‫מו"ר הרב מרדכי וויליג‬

‫ראש הכולל העליון ע"ש ווקסנר‬

‫שאלות בענין העגונות מאסון מגדלי התאומים‬
‫ר"ח תמוז תשס"ב‬
‫לכב' מו"ר הגרז"נ גולדברג שליט"א‪,‬‬
‫כעבור תשעה חדשים מאסון מגדלי התאומים‪ ,‬גמרו את החיפוש‬
‫במקום הבנינים‪ ,‬אמנם נמצאו כמעט עשרים אלף חלקי גופות‪ ,‬שרובם לא‬
‫מזוהים‪ ,‬שבודקים במעבדות‪ .‬השאלה הזאת מיוסדת על העובדות הנוכחיות‪,‬‬
‫ואם נקבל עוד מידע נשלח אותו לכת"ר‪.‬‬
‫בבנין הצפוני‪ ,‬המטוס פגע בין קומות ‪ 93‬ל‪ ,98-‬ולפי התמונות‬
‫המטוס פגע בכל המעליות ובכל המדרגות )כנראה לא היו המדרגות באותו‬
‫מקום בכל קומה‪ .‬אבל לפי מפת המדרגות שבעיתונים ]‪– New York Times‬‬
‫‪ [May 26, 2002‬בקומות אלו המדרגות היו באמצע הבנין‪ ,‬ונשמדו בפיגוע‪(.‬‬
‫לא ידוע על שום ניצול מקומה ‪ 92‬ולמעלה‪ .‬ובכן‪ ,‬אם יש הוכחות ע"פ דין‬
‫שהבעל הי' מעל קומה ‪ 92‬בשעת הפיגוע‪ ,‬נראה דדינו כנפל לכבשן האש‬
‫)אה"ע יז‪:‬נא( שאשתו מותרת להנשא‪.‬‬
‫א( ת‪.‬ס‪ .‬עבד בקומה ‪ .104‬אשתו העידה בב"ד שעזב את ביתו‬
‫בשעה ‪ 7:30‬בערך וצלצל להעירה‪ ,‬כנראה ממשרדו‪ ,‬בשעה ‪ .8:20‬בשעה‬
‫‪ ,8:50‬אחרי הפיגוע ב‪ ,8:46-‬צלצלה לפלאפון שלו והשאירה הודעה‪ .‬לפי‬
‫פירוט שיחות של חברת הטלפון )‪ ,(AT&T‬מר ס‪ .‬צלצל לשמוע הודעותיו‬
‫בשעה ‪ ,8:51‬וצלצל מהפלאפון לביתו בשעה ‪ .8:52‬אשתו העידה שאמר לה‬
‫אז שמפנים את הבנין‪.‬‬
‫בנוסף לכך‪ ,‬יש מסמך של דואר אלקטרוני ששלח ב‪8:21-‬‬
‫מהכתובת שלו בתגובה לדואר שקבל ב‪) .8:17-‬אמנם אין בידינו בירור סופי‬

‫קול צבי ד' ● תשס"ב‬

‫‪4‬‬

‫שאלות בענין העגונות מאסון מגדלי התאומים‬

‫שא"א לשלוח דואר זה ממקום אחר‪ (.‬האשה והורי' העידו שהשלום שרה‬
‫במעונם‪.‬‬
‫ב( א‪.‬נ‪.‬ג‪ .‬עבד בקומה ‪ .104‬חותנו העיד בב"ד מפי בתו‪ ,‬גב' מ‪.‬ג‪,.‬‬
‫שבעלה עזב את ביתו בשעה ‪ 7:00‬בערך‪ ,‬ושצלצלה אליו בקוו הפרטי‬
‫במשרדו בשעה ‪ .8:24‬בשעה ‪ ,8:54‬אחרי הפיגוע‪ ,‬הבעל צלצל לאשתו‬
‫מהפלאפון שלו‪ .‬המסמכים מחברת הטלפון מאשרים שיחות אלו‪,‬‬
‫ושהפלאפון הי' בסביבות המגדלים‪.‬‬
‫בנוסף לכך‪ ,‬עד אחד‪ ,‬מר ס‪) .‬כנראה אינו שומר מצוות( העיד )בכתב‬
‫ובטלפון ]כל העדויות בטלפון שבתיקים‪ ,‬כונתן לשיחה לאחד מחברי בית‬
‫הדין‪ ,‬שהעיד בפני שלשה‪ ,‬ודינן כעד מפי עד )אם נניח שעדות טלפון כעדות‬
‫לענין זה([( שצלצל למר ג‪ .‬בקוו הפרטי בשעה ‪ ,8:50‬ואמר שישתדל לצאת‬
‫ממשרדו‪ .‬כן יש מסמך דואר אלקטרוני שנשלח ע"י מר ג‪ .‬מהכתובת שלו‬
‫שע"י החברה‪ ,‬משעה ‪) 7:56‬אמנם אין בירור סופי שא"א לשלוח ממקום אחר‪,‬‬
‫וכנ"ל(‪ .‬חותנו העיד שהשלום שרה במעונם‪.‬‬
‫ג( ש‪.‬ל‪ .‬עבד בקומה ‪ .103‬אשתו ל‪ .‬העידה בב"ד שעזב בשעה ‪6:00‬‬
‫בערך‪ ,‬וששלח לה דואר אלקטרוני בשעה ‪) 7:36‬אמנם אין בירור סופי שא"א‬
‫לשלוח ממקום אחר‪ ,‬וכנ"ל(‪ .‬שני עדים )נכרים( העידו )בטלפון( שש‪ .‬תמיד‬
‫הגיע למשרד בין ‪ 7:00‬ל‪ .7:15-‬אחד אמר שידע שהיתה פגישה במשרדו‬
‫בשעה ‪ 8:30‬באותו בוקר‪ ,‬ואחד אמר שבטוח שש‪ .‬הי' במשרד כי כל פעם‬
‫שלא בא הי' מודיעו מראש בדואר אלקטרוני‪.‬‬
‫האשה ואבי' העידו בב"ד שהשלום שרה במעונם )וכן אמר נכרי‬
‫בטלפון(‪.‬‬
‫בסוף חודש תשרי‪ ,‬מצאו את גופת מר מ‪ .‬מהטבור ולמעלה‪ .‬זיהו‬
‫את הגוף ע"י בדיקות צלום של השיניים‪ ,‬שהוא סימן מובהק ביותר‪ .‬דבר זה‬
‫נודע לב"ד ע"פ עדות של שני עדים‪ ,‬אחד מהם שומר מצוות‪ ,‬שראו את‬
‫המסמכים במשרד של המבקר הרפואי‪ ,‬בנוסף לעדות של דר‪ .‬ה‪ ,.‬ראש‬

‫הרב מרדכי וויליג‬

‫‪5‬‬

‫המשרד )שאינו שומר מצוות‪ ,‬כל העדויות בטלפון(‪ .‬ועל אצבעו מצאו טבעת‬
‫נשואין שלו‪) .‬לא ברור איך יודעים שהיא שלו‪(.‬‬
‫בתחילת חודש שבט‪ ,‬מצאו ארבעה חלקי גופתו של מר מ‪ ,.‬שזהו‬
‫ע"י ‪ ,DNA‬לפי עדותו של יהודי מסורתי במשרד )בטלפון(‪.‬‬
‫ד( ג‪.‬מ‪ .‬עלה על מטוס מספר ‪ 11‬מחברת אמריקן שפגע במגדל‬
‫הצפוני‪ .‬בית הדין קבל מכתב מהחברה שהעלו את הכרטיס שלו‪ ,‬דהיינו‬
‫שעלה על המטוס‪ ,‬וכעדות של נציג החברה )בטלפון(‪) .‬אמנם יתכן שירד‬
‫מהמטוס‪ ,‬וכנראה יהודי אחד ירד וניצול‪ .‬לשאלתנו אם ואיך ירידה כזאת‬
‫מופיעה במסמכי החברה‪ ,‬השיבו שלא מגלים סדריהם הפנימיים לאף אחד‪,‬‬
‫אבל ברור להם שאם שמו הופיע ברשימת הנוסעים שהפיצו שאמנם לא ירד‬
‫מהמטוס‪(.‬‬
‫יש השערה בעתון )‪ (Wall Street Journal – October 11, 2001‬שמר מ‪,.‬‬
‫שהי' קצין בצה"ל‪ ,‬הוא זה‪ ,‬לפי תאור פלאפוני של אחת הנוסעות‪ ,‬שנסה‬
‫להתגדר על המחבלים וכנראה נהרג על ידם‪.‬‬
‫ה( ל‪.‬ק‪ .‬עבד בקומה ‪ .96‬אשתו העידה בפני ידידו הרב ש‪.‬ו‪ ,.‬שהעיד‬
‫בב"ד‪ ,‬וגם הביא לב"ד את הקלטת משיחתו אתה‪ ,‬כדלהלן‪.‬‬
‫מר ק‪ .‬אמר לאשתו בשעה ‪ 7:15‬שהוא הולך לעבודה‪ .‬הוא תמיד‬
‫עבד במשרדו‪ ,‬ובדרך כלל לא טלפן הביתה‪.‬‬
‫בידינו מסמך מחברת כרטיס אשראי‪ ,‬שמר ק‪ .‬קנה כרטיסי' לרכבת‬
‫התחתית בכרטיס אשראי שלו‪ .‬עד שומר מצוות שעובד במשרד הרכבת העיד‬
‫)בטלפון( שכרטיסי' זאת הוכנסה לאחרונה בתחנת רחוב ‪ 42‬בין שעה ‪ 8:12‬ל‪-‬‬
‫‪ 8:17‬באותו בוקר‪.‬‬
‫בידינו מסמך‪ ,‬מהמשרד שניהל את בטחון המגדלים‪ ,‬מחודש‬
‫אוגוסט )מסמכי ספטמבר כנראה נשמדו בפיגוע(‪ ,‬עם הזמנים המדויקים שמר‬
‫ק‪ .‬נכנס לבנין הצפוני בבוקר‪ ,‬ע"פ הכנסת כרטיסו האישי לבטחון שבכניסה‬
‫לבנין‪ .‬וכן מסמך ממשרד הרכבת לחדש זה עם הזמנים שכרטיסיתו הנ"ל‬

‫‪6‬‬

‫שאלות בענין העגונות מאסון מגדלי התאומים‬

‫הוכנסה בתחנה הנ"ל‪ ,‬כשהזמן המופיע כונתו שנכנס מאז עד לשש דקות‬
‫אחריו‪.‬‬
‫לפי ההשואה‪ ,‬ולפי עדותו של העובד הדתי הנ"ל ששרות הרכבות‬
‫הנוסעות מהתחנה הנ"ל לכוון המגדלים הי' תקין באותו בוקר‪ ,‬יוצא שמר ק‪.‬‬
‫נכנס לבנין בין ‪ 8:32‬ל‪ ,8:40-‬ולפי הממוצע ב‪ .8:34-‬המעליות הגיעו‬
‫בתכיפות ועלו לקומה ‪ 78‬בפחות מדקה‪ ,‬ומשם לקומה ‪ ,96‬כולל ההמתנה‪,‬‬
‫ארך בערך ‪ 3‬דקות‪ ,‬כך שעד ‪ 8:45‬ברור שהגיע לקומה ‪) 96‬כמובן‪ ,‬אין ראי'‬
‫שהגיע לבנין בכלל‪ ,‬כי המסמכים הושמדו‪ ,‬וכנ"ל‪ .‬וכונתנו‪ ,‬שאם אמנם נסע‬
‫במסלול שמוחזק בו כ"ג פעמים רצופות באוגוסט‪ ,‬א"כ הגיע לקומה ‪ 96‬לפני‬
‫הפגוע‪(.‬‬
‫משרד הרפואי זיהה בסוף חודש ניסן שני עצמות‪ ,‬אחד מהכתף‬
‫ואחד מהצלע‪ ,‬שכבר נמצאו בסוף חודש תשרי‪ ,‬של מר ק‪ .‬ע"פ בדיקות ‪.DNA‬‬
‫)והנה ‪ DNA‬הוא סימן מובהק כשבודקים כל י"ג הסימנים שבו‪ ,‬שלפי‬
‫הסטטיסטיקה אין אדם אחר בעולם עם ‪ DNA‬זה‪ ,‬שהסיכוי שיש אחר כזה הוא‬
‫פחות מאחד בטריליון )‪ .(1,000,000,000,000) (1012‬אמנם יש שבגלל שריפה‬
‫ועוד א"א לזהות את כל י"ג הסימנים‪ ,‬וכבר העירו בעיתונים רפואיים שיש‬
‫שמזהים בסימן שאינו כ"כ מובהק‪.‬‬
‫אמנם לפי העד היהודי המסורתי שבמשרד‪ ,‬גם כשמוצאים ט' מתוך‬
‫י"ג סימנים הנ"ל‪ ,‬הסיכוי לטעות הוא פחות מאחד במיליון‪ ,‬ובמקרה כזה‬
‫המשרד מצרף סימנים אחרים כגון ארנק‪ .‬ובנידון של מר ק‪ .‬העיד שהזיהוי‬
‫הי' ע"פ ‪ DNA‬בלבד‪ ,‬וכנראה הוא סימן מובהק ממש‪ .‬ולאחרונה הרשו לחבר‬
‫בית דיננו לבדוק את התיק במשרדם‪ .‬ושם מבואר שזיהו את כל הסימנים‬
‫בעצמות בהשואה ל‪ DNA‬שהוציאו ממברשת שיניים של מר ק‪ .‬ובעובדה זו‪,‬‬
‫הסכוי שיש אחר כזה הוא פחות מאחד ב ‪7.5 x 10‬‬
‫‪.(7,500,000,000,000,000)15‬‬
‫אשתו‪ ,‬והרב ו‪ .‬הנ"ל‪ ,‬העידו שהשלום שרה במעונם‪.‬‬

‫הרב מרדכי וויליג‬

‫‪7‬‬

‫בבנין הדרומי‪ ,‬המטוס פגע בין קומה ‪ 78‬ל‪ 84-‬בשעה ‪ ,9:02‬והבנין‬
‫קרס בשעה ‪ .9:59‬כל המעליות של הקומות העליונות הושמדו בפיגוע‪,‬‬
‫דהיינו מעליות אקספרס‪ ,‬שנעו בין קומת קרקע לקומה ‪ ,78‬וכן המעליות‬
‫ששרתו את הקומות מ‪ 78-‬ולמעלה‪) .‬לא הי' שרות ישיר מקומת קרקע עד‬
‫הקומות מעל ‪ (78‬אבל אחד מחדרי המדרגות )‪ (A‬שרד‪ ,‬וכמה אנשים ניצלו‬
‫מקומות מעל ‪ 78‬כשירדו במדרגות אלו‪ ,‬וכנראה עשרה אנשים שהיו בקומה‬
‫‪ 78‬ניצלו במדרגות הנ"ל‪ ,‬שהיו בפנה צפונית‪-‬מערבית של הבנין‪.‬‬
‫א( ס‪.‬ל‪ .‬עבד בקומה ‪ .87‬אשתו העידה בב"ד‪ ,‬שעזב את ביתו בשעה‬
‫‪ 7:30‬בערך‪ .‬יש עדות שהגיע למשרדו‪ ,‬כדלהלן‪.‬‬
‫בזמן שבין הפיגועים‪ ,‬גברת ש‪ ,.‬שג"כ עבדה באותו משרד‪ ,‬דברה‬
‫עם אמה בטלפון‪ ,‬ואמרה לה‪ ,‬לפי עדותו של מר ש‪) .‬בטלפון(‪ ,‬שמר מ‪ .‬הי'‬
‫אתה במשרד )כנראה איננה שומרת מצוות‪ .‬אמנם בזמנו דברה מסיחה לפי‬
‫תומה‪ ,‬לפני הפיגוע בבנין הדרומי‪ .‬אכן האמא‪ ,‬שהעידה מפי'‪ ,‬ג"כ איננה‬
‫שומרת מצוות‪ ,‬והיא העידה‪ ,‬לחתנה שהעיד לב"ד‪ ,‬לאחר הפיגועים‪(.‬‬
‫בנוסף לכך‪ ,‬המבקר הרפואי זיהה את גופתו בסוף מרחשון ע"פ זוג‬
‫מכנסים שעליו‪ ,‬ארנק שבכיסו עם כרטיסי אשראי אישי‪ ,‬רשיון נהיגה )דלא‬
‫מושלי אינשי( ועוד לפחות ארבעה סימני זיהוי אישי‪ ,‬ומפתחות לביתו‬
‫ולמכוניתו‪ .‬אשתו העידה שהשלום שרה במעונם‪.‬‬
‫ב( ב‪.‬ח‪ .‬עבד בקומה ‪ ,85‬כעורך דין‪ .‬חברתו שכרה חברת בלשת‬
‫לברר מה שקרה לנעדרים‪ ,‬והיא דיווחה כדלהלן )בכתב(‪.‬‬
‫לפחות שמונה אנשים העידו שראו את מר ח‪ .‬בקומה ‪ ,85‬כשהוא‬
‫מעודד ועוזר לאנשים לעזוב את הבנין‪ .‬אשתו העידה שטלפנה אליו בפלאפון‬
‫שלו בין הפיגועים‪ ,‬ואמר שהוא בסדר ושיטלפן אלי' בחזרה‪ ,‬ומסמך חברת‬
‫הפלאפון מאשר שקבל שיחה של דקה אחת ב‪.8:54-‬‬

‫‪8‬‬

‫שאלות בענין העגונות מאסון מגדלי התאומים‬

‫עובד שומר מצוות מהחברה העיד )בטלפון( שמר ח‪ .‬אמר לו לרדת‪,‬‬
‫וכשירד בשעה ‪ ,8:55‬במדרגות ‪ ,B‬מר ח‪ .‬כנראה עדיין הי' במשרדו‪ .‬כאמור‪,‬‬
‫כל המדרגות‪ ,‬חוץ מ‪ ,A-‬נסתמו ע"י הפיגוע‪.‬‬
‫מזכירתו )נוכרית( משערת שמר ח‪ .‬חזר מהמדרגות להציל שני עו"ד‪,‬‬
‫שמשרדם הי' בפנה דרומית‪-‬מזרחית‪ ,‬ששם הי' הפיגוע‪.‬‬
‫המשרד הרפואי מצא חלק מעצם הגדול שבשוק )אבר שהנשמה‬
‫תלוי' בו( בחדש כסלו לפי עדותו )בטלפון( של העובד היהודי המסורתי שם‪.‬‬
‫זיהו אותו כשל מר ח‪ .‬ע"פ ‪ DNA‬לבד‪ ,‬שכאמור הוא סימן מובהק‪) .‬אמנם‪,‬‬
‫כפי מה שהראו במשרד לחבר בית דיננו‪ ,‬ההשואה נעשית רק ל‪ DNA‬של אביו‬
‫ואמו של מר ח‪ .‬ובזה הסיכוי שיש אחר כזה הוא פחות מאחד בעשרה ביליון‬
‫]‪ (.[10,000,000,000‬האשה‪ ,‬הורי'‪ ,‬והרב שלהם העידו שהשלום שרה‬
‫במעונם‪.‬‬
‫ג( ס‪.‬ב‪ .‬עבד בקומה ‪ .86‬אשתו העידה בב"ד שהוא עזב את ביתו‬
‫תמיד בשעה ‪ .6:00‬חבירו )אינו שומר מצוות( העיד )בטלפון( שמר ב‪ .‬עלה‬
‫על אוטובוס בשעה ‪ 6:05‬וירד בתחנה שסמוכה למגדלי התאומים בשעה‬
‫‪.7:35‬‬
‫חבר אחר )שאינו שומר מצוות( העיד )בטלפון( שטלפן למר ב‪.‬‬
‫בשעה ‪ ,8:55‬בין הפיגועים‪ ,‬לדעת אם הוא עוזב את הבנין‪ ,‬והשיב שישתדל‬
‫"למצוא מה קורה‪ ".‬עובדת משהמשרד )נכרית( העידה )בטלפון( שירדה עם‬
‫מר ב‪ .‬במעלית עד לקומה ‪ 78‬ושראתה אותו בקומה ה‪ 78-‬בין הפיגועים‪.‬‬
‫כשהיא נכנסה למעלית לרדת לקומת קרקע‪ ,‬מר ב‪ .‬דבר עם שוטר שאמר לו‬
‫שהבנין בטוח ושיחכו להוראות נוספות‪ .‬פחות מדקה לאחר שהגיעה לקומת‬
‫קרקע אירע הפיגוע‪ .‬היא חושבת שהמעלית שירדה בה היתה האחרונה‬
‫שהגיעה לקומת קרקע לפני הפיגוע‪.‬‬
‫עובדת אחרת מהמשרד )נכרית( העידה )בטלפון( ככל הנ"ל‪ .‬וגב'‬
‫ב‪ .‬העידה שאשה אחרת )נכרית( אמרה לה שראתה את בעלה בקומה ‪.78‬‬

‫הרב מרדכי וויליג‬

‫‪9‬‬

‫)אמנם כעשרה אנשים ניצלו מקומה ‪ 78‬במדרגות ‪ A‬בפנה צפונית‬
‫מערבית של הבנין‪ .‬אבל נראה שהם עמדו סמוך למדרגות בשעת הפיגוע‪,‬‬
‫ואלו מר ב‪ .‬עמד אצל המעליות לקומת קרקע‪ ,‬שהיו באמצע הבנין‪(.‬‬
‫אלו הן הפרטים של התיקים שבידינו‪ ,‬וכאמור אם יתחדש משהו‬
‫נודע את כת"ר בהקדם‪.‬‬
‫אחר תאור העובדות לפרטיהן‪ ,‬נזכיר כמה שאלות שנחלקו בו‬
‫הפוסקים שהכרעתן‪ ,‬ואולי צירופן‪ ,‬ויישומן למציאות ששונה מזמן הפוסקים‬
‫הנ"ל‪ ,‬חשובים לתיקים הנ"ל‪ .‬והשאלות מתחלקות לשנים‪ ,‬שאלות נאמנות‪,‬‬
‫ושאלות הוכחות – דהיינו אף אם נאמין להעדות‪ ,‬האם יש בה הוכחה מספקת‬
‫שהבעל מת‪.‬‬
‫בנאמנות נחלקו כדלהלן‪:‬‬
‫א( השו"ע )יז‪:‬ג( כתב דפסולי עדות דאורייתא פסולים‪ ,‬ובפ"ת‬
‫)יז‪:‬יח( כתב מחלוקת ברשע דאינו דחמס‪ ,‬שפסול רק מגזה"כ‪ ,‬וא"כ כשאשה‬
‫כשרה‪ ,‬י"א דגם רשע כשר‪ ,‬וי"ח‪ ,‬ועי' קצות ונתיבות )מו‪:‬יז(‪.‬‬
‫ב( באוצה"פ )יז‪:‬לו( כתב מחלוקת במחלל שבת וכופר בתורה‪ ,‬די"א‬
‫דדינו כנכרי‪ ,‬וגרע מסתם רשע דאינו דחמס )מהר"ם שיק(‪ .‬וי"ח בכופר‬
‫בתורה שמחזיק בנמוסים ונמנע מגזל ועדות שקר )חבצלת השרון( ) אות ג'‪,‬‬
‫ד'(‪.‬‬
‫ג( בתינוק שנשבה י"א דפסול‪ ,‬דסוף סוף אינו מאמין בולא תענה‬
‫)מהר"ם שיק(‪ .‬וי"ח‪ ,‬דנהי שהוא רע לשמים‪ ,‬לא יהי' רע לבריות )בית יצחק‪.‬‬
‫וצ"ע‪ ,‬דכאן מיטיב לבריות אם משקר ומעיד מת בעלה‪ ,‬והוא רע רק לשמים(‪.‬‬
‫)אות ד'(‬
‫ד( בחשוד על העריות נחלקו בפ"ת )יז‪:‬מ(‪ ,‬ובערוה"ש )יז‪:‬ל( מחמיר‬
‫אף במתיחד עם הפנויות‪ ,‬ויל"ע בשלא שמע איסור יחוד‪ ,‬או חבוק ונשוק‪,‬‬
‫כמנהג החילונים‪ ,‬ואך חלק מהדתיים‪ ,‬שבזמננו‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫שאלות בענין העגונות מאסון מגדלי התאומים‬

‫ה( ביכול להתברר בודאי הקילו הפוסקים )אות כ"ד בי"צ וחבה"ש(‪,‬‬
‫כל' אף אם בלי זה פסולים‪ .‬האם קיי"ל כן‪ .‬האם יכול להתברר ע"י פינוי‬
‫מהקבר‪ ,‬כבצילומי שיניים ו‪ DNA-‬בעצמות‪ ,‬בכלל‪.‬‬
‫ו( המהר"ם שיק‪ ,‬שמחמיר כנ"ל‪ ,‬מקיל כשיש אומדנאות דיצאה‬
‫מחזקת אשת איש‪ .‬האם קיי"ל כן‪ ,‬ואם עצם העובדה שנעדר ועבד במגדלים‬
‫בכלל אומדנאות )אות כ"ט(‪.‬‬
‫ז( בנכריים‪ ,‬י"א )עי' אוצה"פ יז‪:‬קיג‪ ,‬ה'( שבערכאות בכתב לא מרע‬
‫נפשייהו ונאמנים‪ .‬האם קיי"ל כן‪ ,‬והאם י"ל כן במבקר רפואי ואומן אחר‬
‫כבחברת בטחון‪ ,‬מטוסים‪ ,‬טלפון וכדומה‪.‬‬
‫ח( הרמ"א )יז‪:‬טו( פסק שבחפשו בעיר אחר יהודי ויצא הקול ובא‬
‫עכו"ם ומסל"ת שמת נאמן‪ .‬מה הדין כשראש העיר‪ ,‬או החברה שעבד בה‪,‬‬
‫מחפשים גופות ועדויות למען "סגירת הענין" לקרובים‪ ,‬ונכרי מעיד להם‪ .‬מה‬
‫הדין בשמעיד לחברת ביטוח‪.‬‬
‫ט( הרמ"א )שם( כתב די"א דאם שואלים עכו"ם אותו ומגיד מיקרי‬
‫מסל"ת‪ .‬האם קיי"ל כן‪ .‬מה הדין כשהעיד לגוי ששאלו‪ ,‬ואח"כ העיד‬
‫לישראל‪ .‬האם יש לדמותו לדין השו"ע )שם( שהכל נקבע בתחלה‪ ,‬ובמסל"ת‬
‫מתחלה ואח"כ שואלים אותו נאמן‪ .‬האם בקשת ראש העיר והחברות הנ"ל‬
‫שכל מי שיודע יבא ויעיד נידון כשואלים עכו"ם אותו‪ ,‬אף שבפועל מעיד רק‬
‫לישראל‪.‬‬
‫י( מה דין הטלפון‪ .‬האם סומכים אטביעות עינא דקלא בקול הבעל‬
‫שאמר שהוא נתקע בבנין‪ .‬האם סומכים על עדויות שנמסרו בטלפון‪.‬‬
‫ובהוכחות יש לדון כדלהלן‪:‬‬
‫א( האם סומכים על ‪ DNA‬כסימן מובהק שבגופו‪ .‬האם מצריכים‬
‫שיהי' מאבר שהנשמה תלוי' בו‪ ,‬או די בראי' שהי' בבנין‪ ,‬שאם הי' נפצע‬
‫בודאי הי' הולך לבית חולים לטיפול‪ ,‬וברשומי בתי החולים שבאזור לא‬
‫הופיע‪.‬‬

‫הרב מרדכי וויליג‬

‫‪11‬‬

‫ב( האם חיישינן לשאלה‪ ,‬כשו"ע )יז‪:‬כד( שכ"כ בסימן מובהק‬
‫בכליו‪ ,‬או לא‪ ,‬כהחולקים בפ"ת )יז‪:‬צה(‪ .‬מה הדין בכלים דלא מושלי אינשי‪,‬‬
‫האם חוששים לשיטה )ע"ש בפ"ת( דאף בזה חיישינן לשאלה‪ .‬האם חוששים‬
‫לשאלה בכרטיסי' לרכבת שידוע שהבעל בעצמו השתמש בה כל בוקר‪ .‬האם‬
‫חוששים לשאלה ברשיון נהיגה‪ ,‬דלא מושלי אינשי‪ ,‬ובצירוף עוד כרטיסי‬
‫זיהות ומפתחות ובגד‪.‬‬
‫ג( כשברור שהי' בקומה עליונה לפני הפיגוע‪ ,‬ואם הי' שם בשעת‬
‫הפיגוע א"א לצאת חי‪ ,‬האם חוששין שירד בינתיים‪ .‬האם סומכים על הרוב‬
‫שלא ירד‪ ,‬או על חזקה שהי' שם‪ .‬האם יש לדמות רוב כזה לרוב דמים שאין‬
‫להם סוף‪ ,‬דלא תנשא )יז‪:‬לב(‪.‬‬
‫ד( הפוסקים דנים בתרי רובי )פ"ת יז‪:‬קלב(‪ .‬האם סומכים על שיטה‬
‫זו‪ ,‬והאם יש בנידונים הנ"ל תרי רובי‪.‬‬
‫ה( באגרות משה )אה"ע סי' מא( באר הא דאסרו במשאל"ס בצורבא‬
‫דרבנן‪ ,‬אף דקלא אית לי'‪ ,‬דבתחלה‪ ,‬לפני שאי יציאת הקול היא הוכחה‪ ,‬אסור‪,‬‬
‫ובסוף‪ ,‬דהוכחה היא‪ ,‬לא התירו את האיסור‪ ,‬ועפ"ז כתב‪ ,‬דבזמננו שיש דואר‬
‫וטלפון‪ ,‬ויש הוכחה מיד‪ ,‬מותר‪ .‬האם יש לסמוך על זה‪ .‬האם י"ל כהאמרי‬
‫יושר )ב‪ ,‬כד( ששעורו הוא צ"ב יום‪ ,‬שאסורה בלא"ה מדרבנן‪ ,‬וא"כ בזמננו‬
‫בודאי הרוב השני‪ ,‬דאם הי' חי קלא אית לי'‪ ,‬קיים תוך זמן זה‪ ,‬מותר‪.‬‬
‫ו( מי שהי' בקומה בזמן שרק המיעוט ניצול‪ ,‬האם סומכים על הרוב‬
‫שניספו ועל החזקה שלא יצא‪ .‬האם דינו כמאשל"ס‪ ,‬וככל הנ"ל‪.‬‬
‫ז( במי שהגיע למשרדו בכל יום‪ ,‬האם יש לסמוך על רוב שהגיע‬
‫לשם באותו היום – כשאמר לאשתו שהולך לעבודתו‪ ,‬וידוע שהגיע לתחנת‬
‫רכבת בזמן שאם אמנם נסע משם למשרדו הי' מגיע לפני הפיגוע‪ .‬האם יש‬
‫בעית רובא דתלוי במעשה‪ .‬האם יש לסמוך על סברת ספר עזרת נשים‬
‫)שנכתב לאחר השואה( )סי' ו'( שבמיעוטא דמיעוטא סומכים על רובא דתלוי‬
‫במעשה‪ ,‬וכרוב מצוין אצל שחיטה מומחים הם‪ ,‬וכפני יהושע )חולין ג‪ (.‬ועוד‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫שאלות בענין העגונות מאסון מגדלי התאומים‬

‫הגאון רבי גדלי' דוב שווארץ שליט"א‪ ,‬אב בית דיננו‪ ,‬יצא בכח‬
‫דהיתירא בנידונים הנ"ל‪ ,‬ובקש ממני לשלוח שאלה זו לכת"ר להצטרף למען‬
‫הצלת בנות ישראל מכבלי העיגון‪.‬‬
‫מרדכי וויליג‬
‫נספח‬
‫בענין ‪ DNA‬הועלו כמה פקפוקים‪:‬‬
‫א( מכיון שמזהים ע"פ השואת י"ג מקומות ב‪ ,DNA-‬אולי נידון כי"ג‬
‫סימנים בינונים‪ ,‬שאינם מצטרפים להרמ"א )יז‪:‬כד(‪ .‬אכן בפ"ת )יז‪:‬קז( כתב‬
‫דבנמצאים באבר אחד מצטרפים‪ ,‬דרק במפוזרים החמירו‪ .‬וא"כ בתא אחד‬
‫בודאי הכל סימן אחד מובהק‪.‬‬
‫ב( ה‪ DNA‬לא נראה לעין‪ ,‬וההשואה נעשית במעבדה מיוחדת‪ ,‬ע"פ‬
‫הכפלה והוספת חומרים ושינוי צבע ע"י הקרנת אור מיוחד )ליזר( וכדומה‪,‬‬
‫ואולי אין לסמוך על מה שא"א לראות בחוש אף ע"י מיקרוסקופ‪ .‬אכן נראה‬
‫דידיעה ע"פ המדע מהני בלי ראי'‪ ,‬עכ"פ לעדות אשה שמצינו דתה"ד סומך‬
‫על אומדנא שאין בה ודאות כ‪.DNA‬‬
‫ג( אם נקבע שאפשר לסמוך על ‪ DNA‬לגמרי‪ ,‬ניצור בעית ממזרות‬
‫שה‪ DNA‬יוכיח שהולד איננו מהאב‪ .‬אכן אף אם נאמר כן‪ ,‬נראה דאין דוחין‬
‫נפש מפני נפש‪ ,‬ויקוב הדין את ההר‪ .‬אבל לאמתו של דבר‪ ,‬הוכחה‬
‫מ‪DNA‬שבעל האם איננו האב איננה ראי' שהולד ממזר‪ ,‬דאולי האב נכרי‪ ,‬ואף‬
‫אם מוכיחים מ‪ DNA‬שהחשוד היהודי הוא האב הביולוגי‪ ,‬יש לדון אם אפשר‬
‫לתלות בהזרעה מלאכותית אשר לדעת האגרות משה ועוד אין ולד הנוצר‬
‫ממנה ממזר‪ ,‬וצ"ע‪.‬‬
‫ד( אף שלפי המדע והסטטיסטיקה של היום‪ ,‬המיוסד על בדיקת‬
‫קרוב למיליון בני אדם מבלי למצוא ‪ DNA‬זהה לשנים מהם )חוץ מתאומים‬

‫הרב מרדכי וויליג‬

‫‪13‬‬

‫זהים(‪ ,‬ברור‪ ,‬ש‪ DNA‬הוא סימן מובהק ביותר‪ ,‬מ"מ אולי ע"י בדיקות נוספות‬
‫וגילוים לא צפויים יתברר שאינו סימן מובהק‪ .‬אכן נראה שמאחר שבדיקות‬
‫אלו עמדו במבחן הבקורת של עשרות שנים בלי יוצא מן הכלל‪ ,‬אין מקום‬
‫בהלכה לחוש לשינוי בחכמת המדע בזה‪.‬‬
‫ה( אולי אירע טעות במעבדה והחליפו את ה‪ DNA‬שניתן מן הבית‬
‫של הנעדר‪ ,‬מהמברשת שערות או שיניים שלו וכדומה‪ ,‬עם מה שניתן מנעדר‬
‫אחר‪ ,‬וא"כ כשהשוו את העצמות שנמצאו במקום האסון‪ ,‬באמת שייכים‬
‫לנעדר אחר‪ ,‬ולא לבעל אשה זו‪ .‬הנה אף שא"א להכחיש אפשרות של טעות‬
‫אדם‪ ,‬מ"מ לפי מה שראינו בעצמנו המעבדה של המבקר הרפואי הראשי בעיר‬
‫נוא יארק סיכוי של טעות כזאת קרוב לאפסי‪ ,‬ובודאי פחות מאפשרות של‬
‫טעות בעדות שבגמ' ובשו"ע‪ .‬ובשני התיקים שסומכים על ‪ DNA‬בבית דיננו‪,‬‬
‫יש תרומות של ‪ DNA‬משני בני אדם בכל תיק‪ ,‬ואף אם הוחלף אחד‪ ,‬דבר‬
‫שכנראה לא קרה מעולם במעבדה זו‪ ,‬נראה דלא יתכן כלל שהחליפו שנים‪.‬‬
‫ו( אולי בכל זאת יש למישהו אחר בעולם אותו ה‪ DNA‬והעצם שייך‬
‫לאותו פלוני‪ .‬הנה מקובל במעבדות אלו שלא לסמוך על ‪ DNA‬אא"כ הסיכוי‬
‫שיש מישהו אחר בעולם עם אותו ה‪ DNA‬הוא פחות מאחד בעשרה ביליון‬
‫)‪ .(10,000,000,000‬ובתיק שאין בו עדות אחרת‪ ,‬הסיכוי הוא פחות מאחד‬
‫ב‪.7,500,000,000,000,000-‬‬
‫ז( מכיון שמצאו רק חלק קטן מעצם‪ ,‬נימא שמכיון שאין הנשמה‬
‫תלוי' בחלק קטן זה‪ ,‬ה‪ DNA‬מוכיח רק שהנעדר הי' בבנין‪ ,‬ולא שמת‪ .‬אמנם‬
‫בתיק אחד הנעדר עבד מעל לפיגוע בבנין הצפוני‪ ,‬וכל מי שהי' שם נהרג‪.‬‬
‫ומ"מ יתכן שבשעת הפיגוע הי' למטה מקומה זו ונפצע וברח‪ .‬אכן נראה‬
‫מצורת העצם שלא הוציאוהו בניתוח אלא ע"י אסון שנשבר בו העצם‪ ,‬וא"א‬
‫לחיות בלי טפול רפואי‪ ,‬והרי לא נכנס לטיפול בבתי החולים שבאיזור‪ ,‬לפי‬
‫הרשימות‪ .‬וא"כ אם אמנם עצם זה שלו‪ ,‬וכהוכחת כ‪ ,DNA‬ברור שאינו‬
‫בחיים‪.‬‬
‫מרדכי וויליג‬