You are on page 1of 20

STANBUL YABANCILAR N TRKE DERS KTABI A1 GENEL YAYIN YNETMEN Mehmet Yaln YILMAZ EDTR Yrd. Do. Dr.

Ferhat ASLAN EDTR YARDIMCISI Funda KESKN HAZIRLAYANLAR Dr. Fatma BLKBA Enver GEDK Gl GNLTA Funda KESKN Fazilet ZEN Hande TOKGZ Gizem NSAL REDAKSYON TASHH Hande TOKGZ EVR Dr. Ouz CNCOLU TASARIM eref KOCAMAN Bask 2012 Kltr Sanat Basmevi www.kulturbasim.com
Bu kitabn btn haklar KLTR SANAT BASIMEVNE aittir.

N SZ
Gnmzde hayatmzn her alann bilimsel, teknolojik, kltrel ve sosyal gelimeler ynlendirirken, bu gelimeler yabanc dil bilmeyi de farkl lkelerle bilimsel, siyasal ve ekonomik alanlarda gr alveriinde bulunmak, i ve kltrel ilikileri gelitirmek ve yabanc dilin konuulduu ortamlarda gnlk iletiime katlabilmek iin bir ihtiya haline getirmitir. Bu durum iletiim ortamlarn ve iletiimin ileyi biimlerini etkilemi, insanlar arasndaki iletiimin temel arac olan dilin retim srecinin, gnmzn artlar ve ihtiyalar dorultusunda yeniden dzenlenmesini ve yabanc dil renen bireyleri yeterli dilsel ve dnsel donanma ulatrmay gerekli klmtr. Bu dorultuda temeli yzyllar ncesine dayanan ve dnyada en ok konuulan diller arasnda ilk sralarda yer alan Trkenin yabanc dil olarak retimi daha fazla nem kazanmaya balamtr. zellikle Sovyetler Birliinin dalmasyla Trk Cumhuriyetlerinin bamszlk kazanmas ve bunun sonucunda da kendi dillerine ynelme eilimleri; dnyadaki sosyal ve ekonomik gelimelere paralel olarak Trkiyenin derin tarih ve kltrel kklerinden edindii mirasla bir kat daha nem kazanmas; Avrupa Birlii srecinde Avrupa lkeleri ve Trkiye arasndaki ikili ilikilerin gelimesi; Trkiyenin uluslar aras renci deiim programlarna etkin olarak katlmas ve Trkiyedeki eitim olanaklarnn iyi olmas Trkeye olan bu ilgiyi arttrmtr. ok dillilik ve ok kltrlln giderek nem kazand 21. yzylda, yabanc dil retimi artk sadece dil becerisinin kazandrlmasndan ok, o dilin iinde gelitii kltrn de retilmesini amalamaktadr. Bu sebeple renciye, hedef dili kullananlarn sosyal, kltrel yapsn, deer yarglarn, dnya grn belirli llerde tanyabilmesine yardmc olacak biimde eitim vermek gerekmektedir. Bu balamda stanbul Yabanclar in Trke retim seti yabanc dil olarak Trkenin retiminin, dou kltryle bat kltr arasnda kpr durumunda olan lkemiz kltrn, dnce tarzn aktaracak, gnmz artlarna uygun, en gncel dil yntemleri ile hazrlanm kapsaml bir settir. Bu set, 1933 ylndan beri yabanclara Trke eitimi veren stanbul niversitesi Dil Merkezinin deneyim ve birikimlerinden olumutur. stanbul Yabanclar in Trke retim setinin deimez ilkesi Trkiyenin resm dili olan stanbul Trkesini, Trke eitim alan rencilerimize en ada teknik, metot ve yaklamlarla renme frsat sunmaktr. Yrd. Do. Dr. Ferhat ASLAN 24.08.2012 / Beikta

NDEKLER

NDEKLER NDEKLER N
NTE ADI KONU A. Tanma, selamlama, dilekler B. Alfabe C. Bu ne? O kim? OKUMA A. Tanma C. Snf

1. NTE
sayfa 7-20

MERHABA

2. NTE
sayfa 21-36

NEREDE?

A. Okulda B. Saylar C. ehirde

A. Okul B. Ka? C. Neredesin?

3. NTE
sayfa 37-50

NE YAPIYORSUN?

A. Bir gnm B. Bo zamanlarm C. stanbulda geziyorum

A. Bir gnm B. Sosyal gruplar C. Hafta sonu ne yapyorsun?

4. NTE
sayfa 51-64

BENM DNYAM

A. Ailem B. Arkadalarm C. Ailemden uzakta

A. Benim ailem B. Benim snfm C. Sevgili ailem

5. NTE
sayfa 65-78

ZAMAN ZAMAN

A. Saatler B. Bayramlar C. zel gnler

A. Ne zaman? B. Bayramlar C. zel gnler

6. NTE
sayfa 79-91

EVREMZ

A. Ailem B. Nerede? C. Vcudumuz

A. Akrabalarm B. Antika dkkn C. Ben ve arkadalarm

NDEKLER NDEKLER NDEKLER NDEKLER


DL BLGS B. Trk alfabesi C. Bu-u-o Kim?-Ne? oul eki (-lAr) Soru eki (mI) Buras neresi? A. Bulunma durumu (-DA) Var-yok B. Saylar Kanc? C. sim cmleleri DNLEME A. Tanalm B. Alfabe C. Kapalar YAZMA A. Tanma diyalou yazma B. Kelimeler C. Ev KONUMA A. Snftaki arkadalar ile tanma B. Sesletim C. Nesneleri sorma

A. Benim odam B. Otel formu C. Ben ve arkadam

A. Ev eyalarn anlatma B. Otel formu doldurma C. Karakterimizi anlatma

A. Kendi odasn tantma B. Saylar yazma C. Arkadamz tantma

A. imdiki zaman B. Ynelme durumu (-(y)A) Uzaklama durumu (-DAn) C. -mAk istemek

A. Tanma B. Gnlk hayat C. stekler

A. Gnlk hayat anlatma B. Bo zamanlarmz anlatma C. stek bildiren bir diyalog yazma

A. Arkadan gnlk hayatn anlatma B. Hobiler C. Planlar

A. yelik ekleri B. lke, milliyet, dil adlar C. Kendi, hep

A. Zehra Hanmn torunlar B. Dnyadan portreler C. Ailemi zlyorum

A. Ailemizi tantma B. Bilgi formu doldurma C. Mektup yazma

A. Aileleri tantma B. Diller C. Aileden uzakta yaamak hakknda konuma

A. Saatler -DAn -(y)A kadar B. -DAn nce/-DAn sonra -mAdAn nce/-DIktan sonra C. -DAn beri / -DIr A. sim tamlamalar B. Belirtme durumu (-(y)I) -ki eki C. Karlatrma (daha, en)

A. ok iim var B. Ylba gecesi C. Doum gn

A. Buluma diyalou yazma B. Plan yapma C. zel bir gn

A. Not yazma B. Bayramlarmz tantma C. Hayatmzdaki nemli gnler

A. Akrabalar B. Yeni odam C. Hastanede

A. Ailemizi tantma B. Ynler C. Dnyadaki enler

A. Arkadanzn yaknlarn tantma B. Adres syleme C. Enlerimiz

NTE1A 1
BECERLER
Tanma Dilekler Kii ve nesneleri tanma

DL BLGS
Trk

alfabesi Bu-u-o / Kim? - Ne? oul eki (-lAr) Soru eki (ml) Buras neresi?

KELMELER
Snf Meslekler Ev

MERHABA

NTE MERHABA

A. TANIMA, SELAMLAMA, DLEKLER


-Senin adn ne? -Naslsn? -Nerelisin? -Memnun oldum. -Hoa kal. -Benim adm Ali. -Teekkr ederim, iyiyim. -Japonyalym. -Ben de memnun oldum. -Gle gle.

merhaba, gnaydn, naslsn, iyiyim, nerelisin, hoa kal, gle gle, memnun oldum, teekkr ederim

HAZIRLIK ALIMASI

Merhaba!

Gnaydn!

yi gnler!

Ho geldin!

yi akamlar!

Hoa kal!

OKUMA
TANIMA Ali: Merhaba, benim adm Ali. Senin adn ne? Murat: Benim adm Murat. Ali: Memnun oldum. Murat: Ben de memnun oldum. Dilek: Selam Zeynep! Naslsn? Zeynep: yiyim, teekkr ederim. Sen naslsn? Dilek: Teekkrler, ben de iyiyim.

Hannah: Nerelisin? Austin: Nijeryalym. Sen nerelisin? Hannah: Ben Almanyalym.

Can: Gnaydn retmenim, naslsnz? retmen: Gnaydn Can, iyiyim, sen naslsn? Can: Teekkr ederim, ben de iyiyim.

S TA N B U L YABANCILAR N TRKE DERS KTABI A1

1A
Pnar Hanm: Naslsnz Levent Bey? Levent Bey: Teekkr ederim, iyiyim. Siz naslsnz? Pnar Hanm: Teekkrler, ben de iyiyim. znur: Ne haber Sinem? Sinem: yilik, senden ne haber? znur: Sa ol, benden de iyilik.

Nihan: Ne var ne yok Mete? Mete: Eh ite, fena deil. Sende ne var ne yok? Nihan: yilik salk.

Aysel: Hoa kal Leyla. Leyla: Gle gle. Sonra grrz. Aysel: Grrz.

retmen: Merhaba! Senin adn ne? Martin: Merhaba! Benim adm Martin. Sizin adnz ne? retmen: Benim adm Filiz. Memnun oldum. Martin: Ben de memnun oldum. retmen: Naslsn? Martin: Teekkr ederim, iyiyim. Siz naslsnz? retmen: Teekkrler, ben de iyiyim. Nerelisin Martin? Martin: spanyalym. retmen: Ho geldin. Martin: Ho bulduk.

1 Aadaki diyalou sralayalm. ( ) mit: Grrz. Gle gle. ( ) Asl: Merhaba! Benim adm Asl. ( ) mit: Memnun oldum. ( ) Asl: Grmek zere. Hoa kal. ( ) mit: Naslsn Asl? ( ) Asl: Teekkrler, iyiyim sen naslsn? ( 1 ) mit: Merhaba! Benim adm mit, senin adn ne? ( ) Asl: Ben de memnun oldum. ( ) mit: Sa ol, ben de iyiyim.

2 Aadaki ifadeleri eletirelim. Grmek zere. Merhaba. Teekkr ederim. Hoa kal. Memnun oldum. Naslsn? Nerelisin? Ne haber? Ho geldin. Senin adn ne? inliyim. Ben de. Gle gle. Merhaba. Rica ederim. yilik. Grrz. Ahmet. yiyim. Ho bulduk.

3 Aadaki diyalou tamamlayalm. Aye: . Timo: yi akamlar. Aye: ..? Timo: Benim adm Timo. Senin adn ne? Aye: . Naslsn? Timo: . Sen naslsn? Aye: Ben de iyiyim. . Timo: Ben de memnun oldum. Aye: .? Timo: spanyalym. Sen nerelisin? Aye: . Timo: .. . Aye: Gle gle.

S TA N B U L YABANCILAR N TRKE DERS KTABI A1

4 Yandaki ifadeleri resimlerle eletirelim.

( ) Afiyet olsun! ( ) yi dersler!


1 2 3

( ) Bol anslar! ( ) Tebrikler! ( ) ok yaa!

( ) Ltfen! ( ) zr dilerim! ( ) yi geceler!

( ) Gemi olsun! ( ) Mutlu yllar! ( ) Tamam!

10

11

12

( ) yi yolculuklar!

5 Aadakilere bakalm. Ne zaman, ne sylyoruz? Eletirelim. Anneler gn ( ) Hastalk ( ) Bayram ( ) Dn ( ) Doum gn ( ) Yeni yl ( )

10

S TA N B U L YABANCILAR N TRKE DERS KTABI A1

1A
6 Yandaki resimlere bakalm ve cmleleri numaralandralm. a. Benim adm Albert Einstein. Ben Almanyalym ve Almanm. ( ) b. Benim adm Mozart. Ben Avusturyalym. ( ) c. Benim adm brahim Kutluay. Ben Trkiyeliyim ve Trkm. ( ) . Benim adm Jean Reno. Ben Fransalym ve Franszm. ( ) d. Benim adm Bai. Ben inliyim. e. Benim adm mer. Ben Nijeryalym. ( ) ( ) 5 6 3 4 1 2

DNLEME
TANIALIM 7 Metni dinleyelim. Boluklar dolduralm.

Ad: Uyruk:

Ad: Uyruk:

Ad: Uyruk:

Ad: Uyruk:

YAZMA
8 Aadaki cmleleri kullanalm ve snftaki arkadalarmzla bir diyalog yazalm. Senin adn ne? Naslsn? Nerelisin? Memnun oldum.

KONUMA
9 Kitab kapatalm. Ayn sorular arkadalarmza soralm.

S TA N B U L YABANCILAR N TRKE DERS KTABI A1

11

NTE MERHABA

B. ALFABE

DL BLGS
Trkede 29 harf vardr. Bunlarn 8i nl harf, 21i nsz harftir.

YAZMA
3 Aadaki boluklara yeni kelimeler yazalm. A: Arkada B: Baba C: Ceviz : ocuk D: Ders E: Ev F: Fare G: Gl : Aa H: Havu I: Izgara : J: Jilet K: Kalem .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. L: Lale M: Masa N: Numara O: Otobs : retmen P: Para R: Resim S: Sa : ie T: Tahta U: Uurtma : t V: Vazo Y: Yemek Z: Zeytin .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Aa Ff Jj Uu

Bb Gg Kk Pp

Cc Ll Rr Vv

Hh Mm Ss Yy

Dd I Nn Zz

Ee i Oo Tt

nszler b, c, , d, f, g, , h, j, k, l, m, n, p, r, s, , t, v, y, z
Harflerin Okunuu

nller Kaln: a, , o, u nce: e, i, ,

A Fe Je U

Be Ge Ke Pe

Ce
Yumuak

e He Me Se Ye

De I Ne e Ze

E O Te

4 Aadaki kark harfleri dzenleyelim ve kelimeleri yazalm.

Ge Le Re Ve

lkema ..............

asam ..............

iglis ..............

kszl ..............

pka ..............

1 Aadaki boluklar srasyla harflerle dolduralm. a . c ... f g ... i j k . . n o .. r s . t .. v y .

KONUMA
2 Admzn harflerini syleyelim ve yazalm. Ad Sesletim Mehmet MEHMET .. .. athta .............. pikat .............. erdfte .............. naat .............. aslibraygi ..............

12

S TA N B U L YABANCILAR N TRKE DERS KTABI A1

1A 1B
DNLEME
ALFABE 5 Dinleyelim ve yazalm.

B.

D.

E.

F.

H.

..

K..

L..

M..

N..

O.

..

S.

T.

V.

Y..

Z..

S TA N B U L YABANCILAR N TRKE DERS KTABI A1

13

NTE MERHABA

C. BU NE? O KM?
-Bu ne? -Bu kalem. -O kim? -O retmen. -Buras neresi? -Buras snf. -Bunlar kim? -renciler.

bu, u, o, kim, ne, bunlar, unlar, onlar, buras, uras, oras

HAZIRLIK ALIMASI
1 Resimlere bakalm. Kelimeleri numaralarla eletirelim.

10

11

12

13

14

anta (

Elma ( )

) Defter (

Kitap ( )

) Tahta (

Kalem ( )

) Harita (

Bilgisayar ( )

) )

Fra (

) )

Cetvel ( Saat (

) )

Hesap makinesi (

Pergel (

Palet (

2 Resimlere tekrar bakalm. Bir numara syleyelim. Arkadamz eyann adn sylesin. rnek:
5 numara Kalem

OKUMA
SINIF
O ne? O klima. O tahta m? Evet, o tahta. Onlar kim? Onlar renci.

Onlar ne? Kitaplar.

u ne? u bilgisayar.

u ne? u kitap.

u ne? Bu kalem.

Bu kalem mi? Hayr, bu kalem deil. Bu defter.

Bu ne? Bu sra.

14

S TA N B U L YABANCILAR N TRKE DERS KTABI A1

1A 1C
DL BLGS
Bu - u - O ( This - That) / Kim? - Ne? (Who? - What?)
rnek: Bu masa. u masa. O masa. Yakn Uzak ok uzak Bu ne(dir)? Bu dolap(tr). 3 rneklerdeki gibi cmleler oluturalm. Bu kim(dir)? Bu retmen(dir).

.....................? .................... .

.....................? ..................... .

.....................? .................... .

.....................? .................... .

.....................? .................... .

.....................? .................... .

.....................? .................... .

4 Aadaki kelimeleri uygun boluklara yerletirelim. polis pencere ku kpek postac anta kap kedi arkc ev defter Kim? Ne? Kim? Ne?

retmen avukat telefon bilgisayar otobs garson ay

mhendis hemire

.. .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. . .

oul Eki (-lAr) (Plural Suffix)

a, , o, u e, i, ,

-lar -ler

Bunlar kpek. unlar kpek. Onlar kpek.

Yakn Uzak ok uzak

Tekil kitap kz kutu televizyon

oul kitaplar kzlar kutular televizyonlar

Tekil pencere kedi ky zm

oul pencereler kediler kyler zmler

Bunlar ne(dir)? Bunlar bardak(tr). Bardaklar.

Bunlar kim(dir)? Bunlar renci(dir). renciler.

S TA N B U L YABANCILAR N TRKE DERS KTABI A1

15

1. NOT: Saylarla ve miktar bildiren sfatlarla birlikte kullanlan isimlerde oul eki kullanlmaz. Nouns do not take plural suffix when they are used with numbers. ocuk iki kalem be bardak az kii ok insan hi yabanc

2. NOT: Son hecelerinde a, o, u bulunan baz yabanc kelimeler, -ler ekini alrlar. Some borrowed words, having a, o, u in the last syllable, take -ler suffix. saatler hayaller haller seyahatler roller alkoller semboller misaller meguller petroller kalpler idealler

5 Aadaki kelimeleri oul yapalm. defter. elbise banka bilet. erkek. renci. sorun. bro. ev.. film.. balk eczane oda ekmek. bulak kahve park.. otel numara sandalye orman. kira. amar. piyano kadn. lokanta paket patates..

Soru eki (mI) (Yes /No Questions)


a, e, i o, u , m? mi? mu? m? Soru: m, mi, mu, m? Cevap: Evet, . . Hayr, deil.

rnek:

Bu dolap m? Evet, dolap.

Bu masa m? Hayr, (masa deil) koltuk.

Bunlar kpek mi? Evet, kpek. 7 Aadaki cevaplara uygun sorular yaznz. 1. . ? Evet, bu sandalye. 2. . ? Hayr, kpek deil. 3. . ? Evet, u szlk. 4. . ? Hayr, o gzlk deil.

6 Aadaki cmleleri rneklerdeki gibi tamamlayalm. 1. Bu renci .........? Evet, .................. . Hayr, ................. . 2. Bu snf ..? Evet, .............. . Hayr, ............. . 3. stanbul kalabalk ? Evet, ............................ . Hayr, ........................... . 4. Bunlar yzk ? Evet, .................. . Hayr, ................. . 5. O postac .? Evet, ................ . Hayr, ............... . 6. Ev temiz ? Evet, ................ . Hayr, ............... .

16

S TA N B U L YABANCILAR N TRKE DERS KTABI A1

1A 1C
Buras Neresi? (Where is this place?)
1. Buras neresi? Buras ev. 2. uras neresi? 3. Oras neresi? uras bahe. Oras sokak. 4. Buras Ankara m? 5. uras zmir mi? Evet, buras Ankara. Evet, uras zmir. Hayr, (buras Ankara deil), stanbul. Hayr, Bursa.

8 Aadaki resimlere bakalm. Eserleri tahmin edelim.

Buras Ayasofya. Buras byk ve ok gzel.

1. Buras .

2. Buras .

3. Buras .......

DNLEME
9 Metni dinleyelim. Boluklar dolduralm.

YAZMA
10 Resme bakalm. Nesneleri yazalm.

KAPALIARI A: .. neresi? B: Buras Kapalar. A: unlar ..? B: Onlar turist. A: Kapalar byk ..? B: .., buras byk bir ar. A: uras kafe mi? B: Hayr, oras kafe .. . Maaza.

Buras ev. uras salon. Bu koltuk.

KONUMA
11 Snfmza bakalm. Aadaki gibi sorular yazalm. Arkadalarmza soralm. Buras okul mu? Bu kalem mi? Bu kim? Snf byk m?

................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. .................................................................

S TA N B U L YABANCILAR N TRKE DERS KTABI A1

17

KLTRDEN KLTRE
BURASI NERES? Haritaya bakalm. lkeleri rnekteki gibi yazalm.

3 1 5

1
Buras Trkiye ..... . ..... .

..... .

..... .

..... .

SINIF DL
Magda: Affedersiniz. retmen: Evet, Magda. Magda: Soru ne demek? retmen: Ben soru soruyorum. Sen cevap veriyorsun. Magda: zgnm. Anlamyorum. retmen: Tamam. Soru: Senin adn ne? Cevap: Benim adm Magda. Magda: Tamam. Anladm. Teekkrler.

ELENELM RENELM
Aadaki kelimeleri tablodan bulalm ve iaretleyelim. merhaba - iyi - bu - u - o - kim - ne - kalem - masa

B U M K S

U K F

M K M M

K M E N E

M N U B U R

O E U H

K A L E M A

L M A S A B

J Y A

18

S TA N B U L YABANCILAR N TRKE DERS KTABI A1

1A
NELER RENDK?
1. Aadaki cmleleri eletirelim. 1. Naslsn? a. Grmek zere. 2. Nerelisin? b. yiyim. 3. Grrz. c. Ankaralym. 4. Ne i yapyorsun? . Ben renciyim. 5. Merhaba! d. Merhaba! 2. Doru seenei iaretleyelim. 1. Ahmet: . Lale: yiyim. Teekkr ederim. a. Adnz ne b. Merhaba c. Naslsn 2. Serkan: Adnz ne? Fatma: .. . a. Teekkr ederim b. Benim adm Fatma c. Memnun oldum 3. rem: Memnun oldum. Hande: . a. Ben de memnun oldum b. yiyim c. Almanyalym 4. zcan: Benim adm mer. Senin adn ne? Sena: . . zcan: Memnun oldum. Sena: . . a. Senin adn Sena / Grrz b. Benim adm Sena / Ben de memnun oldum c. Teekkr ederim / Benim adm Sena 5. lker: Naslsn? Selma: . hsan: Ben de iyiyim. Teekkr ederim. a. yiyim. Sen b. yiyim c. Sen 3. Aadaki kelimeleri oul yapalm. Masa - .................... Kalem - .................... Sandalye - .............. Vazo - ...................... renci - ................ retmen - ............. Saat - ..................... Kitap - ..................... Silgi - ...................... Szlk - ................... Okul - ..................... Snf - ...................... 4. Doru ise D yanl ise Y koyalm. Bu ne? Bu retmen. ( Saatler ( kalemler ( Buras okul. ( Bu snf mu? ( Bunlar kitap. ( Naslsn? Fransalym. ( Bu kim? Bu Ali. ( unlar masalar. ( 5. lkeleri yazalm. r T i k e y Trkiye a t l a y . uRsay R. rMs M.. n g e l i t r e .. o K e r K. a n y a A l m A...

) ) ) ) ) ) ) ) )

6. Nerede, ne zaman, ne sylyoruz? aretleyelim. LOKANTA: a) Afiyet olsun! GECE: a) Gnaydn! HASTANE: a) Gle gle! DOUM GN: a) Mutlu yllar! b) Gemi olsun! b) Tebrikler! c) Grrz. c) yi geceler!

b) Gemi olsun! c) Bol anslar! b) Afiyet olsun! c) Gemi olsun!

Z DEERLENDRME
Bunlar Trkede yapabilir misiniz? Her cmle iin kendinize bir puan veriniz. 1: Yapamam, 2: Biraz yapabilirim, 3: Yapabilirim, 4: yi yapabilirim, 5: ok iyi yapabilirim.

1. Bir kiiyle tanabilirim. 2. Adm, soyadm, lkemi syleyebilirim. 3. Nesneleri ve kiileri sorabilirim. 4. Nesnelerin yerini sorabilirim ve syleyebilirim.

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4

5 5 5 5

ST BU BA AB NA CN I LC AI R N R K E M S TA AN N B LUY LA Y L A R T N T RK E DREERTS K S TE ATB I A A1 1

19 19

KELME LSTES
SMLER
ad (isim) aa alkol Almanya anneler gn araba arkada avukat Avusturya az baba bahe balk banka bardak bay bayan bayram bebek bey bilet bilgisayar bulak bro byk cami cetvel ceviz amar anta ar ay iek in ocuk ok defter deniz ders doum gn doktor dolap dn eczane ekmek elbise elma erkek ev fare fndk fra film Fransa futbolcu garson gz gl gzel hl hal hanm hastalk havu hayal hemire hi spanak zgara ideal inek ngiltere insan spanya i talya Japonya jeton jilet kadn kafe kahve kalabalk kalem kalp kap kedi kz kira kii kitap koltuk Kore kpek ky ku kutu ktphane lale limon lokanta ltfen maaza makas masa merdiven megul metro millet misal mhendis nar Nijerya numara oda orman otel otobs renci retmen rdek paket para pards park patates pencere petrol piyano polis portakal postac radyo resim rol roman Rusya saat sa salon sandalye sembol seyahat sra silgi sokak soru sorun szlk Suriye arkc emsiye ie tahta tavuk telefon temiz top turist Trkiye uak uurtma zm vagon vazo yabanc yemek yeni yl yldz yzk zeytin zrafa

KALIP FADELER
Affedersiniz. Afiyet olsun. Bol anslar. ok yaa. Gemi olsun. Grrz / Grmek zere. Gle gle. Gnaydn. Ho bulduk. Ho geldin. Hoa kal. Ltfen. Merhaba. zr dilerim. Rica ederim. Tamam. Tebrikler. zgnm.

FLLER
etmek gelmek grmek olmak

20

S TA N B U L YABANCILAR N TRKE DERS KTABI A1