You are on page 1of 2

Atenţie: manipulaţi electrodul cu precauţie, nu îl folosiţi ca agitator sau pentru amestecarea soluţiilor; evitaţi atingerea membranelor!

pH-METRU SELECTA
Determinarea pH-ului:
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. apăsaţi <<ON/OFF>> pentru pornire; apăsaţi, succesiv, <<MODE>> pentru a selecta pe ecran <<pH>>; scoateţi electrodul din paharul cu apă distilată şi din suport; clătiţi partea de sticlă cu apă distilată (cu piseta) într-un pahar Berzelius; tamponaţi resturile de lichid cu o hârtie de filtru, evitând frecarea; imersaţi vârful electrodului (între 1,5 cm şi o treime) în soluţia de determinat; efectuaţi câteva rotaţii cu electrodul în soluţie; aşteptaţi stabilizarea valorii citite, apoi notaţi pH-ul; scoateţi electrodul din soluţie şi spălaţi-l cu piseta cu apă distilată; dacă doriţi o nouă determinare, repetaţi de la punctul d; introduceţi electrodul în suport cu vârful imersat în paharul cu apă distilată; apăsaţi <<ON/OFF>> pentru oprire.

pH-METRU 320
1. Taste de comandă:
<mode> - permite selecţionarea modurilor de lucru (pH, mV şi temperatură); <on/off> - stinge afişajul şi pune pH-metrul în modul de aşteptare; <read> - serveşte pentru începerea măsurării unui eşantion; acţionată încă o dată, valoarea finală va rămâne afişată permanent.

2. Determinarea pH-ului:
a. b. c. d. e. porniţi pH-metrul; scoateţi electrodul din paharul cu apă distilată şi din suport; clătiţi partea de sticlă cu apă distilată (cu piseta) într-un pahar Berzelius; tamponaţi resturile de lichid cu o hârtie de filtru fină, evitând frecarea; imersaţi vârful electrodul (între 1,5 cm şi o treime) în eşantion;

acţionaţi tasta <read> pentru începerea măsurării. k. repetaţi de la punctul c. acţionaţi tasta <read> pentru începerea unei noi măsurări. acţionaţi tasta <read> pentru afişarea valorii finale şi notaţi pH-ul. l. introduceţi electrodul în suport cu vârful imersat în paharul cu apă distilată. efectuaţi câteva rotaţii cu electrodul în soluţie. . g. i.f. dacă doriţi o nouă determinare. scoateţi electrodul din soluţie şi spălaţi-l cu piseta cu apă distilată. semnalată de punctul zecimal care este activat intermitent. h. j.