NAMA : ...............................................................

TAHUN: ....................................

UJIAN PERINGKAT SEKOLAH BULAN JULAI DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 3 =============================================================== JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. 2. 3. 4. Jawab semua soalan Jawab dengan membaca dahulu arahan yang diberi Tulis dengan menggunakan pensil pada ruangan yang disediakan Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan jawapan kamu kemudian, tulis jawapan yang baru.

Part A / Bahagian A Bulatkan jawapan yang betul. ( 25 markah )

1

tuala. B. Yang manakah di antara berikut benar? Menyerap air A. baju hujan. 1. mop B. Imran menerangkan benda X seperti di bawah. A. duit syiling C. C. Ia digunakan untuk mengelap peluh Apakah benda X? A. kaca tidak menyerap air batu kecil kertas span 2. 2 . mop B. baju-T 4. Kapas digunakan untuk membuat _____________ dan ______________ kerana ia boleh menyerap air. 3. Menyerap air 2.1. Diperbuat daripada kain 3. sapu tangan. lampin pakai buang C.

kaki mulut 3 . Tuala dan span menyerap jumlah air yang sama 6. diperbuat daripada kayu dan boleh menyerap air B. Kambing mempunyai______________ di atas kepalanya. diperbuat daripada getah dan tidak boleh menyerap air C. Tuala boleh menyerap lebih banyak air daripada span C. diperbuat daripada kain dan boleh menyerap air 5. A B C 7.Gambar di atas menunjukkan kasut sukan. Yang manakah di antara berikut benar tentang bahagian X? A. A B Siput mempunyai cengkerang keras dan tidak mempunyai _______. gading tanduk belalai Apakah persamaan bagi haiwan di atas ? A B C mereka mempunyai sayap mereka melahirkan anak badan dilitupi dengan bulu pelepah 8. Yang manakah pernyataan yang benar? A. Span boleh menyerap lebih banyak air daripada tuala B.

A Magnet manakah yang paling kuat ? B C 14. Magnet di atas ialah magnet _________. A B C Objek manakah yang dapat ditarik oleh magnet? kaca paku besi sudu besi 11. Jenis magnet magnet cincin magnet bar magnet ladam kuda Bilangan klip kertas yang dapat ditarik oleh magnet 3 5 7 13. A B C 12. berbentuk U bulat bar Jadual di bawah menunjukkan bilangan klip kertas yang dapat ditarik oleh magnet yang berlainan jenis.C 9. A badan Yang manakah antara berikut yang menggunakan magnet? B C 10. A Magnet yang manakah menarik satu sama lain? 4 .

Tumbuhan di atas boleh dikelaskan kepada tumbuhan berdaun_______ A panjang B bujur C tidak sekata 18.batang berkayu dan ____merah. A akar B duri C bunga 17.B C 15. Tumbuhan di atas mempunyai daun hijau. Yang manakah antara tumbuhan berikut mempunyai daun berbentuk tidak sekata? A B C 5 . Magnet menarik objek –objek yang dibuat daripada ________? A besi B kayu C plastik 16.

Magnet hendaklah disimpan di dalam ____________ untuk mengekalkan kekuatannya. Objek yang dibuat daripada bahan penyerap akan menjadi ____________ apabila bersentuh dengan air. • • • • berbunga batang berkayu duri daun berbentuk bujur Pokok__________mempunyai semua ciri-ciri luaran di atas. A kering B basah C panas ___________ adalah lebih menyerap air daripada kain. 24. A paku pakis B pokok bunga mawar C pokok kelapa 20. A B C pokok bunga mawar pokok rambutan pokok jagung 21. A penyimpan 6 .19. Tumpahan air dapat dikeringkan dengan menggunakan A span B beg plastik C pemadam 22. ________________adalah tumbuhan tidak berbunga. A Kertas B Kertas tisu C Plastik 23.

Payung tidak boleh _________________ air. B. 4. 2. Tuala ialah bahan ___________________ menyerap air. laci kotak pensel. Sapu tangan besar _____________ berkeupayaan menyerap daripada sapu tangan kecil. Bahan berkeupayaan menyerap ialah bahan yang ______________ menyerap air.B C 25. yang manakah tumbuhan tidak berbunga? A Paku pakis B Pokok Keembung C Pokok Bunga raya Part B / Bahagian B A. Tulis ‘lebih banyak’ atau ‘sedikit’. Sarung tangan getah. botol kaca dan batu kecil adalah contoh bahan__________________________. Antara berikut. 7 ( 4 markah ) . 6.( 6 markah ) boleh lebih tidak boleh menyerap tidak berkeupayaan berkeupayaan menyerap menyerap 1. Beg plastik ________________ menyerap air. 3. Isikan tempat kosong. 1. 5.

3. Span menyerap _____________ air daripada sapu tangan. Isi tempat kosong dengan jawapan di bawah. 2. Sepasang sarung kaki menyerap _____________ air daripada tuala. Sehelai kertas menyerap _____________ air daripada lampin pakai buang C. menolak keluli kekuatan lebih kuat kutub 8 . 4.Mop menyerap ______________ air daripada gumpalan kapas.

Magnet yang ______________ dapat menarik objek yang lebih banyak berbanding dengan magnet yang lemah. Magnet ada dua _______________. 3.. 5. 2. Kutub magnet yang sama ______________ antara satu sama lain. Magnet akan hilang _______________nya jika dijatuhkan atau diketuk. Semua objek yang dibuat daripada _____________ tertarik kepada magnet. (En Mohd Muhaimin bin Nur Anuar) Ruin) Disemak oleh ……………………………. (En Zamerene bin Penolong Kanan I 9 .1. 4.. Disediakan oleh: ………………………………….