formare a personalităţii eroului sub acţiunea educaţiei şi a experienţei dobândite. bilinguisme) (<fr. mic imprimat care confirmă un drept (la un spectacol. f. de călătorie etc.) cap. (<fr. despre forma unui polinom liniar şi omogen) cu două grupe diferite de variabile. bilinéaire) (<fr. biliard2.. biliaire) joc cu 3 bile colorate. bilis) referitor la bilă1. billion) (<fr. bili/o/–. adj. economice etc.bilánţ s. biligénique) proces de producere a bilei1.) sinteză cantitativă a tuturor elementelor primite şi cedate de organism. în construcţii. billard) acoperită cu postav verde.4. s. Bildungsroman) (<bi– + lentilă) (<fr. semifabricat din oţel cu secţiunea pătrată. adj. o ~ de bancă = bancnotă. scrisoare scurtă. germ. mişcate prin lovirea uneia dintre ele cu tacul pe o masă (<it. f. „bilă. s. provocat de lipsa bilei1. • scris în două limbi. ~ de (sau la) ordin = titlu de credit prin care semnatarul se angajează faţă de beneficiar să plătească o anumită sumă de bani.3. sistem optic din două semilentile. –ă bilión bilioprív.2. (biol. s. sferă de lemn. tablou contabil al activului şi pasivului unei întreprinderi sau activităţi financiare. bilion (2). –ă bilaterál. (<fr.. s. cambie. (mat. din care se laminează bare.

fr. ori. apare o dată la două luni. m. adj. m. adj. inferioară valorii sale nominale. bimestre) (<fr. cu doi lobi. acţiunea de executare a biloanelor (II). bimembre) (<fr. s. bimillénaire) (<fr. s. bilunar. (despre reacţii) în care intervin două molecule. f. s. biloculation) (<fr. cu două membre. (cu referire la om) cu două mâini. cu două locuri (2). s. bimensuel) (<fr. segment de dreaptă care uneşte. prezenţa bilirubinei în sânge. sudate pe toată lungimea. biliurie) (<fr. care se face. bimétalliste) (<fr. –ă bimediánă s. biloculaire) (după fr. care are loc. billonnage) (<bi– + lunar) (<fr. într–un tetraedru. adj. organ sensibil compus din două vergele metalice diferite. nervos. adj. s. f. bimétalique) (<fr. s. –ă biméstru bimetál adj. f. aliaj monetar în compoziţia căruia intră în cea mai mare parte sau exclusiv metale comune. bilobé) (după fr. f. care se împarte în două loji. (<fr. bilieux) (<fr. • (despre temperament) iritabil. o propoziţie ~ă = propoziţie în care există şi subiectul şi predicatul.2. bimétal) bimetálic. –ă bilóc bilocáţie biloculár. f. sistem monetar având la bază două metale talon. într–un patrulater. bilirragie) (<fr. –ă bimotór adj. mijloacele a două muchii opuse. n. s. bilirubinémie) (<engl. s. –ă bimilenár. s. billon) bilonáre bilunár. apare de două ori pe lună. s. –ă bimoleculár. prezenţa bilirubinei în urină. adj. –ă biloculáre bilogíe bilón adj. bilirubinuria) (<fr. –ă bimensuál.. 1. n. bilirubine) (<fr. (despre avioane) cu două locuri. format din două metale diferite. s. deformare patologică a unui organ anatomic. biliverdine) (<fr. cu doi membri. rezultat din descompunerea hemoglobinei. f. ridicătură de pământ de–a lungul unui rând de plante cultivate. (avion) cu două motoare. produs al oxidării bilirubinei. adj. 1. o durată de două mii de ani. bimoteur) . care prezintă o excesivă secreţie biliară. pigment biliar de culoare roşie. n. s. aurul şi argintul. –oásă biliragíe bilirubínă bilirubinemíe bilirubinuríe biliuríe biliverdínă bilobát. bilogie) (<fr. s. irascibil. f.II. bimétallisme) (. (după fr. pentru controlul temperaturilor. (adept) al bimetalismului. prezenţa de pigmenţi sau săruri biliare în urină. f. semifabricat obţinut prin unirea mecanică a două metale. f. scurgere a bilei1 către exterior. bimane) (<bi– + mediană) bimémbru. s. interval de două luni. biplas. bimestriel) (<fr. n. f. adj.2. adj. s. bimoléculaire) (<fr. n. –ă bimestriál. cu o vechime. adj. monedă divizionară. mijloacele a două laturi opuse. adj. malformaţie cardiacă congenitală caracterizată prin asocierea unei comunicări interventriculare cu o îngustare a aortei pulmonare. biplace) (<bi– + locaţie) (<fr. s. bimensual. –ă bimetalísm bimetalíst. posibilitatea de a te afla în acelaşi timp în două locuri diferite.. cu valoare intrinsecă.biliós. (<it. –ă bimán. f. pigment biliar de culoare verde. s. (<fr. I. adj. f.

(<fr. bio–. piesă de metal la bord sau la chei de care se leagă navele. adj. s. –biose. substanţă ipotetică vie. –ă bioamplificatór bioastronaútic. –ă binarísm binaríst. expresie algebrică din suma sau diferenţa a doi termeni. referitor la bioastronautică. adj. (despre substanţe) biologic activ. binauricular. (<fr. f. 1. referitor la binarism. adj. n. binauriculaire) (<germ. baba. adj. n. biocosmonautică. (chim. binominalisme) (<fr. binaire. s. s. bioastronautique. aparat electronic pentru amplificarea biopotenţialelor musculare. n. –ă bioacumuláre bioacústic. (despre un sistem optic) cu două oculare. gr. adj. –ă biobibliografíe bioblást adj. bios) (<bio– + activ) (după fr. f. ramură a astronomiei care studiază condiţiile apariţiei vieţii şi formele de viaţă primitive de pe alte planete cu ajutorul undelor radio ce parvin din diverse galaxii. teorie fonologică bazată pe ipoteza opoziţiilor binare. binucleate) (<fr. lat. binomium) (<fr. s. bioacustics) (<bioacustică + –ian) (<fr. proces de acumulare în structura solului a substanţelor organice rezultate în urma descompunerii resturilor de plante şi animale. ştiinţă care studiază reacţiile diferitelor organisme în timpul zborurilor cosmice.binár.2. adj. –ă bioacusticián. s.2. 1. n. (mat. format din două unităţi.II. m. 1. binarisme) (<fr.) constituit din două elemente. divizibil cu2. intr. s. (despre ecuaţii) din doi termeni. binaural) (<fr. specialist în bioacustică. /II/ germ. s. perpendiculară pe planul oscilator al acesteia în punctul dat.) a cărui bază este numărul2. –ă bínder binemeritá bíngo biniou binóclu binoculár. –ă binauriculár. pentru a privi obiectele la distanţă. „viaţă“. n. /ní–niu/ s. f. bingo) (<fr. cu doi ochi. elem. biobibliographie) (<fr. f. –ă binaurál. binariste) (<engl. cf. I. celulă capabilă să trăiască independent. s. f.II. Bioaqustik.) stea dublă. (biol. referitor la ambele urechi. joc de noroc asemănător loteriei. engl. –bióză bioactív.II. despre celule) cu două nuclee. s. 1. a câştiga dreptul la recunoştinţa cuiva.2. n. instrument optic din două lunete identice paralele. binoculus) (<fr. binôme. –biotique. –ă binóm. bioastronomíe s. pansament care acoperă amândoi ochii. –ă s. I. referitor la bioacustică. vb. termen generic pentru instrumentele muzicale de suflat. n. s. Binder) (<bine + merita) (<engl. –biótic. Bioastronautik) (<bio– + astronomie) s.2. referitor la biobibliografie. I. s. binary. n.. engl. ramură a biofizicii care studiază sunetele emise de animale în diverse împrejurări.II. grup de două elemente. 1. biniou) (<fr. componentă fundamentală a citoplasmei. adj. binaural. adj. biobibliographique) (<fr. binormale) (<it. binoculaire) (<fr. (mat. I. s. strat de beton asfaltic care face legătura între fundaţia unui drum şi stratul de uzură. scriere conţinând biografia şi lista lucrărilor unui autor. n. binda) (<engl.. –ă BIO–. fr. s.3. • (despre vedere) realizat cu ambii ochi. –ă binominalísm binormálă bíntă binucleát. adj. • compus din două elemente dispuse câte două. adj. binocle. bioamplificateur) (<fr. binarius) (<fr. lat. f. sistemul nomenclaturii binare. (astr. f.) dreaptă care trece printr–un punct al unei curbe. f. lat. s. bioblaste) . biobibliográfic. bioaccumulation) (<germ. f.

ştiinţă care studiază mişcarea organismelor vii. m. adj. Biokeramik) (<fr. ciclu de viaţă evolutiv al unui organism. substanţă coloidală prezentă în celulele şi ţesuturile vii. n. –ă s. referitor la biocibernetică. compatibil cu materia vie. f. folosind metode matematice. pigment de natură biologică. s. s. grupare de plante şi de animale în cadrul unui biotop. s. în care fenomenele electromagnetice se interferează cu fenomenele bioenergetice. biochrome) adj. biochimie) (<fr. biocycle) biocíd. n. biocénose) (<bio– + centrism) (<germ. m. (<fr. n. biocolloid) (<bio– + combustibil) (<fr. ramură a climatologiei care studiază influenţa factorilor climatici asupra organismelor vii. delimitare a unei zone în care se întâlnesc aceleaşi condiţii de viaţă. referitor la bioclimatologie. modelarea analoagă etc. ştiinţă care studiază structura şi procesele chimice specifice materiei vii.3. biocinétique) (<fr. cosmetică în care tratamentul este de tip biologic. s. n. câmp de acţiune specific organismelor vii. concepţie care abordează de pe o poziţie fiziologică motivaţia unui comportament psihic. . biocide) (<fr. –ă biocompléx biocomunicáţie biocór biocoríe biocosmétică biocosmonaútică biocróm adj. (<fr. f. biochimiste) (<fr.. s. Bio-kosmonautik) (<fr. s. s. bioclimatologie) (<engl. biocénologie) (<fr.II. favorizează procesele metabolice. f.biocalorimetríe biocatalizatór biocâ´mp biocenologíe biocenóză biocentrísm biocerámic biochimíe biochimíst. chimie biologică. bioclimatique) (<fr. s. s. f. parte a biologiei care studiază fenomenele calorice produse de activitatea organică. f. (substanţă) care împiedică înmulţirea microorganismelor I. s. m. f. tip de argilă pe bază de oxid de aluminiu. asociaţie temporară. s. s. combustibil de origine organică. substituent al materialului osos. f.2. bioastronautică. ramură a ciberneticii care studiază procesele biologice ca manifestări ale unor sisteme informaţionale cu autoreglare. adj. m. –ă biocibernétic. biocompatible) (<bio– + complex) (<bio– + comunicaţie) (<fr. s. s. –ă bioclimatologíe biocoloíd biocombustíbil biocompatíbil. n.II. specialist în biochimie.2. f. totalitatea organismelor dintr–un biotop. s. Biokatalysator) (bio– + câmp) (<fr. –ă bioclimátic. în cadrul unei biocenoze. –ă bioclimatológ. s. specialist în bioclimatologie. referitor la biocinetică. subdiviziune a biosferei care cuprinde biocenozele. biochorie) (<bio– + cosmetică) (<germ. s. (<bio– + calorimetrie) (<germ. f. totalitatea transformărilor ciclice din natură implicând toate organismele vii. s. n. 1. biochor) (<fr. adj. n. s. bioclimatologue) (<fr. f. de organisme legate între ele printr–un factor. s. 1. m. biocybernétique) biocíclu s. comunicaţie în domeniul biologic. ansamblu de specii de organisme instabile într–o navă spaţială pentru cercetări în cosmos. substanţă organică sintetizată de organismele vii care provoacă. I. ramură a ecologiei care studiază biocenozele. s. f. –ă biocinétic. f. f. s. f.

bioénergétique. f. s. bioelemént bioenergétic. ecologie a plantelor şi animalelor. f. morală a ştiinţei în general şi a medicinei în special. adj. ştiinţă care studiază viaţa în funcţie de timp. (<fr. care se hrăneşte cu organisme vii. ştiinţă care studiază economia naturii. a biosferei. m. n. referitor la biodinamică. s. element chimic din structura materiei vii. f. s. . bazându–se numai pe folosirea îngrăşămintelor organice.II. Biochronologie) (<bio– + –cultură2) (<bio– + curent) (<bio– + debit) (<fr biodégradable. I. (<engl. m. (<germ. s. referitor la bioenergetică. bioenergetics) (<fr. degradare a documentelor de arhivă. f. f. –ă bioenergeticián. s. parte a fiziologiei care studiază transformările de energie în organismele vii. n. ramură a energonomiei care pune accentul pe comportarea organismului în muncă. s. bacterii etc. s. bioderme) (<bio– + detector) (<bio– + deteriorare) (<fr. cantitatea de substanţe organice. de distrugere a unui produs biodegradabil. parte a biologiei moleculare care studiază acţiunile electrice între moleculele (<fr. s. n. precum şi efectele sale asupra biosferei. diversitate din punctul de vedere al elementelor biologice. s. f.) organ de simţ al organismelor vii. f. bioenergy) (<bio– + energonomie) (<bioenergie + terapeut) (<fr. sub acţiunea factorilor biologici. biodynamique) (<fr.II. f. s. ansamblu de fenomene electrice care însoţesc unele manifestări biologice. f. f. bioénergéticien) (<engl. bioéthique. adj. totalitatea organismelor din biocenoza unei ape care trăiesc pe plante acvatice sau pe tegumentul animalelor. aparat pentru stabilirea cantităţii de raze ultraviolete necesară spre a produce un eritem minim. pe care apa în mişcare a unui râu le spală de pe fund. s. bioetica) (<fr. energie electrică produsă în ţesuturile vii. f. energie generată de activitatea organismelor vii.biocronologíe biocultúră biocurént biodébít biodegradábil. cel care dispune de proprietăţi bioenergetice (şi vizionare). s. bioélément) (<fr. care interzice comercializarea corpului uman şi traficul de organe. f. m. bioelectricity) capacitate a unei structuri vii de a produce biocurenţi. f. biophage) bioelectrónică s. ca urmare a diferenţei (<bio– + electrogeneză) de potenţial între cele două puncte ale structurii respective. cultură a plantelor fără a utiliza produse chimice. studiul fenomenelor organice vitale ale fiinţelor vii. biodégradation) (<fr. bioeléctronique) celulelor şi cele ale substanţelor care intervin în metabolismul celular. –ă biodegradáre biodérmă biodetectór biodeterioráre biodinámic. adj. bioelectricitáte bioelectrogenéză s. –ă s. (biol. biodiversité) (<bio– + dozimetru) (<bio– + ecologie) (<bio– + economie) s. engl. s. s. f. –ă bioenergíe bioenergonomíe bioenergoterapeút bioétică biofág. –ă biodiversitáte biodozimétru bioecologíe bioeconomíe s. f. f. engl. • ştiinţă care studiază economia societăţii. f. adj. s. I. s. s. cel care vindecă bolile prin calităţile sale bioenergetice. s. n. biodegradable) (după fr. it. proces de descompunere. care se degradează sub acţiunea unor agenţi biologici. a clădirilor etc.

complex natural în cadrul căruia biocenoza şi biotopul se condiţionează reciproc. germ. m. f. biophytes) (<fr. adj. –ă biogenéză biogeníe biogeocenologíe biogeocenóză biogeochimíe biogeográf. biogéocénologie) (<fr. f. a. care se dezvoltă pe organisme vii. adj. bioluminescenţă. biophile) (<fr. –ă biografíe s. Biogas) I. n. m. f. s. s. s. n. s. s. s. biogénie) (<fr. biogra-phique) (<fr. specialist în biogeografie. n. care îmbogăţeşte solul în azot. biophysique) (<fr. –ă biofilaxíe biofilmografíe biofíltru biofíte biofízic. n. s. instalaţie pentru purificarea apei poluate a canalelor cu ajutorul bacteriilor aerobe. biofiltre) (<fr. 1. după care toate vieţuitoarele s–au născut din altele preexistente. s. m. f. pl. concepţie. f. f. biogéographie) (<fr. f. ecosistem. I.II. n. biophotogenèse) radiaţie luminoasă emisă de unele substanţe din organismele vii. preparat din culturi de bacterii.biofenomenologíe biofíl. f. biogéographe) (<fr. biophylaxie) (<bio– + filmografie) (<fr. ansamblu de mecanisme defensive ale organismului. viaţa şi activitatea cineaştilor. referitor la biofizică. (<germ. s. biogenetică. înveliş al Pământului în care este concentrată substanţa vie. f. (despre elemente chimice) care se concentrează în corpul vieţuitoarelor. Biophor) susceptibile de variaţii ereditare. f. –ă biogeografíe biogeosféră bioglífă biognóză biográf.II. s. (<fr. biophoton) gaz prin descompunerea substanţelor organice. ştiinţă care studiază răspândirea plantelor şi animalelor pe glob. –ă biofizicián. biographie) biogeneratór biogenétic. biophysicien) (<bio– + fond) s. f. –ă biofónd biofór biofotogenéză biofotón biogáz biogén. s. (< germ. biogène) organismelor vii. f. studiul cunoaşterii proceselor din materia vie. adj.2. f. s. s. m. s.II. s. folosit pentru a spori productivitatea leguminoaselor. specialist în biofizică. f. adj. (<engl. ramură a biologiei care studiază distribuţia geografică a comunităţilor vegetale şi animale. ştiinţă care studiază procesele fizice ce stau la baza fenomenelor biologice. s. m. biometan. adj. . urmă lăsată de vieţuitoarele fosile pe straturile sedimentare. I. biogéosphère) (<fr. ştiinţă care studiază fenomenele vieţii. s. referitor la biogenetică.) totalitatea speciilor şi comunităţilor dintr–un spaţiu sau biotop. depăşită. s. s. biogenèse. f. 1. s. expunere (scrisă) a vieţii cuiva. (<fr. ramură a geochimiei care studiază elementele chimice ale biosferei. s. biogéocénose) (<fr. f. autor de biografii. microorganisme care nu produc tulburări organismelor–gazdă.2. referitor la biografie. biogenie. (biol. nume dat unor determinanţi genetici din cromozomi. m. f. f. produs prin acţiunea (<fr. –ă s. studiul apariţiei şi evoluţiei vieţii. constituiţi din molecule. generator de biogaz. Biogenese) (<fr. bioglyphe) (<bio– + –gnoză2) (<fr biographe) (<fr. s. esenţial pentru menţinerea vieţii. biogéochimie) (<fr. –ă biografíc. biophénoménologie) (<fr. s. f. biogénétique) (<fr. (<bio– + generator) (<fr.

biologisme) prin factorii biologici şi fiziologici. animal ca indicator al anumitor parametri. biomass) (<fr. s. n. 1. engl. peşti etc. specialist în bilogie. biolithe) descompunere a materiei organice sub acţiunea organismelor vii. materie biologică. f. f. n. biologique) organisme vii. (<fr. inginerie genetică. n. (adept) al biologismului. prezentare grafică a unui biosistem. bioluminescent) luminescenţă produsă de unele bacterii. m. s. bioengineer) (după engl. s. biologiste) care reduce viaţa societăţii la funcţii. m. m. densitatea vieţuitoarelor pe unitatea de masă sau de volum. n. biogroupe) (<bio– + indicator) (<bio– + industrie) (<bio– + informatică) (după engl. s. biolyse) procedeu biofizic de detecţie şi localizare prin captarea selectivă a (<bio– + locaţie) emisiunilor energetice generate în cursul procesului de descompunere în timp a materialelor arheologice. f. –ă biomateriál biomecánic. adj. biomasse. o chimie ~ă = biochimie. plantă. comunitate ecologică formată din mai multe ecosisteme similare. Biom) capitol al biofizicii care studiază câmpurile magnetice generate de structurile (<fr. insecte. f. organolit. engl. (<fr. (<fr. f. biomagnétisme) biologice. –ă bioluminiscénţă bióm biomagnetísm s. s. s. s. adj. I. s.II. f. m. s.biografísm biográmă biogrúpă bioindicatór bioindústrie bioinformátică bioinginér. s. (<fr. s. procese sau legi biologice. f. (<germ. –ă bioluminescént. s. s. –ă biologíe biologísm biologíst. număr de plante şi animale naturalizate şi situate într–un cadru ce redă sau se aseamănă cu mediul lor natural. (<germ.2. datorită unor (<fr. armă ~ă = armă care utilizează (<fr. f. f. informatică biologică. f. adj. specialist în biomate-matică. ştiinţă care studiază materia vie sub toate aspectele ei. –ă bioingineríe bioîngrăşământ biolít biolíză biolocáţie s. biofotogeneză. bioengineering) biológ. adj. f. . adj. s. specialist în bioinginerie. adj. s. –ă s. biomathématique. s. f. –ă biológic. biomatematics) (<fr. s. domeniu bazat pe aplicarea principiilor matematicii în biologie. produs folosit la restaurarea sau înlocuirea unor ţesuturi vii care au avut de suferit din diverse cauze. (<bio– + îngrăşământ) rocă organogenă.II. bioluminescence) reacţii biologice. n. –ă biologizánt. (<fr. (<fr. (<biografie + –ism) (<fr. f. n. de culturi vegetale sau animale în diferite industrii pentru producerea de energie etc. biologie) teorie care încearcă să explice cunoştinţa şi ansamblul fenomenelor psihice (<fr. îngrăşământ de tip biologic. f.. n. f. m. –ă biomatematicián. f. ştiinţă care studiază fenomenele fiziologice cu ajutorul mecanicii. precum şi acţiunea acestora asupra organismelor vii. s. Biolog) referitor la biologie. biomathématicien) (<bio– + material (<fr. (<fr. s. referitor la biomatematică. utilizarea de microorganisme. biologisant) care produce bioluminescenţă. biomécanique) biomásă biomatemátic. tendinţă de a acorda elementelor biografice un rol exagerat în explicarea unei opere. referitor la biomecanică. s. s. I. biogramme) (<fr.

s. studiul microscopic al celulelor şi ţesuturilor vii. m. aureomicină. f. f. f. n. n. bionomie) (<fr. (<fr.2. s. n. f. s. adj.2. n. elem. totalitatea proceselor care au contribuit la apariţia organismelor vii. (<germ. biomedicine) (<fr. totalitatea modificărilor structurale şi funcţionale suferite de organisme din (<fr. bionique) bionicián. biomédical. engl. biomedical) (<engl. –ă s. s. biométéorologue) (<fr. s. –ntos. s. –ă biometeorologíe biometríe biométru biomicínă biomicroscóp biomicroscopíe biomorfísm biomorfogenéză biomorfóză adj. s. (<fr. biomorphisme) morfologice constituţionale. ştiinţă care studiază formele de manifestare şi legile vieţii. (<fr. biomycine) microscop în biomicroscopie. f. s. specialist în bionică. s. Biomotor) organism individual. s. bioplasme) 1. f. referitor la biomedicină. tulburare a activităţii normale a unui organism produsă de un agent patogen viu. bionose) (<fr. s. examinare cu un (<fr. „organism. biomicroscopie) microscop special a diferitelor părţi ale ochiului. biomicroscope) 1. 1. domeniu interdisciplinar bazat pe transferul de principii între biologie şi medicină. n. biotehnică. s. denumire generică pentru instrumentele de măsurare a stării de sănătate. acţiunea morfogenetică a organismelor vii asupra altor organisme. bion) proces de disoluţie a unui ţesut organic. metodă de cercetare a organismelor şi organelor vii prin măsurători. s. (<fr. f. engl. (<fr. biomètre) biomotór bión bionecróză biónic. fiinţă biologică“. f. –ă bionomíe bionóză –biónt biopatologíe biopesticíd bioplásmă bioplást bioplástic. s. n. (<fr. studiul influenţei exercitate de variaţiile elementelor meteorologice asupra organismelor vii. vegetal sau animal. f.biomedicál. s. biométéorologie. biométrie) (<fr. ştiinţă care studiază procesele biologice şi structura organismelor vii. f. (<bio– + pesticid) materie organică vie care intră în constituţia tuturor vieţuitoarelor. f. cu scopul de a găsi în ele modele pentru tehnică. s. biometeorology) (<fr. biomorphose) momentul concepţiei până la moarte. dezvoltare a caracterelor biologice şi morfologice ale organismelor în funcţie (<bio– + morfogeneză) de condiţiile de existenţă. interpretare a particularităţilor psihice ca fiind determinate de particularităţi (<fr. f. viaţă) patologie privită din perspectivă biologică. (<bio– + patologie) pesticid produs de un organism viu. biopoïèse) . f. bioplast) plastic degradabil. gr. aparat pentru respiraţie artificială. (<fr. s. s. –ă biomedicínă biometeorológ. bioplastique) referitor la proprietatea celulelor vii de a se reface în urma distrugerilor suferite. bios. cf. m. obţinut din polimeri şi amidon. f. specialist în biometeorologie. (<fr. bionicien) (<fr. particulă citoplasmatică vie capabilă de a se reproduce singură. f. s. adj. datorită unor leziuni distrofice. s. f. material (<engl. –biont.2. –ă biopoiéză s. (<fr. s. m. referitor la bionică.II. (<bio– + –necroză2) I.

studiul bioritmurilor. f. s. în scopul identificării unei boli. s. 1. s. m. pentru diagnostic. diferenţa de potenţial manifestată de materia vie. (<bio– + preparat) (<fr. I. 1. asupra politicii. ansamblu de măsuri rasiste. referitor la factori biologici şi sociali. s. biorhythm) (<bioritm + –ic/ă/) (<bioritm + –gramă) (<bioritm + –logie) (<engl.2. s. –ă biopsihológic. adj. biopsie) (<engl. s. s. reactor biologic. s. n. radiocomunicaţie biologică. fr. m. s. referitor la bioritm. adj. observare a proceselor vitale. biopsycho-logy) (<fr. n. f. biopreparát biopsíe biopsíhic. s. bioponction) (<fr. în scopuri experimentale. satelit având vieţuitoare la bord. secvenţă de soluri asemănătoare care diferă între ele prin felul şi numărul organismelor. f. obţinerea cu ajutorul unui trocar special a unui mic fragment de organ. totalitatea plantelor şi animalelor care trăiesc pe pământ. f. reduşi la noţiunea de rasă. –ă biopsihologíe biopúncţie bioradiocomunicáţie bioreactór biorítm biorítmic. pl. acţionând benefic asupra sistemului nervos şi asupra muşchilor organelor genitale.2. adj. psihobiologie. f. f. (fragment de) organism conservat pentru a fi utilizat în cercetările ştiinţifice. I. a activităţilor vitale. referitor la biopolitică. studiul influenţelor factorilor biologici (<germ. în aer şi în apă. reprezentare grafică a ritmurilor biologice. –ă bioritmográmă bioritmologíe biosatelít bioscóp bioscopíe biosecvénţă biosestón biosféră biosintéză biosistém biosistemátică biosociál. bio-psihic. f.biopoliméri biopolític. biotaxonomie. bioscopy) (<fr. aparat folosit în bioscopie. totalitatea relaţiilor pe baza cărora este constituit un sistem în natură. biosociologie) .. f. biosynthèse. s. care stau la (<germ. biopolitisch. aparat care stimulează irigarea sangvină şi distribuţia hormonală. adj. s. examinare la microscop a unei porţiuni dintr–un ţesut sau organ. n. desfăşurare ritmică. referitor la biopsiholigie. posedând legături chimice macromoleculare. f.II. biopsihologic. f. biopsychical) (după engl. f. în scopuri didactice etc. (<engl. Biopolymeren) baza activităţii vitale a organismelor. –ă biosociológie s. concepţie care explică viaţa socială şi politică prin factorii biologiei. bioséquence) (<fr. f. s. preparat de origine biologică. n. studiu ştiinţific al bioritmurilor. f. s. s. –ă s. bioseston) (<fr. biopotential) (<biopotenţ/ial/ + –or) biopotenţiál biopotenţór s.II. biosphère) (<fr. reprezentând aplicarea în practică a biosociologiei. n. biosynthesis) (<fr. s. s. polimeri înalţi. biosatellite) (<engl. totalitatea componentelor vii dintr–un seston. promovate în scopuri /II/Biopolitik) eugenice. studiul vieţii pe bază de observaţii. engl. bioscope) (<engl. n. sinteză a unui compus organic la nivelul celulei vii. s. s. f. s. n. bioradiocommunication) (<bio– + reactor) (<engl. n. s. biopsychological) (<engl. adj. cu caracter ciclic. pe un anumit teritoriu. biosystème) (<bio– + sistematică) (<bio– + social) (<fr.

f. se obţin din fotografii bidimensionale ale corpului diagrame conţinând liniile de contur ale acestuia. farmaceutică etc. m. biot) (<fr. engl. m. (<fr. biotaxie) (<fr. Biostatistik. f. f. s. s. –ă biotehnicián biotehnologíe s.. biospéléologie) (<germ. m.II. –ă biospeologíe biostatístic. f. biostratigraphy) (<germ. parte a biologiei care stabileşte regulile de clasificare a organismelor vii. biosistematică. s. tr. regenerarea ţesuturilor şi sporeşte (<fr. I. biotechnics) (<bioteh-nică + –ian) (<germ. utilizarea în tehnică a microorganismelor.. biothérapeute) (<fr. f. –ă biostimulínă biostratigrafíe biostratonomíe vb.II. adj. s. biostimulent. biotaxonomie. s. referitor la biostatistică. specialist în biotehnică. s. de 10 amperi. unitate de măsură pentru identificarea curentului electric. ştiinţă care studiază vieţuitoarele din peşteri. (<fr. metodă de diagnostic prin care. (<bio– + structură) (<fr. f. adj. medic specialist în bioterapie. f.2. m. 1. atracţie exercitată de o celulă asupra alteia. în scopul ameliorării stării psihosomatice a acestuia. I. parte a paleontologiei care studiază condiţiile în care au fost înglobate în depozitele sedimentare fosilele. s.biospectroscopíe biospeológ. s. s. . biostimuler) (substanţă) care stimulează asimilaţia. –ă biostazíe biostereometríe s. (<fr. biotactisme) (<fr. s. biostimulant) substanţă produsă în ţesuturile grefate. biostimulá biostimulatór. s. în care absenţa eroziunii este determinată de o pătură vegetală. s. bionică. referitor la biotehnică. f. (<bio– + spectroscopie) (<biospeologie) (după fr. m. structură biologică a materiei vii. a stimula creşterea şi rezistenţa organismului cu ajutorul biostimulatorilor. (<engl. examinare a ţesuturilor vii cu spectroscopul. biostasie) (<bio– + stereometrie) (<fr. studiu al corelaţiilor dintre parametrii civilizaţiei tehnologice şi adaptabilitatea fiinţei umane. –oáre biostimulént. adj. s. fază de stabilitate în evoluţia reliefului. biostatistics) (<fr. f. f. f. n. transmiterea de către organismul unui individ a unei cantităţi de energie către organismul altui individ. f. de–a lungul erelor geologice. (<fr. s. adj. biostimuline) ştiinţă care studiază răspândirea şi succesiunea organismelor de–a lungul erelor geologice. biotélémétrie) ramură a biologiei care studiază de la distanţă parametrii proprii organismelor vii. Biostratonomie) biostructúră biót biotactísm biotaxíe biotaxonomíe biotéhnic. care stimulează regenerarea acestora. domeniu care studiază fenomene biologice prin metode statistice. a culturilor de celule vegetale şi animale pentru producerea de substanţe utile în agricultură şi în industria alimentară. m. bio-taxonomie) (<engl. f. s. s. f. f. biothérapie) 1. s. cu ajutorul unui computer. specialist în biospeologie. f. biotaxie. biostimulator.2. Biotechnologie) biotelemetríe bioterapeút bioterapíe s. f. s. tratament al unor afecţiuni cu ajutorul unor produşi biologici. biostimulateur) imunitatea organismului. s.

biotron) (<fr. s. 1. bivitelin. biotonus) (<fr.) mediu de viaţă limitat. pentru tratamente medicale. n. bio–. biotique) –biótic2 biotínă biotíp s. s. mărire a virulenţei unui microorganism latent sub influenţa unor agenţi chimici. studiul diferitelor aspecte calitative ale organismelor. biotope) transformare metabolică. n. care prezintă condiţii unitare. s. f. engl.) 1. s. s.. s. (<bio– + trofic) (<fr. în cadrul unei specii. f. (<fr. s. adj. disciplină care studiază individul uman după criteriul structurii corpului şi existenţa unor corelaţii între caracteristicile morfologice şi psihologice. biothermogenèse) test biologic. (<bio– + transport) (med. I. 1. –ă biovulát. aparat folosit în tomografii. n. n. biotropisme) biovulár. –ă biotermogenéză biotést biótic1. de fermentaţie etc. engl. raportul dintre asimilaţie şi dezasimilaţie în organism.II. produs prin activitatea organismelor vii. v. m.bioterapíst. varietate de mică. s. biotite) (<fr. n.2. n. ramură a biologiei care studiază biotipurile. (<fr. studiul structurii unui animal sau a unei plante prin disecţie. biovulé) (<fr. n. v.2. biovulaire) (<fr. biosome) (<engl. s. (<fr.2. f. pachet de două pelicule cu emulsiile în contact.. (<fr. (<it. m. s. verde sau brună. habitat (1). (cinem. biotine) (<fr. s. (<bio– + test) (<fr. de natură temperamentală şi caracterială. la nivel celular. s. engl. –ă biotrón biotropísm s. m. • proprietate a unor microbi sau virusuri de a nu se putea dezvolta decât în organisme vii. referitor la activitatea vitală. n. biotype) biotipologíe s. (biol.. unitate organică şi funcţională din citoplasmă. biotome) (<fr. având ca scop efectuarea unor trucaje dificile. cel care vindecă bolnavii cu substanţe din bioorganisme.) referitor la nutriţia ţesuturilor. s. vitamina H. bioterapista) proces biofizic de transformare a energiei chimice în căldură. n. fiecare sensibilă la altă culoare pentru o singură expunere. ramură a biologiei. f. biotypology) biotít biotóm biotomíe biotónus biotóp biotransformáre biotranspórt biotrófic. adj. (despre ovar) cu două ovule. –ă s. f. (<bio– + transformare) noţiune cuprinzând vehiculele puse în mişcare prin forţa musculară a omului. dioxid. neagră. s. (<fr. biotypologie. f. –ă bioxíd adj. biotomie) (<lat. cameră aclimatizată. 1. izolată complet de factorii meteorologici nocivi ai mediului înconjurător. bipack) . (<fr. fizici sau de origine bacteriană. n. o ~ de carbon = gaz incolor în natură sau care se formează în procesele de oxidare a substanţelor organice. adj. bio–. bioxyde) –bióză biozóm bipác s. procedeu de filmare combinată. f. compus chimic în a cărui moleculă intră doi atomi de oxigen pentru fiecare atom al celuilalt element. populaţie de indivizi cu o constituţie genetică identică. fr. grup de germeni cu proprietăţi biochimice asemănătoare.2.

lat. aparat pentru producerea interferenţelor luminoase. n. suport cu două picioare. adj. –ă bipár. bipennatifide) (<lat. m. n. proprietate a unor medii de a produce. n. –ă bipetál. lat. bipes. I. s. (despre frunze compuse) cu limbul divizat în mai multe segmente dispuse penat.2.) cu ramuri bifurcate. n. s. bicarré) bipéd. 1. (avion) propulsat de două turboreactoare. –edis) (<fr. s. –ă bipartíţie bipatríd. cu două pedicule. pereche de picioare la animalele patrupede. (<fr. (despre muşchi) ale cărui fibre se inserează angular pe două feţe ale unui tendon.2. f. biréfringence) . stare a unui corp bipolar (1). diviziune în două părţi. s. constituit din două partide politice. adj. s. n. I. s. –ă bipenát. bipède. bipolarité) (<fr. 1. dintre care unul are un exponent de două ori mai mare decât al celuilalt. secure romană cu două tăişuri. (bot. adj. f. bilateral (3). s. care dă naştere la două fiinţe o dată. bipale) (<engl. adj. bipied) (<fr. (mat. bipartisme) (<fr. biréfringent) (<fr. biréacteur) (<fr. datorită anizotropiei lor optice. biloc. cu două petale. n. adj. n. pentru un fascicul de patru drepte) raport anarmonic al celor patru puncte în care o secantă intersectează dreptele din fascicul. birapport) (<fr. f. (despre maşini. adj. bipennatipartitus) (<engl. s. n. bipolarisme) (<fr. –ă bipediculát. adj. teorie în relaţiile internaţionale potrivit căreia două centre de putere polarizează în jurul lor. (mat. –ă bipén. adj. biparous) (<fr. cu două aripi. f. s. –ă adj. adj. (despre unele organisme marine) care trăieşte în cele două regiuni polare ale Pământului. (despre frunze compuse) cu peţiolurile dispuse de două ori penat. formă de guvernământ constituită din două partide politice. f. alcătuit din două părţi. inv.II. –ă bipenifórm. s.. bipolarísm bipolaritáte biprísmă birapórt bireactór. (<fr. biparti. bipennis) (<fr. bipartitus) (<fr. –ă bipătrát. s.bipál. adj. (<fr. (animal) cu două picioare.. care prezintă birefringenţă. adj. f. –ă birefringénţă s.2. adj. (despre frunze compuse) penat partit cu lobi din nou penat partiţi. –oáre birefringént. bipédiculé) (<fr. bipenné) (<fr. bipolaire) adj. –ă bipenatifíd. bipark) (<bi– + partid) (<fr. fenomenul de dublă refracţie. (despre ecuaţii algebrice) care conţine necunoscuta în doi termeni.) coordonate ~e = sistem de coordonate în care un punct este determinat prin distanţele la două puncte fixe. –ă adj. adj. s. aparate electrice) care are doi poli magnetici. (despre elice) cu două pale. s. bipartition) (<bi– + /a/patrid) (după fr. –ă bipiéd biplán biplás bipolár. f. biprisme) (<fr. adj. biplace) (<fr. lat. –ă bipenatipartít. bipenniform) (<bi– + petală) (<fr. (avion) cu două rânduri de aripi suprapuse. adj. dispozitiv care permite gararea a două vehicule pe locul destinat pentru unul singur.3. biplan) (<fr. –ă bipárk bipartíd bipartísm bipartít. cel care are dublă cetăţenie. bipenne. 1. prin suprapunerea pe o platformă superioară. s.II.. m..

interj. bureaucratisme. o arie etc. (<fr. • (s. s. referitor la birotică. –ă biscuít adj. s.birémă birmán. m. repetat. n. n. • serviciu public unde lucrează funcţionari. s. a cere din sală repetarea unui număr din programul artistic al unei reprezentaţii. de două secole.III. bisá vb. 1. n. lat.2. faianţă fără glazură. produs alimentar obţinut prin coacerea unui aluat preparat din făină. adj. I. a vicepreşedinţilor şi a secretarilor unei adunări legiuitoare. s.3. de masă. (<fr. mic grup de faianţă fină ori porţelan fără glazură. s. ştiinţifice.. cu complicaţii inutile. bureaucratique) (<fr. f. al unui organ administrativ.II.2. biuro) de scris. adv. bureau. biseculár. la care lucrează persoanele respective. a repeta la cererea publicului (o arie). –ă vb. f. tr. lat. n. adj. rus. bissextus) I. arsă la o temperatură înaltă. biremis) (<fr. navă romană cu două rânduri de rame. a dispoziţiilor. ouă şi (<fr. bissecteur) diedru în două diedre egale. m. exclamaţie prin care auditoriul solicită un artist. adj. (<fr.. la înscrierea în curbe. biscuit) zahăr. a (se) transforma în birocrat. ramură a informaticii care studiază folosirea calculatoarelor în munca de birou şi în activităţile conexe acesteia. bureaucrate) (<fr. obşteşti. organ executiv şi conducător al activităţii curente a unei organizaţii politice. organizatorice etc. reluarea unei arii. –ă birocrát. m.. birocratizá birocraţíe birótic. interioară lui şi formând unghiuri congruente cu laturile acestuia. bienal (I.. 1. cu sertare. (pe lângă un număr) a doua oară.. (<fr. birr) (<fr.2. v. bisextil.) limbă din familia sino–tibetană vorbită de birmani. statuetă.II. s. bureautique) biróu s. interpretare şi aplicare formalistă. lat. semidreaptă cu originea în vârful unui unghi. adj. –ă birocratísm s. (locuitor) din Birmania. –ă birocrátic. 4/ rus. bisannuel) biséct bisectór. I.II. s. încăpere în care se află una sau mai multe mese (<fr. care împarte în două părţi egale. grup de membri ai unei adunări. f. birman) (<fr. tr. 1). o plan ~ = plan care împarte un unghi (<fr. (cel) care practică birocratismul. a legilor. (<fr. 1. f. –oáre adj. bisser) bisanuál. bissel) . (<engl. masă de scris.. bisect. unitatea monetară a Etiopiei. bi–. la birocraţi. bureaucratiser) (<fr. • reunire a preşedintelui. adj. în rezolvarea problemelor administrative. specialişti etc. adj. inv. s. număr prezentat a doua oară la cererea publicului sau ca supliment de program. biséculaire) (<fr.2. birème.4. bureaucratie) (<fr. 1. –ă bísel adj. internaţionale. biurokratizm) (<fr. (despre plante) care înfloreşte şi fructifică în al doilea an. s. dispozitiv la osiile unor locomotive. an ~ = an de 366 de zile. însărcinat să conducă adunarea respectivă. ansamblul funcţionarilor publici. bis) birr BIS1– bis2 s. refl. /3. birocratism. m. f. a trata birocratic. un ansamblu să repete un număr din program. referitor la birocraţie. birocraţie. f. f.

băutură alcoolică fierbinte. s.. f. bistable) (<fr. bishof) (<fr. bisect.. n. sulfură naturală de bismut. bismuthyle) (<fr. s. s. s. lat. s. adj. m. adj. hermafrodit. s. bismuthite) (<fr. n. la hidroliza sărurilor de bismut. (<fr. în funcţie de context. procedeu învechit de castrare la taur şi berbec. bisérié) (<fr. m. adj. obţinută prin macerarea în vin a lămâiei sau portocalei. disecţii. bisilab. s. s. –ă bismút/bísmut bismutát bismutíl bismutínă bismutísm bismutít bismutomaníe bismutoterapíe bisónic. (despre viteze) de (peste) două ori mai mare decât viteza sunetului. n. băuturi (răcoritoare). bisexual. bisexualité) (<fr.. cantitatea obţinută în urma actului de alegere între două alternative echiprobabile. –ă bisimétric. bisulque. bissextil. mic local în care se servesc aperitive. s. –ă bisilábic. bisulcus) (<fr. zool. s. m. bisulfure) (<fr. bisexuel) (după it. radical monovalent al bismutului. n. –ă bistabíl. 1. adj. bistouri) (<fr. intoxicaţie cu săruri de bismut. cu ambele sexe. bisymétrique) (<fr. bit) bitemátic. adj. –ă adj. (despre soluri. bismuthine) (<fr. (de) culoare brun–închis. bisulfate) (<fr. –ă bistratificát. bismuthate) (<fr. s. bissextilis) (<fr. bitematico) .) dispus pe două rânduri sau serii. n. m. sare a acidului sulfuric. bistournage) (<fr. (despre dispozitive) capabil să aibă două stări stabile. (inform. –ă bisiláb. • cu două teme. (bot. instrument tăios folosit la operaţii chirurgicale. bissyllabique) (<fr.) unitate elementară de informaţie. –ă bisexualísm bisexualitáte bisexuát. sare a acidului sulfuros. bissessualismo) (<fr. n.. obicei morbid de a ingera bismut în doze mari. bisilabic. cu stamine şi pistil. bisémique) (<fr. sulfură a cărei moleculă conţine doi atomi de sulf. lat. engl. folosit în aliaje uşor fuzibile în industrie şi în medicină. care prezintă două planuri de simetrie. f. adj. adj. adj. s. s. bisulfite) (<fr. (despre cuvinte) care are două sensuri diferite. n. în care un atom de hidrogen este înlocuit cu un metal. adj.. textură etc. bismuthisme) (<fr. minerale) din două straturi diferite ca vârstă. –ă bisulfát bisulfít bisulfúră bíşof bit adj. în care un atom de hidrogen este înlocuit cu un metal. adj. s. –ă biseriát. n. hidrocarbonat natural de bismut. referitor la bitematism. s. n. bisexué) (<fr. adj. cifră în sistemul de numeraţie binară.bisémic. cu reflexe roşietice.2. androginie (2). metal alb–cenuşiu. f. n. bistro) (<fr. sfărâmicios. prin torsionarea manuală a fiecărui testicul. (despre animale) cu copitele despicate. (cuvânt) din două silabe. bisexuat. f. s. –ă bisextíl bisexuál. adj. s. sare de bismut. n. hermafroditism. folosire terapeutică a sărurilor de bismut. natură. engl. bistratifié) (<fr. bistre) (<fr. atracţie simultană pentru ambele sexe. bissylabe) (<fr. f. bichof. lucios. s. disilabic. –ă bistróu bístru bisturíu bisturnáj bisúlc. inv. s. bismuthomanie) (<fr. s. bismuth) (<fr. (<it. s. bismuthothérapie) (<bi– + sonic) (<engl. m.

s.II. I. m. care admite existenţa simultană a două tonuri. din transformarea naturală a răşinilor de plante şi a cerii. a umple cu o masă bituminoasă rosturile dintre pavele. bitumá bitumáj bitúmen bitumíne bituminifér.. adj. germ. materii din scoarţa pământului din hidrocarburi şi din diferite alte substanţe organice. bitumage) (<lat. stropire cu bitum şi criblură a îmbrăcămintei asfaltice a unei şosele. fr.2. a face bitumajul unei şosele. bitumen) /bítăr/ s.) corespondenţă (<fr. material bogat în hidrocarburi. care conţine bitum. folosită la bitumaj şi la fabricarea unor lacuri. engl. fr. de culoare violet–purpurie. (<bitonal + –ism) (<fr.. log. (muz. bitematismo. piesă la o batoză sau combină de cereale păioase. bituminisation) bituminós. n. s. izolanţi etc. f. astfel încât fiecare element al uneia corespunde univoc unui element din cealaltă. de natura acestuia. tr. obţinută prin amestecarea bitumului (1) cu ulei de in şi cu ceară. adj. bitonalism. apă curată rezultată din evaporarea apei de mare la obţinerea sării marine.2. Bitter. n. 1. vas cu această formă.) 1. biunivoque) ~ă = corespondenţă între elementele a două mulţimi. s. lat. a nămolului rezultat din descompunerea organismelor. derivat al ureei. n. s. (muz. varietate de asfalt. (<fr. f. (despre o voce alterată) care rezultă prin formarea simultană a două sunete în laringe. (<fr. tub de sticlă gradat la analiza volumetrică a soluţiilor sau gazelor.. val de pământ ridicat împrejurul unor depozite de materiale. care produce bitum. bitonalitate. principiu de compoziţie care presupune existenţa a două teme diferite ca profil şi tonalitate în cadrul unei forme muzicale mai ample. bithématisme) (<engl. f. –ă adj. bituminite) (după fr. proces de formare a bitumenelor prin transformarea lentă. . n. băutură amară. burette. s. a amesteca cu bitum un material granulat.) mişcare simultană a vocilor în două tonalităţi diferite. care dirijează şi uniformizează stratul de material ce intră în aparatul de tăiere. adj. bitume. în afara contactului cu aerul. –oásă biunivóc. bitumen) (<fr. s. (<fr. –ă bituminít bituminizáre vb.bitematísm s. adj. n. n. s. fr. rocă lichidă în scoarţa pământului din hidrocarburile de ţiţei. f. m. s. preparată prin macerarea anumitor substanţe în alcool de ienupăr. n. bitonal) bíter bitérn bitonál. 1. s. bitonalité) (<bi– + tronconic) (<germ. bitumineux) care are corespondenţă unică în ambele sensuri. bittern) (<fr. bituminifère) (<fr. beater) (<engl. bitumer) (<fr. Bürette) (<fr. în forma a două trunchiuri de con cu baza comună. n. o (mat. bitumines) (<fr. bitter) (<fr. s. butte) biurét biurétă biútă s. (arte) culoare brună strălucitoare. n. bitonalísm bitonalítate bitroncónic bitter bitúm s. f. s. biuret) (<fr.2. pl. –ă s. (<it.

pietre preţioase etc. în preajma apelor. 1. predilecţie pentru disputele subtile şi inutile. bucată de piele care se pune ca garnitură la încălţăminte. perfid. cu cromozomi (<fr. 1. bivoltin) (<fr. tr. I. bizantinistică. –ă bivoltín. bizantinist. tr. bysantinus) bivalénţă biválv. f. caracter. modului de viaţă şi mentalităţii din Imperiul Bizantin. (<fr. byzantiniste) (<germ. (despre gemeni) care provine din două ovule fecundate separat. s. 1. –ă bivuác bivuacá bizám bizantín.2. asemănător cu şobolanul. o artă ~ă = artă caracterizată prin predominarea cupolei. fantezie. s. (<fr. mod de a acţiona prin corupţie. –ă bizantinologíe bizár. s. m.2. (şi adv.) care are două valori. biseau) (în unele universităţi) ceremonie burlescă de iniţiere a studenţilor din anul I. ondatra. bizantinolog.II.bivalént. un smalţ dentar. (<fr. bizantinologie. a imita arta bizantină.). proprietate a elementelor bivalente (1). (bot. dezordine (politică) şi intrigă. straniu.2. 1.2. (<fr. s. (despre insecte. byzantinologue) (<fr. ciudăţenie. 1. divalent. f. mamifer erbivor sălbatic.. m. s. –ă adj. turişti) a se opri în bivuac. s. gen enigmistic. f. buzantinologie) (<fr. n. byzantin. s. adj. (<fr. (despre unităţi militare. bizarrerie) (<germ.2. a suprafeţelor şi liniilor curbe în arhitectură şi printr–o varietate de culori în ornamentaţie. influenţă bizantină (în arhitectură. bison) (<fr. s. f. intr. bivalent) omologi asociaţi în perechi în profaza meiotică. adj.3. bivalence) (<fr. n. lat. m. a şlefui oblic muchiile la o oglindă. adj. vb. specialist în bizantinologie. f. vb. bizutage) . Besatz) (<fr.. s. bivalve/s/) (<bi– + verb /2/) (<fr. o piatră preţioasă. m. adj. adăpost pentru noapte făcut de alpinişti sau turişti. asemănător cu zimbrul. Bisam) (<fr. n. propriu Bizanţului sau Imperiului Bizantin. corupt. lamelibranhiate. f. biovular. s. s. bivouac) (<fr. –ă bizareríe bizéţ bizón bizotá bizotáj bizóu bizutáj s. (<fr.) intrigant. n. a recurge la subtilităţi şi pedanterii în purtare. bizantinísm s. –ă bivérb bivitelín.) ciudat. (fig. mamifer rozător acvatic din Canada. adj. supărător. literatura şi arta bizantină. pl. viermi de mătase) care prezintă două generaţii pe an. pielea tăbăcită de bizon (1). –ă bizantinístică bizantinizá bizantinológ. lat. cu cochilia din două valve. • stil specific culturii şi artei. –ă s. disciplină care studiază istoria. f.2. 1. cantonament de trupe (în corturi) în afara localităţilor. extravagant. (despre elemente chimice) care are valenţa 2. ornamentaţie). n. vb. alpinişti. biseauter) bizotare. mare şi puternic. bizarre) (<fr. biseautage) margine tăiată oblic (la oglinzi. despre capsule) format din două părţi.2. n. s. bivouaquer) (<germ. 1. extravaganţă. Byzantinistik) (<bizantin + –iza) (<fr. s. (fig. n. constând în reprezentarea a două cuvinte prin litere sau figuri combinate între ele. byzantinisme) bizantiníst. bivitellin) (<fr.

1. formular tipărit pentru cecuri. telegrame etc. I.blachéu black–out blafárd. blasphemieren) defăimare. culori) alburiu. blasti/o/–.2. elem. n. n. livid. blackey) (<fr. plăcuţă de oţel în vârful şi la tocul încălţămintei.2. (colorată) pentru curelărie. (<blanşa) operaţie de rafinare a zahărului. (<fr. blâme) (<fr. a legumelor destinate preparării anumitor conserve.3. întuneric complet. vb. Blankett) (<fr. 1. s. intr. oprobriu. blastoderme) (<fr. cf. blasfem. fâşie de material insensibil care protejează capetele bobinelor de film sau de bandă magnetică. curent comunist utopic care considera complotul drept unica tactică revoluţionară. blasphème) f. adj. a dezaproba. spaţiu alb care desparte două cuvinte tipărite. s. (<fr. /–chism/ s. –ă blam blamá blamábil. n. blâmer) (<fr.3. (<fr. s. blanchissage) 1. tr. din care s–au dezvoltat celulele sau organele. –ă blanc1 s.) măsură de apărare antiaeriană prin camuflaj total. back–out) (<fr. n. hulă. f. piele tăbăcită.3. harnaşamente şi articole tehnice. blastocarpe) (<fr. gr. (<germ. materie vie. f. s. f. 1. 1. n. blanquiste) (după fr. blastocèle) (<fr. pauză albă şi tremurătoare care apare uneori în emisiunile tv. –blaste. s. „embrion“. f. (<engl. stadiu în dezvoltarea embrionului la mamifere. (adept) al blanquismului. n. condamnare publică. n. în care acesta se prezintă ca o cavitate înconjurată de un număr variabil de celule. (<fr. s. tr. (inform. avertisment. s. n. blasfemie. blastocyte) (<fr. (după fr. n. /blec–áut/ s. blastos) 1. blasphémateur) a rosti o blasfemie. a supune operaţiei de blanşare. vb. profanare a ceea ce este considerat sfânt. m. (despre ten) palid. (<fr. s. blastème) (semi)lichidă. blasphemia) parte a embrionului care se dezvoltă după germinare. mugur florifer. a condamna.) zonă dintr–un suport de date care nu conţine înregistrări. celulă în structura blastulei. şters. vb.2. f. s. (<fr. (despre lumină. s. talul unui lichen.2. a huli. –ă blastocél blastocíst s. m.. s. cu fruct germinat în interiorul pericarpului. blanschieren) opărire a cărnii. Blank) blanc2 s. (<fr. demn de blamat. s. nutrind–o în tinereţe. adj. m. veziculă germinativă. adj. –ă blanşá blanşáre blanşisáre blasfém blasfematór. 1. blanc) blanchétă1 blanchétă2 blanquísm blanquíst. a reproba (public). f. blastocít blastodérm blastofór s. blafard) (<fr. m.II. adj.) a face ~ = a păstra tăcere completă. cordon ombilical al ovulului. s. blanquisme) (<fr. germ. (cel) care defăimează (sentimentele religioase). fir care leagă sămânţa de pericarp. (<fr. blanchir. n. s. blestem. blastophore) . blanquette) (<fr. n. (<germ. dezaprobare..2. o (fig. f. formaţiune anatomică cu aspect de cordon. –oáre blasfemiá blasfemíe blast1 BLAST2(O)–. s. ciulama. (mil. cavitate centrală a blastulei. adj. mugur din care se va regenera un organ. blâmable) (<germ. (<lat. blastocyste) blastocárp. –blást blastémă s.2. n. blaste) „germen“. suplă şi elastică. mâncare de carne cu sos alb.2. sancţiune. membrană vitelină care dă naştere corpului embrionului.

. „pleoapă“. s. în formă de mugur. f. stadiu embrionar la metazoare. s. n. blastografíe blastoíd. pl. blastosphere) (<fr. s. Blastoporus) (<engl. tr. antene lungi şi protorace mult lăţit. indiferent. blastomogenèse) (<germ. pl. s. plămânii. blastome. f. blépharectomie) (<fr. (<germ. blastoïde/s/) (<fr. (<fr. inflamaţie a pleoapelor. „cil“. descriere sistematică a mugurilor. armoarii. 1. s. blastosferă. care afectează pielea. –blépharie. blastolyse) (<fr. de formă globulară. muşchii etc.3. Blaugaz) blaz blazá blazer blazón blazoná BLEFAR(O)–. (<fr.. 1. a (se) dezgusta de toate. ulcerare a mucoasei pleoapelor.2. incapabil de emoţii. fr. blépharoconiose) s. vas mare de laborator. proces de formare şi dezvoltare a unei tumori maligne. f. s. blastomère) (<fr. f. s. orificiu al gastrulei prin care cavitatea internă comunică cu exteriorul. a descrie în termeni heraldici elementele componente ale unui (<fr. f. distrugere a celulei reproducătoare. s. tumoare canceroasă. teorie potrivit căreia caracterele ereditare se transmit prin plasma germinativă. familie de ciuperci care se înmulţesc prin înmugurire. f. blastula) (<germ. blasonner) blazon. f. ansamblu de semne distinctive care constituie emblema unui stat. foaie de aluat pentru tort. gr. gr. n. n. catifea etc. f. (<fr. blastospore) (<fr. a unui oraş. organit citoplasmatic la baza flagerilor. s. I. blaser) refl. Blase) (<fr. formare a blastulei. boală provocată de blastomicete. blastoma) (<fr. m. pl.2. excizare a unei uşoare lăsări a pielii pleoapelor. blastomycose) (<fr. s. blatidés) (<germ.II. inflamare. vb. n. blason) a unei familii nobile etc. s. a reprezenta. s. suprafaţă (netedă) a unor obiecte. s. s. (<fr. elem. ale unei steme. clasă de echinoderme fosile cu înfăţişare de muguri calcaroşi. –blefaríe blefarectomíe blefarítă blefaroblást blefaroconióză recipient. blépharite) (<fr. a (se) plictisi. prin înmugurire. tr. n. f. cu celule dispuse într–un singur strat în jurul unei cavităţi. cu corpul turtit. blastomycètes) (<fr. f. s. spor format prin înmugurire. familie de insecte ortoptere alergătoare. s. Blatt) (<fr. blastographie) (<fr. n. blaue/Montag/) (<germ. ca un disc ce acoperă capul. f. s. f. blastulă. bléphar/o/. blepharon) s. m. s. reproducere asexuată. declanşată de pulberi. purtat ca uniformă în unele colegii engleze. la unele organisme. neoplasm. cf. . 1. adj. veston cu dungi colorate. blépharoblaste) (<fr.. amestec de hidrocarburi gazoase şi hidrogen. n. blazer) jachetă bărbătească din stofă. n. obţinut prin descompunerea fracţiunilor grele de petrol. s. n. vb. folosit drept combustibil. –ă blastolíză blastóm blastomér blastomicéte blastomicóză blastomogenéză blastopór blastosféră blastospór blastúlă blat blatíde blau blaugáz s.blastogenéză s. a face ~ = a lipsi de la lucru a doua zi după o sărbătoare. (<engl.2. celulă din segmentarea zigotului în prima fază. /bléi–zăr/ s. blastogenèse) (<fr. n.

f. s. în cazul filmărilor cu priză directă de sunet. f. f. s. cădere patologică a pleoapei superioare. carcasă de insonorizare în care se introduce aparatul de filmat portabil. sutură a cartilajelor tarsale ale pleoapelor. s. s. inv. blennurie) (<fr. s.blefaroconjunctivítă blefarofimóză blefaroftalmíe blefaroplást blefaroplastíe blefaroplegíe blefaroptóză blefarorafíe blefarospásm blefarostát blefarostenóză blefaroşalázis blefarotomíe BLEN(O)– bléndă blénie bleniíde s. a umezelii etc. blépharospasme) (<fr. f. s. s. bleu) (<fr. blépharochalasis) (<fr. f. f. f. s. s. inflamaţie a conjunctivei şi a pleoapei. corpuscul în citoplasmă. tarsorafie. s. blépharo–conjonctivite) (<fr. granulă colorată din care se formează cilii şi flagelii la protozoare. (<engl. blépharorrhaphie) (<fr. sfalerit. blennorragie) (<fr. n. f. adj. 1. azuriu. cf. peşte de apă dulce calmă şi de litoral. instrument care fixează pleoapele în timpul operaţiilor de ochi. văz“. (fot. blinder) blenoftalmíe blenoragíe blenorée blenuríe –blepsíe bleu bleumarín blimp blindá s. blépharoptôse) (<fr. gr. blépharoplaste) (<fr. fr. incizie palpebrală. s. blennophtalmia) (<fr. reparare chirurgicală a unei pleoape. n.2. s. involuntară. s.3. familie de peşti marini viu coloraţi. împotriva frigului. n. blépharophimosis) (<fr.. „mucus. /blö/ adj. (cinem. blenoragie. cu capul turtit în partea superioară. cf. . atrofie a pielii pleoapelor superioare. oftalmostat.) a se îmbrăca suplimentar. contracţie spasmodică. (de) culoare albastru–deschis. s. micşorare a deschiderii fantei palpebrale. bleu /à la/ marine) (<engl. 1. secreţie conjunctivală exagerată. îngustare a pleoapelor. gonoree. s. s. Blende. „mucoasă“. n. n. blépharoplastie) (<engl. blenna) (<germ.2.) diafragmă. mucozitate“. 1. blepharoplegia) (<fr. inflamaţie catarală a conjunctivei. elem..2. s. elem.) panou metalizat pentru reflectarea luminii în locul dorit din cadru. a acoperi cu blindaj. blépharophtalmie) (<fr. blépharostat) (<fr. „vedere. vb. n. f. s. blépharosténose) (<fr. f. refl. s. f. paralizie a pleoapei. blépharotomie) (<fr. tr. blenoree. blenn/o/–. (fam. n. f. –blepsie. gr. f. a muşchiului orbicular al pleoapelor. (<fr. prezenţa de mucozităţi în urină. n. blenniidés) botul scurt şi aripioara dorsală foarte lungă: corosbina sau căţelul–de–mare. blimp) (<fr. blennorrhée) (<fr. s. (de) culoare albastru–închis. inflamaţie a mucoasei organelor genitale datorită unui gonococ. blennie) pl.II. s. f. cu capul mare şi corpul alungit. inv. f. sulfură naturală de zinc. I. blepsis) (<fr. inflamaţie a pleoapelor şi a conjunctivei. însoţită de slăbirea ţesutului celular subcutanat. (<fr. blende) (<fr.

vb. n.. (<fr. a nu mai funcţiona. n. 1. tr. a supune unei blocade. (<germ. în care se ambalează unele mărfuri. refl. vânt violent şi foarte rece pe coasta Americii de Nord. s. . avioanelor împotriva proiectilelor. bloquer) imobiliza într–o anumită poziţie. –ă 1.5.. /–zar/ s.A. masă mare dintr–o materie solidă şi grea. a tancurilor.2. n. ~ operator = parte a unui serviciu de chirurgie rezervat operaţiilor.8. tanc. engl. blochaus. n. desene etc. beton. (poligr. ansamblu de măsuri cu caracter diplomatic. ~ alimentar = serviciu într–un spital care asigură pregătirea şi servirea hranei bolnavilor.6. Blockade) bloc2 blocá s. • (pl. (<fr. (fam. n. s. bloc.II. /bliţ–krig/ s. tehn. asediu.) caracter de literă înrudit cu caracterul grotesc.) îmbrăcat peste măsură. ceramică. spulberând zăpada. militar sau economic pentru izolarea unui stat sau grup de state. blindage) (<blinda) blíster blítzkrieg bliţ blizzárd bloc1 carcasă de plastic transparent. circulaţia etc. care formează o masă unică. conturi etc. lucruri etc. blindát.U. s. n. lipsită de carton.3. lampă electronică pentru fotografiere. a (<fr. laolaltă. blizzard) 1. Block/haus/) I. corp. bucată. obiect dintr–o (<fr. mapă de foi de hârtie egale prinse împreună.2. a interzice schimbarea unor preţuri.4. n. unit clădire mare cu mai multe etaje. înconjurat de depresiuni oceanice sau marine de mare adâncime.2. s.. • ansamblu de mărci poştale detaşate dintr–o coală.9. (<germ. a împiedica mişcarea. Blitzkrieg) (<germ. Blitz) (<fr.5. amer. element de construcţie servind ca mijloc de protecţie a unor piese sau sisteme tehnice. I.4. cu blindaj. • masiv de beton pentru ancorarea armăturii la elemente grele de beton precomprimat. (med. cuirasă de oţel la protecţia navelor. grămadă de obiecte. a interzice (temporar) ocuparea unui post vacant..7. despre organe) a se imobiliza. război–„fulger“.2. autovehicul de luptă prevăzut cu blindaj. f. camerele de răcire şi conductele de distribuire. piesă metalică turnată a unei maşini. n. care cuprinde cilindrii unui motor. adj. grup de voleibalişti care sar la fileu pentru a împiedica pe adversari să înscrie un punct dintr–o lovitură de atac. o în ~ = împreună. (în S.. blocádă s. material de construcţie din piatră naturală. salarii fără autorizaţie guvernamentală. servind pentru a face însemnări.) porţiune de stradă delimitată de două intersecţii.) trupe dotate cu asemenea mijloace.3.blindáj s. şah de 5 minute. blocus) bucată. • încercuire a unei cetăţi pentru a împiedica orice legătură cu exteriorul. 1.2. o ~ continental = sector al scoarţei terestre de mari dimensiuni. blister) (<germ. mecanism care permite manevrarea macazului de cale ferată din cabina acarului sau din staţie. 1. a suspenda folosirea unor credite.II.

fundaţie de piatră. s. lingou de oţel turnat şi eboşat prin laminare. f. lung până la brâu. un element de modă tinerească. n. comandă cuirasată din care se conduce o navă militară mare în timpul luptei. bluff) (<fr. bloquant) (<bloca) blocánt. laminor pentru obţinerea blumurilor. pe care îl poartă femeile. 1. adj. m. cântec popular din folclorul negrilor americani. blue–jeans) (<amer. pl. s. adj.2. s. (despre păr. bluette) (<engl. bloc–diagramme) (<germ. spate. (<fr. bluffer) (<fr. acţiunea de a (se) bloca. 1. obiect de îmbrăcăminte. fr. 1. de bolovani la un zid. block chords) (<fr. cu mâneci. blocare. a lărgi în talie corsajul unei rochii. n. • întrerupere a desfăşurării unui proces sau a unei funcţii fiziologice. stil pianistic în interpretarea unei piese în acorduri la ambele mâini. –ă blondín. gălbui. cu buzunar(e) la m. cacialma. –ă blue–jeans/blugi blues bluesmán bluétă bluf blufá blufeur. bloom) (<engl. volei. box etc. imposibilitate de funcţionare. • haină de protecţie purtată de muncitori în timpul lucrului. devenit piesă instrumentală (de jaz). s. pe care sunt ataşate embleme sau fraze ad–hoc. f. (<fr. /blú–gins/ s. blouse) bluzón (<fr. bloc2. –ă blugi blum blúming bluzá blúză (substanţă) a cărei acţiune farmacologică se realizează prin blocarea unor receptori. reprezentare grafică la scară mică a unei regiuni terestre în perspectivă şi în secţiune.II. blocage) ferată etc. n. femeie cu părul. s. bufant până la şolduri. blouson) . cu scopul de a împiedica o acţiune a adversarului sau pentru a proteja o acţiune proprie. m.2. cu tenul blond. /blăc cărdz/ s. cale (<fr. (poligr.blocáj s. 1. vb. a înşela prin bluf. s. s.3. s. bluffeur) (<engl. /bluz/ s. s. pl. blooming) (<fr.. bagatelă (2). n. n. m.2. la o şosea. ten) deschis la culoare. interpret de blues. intr. m. s. n. veşmânt militar sau de sport. bălai. n. blond.2. /–fö´r/ s. carnet pentru însemnări curente. f.4. stradă. a umfla. procedeu tehnic în baschet. bărbat. bluesman) (<fr. n. blondin) (<amer.. (cel) care intimidează prin bluf. s. I. vb.. blondin(ă). a intimida. bloc–notes) (<fr. 1. fr. blues) (<amer. jeans. f. o bere ~ă = bere de culoare deschisă. f.2. blond) (<fr.) ~ a contului = sistare de către bancă a plăţilor din contul de decontare al unei întreprinderi sau instituţii. pantaloni dintr–un material special foarte rezistent. (cont. s. haină de pânză pe care o poartă militarii vara.3. vorbă spusă (sau acţiune făcută) în scop de intimidare.. f. m. s. tr. f. blouser) (<fr. de aplicare a unei reguli. n. în locul vestonului. mică operă literară fără pretenţii.) culegere intenţionată a uneia sau a mai multor litere cu floarea în jos pentru a atrage atenţia corectorului. adj. –ă blocáre bloc–diagrámă blóchaus block chords blocnótes blond. blue–jeans. Blockhaus) (<engl. ca o bluză. s. /blöf/ s. notes. n. larg şi comod. v.

1. f. din regiunea tropicală a Americii de Sud. şarpe uriaş.bóa s. lat. • statuie. n.II.2. (cinem. având picioruşele subţiri şi drepte. bobber) (<fr. n. o peliculă sau bandă magnetică. înfăşurare electrică. atingând starea de perfecţiune. joc sportiv. badycheck) pe gheaţă. dragă (2) pentru colectarea faunei de pe fundul apei. /–grái–făr/ s. bodhisattva) bódicec bodicecá bodóni s. Bodega) (<germ. la mijlocul terenului. un cablu) pe o bobină. (<bodicec) inv. mod de interpretare în care vocea concurează instrumentele. 1. m. f. încearcă să o lovească cu nişte mingi de lemn. bob1(2). n. bobinage) (după fr. local mic unde se consumă aperitive şi băuturi (alcoolice). boiserie) (<engl. bobine) bób–scat bóbslei bocapórt bóccia bodégă bodengreifer bodhisáttva (jaz) scat rafinat. cablul etc. n. bob skate) (<engl. s. 1. bob2 bobér bobiná bobináj bobinatór. şal (<fr. m. lambriuri. baboneur) bobínă s. n. tr. f. boccia) (<germ. s. tr.II. este scutită de a se reîncarna. bob) (<engl. n. lemnărie care îmbracă pereţii interiori ai unei locuinţe.) mecanism care asigură rularea peliculei sau a benzii magnetice pe noaieuri sau bobine. (poligr. vb. potrivit budismului.) caracter de literă cu contrast mare între liniile de bază şi cele (<germ. . n. având o gamă întinsă. maşină de bobinat. (<fr. împiedicare a acţiunilor adversarului printr–o blocare corp la corp la hochei (<engl. înfăşurat pe el. s. s. s. la concursuri pe pante special amenajate.2. s. vb. a aplica bodicecul. Bodengreifer) (<fr. baccaporto) (<it. ansamblu compus din acest suport şi firul. (<engl. bobsleigh) (<it.. –oáre s. s. s. stilizat. element component al circuitelor electrice constituit din mai multe spire înfăşurate în jurul unui suport dielectric sau feromagnetic. panou dreptunghiular care acoperă găurile de magazie de pe nave. la care participanţii. inv.. fr. suport cilindric pe care se poate înfăşura un fir. elevator cu turn pentru ridicarea unor materiale de construcţie la înălţimea schelelor. m. m. o ~ de inducţie = transformator electric din două înfăşurări bobinate pe un singur miez de fier. s. bob/sleigh/) boazeríe bob1 s. prevăzută în faţă cu două patine mobile. purtat de femei în jurul gâtului. (<fr. cel care execută bobinări şi reparaţii de bobine sau înfăşurări electrice. n. neveninos. un cablu. fiinţă care. condusă cu ajutorul unui volan sau al unor „fise“. n. I. sanie de metal foarte joasă şi îngustă. • mosor. de origine italiană. reprezentând o astfel de fiinţă. s. s.2. bobslei. /–di/ s. sport practicat cu această sanie. aşezaţi la echidistanţă faţă de ţintă. n. bobiner) (<fr. Bodoni) secundare. pentru două sau patru persoane. f. f. sportiv care practică bobul1 (2). (< amer. a înfăşura (un fir. purtând amprenta evoluţiei improvizaţiilor instrumentale. inv. /–sket/ s. m. boa) lung din blană sau din pene.

sp.2. din metal sau cauciuc. s. melodia corespunzătoare.) loc urât. /bădi–gard/ s. n. stâlp scurt de metal. (muz. cu o întreprindere etc. n. cocoloş. lipsit de mijloace materiale. (<fr. hrib.III. boycott) boicotá bóiller bol1 vb. meteorit de dimensiuni mari care se aprinde când trece prin atmosferă. astăzi peso.2. s. m. tr. doctrină creştină eretică maniheistă. adept al bogomilismului. s. la înscrierea în curbă a locomotivelor şi a vagoanelor. s.) obiect. 1.II. s. a aplica un boicot. –bólă bolárd –bólă bóldo boleró elem. vestă femeiască. m. s. bolide) bolivár boliviáno s.. gr. Bogomil) (<fr. lat. s. artist dezordonat. dispozitiv la osiile vehiculelor de cale ferată. huilă din care se pot extrage hidrocarburi lichide. bolet. om. s. sp. m. gardă de corp.2. boléro) (<fr. însoţit de acompaniament de castaniete. –bol2. bohème) boghead boghíu bogomíl bogomilísm boicót (<engl. bollard) s. bol) –ból2. boletus) (<it. adj. ciupercă cu spori. n. s. cf. care se deplasează cu mare viteză. m. s. n. 1. –ă /bödi/ s. mediu în care trăiesc boemii (I). cazan special de încălzire automată a apei necesare consumului în întreprinderi. 1. m. m. lemn sau beton. proiectil. care corespunde firii. compartiment al celui de–al optulea cerc al infernului lui Dante.. /bóg–hed/ s. cu o ţară. (<engl. bolgia) (<fr. (fig. n. scurtă până aproape de talie şi deschisă în faţă.. n. corp) (<engl. în Pen. n. s. m. s. (<fr. boléro. m. transformare“. tricou din jerseu elastic care se mulează pe corp. 1. (<fr. cupă. cu caracter antifeudal. a arunca) (<fr.. s. bolero) boleróu bolét bólgie bolíd s. s. vehicul etc. viaţă de boem. vale adâncă. v.body bodyguard boém. bobyguard) (<fr. bogomilisme) (<fr. unitatea monetară a Venezuelei. bogie) (cf. engl. arbore orginar din Chile. vechea unitate monetară a Boliviei. o ~ alimentar = pastă din alimentele amestecate în gură cu salivă. boldo) (<fr.3. cu frunze având proprietăţi stimulative. dans popular spaniol în ritm legănat. f. (<fr. body. vas de metal sau ceramică în formă de calotă sferică. f. colagoge şi laxative. în semn de protest. montat pe chei. fără siguranţa zilei de mâine. bolivar) (<fr.2. locuinţe etc. politice etc. mijloc de constrângere constând în întreruperea organizată a relaţiilor economice. I. felului de viaţă caracteristice unui boem (I). Balcanică şi în Rusia. „aruncare. (fig. boghead) (<fr. (<fr. gorilă (2). n. pază (a cuiva). sp. infern. boliviano) . –bole.) surdină din cupe mobile. care creşte pe copaci. n. cântec şi dans cubanez cu ritm ternar şi sincopat. tonice. bolein. din clasa bazidiomicete.. sp. comestibilă. Boiler) (<fr. boycotter) (<germ. cu pălărie groasă. mânătarcă. f. la ancorarea navelor. m.

bombardon) (despre stil.II. bombardier) (I). groasă. (<germ. din alamă. f. s. strămoş al fagotului. „energie radiantă. tr.2. aparat foarte sensibil pentru determinarea intensităţii radiaţiilor electromagnetice. bomber) (<fr. (fiz.) ~ (<fr. n. bombárdă1 bombárdă2 bombardiér bombardón bombástic. s. refl. bolograph) (<fr. vb. s. s. Bolus) (<fr. (adept) al bolşevismului. bologramme) (<fr. gr. –ă bombasticísm s. (<fr. fr. cuvinte) preţios. radiaţie“. regiune joasă a unui deşert montan. convexitate a părţii carosabile a unei şosele. s. vb. care serveşte ca rezervor de apă: baobabul. bombacées) (<fr.3. registru de orgă. 1. instrument pentru măsurarea fluxurilor de radiaţii termice. s. (<bombastic + –ism) . fr. vechi instrument de muzică populară. • deformare prin bombare a capacelor cutiilor de conserve în urma alterării conţinutului. a scoate (pieptul) în afară. s. n. bolo–. cu mari intensităţi. I. măsurare a intensităţii radiaţiilor. bolşevizirovati) argilă fină. (<rus. (după rus. 1. (fig. I. bombardone. n. deformare a unei plăci având o suprafaţă convexă. n.) a umfla. fr. familie de plante dicotiledonate cu tulpina arborescentă. adj. s. a insista.2. n. n. tr.2. s. a stărui. grafic obţinut la bolograf. avion de bombardament. bolşevizm. s. n.2. bolchevik) ansamblu de poziţii ideologice radicale şi de practici revoluţionare. bombement) 1. vb. s. maşină de război medievală cu care se aruncau bolovani. tr. (<it. mişcarea social–democrată din Rusia. sp. bombarder) a plictisi cu insistenţele. f. bombastisch) caracter bombastic. follosită ca diluant solid. bolometru înregistrator. bombardo) 1. bolomètre) bólson bolşevíc.II. tr. a căpăta forma convexă. (<germ. a executa un bombardament (1). bombage) bombamént bombardá bombardamént s. s. • a efectua un bombardament (2). rază. f. bombardement. (fig. bole.2. n. n. s. a da (unui obiect). atac cu bombe de aviaţie. n.. bolson) stâncos. 1.. bolchevisme) a educa în spirit bolşevic. (<it. f. cu proiectile de artilerie sau cu rachete. apărut în (<rus. instrument muzical de suflat. f. bolşevik. m. cu timbru şi registru foarte grave. –ă bolşevísm bolşevizá bólus bombá bombacée bombáj s.. s. militar din echipajul unui bombardier (<fr. m. (<fr. f. pl. tun de mare (<fr. cf. it. s. adj. cu roci detritice şi mărginită de un abrupt (<fr. bombardamento) nuclear = proiectarea unui fascicul de particule elementare asupra unor nuclee atomice. n. bombarde) calibru. bolométrie) (<fr.) (<fr. emfatic.BOLO– bolográf bolográmă bolometríe bolométru elem. a propaga spiritul bolşevismului. aparat cu care se măsoară strălucirea aparentă a stelelor. săgeată) (<engl.

n. n. bonánţa bonapartísm s.2. germ. femeie angajată ca îngrijitoare la copii. recipient în medicină pentru gaze sau substanţe radioactive. m. (despre avioane) a face bonduri. partea întărită şi bombată la vârful încălţămintei. dovadă. (fam. şpiţ. la începutul erupţiei. magazin unde se vând bomboane. sub conducerea lui Napoleon Bonaparte. în Franţa.2.) cârciumă sordidă. pe nave pentru semnalizare. bonapartisme) bonapartíst.2. suplimentară. sport) lovitură puternică de minge. cutie pentru bomboane. umpluturi şi forme diferite.bómbă s. bonbonnerie) (<fr. bombă H. vb. bonbon) (<fr. s.. 1.. bonne. f.4. s.) acoperământ de cap fără cozoroc. (adept) al bonapartismului. formă a dictaturii marii burghezii.3. • ~ vulcanică = bucată de lavă azvârlită de un vulcan. notă de plată cu care se achită o marfă etc. înscris care autorizează pe deţinător să primească ceva. 1. alcătuit dintr–o pereche de tobe mici. bond) (<fr. bombette) (<fr. n. bombă termonucleară. carnet de bonuri (1). bongos) (<bon + –ier) . –ă bónă bond bonderizá bondisá bonétă1 bonétă2 bóngos boniér adj. velă îngustă. s. o ~ atomică (nucleară) = dispozitiv având ca exploziv energia nucleară dezvoltată prin reacţia de fuziune în lanţ a nucleelor unor elemente grele (uraniu. f. a supune operaţiei de fosfatare a unor metale feroase pentru a le feri de rugină. intr. • ataşament faţă de dinastia întemeiată de Napoleon. incendiară etc. f.. bombé) (<fr.2. în orchestra de jaz şi în cea simfonică. s. bondir) (<fr.2. scufie pe care o poartă copiii şi bătrânii. vb. f. tichie. 1. f. s. s. bombă A. rău famată. guvernantă. proiectil cu încărcătură explozivă. 1. bonapartiste) (<fr.) ştire. (fig. XVIII. s. f. preparat de cofetărie de mici dimensiuni. tr. n. cu compoziţii. ~ de tezaur = titlu de credit emis de stat pentru atragerea de fonduri private. bonnette) (<sp. n. (<fr. Bonne) (<fr. s. (<fr. vas mic. catarg înclinat la prora unor veliere.) mină de aur. săritură a avionului în cazul unei aterizări incorecte. 1. la bombardamentele de (<fr. bonnet) (<fr. (peior. bondériser) (după fr. bompresso) (<fr. f. s. n. s. s. lampă cu glob sferic. care se instalează numai pe vreme bună la extremitatea velelor pătrate. ramură a industriei alimentare care se ocupă cu fabricarea bomboanelor. n. f. s. bonfire) (<it. bonanza) (<fr. de origine cubaneză. bombe) aviaţie. ferăstrău de mână pentru metale. ~ cu hidrogen = dispozitiv a cărui explozie se datoreşte energiei termonucleare dezvoltate prin reacţia de fuziune a nucleelor de hidrogen (deuteriu. s. instrument muzical de percuţie. fapt care produce senzaţie. tritiu). f. engl. plutoniu). (fig. (<sp. s.. bonbonnière) (<engl. f. după victoria revoluţiei de la sfârşitul sec. (mil. formă de dictatură personală. bon) bombétă bombéu bomboánă bomboneríe bomboniéră bomfáier bomprés bon s.5. s. n.

atitudine. într–o competiţie. un rabat.4. boogie–woogie) gratificaţie. m. motor cu abur auxiliar care antrenează roţile libere purtătoare ale unor (<amer. book–maker) s. 1. la mijlocul sec. f.. capacitate a unui teren. încredere pe care o inspiră cineva atunci când solicită un credit. f. s. m. rachetă auxiliară. cântec cu sonorităţi antrenante. pentru lansarea proiectilelor teleghidate. n. booster) locomotive cu abur pentru mărirea forţei de tracţiune2. bookmaker boom booster /búc–mei–căr/ cel care se ocupă de organizarea pariurilor la curse de cai. bonitáte s. 1. nume dat tinerilor români progresişti întorşi de la studii din Franţa. melodia corespunzătoare. care constă în susţinerea ritmului la n. bonus) (<fr. s.2. derivat din blues. Bonität) bonítă bonjúr bonjurísm bonjuríst bonóm bonomíe bontón bónus bonvivánt bonz bonzái boogie–woogie s. (<fr. mâna stângă prin executarea unor figuri de bas repetate continuu. /búghi–úghi/ s. solvabilitate.2. s. bonite) (<fr. 1. de origine nord–americană.) generator auxiliar pentru sporirea tensiunii: survoltor. n. lider. bonton) (<engl. 1. care (se) salutau cu „bonjur“. n. sistem de apreciere a valorii economice a apelor. om influent într–un partid politic. 1. om vesel. . s. meciuri de box (<engl. a face o reducere. bonhomie) (<fr. (<fr.bonificá bonificáţie vb.3. raselor de animale. (<fr. ir. reprezentând o reducere (<fr. acordat primului sau primilor clasaţi. specie de peşti: tonul. chefliu. f. preot. bonificare. s. bonjour) (<bonjur + –ism) (<bonjur + –ist) (<fr. om blând şi credul. Bonitierung) bonimént bonitáre s. tantiemă. bonhomme) (<fr. (electr. (<amer. fuzee cu mare putere de propulsie şi de scurtă durată. compensaţie în bani pentru o daună. om simplu. m. reclamă sforăitoare. eveniment excepţional... m. bonification) sau o mărire a unui profit. s.) şef. călugăr budist. revenire. m. /bústăr/ s. tr. bonse. f. a unei ape etc. n. s. m. f. caracter de bonom. (sport) avantaj constând din îmbunătăţirea timpului realizat. n. arta cultivării şi creşterii arbuştilor pitici în China şi Japonia. în timp ce mâna dreaptă dezvoltă scurte motive melodice. avânt. boniment) (după germ. etc. (<germ.3. interj. s. anunţ pompos de şarlatan. port. soiurilor. bon vivant) (<fr. personaj de o solemnitate ridicolă • (fig. s. bonzaï) (<amer. telec. s. plantelor şi a calităţii seminţelor etc. dans modern.2. XIX. boom) /bum/ s. plantat în ghiveci. arbore pitic. bonso) (<fr. ansamblu de reguli de purtare respectate în aşa–zisa societate aleasă. 1.3. concepţie de bonjurist. a scădea o sumă din valoarea unei facturi. prin determinarea bonităţii. bonifier) 1.2. care se dansează după muzica de jaz. s.2. prosperitate rapidă a activităţii economice. n.2. stil pianistic în jaz. de a da o anumită producţie prin exploatare. bună ziua! atitudine.

bord. borate) (<fr. it. 1. tablou care cuprinde sumele unui cont. /–păr/ s. listă. produse de gazele din stomac sau din intestine. bordée) bordél bordeléz. n.. bordage) (<fr. hârtiile unui dosar etc. a mărgini. margine a trotuarului. pl.2. pl. s. fr. Bord) bordá bordáj bordée vb. adj. bordelais) (<fr. 1.2. în tăbăcărie etc. • margine răsfrântă a unui obiect dintr–un material mai rezistent. în industria chimică. fiecare dintre părţile laterale ale unei (aero)nave. (<amer. chenar. bordure) s. dinspre nord. n. –ă borderóu bordó bordúră s. 1. o (fig. (<fr.. f. f. n. limba–mielului etc. • salvă executată cu toate tunurile de acelaşi calibru ale unei nave dintr–un bord. f. (locuitor) din Bordeaux. –ă borísm adj.) a arunca peste ~ = a înlătura ceva ca nefolositor. m. 1. zgomote ca nişte bolboroseli. ansamblul tunurilor de pe o navă. bore) (<fr. anhidridă) compus al borului1. care conţine acid boric. muzician care practică stilul bop. nordic. lat. f. s. bopper) (<fr. tr. n. stil în jaz caracterizat prin folosirea armoniilor cromatice şi disonante. borax) (<fr. a unor emailuri. s. boracite) familie de plante dicotiledonate gamopetale: miozotisul. s.II.) rece. f. • vin roşu din regiunea Bordeaux. boreál. bordeaux) (<fr. marginea circulară ieşită în afară a unei pălării.II. adj. lat. bora) (<fr. s. borisme) .bop/be–bóp bópper bor1 bor2 bóra boracít boraginacée borán borát bórax borborígme bord s. cu excese expresio-niste. (<germ. –ă boricát. sare sau ester al acidului boric. germ. uscat şi rece. foarte dur. s. bord) (<it. s. bordare. m. a se întinde de–a lungul. intoxicaţie cu bor1. porţiune de drum parcurs de o navă între două întoarceri succesive. fâşie aplicată pe marginea unui lucru. s. n. borraginacées) compus al borului cu hidrogenul. înveliş exterior al corpului unei nave. n. –ă borgáta bórghis bóric. margine a unui profil de aripă de avion. metaloid în natură sub formă de săruri ale acidului boric. s. boréal. n. n. borgata) italiene.2. (<fr. adj. sticlă cu fundul în formă de pâlnie. (<fr. folosit în medicină ca antiseptic. n. inv. s. vânt de iarnă violent. s. borealis) locuinţă construită. corp de literă de nouă puncte tipografice.2. s. I.2. pe ţărmul Dalmaţiei. be–bop) (<amer. s. pentru culegerea articolelor de ziar.2. Borgis) (despre acid. s. (<fr. f. 1. m.3. a garnisi cu bordură (1). borane) (<fr. bordello) (<fr. I. bordel. s. inv. negre. distanţă parcursă de un velier între două volte succesive. s. (fig. varietate de struguri cu boabele mari. în zonele agricole de la periferia oraşelor (<it. borat de sodiu. s. n. n. m. n. lupanar. borique) (<fr. adj. boriqué) (<fr. s. (<fr. s. border) (<fr. s. m. 1. la confecţionarea unor sticle speciale. borborygmes) (<fr. fără aprobare. septentrional.. borat de magneziu incolor sau vânăt.. casă de prostituţie. (<fr. întăritură. m. bordereau) (<fr. (de) culoare roşu–închis. n.

iarbă“. s. iniţial în S. s. tufiş din arbuşti (plantaţi). al unui grup electoral.. elem.A. lemn etc.. (<germ. camfor de Borneo. borsetta) diamant de calitate inferioară pentru şlefuit sau perforat. a demarca. borner) (<fr. borsetă mică. borsellino) (<it. joc de cărţi. • (s. (<fr. cu ritm de rumbă. boss windjammer) (<fr. tr. stâlp de marcaj din beton. botane) . al unei maşini sau instalaţii. s.2. n. ansamblu de bose (2) pe suprafaţa unui organ. proeminenţă. s. port. borselletta) (<it. folosit la armarea pieselor de maşini supuse la uzură. a unei roci etc. s. s. s. proeminenţă pe suprafaţa unei piese. f. n. (băştinaş) dintr–o populaţie negridă din sudul Africii (deşertul Kalahari).2. de origine braziliană. borne) (<fr.2. bossa–nova) (<amer. maşină de găurit metale. n. (anat. 1. n. s.. bosquet. de provenienţă americană..bórium bormaşínă borná bornáj bórnă s. melodia corespunzătoare. s. borselină. umflătură. bornite) (<it. documente etc. presă de imprimat. dans lent asemănător valsului.) aptitudine. /uind–gémăr/ loc s.2. s. adj. boschetto) bosáj bósă boschét boselúră bosísm bosón bossa–nóva boss windjammer bóston1/bostón s. suprafaţă brută sau prelucrată a pietrelor unei zidării. carbură metalică de wolfram. bornéol) (<fr. n. bosse) (<fr. m. prin alternanţă a notelor joase cu acordurile pe care acestea le susţin.. bornage) (<fr. borseletă. botan/o/–. f. conducându–şi ansamblul fără a–l dirija. s. s. şef. bornare. (<fr. n. f. Boston/presse/) (<fr. f. borneól bornít borselétă borselínă borsétă bort borúră bos s. boss) autoritate.) limbă vorbită de boşimani. f.) protuberanţă. personaj investit cu responsabilitate şi (<amer.3.2. gen pianistic în jaz.U. la marginea drumurilor. s. Boson) dans de perechi modern. bossisme) se grupează în jurul şefilor. –ă BOTAN(O)– s. f. f. care cântă la un instrument. bossage) (<fr. (<germ. mică şi plană. f. boschiman) (<fr. f. gr. borium) (<germ. 1. piatră. f. s. de–a lungul unei frontiere etc. (<fr. a marca cu borne un teren. 1. bort) compus al borului cu un metal. cf. patron.). 1. s. s. (<fr. melodia corespunzătoare. geantă bărbătească mică pentru acte. n. servind ca reazem pentru o altă piesă. geantă de damă. s. 1. f.U. bosselure) organizare electorală puternic dezvoltată în S. şef local al unui partid politic. „plantă. boston) bostón2 boşimán. care asigură legătura cu un alt circuit. şef al unei orchestre. s. Bohrmaschine) (<fr. borure) 1. (fig.A. ridicătură naturală (a unui teren. piesă metalică aparţinând circuitului electric interior al unui aparat. sulfură naturală de cupru şi fier. vb. m. m. it. potrivit căreia alegătorii (<fr. n. (<fr. m. particulă nucleară elementară al cărei spin se măsoară cu numere întregi.3. căpetenie. (<fr. n.2.

n. m. vb. I. de bou.) de om prost.. –ă bovindóu s. botaniser) (<fr. gheată înaltă încheiată cu butoni sau cu elastic. s. de natură infecţioasă. ovinele. f. 1. f. bow–window) vierme lung care parazitează intestinul subţire. s. a erboriza. bovinus) (<engl. s. subfamilie de rumegătoare: boul. fereastră ornamentală ieşită în afară din zidul unei faţade. botanolithe (<fr. /bu–ré/ s. –ă botulísm boţmán boulangísm boulangíst. boală infecţioasă. bovarysme) (<fr. elem. caprinele etc. f. iar cele secundare recemoase. f. s. f. –yos) (<fr. în Franţa la sfârşitul sec. s. botryocyme) (<fr. tr. botanographie) (<fr. n. adj. s. „ciorchine. n. m. boală parazitară produsă de botricefal. referitor la botulism. adj. s. o grădină ~ă = grădină unde se plantează diferite specii de plante pentru studiu. s. adj. bothridie) (<fr. botrys. botanique) (<botan/o/– + –ieră) (<fr. n. bothel) (<fr. (<fr. adj. s. organ special de fixare în formă de paletă sau franj. vechi dans popular francez. . s. botanică descriptivă. o bacil ~ = bacil care se găseşte în carnea sau fructele conservate şi în nutreţul însilozat. care urmărea restaurarea n. XIX. s. f. inflorescenţă cu ramificaţiile principale cimoase. f. lat. s. (adept) al boulangismului. f. –ă botridíe BOTRIO– botricefál botriocefalóză botriocímă botriomicóm botriomicóză botrioterapíe botulínic. f. s. gr. f. (fig. bottine) (<fr. bothnien) (<fr. botryothérapie) (<fr. melodia corespunzătoare. bourrée) (< bovar/ism/ + –ic) (<fr. monarhiei şi un război revanşard împotriva Germaniei. boulangiste) (<fr. s. referitor la bou. propriu bovarismului.. cu ritm vioi. /bulanjízm/ s. pl. cutie metalică folosită pe teren de botanişti pentru recoltarea şi transportarea plantelor. –ă botanizá botanografíe botanolít bótă botél botínă botnián. vas fluvial vechi transformat în cabană ancorată la malul apei. bovin/és/. n. specific unor viermi paraziţi. I. s. tâmpit. nostrom. f. n. –ă botaniéră botaníst. f. botryomycose) (<fr. cf. botulisme) (<rus. referitor la botanică. n. n. bothiocéphalose) (<fr. caracterizată prin anemie şi tulburări digestive. racem“. s. intoxicaţie gravă produsă de toxina bacilului botulinic. familie de mamifere rumegătoare: bovinele. plantă fosilă. botryo–. a strânge plante pentru studii. bovidés) (<fr. folosire a curei de struguri în scop terapeutic. fitolog. s.II. botryomycome) (<fr. caracterizată prin formarea unor tumori numite impropriu botriomicoame. mică tumoare benignă pediculară. s. n. lovitură la scrimă cu floreta sau cu sabia. s.II. asemănătoare cu zmeura.botánic. s. –ă bovarísm bovidée bovín. şef de echipaj pe o navă (de comerţ).2. f. s. adj.2. fitologie. boulangisme) (<fr. botte) (<fr. cunoscut şi ca dans de curte. botaniste) (<fr. adj. bothriocéphale) (<fr. gizmuliţă. m. mişcare şovinistă. ramură a biologiei care studiază regnul vegetal. frecventă la cai şi la om. n. botulinique) (<fr. 1. stare de insatisfacţie şi autoiluzionare a unei persoane ce se crede altfel decât este şi imită felul de a se comporta al altora. s. boţman) (<fr. –ă bourrée bováric. (din) epoca superioară a arhaicului din regiunea baltică. specialist în botanică. pl.

box/–calf/) (<fr. cu pielea de pe cap cutată şi părul scurt. 1. s. (fam. cel care braconează. (<fr. m.4. engl. s. brak) (<fr. boxers) (<engl. câine de pază puternic. s. tr. în care se transportă piesele mărunte într–o uzină. cu dispozitive automatizate.2. în care iau loc acuzaţii în cursul proceselor. braquage) (<it. al unui local. germ. se ambalează sticlele (de vin) etc. tr. s. bractée) . box) boxér1 bóxer2 boxéri box–office boxpalét boy brac1 brac2 bracá (<fr. deşeu (de hârtie). incintă acustică. compartiment în interiorul unei construcţii. box–palette) (<engl. aspru. tr.II. o carte etc. s. m. s. servitor indigen din colonii. 1. s. vb. a îndrepta un obiect. n. ţinută pe mână. pentru pantofi. 1. boxe) (<engl. n. a orienta roţile directoare ale unui automobil pentru a vira. vb. n. (<engl. guseu. s. pugilistică. prepelicar. sportiv care practică boxul1 (1).. s. box–office) (<engl. n.II. m. vb. a pescui ilegal (fără permis. rest. boxer. n. bracare.2. a vira. m. 1. • despărţitură într–un grajd. intr. a vâna. disciplină sportivă în care doi adversari luptă între ei cu pumnii. m. cu care se atacă ţinând pumnul strâns. XVII. viola da ~ = violă din sec. n. /–ófis/ s. braquet) (<fr. boy.2. a împărţi o încăpere în boxe. al unei încăperi. a întoarce (un vehicul). vb. un lucru către un punct. /viola da/ braccio) (<engl. a practica boxul1 (1).2. braquer) bracáj bráccio brachét brachétă braconá braconáj braconiér bractée s. s. raportul de multiplicare dintre pedalier şi micul pinion al unei biciclete. dansator dintr–un ansamblu de music–hall. braconnage) (<fr. braconner) (<fr. braconnier) (<fr. f. loc amenajat pentru bowling (1). casă de bilete. • totalul încasărilor realizate pentru un film. în perioade prohibite). n. germ. teren. piele de viţel special tăbăcită. f. poreclă dată de europeni chinezilor participanţi la răscoala din 1899–1901. ghete etc. delict făcut de cel care braconează. I.3. intr.) a lovi cu pumnii (ca la box). câine de vânătoare cu părul scurt şi urechile mari şi blege. n. I. s. ladă care serveşte la încărcarea–descărcarea animalelor pe o navă. o piesă de teatru. Boxer) (<fr. s. • parte dintr–o sală de tribunal. pl. • compartiment la malul unei ape pentru parcarea ambarcaţiilor cu motor. joc de popice practicat pe o pistă modernă.bowling box1 box2 boxá1 boxá2 bóxă /báuling/ s. s.2. f. din care s–a dezvoltat ulterior viola şi violina. 1. rămăşiţă. intr. loc de refugiu pe marginea pistei de curse automobilistice pentru repararea rapidă a maşinilor. / s. boxer) (<boxă) (<fr. n. m. s. Bracke) (<rus. • a înclina comenzile unui aparat de zbor. braque. frunză modificată la subsuoara căreia se formează o floare sau o inflorescenţă. s. liftier (în hoteluri). n. s. m. bowling) (<fr. cutie metalică cu pereţi din plase de sârmă. băiat) (<fr. armă albă constând dintr–o bucată de metal cu găuri pentru degete. brachét) (<fr. boxeur) (<fr.

f. bradiartrie. f. f. rărire a bătăilor pulsului. s. bradycardie) (<fr. elem. lentoare în pronunţarea cuvintelor. f. simptom patologic caracterizat prin rărirea ritmului cardiac. bradilalie. f. anticlinal scurt. /brédford/ s. (biol. elem. f. bradylexie) (<fr. cf. bradyarthrie) (<fr. sistem englezesc de clasificare a lânurilor. s. bradyphrénie) (<fr. brachialgie) (<fr. bradyphasie) (<fr. f. s. brachyblaste) brahiál. bradyarythmie) (<fr. bradyglossie) (<fr. bradyesthésie) (<fr. florile. bradygenèse) (<fr. brachyanticlinal) (<fr. gr. bradypsychie) (<fr. f. f. brachy–. bradyurie) (<engl. bradford) (<fr. s. fără o diminuare a activităţii motorii. cf. –bráh BRAHI2(O)–. s. tulburare locomotorie prin mers încetinit. brachium gr. n.. s.) evoluţie lentă a unor organisme. bradyrythmie) (<fr. s. s. ramură scurtă care susţine frunzele. aritmie cu frecvenţă cardiacă redusă. încetinire a ritmului proceselor psihomotorii. brakhion) (<fr. „îngust“. încetinire a ritmului proceselor psihice. bradilalie. bradyménorrhée) (<fr. s. gr. „lent. bradysphygmie) (<fr. încetinire a proceselor metabolice. (med. m. cu axul scufundat la ambele capete. între bractee şi floare. s. s. brachi/o/–. rar“. percepere întârziată a senzaţiilor. bractéole) (<engl. f. bradypepsie) (<fr. s. în cifre care reprezintă numărul de sculuri obţinute dintr–o livră de lână. s. (muşchi) al braţului. „braţ“. eliminare încetinită a urinei. brady–. semifabricat obţinut prin tocarea fină a cărnii proaspete de vită. cf. –braque. f. adj. f. s. f. s. s. rărire anormală a mişcărilor respiratorii. n. f. f. ciclu menstrual rar. n. brakhys) (<fr. f. s.) consum lent al hranei. (<fr. elem. bradyesthésie) (<fr. f. după calitate. încetinire a ritmului cititului. bradypnée) (<fr. s. f. –ă bradisfigmíe braditrofíe bradiuríe bradt BRAHI1–. f. lat. bradiglosie. lat. n. s. digestie lentă. . bradybasie) (<fr. –ă brahialgíe brahianticlinál brahiblást adj. s. profilă. f. brachial. –brahíe s. s. bradylalie) (<fr. s. s. bradys) (<fr. la prepararea salamurilor. bradyséismique) (<fr. bradiritmie. f. –brachie. s. fructele. durere a braţului. f. bractee mică. „scurt“.bractéolă bradford BRADI– bradiaritmíe bradiartríe bradibazíe bradicardíe bradichinezíe bradiestezíe bradifagíe bradifazíe bradifemíe bradifreníe bradigenéză bradiglosíe bradilalíe bradilexíe bradimenorée bradipepsíe bradipnée bradipsihíe bradiritmíe bradiseísmic. s. referitor la fenomenul de oscilaţie lentă a scoarţei terestre în regiunile vulcanice. tulburare de limbaj constând în încetinirea ritmului articulării cuvintelor. /brat/ s. brachialis) (<fr. s. încetinire a ritmului mişcărilor. bradt) (<fr. f. bradykinésie) (<fr. bradytrophie) (<fr. f. bradyphémie) (<fr. bradicardie. încetinire generală a ritmului vorbirii.

închis într–o (<fr. (<germ. f. brahmanisme) este Brahma. brachiopodes) cochilie bivalvă. (<fr. m. (<Braille + –gramă) /brein–dréin/ fenomen de emigrare prin atragerea cadrelor de specialişti din ţările în curs (<amer. (<fr. brachycaulis) (<fr. –ă brahicefalíe brahicheilíe brahidactilíe –brahíe brahifalangíe brahiglosíe brahignatíe brahigrafíe brahilogíe brahimelíe brahiocefálic.. brachyskélie) s. s. cu caracter politeist. a căror divinitate supremă (<fr. capul mic. s. s. membrele anterioare fiind mai înalte. –ă adj. anomalie caracterizată prin scurtarea accentuată a buzelor. (<fr. brahman (I). adj. f. f. f. s. complex de religii indice. (<fr. dezvoltare insuficientă a unuia sau a ambelor maxilare. brachychéilie) brahmánic. f. adj.. conformaţie a craniului brahicefal. elipsă constând în evitarea repetării unui element al frazei. brachysynclinal) s. adj. brachypnée) adj. sacadată. cu aripile anormal de scurte. respiraţie scurtă. s. f. reducere a aripilor la insecte. brachiosaurus) scurtă şi groasă. având ca scop stimularea (<amer. brachydactylie) v. adj. prima dintre cele (<fr. m. pl. (vers greco–latin) fără ultimul picior sau ultimele două silabe. m. (<fr. pl. malformaţie congenitală prin dezvoltarea incompletă sau scurtimea membrelor. s. dinozaurian fosil cu gâtul foarte lung. brainstorming) n. soţie de brahman. studiu al sistemelor de scriere. cu tulpina scurtă. brachiocéphalique) s. –ă brahiopóde brahiozáur brahipnée brahiptér. brachygnathie) s. clasă de nevertebrate marine. n.II. s. (<fr. n. f. s. păsări etc. f. n. anomalie caracterizată prin falange anormal de scurte. prin participarea liberă şi spontană la discuţii a tuturor membrilor unui grup. imnuri vedice şi comentariul lor. brahmanic. brachycéphalie) (<fr. (<fr. m. brachyphalangie) s. n. rasă de găini grele din Asia. micromelie. superioare. (om) cu craniul aproape rotund. s. comunicare transmisă pentru nevăzători în sistemul Braille. –ă brahicefál. brain–drain. cu alungirea exagerată a celor (<fr. de dezvolare în cele industrializate. diformitate prin coloană vertebrală anormal de scurtă. f. brachyptérisme) s. brahmanique) s. (<fr. corpul terminat cu o coadă (<lat. . f. referitor la braţ şi la cap. adj. brachyptère) s. s. f. f. f. f. brachyglossie) s. sedentare. cu corpul mic. brevicaul.IV. cu axul ridicat la ambele capete. f. (<fr. brachymélie) s. bramin. sinclinal scurt. microcheilie. brahmane) patru caste indiene. exprimat anterior. f. –ă brahipterísm brahirahíe brahischelíe brahisinclinál Bráhma brahmán. creierelor) /–ştorming/ s. s. fr. f. (<fr. tehnică de lucru în colectiv. brachylogie) brevilocvenţă. brahmine) /braio–/ s. (<fr. s. crescute pentru carne. f. în procesul predării. drenarea loc. (<fr. brachycatalectique) (<lat.III. s. (<fr. (<fr. –ă brahmanísm brahmínă braillográmă brain–drain bráinstorming viciu de conformaţie prin scurtimea degetelor. brahma) I. n. s. brahi2(o)–. scurtime anormală a limbii. comentarii ale Vedelor cuprinzând şi numeroase tradiţii şi legende populare. (<fr. (<fr.. referitor la brahmani. brachycéphale) (<fr.brahicataléctic brahicaúl. brachyrachie) dezvoltare insuficientă a membrelor inferioare. membru al castei preoţeşti. Brachygraphie) s.

n. –ă branchípus s. branchiosaurus) (<fr. s. s. branchipus) brand brandenbúrg brandy BRANHI(O)– branhiál. branchi/o/–. –ă branhiáte bránhie branhiomicéte branhiopóde branhiozáur branşá branşáj branşamént bránşă bras brasá brasáj s. f. branchiés) (<fr. branchiomycétes) (<fr. semifabricat de oţel. m. pl. găitan ca podoabă de pieptul unor haine. gr. cu formaţii branhiale.. branchie. /–hi–/ s. brancard) (<fr. s. s. 1. n. care trăieşte prin bălţi. de apă dulce. vb.2. brankhia) (<fr. elem. totalitatea ramurilor unui arbore. amestecare a combustibilului pulverizat sau în stare de vapori cu aerul comburant înainte de introducerea lui în cilindrul motorului. brasserie) (<fr. f. precum şi băuturi. n. (<germ. mic animal amfibiu fosil.. domeniu de activitate. în care braţele şi picioarele împing corpul înainte prin mişcări largi. legătură între conducta de distribuire a apei. s. ciuperci inferioare care parazitează vasele sangvine din lamelele branhiale ale peştilor. f. branchial) (<fr. aruncător de bombe sau mine. brame) (<it. n. branchement) (<fr. alternative. n. s. organ extern de respiraţie a unor animale acvatice (peşti. n. Breitschwanz) (<fr. coniac. m.2. cu picioarele lăţite şi ochii pedunculaţi. lat. f. 1.). vb. n. m. s. cu secţiune dreptunghiulară şi muchiile rotunjite. bronchia. amestecare la cald a făinii de malţ cu apă caldă pentru a se obţine mustul de bere. stil de înot în poziţie ventrală. bramino) (<fr. asemănător cu salamandra. cu corpul gol. şnur. s. electricităţii şi instalaţia aferentă a unei construcţii. s. branchage) (<fr. „branhii“. brahman (IV).) a pune în legătură. care trăia în mlaştini. • berărie. cu corpul segmentat. recipient metalic portativ pentru încălzit. specialităţi de cofetărie şi patiserie. subclasă de crustacee inferioare. parte a armurii care protejează braţul. brasse) (<fr. m.2. crustaceu inferior din ordinul branhiopodelor. blană mătăsoasă obţinută prin sacrificarea mielului înainte de naştere. adj. f. brandenbourg) (<engl. având suprafaţa striată sau punctată. s. 1. (<germ. gazului. cu ţeavă neghintuită în interior şi traiectoria curbă. supraclasă de artropode cu respiraţie branhială. s. tr. n. lat. s. brassage) brasárdă braseríe braséro s. crustacee. branchia) (<fr. Brandt) (<fr. sp. specialitate. brancher) (<fr. brandy) (<fr. s. brasero) . f. f. referitor la branhii. branche) (<fr. f. n /bréndi/ s. s. ramură. pl. din clasa crustaceelor. (<fr. banderolă (3). transparent. a amesteca agitând puternic. infirmier pentru ridicarea şi transportul răniţilor cu brancarda. brancardier) (<fr. (fig. f. batracieni. n. brassard) (<fr. pl. branchiopodes) (<fr.braişvanţ brámă bramín brancárdă brancardiér. s. cf. lat. targă pentru transportul răniţilor. brasser) (<fr. s. local în care se servesc preparate culinare. cefalopode etc. s. a face un branşament. tr. ambranşament.

n.II. trăsură deschisă cu patru roţi. m. f. –ă bravá bravádă bravíssimo brávo bravúră brazá brazilián. punct de întâlnire a oaselor parietale cu osul frontal. viteaz. pliuri de cord limitate de zona de rulare a unei anvelope. bravade) (<it. • (s. –ă braţ s. breccia) (<fr. (jaz) improvizaţie melodică sau ritmică la finele unei fraze. /–căr/ s. (<fr. lucruri etc. s. f.2. I. s. bravo) (<fr. a efectua o brazură. îndrăzneţ. opac. break) brécie bref brégmă bréker brelán s. solidarizat sau articulat. dans acrobatic bazat pe mişcări sacadate. bref) (<fr. s. 1. comandă dată luptătorilor la box sau la catch să se despartă. brec2 s.4.) grup de trei persoane. brésilien) (<fr. micul dejun. f. fr. tr. f. sfidare. scurt. tip de caroserie auto în formă de furgonetă. s.) manevră curentă care serveşte la braţarea vergilor. (<fr. (<fr. încât vârful să aibă maximă eficacitate asupra velelor. (la unele jocuri de cărţi) grup de trei cărţi de valoare egală. oxid natural de mangan. acţiune. n. dar de culori diferite.. s. distanţa dintre un punct şi linia de acţiune a unei forţe. pentru transportul bagajelor printr–o uşă specială şi banca amovibilă. 1. tr. f. vb. f. s. obiect de lenjerie (femeiască) care acoperă pieptul.. la gât etc. (<amer. cu capra înaltă şi bănci laterale. brasser) (<it. f. brassière) înotător în stilul bras.2. brelan) s. s. care transmite o mişcare sau poartă o sarcină. brelóc s. a sfărâmăturilor altor roci dure. /bréc–făst/ s. bregma) (<engl. a orienta vergile unui velier cu ajutorul braţului (1). breloque) . brasure) (<engl. negru. brace. bravissimo) (<fr. a face pe grozavul.2. bras) element rigid. breakfast) (<engl. tr. vb. închisă cu geamuri în spate. (tenis) ghem câştigat de un jucător pe serviciul adversarului. s.).. ir. adv. f. având puncte comune cu gimnastica acrobatică şi cu pantomina. f. la acelaşi jucător. f. curajos. braunite) (<fr. • faptă curajoasă. break) braţá braţétă braunít brav. adj.3. (fam. braver) (<fr. a sfida. (mar.3. braser) (după fr. s. • a se expune inutil (unei primejdii etc. n. (locuitor) din Brazilia. braker) (<fr. /a/ braccetto) (<fr. s.) excelent! foarte bine! extraordinar! (însoţind aplauze frenetice) excelent! foarte bine! minunat! vitejie. care formează o unitate. s. m.) limba portugheză vorbită în Brazilia. (<germ. n. fr. podoabă. brave) (<fr.. cu luciu semimetalic. adj. (constr. a înfrunta cu curaj (o primejdie). n. comentariu de mici dimensiuni. n. amuletă purtată la ceas. interj.) (<engl. it. manifestare prin care se bravează. bravoure. –ă brazúră breakfast brec1 vb. sudură foarte rezistentă cu un aliaj sau un metal fuzibil. 1. it. n. când se întrerupe acompaniamentul ritmic şi cântă numai solistul. să înceteze lupta corp la corp. a merge (cu cineva) la ~ = a merge (cu cineva) de braţ. interj. it. n. bărbăţie. curaj. Breccie. n.brasiéră brasíst. rocă detritică rezultată prin cimentarea grohotişurilor.2. (fig. (<bras + –ist) 1. bravura) (<fr.

brick) . –ă brevilocvént. măreţie. s. (despre vorbire) scurt. cu flori scurte. a străluci. care susţine pantalonii etc. • (s.) splendoare. mai puţin solemnă decât bula. /brö–/ s. de lanţ. conducte magistrale. n. bréviligne) (<it. 1. (<fr. –ă brevilocvénţă brevitáte briá briánt.3. „scurt“. (<germ. nazal (II) mobil la coifuri. calitatea acordate de o autoritate (de stat) şi care presupune anumite drepturi. a se remarca. –ă breuvál brévă brevét s. (mit. 1. brévité) (<fr. brahilogie. vorbită de bretoni. brevignatisme) (<fr. anomalie contrară prognatismului. s. –ă brevignatísm brevilín. breviloquente) (<it. adj. alee ocolitoare. adj. (fig. m. expunere sumară a unor principii sau probleme privitoare la un anumit domeniu. succint.) limbă indo–europeană din familia celtică. un anumit timp.2. bréşă breteá bretélă s. tr. breviflore) (<fr. 1. hipognatism. a patenta. scrisoare papală. sumar. vorbire concisă. –ă breviflór. folosit la îngrijirea părului. prin care i se recunoaşte dreptul de a exploata în exclusivitate invenţia. păr lăsat pe frunte şi tăiat drept. n. f. brevicaulis) (<fr. lucrare de fortificaţie medievală care întărea o altă fortificaţie. pompă. 1. n. adj.2. /à la/ breton) (<fr. strălucire. velier cu două catarge şi bompres. bretelle) bretésă bretón1 bretón2. brillant) (<fr. breveter) (<fr. introducere a unui medicament lichid în cavitatea bucală a unui animal cu ajutorul unei sticle cu gâtul lung. n. cf. f. breve) (<fr. n. bréche) (<fr. 1. patentă. s. într–un gard etc.2. f. preparat cosmetic uleios şi parfumat. 1. centură.2. briller) (<fr. folosit în trecut ca navă de luptă. adj. bretelle) (<fr. gr. rasă de câini ciobăneşti cu părul lung. s. cuprins. sistem de ramificaţie din două diagonale care asigură legătura între două drumuri. cu trup scund. intr. pe care circulă vagonetele de mină. m. f. f. bréviaire. document cuprinzând titlul. măreţ. s. s. îndesat şi membre scurte şi groase. s. plan înclinat cu dispozitiv de frânare. care serveşte la asigurarea unei parâme. (<lat.) bandă petrecută peste umăr.2. s.) porţiune de şant care leagă două poziţii de apărare succesive.brémză s. iar astăzi ca navă–şcoală. carte de rugăciuni zilnice ale ritualului în biserica romano–catolică. n. strălucit(or). f. brevis) (<fr.. • şosea. lat. breviloquenza) (<fr. adj. (<fr. (pl. 1. f. robust. (fig.2. vb. s. calitate a ceea ce este scurt. brahicaul. breviarium) brevicaúl. elem. breton) (<fr. brévi–.2. s. s. bretesse) (<fr. (mar. –ă briantínă briánţă briárd bric1 adj.2. s. brillance) (<fr. pătrundere largă şi adâncă în dispozitivul de luptă inamic.) splendid.) capăt de parâmă. spărtură într–un zid. f. briard) (<fr. f. a acorda un brevet. breuvage) (<it. f. (locuitor) din Bretagne (Franţa). o ~ de invenţie = document eliberat inventatorului de către organul de stat competent.) a se deosebi. Bremse) (<fr. (fig. a unui lanţ ori a unei ancore. brevet) brevetá BREVI– breviár vb. distincţia. 1. f. brillantine) (<fr. s. f. căi ferate. s.

s. adj. • mare unitate navală din şase–nouă nave mijlocii (distrugătoare. m. n. s.2. bride) (<engl. cu 52 de cărţi. vb. s. com. briquette) (<fr. piesă metalică care leagă arcurile de osii. jucător de bridge. n. mai mică decât divizia. bricoler) (<fr. n.4. it. a modela în scop de înşelăciune. 1. tr.) a pune cap la cap. băutură răcoritoare cu gust de citrice. briefing) (n. a aranja. fr. bricolage) (<fr. bridge) (<bridge + –ist) (<engl. briccola) (<fr. s. brycomanie) (<fr. a face brichete1 (1).2. s. (fig. formaţiune (stabilă) de lucru format din muncitori. /brí–fing/ s.2. s. n. brichetare. 1. o ~ artistică = echipă de artişti amatori care prezintă programe scurte.2.. /brigi/ s. n. reunire de informaţii tactice ale echipajelor înainte de declanşarea unei misiuni aeriene. n. f. format în organism ca urmare a unui proces inflamator. 1. ca balista. f. brique) (<fr. fr. submarine) sau două–trei nave mici (vedete) o ~ăzi internaţionale = mari unităţi militare constituite în Spania din voluntari de diferite naţionalităţi în războiul din 1936–1939. bruxism. întreprinderi etc.bric2 bricabrác brichetá brichetáj brichétă1 brichétă2 bricolá bricoláj bricólă bricolér bricomaníe brídă bridge bridgíst. • a face treburi mărunte cu caracter meşteşugăresc (în gospodărie). joc de cărţi. f. –ă briefing brífcor brigádă inv. (magazin de) vechituri. bric– à–brac) (<fr. s. vb. cu un anumit profil. brequetage) (<fr. (jaz) partea centrală a unei teme. (<fr. echipă de specialişti care controlează şi îndrumă activitatea unei instituţii. prin care se trece cordonul. 1. legătură din (sârmă de) oţel pentru solidarizarea unor piese asamblate. 1. • formaţiune de poliţie într–un anumit scop. mare unitate militară din două sau trei regimente din aceeaşi armă. tr. s.2. s. bricole. acţiunea de a bricola. produs obţinut prin presarea unui material granular (cărbune. f. organizată pentru anumite sarcini de producţie. bricoleur) (<fr.4. de aţă etc. s.. f. aderenţă. f. în evul mediu. mănunchi de fibre conjunctive. între patru persoane. produs furajer prin comprimarea în maşini speciale a mai multor nutreţuri tocate şi amestecate. brigada) . aparat de buzunar pentru aprins ţigările.3. cel care se ocupă în timpul liber cu tot felul de lucrări manuale de întreţinere şi de reparaţii. 1. cărămiziu.2.3. n.) (<fr. într–o întreprindere etc. brigade. inspirate din viaţa colectivului din care fac parte. briquet) (<fr. f.3.. reunire de informare şi de lucru într–un minister. • coroană metalică la îmbinarea tuburilor. a practica tot felul de meserii. rus. minereu). peşte îngheţat etc. s. m. s. maşină de război. briqueter) (<fr. gaică de stofă. subunitate silvică din mai multe cantoane (3) şi supravegheată de un brigadier (2). s.

iar noaptea spre mare. tâlhar de drumul mare. f. s. s. –ă briologíe briospór brióşă briozoáre brise–glace brístol britónic. muscinee. s.) ramură a limbii celtice. (<fr. broder) (<broda) (<fr. iar dimineaţa spre culmi. brigandage) (<fr. sau la munte. conducător şi organizator al activităţii unei brigăzi (1). cf. –ă brigánd brigandáj brigantínă briliánt BRIO1 – brío2 briofíl. velă trapezoidală arborată. fr. • (s. f. /briz glas/ s. bryon) (<it. randă.2. referitor la populaţiile celtice din Marea Britanie. 1. s. bristol) cărţile de vizită. legumă verde cu gust şi aspect de conopidă. –ă brizánt. din care se fac copertele cărţilor şi (<fr. o cu ~ = în mod remarcabil. navă uşoară cu pânze. gr. n. s. s. s. brigantina) (<fr. cuţit pentru spart cuburi de gheaţă. m. brocart) (<it. care trăiesc în colonii fixate de alge. m. (<fr. spre văi.2. cu structură foarte simplă: muşchiul. s. ornamentată cu fir de aur sau de argint.) a inventa.2. „muşchi de pământ“. brilliant) (<fr.2. s. m. m. legată s.II. –ă 1. încrengătură de plante având corpul diferenţiat în tulpină şi frunze. brio) (<fr. n. brioche) (<fr. val care se rostogoleşte şi se sparge în apropierea ţărmului. s. (<fr.brigadiér. 1. brodeur) . piatră preţioasă. 1. n. n. lucios. bryozoaires) (<fr. bryophytes) (<fr. n. s. către mileniul I a. briseur) (<fr.) adiere. elem. celulă reproducătoare asexuată specifică briofitelor. sfărâmătură (a unui aliment). bryologue) (<fr. cochilii sau roci.2. –ă briofíte briológ. brigand) (<fr. I. n. veselie. brittonique) f. adaptat la toba mare a cardelor din filatură. prăjitură făcută dintr–un aluat de cozonac. s. rus. (<fr. cu două catarge. pl. caracter de literă de trei puncte tipografice. ţesătură de mătase. f. de artimon. f. pl. bryophile) (<fr. tâlhărie. m. adj. brigantine. specialist în briologie. n. s. brizbíz brizór brizúră brocárt broccóli brodá brodát brodér s. lucrător care se ocupă cu broderia. s. brise) brizánţă bríză s. ramură a botanicii care studiază briofitele. a coase o broderie (1). s. brigadier) (<fr. f. (fig. • muncitor dintr–o asemenea echipă. perdeluţă (transparentă) care acoperă partea de jos a unei ferestre. strălucit. n. brisance) (<fr. (<fr. tehnician din administraţia pădurilor care conduce o brigadă (4). vb. 1. care suflă la ţărmul mării ziua spre uscat. vioiciune. tr. brisant) dezvoltând faze sub presiune. it. s. diamant şlefuit în formă de dublă piramidă. vânt periodic uşor. bryospore) (<fr. (p. adj. ext. pl. s. brisure) (<fr. n. cilindru cu garnitură de sârmă de ferăstrău. f. f. a născoci. (despre explozive) care se descompune într–un timp foarte scurt. n. care trăieşte pe muşchii de pământ. s. m. boare. s. servind pentru destrămarea ghemotoacelor. s. adj. de calitate foarte bună. m. bryologie) (<fr. în amurg.. brise–bise) (<fr. clasă de mici nevertebrate acvatice cu aspect de muşchi de pământ. stâncă submarină de care se izbesc valurile. brise–glace) carton alb. proprietate a unui exploziv de a fi brizant. broccoli) (<fr. brodare. Chr. bryo–. brillant. f.

volatil şi insolubil în apă. elem. s. Bromural) (după fr. f. broker) (<engl. –ă brónhie bronhiólă s. bronchiole) . (<fr. menstruaţie fetidă. bromate) (<fr. produs rezultat din acţiunea bromului asupra acetonei. brometching) (<fr. reacţie chimică de adiţie sau de substituţie prin care se introduc unul sau mai mulţi atomi de brom în molecula unui compus organic. f. /brócăr/ s. ext. inflamaţii) datorate ingestiei de alimente conţinând brom.) ornament melodic realizat prin alternarea unei note dintr–un acord cu cea superioară sau inferioară. pl. depărtată cu un (semi)ton. brome) (<fr. bromos) (<fr. bronchi/o/–. bronchique) (<lat. m. n. s. gr. care conţine brom. respiraţie urât mirositoare. bronch/o/.2. sedatic şi hipnotic slab. „bronhie“. intoxicaţie cu săruri de brom. gr. f. –ă bromeliacée bormetchíng bromhidrát bromhídric bromhidróză brómic bromísm bromodermíe bromofórm bromomenorée bromopnée bromurál bromuráre bromúră BRONH(O)– /BRONHI(O)– /BRONŞ– bronhiál. femeie care lucrează broderii. transpiraţie fetidă. eritem. brom/o/–. s. sare organică a acidului bromhidric. n. bronkhia) (<fr. sare a acidului bromhidric. adj. sare sau ester al acidului bromic. s. f. (muz. –ă adj. gr. melanhidroză. s. bronkhia. n. bromoforme) (<fr. f. cf. s. s. n. bromomenorrhée) (<fr. bromuration) (<fr.) ornamentaţie fină. acid ~ = acid oxigenat al bromului. trahee) brodéză broker brokeráj brom1 BROM2(O)– bromoacetónă bromát1 bromát2. s. elem. cf. –ă brónhic. referitor la bronhii. f. acid ~ = acid format prin combinarea bromului cu hidrogenul. bromopnée) (<germ. de culoare neagră sau brună. s. ansamblu de accidente cutanate (prurit. artă a decorării unei ţesături cu motive ornamentale cusute în relief cu fire (<fr. broméliacées) (<engl. bronchia. roşu–brun. s. bronşic. cu miros înţepător. brodeuse) (<engl. s. f. bromhydrose) (<fr. s. „miros fetid“. cu miros plăcut. f. bromé) (<fr. m. s. brokeraj) (<fr. bromodermie) (<fr. –var. bronhial. familie de plante monocotiledonate (epifite) din ţările tropicale: ananasul. metaloid lichid. f. compoziţia ornamentală însăşi. bromacétone) (<fr. lichid dens. adj. bromisme) (<fr. (<fr. n. s. bronkhos. bromhydrate) (<fr. bronchial) (<fr. produs farmaceutic. bromique) (<fr. procedeu fotografic (în Anglia) pentru ameliorarea calităţii copiilor de pe negative. fiecare dintre cele două ramificaţii ale traheii prin care aerul ajunge în plămâni. n. s. ramificaţie terminală a bronhiilor. agent de bursă care mijloceşte încheierea contractelor comerciale între vânzător şi cumpărător sau a unor servicii. bromure) (<fr. adj. bronhic. s. f. adj. curtier. broderie) din diferite materiale.broderíe s. m. f. foarte toxic. s. s. care marchează mari diferenţe de contrast. anestezic şi calmant. • (p. curtaj (1). f. 1. bromhydrique) (<engl. adj.

înmuiere a bronhiilor. calcul (II) bronhic. bronşiolită s. bronhodilatáţie s. sutură a bronhiilor. hemoragie bronhică. tumoare a gâtului. f.. paralizie a bronhiilor. bronchorrhaphy) (<fr. f. f. bronchopathie) (<fr. broncholithiase) (<fr. f. n. m. bronchomycose) (<fr. bronchogène) (<fr. în scop terapeutic. bronchoconstricteur) (<fr. f. bronchopneumopathie) (<engl. s. –var. inflamaţie a bronhiilor şi a plămânilor. provocată de o bronşită cronică. s. f. inflamaţie a bronhiilor. s. s. s. f. inflamaţie a bronhiolelor. asupra bronhiilor. operaţie chirurgicală de refacere a bronhiilor. f. bronchodilatateur) (<fr. s. bronchopneumonie) (<fr. –oáre bronhoconstrícţie s. n. s. astmă. bronşită. folosit în bronhoscopie. aparat folosit în bronhometrie. f. bronchiolite) (<fr. în bronhoscopie. s. bronchologie) (<fr. f. adj. plină cu aer şi materii stagnante. denumire generică pentru afecţiuni ale bronhiilor şi plămânilor. s. bronchomalacie) (<fr. de origine bronhică. f. bronhomètre) (<fr. bronchiolyse) (<fr. s. leziune destructivă a pereţilor bronhiilor. s. f. n. (substanţă) care produce bronhodilataţie. f. s. bronchiome) (<fr. rezonanţă exagerată a vocii bolnavului la ascultarea plămânilor. s. măsurare a calibrului bronhic. clişeu obţinut prin bronhografie. bonchoaspiration) (<fr.. –ă bronhologíe bronhomalacíe bronhometríe bronhométru bronhomicóză bronhopatíe bronhopiorée bronhoplastíe bronhoplegíe bronhopneumoníe bronhopneumopatíe bronhopulmonár. pronchopyorrhée) (<fr. contracţie a bronhiilor şi a bronhiolelor. bronchorhée) (<fr. s. bronchoconstriction) (<fr. bronchobiopsie) (<fr. f. s. formarea de calculi în bronhii. determinată de o stenoză bronşică. aparat optic. dilataţie a bronhiilor şi a bronhiolelor. s. bronchométrie) (<fr. –ă bronhorafíe bronhoragíe bronhorée bronhoscóp bronhoscopíe bronhospásm adj. inflamaţie bronhică purulentă. examinare vizuală a interiorului bronhiilor.bronhiolítă bronhiolíză bronhióm bronhoaspiráţie bronhobiopsíe bronhocél bronhoconstrictór. f. f. adj. n. s. f. bronchocèle) (<fr. referitor la bronhii şi plămâni. s. denumire generică pentru afecţiunile bronhiilor. s. aspiraţie a secreţiilor bronhice. radiografie a aparatului respirator. s. f. s. s. bronchophonie) (<fr. expectoraţie abundentă. f. specialist în bronhologie. n. bonchologue) (<fr. n. f. branchospasme) bronhodilatatór. provocată de ciuperci patogene. n. bronchoplégie) (<fr. s. f. contracţie spasmodică a bronhiilor. disciplină medicală care studiază bronhiile. în pneumonie. (substanţă) care produce bronhoconstricţie. bronchopulmonary) (<engl. s. f. bronchodilation) (<fr. bronhofoníe bronhogén. –ă bronhografíe bronhográmă bronholít bronholitiáză bronhológ. n. s. f. bronchorragie) (<fr. –oáre adj. s. broncholithe) (<fr. bronchoscope) (<fr. bronchographie) (<fr. tumoare cu punct de plecare bronhic. s. biopsie a mucoasei bronhiilor. (<fr. bronchogramme) (<fr. f. cu bronhoscopul. f. s. bronchoscopie) (<fr. f. . s. s. bronchoplastie) (<fr. s.

brontolone) (<germ.II. tr. s. a lega laolaltă colile unei broşuri. a acoperi cu un strat de (vopsea de) bronz. broşare. bronzer) reflex metalic (cu coloranţi bazici). f. f. f. bronchospirométrie) aparat pentru măsurarea capacităţii plămânilor.) de (<fr. f... a da pieilor tăbăcite un (<fr. (<fr. s. (<broşa) teamă patologică de trăsnete. bronzaje) artist. f. n. n. (<fr. caracter de ~ = caracter tare. brocher) o piesă metalică. s. f. f. bronzá vb. bronchite) (<fr. bronzit) 1. a executa ornamente pe o ţesătură prin introducerea. s. bronchospiromètre) (<fr. (despre oameni) a (se) pârli. n. brontopraphe) (<fr. „tunet. n. bronchotome) (<fr. s. • pigment metalic galben (sau alb). înregistrare spirografică a ventilaţiei celor doi plămâni. brontologie) (<it. s. brochage) fracturi cu o broşă (3). bronchectasie) (<fr.). n. • (p. n. (<fr. o (fig. –bronte. bronchotomie) (<fr. inflamaţie a bronhiilor. bronzare. –ă bronşiolítă bronşítă BRONTO–.2. m. dilataţie a bronhiilor. s.2. manifestată prin tuse. v. trăsnet“. care determină dispneea. 1. s. bronh(o)–. la zugrăveli etc. ext. f. gr. bronte) brontofobíe brontográf brontologíe brontolóne brontozáur bronz s. solid. s.2. broşáj broşát s.bronhospirografíe bronhospirometríe bronhospirométru bronhostenóză bronhotóm bronhotomíe BRONŞ– bronşectazíe brónşic. . mai dur şi mai rezistent decât cuprul. elem. (<fr. cf. fr. fabricant de bronzuri de artă. bronzier) varietate de piroxen şi oxid de fier. Broutosaurus. bronhiolită. s. tr. bronto–. brun–gălbui. (<fr. bronze) ~ = a) dens. n. bronchospirographie) metodă de explorare a funcţiei pulmonare prin prelevarea de aer din bronhii. –bróntă s. cu capul mic şi gâtul foarte lung. care bombăne tot timpul. bronhic. brontosaure) aliaj de cupru cu alte metale. cărţi etc. a unui fir colorat. f. om ursuz. (<fr. brontophobie) (<fr. folosit pentru vopsit obiecte. parte a meteorologiei care tratează despre tunete. s. m. f. mod de imobilizare a unei (<fr. deschidere chirurgicală a unei bronhii. aparat înregistrator de trăsnete. poziţie de suprapunere a unor piese heraldice. (<fr. I. s. 1. s. germ. v. germ. m. a şănţui prin aşchiere (<fr. vb. adj.) obiect de artă din bronz. tr. morocănos.3. v. refl. s. a găuri. în timpul ţesutului. b) masiv şi opac. a (se) înnegri (de soare. bronzáj bronziér bronzít broşá s. îngustare într–un punct al arborelui bronhic. de vânt etc. instrument folosit în bronhotomie. s. s. „înfricoşător“. dinozaurian uriaş. broncho–sténose) (<fr.

(cib. mişcare ~ă = mişcare continuă a particulelor microscopice. unealtă cu care se fac găuri în formele de turnătorie pentru evacuarea gazelor rezultate de la turnare. adj.) acţiune parazită care se suprapune pe semnale. 1. ţinând loc atât de mic dejun cât şi de prânz. oacheş. n. peşti.) maşină de război cu care se lansau torţe aprinse. n. adj. f. brouillage) bruión bruiór bruít bruitáj bruitísm brulót s. brunare. s. n. s. brouilleur) (<fr.broşă s. f. cuprul cu un strat de oxizi împotriva coroziunii. bruitisme) (<fr. . brunir) (după fr. în teatru sau în timpul turnării unui film. datorită agitaţiei moleculare. /brau–/ adj. broşétă bruşúră browniánă browning brucelóză s. m. brûlot) brum brumár brun. s. m. n. tr. a perturba o audiţie radiofonică. în suspensie într–un lichid. mică tijă de metal pe care se înfig bucăţi de carne. brochure) (<fr. fel de a bea în care doi parteneri îşi duc paharele la gură luându–se de braţ. 1. prinsă într–un ac. n. bruit) (<fr. brunch) (<fr. concept (2). utilizat în medicină şi farmacie. broche) (<fr. brucellose) (<fr. (de) culoare cafeniu–închis. frigăruie. n. de la unele animale domestice. vb. (<fr. tipăritură în formă de carte cu puţine foi şi copertă moale. –ă s. tr. brouillon) (<fr. tijă în ortopedie pentru imobilizarea fracturilor. m.. friptă la frigare. (<fr. s. a doua lună în calendarul republican francez (23 octombrie – 21 noiembrie). brownien) (<engl. s. n. –ă bruná brunáj brunch brunét. în semn de prietenie. s. n. s.2. s. dureri de cap etc. Brummen) alimentării lor de la reţeaua de curent electric alternativ. brunet) vb. • bucată de carne etc. (<fr.. brunet. televiziune. s. s. f. s. brucínă bruderşáft bruiá bruiáj s. alternând sau diminuând cantitatea de informaţie transmisă. bijuterie pe care femeile o poartă. brucine) (<germ. prin alimente..II.. brun) (<fr. perturbare electromagnetică voită a recepţiei undelor radioelectrice prin emiterea de semnale parazite cu aceeaşi frecvenţă. brochette) (<fr. alcaloid foarte toxic din nuca vomică. (<fr. emiţător pentru bruiajul emisiunilor radiofonice. f. zgomot perturbator la ieşirea amplificatoarelor de audiofrecvenţă. browning) (<fr. n.3. f. boală infecţioasă transmisibilă omului. curent care preconiza utilizarea zgomotelor ca element determinant. /bráu–/ s. faptul de a bruia. unealtă folosită la maşina de broşat. s.4. a zgomotelor naturale. a acoperi oţelul. brun (II). vechi vas de război cu materiale inflamabile aprinse. Bruderschaft) (<fr. s. f. febră de Malta. adj. eliminând sau limitând sunetul muzical. n. f. datorat (<germ. care se manifestă prin temperatură ridicată. vânat pentru a le frige. • schelet cilindric de metal al unui miez de turnătorie. n. /brănci/ s. ciornă. s. masa de dimineaţă luată mai târziu. n.2. reproducere artificială la radio. pistol automat cu încărcătorul în mâner. la rochie etc. (ant. bruitage) (<fr. împinse către corăbiile duşmane. brunissage) (<engl. brouiller) (<fr. (om) cu părul negru şi ten negricios. brumaire) I. n.

Brust) (<lat. –ă bruscá bruschéţe brust brut. (despre greutatea mărfurilor) total. n. bubonocèle) (<fr. jumătate om şi jumătate taur. ornamentate cu benzi în relief. s. (<fr. violent. brousse) (<fr. violenţă. bruto) brutál. s. inv. neexcavat. impozitul etc. bucchero) (<fr. buccinator) (<lat. fr. grosolănie. ext. cu scopul de a imita bronzul. adj. un deznodământ). s.4. repetate. f. s. anticar2. adj. mănunchi de flori aranjate şi legate împreună. bubonique) (<fr. s. aspru. nescăzând greutatea ambalajului. (<fr. inclusiv greutatea ambalajului. f. formaţie vegetală din regiunea tropicală de stepă. m. brutal. (ant. adenită în regiunea inghinală şi axilară. încă netransformat într–un produs finit. n. buccal) (<fr. boucanier) bucchéro buccinatór buccínă búcefal bucentáur buchét (<it. f. n. ~ ciumă (sau pestă) ~ă = ciumă (pestă) manifestată prin abcese. dur. s. a maltrata. pl. cu rol în masticaţie şi în expulzarea forţată a aerului din plămâni. comportare. fr. tr. categorie de vase etrusce din argilă afumată bătând în negru. brutto) (după fr. adj. 1. vb. (fam. m. nerv maxilar inferior. a molesta. bouquet) buchiníst s. n. pierderile.) instrument de suflat.) care se produce pe neaşteptate. grup de compuneri (literare. automatism masticator prin mişcări bruşte. violent. (şi adv. buccina.2. buccin) (<fr. s. front vertical care separă un inel de tunel în curs de excavare de inelul alăturat. s. aventurier. drept sau încovoiat. care se găseşte în stare naturală. grosolan.2. vorbă brutală. (despre venituri) din care nu au fost scăzute cheltuielile de producţie. lat. violenţă. it. brutalité) (<fr. • a grăbi. subit. a repezi. bruxomanie) (<fr. a forţa (o hotărâre. s.) grup de obiecte de acelaşi fel puse împreună. adj. s. antilopă africană mare. vb. f. tr. bruto. în care predomină arbuştii. brusque) (<fr. hernie inghinal–pubiană incompletă. s. –ă brutalitáte brutalizá brútă brúto bruxísm bubál bubalíne bubón bobónică bubonocél bucál.) nedelicat. denumire dată coloniştilor francezi din America. brutaliser) (<fr. fiinţă fabuloasă. brutus. pirat. • (p. în cursul somnului. buccinateur. aromă specifică a unor băuturi şi preparate din fructe şi legume. bubon) (<fr. om brutal. –ă s. bubalines) (<fr. a trata cu brutalitate. a trata cu violenţă. bouquiniste) . –ă bucaniér (şi adv. atitudine. grup de arbori de aceeaşi specie în cadrul unui arboret.3. adj. atitudine aspră. s. 1. m. m.2. adv. XVII. cu totul. f. 1. purtare. brusquer) (<it. specie de animale rumegătoare cornute.brúsă brusc. cu coarne în formă de liră. brutal. brut. grosolană. bucentaure) (<fr. asemănător cornului de vânătoare. muzicale) luate împreună. n.) cal de luptă sau de paradă. o pe cale ~ă = pe gură. s.. din sec. bubale) (<fr. ansamblu din două–trei macarale pentru manevrele curente ale velelor. referitor la gură. asprime. adj. s. brutalis) (<fr. înrudite cu taurinele: bivolii. m. neprelucrat. brute) (<it. care se ocupau cu vânătoarea de vite cornute sălbatice. s. germ. cheltuielile. bucéphale) (<fr. muşchi al obrazului. lat.2. bruschezza) (<germ. s. bricomanie. m. f. 1. precipitat. n. (<fr.

adesea (<fr. propovăduieşte renunţarea la orice plăceri şi atingerea repaosului absolut (nirvana) prin contemplare şi asceză. (<fr. budic. (<fr. bucca.. stofă cu aspect buclat. fald. religie asiatică. buccopharynge) (<fr. la pantaloni etc. a prelucra cu buciarda. eglogă. pastoral. m. brânză. –ă búfă adj. (despre lână. umflat. boucler) (<fr. cută. s. parte a ochiului unui fir în timpul tricotării. f.2. referitor la budism. budist.3.6. n. lat. cârlionţ. asemănător cu boul. bouffant) (<it. idilă. bouclé) (<fr. bouddhique) 1. buffo. bouddhiste) (<fr. umflătură la mâneca unei haine. n. bucrane) budá búdic. care.2.II.4. fr. bucco–.. bouddhisme) budísm s. 1. boucle) buclé BUCO– bucofarínge bucólic. adj. n. s. s.buciardá buciardáj buciárdă buclá bucláj búclă vb. I. în arhitectura antichităţii şi a Renaşterii. s. bouclage) (<fr. bouder) indiferentă. inv. (adept) al budismului. ţesătură. zuluf. salon intim de primire al unei femei. buciardare. regiune mediană a faringelui. mâneci etc..4. bufalo) (<fr. bouffe) (<it. copt în cuptor. referitor la viaţa de la ţară. • (fam. s. bouchardage) (<fr. bucranium. lat. –ă bufál bufánt. 1. boucharder) (<fr. s. panglici etc. n. cf. adj. • cotitură a unui curs de apă. stofe) faptul de a fi buclat. (despre pantaloni. caricatural. gură) (<fr. servit la desert. s. engl. f. boucharde) (<fr. a (se) cârlionţa. (despre opere muzicale sau dramatice) cu un caracter comic grotesc. s. (despre cezură) care se găseşte după al patrulea picior într–un hexametru.II. având forma unei porţiuni dintr–o curbă închisă. a se arăta nemulţumit (faţă de cineva) printr–o atitudine îmbufnată sau (<fr.) secvenţă din instrucţiunile unui program care se execută de mai multe ori până se satisfac anumite condiţii. intr. refl. m. adj. adj. pudding) îndulcit. s. adj. caracter bucolic. bucolique. n. vb. s. budíst. bucolicus) bucolísm bucrániu s. tr. „cavitate bucală“. idilic. s.. şuviţă de păr răsucită. mic poem pastoral. fel de mâncare din legume. n. (<fr. f. curbă la racordarea aliniamentelor unei serpentine. ciocan prevăzut pe feţele de izbire cu dinţi în formă piramidală. n. fr. preparat culinar. lapte. n. I. (cib. din făină (sau paste făinoase). pentru a imprima pe faţa pietrelor de construcţie adâncituri regulate. s. (<fr. (inform. f. tr. –ă budoár buf. motiv ornamental constituit dintr–un cap de bou împodobit cu ghirlande de flori. mamifer rumegător din familia bovideelor. –ă budíncă vb. –ă elem.) suită de efecte în care ultimul corespunde celui dintâi. (<fr. parte dintr–un cablu.2. f.) a face mutre (cuiva). considerând viaţa un izvor de iluzii şi suferinţe. s. dintr–o conductă etc. ouă. • totalitatea buclelor de pe suprafaţa unei pielicele de miel. (despre fibre. boudoir) (<it. (<bucol/ic/ + –ism) (<lat. orez. ţesături) cu firul creţ sau cu noduri. fir creţ.) cu bufă. buffa) . a(–şi) răsuci părul în bucle. f.

răbufnire subită şi trecătoare de febră. bufotoxine) (<fr. măscărici. cu roţi mari şi carosat divers. n. f. . • (rar) răbufnire. • aer care iese pe gură. m. /bághi/ s.bufét s. –ă bufeting s. a unei întreprinderi. ~ de timp = timpul de care dispune un individ. 1. s. s. loc unde se vând prăjituri. instituţii. bună pentru (<engl. lat.2.) om care stârneşte râsul prin glume. s. (peior. a spune. bugetivór. • (pl. bufonadă (2). comic. bufothérapie) (<fr. elem. f. trompetă din piele care emite un sunet mai moale şi mai plăcut decât cel emis (<fr.. s. n. buffer) (<fr. f. gesturi caraghioase etc. grotesc. bugetár. cu frunze persistente şi flori înconjurate de trei bractee colorate în roşu violaceu. 1. bouffonnerie) (<fr. n. bugle) de corn. bouffonner) (<fr. n. –ă buggy búglă adj. bougainvillée) bugét s. pl. m. I. buffet) bufetiér. engl. glumă. mâncăruri servite la un bufet (2). –ă adj. reprezentaţie scenică. (<fr. (peior. (<fr.. s.II. n. folosirea terapeutică a veninului de broască râioasă. bufoná bufonádă bufoneríe bufoníde bufoterapíe bufotoxínă buganviléa vb. s. sandvişuri într–o instituţie. f. /béfăr/ s. balanţa veniturilor şi cheltuielilor unui stat. f. din (de) buget. bouffon) buféu buffer BUFO– bufón s. plantă decorativă arbustivă grimpantă. buffetier) vibraţie neregulată rezultând dintr–o scurgere nestaţionară care se produce la (<engl. budgétaire) se varsă integral în buget. într–un teatru etc. exerciţiu ~ = perioadă de executare a bugetului statului. bouffée) (<fr. bufo–. (inform. 1. s. de enervare. (<fr. constituent al veninului de broască râioasă. a face bufonerii. cel care ţine (serveşte la) un bufet (2). mâncăruri reci. intermediar de stocaj pentru informaţiile transmise de la un organ la altul. (<fr. cf. s. din America de Sud. bufo) (<fr. local în care se vând mâncăruri reci şi băuturi care se servesc repede (consumate uneori în picioare). accelerare bruscă a pulsului etc. budget) familii pe o perioadă de timp determinată.3. din teatru. vorbă. n.3. intr.) care trăieşte în mod parazitar din bugetul statului. strâmbături etc. 1. referitor la buget. (<fr. la curtea suveranilor sau a seniorilor feudali pentru a–i distra cu glume. familie de batracieni: broaştele râioase. f. o colectivitate pentru a rezolva anumite probleme. bufonidés) (<fr. o instituţie ~ă = instituţie ale cărei venituri (<fr. în care râsul rezultă dintr–o intrigă de situaţie. (<fr. buggy) teren. „broască râioasă“.2. analgezic şi hemostatic. cultivată pentru ornarea faţadelor caselor sau pe ziduri de împrejmuire. budgétivore) maşină uşoară de divertisment. f. gest de bufon.2.) zonă de memorie centrală a unui ordinator. adj. la avioane cu viraj sau în regim transsonic.) nume generic dat instrumentelor de suflat de alamă din familia trompetei. personaj comic îmbrăcat caraghios. farsă. /báfting/ s. buffeting) avioane grele cu viteze joase. mobilă în care se păstrează vesela şi tacâmurile. bufonerie.2. personaj buf. f. buffonata) (<fr. caraghios.

din unt de cacao. băşică de aer sau de alt gaz în masa unui lichid ori a unui solid. /bil–ding/ s. (<fr.. zgârie–nori. (<fr. n. ca sondă în chirurgie.. bulb s. bulbo–. ceapă) (<fr. s. bulbifère) (<fr. 1. (muncitor) care conduce un buldozer (1). bulbo–. în formă de cartuş. m. boulet) . botul turtit şi fălcile proeminente.buglovián. cu un mare număr de etaje. a unui obiect.. (<fr. f. lat. lat. bulbe. s. bulla) búlă1 s. s. n.2. boule. gr. n. boulé) bulét1 s. articulaţie a gleznei calului. din mai multe foi cărnoase. ~ rahidian = prelungire a măduvei spinării între creierul mare. cu capul mare. tulpină subterană formată dintr–un înveliş membranos. bulbus) bulbár. bulla) elementară a pielii. (ant. s. dispozitiv de producere a scânteii electrice pentru aprinderea amestecului (<fr. 1. tijă flexibilă sau rigidă. n. m. partea umflată. (<fr. bulldozer) buldozeríst. (ant. bulbeux) (<fr. –ă bulbíl bulbítă BULBO–/BULBI– bulbopatíe bulbós. a rădăcinii firului de păr. (din) subetajul miocenului superior. adj. îngroşată. presă orizontală de matriţat şi îndoit (la cald). ~ pilos = partea terminală. –ă BULBI– bulbifér. elem. bulle. bombată. creierul mic. n. „bulb“. 1. (<buldozer + –ist) (<fr. f. care se ataşa unui act pentru a–l autentifica. bulbi–.3. (<fr. deplasarea şi nivelarea pământului şi la deszăpezit. sferă. buillotte) 1. rus. bublaire) (<fr. f. (<fr. lat. –ă bulbifórm. format de un mugur axilar sau de un buton floral. s. denumire generică pentru afecţiunile bulbului duodenal. s. (despre plante) care produce bulbi. bulldog) (<engl. –ă building buiótă bujíe adj. bulb mic.. v. com. referitor la un bulb (rahidian). f. clădire modernă. care discuta probleme privitoare la buna funcţionare a statului şi pregătea şedinţele adunării poporului. bulbus. mică sferă de celuloid servind ca greutate şi plută pentru pescuit. între chişiţă şi osul fluierului. inflamaţie a bulbului duodenal. engl. măduva spinării şi marele simpatic. glob. leziune (<fr. s. f. m. búlă2 s. cf. în formă de bulb (1). lat. de forma unui bulb. 1. chişiţă (la cai). buldo. m.) sfatul celor patru sute al unei cetăţi greceşti. adj. câine de pază şi utilitar. preparat farmaceutic. –ă bulé adj.. f. (la romani) medalion rotund de aur purtat la gât de copiii din familiile senatoriale sau ecvestre. în care se încorporează substanţa activă. puternic. maşină rutieră (pe şenile) cu o lamă în faţă. act oficial emis de papă sau de un suveran.2.2. bulbite) (<fr. building) termofor. s. m. s.2.2. cu bulb. buglovien) (<engl. n. –oásă bóldo buldóg buldózer adj. în formă de bulb. şi evul mediu) pecete de metal. pentru săparea.3.. bulbopathie) (<fr. s.3. 1. bulbille) (<fr. bougie) carburant din cilindrii motoarelor cu ardere internă. adj.) (<fr. f.2. fr. sub formă de veziculă de mari dimensiuni. s. bulbiforme) (<fr.

2. bulletin) care se consemnează ceva. caşetă. I. n. bouleutes) stradă largă. scurtă comunicare oficială cuprinzând informaţii de actualitate. n. –ă –bulíe bulímic. studii şi informaţii dintr–un anumit domeniu. s. (<fr. boule) (<fr. filetată la un capăt.) a zăpăci. gr. mic cocoloş de carne. a modifica total. s. (<fr. cf. s. câine englezesc care vânează şobolani. boulimique) (<fr. m. (mar.) manevră curentă pentru tras „în vânt“ (către proră) grandeele de cădere a velelor pătrate.2. elem. despre piese de teatru. neatingând ţinta. boulevardier) (<bulevard + –ist) (<fr. m.) format din bule. (fig.2. boulevard) (<fr. vb. un argument se întoarce împotriva autorului său. (fam. gr.) membru al unei bulé. germ. armă de luptă şi de vânătoare din lemn. n. boomerang. act. bouleversant) (<engl. v. (<fr.2. hiperorexie. la îmbinarea a două piese. decrete. a dezorienta. referitor la bule. livret oficial care atestă identitatea unei persoane.. n. cocoloş de vată în pansamentele dentare. f. boulon) (<fr. care bulversează.) „voinţă“.. adj. s. tijă cilindrică de metal. boulonner) (<fr. s. periodic editat de o instituţie specializată: referate. adj.) ghiu. pastă. boulimie) s.. 1.3. bulleux) (<fr. s. ~ de vot = imprimat cu numele candidaţilor la o alegere. Bumerang) . vb. a întoarce pe dos. • (fig. de bulevard. boulounage) (<fr. decizii etc.) desen rotund imprimat pe o ţesătură. f.2. 1. cu circulaţie intensă. adj. n. la australienii băştinaşi. n. tr. 1. foame patologică excesivă. tulburător. chifteluţă.) om plimbăreţ.4.bulét2 buletín s. (mar. supă de carne fiartă fără zarzavaturi. engl. caşcaval (<fr. –ă bulimíe bulín bulínă1 bulínă2 bulión s. a monta cu buloane. 1.. aruncată.) foame de cărţi.3. s. –ă bum bumeráng /búl–finci/ s. s. n. n. n. format dintr–un taluz de pământ sau zid cu nuiele deasupra. boulette) etc. buleút bulevárd bulevardiér. o efect de ~ = efect invers celui scontat. bulină2. bulini) (<fr. în formă de baston îndoit. impresionant. m. revine la locul de pornire. f. bouline) (<ngr. bulevardier (II. bulevardist. bull–terrier) (<fr. bull–finch) (<fr. bucăţică rotundă de hârtie cu care se lipesc plicuri etc. engl. f. adefagie. (pl. spectacole) uşor. (med. /bulín s. (fig. m. m. bouleverser) (<fr. de filme etc. s. a pune în dezordine. 1. boom) (<fr. dreaptă.3. zeamă de roşii fierte.2. (suferind) de bulimie. (<fr. situaţie când un act de ostilitate. bouillon) bull–finch bull–teriér bulón buloná bulonáj bulós. adj. s. –oásă bulversá bulversánt. perişoară. –ă bulevardíst. (ant. n. f. –boulie. s. • lichid obţinut prin fierberea cărnii şi ca mediu de cultură pentru microorganisme. bulonare. intr. obstacol la alergările de cai. • adeverinţă prin (<fr. amuzant. care bate străzile. s. s. s. bouleut. care. publicaţie periodică oficială care cuprinde legi. f.. n. 1.II.

s. s. Bundsandstein) (<fr. Bunker) bund Búndesrat Búndestag Búndeswehr bungalóu s. procedeu primitiv de acompaniament constând din persistenţa unui sunet. ţesătură de mătase cu firul gros. fond din linii fine pe care se detaşează desenul tematic al unei mărci poştale. alb. (<fr.3. –ă burdón s. a astupa cu un material inert o încărcătură de exploziv pentru a mări efectul de distrugere. f. s. oraş vechi.3. • consiliu federal.2. n. s. n. burg mic. 1. sită centrifugă pentru cernut făina din cereale. s. adj. a îndesa balastul sub traversele unei linii de cale ferată. cazemată. s. bourg) (<fr. s. s. reuniune a membrilor puterii executive în Elveţia.4. n. /–sand–ştáin/ s. bourrer) buráj burát búrbă burbión burdigalián.búna búncăr s. Bundestag) (<germ. susţinut de voce sau de un instrument.. de acompaniament. cu un singur etaj şi înconjurată de vegetaţie. la cimpoi. (<fr. n. vb. n. n.) (<germ. camera inferioară a parlamentului în Germania.2.2.2. n. siloz în care se înmagazinează cărbuni. n. /–ver/ s. (<fr. bourrage) (<fr. n. n. fără găuri. îngroşare în jurul unui focar inflamator. f. coardă gravă. bunraku) (<germ. târguşor. nume dat armatei în Germania. aşezare medievală (fortificată) cu caracter militar sau administrativ. (<engl. n. locuinţă din lemn şi împletituri de trestie. confederaţie (în Germania şi Elveţia). neregulat şi poros. bourdon. triasicul inferior de facies german. confrerie. fire groase şi neregulate din deşeuri de mătase naturală. f. bourrette) (<burete + –ieră) (<fr. 1. Burg. maşină pentru îndesarea balastului sub traverse. ţesut mortificat. burelage) 1. s. minereuri etc.. la ţară sau pe malul mării. (inform. m. reziduu din substanţe mucilaginoase etc. it. pornind de la buratienă. Bundesrat) (<germ. n. la lăută.) a bloca alimentarea unei maşini electronice cu cartele perforate. registru de orgă cu timbru închis. care emite un singur sunet continuu. s. tr. tub grav. bourdone) bureláj burelét burét buretiéră buréză burg burgádă s. adăpost blindat. fr. Bund) (<germ. teatru tradiţional japonez de marionete. s. f. în timpul vacanţelor. n. com. s. s. m. partea centrală a unui furuncul. (<germ. liră etc. varietate de cauciuc sintetic. n. burat) (<fr. asociaţie. burare. n. adunare legislativă în Imperiul German. bourbe) (<fr. f. • casă mică din materiale uşoare. bourrelet) (<fr. Buna. (<germ. bourreuse) (<germ. • compartiment în care se înmagazinează combustibilul. 1.2. pe fundul recipientelor în care se limpezeşte mustul. 1. (din) etajul inferior al miocenului. s.3. 1. bourbillon) (<fr. bourgade) . s.2. (anat) formaţie fibrocartilaginoasă a unei suprafeţe articulare. cutiuţă cu burete care serveşte la umezit timbrele de lipit. n. Bundeswehr) (<engl. bungalow) bunráku buntsandstein burá s. pâlnie de alimentare cu cărbuni a locomotivelor. pe o navă. burdigalien) (<fr.

de o instituţie etc. burnous) (<engl. o ~ seroasă = pungă conţinând sinovie. burino) (muz. o ~ neagră = comerţ clandestin. formaţie anatomică în formă de sac.2.2. elevilor. contrastul dintre demnitatea personajului şi limbajul lui grosolan. f. m. unitate specifică (<fr. valori mobiliare.II. bandă groasă din bumbac. adj.II. f. burozem) (<fr.burghéz. (bot. de semideşert. f. sol brun. manta de lână (albă sau neagră) cu glugă. arid. 1. de umor. târgoveţii. comandant al unui burg în Germania evului mediu. bursectomíe bursículă bursiér1. m. funcţia de burgrav. adj. it. 1. f. burlesco) de comic. bourrelet) (<fr. bourgeois) (<it. s. bourse) burlét burnúz burozióm BURS(O)– búrsă1 s. o mica ~ = categorie socială intermediară reprezentând micii producători de mărfuri şi micii comercianţi de la oraşe şi sate. borghesia. stilet de gravat. n. bourgeoisie) burgráv burgraviát buriátă burín búrla burlésc. s. alocaţie bănească sau întreţinere gratuită acordată de stat. piaţă ilicită. (elev.) mică piesă cu caracter de glumă. afecţiune a unei burse1 (1). piesă instrumentală sau orchestrală cu caracter comic. persoană care face parte din burghezie. it. f. (adesea) vulgar. m. sac anatomic“. ~a muncii = instituţie unde se înregistrează cererile de lucru ale şomerilor. dăltiţă de silex folosită la prelucrarea osului şi lemnului. f. f. proprietară a principalelor mijloace de producţie. (<fr. burs/o/. cercetător etc. f. n. f. student. burlesque.) organ în formă de pungă. 1. hârtie gudronată cu care se lipesc uşile şi ferestrele la încheieturi.) care primeşte o bursă1 (1). s. I. cauciuc. burin. –ă s.2. higromă. pungă) (<fr. s. b) filistin.. (în feudalism) orăşean. s. (<fr. după fr. n. boursotomie) adj. adj. ~ de valori = bursă unde se negociază titluri de valori. la arabi. boursectomie) (<fr. bursa. (în feudalism) populaţia oraşelor. bourgrave) (<fr. piaţă capitalistă care funcţionează permanent. f. incizie a unei burse1 (2). s. bourse) economiei de piaţă. s. gen (<fr. I. . /–ziom/ s. în apropierea articulaţiilor. n. inflamaţie a burselor seroase. lat. din amestecul situaţiilor serioase cu cele absurde. boursite) (<fr. cf.2. care negociază la bursă2. bouriate) (<fr.II. n. de un comic exagerat. 1. f. (<it. f. búrsă2 s. o mic–~ = a) persoană din mica burghezie. după fr. valute şi devize. boursier) (<fr. boursicule) (<fr. 1. s. plină cu un lichid vâscos. târgoveţ. m. borghese. s. f. „bursă.2. burla) I. clasă socială dominantă în orânduirea capitalistă. orăşenii. s. (<fr. limbă din familia mongolă vorbită în Siberia. bourgraviat) (<fr. s. –ă burghezíe s. unde se negociază şi se încheie tranzacţii privind mărfuri. s. (<it. boursier) (<fr. –ă bursiér2 bursístă bursopatíe bursotomíe s. elem. s. excizie a unei burse anatomice. grotesc. caraghios. s. studenţilor merituoşi în timpul şcolarizării. care aparţine burgheziei. asigurări etc. bursopatie) (<fr.

boussole) nordul geomagnetic. s. s. s. afacere (dubioasă). s. dizolvant servind pentru lacuri şi intermediar în sinteze organice. pictură care o reprezintă. m. vorbă de spirit. (fam. bustier) (<fr. n. n. prăjitură cu cremă.A. înghesuială. bus) (<fr. s. cod de onoare căruia trebuiau să i se conformeze samuraii. din seria parafinelor. /bu–şí–/ s. substanţă din clasa alcoolilor. boutade) (<fr. decorator în butaforie. tr. folosit în industria chimică şi farmaceutică. busc) (<fr. instrument dintr–un ac magnetic şi un cadran gradat. /búşel/ s. refl. 1. businessman) bust1 bust2 bustiér bustrofedón buşéu buşón but butádă butadiénă butafór butafóric.) călăuză. business) (<engl.). s. butanier) (<fr. bulă de aer sub tencuială. /bíznismen/ s. derivat din butan. 1. n. sculptură. s.II. ieşitură pe fundul unei ecluze. navă pentru transportul butanului lichid. s. dezordine (cu ciocniri).bursuflúră bus busc buscát. lichid inflamabil cu miros de acetonă. boustrophédon) (<fr. (<engl. 1. adj. n.)2. ironie. ipsos etc. I. butaforskii) (<rus.2. cu care se determină (<fr.) a hărţui. în care rândurile mergeau fără discontinuităţi. buste) dispozitiv pentru creşterea de scurtă durată a puterii motorului la avioane în vederea înlesnirii decolării. butadiène) (<butaforie) (după rus.) cale de dirijare a informaţiilor. care prezintă o curbură convexă. –ă butaforíe s. f. m. f. în Marea Britanie şi S. n.U. bushel) (<fr. s. 1. om de afaceri american. bouchon) (<fr. (<fr. but) (<fr. f. obiecte imitate (sculpturi. ocupaţie. derivată din butan prin pierderea a patru atomi de hidrogen din moleculă. combustibil în sinteza cauciucului etc. f.2. s. s. fiecare dintre stâlpii de ţintă la rugbi. copaci. (<fr. –ă busculá busculádă bushel bushido business businessman busólă s. corsaj foarte decoltat. partea de sus a corpului omenesc. adj. o a–şi pierde ~a = a se zăpăci. mase plastice. s. m. conductor comun al mai multor circuite. motive arhitectonice. s. m. hidrocarbură saturată. s. n. 1. vb. îndoit. boursouflure) (<fr. n.. /bíznis/ s. (<fr. s. de 36 l. la realizarea decorurilor în teatru şi cinematografie. n. piesă cilindrică din dispozitivul de siguranţă al unui circuit electric. s. n. umflătură pe suprafaţa unei piese ceramice datorită gazelor produse de o ardere rapidă. bust) (<fr. (fig. (inform. n. m. bouchée) (<fr. 1. f. bushido) (<engl. (<fr.2. busqué) (<fr. butane) butaniér butanól butanónă s. conducător. dop (cu ghivent. f. bousculer) (<fr. hidrocarbură nesaturată. n. unitate de măsură pentru capacităţi. învălmăşeală. care nu acoperă decât bustul. stânci etc. ghid. patron1 (3). cu patru atomi de carbon în moleculă. scriere foarte veche. încovoiat. gazoasă sau lichefiată. butaforiia) bután s. poartă la fotbal. butanone) . n. butanol) (<fr. frişcă sau ciocolată.2. vopsea sau în sticlă. bousculade) (<engl. muncă.2. referitor la butaforie. f. a (se) înghesui. confecţionate din carton.

butilenă. obţinută la cracarea produselor petroliere. f. compuşi) cu un radical butil. n. acid ~ = acid organic sub formă de gliceride. –ă BUTIR(O)– butirát butíric butirínă butirométru butísă butomacée butón s. radical organic monovalent. mică papulă.) vas din metal sau din sticlă. aşezată pe lat. boutonnage) (<butona) butoná1 butoná2 butonáj butonáre vb. s. tr.3. m. s. de forma unei proeminenţe rotunjite. bouteille) buténă buterólă butíc buticár butíl butilcauciúc butilénă butílic. n. prin apăsare. cf. al unei teci de sabie. în unt. boutargue) (după fr. a apăsa butoanele unui computer. esteri. lat. gr.II. m. butyle) (<fr. capătul inferior. butenă. (despre alcooli. adj. f. obţinut prin eliminarea unui atom de hidrogen din molecula butanului. a (se) încheia (cu) nasturi. butylcaoutchouc) (<fr. butyrate) (<fr. în care se vând confecţii de serie mică. elem. 1. transmite o comandă mecanică sau (<fr. tr. f. fus încastrat cu un capăt în corpul unei piese în mişcare circulară.2. proprietar. ca legătură de articulaţie într–un mecanism. s. m. f. substanţă din clasa hidrocarburilor olefinice. f. s. boutiquier) (<fr. unealtă pentru turtirea capului liber al unui nit. acţiunea de a butona. „unt“. în grăsimile animale. f. butyromètre) sare a acidului butiric. cu gâtul foarte îngust. instrument pentru determinarea conţinutului de substanţe groase din unt şi lapte. butyron) (<fr. excentric faţă de axa de rotaţie a acesteia.2. sărate şi uscate sau afumate. s. s. rezistent la uzură şi căldură. substanţă grasă din acid buritic şi glicerină. boytonner) (<buton) (<fr. f.2. s. • capsă (1). mâncare din icre de chefal presate. o ~ de Leyda = condensator electric de formă cilindrică.. (<fr. butylène) (<fr.2. s. butyrum. modelat decorativ. boutisse) (<fr. motiv decorativ. s. cu rizom şi flori hermafrodite roz. (<fr. butomacées) familie de plante acvatice monocotiledonate perene. I. s. gestionar al unui butic. s. „grăsime“. pentru un anumit aspect. bubuliţă de piele. m. butonaj. prin care fibrele sunt aglomerate sub formă de bobiţe pe una dintre suprafeţe. 1. bouton) electrică. butylique) (<fr. n. vb.2. butyrine) (<fr. 1. n. cauciuc sintetic. butyr/o/–. butyrique) (<fr. pentru păstrat sau transportat lichide. zidărie de cărămidă. adj s. s. în relief.. recipient cilindric de oţel în care se păstrează gaze comprimate. butène) (<fr. boutique) (<fr. butonare. bouterolle) (<fr. 1. f. magazin mic. s. s. . s. 1. f. pl. n. nasture mobil. (arheol. procedeu de apretare a ţesăturilor de lână. refl. (<fr. piesă care.butárgă butélie s. dispuse în umbele. (<fr. obţinut prin polimerizarea unui amestec de butilenă şi butadienă.

buxacées) (<lat. cu stare generală proastă. la haine sau lenjerie. astenie şi temperatură mare. a unei arii. caballetta) (<lat. f. by–pass) byronísm /bai–/ s. –ă buvétă buxacée –búz búzer bye–bye by–pass adj. 1. mic nobil din Spania care servea în armată cu calul său. • obscur. s. a unui duet. care aparţine cabalei. febră ~ = febră transmisă de o căpuşă. conductă care dublează o altă conductă principală. –ă cabalíst. –bus <omnibus. pa! la revedere! 1. 1. cabrioletă englezească cu două roţi. s. administrator al unei cabane. practicant) al cabalei (1).2. s. s. m. recurgând la o interpretare mistică a Vechiului Testament. din podişul Braziliei. în caz de obliterare a unei artere.. bye–bye) (<engl. dominată de pasiuni tumultuoase. –ă cabarét s. aparat electromagnetic la unele instalaţii telefonice. (med. mijloc de apel şi de transmitere a unor semnale după codul Morse. n. şi la practici oculte. cab) (<fr. caatinga) (<engl. byronisme) caatínga cab cabálă s. I. impetuoasă. familie de mamifere: caii. n. din lemn. s. (<fr. cabale. pentru cazarea excursioniştilor sau a (<fr. 1. f. cabaret) bar1 (2). f. s. f. familie de plante dicotiledonate lemnoase sempervirescente: cimişirul. mărginită de cueste situate faţă în faţă. imitaţie a poeziei lui Byron. f. domn.II. care poate fi băut (cu plăcere). boutonière) nasture. s. „vehicul de transport în comun“. dans. pentru toţi) (<engl. cabalistique) (<sp. conspiraţie. adj.2. s.. f. n.) încheiere ritmică. enigmatic.3. /bai–bai/ interj. la spate. doctrină teozofică iudaică. m. programe de varietăţi.2. f. pl.butoniéră s. caballinus) (<fr. cabanier) local de lux unde se petrece cu băuturi. (<fr. prin mici pustule pe piele. (adept. vibrator. deschizătură. elem. port. caracterizată printr–o atitudine de revoltă individuală şi anarhică. (<fr. s. muzică. –ă caballéro cabánă cabaniér. în care vizitiul stă pe un scaun înalt. pentru restabilirea circulaţiei sangvine. deviere rutieră în caz de înfundare a unui drum. parazit la oi şi la câini. Kabale) cabalétă cabalín. (<fr. mică tăietură la reverul unei haine bărbăteşti. care. cabane) vânătorilor. n. magic. m. s. în care se încheie un (<fr. construcţie rustică. buzzer) (<engl. Kabalist) (<fr.3. f. f. (<it.2. plină de dinamism. cabaliste. dar sinceră şi cinstită. /–lie–ro/ s. germ. s. mică incizie în piele care permite accesul în plan subiacent. . intrigă. germ. pretindea a comunica cu spiritele.) operaţie. f. depresiune excavată prin eroziune în zona centrală a unui dom1 (2). boutoneuse) butonoásă adj. formaţie vegetală de savane cu arbuşti şi pajişti cu mărăcinişuri. cavaler. n. buvette) (<fr. –ă cabalístic. (muz. fr. buvábil.) uneltire. referitor la cal. (<fr. (<fr buvable) (<fr. (fig. tivită pe margine. pl. loc unde se beau ape minerale într–o staţiune balneară. caballero) adj.

câblogramme) (<fr. (<fr. câblier) (<fr. cabláj cabliér cablográmă cablór cáblu s. câblage) (<fr. n. m. cabotage) (<fr. guvern. organizat sub forma unui depozit care poate fi vizitat. o ~ metodic = a) centru didactic al activităţii metodice. o ~ telefonică = cabină amenajată şi echipată cu un post telefonic. engl. n. (<fr. navă de tonaj mic pentru cabotaj. vegetale. la bordul unei (<fr. gest. n. pe un vehicul. totalitatea cablurilor unei instalaţii. muncitor specializat în lucrări de cablare. încăpere de lucru într–un apartament.II. caboter) (<fr.2. pentru susţinere ori tracţiune. serviciu într–o întreprindere sau instituţie destinate unor studii.3. s. montată ca podoabă în metal (filigranat).cabaretiér.2. adj. în Franţa) actor ambulant. ~ spaţială = compartiment etanşeizat al unei nave spaţiale în care stau astronauţii în timpul zborului. tr. conductă electrică dintr–un mănunchi de fire metalice învelite într–un strat izolant. s. (arhit. (<fr. împletitură de fire. b) secţie de îndrumare şi informare în bibliotecile mari şi în întreprinderi: ~ tehnic = centru de îndrumare tehnică în cadrul unei întreprinderi. tv. cabine) (aero)nave etc. soi de struguri cu ciorchini mici şi boabe îndesate. gen de muzeu care păstrează piese mici. troliu cu ax de rotaţie vertical pentru deplasarea pe distanţe scurte. (<fr. mimică. I. unităţi şcolare etc.) ornament mic de piatră încrustat într–o faţadă. –ă cablá s. prin voce. câbleur) (<fr. vb. cabochon) (<fr.4. n. n. cabestan) cabínă s.III. birou (într–o întreprindere sau instituţie) unde lucrează cineva. actor lipsit de talent. • (p. a face cabotaj. cabinét s.2. m. (<fr. s. bogat ornată şi cu sertare pentru păstrarea de obiecte preţioase. ax metalic care atenuează banda magnetică în cursul operaţiei de înregistrare sau redare a sunetelor. s. s.2. n. sau metalice. s. • vinul obţinut. proprietar al unui cabaret. n. 1.2. s. f. prefăcut. 1. n. cabinier) (<fr. câbler) cabiniér. cable) caboşón cabotá cabotáj cabotiér cabotín. 1. s. câble. –ă s. mobilă stil. intr. a unui aparat de telecomunicaţii. s. cabotinaj. 1. navă pentru transportul şi montarea cablurilor submarine.II. f. cabotier) (<fr. f. cabotinisme) . a răsuci un ansamblu de fire de sârmă pentru a forma un cablu. orizontal. –ă cabernét cabestán s. vocabular. cabernet) (<fr. (în trecut. f. atitudine. încăpere mică amenajată într–o clădire. teatral. f.2. apucătură de cabotin. telegramă transmisă prin cablu submarin. şi rotunde. (în unele ţări) consiliu de miniştri. cabaretier) (<fr.) cel care. vb. m. n. cabotinage) (<fr. n. a conecta la o reţea electrică. a unor vehicule ori obiecte masive. de culoare neagră–violetă. fals. 1. telefonică. n. cel care are în grijă o cabină la teatru. a instala cabluri de telecomunicaţii. la operă etc. urmăreşte să se facă remarcat. f. s. cabotin) cabotináj cabotinísm s. 1. secţie. cabinet) I. cabotinism. ext. navigaţie maritimă de–a lungul coastei între localităţi apropiate. (<fr. piesă (semi)preţioasă fără faţete. într–o instituţie.

(<fr. n. f. cacaotier) (<fr. m. f. (p. adj. n. cacadu. pl. greşit“. piesă polifonică vocală din sec. n. –ă cacofoníe cacofonísm cacogén. pl. dezvoltare anormală a unui organ. s. cabrer) cabráj cabriól cabriólă cabriolét cabriolétă cacadú cacáo cacaotiér cacatóes caccia cache–radiatór cachetéro caciúcea s. (<fr. folosit la prepararea ciocolatei. f. f. f. (biol. cacogenèse) percepere anormală a unui gust neplăcut. cacodylique) (<fr.2. /caş–/ s. dans andaluz plin de temperament. construcţie gramaticală defectuoasă. ext. cacosmie) (<fr. „urât. cacofonismo) (<fr. s. (despre avioane. cacologie) (<fr. s.. cactee. s. la afazici. rău. întâlnire de sunete discordante. care produce o cacofonie. m. cu subiect de vânătoare.) 1. a se ridica. (despre o mutaţie) care atenuează deteriorarea unui caracter. s. gr. f.2. cacao) (<fr. cactacee. (<fr. n. f. m. cf.3. adj. cu penajul alb. plin de cacofonii. cacatoès) (<it.) băutura preparată. gr. s. acid ~ = compus organic arseniat. s. cacogène) (<fr. cacographie) limbaj agramat. percepere a oricărui miros ca un miros fetid.) 1. fapte neplăcute. kakos) (<fr. s. incapacitate de hibridare. cabrare. trăsură uşoară. s.cabrá vb. lipsit de armonie. melodia corespunzătoare. intr. cacatoes. s. cu acompaniament de chitară. m. s. (<fr. adj. cacophonie. /ca–ce–/ s. cacophonique) (<fr. inv. cacogueusie) scriere incorectă. s.2. XIV–XVI.2. evoluţie a unui avion care îşi măreşte brusc panta de urcare. cacofonism. papagal din Australia. 1. (<fr. f. cabriolet) (<fr. autovehicule) a se ridica cu botul în sus. f. familie de plante exotice. salt al calului cu întoarcere pe loc. arbore de cacao. Kakadu) (<fr. cactacées) (<fr. cachetero) (<sp. cacolalie) (<fr. neplăcute auzului. s. în dublă curbură. f. s. cabrage) (<fr. CACO– cacodilát cacodílic cacofónic. a se încorda. f. cache–radiateur) (<sp. rabatabilă. cabriole) (<fr. cabriole) (<fr. s. cu două roţi. sare sau ester al acidului cacodilic. s. şaretă. executat solo de un bărbat sau de o femeie. neintiligibil. cachucha) tip de picioare ale unei mobile. cactées) . cacodylate) (<fr. f. (biol. într–un apartament. din pânză. cacofonie. mobilă tip paravan care maschează radiatorul. s. n. caccio) (<fr. 1. f. f. (despre cai) a se ridica pe picioarele de dinapoi. engl. sub formă de canon. caco–. –ă cacogenéză cacogeuzíe cacografíe cacolalíe cacologíe cacosmíe cactacée cactée elem. asemănător cu boleroul şi fandangoul. care poartă pe cap un moţ de pene viu colorate. /cácia/ s. s. cu structură genetică nefavorabilă. (<fr. cu tulpina cărnoasă şi spinoasă: cactusul. kakophonie) (<it. pumnal cu care toreadorul ucide taurul în arenă. s. cu deformarea cuvintelor şi cu greşeli de sintaxă. caroserie de autovehicul cu capotă de ploaie. tonic. asociere de cuvinte care redau imagini. n. s. praf rezultat din măcinarea seminţelor prăjite ale unui arbore exotic. cabriolet) (<germ.

cadenza. cadavre) (<fr. a efectua lucrări de cadastru. versuri. formulă melodico–armonică de încheiere a unei fraze muzicale. s. cadmier) (<fr. servicii care le efectuează. pentru calcule.3. 1. f. elev (absolvent) al unei şcoli militare. cactus. a imprima o cadenţă (unei fraze. care se depune pe pereţii cuptoarelor de zinc. orice organism animal mort.2. cadranure) (<cadra) cadranúră cadráre s. cadeau) (<fr. a se potrivi.3. ceea ce se primeşte sau se oferă în dar. alb–argintiu. s. totalitatea lucrărilor care se efectuează pentru determinarea exactă a unor proprietăţi funciare. m. (<germ. 1. –ă cadástru s. . ambarcaţie de sport cu vele. lat. amină care rezultă din descompunerea lizinei. • succesiune ritmică a unor cuvinte. a cărui umbră indică orele. delimitare a spaţiului util cuprins de un obiectiv fotografic sau cinematografic. n. intr. s. (în trecut în Franţa. gr. o (fig.3. s. s. (<fr. –ă cadaverínă cadávru cadenţá cadénţă adj. f. constând dintr–un băţ fixat pe o suprafaţă plană. cadrer) (<fr. a acoperi un corp metalic cu un strat de cadmiu. instrument de măsură a radioactivităţii. 1.2.4. Rusia) tânăr care se pregătea pentru a deveni ofiţer. cadran) indicator. s. asemănător cu zincul. metal moale. • arc (sector) reprezentând un sfert de cerc. secţiune solistică cu caracter de improvizaţie dintr–un concert instrumental. s. n. operaţie de aşezare a culorilor imprimate pe o ţesătură. registru oficial în care sunt înscrise proprietăţile funciare. kadet) cadmiá cádmie cádmiu cadóu cadrá cadráj vb. m. (<fr. cadmie. n. n. cu frunze în formă de ţepi şi flori mari. fiecare dintre cele patru unghiuri drepte formate prin întretăierea a două perpendiculare. cadastral) (<fr. a ritma.. cadavérine) (<fr. f. fr. tr. 1. s. în procesul de putrefacţie cadaverică. (<fr. • (inform. f. plantă tropicală cu tulpina cărnoasă. cadet. divers colorate. tr. (<fr. referitor la cadastru.2. n. disciplină a geodeziei cu determinarea elementelor economice şi juridice privind proprietatea funciară. cadrage) cadrán s. Kadenzmeter) (<fr. vb.) operaţie de poziţionare a ordinelor zecimale ale unui număr în memoria calculatorului electronic. n. suprafaţă cu anumite diviziuni şi cifre pe care se citeşte deplasarea unui ac (<fr. cadostrer) (<fr. o în ~ = cu mişcări uniform repetate. membru al unui partid reacţionar din Rusia ţaristă. s. unui vers).. adj. oxid de zinc impur. f. s. cu aspect de cadavru. cadavérique) (<fr. număr de lovituri trase de o armă într–o unitate de timp. o ~ solar = instrument pentru măsurarea timpului. kaktos) (<fr. fam. cadencer) (<it. cadence) cadenţmétru cadét s. vb. cadastre) cadavéric. • frecvenţă (1). care permite interpretului să–şi etaleze virtuozitatea. vb.2. 1. rus. a corespunde cu ceva. n.cáctus cadastrá cadastrál. defect al lemnului în crăpături pe direcţia razelor medulare. cadmia) (<fr. ritm de desfăşurare a unei mişcări.2.) ~ ambulant = om extrem de slab. cadmium) (<fr. fraze. tr. acţiune de a cadra.

s. Kaffer) (<amer. reprezentând o succesiune continuă de imagini.3. n. legate rigid. local în care se consumă cafea şi băuturi alcoolice. cadus. în care partenerii se schimbă între ei. stând la mese. 1. café–concert) (<fr. element al unei mărci poştale. s. băuturi calde etc. adj. (<fr. caroiaj. metal. melodia corespunzătoare. pervaz. s. kados) (<fr. s. n. făţarnic. quadrillé) (<fr. caducus) caducéu caducifér caducitáte cádus cafárd. semn distinctiv al zeului Hermes (Mercur). (om) ipocrit. vas mare pentru conservarea vinului. • ineficacitate a unui act juridic. instituţii etc. priveşte spectacolul de revistă etc. adj. faptul de a fi caduc.2. alcaloid din cafea şi ceai.5. s. lat.) limitele în care se desfăşoară o activitate. music–hall în care publicul ascultă muzică. • ramă. organizaţii etc. –ă adj.. –ă cafetiéră s. n. structură de rezistenţă din bare de lemn. • efectiv al unei întreprinderi. caféisme) (<germ. pentru cafea. caféine) (<fr. f.2. beton armat etc. (<fr. (fig.6. sceptru încolăcit de doi şerpi. care cade înainte de vreme. negativ. f. (fam. f. f. kadri) cadúc. caducité) (<lat. detaliul exterior al desenului. s. dans vioi. adj.) cel care face parte dintr–un asemenea efectiv. perimat. antenă de forma unei bobine. băutură din cafea rece cu îngheţată. (fig. f. s. m.) denunţător. kadrili) (<fr. o acţiune. (p.II. caducifer) (<fr. 1. • vas pentru preparat cafeaua. care se ocupă cu angajarea şi evidenţa personalului.cadríl s. purtător de caduceu. • încetare a valabilităţii unui tratat. 1. caduc. quadrille... s. sp. haine) cu desene rezultate din linii care se întretaie în formă de pătrate sau romburi. local cu autoservire.4. instituţii. –ă café–bar café–concért café–frappée cafeínă cafeísm cáfer cafetería cafetiér..2. cu mişcare vioaie. cafeteria) (<fr. (despre legate.3.8. câmp(1). s. imagine înregistrată pe un film fotografic. (pl. ambianţă. fr. • aparat de gimanstică pentru mişcări de mlădiere.) învechit. cadre. (despre organe vegetale) care cade în fiecare an. caducée) (<lat. quadrillage) (<fr. s.) serviciu administrativ al unei întreprinderi. simbolizând pacea şi comerţul.. de perechi. (despre ţesături.) mediu. n. f. s. (despre formaţiuni cornoase la animale) care cade periodic. s. (<lat. serviciu de cafea. f. rus. şubred. n. la greci şi la romani. cafetier) (<fr. lipsit de trăinicie. cafard) (<cafe/nea/ + bar1) (<fr. I. gr. bivol negru din Africa. –ă cádru s. a untdelemnului etc. caduceus. n. depăşit. (sg. însuşire. cofeină. frişcă (şi alcool). s. dans popular rusesc. m. cel care ţine o cafenea. cadriláj cadrilát. excitant al sistemului nervos şi stimulent al inimii. n. turnător. prefăcut. (II) rus. intoxicaţie provocată de abuzul de cafea. 1. m. cu un număr mic de spire.) figura descrisă de spotul fascicolului electronic la explorarea unei imagini. ext. dintr–un şir de figuri în măsuri diferite. clişeu. în recepţiile radioelectrice şi în radiogoniometrie.7. n. cafetière) . • subdiviziune a acţiunii unui film. (tv.2. donaţii) care nu mai are putere legală. café–frappée) (<fr. suport pentru diferite aparate.

calamité. caler) calabréz. trecând peste urechi.2. a aşeza la orizontală suportul unui aparat topografic de vizare. (din) ultimul etaj al pliocenului de facies marin. calaminer) (<fr. n. cu atribuţii judecătoreşti. caiác s. n. caiét s. m. f. s. dans de salon. m. mod de aşezare a aripii sau ampenajelor faţă de fuzelajul unui avion. cafuso) (<fr. vb. parte a unei măşti de gaze. tr. kajet) caimán cainozóic. (<fr. (fam. cahier.. ~–catalog = catalog de expoziţie. n. calamitas) . calare. hemimorfit.2. problemă enigmistică bazată pe echivoc. titlu în trecut al guvernatorului unei provincii. mantie cu glugă purtată de călugări. s. caïd) (după fr. adj. f. f. s. • glugă (cu deschizături pentru ochi). autor de calambururi. cainozoic) (<fr. barcă din piei de focă la eschimoşi pentru vânătoare şi pescuit. m. –ă calamitáte s. al unui oraş din statele musulmane din Africa de Nord. cage) (<engl. silicat hidratat natural de zinc. cu fructe în formă de bace care conţin boabele de cafea. 1. a se acoperi cu calamină. 1. parahreză. f.2. –ă cájă cake–walk calá s. din cauciuc. ~–program = program (de spectacol) de forma unui caiet. calembouriste) (<fr. s. cake–walk) (<fr. sportiv care participă la întrecerile de caiac. joc de cuvinte întemeiat pe echivoc sau pe asemănarea formală a unor termeni deosebiţi ca sens.) dialect din Italia meridională. (<it.caféu cafúzo cagulă s. o ~ de sarcini = document cuprinzând condiţiile pentru executarea unei lucrări. cu ridicări ample de genunchi şi cambrări ale corpului. n. dezastru.2. caïman. a imobiliza o piesă.4. /chéic–uok/ s. înrudit cu aligatorii. m. legate sau broşate. adj. calabrien) (<fr. reziduu din arderea carburantului în cilindrii motoarelor cu ardere internă. (<it. s. calage) calambúr s. vb. lat. arbore tropical din familia rubiaceelor. kayak) (<fr. de origine negro–americană.. 1. (<fr.. sp. caffè) (<sp. ~ de laminor = cilindri de lucru şi de sprijin ai unui laminor.3. care se execută n. s. note etc. f.2. (<fr.2. catastrofă care loveşte o colectivitate. calabrais) (<fr.) persoană tiranică într–un anturaj. un organ de maşină înainte ca acesta să intre în funcţiune. crocodil din fluviile şi lacurile Americii Centrale şi de Sud. 1. n. ce acoperă capul.2. s. s. 1. n. • sport nautic care o practică. m. –ă calaminá calamínă calamitát. care a suferit de pe urma unei calamităţi naturale. 1. • (s. cu ritm sincopat. cenozoic.2. m. pentru scris. refl. calamina) (<fr. cagoule) (<fr. –ă calabrián. adj. ambarcaţie ascuţită la capete şi condusă cu una sau două padele. 1. sambo2 1. pol. caiacíst. f. caiman) (<engl. calamine. şef de bandă criminală. –ă caláj adj. publicaţie periodică cu diverse studii. lat. desenat etc. kayakiste) (<fr. s. n. f. fr. calamité) (<fr. calabrese. (locuitor) din Calabria. postament de grinzi de lemn pe care stau navele în cală. –ă caíd s. s. calembour) calamburíst. m. fascicul de foi de hârtie. adâncime la care se cufundă în apă o navă.

plantă ornamentală cu flori mari. pe care se prind florile sesile. n.2. lat. cu ciocul având un apendice încovoiat. calandrer) (<fr. calathos. pe hârtie specială. arbore uriaş fosil din încrengătura criptogamelor vasculare. 1. s. f. calamite) (<lat. vb. a copia pe hârtie de calc. maşină cu mai mulţi cilindri metalici rotitori. s. calque) calcaneítă calcanéu calcantít calcár/cálcar calcarón calcarós. presă cu cilindri în tipografie pentru imprimarea în relief.3. acoperământ de cap. a unui desen. sulfat natural hidratat de cupru. lat. drapat de un văl. caláo calatídiu calatós cálă1 s. încăpere între puntea inferioară şi carlinga navei. calcanéum) (<fr. calathidium) (<fr. cenuşie sau albăstruie. s. s. f. a forma cuvinte. (muz. a unei expresii. s. adj. s. –oáre calándru s. cf. 1. calci–. în care se pune încărcătura. Kalla. f. expresii noi prin calc (2). Africa şi Oceania. f. calamus) (<it. albă. inflamaţie a calcaneului. 1. a unei piese. calcanéite) (<lat. o hârtie de ~ = hârtie transparentă de copiat. s. m.2. a unei pene. calquer) „calciu. (<germ. (<fr.2. cale) cálă2 calc s. n. copie a unei schiţe. calcémie) CALCI– elem. în formă de pantof. m. piatră–vânătă. (<fr. –oásă calcedónie calceifórm. asemănătoare părului. adj. s. calcédonie) (<fr. calcaneum. din carbonat de calciu. calla) (<fr. (lingv. piatră–de–var. cilindric. f. s. 1. decalca (2). fr. piatră semipreţioasă. goală în interior. n. calando) (<fr. calao) (<lat. prezenţa calciului în sânge. piesă pentru calarea (1) roţilor unui vehicul.2. n. a adăuga un sens nou unui cuvânt sub influenţa unui cuvânt străin. calx. vas de lut. os al tarsului care formează călcâiul. a matriţelor de stereotipie. n. plan înclinat către mare pe care se construiesc sau se repară nave. inflorescenţă racemoasă cu axul lăţit. înalt. kalathos) (<fr. pasăre din Asia. cristalizată. care conţine calcar. cuptor pentru extragerea sulfului din minereu. a trece un material prin calandru. abraziv etc. caracteristic unor zeiţe greco–romane. tip de tulpină neramificată. 1. prin care trece şi este presat un material. pe carton special. varietate de cuarţ translucidă. n. antodiu.) traducerea dintr–o limbă străină a elementelor de formare a unui cuvânt. –ă calcemíe calchiá s. m. s. rocă sedimentară de precipitaţie sau organogenă. tr. calcarius) (<it. piesă de diverse forme cu care se controlează dimensiunile pieselor în construcţia de maşini. vb. calcar“.2. calandre) (<fr. s. preluare de către un cuvânt a sensului (sensurilor) unui cuvânt străin. s. muncitor care lucrează la calandru. calcis) . pasăre–rinocer. calandreur) (<fr. n. calcantite) (<fr.) micşorând intensitatea şi totodată încetinind. n. calcaire. roşii sau albe. 1. cupă la vechii greci. calcéiforme) (<fr. (<fr.calamítes calámus calándo calandrá calandrór. calcarone) (<calcar + –os) (<fr. (după fr. s.2. f. adv. decalc (2).4. partea bazală. gr. lat. tr. n.

calciner. calcifíl. (despre plante) care creşte pe soluri calcaroase.cálcic. folosirea terapeutică a sărurilor de calciu. însuşire a plantelor calcifile. (<fr. (<fr. în metabolismul calciului şi al fosforului. calcique) (<fr. –ă calcít calciterapíe calcitonínă cálciu calciuríe CALCO– calcocloróză calcofíl. s. f. s. a se calcifia. calciurie) (<fr. (după fr. f. tr. pl. s. calcifil. s. (după fr. viu colorate. calcidides) (<fr. –ă calcícol. calciphile) (<fr. calcinose) (<it. „cupru“. refl. s. s. procent ridicat de calciu în măduva osoasă. s. calcium) (<fr. cupru) îngălbenire a frunzelor unor plante. f.2. 1. s. –oáre calcináţie calcínă calcinóză cálcio–vécchio calcipeníe calcipexíe calciprív. moale. calcinateur) (<calcina + –tor) (<fr. calciprive) (<fr. (despre substanţe) a se îmbogăţi în carbonat de calciu. muncitor specialist în calcografie. f. 1. tr. adj. n. la prepararea emailurilor de faianţă şi ca abraziv. n.2. s. vb. calcithérapie) (<fr. gr. f. aparat pentru recuperarea căldurii gazelor de ardere din cuptoarele rotative pentru ciment. calcipexie) (<fr. adj. boală caracterizată prin depunerea sărurilor de calciu în muşchi. metal alcalino–pământos. –ă calcidíde calcifér. s. n.2. afinitate anormală a unor ţesuturi organice pentru sărurile de calciu. chalcophile) (<fr. f. ale căror larve trăiesc ca paraziţi în ouăle şi în larvele unor insecte dăunătoare. „sulf“. chalcographier) . calcio–vecchio) (<fr. –ă calcimétru calcimielíe calciná calcinatór1 calcinatór2. calcite) (<fr. calcifuge) (<fr. lipsă de calciu în ţesuturile organice. –ă calcifilíe calcifúg. khalkos. adj. cf. n. 1. familie de insecte himenoptere mici. s. s. chalcochlorose) (despre elemente chimice) care are afinitate pentru sulf. ţesuturi sau organe. –ă calcográf calcografiá adj. n. a se calcifica. calcifère) (<fr. vitamina D2. de calciu. chalcographe) (<fr. calcifier) refl. (despre plante) care nu suportă solurile calcaroase. calcipénie) (<fr. vb. din cauza lipsei de fier asimilabil din sol. f. f. (despre ţesuturi) a se întări prin depunere de săruri de calciu. elem. (<fr. vb. „fier“. s. medicament conţinând calciu (1). „metal“. m. s. carbonat natural de calciu. provocat de lipsa calciului. lat. adj. hormon secretat de tiroidă. calciférol) (<fr. în scopul transformării ei în altă substanţă. f. calcitonine) (<fr. calcimyélie) (<fr. prezenţa calciului în urină. calcinare. muncitor la calcinarea minereurilor. tencuială ornamentală cu asperităţi pronunţate. pulbere galbenă prin oxidarea unui amestec de cositor şi plumb. –ă calciferól calcifiá calcificá adj. calcicole) (<fr. n. vb. a carboniza. aparat pentru determinarea calciului din sol. (despre roci) care conţine calciu. fixare a calciului în ţesuturi. adj. s. f. calcimètre) (<fr. chalco–. calciphilie) (<fr. s. n. calcin) (<fr. f. a reproduce prin calcografie. calcination) (<fr. m. s. f. calcinare) (<fr. s. alb–argintiu. a încălzi o substanţă la temperaturi înalte. • a arde. s. s. calcification) calcicol.

calculus) unor mărimi.) cu calculi. s. circ glaciar. „calcul. 1. (med. f.) urmărind stabilirea (<fr. calculare. algebrice etc. calcosodique) (<fr. strat geologic între litosferă şi barisferă.II. adj. litiază (1). a evalua. depresiune în formă de căldare. lat. procedeu grafic de reproducere în executarea unui desen manual pe o placă de zinc şi apoi în gravarea chimică a acesteia. tipar înalt. –ă caldeíeră s. cu ajutorul luminii reflectate. s. . –ă calculatór vb. o ~ grafic = rezolvare a unor probleme cu ajutorul unor construcţii geometrice. fr. tabel care cuprinde rezultatele unor calcule. adj. chaldéen) (<fr. f.2. m. opace. care poate fi calculat. tr. lat. socoteli. lat. chalcotypie) calcozínă cálcul s. metodă microscopică de studiu al unei secţiuni lustruite a mineralelor metalifere. adj.. chalcopyrote) (<fr. s. • capitol al ştiinţelor matematice în care se foloseşte un anumit tip de operaţii. –oásă calculóză caldarínă caldárium caldeeán. în termele romane. seră caldă. chalcographie) (<fr. 1). chalcosphère) (<fr. calculable) (despre oameni) chibzuit. calculateur. a face planuri. căldare de încălzire centrală.2. ~ logic = operaţie analoagă calculului matematic prin care. procedeu de reproducere a desenelor cu clişee metalice gravate după conturul originalului. • (s. s. calculeux) (<fr. s. ansamblu de operaţii (aritmetice. –calculie. f.2. elem. (<calcula) I. dispozitiv tehnic pentru efectuarea automată a calculelor matematice şi logice. cumpănit. calculare) calculá calculábil. specialist în calcule. calculator) cuprinzând asemenea tabele. port. lat. instalaţie. care conţine calciu şi sodiu..) limbă semitică vorbită în Caldeea. boală produsă de prezenţa calculilor în anumite organe interne. a face un calcul (I. adj. (< fr. caldarium) (<fr. carte. s. formaţie calcaroasă care afectează diferite organe animale (rinichi. s.2. (locuitor) din Caldeea. combinaţii. (<fr. calcopirítă calcosféră calcosódic. din anumite expresii logice sunt derivate alte expresii logice.. n. vezică etc. n.calcografíe s. s. –ă calculát.II. concentrat prin sulfură de fier şi cu afinitate pentru sulf. m.2.). f. 1. 1. 1. stampă obţinută. f. f.2. caldarina) (<lat. f. cf. s. caldeira) calculáţie –calculíe calculós. broşură (<fr. calculer. sulfură naturală de cupru. f. (<lat. (<fr. la bordul navelor. calculatio) (<fr. m. combinaţii. f. f. calcul. încăpere de baie cu aer şi apă caldă. s. (pl. s. (<fr. computer. 1. calculus. n. socoteală) (<fr. preocupat de propriile interese. a aprecia. o ~ (electronic) = mijloc de calcul automat care permite efectuarea de operaţii aritmetice după un program prestabilit. de origine vulcanică. pe baza anumitor reguli. operaţie aritmetică“. f. –ă calcotipíe s. chalcosine) I. adj. sulfură naturală de cupru şi fier. calculose) (<it. 1.) planuri. tifdruc. f.

(bot. –ă calefácţie caleidoscóp s. a astupa găurile unei luntre. subiecte. (<germ. –ă calénde calfatá CALI–/CALO– calibrá adj. greutatea unei bombe de aviaţie. calicot) (<fr. n.) mărime. cf. calibrage) (<fr. zi întâi. almanah. cupă. instrument de precizie cu care se verifică gradul de uzură a ţevilor armamentului de infanterie.) parte a bazinului în care se colectează urina. adj. n. diametrul unei (<fr. calendae) niciodată. arme etc. rubrică care cuprinde cele mai variate aspecte. calli–. –icis. (<fr. calix.. n. indicator sistematic al (<lat. calédonien) (<fr. cf. pl. astfel încât mici obiecte colorate. fructe etc.caledonián. adj. proporţie. vb. ale unei corăbii. teme. „caliciu floral“. în interior. adj. f. 1. care calibrează. cu un aspect. diametru interior al unui tub. calendarium) succesiunii lunilor şi zilelor unui an. calibre) torpile etc. aparat pentru sortarea fructelor după mărime. s. un conţinut variat. I. mai ales în legătoria de cărţi. elem. caliciflore) (<fr. f. fr. pânză imprimată. s. n. orogeneză ~ă = ansamblu de mişcări orogenice de cutare a scoarţei terestre la sfârşitul silurianului.2.. tr. s. n. 1.2.3. .) la ~le greceşti = (<lat. în formă de caliciu. afectând Scoţia şi Scandinavia. kallos) 1. (anat. potir. s. chalicose) CALICI– caliciflór. o (fig. s.II. s. (fig.2. (fig. f. vb. pneumoconioză benignă provocată de inhalarea carbonatului de calciu. (din) etajul inferior al devonianului. potrivit calendarului. gr. a da calibrul necesar unor piese de maşini. program al unor activităţi prevăzute. adj.2. kaléidoscope) caleidoscópic. kaleidoskopisch) 1. instrument pentru măsurarea diametrului puieţilor. cupă) (<fr. –ă calendár adj. adj. diametrul unei piese etc. • a măsura calibrul. • instrument pentru măsurarea şi controlul dimensiunilor unor piese fabricate.) operă. sistem de împărţire a timpului în ani.2. (<fr. callo–. totalitatea petalelor unei flori. 1. caléfaction) (<fr. –ă calicifórm. despre organe) fixat pe caliciu. calibrer) calendarístic. n. luni şi zile.3..3. 1. lat. soi. calibrare. (fam. estetic“. tr. calice) (<engl. –oáre calíbru s. (<fr. a sorta după mărime (seminţe. calitate. calibreur) I. (<fr.). s. a călăfătui.4. n. n. o a face (cuiva) capul ~ = a zăpăci. formează o infinitate de desene simetrice.II. împiedicare a contactului direct dintre o picătură de lichid şi suprafaţa unui metal încăl