You are on page 1of 1

AJET “Zar je onaj koji ima jasnu predstavu o Gospodaru svom kao onaj kojim se lijepim čine ružna

djela njegova i koji se za strastima svojim povodi?” (Muhammed,14.)

HADIS Allahov Poslanik, Muhammed a.s. je rekao: “Među Allahovim robovima ima ljudi koji nisu ni vjerovjesnici ni šehidi, kojima će na Sudnjem danu bez zlobe zavidjeti i vjerovjesnici i šehidi, zbog položaja na koji ih je Allah uzdigao.” Prisutni rekoše: “Božiji Poslaniče, obavijesti nas ko su oni.” On reče: “To su oni koji su se u ime Allaha i radi Njegovog zadovoljstva voljeli, a nisu ni u kakvoj rodbinskoj vezi, niti jedni od drugih imaju neke imovinske koristi. Tako mi Allaha, zaista su njihova lica svjetlo i ispod njih je, zaista, svjetlo. Neće strahovati kada svijet bude strahovao, niti će tugovati kada svijet bude tugovao.” Onda je Poslanik, s.a.v.s., proučio slijedeći ajet: “I neka se ničega ne boje i ni za čim neka ne tuguju Allahovi štićenici.” (Junus, 62.)

MUDROST Iman - vjerovanje se dijeli na dvoje: na ono koje te čuva od ulaska u vatru, i na ono koje te čuva od vječnog boravka u vatri.