You are on page 1of 1

Lansarea unui nou produs/serviciu....pe piaţa din România - Echipe de maxim 4 persoane 1.

Analiza pieţei produsului/serv: a. Scurt istoric al produsului/serviciului la nivel mondial şi naţional; b. Gama sortimentala existenta pe piaţa produsului respectiv. c. Prezentarea noului produs/serv 2. Analiza ofertei: a. prezentarea principalilor ofertanţi/competitori (producători, importatori) prin prisma produselor oferite; b. evaluarea repartiţiei vânzărilor pe ofertanţi, precum şi a cotelor de piata; c. stabilirea elementelor care individualizează cele mai importante mărci (se pot urmări în acest scop spoturi TV, radio sau diferite anunţuri publicitare); 3. Analiza cererii: a. definirea unităţii de consum (cine consumă/utilizează produsul), a unităţilor de cumpărare (cine cumpără produsul), a unităţii de decizie (cine decide în privinţa mărcii); b. identificarea principalelor segmente de piaţă şi analiza acestora (criterii sociodemografice si psihografice); c. stabilirea elementelor de natură cantitativă legate de consum/cumpărare, locul de cumpărare şi consum (frecventa cumpararii/consumului, cantitati, sortimente, marci); d. Capacitatea pietei – numar de consumatori potentiali si efectivi; e. Dezvoltarea pietei – extensiva, intensiva, mixta. 4. Distribuţie: a. determinati tipurile de unităţi comerciale prin care se va realiza vânzarea către consumatori; 5. Pret: a. Determinarea strategiei de preţ si propunerea unui pret/interval de pret (observare sau mini cercetare printre colegi pentru testarea acceptabilitatii); 6. Promovarea produsului: a. identificarea si explicarea modalităţilor prin care se va face promovarea produsului (publicitate, relatii publice, promovarea vanzarilor, forta de vanzare, marketing direct etc.); 7. Analiza SWOT pentru noul produs/serviciu 8. Concluzii 9. Bibliografie