You are on page 1of 361

C CU UL LE EG GE ER RE E O ON NL LI IN NE E

E EV VA AL LU UA AR RE E N NA AȚ ȚI IO ON NA AL LĂ Ă L LA A M MA AT TE EM MA AT TI IC CĂ Ă 2 20 01 12 2
1 18 84 4 d de e v va ar ri ia an nt te e r re ea al li iz za at te e d du up pă ă m mo od de el lu ul lu ui i o of fi ic ci ia al l
www.mateinfo.ro

Andrei Octavian Dobre (coordonator)
Elena Andone Ileana Cernovici Catalina Anca Isofache Csaba Oláh
Lenuța Andrei Viorica Ciocănaru Roxana Lica Cornel Pacurar
Georgică Anghel Rodica Cocalea Corneliu Mănescu Avram Valeriu Pop
Daniela Badea Corina Constantin Blandina Manițiu Camelia Sanda Popa
Ion Badea Valentin Contu Stefan Florin Marcu Cristina Raț
Silvia Brabeceanu Paraschiva Dima Corina Militaru Ileana Ricu
Ionel Brabeceanu Constantin Bogdan Doreanu Petruta Miriță Roxana Soare
Nicolae Breazu Loghin Gaga Maria Mișca Maria Lacramioara Stefan
Delia Bulgăr Mihaela Alexandra Ghidu Gheorghe Molea Constantin Telteu
Maria Burlaciuc Maria Grecu Claudia Mușat Iuliana Trașcă
Daniel Burlacu Camelia Grigoraș Nicolae Nicolaescu Vasile Uleanu
Doina Uruc
Ploiești 2012
I IS SB BN N 9 97 78 8- -9 97 73 3- -0 0- -1 12 21 18 87 7- -2 2
T To oa at te e d dr re ep pt tu ur ri il le e p pr re ez ze en nt te ei i e ed di iț ți ii i a ap pa ar rț ți in n s si it te e- -u ul lu ui i w ww ww w. .m ma at te ei in nf fo o. .r ro o
C Cu ul le eg ge er re ea a e es st te e o of fe er ri it tă ă G GR RA AT TU UI IT T d do oa ar r p pe e s si it te e- -u ul l w ww ww w. .m ma at te ei in nf fo o. .r ro o ș și i n ni ic ci io o p pa ar rt te e a a a ac ce es st te ei i e ed di iț ți ii i n nu u p po oa at te e f fi i
r re ep pr ro od du us să ă f fa ar ră ă a ac co or rd du ul l s sc cr ri is s a al l w ww ww w. .m ma at te ei in nf fo o. .r ro o ( (p pr ro of f. . A An nd dr re ei i O Oc ct ta av vi ia an n D Do ob br re e) )
D Da ac că ă o ob bs se er rv va aț ți i a ap pa ar ri iț ți ia a a ac ce es st te ei i c cu ul le eg ge er ri i s sa au u p pă ăr rț ți i d di in n a ac ce ea as st ta a c cu ul le eg ge er re e p pe e a al lt t s si it te e ( (s sa au u c cu ul le eg ge er ri i) ) v vă ă r ru ug gă ăm m s să ă
n ne e a an nu un nț ța at ti i p pe e o of ff fi ic ce e@ @m ma at te ei in nf fo o. .r ro o s sa au u d do ob br re e. .a an nd dr re ei i@ @y ya ah ho oo o. .c co om m p pe en nt tr ru u a a f fa ac ce e d de em me er rs su ur ri il le e l le eg ga al le e. .
Fiecare autor al acestei culegeri răspunde de corectitudinea variantelor propuse.
Culegerea a fost verificată, dar dacă totuși gasiți vreo greșeală vă rugam să ne anuntați pe
office@mateinfo.ro pentru a face corecturile necesare.
SOLUȚIILE ȘI BAREMELE DE NOTARE LE GASIȚI PE WWW.MATEINFO.RO
PROFESOR ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ PROFESOR ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ
Elena Andone Şcoala Vasile Conta Iaşi Catalina Isofache
Colegiul “Național Alexandru Ioan Cuza”
Ploiești
Lenuța Andrei
Scoala cu cls. I-VIII NR.12 "DECEBAL"
CRAIOVA
Roxana Lica
Colegiul Național JEAN MONNET
Ploiești
Mihăiță Georgică Anghel
Şcoala ,, Marin Preda'' Siliştea Gumeşti
,Teleorman
Corneliu Mănescu
Avram
Grupul Școlar de Transporturi Ploiești
Daniela Badea Școala „Rareș Vodă” Ploiești Blandina Manițiu
Colegiul Tehnic"Alexandru Domşa"Alba
Iulia
Ion Badea Colegiul Naţional Spiru Haret, Ploieşti Ștefan Florin Marcu Grup Şcolar de Transporturi Auto-Calaraşi
Silvia Brabeceanu Colegiul Tehnic '' Gheorghe Lazăr " Plopeni Corina Militaru
Scoala cu clasele I-VIII ,,MIHAI
EMINESCU" Ploiești
Ionel Brabeceanu Şcoala cu clasele I-VIII '' Carol I " Plopeni Petruta Miriță
Liceul Teoretic"Dan
Barbilian",Câmpulung Muşcel
Nicolae Breazu Colegiul Naţional Spiru Haret, Ploieşti Maria Mișca Şcoala cu clasele I-VIII Mașloc, Timiș
Delia Bulgăr Liceul Teoretic "Traian Vuia" Făget ,. Timiş Gheorghe Molea Școala „ Basarab I” Curtea de Argeș
Maria Burlaciuc Școala „Tudor Arghezi” Năvodari Claudia Mușat
Scoala cu clasele I-VIII ,,MIHAI
EMINESCU" Ploiești
Daniel Burlacu
Scoala cu clasele I-VIII "Laurentiu Fulga"
Fulga de Sus, Jud. Prahova
Nicolae Nicolaescu Colegiul Tehnic "Alexe Marin" Slatina Olt
Ileana Cernovici
Şcoala cu cls.I-VIII Nr.11/14, Drobeta
Tr.Severin, Mehedinţi
Csaba Oláh
Grup Şcolar "Liviu Rebreanu, Bălan,
J ud.Harghita
Viorica Ciocănaru Colegiul Tehnic Energetic,Craiova Cornel Pacurar Colegiul National "I.M. Clain " , Blaj
Rodica Cocalea Scoala Generală nr. 15, Brașov Valeriu Pop
Şcoala Generală "Enea Grapini" Şanţ,
Bistriţa-Năsăud
Corina Constantin
Scoala in care preda: Scoala cu cls. I - VIII nr.
20 Sibiu
Camelia Sanda Popa
Şcoala nr.20 ”Tudor Vladimirescu”
Structura Scolară nr.8 Piteşti
Valentin Contu
Scoala cu clasele I-VIII "Iordache
Cantacuzino" Pascani judetul Iasi
Cristina Raț Grup Scolar Industrial Energetic Campina
Paraschiva Dima Şcoala Generală nr.13, Braşov Ileana Ricu
Grup Şcolar Agricol "Roşiorii de Vede"
Teleorman
Andrei Octavian Dobre
Colegiul Economic Virgil Madgearu Ploiești/
Grupul Școlar de Transporturi Ploiești
Roxana Soare
Colegiul Național „ Nichita Stănescu „
Ploiești
Constantin Bogdan Doreanu
Şcoala cu clasele I - VIII Petru Rareş, Hîrlău,
Iaşi
Maria Lacramioara
Stefan
Şcoala cu clasele I- VIII Cicăneşti, Jud.
Argeş
Loghin Gaga Grup Școlar de Industrie Alimentară Arad Constantin Telteu
Colegiul Naţional de Arte „Regina
Maria”, Constanţa
Mihaela Alexandra Ghidu Colegiul Național JEAN MONNET Ploiești Iuliana Trașcă
Şcoala cu cls. I-VIII „Gh. Popescu”
Mărgineni-Slobozia
Maria Grecu
Şcoala cu clasele I-VIII Ion Creangă, Satu
Mare
Vasile Uleanu
Şcoala cu cls.I-VIII nr.5 „Armand
Călinescu ” Curtea de Argeş
Camelia Grigoraș Școala „Petru Poni” Iași Doina Uruc Școala cu cls. I-VIII Baba Ana, Prahova

Collection is provided free site www.mateinfo.ro only and no part of this publication may be reproduced without the
written consent of www.mateinfo.ro (Prof. Andrei Octavian Dobre, office@mateinfo.ro ).
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 1
Prof: Andone Elena.


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Dintre numerele 0
2012
şi 2012
0
, mai mic este numărul....

(5p) 2. Suma resturilor împărţirii unui număr natural la 6, este egală cu……

(5p) 3. Scris sub formă de raport procentual, raportul
3
4
este……….

(5p) 4. Complementul unui unghi cu măsura egală cu 39
0
45’ are măsura…………..

(5p) 5. Dacă volumul unui cub este egal cu 125 cm
3
atunci diagonala cubului este egală cu


(5p) 6. Diagrama alăturată prezintă răspunsurile la o întrebare dintr-un sondaj de opinie.
Dacă răspunsul „Nu ştiu” a fost dat de 228 de persoane, numărul persoanelor care a răspuns
„Nu” este ……………

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi un patrulater ortodiagonal ABCD.

(5p) 2. Intr-o librărie cărţile de matematică sunt aşezate pe trei rafturi.Pe primul raft sunt 42
de cărţi, pe al doilea raft sunt cu 13 mai puţine iar pe al treilea raft cu 5 mai multe decât pe al
doilea. Câte cărţi de matematică sunt în librărie?

(5p) 3. La un concurs se pun 30 de întrebări. Pentru fiecare răspuns corect se acordă 5
puncte iar pentru un răspuns greşit se scad 3 puncte. Câte răspunsuri corecte a dat un elev care
a obţinut 110 puncte? (Elevul răspunde la toate întrebările)

4. Fie funcţia : f →  , f(x)=(-2+5)(x-1).

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
3
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
(5p) a) Reprezentaţi grafic funcţia f în sistemul de coordonate xOy.

(5p) b)Determinaţi punctul de coordonate egale situat pe graficul funcţiei f

(5p) 5.Arătaţi că { }
2
2
11 30 6
,( ) 7
12 35 7
x x x
x
x x x
+ + +
= ∀ ∈ − −
+ + +
 .

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. La o fabrică, chibritele sunt ambalate în cutii paralelipipedice cu lungimea egală cu 48cm,
lăţimea 240 mm şi grosimea 0,1 dm.
(5p) a) Aflaţi volumul unei cutii de chibrite.
(5p) b) Cutiile sunt grupate în duzini, formând astfel un cub. Aflaţi muchia cubului.
(5p) c) Fiecare duzină este împachetată în hârtie. Câţi metri pătraţi de hârtie sunt necesari
pentru ambalarea a 125 duzini de chibrite?

2. Figura de mai jos reprezintă spaţiul verde din faţa unei şcoli.

(5p) a) Câţi stâlpi sunt necesari pentru împrejmuirea spaţiului dacă aceştia sunt puşi din 2 în
2 metri?
(5p) b) Dacă pe suprafaţa ABEF se plantează panseluţe iar pe suprafaţa EBCD trandafiri,
aflaţi cât la sută din suprafaţa totală este plantată cu trandafiri?
(5p) c) In cât timp parcurge distanţa BE un melc, ştiind că se deplasează cu viteza constantă
de 2810
-4
m/s.( 13 3,5 ≅ )w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
4
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 2
Prof: Andone Elena.


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Media aritmetică a numerelor 4 şi -8 este egală cu......

(5p) 2. Valoarea de adevăr a propoziţiei „2012 este pătrat perfect”
este………………………

(5p) 3 Cel mai mare divizor comun al numerelor 68 şi 88 este……………………….

(5p) 4. Perimetrul unui pătrat este egal cu 36 cm. Latura pătratului este egală cu……mm.

(5p) 5. Volumul unui tetraedru regulat cu muchia de 3 cm este……cm
3


(5p) 6. Zona colorată din figura alăturată reprezintă……% din întreg.

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi un cub cu muchia de 4cm.

(5p) 2. Pentru 3 mese şi 12 scaune s-au plătit 576 lei. Cât s-a plătit pentru un scaun şi cât
pentru o masă dacă, o masă costă cât 4 scaune?
(5p) 3. Calculaţi 7a 5b ştiind că 2a b 24 şi a b
4. Fie funcţiile : f →  , ( ) 2 f x ax a b = − + +
şi : , ( ) ; , g g x bx b a a b → = + − ∈   
a) Aflaţi funcţiile f şi g ştiind că punctul A(2,1) este punctul de intersecţie al graficelor
celor două funcţii.

(5p) b) Pentru a calculaţi aria patrulaterului determinat de reprezentările
geometrice ale celor două funcţii şi axele de coordonate.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
5
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
(5p) 5. Simplificaţi raportul:
2 2
2 2
(
(2
3) ( 3)
3) (2 3)
a a
a a
+ − −
+ + −
,

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Un muncitor trebuie să confecţioneze un calorifer cu dimensiunile L 1,5 m, l cm
şi 0,75 m.

(5p) a) Caloriferul fiind confecţionat din tablă, aflaţi câţi metri pătraţi de tablă sunt necesari
pentru confecţionarea caloriferului.

(5p) b) Care este capacitate caloriferului, exprimată în litri?

(5p) c) Dacă un metru pătrat de tablă costă 25 lei, aflaţi câţi bani va da muncitorul pentru a
realiza 6 calorifere de aceleaşi dimensiuni?

2. Un teren dreptunghiular ABCD are aria 72 cm
2
. Lungimea terenului este AB x+7)
cm şi AD (x+1) cm. Fie E mijlocul segmentului AB şi AC DE .

(5p) a) Aflaţi dimensiunile terenului
(5p) b) Dacă AB 12 cm şi AD 6 cm, calculaţi aria triunghiului AEC
(5p) c) Dacă AB 12 cm şi AD 6 cm, aflaţi lungimea segmentului AFVarianta 3
Prof: Andone Elena


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului (-2) 12 (-2)
2
este………………….

(5p) 2. Numerele de forma 1 3 x divizibile cu 3 sunt………………………

(5p) 3. Elementele mulţimii (-1, 4]∩ sunt………….

(5p) 4. Fie triunghiul isoscel ABC, AB AC. Dacă măsura unghiului A este egală cu 24
0
,
măsura unghiului B este egală cu……
o


(5p) 5. Dacă într-un trapez baza mică are lungimea egală cu media geometrică a numerelor
4 cm şi 9 cm şi baza mare are lungimea egală cu media aritmetică a numerelor 12cm şi 28cm,
atunci lungimea liniei mijlocii va fi egală cu...cm
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
6
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

(5p) 6. Un paraşutist aterizează pe un teren asemănător desenului de mai jos. Probabilitatea
ca el să aterizeze în zonă colorată este…….
SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi un paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile L 5 cm, l 4 cm şi h 8 cm
(5p) 2. Determinaţi funcţia liniară al cărei grafic trece prin punctele A(1,2) şi B( -2, 1)
(5p) 3. Dacă
2
3
x
y
= calculaţi
7
7
x
x y +


4. Moş Crăciun are în sacul său multe jucării interesante şi frumoase. Dacă ar da
fiecărui copil pe care îl întâlneşte 3 jucării, ar rămâne cu 2 jucării în sac iar dacă ar da fiecărui
copil câte 4 jucării, ar rămâne cu 3 jucării.

(5p) a) Verificaţi dacă în sacul lui Moş Crăciun pot fi 107 jucării.

(5p) b) Aflaţi câte jucării pot fi în sacul lui Moş Crăciun , ştiind că nu sunt mai mult de 350
de jucării dar nici mai putin de 300.
(5p) 5. Efectuaţi
2
2
9 12 4 4 5
16 25 9 6
x x x
x x
+ + −

− +

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Mădălin are un acvariu de forma unui paralelipiped dreptunghic PESCARUL, cu
dimensiunile PE=50 cm, ES=40 cm, AS=50 2m.

(5p) a) Arătaţi că înălţimea acvariului este de 30 cm.

(5p) b) Aflaţi distanţa de la punctul C la dreapta EU.

(5p) c) Dacă în acvariu se toarnă 15 l de apă, la ce înălţime se ridică apa?

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
7
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
2. Un teren agricol are forma unui trapez isoscel cu bazele AB şi CD , CM⊥AB şi
AC⊥BD, AB=18 dam , CM=100 m. Suprafaţa acestui teren a fost împărţită în două
parcele ADCM şi BCM .Calculaţi:

(5p) a) Câţi ari are suprafaţa terenului ABCD?
(5p) b) Cât la % din aria trapezului ABCD reprezintă aria triunghiului BMC ?
(5p) c) Cât costă împrejmuirea parcelei AMCD dacă 1 m de gard costă 12,5 lei .


Varianta 4
Prof: Andone Elena
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Dacă (16+x)•2=14, atunci x este egal cu …

(5p) 2. 3 muncitori termină o lucrare în 10 zile. 6 muncitori vor termina aceeaşi lucrare
în……zile
(5p) 3. După o reducere cu 25% preţul unui produs este de 120 lei.Preţul iniţial al
produsului a fost de … lei

(5p) 4. Intr-un trapez, baza mare are 6 cm şi baza mică este o treime din baza mare. Linia
mijlocie a trapezului este agală cu … cm.

(5p) 5 Se consideră cubul ALGORITM. Măsura unghiului RLT este de……

(5p) 6. Toţi elevii unei clase au susţinut teza la
matematică. Rezultatele obţinute sunt reprezentate
în graficul alăturat. Conform graficului, a obţinut
cel puţin nota 8 un număr de … elevi.
0
2
4
6
3 4 5 6 7 8 9 10
nota la teza
n
u
m
a
r


e
l
e
v
i

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi o prismă hexagonală regulată ABCDEF A`B`C`D`E`F`.

(5p) 2. Fie mulţimea


− + − = π ; 0 ; 3 ;
2
4
;
2
1
; 2 ; 94 , 2 ; 3 ; 12 A . Aflaţi cardinalul mulţimii
A Q ∩

(5p) 3. Într-o clasă sunt 25 de elevi. 17 elevi cunosc foarte bine limba engleză şi 18 elevi
cunosc foarte bine limba franceză.Câţi elevi cunosc ambele limbi străine foarte bine?
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
8
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

4. Fie funcţia liniară : f →  , f(x)=ax+b.
(5p) a)Determinaţi funcţia ştiind că graficul său trece prin punctele A(1,-4) şi B(-2,2).
(5p) b) Pentru a=-2 şi b=-2 reprezentaţi grafic funcţia.
(5p) 5. Să se arate că
3
1
15 2
5 6
) (
2
2

+
=
− +
+ +
=
x
x
x x
x x
x F pentru orice } 3 ; 5 { \ − ∈R xSUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. În figura alăturată este ilustrată schematic schiţa unei
grădini ABCD. AB =15 m, CD =9 m, AD = 8 m. Grădina este
împărţită printr-un strat de flori CM asfel încât aria suprafeţei
MBC să fie egală cu aria suprafeţei CDAM. Punctul M este
situat pe AB astfel încât x AM = ; (x este o distanţă exprimată
în metri; ) 15 0 < < x .
(5p) a) Să se exprime în funcţie de x, aria suprafeţei CDAM
(5p) b) Să se arate că aria suprafeţei MBC este egală cu
( )
2
4 15 x m − .
(5p) c) Dacă x =3 m să se calculeze lungimea stratului cu flori .

2. Un depozit de cereale are forma unui paralelipiped dreptunghic cu lungimea de 24 m,
lăţimea 16m şi înălţimea 20 m.
(5p) a)Calculaţi aria laterală a depozitului
(5p) b)Se vopseşte suprafaţa laterală şi interior şi exterior.Dacă 1m
2
consumă 25 grame de
vopsea aflaţi câte kilograme de vopsea sunt necesare.
(5p) c) Un kilogram de vopsea costă 40 lei.Dacă se cumpără mai mult de 50kg,se acordă o
reducere de 20% pentru întreaga cantitate de vopsea cumpărată. Cât a costat vopseaua?
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
9
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 5
Prof: Elena Andone.
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului (-3)•(-4)+(-2)
2
-(-1)
3
este.....

(5p) 2. Cel mai mic număr divizibil cu 6 şi 8 este....

(5p) 3. Într-o urnă sunt 16 bile negre şi 28 bile albe. Se extrage o bilă. Probabilitatea ca bila
extrasă să fie albă este egală cu.....
(5p) 4. În paralelogramul ABCD , măsura unghiului A este egală cu 38
0
. Măsura unghiului
D este egală cu....
0

(5p) 5. Aria laterală a unui cub este egală cu 36 cm
2
. Volumul cubului este egal cu...cm
3


(5p) 6. In luna ianuarie se vor înregistra următoarele temperaturi:
Nr.zile 2 1 5 4 8 9 2
Temperatura -15
0
-12
0
-10
0
-5
0
0
0
1
0
2
0

Temperatura medie a lunii ianuarie va fi de...
SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi tetraedrul regulat CORP,de vârf C

(5p) 2. Într-o clasă numărul de băieţi este egal cu 9 iar numărul de fete este de două ori mai
mare decât cel al băieţilor. Câţi elevi sunt în total în clasă?
(5p) 3. Arătaţi că numărul n=
7
63 7 3 147 2 7
7
− + − − este număr întreg
(5p) 4. a) Rezolvaţi în mulţimea numerelor raţionale ecuaţia ( )
3
2 3
4 2
x
x + = −
(5p) b) Aflaţi numerele reale x, y, z ştiind că x şi y sunt direct proporţionale cu 2 şi 4 şi
au media aritmetică 12, iar z este media geometrică a numerelor x şi y.
(5p) 5. Să se arate că ( ) ( )( )( ) 3 8 2 75 25 3
3
+ + − = − − + x x x x x pentru orice x număr real
SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
10
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
1. Un camion pleacă din oraşul marcat cu litera A şi vrea să ajungă în oraşul marcat
cu litera F.(5p) a) Care este cel mai scurt drum?

(5p) b) Ştiind că până în oraşul C camionul merge cu viteza de 66km/h şi de la C la E merge
cu viteza de 84km/h, aflaţi în cât timp parcurge camionul distanţa dintre oraşele A şi E.

(5p) c) Camionul poate transporta câte 500 de cărămizi. Câte drumuri ar trebui să facă
pentru a transporta 12800 de căramizi?

2. Cadoul de Crăciun al Dianei este împachetat într-o cutie metalică,de formă
cubică,având muchia de 6 dm.Cutia este ambalată în hârtie aurie.

(5p) a) Sunt suficienţi 3 m
2
de hârtie aurie?

(5p) b) Dacă 1 m
2
de hârtie aurie costă 3 lei, cât va costa hârtia pentru
ambalaj?

(5p) c) Încape în cutie 1l de suc?Varianta 6
Prof: Elena Andone
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1..Rezultatul calculului 18: 2 ( 5) − − este ...
(5p) 2. Inversul numărului -4,5 este …
(5p) 3 Numerele întregi din intervalul (-3,4) sunt …
(5p) 4. După simplificare raportul
3 2
2
, { 1;1}
1
x x
x
x

∈ − −

 este egal cu ...
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
11
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
(5p) 5 Diagonala unui cub are lungimea 3 6 suma lungimilor muchiilor cubului este egală
cu....
(5p) 6.O prismă cu şase vârfuri are … feţe


SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi o piramidă triunghiulară regulată MATE,cu vârful M
(5p) 2. Sa se afle numerele a şi b ştiind că media lor aritmetică este 7,5 iar primul este un
sfert din al doilea.
(5p) 3. Arătaţi că suma numerelor 1 3 − şi 1 3 + este număr iraţional
4. Preţul unui obiect este de 300 lei . Obiectul se scumpeşte de două ori : prima dată
cu 20% , apoi , cu 10% .
(5p) a) Calculaţi preţul final al obiectului
(5p) b) Care ar fi fost preţul final al obiectului dacă în locul celor două scumpiri s-ar fi
aplicat o scumpire cu 30% ?

(5p) 5. Diferenţa a două numere este 16, iar suma pătratelor lor este 706 .Aflaţi produsul
celor două numere.

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Ionuţ taie o foaie de hârtie sub forma unui trapez isoscel ABCD, AB CD  , 5cm AD = ,
10cm DC = . Paralela prin C la AD intersectează pe AB în punctul E astfel încât AD DE ⊥ şi
2
AE
AD = .
(5p) a) Calculaţi m(DAB)
(5p) b) Arătaţi că triunghiul CEB este echilateral
(5p) c) Poate fi decupat trapezul dintr-o coală cu dimensiunile de 30cm,respectiv 20 cm?

2.Un vas în formă de paralelipiped dreptunghic cu L=22cm ,l=15 cm, h=30cm se umple
pe jumătate cu apă. Punând o piatra in vas nivelul apei se ridica cu 5 cm. Ce volum are piatra?

(5p) a)Ce volum de apă se află în vas?
(5p) b) Ce volum are piatra?
(5p) c) Câti centimetri pătraţi de sticlă sunt necesari pentru confecţionarea vasului?(Vasul nu
are capac.)
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
12
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte


Varianta 7
Prof: Elena Andone
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Dintre numerele 7,(3) şi 7,3 mai mare este....

(5p) 2. Cel mai mare divizor comun al numerelor 36 şi 48 este....

(5p) 3 Pe cutia de praline asortate se precizează conţinutul de alune: 37%. Dacă masa netă
este de 250 g,atunci produsul conţine …g alune

(5p) 4. Suplementul unui unghi este de 120
0
.Complementul aceluiaşi unghi este de...
0
..

(5p) 5 O piramidă patrulateră regulată are aria totală egală cu 45 3 şi aria laterală egală cu
36 3cm
2
.Atunci aria bazei piramidei este de...cm
2


(5p) 6. Tabelul de mai jos reprezintă repartiţia notelor obţinute de elevii unei clase în urma
unui test la matematică. Media clasei este....

Note 3 4 5 6 7 8 9 10
Nr. elevi 2 2 3 5 5 4 3 2

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezolvati in multimea numerelor naturale inecuatia: 1 4 10 ) 1 3 ( 2 + < − + x x
(5p) 2. La un market o persoană cumpără 14 kg.de banane şi 8 kg portocale pe care achită
86 lei,iar altă persoană cumpără 22 kg banane şi 24 kg portocale pe care achită 158 lei.Cât
costă 3kg banane şi 1kg portocale?
(5p) 3. Calculaţi :
1 1 1
.....
2 1 3 2 121 120
+ + +
+ + +


4. Se consideră mulţimile:
}
1 2
6
| { Z
x
Z x A ∈
+
∈ = şi } 1 ) 3 2 )( 3 2 ( | { = − + ∈ = x x Z x B .
(5p) a) Aflaţi elementul comun mulţimilor A şi B

(5p) b) Calculaţi suma elementelor mulţimii A

(5p) 5. Să se determine numerele reale x si y pentru care avem:
0 10 6 2
2 2
= + + + + y y x x
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
13
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
D C
B
A
B′ A′
C′
D′
N
M
D C
B A


SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. În figura de mai jos, ABCD reprezinta o bucata de tablă galvanizată în formă de
dreptunghi cu AB =30 cm şi BC = 20 cm iar M este mijlocul lui BC .Un fierar,doreşte să
decupeze triunghiul DMN.
(5p) a) Determinaţi aria triunghiului DMN , în funcţie de lungimea x a segmentului NB.
(5p) b) Determinaţi DN ştiind că aria triunghiului decupat este o treime din aria
drepunghiului.
(5p) c) Pentru BN =10cm, să se determine natura triunghiului decupat.2.Paralelipipedul dreptunghic de mai jos reprezintă lada de zestre a bunicii . Ştiind că
AB=80 cm , BC=50cm , AA’=60cm, aflaţi:
(5p) a) Ce volum avea ea ?
(5p) b) Cosinusul unghiului dintre dreptele D’B si AD.
(5p) c)Aria totală a lăzii
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
14
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 8
Prof: Andrei Lenuţa


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului 918: 9 este egal cu ….

(5p) 2. Suma numerelor întregi din intervalul [-2; 3) este egală cu .…

(5p) 3. Patru stilouri costă 616 lei. Cinci stilouri de acelaşi fel costă … lei.

(5p) 4. Aria unui pătrat cu latura de 5 m este egală cu … m².

(5p) 5. Diagonalaunui paraleleipiped dreptunghic cu dimensiunile de 3 cm, 4 cm respectiv
12 cm are lungimea egală cu … cm.

(5p) 6. La teza de matematică pe semestul I elevii clasei a VIII-a C au obţinut următoarele
rezultate, reprezentate în tabelul de mai jos:

Nota 4 5 6 7 8 9 10
Număr elevi 3 4 7 6 7 2 1

Numărul de elevi din clasă este egal cu ….

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de
puncte)

(5p) 1. Desenaţi pe foaia de examen tetraedru regulat MNPQ.
(5p) 2. Calculaţi 10 16 a b − ştiind că 17 a b − = şi 3 5 23 a b − = , unde a, b∈ℝ.
(5p) 3. Andrei a rezolvat la matematică în 4 zile un număr de 110 probleme. În fiecare zi,
începând cu a doua, Andrei a rezolvat cu cinci probleme mai mult decât în ziua
precedentă. Verificați dacă există vreo zi în care numarul problemelor rezolvate este
prim.

4. Se consideră funcţia f : ℝ ℝ , f (x) =3 x- 3.

(5p) a) Reprezentaţi graficul funcţiei f în sistemul de coordonate xOy .

(5p) b) Determinaţi punctul de pe graficul funcţiei f care are abscisa egală cu ordonata.
(5p) 5. Calculaţi
2
2
1
x
x
+ , ştiind că
1
x
x
+ =7. .

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Un teren agricol are forma unui trapez isoscel ABCD cu baza mare AB =100 m şi
baza mică CD =80 m iar masura unghiului ascuţit este
0
45 .
(5p) a) Calculati suprafaţa terenului.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
15
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
(5p) b) Suprafaţa triunghiului ABC reprezintă porţiunea de teren cultivată cu ardei.
Calculaţi această suprafaţă.
(5p) c) Câţi metri de gard sunt necesari pentru a împrejmui terenul de două
ori ) 41 , 1 2 ( ≈ ?
2. Un acvariu este de forma unui paralelipiped dreptunghic ABCDA’B’C’D’ în care se
cunosc: AB =100 cm, BC = 80 cm şi CA’ = 100 2cm.

(5p) a) Arătaţi că înălţimea acvariului are 60 cm.

(5p) b) Calculaţi distanţa de la D la BD’.

(5p) c) Dacă se toarnă în acvariu 40 litri apă, la ce înălţime se ridică apa ?
Varianta 9
Prof: Andrei Lenuţa


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului 49 49:7 − este egal cu ….

(5p) 2. Scrisă sub formă de interval mulţimea { } / 1 A x x = ∈ ≤  este egală cu .…

(5p) 3. Doi muncitori termină o lucrare în 10 ore, atunci cinci muncitori termină aceeaşi
lucrare în…ore.

(5p) 4. Un dreptunghi cu lungimea de 16 cm şi lăţimea egală cu trei sferturi din lungime are
aria egală cu …
2
cm .

(5p) 5. Diagonala unui paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile de 6 cm, 8 cm, 24 cm sre
lungimea egală cu …cm.

(5p) 6. Cel mai mare număr natural mai mic decât 40 este ….

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de
puncte)

(5p) 1.Desenaţi, pe foaia de examen, o prismă triunghiulară regulată ABCDEF.

(5p) 2. Nicoleta are o sumă de bani. Aflaţi ce sumă de bani are Nicoleta ştiind că dacă ar
avea de trei ori suma pe care o are şi o treime din ea plus 27 de lei, ar avea 287 lei.

(5p) 3. Calculaţi
1 1 1
...
2 1 3 2 2012 2011
E = + + +
+ + +

4. Se consideră funcţia : , ( ) 3 2 f f x x → = −   .
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
16
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

(5p) a) Reprezentaţi grafic funcţia f în sistemul de coordonate xOy .

(5p) b) Calculaţi distanţa de la punctul ( ) 0,1 M la graficul funcţiei f .

(5p) 5. Arătaţi că
2 2
4 9 4 6 5 x y x y + − + + >0, pentru orice , x y ∈.

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. O fabrică de confecţii, confecţionează corturi sub formă de piramidă patrulateră regulată
cu muchia bazei de 8m şi înălţimea unei feţe laterale a cortului de 5m.

(5p) a) Arătaţi că înălţimea cortului este de 3m.

(5p) b) Fiecare cort este confecţionat din prelată (inclusiv baza). Calculaţi câti
2
m de prelată
trebuie pentru a confecţiona 8 corturi, se pierd 1
2
m de material pentru fiecare cort.

(5p) c) Aflaţi numărul maxim de persoane care pot sta în cort, ştiind că pentru o persoană
sunt necesari 3
3
m de aer.

2. Un salon de coafură are forma unui trapez dreptunghic, cu baza mare de 10 m, baza
mică de 8 m şi măsura unghiului ascuţit de
0
60 .(5p) a) Determinaţi perimetrul salonului.

(5p) b) Câţi metri pătraţi de parchet sunt necesari pentru parchetarea întregului salon?(Se
rotunjeşte prin adaos la întregi ).

(5p) c) Dacă 1 metru pătrat de parchet costă 17,50 lei , verificaţi dacă 590 lei sunt suficienţi
pentru cumpărarea parchetului necesar parchetării salonului?
Varianta 10
Prof: Andrei Lenuţa


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului 104 214:2 − eate egal cu ….

(5p) 2. Soluţia reală a ecuaţiei 2 7 x − = este x =….

(5p) 3. Media aritmetică a numerelor 5 5 − şi 5 5 + este egală cu ….

(5p) 4. Preţul unui stilou este de 40 lei. După o scumpire cu 10% preţul stiloului va fi de
…lei.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
17
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

(5p) 5. Aria unui triunghi echilateral este de
2
9 3cm . Latura triunghiului echilateral are
lungimea de …cm.

(5p) 6. Aria unei feţe laterale a unui cub cu muchia de 13 cm este de …
2
cm .

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de
puncte)

(5p) 1. Desenaţi, pe foaia de examen un paralelipiped dreptunghic ALGEBRIC.

(5p) 2. La un concurs suma de 330 lei a fost împărţită la primii 3 premianţi invers
proporţional cu locul obţinut. Aflaţi ce sumă a primit fiecare premiant.
(5p) 3. Arătaţi că numărul
2 2
( 5 2)( 5 4) 1 x n n n n = + + + + + , este pătrat perfect pentru orice
n∈.

4. Fie expresia
1 1 2
( ) :
2 2 2
x
E x
x x x
 
= +
 
+ − −
 
, { } 2,0 x ∈ − ±  .

(5p) a) Calculaţi valoarea expresiei pentru 1 x = .

(5p) b) Aduceţi expresia la forma cea mai simplă.

(5p) 5. Fie funcţia ( ) : , 2 1 f f x x → = +   . Determinaţi numărul real m pentru care
punctul A(1,m) se află pe graficul funcţiei f .

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Un teren agricol are forma unui dreptunghi cu dimensiunile de 1500 m şi 100 m.Terenul a
fost împărţit în patru parcele după axele de simetrie. O parcelă a fost cultivată cu grâu.

(5p) a) Aflaţi câte hectare are terenul agricol.

(5p) b) Aflaţi câte tone de grâu s-au obţinut de pe parcela cultivată cu grâu, ştiind că de pe
un hectar s-au obţinut 2,5 t .

(5p) c) Dacă un kilogram de grâu costă 0,5 lei. Aflaţi ce sumă s-ar obţine dacă s-ar vinde
toată recolta de grâu obţinut.

2. Pe planul ABC ∆ ( ( )
0
90 m A =  ) se ridică perpendiculara ME, unde M este mijlocul
laturii [BC], N mijlocul laturii [AC], AB= 6 cm, AC=8 cm şi ME=4 cm.

(5p) a) Calculaţi lungimea segmentului [NE].

(5p) b) Demonstraţi că dreapta AC este perpendiculară pe planul (MNE) .

(5p) c) Calculaţi sinusul unghiului format de planele (EAC) şi (ABC)
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
18
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 11
Prof Anghel Mihăiţă Giorgică

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu
Timpul efectiv de lucru 2 ore .


SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)

5p 1. Rezultatul calculului 9+9:9
0
este egal cu …..
5p 2. Dacă 2x+ 8y=10 atunci x+4y=.........
5p 3. Numărul raţional 3,(3) scris sub formă de fracţie ordinară ireductibilă este egal cu……
5p 4. Un tetraedru regulat cu latura de 1cm are aria totală........
5p 5. Diagonala unui paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile de 1cm, 2 cm şi 3 cm este
egală cu …..cm.
5p 6. Dacă a+b =8 și a=3b atunci a=......... si b=.......

SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

5p 1. Desenaţi pe foaia de examen prisma patrulateră regulată HECTARUL
5p 2. Să se arate că ( 3+ 2+1)
2
=2[(1+ 2)(1+ 3)+2]
5p 3. Aflați aria unui pătrat care are perimetrul 1 m.
4 Se consideră funcţia f : R → R, f(x) = - 2x+6 .
5p a) Determinaţi valoarea lui m astfel încât , f(2)+m=10
5p b) Reprezentați grafic funcția intr-un sistem de axe perpendiculare xOy
5p 5. Dacă Niculae are 40 lei și Nilă 85 lei, câți lei trebuie să-i dea Niculae fratelui său
astfel încât el să aibă un sfert din suma lui Nilă ?

SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

1.Un trapez dreptunghic are bazele de 8cm, 4cm și o diagonală perpendiculară pe
latura oblică a trapezului.
5p a) Calculați lungimea laturii oblice a trapezului.
5p b) Aflați aria lui.
5p c) Determinați măsura unghiului ascuțit al trapezului .

2. După ce secerau, membrii familiei lui Moromete, făceau o șiră de snopi avînd forma
unei prisme triunghiulare regulată dreaptă. Fața laterală de pe pământ reprezenta un
dreptunghi cu aria 72 m
2
având lungimea, paralela cu creasta, dublul lațimii.(Figura 1)
5p a) Aflaţi lungimea înălțimii șirei .
5p b) Calculați aria totală a prismei .
5p c) Câte duble de grâu a treierat Moromete, cu batoza lui Iocan, știind că din 2 3m
3

din șiră el obținea 9 duble de grâu ?


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
19
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 12

Prof Anghel Mihăiţă Giorgică

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru : 2 ore .

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)

5p 1. Rezultatul calcului 7
0
+8
0
:9
0
este egal cu …..
5p 2. Dintre numerele a=9,8 şi b=9,(8) numărul mai mare este egal cu ……
5p 3. Dacă x+y=12 și x-y=10 atunci x=.......si y=.........
5p 4. Media geometrică a numerelor 2+ 3si 2- 3este.............
5p 5. Diagonala unui paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile a= 2cm, b=6cm, c=9cm
este egală cu … cm.
5p 6. Un triunghi echilateral are apotema de 1 cm. Aria triunghiului este de………….cm
2

SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

5p 1. Desenaţi pe foaia de examen o piramidă patrulateră regulată IOCAN.
5p 2. Moromete a cumpărat, de la prietenul său Cocoșilă, 30 duble de cereale cu 15 lei
dublul de grâu și cu 20 lei dublul de porumb plătind în total 500 lei.
Câte duble de grâu a cumparat el ?
5p 3. Fie a+3b+4c=45 unde a, b şi c sunt numere prime. Aflaţi cele trei numere.
4. Fie numerele a și b invers proporționale cu 4 și 6
5p a) Aflați numerele a și b știind că a+b =5
5p b) Calculati media aritmetică a numerelor a și b
5p 5. Descompuneţi în factori expresia algebrică E(x)=(2x+1)
4
– 1

SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

1. Fie functia f : R → R, f(x) =ax+b
5p a) Determinati functia f(x) știind că f(1)+f(3)=f(2) și f(-1)=- 6
5p b) Reprezentați grafic funcția obținută.
5p c) Calculați distanța de la originea axelor la graficul funcției.
2.FamiliaMoromete a construit un grajd, paralelipipedul dreptunghic ABCDEFGH și
un fânar, prisma triunghiulară regulată EHMFGN, AB=8m, BC=4m și BF=2,5 m
5p a) Dacă în grajd erau 40 oi, câţi m
3
de aer reveneau fiecărui animal în parte ?
5p b) Câți m
3
de fân se putea pune în fânar umplându-l ochi ?
5p c) Câte țigle s-au folosit pentru acoperișul EFNM și HGNM dacă 30 țigle acoperă 1m
2


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
20
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 13

Prof Anghel Mihăiţă Giorgică

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru : 2 ore .

SUBIECTUL I - Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 de puncte)

5p 1. Rezultatul calculului 7-7:7 este …
5p 2. Dacă 2x+2y=16, atunci x+y este …
5p 3. Calculând 50% din 30 se obţine numărul …
5p 4. Raportul dintre lungimea şi diametrul unui cerc este numarul irational ..…
5p 5. Media geometrică dintre 22 si răsturnatul său este…


5p 6 20000m
2
=..ha

SUBIECTUL al II-lea - Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete (30 de puncte)

5p 1. Fieraria lui Iocan avea o curte sub forma unui romb cu inaltimea de 6 m si un unghi
de30
0
.Ce suprafată avea curtea ?
5p 2. Arătaţi că numărul t = ( ) ( ) ( ) 3 3 7 3 7 3 7 7 3
2
− − + − + este natural.
5p 3 Pe vremea lui Moromete apareau ziarele: Mișcarea,Curentul și Dimineaţa.Care era
preţul fiecărui ziar dacă : Mișcarea si Curentul costa 4,10lei ,Mișcarea și Dimineaţa
costa 4,30 lei iar Curentul si Dimineta erau 5,20 lei .
4 Se consideră funcţia f : R → R, f(x) =mx+5 .
5p a) Determinaţi valoarea lui m astfel încât graficul functiei să treacă prin punctul A(6,8)
5p .) Calculati distanta de la originea axelor la punctual A
5p 5 Rezolvaţi inecuatia | 1| z − ≤ 8

SUBIECTUL al III-lea Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)

2.Intr-o zi Moromete şi-a construit lângă vie o covergă sub forma unei piramide
triunghiulare regulate cu AB=18 dm și VO= 24dm


5p a) Calculaţi aria laterală a piramidei.
5p b) Calculaţi aria totală a piramidei.
5p c) Aflaţi volumul ei.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
21
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte


2. Figura de mai jos reprezintă un dreptunghi care are AB=60cm, BC=40cm


5p a) Calculaţi lungimea lui DM astfel încât aria trapezului ABCM sa fie triplul ariei
triunghiului ADM
5p b) Dacă M este mijlocul lui DC calculaţi perimetrul trapezului ABCM
5p c) Determinaţi lungimea liniei mijlocii a trapezului ABCM .

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
22
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 14
Prof: Badea Daniela


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1.Cel mai mic număr întreg impar de două cifre este ….
(5p) 2.Fie funcţia { } ( ) : 1; 0; 2; 3 , 2. f f x x − → = −  Suma tuturor valorilor funcţiei este
egală cu …
(5p) 3.Numărul numerelor naturale cuprinse între 102 şi 201 care împărţite la 5 dau restul 3
este egal cu ….
(5p) 4.Un hexagon regulat este echivalent cu un pătrat care are perimetrul 24cm. Aria
hexagonului este egală cu …. cm.
(5p) 5. Aria totală a unui tetraedru regulat este
2
16 3 cm. Perimetrul bazei este de ….cm.

(5p) 6.În figura de mai jos (BI şi (CI sunt bisectoarele unghiurilor B şi C ale ABC ∆ , iar
măsura unghiului BIC este de 115
0
. Atunci măsura unghiului BAC este de ……
0SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi, pe foaia de examen, un tetraedru regulat MNPQ.

(5p) 2. Ionel primeşte de ziua lui o sumă de bani de la trei persoane, astfel: mama îi
dăruieşte
2
3
din suma totală şi încă 5 lei, tata îi dăruieşte 60% din rest plus 3 lei, iar
bunicii îi dau restul de 25 lei. Ce sumă a primit Ionel?(5p) 3. Rezolvaţi sistemul:
2 2
1
5 8
2 2
1
6 7
x y x y
x y x y
+ + ¦
− =
¦
¦
´
− −
¦
+ =
¦
¹

4. Fie expresia ( )
2
1 1 1 1 8
E 2 : 1 : 2 : 1 1 : x x x
x x x x x x
¦ ¹
(
| | | | | | | |
= + + + + − − −
´ `
| | | | (

\ . \ . \ . \ .
¸ ¸
¹ )

(5p) a) Determinaţi valorile lui x pentru care expresia are sens şi arătaţi că ( ) E
4
x
x = .
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
23
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
(5p) b) Rezolvaţi ecuaţia ( ) ( ) ( ) ( )
( )
2 3 2012
4 E 1
E 4 +E 4 +E 4 +....+E 4 =
3
x ⋅ −
.

(5p) 5. Determinaţi funcţia liniară al cărei grafic taie axa Ox în punctul de abscisă x=2 şi
axa Oy în punctul de ordonată y=–6 .

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Paralelipipedul dreptunghic ABCDA`B`C`D` are dimensiunile bazei AB=6cm şi
respectiv BC=8cm, iar diagonala are lungimea 26cm. Calculaţi:
(5p) a) aria totală şi volumul paralelipipedului;
(5p) b) distanţa de la punctul P la dreapta BD`, unde P∈(DD`) şi
D`P 2
DP 3
=
;

(5p) c) volumul tetraedrului AMPD`, unde M este mijlocul diagonalei (BD`).

2. Într-un parc se amenajează un rond circular cu flori. Rondul are diametrul AB=12m,
iar T∈(AB) astfel încât AT=2BT. Se construiesc semicercurile

AMT de diametru
(AT) şi respectiv

BNT de diametru (TB). Se delimitează astfel două suprafeţe pe care
plantează flori roşii şi albastre (vezi figura 1). Rondul este străbătut de o alee (linie
poligonală) AMTNB, lată de 50cm.
(5p) a) Calculaţi lungimea aleii;
(5p) b) Calculaţi aria suprafeţei plantate cu flori roşii (se aproximează 2 1,41  şi 3,15 π  );
(5p) c) Rondul se împrejmuieşte cu arbuşti (ce vor forma un gard viu) plantaţi la 30 cm unul
de altul, iar cele două straturi cu flori se delimitează în acelaşi mod. Determinaţi
numărul de arbuşti necesar, dacă plantarea începe din punctul A.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
24
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

Varianta 15
Prof: Badea Daniela


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului ( )
2
1 x x x + − este…..
(5p) 2. Într-o clasă cu 24 elevi, procentul de promovabilitate la un test a fost de 62,5%.
Numărul elevilor care nu au promovat este egal cu ….

(5p) 3.Soluţia ecuaţiei 3 3 54 0 x − = este…..

(5p) 4.Pătratul ABCD din figura alăturată are latura de 8cm, ( ) M BC ∈
şi AM= 6cm. Raportul dintre perimetrul trapezului AMCD şi
perimetrul pătratului ABCD este egal cu …

(5p) 5. Volumul unei prisme triunghiulare regulate este
3
6 3 cm, iar muchia laterală este
triplul laturii bazei. Aria laterală a prismei este …. cm
2
.

(5p) 6. În diagrama alăturată este reprezentat numărul de fete şi băieţi din cele două cicluri
de învăţământ dintr-o şcoală generală. Numărul băieţilor este cu … mai mic decât cel
al fetelor.


SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi, pe foaia de examen, două plane perpendiculare, α şi β
.

(5p) 2. Media aritmetică a patru numere este 1904. Aflaţi numerele ştiind că primul număr
reprezintă 60% din al doilea, al doilea reprezintă 60% din al treilea, iar al treilea
reprezintă 60% din al patrulea.
(5p) 3. Fie numerele naturale a şi b cu proprietăţile următoare:

( ) 2 11 a b +  şi 6 77 a b + =
.

Arătaţi că 11. b
4. Fie funcţia ( ) : , 1. f f x x → = +  

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
25
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
(5p) a) Determinaţi funcţia ( ) : , g g x mx n → = +   ştiind că graficele celor două funcţii se
intersectează în punctul M de abscisă 5
,
iar punctul ( ) N 1; 2
g
G − ∈
;

(5p) b) Calculaţi aria poligonului determinat de graficele celor două funcţii cu axa ordonatelor.
(5p) 5. Determinaţi valoarea minimă a numărului

2 2
N= 4 13 6 34 , unde , . x x y y x y − + + + + ∈

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. La o activitate practică, elevii unei clase confecţionează coşuleţe din carton, în
formă de piramidă patrulateră regulată VABCD (vezi figura1). Ei decupează suprafaţa
unui coşuleţ dintr-un semidisc de carton cu raza de 12 cm având pierdere minimă de
material (vezi figura2).
(5p) a) Câte coşuleţe vor decupa elevii, cu pierdere minimă de material, dintr-o coală de
carton cu dimensiunile de 1,2m şi respectiv 0,85m?
(5p) b) Arătaţi că ( ) AB 9;10 ; ∈
(5p) c) De capetele A şi C, respectiv B şi D se prind două bucăţi de pamblică de aceeaşi
lungime astfel că în punctul M coşuleţul poate fi agăţat (punctele V,O şi M sunt
coliniare), iar ( )
0
MBO 45 m =  . Cercetaţi dacă sunt suficienţi 12 m de pamblică
pentru toate coşuleţele confecţionate din coala de carton.
2. Gabriel vrea să construiască un zmeu reprezentat
schematic în figura 3, unde ABCE este pătrat de latură24 cm
şi BCD echilateral. ∆ Pentru a fi rezistent el întăreşte zmeul
cu baghetă de lemn de culoare roşie.
(5p) a) Aflaţi lungimea totală a baghetei pe care o foloseşte
Gabriel;
(5p) b) Calculaţi suprafaţa zmeului;
(5p) c) Calculaţi raportul dintre suprafaţa zmeului şi cea a
dreptunghiului MNPQ din care este decupat.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
26
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 16
Prof: Badea Daniela


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)
(5p) 1. Rezultatul calculului
2
3 1
2 :
2 2
| |

|
\ .
este egal cu ….
(5p) 2. Dacă 2 7 a b − = şi
2 2
4 42 a b − = , atunci 2a b + este egal cu ….

(5p) 3. Într-un coş sunt 35 de mere verzi şi roşii. Probabilitatea ca luând la întâmplare un
măr, acesta să fie verde, este
3
7
. Numărul merelor roşii din coş este egal cu ....


(5p) 4. Lungimea laturii unui romb este medie proporţională între lungimile diagonalelor.
Dacă latura are 14cm, atunci înălţimea rombului are …. cm.

(5p) 5.Pe planul dreptunghiului ABCD cu AB=20cm şi BC=15cm se ridică perpendiculara
AM de 12cm. Distanţa de la punctul M la dreapta BD este de ….cm.

(5p) 6. La un sondaj de opinie participă un număr de persoane, în procentele indicate în
diagrama alăturată, pe categorii de vârste. Diferenţa dintre numărul de persoane din
categoria 36-50 ani şi numărul de persoane din categoria 18-24 ani este 352.
La un sondaj participă ….. persoane.


SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1.Desenaţi, pe foaia de examen, două plane paraleleα şi β , intersectate de un al treilea
planγ , după dreptele a şi respectiv b .
(5p) 2. Calculaţi:
( )
7 3 7
7 3 2 3 7
7 3 12
| | | |
− − − −
| |
\ . \ .
.

(5p) 3. Se dă expresia ( ) ( ) ( ) ( )( )
2 2
3 1 2 3 1 E x x x x x = − + + − + − .Rezolvaţi ecuaţia ( ) 0 E x =

4. La o florărie s-au aranjat garoafe în 40 de vaze, în unele câte trei fire, iar în altele
câte cinci fire, în total 154 fire.
(5p) a) Aflaţi câte vaze s-au aranjat cu trei fire şi câte cu cinci fire de garoafe.
(5p) b) Dacă se aranjează toate cele 154 de garoafe astfel ca, în fiecare vază să fie acelaşi
număr de fire, aflaţi numărul minim de vaze care se utilizează ştiind că într-o vază
încap cel mult 17 flori.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
27
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
(5p) 5. Trasaţi graficul funcţiei
| | ( ) : 2;3 , 1 2 . f f x x − → = − 

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Construcţia unei morişti se face în două etape: se construieşte mai întâi octogonul regulat
ABCDEFGH pornind de la un pătrat (vezi figura1), apoi se lipesc cele opt paralelograme
congruente, aşa cum se vede în figura2. Se ştie că latura octogonului are lungimea 2x, iar
latura pătratului 2x+2a.
(5p) a) Calculaţi a şi lungimea laturii pătratului în funcţie de x;
(5p) b) Pentru
( )
10 2 1 cm x = − calculaţi perimetrul moriştii;


(5p) c) Pentru
( )
10 2 1 cm x = − calculaţi aria moriştii.2. Cubul ABCDA`B`C`D` are muchia de 12 cm şi { } ` ` . B C BC M =  Calculaţi:

(5p) a) Distanţa de la punctul M la diagonala BD ;
(5p) b) Sinusul unghiului diedru format de planele (D`AC) şi (ABC);
(5p) c) Distanţa de la pundtul D la planul (D`AC).

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
28
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

Varianta 17
Prof: Badea Ion
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului 80 245 125 − + este egal cu …
(5p) 2. Un automobil parcurge o distanţă cu viteza constantă de 60km/h în 45minute. Dacă
parcurge aceeaşi distanţă în 36 minute, atunci viteza automobilului va fi de ….km/h.
(5p) 3. Media geometrică a numerelor 3 2 2 + şi 3 2 2 − este egală cu …
(5p) 4. Lungimea unui cerc este 4 . π Aria pătratului înscris în acest cerc este…
(5p) 5.Volumul unui tetraedru regulat cu muchia de 6 cm este egal cu ….cm
3
.
(5p) 6. În graficul alăturat se prezintă numărul de DVD-uri vândute de un magazin în
cursul unei săptămâni. De marţi până vineri s-au vândut …… DVD-uri .SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi, pe foaia de examen, două cercuri tangente exterioare şi o tangentă comună
a lor.
(5p) 2. O echipă de 10 muncitori pot executa o lucrare în 10 zile. După 3 zile de lucru s-au
mai alăturat echipei încă 4 muncitori. În câte zile se va executa lucrarea?
(5p) 3. Demonstraţi că 13| dacă şi numai dacă 13| 3 3 abc a b c − + .
4. Se dau funcţiile ( ) ( ) , : , 3 1 şi 1 3 f g f x x g x x → = + = −   .
(5p) a) Determinaţi coordonatele punctului de intersecţie al graficelor celor două funcţii.
(5p) b) Aflaţi măsura unghiului format de graficele funcţiilor f şi g.
(5p) 5. Fie numărul
1 2 3 7 11 14 21 77
1 2 3 11
A
+ − + + + − +
=
+ − +
. Arătaţi că ( ) 3;4 A∈ .

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. O piramidă SABCD are baza pătratul ABCD şi toate muchiile egale cu 10cm.
(5p) a) Demonstraţi că SABCD este piramidă regulată şi calculaţi volumul său;
(5p) b) Dacă punctul ( ) P SC ∈ , determinaţi lungimea segmentului (SP) astfel încât
perimetrul PBD ∆ să fie minim;
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
29
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
(5p) c) Aflaţi măsura diedrului determinat de planele (PBD) şi (ACD).

2. O sală de conferinţe cu lungimea de 10,38m şi lăţimea de 6m trebuie pardosită cu
plăci de gresie hexagonale regulate cu latura de 12cm, de două culori.
(5p) a) Determinaţi numărul de plăci întregi de faianţă necesare dacă pardosirea începe din
punctul A aşa cum arată figura 1 şi apoi numărul total de plăci necesare( se aproximează
3 1,73 ≅ ).
(5p) b) Câte plăci de culoare închisă sunt utilizate (vezi modul de aşezare în figură)?
(5p) c) La fiecare metru pătrat se folosesc 1,2 saci cu adeziv care costă14 lei sacul. Gresia se
vinde la metru pătrat care costă 30 lei, iar manopera costă 65% din preţul materialelor.
Calculaţi costul total al lucrării.w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
30
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

Varianta 18
Prof: Badea Ion
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)
(5p) 1. Dacă
3 5
a b
= atunci raportul
5 4
4
a b
a b
+

are valoarea …
(5p) 2. Graficul funcţiei ( ) : , 3 f f x x m → = +   trece prin originea sistemului de axe de
coordonate. Atunci m este egal cu ....

(5p) 3. Valoarea de adevăr a propoziţiei „ Perechea ( ) 2; 3 − este soluţie a ecuaţiei
3 2 12 0 x y − − = ” este…
(5p) 4. Dimensiunile unui paralelipiped dreptunghic sunt direct proporţionale cu 12, 3 şi 4,
iar diagonala sa are 26cm. Atunci suma lungimilor celor trei dimensiuni este…cm
(5p) 5.În cercul de centru O şi rază R= 6 din figura alăturată, este
înscris MAB ∆ cu ( )
0
M 60 m =  . Aria porţiunii haşurate este …


(5p) 6. Bugetul unei firme imobiliare (venituri şi cheltuieli) pe o săptămână este înregistrat
în diagrama alăturată. Cheltuielile depăşesc veniturile cu ...... mii lei.


SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi, pe foaia de examen, o prismă triunghiulară dreaptă PRISMA.
(5p) 2. Câte kg de fursecuri de 18 lei/kg trebuie amestecate cu 10 kg de fursecuri de 25
lei/kg pentru a putea vinde toată cantitatea cu 20 lei/kg şi suma încasată să fie aceeaşi
în ambele cazuri?
(5p) 3. Arătaţi că
( ) ( ) ( ) ( )
2 2
3 5 3 5 3 5 3 5 5 3 N = − + + − − + + este număr
natural.
4. Fie funcţia
| | ( )
| |
( ) ( |
2 ; 2;1
: 2;4 ,
1 1; 1;4
x a x
f f x
a x x
¦− + ∈ −
¦
− → =
´
− − ∈
¦
¹

(5p) a) Trasaţi graficul funcţiei ştiind că ( ) 0;2
f
A G ∈ ;
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
31
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
(5p) b) Pentru a =2 rezolvaţi ecuaţia ( ) 2 f x = .
(5p) 5. Se consideră expresia ( )
4 3 2
2 12 9 E x x x mx x = + + − + . Arătaţi că pentru orice 5 m ≥
( ) ( ) 0, . E x x ≥ ∀ ∈

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Trapezul ABCD dreptunghic în A are numai baza (AB) inclusă într-un plan α , iar
proiecţiile punctelor C şi D pe planul α sunt D` şi respectiv C`. Se ştie că AB 12cm, =
( ) ( )
0
CD=8cm, CC`=4cm şi ABC , 30 . m α = 
(5p) a) Demonstraţi că AB C`D` este trapez dreptunghic;
(5p) b) Calculaţi perimetrul trapezului AB C`D`;
(5p) c) Calculaţi aria totală a poliedrului AD D`BCC`;2. Un fermier deţine un teren agricol în formă dreptunghiulară care are lungimea cu 8
hm mai mare decât lăţimea, iar perimetrul lui este egal cu perimetrul unui alt teren în
formă de pătrat cu suprafaţa de 484 ha. Fermierul împarte terenul său în trei parcele
astfel încât raportul suprafeţelor primelor două este
3
4
, iar al ultimelor două
4
5
. Cea
mai mică dintre parcele o cultivă cu legume: vinete, roşii şi cartofi, direct proporţional
cu ( )
4 1
; şi 0, 6 .
9 3
Parcela cea mai mare o cultivă cu grâu, iar cea rămasă o transformă
în livadă de meri
(5p) a) Calculaţi ariile celor trei parcele;
(5p) b) Calculaţi ariile suprafeţelor cultivate cu legume;
(5p) c) Producţia de grâu este de 5t/ hectar, iar kg de grâu costă 1,5lei. Din livadă s-au
recoltat 40t/ hectar, care s-au vândut cu 2lei/kg. Ştiind că din vânzarea legumelor
fermierul a obţinut o optime din suma încasată pe fructe, aflaţi suma totală încasată de
fermier.


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
32
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 19
Prof: Badea Ion
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului
45 3
5 1


este …..
(5p) 2. Numărul care mărit cu 20% din el devine 240 este egal cu ….
(5p) 3. Mulţimea soluţiilor ecuaţiei 3 5 x − = este { } ..... S =
(5p) 4. Patrulaterul ABCD este ortodiagonal, cu AC=4cm şi BD=7cm. Aria patrulaterului
este ….cm
2
.
(5p) 5.Un disc de oţel cu diametrul de 16 cm cântăreşte 1,2 kg. Din el se decupează un disc
cu raza de 4 cm. Masa piesei astfel decupate este de …kg.
(5p) 6. Într-un club şcolar sportiv activează 150 elevi care practică un singur sport.
Reprezentarea elevilor după sportul practicat în cadrul clubului este dată în diagrama
circulară alăturată. Numărul elevilor care practică atletismul este ……


SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi, pe foaia de examen, un hexaedru, notaţi-l şi numiţi-l.
(5p) 2. Calculaţi media geometrică a numerelor 2 15 8 şi 2 15 8 a b = + = − .
(5p) 3. O fabrică de zahăr prelucreată zilnic 150t de sfeclă de zahăr. Sfecla pierde 8% din
greutate prin spălare şi 5% din rest prin strivire. Din cantitatea rămasă, 12% reprezintă zahăr.
Ce cantitate de zahăr produce fabrica într-o săptămână (5 zile lucrătoare)?
4. Fie expresia ( )
2
2
3 2 6 10 1 5
: , \ , ,0
1 3 3 1 1 6 9 3 3
x x x x
E x x
x x x x
+ | | ¦ ¹
= + ∈ ± −
´ `
|
− + − +
\ . ¹ )

.
(5p) a) Arătaţi că ( )
( )
1 3
2 1 3
x
E x
x

=
+
;
(5p) b) Rezolvaţi în inecuaţia ( )
1
2
E x ≤ − .
(5p) 5. Fie funcţia ( )
( )
: , 3 1 12. f f x x → = − −   Determinaţi şi a b∈astfel încât

( ) 1 2 3 f a b − = .

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. O piramidă triunghiulară regulată VABC are aria bazei egală cu jumătate din aria laterală
şi înălţimea VO =x.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
33
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
(5p) a) Arătaţi că AB =2x;
(5p) b) Calculaţi aria laterală şi volumul piramidei pentru x =18 cm;
(5p) c) Calculaţi măsura unghiului format de înălţimea VO cu o faţă laterală.

2. Ioana a confecţionat brăduţi de ornament pentru a decora fereastra camerei sale în
perioada sărbătorilor de iarnă. Brăduţii sunt formaţi din triunghiuri dreptunghice isoscele şi au
trunchiul în formă de pătrat cu latura 2x, iar înălţimea VO a coroanei este împărţită în 10
segmente de lungime x (vezi figura 1).
(5p) a) Calculaţi perimetrul figurii în funcţie de x;
(5p) b) Calculaţi aria figurii pentru x=1cm;
(5p) c) După şablonul din figura 1 sunt decupaţi brăduţi (fără trunchi) din cartoane colorate
de forma celui din figura 2. Determinaţi aria paralelogramului QRST în funcţie de x şi stabiliţi
procentul de material pierdut la decupaj (rotunjiţi la întreg numărul obţinut).


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
34
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

Varianta 20
Prof: Silvia Brabeceanu
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului ( ) 72:8 2 5 − ⋅ − este egal cu ……….

(5p) 2. Dacă { } 5, 1,0,2,3 A = − − şi { } 1,2,5,7,8 B = − atunci mulţimea A B ∩ este { } ...,...

(5p) 3. Media aritmetică a numerelor
3 1
2 5
a = + şi
5 1
2 5
b = − este ……..

(5p) 4. Diametrul unui cerc este de 10m. Lungimea razei cercului este egală cu …….. cm.

(5p) 5. Se consideră cubul ABCDA B C D ′ ′ ′ ′ din figura alăturată. Măsura unghiului dintre
dreptele AD′ şi B C ′ este egală cu ………..(5p) 6. Figura de mai jos reprezintă graficul evoluţiei temperaturilor maxime într-o
săptămână de vară. Temperatura a scăzut de miercuri până vineri cu ……
0
C


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
35
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte


SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi, pe foaia de examen, o piramidă patrulateră regulată de bază MNPQ şi vârf
S.

(5p) 2. Într-o librărie, pe un raft sunt 27 de cărţi, pe un alt raft se află de trei ori mai multe
cărţi, iar pe al treilea raft
2
3
din numărul cărţilor aflate pe primele două rafturi. Câte cărţi sunt
în total pe cele trei rafturi?

(5p) 3. Suma a cinci numere naturale consecutive este 50. Calculaţi produsul ultimelor trei
numere.

4. Se consideră funcţia ( ) : , 5 3 f f x x → = − +   .

(5p) a) Reprezentaţi graficul funcţiei f ;

(5p) b) Determinaţi numărul real mpentru care punctul ( ) 2, 1 P m m + − este situat pe
graficul funcţiei f ;

(5p) 5. Arătaţi că numărul
( ) ( ) ( )
2
7 5 5 7 5 7 5 2 7 a = + − + − − este natural.

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Figura 1. reprezintă un cub ABCDA B C D ′ ′ ′ ′ cu muchia de 6dm, iar S este punctul de
intersecţie al diagonalelor cubului.

(5p) a) Aflaţi suma lungimilor muchiilor laterale ale piramidei SADD A ′ ′ ;

(5p) b) Calculaţi aria laterală a piramidei SADD A ′ ′ ;

(5p) c) Determinaţi măsura unghiului dintre planele ( ) A B C ′ ′ şi ( ) ABD′ ;
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
36
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

2. Figura alăturată reprezintă schiţa unei grădini dreptunghiulare în care porţiunea
haşurată este formată din două trapeze isoscele având AB EF DC   , 6 AE DE EF m = = = ,
12 AB m = .

(5p) a) Aflaţi lungimea segmentului
| | FM unde { } M EF BC = ∩ ;(5p) b) Calculaţi aria porţiunii haşurate;

(5p) c) Determinaţi raportul dintre aria porţiunii nehaşurate şi cea a dreptunghiului ABCD;


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
37
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

Varianta 21
Prof: Silvia Brabeceanu
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului
3 5 14
7 7 8
| |
+ ⋅
|
\ .
este egal cu ……..
(5p) 2. Numărul necunoscut din proporţia
17
4 51
x
= are valoarea ……..

(5p) 3. Într-o urnă sunt 9 bile albe şi 11 bile roşii. Probabilitatea ca bila extrasă să fie roşie
este egală cu ……..

(5p) 4. Un pătrat ABCDcu latura de 5cm, are diagonala AC egală cu …….. cm.

(5p) 5. Se consideră cubul ABCDA B C D ′ ′ ′ ′ din figura alăturată. Intersecţia planelor
( ) ABD′ şi ( ) B C C ′ ′ este dreapta ……..(5p) 6. Figura de mai jos reprezintă graficul evoluţiei temperaturilor minime într-o
săptămână de iarnă. În această săptămână temperatura maximă a fost de ……..
0
C .


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
38
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi, pe foaia de examen, o piramidă triunghiulară regulată de bază MNP şi
vârf V.
(5p) 2. O echipă de muncitori, într-o zi, au îmbuteliat 1250 sticle cu apă minerală, a doua zi
au îmbuteliat cu
2
5
mai puţin decât în prima zi, iar în a treia zi cu
3
10
mai mult decât în a doua
zi. Câte sticle au fost îmbuteliate în cele trei zile?

(5p) 3. Raportul dintre suma şi diferenţa a două numere este
5
6
. Să se afle numerele ştiind
că 20% din primul număr este cu 4 mai mare decât 30% din al doilea număr.

4. Se consideră funcţia ( ) : , 3 1 f f x x → = −   .

(5p) a) Verificaţi dacă punctele ( ) 0,2 A şi ( ) 1, 4 B − − aparţin graficului funcţiei f ;

(5p) b) Pentru ( ) 3 1 f x x = − , determinaţi m∈, astfel încât ( ) ( ) 2 3 9 f m f m + + − = ;

(5p) 5. Să se aducă la forma cea mai simplă expresia
( )
2
1 1 9 24 16 4 3 4
, \
3 4 3 4 4 3 4 3
x x x
E x x
x x x
+ + − | | ¦ ¹
= − ⋅ + ∈ ±
´ `
|
− + −
\ . ¹ )SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Figura 1. reprezintă o piesă metalică în formă de prismă triunghiulară regulată, din care se
obţine piramida MABB A ′ ′ , unde M este mijlocul muchiei ( ) CC′ . Se ştie că
10 AB AA cm ′ = = .

(5p) a) Aflaţi înălţimea piramidei;

(5p) b) Calculaţi aria laterală a piramidei;

(5p) c) Determinaţi volumul de metal ce se pierde;w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
39
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

2. Figura 2. reprezintă o suprafaţă de teren dreptunghiulară pe care sunt amenajate două alei,
fiecare cu lăţimea de 2m, reprezentate în figură de porţiunea nehaşurată. Se ştie că 14 AB m =
şi 8 BC m = .

(5p) a) Aflaţi aria porţiunii haşurate;

(5p) b) Calculaţi suprafaţa ocupată de cele două alei;

(5p) c) Determinaţi volumul de pietriş necesar pentru pietruirea aleilor cu un strat gros de
5cm;

Varianta 22
Prof: Silvia Brabeceanu
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Dacă 23 8 5 2 30 x − + − = atunci numărul x este egal cu ……..
(5p) 2. Dacă 6 a = şi 18 b c + = atunci ab ac + este egal cu ……..

(5p) 3. Probabilitatea ca la aruncarea unui zar să apară un număr prim este ……..

(5p) 4. Trapezul dreptunghic ABCD în care
( ) ( )
0
ˆ ˆ
90 m A m D = = , 15 AB cm = , 7 DC = ,
10 BC = , are perimetrul egal cu ……..

(5p) 5. Se consideră piramida regulată SABCD , cu toate muchiile congruente. Măsura
unghiului dintre dreptele SAşi DC este egală cu ……..w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
40
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

(5p) 6. În figura de mai jos discul a fost împărţit în 8 părţi egale. Porţiunea nehaşurată
reprezintă din toată suprafaţa ……..%.

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi, pe foaia de examen, un trunchi de piramidă patrulateră regulată de baze
ABCD şi MNPQ.
(5p) 2. Se consideră mulţimea
{ }
1 2 3 7 A x x = ∈ − ≤ + ≤  . Enumeraţi elementele mulţimii
A∩ .

(5p) 3. Să se rezolve sistemul
( ) ( ) ( )( )
( )
2 2
1 2 3
3 2 1 5
x y x y x y
x y
¦
− − + = + − + ¦
´
− + =
¦
¹


4. Fie funcţiile , : f g →  , ( ) 1 f x x = − şi ( ) 2 5 g x x = − .

(5p) a) Determinaţi coordonatele punctului de intersecţie a graficelor celor două funcţii;

(5p) b) Să se rezolve ecuaţia: ( ) ( ) ( ) ( )
2
2 2 1 6 3 f x g x x x + ⋅ = − + + ;

(5p) 5. Descompuneţi în produs expresia:
( ) ( )
2
2 2
3 2 25 E x x x = + − .

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)
1. Figura 1. reprezintă o piesă metalică în formă de prismă triunghiulară regulată din care se
obţin piramidele VABCşi VA B C ′ ′ ′ , având vârful V comun în mijlocul segmentului | | OO′ ;
Oşi O′ sunt ortocentrele celor două baze. Se ştie că 12 AB AA cm ′ = = .

(5p) a) Aflaţi volumul piramidei VABC;

(5p) b) Calculaţi volumul de material ce se pierde;

(5p) c) Determinaţi volumul piramidei VABB A ′ ′ ;
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
41
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

2. Figura alăturată reprezintă o suprafaţă de teren în formă de trapez isoscel în care
porţiunea haşurată este semănată cu gazon. Se ştie că 12 AB m = , 6 AD DC CB m = = = , iar
M este mijlocul lui ( ) AB .

(5p) a) Aflaţi aria trapezului;

(5p) b) Determinaţi raportul dintre aria suprafeţei cu gazon şi aria trapezului;

(5p) c) Demonstraţi că ADşi BDsunt perpendiculare;
Varianta 23
Prof: Silvia Brabeceanu
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului
5 9 9
3 3 7
| |
+ ⋅
|
\ .
este egal cu ……..
(5p) 2. Fie mulţimile { } | 1 5 A x x = ∈ + ≤  şi { } 3, 2,0,4 B = − − . Mulţimea { } ...,... A B ∩ =

(5p) 3. Dintre numerele 2 x = şi 1,45 y = mai mare este numărul……..

(5p) 4. Un cerc cu lungimea de 12 cm π are aria egală cu ……..

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
42
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
(5p) 5. Se consideră tetraedrul regulat SABCşi M mijlocul lui | | AB . Laturile congruente
ale triunghiului isoscel SMC sunt ……..


(5p) 6. În figura de mai jos este reprezentată printr-o diagramă circulară, repartizarea
terenului unei ferme agricole. Porţiunea haşurată reprezintă ……..%.

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi, pe foaia de examen, un trunchi de piramidă triunghiulară regulată de baze
ABC şi A'B'C'.

(5p) 2. Rezolvaţi în ecuaţia :
1 2 3
1
2 5 10
x x x − +
+ = − .

(5p) 3. Suma a trei numere naturale este 180. Se ştie că suma dintre primul şi al treilea
număr este de 3 ori mai mare decât al doilea şi că printre cele 3 numere se află şi cel mai mic
număr prim de două cifre. Să se afle numerele.

4. Fie funcţia ( ) : , 2 3 f f x x → = − −  

(5p) a) Să se traseze graficul funcţiei f ;

(5p) b) Să se determine n∈ astfel încât ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 1 1 2 15 f f f f f n − + − + + + = ;

(5p) 5. Arătaţi că numărul
( ) ( ) ( ) ( )
2 2
3 2 2 3 2 5 2 5 2 p = + + + ⋅ − + − nu este
natural.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
43
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. În figura alăturată este reprezentat un vas în formă de paralelipiped dreptunghic având
12 AB dm = , 6 BC dm = şi 9 AA dm ′ = . În vas se află 432l de apă.
(5p) a) Calculaţi tangenta unghiului dintre dreapta A B ′ şi planul ( ) ADD′ ;
(5p) b) Aflaţi înălţimea apei;
(5p) c) Se introduce în vas un cub metalic cu muchia de 6dm. Cu cât creşte înălţimea apei;2. Figura 1. reprezintă o suprafaţă în care ABCDEF este un hexagon regulat cu latura de 6m,
iar pe laturile acestuia s-au construit în afară pătrate.

(5p) a) Aflaţi aria porţiunii nehaşurate din exteriorul hexagonului;

(5p) b) Determinaţi perimetrul întregii suprafeţe;

(5p) c) Comparaţi aria porţiunii haşurate cu aria hexagonului ABCDEF ;w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
44
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

Varianta 24
Prof: Ionel Brabeceanu
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului
2 2 2
5 5 3 2 ⋅ − ⋅ este ……..
(5p) 2. Suma numerelor naturale impare mai mici decât 12 este ……..

(5p) 3. Probabilitatea ca alegând un element al mulţimii { } 0,1,2,3 acesta să verifice
inegalitatea
2
8 n < este ……..

(5p) 4. Un romb cu diagonalele de 12cm şi 16cm are latura egală cu ……..

(5p) 5. Se consideră cubul ABCDA B C D ′ ′ ′ ′ din figura alăturată. Măsura unghiului dintre
dreptele A C ′ ′ şi B O ′ este egală cu ……..(5p) 6. În figura de mai jos este reprezentată evoluţia temperaturilor între orele 6 şi 10 ale
unei zile din luna ianuarie. De la ora 7 până la ora 10 temperatura a crescut cu ……..
0
C
SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Construiţi un paralelipiped dreptunghic ABCDEFGH .
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
45
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

(5p) 2. Suma a trei numere naturale este 210. Se ştie că suma dintre primul şi al doilea
număr este de 6 ori mai mare decât al treilea şi că printre cele 3 numere se află şi cel mai mare
număr prim de două cifre. Să se afle numerele.

(5p) 3. Să se rezolve inecuaţia: ( )( ) ( )
2
2 2 5 7 13 x x x x − + − − ≤ + .

4. Un turist are o sumă S de bani. Vizitând obiective turistice, în prima zi cheltuieşte
20%din suma S , a doua zi cheltuieşte 35%din suma S , iar a treia zi cheltuieşte
1
4
din suma
S .

(5p) a) Cât la sută cheltuieşte turistul în cele 3 zile?

(5p) b) Turistului îi rămân 100 de lei după cele 3 zile. Determinaţi valoarea sumei S ;

(5p) 5. Să se arate că expresia ( ) ( )( ) ( ) ( )
2 2
2 4 1 1 4 4 3 3 4 E x x x x x = + − + − + + nu depinde de
x

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Figura alăturată reprezintă o suprafaţă dreptunghiulară ABCD, iar triunghiurile
, , AEF EFG EHGşi CHGsunt echilaterale. Se ştie că 20 AB cm = .

(5p) a) Aflaţi lungimea segmentului
| | FE ;

(5p) b) Calculaţi distanţa dintre Aşi C ;

(5p) c) Aflaţi aria triunghiului AODunde { } O AG EF = ∩ ;

2. Pentru confecţionarea unui grilaj metalic de formă dreptunghiulară cu lungimea de 2m
sunt necesare 60 de bucăţi de forma celui din figură. Se ştie că ABCDeste pătrat cu latura de
20cm, iar , M N şi P sunt mijloacele laturilor pătratului.

(5p) a) Aflaţi lăţimea grilajului;

(5p) b) Calculaţi suma lungimilor tuturor arcelor din grilaj exprimată în m;

(5p) c) Care este numărul minim de bare metalice de 2mnecesare confecţionării tuturor
arcelor ( ) 3,14 3,15 π < < ;
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
46
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 25
Prof: Ionel Brabeceanu
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului 0,5 3,2:2 + este ……..
(5p) 2. 15%din 1200 este ……..

(5p) 3. Dacă
5 10
6 4
x
y
= , atunci
x
y
este egal cu ……..

(5p) 4. Într-o livadă în formă de dreptunghi cu 15 L m = şi 8 l m = , se plantează pomi
fructiferi. Pentru a fi plantaţi toţi pomii, lungimea se măreşte cu
3
4
din lăţime. Lungimea
dreptunghiului este de ……..m.

(5p) 5. În figura alăturată, ABCDeste un tetraedru regulat, iar planele ( ) A B C ′ ′ ′ şi
( ) ABC sunt paralele. Măsura unghiului dintre dreptele A C ′ ′ şi AB este egală cu ……..
0
.
(5p) 6. În tabelul de mai jos fiecărui număr din prima linie îi corespunde un număr din a
doua linie. Numărul ce corespunde lui 1 − este ……..

2 − 1 − 0 3
4 x 0 9
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
47
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte


SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi o piramidă regulată cu baza hexagonul ABCDEF şi vârf M .

(5p) 2. O echipă de muncitori trebuia să altoiască câte 50 de butuci de vie zilnic. Muncitorii
au altoit în fiecare zi câte 56 de butuci şi a terminat lucrarea cu 3 zile mai devreme, depăşind
planul cu 120 de butuci altoiţi. Să se afle în câte zile echipa a terminat lucrarea.

(5p) 3. Să se simplifice expresia: ( )
( )( )
( )( )
2 2
2 2
9 25
10 25 6 9
x x
E x
x x x x
− −
=
+ + + +


4. Se consideră funcţia : f →  , ( ) 5 f x ax = + , a

∈ .

(5p) a) Să se determine a ştiind că ( ) 2,1 A − este situat pe graficul funcţiei f ;

(5p) b) Pentru 2 a = să se reprezinte graficul funcţiei f ;

(5p) 5. Să se rezolve inecuaţia: ( ) 12 3 4 5 6 x x − + ≤ − + .

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. În figura alăturată, este reprezentată o cutie în formă de paralelipiped dreptunghic
ABCDA B C D ′ ′ ′ ′ cu 12 AA cm ′ = . În cutie se află apă până la înălţimea de 2cm. Dacă aşezăm
cutia având baza BCC B ′ ′ , apa se ridică la înălţimea de 3cm, iar dacă o aşezăm având baza
ABB A ′ ′ apa se ridică la înălţimea de 4cm.

(5p) a) Să se afle dimensiunile cutiei;

(5p) b) Câtă apă conţine cutia;
(5p) c) Stabiliţi dacă în cutie încap 5,2l de apă.


2. Un elev şi-a propus să obţină dintr-o bucată de hârtie de formă triunghi echilateral, un
hexagon regulat tăind vârfurile triunghiului aşa ca în figură. Se ştie că 12 AB cm = .

(5p) a) Demonstraţi că AM MN = ;

(5p) b) Aflaţi lungimea laturii hexagonului;

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
48
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
(5p) c) Arătaţi că aria hexagonului este
2
3
din aria triunghiului;Varianta 26
Prof: Ionel Brabeceanu
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului 5,5 0,5:5 1,2 + − este ……..
(5p) 2. Numărul natural de forma 4 3 x x divizibil cu 5, 0 x ≠ , este ……..

(5p) 3. Soluţia în a ecuaţiei 2 3 10 x − = − , este x =……..

(5p) 4. În pătratul ABCDcu latura de 6cm, se notează cu M mijlocul laturii AB şi cu
N mijlocul laturii BC . Lungimea segmentului
| | MN este ……..cm.

(5p) 5. În figura alăturată, ABCDEFGH este o prismă dreaptă cu baza pătratul ABCDde
latură 8cmşi 10 FC cm = . Lungimea segmentului
| | AE este egală cu …….. cm.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
49
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

(5p) 6. În figura de mai jos fiecărui element al mulţimii Aîi corespunde un singur element
în mulţimea B . Lui 1 − îi corespunde numărul ……..

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi o prismă triunghiulară regulată ABCA B C ′ ′ ′ .

(5p) 2. În trei saci sunt 460 de mere. Numărul merelor din primul sac reprezintă
3
4
din
numărul merelor din al doilea sac, iar în al treilea sac sunt de
3
2
ori mai multe mere decât în
primul sac. Câte mere sunt în fiecare sac.

(5p) 3. 12%din preţul unei mărfi, adică, 25,4lei reprezintă cheltuieli de transport. Care
este preţul mărfii?

4. Fie funcţia ( ) ( ) : , 2 1, f f x m x m m → = + + + ∈   .

(5p) a) Să se determine funcţia f al cărui grafic conţine punctul ( ) 0,3 M m ;

(5p) b) Pentru
1
2
m = să se calculeze media aritmetică a valorilor ( ) 1 f şi
( ) 1 f − ;

(5p) 5. Să se rezolve ecuaţia: 1 2 2 3 x x + + + =

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. În figura alăturată este reprezentat un vas în formă de trunchi de piramidă patrulateră
regulată cu laturile bazelor de 40cm, respectiv 20cm şi înălţimea de 24cm.

(5p) a) Aflaţi volumul vasului;

(5p) b) Calculaţi aria laterală a trunchiului de piramidă;

(5p) c) Se toarnă în vas 13,95l apă care se va ridica la 18cmde baza mică. Determinaţi aria
pătratului ce reprezintă suprafaţa apei;
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
50
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte2. Dreptunghiul ABCD reprezintă o curte în care porţiunea haşurată este un dreptunghi
rezervat pentru construcţia casei, iar pătratul AMPQ este semănat cu gazon. Se ştie că
40 AB m = , 25 BC m = , 15 AM m = , iar { } AP CD R ∩ = .

(5p) a) Calculaţi cât la sută reprezintă suprafaţa pătratului din suprafaţa totală a curţii;

(5p) b) Aflaţi aria patrulaterului ABCR;

(5p) c) Determinaţi distanţa PR;Varianta 27
Prof: Ionel Brabeceanu
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului
2
6 6 5 5 − ⋅ + este numărul ……..
(5p) 2. Produsul inverselor numerelor 3 − şi
1
2
este numărul ……..

(5p) 3. Media geometrică a numerelor
2
2 4 9 a = + − şi
11 13
2
4 4
b = + − este numărul ……..
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
51
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

(5p) 4. Un triunghi dreptunghic isoscel are catetele egale cu 10cm. Aria triunghiului este
……..
2
cm .

(5p) 5. ABCA B C ′ ′ ′ este o prismă regulată dreaptă, iar M este mijlocul muchiei
| | AB .
Măsura unghiului dintre dreptele A B ′ şi CM este egală cu ……..
(5p) 6. În figura de mai jos fiecare element al mulţimii B corespunde unui element din
mulţimea A. Numărul 6 corespunde numărului ……..
SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Construiţi o prismă patrulateră regulată ABCDMNPQ.

(5p) 2. Dacă scădem 8 dintr-un număr necunoscut şi înmulţim diferenţa cu 12, iar la
produsul obţinut adăugăm dublul numărului necunoscut, obţinem 44. Să se afle numărul
necunoscut.

(5p) 3. O secţie de croitorie trebuie să confecţioneze 800de costume bărbăteşti. Într-o
primă etapă, s-au confecţionat 128 de costume. Câte procente din numărul de costume
reprezintă cele confecţionate.

4. Se consideră funcţia ( ) : , 1, f f x mx m → = + ∈   .

(5p) a) Să se determine m∈astfel încât punctul ( ) 2,3 A să se afle pe graficul funcţiei;

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
52
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
(5p) b) Pentru 1 m = să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( ) 0 1 2 69 f f f f + + + +  ;

(5p) 5. Să se rezolve ecuaţia : 1 2 2 5 5 4 x x x − − − + − = .

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Figura alăturată reprezintă un dig de beton în care ABCD este trapez isoscel cu înălţimea
de 2m, baza mică 3 CD m = şi

( )
0
45 m ABC = . Se ştie că 100 BB CC m ′ ′ = = .

(5p) a) Aflaţi aria trapezului ABCD;

(5p) b) Câţi metrii cub de beton sunt necesari pentru construirea digului;

(5p) c) Ce greutate exprimată în tone are acest dig ştiind că densitatea betonului este
3
2,5 / kg dm ;
2. Un cort are forma unei prisme patrulatere regulată, iar deasupra o piramidă regulată. Latura
bazei este de 4m, înălţimea prismei de 2m şi înălţimea piramidei de 4,5m. Pânza folosită
pentru acest cort are lăţimea de 1,3m.

(5p) a) Aflaţi volumul cortului;

(5p) b) Aflaţi suprafaţa cortului;

(5p) c) Câţi metrii de pânză se vor folosii;

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
53
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 28
Prof:Breazu Nicolae
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. (30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului 12 3 3 8 3:4 75 − − + este...

(5p) 2. Un cioban are 50 de oi: albe şi negre. Dacă oile negre sunt de patru ori mai multe
decât cele albe, atunci diferenţa (număr de oi negre) – (număr de oi albe) este...

(5p) 3. Dobânda la un depozit bancar pe un an este de 5%. Suma pe care o încasăm în plus,
depunând 1000 lei, după un an este de.........lei.

(5p) 4. Aria unui hexagon regulat cu latura egală cu 2cm este de ....
2
cm .

(5p) 5. În figura de mai jos dreapta AD este perpendiculară pe planul (ABC), iar
AB AC ⊥ şi AE BC ⊥ . Unghiul dintre dreptele DE şi BC este de .....
0

(5p) 6. În luna trecută, muncitorii unui atelier (notaţi A,B,C,D,E,F,G,H) au realizat piese
după cum arată graficul următor. Numărul total de piese realizate în acest atelier este
de....
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
54
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi pe foaia de examen un trapez dreptunghic.

(5p) 2. Să se determine mulţimea ( ) ( )
{ }
2 2
A x x 1 3 17 x 1 . = ∈ + − ≤ + − 

(5p) 3. Dacă la a adun de trei ori b, obţin 2,(5). Dacă din b scad de trei ori a, obţin 0,(3).
Aflaţi a şi b.

4. Se dau funcţiile f ,g: →  , ( ) ( ) f x x 5, g x 2x 1 = − = − +

(5p) a) Reprezentaţi grafic aceste două funcţii în acelaşi sistem de axe de coordonate;

(5p) b) Aflaţi coordonatele punctului comun acestor două grafice.

(5p) 5. Arătaţi că numărul
2
2
5
9 1 2 24
: 2
3 4 3 81
 
 
+ ⋅
 
 
 
 
 
este natural.

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.(30 de puncte)

1. O piatra preţioasă în formă de tetraedru
regulat cu latura de 3 cm se taie după trei feţe
triunghiulare paralele cu feţele acesteia. Ştiind că
cele trei tetraedre tăiate sunt de asemenea regulate,
cu aceleaşi dimensiuni, se cere:

(5p) a) Arătaţi că muchiile colorate în desen în roşu
sunt congruente;
(5p) b) Ce volum total au tetraedrele înlăturate dacă
feţele hexagonale obţinute sunt regulate?
(5p) c) Ce volum are piatra după tăiere dacă toate
muchiile sunt congruente ?


2. O placă de gresie are modelul ca în imagine. Ştiind că latura pătratului este de 4dm
iar cele patru semicercuri cu centrele mijloacele laturilor sunt identice, tangente între ele şi
tangente la diagonalele pătratului, se cere:

(5p) a) Să se afle raza semicercurilor;

(5p) b) Aflaţi aria suprafeţei nehaşurate;

(5p) c) Putem decupa din suprafaţa nehaşurată un
cerc cu raza egală cu 1dm? Justificaţi!w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
55
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

Varianta 29
Prof:Breazu Nicolae
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Dacă
2 5 2 12
x 4 : 0
3 16 14 7
+ − ⋅ + = , atunci x este egal cu....

(5p) 2. Scara unui bloc are 120 de trepte. Bunicul urcă o treaptă în timp ce nepotul urcă trei
trepte. Ştiind că bunicul şi nepotul pleacă simultan şi nu se odihnesc pe drum, când ne-
potul ajunge pe ultima treaptă, numărul de trepte urcate de cei doi, împreună este de....

(5p) 3. Volumul de marfă într-un depozit a fost de 14000 tone. După transferul către maga-
zine a 30%, în depozit au mai rămas ..... tone.

(5p) 4. Un trapez are baza mare de 8 cm iar linia mijlocie de 5cm. Baza mică are....cm.

(5p) 5. În piramida patrulateră regulată VABCD notăm cu G mijlocul segmentului [ ]
AB şi
cu H mijlocul segmentului [ ]
CD . Ştiind că VG=AB, măsura unghiului

GVH este de
.....
0
.


(5p) 6. Cursul de schimb euro-leu, într-o săptămână a variat după modelul din graficul ală-
turat: luni 1€=4,2 lei, marţi 1€=4,5 lei etc. Diferenţa dintre cea mai ridicată cotaţie şi
cea mai scăzută a unui euro este de ....euro.


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
56
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi pe foaia de examen un unghi diedru şi unghiul plan al acestuia.

(5p) 2. Calculaţi
1 2
x x − ştiind că ( )
{ }
{ }
2
1 2
x 3 x 1 x 1 x ;x ∈ − = − =  .

(5p) 3. Raportul a două numere este 0,8 iar media lor aritmetică este 4,5. Aflaţi aceste
două numere.

4. Pentru { } x \ 1;2 ∈ ±  se consideră expresia:
( )
2
x 1 x 2x 1
E x :
x 2 x 1 x x 2
+ −  
= −
 
− − − −  
.

(5p) a) Arătaţi că
( )
x 1
E x
x 1
+
=

, oricare ar fi { } x \ 1;2 ∈ ±  ;

(5p) b) Determinaţi a∈, astfel încât ( ) E a ∈.

(5p) 5. Dacă
6 2 5 6 2 5
x
2
− + +
= , arătaţi că
( )
2011
2
x x 5 1 + − − este divizibil cu 4.

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.(30 de puncte)

1. O hală are formă de paralelipiped dreptunghic cu L=20m, l=8m şi h=8m. Acoperişul ei
are forma unei jumătăţi de prismă hexagonală care se aşează perfect pe pereţi ca în figura
alăturată.

(5p) a) Aflaţi volumul halei acoperite;

(5p) b) În mijlocul halei este fixat un stâlp de
rezistenţă. Ce înălţime are acesta?

(5p) c) Pereţii exteriori şi acoperişul se vopsesc.
Pentru 1
2
m este nevoie de 0,2 l vopsea. Ce
cantitate de vopsea este necesară pentru toată
suprafaţa?

2. Un sistem mecanic este format din două discuri de rază 10cm, tangente exterior. Din A
se duc tangentele la cel de-al doilea disc. Pentru funcţionarea unui mecanism în care este
implicat acest sistem sunt foarte importante suprafeţele cuprinse între tangente şi cercuri.

(5p) a) Determinaţi lungimea tangentelor AD şi AE;

(5p) b) Care este suma ariilor suprafeţelor haşurate;

(5p) c) Calculaţi raza discurilor în cazul în care suma
ariilor suprafeţelor haşurate este egală cu 0,5
2
cm .

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
57
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 30
Prof:Breazu Nicolae
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. (30 de puncte)

(5p) 1. Media aritmetică a numerelor 19, 25 şi 46 este....

(5p) 2. Două bile sunt aruncate simultan din vârful unui turn. Prima bilă este de 4 ori mai
grea decât a doua şi atinge solul după 4 secunde de la aruncare. A doua bilă atinge so-
lul după.... secunde de la aruncare.

(5p) 3. Dacă a=300, atunci 5% din 20% din a înseamnă....

(5p) 4. Un romb are lungimea laturii de 3 cm iar un unghi de
0
30 . Aria rombului este de....

2
cm .

(5p) 5. Deasupra unei prisme triunghiulare regulate ABCDEF având muchia bazei egală cu
înălţimea de 3 cm se aşează un tetraedru regulat VDEF . Înălţimea VH a corpului obţinut este
de....cm.(5p) 6. În momentul atingerii liniei de sosire de primul sportiv, la proba de caiac-canoe,
clasamentul era cel marcat în graficul de mai jos. Având în vedere că ordinea atingerii
liniei de sosire nu s-a schimbat, locurile 1,2 şi 3 au fost ocupate de sportivii de pe cu-
loarele: .... , ..... , ......w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
58
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi pe foaia de examen un triunghi isoscel având un unghi obtuz.

(5p) 2. Găsiţi valoarea minimă a expresiei
2
E 4x 12x 10 3 5y = − + + − , dacă x,y∈.

(5p) 3. Numerele reale a,b sunt direct proporţionale cu 3 şi 7. Ştiind că 2a 4 b + = , aflaţi a
şi b.

4. Se dă funcţia ( ) ( ) f : f x a 1 x a → = − +   .

(5p) a) Aflaţi a pentru care A(a;16) aparţine graficului funcţiei f;

(5p) b) Pentru a=2, calculaţi ( ) ( ) ( ) f 1 f 2 ... f 20 + + + .

(5p) 5. Arătaţi că numărul
2 3 4 5 2011
1 1 1 1 1 1
2 2 : 2 2 : 2 ...: 2
2 2 2 2 2 2
           
− ⋅ − − ⋅ − − ⋅ −
           
           

este subunitar.

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)

1. O seră are forma unui cub cu latura de 3m. În centrul de greutate al acestui corp se
fixează o sursă de lumină legată prin cabluri de cele patru colţuri ale tavanului.

(5p) a) Care este cosinusul unghiului pe care îl face orice cablu cu planul tavanului?

(5p) b) Care este lungimea totală a cablurilor folosite?

(5p) c) Arătaţi că dacă în seră sunt lăsaţi să zboare 28 de fluturi, atunci există doi fluturi la o
distanţă mai mică de 1,8m unul de altul.

2. O piesă metalică trapezoidală se decupează dintr-un material dreptunghiular.
Având în vedere dimensiunile precizate în desen,

(5p) a) Calculaţi lungimile bazei mari, bazei mici şi a laturilor
neparalele;

(5p) b) Se perforează piesa în punctul de intersecţie a diagona-
lelor trapezului. La ce distanţă de vârfurile piesei este această
gaură?

(5p) c) Determinaţi aria piesei trapezoidale.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
59
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

Varianta 31
Prof: Breazu Nicolae.
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului 47 27:3 2 − + este....

(5p) 2. Dacă din vârsta tatălui scădem 5 ani, obţinem de trei ori vârsta fiului.Ştiind că suma
celor două vârste este de 45 de ani, atunci vârsta fiului este...... ani.

(5p) 3. După majorarea cu un sfert, salariul unui muncitor este de 2000 lei. Salariul său
înainte de această creştere era de ....... lei

(5p) 4. Un dreptunghi cu lungimea de 4cm este înscris într-un cerc cu raza de 2,5cm. Lăţi-
mea dreptunghiului este de.....cm.

(5p) 5. Volumul prismei triunghiulare regulate ABCA’B’C’ din figură este de
3
243m .
Dacă raza cercului în care se poate înscrie baza este de 3 3m, atunci muchia AA’
are.....m.


(5p) 6. La colectarea maculaturii, un colectiv de 30 de elevi a fost împărţit în 5 grupe. De-
senul alăturat arată contribuţia procentuală a fiecărei echipe la această acţiune. Ştiind
că în total s-au strâns 500 kg de maculatură, echipa cea mai harnică a adunat.....kg.w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
60
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi pe foaia de examen două drepte paralele tăiate de o secantă şi marcaţi două
unghiuri alterne interne.

(5p) 2. Se cunosc mulţimile
{ }
A a a 28şi 5 a = ∈ ≤  şi
{ }
A a b 63şi 7 b = ∈ <  . Câte
elemente au mulţimile A B ∪ şi A B ∩ ?

(5p) 3. Suma a două numere rele pozitive a şi b este 64. Dacă împărţim pe a la b obţinem
câtul 3 şi restul 8. Determinaţi a şi b.

4. Fie expresia
( )
2
3
1 x x x 1
F x :
x 1 x 1 x 2x 1
 
+ +
= −
 
 
− − − +
 
, unde { } x \ 1,1 ∈ − 

(5p) a) Să se arate că ( )
( )
3 2
x 2x 1 x 1 x x 1 − + = − + − .

(5p) b) Să se determine { } a \ 1, 1 ∈ −  astfel încât ( )
3
1
F a
1 a
=

.

(5p) 5. Demonstraţi că numărul
2 3 2 2
5 2 6
2 3 2 2
+ +
+ − +
− −
este raţional.

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.(30 de puncte)

1. Un diamant artificial este realizat prin lipirea bazelor a două piramide patrulatere
regulate, ca în figură. Toate muchiile acestui corp au 1 cm.

(5p) a) Calculaţi volumul corpului;

(5p) b) Care este distanţa cea mai mare între două vârfuri ale
diamantului?

(5p) c) Secţiunea diagonală a diamantului este un patrulater
congruent cu baza piramidei? Calculaţi aria bazei şi aria unei secţiuni diagonale.

2. Din materialul textil în forma unui triunghi ABC
se decupează un dreptunghi MNPQ. Se ştie că
AB=BC=13 şi AC=10.

(5p) a) Care este aria triunghiului ABC?

(5p) b) Care este aria dreptunghiului MNPQ dacă NP
este linie mijlocie?

(5p) c) Punctele N şi P pot ocupa alte poziţii pe laturile [AC] respectiv [BC] astfel încât aria
dreptunghiului MNPQ să fie mai mare decât rezultatul de la b)?
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
61
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 32
Prof: Bulgăr Delia Valentina
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului 13-13·2+10·7 este numărul………….
(5p) 2. Media aritmetică a numerelor 3,7 şi 7,3 este……………
(5p) 3. După o scumpire cu 25% o bicicletă costă 480 lei. Preţul iniţial al bicicletei a fost
de………… lei.
(5p) 4. Dacă aria unui triunghi echilateral este egală cu 25 3
2
cm , atunci perimetrul
triunghiului este egal cu……… cm.
(5p) 5. Se consideră prisma triunghiulară regulată dreaptă ABCA´B´C´ din figura 1.
Măsura unghiului dintre dreptele AC şi B´C´ este egală cu………
ο
.


figura 1.
(5p) 6. În graficul din figura 2. este reprezentată lungimea drumului parcurs de un elev în
funcţie de timp. Elevul aşteaptă autobusul timp de …….. min.


figura 2.


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
62
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi, pe foaia de examen, o piramidă triunghiulară regulată de vârf V şi bază
ABC.
(5p) 2. Se dă 0,(6)
a
b
= . Să se calculeze
2 3
3
a b
b
+
.
(5p) 3. Mergând la şcoală cu maşina şi întorcându-se apoi pe jos, un elev face aceste
drumuri în 45 de minute. Dacă face ambele drumuri cu maşina îi sunt necesare 20
minute. Aflaţi în cât timp face elevul drumul până la şcoală dus-întors.
4. Fie f: →  ,f(x)=2x-2.
(5p) a) Reprezentaţi grafic funcţia f.
(5p) b) Aflaţi coordonatele punctelor de intersecţie ale graficului funcţiei cu axele de
coordonate.
(5p) 5. Fie x=
( )
2 2
2
1 2 1 2 a a a a
a
⋅ − + + + + şi a>1. Arătaţi că x ∈ .

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Într-un acvariu sub forma unui paralelipiped dreptunghic cu L= 50cm, l= 40cm şi
h=3dm se toarnă 35litri apă.
(5p) a) La ce înălţime se ridică apa turnată în acvariu?
(5p) b) Câtă apă mai trebuie adăugată pentru ca acvariul să se umple complet?
(5p) c) Câte cubuleţe cu latura de 2 cm încap în acvariul gol?
2. Figura 3. reprezintă schiţa a două rondouri de flori, sub formă de romburi identice,
aflate în interiorul unei grădini dreptunghiulare şi care au vârful P în comun, iar
celelalte vârfuri sunt situate pe laturile dreptunghiului. Se ştie că AB=16m şi
BC=6m.
(5p) a) Calculaţi suprafaţa unui rondou.
(5p) b) Arătaţi că aria porţiunii haşurate este egală cu suprafaţa rondourilor.
(5p) c) Arătaţi că oriunde am planta doi copaci în zona haşurată, distanţa dintre aceştia este
mai mică decât 18m.figura 3.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
63
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 33
Prof: Bulgăr Delia Valentina
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Dacă 15-4+x-2=11,atunci numărul x este egal cu……………..
(5p) 2. De pe un teren cultivat cu roşii un ţăran obţine o recoltă de 4t roşii. Dacă ar dubla
suprafaţa terenului cultivat cu roşii ţăranul ar obţine o recoltă de……..t roşii.
(5p) 3. Dacă un atlas costă 120 lei, după o scumpire cu 20% preţul atlasului va fi de …lei.
(5p) 4. Un triunghi are perimetrul egal cu 12cm. Atunci suma lungimilor liniilor mijlocii
ale triunghiului este egală cu…… cm
(5p) 5. Se consideră cubul ALGORITM din figura1. Dacă latura cubului este de 5cm,
atunci tangenta unghiului dintre dreptele LM şi LO are valoarea de ……….

figura 1.
(5p) 6. În graficul din figura 2. sunt reprezentate temperaturile de la ora 12 dintr-o
săptămână a lunii iunie. Cel mai cald a fost în ziua de ……….

figura 2.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
64
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi, pe foaia de examen, o piramidă patrulateră regulată dreaptă de vârf S şi
bază MNPT
(5p) 2. Se dau mulţimile A=
1+3x
x <4
3
¦ ¹

´ `
¹ )
 şi B=
{ }
*
12 x x ∈  . Enumeraţi
elementele mulţimii A∩B.
(5p) 3. Dacă adunăm o pătrime dintr-un număr cu o optime din el şi scădem apoi o
şaisprezecime, se obţine 17,5. Care a fost numărul iniţial.
4. Fie f: , →   f(x)=ax+b, a,b∈
(5p) a) Determinaţi a şi b astfel încât A(0,-3) şi B(2,1) aparţin graficului funcţiei.
(5p) b) Pentru a=2 şi b=-3 stabiliţi dacă există puncte care au coordonate egale.
(5p) 5. Arătaţi că numărul N=
1 1 47
7
2 1 3 2 7(6 2 5)
| |
+ − ⋅
|
+ + +
\ .
este natural.

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. O ladă din lemn în formă de paralelipiped dreptunghic, cu lungimea de 6m, lăţimea
de 5m şi înălţimea de 4m se tapetează pe părţile laterale cu folie din plastic pentru a
se umple cu nisip.
(5p) a) Calculaţi câţi m liniari de folie trebuie cumpărată pentru tapetare, dacă folia are o
lăţime de 2m.
(5p) b) Câţi m
3
de nisip se pot pune în ladă pentru a fi plină.
(5p) c) Dacă în ladă se pun doar 75m
3
de nisip, calculaţi înălţimea la care se ridică nisipul în
ladă.
2. Figura 3. reprezintă schiţa unui teren de joacă pentru copii, format dintr-un
dreptunghi ABCD care are lungimea de 40m şi lăţimea de 20m şi din patru
semicercuri de diametre AB, BC, CD, DA. Punctul P este mijlocul
semicercului de diametru DC.
(5p) a) Ştiind că terenul este înconjurat de un gard, calculaţi lungimea gardului care-l
înconjoară.
(5p) b) Calculaţi suprafaţa (aria) terenului şi verificaţi dacă este mai mică decât
2400m
2
(3,14<π <3,15).
(5p) c) Dacă în punctul B este amplasată o cişmea, iar Ciprian se află în punctul P,
calculaţi lungimea drumului pe care-l parcurge Ciprian până cişmea.


figura 3.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
65
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta34
Prof:Bulgăr Delia Valentina
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului -5+6:2 este egal cu……………….
(5p) 2. Dacă un plic de 150g de fertilizant este recomandat pentru o suprafaţă de 800m
2
,
atunci pentru a fertiliza o suprafaţă de 1600m
2
sunt necesare …….. plicuri de 150g.
(5p) 3. La concursul de matematică au participat 6 elevi din clasa noastră, ceea ce
reprezintă 22,(2)% din efectivul clasei. În clasa noastră sunt………elevi.
(5p) 4. Un triunghi echilateral are semiperimetrul de 18cm. Latura triunghiului echilateral
este de ……….cm.
(5p) 5. Se consideră cubul ABCDA’B’C’D’ din figura1.Măsura unghiului dintre dreapta
BC şi planul (AA’B) este de ………….

.

figura 1.
(5p) 6. În graficul din figura 2. sunt reprezentate temperaturile din primele 5 zile ale lunii
mai. Cea mai friguroasă dintre zile a fost ziua de………..mai.

figura 2.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
66
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi, pe foaia de examen, o piramidă patrulateră regulată dreaptă de vârf S şi
bază MNPQ.
(5p) 2. Un fermier creşte găini şi iepuri. Ştiind că dacă le numără capetele obţine 20, iar
dacă le numără picioarele obţine 64, aflaţi câte găini şi câţi iepuri are fermierul.
(5p) 3. Calculaţi valoarea numărului a= 3 3 12 4 27 5 48 3 75 − − + − +
4. Fie funcţia f:[-5,4]→, f(x)=4-2x.
(5p) a) Reprezentaţi grafic funcţia.
(5p) b) Rezolvaţi ecuaţia f(x)-2 2=4
(5p) 5. Arătaţi că E(n)=
2 2
( 2 3)( 2 5) 1 n n n n + − + − + este pătrat perfect, oricare ar fi n∈ .

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Andrei locuieşte într-un bloc care are forma unei prisme patrulatere regulate drepte,
cu latura bazei de 16m şi înălţimea egală cu
3
2
din lungimea laturii bazei. Blocul are
un acoperiş în formă de piramidă patrulateră regulată dreaptă cu înălţimea egală cu
1
4
din lungimea laturii bazei.
(5p) a) Calculaţi suprafaţa laterală a blocului.
(5p) b) Calculaţi lungimea muchiei laterale a acoperişului.
(5p) c) Calculaţi numărul de ţigle necesare pentru acoperiş, ştiind că pentru 1m
2
se folosesc
20 de ţigle(rotunjiţi rezultatul la întreg).
2. În figura 3. este reprezentată placa unei mese sub formă de pătrat cu latura de 135cm,
acoperită de o faţă de masă rotundă, circulară, cu raza de 45 2cm, astfel încât centrul
cercului coincide cu centrul pătratului.
(5p) a) Calculaţi suprafaţa acoperită de faţa de masă ( π =3,15).
(5p) b) Ce suprafaţă de masă rămâne neacoperită ?
(5p) c) Deoarece furnirul de pe placă s-a pătat, proprietarul hotărăşte să înlocuiască partea
din lemn haşurată cu plăci pătratice din marmură cu latura de 30cm. Dacă o placă îl
costă 32 lei, montarea fiind inclusă în preţ, cât îl costă întreaga înlocuire?


figura 3.


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
67
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 35
Prof: Bulgăr Delia Valentina
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)
(5p) 1. Dacă A=1-2+3-4+5 şi B=
0 2011
2011 1 + , atunci
A
B
este egal cu…………
(5p) 2. Un elev a rezolvat în 5 zile jumătate din tema de vacanţă. Lucrând în acelaşi ritm el
va termina tema în……….zile.
(5p) 3. Ciprian şi Andrei joacă „Nu te supăra frate!”. Probabilitatea ca la o aruncare a
zarului să cadă faţa cu 6 puncte este………
(5p) 4. Un triunghi dreptunghic cu catetele de 3cm şi 4cm are lungimea înălţimii
corespunzătoare ipotenuzei egală cu………cm.
(5p) 5. Se consideră piramida patrulateră regulată dreaptă din figura 1., în care VA=AB.
Măsura unghiului dintre dreptele VA şi BC este egală cu ……….

.

figura 1.
(5p) 6. În graficul de mai jos sunt reprezentate vârstele jucătoarelor din lotul de handbal al
şcolii. Numărul jucătoarelor din lot este egal cu……………...
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
68
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)
(5p) 1. Desenaţi, pe foaia de examen, prisma triunghiulară regulată dreaptă ABCA’B’C’.
(5p) 2. Arătaţi că numărul
2 4
3 2 a
− −
= + este din intervalul (
1 1
,
3 2
).
(5p) 3. Preţul unei poşete este mai mare de 100 lei. Mădălina cumpărând un număr par de
poşete şi două rujuri cu 25 lei bucata, achită la casierie suma de 340 lei. Cât costă o
poşetă?
4. Fie funcţia f: →  , f(x)=mx-3.
(5p) a) Pentru m=2, reprezentaţi grafic funcţia f.
(5p) b) Determinaţi m>0, ştiind că aria triunghiului format de graficul funcţiei f şi axele
de coordonate este 4,5.
(5p) 5. Arătaţi că suma S=
2 2
(3 7) 2( 7 3 )( 7 3 ) (3 7) x x x x − + + − + + nu depinde de
numărul real x.

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. O cutie de carton sub forma unei prisme patrulatere regulate este plină cu 16 cuburi de
lemn cu latura de 3cm, aşezate pe un singur rând, fără suprapunere.
(5p) a) Calculaţi volumul cutiei.
(5p) b) De câte cuburi cu latura de 3cm are nevoie un copil pentru a construi un cub mai
mare cu latura de 6cm?
(5p) c) Pe cubul FURNICAT cu latura de 6cm, o furnică porneşte din vârful F şi ajunge în
vârful I traversând toate feţele. Ce lungime are cel mai scurt drum posibil parcurs de
furnică?
2. Figura 2. reprezintă suprafaţa unui teren sub formă de triunghi echilateral cu latura de
100m, care este ocupată în partea centrală de o grădină de legume în formă de disc
circular cu raza de 20m, al cărui centru este în centrul de greutate al triunghiului. Pe
restul suprafeţei este gazon .
(5p) a) Ce suprafaţă este cultivată cu legume ( 3,15 π ≈ )?
(5p) b) Ce suprafaţă este acoperită cu gazon( 3 1,74 ≈ )?
(5p) c) Arătaţi că distanţa de la orice punct din interiorul terenului la centrul cercului este
mai mică decât
100 3
3
m.


figura 2.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
69
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 36
Prof: Burlăciuc Maria


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului 999999 : 99 este egal cu .......

(5p) 2. Rădăcina pătrată a numărului 81 este egală cu …..

(5p) 3. Dacă numerele a, b şi c sunt direct proporţionale cu 2; 3 şi 5, iar a∙b∙c = 240, atunci
suma numerelor a şi c este ……………………….

(5p) 4. Aria unui trapez isoscel ortodiagonal cu lungimea liniei mijlocii de 11 cm este
.......... cm
2


(5p) 5. În Figura 1 este reprezentat un cub ALGEBRIC. Unghiului format de dreptele AC
şi EG are măsura de .............
o(5p) 6. În tabelul de mai jos sunt reprezentate notele obţinute de elevii clasei a VIII-a A la
teza de matematică.
Nota
teza
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Număr
elevi
1 2 4 5 4 3 3 2 1
Numărul elevilor care au obţinut note mai mici decât 5 este .....................

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi, pe foaia de examen, o piramidă triunghiulară regulată STEA.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
70
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
(5p) 2. La un concurs de matematică fiecare elev a rezolvat toate cele 30 de probleme
propuse. Pentru fiecare problemă rezolvată corect s-au acordat 3 puncte, pentru fiecare
problemă rezolvată greşit s-au scăzut 0,75 puncte, iar din oficiu s-au acordat 10 puncte.
Determinaţi punctajul obţinut de un elev care a rezolvat corect doar 12 probleme.

(5p) 3. Calculaţi media geometrică a numerelor 4 3 23 a = + şi 4 3 23 b = − .
4. Fie expresia:

1
3
2 2 2
2 3 12 9
( ) :
3 2 2 4 4 4
x x x
E x
x x x x x x x

( − | |
= ⋅ + +
| (
+ + − − + +
\ .
¸ ¸
cu { }
*
3; 2;2;3 x R ∈ − − − .

(5p) a) Arătaţi că
2
3 12
2 2 4
x
x x x
+ +
+ − −
=
3
2
x
x

+
.

(5p) b) Determinaţi mulţimea { } / ( ) A x Z E x Z = ∈ ∈ .

(5p) 5. Arătaţi că
2 1 1 2 3
7 3 4 9 2
n n n n
A
+ + +
= ⋅ ⋅ + ⋅ este divizibil cu 31.

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Într-o cutie în formă de paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile de 2 cm, 4 cm şi 6 cm,
Ioana a aşezat bucăţele de zahăr cubic (în formă de cub) cu latura de 2 cm până a umplut
cutia.

(5p) a) Determinaţi volumul cutiei.
(5p) b) Câte bucăţele de zahăr cubic a aşezat Ioana în cutie?
(5p) c) În fiecare zi, Ioana consumă la o ceaşcă de ceai jumătate de cubuleţ de zahăr şi bea o
singură ceaşcă de ceai pe zi . Ce procent din cantitatea iniţială de zahăr mai are după 4 zile?

2. Pe un carton în formă dreptunghiulară, Mihai a desenat trei cercuri de centre A, B, C
şi rază 2 cm, tangente între ele şi tangente la laturile dreptunghiului DEFG, ca în Figura 2.

(5p) a) Determinaţi perimetrul dreptunghiului DEFG.

(5p) b) Determinaţi valoarea sinusului unghiului ADB.

(5p) c) Determinaţi suprafaţa de carton rămasă după înlăturarea celor trei cercuri, rotunjiţi la
unităţi ( 3,14 π ≈ ).


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
71
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte


Varianta 37
Prof: Burlăciuc Maria


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Dacă A = {x∈Z / x∈(-3; 2]}, atunci card A =….

(5p) 2. Scris ca fracţie ordinară ireductibilă, numărul 0,(45) este egal cu ..............................

(5p) 3. Fie f:R→R, f(x) =4-2x. Punctul de intersecţie dintre graficul funcţiei f şi axa Oy
are coordonatele (......;.......)

(5p) 4. Dacă aria triunghiului ABC este de 36 cm
2
, iar M este mijlocul laturii AC, atunci
aria triunghiului ABM este egală cu .................. dm
2


(5p) 5. Pe planul cercului de centru O şi rază OA= 3 cm se ridică perpendiculara AP= 8 cm.
Dacă B este punct diametral opus punctului A, iar BM este tangentă la cerc (figura 1), atunci
distanţa de la punctul P la dreapta BM este egală cu ......................... cm
.
(5p) 6. Într-o urnă sunt 10 bile albe, 12 bile roşii şi 7 bile albastre. Extragem din urnă o
singură bilă. Probabilitatea ca bila extrasă să fie roşie sau albastră este egală cu ...........

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi, pe foaia de examen, un trunchi de piramidă patrulateră regulată
ABCDA’B’C’D’.

(5p) 2.Determinaţi perechile de numere naturale (a,b) ştiind că cel mai mare divizor comun
al numerelor a şi b este 11, iar 2a+5b =176.

(5p) 3. Calculaţi 13a + 21b + 2c, ştiind că 3a+4b+c = 14 şi 2a-b+3c =9, unde a,b,c ∈ R.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
72
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
4. Fie
( )
2
37 12 7 3 2 7 x = + + − .

(5p) a) Arătaţi că 37 12 7 + =3 2 7 +

(5p) b) Calculaţi
( )
2012
4 7 1 x − − .

(5p) 5.Determinaţi funcţia f: R →R, f(x) =(a-1)x+b+2 al cărei grafic trece prin punctele
A(-1;-2) şi B(1;4).

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Pentru a construi o cuşcă pentru Azorel, Mihai confecţionează un paralelipiped
dreptunghic ABCDEFGH cu AB =AE =0,8 m şi BC= 1 m de la care a înlăturat baza EFGH,
iar pentru acoperiş foloseşte o prisma triunghiulara regulata EFIHGJ din care a înlăturat faţa
laterală EFGH , iar uşa MNPQ este formată dintr-un dreptunghi cu MN = 0,6 m, NP=0,3 m şi
un semicerc (figura 2).
(5p) a) Determinaţi volumul cuştii.

(5p) b) Determinaţi câţi cm
2
de material sunt necesari pentru a confecţiona uşa ( 3,14 π ≈ ).

(5p) c) Mihai trebuie să vopsească pereţii exteriori (inclusiv uşa) cuştii lui Azorel (nu
vopseşte acoperişul). Dacă pentru 1 m
2
sunt necesari 0,3 litri de vopsea, determinaţi câţi litri
de vopsea sunt necesari pentru vopsire.


2. Un teren în formă de trapez isoscel ABCD cu AB=24 m şi BC =12 m a fost parcelat
ca în figura 3 astfel încât HC⊥BC, AE // GF // HC şi AG=GH= 2 m.

(5p) a) Determinaţi câţi metri de gard sunt necesari pentru a separa parcela de gazon de
parcela de flori (gardul se montează pe segmentul GF ).
(5p) b) Determinaţi suprafaţa ADE ocupată de livadă.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
73
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
(5p) c) Determinaţi cât costă gresia necesară pentru a placa suprafaţa terasei ştiind că 1 m
2
de
gresie costă 40 lei, iar pierderile reprezintă 10% din cantitatea necesară.

Varianta 38
Prof: Burlăciuc Maria


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului 128: 2 este egal cu ..............

(5p) 2. Dacă produsul a două numere naturale este 540, iar c.m.m.m.c. al lor este 180,
atunci c.m.m.d.c. al celor două numere este egal cu …………

(5p) 3. Cel mai mic număr întreg din intervalul ( | 5;12 − este egal cu ……

(5p) 4. Dacă ABC MNP   , AC =6 cm şi MP= 12 cm, atunci raportul dintre aria
triunghiului ABC şi aria triunghiului MNP este egal cu ….......

(5p) 5. În figura 1 este reprezentată piramida triunghiulară VABC. Dacă aria triunghiului
VBC este de 25 cm
2
, atunci aria laterală a piramidei este egală cu …… cm
2

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
74
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

(5p) 6. Media aritmetică ponderată a numerelor 5; 6 şi 7 având ponderile 2; 3 şi respectiv 5
este egală cu ………

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi, pe foaia de examen, o prismă dreaptă THALES cu baza THA triunghi
echilateral.

(5p) 2. Dacă
2011
2012
a
b
= , calculaţi valoarea raportului
2a b
b a


.

(5p) 3. Determinaţi numărul natural n pentru care fracţia
2 1
3 4 3 2 3 149
2012
n n n
F
+ +
+ ⋅ + ⋅ +
= este
echiunitară.
4. Se consideră funcţia f:R→R, ( ) 3 2 f x x = + .

(5p) a) Reprezentaţi grafic funcţia f în sistemul de coordonate xOy.

(5p) b) Arătaţi că ( ) ( ) 2 9 f n f n ⋅ + + este pătrat perfect, ∀ n∈N.

(5p) 5. Dacă
1
5 x
x
+ = , calculaţi
3
3
1
x
x
+ .

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. O vază de flori în formă de trunchi de piramidă patrulateră regulată ABCDA’B’C’D’ are
AB =20cm, A’B’= 10 cm şi înălţimea de 30 cm (figura 2) .
(5p) a) Determinaţi volumul vazei
(5p) b) Determinaţi câţi litri de apă trebuie puşi în vază pentru ca apa să se ridice la o
înălţime de 24 cm.
(5p) c) Determinaţi distanţa de la O la planul (BC C’).


2. Maria deseneaza pe un carton un dreptunghi ABCD cu AB = 10 cm şi BC = 5 cm,
apoi trasează cercul circumscris triunghiului ABE, unde E este mijlocul laturii CD. Colorează
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
75
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
triunghiul ABE cu verde, porţiunea ramasă din cerc o colorează cu galben, iar porţiunea
ramasă necolorată din dreptunghi o colorează cu albastru.

(5p) a) Demonstraţi că triunghiul AEB este dreptunghic şi determinaţi aria acestuia.

(5p) b) Determinaţi suprafaţa colorată cu galben.

(5p) c) Arătaţi că suprafaţa colorată cu albastru este mai mică decât 11 cm
2
.
Varianta 39
Prof: Burlăciuc Maria


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului 0,(37)∙99 este egal cu .....…

(5p) 2. Dacă ( ) ( | 2 3 3;7 x + ∈ − , atunci ( | .......;........ x ∈

(5p) 3. Dacă 10 muncitori termină o lucrare în 8 zile, atunci 5 muncitori vor termina aceeaşi
lucrare în ……… zile.

(5p) 4. Dacă apotema unui triunghi echilateral are lungimea egală cu3 3 cm, atunci aria
triunghiului este ............... cm
2

(5p) 5. Dacă volumul unui cub este 64 cm
3
, atunci lungimea diagonalei cubului este egală
cu ……… cm

(5p) 6. Dacă a+b = 7 şi a∙b = 10, atunci expresia a
2
+b
2
este egală cu ..................................

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi, pe foaia de examen, un trunchi de piramidă triunghiulară regulată
ABCA’B’C’.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
76
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
(5p) 2. Mimi are un coş în care sunt cel mult 150 mere. Determinaţi câte mere are Mimi în
coş ştiind că dacă le numără câte 10, câte 14 sau câte 20, rămân de fiecare dată 9 mere în coş.

(5p) 3. Fie numerele a,b,c invers proporţionale cu 0,(3); 6
-1
; 0,5. Arătaţi că a
2
+b
2
+c
2
este
pătratul unui număr.

4. Fie ( ) : , cu , f R R f x ax b a b R → = + ∈ .

(5p) a) Determinaţi funcţia f ştiind că a şi b sunt soluţiile sistemului de ecuaţii:
2011 2012 6035,
2012 2011 6034
a b
a b
+ = ¦
´
+ =
¹


(5p) b) Pentrua =1 şi b =2, determinaţi aria triunghiului format de graficul funcţiei f cu
axele de coordonate.

(5p) 5. Arătaţi că A = ( )( )( )( ) 2 3 4 5 1 n n n n + + + + + este număr natural, n ∀ ∈N.

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Se consideră o piramidă patrulateră regulată VABCD cu AB = 10 cm şi măsura unghiului
format de muchia laterală cu planul bazei de 45
o
.

(5p) a) Determinaţi volumul piramidei.

(5p) b) Determinaţi valoarea sinusului unghiului determinat de două feţe laterale alăturate.

(5p) c) O furnică pleacă din punctul B şi merge pe suprafaţa laterală a piramidei traversând
muchia VC până ajunge în punctul D, pe drumul cel mai scurt. Determinaţi lungimea
drumului.

2. Pe latura CD a dreptunghiului ABCD se consideră punctele E şi F astfel încât
CE=DF. Se consideră un cerc de centru O înscris în trapezul ABEF şi se notează cu M
respectiv T punctele de tangenţă cu laturile AB şi BE ca în figura 1. Se ştie că BT= 12 cm şi
( ) 120
o
m TOM =  .

(5p) a) Determinaţi aria dreptunghiului ABCD.
(5p) b) Determinaţi lungimea cercului şi aria sectorului de cerc determinat de arcul mic

TM .
(5p) c) Determinaţi aria trapezului ABEF.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
77
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 40
Prof: Burlacu Daniel.


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului 18-10:2 este………………….

(5p) 2. Fie mulțimea A={2; 3,(4); -5; 16; 18}. Mulțimea A  are un număr de
…………elemente.

(5p) 3. Dacă 15 muncitori termină o lucrare în 10 zile, atunci 30 muncitori termină aceeași
lucrare în ……………zile.

(5p) 4. Un romb are diagonalele de 4 cm și 6 cm. Atunci aria rombului este de ............cm
2
.

(5p) 5. Un tetraedru regulat are aria totală de 36 3cm
2
. Muchia tetraedrului are lungimea
de ………… cm.

(5p) 6. Rezultatele elevilor clasei a-VIII-a la teza la matematică sunt reprezentate în
tabelul următor:
Nota 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nr. elevi - 2 1 3 4 3 5 5 2
Conform tabelului în clasa se află un număr de ……………elevi.

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenați, pe foaia de examen, o piramidă patrulateră regulată VABCD.

(5p) 2. În perioada sărbătorilor de iarnă prețul unui televizor s-a redus cu 10% astfel încât
acesta costă 990 lei. Determinați prețul inițial al televizorului.

(5p) 3. Suma vârstelor a trei frați este de 30 de ani. Determinați vârsta fiecăruia știind că
vârstele sunt direct proporționale cu 2, 3 si respectiv 5.

4. Fie funcția f: →  , ( ) 2 f x x = − + .
(5p) a) Verificați dacă punctul A(3;1)
f
G ∈

(5p) b) Reprezentați grafic funcția.

(5p) 5. Arătați că numărul A=
2
(2 3) ( 3 1)( 3 3) + + − − este natural.

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Figura alăturată reprezintă schematic grădina lui Daniel care are formă dreptunghiulară
cu AB=8 m și BC=6 m, iar rombul MNPQ format din mijloacele laturilor dreptunghiului
reprezintă o zonă plantată cu flori imprejmuită cu un gard.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
78
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

(5p) a) Determinați lungimea gardului ce
împrejmuiește zona plantată cu flori.

(5p) b) Știind că pentru a planta 1m
2
de flori se
plătesc 10 euro determinați suma plătită pentru
plantarea întregii zone.

(5p) c) Zonele grădinii rămase neplantate cu flori vor fi pavate. Determinați suprafața zonei
ce urmează a fi pavată.

2. O cameră de depozitare are forma unui paralelipiped
dreptunghic cu lungimea de 10m, lătimea de 6m si înălțimea de
4m.

(5p) a) Determinați volumul maxim al spațiului de depozitare.

(5p) b) Ce cantitate de vopsea este necesară pentru a zugrăvi
pereți laterali ai camerei știind că 1l de vopsea acoperă 4 m
2
.

(5p) c) Câte cutii cubice cu dimensiunea de 50 cm încap în
cameră?

Varianta 41
Prof: Burlacu Daniel.


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului 8 3 6 3:2 − este………………….

(5p) 2. Numerele naturale din intervalul
[ ]
2;3 − sunt: ………….

(5p) 3. Valoarea lui x din proporția
10
3 5
x
=

(5p) 4. Raza unui cerc cu aria de16π cm
2
are lungimea de.................cm.

(5p) 5. În cubul ABCDA’B’C’D’ măsura unghiului dintre dreptele DD’ si BC’este
de.............
o
.

(5p) 6. În graficul de mai jos sunt prezentate valorile temperaturilor dintr-o săptămână.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
79
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte


Conform graficului temperatura minimă s-a înregistrat în ziua de …………….

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenați, pe foaia de examen, o prismă triunghiulară regulată ABCA’B’C’.

(5p) 2. Ionuț a cheltuit din suma pe care o avea 30% rămânându-i astfel 1400 lei. Ce sumă
a avut inițial Ionut?

(5p) 3. La o școală directorul împarte copiilor bomboane de ciocolată. Daca ar împărți câte
4, câte 5 sau câte 6 de fiecare dată rămân câte 3 bomboane. Determinați care poate fi numărul
minim de copii din școală.

4. Fie funcția f: →  , ( ) 2 4 f x x = − .
(5p) a) Determinați punctul de pe grafic care are abscisa egală cu ordonata.

(5p) b) Determinați aria triunghiului format de graficul funcției cu axele de coordonate.

(5p) 5. Arătați că expresia
2 2
( ) (2 3) 3( 2) ( 3)( 3) E x x x x x = − − − − − + nu depinde de x .

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. În figura alăturată este reprezentată schematic o construcție sub formă de pătrat cu latura
de 10m formată dintr-o cameră AMCD și o terasă MBC cu MB=x m.

(5p) a) Determinați suprafața terasei în funcție de x .

(5p) b) Determinați valoarea lui x știind că suprafața terasei
reprezintă 30% din suprafața clădirii.

(5p) c) Se consideră MB=6m. Știind că în camera AMCD se
pune gresie care costă 29 lei/m
2
determinați cât costă gresia
pentru camera AMCD.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
80
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

2. Un cort are forma unei piramide patrulatere regulate, ca în figura alăturată cu toate
muchiile de 12 m, iar înălțimea VO un stâlp de susținere.

(5p) a) Determinați lungimea stâlpului de susținere VO.

(5p) b) Ce suprafață de pânză este necesară pentru a acoperi
pereții laterali ai cortului? ( se consideră 3 1,73 = ) Aproximați
prin adaos la cel mai apropiat întreg.

(5p) c) Știind că 1m
2
de pânză costă 20 lei, iar manopera 50%
din prețul pânzei, determinați suma necesară confecționării
cortului.Varianta 42
Prof: Burlacu Daniel.


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului 18- 8:2 este………………….

(5p) 2. Fie numerele 3 2 a = + și 3 2 b = − . Media aritmetică a numerelor a și b
este…….

(5p) 3. 25% din 44 reprezintă ……………

(5p) 4. Un trapez isoscel are laturile neparalele de 6 cm și linia mijlocie de 8 cm. Atunci
perimetrul trapezului este de ............cm.

(5p) 5. Lungimea tuturor muchiilor unui paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile 3cm,
4cm și respectiv 5cm este de..............cm.

(5p) 6. Rezultatele elevilor clasei a-VIII-a la teza la matematică sunt reprezentate în tabelul
următor:
Nota 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nr. elevi - 2 1 3 4 3 5 5 2

Conform tabelului media clasei este................


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
81
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenați, pe foaia de examen, un
paralelipiped dreptunghic ' ' ' ' ABCDA B C D

(5p) 2. La o fabrică un muncitor realizează lunar
5000 de piese. La standul de verificare se constată că
5% sunt defecte. Cu ce sumă va fi penalizat muncitorul
știind că pentru fiecare piesă defectă trebuie să
platească 2 lei.

(5p) 3. Într-un bloc sunt 144 de camere în apartamente de 2 sau 3 camere. Știind ca în total
sunt 56 de apartamente determinați câte apartamente de 2 camere și câte de 3 camere sunt în
bloc.
4. Fie funcțiile f,g: →  , ( ) 2 f x x = − + ; ( ) 4 g x x = −
(5p) a) Verificați dacă punctul A(3;-1) se află la intersecția graficelor celor două funcții..

(5p) b) Aflați aria triunghiului determinat de graficele celor două funcții și axa Oy.

(5p) 5. Arătați că numărul 7 3 7 4 3 A = + + − este rațional.
SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Figura alăturată reprezintă schematic un teren agricol de formă dreptunghiulară cu
AB=800m și BC=600m în mijlocul căruia se află o fântână F .

(5p) a) Determinați lungimea minimă a furtunului de irigat astfel încât acesta să ajungă de la
fântână în orice punct al teremului.

(5p) b) Stabiliți care este costul pentru întregul teren. Știind că pentru a planta, întreține și
recolta cultura de grâu de pe 1 ha de teren se plătesc 1500 de lei anual.

(5p) c) Știind că producția medie la hectar este de 3,5 tone si că o tonă de grâu costă 800 de
lei determinați cu ce sumă de bani a rămas agricultorul după ce a plătit plantarea, întreținerea
și recoltarea culturii de grâu pe anul respectiv.

2. O canistră de benzină are forma unui paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile de 30
cm, 20 cm si înaltă de 40 cm.

(5p) a) Știind că un rezervor are capacitatea de 50 l stabiliți dacă sunt suficiente două canistre
pentru a umple rezervorul.

(5p) b) Știind că plinul unui rezervor costă 300 lei stabiliți cât trebuie să plătească o persoană
pentru a umple o canistră.

(5p) c) Ce suprafață de tablă este necesară pentru a confecționa o astfel de canistră?
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
82
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 43
Prof: Ileana Cernovici
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Soluţia ecuaţiei ( ) 3 1 2 2 3 x x − + = + este egală cu ...
(5p) 2. O emisiune TV începe la ora 20 şi 15 minute şi durează 45 de minute. Emisiunea se
termină la ora...
(5p) 3. O jucărie costă 40 de lei. Preţul ei se măreşte cu 5% . Noul preţ al jucăriei este ...
(5p) 4. Dacă dimensiunile unui dreptunghi sunt 15 cm şi 20 cm, lungimea diagonalei
dreptunghiului este...
(5p) 5. În cubul ARHIMEDE’, aflaţi măsura unghiului format de dreptele RD şi MR este...

(5p) 6. Notele obţinute de elevii clasei a VIII a B, la teza de matematică sunt prezentate în
tabelul de mai jos


Nota
4 5 6 7 8 9 10
Nr. elevi
2 3 4 5 7 6 3

Conform graficului media clasei este.........

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi pe foaia de examen un cub ABCDA B C D ′ ′ ′ ′ .
(5p) 2. Considerăm mulţimile
{ }
2 5 A x x = ∈ − ≤ ≤  şi
{ }
3 B x x = ∈ <  . Determinaţi cel
mai mare număr întreg care aparţine lui A şi lui B.
(5p) 3. Media aritmetică a două numere este 12, iar raportul lor este
5
7
. Aflaţi cele două
numere.
4. Considerăm funcţia : f →  , ( ) 3 2 f x x = − .
(5p) a) Reprezentaţi grafic funcţia.
(5p) b) Calculaţi media geometrică a numerelor
( )
2 a f = şi
( )
2 b f = − .
(5p) 5. Dacă 6 3 2 x = + şi 6 18 y = − , arătaţi că numerele x y ⋅ şi
2 2
x y + sunt numere
întregi.


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
83
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Paralelipipedul dreptunghic cu dimensiunile de 2 cm, 4 cm şi 8 cm este echivalent cu un
cub.
(5p) a) Calculaţi aria totală a paralelipipedului.

(5p) b) Calculaţi volumul cubului

(5p) c) Calculaţi aria secţiunii diagonale a cubului.2. O suprafaţă de forma unui trapez dreptunghic ABCD trebuie pavată cu plăci de gresie.
CD=3m, AD=2 CD,

( )
45 . m B = °

(5p) a). Calculaţi aria trapezului ABCD .

(5p) b). Calculaţi câtă gresie trebuie cumpărată, ştiind că 10% din cantitate se pierde la
tăierea acesteia.
(5p) c). Calculaţi raportul dintre valoarea perimetrul şi a ariei trapezului.Varianta 44
Prof: Ileana Cernovici
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Soluţia ecuaţiei : ( ) 5 2 1 x x − − = − este…
(5p) 2.Dintre numerele
( )
2
1 2 a = + şi 2 2 b = + , este mai mare numărul...
(5p) 3. Se consideră funcţia : f →  , ( ) ( ) 3 2 5 f x x = − + .Valoarea funcţiei
f pentru 2 x = este...
(5p) 4. Suma ariilor tuturor feţelor unui cub cu muchia de 10 cm este egală cu ...
2
cm .
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
84
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

(5p) 5. Cheltuielile făcute de o gospodină timp de o săptămână sunt trecute în tabelul de
mai jos .Suma cheltuită în medie pe zi este de ...lei.(exprimaţi suma cu două zecimale)

(5p) 6.Un grup de prieteni au rezolvat fiecare un număr de probleme de matematică .
Numărul de probleme este trecut în graficul de mai jos.În total au rezolvat......
problemeSUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi, pe foaia de examen, o piramidă patrulateră cu toate muchiile congruente.
(5p) 2. Aflaţi măsurile a două unghiuri complementare, ştiind că măsura unuia este cu 20
°

mai mare decât o pătrime din măsura celuilalt.
(5p) 3. Se dau numerele 3 2 x = + şi
( )
1
2
3
3
y

= + . Stabiliţi dacă ( )
2
1 6 x y − =
4. Într-un bloc sunt 76 de camere în 28 de apartamente cu două şi respectiv cu trei
camere.

(5p) a) Calculaţi numărul apartamentelor cu 2 camere.

(5p) b) Cât la sută din numărul apartamentelor cu trei camere reprezintă numărul
apartamentelor cu două camere?

(5p) 5. Aflaţi valorile reale ale numerelor x şi y pentru care expresia
( )
2 2
4 4 9 6 10 E x x x y y = − + + + + are valoare minimă

Ziua
săptămânii
L Ma Mi J V S D
Suma
cheltuită
(lei)
22 21 18,5 26 16 19,5 16
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
85
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1.Se consideră expresia ( )
2
4 2
2 2
: ,
1 1
x x x
E x
x x x x
+ + | |
= −
|
+ − −
\ .
unde { } 1;0;1 x ∈ − − 
(5p) a) Calculaţi ( ) 2 E −
(5p) b) Demonstraţi că ( ) { }
2
, 1;0;1 E x x x = ∀ ∈ − − 
(5p) c) Determinaţi a,b , ∈ pentru care ( ) ( ) 2 4 0 E a b E a b + + + − =

2. Un diamant are forma unei piramide triunghiulare regulate cu înălţimea de 4 cm şi
muchia laterală de 5 cm . Diamantul este ambalat într-o cutie de cadou, de formă
cubică cu muchia de 5 cm.

(5p) a) Calculaţi aria bazei diamantului.

(5p) b) Ce volum are diamantul?

(5p) c) Calculaţi cât la sută din volumul cutiei reprezintă volumul diamantului.
Varianta 45

Prof: Ileana Cernovici
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Mulţimea
{ }
5 A x x = ∈ ≤  are ...elemente.
(5p) 2. Dacă un pătrat şi un triunghi echilateral au perimetre egale cu 12 cm, raportul
ariilor lor este ...

(5p) 3. Un biciclist rulând cu 30km ora parcurge drumul dintre 2 oraşe în 5 ore.Lungimea
drumului este de...km.

(5p) 4. Un dreptunghi cu lungimea de 3 ori mai mare decât lăţimea şi perimetrul egal cu 80
de metri, are aria egală cu ...
2
m

(5p) 5. Într-o clasă cu un efectiv de 28 de elevi, numărul fetelor reprezintă 75% din
numărul băieţilor.Numărul fetelor este...

(5p) 6. Temperaturile înregistrate la o staţie meteo în decursul a 2 săptămâni din luna
august sunt:
Data 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Temp.
27

30

31

42

41

40

39

42

42

41

40

39

36

40Media temperaturilor înregistrate este egală cu…
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
86
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)


(5p) 1. Figura alăturată reprezintă desfăşurarea unui...


(5p) 2.Să se arate :
2 1
2 2 3
1 2 2 3
+ − + ∈
+ +(5p) 3.Dacă 10 a b + = , să se calculeze : ( ) ( ) 2 ... 100 a b a b a b + + + + + +

(5p) 4. a) Aflaţi ipotenuza unui triunghi dreptunghic cu catetele egale cu 4 x + , respectiv
5 2 x − şi aria
2
24 . cm

(5p) b) Calculaţi înălţimea triunghiului dreptunghic.

(5p) 5. Aflaţi punctul de intersecţie al graficelor funcţiilor ( ) : , 2 3 f f x x → = −   şi
( ) : , 2 3 g g x x → = −  SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Un spital are forma unui paralelipiped dreptunghic ABCDA B C D ′ ′ ′ ′ cu dimensiunile
16 ; 10 ; 30 AB m BC m AA m ′ = = =
(5p) a) Calculaţi aria totală a paralelipipedului dreptunghic ABCDA B C D ′ ′ ′ ′

(5p) b) Calculaţi distanţa de la D′ la AC.
(5p) c) Ştiind că trebuie izolat acoperişul spitalului şi că un muncitor izolează 1
2
m în 2 ore,
aflaţi câţi muncitori trebuie angajaţi pentru a termina izolarea în 5 zile , dacă toţi au
acelaşi ritm de lucru şi lucrează 8 ore pe zi.w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
87
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
2 . Un teren dreptunghiular cu dimensiunile de 20 m şi 12 m se împrejmuieşte cu trei
rânduri de sârmă, susţinută de stâlpi aflaţi la distanţa de 4 m unul de altul.
Între o pereche de stâlpi se află o poartă de lemn, fără sârmă.

(5p) a) Determinaţi numărul stâlpilor .

(5p) b) Care este lungimea totală a sârmei folosite?

(5p) c) Dacă un metru de sârmă costă 1,25 lei, aflaţi ce sumă este necesară pentru cumpărarea

întregii cantităţi de sârmă?Varianta 46
Prof:Ileana Cernovici
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Dintre numerele 4 3 a = şi 5 2 b = , este mai mare numărul...

(5p) 2. Cel mai mare număr natural, cu cifre distincte , mai mic decât 2010, este...

(5p) 3. În figura de mai jos, triunghiul ABC este isoscel, ( ) 20 m A =

 , iar triunghiurile
ABD şi ACE sunt echilaterale. Măsura unghiului format de dreptele BA şi AE este...(5p) 4. Se consideră 5 numere reale care au suma egală cu 60. Media aritmetică a lor este...

(5p) 5. Aruncăm un zar care are feţele numerotate cu cifre de la 1 la 6. Probabilitatea ca pe
faţa de sus a zarului să apară cifra 8 este egală cu...

(5p) 6. O prismă triunghiulară regulată are volumul egal cu 200
3
cm .Dacă aria bazei este
egală cu 100
2
cm , atunci înălţimea prismei este de...


SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi linia mijlocie ( ) MN , a trapezului ABCD, cuAD BC 

(5p) 2. Calculează valoarea expresiei 4 5 719, E a b c = + + − dacă 6 2 , a b b c + = + iar c=120.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
88
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

(5p) 3. Un călător a parcurs un drum în trei etape: în prima etapă a parcurs 20% din întregul
drum şi încă 10 km.În a doua etapă a parcurs 50% din rest şi încă 17 km, iar în a
treia etapă a parcurs ultimii 30 km.Ce lungime are întregul drum?

4. Se consideră prisma triunghiulară regulată ABCA B C ′ ′ ′ cu muchia bazei 6 AB cm =
şi muchia laterală 6 3 AA′ = cm.
(5p) a) Aflaţi tangenta unghiului format de dreapta A B ′ cu planul ( ) ABC

(5p) b) Calculaţi distanţa de la punctul C la planul ( ) A AB ′

5. Arătaţi că suma
2 3 333
7 7 7 ... 7 S = + + + + se divide la 57.


SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Soluţia sistemului
3 5 22
2 4
x y
x y
− = − ¦
´
− =
¹
, reprezintă lungimile în cm ale catetelor triunghiului
( ) , 90 ABC m A =

 .
(5p) a) Calculaţi aria şi perimetrul triunghiului ABC

(5p) b) Determinaţi lungimile proiecţiilor catetelor pe ipotenuză

(5p) c) Calculaţi aria cercului înscris în triunghiul ABC .

2. Graficul funcţiei ( ) : , , 0, , f f x ax b a a b → = + ≠ ∈   trece prin punctele
( ) ( ) 1;2 2; 1 A siB − −

(5p) a)Determinaţi funcţia ( ) f x şi trasaţi graficul ei.

(5p) b) Dacă punctul ( ) 1; 1 , M xOy − − ∈ calculaţi tangenta unghiului ABM , unde Aşi B sunt
punctele de pe grafic.

(5p) c)Calculaţi perimetrul şi aria triunghiului AMB
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
89
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 47
Prof: Ciocănaru Viorica


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului 100 −100 : 25 este egal cu ….

(5p) 2. În intervalul [−3, 2) sunt …. numere întregi.

(5p) 3. Douăsprezece kilograme de mere costă 24 lei. Cinci kilograme de mere de aceeaşi
calitate costă ….

(5p) 4. Un pătrat cu perimetrul de 20 cm are aria …. cm
2
.

(5p) 5. Într-o clasă sunt 32 de elevi dintre care 12 practică fotbal, 2 box şi 5 baschet. Un
număr de … elevi nu practică sporturi.

(5p) 6. O piramidă patrulateră regulată are feţele laterale triunghiuri echilaterale cu latura
de 6 cm. Suma lungimilor tuturor muchiilor este de …. cm.

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi, pe foaia de examen, o prismă triunghiulară ABCA’B’C’ şi duceţi
diagonala AB’.

(5p) 2. Determinaţi perechile de numere naturale (x, y) pentru care are loc egalitatea
(x+1)(y-1) =5.

(5p) 3. Preţul unui laptop s-a mărit cu 15%. Înainte de sărbători, noul preţ al laptopului s-a
micşorat cu 20% şi acesta costă 2300 lei. Care a fost preţul iniţial al laptopului?

4. Fie funcţiile f, g: R →R, f(x) =x – 2, g(x) =2x +1.

(5p) a) Determinaţi coordonatele punctului de intersecţie ale graficelor celor două funcţii.

(5p) b) Reprezentaţi grafic funcţia g .

(5p) 5. Calculaţi numărul a = +

+
2 3
2 3
1 2
1 2
+

- ) 1 3 ( 2 2 − şi precizaţi cărei mulţimi de
numere îi aparţine.

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Un fragment de gard decorativ metalic are secţiunea ca în Figura1. Diametrele cercurilor
sunt de 45 cm, 30 cm, 15 cm. Lăţimea panglicii metalice paralelipipedice este de 2 cm şi
grosimea de 0,3 cm (Figura 2).

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
90
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

(5p) a). Care este lungimea panglicii necesare pentru confecţionarea fragmentului de gard
din Figura 1?

(5p) b). Dacă se vopsesc elementele componente în două culori (cele mici şi cele mari cu o
culoare, cele mijlocii cu altă culoare) ce suprafaţă este acoperită cu vopsea în fiecare caz?

(5p) c). Calculaţi volumul de material folosit pentru confecţionarea unui fragment format din
3 panglici corespunzătoare cercurilor tangente interior.Figura 1
Figura 22. Un covor are modelul din figură. Pătratele mari au latura de 30 cm iar cele mici de 15
cm. Bordura covorului are lăţimea de 5 cm iar distanţa de la vârfurile pătratelor mari la
bordură este de 7cm.

(5p) a) Calculaţi dimensiunile covorului.

(5p) b) Determinaţi ariile pătratelor mici şi bordurii colorate în verde (S
V
), respectiv
pătratelor mari colorate în maro (S
M
).

(5p) c) Ce procent din suprafaţa covorului reprezintă motivul geometric (pătratele)?
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
91
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

Varianta 48
Prof: Ciocănaru Viorica


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului 20 +100 : 25 este egal cu ….

(5p) 2. În intervalul (−1, 2] sunt …. numere întregi.

(5p) 3. Aria unui trapez cu linia mijlocie de 12 cm este de 108 cm
2
. Înălţimea sa are … cm.

(5p) 4. Un kilogram de portocale costă 2,7 lei şi o ciocolată costă 3,2 lei. Pentru două
kilograme de portocale şi trei ciocolate un copil plăteşte ….. lei.

(5p) 5. Un triunghi echilateral are înălţimea de 12 cm. Latura sa este de … cm.

(5p) 6. Un paralelipiped dreptunghic are dimensiunile de 4 cm, 10 cm, 6 cm. Aria sa totală
este … cm
2
.

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi, pe foaia de examen, un cub ABCDA’B’C’D’ şi duceţi diagonalele AC’ şi
AD’; precizaţi ce fel de diagonale sunt.

(5p) 2. Două cutii cu bomboane şi cinci prăjituri costă 35,9 lei iar trei cutii de bomboane şi
două prăjituri de acelaşi fel costă 34,4 lei. Câţi lei costă o cutie de bomboane? Dar o prăjitură?

(5p) 3. Aflaţi perechile de numere întregi (a, b) pentru care are loc egalitatea (a+1)(b-1) =3.

4. Fie funcţia f: R →R, f(x) =-2x +3

(5p) a). Reprezentaţi grafic funcţia f.

(5p) b). Dacă se notează cu A şi B punctele de intersecţie ale graficului funcţiei f cu axele
Ox şi Oy, determinaţi aria triunghiului AOB unde O este originea sistemului de coordonate.

(5p) 5. Se consideră numerele reale a =
2
) 2 1 ( + +
2
) 2 1 ( − şi b = 2. Calculaţi
media geometrică a numerelor a şi b.

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Cutiile cu bomboane fine au suporturi cu alveole având forme asemănătoare cu cele ale
bomboanelor. Un suport are 15 alveole cilindrice situate câte 5 pe un rând cu diametrul de 3
cm şi înălţimea de 2 cm.

(5p) a) Care este volumul alveolelor dintr-un suport? (Figura 1)
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
92
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

(5p) b) Care este aria părţii superioare a suportului bomboanelor dacă distanţa dintre alveole
este de 2 mm şi până la marginile suportului, de la fiecare alveolă, sunt 3 mm? (Figura 2)

(5p) c) Dacă bomboanele au baza pătratică precizaţi suprafaţa maximă pe care se pot aşeza
în cele 15 alveole.Figura 1
Figura 23 30 2

2. Elevii unei clase au confecţionat mărţişoare reprezentând flori (Figura 1). Pentru fiecare
petală s-au folosit materiale sub formă de pătrat, respectiv triunghi echilateral cu laturile de
aceeaşi lungime (Figura 2).

(5p) a). Care este aria unei petale decupate din pătrat (A
petală1
)?

(5p) b). Care este aria unei petale decupate din triunghi echilateral (A
petală2
)?

(5p) c). Care este raportul ariilor celor două flori decupate din pătrat respectiv hexagon
regulat
2
1
F
F
A
A
?
Figura 1


l


Figura 2

F
1

F
2
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
93
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 49
Prof: Ciocănaru Viorica


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului
5
7
)
7
3
(
2
1
− − − este ….

(5p) 2. Ana a avut la ea suma de 75 de lei. După ce a cheltuit 48% din sumă, mai are … lei.

(5p) 3. Lungimile diagonalelor unui romb sunt 16 cm şi 40 cm. Aria rombului este egală cu
… cm
2
.

(5p) 4. Numărul 4 este soluţie a ecuaţiei 3x +a =1 dacă a este …

(5p) 5. Aria unui pătrat este egală cu 64 cm
2
. Perimetrul acestuia este egal cu … cm.

(5p) 6. Volumul unui cub este de 125 cm
3
. Lungimea diagonalei cubului este de … cm.

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi, pe foaia de examen, o piramidă patrulateră regulată VABCD. Desenaţi şi
notaţi triunghiul format din înălţimea piramidei, apotema bazei şi apotema piramidei.

(5p) 2. Calculaţi expresia
3
) 3 2 ( − x pentru x = 2.

(5p) 3. Rezolvaţi, în R- {-3}, ecuaţia 2
3
2
=
+

x
x
şi precizaţi dacă soluţia găsită poate fi
lungimea unui segment argumentând răspunsul.

4. În sistemul cartezian xOy fie punctele A(2, 4) şi B(-1, -3).

(5p) a) Determinaţi funcţia de gradul I, f: R →R al cărei grafic conţine punctele A şi B.

(5p) b) Reprezentaţi grafic funcţia f şi determinaţi coordonatele punctului C aflat la
intersecţia perpendicularei din A pe Ox cu perpendiculara din B pe Oy, figurând punctual C în
sistemul cartezian xOy.

(5p) 5. Rezolvaţi în mulţimea numerelelor reale ecuaţia 3 2 2 − + x = 2.

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Pronaosul unei biserici este despărţit de naos prin două coloane de susţinere care au în
secţiune forma din Figura 1. Latura triunghiului echilateral mare este de 60 cm iar latura
fiecărui triunghi echilateral mic este de 20 cm. Coloanele, acoperite cu picturi, sunt înalte de
8 m.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
94
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

(5p) a). Calculaţi suprafaţa pictată a coloanelor.

(5p) b). Determinaţi raportul procentual dintre suprafaţa circulară şi suprafaţa plană a
coloanelor.

(5p) c). Determinaţi volumul coloanelor.


Figura 1
2. Un vitraliu cu motive geometrice are modelul din figură. Latura pătratului mare este
de 60 cm, al celui mic de 20 cm. Raza sectorului de cerc mare este de 12 cm, a celui mic de 4
cm. Pătratul din centrul figurii are decupate colţurile sub formă de pătrăţele cu latura cât raza
sectorului de cerc mic.

(5p) a) Aflaţi lungimea conturului exterior (albastru) al vitraliului.

(5p) b) Determinaţi lungimea conturului motivului geometric (roşu) al vitraliului (fiecare
element se conturează şi la îmbinări).

(5p) c) Determinaţi aria motivului geometric (roşu) al vitraliului.w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
95
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 50
Prof: Ciocǎnaru Viorica
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului: 12 – 2 +5
2
- 7este ........

(5p) 2. Într-o clasǎ sunt 30 de elevi. Dacǎ numǎrul fetelor este 6, care este procentul
bǎieţilor?

(5p) 3. Aria unui pǎtrat este de 64 cm
2
. Fiecare diagonalǎ are lungimea de ..... cm.

(5p) 4. Pentru 2 kg de portocale şi o ciocolatǎ s-au plǎtit 9,2 lei iar pentru 4 kg de portocale
şi 3 ciocolate s-au plǎtit 21,6 lei. Pentru 1 kg de portocale şi o ciocolatǎ se plǎtesc... lei.

(5p) 5. Dimensiunile unui paralelipiped dreptunghic sunt 8 cm, 6 cm, 24 cm. Diagonala sa
are lungimea de ..... cm.

(5p) 6. Fie funcţia f : R → R, f(x) =x – 2. Rezultatul calculului f (1) ∙ f (2) ∙ f (3) ∙ f (4) ∙
.... ∙ f (n) este .....

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi pe foaia de examen tetraedrul PION cu baza ION şi vârful P.

(5p) 2. Fie a =
6
24
8− . Calculaţi a
2
şi a
-1
.

(5p) 3. Pentru realizarea a 12 de minifelicitǎri s-au folosit 3 coli de hârtie şi 12 de plicuri
timbrate. O coalǎ costǎ 0,6 lei iar un plic timbrat 1,3 lei. Cât costǎ minifelicitǎrile şi
plicurile?

4. Se considerǎ funcţiile f, g : R → R, f(x) =5x – 2 şi g(x) = - x +4.

(5p) a). Reprezentaţi grafic funcţiile f şi g în acelaşi sistem de coordonate.

(5p) b). Determinaţi coordonatele punctului de intersecţie al graficelor celor douǎ funcţii.

(5p) 5. Rezolvaţi ecuaţia ||x – 2| - 5| =3 unde x∈R.

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Într-un bazin cu apǎ sub formǎ de paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile bazei
de 20 m, 15 m şi înǎlţimea de 12 m, apa se ridicǎ pânǎ la 8 m înǎlţime. Se introduc
în bazin douǎ corpuri pentru realizarea unor montaje; unul sub formǎ de trunchi de
piramidǎ patrulaterǎ regulatǎ cu laturile bazelor de 6 m şi 3 m şi înǎlţimea de 4 m,
celǎlalt sub formǎ cub cu muchia de 6 m.
(5p) a). Determinaţi volumul bazinului şi volumul apei din bazin.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
96
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

(5p) b). Pânǎ la ce înǎlţime se ridicǎ apa în bazin dupǎ ce se introduc cele douǎ corpuri?

(5p) c). Ce procent reprezintǎ volumul trunchiului de piramidǎ din volumul apei? Dar al
cubului din volumul bazinului?


2. Un gard decorativ este confecţionat din elemente ca în figurile A şi B. Cercurile au
razele egale cu R, iar pǎtratul din figura A are latura 2R; cel din figura B are latura
R 2.

(5p) a). Cât material este necesar pentru 60 de elemente decorative din figura B?

(5p) b). Cât material este necesar pentru 60 de elemente decorative din figura A?

(5p) c). Dacǎ R = 3 cm aflaţi raportul lungimilor materialelor folosite în figura A respectiv B.

Varianta 51
Prof: Ciocǎnaru Viorica
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului
1
3
2
3
1
2
1


− este egal cu ....

(5p) 2. Media geometricǎ a numerelor 3 2 şi 12 2 este egalǎ cu ....

(5p) 3. Fie f : R → R, 1 3 ) ( − = x x f şi M (a; -7)∈ G
f
. Atunci a este ....
A B
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
97
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

(5p) 4. Aria unui dreptunghi cu lungimile laturilor de x -2 şi x +2 este de 12 m
2
. Diagonala
dreptunghiului are lungimea de .... m.

(5p) 5. Suplementul complementului unui unghi cu mǎsura de 30
0
este un unghi cu
mǎsura de ....

(5p) 6. Un cub are muchia de 6 cm. Aria secţiunii diagonale este .... cm
2
.

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi pe foaia de examen piramida SPORT, cu vârful S şi baza PORT cǎreia îi
trasaţi diagonalele.

(5p) 2. Rezolvaţi în R inecuaţia:
3
1 2 − x
<
2
2 3 + x
.

(5p) 3. Un obiect care costa 18 lei s-a ieftinit prima datǎ cu 15% iar a doua oarǎ cu 10%.
Care este preţul sǎu dupǎ cele douǎ ieftiniri?

4. Se considerǎ funcţia f : R → R, f(x) = 2x +1 dacǎ x < 0
-3x +1 dacǎ x ≥ 0
(5p) a). Reprezentaţi grafic funcţia f.

(5p) b) Rezolvaţi ecuaţia: (2x +1)
2
=2(- 3x +1) în R.

(5p) 5. Plasaţi numǎrul a =
) 1 3 )( 1 3 (
) 3 2 (
2
+ −
+
între doi întregi consecutivi.

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. O cutie paralelipipedicǎ are dimensiunile bazei de 30 cm şi 20 cm, iar înalţimea de
40 cm. Feţele laterale şi capacul cutiei se acoperǎ cu vopsea.

(5p) a) Determinaţi ce suprafaţǎ se vopseşte.

(5p) b). Explicaţi dacǎ se poate introduce în cutie o baghetǎ cu lungimea de 50 cm.

(5p) c). În cutie se introduc cuburi cu muchia de 5 cm. Care este numǎrul maxim al acestora?
Dar dacǎ muchia cubului este de 2 dm care este numǎrul maxim de cuburi?

2. Un detaliu arhitectonic aratǎ ca în figura de mai jos. Latura pǎtratului este de 12 cm.
Pǎtratul este înscris în cercul de razǎ R şi circumscris cercului de razǎ r.
(5p) a). Aflaţi raportul
R
r
.

(5p) b). Determinaţi aria porţiunii cuprinse între pǎtrat şi cercul de razǎ r.

(5p) c). Aflaţi raportul dintre perimetrul pǎtratului şi lungimea cercului de razǎ R.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
98
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecteVarianta 52
Prof: Ciocǎnaru Viorica
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului: 12 2 - 2 - 4 18este ........

(5p) 2. La o lucrare s-au acordat 5 note de 10, 4 note de 9, 10 note de 7, 6 note de 4 şi 2
note de 3. Procentul notelor sub 5 este ....

(5p) 3. Un romb are unghiurile ascuţite cu mǎsura de 60
0
. Un unghi obtuz al rombului are
mǎsura de .....

(5p) 4. Un tetraedru regulat are muchia de 8 cm. Aria sa lateralǎ este ..... cm
2
.

(5p) 5. Diagonala unui dreptunghi cu lǎţimea de 9 cm are 15 cm. Aria dreptunghiului este
.... cm
2
.

(5p) 6. O piramidǎ patrulaterǎ regulatǎ are muchia bazei de 12 cm şi înǎlţimea egalǎ cu
muchia bazei bazei. Apotema piramidei este .... cm.

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi o prismǎ triunghiularǎ dreaptǎ GALBEN cu baza inferioarǎ GAL.

(5p) 2. Fie A ={x ∈R| |x - 3| < 2} şi B = {x ∈R| |2x +1| ≤ 5}. Determinaţi A

B.

(5p) 3. Şase covrigi şi şapte pâini costǎ 11,4 lei iar pentru şapte covrigi şi şase pâini s-au
Plǎtit 10,7 lei. Preţul unui covrig este .... lei iar preţul unei pâini este .... lei.

4. Se considerǎ punctele de coordonate A (2, -6) şi B (-5, -9).

(5p) a). Determinaţi funcţia f : R → R, f(x) = ax + b ştiind cǎ punctele A şi B aparţin
graficului funcţiei.
R
r
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
99
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

(5p) b). Aflaţi coordonatele punctelor în care graficul funcţiei taie axele Ox şi Oy.

(5p) 5. Calculaţi xy unde x =( 2 3− )
2
şi y = 2( 2 +2 3) +3.

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Într-un rezervor, sub formǎ de trunchi de piramidǎ patrulaterǎ regulatǎ cu muchiile
bazelor de 10 m şi respectiv 8 m, se aflǎ apǎ care se ridicǎ la 6 m înǎlţime.

(5p) a). Determinaţi lungimea muchiei laterale a trunchiului de piramidǎ.

(5p) b). Aflaţi înǎlţimea piramidei din care provine trunchiul.

(5p) c). Se goleşte rezervorul într-un bazin sub formǎ de piramidǎ patrulaterǎ regulatǎ cu
vârful în jos. Aflaţi înǎlţimea la care se ridicǎ apa în bazin, dacǎ suprafaţa apei este un
pǎtrat cu aria de 183 m
2
.

2. Un elment ornamental prezent în pictura ceramicii populare este redat în figura de
mai jos. Cercul are raza R =6 3 cm. Unghiurile la centru de tipul ∠ AOM sunt
congruente. Punctele M, N, P, Q, R, S sunt conciclice, OM =6 cm.

(5p) a) Care este mǎsura unghiurilor la centru de tipul ∠ AOB? Dar mǎsura unghiurilor la
centru de tipul ∠ MOR?

(5p) b). Care este aria figurii AMBNCPDQERFS?

(5p) c). Care este perimetrul figurii AMBNCPDQERFS şi raportul între acesta şi lungimea
cercului de razǎ OA?


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
100
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 53
Prof: Ciocǎnaru Viorica
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului: 12 2 – 2 3 + 12 - 3 32

este ........

(5p) 2. La o lucrare s-au acordat la o clasǎ 8 note de 10, 4 note de 9, 10 note de 7 şi 2 note
de 6. Media clasei este ....

(5p) 3. Un triunghi dreptunghic are ipotenuza cu lungimea de 11 cm şi un unghi ascuţit cu
mǎsura de 30
0
. Cateta care se opune unghiului de 30
0
este de .... cm.

(5p) 4. Dupǎ ce a cheltuit 25% din suma pe care o avea, un tânar a rǎmas cu 18 lei. Suma
pe care a avut-o la început este ....

(5p) 5. Un paralelogram are laturile cu lungimile de 12 şi de 8 cm şi unghiul dintr ele de
30
0
. Aria sa este .... cm
2
.

(5p) 6. Un cub are aria totalǎ 96 cm
2
. Volumul sǎu este .... cm
3
.

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi pe foaia de examen conul circular drept cu secţiunea axialǎ ARC şi vârful
conului A.

(5p) 2. Pentru a confecţiona 3 bluze şi 5 rochii, o croitoreasǎ foloseşte 17 m de material, iar
pentru a confecţiona 4 bluze şi 3 rochii, ea utilizeazǎ 13,5 m de material. Câţi metri de
material intrǎ într-o bluzǎ şi câţi metri de material intrǎ într-o rochie?

(5p) 3. Rezolvaţi ecuaţia ) 3 ( , 1
2
) 6 ( 2 , 0 2
=
+ x
, unde x ∈ R.


4. Se considerǎ expresia E(x) =
1
6 ) 1 ( ) 1 (
2
2 2
+
− − + −
x
x x
, unde x∈R.

(5p) a). Aduceţi expresia la forma cea mai simplǎ şi rezolvaţi ecuaţia E(x) = 0.

(5p) b). Calculaţi E(1), E( 3)/ 3 .

(5p) 5. Se ştie cǎ
b
a
=3 - 5. Calculaţi raportul
ab
b a
2 2
+
.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
101
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Globurile de Crǎciun se transportǎ în cutii sub formǎ de prismǎ dreaptǎ cu baza
pǎtrat, sau în cutii cilindrice. Cutiile prismatice au latura pǎtratului de 10 cm şi
înǎlţimea de 15 cm, cutiile cilindrice au diametrul bazei de 5 cm şi înǎlţimea de 60 cm,
iar globurile sunt sferice cu diametrul de 4,8 cm.

(5p) a). Determinaţi ariile totale ale cutiilor prismaticǎ şi cilindricǎ.

(5p) b). Calculaţi volumele celor douǎ tipuri de cutii.

(5p) c). Câte globuri intrǎ într-o cutie? Calculaţi volumul unui glob şi raportaţi volumul
cutiei prismatice la volumul cutiei cilindrice.

2. Un element decorativ geometric este format dintr-un pǎtrat cu latura de 6 dm.
Fiecare laturǎ se împarte în câte trei segmente congruente. Pe segmentele din mijloc se
construiesc triunghiuri isoscele cu vârfurile în centrul de simetrie al pǎtratului iar în
exteriorul pǎtratului triunghiuri echilaterale congruente.

(5p) a) Calculaţi aria triunghiurilor formate.

(5p) b) Determinaţi raportul perimetrul pǎtratului şi perimetrul triunghiurilor isoscele.

(5p) c) Ce procent reprezintǎ aria triunghiurilor isoscele din aria pǎtratului?w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
102
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 54
Prof: Cocalea Rodica


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului 16 20:4 − este egal cu ....

(5p) 2. Într-o urnă sunt 10 bile numerotate de la 1 la 10. Se extrage o bilă. Probabilitatea ca
bila extrasă să fie numerotată cu un număr impar este ....

(5p) 3. Trei kilograme de mere costă 8,25 lei. Cinci kilograme de mere de aceeaşi calitate
costă ... lei.

(5p) 4. Un trapez cu bazele de 14 cm şi 10 cm are linia mijlocie de ... cm.

(5p) 5. O piramidă cu aria bazei de 24 cm
2
şi volumul de 120 cm
3
are înălţimea egală cu ...
cm.

(5p) 6. În următorul tabel sunt trecute cantităţile de fructe existente la un moment dat într-
un depozit. Dacă în depozit sunt 2400 kg de fructe, atunci cantitatea de portocale este
egală cu …….kg.

Fructe Mere Pere Prune Portocale Banane Struguri
Nr. kg 120 450 625 ? 450 125

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi, pe foaia de examen, o prisma triunghiulară regulată cu bazele EXA,
respectiv MEN.

(5p) 2. Numerele reale a şi b sunt direct proporţionale cu numerele 3 şi 5.
Calculaţi
2 3
2
a b
a b
+

.

(5p) 3. Un călător are de parcurs 291 km în trei zile. Ştiind că în a treia zi a parcurs cât
media aritmetică a celorlalte zile, să se calculeze cât a parcurs în a treia zi.

4. Fie funcţia : , ( ) 3 f R R f x x → = − + .

(5p) a) Reprezentaţi grafic funcţia f .

(5p) b) Calculaţi ( 2012) ( 2011) ( 2010) ... (2010) (2011) (2012) P f f f f f f = − ⋅ − ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ .

(5p) 5. Dacă
2 2
12 a b − = şi 2 a b − = , atunci calculaţi
2
2( ) 3 7 3( 2) a b a b + − + + − .

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
103
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

1. Piramida patrulateră regulată VABCD are dimensiunile 12 = AB dm şi triunghiul VAC
dreptunghi isoscel.

(5p) a) Calculaţi aria laterală a piramidei.

(5p) b) Să se calculeze unghiului format de dreapta DM şi planul (ABC), unde M este
mijlocul muchiei [VC].
(5p) c) Dacă piramida se umple cu apă, să se verifice dacă încap 410 litri de apă.
(1,41 2 1,42 < < )


2. Un rond de flori are forma unui semicerc ca în figura alăturată. Grădinarul vrea să
planteze lalele în pătratul ABCD, iar restul rondului să fie plantate panseluţe. Raza cercului
din care provine semicercul este egală cu 2 5m.

(5p) a) Aflaţi aria semicercului.

(5p) b) Aflaţi lungimea laturii terenului plantat cu lalele.

(5p) c) Arătaţi că suprafaţa plantată cu lalele este mai mare decât cea plantată cu panseluţe,
ştiind că 3,14 3,15 π < < .


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
104
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte


Varianta 55
Prof: Cocalea Rodica


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului 26 25:( 5) − − este egal cu ....

(5p) 2. Numerele întregi din intervalul [-4, 5) sunt în număr de ....

(5p) 3. După o reducere de 20% o bluză costă 24 lei. Preţul iniţial al bluzei a fost de ... lei.

(5p) 4. Aria unui pătrat cu diagonala de 2 2 cm este egală cu …….cm
2
.

(5p) 5. Volumul unei prisme patrulatere regulate cu muchia bazei de 5 cm şi înălţimea
de x cm este egal cu 75 cm
3
. Valoarea lui x va fi egală cu ... cm.

(5p) 6. Pe semestrului al II-lea, elevii clasei a VIII-a A
au obţinut mediile la matematică conform
diagramei alăturate. Numărul total de elevi cu
medii mai mari sau egale cu 7 este egal cu ....SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi, pe foaia de examen, un tetraedrul care are baza ABC şi vârful D.

(5p) 2. Dacă numerele întregi , x y şi z verifică egalitatea 2 3 10 0 x y z − − = , atunci arătaţi
că produsul ( ) y x z + se divide cu 6.

(5p) 3. Trei numere raţionale sunt invers proporţionale cu numerele 0,5, 0,(3) şi 0,25. Ştiind
că media aritmetică a lor este 27, să se determine numărul cel mare.

4. Fie funcţia : , ( ) 2 4 f R R f x x → = − + .

(5p) a) Calculaţi (0) 3 ( 1) f f − ⋅ − .

(5p) b) Reprezentaţi grafic funcţia f .

0
1
2
3
4
5
6
N
u
m
ă
r
u
l

d
e

m
e
d
i
i
3 4 5 6 7 8 9 10
MEDIA
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
105
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
(5p) 5. Dacă
*
a R ∈ şi
1
12 a
a
− = , atunci calculaţi
2
2
1
a
a
+ .

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. O cutie de carton ABCDA′B′C′D′ în formă de cub are muchia de 6 dm.

(5p) a) Câţi metri pătraţi de carton sunt necesari pentru confecţionarea a 120 de cutii?

(5p) b) Stabiliţi câte cutiuţe în formă de cub cu latura de 15 cm intră într-o cutie de carton.

(5p) c) În cutia de carton se aranjează cutiuţe în formă de paralelipipede dreptunghice care
au dimensiunile numere naturale consecutive, exprimate în centimetri. Care este
numărul maxim de cutiuţe care se poate aranja, dacă dorim ca volumul cutiuţei să fie
cât mai mare?

2. În figura alăturată aveţi pătratul ABCD cu latura de 12 cm. Punctul M aparţine
segmentului [AB] astfel încât BM = x.

(5p) a) Aflaţi aria patrulaterului AMCD în funcţie de x.

(5p) b) Aflaţi valoarea lui x astfel încât aria triunghiului MBC să fie o pătrime din aria
pătratului ABCD.

(5p) c) O furnicuţă porneşte din punctul D şi ajunge pe dreapta MC. Ce lungime are drumul
cel mai scurt al furnicuţei?
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
106
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 56
Prof: Cocalea Rodica


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului 36 0,6 10 − ⋅ este egal cu ....………………….

(5p) 2. Un muncitor pune parchetul într-un apartament în şase zile. Dacă ar lucra doi
muncitori, atunci ar pune parchetul în acelaşi apartament în ... zile.

(5p) 3. Trei kilograme de roşii şi două kilograme de castraveţi costă 6,50 lei. Şase
kilograme de roşii şi patru kilograme de castraveţi de aceeaşi calitate costă ... lei .

(5p) 4. Diametrul unui cerc este de 16 cm, atunci lungimea cercului este egală cu ... cm.

(5p) 5. O piramidă triunghiulară regulată VABC are VA = AB =8 cm. Suma tuturor
muchiilor piramidei este egală cu ... cm.

(5p) 6. În diagramă este reprezentată evoluţia temperaturilor înregistrate la ora 20 pe
parcursul unei săptămâni. Diferenţa dintre temperatura cea mai mare şi cea mai mică
este egală cu ….°C.
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
L
U
N
I
M
A
R
Ţ
I
M
I
E
R
C
U
R
I
J
O
I
V
I
N
E
R
I
S
Â
M
B
Ă
T
Ă
D
U
M
I
N
I
C
Ă
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
,

g
r
a
d
e

C
e
l
s
i
u
s

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi, pe foaia de examen, un cub şi notaţi-l cu ABCDA′B′C′D′.

(5p) 2. Dacă a şi b sunt numere reale care verifică relaţia 4 3 6 0 a b − − = , atunci calculaţi

2012
(11 8 6 ) a b − + .

(5p) 3. Un bunic împarte la nepoţi câte 5 bomboane şi constată că îi mai rămân în pungă 3
bomboane. Dacă încearcă să împartă câte 6 bomboane, rămân 4 nepoti numai cu câte 5
bomboane. Determinaţi câţi nepoţi are bunicul.

4. Fie funcţia
1
: , ( ) 3
2
f R R f x x → = − .
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
107
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

(5p) a) Reprezentaţi grafic funcţia f .

(5p) b) Determinaţi coordonatele punctului de pe grafic care are abscisa egală cu opusul
ordonatei şi aparţine graficului funcţiei.

(5p) 5. Simplificaţi raportul
2
2
12
6 9
x x
x x
+ −
− +
cu 3 x − , unde \{3} x R ∈ .

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Un rezervor are forma unui paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile de 2,4 m, 3,6 m,
iar înălţimea de 4 m. O piramidă patrulateră regulată cu toate muchiile egale cu 2 m se
scufundă în bazin.

(5p) a) Fundul bazinului este pavat cu plăci de gresie dreptughiulară cu lungimea de 30 cm
şi lăţimea de 20 cm. Câte plăci de gresie au fost folosite pentru a acoperi tot fundul
bazinului?

(5p) b) Calculaţi volumul unei piramide cu toate muchiile egale cu 2 m.

(5p) c) Bazinul este umplut mai mult dejumătate cu apă. Dacă se scufundă piramida în
bazin, cu câţi centimetrii se va ridica apa în rezervor?

2. Un teren agricol are forma unui trapez isoscel ABCD cu baza mare AB = 40 m şi
baza mică CD = 30 m, iar măsura unghiului obtuz de 120
0
.

(5p) a) Calculaţi suprafaţa terenului.

(5p) b) Suptafaţa triunghiulară ADC se cultivă cu fasole, iar restul terenului se cultivă cu
roşii. Cu câţi metri pătraţi este mai mare suptafaţa cultivată cu roşii faţă de cea
cultivată cu fasole.

(5p) c) Pentru a împrejmui terenul cu sârmă ghimpată se montează stâlpi, între doi stâlpi
consecutivi fiind distanţa de 2,5 m. Câţi stâlpi sunt necesari pentru realizarea acestei
lucrări?

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
108
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 57
Prof: Constantin Corina


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului 15 15: 3 − este egal cu ...

(5p) 2. Într-o cutie sunt 4 figurine albe şi 5 roşii. Probabilitatea ca o figurină extrasă să fie
roşie este egală cu ...

(5p) 3. Trei kilograme de portocale costă 6,60 lei. Treizeci de kilograme de portocale de
aceeaşi calitate costă ... lei.

(5p) 4. Un pătrat cu aria de 169 cm
2
, are latura de lungime ... cm.

(5p) 5. În Figura 1 este reprezentat un paralelipiped dreptunghic ABCDA’B’C’D’. Dacă
aria laterală a paralelipipedului este egală cu 78 cm
2
şi înălţimea cu 3 cm, atunci perimetrul
bazei este egal cu ... cm.
Figura 1

(5p) 6. În tabelul de mai jos sunt prezentate, în procente, rezultatele unui număr de 25 elevi
la un concurs de matematică.
Nota <5 5 – 5,99 6 – 6,99 7 – 7,99 8 – 8,99 9 – 9,99 10
Rezultate
(%)
10 17 25 25 12 10 1
Numărul elevilor care au obţinut o notă cel puţin egală cu 7 este ...

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de
puncte)

(5p) 1. Desenaţi, pe foaia de examen, o piramidă patrulateră regulată VABCD.

(5p) 2. Aflaţi elementele mulţimii
3
2 1
A x
x
¦ ¹
= ∈ ∈
´ `

¹ )
  .

(5p) 3. Numerele 1507, 364 şi 458 împărţite la acelaşi număr natural x dau respectiv
resturile 7, 4 şi 8. Determinaţi numărul x.

4. Fie funcţia { } : 1,1,3 f − → , ( ) 3 2 f x x = + .
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
109
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

(5p) a) Determinaţi mulţimea valorilor funcţiei.

(5p) b) Rezolvaţi inecuaţia ( ) 1 f x ≤ .

(5p) 5. Verificaţi identitatea ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2
1 3 3 2 3 21 x x x x x − + + − − + = − − .

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Pe un teren de formă dreptunghiulară cu dimensiunile AB = 6 m şi BC = 8 m, se ridică doi
stâlpi [AM] şi [DN] de lungimi AM =4 m şi DN =2 m, ca în Figura 2.

(5p) a) Arătaţi că BC ǁ (AMN).

(5p) b) Aflaţi distanţa de la punctul M la segmentul [BD].

(5p) c) O rândunică situată în punctul M zboară până în punctul N, după care îşi continuă
drumul coliniar cu M şi N, până atinge pământul în punctul P. De aici zboară razant până în
punctul C, unde a zărit un viermişor. Calculaţi lungimea drumului parcurs de rândunică şi
rotunjiţi la cifra unităţilor.
Figura 2

2. O fântână arteziană, situată pe un disc, are o bordură în formă de coroană circulară,
pe care se plantează gazon, ca în Figura 3. Lungimea cercului interior este de 4π m, iar a
cercului exterior de 10π m.

(5p) a) Aflaţi raza discului pe care se află fântâna.

(5p) b) Aflaţi lăţimea bordurii cu gazon.

(5p) c) Cât costă gazonul plantat, dacă pentru 20 m
2
de gazon se utilizează 1 kg de gazon, iar
preţul unui kilogram de gazon este de 25 lei? ( 3,14 π  )
Figura 3
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
110
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 58
Prof: Constantin Corina


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului 7 7 5 + ⋅ este egal cu ...

(5p) 2. Numerele naturale din intervalul [-7, 1] sunt ...

(5p) 3. Opt lucrători muncesc pe un şantier 8 ore pentru a termina o parte dintr-o lucrare.
16 lucrători vor munci ... ore pentru a termina aceeaşi parte din lucrare.

(5p) 4. Un romb cu diagonala mică de 7 cm şi diagonala mare triplul diagonalei mici are
aria egală cu ... cm
2
.

(5p) 5. În Figura 1 este reprezentată o prismă patrulateră regulată dreaptă ABCDA’B’C’D’,
cu feţele laterale pătrate. Dacă muchia bazei are lungimea de 8 cm, atunci volumul prismei
este egal cu … cm
3
.
Figura 1

(5p) 6. În Figura 2 este prezentată, printr-o diagramă circulară, repartizarea terenului cu
diverse culturi. Porţiunile haşurate au suprafeţe egale. Una dintre cele două suprafeţe haşurate
reprezintă ... %.
Figura 2

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi, pe foaia de examen, o piramidă triunghiulară regulată VABC.

(5p) 2. Aflaţi numărul a natural, dacă ( ) ( ) 1 3 5 a a − + = .
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
111
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

(5p) 3. Preţul unui televizor este de 992 lei, preţ în care este inclus TVA-ul de 24%. Aflaţi
cât reprezintă TVA-ul în lei.

4. Fie funcţia : f →   , ( ) 5 f x x = − .

(5p) a) Reprezentaţi grafic funcţia.

(5p) b) Determinaţi măsura unghiului determinat de graficul funcţiei şi axa absciselor.

(5p) 5. Arătaţi că numărul 19 8 3 2 3 1 3 + − − + este natural.

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Pe un teren se construieşte o piramidă patrulateră regulată, cu muchia bazei de 6 m şi
muchia laterală de 5m. Piramida este confecţionată din sticlă.

(5p) a) Arătaţi că apotema piramidei este de 4 m.

(5p) b) Câţi m
2
de sticlă sunt necesari pentru confecţionarea piramidei?

(5p) c) Aflaţi drumul minim parcurs de o furnică pe suprafaţa laterală a piramidei, dacă ea
pleacă din punctul B şi ajunge în punctul D.

2. Figura 3 reprezintă schiţa unei grădini dreptunghiulare, în care sunt plantate flori în 3
ronduri sub formă de discuri. Zonele în care se află rondurile sunt separate de 2 alei pavate cu
pietriş. Rondul mare este tangent celor 2 alei. În jurul rondurilor se află gazon. Datele se află
în figură.

(5p) a) Calculaţi suprafaţa destinată florilor.

(5p) b) Arătaţi că suprafaţa cu gazon este mai mică decât 54 m
2
(3,14 3,15 π < < ).

(5p) c) O furnică merge în linie dreaptă, mai întâi din punctul A în punctul O, apoi din
punctul O în punctul B. Punctul O se află la mijlocul lăţimii grădinii. Calculaţi distanţa
parcursă de furnică, rotunjită la cifra zecimilor.
Figura 3

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
112
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 59
Prof: Constantin Corina


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului 8:8 6 + este egal cu ...

(5p) 2. Numerele din mulţimea { }
*
1,0,1 ∩ −  sunt în număr de ...

(5p) 3. Numărul x din proporţia
16
7 14
x
= are valoarea ...
(5p) 4. Un trapez cu aria de 144 cm
2
şi înălţimea de 9 cm, are linia mijlocie de lungime ...
cm.

(5p) 5. În Figura 1 este reprezentat un tetraedru regulat VABC. Dacă aria totală a
tetraedrului este egală cu 25 3cm
2
, atunci muchia are lungimea de ... cm.
Figura 1

(5p) 6. Un număr de 200 elevi sunt chestionaţi în legătură cu numărul orelor petrecute pe
calculator într-o săptămână (1 săptămână =7 zile). Situaţia este prezentată în tabelul de mai
jos.
Număr elevi 20 80 60 40
Număr ore/ elev 0 14 28 21
Numărul elevilor care petrec cel mult 2 ore pe zi pe calculator este egal cu ...


SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de
puncte)

(5p) 1. Desenaţi, pe foaia de examen, un cub ABCDA’B’C’D’.

(5p) 2. Determinaţi elementele mulţimii
{ }
5 3 7 B x x = ∈ + ≤  .

(5p) 3. Aflaţi toate numerele naturale cuprinse între 100 şi 200, care împărţite la 3, 5 şi 4
dau de fiecare dată restul 2 şi câturile nenule.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
113
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

4. Fie funcţia : f →   , ( ) 2 1 f x x = − .

(5p) a) Reprezentaţi grafic funcţia.

(5p) b) Aflaţi aria triunghiului determinat de graficul funcţiei f, axa ordonatelor şi
reprezentarea grafică a funcţiei : g →   , ( ) 1 g x = .

(5p) 5. Simplificaţi fracţia
( )
( ) ( )
2
2
2 2
4
1 6
x x
x x x x
+ −
+ + + −
.

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. O cutie de carton ABCDA’B’C’D’ este umplută cu 3 straturi de cubuleţe roşii care au
muchia de 3 cm.

(5p) a) Aflaţi volumul unui cubuleţ roşu.

(5p) b) Aflaţi dimensiunile cutiei de carton, dacă pe fiecare strat se aşează 20 cubuleţe pe
lungime şi 10 pe lăţime, iar cutia de carton este umplută la maxim.

(5p) c) Determinaţi tangenta unghiului dintre planul (ABC’) şi planul bazei, în condiţiile de
la punctul b), lăţimea fiind BC, iar înălţimea BB’.

2. Pentru pavarea unei străzi se folosesc 1000000 de pietre cubice cu muchia de 5 cm.

(5p) a) Ce suprafaţă (în m
2
) se poate pava cu aceste pietre?

(5p) b) Cât costă pavarea străzii, dacă la preţul pietrei se adaugă 10% manopera? Piatra costă
45 lei/ m
2
.

(5p) c) Dacă 1 m
3
de piatră cântăreşte 2 tone, câte transporturi trebuie să facă un camion,
dacă el poate transporta 15 tone?

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
114
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 60
Prof: Constantin Corina


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului 218: 2 9 − este egal cu ...

(5p) 2. Numerele de forma 23 2 x , pentru care 4 x > , sunt ...

(5p) 3. Cel mai mare divizor comun al numerelor 84 şi 98 este ...

(5p) 4. În paralelogramul ABCD, diagonala AC = 8 cm şi distanţa de la punctul D la AC
este de 4 cm. Aria paralelogramului este de ... cm
2
.

(5p) 5. În Figura 1 este reprezentată o prismă triunghiulară regulată dreaptă ABCA’B’C’.
Dacă diagonala A’B a unei feţe laterale a prismei are lungimea de 15 cm şi înălţimea prismei
de 12 cm, atunci volumul prismei este egal cu ... cm
3
.
Figura 1

(5p) 6. În tabelul de mai jos, sunt date temperaturile, în grade C, pe zile, într-o săptămână
friguroasă de iarna.
Zi Luni Marţi Miercuri J oi Vineri Sâmbătă Duminică
Temperatura -10
0
-13
0
-14
0
-12
0
-13
0
-12
0
-10
0

Temperatura medie este de ...
0
C.

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de
puncte)

(5p) 1. Desenaţi, pe foaia de examen, un tetraedru VABC.

(5p) 2. Într-o ladă sunt 415 mere. Ştiind că se pun câte 15 mere în 27 de pungi, aflaţi câte
mere au rămas în ladă.

(5p) 3. Din Carrefour, o persoană cumpără 5 kg de mere golden şi 4 kg de portocale, pentru
care plăteşte 20,50 lei. O altă persoană cumpără din acelaşi loc 6 kg de mere golden şi 8 kg de
portocale, pentru care plăteşte 31 lei. Cât costă 1 kg de mere golden şi cât unul de portocale?

4. Fie funcţiile : f →   , ( ) 2 f x x = + şi : g →   , ( ) 2 1 g x x = + .
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
115
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

(5p) a) Determinaţi coordonatele punctului de intersecţie al graficului funcţiei f cu axa
absciselor.

(5p) b) Determinaţi coordonatele punctului de intersecţie al graficelor celor două funcţii.

(5p) 5. Arătaţi că
2 34 5 4
: 2 2
3 3 1
x
x
x x x
+
| |
− = +
|
− − +
\ .
, pentru { } 1,3 x ∈ − −  .

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Un cort este format dintr-o prismă triunghiulară regulată ABCDEF şi un paralelipiped
dreptunghic ABEDA’B’E’D’, ca în Figura 2. Se cunoaşte volumul cortului de 12 3 3 + m
3
şi
AA’ =AB =2 m.

(5p) a) Arătaţi că AD are lungimea de 3 m.

(5p) b) Aflaţi câţi m
2
de pânză s-au folosit pentru confecţionarea cortului? Aproximaţi prin
adaos la întreg.

(5p) c) Determinaţi sinusul unghiului format de dreptele DC şi AE.
Figura 2

2. O grădină are forma unui trapez dreptunghic, ca în Figura 3. Se ştie că AB CD  ,
( ) ( )
0
90 m A m D = =   , AC BC ⊥ , 50 AB m = şi 40 BC m = .

(5p) a) Arătaţi că 30 AC m = .

(5p) b) Grădina se împrejmuieşte cu un gard format din 5 rânduri de sârmă. Aflaţi câţi metri
de sârmă sunt necesari.

(5p) c) Suprafaţa ADC este ocupată cu legume, iar suprafaţa ABC cu pomi fructiferi. Arătaţi
că cele două suprafeţe sunt asemenea şi determinaţi raportul ariilor lor.
Figura 3

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
116
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 61
Prof: Conţu Valentin


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)


(5p) 1. Dacă 35 2 4 3 32,5 x x + − = + , atunci numărul x este egal cu………..

(5p) 2. O echipă de muncitori ar putea termina o lucrare în 10 de ore . Dacă muncitorii
lucrează la fel, atunci un sfert din membrii echipei vor termina lucrarea în ………..ore.

(5p) 3 După o diminuare cu 25% un produs are valoarea de 1080 lei. Valoarea iniţială era
de……lei.

(5p) 4. Într-un triunghi dreptunghic raportul măsurilor unghiurilor ascuţite este de
5
4
.
Unghiul cel mai mic are măsura de…..

(5p) 5 Se consideră piramida regulată MUNCA din Figura 1. Dacă E este mijlocul laturii
NC, atunci măsura unghiului dintre dreptele ME şi AU este egală cu ………
0Figura 1


(5p) 6. În tabelul de mai jos este ilustrată situaţia dintr-un bloc de locuinţe. Numărul total
de camere este egal cu……….


SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi, pe foaia de examen, o prismă triunghiulară regulată şi notaţi varfurile
bazelor cu literele A, B, C şi A’, B’, C’.

(5p) 2. Se consideră mulţimea
)
`
¹
¹
´
¦

+
∈ = 5
2
3 2
/
x
R x A
.
Enumeraţi elementele mulţimii A ZApartamente
cu
1 cameră
(garsoniere)
2
camere
3
camere
4
camere
Număr de
apartamente
5 20 10 5
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
117
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
(5p) 3. Un biciclist parcurge intr-o zi 0,(3) din lungimea unui traseu, a doua zi parcurge
jumătate din distanţa parcursă în prima zi iar în ziua a treia 120 km şi mai rămâne de parcurs
un sfert din traseu. Care este lungimea traseului ?

4. Se consideră funcţia R R f → : , unde 6 2 ) ( + − = x x f
(5p) a) Reprezentaţi graficul funcţiei, într-un sistem de axe ortogonale.
(5p) b) Determinaţi distanţa de la originea sistemului de axe până la cel mai apropiat punct
de pe graficul funcţiei.

(5p) 5. Arătaţi că numărul
|
|
.
|

\
|
− ⋅
|
|
.
|

\
|
+ ⋅ +
|
|
.
|

\
|
+ +
|
|
.
|

\
|
− =
2
7
3
2
7
3 2
2
7
3
2
7
3
2 2
n
este
pătratul unui număr natural.

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Un lingou de fontă, de forma unui paralelipiped dreptunghic, cu dimensiunile de 80 cm,
100 cm şi 120 cm este topit şi turnat în formă de cuburi cu latura de 3 dm. Ştiind că
densitatea fontei este de 7 kg /dm
3
şi că nu se pierde material la turnare determinaţi:
(5p) a) Cât cântăreşte o piesă cubică ? (Se ştie că masa unui corp este produsul dintre
volumul corpului şi densitatea materialului )
(5p) b) Câte cuburi se obţin ?
(5p) c) Ce cantitate de fontă rămâne neturnată ?

2. O arenă are un teren de tenis ABCD în formă dreptunghiulară cu AB = 32 m
şi AD = 16 m. Tribunele T
1
; T
2
; T
3
şi T
4
sunt semicercuri .
(5p) a) Care este suprafaţa tribunelor ( se consideră 14 , 3 ≅ π ) ?
(5p) b) Verificaţi dacă suprafeţelor totală a tribunelor este de două ori mai mare decât
suprafaţa terenului ?
(5p) c) Dacă în interiorul complexului (terenul cu tribune) se montează două camere de
televiziune pentru supraveghere , aflaţi care este distanţa maximă dintre cele două camere .w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
118
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 62
Prof: Conţu Valentin


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului 18– 3
2
este egal cu………..

(5p) 2. Numerele întregi din intervalul ( – 4,5) sunt un număr de …… .

(5p) 3 O cantitate de miere încape în 12 borcane de 250 de grame . Dacă aceeaşi cantitate
de miere va fi pusă în borcane de 300 grame , atunci numărul borcanelor de 300 grame
va fi ………

(5p) 4. Lungimile laturilor unui paralelogram sunt exprimate prin numere întregi
consecutive , iar perimetrul paralelogramului este de 18 cm. Dacă paralelogramul are
un unghi cu măsura de 60
0
, atunci aria sa va fi de …….cm
2


(5p) 5 În Figura 1 este reprezentat un tetraedru regulat ABCD. Dacă aria totală a
tetraedrului este egală cu 3 9 cm
2
, atunci muchia AC va avea lungimea de………..cm
Figura 1

AB C

D

(5p) 6. Un copil a realizat următorul tabel cu aniversările elevilor din clasa sa
Numărul elevilor din clasă este egal cu…………..

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi, pe foaia de examen, o prismă patrulateră regulată şi notaţi vârfurile
bazelor cu literele A,B,C,D,A’,B’,C’,D’.

(5p) 2. Determinaţi suma numerelor reale a ,b şi c , dacă a +2b +3c =38
şi 6a +4b +2c =68

LUNA
I
A
N
U
A
R
I
E

F
E
B
R
U
A
R
I
E

M
A
R
T
I
E

A
P
R
I
L
I
E

M
A
I

I
U
N
I
E

I
U
L
I
E

A
U
G
U
S
T

S
E
P
T
E
M
B
R
I
E

O
C
T
O
M
B
R
I
E

N
O
I
E
M
B
R
I
E

D
E
C
E
M
B
R
I
E

Număr de
elevi
2 3 3 2 4 2 3 - 4 1 - 3
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
119
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

(5p) 3. Un tren international pleacă din Paris pe data de 30 decembrie 2011 ora 8 si
35 minute şi trebuie să ajungă la Bucureşti pe data de 1 ianuarie 2012 ora 20 si 20
minute. Dacă trenul are o întârziere de 50 minute calculaţi durata călătoriei .

4. Se consideră funcţiile R R f → : şi R R g → : , unde 8
3
4
) ( + − = x x f şi 4 ) ( = x g
(5p) a) Reprezentaţi graficul funcţiei f , într-un sistemul de axe ortogonale xOy.
(5p) b) Calculaţi aria trapezului determinat de graficele celor două funcţii şi axele
sistemului de coordonate.

(5p) 5. Arătaţi că numărul 5 4 9 5 6 14 − + − = n este număr natural.

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Un cub de gheaţă ale aria totală şi volumul exprimate în metri pătraţi prin acelaşi număr
natural .
(5p) a) Arătaţi că muchia cubului are lungimea de 6 metri ?
(5p) b) Dacă densitatea gheţii este de aproximativ 900 Kg/m
3
,calculaţi masa cubului de
gheaţă exprimată în tone .
(5p) c) Dacă apa provenită din cubul de gheaţă este colectată intr-un bazin în formă de
paralelipiped dreptunghic cu lungimea de 12m şi lăţimea de 8,1 m şi se cunoaşte că
densitatea apei este de 1000 Kg/m
3
, aflaţi care este nivelul apei din bazin?

Obs: Masa unui corp este produsul dintre volumul corpului şi densitatea substanţei corpului.

2. Figura 2 reprezintă un parc care are formă de cerc cu raza de 50 de metri. Prin parc sunt
două alei dreptunghiulare care au lăţimea de 4 metri .
(5p) a) Care este suprafaţa aleilor ( se consideră ca aleile sunt dreptunghiuri cu lungimea
egală cu diametrul cercului ) ?
(5p) b) Dacă în pătratul ABCD sunt plantate câte 4 de trandafiri pe m
2
şi valoarea unui
trandafir este de 12 lei aflaţi numărul necesar de trandafiri şi preţul lor ? (se exclude
suprafaţa aleilor iar valoarea lui 2 pentru calculul suprefeţelor aleilor se consideră = 1,4)
(5p) c) Dacă toată suprafaţa parcului a fost irigată cu apa depozitată într-un rezervor în formă
de paralelipiped dreptunghic cu L= 20 m, l= 6 m şi h = 3,15 m şi că pentru un m
2
de teren din
parc sunt necesari 2 litri de apă zilnic Aflaţi de câte ori a trebuit umplut bazinul dacă parcul a
fost irigat în zilele fără precipitaţii începând din 26 aprilie, până pe 31 august inclusiv şi că
tot în această perioadă au fost 20 de zile cu precipitaţii ( π =3,15).
Precizăm că bazinul trebuie umplut complet şi golit complet la fiecare umplere respectiv
golire.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
120
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 63
Prof: Conţu Valentin


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

5p 1. Opusul numărului
5
3
− este egal cu ……….

5p. 2. Media aritmetică a numerelor 2 3+ = a şi 2 1− = b este egală cu ……….

5p. 3. Mulţimea numerelor reale care satisfac relaţia 3 3 2 5 ≤ − ≤ − x este intervalul ………

5p. 4. Dreptunghiul cu lungimea de 8 cm şi aria egală cu 40 cm
2
are perimetrul de
……….cm

5p. 5. Piramida regulată ROSIE are vârful R şi feţele laterale triunghiuri echilaterale.
Dacă latura bazei OS are lungimea de 6 cm atunci suma lungimilor tuturor muchiilor
este de……….cm.

5p. 6. În diagrama alăturată sunt reprezentate veniturile si cheltuielile unei firme de taxi cele
5 autovehicule ale firmei pe timp de o lună. Care este profitul firmei pe luna respectivă ?
(diferenţa dintre incasări şi cheltuieli în mii lei )Figura 2
SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)
5p. 1. Desenaţi pe foaia de examen un paralelipiped dreptunghic numit ALGORITM

5p. 2. Enumeraţi elementele mulţimii
( ) ( ) { } 0 6 3 5 3
2 2
= − ⋅ + ⋅ − = x x x ecuatiei a solutie este x unde x A

5p. 3. Dacă din numărul a scad 2 , din numărul b scad 5 şi la numărul c adaug 16 obţin trei
numere a căror medie aritmetică este egală cu 10 .
Care este media aritmetică a numerelor a ; b şi c ?

5p. 4. Se consideră funcţia liniară b ax x f R R f + = → ) ( , :
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
121
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
5p. a) Determinaţi valoarile lui a şi b dacă punctele A(0;–6) şi B( 8; 0) aparţin graficului
funcţiei f.
5p. b) Determinaţi aria triunghiului OMA, unde M este mijlocul segmentului AB iar O este
originea sistemului de axe.

5p. 5. Determinaţi numerele întregi x pentru care fracţia
( )
Z
x
x x

+
+ + +
1 2
7 4 1 2
2
SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Într-un frigorifer în formă de paralelipiped dreptunghic se pun caserole (cu îngheţată) în
formă de prismă patrulateră regulată cu latura bazei de 60 cm şi înălţimea de 20 cm , fară
spaţii între caserole . Se stie că pe podeaua frigoriferului încap maxim 5 caserole şi
caserolele se aşează în 6 straturi fără spaţii între ele.
5p. a) Dacă într-o caserolă sunt maxim 20 de îngheţate , aflaţi câte îngheţate încap în
frigorifer ?
5p. b) Dacă baza de superioară a frigoriferului este un capac din plastic , aflaţi suprafaţa
acestei baze ?
5p. c) Care este volumul interior al frigoriferului exprimat în litri ?

2. Figura alăturată reprezintă porţiune dintr-o şosea cu lăţimea asfaltului de 8 m raza
semicercului mic de 8 m şi porţiunile drepte au lungimea de 20 m fiecare
(considerăm 14 , 3 ≅ π )
5p. a) Care este lungimea porţiunii de drum ?
5p. b) Care este suprafaţa porţiunii de drum ?
5p. c) Care este lungimea bordurii necesare pentru această porţiune de drum ?
20 m
8m


8m20 m

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
122
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
0
2
4
6
8
10
3 4 5 6 7 8 9 10
Note obti nute
N
u
m
a
r

d
e

e
l
e
v
i
Varianta 64
Prof:Conţu Valentin


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului 2
4
–2
3
–2
2
–2
1
–2
0
este egal cu……

(5p) 2. Dacă intervalul [ – 4, a ] conţine opt numere întregi, atunci valoarea numărului
întreg a este egală cu ………

(5p) 3. Zece caiete costă 35 de lei. Patru caiete de acelaşi fel costa …lei

(5p) 4. Un paralelogram cu diagonalele perpendiculare şi congruente are aria de 64 cm
2
.
Perimetrul acestui paralelogram este …….cm.

(5p) 5. În Figura 1 este reprezentat un tetraedrul regulat VABC. Dacă aria totală a
tetraedrului este egală cu 3 36 cm
2
, atunci muchia tetraedrului este de …….cm.(5p) 6. Diagrama următoare prezintă situaţia notelor obţinute de elevii unei clase la teza de
matematică din semestrul I.
Numărul elevilor din clasă este egal cu ………..


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
123
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi o piramidă patrulateră regulată VABCD cu baza pătratul ABCD

(5p) 2. Calculaţi 6a + 8b– 2 c , ştiind că 9a
2
+24ab +16b
2
= 36 şi 4c =3a +4b, unde
a, b, c∈ℝ+

(5p) 3. Un tramvai pleacă din staţia A cu un număr de călători. Tramvaiul trece prin staţiile
B,C,D,E,F ,G , H, I, J şi se opreşte în staţia K. Ştiind că în fiecare staţie urcă în tramvai
câte 3 călători şi că în staţia B coboară un călător, apoi în următoarele staţii coboară cu un
călător mai mult decât în staţia precedentă, aflaţi câţi călători au urcat în tramvai în prima
staţie A, dacă în ultima staţie K mai sunt în tramvai doi călători ?

4. Se consideră funcţiile f : ℝ→ ℝ , cu f(x) = ax+1 şi g : ℝ→ ℝ , cu g(x) = –x+ b

(5p) a) Determinaţi produsul valorile lui a şi b dacă punctul A( 2 ; 2) aparţine graficului
funcţiei f şi B(6 ; 1) aparţine graficului funcţiei g

(5p) b) Dacă
2
1
= a şi 7 b = determinaţi aria patrulaterului determinat de graficele celor
două funcţii Gf, Gg şi axele Ox şi Oy.

(5p) 5. Dacă a şi b sunt numere reale şi 0 5 4 4 4
2 2
= + + + + b b a a , determinaţi
valoarea produsului b a ⋅

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Intr-o cofetarie se află expusă o piramidă patruleteră regulată de ciocolată cu
dimensiunile bazei de 0,8 metri şi inălţimea de 0,6 metri.

(5p) a) Calculaţi apotema piramidei .
(5p) b) Dacă 1 decimetru cub de ciocolată are masa de 1,3 kilograme , calculaţi masa
piramidei de ciocolată.
(5p) c) Dacă piramida este topită si transformată în batoane de ciocolată în formă de
paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile 20 cm, 10 cm şi 2 cm , calculaţi preţul
batoanelor obţinute dacă un baton de ciocolată costă 8 lei .

2. Figura 2 reprezintă o baterie de celule solare în formă de pătrat care conţine patru
suprafeţe active în formă de disc. Latura pătratului este de 40 cm.
(Discurile sunt tangente între ele şi tangente şi cu pătratul iar 3,14 < π < 3,15)
Figura 2
(5p) a) Calculaţi suprafaţa activă a bateriei de celule
(5p) b) Dacă un panou solar are formă dreptunghiulară , şi este
acoperit complet de baterii solare iar dimensiunile sale
sunt de 1,2 m şi 1,6 m, calculaţi suprafaţa activă a panoului.
(5p) c) Dacă centrele suprafeţelor active sunt legate fiecare
cu fiecare prin conductori metalici , arătaţi că lungimea
totală minimă a conductorilor necesari pentru o celulă
solară este mai mică decât 1,4 m .
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
124
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
5
6
7
8
9
10
11
12
RADU MARIA MIHAI ELENA
Figura 1
N
r
.

p
u
n
c
t
e
Varianta 65
Prof: Dima Paraschiva


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului ( ) 6 3 2 :3 2 + ⋅ − este egal cu:………………….
(5p) 2. Cel mai mic multiplu comun al numerelor 4, 6 şi 8 este egal cu:...........
(5p) 3. Aria unui pătrat cu perimetrul de 24 cm este egală cu………………cm
2

(5p) 4. În cubul ABCDA′B′C′D′ unghiul dintre muchia AB′ şi A′D este egal cu:............
(5p) 5. Înălţimea unei piramide triunghiulare regulate cu muchia bazei de 3 3 cm şi
muchia laterală de 5 cm este egală cu ……cm.
(5p) 6. Diagrama de mai jos (figura1) reprezintă rezultatele (nr de puncte) obținute de
membrii unei echipe la un concurs de matematică. Numărul total de puncte obținute este ......SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenați pe foaia de examen o prismă triunghiulară regulată ABCA′B′C′.
(5p) 2. Aflaţi cel mai mic număr natural format din trei cifre care împărţit la 9 sau la 12 dă
rest de fiecare dată 5.
(5p) 3. Se considerǎ mulţimea A={x∈R / 3 1 2 ≤ − x }. Enumeraţi elementele mulţimii
A∩Z.
4. După două scumpiri succesive, una cu 5% și cealaltă cu 4% un obiect costă acum
546 lei
(5p) a) Aflați prețul inițial al obiectului.
(5p) b) Cu ce procent din prețul inițial s-a mărit prețul obiectului după cele două scumpiri?
(5p) 5. Descompuneţi în factori 2 2
2 3
− − + x x x .

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
125
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Grădina din figura 1. este formată dintr-o livadă (pătratul ABCD) și o grădina de
zarzavaturi ( semidiscul BC). Latura pătratului ABCD este de 100 m.

(5p) a) Arătați că oriunde am planta doi pomi în livadă distanța dintre ei este mai mare de
140 m.
(5p) b) Dacă 3,14<π <3,15 arătați că aria grădinii de zarzavaturi este mai mare decât
3925 m
2
și mai mică decât 3938 m
2
.

(5p) c) Daca π =3,14 calculați lungimea gardului care înconjoară grădina.

2. Într-un vas în formă de cub se află 384 litri de apă. Vasul este plin pâna la
3
4
din
înălțime .
(5p) a) Determinați în cm
3
volumul cubului.
(5p) b) Determinați lungimea muchiei cubului.
(5p) c) Cele cinci fete ale vasului sunt confecționate din material al cărui preț este de 1,5 lei
pentru 1 dm
2
. Calculați prețul materialului necesar pentru confecționarea vasului.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
126
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

Varianta 66
Prof: Dima Paraschiva.


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. . Rezultatul calculului
1 1 1
3
2 2 2
 
+ ⋅ ⋅
 
 
este egal cu:.................
(5p) 2. Media geometrică a numerelor 3 2 + și 3 2 − este....................
(5p) 3.Aria unui romb cu diagonalele de 15cm, respectiv 8cm este egală cu ...…cm
2

(5p) 4. Numărul total de muchii la un tetraedru este egal cu:............
(5p) 5) Se considerǎ cubul ABCDA’B’C’D’ cu aria totala de 24 cm
2
Diagonala cubului
este egala cu..........cm
(5p) 6. Diagrama din figura 1 reprezintă cantitățile de fructe culese de un pomicultor în
anul 2011. Cantitatea totală de fructe culese de pomicultor este egală cu ……kg.

0
50
100
150
200
250
N
R
.
K
G
prune cirese mere pere
figura 1


SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenați pe foaia de examen o piramidă triunghiulară regulată VABC.
(5p) 2. Aratati ca numarul
15
3 1 2
2 3 1
 


 
 
+
 
este intreg.
(5p) 3. După ce a parcurs o treime din drum un călător constată că mai are de parcurs 5 km
până la jumătatea drumului. Care este lungimea drumului?
4. Se consideră funcția R R f → : , f(x)=2x-5.
(5p) a) Reprezentați grafic funcția f.
(5p) b) Determinați coordonatele punctului de pe reprezentarea grafică a cărui ordonată este
egală cu triplul abscisei.
(5p) 5 Rezolvaţi în mulţimea numerelor naturale inecuaţia:
4
9
3
2
2
3
<
+
<
x
.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
127
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Figura 2 reprezintă suprafața unui perete al unei bucătării, AF=2m, FE=3m,ED=1m și
DC=2m. Proprietarii vor să acopere suprafața peretelui cu faianță.

figura 2
(5p) a) Aflați aria acestui perete.
(5p) b) O placă de faianță are forma de pătrat cu latura de 10 cm. Câte plăci sunt necesare
pentru acoperirea peretelui?
(5p) c) Pentru 1m
2
de faianță se plătește 125 lei, iar magazinul acordă o reducere de 5% la
achiziționarea acesteia. Calculați prețul faianței necesare.

2. Un cort are forma unei prisme triunghiulare regulate cu bazele triunghiurile ABC și
DEF, AB=2 m , BE=3 m (figura 3.).
figura 3.

(5p) a) Calculați volumul cortului.

(5p) b) Două dintre fețele dreptunghiulare ale cortului sunt confecționate dintr-un material
care are prețul de 75 lei/m
2
. Cât a costat materialul dacă la cumpărarea lui s-a acordat o
reducere de 10%.

(5p) c) Calculați, cu aproximație de o zecime prin lipsă, cea mai mare lumgime a unui băț
care încape în interiorul cortului.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
128
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
5
6
7
8
9
10
11
12
L
U
N
I
M
A
R
Ţ
I
M
I
E
R
C
U
R
I
J
O
I
V
I
N
E
R
I
Figura 1
n
r
.

g
r
a
d
e
Varianta 67
Prof: Dima Paraschiva


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Soluția ecuției 5x-3=12 este:………………….
(5p) 2.Media aritmetică a numerelor 24 și16 este............
(5p) 3.Salariul unui muncitor este de 200 lei. După o micșorare cu 20% salariul său va fi de
........lei
(5p) 4. Un hexagon regulat ABCDEF cu AD =12 cm are AC =….. cm.
(5p) 5. Diagonala unui paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile de 12 cm, 4 cm şi 3 cm
este …. cm.
(5p) 6. Diagrama de mai jos (figura 1) reprezintă temperaturile înregistrate pe parcursul a
cinci zile. Temperatura medie a fost de .....grade.SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenați pe foaia de examen un paralelipiped dreptunghic ABCDA′B′C′D′.
(5p) 2. Un agricultor a cules într-o zi 59 kg de pere și 67 kg de mere. După ce le așează în
lădițe rămân 3 kg de pere și 4 kg de mere. Știind că într-o lădiță încape aceeași cantitate de
fructe, aflați această cantitate.
(5p) 3. Într-o clasă sunt 7 băieți,iar numărul fetelor este de trei ori mai mare decât numărul
băieților. Câți elevi sunt în clasă?
4. Seconsideră punctele de coordonate A(2;7) și B(-1;-8).
(5p) a) Determinați funcția R R f → : , f(x)=ax+b știind că punctele A și B aparțin
graficului funcției f.
(5p) b) Aflați coordonatele punctelor în care graficul funcției f taie axele Ox și Oy.
(5p) 5. Arătaţi că { } 1 ; 1 \ ,
1
2
1
1
1
1
2
− ∈

=
+


R x
x x x
.


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
129
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Într-un parc de formă dreptunghiulară ABCD sunt situate două ronduri de flori sub formă
de cerc, restul fiind acoperit cu iarbă( fig.2 ). Cercurile sunt tangente dreptunghiului la
lungimi, iar dimensiunile dreptunghiului sunt AB=12 m și BC=4 m.
fig.2

(5p) a) Calculați suprafața unui rond.
(5p) b) Aflați aria suprafeței acoperită cu iarbă dacă π =3,14.
(5p) c) Fiecare rond conține 240 de fire de lalele și 180 de fire de panseluțe. Dacă un fir de
lalea costă 3 lei, iar un fir de panseluță costă 2,5 lei, aflați cât au costat florile din cele două
ronduri.

2. O fântână are forma unei piramide patrulatere regulate cu latura bazei de 1,2 m și
înalțimea de 4 m. Adâncimea apei din fântână este de 2 m.


(5p) a) Câți litri de apă sunt în fântână?

(5p) b) Pământul scos după săparea fântânii a fost așezat peste o gradină patrată cu latura de
5 m. Care este înălțimea stratului de pământ (în cm)?

(5p) c) Calculați aria suprafeței laterale a fântânii ( cu aproximație la sutimi prin lipsă).
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
130
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 68
Prof: Dima Paraschiva
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului
2
(108:2 2 ) 2 − ⋅ este egal cu………………….
(5p) 2. După o reducere cu 10% preţul unui obiect a devenit 45 lei. Preţul iniţial a fost...
(5p) 3 Cel mai mare dintre numerele…
2
3
şi
3
4
este…………………….
(5p) 4. Perimetrul unui triunghi echilateral cu lungimea unei laturi de 8 cm este .......cm.
(5p) 5 Aria laterală a unui cub este de 36 cm
2 .
Muchia cubului are lungimea de........cm.
(5p) 6. Temperaturile înregistrate la o staţie meteorologică într-o săptamînă din luna iulie
sunt date în tabelul de mai jos. Conform tabelului media temperaturilor înregistrate a fost
.........
0
C
Data 15 16 17 18 19 20 21
Temp 27
0
C 25
0
C 32
0
C 36
0
C 35
0
C 42
0
C 41
0
C

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi pe foaia de examen o piramidă patrulateră regulată VABCD.
(5p) 2. După ce a parcurs
2
3
din drum, un turist constată că mai are de parcurs 15 km. Aflaţi
lungimea drumului
(5p) 3. Rezolvaţi în R ecuaţia:
1
3
2 3
x x −
− = .
(5p) 4. Se consideră funcţia 6 ) ( , : − = → ax x f R R f .
(5p) a) Determinaţi funcţia ) (x f dacă punctul ) 3 ; 3 ( A aparţine graficului funcţiei date.
(5p) b) Dacă 6 3 ) ( , : − = → x x f R R f , construiţi graficul funcţiei ) (x f .
(5p) 5. Arătaţi că
2
2
9 3
8 16 5
x x
x x x
− +
=
− + −
, pentru { } 3,5 x R ∈ − .


SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Se consideră triunghiul isoscel ABC cu BC=36 cm, AB=AC=30 cm. Aflaţi:
(5p) a) aria triunghiului şi lungimea înălţimii din B,
(5p) b) ( ) cos BAC  ,
(5p) c) lungimea cercului circumscris triunghiului.

2.Figura alăturată reprezintă un cort în formă de piramidă
triunghiulară regulată VABCD cu latura bazei AB=18cm şi
apotema piramidei VM=6cm.

(5p) a) distanţa de la punctul V la planul ABC.
(5p) b) volumul cortului.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
131
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
(5p) c) cercetaţi dacă pentru confecţionarea cortului sunt suficienţi 300 m
2
de pânză
specială (toate feţele cortului sunt din pânză, inclusiv podeaua)Varianta 69
Prof: Dima Paraschiva
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului 3,24 : 0,18 este egal cu ...........
(5p) 2. Divizorii naturali proprii ai numărului 18 sunt..........
(5p) 3 2,1 ha =...m
2
……………………….
(5p) 4. Descompunând în factori
2
4 x − obţinem ..................
(5p) 5 Aria totală a unui cub este egală cu 36 m
2
. Diagonala cubului
este egală cu ....... m.
(5p) 6. În figura 1,observaţi punctul A(5,4), simetricul lui A faţă de
originea axelor este punctul A

(-5;…)SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi pe foaia de examen, un trapez ABCD cu bazele AB şi CD.
(5p) 2. La concurs au fost propuse 42 de întrebări. Un elev ştie răspunsurile la 28 dintre ele.
Care este probabilitatea să primească o întrebare pe care nu o ştie?
(5p) 3. 6 robinete pot umple un bazin în 8 ore. În cât timp vor putea umple acelaşi bazin 10
robinete care au acelaşi debit?
4. Suma a patru numere este 690. Ştiind că al doilea număr este 80% din primul, al
treilea este 75% din al doilea, iar al patrulea este 60% din al treilea, aflaţi:
(5p) a) cât la sută din primul număr reprezintă al treilea număr?
(5p) b) cele patru numere
(5p) 5. Dacă x ∈, arătaţi că expresia
( ) ( ) ( )
2 2
2 1 1 E x x x = + − − ( )( )
2
2 2 3 15 x x x + − + − + poate fi scrisă sub forma
E(x) =x
2
+6x +11.


SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. În figura 1 este reprezentat un teren de joacă avînd lungimea AB=30 m şi lăţimea AD=
20 m, iar în cadrul terenului este construită o piscină de forma unui cerc cu diametrul de
4 m.
(5p) a) Dacă piscina este înconjurată de un gard, aflaţi lungimea gardului.
(5p) b) Ştiind că terenul de joacă este acoperit cu gazon,aflaţi suprafaţa gazonului.
(5p) c) Suprafaţa ce reprezintă fundul bazinului este placată cu gresie. Plăcile de gresie se
află în cutii de 20 de bucăţi, iar o placă are forma unui pătrat de latură 30 cm. Verificaţi dacă
pentru placare sunt suficiente 7 cutii cu gresie.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
132
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

A B
D C
Figura 1

2. În figura 2 alăturată reprezintă schematic pavilionul unui complex expoziţional în
formă de prismă patrulateră regulată cu AB = 12 m şi cu AA'=3 m. Acoperişul are forma unei
piramide patrulatere regulate VABCD, unde VA = VB = VC = VD = 10 m şi este din pânză
specială.
(5p) a) Aflaţi suprafaţa pânzei din care este confecţionat acoperişul.
(5p) b) Pereţii laterali sunt din placaj subţire, aflaţi câţi metri pătraţi de placaj sunt necesari.
(5p) c) Podeaua este acoperită cu plăci dreptunghiulare din lemn, lăţimea unei plăci este de
40 cm , iar lungimea de 60 cm. Aflaţi câte astfel de plăci sunt folosite.

Varianta 70
Prof: Dima Paraschiva
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului 10 – 10 ⋅ 25 este egal cu …
(5p) 2. În intervalul ( -1 ; 4] se află un număr de ……numere întregi.
(5p) 3. Rezultatul calculului (5a +2a +3a) : 5 este egal cu ….....
(5p) 4. Diametrul unui cerc este de 4 m. Lungimea razei cercului este egală cu … m.
(5p) 5. Aria pătratului cu latura de 3 2cm este egală cu … cm
2
.
(5p) 6. Într-o şcoală sunt 600 elevi. Reprezentarea elevilor după
prima limbă străină studiată este dată în diagrama circulară alăturată.
Numărul elevilor care studiază limba engleză este ……
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
133
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi o prismă triunghiulară regulată ABCDEF .
(5p) 2. Fie mulţimile A = {x ∈ Z 2x – 5 ≤ 7} şi B = {x ∈ N  −1 ≤
4 8
4
x +
< 7}.
Calculaţi: A ∪ B; A ∩ B; A \ B.
(5p) 3. Mihai avea 9 bomboane, iar Viorel cu 3 mai multe decât o treime din numărul
bomboanelor lui Mihai. Cate bomboane aveau ei impreună ?
4. Se consideră funcţia f : R → R, f(x) =2x-5
(5p) a) Determinaţi coordonatele punctului A(a,a) astfel încât el să aparţină graficului
funcţiei .
(5p) b) Aflaţi aria triunghiului determinat de axe si graficul funcţiei.
(5p) 5. Să se arate că numărul 

− + = 50
8
8
18 a este natural .
SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. O cameră are forma unui dreptunghi ABCD cu AB = 5m, AD=3 m. Podeaua se acopera
cu un covor AEFG aşezat ca in figură.. Dacă se notează BE=DG=x, aflaţi:
(5p) a) care este perimetrul covorului (în funcţie de x),
(5p) b) aflati valoarea lui x dacă suprafaţa covorului este de 8 m
2
.
(5p) c) Dacă o persoana doreşte sa vopsească podeaua, care este preţul pe care îl va plăti
dacă 1l de vopsea costă 12 lei şi cu acesta se acoperă 0,75 m
2
.

D C


G FF
A E B


2. Un bazin plin cu apă, în formă de paralelipiped dreptunghic ABCDA′B′C′D′, are
următoarele dimensiuni: AB =5 m, BC = 4 m şi AA′ =4 m.
(5p) a) Aflaţi volumul bazinului
(5p) b) În bazin sunt 60000 l de apă. Care este înălţimea apei din bazin?
(5p) c) Acest bazin este golit prin patru ţevi cu robinete, fiecare cu un debit de 10
litri/secundă. În câte minute este golit bazinul ?


F
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
134
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 71
Prof: Dima Paraschiva
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului 6+24:3=……………………..
(5p) 2. Numărul natural care este soluţie a ecuaţiei x + 3 = 5 este ………..
(5p) 3. Numărul 1,(6) transformat în fracţie ordinară este egal cu ………
(5p) 4. Un cub are lungimea muchiei egală cu 10 cm. Aria totală a cubului este egală cu ....
cm
2
.
(5p) 5 Aria laterală a unei piramide patrulatere regulate cu muchia bazei de 6 cm şi
înălţimea de 3 3 cm este egală cu …………cm
2
.
(5p) 6. La un concurs elevii au obţinut rezultatele conform tabelului de mai jos:
Mai mult de 8p au obţinut un număr de ........elevi.SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi un cub ABCDA’B’C’D’.
(5p) 2. Rezolvaţi ecuaţia
x+2 2 3
2 3 6
x x +
− = .
(5p) 3. Se consideră funcţia : , ( ) 2 1 f R R f x x → = − . Aflaţi numărul a astfel încât A(a,5)
aparţine reprezentării grafice a funcţiei f.
4. Ana are un număr de timbre poştale. Dacă le-ar împăţi în grupe de câte 4, 5,
respectiv 6 timbre i-ar rămâne de fiecare dată două timbre negrupate.
(5p) a) Poate avea Ana 242 de timbre poştale ?
(5p) b) Care este cel mai mic numar de timbre pe care-l poate avea Ana ştiind că acest
număr este mai mare decât 10 ?
(5p) 5. Să se determine necunoscutele x şi y din ecuaţia ( ) ( )
2 2
2 4 3 2 8 0 x x y − + + − =

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Dreptunghiul ABCD reprezintă suprafaţa unei microferme , iar dreptunghiul EFGH reprezintă suprafaţa
unui grajd. EH =30 m , EF = 20 m, AD = 64 m , AB = 100 m . Pătratul MNPB reprezintă un ţarc cu MN
=x metri .
Exprimaţi în funcţie de x , suprafaţa ţarcului fără grajdul de pe el
Care este valoarea lui x , dacă suprafaţa ţarcului (fără grajd ) este un sfert din suprafaţa întregului teren ?
Calculaţi suprafaţa poligonului AMNPCD respectând condiţia de la punctul b)
Dacă terenul AMNPCD este cultivat cu sfeclă furajeră , iar producţia la hectar este în medie de 50 de tone ,
aflaţi ce cantitate de sfeclă poate fi abţinută (Aproximaţi în tone recolta scontată ).

Nr.puncte Mai puţin de 5p 5p 6p 7p 8p 9p 10p
Nr.elevi 4 3 6 2 2 4 3

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
135
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte


Fig. 12. În figura 2. VABCD are formă de piramidă patrulateră regulată cu latura bazei de 6
dm, înălţimea de 4 dm şi este din ciocolată.

(5p) a) Calculaţi volumul piramidei VABCD.
(5p) b) Piesa este topită şi tranformată în tablete în formă de paralelipiped dreptunghic cu
laturile de 5 cm, 3 cm şi respectiv 2 cm. Câte astfel de tablete se obţin?
(5p) c)Tabletele sunt ambalate în cutii de cate 100 bucăţi, apoi acestea sunt aşezate in cutii
mai mari în care încap maxim 10 cutii mici. Care este numărul minim de cutii mari necesare?Figura 2
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
136
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 72
Prof: Dobre Andrei Octavian
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Daca |-2x-6|=0 atunci numărul x este ...

(5p) 2. Dan doreşte să cumpere o carte cu banii stranşi în puşculiţă. El are 100 de monede
de 10 bani, 30 de monede de 50 de bani şi 10 bancnote de 1 leu.
Dacă o carte costă 25 lei lui Dan îi rămân ... lei

(5p) 3. După o reducere de 10% un laptop costă 2430 lei. Preţul iniţial al laptopului a fost
de .....lei

(5p) 4. Într-un triunghi oarecare baza este
1
3
din dublul înălţimii. Dacă baza triunghiului
este 6 cm atunci aria triunghiului este ....cm
2

(5p) 5. Într-un vas în formă de cub cu latura de 1 m încap ... litri de apă

(5p) 6. În graficul de mai jos putem vedea ce browsere folosesc vizitatorii site-ului
www.mateinfo.ro . FireFox este folosit de ...% din vizitatori
SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenati cubul MATEINFO si realizaţi desfăşurarea plană a acestuia

(5p) 2. Fie mulţimea
{ / |2 4| | 2| 0}
{ / | 2| 2}
A x x x
B x x
= ∈ − + − ≤
= ∈ − ≤Enumeraţi elementele mulţimii A∩B


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
137
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
(5p) 3. Numărul vizitatorilor site-ului www.mateinfo.ro din ultima luna a fost de 9000.
Dintre aceştia 0,(3) sunt profesori, 25% sunt părinţi iar restul elevi. Câti elevi au vizitat site-ul
în ultima lună?

4. Fie functia f: →  , f(x) =(a-2)x+1

(5p) a) Determinaţi valorile lui a pentru care punctul A(a,16)∈G
f


(5p) b) Daca a = 5 aflati distanţa de la punctul C(0,-3) la graficul funcţiei f

(5p) 5. Determinaţi mulţimea
2 2
(3 2 3) (1 3) ( 3 1)( 3 1)
{ / }
2
A x
x
− + − + − +
= ∈ ∈
+
 


SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Piramida lui Keops este o piramidă patrulateră regulată construită din 1 200 000 de
blocuri de calcar cu greutăţi între 2,5 şi 15 tone. Piramida este înaltă de 138 m iar
unghiul dintre o muchie laterală şi planul bazei este de 60
0
.


(5p) a) Dacă pentru construcţia ei s-au pus lunar 3000 de blocuri de calcar pana la
finalizarea ei, iar construcţia a început pe 5 februarie, în ce lună fost finalizată piramida?

(5p) b) Aflaţi la ce distanţă faţă de vârful piramidei este camera mortuară a faraonului care
se află chiar în „inima piramidei” fiind la distanţă egală de vârfurile piramidei.

(5p) c) Aflaţi volumul de calcar cunoscând faptul că în piramidă sunt tunele şi spaţii cu un
volum de 4016 m
3

2. Un elev masoară distanţa de la baza unui pom notată cu A şi baza blocului său notată cu
B şi observă că este de 30 m, iar distanţa din acelaşi punct A la un pom notat cu MN este
10 3m . Cu un aparat special cu laser stabileşte că măsura unghiului dintre planul
pamântului şi dreapta AC este de 30
0
şi că punctele C, M, A sunt coliniare.


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
138
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte


(5p) a) Aflaţi înălţimea blocului

(5p) b) Ştiind că parterul are 3 m şi fiecare etaj al blocului are 2,5m aflaţi până la ce etaj este
pomul notat cu MN daca BB
1
este parter, B
1
B
2
etajul 1, B
2
B
3
etajul 2 şi aşa mai departe.

(5p) c) Baza blocului este un dreptunghi cu lungimea de 20 m şi lătimea de 10m.
Dacă se asfalteza o alee de 2 m în jurul blocului, aflaţi aria suprafeţei asfaltate.

M
N
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
139
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

Varianta 73
Prof: Dobre Andrei Octavian
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1.Dacă10 5( 10) 100 x − − = atunci numărul x este egal cu ...

(5p) 2. Dacă trei muncitori zugravesc o casa in trei zile, atunci un muncitor zugraveşte casa
în .... zile

(5p) 3. Salariul unui bugetar a scăzut în octombrie cu 25% dupa care a crescut în ianuarie
cu 15% ajungând să fie 1035 lei. Salariul iniţial al bugetarului a fost de ... lei

(5p) 4. O piesă din argint în formă de dreptunghi are lungimea de 24 cm şi lăţimea
1
4
din
lungime. Piesa este taiata în patru bucăţi pe diagonalele dreptunghiului obţinându-se patru
piese în formă de triunghiuri. Atunci aria unui astfel de triunghi este de ....

(5p) 5. O piramidă triunghiulară regulată are înălţimea de 12 cm şi apotema de 20 cm.
Arial laterală a piramidei este de .....

(5p) 6. Traficul site-ului www.mateinfo.ro este reprezentat în diagrama de mai jos. Media
vzitatorilor pe zi este de ...
SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi trunchiul de piramidă patrulateră regulată MATEINFO

(5p) 2. Cei 30 de elevi ai unei clase sunt intrebaţi ce programe TV preferă astfel aflăm că
10 elevi preferă programele de sport, 15 preferă programele de ştiinţă iar 14 preferă filmele.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
140
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Aflaţi câti elevi preferă atât programele de sport cât şi de ştiinţă (interpretând eventual
diagrama Venn de mai jos).(5p) 3. Trei studenţi din Bucureşti au închiriat împreună un apartament cu 240 € pe luna. Pe
langă plata chiriei aceştia au de plătit pe luna 15 € cablul, 10 € internetul si 35 € întreţinerea.
Ştiind că toţi studenţii plătesc în mod egal datoriile şi dacă fiecare student are o bursă care
reprezintă 60% din partea lui de datorie, de câţi bani mai au nevoie cei trei pentru a acoperii
cheltuielile.

4. In graficul de mai jos este reprezentat graficul unei functii de forma
: , ( ) , , f R R f x ax b a b R → = + ∈ :

(5p) a) Determinaţi functia de mai sus

(5p) b) Aflaţi aria triunghiului determinat de graficul funcţiei şi axele de coordonate.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
141
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte(5p) 5. Rezolvaţi ecuaţia :


2 2
( 3 5) (2 3 1) ( 15 3)( 15 3) 3 3 26 x x x x x + + − − − + = +

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Ileana are un acvariu în formă de paralelipiped dreptunghic cu lungimea de 1m, lăţimea
de 0,5 m şi înălţimea de 0,4 m. Ileana umple bazinul cu 4 bidoane de apă, fiecare având
25 litri .

(5p) a) Pestisorul ei preferat „Pitagora” stă pe fundul acvariului iar când Ileana îi da mâncare
, acesta o ia pe cel mai scurt drum spre suprafaţa apei. Care este acesta?

(5p) b) Ileana le cumpara peştişorilor o casuţă în formă de cub cu latura de 0,4 m. Ştiind că
înălţimea apei în acvariu este de 0,2 m, verificaţi dacă apa va ieşi afară din acvariu.

(5p) c) După o perioada Ileana doreste sa schimbe apa din acvariu. Pentru a scoate apa
foloseşte un furtun cu care scoate 0,2 litri de apa pe secunda. În câte minute va scoate 90 litri?

2. Dintr-o piesă dreptunghiulară cu lungimea de 32 cm s-au decupat două discuri cu raza
de 8 cm ca în figura de mai jos, laturile dreptunghiului fiind tangente la cercuri.(5p) a) Aflaţi arie piesei dreptunghiulare.
(5p) b) Aflaţi suprafaţa ramasă dupa tăierea discurilor (aproximaţi π =3,14)
c) Dacă dintr-un disc se decupează un alt disc concentric cu primul cu raza de 4 cm,
aflaţi cât la sută din cercul mare reprezintă cercul mic.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
142
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

Varianta 74

Prof:Dobre Andrei Octavian
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Ecuatia
2
( 2) ( 2)( 2) 0 x x x + − + − = are soluţia …

(5p) 2. Mulţimea ( ) \ A B C ∩ este {...}


(5p) 3. Un om de zăpadă are 10 kg. El se topeşte cu 0,2% pe minut. Masa lui după doua
minute este de ... kg


(5p) 4. O sârma are lungimea de 2π . Daca îndoim sârmă în jurul unui obiect în formă de
cerc obţinem un disc cu aria de ...

(5p) 5. Un bazin are lungimea de 8 m, lăţimea de 2 m iar înălţimea este media geometrică
dintre lungime şi lăţime. Atunci în bazin intră ... litri de apă

(5p) 6. Dacă în ultima săptamână pe www.mateinfo.ro au intrat 4000 de vizitatori din
străinatate, conform graficului de mai jos numărul vizitatorilor din Moldova este ...
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
143
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte


SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi pe foaia de examen o piramidă VMATE şi secţionaţi-o cu un plan (INFO)
paralel cu baza după care scrieţi denumirea trunchiului de piramidă obţinut.

(5p) 2. Dacă
2 4
{ / }
1
x
A x Z
x

= ∈ ∈
+
 , enumeraţi elementele mulţimii A N ∩ .

(5p) 3. Media aritmetică a zece numere este 20. Daca media aritmetică a primelor opt
numere este doi aflaţi media aritmetica a ultimelor doua numere.

4. Fie funcţiile:

: , ( ) 2 6
: , ( ) 3
f f x x
g g x x
→ = − +
→ = −
 
 


(5p) a) Determinaţi coordonatele punctului de intersecţie al graficelor celor doua funcţii

(5p) b) Calculaţi aria suprafeţei cuprinsă între axa Oy şi graficele funcţiilor f şi g

(5p) 5. Arătaţi că numărul a=
2
( 5 2) 9 4 5 ( 2 2) (6 4 2) + ⋅ − + + − ∈


SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Un lingou de aur în formă de paralelipiped dreptunghic are lungime de 20 cm, lătimea de
10 cm şi înălţimea de 15 cm.(5p) a) Calculaţi ce valoare are un lingou de aur dacă 1 cm
3
costa 200 €.

(5p) b) Din acest lingou se doreşte realizarea unor zaruri cu latura de 5 cm. Câte zaruri vom
obţine?

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
144
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
(5p) c) La un moment dat unul din zarurile de la b) se doreşte a fi transformat într-o bijuterie
în formă piramidă patrulateră regulată de volum maxim astfel încât să se piardă cât mai puţin
aur (zarul nu va fi topit ci taiat).Care este aria totală a piramidei?

2. În desenul de mai jos avem reprezentată zona din jurul unui coş de baschet cu
dimensiunile aferente.

(5p) a) Aflaţi aria semicercului haşurat cu rosu

(5p) b) Aflaţi aria trapezului ABCD

(5p) c) Urmărind datele din desenul de mai sus aflaţi PQ


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
145
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 75
Prof:Dorneanu Bogdan.


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului 1054 +1054 : 2 este …………………

(5p) 2. Mulţimea { } / 2 1 3 A x x = ∈ − ≤ − <  scrisă ca interval este […,…)

(5p) 3. Dacă un caiet şi trei creioane costă 12 lei, atunci trei caiete şi nouă creioane costă
…… lei

(5p) 4. Într-un triunghi dreptunghic un unghi ascuţit are măsura de 30
0
, iar ipotenuza are
lungimea de 12 cm. Lungimea catetei care se opune unghiului cu măsura de 30
0

este …….. cm

(5p) 5. În figura alăturată este reprezentat un
cubABCDA B C D ′ ′ ′ ′ . Unghiului format de
dreptele BD şi A C ′ ′ are măsura de ……
0
.

(5p) 6. Graficul alăturat prezintă evoluţia
temperaturilor din prima săptămâna a lunii
ianuarie a anului 2012. Temperatura media
înregistrată în această perioadă este de ……
0
C .SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi pe foia de examen o piramidă triunghiulară regulată punând în evidenţă
înălţimea şi apotema piramidei.

(5p) 2. Bunicul plăteşte la piaţă suma de 12 lei cumpărând 2 kg de castraveţi şi 3 kg de
morcov. Ionel, nepotul cel mai mare, plăteşte suma de 16 lei cumpărând 4kg de
castraveţi şi 2 kg de morcov. Cât costă un kg de castraveţi? Dar un kg de morcov?

(5p) 3. Să se afle trei numere naturale a căror sumă este 170, ştiind că acestea sunt direct
proporţionale cu 4, 6, respectiv, 7.

T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
i

(
0
C
)

-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
1 ian. 2 ian. 3 ian. 4 ian. 5 ian. 6 ian. 7 ian.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
146
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
4. Se consideră expresia
( )
2 2
2 3 5
:
1 1 1 2 1
x
E x
x x x x x
 
= − +
 
− + − − +
 
, { } \ 1, 1 x ∈ −  .

(5p) a)Arătaţi că ( )
1
1
x
E x
x

=
+
, oricare ar fi { } \ 1, 1 x ∈ −  .

(5p) b)Determinaţi valorile naturale ale lui x pentru care ( ) E x ∈.

(5p) 5. Determinaţi valorile întregi ale lui x şi y astfel încât propoziţia

2 2
4 3 10 21 0 x x y y − + + + + ≤ să fie adevărată.

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1.Un salon are forma trapezului dreptunghic ABCD din
figura alăturată. Se ştie că triunghiurile ABC şi ADC
sunt isoscele şi că AB = 10m.

(5p) a) Determinaţi suprafaţa salonului.

(5p) b) Calculaţi raportul dintre aria triunghiului ADC
şi a triunghiului ABC.

(5p) c) Pe suprafaţa ABC se pune parchet care costă 27 lei/
2
m , iar că pe suprafaţa ADC se
pune parchet a cărui preţ este 2 ori mai mare. Ştiind că pierderile sunt de 10% să se
afle care este costul parchetării.

2. O casă este prezentată schematic prin desenul din
figura alăturată fiind alcătuită dintr-un paralelipiped
dreptunghic ABCDA’B’C’D’şi o prismă triunghiulară
regulată A’MD’B’NC’. Se ştie AB = 6m, BC =4m, iar
înălţimea casei NP este 8,4m (se consideră 3 1,7 = )

(5p) a) Determinaţi cantitatea de var necesară văruirii
pereţilor casei atât pe interior cat şi pe exterior (se face
abstracţie de grosimea pereţilor) ştiind că pentru 1m
2
se
foloseşte 1 kg de var.

(5p) b) Acoperişul casei este acoperit cu ţiglă. Determinaţi cât costă ţigla, ştiind că preţul
unui metru pătrat este de 52 lei

(5p) c) Calculaţi sinusul unghiului format de dreapta D’P şi planul (ABC)
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
147
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 76
Prof: Dorneanu Bogdan


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului ( ) ( ) 2 3 4 5 : 2 3 4 5 − + − + − + − ….

(5p) 2. Soluţia naturală a ecuaţiei
2
4 0 x − = este x =…….

(5p) 3. Dacă din 100kg de grâu se obţin 90 kg de făină, atunci din 50 kg de grâu se obţin
……..dag de făină

(5p) 4. În rombul ABCD, ( )
0
60 m A =  . Dacă BD = 6cm, atunci perimetrul rombului este
egal cu ……..cm

(5p) 5. Se consideră un paralelipiped cu dimensiunile 3, 4, respectiv 5. Lungimea
diagonalei paralelipipedului este ………cm.

(5p) 6. În tabelul de mai jos sunt prezentate notele obţinute de elevii clasei a V-a D la testul
iniţial.
Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nr elevi 0 1 1 3 3 2 3 4 5 3
Media clasei este …………

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de
puncte)

(5p) 1. Desenaţi un trunchi de piramidă patrulater regulat.

(5p) 2. Se ştie că 2x – 3y = 12 şi 2y + 3z = -2. Calculaţi 4x + 9z.

(5p) 3. Determinaţi patru numere naturale, ştiind că suma lor este 150, primele trei numere
sunt direct proporţionale cu 2, 3, respectiv 4, iar ultimele două numere sunt invers
proporţionale cu 0,5 şi respectiv 0,(3).

4. Se consideră funcţia : f →  , ( ) , , f x mx n m n = − ∈.

(5p) a) Determinaţi valorile parametrilor reali m şi n ştiind că punctele ( ) 2, 1 A şi ( ) 0, 1 B −
aparţin reprezentării grafice a funcţiei f.

(5p) b) Pentru m =n =1, determinaţi aria triunghiul determinat de reprezentarea grafică a
funcţiei şi axele de coordonate.

(5p) 5. Se consideră expresia ( )
2 4
1
, 16
2
E x y x x y = − + + − . Determinaţi valoarea
minimă a expresiei ( ) , E x y
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
148
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Andrei, Bogdan şi Claudiu merg în excursie, aşezând corturile
sub forma unui triunghi isoscel pe malul unui râu, ca în figura
alăturată. Se ştie că distanţa dintre cortul lui Andrei şi cel al lui
Bogdan este de 10m, iar distanţa dintre cortul lui Bogdan şi cel al
lui Claudiu, care sunt aşezate pe malul râului, este de 12m.

(5p) a) Aflaţi distanţă de la cortul lui Andrei la râu.

(5p) b) Să se afle unde trebuie să fie făcut focul, astfel încât acesta
să se află la aceeaşi distanţă de toate corturile. Să se calculeze
această distanţă.

(5p) c) Pentru prepararea unei supe este necesară o cantitate de 5 litri de apă. Cei trei copii
dispun doar de un recipient de 250ml. Ştiind că viteza cu care se deplasează un copil de la râu
pană la foc este de
1
4
m/s, calculaţi timpul necesar umplerii vasului în care se prepară supa.

2. Un teren de joacă are forma unui trapez
dreptunghic ABCD, AB CD, ( ) 90
o
m A =  . Pentru
iluminatul terenului, în punctul B se pune un stâlp
vertical cu înălţimea 5m, ancorat cu trei cabluri în
punctele A, C, respectiv D. Se cunosc AB =8 3m,
AD = 11m şi BC = 13m.

(5p) a) Determinaţi lungimea gardului care
înconjoară terenul de joacă.

(5p) b) Calculaţi lungimea minimă a cablurilor care
ancorează stâlpul.

(5p) c) Determinaţi volumul piramidei LABCD.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
149
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 77
Prof: Dorneanu Bogdan


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului
1 3 6
:
2 4 4
+ este ……

(5p) 2. Cel mai mare divizor comun al numerelor 12 şi 20 este……

(5p) 3. Expresia
2 2
4 12 9 x xy y + + restrânsă ca pătrat are forma ……

(5p) 4. Diagonalele unui romb au lungimile de 6cm, respectiv 8cm. Lungimea înălţimii
rombului este de …… cm

(5p) 5. În cubul ABCD, sinusul unghiului dintre dreapta AC’ şi planul (A’B’C’) este de
……

(5p) 6. Tabelul de mai jos reprezintă valorile obţinute de funcţia { } : 1; 2; 3; 4; 5 f →.
Atunci valoarea necunoscutei x este ……
x 1 2 3 4 5
f(x) 4 7 10 x 16


SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de
puncte)

(5p) 1. Desenaţi o prismă patrulater regulată.

(5p) 2. Dacă
1
4 x
x
+ = , calculaţi
4
4
1
x
x
+ .

(5p) 3. Dacă adunăm la un număr necunoscut 5, rezultatul se ridică la puterea a doua, din
noul rezultat se scade 4 şi rezultatul astfel obţinut se împarte la 5 se obţine 1. determinaţi
numărul necunoscut.

4. Se consideră mulţimile ( ] 2; 4 A = − şi [ ) ; 5 B a = , a∈

(5p) a)Determinaţi valoarea lui a ştiind că mulţimea B are exact trei elemente întregi, iar
apoi calculaţi A B ∩ .

(5p) b) Determinaţi valoarea lui a ştiind că A B ∩ conţine doar un număr întreg.

(5p) 5. Suma a resturilor împărţirii a 2012 numere consecutive la 2012 este de 3 ori mai
mică decât suma celor 2012 numere. Care este cel mai mic număr?


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
150
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Figura alăturată reprezintă schema unui
patinoar în care porţiunea ABCD este un
dreptunghi în care AB =10m, iar AD =6m.
Capetele patinoarului sunt două semicercuri
congruente, iar punctele N şi M sunt mijloacele
acestora.

(5p) a) Determinaţi lungimea peretelui care
înconjoară patinoarul.

(5p) b) Determinaţi suprafaţa patinoarului.

(5p) c) Un patinator parcurge traseul ABMD. Determinaţi lungimea acestuia.

2. Figura alăturată reprezintă schematic o piscină sub
formă de prismă patrulater regulată cu AB =12m şi
AA’<3m. Piscina este acoperită cu o umbrelă piramidală
VABCD, unde VA = VB = VC = VD =10 m.
(5p) a) Determinaţi înălţimii umbrelei.

(5p) b) Aflaţi suprafaţa pânzei din care este confecţionată
umbrela.

(5p) c) Daca înălţimea apei din piscină este egala cu 2,5m
verificaţi dacă cantitatea de apă din piscină este egală cu
360000l.


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
151
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta78
Prof: Gaga Loghin


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. 18 – 72 : 4 =…...

(5p) 2. Numărul de numere întregi din mulțimea
{ }
1, 2, , 10  este : ……..

(5p) 3 5 manuale de matematică, costă 75 lei. Cât costă 3 manuale de matematică? ……..

(5p) 4. Un triunghi isoscel are măsura unui unghi 94
0
. Câte grade are fiecare dintre celelalte
două unghiuri? …….

(5p) 5 Un cub cu latura de 5 cm are aria totală egală cu ……. cm
2


(5p) 6. Elevii dintr-o clasă sunt repartizați după înălțime astfel:
Înălțime
(cm)
150-155 156-160 161-165 166-170 >170
Număr elevi 5 7 9 4 3
Câți elevi au înălțimea mai mare și egală cu 161 cm? …….

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. …Desenați pe foaia de examen o priamidă patrulateră regulată cu vârful în V și
bază ABCD, înălțimea VO a piramidei și apotema VM a acesteia.

(5p) 2. două numere a și b sunt invers proporționale cu numerele 0,1(6) și 0,2. Media lor
aritmetică este 22. Să se determine media geometrică a numerelor a și b.

(5p) 3. Într-unul dintre laboratoarele de informatică ale școlii există cu 4 calculatoare mai
puțin decât numărul de elevi ai unei grupe care face informatică. Dacă la fiecare calculator ar
fi așezați câte 2 elevi, atunci 3 calculatoare ar fi libere. Câte calculatoare sunt în laborator și
câți elevi sunt într-o grupă?

4. Graficul unei funcții ( ) : , f f x ax b → = +   , trece prin originea axelor de
coordonate și prin punctul de coordonate A(-2, 4)

(5p) a) Să se determine funcția f(x) și să se traseze graficul funcției f(x);

(5p) b) Să se calculeze aria triunghiului format de graficul funcției f(x), originea sistemului
de axe de coordonate și dreapta de ecuație y=4

(5p) 5. Știind că
1
5 x
x
+ = , să se calculeze
2
2
1 1
( ) E x x x
x x
= + + + .

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
152
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Pentru plantarea de pomi, se sapă gropi cubice ABCDA’B’C’D’, de latură 50 cm.

(5p) a) Câți metri cubi de pământ se scot pentru a finaliza o groapa?

(5p) b) La mijlocul muchiei AA’ fixez un punct M, iar în mijlocul gropii introduc un băț
OO’ la mijlocul căruia marchez punctul N. Să se arate că MN BD′ ⊥ și să se caluleze MN.

(5p) c) Presupunând că vopsesc pereții interiori și fundul gropii cu un amestec lichid ce
conține substanțe nutritive, să se determine cât costă substanța folosită, știind că, pe 125
centimetri pătrați de perete folosesc 50 ml substanță și că un litru de substanță nutritivă costă
15 lei?

2. Într-o grădină de forma unui triunghi echilateral ABC de latură 10 metri se consideră un
punct T, arbitrar, de la care se trasează alei perpendiculare pe fiecare latură a grădinii.


(5p) a) Să se determine suprafața grădinii, inclusiv aleile. Se aproximază 3 1,7 ≈

(5p) b) Știind că lățimea aleilor este 30 cm, să se determine suprafața rămasă pentru a fi
cultivată cu roșii, în m
2
. Se neglijează eventualele suprapuneri.

(5p) c) Să se determine ce sumă este necesară pentru a cumpăra firele de roșii care pot fi
plantate pe suprafața utilă, știind că fiecare fir de roșie are nevoie de 400 cm
2
de sol, penru o
dezvoltare normală și că un fir de răsad costă 0,75 lei.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
153
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 79
Prof: Gaga Loghin


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului
( )
3 2 2
3 : 2 3 3 ⋅ + este :…...

(5p) 2. Media ponderată, cu ponderile 2, 3 și 6, a numerelor ( )
1
5 ; 8; 1,1 6
2
este: ……..

(5p) 3. Prețul unui stilou, inclusiv TVA de 24% este 25 lei. Prețul stiloului fără TVA este
de …….. lei

(5p) 4. Un romb ABCD are latura de 5 cm și diagolnala mică, BD= 6 cm. Aria rombului
este de ……. cm
2


(5p) 5 O prismă triunghiulară regulată dreaptă are volumul de
3
45 3cm și aria bazei de
2
9 3cm . Înălțimea prismei este de ……. cm

(5p) 6. 20% dintre elevii unei clase formată din 30 elevi a obținut medii anuale între 5 și 6,
45% au obținut medii anuale între 6 și 8, 15% au obținut medii peste 8.
<5 5-6 6,01-8 >8
? 20% 45% 15%
Numărul de elevi corigenți este : …..


SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenați pe foaia de examen un triunghi oarecare ABC în care să înscriețí un cerc
de centru O.

(5p) 2. Fie mulțimile
{ }
| 2 1 5 A x x = ∈ − ≤  și
1 2
| 1
3
x
B x
¦ ¹ −
= ∈ >
´ `
¹ )
 . Calculați A B ∩

(5p) 3. Într-un bloc sunt 15 de apartamente cu 2 și 3 camere., în total 35 camere. Dacă 5
apartamente cu 2 camere costă cât 2 apartamente cu 3 camere și toate apartamentele din bloc
costă 540 000 euro, să se determine costul unui apartament cu 3 camere.

4. Graficul unei funcții ( ) : , 2 f f x x a → = +   , trece prin punctul de coordonate
5
1,
2
A
| |
|
\ .
.

(5p) a) Să se determine funcția f(x) și să se reprezinte grafic

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
154
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
(5p) b) Pentru a=
1
2
, să se rezolve în mulțimea numerelor întregi inecuația
( )
3
1 2 1
2
x f x + ≤ +

(5p) 5. Se dă expresia ( ) { }
2 2
2 2
, \ 2; 1;2
3 2 4
x x
E x x
x x x
+ −
= − ∈ − −
+ + −
 . Arătați că produsul
( ) ( )
2
3 2 x x E x + + ⋅ ∈, oricare ar fi { } \ 2; 1;2 x ∈ − − 

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. În figura alăturată este prezentat un vas piramidal, cu baza un triunghi echilateral ABC și
vârful V. Știind că aria laterală a vasului este
2
36 3dm și aria sa totală este
2
48 3 dm ,

(5p) a) Să se determine dacă în vas încap 36 litri apă?

(5p) b) Cât costă vopseaua necesară vopsirii pereților laterali ai vasului, știind că pentru
vopsirea a 30cm
2
de suprafață se folosesc 100 gr vopsea, iar un kg de vopsea costă 25 lei.
Aproximăm 3 1,7 =
(5p) c) Între centrele de greutate ale bazei ABC și feței VAB vrem să fixăm o tijă metalică.
Calculați lungimea necesară a tijei în cm.

2. Într-o grădină în formă de cerc cu diametrul de 60 m trebuie construite trei ronduri cu flori
de formă circulară, conform figurii alăturate.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
155
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

(5p) a) Să se determine suprafața rondului mic, de centru O.

(5p) b) Știind că în cele trei ronduri circulare se plantează flori, să se determine suprafața
nefolosită , care nu se găsește în interiorul rondurilor ciculare.

(5p) c) Știind că suprafețele care se găsesc în afara celor trei ronduri circulare se plantează cu
pomi, să se determine cât se cheltuiește pentru achizițiuonarea pomilor, știind că un pom are
nevoie de 12 m
2
de teren și că un pom costă 16,5 lei? Se aproximează 3 π = . Rotunjirea se va
face în sus, la întreg.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
156
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 80
Prof: Ghidu Mihaela Alexandra.


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului 25 25:5 − este egal cu ...

(5p) 2. Numerele nenegative din intervalul
) 3,4 − 

sunt in număr de ...

(5p) 3.
1
5
dintr-un drum de 250km reprezintă ... km .

(5p) 4. Latura unui pătrat de aceeaşi arie cu un dreptunghi de lungime 8 cm si laţime 2 cm
este de ... cm .

(5p) 5. Dacă un paralelipiped dreptunghic are dimensiunile de 3 cm, 4 cm si respectiv 12
cm, atunci diagonală acestuia are lungimea de ... cm.

(5p) 6. În tabelul de mai jos sunt reprezentate rezultatele elevilor unei clase la lucrarea
scrisă semestrială :

Note <5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10
Nr de
elevi
4 5 7 4 5 3 2

Numărul elevilor cu note mai mici decât 6 este egal cu ...

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi , pe foaia de examen, o piramidă triunghiulară regulată de vârf M si bază
ATE.
(5p) 2. Stabiliţi dacă numărul A =
2
2012 2 2012 1 − ⋅ + este număr natural .
(5p) 3. Alexandru vrea să cumpere CD-uri muzicale care costă 30 lei, respectiv 40 lei
bucata. Poate cumpăra exact 10 CD-uri, la preţurile de mai sus, cu exact 325 lei ?
4. Se consideră funcţia : , ( ) 4 f R R f x x → = − +
(5p) a) Reprezentaţi grafic funcţia f in sistemul de coordonate xOy .
(5p) b) Calculaţi distanţa de la originea axelor de coordonate la reprezentarea grafică a
funcţiei f .

(5p) 5. Arătaţi că :
2 2
3 4 2 3 5 0, , x y x y x y R + − + + ≥ ∀ ∈ ]

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Pentru a renova laboratorul de biologie, de lungime 10 m si lăţime 6 m se
pardoseşte cu plăci de gresie in formă de pătrat cu latura de 40 cm .
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
157
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
(5p) a) Câte plăci trebuie achiziţionate pentru a pardosi laboratorul de biologie, dacă pentru
a acoperi pierderile cauzate de montaj se cumpără cu 10% mai mult decât suprafaţa de placat?

(5p) b) Dacă pentru finisare se utilizează plintă de gresie pe conturul pardoselii , câţi metrii
liniari trebuie achiziţionaţi?

(5p) c) Care este costul total pentru gresie si plintă , dacă
2
1m de gresie costă 130 lei si 1
metru liniar de plintă costă 5 lei?

2. O vază pentru flori este confecţionată din sticlă si are formă de prismă triunghiulară
regulată cu latura bazei de 12 cm si inalţimea de 24 cm.
(5p) a) Este suficient 1l de apă pentru a umple vaza de flori ?
(5p) b) Câte astfel de vaze pentru flori se pot confecţiona din
2
3m de sticlă ?
(5p) c) Ce suprafaţă de hârtie trebuie pentru a impacheta o astfel de vază, ştiind că e
necesară o suprafaţă dublă faţă de cea a obiectului?w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
158
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

Varianta 81
Prof: Ghidu Mihaela Alexandra


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)
(5p) 1. Rezultatul calculului 12 12:3 − este egal cu ...

(5p) 2. Numerele naturale mai mici decât 4 sunt in număr de ...
(5p) 3. Media semestrială a unui elev care are la o disciplină notele 6, 8 si 10 este ...
(5p) 4. Un triunghi echilateral cu o linie mijlocie de 4 cm are perimetrul de .. cm .
(5p) 5. Dacă un cub are aria laterală egală cu
2
100cm , atunci volumul său este egal cu ...
3
cm .
(5p) 6. In tabelul de mai jos sunt trecute valorile corespunzătoare a 2 mărimi direct
proporţionale.

M1 3 6 9 24
M2 4 8 12 x

Valoarea x care lipseşte este ...

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi , pe foaia de examen, o piramidă patrulateră regulată de vârf L şi bază
ICEU .
(5p) 2. Calculaţi
a
c
, ştiind că
3
7
a
b
= si
7
9
b
c
= .

(5p) 3. Determinaţi mulţimea A=
8
/
3 1
x Z Z
x
 
∈ ∈
 
+
 

4. Se consideră funcţia : , ( ) 3 1 f R R f x x → = − + .
(5p) a) Reprezentaţi grafic funcţia f în sistemul de coordonate xOy .

(5p) b) Calculaţi : (0) (1) ... (2012) S f f f = + + +
(5p) 5. Fie
2 1 3 2 2012 2011
...
2 6 2011 2012
A
− − −
= + + +

. Demonstraţi că ( ) 0,1 A∈ .

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Alexandru ii cere mamei lui sa îi parcheteze camera, care are dimensiunile de 3m,
respectiv 2m, cu plăci de parchet laminat dreptunghiulare de dimensiunile 150 cm, respectiv
20 cm. Parchetul se vinde in pachete de câte 8 plăci.
(5p) a) Calculaţi perimetrul si aria suprafeţei ce urmează a fi placată.
(5p) b) Tinând cont că intotdeauna se cumpără cu 10% mai mult decât necesarul de
suprafaţă, pentru a acoperi pierderile cauzate de montaj, câte pachete consideraţi că trebuie
achiziţionate?
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
159
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
(5p) c) Cât costă parchetul cumpărat dacă preţul acestuia este de
2
30 / lei m
2. Un student la arhitectură construieşte o machetă pentru o casă de vacanţă. Corpul
clădirii este reprezentat in formă de prismă patrulateră regulată cu laturile bazei de 40 cm şi
inalţimea de 16 cm, iar acoperişul este in formă de trunchi de piramidă patrulateră regulată, a
carui bază mare este un pătrat ce depaşeşte cu 2 cm pereţii in exterior în toate cele 4 părţi,
baza mica are lungimea de 4 cm, iar înălţimea este
3
4
din înălţimea prismei.
(5p) a) Calculaţi înălţimea machetei .
(5p) b) Determinaţi tangenta unghiului format de o faţă a acoperişului cu planul suportului de
bază al machetei .
(5p) c) Calculaţi suprafaţa de carton special necesară pentru a realiza macheta, ţinând cont că
se foloseşte numai pentru suprafeţele vizibile, montajul făcându-se prin lipire.


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
160
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte


Varianta 82
Prof Ghidu Mihaela Alexandra- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului 18 18:3 − este egal cu ...
(5p) 2. Produsul numerelor întregi din intervalul
) 2,3 − 

este egal cu ...
(5p) 3. 10% din 1250 este egal cu ...
(5p) 4. Un romb cu un unghi de 60º şi diagonala mică de 10 cm are perimetrul de ... cm.
(5p) 5. Piramida patrulateră regulată VABCD are volumul de 60
3
cm si lungimea laturii
bazei de 6cm . Lungimea inălţimii este egală cu ...
(5p) 6. În graficul de mai jos sunt reprezentate rezultatele obţinute de toţi elevii unei clase
la un test ( pe orizontală sunt notele şi pe verticală numărul elevilor care au obţinut fiecare
nota ).

0
1
2
3
4
5
6
7
4 5 6 7 8 9 10

Numărul elevilor din clasă este egal cu ...

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi, pe foaia de examen, o prismă patrulateră regulată , notată KILOGRAM .
(5p) 2. Aflaţi elementele mulţimii A =
1 3
/ 1
9
x
a N si xprim
a
 
∈ =
 
 


(5p) 3. O maşină de spălat rufe are preţul de vânzare din fabrică 820 lei, iar preţul de
vânzare conţine şi TVA , adică 24% din preţul iniţial . Dacă un cumpărător achită un avans de
25% din preţul de vânzare, restul banilor îl poate achita in 6 rate lunare egale. Cât reprezintă
rata lunară ?

4. Se consideră funcţia
1
: , ( ) 1
2
f R R f x x → = − + .
(5p) a) Reprezentaţi grafic funcţia f în sistemul de coordonate xOy .
(5p) b) Arătaţi că numărul ( 2 1) ( 2 3) a f f = − − − este întreg .
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
161
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
(5p) 5. Ştiind că lungimile a, b, c ale laturilor unui ∆ ABC satisfac egalitatea
2( ) c b c a c a + = + + − , arătaţi că triunghiul este dreptunghic. Care este unghiul drept ?


SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Pentru renovarea unei săli de clasă in formă de paralelipiped dreptunghic de L=9m,
l=6m şi h= 4m este necesară zugrăvirea pereţilor .
(5p) a) Care este aria suprafaţei ce va fi văruita, dacă sala de clasă are 4 ferestre de
dimensiuni 140cm si respectiv 150cm şi o uşă de dimensiuni 90 cm, respectiv 200cm.
(5p) b) Consideraţi că e suficientă o găleată de var lavabil de 15 kg pentru un prim strat de
văruială, dacă sunt necesare 80 grame pentru 1
2
m ?
(5p) c) Care sunt costurile minime pentru varul lavabil , ştiind că se dau 2 straturi si preţul
pentru varul necesar pentru 1
2
m este de 4 lei ?

2. Pentru promovarea unui proiect ecologic, elevii unei clase realizează un panou cu
postere. Panoul are formă patrată cu latura 1,4m . Posterele sunt format coală A4, de
dimensiuni 30cm şi respectiv 21cm şi se aşează pe panou incepând de jos valorificând la
maxim spaţiul.
(5p) a) Care e numărul maxim de postere care se pot afişa pe panou ?
(5p) b) Pe spaţiile rămase libere dupa afişarea numărului maxim de postere se lipeşte hartie
colorată. Ce suprafaţă de hârtie colorată e necesară ?
(5p) c) În partea de sus a panoului, rămasă liberă după ataşarea posterelor se lipesc două
discuri de hârtie albă cu numele proiectului, respectiv cu echipa de proiect. Care e raza
maximă a unui astfel de disc ?

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
162
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 83
Prof: Grecu Maria
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calcului 12+24:6 este egal cu .....

(5p) 2. Dintre numerele 7,05 şi 5 este mai mare .....

(5p) 3. Soluţia ecuaţiei este ............

(5p) 4. Aria unui pătrat cu perimetrul de 48 cm este egală cu ..... cm
2
.

(5p) 5. Fie ABCDEF o prismă triunghiulară regulată cu AB=16 cm şi AD=12 cm.
Perimetrul triunghiului DBC este egal cu ..... cm.

(5p) 6. În graficul următor este reprezentată evoluţia preţului benzinei la o staţie, pe
parcursul unei săptămâni:


Diferenţa dintre cel mai mare şi cel mai mic preţ al benzinei este egală cu .....
( ) 2 4 7 x x − = +
4,82
4,83
4,84
4,85
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
163
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de
puncte)

(5p) 1. Desenaţi un cub ABCDA’B’C’D'.
(5p) 2. La un magazin preţurile au crescut cu 10% iar la un alt magazin preţurile au
scăzut cu 10%, astfel încât acum, la ambele magazine, un penar costă 99 de lei.
Să se calculeze cu cât la sută era mai mare preţul penarului la al doilea magazin
faţă de preţul penarului la primul magazin, înainte ca acestea să fie modificate.

(5p) 3. Ştiind că , să se calculeze valoarea raportului .


4. Se consideră expresia , .
Să se arate că au loc relaţiile:

(5p) a)
1
( ) ( 1) ( )
2
E x E x E x ⋅ + ≤ +

(5p) b)
4
1
( ) ( 1) 1 ( )
2
E x E x E x
(
⋅ − + = −
(
¸ ¸


(5p) 5. Să se determine mulţimile:
Să se efectueze A B , A-B.

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. În figură sunt reprezentate 2 dale alăturate având dimensiunile de 30 cm, respectiv
20 cm fiecare. Punctul E reprezintă mijlocul segmentului [CD] iar F mijlocul lui
[PQ].

(5p) a) Câte dale sunt necesare pentru a acoperi o suprafaţă de 15 m
2
?

(5p) b) Se alătură două dale astfel încât părţile colorate să formeze un patrulater. Să se
calculeze aria patrulaterului.

(5p) c) Cât costă dalele care trebuie cumpărate pentru a asigura numărul necesar acoperirii
suprafeţei,dacă ştim că ele sunt ambalate în cutii de câte 20 de bucăţi iar o cutie de
dale costă 50,4 lei?
3
a
b
=
( ) 2 1 E x x = − )
1
,
2
x ∈ ∞

¸
2
3
a b
a b
+

{ }
{ }
| 2 4 7
|| 2| 3
A
B
x x
x x
=
=
∈ − < + <
∈ − ≤


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
164
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

2. Cutia de carton din figură are formă de paralelipiped dreptunghic cu AB=150 cm,
BC=60 cm şi BF=40 cm.


(5p) a) Un fluture zboară liniar din punctul B în punctul H. Ce distanţă a parcurs fluturele?
(5p) b) Cutia trebuie tapetată în interior cu hârtie colorată. Câte coli de hârtie sunt necesare,
ştiind că o coală are formă de dreptunghi cu lungimea de 30 cm şi lăţimea de 20
cm?

(5p) c) În cutie se aşează unul lângă altul coifuri în formă de con astfel încât baza cutiei să
fie cât mai mult acoperită. Ştiind că diametrul bazei coifului este egal cu 20 cm, să se
afle câte coifuri încap în cutie?Varianta 84
Prof: Grecu Maria
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului 3 5 7 5 8 5 + − este egal cu .....

(5p) 2. Media aritmetică a numerelor 2,75 şi 14,8 este .....

(5p) 3. Probabilitatea ca din 4500 de sticle de băutură răcoritoare să nimereşti una din cele
30 de sticle pe al cărei capac scrie „ Ai câştigat 100 RON’’ este de .....

(5p) 4. Linia mijlocie a unui trapez are lungimea de 16 cm, iar segmentul determinat de
diagonale pe aceasta este de 10 cm. Lungimea bazei mari este de ..... cm.

(5p) 5. O prismă triunghiulară regulată are înălţimea de 10 cm. Dacă muchia bazei are
lungimea de 6 cm, atunci volumul prismei este egal cu ..... cm
3
.

(5p) 6. La un post de televiziune s-au făcut măsurători pe parcursul intervalului orar 16-24
din ziua de 1 octombrie 2010, pentru a vedea cum fluctuează numărul
telespectatorilor.Rezultatele au fost ilustrate prin graficul următor:
Numărul telespectatorilor care au vizionat postul de televiziune între 16-24 este .....

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
165
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecteSUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi cubul ABCDEFGH şi notaţi cu O centrul bazei.

(5p) 2. Să se arate că numărul ( ) 2 1 2 3 ........ 2010 2011 ⋅ + + + + + este pătrat perfect.

(5p) 3. După ce a citit 60% din numărul paginilor unei cărţi şi apoi 20% din rest, unui elev
i-au mai rămas de citit 48 de pagini pentru a termina cartea.
Câte pagini a citit elevul?

4. Se consideră funcţia: : f →  , ( ) 2 3 f x x = + .

(5p) a) Să se determine m∈astfel ca punctul A(3m+2,m
2
) să aparţină graficului funcţiei

(5p) b) Să se determine punctul de pe graficul funcţiei, a cărui abscisă este egală cu o treime
din ordonată.

(5p) 5. Ştiind că
2 2
8 12 48 0 x y x y + − + + = , să se determine căror intervale le aparţin x şi y.

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Pe un teren în formă de dreptunghi se construieşte o fântână arteziană cu bazinul în
formă de cerc, ca în figura alăturată. Se ştie că AB=5m, BC=3m iar diametrul cercului
este de 2m. Adâncimea bazinului este de 1,20m.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
166
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte


(5p) a) Să se calculeze câţi m
2
de gazon trebuie cumpăraţi pentru a acoperi porţiumea de
teren aflată în afara bazinului.( 3,14 π = )

(5p) b) În cât timp se umple bazinul cu apă dacă debitul apei este de 1,5 l apă pe secundă?
(
2
bazin
V R h π = ⋅ )

(5p) c) Ştiind că la fiecare 120 s apa care ţâşneşte işi schimbă culoarea, să se afle de câte ori
îşi schimbă apa culoarea în intervalul în care se umple bazinul.2. În desenul următor este reprezentată o casă. Se ştie că AB=8m, BC=3,5m, CN=5m
iar BE=4,5m.

(5p) a) Cât costă ţigla necesară pentru acoperişul casei ştiind că 1m
2
de ţiglă costă 4 lei?

(5p) b) Pereţii exteriori sunt pulverizaţi cu o substanţă pentru a fi protejaţi împotriva
umezelii.Dacă un flacon conţine 300 ml de substanţă, să se calculeze câte flacoane
sunt necesare pentru a acoperi pereţii, ştiind că 20 ml de substanţă acoperă o
suprafaţă de 4 m
2
.

(5p) c) În jurul casei se construieşte o alee asfaltată având lăţimea de 50 cm. Pe părţile
laterale ale aleii se pun mici felinare, din 3 în 3 m. Câte felinare sunt necesare pentru
a ilumina casa?

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
167
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

Varianta 85
Prof: Grecu Maria
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului 18 14 3 5 x x x − + ⋅ este .....

(5p) 2. Se consideră funcţia : f →  , ( ) 4 3 f x x = − . Atunci ( ) 3 f − este egal cu .....

(5p) 3. La preţul oricărui produs se adaugă TVA de 24%. Dacă la vânzare preţul unui
produs este de 42,16 lei atunci preţul produsului fără TVA este de ...... lei.

(5p) 4. Apotema unui pătrat înscris în acelaşi cerc cu un triunghi echilateral având latura de
12 cm, este egală cu ..... cm.

(5p) 5. Cubul ABCDA’B’C’D’ are muchia de lungime 15 cm. Sinusul unghiului format de
diagonala BD’ cu planul (ABC) are valoarea .....

(5p) 6. Pentru evaluarea performanţelor economice reprezentanţii unei firme au realizat un
grafic privind vânzările de produse realizate pe parcursul anului 2010.

Numărul lunilor în care vânzările au fost în creştere este .....
SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de
puncte)

(5p) 1. Să se deseneze o piramidă patrulateră regulată cu vârful în V, de bază ABCD şi cu
apotema VM.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
168
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte


(5p) 2. Felinele de la o grădină zoologică primesc lunar o cantitate de hrană direct
proporţională cu masa lor. Un pui de leu cântăreşte 24 kg, un leu cântăreşte 100 kg
iar un tigru cântăreşte 80 kg. Să se afle câte kg de hrană primeşte lunar fiecare ştiind
că pentru hrana a 2 lei, 1 pui de leu şi 2 tigri se primesc 200 kg de hrană(rotunjiţi
până la cel mai apropiat întreg).

(5p) 3. Reprezentaţi grafic funcţia : , ( ) 3 1 f f x x → = − +   .

4. Se consideră
( )
2
2 4 2
: 1
1 1 1 2
x
E x
x x x x
| | | |
= + + −
| |
− − + +
\ . \ .
, { } \ 2, 1,1 x ∈ − −  .

(5p) a) Să se aducă ( ) E x la o formă mai simplă.

(5p) b) Să se determine x ∈ astfel încât ( ) E x ∈ .

(5p) 5. Să se determine , x y ∈ astfel încât
2 2
4 3 12 12 3 108 0 x x y − + + − + ≤
şi apoi să se calculeze media lor geometrică.SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. La un concurs, un alpinist trebuie să escaladeze un bloc de piatră în formă de prismă
patrulateră regulată, asemeni celei din imagine. Se ştie că AB=20 şi AA’=10.

(5p) a) Câţi m
3
de piatră conţine blocul?

(5p) b) Alpinistul trebuie sa ajungă din A în A’ traversând fiecare faţă laterală a blocului.
Care este lungimea minimă a traseului?

(5p) c) Dacă traseul alpinistului întâlneşte muchiile laterale [BB’],[CC’] în punctele P şi Q
să se calculeze sinusul unghiului format de dreptele AP şi PQ.

2. La o sală de dans cu ringul in formă dreptunghiulară s-a pus parchet în două culori
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
169
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
astfel încât să alcătuiască rombul din figură(dimensiunile sunt date în metri).


(5p) a) Câţi m
2
de parchet alb şi câţi m
2
de parchet colorat s-au folosit?

(5p) b) Cât la sută din suprafaţa ringului reprezintă suprafaţa colorata?

(5p) c) Cu cât ar trebui să fie egală distanţa de la un vârf al rombului până la latura
dreptunghiului astfel încât aria acestuia să fie
1
2
din aria ringului?


Varianta 86
Prof: Grecu Maria
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului
2 1
4
3 6
+ ⋅ este .....

(5p) 2. C.m.m.d.c. al numerelor 72 şi 84 este ......

(5p) 3. Cardinalul mulţimii { } *|( 2)/64 A x N x = ∈ + este egal cu .....

(5p) 4. În triunghiul ABC cu ( ) 90 m A
°
=  se dau AB=15 şi BC=17. Înălţimea
corespunzătoare ipotenuzei are lungimea de .....

(5p) 5. Fie ABCD un trapez, AB||CD iar AD∩BC={P}. Dacă AB=20 cm, BC=12 cm,
CD=15 cm şi AD=10 cm, atunci perimetrul triunghiului PAB este egal cu .....

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
170
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
(5p) 6. La alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Consiliului Elevilor, candidaţii au
obţinut următoarele rezultate:


Funcţia de Preşedinte a fost câştigată de .....

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi un paralelipiped dreptunghic ABCDEFGH şi trasaţi diagonala [BH].

(5p) 2. Să se determine x N ∈ , 1 x > , ştiind că:

2 1 1
3 2 3 3 396
x x x + + −
+ ⋅ − = .

(5p) 3. Să se rezolve sistemul de ecuaţii:

2 1
3 4
x y x y − + +
=

2 2 2
( 2) ( 1) ( 3)( 3) x y x y y − + = + + − +

4. Se dau funcţiile : f →  , ( ) 2 4 f x x = − şi : g →  , ( ) 2 g x x = − − .
Notăm cu A, punctul de intersecţie al graficului funcţiei f cu axa Ox, cu B şi D
punctele de intersecţie ale graficului funcţiei g cu axele Oy respectiv Ox si cu C,
punctul în care cele doua grafice se intersectează.

(5p) a) Reprezentaţi grafic funcţiile în acelaşi sistem de axe ortogonale.

(5p) b) Calculaţi aria patrulaterului determinat de graficele celor două funcţii şi axele de
coordonate.

(5p) 5. Ştiind că
1
4 x
x
+ = , să se calculeze:

2
2
1
x
x
+ ,
3
3
1
x
x
+ ,
5
5
1
x
x
+ .


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
171
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. O masă de biliard are dimensiunile de 240 cm şi respectiv 120
cm.
(5p) a) Ce suprafaţă are „terenul” de joc ( exprimaţi rezultatul in m²)?

(5p) b) O bilă P se află pe masă la o distanţă de 80 cm de latura AD şi 40 cm de latura DC.
Ce unghi trebuie să facă tacul cu latura DC astfel încât, lovind bila, aceasta să intre
în orificiul din colţul A al mesei?

(5p) c) Ştiind că raza bilei este 3 cm, să se afle câte rostogoliri face bila până ce cade în
orificiu. ( 3,14 π ≈ ; 2 1,41 ≈ ) O rostogolire se consideră completă atunci când
punctul în care bila atinge masa în momentul impactului cu tacul, efectuează o rotaţie
ajungând din nou în contact cu masa.

2. Pentru desfăşurarea unui spectacol se montează un cort asemeni celui din figură.
Distanţa de la vârful cortului la sol este de 5 metri.

(5p) a) Câţi metri pătraţi de prelată au fost necesari pentru a acoperi cortul?

(5p) b) Ştiind că pentru fiecare persoană trebuie asigurat un volum de 4 m
3
de aer şi că
sunt 15 persoane care asigură desfăşurarea spectacolului, să se afle numărul maxim
de bilete care pot fi vândute la un spectacol.

(5p) c) La ce distanţă de vârful cortului trebuie montată o plasă de siguranţă precum cea din
desen, ştiind că aceasta are suprafaţa egală cu 225cm
2
?P
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
172
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 90


Prof:Isofache Că ătă ălina Anca


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului (-2)(+2)-(-12):(+3) este…

(5p) 2. Cel mai mare numă ăr natural de patru cifre distincte,divizibil cu 10 este…

(5p) 3. Probabilitatea ca alegâ ând o luna a anului 2012, aceasta să ă aibă ă un numă ăr par de zile
este...
(5p) 4. Un pă ătrat cu diagonala de 10 cm are perimetrul de ...cm.

(5p) 5. Un tetraedru regulat cu muchia de 6 cm are aria unei feţ ţe de… cm
2
.

(5p) 6. Un stilou costă ă 10 lei.După ă o reducere de 10% preţ ţul stiloului va fi de...lei.

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţ ţi o prismă ă triunghiulară ă regulată ă ABCA’B’C’.

(5p) 2. Calculaţ ţi valoarea minimă ă a expresiei x
2
+4x+10 , unde x R ∈ .

(5p) 3. Bunica Mariei a primit de ziua ei un numă ăr de butaş şi de trandafiri egal cu vâ ârsta
î împlinită ă.Dacă ă plantează ă câ âte 4 sau 6 respectiv 10 butaş şi pe un râ ând î îi ră ăman de fiecare dată ă
câ âte 3 butaş şi de trandafiri neplantaţ ţi.Ce vâ ârstă ă are bunica Mariei ?

4. Se consideră ă funcţ ţia R R f → : , f(x)= 2-x

(5p) a) Reprezentaţ ţi grafic funcţ ţia f î într-un sistem de coordonate .
(5p) b) Calculaţ ţi distanţ ţa de la originea sistemului de coordonate la dreapta AB,unde
A(0 ; 2) si B( 2 ;0).
(5p) 5. Ară ătaţ ţi că ă expresia E(n)=
3 4
1
:
9
9 6
2 2
2
+ −


+ +
n n
n
n
n n
este numă ăr î întreg pentru orice
valoare a lui n }. 3 ; 1 ; 3 /{− ∈Z


SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. In figura 1 este reprezentată ă schiţ ţa unui parc pe care sunt amplasate 2 terenuri de joacă ă de
formă ă dreptunghiulară ă ,o fâ ântană ă arteziană ă ,4 ronduri de flori ş şi o alee de zgură ă.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
173
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Figura 1

Parcul este de formă ă dreptunghiulară ă cu dimensiunile de 110 m ş şi 90 m,aleea de zgură ă are
lă ăţ ţimea de 5 m,pă ătratele au fiecare latura de 5 m,cercul are raza de 5 m,iar terenurile joacă ă au
fiecare lungimea de 30 m ş şi lă ăţ ţimea de 20 m.
(5p) a) Calculaţ ţi suprafaţ ţa aleii de zgură ă.
(5p) b) Calculaţ ţi suprafaţ ţa acoperită ă de gazon.
(5p) c) Determinaţ ţi preţ ţul gazonului, ş ştiind că ă acesta se vinde in lă ădiţ ţe,iar o lă ădiţ ţa conţ ţine 0,5
m
2
de gazon,preţ ţul unei lă ădiţ ţe fiind de 12 lei(î în calcule consideraţ ţi ) 14 , 3 = π .

2. La un laborator de produse alimentare se î îmbuteliază ă esenţ ţă ă de vanilie î în sticluţ ţe de 250
ml, utilizâ ând 5 mecanisme,fiecare de forma unui cub ABCDA’B’C’D’ cu latura de 30cm,î în
care este introdusă ă o pâ âlnie de forma a unei piramide OA’B’C’D’ ( O fiind centrul bazei
ABCD). Prin orificiul A’ al pâ âlniei se pompează ă lichid cu un debit de 1,5 dm
3
/min, iar prin
orificiul O se umplu sticluţ ţele de esenţ ţă ă cu un debit de 0,5 dm
3
/min.Pomparea lichidului prin
A’ si golirea esenţ ţei de vanilie prin orificiul O se fac simultan pâ ână ă câ ând î înă ălţ ţimea lichidului
din pâ âlnie ajunge la 20 cm.După ă care se opreş şte pomparea lichidului prin A’ ş şi se continuă ă
umplerea sticluţ ţelor prin O, pâ ână ă la golirea completă ă a pâ âlniei.După ă o pauză ă de 2 minute,
pâ âlnia reia automat procedeul de funcţ ţionare.
(5p) a) Câ âte sticluţ ţe de esenţ ţă ă de vanilie î îmbuteliază ă un mecanism î într-o oră ă?
(5p) b) Dacă ă mecanismele funcţ ţionează ă 6 ore pe zi ş şi sticluţ ţele de esenţ ţă ă de vanilie se
ambalează ă câ âte 30 î într-o cutie,calculaţ ţi numă ărul de cutii necesare zilnic.
(5p) c) Preţ ţul de vâ ânzare al unei sticlute de esenţ ţă ă de vanilie este de 1,86lei,iar TVA-ul
aplicat preţ ţului de fabrică ă este de 24%.Calculaţ ţi valoarea TVA-ului î încasat din vâ ânzarea
producţ ţiei zilnice a laboratorului.


Legendă ă(fig.1)
dreptunghi gri=teren de sport
pă ătrat galben =rond de flori
disc bleu=fâ ântană ă arteziană ă
suprafaţ ţă ă maro=alee de zgură ă
Suprafaţ ţă verde=teren acoperit cu gazon
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
174
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 91
Prof: Lica Roxana


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului 2,5 1,5:0,5 −
este... .


(5p) 2. Cel mai mare numar de forma
1
abc
unde
a b c a ≠ ≠ ≠
este....


(5p) 3. Inversul opusului lui -2 este...

(5p) 4. Daca 2011 2012 0 x y − = si 0 x ≠ , 0 y ≠ atunci raportul
x
y
este...

(5p) 5. Diagonala unei fete laterale a cubului cu latura 3cm este ....cm.

(5p) 6. Lungimea cercului cu raza egala cu 2dm este ... .

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenati o piramida patrulatera regulata cu baza MNPQ si varful T.

(5p) 2. Calculati aria triunghiului format de graficul functiei : f →  , ( ) 4 12 f x x = − cu
axele de coordonate.

(5p) 3. Mama, tatal si fiul au impreuna 53 de ani. Cati ani vor avea impreuna cei trei peste
15 ani?

4. Un elev are la matematica doua note de 7, un 8 si un 9.

(5p) a) Ce nota ar trebui sa ia in teza pentru a obtine media 8?

(5p) b) Care este numarul minim de note pe care ar trebui sa-l ia pentru a obtine media 9,
daca in teza a luat nota 9?

(5p) 5. Determinati valorile intregi ale lui x , daca
2
2
5 6
4 4
x x
x x
+ +

+ +


SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. O gradina de zarzavaturi are forma unui patrat ABCD de latura 2x. Pe una dintre laturi s-a
amenajat in exterior o minisera de forma unui dreptunghi BEFC de lungime 2x si latime x. M
este mijlocul laturii EF.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
175
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
(5p) a) Care este lungimea gardului cu care proprietarul a imprejmuit atat gradina cat si
sera? (Se va determina in functie de x).

(5p) b) In timpul iernii suprafetele gradinii si a serei sunt acoperite cu o folie de plastic de
latime 2m. Care este lungimea foliei, daca x=3m.

(5p) c) Folia de plastic este tinuta de doua benzi elastice, AM si MD. Stiind ca un metru de
banda costa 10 lei, afla cat costa benzile. ( Se va aproxima 10 ca 3,1).

2. Un vas de plastic are forma unei prisme triunghiulare regulate ABCA’B’C’ cu latura
bazei AB=20cm si inaltimea AA’=10cm.

(5p) a) Cati litri de apa sunt necesari pentru a umple vasul? ( 3 ≈1,7)

(5p) b) Care este lungimea minima a segmentului A’M, unde M este un punct pe latura BC?

(5p) c) Determina tangenta unghiului dintre planele A’BC si ABC.

Varianta 92
Prof: Lica Roxana


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului 81 64: 4 −
este... .


(5p) 2. Cel mai mic multiplu comun pentru numerele 144 si 180 este....

(5p) 3. Intr-o urna sunt 15 bile albe si 10 bile negre. Numarul minim de bile ce trebuie
extrase pentru a fi siguri ca am extras o bila alba este....

(5p) 4.Daca aria unui cerc este
2
9 cm π , atunci aria patratului inscris in acest cerc este....cm.

(5p) 5. Daca laturile muchiile unui paralelipiped au lungimile de 6cm, 7cm si 8cm, atunci
aria totala a paralelipipedului este ...cm
2
.

(5p) 6. Suma primelor 10 numere naturale este...

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenati o prisma patrulatera regulata cu EVALUARE si luati un punct T pe
muchia laterala EU.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
176
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
(5p) 2. Consideram functia : f →  , ( ) 4 12 f x x = − + . Calculati distanta de la O, centrul
sistemului de axe, la graficul functiei f.

(5p) 3. Un bazin poate fi umplut cu apa in 4 ore de un robinet si in 6 ore de al doilea. In cat
timp se umple bazinul daca dam drumul ambelor robinete?

4. Se considera expresia
( )
2
1
( ) 1 :
1
1
x x
E x
x
x
−  
= +
 
+
  +
, { } 1,0 x ∈ − −  .

(5p) a) Verificati ca ( ) 2 2 E x x = +

(5p) b) Determinati valorile intregi ale lui x astfel incat 2 ( ) 2 E x − ≤ ≤ .

(5p) 5. Media aritmetica a zece numere este 15 iar suma primelor trei este 87. Afla media
aritmetica a ultimelor sapte numere.

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. O livada de forma unui dreptunghi cu lungimea de 1km si latimea 0,5km este inconjurata
de un canal cu latimea de 1m.

(5p) a) Cati pomi sunt in gradina stiind ca la fiecare 25m
2
este plantat un pom.

(5p) b) Care este volumul de apa din canal, stiind ca adancimea acesuia este de 0,5m?

(5p) c) Cat costa intretinerea livezii intr-un an de zile, daca pentru un metru patrat de livada
se cheltuie anual 1leu si ca apa din canal se schimba de doua ori pe an, un metru cub de apa
costand 3 lei.

2. Cutia ambalajului unui televizor are forma unui paralelipiped dreptunghic cu
lungimea 1m, latimea 0,2m si inaltimea 0,7m.

(5p) a) Care este volumul ocupat de acest ambalaj?

(5p) b) Care poate fi lungimea maxima a diagonalei televizorului din interior, exprimata in
inch, daca 1inch are 2,54cm.

(5p) c) Cate cutii cu televizoare incap intr-un palet de transport cu dimensiunile 3m, 2m si
1,4m?


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
177
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

Varianta 93
Prof: Lica Roxana


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului 0,5 0,5:0,5 +
este... .


(5p) 2. Cel mai mic numar de forma
1
abc
unde
a b c a ≠ ≠ ≠
este....


(5p) 3. Opusul inversului lui -2 este ...

(5p) 4. Daca 2012 2011 0 x y + = si 0 x ≠ , 0 y ≠ atunci raportul
x
y
este...

(5p) 5. Aria unei fete laterale a cubului cu latura 10 cm este ....cm.

(5p) 6. Aria cercului cu diametrul egal cu 50cm este ... .

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenati o piramida triunghiulara regulata cu baza MNP si varful R.

(5p) 2. Calculati aria triunghiului format de graficul functiei : f →  , ( ) 4 8 f x x = + cu
axele de coordonate.

(5p) 3. Mama este mai mare decat fiul cu 25 de ani si decat fiica cu 32 de ani. Cati ani au
copii daca varsta fiului este dublul varstei fiicei?

4. Intr-o florarie s-au vandut 100 de flori, crini si zambile. Un crin costa 8 lei si o
zambila 2 lei. S-au incasat in total 260lei.

(5p) a) Cate zambile s-au vandut?

(5p) b) Caare este numarul maxim de buchete de 9 flori ce se poate forma din florile
vandute, daca fiecare buchet trebuie sa contina cel putin un crin?

(5p) 5. Determinati valorile intregi ale lui x , daca
2
2
10 26
10 25
x x
x x
− +

− +


SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Un patinoar cu forma unui disc cu raza de 20m are pe margine o pista de patinaj viteza cu
latimea de 4m si este imprejmuit de un gard cu inaltimea 1m.
(5p) a) Care este suprafata pistei de patinaj viteza?
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
178
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

(5p) b) Care este distanta pe care o strabate un patinator ce patineaza pe marginea interioara
a pistei de viteza?

(5p) c) Cata vopsea este necesara pentru a vopsi gardul, daca un litru este suficient pentru 1
m
2
de gard si gardul se vopseste atat in interior cat si exterior.

2. O bucata de ceara are forma unui cub cu latura de 10cm. Se intentioneaza modelarea
cubului intr-o prisma patrulatera regulata cu latura bazei de 4cm.

(5p) a) Cati cm
3
are bucata de ceara?

(5p) b) Care este inaltimea prismei obtinute prin modelarea cubului?

(5p) c) Cate tetraedre regulate cu latura de 11cm se pot modela din aceasta ceara?


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
179
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte


Varianta 94
Prof: Corneliu Mănescu-Avram
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Semnele aritmetice (+, −, ⋅, :) care înlocuiesc semnul „*” astfel încât egalitatea
4*3*2*1 = 5 să fie adevărată sunt……………….

(5p) 2. Suma dintre deîmpărţit şi împărţitor este egală cu 555, câtul este 31, iar restul 11.
Împărţitorul este ………………………

(5p) 3 Salariile profesorilor au scăzut cu 25% şi vor fi majorate cu 15%, deci salariile
profesorilor vor fi mai mici faţă de nivelul iniţial cu ……………………….%

(5p) 4 Lungimile laturilor unui paralelogram sunt de 25 cm şi 39 cm, iar lungimea unei
diagonale este de 56 . Cealaltă diagonală are lungimea . ……………………..

(5p) 5 Se topesc trei cuburi de metal cu muchiile de 3 cm, 4 cm şi 5 cm şi se toarnă din
materialul rezultat un nou cub. Muchia acestui cub are lungimea de … cm.

(5p) 6. Tabelul următor conţine numărul de elevi care au rezolvat corect fiecare dintre cele
patru probleme propuse :Dacă numărul total de elevi este egal cu 25, atunci numărul minim de elevi care au rezolvat
toate problemele este egal cu ........

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi, pe foaia de examen, o prismă dreaptă ABCA’B’C’ cu bazaun triunghi
echilateral ABC.

(5p) 2 Dacă A È B ={1, 2, 3, 4, 5} şi A Ç B = , atunci una dintre mulţimile A, B conţine
două numere a căror diferenţă aparţine aceleiaşi mulţimi.

(5p) 3 Un călător a mers 5 ore,mai întâi pe drum drept, apoi a urcat un deal şi s-a întors la
punctul de plecare mergând pe acelaşi drum. El a mers cu 4 km/h pe drum drept, cu 3 km/h la
urcare şi cu 6 km/h la coborâre. Să se calculeze distanţa totală parcursă.

4. Se consideră funcţia f :  →  care verifică relaţia f (2x +1) =3x +1.

(5p) a) Să se traseze graficul funcţiei f.

(5p) b Să se detremine punctele de pe graficul funcţiei f care au coordonatele numere
întregi.
Problema 1 2 3 4
Nr. elevi 17 19 21 23
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
180
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

(5p) 5. Să se descompună în produs de factori primi numărul 5
5
+6.

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Pe o hartă sunt marcate trei localităţi A, B, C. Se cere :

(5p) a) Să se traseze o şosea rectilinie, care să fie la aceeaşi distanţă de cele trei localităţi.

(5p) b) Ce fel de triunghi trebuie să fie ABC pentru ca să poată fi construită pe şosea o staţie
egal depărtată de cele trei localităţi ?

(5p) c) Arătaţi că dacă AB =8 km, BC =15 km, AC = 17 km, atunci este îndeplinită condiţia
de la punctul b) şi determinaţi distanţa de la staţie până la fiecare localitate.

2. Avem o cutie cu lungimea de 40 cm, lăţimea de 25 cm, înălţimea de 15 cm, cuburi
mici cu latura de 5cm şi cuburi mari cu latura de 10 cm.

(5p) a) Care este numărul maxim de cuburi mici care intră în cutie ?

(5p) b) Care este numărul maxim de cuburi mari care intră în cutie ?

(5p) c) Care este numărul minim de cuburi (mici şi mari) care umplu complet cutia ?


Varianta 95
Prof: Corneliu Mănescu-Avram
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Dacă a =12
2
+51
2
+66
2
şi b =20
2
+35
2
+74
2
, atunci a − b =………………….

(5p) 2. Cel mai mic număr natural (mai mare decât 2) care împărţit la 3, 5, 7 dă acelaşi rest
2 este ………………………

(5p) 3 Prin creşterea taxei pe valoarea adăugată (TVA) de la 19% la 24%, preţul
produselor a crescut cu ……………………….%.

(5p) 4. Un triunghi dreptunghic are un unghi de 15°. Raportul dintre lungimea ipotenuzei şi
lungimea înălţimii este egal cu ……………………..

(5p) 5 Punctele M şi N sunt mijloacele muchiilor [AB] şi [CD] ale unui tetraedru regulat
cu lungimea muchiei de 1 dm. O furnică merge pe suprafaţa tetraedrului din punctul M până
în punctul N pe drumul cel mai scurt. Lungimea acestui drum este egală cu
……………………… dm.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
181
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

(5p) 6. Tabelul următor conţine temperaturile în °C într-o săptămână din luna ianuarie în

ziua l m m j v s d
maxima - 6 - 6 - 8 - 3 1 - 1 - 5
minima 3 - 1 0 0 4 3 1

Bucureşti. Temperatura medie a fost de ......... °C.

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi, pe foaia de examen, un tetraedru regulat.

(5p) 2. Un tâmplar vrea să taie cu un fierăstrău un cub de lemn cu muchia de 3 dm în 27 de
cuburi cu muchia de 1 dm. Care este numărul minim de tăieturi pe care trebuie să le
efectueze?

(5p) 3. Un hexagon este echilateral (toate laturile lui au aceeaşi lungime a). Trei dintre
unghiurile hexagonului sunt unghiuri drepte şi ele alternează cu trei unghiuri obtuze. Să se
calculeze aria hexagonului.

4. Se consideră o funcţie f :  →  cu proprietatea că f (x +y) =f (x) +f (y), oricare ar
fi x, y ∈  şi mulţimea E ={x ∈ f (x) =x}.

(5p) a) Să se arate că mulţimea E este nevidă.

(5p) b) Să se arate că dacă mulţimea E este finită, atunci ea are un număr impar de
elemente.

(5p) 5. Să se înscrie numerele 1, 2, 3, ... , 9 în fiecare pătrăţel din careul de mai jos, astfel
încât suma numerelor de pe fiecare linie, coloană şi diagonală să fie aceeaşi.SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Dintr-o foaie de hârtie format A4 (210 mm × 297 mm) se confecţionează un cub cât mai
mare.
(5p) a) Care este lungimea muchiei cubului ?
(5p) b) Să se calculeze volumul cubului (în litri).

(5p) c) Să se calculeze lungimea totală a tăieturilor care trebuie efectuate (se neglijează
marginile care trebuie să rămână pentru lipire).

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
182
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
2. Dintr-o stivă de cărămizi se ia stratul de sus, adică 77 de bucăţi şi stratul lateral, adică
55 de bucăţi.

(5p) a) Câte cărămizi au fost iniţial pe stratul din faţă ?

(5p) b) Câte cărămizi au rămas în stivă ?

(5p) c) Ştiind că dimensiunile standard ale unei cărămizi sunt 5,4 cm, 10,5 cm şi 24 cm, iar
densitatea unei cărămizi este de 1800 kg/m
3
, să se calculeze masa iniţială a stivei.
Varianta 96
Prof: Corneliu Mănescu-Avram.
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Dacă 1 + 3 + 5 + ... + 19 = a
2
, atunci a = ………………….

(5p) 2. Un băiat are 5000 de zile de la naştere. La cea mai apropiată aniversare el va împlini
……………………… ani.

(5p) 3 Numărul elevilor dintr-o şcoală a scăzut cu 10% într-un an, dar procentul fetelor a
crescut de la 50% la 55%. Numărul fetelor a scăzut cu ……………………….%

(5p) 4. Dintr-un dreptunghi se taie un pătrat şi se obţine un dreptunghi mai mic, în care
raportul x dintre lungime şi lăţime este acelaşi cu raportul dintre lungimea şi lăţimea
dreptunghiului iniţial. Atunci x =……………………..

(5p) 5 Lungimea unui acvariu este de 16 cm, lăţimea este de 15 cm, iar înălţimea este de
10 cm. Se introduce în acvariu un cub greu cu muchia de 12 cm şi se umple cu apă. După ce
cubul este scos, înălţimea până la care urcă apa în acvariu este egală cu
………………………cm

(5p) 6. Dacă V este numărul de vârfuri, M este numărul de muchii şi F este numărul de feţe
al unei piramide, atunci V M F − + = ………………………….

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi, pe foaia de examen, o piramidă patrulateră regulată.

(5p) 2. Se consideră mulţimile A ={n ∈  5n + 2 este divizibil cu 13} şi
B ={13k +10k∈}. Să se arate că B ⊂ A.
(5p) 3. Adunând suma, diferenţa, produsul şi câtul a două numere obţinem 147. Să se
găsească aceste numere.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
183
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
4. Fie a, b, c ∈ 
*
.

(5p) a) Să se arate că
2
2 2 2
1 1 1
.
a b c
A
a b c ab bc ca
+ +  
= + + + ∈
 
+ +
 


(5p) b) Să se arate că dacă 1, ab bc ca + + = atunci
( )( )( )
2 2 2
1 1 1 . a b c + + + ∈

(5p) 5. Să se simplifice fracţia
7 2
5 2
2 2 1
.
1
x x x
x x x
+ − +
+ − +SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Un patrulater ABCD are un cerc înscris şi diagonalele AC, BD perpendiculare.

(5p) a) Arătaţi că AB + CD = AC + BD.

(5p) b) Arătaţi că
2 2 2 2
. AB CD AC BD + = +

(5p) c) Arătaţi că dreapta AC este mediatoarea segmentului [BD] sau dreapta BD este
mediatoarea segmentului [AC].

2. Piramida lui Keops este o piramidă patrulateră regulată cu latura bazei de 230 m şi
înălţimea de 146 m.

(5p) a) Să se calculeze volumul piramidei.

(5p) b) Să se calculeze masa totală a piramidei, ştiind că densitatea medie a pietrei din care a
fost construită este de 2,6 t / m
3
.

(5p) c) Câte blocuri de piatră au fost folosite la construcţia piramidei, dacă masa medie a
unui bloc este de 2,9 t ?
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
184
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

Varianta 97
Prof: Corneliu Mănescu-Avram
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Dacă a
2
=100⋅101⋅102⋅103 +1, atunci a =………………….

(5p) 2. Într-o caravană compusă din cămile (două cocoaşe) şi dromaderi (o cocoaşă) sunt
31 de capete şi 51 de cocoaşe. Numărul dromaderilor este………………………

(5p) 3 Un comerciant creşte preţurile cu 10%, apoi cu 5%. Constatând că vânzările scad, el
diminuează preţurile cu 5%, apoi cu 10%. În final, preţurile sunt mai mici cu
……………………….%

(5p) 4. Completaţi tabelul
a b c d
a


b


c

d

cu „^” şi „”, ştiind că a, b, c, d sunt drepte coplanare..

(5p) 5 Se secţionează o piramidă cu un plan paralel cu planul bazei şi care trece prin
mijlocul înălţimii.Raportul dintre aria bazei şi aria secţiunii este egal cu
………………………

(5p) 6. Dacă V este numărul de vârfuri şi M este numărul de muchii ale unei piramide,
atunci 2V M − = ………………………….

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi, pe foaia de examen, un cub.

(5p) 2.Să se determine n ∈  pentru care 1/183 <11/n <1/ 182.

(5p) 3. Dacă într-o clasă mai vine un băiat, atunci numărul băieţilor creşte cu 10%, iar dacă
mai vine o fată, atunci numărul fetelor creşte cu 10%. Cu ce procent creşte numărul elevilor
din clasă după venirea unui elev nou?.

4. Se concideră funcţiile f
m
:  → , f
m
(x) =(m +1)x +m – 1.

(5p) a) Să se determine mulţimea punctelor M (a, 2a) care aparţin graficelor funcţiilor f
m
şi
să se precizeze natura geometrică a acestei mulţimi.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
185
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
(5p) b) Să se demonstreze că toate graficele funcţiilor f
m
trec printr-un punct fix P ale cărui
coordonate se cer.

(5p) 5. Să se scrie numărul 25
25
+ 26 ca produsul a două numere naturale mai mari decât 1.

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. O grădină dreptunghiulară are dimensiunile de 15 m şi 20 m. Proprietarul doreşte să
construiască în jurul ei o alee acoperită, dar bugetul îi permite să acopere 75 m
2
.

(5p) a) Care este lăţimea aleii, dacă ea este construită în interiorul grădinii ?

(5p) b) Care este lăţimea aleii, dacă ea este construită în exteriorul grădinii ?

(5p) c) Cu ce procent creşte bugetul, dacă aleea exterioară are aceeaşi lăţime cu cea
interioară ?

2. Arena Piramidală din Memphis, Tennessee, ara baza un pătrat cu aria de 33124 m
2
şi
înălţimea de 100 m.

(5p) a) Să se calculeze aria laterală a piramidei.

(5p) b) Să se calculeze volumul piramidei.

(5p) c) De câte ori este mai mare volumul piramidei lui Keops (2500000 m
3
) decât volumul
acestei piramide ?

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
186
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 87
Prof: GRIGORAȘ CAMELIA


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului 4 +6 : 10 este………
(5p) 2. Cel mai mare număr întreg din intervalul [- este ………
(5p) 3. Dintr-un kilogram de grâu măcinat se obține 20% tărâțe și restul făină. Câte
kilograme de făină se obține dintr-o tonă de grâu?
(5p) 4. Un triunghi care are laturile de lungimi 6 dm, 8 dm respectiv 10 dm are aria .......
cm
2

(5p) 5. Cubul care are suma lungimilor muchiilor 120 de centimetri trebuie să fie vopsit.
Suprafața care trebuie vopsită este de ........cm
2
.
(5p) 6. Într-o localitate, temperaturile înregistrate în cursul unei săptămâni au fost
consemnate în următorul tabel:

Ziua Luni Marți Miercuri J oi Vineri Sâmbătă Duminică
Temperatura -1
0
C 0
0
C +8
0
C +5
0
C +4
0
C -2
0
C 0
0
C

Temperatura medie a acestei săptămâni a fost .

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenați pe foaia de test piramida patrulateră care are vârful notat V , baza pătratul
notat ABCD și muchiile laterale congruente.
(5p) 2. Dimensiunile în centimetri ale unui dreptunghi sunt numere reale pozitive care
satisfac egalitatea : . Calculați perimetrul și aria
dreptunghiului.
(5p) 3. Un excursionist își propune să parcurgă un traseu astfel: în prima zi vrea să parcurgă
10% din traseu, a doua zi de patru ori mai mult astfel încât să ajungă la jumătatea traseului,
urmând ca a treia zi să parcurgă restul de 60 de kilometri. Ce lungime are traseul de parcurs?
4. Se dau funcțiile : f , f(x) = x+4 și g , g(x) =2.
(5p) a) Reprezentați în sistemul de coordonate xOy graficele funcțiilor f și g.
(5p) b) Calculați aria suprafeței cuprinse între graficele funcțiilor f și g și axele Ox și Oy
(5p) 5. Aflați produsul a două numere reale știind că suma lor este 625 și suma pătratelor
lor este 425.

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Cadoul de Crăciun al Dianei este împachetat într-o cutie de carton sub formă de cub
care are muchia de lungime 6 dm. Cutia este ambalată în hârtie aurie.
(5p) a) Sunt suficienți 3m
2
de hârtie aurie pentru împachetat?
(5p) b) Dacă 1 m
2
de hârtie costă 3,5 lei, cât costă hârtia necesară împachetării știind că se
pierde 5% din necesar ?
(5p) c) Poate fi împachetata în cutie o umbrelă care are lungimea de 1,2 m ?


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
187
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
2. O terasă este reprezentată schiţat sub forma unui triunghi dreptunghic ABC cu
0
( ) 90 ; 6 ; 24 m B AB m BC m = = =  . Se ridică un perete MN pe linia paralelă cu AB.
(5p) a) Calculati suprafaţa terasei.
(5p) b) Determinaţă la ce distanţă de AB trebuie ridicat peretele astfel încît cele două
suprafeţe să fie echivalente.
(5p) c) Dacă BN este 24 12 2 m − , cât va costa mocheta pentru suprafaţa ABNM ştiind că
1 m
2
de mochetă costă 18,2 lei ?
C


M N

A B
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
188
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

Varianta 88
Prof: GRIGORAȘ CAMELIA.


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului
0 0 0 0 0
(1 2 3 4 5 ):5 + + + + este ..........
(5p) 2. Numărul elementelor numere naturale din intervalul [ -3; 2,3) este ...........
(5p) 3. Media aritmetică a numerelor 2,34 și 1,66 este egala cu ............
(5p) 4. Aria triunghiului dreptunghic isoscel cu ipotenuza de lungime 10 cm este de ..... cm
2

(5p) 5. Descompunerea în factori a expresiei
2
( 2) 4 x + − este .................
(5p) 6. Notele la teza de matematică pe semestrul întâi la clasa a V-a B au fost înregistrate
în următorul tabel:

Nota 4 5 6 7 8 9 10
Numărul de elevi 2 2 3 3 4 3 2

Numărul elevilor care au obținut note mai mari decât șapte este de .........

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenați pe foaia de examen o diagonală a unui cub notat ABCD .
(5p) 2. Un magazin în perioada sărbătorilor face o reducere de 10% la o pereche de pantofi
de sport care costă 120 de lei. După această perioadă, aceeași pereche de pantofi se scumpește
cu 10%. Calculați noul preț al pantofilor.
(5p) 3. Raportul dintre dimensiunile unui dreptunghi este
1
3
. Știind că perimetrul
dreptunghiului este 32 de cm, calculați aria acestuia.
4. Se consideră funcția f , f(x) =2x – 5.
(5p) a). Reprezentați graficul funcției în sistemul de coordonate xOy.
(5p) b). Determinați coordonatele punctului egal depărtat de axele Ox și Oy.
(5p) 5. Arătați că :

4 2
3 2
5 4
1
4 4
x x
x
x x x
− +
= +
− − +
pentru oricare { 2;1;2} x ∈ − − 

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Un tort aniversar este montat în formă de piramidă regulată cu baza un pătrat de latură
40 cm și unghiul dintre o față laterală și planul bazei de măsură 45
0
.
(5p) a) Se glazurează suprafața laterală cu ciocolată și ornamente. Știind că pentru 1 cm
2
de
suprafață de glazurat se folosesc 10 g de glazură, calculați câtă glazură este necesară.
(5p) b) Se împachetează tortul într-o cutie sub formă de paralelipiped dreptunghic. Ce volum
va avea cutia? (tortul stă fix în cutie).
(5p) c) Cât la sută din volumul cutiei este ocupat de tort?
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
189
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

2. În figura de mai jos este reprezentată o grădină în formă de trapez dreptunghic
ABCD,
0
( ) ( ) 90 m C m D = =   , iar triunghiul este echilateral cu 25 AB m = .
(5p) a) Care este lungimea gardului care înconjoară grădina ?
(5p) b) În parcela ADC se cultivă ceapă. Ştiind că producţia medie la hectar este 5000 kg, ce
cantitate se recoltează de pe această parcelă? ( 3 1,73  )
(5p) c) Determinaţi poziţia unui punct E pe latura CB astfel încât parcelele AEB şi ECDA să
aibă aceeaşi suprafaţă.

D A


25 m
C B


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
190
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 89
Prof: GRIGORAȘ CAMELIA.


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului
2
[(3 3) ]:(3 ) x x + este egal cu..............
(5p) 2. Media geometrică a numerelor reale 3 2 − și 3 2 + este ............
(5p) 3. Numărul elementelor mulțimii A B ∪ unde A={ -2; 1; 2 și B={1; 2; 5}este
.............
(5p) 4. Aria rombului cu diagonalele de lungimi 2 2 dm și 4 2dm este ......... dm
2

(5p) 5. Lungimea maximă a unui segment care încape într-un paralelipiped dreptunghic cu
dimensiunile 1m; 3 m; 5 m este .........m.
(5p) 6. Fie funcția f: R→R, f(x) = x+1. Coordonatele a patru puncte de pe graficul funcției
sunt consemnate în următorul tabel:
x -2 0 4 8
f(x) =x+1 -1 1 5 9
Valoarea abscisei punctului care are ordonata 9 este...........

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenați pe foaia de examen prisma triunghiulară regulată pe care o notați
ABC
(5p) 2. Într-o clasă sunt 12 băieți și fete cu 8 mai multe. Calculați probabilitatea ca alegând
la întâmplare un elev din clasă, acesta să fie băiat.
(5p) 3. Fie expresia E(x) =
2
4 5 x x − + . Determinați valoarea lui x pentru care expresia are
valoare minimă.
4. Lungimile laturilor triunghiului ABC  sunt direct proporționale cu 3; 4; 5. Știind
că perimetrul triunghiului este egal cu 24 metri, determinați:
(5p) a) lungimile laturilor triunghiului ABC  .
(5p) b) aria triunghiului ABC  .
(5p) 5. Se dă funcția f: R→R, f(x) = 2x+5. Determinați coordonatele punctului de pe
graficul funcției care are ordonata egală cu triplul abscisei.

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Cladirea în care locuiește Dan are forma unei prisme patrulatere regulate cu baza
pătrat de latura 24 m și înălțimea egală ca lungime cu trei sferturi din latura bazei. Clădirea
are un acoperiș în formă de piramidă patrulateră regulată cu înălțimea 5 metri.
(5p) a) Calculați aria laterală a clădirii.
(5p) b) Calculați lungimea muchiei laterale a acoperișului.
(5p) c) Cate țigle vor fi cumpărate pentru acoperiș știind că pentru 1 m
2
de acoperiș se
folosesc 20 de țigle?
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
191
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
2. Figura de mai jos reprezintă schiţa unei grădini dreptunghiulare în care porţiunea
haşurată este formată din două trapeze isoscele DEFC şi ABFE. Ştiind că
AD DE EA EF FC BC BF = = = = = = şi 8( 3 1) DC dam = + .
(5p) a) aflaţi lungimea AD și calculaţi aria porţiunii haşurate;
(5p) b) calculaţi raportul dintre aria porţiunii nehaşurate şi aria dreptunghiului ABCD;
(5p) c) calculaţi producţia de tomate cultivată în zona haşurată ştiind că producţia pe 1 m
2

este de 5,25 kg tomate. ( 3 1,73) 

D N C


EE
P E F M


A B
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
192
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 98
Prof: Maniţiu Blandina
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului:63:9+
5
2
este egal cu:…
(5p) 2. Media aritmetică a numerelor: 2 2 ÷ şi 1 2 ÷ este egală cu…
(5p) 3. Dacă 2 14 6 x÷ =÷ atunci numărul real x este egal cu…
(5p) 4. Un dreptunghi şi un pătrat au perimetrele egale.Dacă aria pătratului este25 cm
2
şi
lăţimea dreptunghiului este 4cm,atunci aria dreptunghiului este egală cu......cm
2
.
(5p) 5. Se consideră cubul ABCDA’B’C’D’. Unghiul planelor (ABB’A’) şi
(ABC’D’) are masura de…..

D’ C’
A’ B’

D C
A B

(5p) 6. În graficul de mai jos sunt prezentate mediile la matematică, obţinute de elevii
clasei a VIII-a pe semestrul I. Media clasei este egală cu:…..


SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi pe foaia de examen o piramidă triunghiulară regulată care are baza ABC
şi vârful V.
(5p) 2. Determinaţi elementele mulţimii A={ / 3 4 8} x x ¸ ÷ =  .
(5p) 3. Preţul unui stilou, după ce se majorează cu 15% costă mai mult cu 2lei decât 21
lei.Aflaţi preţul iniţial.
4. Se consideră funcţia f: ÷  ,f(x)= 3 6. x ÷ ÷
(5p) a) Calculaţi (0) (1) (2). f f f ÷ ÷
(5p) b) Determinaţi m¸ştiind că A( ÷1,m) aparţine graficului funcţiei f.
(5p) 5. Demonstraţi că
2 2
( 2 1) (1 2) 6. ÷ ÷ ÷ =
0
1
2
3
4
5
6
7
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Media
N
r

e
l
e
v
i
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
193
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte


SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Un bazin are formă de paralelipiped dreptunghic notat EVALUARE, iar
dimensiunile muchiilor bazei sunt de 3m şi 1,5m , înălţimea de 0,75 m .Pe feţele laterale ale
bazinului se pun plăci de faianţă în formă de pătrat cu latura de 15 5 cm.
(5p) a) Desenaţi paralelipipedul şi aflaţi aria totală a paralelipipedului.
(5p) b) Câte bucăţi de faianţă sunt necesare ?
(5p) c) Se toarnă în bazin 675 l apă.Calculaţi până la ce înălţime se ridică apa.

2. În figura de mai jos este reprezentată o grădină dreptunghiulară ABCD cu lungimea
de 12m şi lăţimea de 3m.Suprafaţa AMND este cultivată cu salată,AM având lungimea
1
4
dinAB,iar MN AD. Cealaltă suprafaţă a grădinii este cultivată cu ridichi.
(5p) a) Aflaţi aria suprafeţei cultivată cu salată şi aria suprafeţei cultivată cu ridichi.
(5p) b) Cât la sută din suprafaţa grădinii reprezintă suprafaţa cultivată cu ridichi?
(5p) c) Dacă pe 1m
2
al suprafeţeiAMND se cultivă 12 fire de salată iar pe 1m
2
al
suprafeţei MBCN se cultivă 15 fire ridichi,ce sumă se obţine din vânzarea produselor dacă un
fir de salată se vinde cu 1,5 lei iar o legătură de ridichi cu 2 lei(o legatură de ridichi are 5
fire)?
D N C

A M B


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
194
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 99
Prof:Maniţiu Blandina
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rădăcina pătrată a numărului 1225 este egală cu...
(5p) 2. Ecuaţia 6 4 4 10 12 x ÷ ÷ = ÷ are soluţia reală x =…
(5p) 3. Dintre numerele 19 3 2 a şib = = este mai mare numărul....
(5p) 4. Un pătrat are aria egală cu 25 cm
2
.Diagonala pătratului este egală cu .......cm.
(5p) 5. Se consideră prisma dreaptă ABCA’B’C’.Măsura unghiului dreptelor AB şi
CC’este egală cu.......
0(5p) 6. În graficul de mai jos sunt redate temperaturile lunare din anul 2010 exprimate
în
0
C .Atunci media temperaturilor din lunile august, septembrie şi octombrie este egală
cu.....
0
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct noi dec
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a

i
n

g
r
a
d
e

C
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
195
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi un cub ABCDA’B’C’D’.
(5p) 2. Suma dintre triplul unui număr şi sfertul lui 400 este mai mică cu 15 decât
130.Aflaţi numărul respectiv.
(5p) 3. Media geometrică a două numere strict pozitive este egală cu 75.Dacă primul
număr este 15 ,aflaţi al doilea număr.
4. Se consideră expresia :
2
5 6 x x ÷ ÷ , x ¸.
(5p) a) Descompuneţi expresia de mai sus în factori .
(5p) b) Simplificaţi fracţia:

2
2
5 6
, \{ 2,2}
4
x x
x
x
÷ ÷
¸ ÷
÷


(5p) 5. Arătaţi că numărul 3 2 2 21 2 . ÷ ÷ ÷ ¸

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. O cutie are formă de paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile de 4cm,8cm şi
2cm.
(5p) a) Desenaţi paralelipipedul şi aflaţi diagonala paralelipipedului.
(5p) b) Câte cubuleţe cu lungimea muchiei de 2 cm.sunt necesare pentru a umple jumătate
din cutie?
(5p) c) Feţele laterale ale cutiei se îmbracă cu hîrtie colorată.Aflaţi aria colii de hîrtie
necesară, considerînd că înălţimea cutiei este 2 cm.
2. O foaie de tablă are formă de semidisc, raza discului din care provine semidiscul
este de 3 5 . m Un muncitor vrea să decupeze un pătrat astfel:
a) Aflaţi aria discului din care provine foaia de tablă.
b) Calculaţi latura pătratului ABCD.
c) Aflaţi raportul dintre aria pătratului şi aria semidiscului şi calculaţi cât la sută din
aria semidiscului reprezintă aria pătratului.( 3,14   ).


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
196
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

Varianta 100
Prof: Maniţiu Blandina
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului 117: 9-(-3)
2
este…
(5p) 2. Fie mulţimile A={0,1,3,5,6} şi B={ 1,2,3,4}. A B=…..
(5p) 3. Intr-o urnă sunt 14 bile roşii şi 18 bile albe.Probabilitatea ca alegând o bilă la
întâmplare,aceasta să fie albăeste egală cu.....
(5p) 4.Diametrul unui cerc este de 10cm.Lungimea cercului este…cm
(5p) 5 Aria totală a unui cub este de 96 cm
2
. Volumul cubului este de…cm
3

(5p) 6. La un concurs elevii au obţinut rezultatele conform tabelului de mai jos:


Mai mult de 6p au obţinut un număr de ........elevi


SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi pe foaia de teză piramidă patrulateră regulată SUPER.
(5p) 2. Într-un coş sunt 86 portocale şi de trei ori mai multe banane.Se consumă jumătate
din numărul portocalelor şi
2
3
din numărul bananelor.Câte fructe rămân în coş?
(5p) 3 . Mai mulţi copii vor să cumpere un obiect.Dacă fiecare dă câte 400 lei,nu ajung
2000 lei,iar dacă fiecare dă câte 500 lei, prisosesc 500 lei.Câţi copii sunt şi cât costă obiectul?
(5p) 4. Se consideră funcţia : , ( ) 3 4 f f x x ÷ = ÷  
(5p) a) Stabiliţi dacă punctele A(0,4)şi B(÷
4
3
,0) aparţin graficului funcţiei f.
(5p) b) Aflaţi aria triunghiului determinat de punctele de intersecţie ale graficului funcţiei f
cu axele de coordonate şi originea sistemului de coordonate xOy.
(5p) 5. Arătaţi că: (x+5)
2
-x-5=(x+4)(x+5)SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)


1. Un ornament are baza cub cu lungimea muchiei de 60 cm,peste care este suprapusă o
piramidă patrulateră regulată cu lungimea muchiei laterale de 45cm,ca în figura de mai jos:
Nr.
puncte
Mai
puţin de
5p
5p 6p 7p 8p 9p 10p
Nr.elevi 5 4 4 3 5 3 2
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
197
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte


(5p) a) Aflaţi înălţimea întregului ornament.
(5p) b) Calculaţi aria hîrtiei colorate necesară pentru a acoperi toată suprafaţa exterioară a
ornamentului.
(5p) c) Câţi litri de apă sunt necesari pentru a umple ornamentul?
2. În figura alăturată este reprezentată o placă de marmură care a fost tăiată de-a lungul
segmentului MN, în două părţi pentru a realiza un pavaj.Se ştie că: AB CD,AB=120cm,
CD=80cm, AD=BC=25 cm, şi MN AB,unde M (CD) şi N (AB). DM=30cm.
(5p) a) Reprezentaţi segmentul MN şi aflaţi aria suprafeţeiANMD.
(5p) b) Cât la sută din aria trapezului este aria suprafeţei ANMD?
(5p) c) Cât costă pavarea unei suprafeţe pentru care se utilizeză 50 plăci întregi de marmură
de forma ABCD, preţul unei plăci este egal cu 100 lei şi 25 de plăci de forma AMND cu
preţul 40%din cel al plăciiABCD?
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
198
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 101
Prof: Maniţiu Blandina
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Inversul numărului
1
2
este......
(5p) 2. Ştiind că suma a două numere este 10 ,iar produsul lor este 12 , suma pătratelor
numerelor este ……
(5p) 3 Fie
4
{ 5, 8, , ,2 3,4, 25}
5
 = ÷ ÷ Se extrage un număr din mulţimea A.
Probabilitatea ca numărul extras să fie număr raţional este …
.(5p) 4. Aria unui triunghiului este triunghi echilateral este 3 4 m
2
. Atunci
perimetrul....m
(5p) 5 Suma lungimilor tuturor muchiilor unui cub este de 60 cm.Atunci aria totală a
cubului este egală cu.....cm
2

(5p) 6. În tabelul de mai jos s-au trecut cantităţile (în kg) de mere vândute într-o săptămână
la un magazin. În acea săptămână s-au vândut în medie .....kg mere/zi.

Ziua Luni Marţi Miercuri J oi Vineri Sâmbătă Duminică
Cantitatea
vândută
44 34,5 46 29,5 48 50 17,5SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi o prismă triunghiulară regulată EVALUA.
(5p) 2. O societate comercială are 60de angajaţi , femei şi bărbaţi. Ştiind că numărul de
femei este de patru ori mai mare decât numărul de bărbaţi, aflaţi câte femei şi câţi bărbaţi
lucrează la acea societate comercială.
(5p) 3. Determinaţi mulţimea
3
/ 2 5
4
x
x
' '
÷
1 1
1 1
¸ _ _
! !
1 1
1 1 + +

4. Fie funcţiile f : R→ R, f(x) =x + 4 şi g: R→ R, g(x) =2 x – 2.
(5p) a) Determinaţi coordonatele punctului de intersecţie al graficelor celor două funcţii.
(5p) b) Determinaţi aria figurii cuprinsă între graficele celor două funcţii şi axa Ox.
(5p) 5. Simplificaţi fracţia ¦ ¦
2
2
6 9
, 3,3
9
x x
x
x
÷ ÷
¸ ÷ ÷
÷SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. În figura de mai jos este reprezentată o piramida triunghiulară regulatăVABC,cu
muchia bazei de 12cm şi înălţimea VO de 10 cm.w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
199
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiectea) Aflaţi aria bazei piramidei.
b) Determinaţi apotema VM şi aria laterală.
c) Dacă la distanţa 4cm faţă de vîrful piramidei ducem un planA’B’C’paralel cu baza,
aflaţi raportul dintre volumul piramidei VA’B’C’ obţinută prin sectionare şi volumul
piramidei VABC .
2. În figura de mai jos este reprezentată o suprafaţă de teren ABCD, în formă de trapez
dreptunghic în A , cu dimensiunile: AB =45m, CD=35 m, AD = 24 m. Această suprafaţă se
împarte în două părţi prin linia de demarcaţie MN paralelă cu DA.(5p) a) Aflaţi aria trapezului ABCD.
(5p) b) Aflaţi lungimea lui DM astfel încât suprafaţa patrulaterului NBCM să fie jumătate
din suprafaţa trapezului ABCD.
(5p) c) Dacă DM = 20 m, aflaţi cel mai mic număr de pătrate ce pot
fi înscrise în dreptunghiul ANMD.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
200
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 102
Prof: Marcu Ştefan Florin
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.


SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Dacă a=3 şi b+c=3 , atunci ab+ac este egal cu……………….

(5p) 2. Se consideră numerele : 0,25 ; 0,3 ; 0,275 ; 0,32 . Atunci diferenţa dintre numărul
cel mai mare şi numărul cel mai mic , este …………………

(5p) 3 După o creştere cu 25% , preţul unei perechi de pantofi este de 100 lei . Atunci ,
preţul iniţial al perechii de pantofi , era de …lei.

(5p) 4. Dacă se măreşte latura unui pătrat de patru ori , atunci aria sa va fi de 16
2
m .
Atunci , latura are lungimea de ……m .
(5p) 5 Se consideră cubul din figură Atunci , măsura unghiului dintre dreptele A
'
D şi AC
are măsura de ……grade .


(5p) 6. Graficul de mai jos , reprezintă notele obţinute de elevii unei clase , la teza de
matematică . Atunci , numărul elevilor care au luat note , cuprinse în intervalul [4,6] este
de………
SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi o piramidă triunghiulară regulată , cu baza ABC şi vârful V .
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
201
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
(5p) 2. Aflaţi numărul de elemente al mulţimii :
A={ x∈N 3( 2) 1 9 x x + − ≤ + } .
(5p) 3. Un turist , parcurge un drum în trei etape : în prima etapă parcurge
1
2
din drum , în
a doua etapă parcurge
2
5
din drum , iar în a treia etapă parcurge 2 km . Care este lungimea
drumului ?
4. Se consideră funcţia f: R → R , f(x)=3x-6 .
(5p) a) Să se reprezinte grafic funcţia f .
(5p) b) Aflaţi coordonatele punctului de intersecţie dintre graficul funcţiei f şi graficul
funcţiei g: R → R , g(x)=x-4 .
(5p) 5. Se consideră numărul x=2- 5 şi y= 9 4 5 + .Arătaţi că
2 2
x y + este număr
natural .SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Într-un vas în formă de paralelipiped dreptunghic , trei diagonale ale feţelor , au lungimile
de : 5 m , 34 m , 41 m.

(5p) a) Aflaţi lungimea diagonalei paralelipipedului .

(5p) b) Aflaţi lungimile muchiilor paralelipipedului .

(5p) c) Aflaţi aria paralelipipedului dreptunghic .

2.Figura de mai jos , reprezintă schiţa unei grădini , avănd forma unui trapez isoscel .
În interiorul grădinii , se află o suprafaţă circulară , tangentă la laturile trapezului , plantată cu
vişini . Suprafaţa haşurată este plantată cu cireşi . Se ştie că AD=4 m şi BC=8 m.


(5p) a) Aflaţi perimetrul grădinii .

(5p) b) Aflaţi suprafaţa întregii grădini .

(5p) c) Verificaţi dacă , suprafaţa plantată cu cireşi , este mai mică decât suprafaţa plantată
cu vişini . ( Se ştie că 3,14 3,15 π < < ) .

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
202
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 103
Prof: Marcu Ştefan Florin
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Dacă 7-6+5-4+x=2 , atunci x este egal cu …

(5p) 2. Cantitatea de 60 kg de orez , a fost repartizată în pungi de câte 6 kg . Fiecare pungă
costă 22 lei . Atunci , întrega cantitate costă …lei .

(5p) 3 Dacă
3
4
m
n
= , atunci numărul m reprezintă …% din n .

(5p) 4. Valorile numerice , a ariei şi a perimetrului unui pătrat , sunt egale.Atunci latura
pătratului are lungimea de …m.

(5p) 5. Se consideră prisma dreaptă ABC
' ' '
ABC .Atunci măsura unghiului dintre dreptele
A
'
A şi
' '
BC este de …grade .

(5p) 6. Numărul de zile , în care au căzut precipitaţii într-o ţară , de-a lungul a patru luni
este prezentat conform graficului de mai jos. Atunci , media numărului de zile în care a plouat
în cele patru luni , este de …zile .


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
203
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi , pe foaia de examen, o piramidă triunghiulară regulată , cu vârful V şi
baza ABC .
(5p) 2. Fie A={ x∈R 2 1 3 x − < } . Arătaţi că A ( ) Z N ∩ − =∅ .
(5p) 3. Trei caiete şi două pixuri , costă la fel ca două caiete şi trei pixuri , adică cinci lei.
Aflaţi cât costă , împreună , un caiet şi un pix.
4. Se consideră funcţia f: R → R , f(x)=-3x+2 .
(5p) a) Să se afle , coordonatele punctelor de intersecţie , dintre graficul funcţiei f , şi axele
de coordonate .
(5p) b) Aflaţi m∈R , astfel încât punctul A (m,5) să aparţină graficului funcţiei f.
(5p) 5. Arătaţi că :
2 1 2 1
2 1 2 1
N
+ −
+ ∈
− +
.

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Piramida triunghiulară regulată VABC , are înălţimea de 8 m , iar raza cercului
circumscris bazei este de 12 m .

(5p) a) Aflaţi lungimea muchiei laterale VA.

(5p) b) Calculaţi volumul piramidei .

(5p) c) Calculaţi distanţa , de la centrul bazei la o faţă laterală .

2. Un parc de distracţii , are forma din figură . Se ştie că AB=30 m şi BC=40 m.


(5p) a) Arătaţi că , lungimea gardului care împrejmuieşte parcul de distracţii , este mai mică
de 221 m.

(5p) b) Dacă notăm cu S , suprafaţa parcului , atunci , arătaţi că
1200 S
π

este un pătrat
perfect.

(5p) c) Arătaţi că , orice doi copii , care sunt în parc , se află la o distanţă mai mică
de 105 m.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
204
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 104
Prof: Marcu Ştefan Florin
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului 2 • 13-
2
4 este egal cu …

(5p) 2. Dacă
3
6 2
x
= , atunci valoarea lui x este …

(5p) 3 După , o reducere cu 25% , o carte costa 120 lei . Preţul iniţial al cărţii a fost de ...lei

(5p) 4. Un dreptunghi , are lungimea de 4 m , şi lăţimea de 3 m .Atunci
5
12
din aria
dreptunghiului reprezintă …
2
m .

(5p) 5 Se consideră cubul din figură .
Atunci măsura unghiului dintre dreptele
' '
AC şi AO este de …grade .


(5p) 6. Elevii unei clase , au fost întrebaţi , asupra duratei drumului , de la domiciliu la
şcoală . Rezultatele au fost reprezentate conform graficului din figură . Atunci numărul
elevilor care ajung la scoală , după mai mult de 30 minute este ...
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
205
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi un cub
' ' ' '
ABCDABC D .

(5p) 2. Aflaţi numărul de elemente al mulţimii : A={ x∈Z 1 5 x + < } .

(5p) 3. Într-o caravană , se află cămile cu două cocoaşe , şi dromaderi cu o cocoaşă .
În total sunt 30 de capete şi 50 cocoaşe . Câţi dromaderi sunt ? .

4. Se consideră funcţia f: R → R , f(x)=4x-8 .

(5p) a) Calculaţi produsul : f(-2011) • f(-2010) • ……f(2010) • f(2011) .

(5p) b) Să se reprezinte grafic funcţia f .


(5p) 5 Aflaţi , media geometrică a numerelor : a=
2
( 3 2) − şi b=
2
( 3 2) + .

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. O piramidă triunghiulară regulată ( cu vârful V şi baza ABC ) , VABC , are latura bazei
de 6 m , şi înălţimea de 3 m.

(5p) a) Aflaţi apotema piramidei .

(5p) b) Aflaţi aria laterală şi volumul piramidei .

(5p) c) Aflaţi măsura unghiului dintre bază şi o faţă laterală .

2. Figura de mai jos , reprezintă schiţa unei livezi , plantată cu pomi fructiferi şi
împrejmuită cu un gard . Se ştie că AB=100 m . Suprafaţa haşurată este plantată cu meri , iar
restul cu peri .

(5p) a) Aflaţi lungimea gardului ce împrejmuieşte livada .

(5p) b) Arătaţi că , suprafaţa întregii livezi , este mai mică de 1,4 hectare .

(5p) c) Aflaţi aria suprafaţei plantate cu peri .w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
206
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

Varianta 105
Prof: Marcu Ştefan Florin
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Cel mai mare dintre numerele a=1+
2
7
şi b=2-
3
7
este…

(5p) 2. La produsul dintre numerele 125 şi 3 , adăugaţi câtul dintre numerele 345 şi 3 .
Rezultatul obţinut este...

(5p) 3 O ciocolată costă acum 2 lei . Dacă preţul ei creşte cu 25% , ea va costa…lei.

(5p) 4. Într-un autobuz sunt 80 de persoane . În fiecare staţie , coboară din autobuz un
număr de persoane , şi urcă , cu două persoane mai puţin . Atunci , numărul opririlor , pe care
le va face autobuzul , până când în autobuz nu mai sunt persoane este de…opriri .

(5p) 5 Se consideră cubul din figură . Atunci măsura unghiului dintre dreptele AD şi
'
BB este de …grade .


(5p) 6. Automobilele dintr-un oraş , au fost cercetate privind vechimea lor de la momentul
fabricării ( în ani ) . Evidenţa lor , este conform graficului din figură . Atunci , numărul
automobilelor cu vechimea mai mică de 5 ani , este…

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
207
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi , pe foaia de examen, o piramidă patrulateră regulată , cu vârful V şi
baza ABCD .

(5p) 2. Se consideră mulţimea : A={ x∈Z 2 1 4 x − < } . Câte elemente are mulţimea
A ∩ N ? .

(5p) 3. Un grădinar , are o grădină , în formă de pătrat , pe care plantează ceapă . El doreşte
să-şi extindă suprafaţa grădinii , şi pentru aceasta , măreşte latura pătratului cu 50% .
Aflaţi cu cât la sută , a crescut suprafaţa grădinii .

4. Se consideră funcţia f: R → R , f(x)=ax-2 .
(5p) a) Aflaţi a
*
R ∈ , ştiind că punctul A(1,3) aparţine graficului funcţiei f .
(5p) b) Dacă a=5 , reprezentaţi grafic funcţia f .
(5p) 5. Arătaţi că :
2
( 3 2 2 3 2 2) N − + + ∈ .
SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Se consideră un tetraedru regulat ABCD , având muchia de 10 3 m .
(5p) a) Aflaţi înălţimea tetraedrului.
(5p) b) Calculaţi volumul tetraedrului.
(5p) c) Arătaţi că , suma distanţelor , de la un punct situat în interiorul tetraedrului la feţele
tetraedrului , este constantă .

2. Grădina , în formă de pătrat din figură , are suprafaţa de un hectar , şi este împrejmuită de
un gard . Suprafaţa haşurată este plantată cu pruni , iar restul suprafeţei cu meri .
(5p) a) Aflaţi latura pătratului .
(5p) b) Arătaţi că , suprafaţa plantată cu pruni , este cuprinsă între 2125
2
m şi 2150
2
m .
(5p) c) Dacă , de-a lungul segmentelor AO şi OB , s-au construit două garduri , aflaţi
lungimea gardului AOB .

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
208
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 106
Prof: Militaru Corina

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului: +7 +( ) 9 − ⋅ ( ) 3 − este ... .

(5p) 2. Suma divizorilor întregi ai numărului 235 este egală cu ... .

(5p) 3. Se dau mulţimile A ={ } 3,4,5 − şi B ={ } 5,6,7 . Numărul de elemente din mulţimea
A∪ B este egal cu ... .

(5p) 4. Raza cercului circumscris unui triunghi echilateral cu latura 8cm este egală cu ...
cm.

(5p) 5. Diagonala unui paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile 4cm, 6cm şi 8cm este
egală cu ... cm .

(5p) 6. Măsurând temperatura aerului la ora 10 în 7 zile consecutive un meteorolog a
consemnat următoarele temperaturi:
Ziua Luni Marţi Miercuri J oi Vineri Sâmbătă Duminică
T
ο
C 2
°
C 5
°
C 3
°
C 0
°
C -2
°
C -3
°
C -1
°
C
Diferenţa dintre cea mai mare şi cea mai mică temperatură este ... .

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi pe foaia de examen un tetraedru ABCD.

(5p) 2. Doi copii au împreună 27 de creioane colorate. Ştiind că unul are cu 25% mai mult
decât celălalt, aflaţi câte creioane colorate are fiecare copil.

(5p) 3. Suma a trei numere este 62. Aflaţi numerele ştiind că sunt invers proporţionale cu 6,
9 şi 15 .

4. Se dă expresia E( )
2
10 5
4 1
x
X
x

=

,
1
2
x
 
∈ − ±
 
 
 .

(5p) a) Simplificaţi expresia cu 2 1 x − .
(5p) b) Determinaţi a∈ astfel încât ( ) E a ∈ .

(5p) 5. Fie funcţiile : , f →   ( ) 2 3 f x x = + şi : , g →   ( ) 3 2, g x x m = + − m∈.
Determinaţi m∈ astfel încât ( ) ( ) 3 2 f g − = .w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
209
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. George îşi amenajează în curte un strat de flori în formă de romb traversat de două alei
de-a lungul diagonalelor rombului . Lungimea totală a celor două alei este de 7m şi una
dintre ele este cu 1m mai lungă decât cealaltă .

(5p) a) Determinaţi ce lungime are fiecare alee.

(5p) b) Determinaţi latura rombului .

(5p) c) Pe margineastratului de flori, George plantează arbuşti situaţi la distanţa de 0,5 m
unul faţă de celălalt. Ştiind că un abust costă 12,5 lei, aflaţi cât costă amenajarea
grădinii cu arbuşti.

2. Folosind 64 de cuburi Lego cu muchia de 1cm un copil construieşte un alt cub.

(5p) a) Calculaţi latura cubului mare format

(5p) b) Se vopseşte cubul mare. Aflaţi câte cuburi mici vor avea 3 feţe vopsite , câte vor avea
2 feţe vopsite şi câte vor avea o singură faţă colorată .

(5p) c) Determinaţi dacă aceste cuburi încap într-o cutie în formă de prismă triunghiulară
regulată cu latura bazei 3 cm şi înălţimea de 7 cm .
Varianta 107
Prof: Militaru Corina


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului : 4,5 : 0,9 – 1 : 0,2 este ….

(5p) 2. Dacă 5 4 a b = atunci raportul numerelor a şi b este egal cu …

(5p) 3. Cel mai mic multiplu comun al numerelor 24 şi 36 este ….

(5p) 4. Fie ABCD paralelogram cu ( ) 36 m A
°
=  , atunci ( ) m B  este egală cu …
°
.

(5p) 5. Un cub are diagonala egală cu 6 cm . Volumul cubului este egal cu …
3
cm .

(5p) 6. Probabilitatea ca aruncând un zar să se obţină o faţă cu un număr par de puncte este
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
210
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
egală cu ….

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi pe foaia de examen o prismă triunghiulară regulată ABCDEF.

(5p) 2. După o reducere cu 10% şi preţul unui obiect devine 63 de lei . Aflaţi preţul iniţial
al obiectului .

(5p) 3. Dacă 3 1 a = − şi 1 3 b = + , arătaţi că
1 1
a b
− este număr natural.

4. Fie ( ) : , 5 f f x x → = −   .

(5p) a) Reprezentaţi grafic funcţia f .

(5p) b) Determinaţi a∈ astfel încât puntul ( ) , 1 M a a − să aparţină graficului funcţiei f .

(5p) 5. Arătaţi că ( ) ( )( ) ( ) ( )( )
2 2
2 1 3 1 2 1 2 2 3 x x x x x x + − − + + − = − + .

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Localităţile A, B, C, D, E sunt aşezate astfel încât ABC este triunghi echilateral, ABDE
este pătrat şi C este în exteriorul pătratului şi distanţa AB = 75 km.

(5p) a) Arătaţi că distanţa dintre localităţile C şi E este egală cu distanţa dintre C şi D.

(5p) b) Calculaţi distanţa de la C la DE.

(5p) c) Un automobil pleacă din localitatea A în localitatea B trecând prin E şi D la ora 10 şi
40 de minute . Ştiind că viteza medie a fost de 50
km
h
şi a făcut o pauză de 15
minute, aflaţi la ce oră ajunge la destinaţie.

2. La un concurs de castele de nisip, Mihai a construit un castel în formă de piramidă
patrulateră regulată cu latura bazei 4 dm şi muchia laterală 4 dm .

(5p) a) Aflaţi înălţimea castelului.

(5p) b) Aflaţi aria totală a castelului.

(5p) c) Aflaţi dacă 18
3
dm de nisip sunt suficienţi pentru construcţia castelului.
(Se consideră 1,4 2 1,5 < < )

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
211
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecteVarianta 108
Prof: Militaru Corina

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului: 12 108 − este ... .

(5p) 2. Scrisă sub formă de interval mulţimea { } | 2 1 A x x = ∈ − ≤ <  este :

(5p) 3. Media aritmetică a numerelor 6,25 şi 3,75 este egală cu ….

(5p) 4.Un patrualter convex are suma măsurilor a trei unghiuri egală cu 280
°
.Măsura celui
de-al patrulea unghi este egală cu ...
°
.

(5p) 5. Un tetraedru regulat are muchia egală cu 3cm. Aria totală a tetraedrului este egală
cu ...
2
cm .

(5p) 6. Notele obţinute de elevii unei clase la teza la matematică sunt reprezentate în tabelul
următor:

Nota 4 5 6 7 8 9 10
Nr. elevi 3 2 4 6 5 3 2
Media clasei este egală cu ... .
SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi pe foaia de testare un cub ABCDMNPQ.

(5p) 2. Un elev are o sumă de bani pe care o cheltuie în trei zile astfel: în prima zi o treime
din sumă, a doua zi un sfert din rest şi încă 20 de lei şi a treia zi restul de 127 de lei .
Aflaţi câţi lei a cheltuit a avut iniţial .

(5p) 3.La un concurs de matematică participă un număr de elevi cuprins între 100 şi 125.
Ştiind că formând grupe de 15 elevi sau 20 de elevi sau 24 de elevi rămân de fiecare dată
câte 3 elevi negrupaţi , aflaţi câţi elevi participă la concurs .

4. Fie expresia ( )
2
2
2 1
5 4
x x
E x
x x
− +
=
− +
, { } 1;4 x ∈ −  .

(5p) a) Simplificaţi expresia prin 1 x − .

(5p) b) Calculaţi ( ) ( ) 5 3 E E − .

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
212
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
(5p) 5. Reprezentaţi grafic funcţia: : , f →   ( )
2
1
3
f x x = − .

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Într-un parc cu suprafaţa de 2000
2
m sunt amenajate un rond circular de flori cu raza 2 m
şi un loc de joacă în formă de pătrat cu latura 30 m , restul suprafeţei fiind plantată cu gazon .

(5p) a) Calculaţi dimensiunile parcului ştiind că sunt direct proporţionale cu 8 şi 10 .

(5p) b) Calculaţi aria plantată cu gazon .

(5p) c) În interiorul locului de joacă este o groapă cu nisip în formă de cerc cu raza de 0,8
m. Se cumpără bordură pentru împrejmuirea acestuia. Aflaţi dacă sunt suficienţi 5,2 m de
bordură . ( Se consideră 3,14 3,15 π < < ).

2. Pentru a construi un siloz pentru în formă de paralelipiped dreptunghic cu înălţimea
de 2 m un fermier cumpară 80
2
m de plasă pentru pereţii laterali.

(5p) a) Dacă lungimea paralelipipedului este de 12 m şi lăţimea de 6 m, aflţi câţi
2
m de plasă
îi mai rămân .

(5p) b) Pentru mai multă stabilitate, fermierul vrea să cumpere o bară de metal pe care să o
fixeze între două vârfuri nesituate pe aceeaşi faţă. Determinaţi lungimea acestei bare .

(5p) c) Aflaţi dimensiunile bazei astfel încât fermierul să folosească toată plasa cumpărată şi
să obţină volumul maxim .
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
213
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 109
Prof: Miriţă Petruţa
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului ( )
1
3 17
3
− + este...

(5p) 2. Media aritmetică a două numere este 40.Suma numerelor are valoarea...

(5p) 3.O jumătate de procent (0,5% ) din 22 de milioane de români reprezintă...

(5p) 4. Rezultatul calculului 2 5 5 − − − este...

(5p) 5.O piramidă triunghiulară regulată are toate muchiile egale cu 6 cm.Aria unei
feţe este...cm
2
.

(5p) 6.În figura următoare ,AC=10 cm ,
1
3
AB
BC
= ,M şi N sunt mijloacele segmentelor
(AB)şi (BC).
Atunci BC=... cm
A M B N C
SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Se consideră mulţimea A={ } /3 11 x x ∈ ≤ ≤  .Aflaţi numărul elementelor
mulţimii A.
(5p) 2. Elena are cu 7 mai mulţi colegi decât colege.În clasa ei sunt de două ori mai
mulţi băieţi decât fete.Câte colege are Elena?

(5p) 3.Determinaţi raportul dintre aria unui pătrat cu latura 1 cm şi a unui triunghi
echilateral de latură 3 cm.

4.Fie f: →   ,f(x)=-x+
1
2


(5p) a) Calculaţi
1
3
f(1)+f(-3)

(5p) b)Aflaţi coordonatele punctului în care graficul funcţiei intersectează axa
ordonatelor.

(5p) 5. Fie cubul ABCDA B C D ′ ′ ′ ′ de latură 12 cm.Aflaţi aria triunghiului ADC ′ .

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
214
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1.Fie expresiile E
1
(x)= { }
2
1
, / 1
2 1
x
x
x x
+
∈ −
+ +
 şi E
2
(x)= { }
2
2
3 2
, / 2
4
x x
x
x
− +
∈ ±(5p) a)Calculaţi E
1
( 2 1 − );

(5p) b)Rezolvaţi ecuaţia2E
1
(x)+
( )
2
1
E x
=0

(5p) c)Să se determine x ∈ astfel încât ( )
1
3E x ∈

2. Două panouri solare sub formă de pătrate cu lungimile laturilor de 10 m, sunt
aşezate în plane perpendiculare ,fiind notate ABCD și ABEF.

(5p) a) Să se realizeze un desen corespunzător enunţului.

(5p) b)Determinaţi distanţa de la punctul F la dreapta CD şi distanţa de la punctul E la
dreapta AC.

(5p) c)Calculaţi ( ) , m FE DB  .
Varianta 110
Prof: Petruţa Miriţă
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Se ştie 2
3
x y +
= şi
5
4 3
x y −
= .Atunci x
2
-y
2
=...

(5p) 2. Dintre următoarele propoziţii : 10∉ ;
2 35
3
11 11
− = ;
2 2
2 6 2 6 + = + ;
( ) | ) | ) ,2 1, 1;2 −∞ ∩ − ∞ = − este falsă propoziţia...
(5p) 3.Rezultatul calculului (1+ 2)
2
+(1- 2)
2
=...

(5p) 4. Triunghiul ABC dreptunghic în A are BC=2 2 cm şi ( )
0
30 m C =  .Aria
triunghiului este...

(5p) 5.În tetraedrul VABC ,E şi F sunt mijloacele muchiilor VA şi VB .Dacă
( )
0
80 m ACB =  ,iar ( )
0
, 40 m EF AC =  ,atunci ( ) , m EF BC =  ...
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
215
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
(5p) 6. La staţia meteorologică Băneasa s-au înregistrat în luna iunie , temperaturile date
în tabelul de mai jos. Media temperaturilor înregistrate a fost .........
0
C

Data 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Temp
25
0
C 28
0
C 31
0
C 36
0
C 34
0
C 42
0
C 41
0
C 40
0
C 32
0
C 24
0
C
SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Simplificaţi expresia E(x)=
2
2
12
16
x x
x
− −

{ } , 4 x ∈ − ± 

(5p) 2. Fie f: →   , f(x)=3x+2 .Reprezentaţi graficul funcţiei f.

(5p) 3. Dacă x+
1
14
x
= .Calculaţi
1
x
x
+ .

4. Fie dreptunghiul ABCD cu AB=8 cm, AD=6 cm. Pe planul dreptunghiului se
ridică AM⊥(ABC), cu AM=6 cm.

(5p) a) Determinati MB şi MC.

(5p) b) Demonstraţi că CB⊥(MAB).

(5p) 5.Se consideră funcţia : f →  , f(x)=(m+1)x+m-3, m∈ .Determinaţi m pentru
care punctul A(1;5) este situat pe graficul funcţiei.

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1.
(5p) Ioana primeşte de ziua ei un inel ambalat într-o cutie sub forma unui cub
ABCD A B C D ′ ′ ′ ′ ,având muchia 2 cm.

(5p) a) Calculaţi suprafaţa totală a cutiei.

(5p) b) Aflaţi perimetrul triunghiului APD
I
,unde { } P AM DC = ∩ ,iar M este mijlocul lui
BC.

(5p) c) Calculaţi tangenta unghiului format de planele (APD′ ) şi (ABC)

2.Un siloz de cereale are forma unei prisme triunghiulare regulată ABC A B C ′ ′ ′ .
Muchia bazei ABC este de 2 cm ,iar înălţimea prismei este de 2 2 cm. Fie M
mijlocul muchiei
| |
A B ′ ′ şi N muchiei
| |
A C ′ ′ .


(5p) a) Calculaţi aria patrulaterului MBCN.

(5p) b) Calculaţi volumul prismei.

(5p) c) Calculaţi distanţa CO , unde { } AB BA O ′ ′ ∩ = .

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
216
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

Varianta 111
Prof: Miriţă Petruţa
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Dacă x = 1,55 atunci [x] =...


(5p) 2. Fie A={x∈R 3
3
3 2
0 ≤
+

x
}, atunci A∩Z...

(5p) 3.Forma simplificata a expresiei
2
2
1
2 1
x
x x

+ +
este …
(5p) 4. Dacă suma lungimii muchiilor unui cub este 36 cm ,atunci lungimea muchiei
cubului este...

(5p) 5.Un romb ABCD are AB=AC= 4 cm .Atunci măsura unghiului ascuţit al
rombului este...

(5p) 6. Un litru de suc de portocale conţine 80 % apă.Procentul de apă conţinut de
suc, dacă Mihai bea o jumătate de litru este...

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Calculaţi : ( ) ( )( ) ( )
2 2
2 3 3 3 3 1 x y x y x y x y − − − + − − + .

(5p) 2.Când s-a născut fiul ,mama avea 20 de ani ,iar când s-a născut fiica ,mama
avea 25 de ani.Suma actuală a vârstelor celor trei persoane este 36 de ani.Aflaţi
vârstele lor actuale.

(5p) 3. Triunghiul echilateral ABC cu aria de
2
15 cm este baza unei piramide
triunghiulare regulate cu volumul de
3
75 cm . Aflaţi înălţimea piramidei.
4. Suma a patru numere este 690. Ştiind că al doilea număr este 80% din primul, al treilea este 75% din al doilea, iar
al patrulea este 60% din al treilea, aflaţi:
(5p) a) cât la sută din primul număr reprezintă al treilea număr?
(5p) b) cele patru numere.

(5p) 5. În figura alăturată ABCD este
paralelogram şi reprezintă o grădină
cu lungimea gardului AB=40 m.Pe lungimea
aleei AC se construieşte o fântână arteziană în
punctul M ,de la care vor porni două alei
MN şi MP paralele cu gardul AD,respectiv AB.
Dacă
1
3
AM
AC
= , aflaţi lungimea lui MP.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
217
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Fie
4 12 9
6 25
:
2 3
8 3
4 9
24
) (
2 2
2
+ +

+

+

=
|
|
.
|

\
|
x x
x
x
x
x
x
x E ,
2 6
,
3 25
x
¦ ¹
∈ − ±
´ `
¹ )

(5p) a) Arătati că
2 3
2 3
) (

+
=
x
x
x E .

(5p) b) Rezolvaţi E(x) (3x-2) -E (0) 0 ≤ , pentru x ∈ .

(5p) c) Pentru
2 3
2 3
) (

+
=
x
x
x E , rezolvati ecuatia
3
5 2
5
2 3
) (

=


x x
x E

2. O cabană construită în satul Sătic,comuna Podul Dâmboviţei, are acoperişul
sub forma unei piramide triunghiulare regulată VABC; are latura bazei de 6 m, iar
înălţimea de 12 m. Aflaţi :
(5p) a) aria bazei piramidei;
(5p) b) lungimea apotemei piramidei;
(5p) c) tangenta unghiului format de o muchie laterală cu planul bazei;

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
218
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 112
Prof: Mişca Maria
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Soluţia ecuaţiei 5 + x = 15 , este egală cu ........

(5p) 2. Dintre numerele 3, (4) si 3,4 mai mare este numărul............

(5p) 3. Media geometrică a numerelor 4 şi 25 este egală cu ...............

(5p) 4. Suma lungimilor muchiilor unui cub este de 96 cm.Lungimea muchiei cubului este
..........cm
(5p) 5. Diagonala unui pătrat cu latura de 8 cm are lungimea de…………cm.

(5p) 6.O prismă patrulateră regulată dreaptă are aria laterală 480 cm
2
si înălţimea de 6 cm.
Latura bazei prismei are lungimea de..........cm


SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi, pe foaia de examen, un paralelipiped dreptunghic ABCDA
۰
B
۰
C
۰
D
۰
.

(5p) 2. Într-o şcoală sunt 420 de elevi, 40% dintre ei participă la olimpiade şi concursuri pe
discipline.
Câţi elevi participă la olimpiade şi concursuri pe discipline?
(5p) 3. Rezolvaţi în R ecuaţia:
2
3
3
2 3
4
3
2
6
) 3 ( 5 x x x −

+
= +
+

4.Fie funcţia f: R→ R , f(x) =2x-1.
(5p) a) Reprezentaţi grafic funcţia f într-un sistem de axe ortogonale xOy.
(5p) b) Arătaţi că numărul n = f(1) + f(2) + f(3) + ... + f(2007) este pătrat perfect.


5. Fie expresia: E(x) =(
2 − x
x
+
x
x 2 −
- 1) :
x
x x 4 2
2
+ −
, x ∈R - { 0, 2 }

Arătaţi că E(x) =
2
1
− x
, pentru orice x ∈R - { 0, 2 }


SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

1. Pe planul pătratului ABCD, cu lungimea laturii de 6 cm, se ridică perpendiculara AM,

AM =6cm.


(5p) a) Demonstraţi că triunghiul MBD este echilateral
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
219
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

(5p) b) Calculati distanţa de la M la BD.

(5p) c) Aflaţi sinusul unghiului format de dreapta MC cu planul (ABC).

2. În figura alăturată, ABCD este un trapez dreptunghic în A, având bazele (AD) şi
respectiv (BC) de lungimi 12m şi 16 m şi măsura unghiului C de 60
0
.

(5p) a) Determinaţi perimetrul trapezului.

(5p) b) Dacă ABCD reprezintă suprafaţa unui salon, câţi
metri pătraţi de parchet sunt necesari pentru parchetarea
întregului salon? (Se ia în calcul 3=1,7).


(5p) c) Dacă 1 metru pătrat de parchet costă 30 lei , verificaţi
dacă 2900 lei sunt suficienţi pentru cumpărarea parchetului
necesar parchetării salonului?Varianta 113
Prof: Mişca Maria
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Soluţia reală a ecuaţiei 7- x =4 , este x =…….

(5p) 2. Dintre numerele 5 2şi 2 6mai mare este numărul............

(5p) 3. Aria unui triunghi dreptunghic cu catetele de 10 cm şi 12 cm este egală cu .....cm
2


(5p) 4..Lungimea diagonalei unui cub cu muchia de 10 cm este egală cu .......cm

(5p) 5. 20% din 200 este egal cu………

(5p) 6. În tabelul următor sunt prezentate încasările unui vânzător de produse lactate în
zilele lucrătoare. Cât a încasat vânzătorul în medie pe zi?

Ziua Luni Marţi Miercuri J oi Vineri
Încasări în lei 120 100 90 115 140
]


D
C
B

A

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
220
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi pe foaia de examen o prismă triunghiulară regulată ABCA
۰
B
۰
C
۰
.

(5p) 2. Dacă x = 6 + 3 2 şi y = 6 - 18, arătaţi că numărul xP
2
P+yP
2
P este număr întreg.


(5p) 3. Arătaţi că numărul n = aP
3
P- a este divizibil cu 3, oricare ar fi a număr întreg.

4. În Ungaria pentru construcţia unei autostrăzi au fost necesari trei ani. În primul an
s-a construit un sfert din lungimea totală a autostrăzii. În al doilea an s-a executat 60% din
ceea ce a rămas, iar în ultimul an s-au realizat ultimii 72 km.
(5p) a) Ce lungime are întreaga autostradă?
(5p) b) Preţul întregii lucrări este de 3000 milioane de euro. Ce sumă a primit firma
constructoare pentru lucrarea executată în primii doi ani?

(5p) 5. Se consideră funcţia f : R → R, f(x) =2x - 4. Reprezentaţi grafic funcţia f.


SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Ambalajul pentru laptele primit de elevii unei şcoli are forma unui tetraedru regulat de
muchie 1 dm.(5p) a) Calculaţi aria totală a ambalajului.

(5p) b) Câţi ml de lapte încap în acest ambalaj?(Se ia în calcul 2=1,41)

(5p) c) Ştiind că în şcoală sunt 650 elevi şi că un litru de lapte costă 3 lei, cât costă
cantitatea de lapte primită de elevii şcolii într-o zi?

2. În figura alăturată, este reprezentat un teren de sport în formă dreptunghiulară cu
lungimea de 100 m şi lăţimea de 50 m, care este înconjurat de o pistă de alergare lată de 6m.
(5p) a) Calculaţi aria terenului de sport.
(5p) b) Calculaţi aria pistei de alergare.
(5p) c) Dacă pe terenul de sport trebuie plantat gazon, câte kg de
seminţe sunt necesare, ştiind că pentru 1mP
2
Pavem nevoie de 30 g
seminţe.100 m
50m
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
221
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 114
Prof: Mişca Maria
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Soluţia ecuaţiei 6 + 4x = 26 , este egală cu .....
(5p) 2. Fie A =(-2;3]. Numerele naturale din A sunt……
(5p) 3. Produsul numerelor 5- 3 şi 5+ 3este egal cu.....
(5p) 4. Un disc are diametrul de 10 cm. Aria discului este de .... cm
2

(5p) 5. Dacă dimensiunile unui paralelipiped dreptunghic sunt de 3 cm, 4 cm, respectiv 12
cm, atunci diagonala lui are lungimea de …..cm
(5p) 6.În tabelul de mai jos este prezentată situaţia statistică a notelor obţinute de elevii
unei şcoli la evaluarea naţională la disciplina matematică.

Note Mai mici
decat 5
5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10
Nr. elevi 8 20 43 40 20 3 18

Câţi elevi au obţinut note mai mare sau egale cu 8 la evaluarea naţională?

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi pe foaia de examen o piramidă patrulateră regulată SABCD.

(5p) 2. Preţul unei biciclete care costa 340 lei s-a redus cu 15%. Care este noul preţ al
bicicletei?
(5p) 3. Arătaţi că numărul n = (3x+2)
2
+(3x-2)(3x+2) - 6x(3x+2) este întreg, oricare ar fi x.
4. Fie funcţia f: R→ R , f(x) =ax +2a.
(5p) a) Determinaţi a ∈ R, ştiind că M (a;-1) aparţine graficului funcţiei f.
(5p) b) Pentru a =-1, reprezentaţi grafic funcţia f.
(5p) 5. Dacă merele dintr-un coş se împart egal la 6 copii, mai rămân 2 mere, iar dacă se
împart egal la 8 copii ramân tot 2 mere. Aflaţi cel mai mic număr de mere din coş.


SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. O încăpere are forma unui cub ABCDA
۰
B
۰
C
۰
D
۰
cu muchia de 8 m.

(5p) a) Calculaţi distanţa de la punctul DP
'
P la dreapta AC.

(5p) b)Aflaţi aria triunghiului BBP
'
PD'.

(5p) c) Dacă pereţii laterali ai încăperii se zugrăvesc cu vopsea lavabilă, aflaţi numărul de
cutii necesare, ştiind că o cutie de vopsea este suficientă pentru a zugrăvi 40 mP
2
P.w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
222
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
2. Pentru a confecţiona un ornament se foloseşte o coală de
forma unui pătrat cu latura de 50 cm, din care se decupează
un disc de diametru maxim.Concentric cu primul disc se
desenează al doilea disc cu raza de 10 cm.( ca în figura
alăturată)

(5p) a)Cât este raza cercului mare?

(5p) b) Ce suprafaţă din coală se pierde în urma decupării
primului disc?

(5p) c) Calculaţi câţi metri de şnur cu mărgele se folosesc pentru a fi lipiţi pe circumferinţa
celor două discuri (se ia în calcul π =3,14)
Varianta 115
Prof: Mişca Maria
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Soluţia ecuaţiei (2x-1) 4 ⋅ = 20 , este egală cu .....
(5p) 2. Rezultatul calculului 4 - 4este......
(5p) 3. Cel mai mare număr natural format din trei cifre, divizibil cu 5 este .....
(5p) 4. Un dreptunghi are lăţimea de 3 m iar lungimea cu 2 m mai mare decât lăţimea. Aria
dreptunghiului este de ……..m
2

(5p) 5. O piramidă patrulateră regulată are înălţimea de 8cm şi latura bazei de 12 cm.Aria
laterală a piramidei este de .... cm
2
.
(5p) 6. Un grup de elevi au rezolvat fiecare un număr de probleme de matematică. Numărul
de probleme este trecut în graficul de mai jos. În total elevii au rezolvat ..... probleme.


SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi pe foaia de examen o piramidă triunghiulară regulată de vârf V şi bază
ABC.

50 m
Număr probleme
0
2
4
6
8
10
12
Oana Vlad Irina Alex Ana Ștefan
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
223
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
AB
C D
E
(5p) 2. Ce notă trebuie să obţină un elev la biologie , dacă el are deja o notă de 5 şi una de 6
şi dacă doreşte să aibă media sapte (fără rotunjire)?
(5p) 3. Considerăm funcţia f : R → R, f(x) =4x - 1. Determinaţi punctul de pe graficul
funcţiei f care are coordonate egale
4. Mai multe persoane vor să cumpere un obiect. Dacă fiecare persoană contribuie cu
câte 25 lei nu ajung 50 lei, iar dacă fiecare persoană dă cate 35 lei sunt în plus 40 lei.
a) Câte persoane sunt?
b) Cât costă obiectul?
(5p) 5. Să se determine numerele naturale a, b, c ştiind că sunt direct proporţionale cu 2,3,5
şi că 2a + 5b + 7c = 108.


SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. O prismă triunghiulară regulată, ca în figura alăturată, este
folosită pentru devierea traseului optic la un binoclu .
Ştiind că AB=6 cm şi AA’=8cm, atunci calculaţi:
(5p) a) Aria totală a prismei.

(5p) b) Distanţa de la A’ la BC.

(5p) c) Tangenta unghiului format de planele ( A’BC) şi (ABC).

2. În figura alăturată este reprezentată schematic forma unui teren. ABCD este un
pătrat cu lungimea laturii de 120 m, iar triunghiul BCE este
echilateral
(5p) a) Aflaţi câţi m de gard sunt necesari pentru a
împrejmui terenul.

(5p) b) Ştiind că 1 m
2
de gazon costă 0,50 lei, cât a costat
amenajarea cu gazon a întregului teren? (Se ia în calcul
3=1,7)

(5p) c) Dacă M este un punct în interiorul pătratului ABCD arătaţi că suma distanţelor de la
M la laturile pătratului este constantă.w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
224
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

Varianta 116
Prof: Molea F. Gheorghe


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului 12⋅ 13-13 este...........

(5p) 2. 15% din 1200m este egal cu...................dm.

(5p) 3. Într-o pungă cu 200 de lozuri numai 18 sunt câştigătoare.Probabilitatea ca
extrăgând un loz, acesta sa fie necâştigător este egală cu.....................................

(5p) 4. Două unghiuri adiacente au măsurile de
0
49 , respectiv
0
57 .Măsura unghiului
format de bisectoarele lor este egală cu.........
0


(5p) 5. Un tetraedru regulat are suma lungimilor tuturor muchiilor egală cu 60 cm.Aria
totală a tetraedrului este egală cu ............
2
cm

(5p) 6.Lungimea razei cercului înscris în triunghiul echilateral cu perimetrul de 6 3 cm ,este
egală cu .........cm


SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi paralelipipedul dreptunghic ABCDA B C D ′ ′ ′ ′ şi puneţi în evidenţă pe desen
secţiunea diagonală care nu conţine vârful B′ .

(5p) 2. Suma a cinci numere naturale consecutive este egală cu 85.Calculaţi media aritmetică a
primelor trei numere din cele cinci.

(5p) 3. Dacă
3 2 1
5 2 3
a b
a b

=
+
, calculaţi valoarea raportului
b
a
.

4. Fie funcţiile :R R, f → ( ) 2 1 f x x = - şi ( ) :R R, 3 1. g g x x → = +

(5p) a) Reprezentaţi grafic funcţia f .

(5p) b) Aflaţi coordonatele punctului de intersecţie al graficelor celor două funcţii.

(5p) 5. Arătaţi că numărul
( )
9- 4 5- 5-3 a = este număr natural.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
225
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Un teren are ca forma unui triunghi ABC ,în care avem: AB=3dam,AC=4dam,
( )
0
90 m A =  . Pe latura BC este situat un stâlp D,astfel încât ( )
0
45 m BAD =  şi AD=x
dam.,x>0.

(5p) a) Exprimaţi în funcţie de x aria suprafeţei ABD.
(5p) b) Calculaţi distanţa de la B la stâlpul D.
(5p) c) Aflaţi valoarea lui x.

2. O piesă din metal are forma unui cub ABCDA B C D ′ ′ ′ ′ , din care lipseşte tetraedrul
A BDC ′ ′ . Ştiind că 8 3 A C ′ = cm.,calculaţi:

(5p) a) Distanţa de la A la planul ( ) BDA′ ,
(5p) b) Aria piesei.
(5p) c) Sinusul unghiului format de planele( ) BDA′ şi ( ) BDC′ .


Varianta 117

Prof: Molea F. Gheorghe


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Numerele întregi care se află în intervalul 2; 3
 

 
sunt...........................

(5p) 2. Numărul divizorilor întregi ai numărului -24 este ........................................

(5p) 3. Se aruncă două zaruri.Probabilitatea ca suma punctelor obţinute pe cele două zaruri
să fie un număr prim este..........................

(5p) 4. Dacă suplementul unghiului
ˆ
A are măsura egală cu
0
128 , atunci complementul
unghiului
ˆ
A are măsura egală cu ........ ...........................

(5p) 5. Aria unui pătrat cu lungimea diagonalei de 4 2cm este egală cu............
2
cm

(5p) 6. Volumul unui cub cu lungimea diagonalei de 5 3cm este egal cu.............
3
cm
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
226
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)


(5p) 1.Desenaţi un triunghi dreptunghic ABC cu
( )
0
ˆ
90 m A = şi puneţi în evidenţă
proiecţia vârfului unghiului drept pe ipotenuză.

(5p) 2. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 1
1 2
x x
x x
− −
=
− −
.

(5p) 3. Arătaţi că pentru ( ) a R ∀ ∈ ,numărul
2
3 3 A a a = + + este pozitiv.

4. Fie expresia ( )
2
3 4 E x x x = − −

(5p) a). Descompuneţi expresia în factori.

(5p) b).Determinaţi numerele reale a şi b,astfel încât
( ) ( ) ( ) ( )
2
2 2 , . E x x a x b x R = − + − + ∀ ∈

(5p) 5. Arătaţi că pentru ( )b ∀ ∈,numărul ( )( )( )( ) 2 3 6 7 4 B b b b b = + + + + + este
pătratatul unui număr întreg.

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1.Un teren are forma unui trapez isoscel ABCD cu { } , , AC BD AC BD O ⊥ ∩ =
AB=24m, CD=12m.

(5p) a). Aflaţi distanţa dintre dreptele AB şi CD.

(5p) b). Calculaţi lungimea gardului care înconjoară terenul.

(5p) c). Comparaţi
AOB AOD BOC
A cu A A +

2. Diagonalele bazelor unui trunchi de piramidă patrulateră regulată sunt direct
proporţionale cu 2,respectiv 3.Apotema trunchiului este egală cu 4 cm,iar faţa laterală
face cu planul bazei un unghi de
0
60 ,

(5p) a). Calculaţi lungimea înălţimii trunchiului de piramidă.

(5p) b). Determinaţi aria laterală a piramidei din care provine trunchiul.

(5p) c). Calculaţi distanţa de la un vârf al bazei mari la faţa laterală opusă.w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
227
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

Varianta 118
Prof: Molea F.Gheoghe- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului 0,(3)+0,0(3) scris sub formă de fracţie ordinară este egal cu......

(5p) 2. Mulţimea soluţiilor, numere întregi, a ecuaţiei x(x+1)=0 este .................

(5p) 3. Numărul soluţiilor naturale ale inecuaţiei 4x<19 este egal cu................

(5p) 4. Punctul de coordonate egale ce aparţine reprezentării geometrice a graficului
funcţiei ( ) : , 3 6 f R R f x x → = − este....................

(5p) 5. Lungimea diagonalei unui paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile de 3cm, 4cm,
5cm, este egală cu ........cm.

(5p) 6. Numărul litrilor de apă care încap într-un vas cubic cu muchia de 3m este egal cu....

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1.Desenaţi trapezul ABCD ,AB//CD şi puneţi în evidenţă linia mijlocie [MN] a lui,
ştiind că [ ] M BC ∉ .

(5p) 2. Fie ( ) ( ) ( )
1 2 2 4 6
1 1 1 1 ;
3 5 5
n n n
a n N
+ +
= − ⋅ − + ⋅ − − ⋅ − ∈ .Calculaţi valorile lui a.

(5p) 3. Arătaţi că numărul
( )
2
27 | 1 3 13 4 3| b = ⋅ − − − este pătrat perfect.

4. Se dă
1 1 1
; , 1
1 1 5
a b
a b
+ = ≠ −
+ +


(5p) a). Dacă b=0,calculaţi valoarea lui a.

(5p) b). Calculaţi
1 1
a b
a b
+
+ +
.

(5p) 5. Determinaţi numerele reale x şi y pentru care expresia
2 2
3 4 1 x x y y − + + + +
are valoarea minimă.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
228
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Un teren are forma unui trapez ABCD ,AB//CD, cu dimensiunile AB=230m,
BC=120m,CD=100m,AD=50m.

(5p) a). Calculaţi perimetrul terenului .

(5p) b). Dacă ( ) M AB ∈ astfel încât CM//AD,calculaţi ( ) m BCM  .

(5p) c). Calculaţi în hectare aria terenului ABC cu două zecimale exacte.

2. Un cort are forma unei piramide patrulatere regulate de vârf V şi bază ABCD,cu
AB=4m şi CV=2 5m .

(5p) a). Sunt suficienţi 50
2
m de pânză pentru confecţionarea lui ,ştiind că toate feţele lui
sunt din pânză şi se pierde 5% din material la croire?

(5p) b). Calculaţi volumul cortului.

(5p) c). Determinaţi distanţa de la punctul A la CV.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
229
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 119
Prof: Muşat Claudia


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului: 3 27 243 + − este ....

(5p) 2. Fie mulţimea { / 2 1 5} A x R x = ∈ − ≤ . Cardinalul mulţimii A N ∩ este egal cu....
(5p) 3. Scara unei hărţi este 1:400000. Ştiind că distanţa reală dintre două localităţi este de
64 km, atunci distanţa din desen dintre cele două localităţi este de...cm.
(5p) 4. Un trapez isoscel ortodiagonal cu lungimea înălţimii de 9cm, are aria egală cu...cm
2
.
(5p) 5. În figura 1. este reprezentat un tetraedru regulat cu lungimea muchiei de 8 cm.
Suma lungimilor tuturor muchiilor tetraedrului este egală cu...cm.


(5p) 6. Temperaturile înregistrate pe parcursul unei săptămâni sunt date de graficul
următor:
0
1
2
3
4
5
6
7
L M M J V S D
Temp.(grade Celsius)

Conform acestui grafic temperatura medie înregistrată în această perioadă este egală cu ...
0
C.

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi, pe foaia de examen, un paralelipiped dreptunghic ABCDEFGH.

(5p) 2. Fie mulţimea {( , )/ 21} A B a b ab × = = . Calculaţi valoarea expresiei
2 2
( , ) ( ) ( ) E a b a b a b = + − − , pentru ( , ) a b A B ∈ × .
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
230
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
(5p) 3. Ioana şi Mihai vor să cumpere un cadou pentru aniversarea zilei de naştere a unui
coleg, având împreună suma de 34 lei. Ştiind că lui Mihai îi mai lipseşte un leu, iar Ioanei îi
mai rămân 3 lei şi că ei participă cu sume egale, aflaţi câţi lei a avut fiecare iniţial.

4. Fie expresia
3 2
2
5 10 15
( ) ; {0, 3}
3
x x x
E x x R
x x
+ −
= ∈ − −
+
.
(5p) a) Simplificaţi expresia până la forma ireductibilă.

(5p) b) Rezolvaţi în mulţimea numerelor întregi ecuaţia: ( ) 2 14 E x x = − .

(5p) 5. Se consideră funcţia : , ( ) 2 3. f R R f x x → = − + Arătaţi că (3 1) 3 ( ) f x f x Z − − ∈
oricare ar fi x număr real.

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Pardoseala unei săli de balet are forma trapezului din imaginea de mai jos. Ştiind că
, , DE AB CF AB ⊥ ⊥ unde , E F AB ∈ şi 10 , 12 , 8 , AD m DC m DE m FB x = = = = (x este o
distanţă exprimată în metri), aflaţi:


(5p) a)aria pardoselii sălii de balet, exprimată în funcţie de x;

(5p) b)pentru ce valoare a lui x, 2 41 BC = m.

(5p) c)costul parchetului necesar pentru parchetarea pardoselii, ştiind că un m
2
de parchet
costă 18,5 lei ,iar pentru achiziţionarea unor produse ce depăşesc suma de 2000 lei se acordă o
reducere de 5% (se consideră x = 10m şi că nu există pierderi de material).

2. Acoperişul unei cabane are forma unei piramide patrulatere regulate VABCD, conform
figurii alăturate, având lungimile muchiilor laterale de 41m şi lungimea muchiei bazei
de 8m.

(5p) a) Aflaţi înălţimea acoperişului.

(5p) b) Aflaţi volumul acoperişului.

(5p) c) Calculaţi costul tablei folosite pentru acest
acoperiş, dacă un m
2
de material costă 50 lei, iar
pierderile sunt de 2,5 m
2
.


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
231
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 120
Prof: Muşat Claudia.


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului: 2 5 5 1 − − − este egal cu ....

(5p) 2. Dacă 2 x = − este soluţie a ecuaţiei 3 1 mx + = − , atunci m este egal cu ... .
(5p) 3. Cardinalul mulţimii:
5
{ / }
3 7
M x N Z
x

= ∈ ∈

este egal cu ... .
(5p) 4. Dacă ABCD este un paralelogram cu aria de 48 cm
2
şi BD=8cm, atunci
d(A, BD)=…cm.
(5p) 5. Desfăşurarea suprafeţei laterale a unui cub este un dreptunghi cu aria de 36 cm
2
.
Volumul cubului este egal cu ... cm
3
.

(5p) 6.Relaţia care descrie următoarea dependenţă funcţională este ... .

x -1 0 1 3 5
y -1 1 3 7 11


SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi, pe foaia de examen, un triunghi dreptunghic isoscel cu lungimea medianei
din vârful unghiului drept egală cu 3cm.

(5p) 2. Arătaţi că inversul numărului iraţional 1 2 x = − aparţine intervalului (-3,-2).
(5p) 3. Ionel cheltuieşte o sumă de bani în trei zile astfel: în prima zi cheltuieşte trei sferturi
din sumă, a doua zi două treimi din rest şi încă 8 lei, iar în a treia zi restul de 100 lei. Aflaţi ce
sumă a avut iniţial Ionel?
4. Se consideră funcţia: : , ( ) 5 3. f R R f x x → = − +
(5p) a) Reprezentaţi grafic funcţia într-un sistem ortogonal de axe, cu ajutorul punctelor de
intersecţie cu axele de coordonate.
(5p) b) Determinaţi d(M, G
f
), unde M(0,-3).
(5p) 5. Fie expresia:
2012 2012
( ) ( 5) (5 ) E x x x = − − − . Calculaţi valoarea expresiei pentru
4 x = .
SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. O grădină are forma unui trapez dreptunghic ABCD ca în desenul alăturat, pe care
proprietarul cultivă roşii. Dacă AB=24m, AD=16m, DC=x (x este o distanţă exprimată în
metri), aflaţi:


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
232
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

(5p) a) suprafaţa grădinii, exprimată în funcţie de x;

(5p) b) valoarea lui x, ştiind că 3
ACB ADC
A A
∆ ∆
=

(5p) c)câţi lei încasează proprietarul dacă, după un metru pătrat de teren se obţin 4 kg de
roşii, preţul unui kg fiind de 3 lei, iar 5% din cantitatea totală se deteriorează în timpul
transportului.(se consideră x=8m).

2. Paralelipipedul dreptunghic ABCDA’B’C’D’ din desenul alăturat reprezintă schiţa unui
siloz în care se depozitează cereale. Se ştie că AB=24m, BC=12m şi AA’=4m.

(5p) a) Pentru construirea unui sistem de ventilaţie, o echipă de muncitori trebuie să
calculeze volumul total de aer din siloz. Aflaţi acest volum.

(5p) b) Dacă pentru vopsirea pereţilor laterali interiori şi exteriori(se neglijează grosimea
peretelui) ai silozului se folosesc 2 kg de vopsea pentru fiecare metru pătrat, aflaţi câtă vopsea
este necesară?

(5p) c) Proprietarul intenţionează să constriască un acoperiş A’E’D’B’F’C’ în formă de
prismă triunghiulară regulată. Arătaţi că înălţimea noului siloz este mai mare de 10 m.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
233
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 121
Prof: Muşat Claudia.


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului: 2012 : ( ) x x x x x + − ⋅ , pentru x R

∀ ∈ , este egal cu ....

(5p) 2. Opusul numărului
1
5
− este egal cu ... .
(5p) 3. Dacă 2,15
x
y
= şi ( , ) 1 x y = , atunci x y + = ... .
(5p) 4. Diametrul cercului circumscris unui triunghi echilateral de latură 9 3cm, are
lungimea egală cu ... cm.
(5p) 5.Volumul unei prisme triunghiulare regulate este egal cu 225 cm
3
, iar aria bazei este
de 25 cm
2
. Lungimea muchiei laterale a prismei este egală cu...cm.
(5p) 6.În tabelul următor este reprezentată ponderea notelor obţinute de elevii claselor a
VIII a la evaluarea naţională la matematică.
Note 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pondere 2% 4% 3% 10% 15% 18% 20% 12% 9% 7%
Ponderea elevilor care au obţinut notă de promovare este egală cu ....%.

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi, pe foaia de examen, o prismă patrulateră regulată şi notaţi-o.
(5p) 2. Suma a două numere reale este egală cu 117. Aflaţi cele două numere ştiind că
raportul lor este
5
4
.
(5p) 3.Într-un coş sunt 150 mere. După ce mănâncă câteva, Andrei aşează merele rămase în
coşuleţe câte 16, apoi câte 18 şi de fiecare dată îi rămân 4 mere. Aflaţi câte mere a mîncat
Andrei.
4. Fie expresia
2 2
( , ) (2 ) ( 3 )( 3 ) ( 2 ) E x y x y x y x y x y = − + − + − − .
(5p) a) Aduceţi expresia la forma cea mai simplă.
(5p) b) Calculaţi valoarea expresiei pentru x şi y care îndeplinesc condiţiile : 2 5 x y + este
pătrat perfect şi 1 y x = + .
(5p) 5.Determinaţi mulţimea:
1 2 1
{ / }
2 5 4
x x x
A x Z
− +
= ∈ ≤ ≤ .
SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. În figura de mai jos este ilustrat schematic spaţiul verde circular din mijlocul unui parc.
Punctele A, B,C aparţin cercului şi reprezintă locurile unde sunt amplasaţi trei brăduţi
ornamentali.Se ştie că

( ) 270 m ACB =

,

( ) 210 m ABC =

, 2 AB x = , ( x reprezintă o
distanţă exprimată în metri).


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
234
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

(5p) a) Aflaţi lungimea înălţimii din B a triunghiului ABC , exprimată în funcţie de x;

(5p) b) Determinaţi valoarea lui x, ştiind că (2 2 3) AC = + m.

(5p) c)Pentru a calcula suprafaţa rămasă, exterioară triunghiului , un muncitor trebuie să
calculeze raza cercului. Determinaţi lungimea acesteia.(se consideră x= 2m)
2. În figura de mai jos sunt ilustrate schematic pardoseala ABCD şi peretele nordic CEFD
al unei mansarde.(ABCD pătrat, CEFD trapez isoscel, planele determinate de cele două
patrulatere fiind perpendiculare). Se ştie că: 5 AB = m, 4 EC = m şi ( , ) 60 m EC AB =
(5p) a) Aflaţi aria peretelui nordic.
(5p) b) Pentru vopsirea peretelui lateral se foloseşte vopsea la preţul de 20 lei litrul, iar cu un
litru se poate vopsi o suprafaţă de 2m
2
. Câţi lei a costat vopseaua necesară? (se ia în calcul
3 1,7 = ).
(5p) c) Calculaţi lungimea segmentului EB.


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
235
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 122
Prof: Nicolaescu Nicolae


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului 12:3·2 este egal cu….

(5p) 2. Numerele iraţionale din mulţimea
{ }
1, 2,..., 10 sunt în număr de .…

(5p) 3. Soluţia negativă a ecuaţiei
2
121 x = este egală cu….

(5p) 4. Aria unui romb este egală cu 24 cm
2
. Atunci produsul diagonalelor este egal cu….

(5p) 5. În figura 1 este reprezentată o prismă triunghiulară regulată ABCA’B’C’ cu AB=10
cm, AA’=6 cm, iar M,N sunt mijloacele laturilor A’B’, respectiv AB.
Aria patrulaterului NCC’M este egal cu…cm
2
.

Figura 1

(5p) 6. Notele obţinute la teza de matematică de către elevii clasei a VIII-a A sunt
reprezentate în tabelul de mai jos.

Nota 4 5 6 7 8 9 10
Număr elevi 3 4 6 8 3 4 2

Numărul elevilor care au obţinut cel puţin nota 7 este egal cu….SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi, pe foaia de examen, un triunghi echilateral ABC şi mediatoarea laturii
AB.

(5p) 2. Să se determine cel mai mare număr natural de trei cifre, cu proprietatea că
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
236
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
împărţindu-l succesiv la numerele 15 şi 18 obţinem de fiecare dată restul 1.

(5p) 3. Determinaţi m R ∈ astfel încât punctul A(m
2
,m) să aparţină graficului funcţiei
: f R R → , f(x)=x-6.

4. Se consideră numerele
1 1
2 3 2 3
a = +
− +
şi
0
4
2012
2
b = + .

(5p) a) Să se calculeze numerele a şi b.

(5p) b) Să se arate că a>b.

(5p) 5. O persoană are o sumă de bani S. În prima zi cheltuieşte 50% din sumă, iar a doua
zi,
5
8
din cât a cheltuit în prima zi, constatând că i-au mai rămas 300 lei.Să se
determine suma S.

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. În figura 2 este reprezentată o grădină în interiorul căreia se găseşte o piscină circulară
înscrisă în triunghiul dreptunghic isoscel ABC cu AB=40m.Arcul de cerc

BMC este un
arc din cercul cu centrul în O.


Figura 2

(5p) a) Să se calculeze suprafaţa piscinei.

(5p) b) Să se calculeze distanţa de la B la centrul piscinei.

(5p) c) Determinaţi aria grădinii.

2. Se consideră o piesă metalică în formă de prismă triunghiulară regulată ABCAA’B’C’ cu
dimensiunile AB=6 cm, AA’=10 cm (figura 3).
a) Să se determine cosinusul unghiului dintre planele (ABC) şi (A’BC).
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
237
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
b) Se secţionează piesa după planul (A’BC).Determinaţi suprafaţa corpului obţinut prin
îndepărtarea piramidei A’ABC.
c) Ce procent din volumul piesei iniţiale, îl reprezintă volumul corpului îndepărtat?


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
238
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 123
Prof: Nicolaescu Nicolae


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului
2 2
6 5 − este egal cu….

(5p) 2. Mulţimea
1 1
/
5
n N
n

¦ ¹
∈ >
´ `
¹ )
are un număr de …elemente.

(5p) 3. Cel mai mare divizor comun al numerelor 24 şi 60 este egal cu….

(5p) 4. Lungimea înălţimii corespunzătoare ipotenuzei, într-un triunghi dreptunghic isoscel
cu lungimea ipotenuzei egală cu 10 cm este egală cu….

(5p) 5. Se consideră o piramidă patrulateră regulată VABCD. Dacă volumul piramidei este
24 cm
3
, iar lungimea înălţimii VO este egală cu 8 cm, atunci aria pătrulaterului
ABCD este egală cu…cm
2
.

(5p) 6. În figura 1 este reprezentată evoluţia profitului la o societate comercială în milioane
lei, în cele patru trimestre ale anului 2011.


Figura 1

Profitul mediu trimestrial al societăţii comerciale este egal cu…miliarde lei.SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi, pe foaia de examen, o prismă patrulateră regulată ABCDA’B’C’D’.

(5p) 2. Să se determine cel mai mic număr natural de trei cifre abc , cu proprietatea că
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
239
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
666 abc bca cab + + = .

(5p) 3. Se consideră funcţia : f R R → , f(x)=2x+3.Să se calculeze f(2)+f(2
2
)+…f(2
10
).

4. Se consideră expresia E(x)=
2 2
1 1 2 3
:
2 1 2 2 1
x
x x x x x x
| |
+ −
|
+ − + − − +
\ .
, { } \ 1, 2 x R ∈ − .

(5p) a) Să se aducă expresia la forma cea mai simplă.

(5p) b) Să se arate că E( 3 1 + )=
3 1
6

.

(5p) 5. Media aritmetică a trei numere este 50.Să se afle numerele ştiind că, primul număr
este de patru ori mai mare decât al doilea şi cu 6 mai puţin decât al treilea.

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

2. În figura 2 este reprezentat un teren sub forma unui trapez isoscel ABCD cu AB=20 m,
DC=100 m, EH=30 m şi două semicercuri de raze egale cu
1
2
din lungimea unei laturi
neparalele.EFGH reprezintă o alee cu EF=1 m.
.

Figura 2

(5p) a) Să se calculeze suprafaţa terenului.

(5p) b) Să se calculeze câţi m de gard sunt necesari pentru împrejmuirea terenului (se
consideră 3,14 π  ).

(5p) c) Dacă lungimea muchiei cubului se măreşte cu 20%, să se verifice dacă în vas s-ar
putea introduce o baghetă metalică cu lungimea de 104,5 cm.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
240
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
3. În figura 3 este reprezentată o cutie metalică sub forma unei prisme triunghiulare
regulate , fără capac în partea superioară, cu AB=40 cm, AA’=30 cm. Punctul M este
mijlocul muchiei AA’.

Figura 3
(5p) a) Să se verifice dacă este suficientă o bucată metalică cu suprafaţa 4320 cm
2
pentru
confecţionarea unei astfel de cutii.

(5p) b) Să se determine cosinusul
( ) ( )
,( ) MBC ABC  .

(5p) c) Se poate partiţiona cutia în patru corpuri având aceeaşi volum, prin adăugarea unor
pereţi despărţitori? J ustificaţi.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
241
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 124
Prof: Nicolaescu Nicolae


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Soluţia ecuaţiei 13+x=8-2 este egală cu….

(5p) 2. Media geometrică a numerelor
1
4
şi 100 este egală cu ….

(5p) 3. Suma divizorilor numărului 12 este egală cu….

(5p) 4. Aria unui triunghi isoscel ABC cu baza BC=8 cm şi
0
( ) 30 m ABC =  este egală
cu…cm
2
.

(5p) 5. În figura 1 este reprezentat triunghiul ABC cu BC=8.Se construiesc EF//BC şi
GH//BC astfel încât AE=3EB şi AG=GE.Lungimea segmentului GH este egală
cu…cm.

Figura 1

(5p) 6. În tabelul de mai jos este reprezentată evoluţia costurilor la o societate comercială
în mii lei, în cele patru trimestre ale anului 2011.Trimestrul
I
Trimestrul
II
Trimestrul
III
Trimestrul
IV
18 20 11 14


Diferenţa maximă în valoare absolută între două trimestre consecutive este egală
cu…mii lei.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
242
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi, pe foaia de examen, un trunchi de piramidă triunghiulară regulată
ABCA’B’C’.
(5p) 2. Se consideră ecuaţia
3
2 512
n
= , n N ∈ . Să se determine m ştiind că

( )
2
2 1 2 n m + = + .
(5p) 3. Să se determine mulţimea
3
/ 1 1
2
x
A x Z
+ ¦ ¹
= ∈ − ≤ <
´ `
¹ )
.
4. Se consideră funcţiile , : f g R R → ,f(x)=-x+3, g(x)=3x-m.
(5p) a) Să se determine m R ∈ ştiind A(1,2) este punctul de intersecţie al graficelor celor
două funcţii.
(5p) b) Să se calculeze aria triunghiului determinat de intersecţia graficului funcţiei g cu axa
Oy şi intersecţiile graficului funcţiei f cu axele de coordonate.

(5p) 5. Să se arate că
( )
3
3 3 ( 2)( 3)( 4) x x x x x + − − = + + + , x R ∈ .

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

4. În figura 2 este reprezentată o grădină unde ABDE trapez dreptunghic şi BCD triunghi
echilateral cu AB=60 m, AE=40 m şi ED=x m.

Figura 2

(5p) a) Să se exprime aria grădinii în funcţie de x.

(5p) b) Să se determine x ştiind că latura triunghiului echilateral este egală cu 50.

(5p) c) Dacă x=50,se poate înscrie în BCD ∆ un rond circular de flori cu suprafaţa 706,5 m
2
?
(Se consideră 3,14 π  )

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
243
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
2. Se consideră o piesă metalică de forma unui paralelipiped dreptunghic cu AB=60 cm,
BC=40 cm, CC’=30 cm şi O este centrul bazei ABCD.

Figura 3

(5p) a) Să se calculeze (( ' '),( ' ' ' ')) OA D A B C D  .
(5p) b) Din piesă se îndepărtează o bucată sub formă de piramidă patrulateră OAA’D’D.Să
se calculeze volumul bucăţii îndepărtate.
(5p) c) Să se calculeze suprafaţa laterală a obiectului obţinut după îndepărtarea bucăţii
OAA’D’D.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
244
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 125
Prof: Nicolaescu Nicolae

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului ( ) 4 5 : 20 + − este egal cu….

(5p) 2. Media aritmetică a trei numere este 24. Suma celor trei numere este egală cu.…

(5p) 3.Dacă adunăm un număr cu dublul său şi înmulţim rezultatul cu 4 obţinem144.
Atunci numărul este…

(5p) 4.Un dreptunghi are lungimea de 6 cm şi lăţimea de două ori mai mică. Perimetrul
dreptunghiului este egal cu….cm.

(5p) 5.Fie cubul POLIEDRU cu muchia de 4 cm.Aria triunghiului ERO este egală cu…cm
2


(5p) 6.În diagrama alăturată sunt reprezentate notele la teza la matematică a elevilor unei
clase.Ştiind că în clasă sunt 30 elevi,numărul elevilor care au obţinut note mai mici
sau egale cu 8 este egal cu...

15%
65%
20%
4-5
6-8
9-10


SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1.Desenaţi pe foaia de examen, un tetraedru regulat cu baza ABC şi vârful V.
(5p) 2.Se consideră mulţimea { }. 5 1 2 / = − ∈ = x R x A Enumeraţi elementele mulţimii N A∩ .
(5p) 3.Suma a două numere este 105.Aflaţi numerele ştiind că raportul lor este .
13
8

(5p) 4. Se consideră funcţia , : R R f → f(x)=-(m+2)x+m.

(5p) a) Determinaţi m R ∈ pentru care punctul A(2,5) este situat pe graficul funcţiei f.

(5p) b) Pentru m=1,aflaţi tangenta unghiului format de graficul funcţiei f cu axa Ox.

(5p) 5. Determinaţi forma cea mai simplă a expresiei
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
245
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
2
2
1
2
1
) ( −
+

+

+
=
x
x
x
x
x E , unde R x ∈ \{ } 2 ±


SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. În figura 2 este reprezentată o grădină în formă de trapez dreptunghic cu AB =50m, iar
triunghiul ABC este echilateral.

(5p) a) Se construieşte un gard în jurul grădinii.Aflaţi lungimea gardului.

(5p) b) Aflaţi aria parcelei ADC.

(5p) c) Determinaţi poziţia unui punct E pe latura CB astfel încât parcelele AEB şi ECDA
să aibă aceeaşi suprafaţă.


2. Se consideră un vas în formă de trunchi de piramidă patrulateră regulată ABCDA’B’C’D’
cu AB=5m,A’B’=2m şi OO’=3 m.

(5p) a) Vasul este umplut cu apă. Câţi litri de apă sunt în vas ?

(5p) b) Se scoate apă din vas,până la înălţimea de 1,5 m.Cu apa scoasă se poate umple un
vas cubic cu latura de 2,5 m?

(5p) c) Care este distanţa maximă între două puncte ale vasului?
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
246
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 126
Prof: Nicolaescu Nicolae

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului 0,1:0,01 este egal cu….

(5p) 2. Dacă preţul unui produs creşte cu 50%, atunci acesta se măreşte cu 120 lei.Preţul
produsului este de…lei.

(5p) 3.Media geometrică a numerelor 1 3− = a şi 1 3+ = b este egală cu …

(5p) 4.Aria unui cerc este π 81 cm
2
.Diametrul cercului are lungimea egală cu…cm.

(5p) 5.În piramida patrulateră regulată KEOPS, înălţimea KA=10 cm,iar latura bazei
EO=12 cm.Tangenta unghiului format de KE cu planul EOPS este egală cu…

(5p) 6.În figura alăturată sunt reprezentate minimele termice într-un interval de o
săptămână.Numărul zilelor în care s-au înregistrat valori minime pozitive este egal
cu...

-4
-2
0
2
4
6
L M M J V S D
Zile
G
r
a
d
e


SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi, pe foaia de examen,un trunchi de piramidă patrulateră regulată ABCDA’B’C’D’.

(5p) 2.Numerele a şi b sunt direct proporţionale cu 3 şi 4. Arătaţi că a
2
+b
2
este pătrat perfect.

(5p) 3.Preţul unui obiect se majorează cu 10% şi apoi se reduce cu 20%.Aflaţi preţul iniţial
al obiectului, ştiind că preţul final este de 176 lei.

4. Fie numerele 2 1 3 2 2 + + − = m şi ( ) 2 1 2 2 2 + + − = n .

(5p) a) Determinaţi numerele m şi n.

(5p) b) Calculaţi media aritmetică şi media geometrică a numerelor m şi n.

(5p) 5.Fie funcţia R R f → : , f(x)=3x-2.Calculaţi suma S=f(0)+f(1)+…f(2011).
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
247
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Se consideră o grădină în formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 50m,respectiv 25m,
care conţine două ronduri de flori în formă circulară cu razele 3m, respectiv 6m.

(5p) a)Aflaţi aria suprafeţei acoperită de flori.

(5p) b) Se construieşte o alee cu lăţimea de 0,6 m,care se acoperă cu plăci pătratice cu latura
0,2m.Câte plăci sunt necesare pentru acoperirea aleii?

(5p) c) Aflaţi distanţa maximă dintre centrele rondurilor de flori.2. Se consideră un vas metalic în formă cubică cu latura de 50 cm, fără capac.

(5p) a) Calculaţi dacă o foaie de tablă dreptunghiulară de dimensiuni 1m,respectiv 1,5m este
suficientă pentru a construi vasul.

(5p) b) Dacă s-ar realiza desfăşurarea cubului care ar fi distanţa maximă între două puncte
ale desfăşurării ?

(5p) c) Câte cubuleţe cu latura de 5 cm ar intra în vasul cubic ?


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
248
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 127
Prof: Nicolaescu Nicolae

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului
0 8 10
2 2 : 2 + este egal cu….

(5p) 2. Trei caiete şi cinci penare costă 21 lei.Atunci şase caiete şi zece penare de acelaşi
tip costă…lei.

(5p) 3.Rezultatul calculului ( ) ( )
2 2
1 3 − + + x x este egal cu…

(5p) 4.În figura alăturată ABCD este un pătrat şi punctul E este centrul său.Aria ∆AEB
reprezintă …% din aria pătratului ABCD.


(5p) 5.Volumul unei prisme triunghiulare regulate cu latura bazei 8 cm şi înalţimea 5 cm
este egală cu…cm
3
.

(5p) 6.În figura alăturată este reprezentată evoluţia profitului unei societăţi comerciale în
perioada 2006-2010.Valoarea mediului a profitului în această perioadă este egală cu...
milioane lei.

0
5
10
15
20
25
30
35
mil lei
2006 2007 2008 2009 2010

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1.Desenaţi,pe foaia de examen, un paralelipiped dreptunghic ABCDA’B’C’D’.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
249
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
(5p) 2.Arătaţi că
6
8 12
:
3
1
2
1
6

|
|
.
|

\
|
− ⋅ = n este un număr natural.

(5p) 3.Fie funcţia R R f → : , f(x)=(m
2
-1)x+m.Determinaţi R m∈ astfel încât punctul
A(1,1) să aparţină graficului funcţiei f.

4.Se consideră expresia
3
2
:
3
3
9 3
1
) (
2

+
|
.
|

\
|
+
=
x
x
x x
x
x
x E , { } 3 , 2 , 3 \ − − ∈R x .

(5p) a) Arătaţi că .
3
3
) (
+
=
x
x E

(5p) b) Determinaţi Z x ∈ astfel încât . ) ( Z x E ∈

(5p) 5.Un biciclist parcurge un drum astfel: în prima zi
4
1
din drum, a doua zi
3
2
din rest,
iar a treia zi restul de 80 km.Care este lungimea drumului parcurs de biciclist ?


SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1.Se consideră o bucată de tablă de forma unui disc cu raza 10 cm.

(5p) a) Sedecupează un pătrat de arie maximă din bucata de tablă.Aflaţi aria pătratului.

(5p) b) Cât la sută reprezintă suprafaţa materialului înlăturat din suprafaţa bucăţii de tablă
(se va lua 14 , 3 = π )?

(5p) c) Cu cât ar trebui mărită raza discului,pentru a se decupa un pătrat cu aria maximă 288
cm
2
.

2.Se consideră o piesă metalică de forma unui paralelipiped dreptunghic ABCDA’B’C’D’
cu dimensiunile 4,4,10 dm.Din această piesă se obţine o altă piesă de forma unei piramide
patrulatere regulate cu baza un patrat cu latura 4 dm şi de volum maxim.

(5p) a) Determinaţi volumul de material înlăturat pentru obţinerea noii piese.

(5p) b) Determinaţi tangenta unghiului format de muchia laterală a piramidei cu planul bazei.

(5p) c) Se acoperă piesa de forma piramidei patrulatere regulate cu o foiţă de material
semipreţios .Stabiliţi dacă este suficientă o foiţă cu suprafaţa de 96 dm
2
.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
250
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 128
Prof: Nicolaescu Nicolae

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Dacă 40: x =5 atunci numărul x este egal cu….

(5p) 2. Fie mulţimea
)
`
¹
¹
´
¦
− − =
2
1 , 64 , 4 ,
2
6
A .Probabilitatea ca alegând un element al
mulţimii acesta să fie un număr pozitiv este egală cu…

(5p) 3.Raportul a două numere este .
2
1
Ştiind că suma lor este 36, atunci numărul mai mare
este egal cu…

(5p) 4.Un trapez are lungimea liniei mijlocii egală cu 7 cm şi înălţimea de 8 cm.Aria
trapezului este egală cu...cm
2
.


(5p) 5.În cubul ABCDA’B’C’D’ ,punctul O este centrul pătratului ABCD.Măsura
unghiului dintre dreptele OB şi A’D’ este egală cu…
o
.

(5p) 6.În figura alăturată este reprezentată tirajul zilnic al unor publicaţii
cotidiene.Numărul total al exemplarelor tipărite într-o săptămână este egal cu….

0
10
20
30
40
50
60
Tiraj (mii)
EVZ Adevarul Gândul România
liberă


SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi,pe foaia de examen, o prismă triunghiulară regulată ABCA’B’C’.

(5p) 2. Se consideră mulţimea
)
`
¹
¹
´
¦
<
+
≤ − ∈ = 4
5
3 2
2 /
x
R x A .Determinaţi Z A∩ .

(5p) 3.Arătaţi că expresia ( )
x x x
x x x E
1
:
2
1
1
1
2 3 ) (
2
|
.
|

\
|
+

+
⋅ + + = este număr natural
\{ 2, 1,0} x ∀ ∈ − − 

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
251
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
(5p) 4. Un număr n împărţit la 12 dă restul 7, împărţit la 15 dă restul 10 şi împărţit la 25 dă
restul 20.

(5p) a) Care este cel mai mic număr cu proprietăţile de mai sus ?

(5p) b) Dacă n este cel mai mic număr cu proprietăţile de mai sus ,determinaţi ultima cifră a
numărului
n n n n
5 4 3 2 + + + .

(5p) 5. Într-o urnă sunt 120 bile albe, roşii şi negre.Aflaţi numărul bilelor albe,roşii şi
negre, ştiind că numărul bilelor albe este de trei ori mai mare decât numărul bilelor
negre,iar numarul bilelor negre este cu 5 mai mare decât al bilelor roşii.

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1.În figură este reprezentat un zmeu de hârtie, unde ABCD este pătrat cu latura 6 dm,iar AE=6
dm.Hârtia se fixează pe şipcile CE şi BD.

(5p) a) Determinaţi suprafaţa zmeului.

(5p) b)Calculaţi lungimea materialului lemnos.

(5p) c) Determinaţi măsura unghiului ∠OBE.

2. În figură este reprezentat un recipient format dintr-o construcţie cubică
ABCDA’B’C’D’,continuată cu un acoperiş de forma unei piramide patrulatere
regulate.Se dau AB=8 m,VA’=6 m.

(5p) a) Determinaţi volumul recipientului.
(5p) b) Calculaţi tangenta unghiului format de planele (VA’D’) şi (ABCD).
(5p) c) Se poate depozita în recipient o grindă de lungime 14 m ?

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
252
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 136
Prof: Păcurar Cornel-Cosmin


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului 10 2:2 − este egal cu....

(5p) 2. Numerele întregi din intervalul [ ] 6;7 − sunt în număr de ....

(5p) 3. Patru kilograme de mere costă 10 lei.Trei kilograme de mere de aceeași calitate
costă ... lei.

(5p) 4. Un triunghi echilateral are latura de lungime 6m.Aria triunghiului este egală cu... m
2

(5p) 5. O prismă dreaptă
' ' '
ABCABC are ca baze triunghiurile echilaterale ABC și
' ' '
ABC .
Dacă
'
3 AB AA = = m,atunci suma lungimilor tuturor muchiilor prismei este egală cu ... m.
(5p) 6. Numărul elevilor din clasa a VIII-a a unei școli și notele obținute la teza la
matematică sunt reprezentate în tabelul de mai jos.

Nota
obținută
3 4 5 6 7 8 9 10
Număr
elevi
1 2 3 4 7 5 5 2
Numărul elevilor din clasă este egal cu....

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenați, pe foaia de examen, o piramidă patrulateră regulată de vârf V și bază
ABCD.

(5p) 2. Media aritmetică a două numere naturale este 10 și unul dintre numere este cu 8 mai
mare decât celălalt.Determinați cele două numere.

(5p) 3.Determinați valoarea numărului real a știind că punctul ( ) 3;3 A a aparține
graficului funcției ( ) ( ) : , 5 3 f f x a x → = − +   .

4. Prețul unui telefon mobil a scăzut cu 10% și,după o săptămână, noul preț a scăzut cu
15%.După cele două modificări de preț, telefonul costă 153 lei.

(5p) a) Arătați că prețul inițial al telefonului a fost de 200 de lei.

(5p) b) Cu ce procent din prețul inițial s-a micșorat prețul produsului după cele două
ieftiniri?

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
253
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
(5p) 5. Calculați
2
2
1
x
x
+ , știind că
2
1
14 x
x
 
− =
 
 
, unde x

∈ .

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Laboratorul unei cofetării prepară bomboane în formă de piramidă patrulateră regulată cu
toate muchiile egale cu 4 cm.

(5p) a)Arătați că înălțimea piramidei este de 2 2 cm.

(5p) b)Calculați volumul unei bomboane.

(5p) c)Fiecare bomboană este acoperită în totalitate cu staniol.Arătați că aria suprafeței
minime de staniol necesar împachetării a 100 de bomboane este mai mare decât 4368 cm
2
(se neglijează pierderile la suprapuneri).
2. Figura de mai jos reprezintă schița unui teren a cărui arie este de 48 hectare.

(5p) a)Exprimați aria terenului în
2
. m
Pe acest teren , se sapă un șanț
[ ] BE pentru canalizare ( ) E AD ∈ .Unghiurile ABE și AEB
sunt congruente.Valoarea raportului dintre aria triunghiului ABE și aria dreptunghiului ABCD
este de
1
6
.


(5p) b)Arătați că 3 BC AB = .

(5p) c)Calculați lungimea, exprimată în metri, a șanțului
[ ] BE și aproximați rezultatul cu cel
mai apropiat număr natural.


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
254
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

Varianta 137
Prof: Păcurar Cornel-Cosmin


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1.Rezultatul calculului 4 16:4 + este egal cu ....

(5p) 2.Mulțimea
{ }
3 7 A x x = ∈ ≤ ≤  scrisă sub formă de interval este egală cu ....

(5p) 3.Un dreptunghi are lățimea de 9 cm și lungimea egală cu
4
3
din lățime.Aria
dreptunghiului este egală cu.... cm
2
.

(5p) 4.Un romb are diagonalele de 8cm și 6 cm,atunci perimetrul rombului este egal cu
....cm

(5p) 5.În figura 1 este reprezentat un cub ABCDEFGH.Măsura unghiului dintre dreptele
EG și AH este egală cu ....


Figura 1 .


(5p) 6.Într-o localitate s-au înregistrat pe parcursul unei săptămâni temperaturile din
următorul tabel:

Ziua Luni Marți Miercuri J oi Vineri Sâmbătă Duminică
Temperatura
10 −

9 −

11 −

10 −

9 −

11 −

10 −Cea mai mare temperatură s-a înregistrat în zilele de....
SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1.Desenați ,pe foaia de examen o prismă dreaptă ABCDEFGH cu baza pătratul
ABCD.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
255
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
(5p) 2.Un elev cumpără 12 cărți, de literatură și de matematică.El plătește 14 lei pentru o
carte de literatură și 8 lei pentru o carte de matematică,cheltuind astfel 144 lei.Câte cărți de
literatură a cumpărat elevul?

(5p) 3.Reprezentați grafic funcția ( ) : , 2 f f x x → = − +   .

4. O persoană are o sumă S de bani.În prima zi cheltuiește 20% din suma S,A doua zi
cheltuiește 30% din suma S,iar a treia zi cheltuiește
1
4
din suma S.

(5p) a)În ce zi cheltuiește cel mai puțin persoana respectivă?

(5p) b)Persoanei îi rămân 100 de lei după cele 3 zile.Determinați valoarea sumei S.

(5p) 5.Simplificați raportul
2
2
20
9 20
x x
x x
+ −
− +
cu 4 x − ,unde { } 5 x ∈ −  .

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1.Figura 2 reprezintă schița unui bazin în formă de paralelipiped dreptunghic
' ' ' '
ACBDABC D .Baza ABCD are 10 AB = m și 6 BC = m,iar înălțimea paralelipipedului este
'
3 AA = m. Bazinul este placat cu plăci de gresie în formă de pătrat cu latura de 40 cm.

(5p) a)Calculați distanța dintre punctele B și
'
D .

(5p) b)Știind că într-o cutie de gresie se găsesc 25 de plăci, să se afle de căte cutii de gresie
afost nevoie pentru placarea bazinului.

(5p) c)Știind că în bazin se află 150000 litri de apă.Calculați înălțimea la care se ridica apa
în bazin.


Figura 2.

2.Figura 3 reprezintă schița unei grădini formată dintr-un dreptunghi ABCD care are
lungimea 80 AB = m și lățimea de 40 BC = m și dintr-un semicerc de diametru [ ] DC . E este
mijlocul arcului

CD.

(5p) a)Grădina este înconjurată de un gard.Calculați lungimea acestui gard.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
256
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
(5p) b)Verificați dacă aria grădinii este mai mare decât 5712m
2
( ) 3,14 3,15 π   .

(5p) c)O vrabie zboară din punctul A la punctul C,apoi la punctul E și se întoarce la punctul
A.Aflați distanța parcursă de această vrabie.
Figura 3
Varianta 138
Prof: Păcurar Cornel-Cosmin


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului 832:4 este egal cu ....

(5p) 2. Media aritmetică a numerelor 4 și 8 este egală cu ....

(5p) 3.Dacă { } 2;4;6;8 A = și { } 4;5;2;7 B = , atunci mulțimea A B ∩ este egală cu { } ... .

(5p) 4.Un trapez cu înălțimea de 6 cm și linia mijlocie de 12 cm are aria egală cu ... cm
2
.

(5p) 5.O prismă dreaptă are ca baze pătratele ABCD, respectiv
' ' ' '
ABC D .Măsura unghiului
dintre dreptele BD și
' '
AC este egală cu ...

.

(5p) 6.Numărul elevilor dintr-un lot de schi și vârstele lor sunt reprezentate în tabelulu de
mai jos.
Vârsta în ani 12 13 14 15
Număr de elevi 4 2 3 1
Media aritmetică a vărstelor elevilor din lot este egală cu ... .

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenați, pe foaia de examen, un cub
' ' ' '
ABCDABC D .
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
257
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

(5p) 2.Calculați 7 13 17 , a b c + + știind că 2 5 12 a b c − − = și 5 9 21 a b c + + = , unde
, , a b c ∈.

(5p) 3. Victor a citit în 5 zile o carte care are 230 de pagini.În fiecare zi,începând cu a doua,
Victor a citit cu cinci pagini mai mult decât în ziua precedentă.În a câta zi numărul total de
pagini citite în ziua respectivă este un număr prim?

4.Se consideră funcțiile ( ) : , 4 f f x x → = −   și ( ) : , 3 4 g g x x → = − +   .

(5p) a)Reprezentați grafic funcția f în sistemul de coordonate xOy .

(5p) b)Calculați aria triunghiului determinat de reprezentările grafice ale celor două funcții
și axa Oy .

(5p) 5. Arătați că numărul
( ) ( ) ( )
2
3 2 2 3 2 3 2 2 3 a = + − + − − este natural.
SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1.Figura 1 reprezintă schița unui cort în formă de prismă dreaptă care are ca baze
triunghiurile echilaterale ABC și DEF .Se știe că 3 BC = m și 4 CF = m.

(5p) a)Calculați distanța de la punctul D la planul ( ) BCF .

(5p) b)Calculați volumul cortului.

(5p) c)Verificați dacă,pentru confecționarea cortului, sunt suficienți 44 m
2
de pânză specială
(toate fețele cortului sunt din pânză,inclusiv podeaua).Figura 1.


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
258
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
2.Figura 2 reprezintă schița unei proprietăți dreptunghiulare ABCD ,pe care se află un
imobil dreptunghiular BGFE.Proprietatea este mărginită cu un gard,mai puțin porțiunea unde
este construit imobilul. 14 AB = m, 28 BC = m, 10 BG = m, 8 BE = m.
(5p) a)Aflați lungimea gardului.

(5p) b)Aflați aria curții ADCEFG.

(5p) c)Verificați dacă punctele , , A F C sunt coliniare.

Figura 2
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
259
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 139
Prof: Valer Pop


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului 12·5+7 este egal cu.............……………….

(5p) 2. Mulţimea divizorilor naturali ai lui 12 este A={...}

(5p) 3 Într-o clasă sunt 12 fete şi 16 băieţi. Probabilitatea ca la tablă să iasă un băiat este
egală cu .............….

(5p) 4. Pătratul cu latura l =6 cm are aria egală cu ...........cm
2
.

(5p) 5. O prismă dreaptă are aria bazei de 36 cm
2
iar volumul de 432 cm
3
. Înălţimea
prismei este de .............cm.

(5p) 6. În figura de mai jos aria triunghiului AOB este de 36 cm
2
. Aria paralelogramului
ABCD este de ............cm
2
.


A
B
O
C
D


SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi pe foaia de examen o prismă triunghiulară regulată ABCA’B’C’.

(5p) 2. O maşină transportă 3600 kg de zahăr iar altă maşină transportă o cantitate de zahăr
de trei ori mai mică. Ce cantitate de zahăr transportă în total cele două maşini ?

(5p) 3. Se dau funcţiile : f →   , ( ) 2 f x x = + şi : , ( ) 2 3 g g x x → = −   . Determinaţi
numerele a şi b astfel încât ( , )
f g
G G M a b = 

(5p) 4. a) Se dă şirul de numere naturale: 2, 9, 16, 23 , ... . Numărul 107 aparţine şirului ?

(5p) b) O carte costă 8 lei iar un stilou 15 lei. Câte cărţi şi câte stilouri se pot cumpăra cu
exact 54 de lei ?

(5p) 5. Arătaţi că x(x-2)
2
+2(3x
2
-1)-5x =(x-1)(x+1)(x+2), pentru orice x∈ .

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
260
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Un teren are formă de trapez cu trei laturi congruente şi este ilustrat schematic în
figura de mai jos. Dacă AB=26m, AC=24m şi AC⊥BC, aflaţi:


A B
C
D


(5p) a) Câţi stâlpi sunt necesari pentru împrejmuirea terenului dacă între doi stâlpi se lasă o
distanţă de 2m ?

(5p) b) Cu cât trebuie plătit muncitorul care împrejmuieşte terenul dacă 1m de gard costă 25
de lei iar el cere 18% din costul gardului ?

(5p) c) Suprafaţa ABC se însămânţează cu gazon . Sămânţa de gazon este ambalată în
pachete de 1kg. Fiecare pachet ajunge pentru 30 m
2
. Câte pachete sunt necesare ?

2. Într-un parc este un ornament de forma prezentată schematic în figura de mai jos.
Prisma şi piramida sunt poliedre regulate de baze congruente. Înălţimea ornamentului
este de 2,4m, muchia bazei prismei este de 80 cm iar raportul dintre înălţimea
piramidei şi a prismei este
3
5
.(5p) a) Calculaţi înălţimea piramidei;

(5p) b) Calculaţi aria totală a ornamentului;

(5p) c) Calculaţi masa ornamentului dacă densitatea materialului din care este confecţionat
este de 1,5 kg/dm
3
.w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
261
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 140
Prof: Valer Pop


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului 72:4-12 este egal cu ...........

(5p) 2. Numărul natural care aparţine mulţimii
2
3
{ ;1,25; 36; 8; 4;0,5 }
5
+ − este...........

(5p) 3. Media aritmetică a numerelor 23 şi 5 este egală cu ..............

(5p) 4. Linia mijlocie a unui triunghi echilateral cu perimetrul de 54 cm are lungimea egală
cu ...........cm.

(5p) 5. Cubul cu muchia de 4 cm are volumul egal cu ............cm
3
.

(5p) 6. La un concurs elevii au obţinut rezultatele conform tabelului de mai jos:


Mai mult de 6p au obţinut un număr de ........elevi.


SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi pe foaia de examen, un tetraedru VABC.

(5p) 2. Într-o şcoală învaţă la ciclul primar 186 de elevi iar la ciclul gimnazial cu 16 elevi
mai mulţi decât
29
31
din numărul

celor din ciclul primar. Câţi elevi învaţă în acea
şcoală ?

(5p) 3. Se dă funcţia f:{1;2;3;5}→ [-1;7], f(x)=2x-3. Verificaţi dacă punctele A(1;-1) şi
B(5;6) aparţin graficului funcţiei f.

4. Într-o cutie sunt mai mult de 60 de bomboane dar mai puţin de 69 de bomboane.

(5p) a). Câte bomboane sunt în cutie dacă împărţindu-le în mod egal la 13 copii mai
rămân două ?

(5p) b). Dacă s-ar împărţi la 7 copii câte 6 bomboane şi la 6 copii câte 5 bomboane ar fi
de ajuns ?

Nr.
puncte
Mai
puţin
de 5p
5p 6p 7p 8p 9p 10p
Nr. elevi 5 2 6 3 4 3 1

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
262
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
(5p) 5. Arătaţi că ( ) ( ) ( ) ( )
2 2
E x x 3 2x 1 3x x 3 1 x = + − − + − + − este număr natural pentru
orice x real.

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. În figura de mai jos este schiţa unui teren cu iarbă, în formă de romb, unde
AC=48m şi BD=36m. Pe acest teren este legat un cal, cu un lanţ lung de 9m, de un
ţăruş fixat în punctul O.

A
B
C
D
O


(5p) a) Calculaţi aria şi perimetrul terenului.

(5p) b) Calculaţi aria suprafeţei maxime pe care o poate paşte calul.

(5p) c) Arătaţi că acel cal nu poate paşte mai mult de 30% din suprafaţa terenului.

2. Un rezervor pentru apă are formă de paralelipiped dreptunghic cu diagonala bazei de
3m şi dimensiunile direct proporţionale cu 4, 3 şi 2. Cea mai mică dintre dimensiuni
este înălţimea.

(5p) a) Calculaţi dimensiunile rezervorului.

(5p) b) Dacă rezervorul gol are masa de 516 kg, calculaţi masa rezervorului plin cu apă.

(5p) c) Calculaţi suprafaţa de teren care poate fi udată în medie cu 8 litri de apă pe metru
pătrat folosind 75% din capacitatea rezervorului.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
263
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 141
Prof: Valer Pop


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Dacă 72+48:x=88, atunci x este egal cu ………..

(5p) 2. Pentru o cantitate de fructe un cumpărător plăteşte 132 de lei. Dacă ar fi cumpărat
doar un sfert din cantitate, atunci ar fi plătit ................lei.

(5p) 3. Acum o carte costă 64 de lei. Dacă preţul ei se măreşte cu 25%, atunci va
costa..........lei .
(5p) 4. Un dreptunghi are lungimea de 32 cm şi lăţimea de 18 cm. Cât reprezintă
5
16
din
aria dreptunghiului ?

(5p) 5. Se dă paralelipipedul dreptunghic ABCDA’B’C’D’. Măsura unghiului dintre
dreptele CD’ şi AD are măsura de ...............grade.


(5p) 6. În graficul de mai jos avem reprezentate numerele care reprezintă cărţile
împrumutate de elevii unei şcoli pe durata a patru ani. În ce an au împrumutat elevii un
număr de cărţi care este cel mai apropiat de media celor patru ani ?
2006
2007
2008 2009
anul
Nr.de cărţi
împrumutate
235
281
337
395w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
264
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi o prismă patrulateră regulată notată ABCDEFGH.

(5p) 2. Se dă mulţimea A={x∈ | 1 3 x ≤ − <6}. Enumeraţi elementele mulţimii A∩[2;8).

(5p) 3. Din 5kg de cafea verde se obţin 3,6kg de cafea prăjită. Ce cantitate de cafea verde
este necesară pentru a obţine 12kg de cafea prăjită?

4. Se dau funcţiile f:  →, f(x)=-x+3 şi g:  →, g(x)=2x-1.

(5p) a) Aflaţi x∈ astfel încât 2f(x)+3=g(x)-2.

(5p) b) Stabiliţi valoarea de adevăr a propoziţiei: - f(-3)>g(-2).

(5p) 5. Determinaţi numărul x astfel încât numărul ( ) ( ) ( )( )
2 2
x 2 2x 1 5 x 2 x 3 n = − + + − − +
este natural şi n (2 6;3 3) ∈ .

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Un siloz pentru depozitarea grâului are forma unui cub cu muchia de 12m , este încărcat
90% din volumul său. Grâul se transportă din depozit cu un camion a cărei ladă are formă
de paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile de 4m, 2,4m şi 1,2m.

(5p) a) Care este numărul minim de transporturi ale camionului pentru a goli silozul?

(5p) b) 1m
3
de grâu cântăreşte 600kg. Câte tone de grâu sunt la început în siloz?

(5p) c) 1kg de grâu se vinde cu 0,45 de lei. Ce sumă se încasează din vânzarea grâului?

2. În figura de mai jos este schiţa unui teren. Se dă DB=78m, OB=30m.


A
B
C D
O

(5p) a) Calculaţi aria terenului;

(5p) b) Calculaţi lungimea gardului care împrejmuieşte terenul;

(5p) c) Suprafaţa ABD se cultivă cu roşii iar restul din teren cu trandafiri. Calculaţi cu
aproximaţie de 1m
2
prin lipsă, suprafaţa cultivată cu trandafiri.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
265
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

Varianta 142
Prof: Valer Pop


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Dintre numerele 2 3 şi 3 2 mai mare este ……….

(5p) 2. Cifra unităţilor numărului 987
4
este ………

(5p) 3 Rezultatul calculului 5 6 a a a + − este egal cu ……….

(5p) 4. Rombul care are perimetrul de 48 cm are lungimea laturii de …….. cm.

(5p) 5. Aria totală a unui tetraedru regulat este de 200 cm
2
. Cât este aria bazei ?

(5p) 6. Un teren este cultivat cu porumb, cartofi, ceapă şi morcovi aşa cum arată figura de
mai jos. Cât la sută din suprafaţa terenului s-a cultivat cu morcovi ?
cartofi
porumb
ceapa
morcov
Cartofi 24%
Porumb 55%
ceapă 12%
m
o
r
c
o
v
i


SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi un paralelogram ABCD, unde
0
( ) 90 m A >  .

(5p) 2. Un televizor costă 640 de lei şi o maşină de spălat costă de două ori mai mult. Dacă
televizorul se ieftineşte cu 15% iar maşina de spălat se scumpeşte cu 5%, calculaţi cât
vor costa împreună cele două obiecte.

(5p) 3. Calculaţi |2 3 3| |1 3| ( 3 2) 6 12 − + − − + + −
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
266
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

4. Elevii unei şcoli vor purta uniforme. Pentru 5 uniforme de fete şi 8 uniforme de
băieţi sunt necesari 34 m de stofă iar pentru 9 uniforme de fete şi 6 de băieţi, 36m de
stofă.

(5p) a) Câţi metri de stofă sunt necesari pentru confecţionarea unei uniforme de băiat?

(5p) b) Câte uniforme se pot confecţiona din 11 m de stofă?

(5p) 5. Se dă funcţia : , f →   ( ) 6 f x x = − + . Determinaţi coordonatele punctului M de
pe graficul funcţiei care are ordonata cât dublul abscisei.

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Un teren arată ca în figura de mai jos, unde ABCD este dreptunghi iar AEFG
este pătrat. Se dă AB=48m, BC=36m iar AE=x m.


(5p) a) ) Să se exprime aria porţiunii EBCDGF în funcţie de x.

(5p) b) Să se calculeze x dacă aria pătratului AEFG este jumătate din aria poligonului
EBCDGF.

(5p) c) Porţiunea de teren AEFG cu latura determinată la punctul b) se vinde cu 1200 Euro
pentru un ar. Câţi lei încasează vânzătorul terenului dacă un Euro se schimbă cu 4,20 lei ?

2. Un vas în formă de prismă patrulateră regulată ABCDA’B’C’D’ , ca în figura de
mai jos, are latura bazei de 40 cm. Vasul este umplut cu apă până la jumătatea
înălţimii sale.


A
B
C
D
A’
B’
C’ D’

A B
C
D
E
F
G
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
267
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

(5p) a) Ce înălţime are vasul dacă are o capacitate de 96 de litri?

(5p) b) Ce lungime are muchia unui cub, care dacă se scufundă în apa din vas face ca nivelul
apei să se ridice cu 5 cm ?

(5p) c) Calculaţi raportul dintre aria laterală a vasului şi aria totală a cubului.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
268
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 129
Prof: Oláh Csaba.


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Dacă , a b N

∈ , 3 a b < ≤ şi
3
2
a
b
= , atunci a =...., b = ......

(5p) 2. Restul la împărţirea numărului 1 2 3 ... 100 62 n = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + la 3 este ......

(5p) 3. Rezultatul calculului 2012 101 100 2012 2011 ⋅ − ⋅ − este .....

(5p) 4. Linia mijlocie a unui trapez este de 5cm, iar baza mare e dublu faţă de baza mică.
Lungimea bazei mari este....

(5p) 5. Suma a trei numere naturale consecutive este 24. Al doilea număr este .....

(5p) 6.
2 3 6
2 2 2 ... 2 a = + + + + ,
2 3 4
3 3 3 3 b = + + + - mai mare dintre a şi b este .....

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Avem cutii cu dimensiunile de 18cm, 12cm şi 16cm. Ce lungime are cel mai mic
cub, care se poate construi cu ajutorul acestor cutii?

(5p) 2. Fie numerele
1 1 1 1
1 ...
2 4 8 1024
a = + + + + + şi
2 6 2046
...
4 8 2048
b = + + + . Să se calculeze
valoare fracţiei
2
a b +
.

(5p) 3. În triunghiul ABC măsurile unghiurilor interioare sunt direct proporţionale cu 3,4
respectiv 5. Să se afle măsurile unghiurilor triunghiului.

4. Fie mulţimile
{ }
2 32,
x
A x x N = ≤ ∈ şi
{ }
3 1 14, B y y y N = + < ∈ .

(5p) a) , ? A B =

(5p) b) ( ) ( ) \ \ ? A B A B B A ∆ = ∪ = (diferenţa simetrică)

(5p) 5. Desenaţi un trapez dreptunghic ABCD, AB CD, ( ) ( ) 90 m A m D ∠ = ∠ =

.

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Fie cubul
' ' ' '
ABCDABC D (
¸ ¸
(Fig 1.) , 12 AB cm = .

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
269
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
(5p) a) Din vârful A al cubului porneşte o furnică şi vrea să ajungă în punctul
'
C ,
parcurgând cel mai scurt drum posibil, pe suprafaţa cubului. Care va fi lungimea drumului?

(5p) b) Să se afle distanţa
( )
'
, d C AB ;

(5p) c) Fie
( )
' '
M BC ∈ ,
( )
'
N BB ∈ şi ( ) P AB ∈ astfel încât
'
9 MC cm = ,
'
4 NB cm = şi
6 AP cm = . Furnica se întoarce din vârful
'
C în vârful A pe drumul
'
[ ] C MNPA (marcat cu
roşu pe desen). Aproximativ, cu cât este mai lung acest drum faţă de drumul din puctul a) ?

Fig 1.

2. Fie expresia
( )
( )
4 2 2 4 2
2 4 2
1 1
1
1 1 1
x x x x x x
E x
x x x x x x
| |
+ + + + −
= − ⋅ +
|
|
+ + + + +
\ .
, x N

∈ .

(5p) a) Să se aducă ( ) E x la forma cea mai simplă;

(5p) b) Să se calculeze ( ) 6 E ;

(5p) c) Să se demonstreze că ( ) E x N ∈ pentru fiecare x N

∈ .


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
270
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 130
Prof:Oláh Csaba


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Dintre numerele
3
2
3 a = şi
2
3
2 b = mai mare este .....

(5p) 2. 25%din dublul cincimii numărului 250 este......

(5p) 3. Suma a două numere naturale este 11 iar produsul lor 24. Cele două numere sunt....

(5p) 4. Dacă 1 2 ... 9 105 x x x x + + + + + + + = , atunci x =......

(5p) 5. Pentru numerotarea paginilor unei cărţi s-au folosit în total 129cifre. Cartea are .....
pagini.

(5p) 6. Dacă în triunghiul ABC : ( ) 90 m A ∠ =

, ( ) 30 m B ∠ =

şi 6 AC cm = atunci BC = ...

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Aduceţi la o formă mai simplă expresia:
( )
( ) ( )( ) ( )( )
1 1 1
...
1 1 2 9 10
E x
x x x x x x
= + + +
+ + + + +


(5p) 2. O echipă de marinari, pe un vapor, are de mâncare pentru 60de zile. Mai iau pe
vapor 30de naufragiaţi, astfel mâncarea va ajunge pentru 50de zile. Câte persoane sunt pe
vapor în momentul de faţă?

(5p) 3. Dacă ( )
1
1
1
E x x x
x x
| |
= + + +
|
+ +
\ .
, 0 x > şi
2
1
2 3 2
3 2
a
| |
= ⋅ + +
|
+
\ .
,
să se calculeze ( ) E a .

4. Graficul functiei liniare : f R R → trece prin punctul ( ) 1,1 A si este perpendicular
pe prima bisectoare.

(5p) a) Să se afle funcţia f ;

(5p) b) Să se afle aria triunghiului determinat de graficul lui f , axa Oy şi prima bisectoare.

(5p) 5. Să se afle aria unui triunghi cu lungimile laturilor 13cm,25cm şi 12cm.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
271
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Se dau mulţimile
2 5
,
2
x
A x Z x N
x
+ ¦ ¹
= ∈ ∈
´ `

¹ )
,
5 2
,
3 1
x
B x Z x N
x
− ¦ ¹
= ∈ ∈
´ `
+
¹ )
.

(5p) a) Să se determine mulţimea A;

(5p) b) Să se determine mulţimea B ;

(5p) c) Să se calculeze probabilitatea ca alegând un element din A, acesta să fie şi în B .

2. Fie cubul
' ' ' '
ABCDABC D (
¸ ¸
(Fig 1.) ,
( )
'
M BB ∈ şi
'
B M x = .

(5p) a) Dacă 2 3 x = şi
' '
2 MC B M = , să se afle AB ;

(5p) b) Dacă 6 AB cm = , să se afle MD;

(5p) c) Dacă 6 AB cm = , să se calculeze raportul
' '
' ' ' '
BMC D
ABCDA BC D
V
V
(
¸ ¸
(
¸ ¸
.
Fig 1.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
272
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 131
Prof: Oláh Csaba


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Ultima cifră a numărului 1 2 3 ... 99 1 n = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + este....

(5p) 2. Rezultatul şirului de operaţii 3654 1236 1235 3654 3653 ⋅ − ⋅ − este.....

(5p) 3 Doi biciclişti pornesc în acelaşi timp din localităţile Aşi B , unul spre celălalt.
Primul circulă cu viteza de 15 / km h , al doilea cu 20 / km h, drumul lor ţine mai mult de o oră.
Distanţa dintre ei, inainte cu o oră de a se întâlni va fi ......

(5p) 4. Dacă 3 12 36 ax bx − = iar 4 6 a b − = , atunci x =.....

(5p) 5. Un produs s-a scumpit cu 20%, iar peste o săptămână s-a ieftinit cu 10%. După
ieftinire produsul este mai scump cu .....%faţă de preţul iniţial.

(5p) 6. Dacă : f R R → , ( ) 2 3 f x x = + atunci ( ) ( ) ( ) 0 1 ... 10 f f f + + + =......

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Să se demonstreze că numărul ( )( ) 1 2 1 a n n n = + + + nu este divizibil cu 3, n N

∈ .

(5p) 2. Să se deseneze o piramidă patrulateră regulată.

(5p) 3. Să se demonstreze că suma primelor 20de numere prime nu se împarte la 2.

4. Pentru o lucrare s-au prezentat trei muncitori. Primul, daca ar lucra singur, ar
termina lucrarea intr-o oră, al doilea în 3ore iar al treilea in 2ore.

(5p) a) În cât timp ar termina lucrarea dacă ar lucra împreună?

(5p) b) În cât timp ar termina lucrarea împreună, dacă ar mai chema un muncitor, care
singur ar termina lucrarea într-o oră?

(5p) 5. Un cub este alcătuit din 125 cuburi albe şi roşii. Cuburile albe ajung exact, ca feţele
cubului să arate ca o tablă de şah. Câte cuburi roşii sunt, dacă în vârfuri sunt cuburile roşii?

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Fie hexagonul ABCDEF (Fig 1.) cu 12 AB cm = . (Fig.1), O centru cercului circumscris
hexagonului, , 1,6
i
O i = centrele cercurilor înscrise in triunghiurile , ,..., AOB BOC FOA.

(5p) a) Să se demonstreze că
1 2 3 4 5 6
OO O O O O este hexagon regulat;

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
273
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
(5p) b) Să se calculeze aria
1 2 3 4 5 6
O O O O O O
A ;

(5p) c) Să se calculeze raportul dintre aria zonei haşurate din centrul hexagonului si aria
zonei haşurate din afara hexagonului.

Fig 1.

2. Fie ABC , BGF şi FDE trei triunghiuri echilaterale (Fig 2.), congruente,
6 AB BF FE cm = = = ,
1
G ,
2
G şi
3
G sunt centrele de greutate ale triunghiurilor ABC , BGF şi
FDE .

(5p) a) Să se calculeze aria
1 2 3
G G G
A ;

(5p) b)
1
? G D =

(5p) c) Să se calculeze raza cercului înscris în triunghiul
1 2 3
GG G .


Fig 2.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
274
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 132
Prof:Oláh Csaba.
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. În scrierea numărului
1
7
sub formă zecimală, pe locul 100după virgulă se află ....

(5p) 2. Dacă
13
2
A x R x
¦ ¹
= ∈ <
´ `
¹ )
, atunci {........ A N ∩ =

(5p) 3. Numărul cifrelor lui
2 6
8 5 n = ⋅ este.......

(5p) 4. Dacă
2 4
x y
= şi 12 x y + = , atunci x y ⋅ = .......

(5p) 5. Elevii unei clase schimbă poze între ei. Fiecare dă o poză la fiecare, astfel se împart
in total 240 de poze. Numărul elevilor din clasă este........

(5p) 6. Se consideră triunghiul ABC pe desenul de mai jos - AB AC = , BD AC ⊥ ,
( ) 25 m DBC =

, atunci ( ) ... m BAC = .....SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Perimetrul unui pătrat a fost crescut cu 40%, fiecare latură în mod egal. Cu câte
procente a crescut aria pătratului?

(5p) 2. Determinaţi cifrele , x y , dacă 24 68 9 x y .

(5p) 3. Aflaţi raportul
b
a
, dacă se ştiu următoarele: 12 a b + = şi
2 2
144 a b − = .

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
275
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
4. Fie mulţimile:
3
1
x
A x N N
x
¦ ¹
= ∈ ∈
´ `
+
¹ )
,
{ }
10 3 250
x
B x N = ∈ < < .

(5p) a). Determinaţi multimea A;

(5p) b). Determinaţi mulţimea B .

(5p) 5. Catetele unui triunghi dreptunghic au 8, şi, respectiv, 15 unităţi. Cât de mare este
raza cercului circumscris triunghiului?

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Un tâmplar a crescut preţul scaunelor cu 30%. După o vreme s-a răzgândit şi a scăzut
preţul cu 30%, astfel preţul unui scaun era 91 lei.

(5p) a). Cât costa un scaun iniţial?

(5p) b). Cu cât trebuia să mărească preţul ca după o ieftinire de 30% să obţină preţul iniţial?

(5p) c). Cât ar costa un scaun dupa o noua scumpire şi ieftinire de 30%?

2. Înălţimea unei piramide patrulatere regulate VABCD este dublul bazei. Dacă baza
este de 2cm, aflaţi:

(5p) a). Cosinusul unghiului dintre planul bazei şi o faţă laterală.

(5p) b). Distanţa mijlocului bazei de la o faţă opusă, laterală.

(5p) c). Sinusul unghiului determinat de două apoteme opuse.

Varianta 133
Prof: Oláh Csaba
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Înmulţim un număr întreg cu
3
4
, acesta se măreşte cu 1000. Numărul este.......

(5p) 2. Rezultatul calculului ( )
{ }
1 2 3 4 5 ( − − − −
¸ ¸
este........

(5p) 3. Aruncăm cu un zar. Probabilitatea ca numărul aruncat să fie număr prim este........


(5p) 4. Dacă 20 AH = , 10 HG = , lungimea liniei frânte ABCDEFG de pe imagine este.....
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
276
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

(5p) 5. Un manual are 121 pagini. Pentru paginarea lui s-au folosit .........cifre.

(5p) 6. Dacă { } 2,3 A B ∩ = , { } 3,4 A C ∩ = , atunci ( ) {... A B C ∩ ∪ =

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Determinaţi k N ∈ , pentru care
2
3 1
k
N
k


.

(5p) 2. În triunghiul ABC , ( ) 80 m A =

. Calculaţi măsura unghiului determinat de
bisectoarele interioare ale unghiurilor B şi C .

(5p) 3. Reprezentaţi grafic, într-un singur sistem cartezian, funcţiile:
1 2 3
, , : f f f R R → ,
( )
1
1 f x x = + , ( )
2
2 1 f x x = + , ( )
3
3 1 f x x = + .

4. 25% din elevii unei clase au părul blond, iar 75%părul şaten. 50% din cei blonzi,
şi 20% din cei cu părul şaten, au ochii albaştri.

(5p) a). Câţi elevi sunt în clasă?

(5p) b). În procente, câţi elevi din clasă nu au ochii albaştri?

(5p) 5. Descompuneţi în factori:
( )( ) ( )( )
2 2 2 2
a b a c a c a b − − − − − .

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de
puncte)

1. Fie funcţiile: , : f g R R → . Se cunosc următoarele: punctele ( ) ( ) 1,2 , 0,3 A B aparţin
graficului funcţiei f , ( ) 1,2 A aparţine graficului funcţiei g , iar reprezentarea grafică a lui
g este perpendiculară pe graficul lui f .

(5p) a). Aflaţi ( ) f x ;

(5p) b). Aflaţi ( ) g x ;

(5p) c). Dacă graficul lui g trece prin axa
x
O in punctul ( ) 1,0 C − , calculaţi aria triunghiului
ABC .

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
277
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

2. Fie cubul
| |
ABCDA B C D ′ ′ ′ ′ , P un punct interior cubului. Suma distanţelor lui P de
la feţe este 9cm. Aflaţi:

(5p) a). Latura cubului;

(5p) b). Din câte cuburi de volum
3
1mm se poate construi acest cub?

(5p) c). Aria laterala a piramidei patrulatere regulate înscrise în cub (baza piramidei fiind fata
cubului).

Varianta 134

Prof: Oláh Csaba
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Ultima cifră a numărului
2008
2007 3 + este.....

(5p) 2. Din cifrele 1,2,3 se pot alcătui ........ numere de trei cifre, cu cifre care nu se repetă.

(5p) 3. În triunghiul ABC , 7 AB = , 10 BC = , 3 CA = . Atunci aria triunghiului ABC este.....

(5p) 4. Probabilitatea ca un număr între 1şi 50să fie prim, este......

(5p) 5. Diagonala unui cub este 6 6. Volumul cubului este......

(5p) 6. Dintre numerele 3 5 şi 2 5 1 + mai mare este......

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Numerele naturale , , x y z sunt direct proporţionale cu numerele 3,4şi 5.
Demonstraţi că
2 2 2
x y z + = .

(5p) 2. Calculaţi latura unui triunghi echilateral ştiind că 2 3 R r − = . ( R este raza cercului
circumscris iar r este raza cercului inscris in triunghi)

(5p) 3. Media de vârstă a două persoane( )
1 2
, P P este 48ani. Dacă mai vine o persoană( )
3
P ,
media de vârstă a celor trei devine 36 ani. Câţi ani are a treia persoană ( )
3
P ?

4. Fie 5puncte în plan, distincte câte două.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
278
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
(5p) a). Care este numărul maxim de drepte care trec prin aceste puncte?

(5p) b). Aşezaţi punctele astfel încât numărul dreptelor să fie 5.

(5p) 5. Determinaţi cifrele , x y , dacă 24 68 45 x y .


SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de
puncte)

1. Fie sumele:
1
1 1 1
...
1 2 2 3 3 4
S = + + +
⋅ ⋅ ⋅
,
2
1 1 1
...
1 2 3 2 3 4 3 4 5
S = + + +
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
.

(5p) a). Calculaţi valoarea sumei
1
S , dacă are 9 membri;

(5p) b). Calculaţi valoarea sumei
2
S , dacă are 9 membri;

(5p) c). Câţi membri are
1
S , dacă are valoarea
99
100
?

2. Fie tetraedrul regulat
| |
VABC , lungimea muchiei 12cm, P un punct în interiorul
tetraedrului. Calculaţi:

(5p) a). Volumul tetraedrului;

(5p) b). Distanţa dintre două centre de greutate ale feţelor tetraedrului;

(5p) c). Suma distanţelor punctului P de la feţele tetraedrului.

Varianta 135
Prof:Oláh Csaba
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Suma a 10 numere naturale consecutive este 115. Ultimul număr din sumă este.....

(5p) 2. Dacă x R ∈ , ( ) 2 1 :2 2 4 x + − = ⇒ ..... x =

(5p) 3. Numărul pătratelor perfecte de patru cifre, formate din cifrele 2,3,7,8 este.........

(5p) 4. Dacă
2 3
5
x y
y
+
= ⇒ ...
x
y
=
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
279
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

(5p) 5. În cercul din imagine 3 AB cm = . Raza cercului are..... cm

(5p) 6. Rezultatul calculului ( )
1 3
0,3 0, 3
3 10
+ + − este.........

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Dacă scădem 18dintr-un număr de două cifre, obţinem răsturnatul lui. Aflaţi
numărul ştiind că suma cifrelor lui este 12.

(5p) 2. Aflaţi aria unui triunghi dreptunghic, dacă o catetă are lungimea de 6cm iar
mediana care porneşte din unghiul drept are 5cm.

(5p) 3. Comparaţi numerele: 3 2 şi
6
3
.

4. Fie funcţiile : f R R → , ( )
2 3, 0
3 2, 0
x x
f x
x x
− ≤ ¦
=
´
− + >
¹
, ( ) : 0, g R ∞ → , ( ) 2 3 g x x = − .

(5p) a). Reprezentaţi grafic f .

(5p) b). Rezolvaţi ecuaţia ( ) ( ) f x g x = .

(5p) 5. Aflaţi raportul
AMNCPQ
ABCD
A
A
, dacă ABCDeste dreptunghi, iar punctele , , , M N P Q sunt
punctele de mijloc ale laturilor dreptunghiului.

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Fie
sumele:
1
1 1 1
...
2 1 3 2 4 3
S = + + +
+ + +
,
2
1 2 2 3 3 4
...
2 6 12
S
− − −
= + + +

(5p) a). Aflaţi valoarea sumei
1
S dacă are 9 membri;

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
280
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
(5p) b). Aflaţi valoarea sumei
2
S dacă are 9membri;

(5p) c). Câţi membri are
2
S dacă
2
9
10
S = − .

2. Într-un triunghi echilateral cu lungimea unei laturi de 12cm înscriem trei cercuri cu
raze R , după cum arată desenul alăturat. Să calculăm:

(5p) a). Lungimea razei R ;

(5p) b). Lungimea segmentului
| |
BM , dacă
( )
3 3 1 R cm = − ;

(5p) c).
UVW
ABC
A
A
=?w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
281
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 143
Prof:Popa Camelia Sanda
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului (-28):(-7)-5
0
este .......................................
(5p) 2. 50% din 70 m reprezintă ............................. m
(5p) 3. Dintre numerele a=1,(36) şi b=1,3(6) mai mare este numărul...............................
(5p) 4. Diametrul unui cerc are lungimea de 18 cm. Aria discului este de ..................cm
(5p) 5. Suma muchiilor unui cub este de 36 m. Aria laterală a cubului este...................m
2

(5p) 6. Într-o clasă sunt 30 de elevi. În urma unui test ei au obţinut notele redate în tabelul
de mai jos:

Nota 4 5 6 7 8 9 10
Numărul de elevi 2 5 2 10 6 3 2

Media aritmetică ponderată a notelor obţinute este..............................................

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1.Desenaţi pe foaia de examen o prismă triunghiulară regulată dreaptă ABCDEF.

(5p) 2. Un elev îşi aranjează cărţile bibliotecii pe rafturi. Dacă pune câte 50 de cărţi pe un
raft, atunci 10 cărţi nu mai au loc în rafturi, iar dacă pune câte 60 de cărţi pe un raft, rămân 4
rafturi goale. Câte cărţi sunt în biblioteca elevului?
(5p) 3.Fie mulţimile A={x∈R/ 2 1 3 x − ≤ } şi B={x R ∈ /
4 3
3
3
x −
≤ }. Calculaţi A B ∩ .
4. Fie funcţia f : R R → , ( ) 2 1 f x x = + .
(5p) a) Reprezentaţi grafic funcţia într-un sistem de axe perpendiculare xOy.
(5p) b) Arătaţi că ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 3 ... 2 f f f f n n N + + + + − ∈ , n N ∈ .
(5p) 5. Fie expresia ( )
2
2 2
6 34 4 2 90 2 6
:
3 3 9 6 9
x x x x x
E x
x x x x x
+ − −  
= − −
 
+ − − − +
 
, { } 3;0;3 x R ∈ − − .
Determinaţi numerele naturale x pentru care ( ) ( ) 10 4 : 16 x E x − ≤ .
SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)
1. Un bazin de înot, în formă de paralelipiped dreptunghic, are dimensiunile interioare de
14m lungime, 5m lăţime şi 4m adâncime. Din cauza evaporării apa a scăzut cu 3 cm.
(5p) a) Care este suprafaţa interioară totală a bazinului?
(5p) b) Câţi hectolitrii de apă s-au evaporat?
(5p) c) Dacă grosimea pereţilor bazinului este de 50cm, cât la sută reprezintă volumul
interior al bazinului din volumul exterior?
2. Avem o grădină reprezentată prin modelul geometric alăturat
12m M 20m N
S
5m

Q P
5p a) Câţi metri de gard este necesar pentru împrejmuirea grădinii?
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
282
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
5p b) Pe suprafaţa SMQ, se cultivă roşii. Ştiind că de pe 1m
2
se culeg 15kg de roşii care
se ambalează în cutii de câte 5kg, aflaţi câte cutii sunt necesare.
5p c) Ştiind că pe suprafaţa MNPQ se pune gazon, cât costă gazonarea dacă 1 m
2
de
gazon costă 15 lei şi se acordă o reducere de 12%?

Varianta 144
Prof: Popa Camelia Sanda
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului 515 : 5- 9
2
este.......................................
(5p) 2. Soluţia ecuaţiei 2 5 7 x + = − este x =............................................
(5p) 3. Media geometrică a numerelor 3 5 − şi 3 5 + este........................
(5p) 4. Linia mijlocie a unui trapez are lungimea de 15 cm iar înălţimea lui are lungimea de
8 cm . Atunci, aria trapezului este .....................................................cm
2
(5p) 5. Diagonala unui cub are lungimea de 4 3cm. Atunci suma lungimilor tuturor
muchiilor este de .............................................................................cm.
(5p) 6. La o cabană se realizeză următorul grafic al numărului de locuri.( un pat =un loc)
Câte locuri de cazare are cabana?
SUBIECTUL II – Pe foaia de
examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi, pe foaia de examen, o piramidă patrulateră regulată dreaptă MABCD.
(5p) 2. Numerele a şi b sunt direct proporţionale cu 11 respectiv 4 . Dacă împărţim numărul
a la numărul b obţinem câtul 2 şi restul 30. Caculaţi numerele a şi b.
(5p) 3. Tatăl şi fiul au împreună 60 de ani . Valoarea raportului vârstelor lor este egală cu
2,75.Cu câţi ani în urmă vârsta tatălui era de trei ori mai mare decât vârsta fiului.
4. Fie funcţia : , f R R → ( ) 2 1, f x ax a a R = + + ∈
(5p) a) Calculaţi valorile reale ale lui a ştiind că ( ) ( ) 1 1 8 0 f f ⋅ − − =
(5p) b) Pentru 1 a = , Calculaţi distanţa de la punctul ( ) 0, 5 M − la dreapta care reprezintă
graficul funcţiei f .
(5p) 5. Arătaţi că ( ) ( )( )( )
3
2 2 1 2 3 x x x x x + − − = + + + .0
5
10
15
20
Camere cu
1 pat
Camere cu
2paturi
Camere cu
3 paturi
Camere cu
4 paturi
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
283
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Un rezervor de apă în formă de cub , este adânc de 2m. Exteriorul lui se
vopseşte,folosindu-se 2 litri/m
2
iar vopseaua este în cutii de 4 litri.
(5p) a) Pentru cât timp ar ajunge apa din acest rezervor dacă zilnic s-ar folosi la udarea
răsadurilor 250litri de apă , rezervorul fiind, la început, plin?
(5p) b) Câte cutii sunt necesare pentru vopsire?
(5p) c) Se poate scufunda în bazin o vergea metalică cu lungimea de 3,5m?

2. Pătratul ABGE reprezintă o grădină, iar dreptunghiul CDEF, suprafaţa cultivată cu
cartofi. Ştiind că EG =36 m , FG =x m, AC =16 m
A BC DE F G

(5p) a) Exprimaţi, în funcţie de x , suprafaţa pe care nu sunt cultivaţi cartofi.

(5p) b) Care este valoarea lui x , ştiind că suprafaţa plantată cu cartofi este 30% din suprafaţa
totală a terenului?

(5p) c) Grădina este împrejmuită cu un gard de sârmă cu înălţimea de 1,5m. Cât costă
gardul, ştiind că un metru pătrat de gard costă 25 lei?

Varianta 145
Prof:Popa Camelia Sanda
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului
4
0,0011000 0 ⋅ − este .......................................................
(5p) 2. Cel mai mic multiplu comun al numerelor 21 şi 70 este........................................
(5p) 3. Trei ore au un total de ............................................minute
(5p) 4. Un cub are volumul de 1 dm
3
. Dacă dublăm muchia cubului, atunci volumul cubului
va fi egal cu............................................dm
3

(5p) 5. Suplementul unui unghi cu măsura de 42

are măsura de .....................


(5p) 6. Diagrama reprezintă numărul de cărţi împrumutate de la o bibliotecă şcolară în
ultimii 5 ani .Care a fost numărul mediu de cărţi împrumutate în primii trei ani?w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
284
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2005 2006 2007 2008 2009
SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi, pe foaia de examen, o prismă patrulateră regulată ABCDEFGH.
(5p) 2. Diferenţa a două numere naturale este 120. Dintre cele două numere, cel mai mare
este divizibil cu 10, iar cel mai mic este divizibil cu 6. Câtul împărţirii celui mai mare la 5 este
cu 20 mai mare decât câtul împărţirii celui mai mic la 3 . Aflaţi numerele.
(5p) 3. Într-un parc zoologic vizita costă 25 de lei pentru un adult şi 10 lei pentru un copil.
La sfârşitul unei zile s-a constatat că 630 de persoane au vizitat parcul zoologic, iar suma
încasată a fost de 9525 de lei. Aflaţi numărul adulţilor care au vizitat parcul în ziua respectivă.
4. Se consideră expresiile ( ) { }
1 2
3
, 3
6 9
x
E x x R
x x
+
= ∈ − −
+ +
şi
( ) { }
2 2
1 2 7 9
, 3
3 3 9
x x x
E x x R
x x x
− + +
= + − ∈ − ±
+ − −
.
(5p) a) Simplificaţi prin 3 x + expresia ( )
1
E x .
(5p) b) Determinaţi { } 0 x ∈ −  atfel încât ( )
2
1
2
E x ∈
(5p) 5. Fie funcţia ( ) : , 2 1 f R R f x x → = − . Determinaţi numerele realea pentru care
punctul
( )
2
;3 1 C a a + aparţine graficului funcţiei.

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. În figura alăturată este reprezentat schematic un
rezervor de apă . VABCD este o piramidă patrulateră regulată dreaptă
cu AB =2 m, unghiul diedru al planelor (VAD) şi (VBC) este de 60°,
ABCDA`B`C`D`este o prismă patrulateră regulată dreaptă cu
CC` =0,5 m.
(5p) a) Să se calculeze volumul prismei ABCDA`B`C`D` .
(5p) b) Calculaţi aria laterală a piramidei VABCD.
(5p) c) Dacă golirea rezervorului se face cu ajutorul a 4 robinete care
au debitul de 5l /minut fiecare , în cât timp se va goli rezervorul?

2. În figura de mai jos este reprezentată schematic suprafaţa unui teren agricol.Suprafaţa AEF
va fi cultivată cu grâu iar suprafaţa EFCB cu porumb. AB=400m, BC=300m şi AE=x m
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
285
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
(0<x<400).

(5p) a) Exprimaţi în funcţie de x , aria suprafeţei AEF.
(5p) b) Pentru ce valoare reală a lui x aria suprafeţei AEFeste o treime din aria suprafeţei
EFCB ?
(5p) c) Se consideră AE=200 m. Pentru a cultiva această suprafaţă cu grâu trebuie să
cumpere sămânţă pentru semănat. 1 kg de sămânţă costă 6 lei.. Cât a costat în total sămânţa
ştiind că pentru 1 ha ( 1 ha = 10.000 m
2
) sunt necesare 15 kg de sămânţă şi se acordă o
reducere de 20% din valoarea totală?

Varianta 146
Prof:Popa Camelia Sanda
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului 147 : 7 - 16 este...............................................
(5p) 2. Din cei 25 de elevi ai unei clase 40% studiază limba engleză. Numărul elevilor care
studiază limba engleză este...................................................................
(5p) 3. Într-o urnă sunt 17 bile albe şi 13 bile negre. Se extrage o bilă. Probabilitatea ca bila
extrasă să fie neagră este..............................................................................
(5p) 4. Un triunghi dreptunghic are o catetă de lungime 15m şi ipotenuza de lungime 17m.
Perimetrul triunghiului este de ...................................................m
(5p) 5. Într-un cub ABCDA B C D ′ ′ ′ ′ lungimea segmentului A C ′ ′ este de 2 cm. Aria
triunghiului A BC ′ ′ este egală cu..........................................cm
2
(5p) 6. În graficul din figura alăturată este prezentată situaţia mediilor generale la clasa a
VIII-a A. Numărul elevilor care au media generală cuprinsă între 7 şi 10 este .........................


0
2
4
6
8
10
5-6,99 7-8,99 9-9,99 10

A
B C
E F
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
286
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi, pe foaia de examen, o prismă triunghiulară regulată dreaptă ABCA B C ′ ′ ′ .
(5p) 2. Numerele 2168 şi 2039, împărţite la acelaşi număr natural dau resturile 23 şi
respectiv 37. Să se afle numărul la care s-a făcut împărţirea .
(5p) 3. Considerăm numerele ab scrise în baza 10 cu 0 a ≠ şi 0 b ≠ , care îndeplinesc
condiţia ab ba a b a − = ⋅ − . Determinaţi toate numerele ab care îndeplinesc condiţia dată.
4. Considerăm funcţia ( ) : , 2 3 1 f R R f x ax a → = − + , unde a este un număr real.
(5p) a) Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) 0 f a = .
(5p) b) Pentru 1 a = , reprezentaţi grafic funcţia f , într-un sistem de axe ortogonale.
(5p) 5. Fie expresia ( ) E x
( )
( )
{ }
3
2 2
, 2; 3
5 6
x x
x R
x x
+ − −
= ∈ − − −
+ +
. Arătaţi că pentru orice număr
n N ∈ , ( ) E n N ∈ .


SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Elevii unei şcoli sapă într un parc gropi de forma prismă patrulateră regulată,
ABCDA B C D ′ ′ ′ ′ , pentru a planta puieţi Adâncimea unei gropi este de 75 cm şi baza este
un pătrat cu latura de 60cm.

(5p) a) Calculaţi aria totală a prismei ABCDA B C D ′ ′ ′ ′ .
(5p) b) Calculaţi sinusul unghiului dintre AD’ şi planul bazei
(5p) c) Ştiind că elevii au plantat 200 de puieţi, calculaţi ce volum de pământ a
fost săpat (în
3
m )
2. O hală dreptunghiulară se pardoseşte cu pietre în formă de pătrat cu latura de 15 cm.
Hala este lungă de 30 m şi lată de 15 m. Între pietre nu rămâne loc liber, iar dacă dintr-o piatră
se foloseşte o parte, restul nu se mai foloseşte.
(5p) a) Câte pietre sunt necesare?
(5p) b) Dacă piatra este groasă de 3 cm, ce volum de piatră s-a cumpărat?
(5p) c) Cât a costat piatra, ştiind că 1m
3
costă 20 lei iar pentru cantităţi mai mari de 5 m
3
se
acordă o reducere de 15% din valoarea totală.


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
287
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 150
Prof: Ricu Ileana


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Valoarea calculului 1,8 + 0,2 · (2,25 - 1,2) este………………….
(5p) 2. Fie
)
`
¹
¹
´
¦∈ = 4
2
5 3
|
x
R x A şi { } 5 2 3 7 | ≤ + ≤ − ∈ = x R x B . Calculând B A∩
obţinem.....................................
(5p) 3. Populaţia actuală a unei ţări este 22 milioane de locuitori. Anual populaţia creşte cu 10%.
Peste doi ani populaţia acelei ţări va fi de.............................................
(5p) 4. Un dreptunghi are lungimea 24m, iar lăţimea reprezintă 12,5% din aceasta. Aria
dreptunghiului este.....................................
(5p) 5. Muchia cubului are 2 cm. Aria paralelipipedului format din două cuburi este.............
(5p) 6. In tabel este redat numărul de ore pe care şi le-a petrecut Bogdan la calculator pe
parcursul celor cinci zile .
Ziua Numărul de ore la calculator
Luni 1,5
Marţi 2
Miercuri 3,5
J oi 3
Vineri 5
Media zilnică de ore pe care şi le-a petrecut Bogdan la calculator pe parcursul celor cinci zile
este....................................................
SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)
(5p) 1. Desenaţi, pe foaia de examen, o prismă dreaptă ABCA B C ′ ′ ′ cu baza ABC triunghi
echilateral.
(5p) 2. Suma pătratelor a trei numere naturale consecutive impare este egală cu 155.Să se afle
aceste numere.
(5p) 3.Să se afle măsurile a două unghiuri adiacente ştiind că dublul măsurii primului este cât
triplul măsurii celui de-al doilea şi că măsura unghiului format de bisectoarele lor este de 20°.
4. Se considera funcţia ( ) 4 2 , : − = → x x f R R f
(5p) a) Reprezentati grafic functia f în sistemul de coordonate xOy
(5p) b) Calculati sinusul unghiului format de graficul funcţiei cu axa ordonatelor .
(5p) 5. Să se simplifice expresia
( ) ( )
( ) ( )
2 2
2 2
5 5
2 5 2 5
x x
E
x x
+ − −
=
+ + −
şi să se arate că ( )
1
2
E x ≤ pentru orice
număr real x.
SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)
1. Un gospodar are un teren având forma şi dimensiunile din figura alăturată.De pe suprafaţa
AHE cultivată cu vinete obţine 50kg/m
2
pe care le vinde cu 2lei/kg. De pe suprafaţa AHB cultivată
cu ardei obţine 45kg/m
2
pe care le vinde cu 1,5lei/kg,iar restul suprafeţei este o curte împrejmuită
cu gard pentru a creşte păsări.Calculaţi:
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
288
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte


10 m
2,5 m C
B
D
E
H
3 m
3 m
A(5p) a)Câţi lei obţine gospodarul din vânzarea vinetelor?
(5p) b) Câţi lei obţine gospodarul din vânzarea ardeilor?
(5p) c) Care este suprafaţa curţii, lungimea gardului ce o împrejmuieşte şi care este numărul
maxim de păsări pe care le poate creşte,dacă noile norme europene recomandă pentru fiecare
pasăre câte 1m
2
?
SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de
puncte)
1. Un gospodar are un teren având forma şi dimensiunile din figura alăturată.De pe suprafaţa
AHE cultivată cu vinete obţine 50kg/m
2
pe care le vinde cu 2lei/kg. De pe suprafaţa AHB cultivată
cu ardei obţine 45kg/m
2
pe care le vinde cu 1,5lei/kg,iar restul suprafeţei este o curte împrejmuită
cu gard pentru a creşte păsări.Calculaţi:


10 m
2,5 m C
B
D
E
H
3 m
3 m
A(5p) a)Câţi lei obţine gospodarul din vânzarea vinetelor?
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
289
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
(5p) b) Câţi lei obţine gospodarul din vânzarea ardeilor?
(5p) c) Care este suprafaţa curţii, lungimea gardului ce o împrejmuieşte şi care este numărul
maxim de păsări pe care le poate creşte,dacă noile norme europene recomandă pentru fiecare
pasăre câte 1m
2
?

2. ABCDA B C D ′ ′ ′ ′ reprezintă o vază pentru flori în formă de prismă patrulatera regulată dreaptă
având latura bazei de 10 cm şi înălţimea prismei de 45 cm.
(5p) a) Aflaţi tg unghiului format de diagonala prismei BD’ cu planul (ADD’).
(5p) b) Câţi litri de apă trebuie să turnăm pentru ca nivelul sau să fie ¾ din înălţime.
(5p) c) Ştiind că în vază sunt deja 4 litri de apă şi că,introducând o bilă în vază,apa se ridică până
la înălţimea maximă a vazei,calculaţi raza bilei introduse.

Varianta 151
Prof: RICU ILEANA


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului
9
1 : 0,36
25
− este ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
(5p) 2. Cel mai mic număr de cinci cifre care are toate cifrele diferite şi este divizibil cu numărul
6 este..................................
(5p) 3. Diana face o prăjitură; dacă consumă patru ouă are nevoie de 280 g de zahăr.
Dacă ar pune trei ouă, atunci ii trebuie...........................g de zahăr.
(5p) 4. Fie ABCD un trapez în care AB║CD, AB = 42, BC = 32, CD = 14 şi AD = 12.
Dacă AD∩BC=={O} , calculaţi OC .
(5p) 5. Un pătrat are acelaşi perimetru cu al unui dreptunghi cu dimensiunile 12 cm şi 6 cm. Aria
pătratului este...................................
(5p) 6. 8 elevi trebuie sa citeasca capitolele unui proiect. In tabelul de mai jos este reprezentat
modul in care au impartit capitolele:
Elev 1 2 3 4 5 6 7 8
Capitole citite 5 10 5 20 8 4 9 11

Numarul mediu de capitole citite de un singur elev este..................................................

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi pe foaia de examen piramida triunghiulară regulata VABC.
(5p) 2. Calculati a
2
+b
2
stiind ca а +b =5, iar а ∙ b =
1
4

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
290
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
(5p) 3. Intr-o cutie sunt de cinci ori mai multe bile roşii decât galbene. Dacă se scot 5 bile roşii şi
se adaugă o bilă galbenă atunci în cutie sunt de 4 ori mai multe bile roşii decâtgalbene.
Câte bile de fiecare culoare au fost la început ?
4. Se consideră functiile ( ) : , 2 3 f f x x → = −   si ( ) : , 6 g g x x → = − +  
(5p) a) Reprezentaţi grafic funcţia f în sistemul de coordonate xOy.
(5p) b) Calculaţi aria triunghiului determinat de reprezentările grafice ale celor două funcţii si
axa Ox .
(5p) 5. Numerele a, b şi c sunt direct proporţionale cu 2, 3, şi 4, iar numerele b şi d sunt invers
proporţionale cu 2 şi 9.Să se arate că 2a
2
+ b
2
+ 3c
2
+ 10d
2
este pătratul unui număr .


SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Figura alaturată reprezintă schiţa unei grădini dreptunghiulare ABCD si a aleii din interiorul ei.
Se stie că AB =8 m, BC =6 m, iar lăţimea aleii AA C C ′ ′ este de 1m.
5p a) Segmentele AA′ si C C ′ reprezintă porţi de acces în grădină. Se împrejmuieste grădina cu
gard, nu si în dreptul porţilor. Calculaţi lungimea gardului exterior care înconjoară grădina.
5p b) Calculaţi aria suprafeţei ocupată de alee.
5p c) În interiorul celor doua parcele formate A BC ′ ′ şi ADCse amenajează câte un strat cu flori,
în formă de cerc. Calculaţi aria maximă a unui astfel de strat.


B A A'
C
C'
D
1 m
8 m
6 m

2.Un bazin de înot în formă de paralelipiped dreptunghic are lungimea de 24m,lăţimea de 10m şi
înălţimea de 2,5m.
(5p) a) Câţi metri pătraţi de faianţă sunt necesari pentru faianţarea pereţilor şi fundului bazinului?
(5p) b) Câţi litri de apă sunt necesari pentru a umple 80% din bazin şi care sunt costurile pe lună,
ştiind că pentru 1000 litri se consumă 1kWh energie electrică al cărui preţ este de 0,35lei/kWh ,iar
apa se înlocuieşte de 4 ori pe lună?
(5p) c) Până la ce înălţime se ridică apa în bazin,ştiind că se toarnă 480000 litri de apă?

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
291
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 152
Prof: RICU ILEANA


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului ( ) 3 2 2 2 111 4 222
2 10 5 10
⋅ + ⋅ + ⋅ − este: ..............................
(5p) 2. Media geometrică a numerelor 6
2
:3
2
+7 şi x este 22. Numărul raţional pozitiv x este egal
cu .............................................
(5p) 3. Probabilitatea ca aruncând două zaruri să obţinem două feţe în care suma punctelor să fie
un număr prim este.............................................
(5p) 4. Un ceas indică ora 14 şi 30 minute. Măsura unghiului format de acul orar şi cel minutar
este.......................................
(5p) 5, Volumul unui cub este 5,832 dm
3
.Muchia cubului este .............................cm.
(5p) 6. Aria suprafetei hasurate din figura alăturată este de ..............................cm
2
.
.

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenati o prisma patrulatera dreapta ABCDA′B′C′D′.
(5p) 2. Ştiind că ac - bc + 3c = 3293 şi c =89, unde a,b,c N ∈ , calculati numărul a - b .
(5p) 3. Raportul dintre complementul şi suplementul unui unghi este
19
1
.Aflaţi măsura unghiului.
4. Se consideră functia ( ) : , 3 4 f f x x → = −  
(5p) a) Reprezentaţi grafic funcţia f în sistemul de coordonate xOy.
(5p) b)Sa se determine solutiile naturale ale inecuatiei
(5p) 5. Calculati valoarea expresiei
2 2
4x y + ,stiind ca 2x-y=4 si 1
2
y
x + = .
SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1.În figura de mai jos se dau două cercuri tangente exterioare cu razele de 9cm şi 3cm şi una din
tangentele lor exterioare.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
292
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

(5p) a) Justificaţi că patrulaterul OACP este trapez dreptunghic şi arătaţi că aria acestuia este de
2
36 3cm .
(5p) b) Calculaţi aria ABC  .
(5p) c) Determinaţi aria suprafeţei cuprinsă între cele două cercuri şi tangenta l exterioară
comună.

2*. Pentru un spectacol de circ desfăşurat în aer liber se improvizează un cort în formă de piramidă
hexagonală regulată VABCDEF având muchiile laterale de 13 m şi latura bazei de 10 m.
(5p) a) Să se afle înălţimea şi apotema piramidei.
(5p) b) Calculaţi volumul piramidei date şi arătaţi că aria laterală este de 360 m
2
.
(5p) c) Se ştie că suprafaţa laterală se acoperă cu strat dublu de foaie de cort care costă 13,50
lei/m
2
,iar suprafata bazei se acoperă cu scândură pentru care se plăteşte 20lei/m
2
.
Calculaţi costurile realizării cortului improvizat.Varianta 153
Prof: Ricu Ileana
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului : −| 3 | + | − 2| − 2
2
+ (−1)
3
este ………………….
(5p) 2. Valoarea lui x din proporţia
4 2 3
5 3
4 2 3
x −
=

+
este………………………
(5p) 3. Se consideră ecuaţia x
2
+6=5x. Probabilitatea ca,alegând un număr oarecare din mulţimea
A={x∈N/1<x<6}, acesta să fie soluţie a ecuaţiei date este……………………………….
(5p) 4. Un obiect costă 50 lei. Preţul obiectului după o scumpire cu 40% şi apoi o reducere cu
40% este....................................
(5p) 5. Într-un triunghi ABC dreptunghic în A, AD⊥BC, AD=12cm, CD=8cm.
Atunci aria triunghiului ABC este egală cu ..................................
(5p) 6. Un post de televiziune a efectuat un sondaj asupra a 2000 de indivizi referitoare la
percepţia acestora la relatările postului TV. Rezultatele în procentaje sunt prezentate in tabelul
urmator.Stabiliţi câte persoane cu vârsta între [35;55) ani urmăresc emisiunile TV.
Vârsta intervievaţilor
(în ani)
Procentele persoanelor
încântate ( % )
Nr.de indiviyi
[25 ; 35) 24 ………………
[35 ; 45) 30 ………………
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
293
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
[45 ; 55) 29 ………………
[55 ; 65) 17 340
TOTAL 100 2 000

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Suma a trei numere naturale este de 200. Suma primelor două numere este egală cu al
treilea număr, iar diferenţa lor este de 10. Aflaţi numerele
(5p) 2. O prismă dreaptă are aria bazei de 25 cm
2
iar volumul de 200 cm
3
. Calculaţi înălţimea
prismei.
(5p) 3. Dreptele paralele a şi b sunt intersectate de secanta c formând unghiurile marcate în
figura de mai jos cu ( ) ( ) 13 m DCE x = −

 şi ( ) ( ) 5 3 m ABC x = +

 .Calculaţi valoarea lui x .4. Fie expresia
( )
2
2 2
1
2 :
1 2 1 1 1
x x x
E x
x x x x x
( | |
| |
= − −
( | |
+ + + − +
\ .
\ . ¸ ¸


(5p) a)Arătaţi că ( )
( ) 2 1
1
x x
E x
x

=
+


(5p) b)Calculaţi
( )
2 8 E +

(5p) 5. Într-un trapez lungimea liniei mijlocii este egală cu 7 1 − cm şi înălţimea egală
cu 7 1 + cm. Calculaţi aria trapezului.


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
294
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 154
Prof: Ricu Ileana
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de
puncte)

(5p) 1. Mulţimea soluţiilor ecuaţiei 2 3 7 2 x − − = este...............
(5p) 2. Fracţiile cu numitorul 15 cuprinse între
11
9
şi
11
10
.
(5p) 3. La numărătorul fracţiei
7
n
se scrie o cifră oarecare.Probabilitatea ca fracţia obţinută
să fie supraunitară este………………………………………………………
(5p) 4. Un calculator costă 2300 lei. Preţul lui scade cu 6% , apoi se mareşte cu 6.8% .Cu
cât costă mai mult acum calculatorul?
(5p) 5.Aria unui triunghi echilateral care are înălţimea de 4 3cm este...................
(5p) 6.Numărul de cărţi citite în ultima lună de cei 50 de elevi ai claselor aVIII-a este
consemnat în tabelul de mai jos. Câte cărţi s-au citit în medie pe lună?
Nr.de
cărţi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10
Nr.elevi 2 6 10 30 28 40 24 35 10 9 0

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)
(5p) 1. Compară numerele:
10 10
30
= A ;
( ) 2 3 10
2 6 3 3

− − +
= B
(5p) 2. După o reducere de 20%,pretul unui televizor este de 320 lei.Care a fost preţul
înainte de reducere?

(5p) 3. Fie f:  → , f(x)=x-3.Determinati coordonatele punctului care aparţine graficului
funcţiei , cu proprietatea că dublul abscisei este egal cu triplul ordonatei.

4. Fie expresia E(a) =
( )( ) ( ) 2 a 3 a
a a 2 a
1 a a
2 a
a a
1 a
1 a 1 a
3 a
2
2 3
2
+ +
+ −

(
¸
(

¸


+
+
+


+ −

, cu a∈R { } 1 ; 0 ; 1 ; 2 \ − − .
(5p) a) Arătaţi că
( )
2 a
1 a
a E
+

=
.
5p) b) Aflaţi a∈N astfel încât E(a)∈N.

(5p) 5. ABCDEFGH este cub în care suma lungimilor tuturor muchiilor este de 48 cm.
Calculaţi aria unei feţe laterale a cubului .

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Se considera cubul ABCDA
/
B
/
C
/
D
/
cu AB =12 cm;notam cu O
/
centrul feţei A
/
B
/
C
/
D
/
.
(5p) a). Calculaţi lungimea segmentului O
/
B;
(5p) b). Aflaţi măsura unghiului dintre dreptele AD
/
şi A
/
B;
(5p) c). Arătaţi că DB
/
⊥ (AD
/
C)

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
295
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
2*. Se consideră o prismă patrulateră regulată dreaptă cu muchia bazei de 7cm şi înălţimea de 2
dm in care se strunjeşte o gaură cilindrică cu diametrul de 6cm şi înălţimea de 1,5dm în care se
toarnă plumb (densitatea plumbului este 11,3 g/ cm
3
). Aflaţi:

(5p) a)Volumul prismei date
(5p) b)Volumul cilindrului obţinut prin strunjire
(5p) c)Câte kg de plumb topit se toarnă în gaura cilindrică pentru realizarea unei piese.
Varianta 155
Prof: Ricu Ileana
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de
puncte)

(5p) 1. Partea întreagǎ şi partea fracţionarǎ a numarului

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
100 7 99 5 98 5 3 5 2 5 1 5 − ⋅ − ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅ − ⋅ −  este…………………
(5p) 2. Rezultatul calculului
2
( 5) ( 5) − + − este egal cu ………………………
(5p) 3. Se consideră mulţimile A ={ x∈ R ; | 4x
2
- 36 | +| 2x – 6 | =0 } si B={ x∈Z ; | x- 1 | ≤ 2
}; elementele mulţimii A∩B sunt……………………….
(5p 4.Fie numerele a= 5 3 − şi b= 5 3 + ; valoarea de adevăr a propoziţiei
,,numărul
b
1
a
1
+ aparţine intervalului
|
.
|

\
|
5
6
;
5
4
“ este…………………………………;
(5p) 5. Diagonala unei prisme patrulatere regulate face cu planul bazei un unghi de 30º şi
este egală cu 8 2 cm. Atunci diagonala bazei este………….................................................
(5p) 6. In tabelul de mai jos sunt indicate temperaturile inregistrate (medie) in timpul zilei
şi in timpul nopţii pe parcursul unui an. Care este luna în care s-a înregistrat cea mai mare
diferenţă de temperatură între zi şi noapte?
Luna Temperatura
ziua
Temperatura
noaptea
Luna Temperatura
ziua
Temperatura
noaptea
Ianuarie 10 -3 Iulie 33 25
Februarie 12 -5 August 32 26
Martie 18 10 Septembie 30 20
Aprilie 20 15 Octombrie 24 18
Mai 23 17 Noiembrie 18 9
Iunie 30 25 Decembrie 14 5

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Măsurile unghiurilor unui triunghi sunt proporţionale cu
numerele14,12,26.Calculaţi măsura celui mai mare unghi al triunghiului.
(5p) 2.Se dau funcţiile ( ) ( ) : , 2 1, : , 3 f f x x g g x x → = − → = −     .Determinaţi a şi
b astfel încât punctul M(a;b)
f g
G G ∈ ∩
(5p) 3. Un triunghi are un unghi de

72 , iar dintre celelalte două unghiuri , unul este de 5
ori mai mare decat celălalt.Arătaţi că triunghiul este dreptunghic.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
296
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
4. Se consideră expresia E(x)=
2 2
2 2 2
4 4 1 4 4 1 1
2 1 2 1 2 1
x x x x x
x x x x x
| | − + + + −
+ ⋅
|
+ − − − +
\ .

(5p) a) Stabiliţi mulţimea de numere reale pentru care E(x) are sens (este definită).
(5p) b) Aduceţi E(x) la forma cea mai simplă.
(5p) 5. Un paralelipiped dreptunghic are diagonala egală cu 2 5 cm. Calculaţi volumul
paralelipipedului ştiind că dimensiunile acestuia sunt trei numere naturale consecutive.


SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de
puncte)

1.În vârful A al rombului ABCD se ridică pe planul acestuia perpendiculara AS.
Ştiind că AS=BD=14cm si ( ) 60 m BAD =

 ,calculaţi:
(5p) a)măsura unghiului format de muchia SB cu planul bazei
(5p) b) măsura unghiului ACS
(5p) c)perimetrul ∆SBC
2.Un dig de apărare are forma corpului din figura
alăturată.Baza mare ABCD este dreptunghi cu
dimensiunile 50 m lungime şi 5 m lăţime,baza
mică A B C D ′ ′ ′ ′ este dreptunghi cu
dimensiunile 5 m lungime şi 2 m lăţime,iar
înălţimea digului este de 2,4 m.
(5p) a)Determinaţi volumul digului
(5p) b)Câte roabe de pământ trebuie
aduse ştiind că o roabă are 0,5m
3
.
(5p) c)Câte transporturi de camion se fac ştiind că la un transport se pot aduce 4m
3
de
pământ ?


Varianta 156
Prof: Ricu Ileana
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de
puncte)
(5p) 1. Fie mulţimea A={
( )
1 1
2,3 6 ; 3 2; 9; ;2 ; 6 ;0,25
2 4
π
¦ ¹
¦ ¦
− −
´ `
¦ ¦
¹ )
.
Mulţimea ( ) \ A∩   este…………………………………….
(5p) 2. Mulţimea soluţiilor ecuaţiei ( )
2
1 4 x − = este ………………………
(5p) 3. Un paralelipiped dreptunghic are dimensiunile de 3 cm, 4 cm şi 12 cm. Diagonala
lui este de ……………. cm.
(5p) 4. Se consideră arcul de cerc QR din cercul de centru P şi rază r;coarda QR are
lungimea egală cu raza cercului. Măsura unghiului PRQ este……………………

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
297
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte


(5p) 5. Care este probabilitatea ca,scriind un număr oarecare de trei cifre,acesta să fie
multiplu de 47 ?

(5p) 6. Proiectul de buget al unei ţări pentru anul 2011 distribuie cele 280 miliarde euro
conform datelor din tabelul de mai jos.Stabiliţi bugetul propus pentru ministerul apărării.

Bugetari
Educaţie Apărare Sănătate Pensii Asigurări
sociale
Alte
situţtii
Total
Suma
propusa(miliarde
euro)
66 40 40 32 58 280

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Numărătorul unei fracţii
b
a
este cu 8 mai mic decât numitorul. Mărind pe a cu 5 şi
micşorând pe b cu 1, fracţia astfel obţinută este 0,(8). Determinaţi fracţia.
(5p) 2. Un dreptunghi are aria egală cu 800
2
cm .Calculaţi aria acestuia ştiind că cele două
dimensiuni se măresc cu 25%.


(5p) 3. Figura de mai jos reprezintă o secţiune longitudinală a unei piste de skate-board;ştiind
că OB =4 m ; OD =0,5 m ; BC =4,5 m , OD este axa de simetrie a figurii,iar lărgimea pistei
este de 5m,calculaţi aria pistei.

C’ C
OD=Axa de simetrieD


A’ B’ B A


4. Se consideră expresia
( ) | |
1 1 1
, 0;1 \
2 1 1
E x x
x x x x
¦ ¹
= − ∈
´ `
− − + − ¹ )

(5p) a)Calculaţi valoarea lui E pentru 2 3 3 x = −
(5p) b)Să se rezolve ecuaţia E(x)=2
O
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
298
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
x
1,5 m
3 m
1,5 m
(5p) 5. Un paralelogram ABCD cu ( )
0
30 = ∠DAB m are perimetrul de 30cm, iar AD este
jumătate din AB. Calculaţi aria paralelogramului .

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de
puncte)

1. Fie ABCD un dreptunghi cu AB=27cm,DA=48cm.În vârful A se ridică
perpendiculara AM pe planul acestuia astfel încât AM=36cm . Notăm cu O mijlocul
segmentului [MC].Calculaţi:
(5p) a)Distanţa de la punctual O la dreapta CD.
(5p) b)Valoarea expresiei ( ) ( ) ( ) sin 3cos 4 ADM ABM tg ADB + +   
(5p) c)Lungimea proiecţiei segmentului [CM] pe planul (ADM)
2. Un artist plastic trebuie să sculpteze un monument având forma şi dimensiunile din
figura de mai jos(o piramidă patrulateră regulată suprapusă unui cub). Calculaţi:


(5p) a) Volumul monumentului realizat.
(5p) b) Suprafaţa monumentului.
(5p) c)Calculaţi masa monumentului ştiind că densitatea materialului din care este realizat
este de ρ =1,5 kg/dm
3
(
m
V
ρ = )


Varianta 157
Prof: Ricu Ileana
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de
puncte)

(5p) 1.Valoarea de adevăr a propozitiei
,, numǎrul
( ) ( )
2 2
5 5 30 10 5 3 2 2 18 8 2 x = − + + + − + − ∈ “este………………
(5p) 2. Mulţimea soluţiilor ecuatiei
( )
2
2 3 25 x − = este………………………………..
(5p) 3 Dacă 25° din x este 4, atunci x=.........................................
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
299
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
(5p) 4. În figura următoare,[AB]este diametrul semicercului k iar C este un punct oarecare
pe semicerc situat între A şi B iar S este centrul cercului înscris în triunghiul ABC. Măsura
unghiului ASB este de........................(5p) 5. Se scrie o cifră oarecare în dreapta lui 2010.Care este probabilitatea ca numărul
obţinut să fie divizibil cu 3 ?
(5p) 6. Cei 480 elevi ai unei şcoli sunt chestionaţi referitor la numărul de ore petrecut în faţa
televizorului într-o săptămână;datele anchetei sunt cuprinse în tabelul de mai jos.Stabiliţi,în
procente,câţi elevi urmăresc emisiunile TV peste 12 ore pe săptămână?

Durata(în ore) Nr.elevi
[0 ; 4) 15
[4 ; 8) 60
[8 ; 12) 135
[12 ; 20) 150
[20 ; 28] 120
Total 480

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de
puncte)

(5p) 1. Dacă ( ) 2;5 , a∈ calculaţi valoarea expresiei:E=
2 2
4 4 10 25 a a a a − + + − + .
(5p) 2.Determinaţi x din figura de mai jos:

(5p) 3. Într-o clasă sunt 30 elevi, băieţi şi fete. Dacă în clasă vin 3 fete si pleacă 5
băieti,atunci numărul fetelor devine egal cu triplul numărului băieţilor. Să se afle câti băieţi şi
câte fete sunt în clasă .
4. . Se dă mulţimea { }
2007 3 2
3 3 3 3 , , , , A  = . Notăm S suma elementelor mulţimii A.
(5p) a) Aflaţi suma tuturor resturilor ce se obţin împărţind fiecare element din A la 4.
(5p) b) Aflaţi restul împărţirii numărului S la 4.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
300
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
(5p) 5. Piramida triunghiulară regulată VABC are apotema bazei de 3 2 cm şi muchia
laterală formează cu planul bazei un unghi de 60
0
.Calculaţi distanţa de la centrul bazei la o
faţa laterală .

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de
puncte)

1. Fie triunghiul ABC dreptunghic în C. Dacă MC este perpendiculară pe planul (ABC) şi
MC =AC =BC =4 cm, atunci:
(5p) a) calculaţi distanţa de la M la AB;
(5p) b) aflaţi aria triunghiului MAB;
(5p) c) determinaţi distanţa de la C la planul (MAB).
2. Considerăm un bazin de înot în formă de paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile de 50 m ,
14 m şi 2 m.
(5p) a) Calculaţi diagonala bazinului.
(5p) b) Care este suprafaţa interioară a bazinului ce trebuie faianţată?
(5p) c) Interiorul bazinului se faianţează cu plăci de faianţă ce au suprafaţa de 40 cm
2
. Care este
costul lucrării, ştiind că o cutie conţine 20 de plăci de faianţă şi costul unei cutii este de 15 lei?

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Figura alaturată reprezintă planul unui apartament;dimensiunile spaţiilor disponibile sunt
marcate pe figură. În dormitor se montează parchet,iar terasa(zona haşurată) este placată cu
gresie.
(5p) a) Calculaţi câte cutii de parchet sunt necesare,ştiind că o cutie acoperă 1,25m
2
;
(5p) b)Calculaţi aria terasei
(5p) c)Ştiind că 1m
2
de gresie costă 32 lei,calculaţi cât costă gresia necesară placării terasei.w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
301
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 147
Prof: Raţ Cristina


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului 4 2 3 + − − este.....

(5p) 2. Cel mai mic multiplu comun al numerelor 12 si 15 este.....

(5p) 3. Probabilitatea ca alegând o cifră nenulă , aceasta să fie număr par este.....

(5p) 4. Înalţimea triunghiului dreptunghic cu catetele de 8 cm , respectiv 6 cm si cu
ipotenuza de 10 cm este.....

(5p) 5. Aria laterală a cubului cu latura de 5 cm este.....

(5p) 6. În următorul tabel sunt reprezentate notele la teza de la matematică ale elevilor
clasei a VIII-a.
Nr. elevi 2 4 7 5 8 4
Nota obţinută 10 9 8 7 6 5
Câţi elevi au obţinut note mai mari sau egale cu 8?


SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi o piramidă patrulateră regulată VABCD.

(5p) 2. Calculaţi media geometrică a numerelor :
( )
3 4 1
0, 1 0,1
4 3 15
a = ⋅ + ⋅ −
1,5 4 b = ⋅

(5p) 3. Rezolvaţi in N inecuaţia :
2 4 3 2 x x + ≥ +

4. După două scumpiri succesive de preţuri , una de 10% şi alta de 15% o carte costă
253 lei.

(5p) a) Aflaţi preţul iniţial al cărţii.

(5p) b) Aflaţi preţul cărţii după prima scumpire.

(5p) 5. Fie
2 2
( ) ( 1) ( 1) E x x x = + − − . Calculaţi E(2).w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
302
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Pentru a construi un bloc , constructorul a folosit o machetă astfel ca L,l,h să fie
direct proporţionale cu 6,4,8.

(5p) a) Dacă diagonala blocului este de 1044 m, aflaţi dimensiunile construcţiei.

(5p) b) Calculaţi aria laterală a blocului .

(5p) c) Pentru a zugrăvi blocul constructorul foloseşte la 1 m
2
, 0,5 l de vopsea. Aflaţi costul
vopselei dacă o cuite de 12 l de vopsea costă 50 lei.

2. Pentru amenajarea unei grădini în formă de dreptunghi cu lăţimea de 10 m şi
lungimea egală cu dublul lăţimii, se împarte suprafaţa ei cu 4 semicercuri egale astfel încât
mijlocul laturilor să reprezinte centrul semicercului . Pe porţiunea semicercurilor se toarnă
beton şi în rest se pune gazon.

(5p) a) Aflaţi suprafaţa pe care sa pune gazon.

(5p) b) Dacă spaţiul verde şi perimetrul se delimitează de beton printr-o bordură, aflaţi de
câţi metri de bordură are nevoie constructorul.

(5p) c) Dacă pentru 10 m
2
de bordură este nevoie de 1 m
3
de beton , verificaţi dacă sunt
suficienţi 16 m
3
.


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
303
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 148
Prof: Raţ Cristina


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului 3( 5) 5 1,2 9 − + ⋅ + este.....

(5p) 2. Cel mai mare divizor comun dintre 12 si 15 este.....

(5p) 3. Soluţia reala a ecuaţiei 3x+2=5 este.....

(5p) 4. Ipotenuza triunghiul dreptunghic ABC cu catetele de 12 cm, respectiv 16 cm este.....

(5p) 5. Volumul cubului cu latura de 6 cm este.....

(5p) 6. Elevii unei clase au obţinut la matematică mediile din tabelul urmator.
Nr. de elevi 10 2 6 1 3 4
Media 10 9 8 7 6 5
Aflaţi media clasei.

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi un cub ABCDMNPQ.

(5p) 2. Determinaţi numerele a,b,c ∈R direct proporţionale cu 2,3,4 astfel încat
2 2 2
261 a b c + + = .

(5p) 3. Aflaţi x,y ∈ dacă ele verifică ecuaţiile 2x+3y=8 si 4x-y=2.

4. Fie funcţia : f R R → , ( ) f x ax b = + , a şi b ∈R ştiind că f(1)=6 si punctul B(0,4)
aparţine graficului funcţiei.

(5p) a) Aflaţi funcţia f(x).

(5p) b) Dacă a=2 si b=4 aflaţi soluţia ecuaţiei f(x)=8.

(5p) 5. Calculaţi 20% din suma numerelor x=4,6+3,4 şi
2 5 1
3 4 12
y = + + .

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Pentru acoperişul unei case in formă de piramidă patrulateră regulată cu muchia bazei de 8
cm şi înalţimea de 3 cm se foloseşte tablă roşie , iar muchiile se construiesc din lemn.

(5p) a) Aflaţi dacă 60 m de lemn sunt suficienţi pentru muchiile piramidei.

(5p) b) De câţi metrii pătraţi de tablă are nevoie construcţia?
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
304
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

(5p) c) Dacă preţul unui metru pătrat de tablă este de 2 ori mai mare decât un metru liniar de
lemn şi preţul lucrării a fost 2200 lei, aflaţi cât costă un metru pătrat de tablă şi un metru liniar
de lemn.

2. Pentru amenajarea unei bucătării în formă de pătrat cu latura de 8 cm, se foloseşte
parchet şi gresie. Suprafaţa acoperită de gresie este delimitată de 4 drepte formate de vârfuri
cu mijlocul unei laturi AM,BM,DP,CP, unde M∈(DC) şi P∈(AB).

(5p) a) Aflaţi aria suprafeţei acoperită cu gresie.

(5p) b) Pentru suprafaţa unde se pune parchet se cumpară pachete de câte 2 m
2
la preţul de
75 lei pachetul. Cât costă tot parchetul, neglijând pierderile.

(5p) c) Dacă echipa care lucrează este platită pentru montarea 1 m
2
de gresie cu preţul de 25
lei şi pentru 1 m
2
de parchet cu 15 lei , aflaţi costul manoperei.w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
305
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 149
Prof: Raţ Cristina


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Fie mulţimile { } 3,5,8 A = si { } 1,2,5,8 B = , A B ∩ este.....

(5p) 2. 10% din 350 este.....

(5p) 3. Soluţia ecuaţiei
1 5
4 9
x −
= este.....

(5p) 4. Latura unui patrat este de lungime 7 cm . Diagonala patratului are lungimea egala
cu.....

(5p) 5. Volumul unei piramide patrulatere regulate cu muchia bazei de 3 cm si inaltimea de
7 cm este.....

(5p) 6. Zilele şi temperaturile din fiecare zi sunt reprezentate in tabelul de mai jos.

Zilele Luni Marţi Miercuri J oi Vineri Sâmbătă Duminică
Temperatura 3° 2° -1° 0° -2° 1° 2°
Aflaţi media temperaturii pe primele 3 zile ale săptămânii.

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi un paralelipiped dreptunghic ABCDA’B’C’D’.

(5p) 2. Fie
1 2 1
2 3 6 5 2 3
n n n n n
E
+ + +
= ⋅ + − ⋅ ⋅ . Demonstraţi că E 11  .

(5p) 3. Aflaţi x,y numere reale dacă îndeplinesc condiţiile : x+y=7, 3x-y=1

4. Fie 2 3 4 27 5 18 x = + −
3 2 9 8 7 12 y = − + −

(5p) a) Aflaţi suma x+y.

(5p) b) Aflaţi numerele reale x şi y.

(5p) 5. Fie : f R R → , ( ) 3 2 f x x = + . Calculaţi ( 1) (3) f f − ⋅ .


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
306
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Pentru a izola pereţii unei case in forma de paralelipiped dreptunghic cu lungimea de 16m,
laţimea de 8 m şi înălţimea de 4 m, un constructor cumpără plăci cu dimensiunile de 1m
lungime şi 50 cm lăţime.

(5p) a) Câte plăci cumpără constructorul pentru izolarea casei?(neglijând spaţiile ferestrelor
şi uşilor)

(5p) b) Dacă o placă costă 15 lei , cât este costul total ?

(5p) c) Dacă grosimea unei plăci este de 10 cm şi ele sunt grupate câte 16 in pachet ,
demonstraţi că pentru a fi transportate este nevoie de un camion cu un volum de 200 m
3
.

2. Un constructor vrea să constriască o parcare cu lungimea de 36 m si lăţimea de 11 m,
formată din două culoare şi trei rânduri de locuri pentru maşini. Un loc are 1,5 m lăţime şi 2
m lungime, iar culoarele au lăţimea de 2,5 m.( lăţimea unui loc de parcare este aşezată pe
lungimea dreptunghiului)

(5p) a) Aflaţi câte locuri pentru maşini are parcarea.

(5p) b) Care este suprafaţa ocupată de locurile de parcare şi suprafaţa culoarelor?

(5p) c) Dacă pentru o oră de parcare se plăteşte 1 leu , aflaţi ce sumă se strânge după 3 ore
dacă in prima oră au fost 15 maşini , in a doua oră 2/3 din câte au fost in prima oră şi in a treia
oră parcarea a fost plină.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
307
Evaluarea Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 158
Prof. Soare Roxana
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

Subiectul I – pe foia de examen se trec doar rezutatele (30 puncte)
(5p)1. Rezultatul calculului: 426:6 -70 este egal cu ....
(5p) 2.Produsul numerelor naturale x care verifică inegalitatea este egal cu
....
(5p) 3. Într-o urnă sunt 25 de bile numerotate de la 1 la 25. Se extrage la întâmplare o bilă din
urnă. Probabilitatea ca pe bila extrasă să fie scris un număr prim este egală cu ....
(5p) 4. Perimetrul unui romb este egal cu 24 cm , iar una dintre diagonale are lungimea de 6
cm . Atunci unghiul ascuţit al rombului are măsura de ....
(5p)5. Un cub are diagonala unei feţe egală cu cm. Atunci aria laterală a cubului este
egală cu ....cm
2
.
(5p)6. La un concurs de matematică s-au acordat următoarele premii:
Premiul I Premiul II Premiul III Menţiune
4 8 12 40
Numărul elevilor care au fost premiaţi este egal cu .....
Subiectul II- pe foia de examen scrieţi rezolvările complete (30 puncte)
(5p)1.Desenaţi un paralelipiped dreptunghic notat ALGEBRIC.
(5p)2. Numerele naturale x şi y verifică egalitatea . Să se calculeze
(5p) 3. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A(3,m), B(1,2),
C(-2,-1). Să se determine m astfel încât punctele A,B,C să fie coliniare.
4. (5p) a) Să se arate că
2
5 10 5
2 5 2 2 1
x
x x x
+
=
+ + +
, .
(5p)b) Să se determine , astfel încât numărul să fie număr întreg.
5. Fie numărul . Să se arate că N este divizibil cu 21.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
308
Evaluarea Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Subiectul III- pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete (30 puncte)
1.Dreptunghiul ABCD este pardoseala camerei lui Victor. Ştiind că AB= 8m şi
BC=4m .
(5p)a) Să se determine costul parchetului necesar pentru parchetarea camerei ştiind că 1m
2
de
parchet costă 40 de lei , iar pentru cantităţile mai mari de 20 m
2
, se acordă o reducere de 10%
din preţ la întreaga cantitate cumpărată şi se cumpără în plus 3m
2
.
(5p)b) Mama cumpără pentru camera lui Victor două covoare circulare cu diametrul egal cu
lăţimea camerei pe care le aşează tangente exterior. Să se afle aria celor două covoare.
(5p) c) Să se arate că aria suprafeţei camerei neacoperite de covoare este mai mică de 7 m
2
(se
consideră 3,14 <π<3,15).
2.O piramidă triunghiulară regulată de ciocolată SABC are muchia laterală SA= cm iar
unghiul format de aceasta cu planul bazei are măsura de 60
0
. Să se determine:
(5p) a) înălţimea piramidei ;
(5p) b) cantitatea de staniol necesară pentru împachetarea piramidei, rotunjind la un număr
natural. (se consideră );
(5p) c) distanţa de la punctul A la faţa SBC.
Varianta 159

Prof. Soare Roxana

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.
Subiectul I– pe foia de examen se trec doar rezutatele (30 puncte)
(5p) 1.Rezultatul calculului este egal cu .....
(5p) 2. Dacă , atunci a este egal cu ...% din b
(5p) 3. Dacă 1 kg de mere şi 2 kg de portocale costă 8,5 lei , atunci 2 kg de mere şi 4 kg de
portocale de acelaşi fel vor costa ...lei.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
309
Evaluarea Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
(5p) 4. Pe un cerc de centru O iau în sensul acelor de ceasornic punctele A,B,C,D astfel
încât Atunci
(5p) 5. Dacă un paralelipiped dreptunghic are dimensiunile direct proporţionale cu 2,3,5 şi
suma tuturor muchiilor este egală cu 80 cm , atunci diagonala paralelipipedului este egală cu
....cm.
(5p) 6. Mediile obţinute la matematică de elevii unei clase la sfârşitul unui semestru sunt
date în tabelul de mai jos:
Media 5 6 7 8 9 10
Nr. elevi 3 5 6 8 5 3
Se alege la întâmplare un elev din clasă. Probabilitatea ca acesta să aibă cel puţin media 8 este
egală cu....
Subiectul II –pe foia de examen scrieţi rezolvările complete (30 puncte)
(5p) 1. Desenaţi o piramidă triunghiulară regulată GEOM.
(5p) 2. Moş Crăciun are pentru copii unei grădiniţe 363 de portocale, 243 ciocolate şi 483 de
bomboane. El împarte în mod egal copiilor portocalele, ciocolatele şi bomboanele şi observă
că îi rămân din fiecare câte 3. Să se afle câţi copii sunt la acea grădiniţă, ştiind că numărul
acestora este cuprins între 50 şi 80.
(5p) 3. Să se rezolve în IR , ecuaţia: .
4.Un elev a cheltuit o sumă de bani în trei zile astfel : în prima zi 20% din sumă, a doua zi
30%din rest şi încă 24 lei, iar în a treia zi , restul de 60 lei.
(5p) a) să se calculeze suma iniţială pe care a avut-o elevul;
(5p) b) să se determine ce sumă a cheltuit elevul în fiecare din primele 2 zile.
(5p) 5. Să se arate că numărul este natural .

Subiectul III- pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete (30 puncte)
1.Pardoseala unei săli de spectacol are forma unui pătrat ABCD, M este mijlocul laturii (AB),
iar P este mijlocul laturii (CD). Se ştie că aria triunghiului CDM este egală cu 200 m
2
.Notăm
.
(5p) a) Să se determine suprafaţa sălii de spectacol;
(5p)b) Să se stabilească natura patrulaterului MNPQ;
(5p)c) Patrulaterul MNPQ se plachează cu gresie, cu preţul de 45 lei m
2
. Să se determine
costul total al placării , ştiind că este necesar să se cumpere în plus 5 m
2
de gresie, chitul costă
10% din preţul gresiei, iar manopera este 120% din preţul gresiei.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
310
Evaluarea Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
2.Un bazin are forma unui paralelipiped dreptunghic ABCDA’B’C’D’ cu dimensiunile
AB,BC,AA’ egale cu trei numere impare consecutive. Se ştie că aria totală a paralelipipedului
este egală cu 286 m
2
.Bazinul este umplut cu apă.
(5p) a) să se determine dimensiunile bazinului ;
(5p) b) În bazin se introduce un tub de la D’ la B. Să se determine tangenta unghiului format
de acesta cu planul bazei, ştiind că AD=5 m, AB= 7 m, DD’= 9m.
(5p) c) Ştiind că AD=5 m, AB= 7 m, DD’= 9m să se determine distanţa minimă pe care o
parcurge un peştişor care înoată de la A la B’C.
Varianta 160
Prof. Soare Roxana
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

Subiectul I – pe foia de examen se trec doar rezutatele (30 puncte)
(5p) 1. Rezultatul calculului (-15):(-5)-2 este egal cu ....
(5p) 2. Dacă 40% dintr-un număr este egal cu 120 , atunci numărul este egal cu .....
(5p) 3. Dacă numărul 30 este împărţit în părţi direct proporţionale cu 2,3,5 atunci produsul
celor trei părţi este egal cu...
(5p) 4. Un dreptunghi are perimetrul egal cu 84 cm şi lăţimea este cu 10 cm mai mică decât
lungimea . Atunci aria dreptunghiului este egală cu ...cm
2
.
(5p) 5. O piramidă triunghiulară regulată are aria bazei egală cu cm
2
şi apotema
piramidei egală cu 4 cm . Atunci aria laterală a piramidei este egală cu ...cm
2
.
(5p) 6. La o testare la matematică elevii clasei a VIII-a au obţinut următoarele
note :
Nota 4 5 6 7 8 9 10
Nr.elevi 2 3 4 7 6 4 4

Atunci media clasei este egală cu ....

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
311
Evaluarea Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Subiectul II- pe foia de examen scrieţi rezolvările complete (30 puncte)
(5p) 1.Desenaţi o prismă patrulateră regulată şi notaţi-o.
(5p) 2. Să se rezolve inecuaţia :
, în mulţimea numerelor
întregi .
(5p) 3. Să se determine numerele raţionale p şi q pentru care are loc egalitatea :

4. (5p) a) Să se arate că , pentru orice număr real
(5p) b) Să se simplifice expresia , .
(5p) 5. Într-o clasă se află un anumit număr de elevi. Dacă stau câte doi elevi în bancă , atunci
rămân 5 elevi în picioare. Dacă stau câte 3 elevi în bancă atunci rămân trei bănci libere.
Aflaţi câţi elevi se găsesc în clasă.
Subiectul III-pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete (30 puncte)
1.La ora de matematică Crina a compus pentru colega sa de bancă Irina următoarea
problemă:
Laturile unui triunghi ABC verifică egalitatea :
+
Fie AD Prin D construim DE DF Să se
determine:
(5p)a) lungimile laturilor triunghiului ABC;
(5p)b) măsurile unghiurilor triunghiului ABC;
(5p)c) natura, perimetrul şi aria patrulaterului AEDF.
Tu poţi să o ajuţi pe Irina să rezolve problema?
2.Un bazin are forma unei prisme patrulatere regulate . Lungimea muchiei bazei este soluţia
naturală (în m ) a ecuaţiei: , iar lungimea muchiei laterale este soluţia (în m) a
ecuaţiei: .
(5p) a) să se determine lungimile muchiilor bazelor şi a muchiilor laterale
(5p)b) se plachează suprafaţa bazei şi pereţii laterali ai bazinului cu faianţă. Ştiind că faianţa
se cumpără în cutii care conţin plăci pătrate cu muchia de 30 cm şi că într-o cutie sunt 20 de
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
312
Evaluarea Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
plăci, să se determine câte cutii de faianţă este necesar să se cumpere ştiind că se cumpără un
număr întreg de cutii.
(5p) c) În bazin se pun cuburi de gheaţă cu muchia de 3 m . Să se determine câte cuburi de
gheaţă încap în bazin .
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
313
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 161
Prof. Ştefan Maria Lăcrămioara
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Dacă
2 3 9
243
x
= , atunci numărul x este egal cu ………
(5p) 2. Un produs electrocasnic costă 1375 lei. După o reducere de 8% acelaşi obiect va
costa ……………..lei .
(5p) 3. În data de 31 decembrie 2010 la ora 20 temperatura aerului este de 2
0
C. În
următoarele ore temperatura scade câte 2 grade la fiecare oră. După 4 ore temperatura va fi de
……….
0
C.
(5p) 4. Aria unui pătrat cu diagonala de 3 6cm este de ……cm
2
.

(5p) 5. Se considera piramida patrulateră regulată [VABCD] din figura 1, astfel încât
triunghiul VAC este dreptunghic. Măsura unghiului format de muchia VA cu planul bazei
este de ………
0
.
Figura 1

(5p) 6. În graficul următor este reprezentat rezultatul obţinut de elevii clasei a VIII-a la un
test de matematică. Numărul elevilor care au promovat testul este ………..
0
1
2
3
4
5
6
7
8
3 4 5 6 7 8 9 10
Număr elevi


SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi, pe foaia de lucrare, o prismă triunghiulară ABCA’B’C’.
(5p) 2. Determinaţi mulţimea
{ }
3 1
2 5
x
A x |
x
+
= ∈ ∈

  .
(5p) 3. Un elev citeşte
3
7
dintr-o carte şi constată că mai are 5 pagini până la jumătate. Câte
pagini are cartea?

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
314
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
4. Se consideră expresia ( )
1
2 2
1 4 6 3
2 2
4 2 5 2
x x
E x
x x
x x x

+ + | | | |
= − − ⋅
| |
+ −
− − + \ . \ .
, unde
{ }
1
3 2 2
2
x \ ; ; ; . ∈ − − 
(5p) a) Arătaţi că forma cea mai simplă a expresiei este ( ) 2 1 E x x = − .
(5p) b) Determinaţi valorile reale ale lui x pentru care ( )
( )
4
3 5
3 5
E x .
E x
+ =(5p) 5. Se consideră numerele
( )( )
7 4 3 3 5 a = − + şi
( )( )
7 4 3 3 5 b = + − . Calculaţi
media geometrică a celor două numere.

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Fie un teren în formă de trapez BAZE isoscel, AB || ZE, ( )
0
45 m A =  , ZE =40 m, MN
este linie mijlocie şi lungimea înălţimii trapezului este de 60 m. Terenul se cultivă cu sfeclă şi
cartofi, după cum se vede în figura alăturată


(5p) a) Calculaţi lungimea gardului care separă cele două culturi pe linia mijlocie.

(5p) b) Calculaţi suprafaţa cultivată cu sfeclă, respectiv cu cartofi.

(5p) c) Calculaţi cât la sută din suprafaţa cultivată cu cartofi, reprezintă suprafaţa cultivată
cu sfeclă.

2. În figura 2 este reprezentat un bazin în formă de paralelipiped dreptunghic, cu dimensiunile
L = 24 m, l = 3 m şi adâncimea h = 2,4 m. Pentru placarea cu faianţă se folosesc plăci în
formă de pătrate cu dimensiunea de 30 cm şi colţare în formă de baghete de 0,6 m lungime.
Figura 2
(5p) a) Arătaţi că bazinul se poate acoperi cu plăci întregi de faianţă.
(5p) b) Calculaţi suprafaţa acoperită cu faianţă
(5p) c) Se achiziţionează faianţa în cutii care conţin 50 de plăci pentru placare şi se cumpără
în plus cu 5% din suprafaţă pentru rezervă. Ştiind că se vând doar cutii întregi (nu se vinde
faianţa la bucată) calculaţi câte cutii sunt necesare.

sfeclă
cartofi
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
315
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 162
Prof. Ştefan Maria Lăcrămioara
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului 48 25 7 , , ⋅ − este…

(5p) 2. Numărul iraţional din mulţimea
4
81
5 16 2 243 25
12
M ; ; ; ;
¦ ¹
= − − −
´ `
¹ )
este….

(5p) 3. Media aritmetică a numerelor 5 3 2 a = + şi 5 3 2 b = − este……

(5p) 4. Lungimea liniei mijlocii în trapezul ABCD este de 7 cm, atunci suma lungimilor
bazelor este de …..cm.

(5p) 5. În paralelipipedul dreptunghic ALGEBRIC din Figura 1 se
cunosc AL =LG =6 2 cm, IG =12 3 cm, atunci măsura unghiului
IAG =…..
0
.


Figura 1
(5p) 6. În diagrama alăturată este reprezentată repartizarea unui teren agricol de 240 ha în
funcţie de culturi. Suprafaţa cultivată cu floarea soarelui este de ….ha.
50%
7%
18%
25%
Grâu
Orz
Porumb
Floarea Soarelui

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi un tetraedru regulat GEOM.

(5p) 2. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2 3
3
5
x +
≤ .

(5p) 3. Un caiet costă 1,8 lei, iar un pix de 3 ori mai mult. Calculaţi cât ar costa 5 caiete şi 4
pixuri împreună.

4. Se dă funcţia f : →  , ( ) 2 5 f x x = − . Calculaţi:

(5p) a) Coordonatele punctului A în care graficul funcţiei intersectează axa ordonatelor şi
coordonatele punctului B în care graficul funcţiei intersectează axa absciselor.

(5p) b) Aria triunghiului determinat de graficul funcţiei şi axele de coordonate.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
316
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

(5p) 5. Arătaţi că numărul
( ) ( )
2 2
3 3 5 3 3 2 n = − + ⋅ − este pătrat perfect.

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. În Figura 2 este reprezentat un teren în formă de trapez dreptunghic ABCD, cu BC = 24
m , ( ) 60
o
m A =  , AC este bisectoarea unghiului BAD
Figura 2
(5p) a) Calculaţi lungimea gardului pe linia diagonalei AC.

(5p) b) Arătaţi că AD = DC = 16 3

(5p) c) Verificaţi dacă 120 m plasă de sârmă este suficient pentru împrejmuirea exterioară a
terenului.

2. În Figura 3 este reprezentat un canal de alimentare cu apă al unei instalaţii hidraulice
cu secţiunea triunghi echilateral de latură AB = 2m şi având lungimea de 1 km.
( )
3 173 , ≈
Figura 3
(5p) a) Aflaţi aria cimentată a pereţilor canalului pe o lungime de 1 km.

5p) b) Aflaţi volumul canalului.

(5p) c) Aflaţi debitul canalului în m
3
/h, dacă apa curge cu 2 m/s.
2 m
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
317
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

Varianta 163

Prof. Ştefan Maria Lăcrămioara
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului ( ) ( ) 2 3 3 x y x y + − + este ……………

(5p) 2. Valoare numărului natural x pentru care 219x este divizibil cu 18 este ……

(5p) 3. Dintre numerele reale 4 5 x = şi 9 y = mai mic este……….

(5p) 4. Perimetrul triunghiului echilateral cu latura de 3 5cm este …….cm.

(5p) 5. Diagonala cubului ABCDA’B’C’D’ cu muchia AB =2 3cm este de …..cm.

(5p) 6. În tabelul de mai jos sunt cuprinse numărul de piese realizate de muncitorii dintr-un
atelier în decursul acestei săptămâni:

Luni Marţi Miercuri Joi Vineri
123 207 185 248 237
În această săptămână muncitorii au realizat în medie un număr de …. piese.


SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi o piramidă triunghiulară regulată cu baza ABC şi vârf S.

(5p) 2. Se consideră funcţia f : →  , ( )
2
7
3
f x x = − . Calculaţi ( ) ( ) 0 2 3 f f − ⋅ .

(5p) 3. Să se determine două numere ştiind că primul este cu 11,6 mai mare decât al doilea
şi media aritmetică a celor două numere este 31,7.

4. Se consideră expresia ( )
2
1 4 3 1
1 1
1
x
E x :
x x
x
− | |
= −
|
+ −
− \ .
,
{ }
1
1 1
3
x \ ; ; ∈ −  .

(5p) a) Arătaţi că forma cea mai simplă a expresie este ( )
5 3
3 1
x
E x
x
+
=(5p) b) Determinaţi numerele naturale x pentru care ( ) E x ∈.

(5p) 5. Arătaţi că numărul 1 3 5 7 4021 n ... = + + + + + este număr natural.


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
318
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. O grădină are forma unui paralelogram (Figura 1), cu latura AB = 9 m şi latura AD =
15. Acest teren se împarte astfel: Pe latura BC se ia punctul M la o distanţă de 5 m faţă
de punctul B, iar pe latura CD se ia punctul N la 6 m faţă de punctul C.
Pe loturile astfel obţinute se cultivă zarzavaturi.
Figura 1

(5p) a) Calculaţi aria triunghiului MNC în funcţie de aria paralelogramului.

(5p) b) Arătaţi că suprafaţa cultivată cu roşii este egală cu suprafaţa cultivată cu ardei.

(5p) c) Arătaţi că suprafaţa cultivată cu vinete este jumătate din suprafaţa cultivată cu varză.

2. În Figura 2 este reprezentat un siloz de cereale în formă de prismă patrulateră
regulată, cu dimensiunile AB = 4 m, AE = 5m, în care se depozitează grâu, având masa
hectolitrică 72 kg/hl (masa hectolitrică sau masa volumetrică reprezintă masa unui hectolitru
de cereale).Figura 2
(5p) a) Aflaţi volumul silozului.

(5p) b) Aflaţi câte tone de grâu există în siloz, dacă acesta se încarcă 90% din capacitate.

(5p) c) Dacă din depozit se livrează zilnic câte 12,8 t de grâu pentru panificaţie, calculaţi
după câte zile grâul rămas va reprezenta
1
3
din cantitatea iniţială
ardei
roşii
vinete
varză
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
319
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 164
Prof. Ştefan Maria Lăcrămioara
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului ( )
3
24 : 2 3 x x x x + + este egal cu……….

(5p) 2. 100 g soluţie salină cu concentraţia 2% conţine ………. g sare

(5p) 3. Valoarea de adevăr a propoziţiei ( )
2
2
2 4 x x + = + este ……….

(5p) 4. Latura unui pătrat cu aria 24
2
cm este ... cm.

(5p) 5. Se consideră piramida patrulateră regulată VABCD din Figura 1, având 6 AB = cm
şi 6 2 VA = cm. Măsura unghiului dintre dreptele VB şi VD este egală cu …..°
Figura 1
(5p) 6. În tabelul de mai jos sunt reprezentate rezultatele obţinute de toţi elevii clasei a
VIII-a la examenul de matematică. Procentul de promovabilitate este … %
Interval note
99
1 4 −
99
5 6 −
99
7 9 −
10
Număr elevi 13 28 50 9

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi pe foaia de examen un cub ' ' ' ' ABCDA B C D .

(5p) 2. Se consideră mulţimea
2 2
2 2 3
270 3 2
; 1 ; 80; 26 10 ; 4 ; 1
4 5 30
A
¦ ¹
¦ ¦ | | | |
= − + − +
´ `
| |
\ . \ .
¦ ¦
¹ )
.
Enumeraţi elementele A∩.
(5p) 3. Fie funcţia : ; f →   ( ) 3 5 f x x = − . Determinaţi numărul real a pentru care punctul
( ) ;1 P a este situat pe graficul funcţiei f .

4. Un bloc are 19 apartamente cu 2 şi 4 camere, în total 48 camere. Aflaţi:

(5p) a) numărul apartamentelor cu 4 camere.

(5p) b) numărul apartamentelor cu 2 camere.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
320
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

(5p) 5. Fie expresia ( )
2 2
6 13 10 34 E x x x y y = + + + − + . Arătaţi că ( ) 5 E x ≥ pentru orice
, x y ∈.

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Se consideră un rezervor în formă de paralelipiped dreptunghic cu lungimea dublul lăţimii
şi înălţimea media aritmetică dintre lungime şi lăţime.

(5p) a) Determinaţi dimensiunile astfel încât în rezervor să încapă 3t de apă.

(5p) b) Calculaţi în cât timp se va umple bazinul cu ajutorul unui robinet cu debitul de 120 l
de apă pe minut.

(5p) c) Calculaţi înălţimea la care se va ridica apa în bazin după 9 minute.

2. În Figura 2 este reprezentată schiţa unei plăci metalice din care se decupează două
discuri cu raza 40 R = cm. Partea rămasă după decupare reprezintă deşeu ce se trimite la
retopire. Cele două discuri sunt tangente între ele şi faţă de laturile dreptunghiului.
Figura 2
(5p) a) Calculaţi aria celor două discuri.

(5p) b) Calculaţi aria plăcii de metal.

(5p) c) verificaţi dacă raportul dintre aria discului şi aria suprafeţei totale este mai mic decât
22% (se consideră 3,14 3,15 x < < )w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
321
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 165
Prof. Ştefan Maria Lăcrămioara
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Cel mai mic număr întreg de două cifre este …..

(5p) 2. Soluţia pozitivă a ecuaţiei
2
5 4 x − = − este…..

(5p) 3. Partea fracţionară a numărului 3,37 a = este…..

(5p) 4. Fie ABCD un romb cu 6 AB = cm şi
( )
ˆ
60 m A = ° , atunci ( ) P ABD ∆ este …..cm.

(5p) 5. Se consideră prisma triunghiulară ' ' ' ABCA B C (Figura 1). Fie M mijlocul lui
| | ' ' B C şi N mijlocul lui BC . Dacă ' 6 AA = şi 4 3 AB = atunci ( ) ( )
; m AM ABC  este …..°
Figura 1
(5p) 6. În graficul de mai jos este reprezentată temperatura înregistrată pe parcursul unei
zile. Diferenţa dintre temperatura maximă şi minimă este de ….. ° C.
-7
6
9
1
-2
6 10 14 18 22
ora
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
graficul
temperaturii

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi pe foaia de examen o primă patrulateră regulată ' ' ' ' ABCDA B C D .

(5p) 2. Se consideră mulţimile
{ }
2 7 5 A x x = ∈ − ≤  şi
{ }
3; B y y x x A = ∈ = − ∈  .
Enumeraţi elementele mulţimii A B ∩ .

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
322
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
(5p) 3.Determinaţi cel mai mic număr care împărţit la 7 dă restul 3 şi împărţit la 9 dă restul 5.

4. Fie funcţia : ; f →   ( ) 3 2 f x x = − .

(5p) a) Reprezentaţi grafic funcţia într-un sistem de axe ortogonale.

(5p) b) Determinaţi distanţa de la originea sistemului la
f
G .

(5p) 5. Determinaţi numărul natural n astfel încât
( )
2 1 3 2 1 9
...
10 2 6 1
n n
n n
− − + −
+ + + =
+


SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. În Figura 2 este reprezentată schiţa unei terase în formă de triunghi dreptunghic ABC ∆
cu
( )
ˆ
90 m B = ° , având 6 AB = m, 24 BC = m. Se ridică un perete MN pe linia paralelă cu
AB.
(5p) a) Calculaţi suprafaţa terasei.

(5p) b) Determinaţi distanţa BN astfel încât cele două suprafeţe obţinute să fie egale.

(5p) c) Suprafaţa AMNB se acoperă cu mochetă. Aflaţi costul ştiind că preţul mochetei este
de 18,75 lei/m
2
.
Figura 2
2. În Figura 3 este reprezentată o cutie sub formă de cub în care există o cavitate pentru o
piatră preţioasă în formă de piramidă patrulateră regulată. Muchia cubului este de 6 AB = cm.

(5p) a) Calculaţi volumul pietrei preţioase.
(5p) b) Se poleieşte cutia cu un material aurifer. Ştiind că materialul costă 250 lei/m
2
,
calculaţi preţul.
(5p) c) Cutia se umple cu un material granulos astfel încât să rămână spaţiul liber pentru
piatra preţioasă. Calculaţi volumul materialului granulos.


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
323
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

Varianta166
Prof:Telteu Constantin


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1.
1
1 4 ...
2
− ⋅ =
(5p) 2. Divizorii lui 12 din intervalul
| | 0;5 sunt în număr de …
(5p) 3. Dacă 19 CD-uri costă 8 lei, atunci 95 CD-uri de acelaşi fel costă … lei.

(5p) 4. Un dreptunghi cu lungimea de 100 cm are lăţimea egală cu 20% din lungime.
Perimetrul său este de … cm.

(5p) 5. În paralelipipedul dreptunghic din figură aria feţei verzi este
2
50cm . Perimetrul
feţei roşii este de … cm .
(5p) 6. În tabelul următor sunt reprezentate rezultatele obţinute de elevii unei clase la o
materie la sfârşitul semestrului:

Media 3 4 5 6 7 8 9 10
Număr
elevi
1 2 4 6 7 5 3 2

Au promovat un număr de … elevi.

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi pe foaia de examen un pătrat ABCD şi o perpendiculară pe planul său ce
trece prin A.
(5p) 2. Calculaţi media aritmetică a numerelor , , x y z , unde
2 3 ; 2 3 ; 3 2 x a b c y a b c z a b c = + + = + + = + + .
(5p) 3. O carte are 100 de pagini. La câte dintre pagini s-au folosit la numerotare şi cifre
care sunt numere prime?

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
324
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

4. Se dau funcţiile: ( ) ( ) , : , 1, 1. f g f x x g x x → = + = − −  
(5p) a) Determinaţi punctul din plan ce se află pe graficele ambelor funcţii.

(5p) b) Determinaţi aria triunghiului determinat de graficele celor două funcţii şi axa Oy.

(5p) 5. Media aritmetică a numerelor a şi b este 5, iar media lor geometrică este 3. Calculaţi
2 2
a b + .
SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Un vas în formă de paralelipiped dreptunghic are dimensiunile exterioare:
15 , 10 , 5 L dm l dm h dm = = = şi grosimea pereţilor vasului este de 1dm.
(5p) a) Încap în vas 400 l de apă? Justificaţi.

(5p) b) Care este volumul pereţilor vasului? (inclusiv baza!)

(5p) c) Dacă vopsim interiorul vasului, care este aria suprafeţei pe care o avem de vopsit?

2. Andrei şi Irina au de desenat pe câte o coală pătrată (de aceeaşi dimensiune) patru
cercuri identice cât mai mari. Ei au procedat ca în figura următoare:


(5p) a) Care din ei a desenat corect? Argumentaţi.

(5p) b) Care este raza unui cerc desenat de Andrei?

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
325
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

(5p) c) În desenul realizat de Irina, suprafaţa rămasă în afara discurilor este mai mare ca
suprafaţa unui disc? De ce?Varianta 167
Prof: Telteu Constantin


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1.
1 1 1
: ...
4 2 2
− =

(5p) 2.
| | ( )
10;10 ... Card ∩ − = 

(5p) 3. 5 kg de mere costă cât 10 kg de prune, iar un kg de prune costă 1,5 lei. Câţi lei
costă un kg de mere?

(5p) 4. Un dreptunghi are lăţimea cu 80% mai mică decât lungimea, care este de 100 cm.
Aria sa este de …
2
cm .

(5p) 5. În figura următoare perimetrul feţei roşii este de 30 cm. Aria feţei verzi este de …
2
cm .(5p) 6. În tabelul următor, sunt trecute notele obţinute la un test de către elevii unei clase.

nota 3 4 5 6 7 8 9 10
Număr
elevi
1 2 4 6 7 5 3 2

Media clasei este…

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
326
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi pe foaia de examen un dreptunghi ABCD şi o perpendiculară pe planul său
ce conţine punctul de intersecţie al diagonalelor.
(5p) 2. Calculaţi media geometrică a numerelor 3 8 x = − şi 3 2 2 y = + .
(5p) 3. Deschid o carte de 100 pagini la întâmplare de cinci ori. De fiecare dată îmi notez
numerele cu care sunt numerotate paginile. Adun apoi toate aceste numere. Se poate să obţin
ca rezultat numărul 945? Dar numărul 100? Argumentaţi.

4. Se dau funcţiile: ( ) ( ) , : , 1, 2 f g f x x g x x → = + = − −   .

(5p) a) Reprezentaţi graficele funcţiilor pe acelaşi sistem de axe de coordonate.

(5p) b) Aflaţi distanţa de la punctul de intersecţie al graficelor celor două funcţii la axa Oy.

(5p) 5. Media aritmetică a două numere pozitive este dublul unuia dintre ele. Ştiind că cel
mic este
( )
4
2

, aflaţi celălalt număr.

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. O piesă metalică are forma ( vezi figura) unei prisme triunghiulare regulate ' ' ' ABCA B C
din care s-a scos piramida triunghiulară regulată ' ' ' OA B C (O centrul bazei ABC). Toate
muchiile prismei sunt de 6 cm.
(5p) a) Calculaţi volumul piesei.

(5p) b) Vopsim piesa în întregime. Ce suprafaţă avem de vopsit?

(5p) c) Care este distanţa de la vârful C la faţa ( ) ' ' OB C ?
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
327
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte


2. Conturul bazinului de înot din figură are forma unui dreptunghi completat la capete
cu câte un semicerc. Împrejurul bazinului este o bandă de nisip cu lăţimea constantă de 2 m.
Dreptunghiul are lungimea de 20 m şi lăţimea de 10 m.
(5p) a) Ce suprafaţă are bazinul?

(5p) b) Care este suprafaţa acoperită cu nisip?

(5p) c) Care este diferenţa dintre perimetrul exterior al benzii de nisip şi cel interior?Varianta 168
Prof: Telteu Constantin


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1.
1 1 1 1
2 2 2 2
− − + ⋅ = …

(5p) 2. Dintre fracţiile
178
829
şi
7
6
, mai mică este…

(5p) 3. Dacă un creion şi un stilou costă 10 lei, iar două creioane şi un stilou costă 11 lei,
câţi lei costă un stilou?

(5p) 4. Un pătrat cu aria de
2
3cm are perimetrul de … cm

(5p) 5. Prisma triunghiulară regulată din figură are aria feţei albastre de
2
60cm . Cât este
aria bazei ei?
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
328
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte(5p) 6. Diagrama următoare arată numărul de elevi înscrişi la fiecare disciplină la un liceu
sportiv (fiecare elev este înscris la o singură disciplină).

Câţi elevi sunt în acest liceu?SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi un triunghi dreptunghic şi o perpendiculară pe planul său ce trece prin
vârful unghiului drept.

(5p) 2. Scrieţi în ordine crescătoare numerele:
1 1 1 1 1 1
2 ; 3 ; 2 .
1 1 1
2 3 2
2 3 2
x y z = − − = − − = − −

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
329
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

(5p) 3. Într-un grup de 9 fete şi 13 băieţi, care într-o excursie au făcut 373 poze în total,
fetele au făcut acelaşi număr de poze fiecare, iar fiecare băiat a făcut cu 5 poze mai multe ca o
fată. Câte poze a făcut o fată?
4. Fie funcţia: ( ) : , 3; . f f x ax a → = + ∈   

(5p) a) Să se determine a , astfel încât ( ) 1;0
f
G Ox = −  .

(5p) b) Să se determine a , astfel încât punctul ( ) 2; 5
f
A a G − ∈ .

(5p) 5. Dacă
1
x a
a
= + şi
1
y a
a
= − , calculaţi
2 2
x y + pentru 2 a = .SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Dintr-un bloc de piatră în formă de paralelipiped dreptunghic ' ' ' ' ABCDA B C D (vezi
figura) cu 10 , 5 L dm l h dm = = = s-a cioplit porţiunea în formă de paralelipiped dreptunghic
' ' ' ' EFGHE F G H , cu dimensiunile de pe figură.


(5p) a) Aflaţi volumul corpului rămas.

(5p) b) Aflaţi suprafaţa totală a corpului.

(5p) c) Calculaţi distanţa FC.

2. Curtea unui hotel are forma de trapez dreptunghic (vezi figura), cu diagonalele
perpendiculare. Trapezul are baza mică de 10 cm şi înălţimea de 20 cm.w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
330
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte(5p) a) Calculaţi diagonalele acestui trapez.

(5p) b) Ce lungime ar avea un gard care ar împrejmui această curte?

(5p) c) Proprietarul hotelului vrea să amenajeze în curte o piscină circulară cât mai mare
posibilă. Care va fi raza ei?


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
331
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

Varianta 169
Prof: C.Telteu
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Determinaţi valoarea lui x ştiind că: 0,5 0,5 2,5 2,5 0 x + + + − = .
(5p) 2. Andrei primeşte zilnic în zilele lucrătoare câte 55 lei. Câţi lei primeşte în luna
februarie 2011?
(5p) 3. Pe un gard sunt 7 ciori şi 8 grauri. Un vânător împuşcă trei din aceste
păsări. Cât la sută din numărul păsărilor a scăpat cu viaţă?
(5p) 4. Perimetrul unui romb este de 8 cm. Semiperimetrul său este de …
(5p) 5. Un cub are muchia de 1 cm. Aria totală a sa este mai mare decât cea a unui
pătrat cu latura de 2,5 cm?
(5p) 6. Jucătorii unei echipe de fotbal,(cu rezerve cu tot) au fost echipaţi cu
tricouri ale căror mărimi sunt date în tabelul următor:
Numărul de jucători (cu tot cu rezerve) din
echipă este de…SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi un cub ' ' ' ' ABCDA B C D şi diagonalele feţei sale din planul ( ) ' BCC .
(5p) 2. Fie mulţimile: { } { } 2;7 ; 2;8 . M N = − = − Mulţimea \ M N este …
(5p) 3. Un număr natural x , împărţit la 6 sau la 15 dă rest 3 de fiecare dată şi câtul diferit de
0. Care este cel mai mic număr cu această proprietate, mai mare ca 1000?
4. Se consideră funcţia ( ) : ; , f f x x m x → = + ∀ ∈   .
(5p) a) Determinaţi valoarea lui m ştiind că punctul
.
3 2
;0
5
f
A G
| |
− ∈
|
|
\ .

(5p) b) Pentru 1 m = − trasaţi graficul funcţiei.
(5p) 5. Arătaţi că pentru orice număr real x avem:

( ) ( ) ( )
2 2
2 2 2
3 1 4 1 7 2 1 x x x x x x x
(
− + − + + = − + +
¸ ¸
SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Un cub ' ' ' ' ABCDA B C D are interiorul din oglinzi perfecte. Prin vârful B pătrunde în
interior o rază de lumină, se reflectă pe faţa ( ) ' DCC şi ajunge în vârful ' A .
(5p) a) Realizaţi desenul.
(5p) b) Dacă muchia cubului este de 4 cm, care este lungimea drumului parcurs raza de
Mărimea Nr.
jucători
39 2
40 5
41 5
42 8
43 6
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
332
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

0
2
4
6
8
10
12
14
0-10 11-15 16-20 21-25 26-35
lumină de la B la ' A ?
(5p) c) Dacă M este punctul în care raza atinge faţa ' ' DD C C , calculaţi
' BMA
A .
2. O sală de clasă are lungimea de 12 m, lăţimea de 6 m şi înălţimea de 3 m. Ferestrele şi
uşa ocupă 15% din suprafaţa zidurilor, iar tabla ocupă 5% din suprafaţa zidurilor.
(5p) a) Care este suprafaţa uşii şi a ferestrelor la un loc?
(5p) b) Ce suprafaţă trebuie zugrăvită?
(5p) c) Dacă unui elev îi este necesară o suprafaţă de 2,5 m
2
, câţi elevi ar putea învăţa în
această sală de clasă?


Varianta 170
Prof. C. Telteu
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Să se rezolve ecuaţia: 3 2 3 3 0 x + − + =
(5p) 2. Media aritmetica a două numere este 12,5. Care este suma numerelor?
(5p) 3. Copii Adam, Barbu, Cătălina şi Doina se joacă pe un teren. Fetele s-au accidentat.
Cât la sută din numărul copiilor de pe teren au rămas neaccidentaţi?
(5p) 4. Un triunghi isoscel are o latură de 8 cm, şi altă latură de două ori mai mare ca
aceasta. Care este perimetrul său?
(5p) 5. Un cort din pânză are forma de piramidă patrulateră regulată cu muchia laterală de
aceeaşi lungime cu latura bazei, care este de 2 m. Care este suprafaţa de pânză
necesară confecţionării lui, dacă presupunem că nu se pierde nimic în timpul
confecţionării?
(5p) 6. În diagrama următoare, sunt date numărul de intrări pe messenger ale prietenilor lui
Andrei, într-o lună.(orizontală - nr. intrări,
verticală – nr. prieteni)
Spunem că un prieten de pe listă este
„vorbăreţ” dacă are mai mult de 15 intrări.
Câţi prieteni „vorbăreţi” are Andrei?SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi un paralelipiped dreptunghic ' ' ' ' ABCDA B C D şi diagonalele feţelor ce
conţin vârful B , iar B nu aparţine acestor diagonale.
(5p) 2. Dacă S este mulţimea soluţiilor ecuaţiei 6 6 x − = , iar { } 10,11,12 P = , atunci
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
333
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

P S ∩ =…

(5p) 3. Numerele 244, 99 şi 90 împărţite la un acelaşi număr natural n , dau resturile 4, 3,
respectiv 6.
Care este cea mai mare valoare a lui n ?

4. Se dă funcţia: ( ) : , 3, f f x ax x → = + ∀ ∈   .
(5p) a) Determinaţi numărul a ştiind că graficul funcţiei trece prin punctul ( ) 1;3 M
(5p) b) Determinaţi intersecţiile graficului cu axele de coordonate, pentru 1 a = .
(5p) 5. Verificaţi identitatea:
( ) ( ) ( )( ) ( )
2 2
1 2 2 1 2 4 1 1 0 x x x x x x + + − + + − − − − =
SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. O hală dreptunghiulară se pardoseşte cu pietre în formă de pătrat cu latura de 15 cm.
Hala este lungă de 32,5 m şi lată de 8,5 m. Între pietre nu rămâne loc liber, iar dacă
dintr-o piatră se foloseşte o parte, restul nu se mai foloseşte.
(5p) a) Câte pietre sunt necesare?
(5p) b) Dacă piatra este groasă de 3 cm, ce volum de piatră s-a cumpărat?
(5p) c) Cât a costat piatra dacă un metru cub costă 1000 lei?
2. Un circ are formă de cerc cu raza de 25 m. Partea pe care se fac exerciţii (arena) este
şi ea în formă de cerc cu raza de 20 m.
(5p) a) Care este aria circului?
(5p) b) Care este aria arenei?
(5p) c) Să se afle câţi spectatori încap, dacă
fiecare are nevoie de o suprafaţă de 0,5 m
2
?w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
334
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

0
2
4
6
8
10
12
14
0-10 11-15 16-20 21-25 26-35


Varianta 171
Prof:C. Telteu
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Să se determine soluţia ecuaţiei: 5 11 13 22 33 x − + − = −

(5p) 2. Andrei şi Irina numără stelele de pe cer. La un moment dat, Andrei numărase 150
de stele, iar Irina cu 25 mai puţine. Câte stele număraseră ei împreună?
(5p) 3. Un număr par este şi multiplu de 11, iar următorul număr par, este multiplu de 5.
Un exemplu este numărul 418?
Găsiţi cel mai mic număr cu aceste proprietăţi.
(5p) 4. Diagonala unui pătrat este de 10 2 cm. Perimetrul său este de…
(5p) 5. Un vas în formă de paralelipiped dreptunghic are 2 1 L l m = = , iar 2 h m = . Încerc să
pun în el 1000 litri de apă. Încap?
(5p) 6. Priviţi diagrama următoare, în care este redată frecvenţa intrărilor pe messenger a
prietenilor lui Andrei şi numărul lor într-o
lună.
(orizontală - nr. intrări, verticală – nr. prieteni)
Spunem că un prieten al lui Andrei este „mai
aparte” dacă are cel mult 10 intrări, sau mai
mult de 25.
Câţi astfel de prieteni „mai aparte” are Andrei?

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi o piramidă patrulateră regulată VABCD şi o apotemă a sa VM .

(5p) 2. Dacă M este mulţimea soluţiilor ecuaţiei 3 4 x − = iar { } 1,2,3,4 B = , atunci
\ .... B M =

(5p) 3. 10% din elevii unei şcoli de artă sunt pasionaţi doar de pictură, 15% sunt pasionaţi
doar de muzică şi 100 elevi doar de balet. Restul, care reprezintă jumătate din elevii
şcolii, au mai multe pasiuni . Câţi elevi sunt în acea şcoală?
4. Se dă funcţia ( ) : ; 2, f f x x x → = − ∀ ∈   .
(5p) a) Determinaţi pe a∈ astfel încât
( )
2;
f
M a G ∈ .
(5p) b) Determinaţi b∈ astfel încât ( ) ( )
, M b f b să fie situat sub axa Ox .
(5p) 5. Verificaţi identitatea:
2 2 2
2
1 1 4
2 0
1 1 1
x x x
x x x
− + | | | | | |
− + − =
| | |
+ − −
\ . \ . \ .
.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
335
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Într-un container cu dimensiunile: 12 m; 2,5 m şi 2 m se încarcă dulapi de lemn cu
dimensiunile: 500 cm; 15 cm şi 15 cm.

(5p) a) Care este numărul maxim de dulapi ce se poate încărca în container?
(5p) b) Care este volumul dulapilor dintr-un container?
(5p) c) Care este volumul nefolosit din container?

2. Dintr-o foaie de tablă dreptunghiulară cu lungimea de 80 cm şi lăţimea de 60 cm se
taie un număr maxim discuri cu raza de 5 cm.
(5p) a) Care este aria unui disc?
(5p) b) Câte discuri se obţin?
(5p) c) Cât la sută din material se pierde?

Varianta 172
Prof:C. Telteu
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Găsiţi soluţia ecuaţiei: 7 8 3 x x x − + − + = −

(5p) 2. Pe o banchiză de gheaţă, sunt 250 de pinguini, iar pe o banchiză vecină cu 150 mai
mulţi. Câţi pinguini sunt în total pe cele două banchize?

(5p) 3. Dacă din 24 de baloane, Irina a spart trei, cât la sută din numărul total de baloane au
rămas nesparte?
(5p) 4. Un dreptunghi cu perimetrul de 30 cm, are lăţimea un sfert din lungime. Câţi cm are
lăţimea sa?

(5p) 5. Cubul alăturat are muchia de 2 cm, iar
M este mijlocul laturii. Calculaţi
MAC
A .

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
336
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
S F H T
spor t ul
p
r
o
c
e
n
t
a
j
(5p) 6. Într-o şcoală, fiecare elev practică numai câte unul din sporturile: şah, fotbal,
handbal şi tenis. Diagrama următoare arată în procente participarea lor la fiecare sport. Câţi
elevi sunt în şcoală, dacă 50 de elevi practică şahul?SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi o piramidă triunghiulară regulată, şi o apotemă a bazei.

(5p) 2.
5
D este mulţimea divizorilor lui 5; B este mulţimea cifrelor numerelor scrise în
baza 10.
5
... D B ∩ =(5p) 3. Irina este de doua ori mai în vârstă decât cei doi fraţi ai ei, care sunt gemeni. Dacă
toţi au împreună 12 ani, câţi ani are un frate al Irinei?

4. Se dă funcţia:
( )
3
: , ,
5
f f x x x → = − ∀ ∈   
.
(5p) a) Determinaţi punctul de pe axa Ox ce aparţine graficului funcţiei

(5p) b) Câte puncte ale graficului funcţiei au coordonatele numere întregi?
(5p) 5. Calculaţi valoarea expresiei ( )
2
1 1 2
1
2 2 2 2
x
E x
x x
− | |
= − ⋅ −
|
− + \ .
pentru
2
13
x = .
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
337
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte


SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Pentru pavarea unei străzi se folosesc pietre paralelipipedice cu lungimea de 10 cm,
lăţimea de 8 cm şi înălţimea de 6 cm.
(5p) a) Ce suprafaţă se poate pietrui cu 100000 pietre?
(5p) b) Dacă 1 m
3
de piatră cântăreşte 3 t, Câte camioane au fost necesare pentru aducerea
pietrei, dacă un camion transportă 15 t?
(5p) c) Dacă strada are lăţimea de 6 m, cât costă pavarea unui km de stradă, dacă la preţul
pietrei (100 lei /tonă) se adaugă încă 10 % manoperă?2. În trapezul , || , 40 , 20 , 15 , 15 , ABCD AB CD AB cm BC cm CD cm AD cm = = = =
Fie { } AD BC M =  .


(5p) a) Aflaţi aria trapezului .
(5p) b) Aflaţi
MDC
P .
(5p) c) Aflaţi raportul
MDC
MAB
A
A
.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
338
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 173
Prof: Iuliana Traşcă
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului 63: 7 ( 11) − − este......
(5p) 2. Un dreptunghi are lungimea egală cu triplul lăţimii, iar perimetrul de 40 cm.
Aria dreptunghiului este egală cu....cm
2
.

(5p) 3. Aria unui triunghi echilateral este
81 3
4
cm
2
. Latura triunghiului este de....cm
(5p) 4. Dintre numerele 0,815 şi 0, 8(15) mai mic este…
(5p) 5. Dacă valoarea raportului
a
15
b
= şi b=2, atunci a este ...
(5p) 6. În figura 1 este reprezentat cubul ABCDEFGH. Măsura unghiului dintre dreptele
AD şi CG este egală cu …°.


Figura 1


SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi, pe foaia de examen, piramida triunghiulară regulată VABC şi apotema
VM.
(5p) 2. Preţul unui obiect este mărit cu 20% apoi după un timp este redus cu 20%. Să se
afle preţul iniţial ştiind că preţul final este 960 lei.
(5p) 3. Calculaţi 1888 1521 − .
4. Fie : f →  , f(x)=3x+m-2.
(5p) a) Aflaţi m astfel încât originea sistemului să aparţină graficului funcţiei;
(5p) b) Reprezentaţi grafic funcţia f pentru m găsit anterior.
5p) 5. Simplificaţi
( )( )
( )( )
2 2
2 2
2 2 2 1
2 2 3 2
x x x x
x x x x
+ + + +
+ + + +
.


SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. În figura de mai jos ABCD este un dreptunghi în care AB=10 dm, BC=60 cm.
M este mijlocul lui DC, iar EM⊥DC, EM =x dm.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
339
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

(5p) a) Aflaţi aria figurii ABCED în funcţie de x .
(5p) b) Pentru ce valoare a lui x avem : A
ABCD
=A
DEC
?
(5p) c) Pentru x=12 dm, aflaţi DE, EC şi perimetrul lui ABCED

2. Fie VABC o piramidă triunghiulară regulată cu înălţimea VO=3 cm, iar raportul
dintre aria laterală şi aria bazei este 2. Aflaţi :
(5p) a) Aria laterală şi volumul piramidei;
(5p) b) Distanţa de la un vârf al bazei la o faţă laterală opusă;
(5p) c) Tangenta unghiului format de o muchie laterală cu planul bazei.Varianta174
Prof: Iuliana Traşcă

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului
13 3
2
4 4
+ − este...
(5p) 2. Valoarea lui x pentru care fracţia
2 14
10
x −
este echiunitară…
(5p) 3. Un triunghi dreptunghic isoscel cu o catetă 9 2 cm are ipotenuza de ...cm
(5p) 4. Descompunerea în factori a expresiei
2 2
81 121 x y − este...
(5p) 5. La o teză de matematică s-au obţinut notele din diagrama de mai jos.
În clasă sunt 30 de elevi, numărul elevilor care au luat nota zece este...

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
340
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
(5p) 6. Fracţia reprezentată de suprafaţa haşurată din figura alăturată este ...
SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi, pe foaia de examen, cubul ABCDMNPQ şi diagonala AP
(5p) 2. Numerele x, y sunt direct proporţionale cu 8 şi 10, numerele y şi z sunt invers
proporţionale cu 6 şi 5, iar x+y+z=30 Aflaţi numerele x, y şi z.
(5p) 3. În dreptunghiul MNPQ fie S proiecţia punctului N pe diagonala[ MP].
Dacă NS= 15 cm, MS=45 cm, calculaţi aria dreptunghiului MNPQ.
4. Fie : f →  , f(x)=5x-2
(5p) a) Aflaţi a ∈ ştiind că
3 2 7 5 2 11
;
5 2
a a
A
  − + − +
 
 
aparţine graficul funcţiei f.
(5p) b) Aflaţi n
+
∈ pentru care ( ) ( )
2
8 1 49 0 f n f n + ⋅ + − =
(5p) 5. Aflaţi valoarile lui x ∈astfel încât
( )
( )
62 93 62 92
34 34 51 50
11 10 11 :10
7
2
19 19 10 :10
a
x
+ −
= + ∈

+ −SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Într-un trapez isoscel în careBC AD  si AB=CD, BD DC ⊥ , BD=12 m, DC=5 m,
, [ ] DM BC M BC ⊥ ∈ , , [ ] AN BC N BC ⊥ ∈ , MC=1 m . În exteriorul acestui trapez se
construieşte dreptunghiul ADEF, având lungimea egală cu baza mică a trapezului, iar
lăţimea cu 8 m mai mică decât lungimea sa.(5p) a) Aflaţi BN, BC,AD, AF;
(5p) b) Calculaţi ,
ABCD ABD
A A ;
(5p) c) Aflaţi
ABDEF
A . Suprafaţa ABDEF se însămânţează cu grâu. Grâul este ambalat în pungi.
Cantitatea de grâu dintr-o pungă ajunge pentru a însămânţa
2
33
m
13
. Câte pungi sunt necesare
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
341
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2005 2006 2007 2008 2009
pentru a însămânţa întreaga suprafată ABDEF ?

1. Fie VABC o piramidă triunghiulară regulată cu O centrul bazei.
Dacă ( ) VO ABC ⊥ , AO=6 cm şi VO=8 cm , determinaţi:
(5p) a) , VA BM şi
b
a (unde M este mijlocul lui
[ ]
AC );
(5p) b) AB ,
,
b l
A A
;
(5p) c) La ce distanţă de vârful piramidei trebuie dus un plan paralel cu baza astfel încât
volumul piramidei mici care se formează ca fie
3
9 3 cm ?


Varianta 175
Prof: Iuliana Traşcă

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Cel mai mic număr natural din intervalul ( 27, ) ∞ este...
(5p) 2. Valoarea lui x pentru care 49 576 x + = este …
(5p) 3. Într-un trapez baza mare are lungimea de 16 cm, iar baza mică are lungimea de 10 cm.
Linia mijlocie are lungimea de ... cm
(5p) 4. Rezultatul calculului x
2
-64-(x+8)(x-8)+64 este....
(5p) 5. Un triunghi ABC are aria 100 cm
2
. Dacă M este mijlocul lui BC, atunci aria
triunghiului ABM este....cm
2

(5p) 6. Diagrama reprezintă numărul de cărţi împrumutate de la o bibliotecă şcolară în
ultimii 5 ani. Numărul de cărţi împrumutate în ultimii cinci ani este...
SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi, pe foaia de examen, piramida triunghuiulară regulată VABC şi
apotema piramidei VM, M BC ∈
(5p) 2. De ziua onomastică a fiicei sale, tatăl a cumpărat un inel cu o piatră preţioasă de forma unui
paralelipiped dreptunghic, ale cărui feţe au ariile respective: 1 mm
2
;
5
2
mm
2
; 10 mm
2
.
Câte grame cântăreşte piatra, dacă se cunoaşte că un 1 mm
3
cântăreşte 0,005 g?
(5p) 3. Mergând cu viteza constantă de 60 km/h, un automobil parcurge distanţa dinte două
localităţi în 4 ore. Dacă automobilul ar merge cu viteza constantă de 90 km /h în câte
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
342
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
minute ar parcurge distanţa ?
4. Fie expresia
2 2 2
3 2 2 2
2 3
( ) :
1 1 1
x x x x
E x
x x x x x x
  − +
= + +
 
− + − + −
 

(5p) a) Să se afle valorile lui x pentru care este definită expresia şi să se aducă expresia la
forma cea mai simplă.
(5p) b) Aflaţi x ∈astfel încât ( 3) E x + ∈
(5p) 5. Fie : f →  , f(x)=3-4x. Aflaţi a ∈ ştiind că f(a)=f(-2a+1).SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. 1. O grădină are forma ca în figura de mai jos. Cercul de diametru AB=2 m reprezintă
un bazin.CD EF ⊥ , { } CD EF O ∩ = ,
[ ]
, A B CD ∈ . Figura EOD reprezintă un sfert
de cerc cu raza EO=OD=2 m, iar figura COF reprezintă un sfert de cerc cu raza
CO=OF=4 m.


(5p) a) Să se afle perimetrul grădinii DECF;
(5p) b) Să se afle aria grădinii DECF ( exceptând bazinul);
(5p) c) Să se afle aria suprafeţei colorate.
2. Un obiect decorativ de sticlă în formă de piramidă triunghiulară regulată are muchia
bazei egală cu 6 3 dm şi înălţimea egală cu 0,4 m.
(5p) a) Calculaţi aria totală a obiectului;
(5p) b) Verificaţi dacă pot intra 36 l de apă în interiorul obiectului;
(5p) c) La ce distanţa de vârful piramidei trebuie făcută o secţiune paralelă cu baza astfel
încât aria secţiunii să fie 3 3 dm
2
.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
343
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 176
Prof: Iuliana Traşcă

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. A 2010-a zecimală a numărului 2,(75) este.....
(5p) 2. Într-o urnă sunt 15 bile albe, 10 bile roşi, 5 verzi, probabilitatea ca la o extragere să
iasă o bilă albă este...
(5p) 3. Suplementul unghiului
0 '
1431524''este...
(5p) 4. Calculând 15 % din 400 se obţine...
(5p) 5. Aria unui trapez este 345 cm
2
, iar înălţimea are lungimea de 15 cm.
Linia mijlocie a trapezului are lungimea egală cu....cm
(5p) 6. Într-o livadă sunt pomi fructiferi conform diagramei alăturate. Dacă livada are 4000
pomi fructiferi, atunci numărul merilor este...


SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi, pe foaia de examen, o prismă triunghiulară regulată ABCA

B

C

şi
înălţimea sa OO

.
(5p) 2. Numerele x, y, z sunt invers proporţionale cu 2, 3, 5. Să se determine aceste numere
ştiind că x+y+z=62.
(5p) 3. Suma a două numere este 300. Dacă primul număr se măreşte cu10% , iar al doilea
se micşorează cu 10% suma lor va deveni 312. Să se afle cele două numere.
4. Fie : f →  , f(x)=3x+1.
(5p) a) Arătaţi că ( ) ( ) 3 1
3
a b
f a f b f
+  
+ − ⋅ = −
 
 
oricare ar fi a,b ∈
(5p) b) Determinaţi n∈ astfel încât f(1)+f(2)+...+f(n)=650.
(5p) 5. Aflaţi valoarea maximă a expresiei E(x)=
2
2
3 18 34
6 11
x x
x x
+ +
+ +
şi valoarea lui x pentru
care se obţine acest maxim.

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Un muncitor are o bucată de tablă de forma unui trapez isoscel ABCD, cu măsura
unghiului obtuz de 120
0
, conform figurii alăturate. El taie tabla după dreapta BM, astfel
încât ABMD să fie paralelogram, AD= 8 m şi DM=x m.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
344
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

(5p) a) Aflaţi aria tablei ABCD în funcţie de x;
(5p) b) Aflaţi x ştiind că aria tablei ABMD este 50% din aria tablei ABCD;
(5p) c) Dacă 1 m
2
de tablă costă 15 lei , sunt suficienţi 1000 lei pentru a cumpăra toată
tabla ABCD?
2. Un bazin de apă are formă unui paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile
L=
6 4
4 2
8 2 2
 
+ ⋅
 
 
m, l = 1,5 dam şi h= 500 cm
(5p) a) Câte plăci de gresie de formă pătratică cu latura de 0,05 dam sunt necesare pentru a
pava podeaua bazinului?
(5p) b) Aflaţi câţi litri de apă sunt în bazin, dacă apa ocupă 60% din volumul bazinului.
(5p) c) Dacă diagonala bazinului este
( ) ( )
27 2 3 3 2 2 − ⋅ + ⋅ , iar dimensiunile bazei
rămân aceleaşi, aflaţi înălţimea bazinului.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
345
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 177
Prof: Vasile Uleanu
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Calculând 3 6 : ) 3 7 3 5 ( + se obţine…..

(5p) 2. Soluţia reală a ecuaţiei 3 6 2 3 = + − x este …..

(5p) 3. Dacă x ] 5 , 3 (− ∈ , atunci numărul real 3 – 2x aparţine intervalului…….

(5p) 4. Dacă a
2
– b
2
= 36 şi a + b = 18 , atunci a – b=…….

(5p) 5 Media geometrică a numerelor a= | 7 3 4 − | şi b = | 7 + 3 4 | este…..

(5p) 6. Diagrama de mai jos reprezintă numărul de persoane care locuiesc în apartamentele
de pe scara unui bloc. Numărul total de persoane din apartamentele notate cu număr
impar este de ……
0
1
2
3
4
5
6
apt 1 apt 2 apt 3 apt 4 apt 5 apt 6 apt 7 apt 8 apt 9 apt 10
p
e
r
s
o
a
n
e

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi o piramidă patrulateră regulată VABCD cu baza ABCD.

(5p) 2. Arătaţi că x este element al mulţimii A, unde A={ 7
35
, 81
27
, 4
54
} şi
x =[ 5·25
12
:125
8
– 16
4
:
2
2
4
+(9
2
)
7
:
3
3
3 +49
2
: 7
4
]
36


(5p) 3. Calculaţi aria şi perimetrul unui triunghi dreptunghic, ştiind că mediana şi înălţimea
corespunzătoare ipotenuzei au lungimile de 5 cm, respectiv 4 cm .

4. Fie
19 12
7
12 7
5
7 3
4
3 1
2

+

+

+

= a
(5p) a) Calculaţi valoarea numărului a.

(5p) b) Arătaţi ca
1 19
3 20
a < < .
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
346
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

(5p) 5. Să se arate că A = ( )( ) ( )
2 4
2
8 4
1
1
1 1 ) 1 )( 1 ( n n
n
n n n n +
(
¸
(

¸

+
+ + + + − este pătrat
perfect.SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Un bazin de apă în formă de paralelipiped dreptunghic cu L= 8m , l = 3m şi h=
2,5m este umplut cu apă până la 80% din volumul său .

(5p) a) Aflaţi câţi litri de apă sunt în bazin .
(5p) b) Dacă o familie consumă zilnic pentru nevoile casei 800 l de apă , aflaţi
pentru câte familii ar putea sa ajungă apa din bazin intr-o zi dacă bazinul este
încărcat la capacitatea maximă .

(5p) c) Ştiind ca 1 m.c de apă costă 4,25 lei , aflaţi cât a plătit o familie pentru
consumul lunii noiembrie 2010 ,dacă consumul zilnic mediu este de 800 l apă.

2. Figuraalăturată reprezintă schema un teren agricol în formă de trapez dreptunghic
cu AB şi CD baze şi A=90
0
, iar AD= 30 m , DC = 10 m Suprafaţa acestui teren a fost
împărţită în trei parcele care au de forma de pătrat AGFE , trapez dreptunghic DEFC şi
triunghi dreptunghic isoscel FGB .Dacă aria trapezului DEFC este de 150 m
2
, calculaţi:

(5p) a) Suprafaţa terenului ABCD.

(5p) b) Cât la % din aria pătratului AGFE reprezintă aria triunghiului BGF.

(5p) c) Cât costă împrejmuirea parcelei AGFE dacă 1 m de gard costă 80 lei .

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
347
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte

Varianta 178
Prof: Vasile Uleanu
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.
SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1 Numărul 5 3a este divizibil cu 9 pentru a =
(5p) 2. Daca 3
1
= +
a
a , atunci = +
2
2
1
a
a
(5p) 3. Numărul 18 2 8 2 + scris sub forma n , unde n N ∈ , este ……….
(5p) 4. Valoarea maximă a expresiei E (x) =27 – x
2
+4x este .....
(5p) 5 Aria unui hexagon regulat cu perimetrul de 24 cm este ……

(5p) 6. Salariul pe ultimele 12 luni în lei ale unui angajat se prezintă conform diagramei de
mai jos. Salariului obţinut pentru luna octombrie este …… lei
700
800
700
800
900 900
1000
700
600
800
700
800
0
200
400
600
800
1000
1200
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
luna
s
a
l
a
r
i
u

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi o piramidă triunghiulară regulată VABC cu vârful V .
(5p) 2. Simplificaţi :
( ) ( )
( ) ( ) 2 3 2 2
4 2 4 2
2 2
2 2
+ + + ⋅ +
+ + ⋅ + +
x x x x
x x x x

(5p) 3. Să se determine numerele reale x, y pentru care :
0 10 6 3 2 3
2 2
= + + + − y y x x
4. Suma a trei numere este 101 . Dacă se micşorează primul număr cu 25% din el , al doilea
se măreşte cu 75% din el , iar al treilea se dublează , atunci numerele obţinute sunt egale .
(5p) a) Să se afle numerele .
(5p) b) Cât la sută este al treilea număr din al doilea număr?

(5p) 5. Arătaţi că fracţia
2 7
5 17
n
n
+
+
este ireductibilă ∀n∈N.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
348
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. La o staţie PECO depozitarea benzinei se face într-un recipient metalic care are
forma de prismă patrulateră regulată ABCDA'B'C'D' . Recipientul are aria totală de
168 m
2
şi aria laterală de 96 m
2
.
(5p) a) Aflaţi câţi litri de benzină poate fi depozitaţi în recipient când este încărcat la
capacitatea maximă.
(5p) b)Care este suma totală încasată din vânzarea benzinei aflată în recipient dacă 1litru de
benzină este vândut cu 4,70 lei .
(5p) c) Unitatea PECO plăteşte 80% din totalul încasărilor la rafinăria de unde a primit
benzina şi restul rămâne patronului pentru cheltuielile staţiei . Ce sumă a rămas
patronului ?

2. În figura de mai jos vârfurile hexagonului regulat ABCDEF reprezintă ieşirile din
oraş spre şoseaua de centură a unui oraş. Ştiind că diagonalele hexagonului sunt
principalele artere de circulaţie rutieră ale oraşului şi că aria triunghiului ABE este
de 50 3km
2
, să se afle :

(5p) a)Distanţa parcursă de un autobuz pe ruta A-E-C .

(5p) b)Cu ce viteză trebuie să circule un automobil pentru a parcurge integral lungimea
şoselei de centură în timp de 1h şi 15 minute . Se va lua (π =3,14 ).

(5p) c)Să se afle câte artere principale are oraşul în interior şi să se arate că suma distanţelor
acestor artere este mai mică decât 120 3 km .


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
349
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 179
Prof: Vasile Uleanu
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calcului (x +2)
2
– ( x +3 )( x – 3) este ……
(5p) 2. Dacă 4725 7 5 3 = ⋅ ⋅
c b a
atunci a+b+c =.......
(5p) 3. Perimetrul unui triunghi echilateral cu aria de 144 3 cm
2
este……
(5p) 4. Soluţia număr întreg a ecuaţiei | 3x + 2| = 11 este …..
(5p) 5 Înălţimea unui romb ale cărui diagonale au lungimile de 6 cm şi 8 cm este…
(5p) 6. În graficul de mai jos se găseşte prezenţa zilnică la şcoală a celor 25 de elevi
ai clasei a VIII-a în decursul unei săptămâni. Numărul de elevi absenţi în decursul
săptămânii este …….

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi o prismă dreaptă triunghiulară regulată ABCEFG

(5p) 2. Aflaţi lungimea diagonalei unui paralelipiped dreptunghic care are suma ariilor
feţelor de 392 cm
2
, iar suma lungimilor muchiilor de 84 cm.

(5p) 3. Calculaţi x = (
924
1
...
84
1
42
1
14
1
+ + + + ) : 1
28
5


4. Un biciclist a parcurs distanţa dintre două localităţi în 3 zile . În prima zi a parcurs

4
1
din toată distanţa , a doua zi
9
4
din rest , iar a treia zi ultimii 25 de km . Calculaţi :

(5p) a) Distanţa dintre cele două localităţi şi câţi km a parcurs în fiecare zi .

(5p) b) Cât la sută din drum a parcurs a doua zi ?

(5p) 5. Calculaţi : 37 20 3 19 4 21 32 10 7 − + − + + =19
20
21
22
23
24
25
26
luni marti miercuri joi vineri
nr. elevi prezenti
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
350
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Un cetăţean doreşte să-şi amenajeze un bazin de înot în formă de paralelipiped
dreptunghic. Ştiind că dimensiunile bazinului ( L, l, h ) sunt direct proporţionale cu
numerele 5; 3; 1 şi cunoscând aria laterală a bazinului de 256 m
2
, să se afle :

(5p) a) Câţi metri cubi de pământ au fost excavaţi pentru amenajarea bazinului ?

(5p) b) Pământul excavat a fost cărat cu un camion cu capacitatea de transport de 16 m
3
. În
câte zile a fost terminată această operaţie dacă zilnic s-au făcut 12 transporturi .

(5p) c) Câţi litri de apă sunt în acest bazin dacă în momentul umplerii , apa s-a ridicat până
la înălţimea de 3 m .

2. Parcelarea unei sere de legume în formă de dreptunghi este conform desenului de mai
jos. Lungimea AB este de 40 m şi se împarte în 4 părţi egale iar lăţimea serei este
jumătate din lungime .

(5p) a) Câţi metri pătraţi are fiecare parcelă ?

(5p) b) Parcelele I şi III sunt cultivate cu răsad de roşii iar parcelele II şi IV cu răsad de
castraveţi . De pe 1 m
2
cultivat cu răsad de roşii se obţin 7 kg de roşii iar de pe 1 m
2

cultivat cu răsad de castraveţi se obţin 10 kg de castraveţi . Câţi lei s-au încasat prin
vânzarea întregii producţii dacă 1 kg de roşii a fost vândut cu 4 lei iar 1 kg de
castraveţi cu 2,5 lei.

(5p) c) Care este profitul rămas cultivatorului dacă din suma încasată a plătit 7% răsaduri ,
30% manoperă pentru lucrările efectuate , 10% taxe şi impozite , 13% transport şi
vânzare .w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
351
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 180
Prof: Vasile Uleanu
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Din mulţimea A={
7
7
;
3
8
;
5
3
},fracţia supraunitară este......
(5p) 2. Dintre numerele 3,14 şi π mai mare este ……
(5p) 3. Dacă 4a
2
+9b
2
=12ab atunci valoarea raportului
4 3
2 6
a b
a b
+
+
este ……..
(5p) 4. Într-un paralelogram unghiurile alăturate sunt……...
(5p) 5 . Valoarea expresiei E = 2sin 45
0
– 2 cos 60
0
+ 3 tg 30
0
este ….
(5p) 6. În graficul de mai jos este redată temperatura medie zilnică în grade Celsius , în
decursul unei săptămâni . Temperatura medie în ziua de joi a fost …..

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi un cub ABCDEFGH
(5p) 2. Determinaţi funcţia liniară f (x) , f : R → R, ştiind că punctele A(– 2; 5)
şi B(-3; 4 ) aparţin graficului funcţiei.
(5p) 3. Calculaţi media aritmetică ponderată a numerelor 6 , 8 , 10 cu ponderile de 3 , 5 şi 2

4. Fie a, b, c laturile unui triunghi între care există relaţia :
0 108 3 12 27 3 6 81 18
2 2 2
= + − + + − + + − c c b b a a

(5p) a) Să se afle lungimile laturilor triunghiului

(5p) b) Aflaţi aria şi raza cercului circumscris triunghiului

(5p) 5. Să se rezolveîn mulţimea R , sistemul
¹
´
¦
− = −
= +
3 3
2 2
y x
y x0
5
10
15
20
25
30
l
u
n
i
m
a
r
t
i

m
i
e
r
c
u
r
i
j
o
i
v
i
n
e
r
i
s
a
m
b
a
t
a

d
u
m
i
n
i
c
a
ziua
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
352
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Un crescător de animale îşi construieşte un adăpost pentru ovine în forma de
paralelipiped dreptunghic cu L= 20m , l= 6m , h= 2m iar deasupra adăpostului un
fânar ( loc de depozitare a nutreţului ) în formă de prismă triunghiulară regulată care să
aibă una din feţele laterale suprapusă cu tavanul adăpostului iar celelalte două feţe
laterale să fie acoperişul clădirii (figura de mai jos ) .
(5p) a)Ştiind că fiecărui animal îi sunt necesari 3 m
2
suprafaţă , să se afle câte oi pot
convieţui în adăpost in condiţii optime .
(5p) b) Dacă fânarul este încărcat la capacitate maximă cu nutreţ şi 1 metru cub de nutreţ
cântăreşte 30 kg , să se afle câte kg de nutreţ sunt fânar .
c) Ce cantitate de nutreţ rămâne în fânar după 75 de zile , dacă crescătorul are 40 de
ovine iar consumul zilnic al unei oi este de 3 kg de nutreţuri .
2. Două terenuri , unul în formă de dreptunghi şi altul în formă de romb sunt echivalente.
Ştiind că rombul are un unghi cu măsura de 150
0
şi o latură de 12 m iar lăţimea
dreptunghiului este 50% din lungimea dreptunghiului , să se afle :

(5p) a)Perimetrul dreptunghiului

(5p) b) Cât la sută din perimetrul rombului reprezintă perimetrul dreptunghiului .

(5p) c)Cât costă împrejmuirea celor două terenuri dacă 1 m de gard costă 75 lei .
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
353
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta181
Prof: Vasile Uleanu
- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Numărul 0,1(6) scris sub formă de fracţie ordinară ireductibilă este ….

(5p) 2. Dacă
4
3
5 2
3 4
=
+
+
b a
b a
, atunci =
b
a
……

(5p) 3. Cel mai mare număr de forma y x3 7 divizibil cu 45 este …….

(5p) 4. Soluţia reală a ecuaţiei 6 – 3x =x+5 este……

(5p) 5. Raza cercului înscris într-un triunghi echilateral cu înălţimea de 3 3 cm este …

(5p) 6. In diagrama de mai jos sunt reprezentate vânzările în euro în decursul unei
săptămâni la un magazin . Media vânzărilor în această săptămână este de ….euro
250
400
650
600
900
1200
1600
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
luni marti miercuri joi vineri sambata duminica
e
u
r
o

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)
(5p) 1. Desenaţi un paralelipiped dreptunghic ABCDEFGH
(5p) 2. Aflaţi x şi y numere reale ştiind că : 4x
2
+y
2


– 4 3 x + 2 2 y =–5
(5p) 3. Aflaţi numerele a şi b ştiind că raportul lor este
3
4
iar suma lor este 84.
4. Un trapez ABCD , ( )

90
ˆ
= A m AB// CD şi CD<AD<BC<AB are perimetrul de 18
cm iar lungimile laturilor sale sunt exprimate prin 4 numere naturale consecutive .
(5p) a) Să se afle aria trapezului ABCD.

(5p) b) Calculaţi distanţa de la punctul A la latura BC.

(5p) 5. Aflaţi elementele mulţimii A = { x∈ Z | ∈

+
1 3
3 2
x
x
Z }w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
354
Evaluare Naţională 2010-2011 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Un morar doreşte să-şi confecţioneze din tablă o piesă în formă de piramidă
patrulateră regulată VABCD cu vârful V , pentru a o folosi ca un coş de depozitare
a cerealelor înainte de a fi măcinate . Ştiind că muchia laterală a piramidei are
lungimea de 34 dm , iar diagonala bazei este 60 2 cm , să se afle :
(5p) a)Aria laterală a piesei .
(5p) b) Volumul piesei .
(5p) c) Câte kg de grâu ar putea fi depozitate în coş dacă 1 m
3
de grâu cântăreşte 1100 kg.


2. Un stadion de fotbal are forma din figura de mai jos şi este format din teren de joc , 2
tribune şi 2 peluze . Terenul de joc şi cele două tribune au formă de dreptunghiuri
care sunt congruente iar peluzele sunt două semicercuri fiecare cu lungimea arcului
de cerc de 105 π m . Ştiind că lungimea terenului de joc este 120 m , să se afle :

(5p) a)Suprafaţa terenului de joc .

(5p) b) Suprafaţa întregului stadion .

(5p) c) Ce sumă s-a încasat la un meci de fotbal dacă s-au vândut 1347 bilete la tribuna I-a ,
1798 bilete la tribuna a- II-a şi 2683 bilete la peluze , iar un bilet la tribuna I-a costă
15 lei ,la tribuna II-a costă 10 lei , peluză 7 lei ?


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
355
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 182
Prof: Uruc Doina


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului: 300 100:10 − este egal cu ........

(5p) 2. Soluția naturală a ecuației 2 5 7 x + = este .............

(5p) 3. Un pătrat are diagonala de 3 2cm. Perimetrul pătratului este egal cu .......cm.

(5p) 4. Un tetraedru regulat are muchia egală cu 6 cm. Aria totală a tetraedrului este
............
2
cm .

(5p) 5. Media aritmetică a numerelor 4 și 12 este egală cu ......... .

(5p) 6. Fie mulțimea { } / 0 A x x = ∈ ≥  . Scrisă sub formă de interval, mulțimea A este
egală cu .............. .

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de
puncte)

(5p) 1. Desenați pe foaia de examen o piramidă patrulateră regulată de vârf V și bază
ABCD.

(5p) 2. Determinați valoarea minimă a expresiei ( )
2
9 6 3 E x x x = − − .

(5p) 3. Rezolvați în ×   sistemul:
2 0
2 3
x y
x y
+ = ¦
´
+ = −
¹


4. Se consideră funcția ( ) : , 2 1 f f x x → = +   .

(5p) a) Reprezentați grafic funcția f.

(5p) b) Calculați aria triunghiului format de reprezentarea grafică cu axele de coordonate.

(5p) 5. Calculați suma:
1 1 1
3 2 2 5 2 6 7 2 12
S = + +
+ + +SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. O persoană vrea să construiască o sală sub forma unei prisme drepte cu baza pătrat
ABCDA
1
B
1
C
1
D
1
. Conform proiectului aceasta are aria laterală de 320 m
2
și volumul de 800
m
3
.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
356
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
(5p) a) Care sunt dimensiunile sălii?

(5p) b) Podeaua trebuie acoperită cu gresie. O cutie cu gresie
costă 27,5 lei și conține 6m
2
de gresie. Știind că de la magazin nu
se pot cumpăra decât cutii întregi cu gresie, cât va plăti
constructorul pentru pavarea podelei?

(5p) c) Beneficiarul dorește ca între B
1
și C să fixeze un panou.
Unde trebuie fixat acesta astfel încât distanța dintre A și panou să
fie minimă?

2. O grădină are forma unui trapez dreptunghic ABCD,
|| AB CD, ( ) 90
o
m A =  , ( ) 60
o
m B =  , BC=20m, AC BC ⊥ , ca în figura alăturată.

(5p) a) Aproximați suprafața grădinii prin cel mai apropiat număr natural ( 3 1,73  ).

(5p) b) Calculați perimetrul suprafeței EDC .

(5p) c)Datorită necesității unor construcții suprafața EDC este înlocuită cu un teren BGF
așezat ca în figură. Ce distanță este între F și D?w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
357
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 183
Prof: Uruc Doina


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul calculului
0 1 2
3 3 3 + + este egal cu ...

(5p) 2. Media geometrică a numerelor 3 și 75 este egală cu ...

(5p) 3. Aria unui dreptunghi cu lungimea de 6 metri și lățimea
1
3
din lungime este egală cu
... m
2
.

(5p) 4. Dacă 15 kg de mere costă 30 lei atunci 8,5 kg de mere de același fel vor costa ... lei.

(5p) 5. O piramidă patrulateră regulată are latura bazei de 10 cm și înălțimea de 6 cm.
Volumul piramidei este egal cu ... cm
3


(5p) 6. Într-o urnă sunt 10 bile albe și 15 bile negre. Probabilitatea ca, extrăgând o bilă,
aceasta să fie albă este egală cu ....

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de
puncte)

(5p) 1. Desenați pe foaia de examen o piramidă tiunghiulară regulată VABC.

(5p) 2. Să se arate că pentru orice { } \ 1,2 x ∈ −  expresia
( )
( )( )
2 2 2
:
2 1 1 2
E x
x x x x
− | |
= −
|
− + + −
\ .
este număr întreg.

(5p) 3. După ce s-a scumpit cu 20% un produs costă 60 lei. Cât a costat produsul înainte de
scumpire?

4. Se consideră funcția: ( ) : , f f x ax b → = +  

(5p) a) Determinați a și b știind că punctele ( ) 1,1 A și ( ) 2,0 B aparțin graficului funcției.

(5p) b) Pentru 1 a = − și 2 b = determinați distanța de la punctul de intersecție al axelor de
coordonate la dreapta ce reprezintă graficul funcției.

(5p) 5. 5 muncitori pot termina o lucrare în 9 ore. După ce lucrează împreună 3 ore, doi
muncitori pleacă. În câte ore vor termina lucrarea muncitorii rămași?
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
358
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Într/un vagon de forma unei prisme
patrulatere regulate cu lungimea
BB’=10m și înălțimea CH=4m, se
introduce o piesă sub formă de prismă
triunghiulară regulată ca în figura
alăturată.

(5p) a) La ce distanță de baza
vagonului se află punctul A?

(5p) b) Exprimați prin raport procentual raportul dintre volumul piesei și cel al vagonului
( 3 1,7  ).

(5p) c) Piesa se acoperă cu o prelată pe părțile care nu sunt în contact cu vagonul. Aflați aria
prelatei.

2. Un adult face 150 pași într-un minut. El parcurge pe diagonala AA’ terenul din figură,
în formă de pătrat, în 80 secunde. Lungimea pasului său este egală cu 0,8 metri.

(5p) a) Care este lungimea laturii terenului?

(5p) b) Se construiește o alee simetrică față de diagonală, ca în figură, cu lățimea de 2 metri.
Care este aria aleei ABB’A’C’C?

(5p) c) Pe marginea acestei alei se află un copac înalt de 2,40 metri. Andrei observă că umbra
proprie are lungimea de 1,20 metri. Știind că înălțimea lui Andrei este de 1,50 metri aflați la
ce distanță maximă poate să se așeze faț de copac astfel încât umbra lui să nu o depășească pe
cea a copacului?

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
359
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
Varianta 184
Prof: Uruc Doina


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Rezultatul împărțirii numărului 642 la 6 este egal cu...

(5p) 2. Cel mai mare număr natural divizibil cu 5, scris cu 3 cifre diferite, este....

(5p) 3. Aria unui romb cu diagonalele de 5 cm și 8 cm este egală cu... cm
2

(5p) 4. În cubul ABCDA’B’C’D’ , unghiul dintr dreptele BC și AD’ are măsura de ...
o

(5p) 5. Se consideră funcția ( ) : , 4 f f x x → = −   . Valoarea funcției pentru x = 2 este
egală cu...

(5p) 6. Elevii unei clase au obținut la matematică următoarele medii:

Medie 4 5 6 7 8 9 10
Nr. elevi 2 3 1 5 4 6 4

Media clasei este egală cu...

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de
puncte)

(5p) 1. Desenați pe foaia de examen o prismă triunghiulară regulată ABCA’B’C’.

(5p) 2. Un biciclist parcurge un drum în 3 zile. Astfel, în prima zi el parcurge 30% din
distanță, în a doua zi
5
9
din rest, iar în a treia zi ultimii 28 km. Ce lungime a avut drumul
parcurs?

(5p) 3. Aflați cel mai mic număr natural nenul care împărțit pe rând la 27 și 24 dă de
fiecare dată restul 5.

4. Fie expresia: ( )
2
2
1 3 3 4 3
1 1 1 7
x x x x
E x
x x x
+ + − + | |
= + − ⋅
|
− − −
\ .
, { } \ 1 x ∈ ± 

(5p) a) Aduceți expresia la forma cea mai simplă.

(5p) b) Determinați numerele naturale n pentru care ( ) E n ∈ .

(5p) 5. Să se scrie sub formă de interval mulțimea soluțiilor inecuației ( ) 3 4 9 5 1 x x + − ≤ +


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
360
Evaluare Naţională 2011-2012 www.mateinfo.ro
Modele de subiecte
SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Mihai instalează în curte un cort sub forma unui
tetraedru regulat VABC cu latura de 3m.

(5p) a) Calculați suprafața de pânză impermeabilă care a
fost necesară confecționării cortului.

(5p) b) Cortul este întărit cu un suport MN, unde M și N
sunt centrele de greutate ale fețelor ABC și VBC.
Demonstrați că ( ) || MN BAC și calculați lungimea
suportului.

(5p) c) Calculați aria și perimetrul triunghiului VAN.

2. O grădină are forma unui triunghi dreptunghic ABC , ( ) 90
o
m A =  , AD BC ⊥ ,
45 AB m = , 48 CD m = și are două alei:
| | | | DE AB ⊥ , ( ) E AB ∈ și
| | ( ) , DF AC F AC ⊥ ∈ .

(5p) a) Între B și D se plantează gard viu. Calculați lungimea acestul gard.

(5p) b) Pe suprafața BED se plantează ardei iar pe suprafața ACD roșii. Calculați raportul
dintre suprafeța plantată cu ardei și cea plantată cu roșii.

(5p) c) Calculați distanța dintre capetele E și F ale celor două alei.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
361