You are on page 1of 18

Halj meg időben, ne okozz másoknak gondot: A luganoi tanulmány

Megjelentette: johannes Dátum: 2007 már 23 - 06:12

[0] A globalizációt sokszor azzal támadják, hogy benne csak az összeesküvés elméletek fantomját kergetik az emberek.. Pedig vannak dolgok, amelyek időnként kibuknak. Ilyen az ugynevezett Luganói tanulmány, amely a közeljövö folyamatait elemzi: Lényege: az ember felesleges. Minél elöbb, minél problemamentesebben meghal, annál jobb azoknak, akik erre építenek. A Zöldpók publikálta Dr Csath Magdolna egyetemi tanár tollából e tanulmány összefoglalóját bemutató Susan George: A luganói tanulmány című művének részletes elemzését , amelyet ismertetünk olvasóinkkal. Kérem olvassák véres komolyan.

A lugano-i tanulmány

"A luganói tanulmány" globalizációs krimibe illő írás. Szerzője Susan George, amerikai filozófus és politológus, aki 1994 óta francia állampolgár, jelenleg is Párizsban él, és a társadalmi igazságosságért tevékenykedő "Transznacionális Intézet" társigazgatójaként, valamint a "Globalizációs Obszervatórium" alelnökeként harcol a globalizáció ellen.

"A luganói tanulmány " című könyve angolul 1999-ben, franciául pedig 2000-ben jelent meg. A könyv alcíme: "Hogyan őrizzük meg a kapitalizmust a XXI-dik században".

A könyv lényege, hogy egy szűk szakértői csoport, a könyvben pontosan meg nem határozott "titkos megbízói kör" kérésére egy évig dolgozik a svájci Luganóban azzal a céllal, hogy végigelemezze a világgazdaság lehetséges jövőit. Vizsgálataiknál abból kell kiindulniuk, hogy

Susan George ezért utószót illeszt a könyvhöz. amelyben megvilágítja. Ha azonban ez így van. hogy a globalizáció környezeti. szociális és egyéb katasztrófákba torkollhat. A válasz pedig szörnyű: cinikus és kegyetlen. hátborzongató megoldás. A szakértői csoport megállapításai lesújtók: rámutatnak arra. hogy lemondjon róla.a jelenlegi liberális. amelyek gátolhatják ennek a célnak az elérését. És bármennyire is csak a képzelet terméke minden. Arra azonban mégis képtelen." A továbbiakban három részben foglaljuk össze a 213 oldalas könyv legfontosabb megállapításait. Ilyen vélemények hangzottak el róla: "Kiváló és eredeti írás. amelyről csupán annyit sejtet. hiszen óriási haszna van belőle. . Helyette saját túlélési lehetőségeit keresi. csak azt tudnám feledni. és az ajánlások megfogalmazására. hogy Susan George meg van győződve arról. A könyv olvasója számára végig nyilvánvaló. és világossá teszi a számára azt. Garantáltan rabul ejti az olvasót. és Susan George javaslatait. amely remek iróniával festi le a globalizáció 22-es csapdáját. A szerző. globalizálódó gazdasági rendszer fenntartása megkérdőjelezhetetlen cél. Éppen ezért fel kell deríteniük mindazokat a veszélyforrásokat. hogy a "titkos megbízói kör". A különböző szaktekintélyek lelkesen fogadták "a luganói jelentést". hogy hogyan kerülhető el a "titkos megbízói kör" számára a szakértői csoport által javasolt. akkor felmerül a kérdés: hogyan tudnák a globalizáció nyertesei saját kényelmes jövőjüket mégis biztosítani? Ere a kérdésre is választ várnak a szakértőktől. hogy a "globalizáció irányítóit és menedzserei"-t foglalja magában világosan látja és tudja. és ezért hosszútávon nem fenntartható. mégis nagyonis valóságosnak és lehetségesnek tűnik. hogy a "globalizálódó világgazdaság" előnyeiről festett mítoszokat kritikával kell fogadnia. A sorozatot a tanulságok saját helyzetükre való alkalmazásával zárjuk. Ezért ad megbízást a szűk szakmai körnek a jövő vizsgálatára." "Kérlelhetetlenül őszinte és innovatív elemzés. hogy milyen drámai következményekkel jár majd gazdaságpolitikája. Csak az a vég.

és pénzvilág-irányítókkal beszéli meg. és ez az embereket új élőhelyek keresésére kényszerítheti. és a liberális gazdaságpolitikák uralmának további biztosításáról a szakertői kör. hiszen az óriáscégeknek és a gazdagoknak is hosszútávon kell együtt élniük azokkal. helyi háborúkhoz vezethetnek. A helyzet azonban ennél . statisztikai adatokra támaszkodó hideg kritikája."A luganói tanulmány" nem más. globális gazdaság szakszerű. A "szűk szakértői csoport" pedig ígéretet tesz arra. aki a folyamatot megállítsa. akkor letagadja. az állandó növekedés? Hiszen naponta halljuk. Annak a gazdasági ideológiának a leleplezése. vállalati. és rengeteg hulladékot termel. hogy elemzéseit és javaslatait titokban tartja. amelyik a gazdaság és az emberek ügyét egyaránt előreviszi. letagadandó javaslat pedig éppen az a "grandiózus népességcsökkentő terv". a termés áldozatul esik a természeti katasztrófáknak. A helyzet a globalizáció szerencsefiai számára is egyre ellentmondásosabbá válik. Ez a gazdasági rendszer ugyanis gyorsuló és növekvő mértékben terheli a természetet: írtja az erdőket. a kormányok sem tehetnek semmit a destruktív gazdasági gyakorlatok ellen. Nézzük. De kezdjük az elején. hogy a növekedés az a motor. hiszen csökken a megművelhető terület. amely sokak számára a véget jelenti. Az ökológiai katasztrófák politikai instabilitáshoz. szárazságok. a természeti környezet romlásából fakadó következményekkel. A titokban tartandó ill. A tervet a "titkos megbízói kör" csupán a kiválasztott államfőkkel. mint a liberális. amelyeket éppen az ő meggazdagodásukhoz vezető liberális gazdaságpolitikák és a globalizáció okoztak. Veszedelmes növekedés Nyilván furcsának tűnik a jelző: hogyan lehet "veszélyes" a liberális gazdasági felfogás egyik alappillére. amely saját bukását csak mások "kiiktatásával" képes elkerülni. 1. szélviharok lépnek fel. és az is tagadhatatlan. amelyet a szakértői csoport végül a "titkos megbízók" asztalára letesz. titkosszolgálati vezetőkkel. Mivel a globalizáció a nemzeti érdekek ellen lép fel. hogyan is vélekedik a világról. szennyezi a levegőt és a vizeket. Ehhez van szükség a "grandiózus népességcsökkentő tervre". Nem lesz tehát senki. A leselkedő veszélyek Az ökológiai katasztrófák lehetősége A liberális nézetrendszer és a globalizáció végső győzelmét gátolhatja maga a természet. intenzíven aknázza ki az erőforrásokat. hogy elindult a globális felmelegedés. A természet túlzott terhelése miatti problémák már ma is egymás után jelentkeznek: áradások. és ha azokból mégis valami nyilvánosságra kerülne.

A GDP növelés egyik legjobb módja egyébként a háborúviselés. Ha a növekedés valamennyi költségét számbavennénk. a cégek pedig védelmi pénzeket fizetnek. őrző-védő szolgálatokat foglalkoztatnak. és megint más az emberek életszínvonala. De növekedésként számolják el a börtönépítést. lázadásokhoz is vezethet. A rendszer jobb működéséhez szükséges lenne a jövedelmek egyenletesebb elosztása. A liberális nézetek szellemében örömmel nyugtázhatnánk. A cégek viszont egyre inkább a felkészült embereket keresik. Ezért is nevezhetjük ezt.3 milliárd dollárt. ami visszaeséshez. hogy a tudás és az információ megszerzése drága. Ezért nem teremtenek elegendő keresletet. Ez azt jelenti. a növekedés megtorpanásához vezethet. hogy a globalizáció éppen a jövedelmek polarizálódásához vezet: egyre több jut a felső rétegeknek és egyre kevesebb mindenki másnak. Részben ez okozza a magas munkanélküliséget több országban már ma is. 2000-re ez az érték elérte az 1. Előbb-utóbb rájuk egyáltalán nem lesz a cégeknek szüksége. hogy ez az iparág óriási növekedést produkált. A gazdagok már csak luxuscikkeket vásárolnak. hogy felzárkózzanak. őrzött lakóparkokba költöznek. Így a cégek eladásai csökkenhetnek. értékpapírokba fektetik pénzüket. Ennek ellenére a növekedés mérésére használt GDP . a vízszennyezés miatt szükségessé váló víztisztítást és a romló halálozási ráta miatt megnövekedett koporsó és temetkezési igények kielégítését is. A társadalmi problémák is egyre nagyobbak. hogy a gazdasági növekedés és a természeti környezet romlása között szoros kapcsolat van. A bevándorlók pedig destabilizálhatják a gazdagabb országok belső rendjét. Az országok is polarizálódnak.bonyolultabb. ezért sokan nem juthatnak hozzá. Más a gazdasági növekedés. Ez pedig nemcsak a növekedést gátolhatja. de sztrájkokhoz. akkor világossá válhatna számunkra. Nézzünk egy példát! 1995-ben az autólopások miatt az USÁ-ban az emberek 675 millió dollár értékű elektronikus biztonsági rendszer beépítésére kényszerültek. De tényleg jobb lett-e ettől az emberek életszínvonala és életminősége? Semmiképpen sem. ami tömeges kivándorlásokat indíthat el a gazdag országok felé. vagy ingatlanokba. A tények viszont azt mutatják. A várható társadalmi problémák miatt viszont a gazdagok egyre inkább védekezésre kényszerülnek: fegyvert tartanak.növekedett. A csak "izommal" rendelkezők iránt csökken a kereslet. . A "több" és a "nagyobb" ugyanis nem feltétlenül "jobb". További gond. A szegényebb rétegek vásárlásai ugyanis növelik a termékek iránti keresletet.a bruttó hazai termék . hogy a szegény országoknak egyre kisebb a reményük arra. a GDP-vel mért növekedést veszélyesnek.

1944-ben jött létre. az ENSZ. Sőt 1997-ben sikeresen terjesztették ki hatásukat az eddig pénzügyileg független Dél-kelet-ázsiai országokra. Thaiföldre. az IMF. ami szétzilálja a piacgazdaságokat.amelyeket "Bretton Woods"-i szervezeteknek is hívnak. Nézzük. Ennek egyik oka az. mivel kialakulhat egy párhuzamos gengsztergazdaság. Természetesen működnek már ma is olyan ellenőrző mechanizmusok. A veszélyelhárító mechanizmusok Már ma is léteznek a globális rendszert védő intézmények. a volt Szovjetunió utódállamaiban. a gengszterbandák.Gengszterkapitalizmus Terjed a világban a fegyverkereskedelem. mint pl. Koreára és Indonéziára is. Korunkban rendkívül értékes tevékenységet folytatnak azzal. hiszen elviselhetetlen veszteségeket okoz emberek tömegeinek. hogy a maffia-bandák beépülnek a kormányokba is. mint például a Világbank. az embercsempészetnek és a korrupciónak sem tudnak már a kormányok megálljt parancsolni. hogy ezek nem alkalmasak a liberális világrend fenntartására. Ez a tendencia nagyon komoly veszélyeket rejt magában. sőt felerősödése várható. Ezeknek a válságoknak a terjedése. amelyek ezeket a veszélyeket próbálják elhárítani. továbbá a KeletKözépeurópai országokban követett gazdaságpolitikát. és a pénzmosásnak. a kábítószerkereskedők is egyre nagyobb területre terjesztik ki tevékenységüket. és anarchiát okoz. Pénzügyi krízisek Az elmúlt néhány évben veszélyes pénzügyi válságok rázták meg Dél-Amerikát. A tapasztalat azonban azt mutatja. . hogy a liberális piacgazdaság és a globalizáció sikeres fennmaradását sokféle veszély is fenyegeti. hogy szigorúan ellenőrzik és befolyásolják a fejlődő országokban. miért! A Világbank és az IMF (Nemzetközi Valutaalap) A két intézmény . Ázsiát és Oroszországot. Már az eddigiek alapján is látható. a WTO és a globális vállalatok. maffiózók tevékenységének. Ez pedig szintén veszélybe sodorhatja a liberális piacgazdaságokat.

mint elfogadni és bevezetni a Világbank és az IMF által kitervelt "struktúra-átalakító programokat".természetesen a helyi lakosság kárára . hogy ezt a két intézményt be kellene zárni. a FAO semmilyen befolyással nincs a világ élelmiszertermelésére és elosztására. de egyénileg nem kényszeríthetnek ki a kevésbé fejlett országokból. az UNEP semmit sem tud tenni a környezet megóvásáért. Ugyancsak sikertelenül értékelték és kezelték később az orosz és az ázsiai kríziseket. hogy adóforintjaik a külföldi spekulánsok zsebébe vándorolnak. Ez a két intézmény továbbra is igen hasznos lehet. Az ENSZ leginkább azért hasznos.Ugyanis az eladósodott országoknak nincs más választásuk. mert ez az egyedüli olyan nemzetközi fórum. és tovább fizetni az adósságot. hogy továbbra is hatékonyan erőltetik a szegény országokra a liberalizációt.a nagy kockázattal befektetett pénzükhöz. Ezek természetesen jelentős eredmények. amit a liberális gazdaságpolitika és a globalizáció teljes győzelméért tesz. az ENSZ környezeti problémákkal foglalkozó szervezete. A látszatra pedig adni kell. hogy részt vehetnek a világ ügyeinek intézésében. hogy az ENSZ. Emlékezzünk csak arra. hogy a továbbra is várható válságokat mindig sikeresen elhárítsák. A két intézmény szintén nélkülözhetetlen a pénzügyi válságok idején. amely a kisebb. jelenlegi felállásában nem alkalmas arra. és a Kereskedelmi és Fejlesztési Szervezet. megszüntetni az állami ellenőrzést a nemzeti valuták felett. Az ENSZ Úgy látjuk. vagyis azokat a gazdaságpolitikai lépéseket. Mindezek ellenére természetesen nem gondolunk arra. hiszen ezt "szuverén államok belügyeibe való beavatkozásnak" lehetne tekinteni. az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet. Ezek az intézmények sem lesznek azonban képesek arra. évi mexikói pénzügyi válságot előre jelezze. Az ENSZ különböző intézményei egyébként semmi érdemi hatalommal nem rendelkeznek. hogy a globalizáció ügyét előrevigye. hogy az 1994. hogy a két intézmény sok ezer jól képzett és különlegesen jól fizetett közgazdásza sem volt képes arra. gyengébb országoknak azt az illúziót kínálja. az UNCTAD nem tudja befolyásolni a világkereskedelem szabályait. Ezt ráadásul olyan ügyesen oldja meg a két intézmény. rájuk erőltetve a különböző megszorítási programokat és a pénzügyi ortodoxiát. Hiszen kiváló szolgálatot teljesítenek azzal. a privatizációt és a "struktúra-átalakító programokat". Pl. hiszen az ő segítségükkel jutnak hozzá a külföldi spekulánsok . azért. liberalizálni és privatizálni gazdaságukat. amelyeket a fejlett világ vezetői elvárnak. Az IMF esetén bizton lehet számítani arra. hogy nem ereszti ki szorításából az adós országokat. hogy a bajba került országok lakosságának eszébe sem juthat. . és csak köszönet illetheti a két intézményt.

ami nyilvánvalóan nem tetszik majd az európai lakosságnak. hiszen az alapító kormányok óriási hatalommal ruházták fel. Az eddigiekből láthatjuk. A gazdag országok lakossága is egyre jobban fog tiltakozni a csökkenő környezeti. akkor kemény szankcióknak tennék ki magukat. Éppen nagy hatalma miatt azonban a WTO növekvő ellenállásra számíthat. és ezzel a monopolhelyzetek kialakítása. Ez pedig azt jelenti. Nem véletlen. hogy a piaci verseny nem szolgálja profit-érdekeiket.A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) A WTO a globalizáció szempontjából legsikeresebb szervezet. A globális cégek A globális érdekek legkeményebb érvényesítői azonban kétségtelenül a globális cégek. A munkanélkülivé váló. A szegény országok lakossága pedig azért tiltakozhat. egészségügyi és élelmiszeripari normák ellen. Az ugyanis jobb és olcsóbb munkavégzésre. A WTO szabályai szerint ugyanis az egyes országok többé nem "akadályozhatják" a szabadkereskedelmet. Azt is mondhatnánk. hiszen ezzel egyben saját profit-érdekeiket is érvényesítik. hogy a WTO igazgatója öntudatosan így nyilatkozhatott: "mi fogalmazzuk meg az egységes globális gazdaság alkotmányát". hogy a globális cégek kegyetlenül érvényesítik érdekeiket. a WTO szabályok szerint az Európai Únió kénytelen lesz beengedni piacára a hormonkezelt amerikai marhahúst és a különböző génmanipulált élelmiszereket. ezzel egyben piacaikat is beszűkítik. sem pedig az egészség védelme érdekében nem korlátozható a cégek tevékenysége. hogy óriási kihasználatlan kapacitások halmozódnak fel. A pénzpiacok szabályozása . Ezek a cégek jól látják. akár magát a globalizációt is veszélybe sodorhatják. Ugyanis az összevonások. ami az 1930-as világválság-közeli állapotba sodorhatja a világot. hogy a bemutatott nemzetközi szervetek jól szolgálják a liberalizáció és a globalizáció ügyét. és ezáltal munkanélküliséget okoz. Érthető. Pl. Van azonban egy megoldhatatlannak látszó probléma. hogy azzal. Hasznosabb ezért a megegyezés. A teljes sikerhez azonban még ennél is többre van szükség. elszegényedő emberek viszont alig vásárolnak. Ha mégis megpróbálnák. hogy ez az 1995-ben életre hívott szervezet az "új világrend" képviselője. a vállalati "karcsúsítások" miatt egyre több dolgozót bocsátanak el a cégek. a vevők kiszolgálására sarkallná őket. A paradox helyzet tehát az. A WTO szabályai szerint sem a környezet. mert a fejlett országok exportja tönkreteszi a hazai vállalatokat. Ezt szolgálják a közelmúlt vállalat-összeolvadásai és a stratégiai szövetségek kötése.

Hiszen . miközben maga az egész rendszer rendkívül bizonytalan alapokon nyugszik. hogy bármilyen korlátozásra szavazzanak. Gondoljunk csak Soros György font elleni spekulációjára. akik. Itt van ezért az ideje annak. hogy jövedelmük egy részét meg kellene osztaniuk a szegényebbekkel.Ma a pénzpiacok már határok nélküliek. hogy mára gyakorlatilag a pénzmozgások teljesen szabályozatlanná váltak.amint azt már az eddigiek alapján láthatjuk . ellentmondásos módon. a bankoknak. amivel szemben még a brit központi bank is tehetetlen volt. felesleges kapacitásokhoz és a növekvő szegénység miatt kevés fogyasztáshoz vezet. A szabályozás ugyanis azt jelentené. Ezt azonban el kell vetnünk. Például a valutapiacokon naponta megforduló összegek legalább 50-szer nagyobb értéket képviselnek. a bróker-házaknak. 2. mivel ez a liberális gazdaságpolitika feladását jelentené. Ebből követketik. Ez a rendszer óriási hozamokat biztosít a spekulánsoknak. A modern információ-technikának köszönhetően óriási pénzek mozoghatnak a világban a másodperc tört része alatt.túl kevés nyertest és túl sok vesztest teremt. Tehát. A nemzeti pénzpiacok mára teljesen globálissá váltak. A Keynes-i szabályozó állam megoldás lehetne a problémára. és határozottan elszakadtak a reálgazdaságtól. hogy saját megoldási javaslatainkat megbízóink elé terjesszük. mint a megfogható termékek kereskedelmével létrejövő értékek. hogy a közeljövőben nem várható a pénzpiacok szabályozása.éppen az óriási haszon miatt . miközben súlyosan károsítja a természeti környezetet. elsősorban profit-érdekeiket. Mi befolyásolja a jövőt? A jövő alakulását lényegében három tényező fogja a leginkább befolyásolni: . Szabadság és korlátozás A jelenlegi rendszer haszonélvezőitől nem várható el. a liberális világgazdaság számára a legnagyobb veszélyt éppen "túlzott sikere" jelenti: vagyis a "liberalizált piac" csődbe juttathatja önmagát. Ez egyben arra a veszélyre is rámutat. A rövidtávú egyéni érdekek hajszolása ezért könnyen vezethet újabb pénzügyi katasztrófákhoz. a nyugdíjpénztáraknak.a kulcsszereplők tiltakoznak. hiszen ez sértené saját. A szabályozás ellen azonban .ha valami nem tetszik nekik pillanatokon belül kivonhatják pénzüket az adott országból. Az államkötvények jelentős része külföldiek kezében van.

A globális piacgazdaság logikája szerint erre a felvetésre csak így lehet reagálni: na és? Nigéria számára pedig az a megoldás. Ez a kérdés egyszerűen nem kérdés. akkor ez az érték 2008-ban 7 milliárd. amelyekkel a fogyasztási cikkeket előállítják.életkor." . Ha semmi nem változik. mivel egyrészt itt alacsonyabb az átlag. Változás pedig. mint az átlag nigériai. Ezért annak a "morális kérdésnek" hogy pl. A technológiák továbbra sem környezetbarátok. Népesség: jelenleg a világ népessége közel 6 milliárd. hogy a gyermeknevelés nagyon is költséges. másrészt pedig itt a gyermek nagyobb érték: hiszen dolgozni tud és eltarthatja a családot. Ráadásul a lakosság növekedése gyorsabb a szegény országokban. Ezért általánossá és elfogadhatóvá kell tenni a következő alapelvet: "minél kevesebb embernek kell osztoznia a gazdagságon. az átlag svájci miért fogyaszthat 17-szer többet. egyelőre nem várható. a profitérdekek miatt. nincs semmi értelme. hogy termeljen többet és csökkentse lakossága számát. Így a környezetszennyezés és a hulladékgyártás továbbra is probléma marad. 2020-ban pedig 8 milliárd lesz.a világ népessének növekedése. a fogyasztás mennyisége és minősége és azok a technológiák. A gazdag országokban viszont egyre jobban figyelembe veszik az emberek azt. A fogyasztás a jövedelmektől függ. annál több marad a nyerteseknek. Következtetések: A föld nem képes eltartani 6-8 milliárd embert.

és az egyéb durva. nyilvánvalóak. Jobb ha azt ráhagyja a magánszektorra. A csökkenés legalább 90 %-ának . és kevesebb szociális problémát is okoz. . Fel kell vetnünk tehát a kérdést: hogyan oldható meg mégis a radikális népességcsökkentés? Fogalmazzunk meg először néhány alapelvet! Az alkalmazandó módszereknek: olcsónak kell lenniük. Tehát mindenki boldog lesz. A kevesebb ember pedig a természetet is kevésbé fogja károsítani. Mivel azonban abból indultunk ki. Ezek az emberek megélhetést követelnek. Végső célként pedig azt kell kitűzni. Csak ez az egyedüli lehetséges módja annak. a föld és azon a liberális rend tovább él.de ha lehet még többnek . etnikai-nyelvi csoportok kiirtása.mint már említettük. A javak megosztása ezekkel az emberekkel idegen a liberális rendtől. nem szabad semmilyen speciális berendezést igényelniük továbbá az "áldozatok" kiválasztását nem vállalhatja senki. Ehhez el kell érni. direkt módszerek ma már nem alkalmazhatók. ami óriási terhet rak a társadalomra. De hogyan érhető el a lakosság-csökkenés? A szokásos módszerek: világháborúk.a kevésbé fejlett világban kell megtörténnie.nem lehetnek durvák. hogy 2020-ra a világ jelenlegi 6 milliárdos lakossága 4 milliárdra csökkenjen le.amelynek nem a munkahelyteremtés. a stratégia valószínűleg sikeres lesz. Ezek ugyanis túl költségesek és nem elég hatékonyak. hogy a liberális gazdasági rendszer . annak megszüntetését jelentené. és a halálozási számok növelésére. hogy a liberális világgazdasági rend fennmaradhasson. a munkanélküliek száma. hogy a népesség a 20 év alatt évente átlagosan legalább 100 millióval csökkenjen. A stratégiának két területre kell készülnie: a születésszám csökkentésre. azt magukra az "áldozatokra" kell bízni.Ennek az alapelvnek a következetes végrehajtásától várható csupán. ezért csak egy megoldást javasolhatunk: a lakosság létszámát kell csökkenteni. Ha a népességcsökkentési tervet jól átgondoljuk. Ez a születésszám csökkentésével és a halálozás gyorsításával oldható meg. A módszerek pedig . hogy a liberális rendnek fenn kell maradnia. hogy nő a globalizáció hasznából kirekesztettek. a szegények. A profit mint cél ugyanis egyet jelent azzal. az államoknak nem kell közvetlenül résztvenni a munkában. és megfelelő erőforrásokat és akciókat rendelünk hozzá. Így megvalósulhat a fenntartható fejlődés. hanem a profittermelés a célja -fennmaradhasson.

folytatni kell a nemzetállamok legyengítését. a struktúra-átalakító programokkal és a gazdasági megszorításokkal a Világbanknak és az IMF-nek köszönhetően ma már "teszi a dolgát". A gazdasági pillér. A politikai pillér: bár a gyengébb. hogy zavartalanul publikálhassanak. és így kénytelenek legyenek eleget tenni az IMF követeléseinek. Különösen jól tetten érhetők ezek a tendenciák Kelet-Közép-Európában. gazdasági. amelyik sokkal elkötelezettebb a globalizáció. mint saját népe. csökken az élettartam. romlanak az életkörülmények. csökkennek az egészségügyi kiadások. és szót kaphassanak a TV. hogy a fiatalokra minél nagyobb hatást tudjanak gyakorolni. A "gazdasági pillér" segítségével nő a szegénység. nemzete iránt. mégis . kisebb nemzetek általában nem állnak ellent a "gazdasági pillér" Világbank és IMF általi működtetésének. politikai és pszichológiai. Ebben továbbra is vezető szerepet játszhat az IMF azzal. A magyarázatokat.Hogyan alapozhatjuk meg a népesség csökkentési tervet? A négy pillér. hogy ne csökkenhessen ezen országok adóssága. média-szakemberekre kell bíznia. Különösen fontos. gondolkodókra. Jól járul hozzá a nemzetállamok lebontásához a WTO is. Biztosítani kell. és ha valaha mégis sikerül keresztülvinni a MAI .a többoldalú .és rádióadásokban. amire támaszkodhatunk a következő: ideológiai-etikai. mert az emberek igényelik a magyarázatokat. csökken a születések és nő a halálozások száma.a biztonság kedvéért . Segít kiépíteni a "helyi elitet". a megideológizálást és az etikai elfogadhatóság biztosítását jól fizetett írókra. hogy mindent megtesz annak érdekében. Nézzük röviden ezek lényegét! Az ideológiai-etikai pillér azért fontos.

beruházási megegyezés . Olyan durva módszereket nem lehet alkalmazni. a Shell Nigériában. és ezzel a kihalás szélére sodorta. hogy a terv mögött ne legyen látható a tervező. ezért ezeknek csak rövid összefoglalását adhatjuk.csökkentési terv észrevétlenül végrehajtható legyen. Az ilyen tettek ellen maguknak a globális cégeknek is fel kell lépniük. halálos döfést. . Ha a négy pillér már áll. hogy az emberek egymást öljék. 3. Nagyon fontos. Ez jól szolgálja a nemzeti összetartozás. hogy csoportérdekeiket gyakran és határozottan jeleníthessék meg. hozzákezdhetünk a "grandiózus népességcsökkentő terv" konkrét elemeinek bevezetéséhez. Azokat a nemzeti elkötelezettségű vezetőket pedig. és növelni kell az egymás iránti bizalmatlanságot. és tenni akarnak ellene.aláírattatását ezekkel az országokkal. és így azt. Erősíteni kell minden szeparatizmus iránti igényt. hogy megfelelő sajtójuk legyen. lehetetlenné és hiteltelenné kell tenni. Melyek is lehetnek azok a láthatatlan fegyverek. akkor a nemzetállam megkaphatja végre az utolsó. A "grandiózus népességcsökkentő terv" elemei A terv elemeit a könyv több mint 80 oldalon részletezi. a szolidaritás leépítését. A pszichológiai pillér: a nemzeti kisebbségek ösztönzése önállóságuk erősítésére és az önmegvalósítás bátorítása a különböző deviáns csoportoknál jó hatással van a nemzetállam lebontására. Lehetővé kell tenni ezért számukra. amelyeket a "grandiózus népességcsökkentési terv" megvalósítására be lehet vezetni ? Az elhalálozások számát növelő módszerek: kívülről kirobbantott belső háborúk: vagyis konkrét beavatkozás nélkül elintézni azt. Így el lehet érni. Ez a brutalitás nagy butaság volt. ahol az Ogoni népességet a cég bizonyíthatóan 20 éven keresztül mérgezte. Természetesen továbbra is a szakértői csoport tagjainak véleményét ismerhetjük meg. mint pl. Az új rend fenntartásán pedig sikeresen működnek majd a globális cégek és a NATO. hogy az emberek bizalma elforduljon tőlük. akik értik mi történik. hogy a lakosság. Ugyanis az ilyen viselkedés nyílt ellenállásra ösztönzi az embereket.

import élelmiszerekkel a szegény országok mezőgazdaságának legyengítése. sőt saját parasztgazdaságaikkal szemben előnyben részesítsék. . magánhadseregek. az . a kevésbé fejlett országok rákényszerítése arra. védtelenebbé teszi az embereket. a orvosok számának csökkentése. akik tudnak fizetni. hogy a tömegtermelést folytató. elszegényítés. a cigaretta-termelés és értékesítés növelése a szegény országokban. rontva ezzel a helyi önfenntartás esélyeit. azokra koncentrálni.időlegesen olcsó . a mezőgazdaság további liberalizálása. a dohányáruk reklámja betiltásának megakadályozása. élelmiszersegély nyújtása éppen akkor. a városba költözés bátorítása: ugyanis ez is kiszolgáltatottabbá. esetenként közvetlen beavatkozás jól megmagyarázott indokkal. egészségügyi privatizáció. a földelhagyás. amelyek magjai alkalmatlanok a továbbtermesztésre. kórházi ágycsökkentés. őrző-védő szolgálatok bevetése a kellemetlen embercsoportok ellen. olyan magok használatának ráerőltetése a szegény országok parasztjaira. víz-levegő-szennyezés. elégedetlen csoportok felfegyverzése. környezetszennyezés. a föld megszerzése a szegény országokban. amelyekből csak olyan növények termeszthetők. fegyverkereskedelem. génmanipulációs kísérleteket végző óriási külföldi "agrobusiness"eket beengedjék. az urbanizáció. éhínség.a helyi kisebbségek. a fejlett országok mezőgazdaságától való függőségük növelése. differenciált beteggyógyítás. amikor a helyi gazdálkodók betakarításra készülődnek. a kisgazdaságok tönkretétele. egészségügyi intézmények leépíttetése a szegény országokkal.

az új gyógyszerekkel való tömeges kísérletek lefolytatása a szegény országokban úgy tüntetve fel. a gyermekek számának csökkentését a "struktúra-átalakítási programok"-ba is bele kell foglalni. anyagi ösztönzés kínálása azoknak. a gyermeknevelés megnehezítése. vagy egyáltalán nem jutnak majd a számukra szükséges gyógyszerekhez. . ezeket a betegségeket gazdag emberek is megkaphatják. a csecsemőhalandóság jelentősen növelhető a fejlődő világban azzal. és a lakosság elszegényedéséhez. és rábeszélik a tápszerek használatára. költségeinek növelése. A halálozások számát növelő módszerek után térjünk át a születések számát csökkentő módszerekre. mintha ez nekik lenne jó. a drogok legalizálása (ha valaki drogtól akar meghalni. ha az anyákat lebeszélik a szoptatásról. hozzájárulva ezzel az árak megugrásához. de nekik jó esélyeik vannak a felépülésre). miért kellene ebben megakadályozni?). a gyógyszerárak erőteljes növelése: így a szegények. abortusz és sterilizáció bátorítása.közszolgáltatások privatizálása. ami növeli a fertőzések lehetőségét. az AIDS további terjedése és a tuberkolózis esetek számának újbóli növekedése is jól segíti a népességcsökkentési tervek végrehajtását. akik nem vállalnak gyermeket. közöttük a nyugdíjasok csak nagyon nehezen. Mellékhatásként ez is halálesetekhez vagy gyógyíthatatlan betegségek kialakulásához vezethet. (Igaz.

és hol és mikor született meg a terv. A benne szereplő adatok. vagy a halálozások számának növekedését okozhatják. Vagyis a vélt veszély nagyonis valóságos. rendszeresen és egymásra való hatásukat is kihasználva kell alkalmazni. mint olyat ami olyan szörnyűségeket ír le. és példák azonban mind tényeken alapulnak.ígéretei ellenére . lehetséges megoldás valóban következik az előzetes feltételezésekből és az elemzésekből.a gyermekvállalás érzelmi fontosságával szemben az anyagi hátrányainak hangsúlyozása. elfogadják az elemzéseket. kiindulva abból. Ez utóbbi csoportba tartozó emberek jönnek rá először arra. hogy a "luganói tanulmány". Susan George. amelybe India a Világbank javaslatára kezdett bele. nem közvetlen módszereket is fel lehetne sorolni. mint a nyertesei. hogy egy "titkos megbízói kör" illetve egy "grandiózus népességcsökkentő terv" léte nem is lehetetlen. Zárógondolatok Ahogy az már a cikk elején is nyilvánvalóvá vált. hogy azokból csak egy lehetséges megoldás. hivatkozások. ezért elég sokan meg is haltak. hogy mi is történik ma a világban. . saját maguk. Susan George úgy gondolja. hogy ezeket a módszereket tervezetten. vagyis könyve háromféle lehetséges hatást válthat ki az olvasókból: elutasítják a könyvet. amelyek vagy a születések számának csökkenését. Jó példa erre az a mezőgazdasági projekt. ráébrednek arra. Mivel azonban közben. az IMF előírására jelentősen csökkentették az egészségügyre szánt keretet.egyre többen lesznek a kárvallottai. Arra is ráébrednek. elgondolkodnak a felsorakoztatott tényekről. Az pedig ezek után mindegy. További olyan. kisvállalkozásuk. A lényeg az. a "grandiózus népesség-csökkentő terv" kidolgozása és megvalósítása következhet. hogy a neoliberális rend mennyire hazug: hiszen . 4. arra következtetett. környezetük. amelyek teljeséggel lehetetlenek. az országot a járvány felkészületlenül érte. A projekt hatására malária-járvány tört ki. de kételkednek abban. hogy kik is a "kör" tagjai. hogy családjuk. "a luganói tanulmány" elkészítésének története kitalált történet : Susan George fejében született meg. hogy az egy bemutatott.

A transznacionális cégek hatalmának további növekedésével. Egy francia mezőgazdasági szakember hallgatva egy jobboldali és egy baloldali érzelmű parasztszövetség vitáját. igazi polgárrá kell válnunk. a szeparatizmust. és megértik.vagy jobb-oldali parasztok vagytok-e? Hiszen hamarosan egyáltalán nem lesztek! . Erre pedig valóban megoldás lehet egy "grandiózus népességcsökkentő terv". Hiszen. A kockázat tehát egyre nagyobb. Ezért haszontalan arra kérni a transznacionális cégeket. a korlátok nélküli globális pénzmozgással rákos állapotba kerül a világgazdaság: folytatja az emberi és természeti értékek pusztítását annak ellenére. így kiáltott fel: mit számít. De milyen lehetőségek állnak nyitva előttük? Ezek összefoglalásával zárja a könyvet Susan George. hogy tudja. Ki kell szabadulnunk alávetettségünkből. aki nem hagyja másra sorsa irányítását.kisebb közösségük mind-mind komoly veszélyben van. a megosztottságot. hogy a szakértők azt tanácsolták a "titkos megbízóknak". mint a feleslegessé váló emberek "kiküszöbölése" a rendszerből. akiknek végre kinyílik a szemük. mielőtt az számolna le velünk. Hacsak. felelősségteljesebbek. A vég másféle is lehet A másféle megoldás ismertetése előtt azonban először fel kell tenni két egyszerű kérdést: Kik felelősek a jelenlegi ill. Ehhez szövetségeseket kell keresnünk. ha a transznacionális cégek egyedül a tulajdonosok érdekeit szolgálják. Vagyis le kell számolnunk a transznacionális zsarnoksággal. a tőlük való megszabadulás. hogy legyenek egy kicsit jobbak. hogy mi történik körülöttük. akik tenni akarnak valamit a "kitervelt vég ellen". akkor valóban nem marad más hátra. A lényegük ellen kell fellépnünk. ezt meg nem akadályozzák. ha a globális pénz uralma mindenre rátelepszik. A könyvre a harmadik módon reagáló emberek bizonyosan azok között lesznek majd. hogy bátorítani kell a széthúzást. hogy bal. Először is ezt kell leállítani. ha a kormányok egyre tehetetlenebbek a globális erőkkel szemben. Nem véletlen. a jövőben is várható válságokért? Hogyan akadályozható meg további károkozásuk? A globalizáció magától nem fog leállni. azok az emberek. hogy ez a pusztítás előbb-utóbb önmagára is káros hatással lesz majd.

elsősorban azok tisztességes megadóztatásával. a bemutatott tényeket nem tagadhatjuk. tiltakozni kell a globális cégek érdekeit szolgáló autópályák építése ellen.és közepes vállalkozásoktól. tudunk a kórházi ágyak számának csökkentéséről. Vagyis azt kellene jobban adóztatni. hogy az IMF és a Világbank hazánk . Lokalizálni kell. nemzeti kultúránkat. máskor pedig az ellen. kiiktatni nemzeti érzéseinket. nem szabad hagyni. hanem onnan. a külföldi helyett hazai terméket kell vásárolni. azt. ahol a legkevésbé van: az állampolgároktól és a helyi kis. Végül intőjelként arra is gondolnunk kell. 5. Azt is el kell érni. a lakosság fejlődő országoknál is rosszabb egészségi mutatóiról. Így csökkenteni kellene a foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókat. A lokalizáció mellett szükség van továbbá arra is. és azt kevésbé. a veszélyes hulladék-feldolgozók ellen. Harcolni kell az őstermelők jogaiért. lássa el hagyományos gazdaságfejlesztési és szociális feladatait és védje meg a nemzeti érdekeket a transznacionális zsarnoksággal szemben. hogy egy céget privatizáljanak vagy bezárják. Még emlékszünk a Bokros-csomagra. Beteges fantáziálásnak gondoljuk-e a "titkos megbízói kör" által kiadott feladatot. ahol bővében vannak neki: vagyis a globális cégektől és a pénzpiac szereplőitől. látjuk az elesetteket. a közüzemek monopolhelyzetéből fakadó áremelések derékszíj-összehúzó hatásait. amit a neoliberalizmus igyekezett szétszaggatni. Helyi kisbankokat kell csinálni. hogy olyan szabályokat kényszerítsenek rájuk. életlehetőségeiket. Növelni kell a helyi fogyasztásra termelő kisvállalkozások számát. Az ökológiai adó bevezetésével meg kellene állítani a természeti környezet további károsodását. amelyek ellehetetlenítik őket. Akárhogyan is vélekedünk a könyvről. és ezáltal emberek tömegei veszítsék el munkájukat. Naponta éljük meg az alacsony életszínvonal valamennyi hátrányát. a hajléktalanokat. hanem inkább nyerje vissza erejét. hogy hogyan próbálják a globalizáció hívei szétzülleszteni. az alacsony várható élettartamról. hogy a pénzt ne onnan vegye el. A könyv megismerése után mi is választhatunk: reálisnak tartjuk-e Susan George elemzését vagy nem. Erősíteni kell a helyi kedvezményezéseket. hogy az állam ne gyengüljön tovább. Utószó. amelyek a helyi megtakarításokat helyi fejlesztések támogatására használják. Fel kell lépni a környezetet károsító külföldi cégek. amiből kevesebbet.A legfontosabb feladat tehát újraszőni a társadalom szövetét. amiből többet akarunk. az egészségügynek juttatott csökkenő támogatásról. és jelentős adókat kellene kivetni a környezetet károsító tevékenységekre közöttük a hulladéktermelésre is. Ezekkel és az ehhez hasonló lépésekkel kerülhető csak el a luganói tanulmány "végső megoldása". hiszen azokat saját bőrünkön is megtapasztaltuk. hogy érdemesnek tartjuk arra. megtapasztaljuk a társadalmi kohézió hiányát. és a magas halálozási számokról. hogy elgondolkodjunk róla.

hu/node/248 . ami szerint túl sokan vagyunk. január 22. 0:00 rovat: Imperium America Unus rovatban jelent meg) Forrás URL: http://www.esetén is már korábban megfogalmazta a "tervet". 2-3 millióval kevesebb magyar is elég lenne.euroastra. egyetemi tanár (Repost az elveszett Euroastra adatbázisból : az eredeti 2006. Dr. A lokalizációval kapcsolatos befejező gondolatait ezért akkor is nagyon komolyan kell vennünk.Csath Magdolna. ha érvelését esetleg nem tudjuk teljesen elfogadni. Susan George könyve tehát nagyon is az elevenünkbe vág.